Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Polish Edition (5.05 MB)

ZenBook 3 UX390UA Language

Download Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Polish Edition (5.05 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Podręcznik elektroniczny - Page 1

PL11633 Wydanie pierwsze Czerwiec 2016 Podręcznik elektroniczny

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 2

2 Podręcznik elektroniczny do notebooka Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”). ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GW..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 3

Podręcznik elektroniczny do notebooka 3 Spis treści Informacje dotyczące tego Podręcznika ........................................................... 7 Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku ............................................. 8 Ikony .................................................................................................................................... 8 Typografia .......................................................................................................................... 8 Zasady bezpieczeństwa ................................................

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10 - Page 4

4 Podręcznik elektroniczny do notebooka Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10 Pierwsze uruchomienie notebooka .................................................................... 40 Menu Start .................................................................................................................... 41 Aplikacje systemu Windows® ................................................................................ 43 Praca z aplikacjami systemu Windows® .................................................................. 44 Dostosowywanie aplikacji systemu Windows® ....

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 5

Podręcznik elektroniczny do notebooka 5 Porady i często zadawane pytania Przydatne porady dotyczące komputera ......................................................... 76 Często zadawane pytania dotyczące sprzętu .................................................. 77 Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania .............................. 80 Załączniki Informacja dotycząca napędu DVD-ROM ............................................................. 84 Informacje o napędzie Blu-ray ROM ........................................................................ 86 Zgodność w..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 6

6 Podręcznik elektroniczny do notebooka Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) ....................................................................................................................... 99 Produkt zgodny z ENERGY STAR ............................................................................... 101 Recycling ASUS/Usługi zwrotu .................................................................................. 102

..

Informacje dotyczące tego Podręcznika - Page 7

Podręcznik elektroniczny do notebooka 7 Informacje dotyczące tego Podręcznika W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych i programowych notebooka, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały: Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe notebooka. Rozdział 2: Użytkowanie notebooka W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części notebooka. Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10 W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 10 zains..

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku - Page 8

8 Podręcznik elektroniczny do notebooka Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób: WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie. UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań. OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobi..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 9

Podręcznik elektroniczny do notebooka 9 Zasady bezpieczeństwa Używanie notebooka Ten komputer może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się pomiędzy 5°C (41°F) a 35°C (95°F). Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej części komputera i upewnij się, że adapter zasilania może zapewnić wymagane zasilanie. Nie należy umieszczać notebooka na kolanach lub w pobliżu dowolnej części ciała, aby zapobiec dyskomfortowi, bądź obrażeniom ciała z uwagi na wystawienie na działanie ciepła. Nie należy używać z komputerem uszkodzon..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 10

10 Podręcznik elektroniczny do notebooka Pielęgnacja notebooka Przed czyszczeniem notebooka należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w roztworze środka czyszczącego bez właściwości ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar wilgoci występujący na notebooku należy usunąć przy użyciu suchej szmatki. Na powierzchni notebooka lub w jego pobliżu nie należy używać silnych rozpuszczalników, np. rozcieńczalników, benzenu lub innych su..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 11

Podręcznik elektroniczny do notebooka 11 Właściwa utylizacja urządzenia NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślon..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 12

12 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 13

Podręcznik elektroniczny do notebooka 13 Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 14

14 Podręcznik elektroniczny do notebooka Poznajemy notebooka Widok z góry UWAGA: Układ klawiatury zależy od regionu lub kraju. Wygląd notebooka może się także różnić w zależności od modelu urządzenia.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 15

Podręcznik elektroniczny do notebooka 15 Zestaw mikrofonów Zestaw mikrofonów posiada funkcje usuwania echa, tłumienia hałasu i formowania wiązki, dla lepszego rozpoznawania głosu i nagrywania audio. Kamera Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie materiału wideo przy użyciu notebooka. Wskaźnik pracy kamery Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik pracy kamery. Panel wyświetlacza Ten panel wyświetlający oferuje doskonałą funkcjonalność w zakresie oglądania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych w notebooku. Głośniki..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 16

16 Podręcznik elektroniczny do notebooka Klawiatura Klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie QWERTY z wygodnym, głębokim skokiem klawisza podczas pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych, zapewnia szybki dostęp do systemu Windows®, a także służy do kontrolowania funkcji innych multimediów. UWAGA: Układ klawiatury zależy od modelu lub regionu. Wskaźnik wprowadzania dużych liter Ten wskaźnik zapala się, gdy nastąpi uaktywnienie funkcji blokady wielkich liter. Używania blokady wielkich liter sprawia, że możliwe jest wprowadzanie wielkic..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 17

