Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Estonian Edition (4.66 MB)

ZenBook 3 UX390UA Language

Download Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Estonian Edition (4.66 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Elektrooniline kasutusjuhend - Page 1

Elektrooniline kasutusjuhend EE11633 Esimene väljaanne Juuni 2016

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 2

2 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata. ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 3

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 3 Sisukord Teave juhendi kohta ................................................................................................. 7 Juhendis kasutatavad märksõnad ............................................................................ 8 Ikoonid ................................................................................................................................ 8 Tüpograafia ....................................................................................................................... 8 Ettevaatusabinõud ......................

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 4

4 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 10 Esmakordne käivitamine ......................................................................................... 40 Menüü Start (Käivitusmenüü) ............................................................................... 41 Windows®-i rakendused ......................................................................................... 43 Töötamine Windows®-i rakendustega .................................................................... 44 Windows®-i rakenduste kohandamine..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 5

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 5 Nipid ja KKK Kasulikke nõuandeid ................................................................................................ 76 Riistvara KKK ................................................................................................................ 77 Tarkvara KKK ................................................................................................................ 80 Lisad DVD-ROM-ajami informatsioon ............................................................................... 84 Blu-ray ROM-ajami teave ......................

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 6

6 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Macrovision Corporation'i tootekohane teatis .................................................... 96 Kuulmiskahjustuste vältimine .................................................................................... 96 Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ....................................................... 97 Optilise kettaajami ohutusteave ............................................................................... 98 CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) .......................... 99 ENERGY STARiga ühilduv toode ....

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 7

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 7 Teave juhendi kohta Käesolev juhend sisaldab teavet teie sülearvuti riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse: 1. peatükk. Arvuti koostisosad Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti riistvara üksikosi. 2. peatükk. Sülearvuti kasutamine Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti üksikosade kasutamist. 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 10 Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Windows® 10 kasutamisest sülearvutis. 4. peatükk. Kä..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 8

8 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend = Kasutage puuteplaati. = Kasutage klaviatuuri. Juhendis kasutatavad märksõnad Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt. OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida. MÄRKUS. See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia. HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida sülearvuti andmete ja komponentide kahj..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 9

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 9 Ettevaatusabinõud Sülearvuti kasutamine Seda sülearvutit tohib kasutada ümbritseva keskonna temperatuuril 5 °C (41 °F) kuni 35 °C (95 °F). Vaadake sülearvuti põhjal asuvat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele. ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mis tahes kehaosa lähedal, et vältida ebamugavustunnet või vigastusi, mis võivad tekkida kuuma pinnaga kokkupuutumisel. ÄRGE kasutage vigastatud toitejuhtmeid, tarvikuid ja välisseadmeid. Ärge teisaldage sisselülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega,..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 10

10 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Sülearvuti hooldamine Enne sülearvuti puhastamist ühendage vahelduvvoolu toide lahti (kui see on ühendatud) ja eemaldage aku. Kasutage puhastamiseks puhast käsna või seemisnahast lappi, mis on niisutatud mittesöövitava puhastusvahendi ja vähese sooja veega. Eemaldage sülearvutilt liigne niiskus kuiva lapiga. Ärge kasutage sülearvutil ega selle läheduses tugevaid lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või muid kemikaale. Ärge pange sülearvuti peale mingeid esemeid. Ärge laske sülearvutil sattuda kokkupuutesse tugeva magnet- või ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 11

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 11 Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju. ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei t..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 12

12 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 13

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 13 1. peatükk. Arvuti koostisosad

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 14

14 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Sülearvuti osade ülevaade Vaade ülevalt MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus võib regiooniti või riigiti siinesitatust erineda. Sülearvuti välimus võib oleneda ka sülearvuti mudelist.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 15

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 15 Liitmikrofonid Liitmikrofonid on varustatud kaja elimineerimise, müraeemalduse ja kiire moodustamise funktsioonidega, tagades parema häältuvastusvõime ja helisalvestuse kvaliteedi. Kaamera Sisseehitatud kaamera võimaldab sülearvutiga pildistada ja videoid salvestada. Kaamera indikaator Kaamera indikaator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel. Ekraanipaneel Ekraanipaneel võimaldab vaadata notebook-arvutis suurepäraseid pilte, videoid ja muid multimeedia faile. Kõlarid Helifaile saate kuulata sülearvutisse sisseehitatud kõlari..

