Dell Xps 13 9370 Meg Og Min Manual Norwegian

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Meg Og Min Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Meg og min Dell - Page 1

Meg og min Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen mer effektivt. FORHOLDSREGEL: Et FORSIKTIG-avsnitt angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene. ADVARSEL: ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover for opphavsrett og immateriell eiendom. Dell ™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn ne..

Innhold - Page 3

Innhold  3 Innhold Installere datamaskinen 11 Koble til Internett 11 Koble til Internett med LAN 11 Koble til Internett med WLAN 11 Koble til Internett med WWAN 12 Sette opp lyd 13 Konfigurere 5.1/7.1 lyd 14 Koble til 5.1-høyttalere 15 Koble til 7.1-høyttalere 16 Sette opp skriveren 17 Sette opp nettkamera 18 Integrert nettkamera 18 Eksternt nettkamera 18 Installere Bluetooth 18 Installere Intel RealSense 3D-kamera 18 Om datamaskinen 19 Strømadapter 19 Batteri 20 Klokkebatteri 20 Styreplate 21 Skjerm 21 Berøringsskjerm 21 3D 21

..

 - Page 4

4  Innhold Kamera 22 Nettkamera 22 3D-kamera 22 Intel RealSense 3D-kamera 22 Trådløs skjerm 22 Tastatur 22 Fysisk tastatur 23 Bakgrunnslys for tastatur 23 Skjermtastatur 24 Typer tastaturtilkoblinger 24 Kablet 24 Trådløst 24 Service-ID og kode for ekspress-service 25 Finne etiketten på datamaskinen 25 Nettsted for Dells støttetjeneste 25 BIOS-installasjonsprogram 25 Lagringsenhet 26 Interne lagringsenheter 26 Flyttbare lagringsenheter 26 Optiske stasjoner og plater 26 Minnekort 27 Minnemodul 29 Hovedkort 30 Brikkesett 30 Prosessor 30 Datamaskinvifte 31 Termisk pasta 32 Skjermkort 3..

Bruke datamaskinen - Page 5

Innhold  5 TV-tunere 33 Intern 33 Ekstern 33 Høyttalere 34 2.1 Lyd 34 5.1 Lyd 34 7.1 Lyd 34 Nettkamera 35 Nettverk 35 Lokalnettverk (Local Area Network, LAN) 35 Trådløst LAN (WLAN) 35 Trådløse nettverk som dekker et større geografisk område (Wireless Wide Area Network, WWAN) 35 Trådløst personlig nettverk (Wireless Personal Area Network, WPAN) 35 Modem 36 Ruter 36 Nettverks-kontroller (Network Interface Controller, NIC) 36 Trådløst-lokalnettverksadapter (Wireless Local Area Network WLAN) 36 Adapter for trådløst nettverk som rekker over et større geografisk område (Wirele..

Porter og kontakter - Page 6

6  Innhold Bruke styreplaten 43 Styreplatebevegelser 44 Rulle 44 Zoom 45 Rotere 46 Bla 47 Hurtigstart 47 Bruke berøringsskjermen 47 berøringsskjermbevegelser 48 Zoome 48 Holding 48 Bla 49 Rotere 49 Rulle 49 Bruke Bluetooth 50 Sammenkoble en Bluetooth-enhet med datamaskinen eller nettbrettet 50 Bruke nettkameraet 51 Ta et stillbilde 51 Spille inn en video 52 Valg av kamera og mikrofon 52 Porter og kontakter 53 Lyd 53 Typer lydporter 53 USB 54 USB-porter 54 eSATA 56 Visual Graphics Array (VGA) 56

..

Programvare og programmer - Page 7

Innhold  7 Digital Visual Interface (DVI) 56 DisplayPort 56 Mini DisplayPort 56 Fordeler med skjermport 57 HDMI 57 Fordeler med HDMI 57 Mini-HDMI 57 Mikro-HDMI 58 S/PDIF 58 Programvare og programmer 59 Absolute 59 Få hjelp om Absolute 59 Mine Dell-nedlastinger 59 Dell SupportAssist 60 Laste ned Dell SupportAssist 60 Tilgang til SupportAssist 60 PC-sjekk (Checkup) 61 Løsningsplass (Solution Station) 61 Løsningsplass (Solution Station) tilbud 62 Quickset 62 Installere Quickset 63 NVIDIA 3D-programmer 63 Spille spill i 3D 63 Tastatursnarveier 63 DellConnect 64

..