Podręcznik elektroniczny do notebooka 17 Przycisk zasilania Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia komputera. Przycisk zasilania można także używać do przełączania notebooka do trybu uśpienia lub hibernacji i wybudzania z trybu uśpienia lub hibernacji. Jeśli komputer przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera. Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania świeci się, gdy notebook jest włączony i miga powoli, gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia. Czytnik linii pap..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 18

18 Podręcznik elektroniczny do notebooka Widok z dołu UWAGA : Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu. OSTRZEŻENIE! Dolna część notebooka może się nagrzewać do wysokich temperatur podczas używania lub ładowania zestawu baterii. Podczas używania notebooka nie należy ustawiać go na powierzchni, która mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne. WAŻNE! Czas pracy baterii uzależniony jest od sposobu używania i specyfikacji technicznej tego notebooka. Zestawu baterii nie można demontować.

..

W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy - Page 19

Podręcznik elektroniczny do notebooka 19 Szczeliny wentylacyjne Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka. WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty. Głośniki audio Wbudowane głośniki audio umożliwiają słuchanie dźwięku bezpośrednio z notebooka. Funkcje audio tego notebooka są kontrolowane za pomocą oprogramowania.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 20

20 Podręcznik elektroniczny do notebooka Widok z prawej Wskaźniki stanu Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu sprzętu w notebooku. Dwukolorowy wskaźnik ładowania baterii Dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne wskazanie stanu naładowania baterii. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź następującą tabelę:

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 21

Podręcznik elektroniczny do notebooka 21 Kolor Stan Wskaźnik świeci stale w kolorze zielonym Notebook jest podłączone do źródła zasilania, trwa ładowanie baterii, a poziom naładowania baterii wynosi między 95% a 100%. Wskaźnik świeci stale w kolorze pomarańczowym Notebook jest podłączone do źródła zasilania, trwa ładowanie baterii, a poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 95%. Wskaźnik miga w kolorze pomarańczowym Notebook działa w trybie zasilania bateryjnego, a naładowanie baterii wynosi poniżej 10%. Wskaźnik wyłączony Notebook działa w trybie zasilania..

Port combo USB typu C/DisplayPort/wejście zasilania (DC) - Page 22

22 Podręcznik elektroniczny do notebooka Port combo USB typu C/DisplayPort/wejście zasilania (DC) Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) typu C obsługuje szybkość transferu danych do 5 Gb/s i jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0. Aby podłączyć notebooka do ekranu zewnętrznego, należy użyć adaptera USB typu C. Do tego gniazda należy podłączyć dołączony zasilacz w celu naładowania zestawu baterii, a także zasilania notebooka. OSTRZEŻENIE! W czasie używania zasilacz może się nagrzewać. Zasilacza, który jest podłączony do źródła zasilania, nie należy..

Gniazdo słuchawek/zestawu słuchawkowego/mikrofonu - Page 23

Podręcznik elektroniczny do notebooka 23 Widok z lewej Gniazdo słuchawek/zestawu słuchawkowego/mikrofonu Gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Można do niego również podłączyć zestaw słuchawkowy lub mikrofon zewnętrzny.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 24

24 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 25

Podręcznik elektroniczny do notebooka 25 Rozdział 2: Użytkowanie notebooka Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

..

Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu. - Page 26

26 Podręcznik elektroniczny do notebooka Przygotowanie urządzenia Ładowanie notebooka A. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V). B. Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w notebooku. Przed pierwszym użyciem notebooka należy go ładować przez 3 godziny. UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu. UWAGA: Informacje na temat zasilacza: • Napięcie wejściowe: 100-240Vac • Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz • Parametry wyjścia: maks. 2.25A (45 W) • Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 20Vdc

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 27

Podręcznik elektroniczny do notebooka 27 WAŻNE! • Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są zgodne z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania. Niektóre modele komputerów mogą mieć podane więcej parametrów natężenia prądu wyjścia, w oparciu o dostępne wersje wyposażenia. • Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że komputer jest podłączony do adaptera zasilania. W przypadku używania notebooka w trybie adaptera zasilania zalecane jest jego podłączenie do uziemioneg..

Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza - Page 28

28 Podręcznik elektroniczny do notebooka Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza Naciśnij przycisk zasilania

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 29

Podręcznik elektroniczny do notebooka 29 Przesuwanie kursora Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu poruszania kursora na ekranie. Przesunięcie w poziomie Przesunięcie w pionie Przesunięcie po przekątnej Używanie touchpada

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 30

30 Podręcznik elektroniczny do notebooka Gesty jednym palcem Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie • Stuknij aplikację w celu jej zaznaczenia. • Stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia. Przeciągnięcie i upuszczenie Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu, unieś palec z touchpada.

..

Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują - Page 31

Podręcznik elektroniczny do notebooka 31 Kliknięcie lewym przyciskiem Kliknięcie prawym przyciskiem • Kliknij aplikację w celu jej wybrania. • Kliknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić menu uaktywniane kliknięciem prawym przyciskiem myszy. UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym. Gesty dwoma palcami Stuknięcie Naciśnij panel dotykowy dwoma palcami, aby zasymulować funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 32

32 Podręcznik elektroniczny do notebooka Zmniejszenie Powiększenie Ściągnij do siebie dwa place na touchpadzie. Rozsuń dwa place na touchpadzie. Przewijanie dwoma palcami (w górę/w dół) Przewijanie dwoma palcami (w lewo/w prawo) Przesuń dwa palce, aby przewinąć w górę lub w dół. Przesuń dwa palce, aby przewinąć w lewo lub w prawo.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 33

Podręcznik elektroniczny do notebooka 33 Przeciągnięcie i upuszczenie Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego kliknięcia. Przesuń innym placem po touchpadzie, aby przeciągnąć element, a następnie podnieś palec z przycisku w celu upuszczenia elementu. Przeciąganie w dół Stuknięcie Stuknij touchpada trzema palcami, aby włączyć asystenta Cortana.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 34

34 Podręcznik elektroniczny do notebooka Przesuwanie w lewo/w prawo Jeśli otwartych jest kilka aplikacji, przesuń trzema palcami w lewo lub w prawo w celu ich przełączenia. Przesuwanie w górę Przesuwanie w dół Przesuń palcem w górę, aby zobaczyć podgląd wszystkich otwartych aktualnie aplikacji. Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pulpit.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 35

Podręcznik elektroniczny do notebooka 35 Gesty wykonywane czterema palcami Stuknięcie Stuknij touchpad czterema palcami, aby wyświetlić pozycję Action Center. Dostosowywanie touchpada 1. Wyświetl ekran All settings (Wszystkie ustawienia) z pozycji Action Center. 2. Wybierz pozycję Devices (Urządzenia) , a następnie Mouse & touchpad (Mysz i touchpad) . 3. Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 36

36 Podręcznik elektroniczny do notebooka Klawisze funkcyjne Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą być uruchamiane za pomocą następujących poleceń: Używanie klawiatury przełączenie komputera do trybu Sleep mode (Uśpienie) Włączenie lub wyłączenie trybu Airplane (Samolot) UWAGA: Po włączeniu, tryb Airplane (Samolot) wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe. Zmniejszanie jasności podświetlanej klawiatury Zwiększanie jasności podświetlanej klawiatury zmniejszenie jasności wyświetlacza zwiększenie jasności wyświetlacza Włączani..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 37

Podręcznik elektroniczny do notebooka 37 Włączenie lub wyłączenie touchpada. Włączenie lub wyłączenie głośnika. Zmniejszenie głośności głośnika. Zwiększenie głośności głośnika. Przyciski Windows® 10 Z klawiatury notebooka są dostępne dwa specjalne klawisze Windows®, które używa się w następujący sposób: Uruchamianie menu Start Wyświetlanie menu rozwijanego

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 38

38 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 39

Podręcznik elektroniczny do notebooka 39 Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10 Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 40

40 Podręcznik elektroniczny do notebooka Pierwsze uruchomienie notebooka Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 10. Aby uruchomić notebooka po raz pierwszy: 1. Naciśnij przycisk zasilania na notebooku. Odczekaj kilka minut do momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji. 2. Na ekranie konfiguracji wybierz region i język, który ma być używany w notebooku. 3. Dokładnie przeczytaj warunki licencji. Wybierz opcję I accept (Akceptuję) . 4. Wykonaj wszystkie ..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 41