Klaviatuuri paigutus erineb mudeliti või riigiti. - Page 16

16 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Klaviatuur QWERTY paigutusega klaviatuur on varustatud mugava vajutussügavusega täissuurte klahvidega. See võimaldab kasutada ka funktsiooniklahve, tagab kiire juurdepääsu operatsioonisüsteemile Windows® ja kontrollib multimeediumi funktsioone. MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus erineb mudeliti või riigiti. Suurtäheluku indikaator See indikaator süttib, kui suurtäheluku funktsioon on aktiveeritud. Suurtäheluku kasutamine võimaldab sisse tippida suurtähti (nt A, B, C) sülearvuti klaviatuuriga. Puuteplaat Puuteplaat võimaldab ekraanikuval..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 17

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 17 Toitenupp Vajutage toitenuppu, et sülearvuti sisse või välja lülitada. Saate toitenuppu kasutada ka selleks et lülitada sülearvuti puhke- või hiberneerimisrežiimi ja neid režiime välja lülitada. Kui sülearvuti on blokeeritud, vajutage toitenuppu ja hoidke seda all umbes 4 sekundit, kuni sülearvuti lülitub välja. Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis. Sõrmejäljeandur (ainult valitud mudelitel) Sisseehitatud sõrmejäljeandur salvestab te..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 18

18 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Vaade alt MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda. HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid. OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest andmetest. Akut ei saa eemaldada.

..

Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud - Page 19

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 19 Õhutusavad Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja soojal õhul väljuda. HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et vältida seadme ülekuumenemist. Kõlarid Helifaile saate kuulata sülearvutisse sisseehitatud kõlarite kaudu. Heliomadusi saab selles sülearvutis seadistada tarkvara-põhiselt.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 20

20 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Osade ülevaade Olekuindikaatorid Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti hetkeolekut. Kahevärviline aku laadimisindikaator Kahevärviline LED-indikaator annab aku laadimisoleku kohta järgmist visuaalset teavet. Vt üksikasju järgmisest tabelist.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 21

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 21 Värv Olek Pidev roheline Sülearvuti on ühendatud pistikupessa, akut laaditakse ja aku täituvus on vahemikus 95% kuni 100%. Pidev oranž Sülearvuti on ühendatud pistikupessa, akut laaditakse ja aku täituvus on alla 95%. Vilkuv oranž Sülearvuti töötab akurežiimis ja aku täituvus on alla 10%. Indikaator on kustunud Sülearvuti töötab akurežiimis ja aku täituvus on vahemikus 10% kuni 100%. Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 22

22 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend C-tüüpi USB / Kuvari pesa / Toite (DC) sisendi kombipesa USB (universaalne järjestiksiin) C-tüüpi pesa tagab andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on tahapoole ühilduv USB 2.0-ga. Kasutage tahvelarvuti ühendamiseks välise kuvariga USB C-tüüpi vaheliitmikku. Ühendage komplektis oleva toiteploki pistik selle pesaga, et laadida akut ja toita sülearvutit vooluvõrgust. HOIATUS! Adapter võib kasutamisel kuumeneda. Kui see on toitevõrku ühendatud, siis ärge katke adapterit kinni ja hoidke seda oma kehast eemal. OLULINE! Sülearvuti laadim..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 23

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 23 Vaade vasakult Kuularite/peakomplekti/mikrofoni pesa Selle pesaga saab ühendada võimendiga kõlarid või kuularid. Seda pesa saate kasutada peakomplekti ühendamiseks välise mikrofoniga.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 24

24 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 25

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 25 2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 26

26 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Alustamine Sülearvuti laadimine A. Ühendage vahelduvvoolu toiteplokk toitevõrguga 100 V ~ 240 V. B. Ühendage alalisvoolu toiteploki pistik sülearvuti sisendiga (DC). Laadige sülearvutit 3 tundi , enne kui hakkate seda esmakordselt akurežiimis kasutama. MÄRKUS. Toiteplokk võib välimuselt erineda, sõltuvalt mudelist ja piirkonnast. OLULINE! Teave toiteploki kohta: • Toitepinge: vahelduvvool 100–240 v • Toitepinge sagedus: 50–60 hz • Nimiväljundvool: 2,25A max (45W) • Nimiväljundpinge: alalisvool 20 v

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 27

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 27 OLULINE! • Tehke kindlaks sisendi/väljundi nimiandmete asukoht sülearvutil ja veenduge, et andmesildil toodud parameetrid vastavad adapteri sisendi/väljundi nimiandmetele. Mõnedel sülearvuti mudelitel võib olla, sõltuvalt tootekoodist, mitu erinevat väljundvoolu parameetrit. • Enne esmakordset sisselülitamist veenduge, et sülearvuti on ühendatud toiteplokiga. Soovitame tungivalt sülearvuti toiteploki ühendada maandusega varustatud pistikupesaga. • Pistikupesa peab olema hästi ligipääsetav ning asetsema sülearvuti lähedal. ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 28

28 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Tõstke ekraani paneel üles Vajutage toitenuppu

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 29

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 29 Horisontaalsuunas libistamine Vertikaalsuunas libistamine Diagonaalsuunas libistamine Puuteplaadi kasutamine Kursori liigutamine Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil liigutada.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 30