Gjenopprette operativsystemet - Page 8

8  Innhold Gjenopprette operativsystemet 65 Alternativer for systemgjenoppretting 65 Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) 66 Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery), grunnleggende 66 Tilgang til Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) 66 Opprette systemgjenopprettings-CD-er 67 Gjenopprette datamaskinen 67 Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) premium 67 Oppgradering til Dell Backup and Recovery Premium 67 Gjenopprette data fra sikkerhetskopi av systemet 67 Gjenoppretting av spesifikke..

Innhold - Page 9

Innhold  9 Windows 7 72 Bruke systemgjenoppretting 72 Angre den siste systemgjenopprettingen 72 Operativsystemdisk 73 Installere operativsystemet på nytt med CD-en med operativsystemet 73 Systemreinstalleringsmedier 73 Gjenopprette datamaskinen med systemgjenoprettingsmedier 74 Feilsøking 75 Grunnleggende feilsøkingstrinn 75 Diagnostikk 75 Systemvurdering før oppstart (Pre-Boot System Assessment) 75 Iverksette PSA 75 Utvidet PSA 76 LCD BIST 77 Starte LCD BIST 77 Aktivere ePSA 78 Pipekoder 79 BIOS 80 Endre BIOS-innstillinger 80 Å gå inn i BIOS-installasjonsprogrammet 80 Tilbakestill..

 - Page 10

10  Innhold Få hjelp og kontakte Dell 83 Få hjelp 83 Kontakte Dell 84 Referanser 85 Vedlikehold av datamaskinen 85 Strømstyring 85 Konfigurere strøminnstillinger 86 Konfigurere av/på-knappens virkemåte 87 Forbedre batteriets levetid 87 Dell levetidsmodus 88 Dell skrivebordsmodus 88 Migrasjonstips 89 Migrasjon fra ett Windows operativsystem til et nyere Windows-operativsystem 89 Ergonomiske instruksjoner 90 Dell og miljøet 91 Retningslinjer for overholdelse av regelverk 93 Kontaktinformasjon for nettsted for regulatorisk samsvar 93 Ytterligere samsvarsinformasjon 93

..

Koble til Internett med LAN - Page 11

Installere datamaskinen  11 Installere datamaskinen Installasjonsprosedyren vil variere i henhold til datamaskinen. For spesielle installasjonsinstruksjoner på datamaskin eller nettbrettet se  hurtigstartveiledningen som ble levert med datamaskinen eller på www.dell.com/support . Koble til Internett Du kan koble datamaskinen din til Internett ved bruk av kabel, DSL, oppringt tilkobling, eller en WWAN-tilkobling. Du kan også installere en kablet eller trådløs ruter for å dele kabelen eller DSL-internettforbindelse med flere enheter. Noen kablede og DSL-modemer har også innebygde t..

Koble til Internett med WWAN - Page 12

12  Installere datamaskinen Windows 8.1 1. Klikk eller ta hurtig på Innstillinger i Charms-sidepanel, eller klikk eller ta hurtig på . 2. Klikk på det nettverket du vil koble deg til. 3. Klikk på Koble til . 4. Oppgi nettverkspassordet hvis du blir bedt om det MERK: Du kan ha konfigurert nettverksnøkkelen når du installerte ruteren, eller ruteren kan ha et standard nettverksnøkkel. Kontakt ruterprodusenten for å få flere detaljer. 5. Slå på/av fildeling (valgfritt). Windows 7 1. Klikk på i statusfeltet. 2. Klikk på det nettverket du vil koble deg til. 3. Klikk på Koble t..

Mobile Broadband Utility - Page 13

Installere datamaskinen  13 Windows 8.1 / Windows RT 1. Klikk eller ta hurtig på Innstillinger i Charms-sidepanel. 2. Klikk eller ta hurtig på . 3. Klikk eller ta hurtig på nettverket du vil koble deg til. 4. Klikk eller ta hurtig på Koble til . 5. Skriv inn navnet (APN) eller PIN til aksesspunktet, brukernavnet og passord hvis du blir bedt om det. Windows 7 1. Klikk på Start , skriv Mobile Broadband Utility (Mobilt brebåndsverktøy) i søkeboksen, og trykk på Enter . 2. Klikk på Koble til i vinduet for mobil bredbåndstjeneste. 3. Skriv inn navnet (APN) eller PIN til aksesspunkt..