Podręcznik elektroniczny do notebooka 41 Menu Start Menu Start to główna brama do programów zainstalowanych na notebooku, aplikacji systemu Windows®, folderów oraz ustawień. W menu Start można wykonywać poniższe czynności: • Uruchamianie programów lub aplikacji systemu Windows® • Uruchamianie często używanych programów lub aplikacji systemu Windows® • Dostosowywanie ustawień notebooka • Korzystanie z pomocy dotyczącej systemu operacyjnego Windows • Wyłączanie notebooka • Wylogowywanie się z systemu Windows lub przełączanie na konto innego użytkownika Zmi..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 42

42 Podręcznik elektroniczny do notebooka Uaktywnianie menu Start Ustaw wskaźnik myszy nad przyciskiem Start w lewym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij go. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows na klawiaturze. Uruchamianie programów z menu Start Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w menu Start jest uruchamianie programów zainstalowanych na notebooku. Ustaw wskaźnik myszy nad programem, a następnie kliknij w celu uruchomienia. Przejdź między programami za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz w celu uruchomienia. UWAGA: W celu wyświetlenia listy wszystkic..

Do pełnego uruchomienia niektórych aplikacji systemu - Page 43

Podręcznik elektroniczny do notebooka 43 Aplikacje systemu Windows® Są to aplikacje przypięte do panelu po prawej stronie menu Start i wyświetlane w postaci kafelków w celu zapewnienia łatwego dostępu. UWAGA: Do pełnego uruchomienia niektórych aplikacji systemu Windows® wymagane jest zalogowanie się do konta Microsoft.

..

Uruchamianie aplikacji systemu Windows® z menu Start - Page 44

44 Podręcznik elektroniczny do notebooka Praca z aplikacjami systemu Windows® Za pomocą ekranu dotykowego, panelu dotykowego lub klawiatury notebooka można uruchamiać, dostosowywać lub zamykać aplikacje. Uruchamianie aplikacji systemu Windows® z menu Start Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij w celu uruchomienia. Przejdź między aplikacjami za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz , aby uruchomić aplikację. Dostosowywanie aplikacji systemu Windows® Poniższe czynności dla menu Start umożliwiają przenoszenie, zmienianie rozmiaru, odpinanie lub prz..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 45

Podręcznik elektroniczny do notebooka 45 Odpinanie aplikacji Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Unpin from Start (Odepnij od menu Start) . Przejdź do aplikacji za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz , a następnie wybierz polecenie Unpin from Start (Odepnij od menu Start) . Zmiana rozmiaru aplikacji Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Resize (Zmień rozmiar) i wybierz rozmiar kafelka aplikacji. Przejdź do aplikacji za pomocą klawiszy ..

Przypinanie kolejnych aplikacji do menu Start - Page 46

46 Podręcznik elektroniczny do notebooka Przypinanie kolejnych aplikacji do menu Start W pozycji All apps (Wszystkie aplikacje) ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, którą chcesz dodać do menu Start i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pin to Start (Przypnij do menu Start). W pozycji All apps (Wszystkie aplikacje) naciśnij klawisz dla aplikacji, którą chcesz dodać do menu Start, a następnie wybierz polecenie Pin to Start (Przypnij do menu Start) . Przypinanie aplikacji do paska zadań Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją i kliknij ją prawym przyci..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 47

Podręcznik elektroniczny do notebooka 47 Widok zadań Za pomocą funkcji widoku zadań można przełączać szybko między otwartymi aplikacjami i programami, a także pulpitami. Uaktywnianie widoku zadań Ustaw wskaźnik myszy nad ikoną na pasku zadań i kliknij ją. Naciśnij klawisze na klawiaturze.

..

Punkty aktywne funkcji Snap (Przyciąganie) - Page 48

48 Podręcznik elektroniczny do notebooka Funkcja Snap (Przyciąganie) Funkcja Snap (Przyciąganie) umożliwia wyświetlanie aplikacji obok siebie w celu ułatwienia ich obsługi i przełączania. Punkty aktywne funkcji Snap (Przyciąganie) Można przeciągać aplikacje i upuszczać je w tych punktach aktywnych w celu przyciągnięcia.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 49

Podręcznik elektroniczny do notebooka 49 Używanie funkcji Snap (Przyciąganie) 1. Uruchom aplikację, którą chcesz przyciągnąć. 2. Przeciągnij pasek tytułu aplikacji i upuść aplikację przy krawędzi ekranu w celu przyciągnięcia. 3. Uruchom inną aplikację i powtórz powyższe czynności w celu jej przyciągnięcia. 1. Uruchom aplikację, którą chcesz przyciągnąć. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przyciągnąć aplikację. 3. Uruchom inną aplikację i powtórz powyższe czynności w celu jej przyciągnięcia.