30 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Ühe sõrme liigutused Üks koputus / Kaks koputust • Rakenduse avamiseks koputage sellele. • Rakenduse käivitamiseks tehke sellele topeltkoputus. Pukseerimine Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus oma uude asukohta.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 31

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 31 Vasakklõps Paremklõps • Klõpsake rakendust selle valimiseks. • Topeltklõpsake rakendust selle käivitamiseks. Klõpsake seda nuppu, et avada parempoolse nupu menüü. MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil. Kahe sõrme liigutused Koputus Koputage puuteplaadil kahe sõrmega, et jäljendada paremklõpsu.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 32

32 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Suurendamine Vähendamine Tooge sõrmed puuteplaadil kokku. Viigesõrmed puuteplaadil lahku. Kahe sõrmega kerimine (üles/alla) Kahe sõrmega kerimine (vasakule/paremale) Libistage kahte sõrmega, et kerida üles või alla. Libistage kahte sõrmega, et kerida vasakule või paremale.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 33

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 33 Pukseerimine Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all. Libistage puuteplaadil teist sõrme, et üksus uude asukohta lohistada, ning vabastage nupp, et üksus asetada. Kolme sõrme liigutused Koputus Koputage puuteplaati nelja sõrmega, et käivitada rakendus Cortana.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 34

34 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Tõmme vasakule / Tõmme paremale Kui on avatud mitu rakendust, saate nende vahel liikuda tõmmates kolme sõrmega vasakule või paremale. Tõmme üles Tõmme alla Tõmmake üles, et vaadata üle kõik hetkel avatud rakendused. Tõmmake alla, et vaadata töölauda.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 35

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 35 Nelja sõrme liigutused Koputus Koputage puuteplaati nelja sõrmega, et käivitada Action Center. Puuteplaadi kohandamine 1. Käivitage Action Center All Settings (Kõik sätted) . 2. Valige Devices (Seadmed) , seejärel valige Mouse & touchpad (Hiir ja puuteplaat) . 3. Määrake sätted vastavalt oma eelistustele.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 36

36 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Klaviatuuri kasutamine Funktsiooniklahvid Sülearvuti klaviatuurilt saab funktsiooniklahvide abil käivitada järgmised käsud. Lülitab sülearvuti režiimi Sleep mode (puhkerežiimile) Lülitab režiimi Airplane mode (lennurežiimi) sisse-välja MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi) aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja lülitatud. Klaviatuurivalgustuse heleduse vähendamine Klaviatuurivalgustuse heleduse suurendamine Vähendab ekraani heledust Suurendab ekraani heledust Lülitab kuvapaneeli sisse või välja Ekraanirežiimi ümber..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 37

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 37 Windows® 10 klahvid Sülearvuti klaviatuuril on kaks Windows®'i eriklahvi, mida saab kasutada järgmiselt. Käivitab Start-menüü Kuvab rippmenüü Lülitab puuteplaadi sisse-välja Lülitab kõlari sisse-välja Alandab kõlari helitugevust Tõstab kõlari helitugevust

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 38

38 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 39

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 39 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 10

..

Selles jaotises toodud ekraanipildid on ainult viitelise - Page 40

40 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Esmakordne käivitamine Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 10 põhisätete konfigureerimisel. Sülearvuti esmakordne käivitamine: 1. Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni kuvatakse häälestusaken. 2. Valige häälestusaknas oma piirkond ja keel, milles soovite sülearvutit kasutada. 3. Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Valige I accept (Nõustun). 4. Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused: • Muganda..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 41

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 41 Menüü Start (Käivitusmenüü) Menüü Start (Käivitusmenüü) on põhiline juurdepääsutee teie sülearvuti programmidele, Windows®-i rakendustele, kaustadele ja sätetele. Menüüd Käivitusmenüü saab kasutada järgmiste toimingute tegemiseks. • Programmide või Windows®-i rakenduste käivitamine • Sagedamini kasutatavate programmide või Windows®-i rakenduste avamine • Sülearvuti sätete määramine • Abistamine Windowsi operatsioonisüsteemi kasutamisel • Sülearvuti sisse lülitamine • Windowsist väljalogimine või ümb..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 42

42 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Käivitusmenüü käivitamine Paigutage hiirekursor nupule Start (Käivitamine) , mis asub teie töölaua vasakpoolses alumises nurgas ka klõpsake seda. Vajutage Windowsi logoga nupule , mis asub teie töölaual. Programmide avamine menüüs Käivitusmenüü Menüü Start (Käivitusmenüü) põhiline kasutusotstarve on sülearvutisse installitud programmide avamine. Seadke hiirekursor tegumiriba programmi nimele ja klõpsake seda käivitamiseks. Programmide sirvimiseks kasutage noolnuppe. Käivitamiseks vajutage . MÄRKUS. Valige All apps (Kõik ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 43

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 43 Windows®-i rakendused Need on rakendused, mis on kinnitatud käivitusmenüü parempoolsel paneelil ja kuvatakse plaat-vormingus, et pakkuda hõlpsat juurdepääsu. MÄRKUS. Mõned Windows®-i rakendused nõuavad Microsofti kontosse sisselogimist, enne kui need täielikult käivituvad.

