Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Czech Edition (5.27 MB)

ZenBook 3 UX390UA Language

Download Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Czech Edition (5.27 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

E-příručka - Page 1

CZ11633 První edice Červen 2016 E-příručka

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 2

2 Uživatelská příručka notebooku Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”). ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ,..

Uživatelská příručka notebooku - Page 3

Uživatelská příručka notebooku 3 Obsah O této příručce ............................................................................................................ 7 Konvence použité v této příručce ............................................................................. 8 Ikony .................................................................................................................................... 8 Typografie ......................................................................................................................... 8 Bezpečnostní opatření ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 4

4 Uživatelská příručka notebooku Kapitola 3: Práce s Windows® 10 První spuštění ............................................................................................................. 40 Úvodní nabídka .......................................................................................................... 41 Aplikace systému Windows® ................................................................................. 43 Práce s aplikacemi systému Windows® ................................................................... 44 Přizpůsobování aplikací systému Wind..

Uživatelská příručka notebooku - Page 5

Uživatelská příručka notebooku 5 Obnova systému ........................................................................................................ 71 Provádění obnovy .......................................................................................................... 72 Tipy a odpovědi na časté dotazy Užitečné tipy pro váš notebook ........................................................................... 76 Odpovědi na časté dotazy o hardwaru .............................................................. 77 Odpovědi na časté dotazy o softwaru .............

Uživatelská příručka notebooku - Page 6

6 Uživatelská příručka notebooku Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation .............................................. 96 Prevence ztráty sluchu .................................................................................................. 96 Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) .................................. 97 Bezpečnostní informace o optické mechanice .................................................... 98 Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ...................... 99 Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR ............

Uživatelská příručka notebooku - Page 7

Uživatelská příručka notebooku 7 O této příručce Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru notebooku, rozdělené do následujících kapitol: Kapitola 1: Nastavení hardwaru Popisuje hardwarové komponenty notebooku. Kapitola 2: Použití notebooku Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí notebooku. Kapitola 3: Práce s Windows® 10 Uvádí přehled, jak používat Windows® 10 na notebooku. Kapitola 4: Power-on Self-test (POST) Tato kapitola představuje použití nástroje POST ke změně nastavení notebooku. Tips en veelgestelde vragen In di..

Uživatelská příručka notebooku - Page 8

8 Uživatelská příručka notebooku Konvence použité v této příručce Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem: DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat. POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů. VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástek notebooku a dat. Ikony Následující ikony signalizují, kt..

Uživatelská příručka notebooku - Page 9

Uživatelská příručka notebooku 9 Bezpečnostní opatření Použití notebooku BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento notebook je dovoleno používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41°F) a 35 °C (95 °F). Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní straně notebooku a ověřte si, zda používaný napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám. Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se horkem. Nepoužívejte s notebookem poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie. Zapnutý no..

Uživatelská příručka notebooku - Page 10

10 Uživatelská příručka notebooku Péče o notebook Před čištěním notebooku odpojte napájení a vyjměte baterii. Otřete notebook čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem. Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu notebooku. Na notebook nic nestavte. NEVYSTAVUJTE notebook silným magnetickým ani elektrickým polím. Nevystavujte ani nepoužívejte notebook blízko tekutin, dešt..

Uživatelská příručka notebooku - Page 11

Uživatelská příručka notebooku 11 Správná likvidace Notebook NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní předpisy. NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s ko..

Uživatelská příručka notebooku - Page 12

12 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 13

Uživatelská příručka notebooku 13 Kapitola 1: Nastavení hardwaru

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 14

14 Uživatelská příručka notebooku Seznámení s notebookem Pohled shora POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled notebooku se může rovněž lišit podle modelu.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 15

Uživatelská příručka notebooku 15 Mikrofonní pole Funkce mikrofonního pole zajišťuje rušení zpětné vazby, potlačení šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu a záznam zvuku. Kamera Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa. Kontrolka kamery Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná kamera. Panel s displejem Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na notebooku. Reproduktory Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvu..