..

Wyświetlanie panelu Action Center (Centrum akcji) - Page 50

50 Podręcznik elektroniczny do notebooka Centrum akcji W panelu Action Center (Centrum akcji) wyświetlane są powiadomienia różnych aplikacji, którymi można zarządzać w jednym miejscu. W dolnej części znajduje się ponadto przydatna sekcja Quick Actions (Szybkie akcje). Wyświetlanie panelu Action Center (Centrum akcji) Ustaw wskaźnik myszy nad ikoną na pasku zadań i kliknij ją. Naciśnij klawisze na klawiaturze.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 51

Podręcznik elektroniczny do notebooka 51 Inne skróty klawiaturowe Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®10. \ Uaktywnianie menu Start Wyświetlanie pozycji Action Center (Centrum akcji) Uruchamianie pulpitu Uruchamianie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików) Otwieranie panelu Share (Udostępnij) Wyświetlanie pozycji Settings (Ustawienia) Wyświetlanie panelu Connect (Połącz) Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada) Minimalizuje aktualnie aktywne okno

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 52

52 Podręcznik elektroniczny do notebooka Uaktywnianie funkcji Search (Wyszukaj) Wyświetlanie panelu Project (Projekt) Otwieranie okna Run (Uruchom) Otwieranie Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu) Otwieranie menu kontekstowego przycisku Start Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu Powiększanie ekranu Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia narratora)

..

WAŻNE! Airplane mode (Tryb samolotowy) - Page 53

Podręcznik elektroniczny do notebooka 53 Podłączanie do sieci bezprzewodowej Wi-Fi Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi- Fi komputera. WAŻNE! Airplane mode (Tryb samolotowy) wyłącza tę funkcję. Przed włączeniem połączenia Wi-Fi należy się upewnić, że jest włączony Airplane mode (Tryb samolotowy) . Łączenie z siecią Wi-Fi W celu połączenia notebooka z siecią Wi-Fi należy wykonać poniższe czynności: 1. Wybierz ikonę z paska zadań. 2. Wybierz ikonę , aby w..

Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth - Page 54

54 Podręcznik elektroniczny do notebooka Bluetooth Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. WAŻNE! Airplane mode (Tryb samolotowy) wyłącza tę funkcję. Przed włączeniem połączenia Bluetooth należy się upewnić, że jest włączony Airplane mode (Tryb samolotowy) . Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. Aby połączyć urządzenia, należy wykonać poniższe czynności: 1. Wy..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 55

Podręcznik elektroniczny do notebooka 55 1. Wyświetl pozycję Action Center (Centrum akcji) z paska zadań. 2. Wybierz ikonę , aby włączyć tryb Airplane mode (Tryb samolotowy). Naciśnij . Tryb samolotowy Tryb Airplane mode (Samolot) wyłącza komunikację bezprzewodową, umożliwiając w ten sposób bezpieczne użytkowanie notebooka podczas lotu samolotem. UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby dowiedzieć się o odpowiednich usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używa..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 56

56 Podręcznik elektroniczny do notebooka Wyłączanie notebooka Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących czynności: • Uaktywnij menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje > Shut down (Zamknij system) w celu normalnego wyłączenia. • Na ekranie logowania wybierz kolejno pozycje > Shut down (Zamknij system) . • Naciśnij klawisze w celu wyświetlenia okna Shut Down Windows (Zamykanie systemu Windows). Wybierz z listy rozwijanej polecenie Shut Down (Zamknij system) , a następnie wybierz przycisk OK . • Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i ..

Przełączanie notebooka do trybu uśpienia - Page 57

Podręcznik elektroniczny do notebooka 57 Przełączanie notebooka do trybu uśpienia Aby przełączyć notebook do trybu uśpienia: • Uaktywnij menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje > Sleep (Uśpij) w celu przełączenia notebooka do trybu uśpienia. • Na ekranie logowania wybierz kolejno pozycje > Sleep (Uśpij) . Naciśnij klawisze w celu wyświetlenia okna Shut Down Windows (Zamykanie systemu Windows). Wybierz z listy rozwijanej polecenie Sleep (Uśpij) , a następnie wybierz przycisk OK . UWAGA: Aby przełączyć notebook do trybu uśpienia, można także nacisną..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 58

58 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 59

Podręcznik elektroniczny do notebooka 59 Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST) Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

..