Klikk eller ta hurtig på - Page 14

14  Installere datamaskinen Konfigurere 5.1/7.1 lyd Konfigurere datamaskinen til å gi flerkanals lydutgang. Windows 8.1/10 1. Skriv Audio (Lyd) i søkeboksen. MERK: Klikk eller ta hurtig på søke-ikonet i Windows 10 for å få tilgang til søkeboksen. Gå til Search charm (Søk charm) i Windows 8.1 for å få tilgang til søkeboksen. 2. Klikk eller ta hurtig på Styr lydenheter . 3. Klikk eller ta hurtig på Høyttalere eller hodetelefoner under fanen Avspilling . 4. Klikk eller ta hurtig på Konfigurer , og klikk eller ta hurtig på Test . Du bør høre en tone fra hver høyttaler. 5..

Koble til 5.1-høyttalere - Page 15

Installere datamaskinen  15 Koble til 5.1-høyttalere 1 Bakre lydkontakt på datamaskinen 5 Senter/LFE surround ut på høyttaleren 2 Senter/LFE surround ut på datamaskinen 6 Fremre lydkontakt på høyttaleren 3 Fremre lydkontakt på datamaskinen 7 Bakre lydkontakt på høyttaleren 4 5.1 kanals lydkabel

..

Koble til 7.1-høyttalere - Page 16

16  Installere datamaskinen Koble til 7.1-høyttalere 1 Bakre lydkontakt på datamaskinen 6 Senter/LFE surround ut på høyttaleren 2 Senter/LFE surround ut på datamaskinen 7 Fremre lydkontakt på høyttaleren 3 Side lydkontakt på datamaskinen 8 Bakre lydkontakt på høyttaleren 4 Fremre lydkontakt på datamaskinen 9 Side lydkontakt på høyttaleren 5 7.1 kanals lydkabel

..

Installere datamaskinen - Page 17

Installere datamaskinen  17 Sette opp skriveren En skriver kan kobles til datamaskin ved bruk av USB. Noen skrivere støtter eventuelt en Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelse. MERK: Funksjonene som støttes av skriveren og trinnene for å installere, kan variere avhengig av skrivermodellen. For mer informasjon om oppsett av skriveren, se dokumentasjonen som ble levert med skriveren din. Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel før disse trinnene gjennomføres hvis du installerer en kablet skriver. Følg anvisningene i dokumentasjonen til skriveren hvis du installerer en trådløs s..

”Bruke nettkameraet” - Page 18

18  Installere datamaskinen Sette opp nettkamera Integrert nettkamera Det integrert nettkameraet finnes på skjermen til den bærebare datamaskinen og den eksterne skjermen. Hvis du bestilte nettkameraet sammen med datamaskinen, er driver og programvare installert når du mottar datamaskinen. Bare mediene som leveres med datamaskinen til å installere på nytt. Se ”Bruke nettkameraet” for å finne ytterligere informasjon om å bruke nettkameraet. Eksternt nettkamera Bruk det medium som ble levert med nettkameraet ditt for å installere drivere og annen nødvendig programvare for å b..

Om datamaskinen - Page 19

Strømadapter  19 Om datamaskinen Strømadapter Strømadaptere benyttes til å gi bærbare datamaskiner, nettbrett og enkelte typer skrivebordsmaskiner strøm. Dells strømadapter består av strømadapteren og strømkabelen. Strømadapterens effektklassifisering (65 W, 90 W osv.) avhenger av datamaskinen adapteren er konstruert for, og strømkabelen varierer ut fra hvilket land adapteren leveres i. FORHOLDSREGEL: For å unngå skade på datamaskinen anbefales det å bruke kun den strømadapteren som ble levert med enheten eller en erstatningsadapter som er godkjent av Dell.

..