Uživatelská příručka notebooku - Page 16

16 Uživatelská příručka notebooku Klávesnice Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí. POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu. Indikátor zámku velkých písmen Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými písmeny (např. A, B, C). Touchpad Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což přináší intuitivní ovlád..

Uživatelská příručka notebooku - Page 17

Uživatelská příručka notebooku 17 Tlačítko napájení Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook. Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo hibernace. Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko napájení na přibližně čtyři (4) sekundy, dokud se notebook nevypne. Indikátor napájení Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a pomalu bliká, když je v režimu spánku. Snímač otisků prstů (u vybraných modelů) Tento zabudovaný snímač..

Uživatelská příručka notebooku - Page 18

18 Uživatelská příručka notebooku Dolní strana POZNÁMKA: Vzhled spodní strany se může lišit v závislosti na modelu. VAROVÁNÍ! Dolní strana notebooku může být teplá až horká, pokud jej používáte nebo nabíjíte baterii. Při používání notebook nestavte na povrch, který by mohl zakrýt výdechy vzduchu. DŮLEŽITÉ! Doba provozu na baterie je různá podle použití a specifikace tohoto notebooku. Baterii nelze rozebrat.

..

Neblokujte výdechy papíry, knihami, kabely a jinými - Page 19

Uživatelská příručka notebooku 19 Větrací otvory Vzduchové výdechy umožňují vstup studeného a výstup horkého vzduchu. VAROVÁNÍ! Neblokujte výdechy papíry, knihami, kabely a jinými předměty, aby se notebook nepřehřál. Reproduktory Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvuk přímo z notebooku. Zvukové vlastnoosti tohoto notebooku jsou softwarově řízené.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 20

20 Uživatelská příručka notebooku Pravá strana Indikátory stavu Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru notebooku. Dvoubarevný indikátor nabití baterie Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 21

Uživatelská příručka notebooku 21 Barva Stav Svítí zeleně ASUS Notebook je připojen ke zdroji napájení, nabíjí jeho baterii a stav baterie je mezi 95 a 100 %. Svítí oranžově ASUS Notebook je připojen ke zdroji napájení, nabíjí jeho baterii a stav baterie je nižší než 95 %. Bliká oranžově Notebook je napájen z baterie a stav baterie je nižší než 10 %. Nesvítí Notebook je napájen z baterie a stav baterie je mezi 10 a 100 %. Indikátor napájení Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a pomalu bliká, když je v režimu spánku.

..

Kombinovaný port USB Type-C/DisplayPort/vstupu - Page 22

22 Uživatelská příručka notebooku Kombinovaný port USB Type-C/DisplayPort/vstupu stejnosměrného (DC) napájení Port USB (Universal Serial Bus) typu C podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbitů/s a je zpětně kompatibilní s verzí USB 2.0. Adaptér USB Type-C použijte pro připojení notebooku k externí zobrazovací jednotce. K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli nabíjet baterii a napájet notebook. VAROVÁNÍ! Adaptér se při použití zahřívá. Adaptér nezakrývejte a když je připojen k elektrické zásuvce, udržujte jej v bezpečné vzd..

Uživatelská příručka notebooku - Page 23

Uživatelská příručka notebooku 23 Levá strana Zdířka pro připojení sluchátek/sluchátek s mikrofonem/ mikrofonu K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. K tomuto portu lze rovněž připojit sluchátka s mikrofonem nebo externí mikrofon.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 24

24 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 25

Uživatelská příručka notebooku 25 Kapitola 2: Použití notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 26

26 Uživatelská příručka notebooku Začínáme Nabíjení notebooku A. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V. B. Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku. Před prvním použitím notebook 3 hodiny nabíjejte. POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu. DŮLEŽITÉ! Informace o napájecím adaptéru: • Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř • Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz • Jmenovitý výstupní proud: 2.25A max. (45W) • Jmenovité výstupní napětí: 20 Vdc

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 27

Uživatelská příručka notebooku 27 DŮLEŽITÉ! • Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na základě dostupné SKU. • Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru důrazně doporučujeme používat uzemněnou elektrickou zásuvku. • Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti vašeho notebooku. • Chcete-li odpojit not..