Autotest podczas włączania zasilania (POST) - Page 60

60 Podręcznik elektroniczny do notebooka Autotest podczas włączania zasilania (POST) Autotest podczas włączania zasilania (POST) jest szeregiem testów diagnostycznych kontrolowanych programowo, które są uruchamiane podczas włączania lub ponownego włączania notebooka. Oprogramowanie, które kontroluje funkcję POST jest instalowane jako stały element architektury notebooka. Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i rozwiązywania problemów technicznych Podczas wykonywania testów w ramach funkcji POST można uzyskać dostęp do ustawień BIOS'a lub uruchomić..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 61

Podręcznik elektroniczny do notebooka 61 Ustawienia BIOS'a UWAGA : Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako odniesienie. Boot (Rozruch) To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania. Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do poniższych procedur. 1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja uruchamiania #1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fas..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 62

62 Podręcznik elektroniczny do notebooka 2. Naciśnij i wybierz właściwe urządzenie. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Sa..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 63

Podręcznik elektroniczny do notebooka 63 Security (Bezpieczeństwo) To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza USB. UWAGA: • W przypadku ustawienia User Password (Hasła użytkownika) , konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem systemu operacyjnego notebooka. • W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła administratora) , konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem BIOS'a. Aptio Setup U..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 64

64 Podręcznik elektroniczny do notebooka Aby ustawić hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie) , wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika) . 2. Wpisz hasło i naciśnij . 3. Wpisz ponownie hasło i naciśnij . Aby usunąć hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie) , wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika) . 2. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij . 3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe hasło) i naciśnij . 4. Wybierz Yes (Tak) w oknie po..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 65

Podręcznik elektroniczny do notebooka 65 Zabezpieczenie interfejsu We/Wy W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/ O), aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu notebooka. Aby zablokować interfejs We/Wy: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie) , wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) . 2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery . 3. Wybierz Lock (Blokuj) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Securi..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 66

66 Podręcznik elektroniczny do notebooka Zabezpieczenie interfejsu USB Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O) można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub odblokowywać porty oraz urządzenia. Aby zablokować interfejs USB: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie) , wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) > USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB) . 2. Wybierz interfejs do zablokowania, a nast ępnie wzbiery Lock (Zablokuj) . UWAGA: Ustawienie US..

Set Master Password (Ustawienie hasła głównego) - Page 67

Podręcznik elektroniczny do notebooka 67 Set Master Password (Ustawienie hasła głównego) W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set Master Password (Ustawienie hasła głównego) , aby skonfigurować dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu hasła. Aby ustawić hasło dysku twardego: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie) , kliknij Set Master Password (Ustaw hasło nadrzędne) . 2. Wpisz hasło i naciśnij . 3. Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij . 4. Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i powtórz poprzednie czynności w celu usta..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 68

68 Podręcznik elektroniczny do notebooka Save & Exit (Zapis i wyjście) Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after sa..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 69

Podręcznik elektroniczny do notebooka 69 Aktualizacja BIOS: 1. Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS. 2. Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash. 3. Podłącz dysk Flash do notebooka. 4. Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz podczas wykonywania testów POST. 5. W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced (Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a następnie naciśnij . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Securit..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 70

70 Podręcznik elektroniczny do notebooka 6. Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij klawisz . 7. Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ) > Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia systemu do ustawień domyśnych. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : UX390 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platform : Unknown Version : Unkno..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 71

Podręcznik elektroniczny do notebooka 71 Przywracanie systemu Użycie opcji przywracania komputera notebook PC, umożliwia przywrócenie systemu do jego oryginalnego stanu lub odświeżenie ustawień w celu poprawienia działania. WAŻNE! • Przed rozpoczęciem w komputerze notebook PC jakichkolwiek opcji przywracania, należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych. • Aby uniknąć utraty danych należy zapisać wszystkie ważne, dostosowane ustawienia, takie jak ustawienia sieci, nazwy użytkownika i hasła. • Przed ponownym uruchomieniem systemu należy się upewnić, że noteb..

Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) - Page 72

72 Podręcznik elektroniczny do notebooka • Go back to an earlier build (Przywróć wcześniejszą wersję) — opcja ta umożliwia przywrócenie wcześniejszej wersji. Z opcji tej można skorzystać, jeśli aktualna wersja nie jest odpowiednia. • Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie) - Użycie tej opcji, pozwala na wykonanie innych zaawansowanych opcji przywracania komputera notebook PC, takich jak: - Użycie do uruchomienia notebooka PC napędu USB, połączenia sieciowego lub płyty DVD przywracanie Windows. - Użycie funkcji Troubleshoot (Rozwiązywanie błędów) do włącze..