”Forbedre - Page 20

20  Batteri Batteri Batterier er hovedsakelig klassifisert etter effektklassifiseringer som 45 Wt, 65 Wt osv. Batteriet gjør det enheten kan brukes når den ikke er koblet til et strømuttak. Batteriets levetid er antall ganger det kan lades helt ut og lades opp igjen uten at det går vesentlig ut over driftstiden. Når batteriets levetid er nådd, må batteriet byttes ut. Batteriet kan byttes ut av brukeren, eller det må skiftes av en Dell servicetekniker, avhengig av hvilken datamaskinmodell det er. MERK: Batterier med høy kapasitet har normalt lengre levetid siden de ikke må lad..

”Bruke styreplaten” - Page 21

Styreplate  21 Styreplate Det finnes en styreplate på de fleste bærbare datamaskiner som har samme funksjon som en mus. Den er en berøringsfølsom plate som registrerer bevegelsen og plasseringen av fingrene dine. Styreplaten kan brukes til å flytte markøren, dra eller flytte valgte elementer og klikke ved å ta hurtig på platen. Styreplater som aktiveres av bevegelser, støtter slike bevegelser som zoome, knipe, rotere, bla osv. Du kan også kjøpe eksterne styreplater. En styreplate med presisjon er en ny klasse med innmatingsenhet som gir pekeinnmating med høy presisjon og med..

Kamera - Page 22

22  Kamera Kamera Nettkamera Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video. 3D-kamera 3D-kameraet lar deg ta og sende tre-dimensjonale bilder, det gjør det mulig å oppfatte avstand, størrelse, dimensjonene til gjenstander gjennom innebygde sensorer. Dette gir forbedret interaktivitet under videokonferanser, online spill, osv. Intel RealSense 3D-kamera RealSense-kameraer har tre linser, standard 2D-kamera til vanlige bilder og videoer sammen med et infrarødt kamera og en infrarød laserprosjektor. De infrarøde delene gjør at RealSense kan se avstanden mellom ..

Bakgrunnslys for tastatur - Page 23

Tastatur  23 • Hurtigtaster for å utføre spesifikke oppgaver, eller for å starte spesifikke funksjoner • Funksjonstaster, F1 til og med F12 • Navigeringstaster for flytting av pekeren rundt i dokumenter eller vinduer: Home, End, PgUp, PgDn, Delete, Insert og piltaster Fysisk tastatur Fysiske tastaturer brukes ved bærbare datamaskiner og skrivebordsmaskiner. Bærbare datamaskiner har vanligvis innebygd tastatur. Det brukes vanligvis eksterne tastaturer på skivebordsmaskiner. Noen tastaturer har funksjoner som taster med votumjustering, snarveier til programmer, innebygd styrep..

Spesifikasjoner - Page 24

24  Tastatur Tastatur med bakgrunnslys på bærebare Dell-datamaskiner har forskjellige lysnivåer. Du kan veksle mellom de forskjellige lysnivåene ved å trykke på Fn og høyre piltast. MERK: Det er ikke sikkert at tastaturer med bakgrunnsbelysning støttes på alle datamaskiner. Se Spesifikasjoner på datamaskinen på www.dell.com/support for å sjekke om et bakgrunnsbelyst tastatur er tilgjengelig for datamaskinen. Skjermtastatur Tastaturer på skjermen er tilgjengelig på nesten alle datamaskiner og nettbrett, men de er vanligvis brukt på enheter med berøringsskjerm som nettbret..

Service-ID og kode for ekspress-service - Page 25

Service-ID og kode for ekspress-service  25 Service-ID og kode for ekspress-service Du finner service-ID og ekspress-service-kode på datamaskinen ved hjelp av ett av følgende: • Etiketten på datamaskinen eller nettbrettet • SupportAssist-flis på datamaskinen. For mer informasjon, se ”Dell SupportAssist” . • Dells nettsted for kundestøtte www.dell.com/support • BIOS-installasjonsprogram Finne etiketten på datamaskinen Bærbare datamaskiner – På bunnen av den bærbare datamaskinen (under systemskiltet eller i batteribrønnen) Stasjonære datamaskiner – Bak på, elle..