Uživatelská příručka notebooku - Page 28

28 Uživatelská příručka notebooku Stiskněte tlačítko Start Zvednutím otevřete zobrazovač

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 29

Uživatelská příručka notebooku 29 Pohyb kurzoru Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na obrazovce. Vodorovný posun Svislý posun Úhlopříčný posun Používání dotykové plochy

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 30

30 Uživatelská příručka notebooku Gesta jedním prstem Klepnutí/dvojité klepnutí • Klepnutím na aplikaci ji vyberte. • Poklepáním na aplikaci ji spusťte. Přetažení Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete prst z touchpadu.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 31

Uživatelská příručka notebooku 31 Levé kliknutí Pravé kliknutí • Kliknutím vyberte některou aplikaci. • Kliknutím dvakrát spusťte aplikaci. Kliknutím na toto tlačítko otevřete nabídku pravého kliknutí. POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou představují levé a pravé tlačítko myši. Gesta dvěma prsty Klepnutí Klepnutím dvěma prsty na touchpad simulujete kliknutí pravým tlačítkem.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 32

32 Uživatelská příručka notebooku Zmenšení Zvětšení Táhněte dva prsty na touchpadu k sobě. Rozáhněte dva prsty na touchpadu od sebe. Procházení stránek dvěma prsty (nahoru/dolů) Procházení stránek dvěma prsty (vlevo/vpravo) Tahem dvou prstů rolujte nahoru nebo dolů. Tahem dvou prstů rolujte vlevo nebo vpravo.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 33

Uživatelská příručka notebooku 33 Přetažení Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Potažením druhého prstu po dotykové ploše přetáhněte položku a zvednutí prstu z tlačítka ji uvolněte. Gesta třemi prsty Klepnutí Klepnutím třemi prsty na dotykovou plochu aktivujete Cortanu.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 34

34 Uživatelská příručka notebooku Potáhnout prstem vlevo/vpravo Pokud jste spustili více aplikací, potažením třemi prsty vlevo nebo vpravo je můžete přepínat. Potáhnout prstem nahoru Potáhnout prstem dolů Potažením prstem nahoru zobrazíte přehled všech aktuálně spuštěných aplikací. Potažením prstem dolů zobrazte pracovní plochu.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 35

Uživatelská příručka notebooku 35 Gesta čtyřmi prsty Klepnutí Klepnutím čtyřmi prsty na dotykovou plochu aktivujete Action Center. Přizpůsobení dotykové plochy 1. Spusťte All settings (Všechna nastavení) v Action Center. 2. Vyberte Devices (Zařízení) a potom vyberte Mouse & touchpad (Myš a dotyková plocha) . 3. Upravte nastavení podle vašich preferencí.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 36

36 Uživatelská příručka notebooku Funkční klávesy Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy: Pomocí klávesnice Přepne notebook do Sleep mode (režimu spánku) Aktivuje a deaktivuje Airplane mode (Režimu letadlo) POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu letadlo) deaktivuje bezdrátové připojení. Snižuje jas podsvícení klávesnice Zvyšuje jas podsvícení klávesnice Snižuje jas displeje Zvyšuje jas displeje Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazovacího panelu Přepínání režimu zobrazení POZNÁMKA: Ujistěte se, že je k vašemu note..

Uživatelská příručka notebooku - Page 37

Uživatelská příručka notebooku 37 Aktivace a deaktivace touchpadu Zapnutí a vypnutí reproduktoru Snížení hlasitosti reproduktoru Zvýšení hlasitosti reproduktoru Klávesy Windows® 10 Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows® popsané níže: Spustí úvodní nabídku Zobrazí rozevírací nabídku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 38

38 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 39

Uživatelská příručka notebooku 39 Kapitola 3: Práce s Windows® 10

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 40

40 Uživatelská příručka notebooku První spuštění Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 10. Postup prvního spuštění notebooku: 1. Stiskněte tlačítko napájení na notebooku. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení. 2. Na obrazovce nastavení vyberte vaši oblast a jazyk, ve kterém chcete notebook používat. 3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Vyberte možnost I accept (Souhlasím). 4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfiguruje..