..

Windows®-i rakenduste käivitamine Käivitusmenüüst - Page 44

44 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Töötamine Windows®-i rakendustega Rakenduste avamiseks, kohandamiseks ja sulgemiseks saate kasutada sülearvuti puuteekraani, puuteplaati või klaviatuuri. Windows®-i rakenduste käivitamine Käivitusmenüüst Seadke hiirekursor tegumiribal rakenduse nimele ja klõpsake seda käivitamiseks. Rakenduste sirvimiseks kasutage noolnuppe. Rakenduse käivitamiseks vajutage . Windows®-i rakenduste kohandamine Teil on võimalik rakendusi liigutada, nende suurust muuta, kinnitusest vabastada Käivitusmenüüst, selleks tehke järgmist: Rakenduste liigu..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 45

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 45 Rakenduste vabastamine kinnitusest Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Unpin from Start (Vabasta Käivitusmenüüst). Rakendusele navigeerimiseks kasutage noolnuppe. Vajutage , seejärel valige Unpin from Start (Vabasta Käivitusmenüüst). Rakenduste suuruse muutmine Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Resize (Muuda suurus) . Rakendusele navigeerimiseks kasutage noolnuppe. Vajutage , seejärel valige Resize (Muuda suurus) ja valige rake..

Kinnitage Käivitusmenüüsse rohkem rakendusi - Page 46

46 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Kinnitage Käivitusmenüüsse rohkem rakendusi Valikus All apps (Kõik rakendused) paigutage hiirekursor rakendusele, mida soovite lisada Käivitusmenüüsse ja seejärel klõpsake Pin to Start (Kinnita Käivitusmenüüsse). Valikus All apps (Kõik rakendused) vajutage rakendusele, mida soovite lisada Käivitusmenüüsse ja seejärel valige Pin to Start (Kinnita Käivitusmenüüsse). Rakenduste kinnitamine tegumiribale Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Pin to taskbar (Kinnita Käivitusmenü..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 47

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 47 Tegumivaade Tegumivaade võimaldab kiiresti lülitada avatud rakenduste ja programmide vahel, samuti saate tegumivaate abil lülitada ümber töölaudasid. Tegumivaate käivitamine Seadke hiirekursor tegumiriba ikoonile ja klõpsake seda. Vajutage klaviatuuril .

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 48

48 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Akende automaatkorraldamise funktsioon Akende automaatkorraldamise funktsioon kuvab rakendusi üksteise kõrval, mis võimaldab teil neid kiiresti ümber lülitada. Tööpunktide automaatkorraldamine Saate pukseerida rakendusi neisse tööpunktidesse, et võimaldada neid automaatselt ümber korraldada.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 49

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 49 Akende automaatkorralduse kasutamine 1. Käivitage rakendus, mida soovite ümber korraldada. 2. Lohistage oma rakenduse tiitliriba ja pukseerige rakendus ekraani serva, et see oleks valmis automaatseks korraldamiseks. 3. Käivitage teine rakendus ja korrake samu toiminguid, et teine rakendus oleks valmis automaatseks korraldamiseks. 1. Käivitage rakendus, mida soovite ümber korraldada. 2. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, seejärel kasutage rakenduse automaatseks korraldamiseks noolnuppe. 3. Käivitage teine rakendus ja korrake samu toiminguid,..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 50

50 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Tegevuskeskus Tegevuskeskus koondab rakenduste teadaanded ühte kohta, kus saate nendega tegeleda. Selle allosas on väga vajalik kiirtoimingute keskus. Tegevuskeskuse käivitamine Seadke hiirekursor tegumiriba ikoonile ja klõpsake seda. Vajutage klaviatuuril .

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 51

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 51 Teised klaviatuuri otseteed Klaviatuuri abil saate kasutada järgmisi otseteid, et lihtsustada rakenduste käivitamist ja navigeerida operatsionisüsteemis Windows® 10. \ Käivitab Start menu (Alustamise menüü) Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) Käivitab töölaua Käivitab File Explorer (Failisirvija) Avab paneeli Share (Jagamine) Käivitab Settings (Sätted) Käivitab paneeli Connect (Loo ühendus) Aktiveerib lukustuskuva Minimeerib aktiivse akna

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 52

52 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Käivitab funktsiooni Search (Otsing) Käivitab paneeli Project (Projekt) Avab akna Run (Käivita) Avab utiliidi Ease of Access Center (Ligipääsukeskus) Avab Start-nupu kontekstimenüü Käivitab luubi ikooni ja suurendab vaadet Vähendab vaadet Avab paani Narrator Settings (Jutustaja sätted)