Optiske stasjoner og plater - Page 26

26  Lagringsenhet Lagringsenhet Du kan bruke lagringsenheter til å lagre data for senere bruk. Lagringsenheter kan være interne eller eksterne. De fleste lagringsenheter lagrer dataene til du sletter dem manuelt. HDD-stasjoner, SSD-stasjoner, optiske platestasjoner, minnepinner osv. er eksempler på lagringsenheter. Interne lagringsenheter Interne lagringsenheter installeres på datamaskinen og kan vanligvis ikke fjernes mens datamaskinen er slått på. HDD-stasjoner og SSD-stasjoner er det vanligste interne lagringsenheter. HDD-stasjoner og SSD-stasjoner bruker SATA-grensesnitt for å..

Lagringsenhet - Page 27

Lagringsenhet  27 Minnekort Minnekort, som også kalles flash-kort, bruker flash-minne til å lagre data. De er overskrivbare, raske og beholder dataene selv når strømmen slås av. De brukes ofte i enheter som digitale kameraer, mobiltelefoner, mediespillere, spillkonsoller osv. Din datamaskin har kanskje en mediekortleser for å lese og skrive på disse kortene. Noen vanlige minnekorttyper er: Sikker digital (Secure Digital, SD) / Sikker digital høy kapasitet (Secure Digital High Capacity, SDHC) Sikker digital utvidet kapasitet (Secure Digital Extended Capacity, SDXC) [kort med ultr..

 - Page 28

28  Lagringsenhet Ekstrem digital (Extreme Digital, xD) Minnepinne XC (MSXC) Compact Flash I , II/Compact Flash MD Minnepinne Duo Minnepinne Pro Duo Minnepinne Pro-HG Duo Minnepinne (MS) / Minne pinne Pro (MS Pro) Smart Media / Smart Media XD

..

Minnemodul - Page 29

Minnemodul  29 Minnemodul En minnemodul lagrer midlertidige data som datamaskinen trenger for å utføre oppgaver. Eventuelle filer eller programmer lastes inn i minnemodulene før du kan åpne eller bruke dem. Minnemoduler kategoriseres basert på deres kapasitet (i GB) og hastighet (i MHz). Raskere og større mengder minne gir generelt bedre ytelse. Vanlige typer minnemodul er: • Dual In-line Memory Module (DIMM) – Brukes i stasjonære datamaskiner. • Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) (Liten dobbel lineær minnemodul) – Har en mindre størrelse enn vanlige DIMM..

Hovedkort - Page 30

30  Hovedkort Hovedkort Et hovedkort utgjør den sentrale delen i datamaskinen. Alle andre enheter kobles til hovedkortet for å kunne kommunisere med hverandre. Hovedkortet inneholder ulike kontroller og kontakter som bidrar til å utveksle data mellom de ulike komponenter i datamaskinen. Et hovedkort kan ha integrert skjermkort, lydkort og nettverksmuligheter. Noen viktige komponenter på hovedkortet er: • Prosessorsokkelen • Minnemodulkontakter • Spor for utvidelses-kort • CMOS for lagring av BIOS Brikkesett Brikkesettet styrer komponentene på hovedkortet og muliggjør kommu..

Datamaskinvifte - Page 31

Datamaskinvifte  31 Prosessorer er hovedsakelig klassifisert etter: • Antall prosessorkjerner • Hastighet eller frekvens, målt i gigahertz (GHz) eller megahertz (MHz) • Innebygd minne, også kalt hurtigminne Disse aspektene bestemmer også ytelsen til prosessoren. Høyere verdier betyr generelt bedre ytelse. Noen prosessorer kan være en integrert på hovedkortet. Eksempler på prosessorprodusenter er Intel, AMD, Qualcomm osv. Datamaskinvifte En datamaskinvifte kjøler ned de interne komponentene i en datamaskin ved å sende varm luft ut av datamaskinen. Datamaskinvifter brukes va..

Integrert video - Page 32

32  Termisk pasta Termisk pasta Termisk pasta, også kalt kjølepasta eller termisk masse, benyttes til å skape et varmeledende lag mellom prosessoren og varmeavlederen. Ved å påføre termisk pasta mellom prosessoren og varmeavlederen økes varmeoverføringen fra prosessoren til vareavlederen da den termiske pastaen har bedre ledeevne enn luft. Skjermkort Skjermkort behandler grafikkdata og sender video-utdata til en skjermenhet, for eksempel en monitor eller en projektor. Skjermkort kan være én av to typer: • Integrert video — Ofte kalt innebygd skjermkort, og dette er en brik..