Uživatelská příručka notebooku - Page 41

Uživatelská příručka notebooku 41 Úvodní nabídka Úvodní nabídka je hlavní brána k programům notebooku, aplikacím systému Windows®, složkám a nastavením. V úvodní nabídce lze provádět tyto běžné operace: • Spouštět programy nebo aplikace systému Windows® • Otevírat běžně používané programy nebo aplikace systému Windows® • Upravovat nastavení notebooku • Přistupovat k nápovědě operačního systému Windows • Vypnout notebook • Odhlásit se od systému Windows nebo přepnout na jiný uživatelský účet Měnit nastavení účtů, zamkn..

Uživatelská příručka notebooku - Page 42

42 Uživatelská příručka notebooku Spuštění úvodní nabídky Umístěte ukazatel myš na tlačítko Start v levém dolním rohu pracovní plochy a klikněte na něj. Stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici. Otevírání programů v úvodní nabídce Jedním z nejběžnějších způsobů používání úvodní nabídky je otevírání programů nainstalovaných v notebooku. Umístěte ukazatel myši na program a kliknutím jej spusťte. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte programy. Stisknutím jej spusťte. POZNÁMKA: Výběrem volby All apps (Všechny aplikace) v..

Uživatelská příručka notebooku - Page 43

Uživatelská příručka notebooku 43 Aplikace systému Windows® Tyto aplikace jsou připnuté na pravém podokně úvodní nabídky a zobrazeny jako dlaždice vedle sebe pro snadný přístup. POZNÁMKA: Některé aplikace systému Windows® se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 44

44 Uživatelská příručka notebooku Práce s aplikacemi systému Windows® Pomocí dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice notebooku můžete spouštět, přizpůsobovat a ukončovat aplikace. Spouštění aplikací systému Windows® z úvodní nabídky Umístěte ukazatel myši na aplikaci a kliknutím ji spusťte. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte aplikace. Stisknutím spustíte aplikaci. Přizpůsobování aplikací systému Windows® Podle následujících pokynů můžete přesouvat, měnit velikost, připínat a odepínat aplikace z úvodní nabídky: Pře..

Uživatelská příručka notebooku - Page 45

Uživatelská příručka notebooku 45 Odepínání aplikací Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Unpin from Start (Odepnout z Úvodní obrazovky). Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na aplikaci. Stiskněte a potom vyberte Unpin from Start (Odepnout z Úvodní obrazovky). Změna velikosti aplikací Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým tlačítkem, potom klikněte na příkaz Resize (Změnit velikost) a potom vyberte velikost dlaždice aplikace. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na a..

Připínání dalších aplikací do úvodní nabídky - Page 46

46 Uživatelská příručka notebooku Připínání dalších aplikací do úvodní nabídky V části All apps (Všechny aplikace) umístěte ukazatel myši na aplikaci, kterou chcete přidat do úvodní nabídky, klikněte na pravým tlačítkem a potom klikněte na Pin to Start (Připnout na Úvodní obrazovku). V části All apps (Všechny aplikace) stiskněte na aplikaci, kterou chcete přidat do úvodní nabídky, a potom vyberte Pin to Start (Připnout na Úvodní obrazovku). Připínání aplikací na hlavní panel Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým tla..

Uživatelská příručka notebooku - Page 47

Uživatelská příručka notebooku 47 Zobrazení úkolů Funkce zobrazení úkolů umožňuje rychle přepínat mezi spuštěnými aplikacemi a programy. Zobrazení úkolů lze rovněž používat k přepínání pracovních ploch. Spuštění zobrazení úkolů Umístěte ukazatel myši na ikonu na hlavním panelu a klikněte na ni. Stiskněte na klávesnici.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 48

48 Uživatelská příručka notebooku Funkce Snap Funkce Snap zobrazí aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat. Snap hotspoty Na tyto hotspoty lze přetahovat aplikace a připínat je na místo.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 49

Uživatelská příručka notebooku 49 Používání funkce Snap 1. Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap. 2. Přetažením záhlaví vaší aplikace na okraj obrazovky ji připnete. 3. Spusťte další aplikaci a zopakováním výše uvedených kroků ji připněte. 1. Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap. 2. Stiskněte a podržte klávesu a potom pomocí kláves se šipkami připněte aplikaci. 3. Spusťte další aplikaci a zopakováním výše uvedených kroků ji připněte.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 50