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 53

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 53 Ühenduse loomine traadita võrkudega Wi-Fi Sülearvuti WiFi-ühendus võimaldab kasutada e-posti, surfata Internetis ja jagada rakendusi suhtluskeskkonna saitide kaudu. OLULINE! Funktsioon on Airplane mode (Lennurežiimis) blokeeritud. Enne Wi-Fi kasutamist veenduge, et Airplane mode (Lennurežiim) on välja lülitatud. Ühendamine Wi-Fi-võrku Ühendab teie sülearvuti Wi-Fi võrku, tehes järgmised toimingud: 1. Valige tegumiribalt ikoon . 2. Wi-Fi aktiveerimiseks valige tegumiribalt ikoon . 3. Valige saadavalolevate Wi-Fi-ühenduste loendist p..

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega - Page 54

54 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Bluetooth Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega. OLULINE! Funktsioon on Airplane mode (Lennurežiimis) blokeeritud. Enne Bluetoothi kasutamist veenduge, et Airplane mode (Lennurežiim) on välja lülitatud. Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega, et lubada andmeedastust. Oma seadmete ühendamiseks tehke järgmised toimingud: 1. Käivitab menüüst Start menu (Alustamise menüü) Settings (Sätted)..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 55

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 55 1. Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) 2. Valige ikoon , et aktiveerida Lennurežiim. Vajutage klahve . Lennurežiim Airplane mode (lennurežiim) lülitab traadita ühendused välja ja võimaldab sülearvutit lennu ajal kasutada turvaliselt. MÄRKUS. Võtke ühendust lennuettevõtjaga, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada sülearvuti kasutamisel lennukis. Lennurežiimi sisse lülitamine Lennurežiimi välja lülitamine 1. Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 56

56 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Sülearvuti välja lülitamine Te saate oma sülearvuti välja lülitada, tehes ühte järgmistest. • Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel valige > Shut down (Sule) , et teha tavapärane sulgemine. • Valige sisselogimise aknast > Shut down (Sule). • Vajutage , et käivitada Shut Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige ripploendist käsk Shut Down (Sulge) , seejärel valige OK. • Kui sülearvuti ei reageeri, siis vajutage ja hoidke toitenuppu all vähemalt 4 sekundit, kuni sülearvuti lülitub välja.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 57

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 57 Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi: • Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel valige > Sleep (Puhkerežiim) , et seada sülearvuti puhkerežiimi. • Valige sisselogimise aknast > Sleep (Puhkerežiim). • Vajutage , et käivitada Shut Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige ripploendist Sleep (Puhkerežiim) , seejärel valige OK. MÄRKUS. Sülearvuti lülitamiseks puhkerežiimi võite vajutada ka üks kord toitenuppu.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 58

58 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 59

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 59 4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

..

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja - Page 60

60 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Käivituseelne enesetest (POST) Käivituseelne enesetest (POST) on tarkvara poolt juhitud diagnostiliste testide jada, mis käivitub sülearvuti sisse lülitamisel või taaskäivitusel. Tarkvara, mis juhib POST-i, on sülearvuti arhitektuuri püsikomponendiks. POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks POST-i ajal saate juurdepääsu BIOS-i sätetele või saate käivitada tõrkeotsingu suvandid, kasutades sülearvuti funktsiooniklahve. Täiendavat teavet leiate altpoolt. BIOS BIOS (Basic Input and Output System) salvestab süsteem..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 61

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 61 BIOS-i sätted MÄRKUS. Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti erineda. Alglaadimine See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise eelistuste määramisel juhinduge järgnevast. 1. Aknas Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1 (Buutimisvalik nr 1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Bo..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 62

62 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 2. Vajutage klahvi ja valige seade kui Boot Option #1 (buutimisvalik nr 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 63

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 63 Turvalisus See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele. MÄRKUS. • Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool) , palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti operatsioonisüsteemi. • Kui installite utiliidi Administrator Password (Administraatori parool) , palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete BIOS-isse. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 Ame..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 64

64 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Parooli määramiseks tehke järgmist. 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi . 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi . Parooli kustutamiseks tehke järgmist. 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi . 3. Jätke ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 65

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 65 I/O liidese turvalisus Menüüs Security (Turvalisus) saate te juurdepääsu utiliidile I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus), et lukustada või vabastada mõned sülearvuti liidesefunktsioonid. I/O liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige määrang I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) . 2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku . 3. Valige suvand Lock (Lukusta). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyrigh..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 66

66 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend USB liidese turvalisus Menüüst I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) saate juurdepääsu ka funktsioonile USB Interface Security (USB liidese turvalisus), et porte ja seadmeid lukustada ja lahti lukustada. USB liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB liidese turvalisus) . 2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta) . MÄRKUS. Kui USB Interface (USB liidese) väärtuseks on seatud Lock (Lukusta), lukustatakse ja pei..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 67

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 67 Ülemparooli seadmine Menüüs Security (Turvalisus) saate te kasutada suvandit Set Master Password (Sea ülemparool) , et võimaldada juurdepääs kõvakettale ainult parooli sisestamisel. HDD parooli seadmiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master Password (Sea ülemparool) . 2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi . 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi . 4. Klõpsake käsku Set User Password (Sea kasutaja parool) ja korrake eelmisi samme, et seada kasutaja parool. Aptio Setup Utility - Cop..

Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk - Page 68

68 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Salvesta ja välju Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes (Salvesta muudatused) and Exit (Välju) , enne kui väljute BIOS-ist. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after saving the changes. ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 69

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 69 BIOS-i värskendamine 1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks. 2. Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel. 3. Ühendage välkmäluseade sülearvutiga. 4. Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu POST-i ajal. 5. BIOS-i häälestusprogrammis klõpsake Advanced > Käivitusvaatel Easy Flash (Täpsemalt > Käivita Easy Flash) , seejärel vajutage klahvi . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boo..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 70

70 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 6. Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage ikooni . 7. Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Exit > Restore Defaults (Välju > Taasta vaikesätted) . FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : UX390 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Unknown Build Time : Unknown

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 71

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 71 Süsteemitaaste Sülearvuti taastefunktsioon võimaldab teil taastada süsteemi algse oleku või lihtsalt seadeid värskendada, et parandada sülearvuti jõudlust. OLULINE! • Enne sülearvuti taastefunktsiooni kasutamist tehke kõigist andmefailidest varukoopia. • Andmekao vältimiseks märkige üles kõik olulised kohandatud sätted, nagu võrguandmed, kasutajanimed ja salasõnad. • Enne süsteemi lähtestamist veenduge, et sülearvuti on ühendatud toiteplokiga. Windows® 10 korral võite valida järgmiste taastefunktsioonide vahel: • S..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 72

72 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Andmete varundamine Sülearvuti taastefunktsioonidele juurdepääsuks ja kasutamiseks juhinduge järgmistest punktidest. 1. Käivitage Settings (Sätted) ja valige Update and security (Uuendamine ja turvalisus). • Advanced startup (Täpsem käivitus) - Valides selle funktsiooni saate seadistad muid täpsemaid sülearvuti taastevaikuid, nagu näiteks: - USB-draivi, võrguühenduse või Windowsi taaste-DVD kasutamine sülearvuti käivitamiseks. - Troubleshoot (Veaotsing) , mis võimaldab aktiveerida järgmisi täiendatud taaste funktsioone: System..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 73

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 73 2. Valige suvand Update and security (Uuendamine ja turvalisus) , seejärel valige Recovery (Taaste) ning taastesuvandid, mida soovite kasutada.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 74

74 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 75

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 75 Nipid ja KKK

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 76

76 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Kasulikke nõuandeid Järgmised nõuandeid aitavad teil oma sülearvuti kasutusvõimalusi maksimaalselt rakendada, arvuti jõudlust säilitada ning oma andmeid turvaliselt hoida. • Värskendage Windows®i regulaarselt, et viimased turvalisusfunktsioonid oleksid alati installitud. • Kaitske oma andmeid viirustõrjetarkvaraga ja veenduge, et selle viimased värskendused on alati installitud. • Kasutage sülearvuti sunnitud väljalülitust vaid äärmisel vajadusel. • Varundage kõik oma andmed ning kasutage selleks välist varundusdraivi. ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 77

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 77 Riistvara KKK 1. Kui käivitan sülearvuti, ilmub ekraanile must, vahest aga värviline punkt. Mida peaksin tegema? Sellised punktid võivad vahest ekraanile ilmuda, kuid süsteemi need ei mõjuta. Kui nähtus kordub ja hakkab lõpuks mõjutama süsteemijõudlust, konsulteerige volitatud ASUSe teeninduskeskusega. 2. Ekraaniheledus ja -värvid ei ole ühtlased. Kuidas seda parandada? Ekraaniheledus ja -värvid võivad oleneda sülearvuti nurgast ja asendist. Lisaks pole kõigi sülearvutimudelite ekraaniheledus ja -värvid täpselt sarnased. Ekraan..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 78

78 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 4. Aku LED-märgutuli ei sütti. Milles on viga? • Kontrollige, kas toiteplokk või aku on korralikult paigaldatud. Võite toiteploki või aku ka arvutist eemaldada, ühe minuti oodata ning seejärel need pistikupesa ja sülearvutiga taas ühendada. • Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 5. Miks puuteplaat ei tööta? Puuteplaadi aktiveerimiseks vajutage . 6. Miks heli- või videofailide mängimise ajal sülearvuti kõlarid vaikivad? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustel..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 79