TV-tunere - Page 33

TV-tunere  33 TV-tunere Du kan bruke TV-tunere til å se TV-programmer på datamaskinen. TV-tunere er tilgjengelige på skrivebordsmaskiner og bærbare datamaskiner som interne eller eksterne enheter. MERK: TV-tunere støttes ikke på alle datamaskiner. Intern • PCI-E • PCI Ekstern • USB • PC-kort • ExpressCard TV-tunere er stort sett frittstående, men noen skjermkort har også innebygde TV-tunere. For mer informasjon om bruk av TV-tunere, se dokumentasjon for TV-tuneren.

..

”Sette opp lyd” - Page 34

34  Høyttalere Høyttalere Bærbare datamaskiner og nettbrett har innebygd høyttalere med lydutgang. Skrivebordsmaskiner har også en innebygd høyttaler. De brukes imidlertid kun til å produsere pipetoner som indikerer feil eller svikt. Det er også mulig å koble eksterne høyttalere til datamaskinen eller nettbrettet. Høyttalerne støtter eventuelt 3,5 mm lydkontakt, USB eller trådløs kobling til datamaskinen. Høyttalere kategoriseres vanligvis etter antall lydkanaler som støttes, som f.eks. 2, 2.1, 5.1, 7.1 osv. Tallet før punktum indikerer antallet kanaler, mens tallet ette..

”Bruke nettkameraet” - Page 35

Nettkamera  35 Nettkamera Et nettkamera er en enhet som lar deg ta bilder og video i sanntid og som også kan benyttes til videokonferanser. Skjermen din kan ha innebygget nettkamera, eller du kan koble et eksternt nettkamera til datamaskinen. Kamerakvaliteten bestemmes hovedsakelig av antall piksler det kan registrere. For å kunne bruke nettkameraet må du installere drivere og programvare for nettkameraet. Hvis du bestilte nettkameraet sammen med datamaskinen, er som regel driver og programvare installert når du mottar datamaskinen. Se ”Bruke nettkameraet” for å finne ytterliger..

 - Page 36

36  Nettverk Modem Modem lar deg koble datamaskinen eller ruteren din til Internett Modemer kan være analoge (oppringing) eller digitale (DSL eller kabel). DSL eller kabelmodemer leveres vanligvis av leverandøren av Internett-tjenestene. • Oppringingsmodem – Oppringingsmodemer er elektroniske enheter som kan konvertere analoge telefonsignaler til digitale signaler som datamaskinen kan behandle, samt digitale datamaskinsignaler til analoge signaler som kan bli overført over telefonnettet. Oppringingsmodemer kan være interne eller eksterne. • Digitalt modem – Brukes til å send..

Nettverk - Page 37

Nettverk  37 Adapter for trådløst nettverk som rekker over et større geografisk område (Wireless Wide Area Network, WWAN) WWAN (Wireless Wide Area Network)-kort gir en trådløst tilkobling ved hjelp av mobilnett-teknologi. Denne teknologien finnes først og fremst på telefoner, nettbrett og bærebare datamaskiner i bedriftsklasse. Det er mulig at det kreves et SIM-kort og en tjenesteavtale i forbindelse med WWAN-tilkobling. Bluetooth Bluetooth gjør det mulig å koble andre Bluetooth-aktiverte enheter til datamaskinen eller nettbrettet ved korte avstander. Bluetooth-enheter kan ink..

Bruke datamaskinen - Page 38

38  Lade batteriet Bruke datamaskinen Lade batteriet Koble til en strømadapter til datamaskinen eller nettbrettet for å lade batteriet. Batteriet lades når datamaskinen eller nettbrettet brukes eller er slått av. Den interne kretsen i batteriet hindrer at batteriet overlades. MERK: Hvis batteriet blir for varmt fordi det er i varme omgivelser, vil det ikke lade når du kobler til strømadapteren. La batteriet kjøle ned for at ladningen skal fortsette. MERK: For å forbedre batterilevetiden på datamaskinen se ”Forbedre batteriets levetid” . Bruke tastaturet Trykk på tastene på..