50 Uživatelská příručka notebooku Centrum akcí Action Center (Centrum akcí) je centrální místo, na kterém se shromažďují oznámení aplikací, se kterými lze dále pracovat. V dolní části se rovněž nachází velmi užitečná část Quick Actions (Rychlé akce). Centrum akcí Umístěte ukazatel myši na ikonu na hlavním panelu a klikněte. Stiskněte na klávesnici.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 51

Uživatelská příručka notebooku 51 Další klávesové zkratky Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a procházení Windows® 10. \ Spustí Start menu (Úvodní nabídka) Spustí Action Center (Centrum akcí) Spuštění režimu pracovní plochy Spustí File Explorer (Průzkumník souborů) Otevře panel Share (Sdílet) Spustí Settings (Nastavení) Spustí panel Connect (Připojit) Aktivace obrazovky zámku Minimalizuje aktuálně aktivní okno

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 52

52 Uživatelská příručka notebooku Spustí Search (Hledat) Spustí panel Project (Projekt) Otevření okna Spustit Otevření Centra snadného přístupu Otevře místní nabídku tlačítka Start Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky Zmenšení zobrazení Otevření Nastavení vypravěče

..

Připojení k bezdrátovým sítím - Page 53

Uživatelská příručka notebooku 53 Připojení k bezdrátovým sítím Wi-Fi Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí. DŮLEŽITÉ! Airplane mode (Režim letadlo) tuto funkci deaktivuje. Před aktivací připojení Wi-Fi zkontrolujte, zda je vypnutý Airplane mode (Režim letadlo) . Připojení k síti Wi-Fi Chcete-li připojit váš notebook k síti Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků: 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu . 2. Výběrem ikony aktivujte Wi-Fi. 3. Ze seznamu dos..

Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo - Page 54

54 Uživatelská příručka notebooku Bluetooth Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními podporujícími Bluetooth. DŮLEŽITÉ! Airplane mode (Režim letadlo) tuto funkci deaktivuje. Před aktivací připojení Bluetooth zkontrolujte, zda je vypnutý Airplane mode (Režim letadlo) . Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením podporujícím Bluetooth. Chcete-li připojit zařízení, postupujte podle následujících kroků: 1. Spusťte Settings (Nastavení) v..

Uživatelská příručka notebooku - Page 55

Uživatelská příručka notebooku 55 Režim letadlo Airplane mode (Režim Letadlo) deaktivuje bezdrátová připojení, takže můžete notebook bezpečně používat během letu. POZNÁMKA: Ohledně možností používání notebooku v letadle a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce. Zapnutí režimu Letadlo 1. Na hlavním panelu spusťte Action Center (Centrum akcí) . 2. Výběrem ikony aktivujte Režim letadlo. Stiskněte . Vypnutí režimu Letadlo 1. Na hlavním panelu spusťte Action Center (Centrum akcí) . 2. Výběrem ikony deaktivujte Airplane mode (Režim ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 56

56 Uživatelská příručka notebooku Vypnutí notebooku Existuje více možností vypnutí notebooku: • Spusťte úvodní nabídku a potom výběrem > Shut down (Vypnout) proveďte normální vypnutí. • Na přihlašovací obrazovce vyberte > Shut down (Vypnout). • Stisknutím spusťte nástroj Shut Down Windows (Ukončit systém Windows). V rozevíracím seznamu vyberte volbu Shut Down (Vypnout) a potom vyberte OK. • Pokud notebook nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na deset (4) sekund a notebook se vypne.

..