Update and security (Aktualizacje i zabezpieczenia) - Page 73

Podręcznik elektroniczny do notebooka 73 2. W pozycji Update and security (Aktualizacje i zabezpieczenia) wybierz pozycję Recovery (Odzyskiwanie) , a następnie wybierz żądaną opcję odzyskiwania.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 74

74 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 75

Podręcznik elektroniczny do notebooka 75 Porady i często zadawane pytania

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 76

76 Podręcznik elektroniczny do notebooka Przydatne porady dotyczące komputera Poniżej przedstawiono kilka przydatnych porad, których przestrzeganie umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości komputera, utrzymanie wydajności jego systemu oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych danych: • System Windows® należy aktualizować okresowo w celu zapewnienia najnowszych ustawień zabezpieczeń zainstalowanych aplikacji. • Należy używać oprogramowania antywirusowego w celu ochrony danych; oprogramowanie to należy okresowo aktualizować. • Poza sytuacjami, w któr..

Często zadawane pytania dotyczące sprzętu - Page 77

Podręcznik elektroniczny do notebooka 77 Często zadawane pytania dotyczące sprzętu 1. Po włączeniu komputera na ekranie pojawia się czarny, a czasem kolorowy punkt. Co należy zrobić? Pomimo tego, że punkty te pojawiają się zwykle na ekranie komputera, nie mają one wpływu na działanie systemu. Jeśli problem ten będzie się utrzymywał i zacznie wpływać na wydajność systemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy ASUS. 2. Kolor i jasność ekranu komputera są niejednolite. Jak można to naprawić? Na kolor i jasność ekranu może mieć wpł..

centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy. - Page 78

78 Podręcznik elektroniczny do notebooka 4. Nie świeci się wskaźnik LED baterii. Na czym polega problem? • Sprawdź, czy adapter zasilania lub zestaw baterii są prawidłowo podłączone. Można także odłączyć adapter zasilania lub zestaw baterii, odczekać minutę, a następnie podłączyć je ponownie do gniazda elektrycznego i komputera. • Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy. 5. Dlaczego touchpad nie działa? Naciśnij klawisze w celu uaktywnienia touchpada. 6. Dlaczego podczas odtwarzania ..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 79

Podręcznik elektroniczny do notebooka 79 8. Komputer nie realizuje prawidłowo naciśnięć klawiszy ze względu na stale poruszający się kursor. Co należy zrobić? Upewnij się, że podczas pisania na klawiaturze nic przypadkowo nie dotyka ani nie naciska touchpada. Możesz także wyłączyć touchpada, naciskając klawisze . 9. Po naciśnięciu klawisza „U”, „I” lub „O” na klawiaturze zamiast liter wyświetlane są cyfry. Jak można to zmienić? Naciśnij klawisz , lub klawisze (w wybranych modelach) na klawiaturze komputera w celu wyłączenia tej funkcji i używania wspo..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 80

80 Podręcznik elektroniczny do notebooka Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania 1. Po włączeniu komputera świeci się wskaźnik zasilania, ale wskaźnik aktywności dysku pozostaje wyłączony. Ponadto system nie zostaje uruchomiony. Co należy zrobić, aby to naprawić? Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii: • Wymuś zamknięcie systemu notebooka, naciskając przycisk zasilania i przytrzymując go przez co najmniej cztery (4) sekundy. Sprawdź, czy adapter zasilania i zestaw baterii są prawidłowo podłączone, a następnie włącz komputer. • Jeś..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 81

Podręcznik elektroniczny do notebooka 81 4. Komputer nie uruchamia się. Jak można to naprawić? Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii: • Odłącz od komputera wszystkie podłączone do niego urządzenia, a następnie uruchom ponownie system. • Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania pomocy. 5. Dlaczego nie można przywrócić działania komputera z trybu uśpienia lub hibernacji? • W celu przywrócenia ostatniego stanu działania należy nacisnąć przycisk zasilania. • W wyniku dzia..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 82

82 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 83

Podręcznik elektroniczny do notebooka 83 Załączniki

..

Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania - Page 84

84 Podręcznik elektroniczny do notebooka Napęd DVD-ROM umożliwia przeglądanie i tworzenie własnych płyt CD i DVD. Aby oglądać tytuły DVD, można zakupić opcjonalne oprogramowanie do przeglądania płyt DVD. UWAGA: Napęd DVD-ROM jest dostępny w wybranych modelach. Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania zawartości, zaadoptowanego przez pr..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 85

Podręcznik elektroniczny do notebooka 85 Definicje regionów Region 1 Kanada, USA, terytoria USA Region 2 Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja Region 3 Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam Region 4 Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ame..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 86

86 Podręcznik elektroniczny do notebooka Zgodność wewnętrznego modemu Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN). Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach, certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym punkcie sieci PSTN. W przypadku pro..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 87

Podręcznik elektroniczny do notebooka 87 Przegląd 4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna przełączana sieć telefoniczna]). CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne]) dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi, publicznymi sieciami telefonicznymi..

W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze - Page 88

88 Podręcznik elektroniczny do notebooka W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze standardem CTR21. Kraj Zastosowanie Dalsze testy Austria 1 Tak Nie Belgia Tak Nie Czechy Nie Nie dotyczy Dania 1 Tak Tak Finlandia Tak Nie Francja Tak Nie Niemcy Tak Nie Grecja Tak Nie Węgry Nie Nie dotyczy Islandia Tak Nie Irlandia Tak Nie Włochy Nadal oczekujące Nadal oczekujące Izrael Nie Nie Lichtenstein Tak Nie Luksemburg Tak Nie Holandia 1 Tak Tak Norwegia Tak Nie Polska Nie Nie dotyczy Portugalia Nie Nie dotyczy Hiszpania Nie Nie dotyczy Szwecja Tak Nie Szwajcaria Tak Nie Wielka Brytania T..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 89

Podręcznik elektroniczny do notebooka 89 Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie DTMF, co może wymagać dodatkowych testów). W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID użyt..

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal - Page 90

90 Podręcznik elektroniczny do notebooka • Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. • Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O ..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 91

Podręcznik elektroniczny do notebooka 91 Informacja o ekspozycji RF (SAR) To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA. Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działan..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 92

92 Podręcznik elektroniczny do notebooka Ostrzeżenie znaku CE Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE (która w 2017 r. zastąpiona zostanie dyrektywą RED 2014/53/EU), dyrektywą EMC 2004/108/ WE (zastąpioną w kwietniu 2016 r. przez dyrektywę 2014/30/EU) oraz dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE (zastąpioną w kwietniu 2016 r. przez dyrektywę 2014/35/EU) Komisji Europejskiej. Kraje, do których to urządzenie będzie sprzedawane: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 93

Podręcznik elektroniczny do notebooka 93 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić: • 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz) • 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz. Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 94

94 Podręcznik elektroniczny do notebooka W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Ga..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 95

Podręcznik elektroniczny do notebooka 95 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70). Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagroże..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 96

96 Podręcznik elektroniczny do notebooka Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . Uwagi dotyczące tunera TV Uwaga dla intalatora systemu CATV - System rozprowadzania sygnału kablowego powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), a dokładnie Część 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of ..

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla - Page 97

Podręcznik elektroniczny do notebooka 97 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo- jonowych) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)..

Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu - Page 98

98 Podręcznik elektroniczny do notebooka Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera napędu optycznego nie należy demontować lub naprawiać napędu optycznego samemu. Dla własnego bezpieczeństwa w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z technikiem profesjonalistą. Ostrzeżenie bezpieczeństwa dotyczące napędu CD-ROM PRODUKT LASEROWY KLASY 1 Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem OSTRZEŻENIE! OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE ..

Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC - Page 99

Podręcznik elektroniczny do notebooka 99 Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) Danish Dutch English Finnish French

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 100

100 Podręcznik elektroniczny do notebooka German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950 - Page 101

Podręcznik elektroniczny do notebooka 101 Produkt zgodny z ENERGY STAR ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie. Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach braku aktywnosci uytkownika. W celu wybudzenia kom..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 102

102 Podręcznik elektroniczny do notebooka Recycling ASUS/Usługi zwrotu Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr. asus.com/english/Takeback.htm.

..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 103

Podręcznik elektroniczny do notebooka 103 EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : UX390U,ZenBook3U The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (..

Podręcznik elektroniczny do notebooka - Page 104

104 Podręcznik elektroniczny do notebooka

..

Sponsored links

Latest Update