Bruke tastaturet - Page 39

Bruke tastaturet  39 Fn og Esc Aktiverer en strømstyringsmodus. Du kan omprogrammere denne tastatursnarveien til å aktivere en annen strømstyringsmodus ved hjelp av fliken Advanced (Avansert) på vinduet Power Options Properties (Strømegenskaper). F2 Gi det valgte elementet nytt navn. F3 Søke etter en fil eller mappe. F4 Vise nedtrekks‑adresselinje i Windows Explorer. F5 Oppdatere det aktive vinduet. F6 Bla gjennom elementer i et aktivt vindu eller på skrivebordet. F10 Aktivere menylinjen i det aktive programmet. Ctrl og c Kopiere et valgt element. Ctrl og x Klippe ut et valgt el..

(hvis datamaskinen er koblet til et nettverk). - Page 40

40  Bruke tastaturet Ctrl og høyre piltast Flytte markøren til begynnelsen av neste ord. Ctrl og venstre piltast Flytte markøren til begynnelsen av forrige ord. Ctrl og pil ned Flytte markøren til begynnelsen av neste avsnitt. Ctrl og pil opp Flytte markøren til begynnelsen av forrige avsnitt. Ctrl, Skift med en piltast Velge en tekstblokk. Skift med en av piltastene Velge mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller velge tekst inne i et dokument. Windows‑tasten og m Minimere alle åpne vinduer. Windows‑tasten, Skift og m Gjenoppretter alle minimerte vinduer. ..

Snarveistaster – Windows 8.1/Windows RT - Page 41

Bruke tastaturet  41 Snarveistaster – Windows 8.1/Windows RT Denne tabellen gir noen snarveistaster som gjelder for Windows 8.1 og Windows RT Disse tastatursnarveier er i tillegg til tastatursnarveiene som allerede finnes for å tidligere versjoner av Windows. Windows‑tasten og starte å taste inn Søker på datamaskinen. Ctrl og + Zoome inn på et stort antall elementer på skjermen for eksempel app‑er festet på startskjermen. Ctrl og ‑ Zoome ut av et stort antall elementer på skjermen for eksempel app‑er festet på startskjermen. Windows‑tasten og c Åpner charms‑sidep..

Tastaturet kan tilpasses slik: - Page 42

42  Bruke tastaturet Windows‑tasten og Tab Går gjennom åpne apper mens de vises i et vertikalt sidepanel på venstre siden av skjermen. Windows‑tasten, Ctrl og Tab Viser sidepanelet til åpne apper og beholder sidepanelet på skjermen etter at du slipper tastene. Da kun du navigere gjennom åpne apper ved bruk av opp/ned‑piltastene. Windows‑tasten, Skift og . Feste en app til venstre. Windows‑tasten og . Går gjennom åpne apper. MERK: For spesielle snarveistaster på datamaskin se  hurtigstartveiledningen som ble levert med datamaskinen, eller på www.dell.com/support . T..

Bruke det numeriske tastaturet på en bærbar datamaskin - Page 43

Bruke styreplaten  43 Windows 7 1. Klikk på Start → Kontrollpanel . 2. Hvis kontrollpanelet vises etter kategori , skal du klikke på nedtrekksmenyen Vis etter og velge små ikoner eller store ikoner . 3. Klikk på Tastatur . 4. Juster tastaturinnstillingene du vil endre, og klikk på OK for å lagre innstillingene og lukke vinduet. Bruke det numeriske tastaturet på en bærbar datamaskin 1 Numerisk tastatur Din bærbare datamaskin kan ha et numerisk tastatur integrert i tastaturet. Tastaturet tilsvarer tastaturet på et utvidet tastatur. • For å skrive et tall eller symbol, trykk ..

Styreplatebevegelser - Page 44

44  Bruke styreplaten • For å velge og flytte (eller dra) et objekt, plasser markøren på objektet, og ta raskt to ganger raskt på styreplaten uten å ta bort fingeren fra styreplaten etter det andre banket, flytt deretter det valgte objektet ved å gli fingeren over styreplaten. Styreplatebevegelser MERK: Det kan hende at noen av bevegelsene på styreplaten ikke støttes av datamaskinen. MERK: Innstillinger for styreplatebevegelser kan endres ved å dobbelt‑klikke på styreplate‑ikonet i statusfeltet. Datamaskinen støtter kanskje bevegelser for rulle , zoome , rotere , bla ..