Přepnutí notebooku do režimu spánku - Page 57

Uživatelská příručka notebooku 57 Přepnutí notebooku do režimu spánku Pokyny pro přepnutí notebooku do režimu spánku: • Spusťte úvodní nabídku a potom výběrem > Sleep (Spánek) přepněte notebook do režimu spánku. • Na přihlašovací obrazovce vyberte > Sleep (Spánek). Stisknutím spusťte nástroj Shut Down Windows (Ukončit systém Windows). V rozevíracím seznamu vyberte položku Sleep (Spánek) a potom stiskněte tlačítko OK. POZNÁMKA: Notebook lze rovněž přepnout do režimu spánku jedním stisknutím vypínače.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 58

58 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 59

Uživatelská příručka notebooku 59 Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

..

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží - Page 60

60 Uživatelská příručka notebooku Power-on Self-test (POST) Power-on Self-test (POST) je řada diagnostických testů řízených softwarem, které běží při spuštění nebo restartu notebooku. Software řídící POST je trvalou součástí architektury notebooku. Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží Během POST můžete pomocí funkčních kláves notebooku pracovat s nastaveními BIOSu nebo řešit potíže. Více podrobností je uvedeno níže. BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění notebooku. Výchozí nas..

Uživatelská příručka notebooku - Page 61

Uživatelská příručka notebooku 61 Nastavení BIOSu POZNÁMKA : Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti. Boot (Spuštění) Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů. 1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu č. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends,..

Uživatelská příručka notebooku - Page 62

62 Uživatelská příručka notebooku 2. Stiskněte a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1 (Možnost startu č. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 63

Uživatelská příručka notebooku 63 Security (Zabezpečení) Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku, vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku. POZNÁMKA: • Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele) , budete jej muset zadat před každým spuštěním operačního systému notebooku. • Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce) , musíte jej zadat před vstupem do BIOSu. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot S..

Uživatelská příručka notebooku - Page 64

64 Uživatelská příručka notebooku Pokyny pro vymazání hesla: 1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password (Heslo uživatele) . 2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte . 3. Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte prázdné a stiskněte . 4. Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte . Pokyny pro nastavení hesla: 1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password (Heslo uživatele) . 2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu . 3. Znovu za..

I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) - Page 65

Uživatelská příručka notebooku 65 I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout některé funkce rozhraní notebooku. Pro uzamčení I/O rozhraní: 1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní. 2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte . 3. Vyberte Lock (Zámek). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 Ameri..

Uživatelská příručka notebooku - Page 66

66 Uživatelská příručka notebooku Zabezpečení USB rozhraní V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB) zamknout a odemknout porty a zařízení. Pro uzamčení USB rozhraní: 1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní . 2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na Zamknout . POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock (Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports (Externí porty) a dal..

Set Master Password (Nastavit hlavní heslo) - Page 67

Uživatelská příručka notebooku 67 Set Master Password (Nastavit hlavní heslo) V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master Password (Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k pevnému disku. Pro nastavení hesla HDD: 1. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní heslo 2. Zadejte heslo a stiskněte . 3. Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte . 4. Klepněte na Nastavit uživatelské heslo a opakujte dříve uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advan..

Save Changes and Exit (Uložit a ukončit) - Page 68

68 Uživatelská příručka notebooku Save & Exit (Uložit a ukončit) Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou Save Changes and Exit (Uložit a ukončit) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after saving the changes. ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 69

Uživatelská příručka notebooku 69 Aktualizování systému BIOS: 1. Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém. 2. Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk. 3. Připojte flash disk k notebooku. 4. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte . 5. V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) > Start Easy Flash (Spustit Easy Flash) a stiskněte . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243..

Uživatelská příručka notebooku - Page 70

70 Uživatelská příručka notebooku 6. Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte . 7. Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore Defaults (Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení systému. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : UX390 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Unknown Build Time : Unknown

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 71

Uživatelská příručka notebooku 71 Obnova systému Možnosti obnovy vašeho notebooku přinášejí možnost obnovy původního stavu systému nebo prostě obnovy nastavení tak, aby se zvýšil výkon. DŮLEŽITÉ! • Před využitím libovolné z možností obnovy vašeho notebooku si zazálohujte všechna data. • Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například nastavení sítě, uživatelská jména a hesla. • Z ajistěte, aby byl notebook napájen adaptérem ze zásuvky, až poté resetujte systém. Windows® 10 nabízí následující možnosti ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 72

72 Uživatelská příručka notebooku • Advanced startup (Upřesnit spuštění) - Tato možnost zpřístupňuje další pokročilé možnosti obnovy notebooku, například: - Spuštění notebooku z disku USB, ze sítě nebo z DVD disku Windows pro obnovu. - Volbou Troubleshoot (Odstranit potíže) aktivujte vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení systému), System Image Recovery (Obnovení bitové kopie systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command Prompt (Příkazový řádek), UEFI Firmware Settings (Nastavení firmwaru UEFI), Startup Settings (..