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 79 8. Ma ei saa oma sülearvuti klahve korralikult kasutada, sest hiirekursor liigub pidevalt. Mida peaksin tegema? Jälgige, et miski ei puuduta ega vajuta puuteplaadile, kui te klaviatuuri kasutate. Võite puuteplaadi ka välja lülitada, vajutades . 9. Kui vajutan klaviatuuri klahve “U”, “I” ja “O”, ilmuvad tähtede asemel numbrid. Kuidas seda muuta? Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage või (teatud mudelitel) ning jätkake nende klahvidega tähtede sisestamist.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 80

80 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Tarkvara KKK 1. Kui sülearvuti sisse lülitan, süttib voolu märgutuli põlema, kuid ketta märgutuli ei sütti. Ka süsteem ei käivitu. Kuidas seda parandada? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. • Sundige oma sülearvuti sulguma, hoides voolunuppu kauem kui 4 sekundit all. Kontrollige, kas toiteplokk ja aku on korralikult ühendatud, ja lülitage sülearvuti sisse. • Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 2. Mida peaksin tegema, kui ekraanile kuvatakse teade: “Re..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 81

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 81 4. Minu sülearvuti operatsioonisüsteem ei käivitu. Kuidas seda parandada? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. • Eemaldage kõik sülearvutiga ühendatud seadmed ja taaskäivitage arvuti. • Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 5. Miks minu sülearvuti une- või talveune režiimilt ei ärka? • Viimati kasutatud tööoleku taastamiseks peate vajutama voolunuppu. • Arvuti aku on täiesti tühjenenud. Ühendage toiteplokk oma sülearvutiga ja vooluvõrguga ning vaj..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 82

82 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 83

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 83 Lisad

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 84

84 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend DVD-ROM-ajami informatsioon DVD-ROM kettaseade võimaldab teil vaadata ja luua oma CD-sid ja DVD-sid. Te võite osta lisaks DVD vaaturi tarkvara DVD-de tiitrite kuvamiseks. MÄRKUS. DVD-ROM-seade on saadaval teatud mudelitele. Regionaalne teave taasesituse kohta DVD filmide taasesitus hõlmab MPEG2 video ja AC3 digitaalaudio dekodeerimist ning CSS sisu dekrüpteerimist. CSS (tuntud ka koopiakaitsena) on sisukaitse süsteem, mida kasutab filmitööstus filmide kaitsmiseks lubamatu kopeerimise eest. CSS reegleid on palju, kuid kõige olulisemad n..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 85

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 85 Regioonide informatsioon Regioon 1 Kanada, USA, USA territooriumid Regioon 2 Tšehhi, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Pärsia lahe riigid, Ungari, Island, Iraan, Iraak, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Saudi Araabia, Šotimaa, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Süüria, Türgi, Ühendkuningriik, Kreeka, endised Jugoslaavia Vabariigid, Slovakkia Regioon 3 Birma, Indoneesia, Lõuna-Korea, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Taiwan, Tai, Vietnam Regioon 4 Austraalia, Kariibi meri (v.a. USA territooriumid), Kes..

Blue-ray ROM-seade on saadaval teatud mudelitele. - Page 86

86 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Blu-ray ROM-ajami teave Blu-ray ROM kettaseade võimaldab vaadata kõrglahutusega (HD) videoid ja teiste failivormingutega kettaid näiteks DVD-sid ja CD-sid. MÄRKUS. Blue-ray ROM-seade on saadaval teatud mudelitele. Regioonide informatsioon Regioon A Põhja-; Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid ja nende territooriumid; Taiwan, Hongkong, Macao, Jaapan, Korea (Lõuna- ja Põhja-), Kagu-Aasia riigid ja nende territooriumid. Regioon B Euroopa, Aafrika ja Edela-Aasia riigid ja nende territooriumid, Austraalia ja Uus- Meremaa. Regioon C Kesk- ja Lõuna-Aa..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 87

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 87 Ülevaade 4. augustil 1998 avaldati Euroopa Ühenduse Teatajas Euroopa Nõukogu otsus normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kõigile kõnevälistele DTMF-valimisega lõppseadmetele, mis tuleb ühendada analoog-ÜKTVsse (üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk). CTR 21 (üldine tehniline standard) üldkasutatava kommuteeritava analoogtelefonivõrguga ühendatavate lõppseadmete (välja arvatud põhjendatud juhtudel kõneteenust toetavad lõppseadmed) ühendamisnõuete tehnilise normi kohta, mille puhul võimalik võrguadresseerimine toimub toonval..

Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 - Page 88

88 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga seotud. Country Applied More Testing Austria 1 Jah Ei Belgia Jah Ei Tšehhi Vabariik Ei Ei ole kohaldatav Taani 1 Jah Jah Soome Jah Ei Prantsusmaa Jah Ei Saksamaa Jah Ei Kreeka Jah Ei Ungari Ei Ei ole kohaldatav Island Jah Ei Iirimaa Jah Ei Itaalia Menetlemisel Menetlemisel Iisrael Ei Ei Lichtenstein Jah Ei Luksemburg Jah Ei Madalmaad 1 Jah Jah Norra Jah Ei Poola Ei Ei ole kohaldatav Portugal Ei Ei ole kohaldatav Hispaania Ei Ei ole kohaldatav Rootsi Jah Ei Šveits Jah Ei Ühendkuningriik ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 89

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 89 Käesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust võtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks võite külastada aadressi http://www. cetecom.de/technologies/ctr_21.html. 1 Riiklikud nõuded kehtivad vaid siis, kui seadmed võivad kasutada pulssvalimist (tootjad võivad kasutusjuhendis märkida, et seadmed on mõeldud vaid DTMF- toonvalimise toetamiseks, mille puhul lisatestid võivad osutuda üleliigseteks). Madalmaades tuleb jadaühenduse ja helistaja ID funktsioonide testimiseks teha lisakatseid.

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 90

90 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele: • Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning. • Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele pi..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 91

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 91 FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta HOIATUS! Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.” Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC kiirgusnormidele. Et säilitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud FCC vastavusnõuete täitmist, vältige signaali edastamise aj..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 92

92 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend CE märgise hoiatus See seade vastab Euroopa Ühenduse Komisjoni poolt välja antud R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele (asendatud 2017 aastal RED direktiiviga 2014/53/EÜ), EMC direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele (asendatud 2016. a. aprillis direktiiviga 2014/30/ EÜ) ja madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele (asendatud 2016. a. aprillis direktiiviga 2014/35/EÜ) nõuetele. Riigid, kus seadet müüakse: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

..

Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid - Page 93

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 93 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised: • 10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz MÄRKUS. Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni 2483,5 MHz. Välistingimustes kasutamiseks on mõned järgmised võimalused. Eravalduses või avalik-õiguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt kaitseministeeriumi ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 94

94 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Maakonnad, milles 2400-2483.5 MHz sagedusriba kasutamine on lubatud, kui EIRP on väiksem kui 100 mW siseruumides ja vähem kui 10 mW välistingimustes: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 V..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 95

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 95 UL ohutusteave Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid (telefon), mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks telekommunikatsioonivõrku, mille maandatav tööpinge ei ületa 200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70). Sülearvutit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et vähendada tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi. • Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, kraani..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 96

96 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Elektriohutusnõuded Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . TV tüüneriga seotud teated Teade CATV süsteemi paigaldajale—Selle meeldetuletuse eesmärgiks on juhtida CATV süsteemi paigaldaja tähelepanu riikliku elektrikoodeksi jaotisele 820-93, mis sätestab suunised nõuetekohaseks maanduseks ja määratleb eraldi, et koaksiaalkaabli varje tuleb ühendada ehi..

Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) - Page 97

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 97 Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch d..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 98

98 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Optilise kettaajami ohutusteave Laseri ohutusteave CD-ROM seadme ohutushoiatus KLASS 1 LASERSEADE HOIATUS! Kokkupuute vältimiseks optiliselt kettaseadmelt lähtuva laserkiirgusega, ärge püüdke optilist kettaseadet ise demonteerida ega parandada. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud tehniku poole, et tagada ohutus. Teeninduse hoiatussilt HOIATUS! AVAMISEL NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRA VAADAKE KIIRDE OTSE EGA OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL. CDRH määrused USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia-alase tervishoiu keskus ..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 99

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 99 CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) Danish Dutch English Finnish French

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 100

100 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 101

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 101 ENERGY STARiga ühilduv toode ENERGY STAR on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri ja Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi ühisprogramm, mis aitab meil kõigil säästa raha ja kaitsta keskkonda energiatõhusate toodete kasutamise ja harjumuste kujundamise kaudu. Kõik ASUS tooted, mis on varustatud ENERGY STAR logoga vastavad ENERGY STAR'i standardile ja nende toodete toitehalduse funktsioon on lubatud vaikimisi. Monitor ja arvuti lülituvad automaatselt uinakurežiimi pärast 10- ja 30-minutilist jõudeolekut. Arvuti ära..

Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja - Page 102

102 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ASUS järgib rohelise disaini ja tootmise kontseptsiooni ja tagab, et ASUS toote elutsükli iga faas on kooskõlas globaalsete keskkonnamäärustega. Lisaks avaldab ASUS vastavat teavet, lähtuvalt kehtivatest seaduslikest nõuetest. Täiendavat teavet üksuste kohta, kelle poolt kehtestatud teabe avaldamise nõuetele ASUS vastab, leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Compliance. htm: Jaapani materjalideklaratsioonid JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS taasringlus / Tootetagas..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 103

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 103 EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : UX390U,ZenBook3U The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU..

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend - Page 104

104 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

..

Sponsored links

Latest Update