Update and security (Aktualizace a zabezpečení) - Page 73

Uživatelská příručka notebooku 73 2. V části Update and security (Aktualizace a zabezpečení) vyberte volbu Recovery (Obnova) a potom vyberte možnost, kterou chcete provést.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 74

74 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 75

Uživatelská příručka notebooku 75 Tipy a odpovědi na časté dotazy

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 76

76 Uživatelská příručka notebooku Užitečné tipy pro váš notebook Pro zajištění optimálního využívání notebooku, udržování systémového výkonu a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete řídit následujícími užitečnými tipy: • Pravidelně aktualizujte operační systém Windows®, aby bylo zajištěno nejaktuálnější nastavení zabezpečení aplikací. • Chraňte vaše data pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem. • Pokud možno se vyhýbejte nucenému vypínání notebooku. • Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte..

Uživatelská příručka notebooku - Page 77

Uživatelská příručka notebooku 77 Odpovědi na časté dotazy o hardwaru 1. Při vypnutí notebooku se na displeji zobrazí černá, někdy barevná, tečka. Co je třeba dělat? Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním střediskem ASUS. 2. Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to lze opravit? Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální polohou notebooku. Jas a barevný tón notebooku..

Uživatelská příručka notebooku - Page 78

78 Uživatelská příručka notebooku 4. Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně? • Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k elektrické zásuvce a k notebooku. • Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS. 5. Proč nefunguje dotyková plocha? Stisknutím tlačítka aktivujte dotykovou plochu. 6. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet zvuk z reproduktor..

Uživatelská příručka notebooku - Page 79

Uživatelská příručka notebooku 79 8. Nelze používat správně klávesy notebooku, protože kurzor se neustále pohybuje. Co je třeba dělat? Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat dotykovou plochu stisknutím tlačítka . 9. Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici zobrazují čísla. Jak to lze změnit? Stisknutím klávesy , nebo tlačítka (u vybraných modelů) na notebooku vypněte tuto funkci a použijte zmíněné klávesy k zadávání písmen.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 80

80 Uživatelská příručka notebooku Odpovědi na časté dotazy o softwaru 1. Po zapnutí notebooku se rozsvítí indikátor napájení, ale nikoli indikátor aktivity pevného disku. Rovněž se nezavede operační systém. Jak to lze opravit? Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení: • Stisknutím a podržením vypínače déle než čtyři (4) sekundy natvrdo vypněte notebook. Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér a baterie a potom zapněte notebook. • Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko AS..

Uživatelská příručka notebooku - Page 81

Uživatelská příručka notebooku 81 4. Nelze zavést operační systém notebooku. Jak to lze opravit? Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení: • Odpojte všechna zařízení připojená k notebooku a potom restartujte systém. • Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS. 5. Proč nelze notebook probudit z režimu spánku nebo hibernace? • Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba stisknout vypínač. • Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte napájecí adaptér k notebooku a k el..

Uživatelská příručka notebooku - Page 82

82 Uživatelská příručka notebooku

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 83

Uživatelská příručka notebooku 83 Přílohy

..

Informace o místním přehrávání - Page 84

84 Uživatelská příručka notebooku Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD. Filmy na DVD můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru. POZNÁMKA: Jednotka DVD-ROM je k dispozici u vybraných modelů. Informace o místním přehrávání Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu MPEG2, zvuku ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas označovaný jako hlídač kopírování) je pojmenování schématu pro ochranu obsahu přijatého ve filmovém průmyslu, aby se vyšlo vstříc ochraně proti nelegální d..

Uživatelská příručka notebooku - Page 85

Uživatelská příručka notebooku 85 Definování regionů Region 1 Kanada, USA a teritoria USA Region 2 Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arábie, Skotsko, Slovensko, Spojené království, státy bývalé Jugoslávie, státy v Zálivu, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko Region 3 Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam Region 4 Austrálie, Jižní Amerika, Kari..

Uživatelská příručka notebooku - Page 86

86 Uživatelská příručka notebooku Slučitelnost interního modemu Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen podle rozhodnutí Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů byste měli nejpr..

Uživatelská příručka notebooku - Page 87

Uživatelská příručka notebooku 87 Přehled 4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí Rady Evropy o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit k analogové veřejné telefonní síti. CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení (kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii), u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, real..

Uživatelská příručka notebooku - Page 88

88 Uživatelská příručka notebooku Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR 21. Země Aplikováno Testuje se Rakousko 1 Ano No Belgie Ano Ne Česká republika No Nevztahuje se Dánsko 1 Ano Ano Finsko Ano Ne Franci Ano Ne Německo Ano Ne Řecko Ano Ne Maďarsko No Nevztahuje se Island Ano Ne Irsko Ano Ne Itálie Nerozhodnuto Nerozhodnuto Izrael No Ne Lichtenštejnsko Ano Ne Lucembursko Ano Ne Nizozemsko 1 Ano Ano Norsko Ano Ne Polsko No Nevztahuje se Portugalsko No Nevztahuje se Španělsko No Nevztahuje se Švédsko Ano Ne Švýcarsko Ano Ne Velká Británie Ano N..

Uživatelská příručka notebooku - Page 89

Uživatelská příručka notebooku 89 Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky. Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat pulsní vytáčení (výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že zařízení má podporovat jen tónové vytáčení DTMF, a další testy by pak byly zbytečné). V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci volajícího.

..

Prohlášení Federální komise pro komunikaci - Page 90

90 Uživatelská příručka notebooku Prohlášení Federální komise pro komunikaci Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: • Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení. • Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena ..

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým - Page 91

Uživatelská příručka notebooku 91 Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.” Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli po..

Uživatelská příručka notebooku - Page 92

92 Uživatelská příručka notebooku Varování o značce CE Toto zařízení vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC (která byla v roce 2017 nahrazena směrnicí RED 2014/53/EU), směrnici EMC 2004/108/EC (která byla v dubnu 2016 nahrazena směrnicí 2014/30/EU) a směrnici o nízkém napětí 2006/95/ EC (která byla nahrazena v dubnu 2016 směrnicí 2014/35/EU), které vydala komise evropského společenství. Země, do kterých bude toto zařízení prodáváno: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

..

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými - Page 93

Uživatelská příručka notebooku 93 Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon: • 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz. Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximál..

Uživatelská příručka notebooku - Page 94

94 Uživatelská příručka notebooku Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr) POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW. Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32..

Uživatelská příručka notebooku - Page 95

Uživatelská příručka notebooku 95 Poznámky k bezpečnosti UL U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém proudu (NFPA 70). Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 96

96 Uživatelská příručka notebooku Požadavek na elektrickou bezpečnost U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm 2 nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm 2 . REACH V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese http://..

Severská opatření pro lithium (pro baterie - Page 97

Uživatelská příručka notebooku 97 Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen ..

Uživatelská příručka notebooku - Page 98

98 Uživatelská příručka notebooku Varovný servisní štítek VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI. Směrnice CDRH 2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených státech je shoda povinností. VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků..

Uživatelská příručka notebooku - Page 99

Uživatelská příručka notebooku 99 Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) Danish Dutch English Finnish French

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 100

100 Uživatelská příručka notebooku German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR - Page 101

Uživatelská příručka notebooku 101 Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům. Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku p..

Uživatelská příručka notebooku - Page 102

102 Uživatelská příručka notebooku Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

..

Uživatelská příručka notebooku - Page 103

Uživatelská příručka notebooku 103 EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : UX390U,ZenBook3U The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (fro..

Uživatelská příručka notebooku - Page 104

104 Uživatelská příručka notebooku

..

Sponsored links

Latest Update