Bruke styreplaten - Page 45

Bruke styreplaten  45 Horisontal auto-rulling — Brukes til å bla til venstre eller høyre i det aktive vinduet. Beveg to fingre raskt til venstre eller høyre for å starte horisontal auto‑rulling. Berør styreplaten for å stoppe automatisk rulling. Sirkulerende rulling opp/ned — Brukes til å bla opp/ned. Beveg fingeren med klokken i den vertikale‑rullesonen i den høyre kanten av styreplaten for å bla oppover, og mot klokken for å bla nedover. Sirkulerende rulling venstre/høyre — Brukes til å bla venstre/høyre. Beveg fingeren med klokken i den horisontale‑rulleson..

To-finger- zoom - Page 46

46  Bruke styreplaten Beveg en finger nedover i zoome‑sonen for å zoome ut. To-finger- zoom — Brukes til å zoome inn eller ut ved bruk av to fingre. Plasser to fingre på styreplaten, og beveg dem deretter fra hverandre for å zoome inn. Plasser to fingre på styreplaten, og beveg dem deretter nærmere hverandre for å zoome ut. Rotere Twist — Brukes til å rotere aktivt innhold i 90‑graders intervaller, med bruk av to fingre. Hold tommelen i ro og beveg pekefinger i en bue mot høyre eller venstre for å rotere det valgte elementet 90 grader med eller mot klokken.

..

Bruke berøringsskjermen - Page 47

Bruke berøringsskjermen  47 Bla Gjør at du kan bla forover og bakover i innholdet. Beveg tre fingre raskt mot venstre eller høyre for å vende innholdet bakover eller forover. Hurtigstart Gjør at du kan åpne favorittprogrammer. Ta hurtig med tre fingre på styreplaten for å starte det forhåndskonfigurerte programmet. MERK: Bruk styreplatens konfigureringsverktøy til å velge programmet som skal startes. Bruke berøringsskjermen MERK: Unngå å bruke styreplaten i støvete, varme eller fuktige miljøer. MERK: Plutselige endringer i temperaturen kan forårsake kondens på den in..

berøringsskjermbevegelser - Page 48

48  Bruke berøringsskjermen berøringsskjermbevegelser Berøringsskjerm‑bevegelser forbedrer brukervennligheten for en berøringsskjerm ved at du kan utføre oppgaver som zoome, bla, rotere osv. ved å skyve eller knipse med fingeren på skjermen. MERK: Noen av disse bevegelsene er programspesifikke og virker kanskje ikke i alle programmer. Zoome Plasser to fingre på berøringsskjermen, og beveg dem deretter fra hverandre for å zoome inn. Plasser to fingre på berøringsskjermen, og beveg dem deretter nærmere hverandre for å zoome ut. Holding Berør og hold elementet på skjermen ..

Bruke berøringsskjermen - Page 49

Bruke berøringsskjermen  49 Bla Beveg en finger raskt i ønsket retning for å bla gjennom innhold i et aktivt vindu som sidene i en bok. Flikking fungerer også vertikalt når du navigerer i innhold som bilder eller sanger i en spilleliste. Rotere Rotere med klokken — Hold én finger eller tommelen i ro og beveg den andre fingeren i en bue mot høyre. Rotere mot klokken — Hold én finger eller tommelen i ro og beveg den andre fingeren i en bue mot venstre. Du kan også rotere det aktive innholdet ved å bevege fingrene i en sirkelbevegelse. Rulle Panorere — Flytt fokuset til de..

Sammenkoble en Bluetooth-enhet med datamaskinen - Page 50

50  Bruke Bluetooth Rulle horisontalt — Rulle til høyre eller til venstre i det aktive vinduet. Beveg én finger mot høyre eller venstre for å starte horisontal rulling. Bruke Bluetooth Du kan koble (sammenkoble) Bluetooth‑enheter som f.eks. mus, tastatur, hodesett, telefoner, TV osv. Se dokumentasjonen til enheten for å finne detaljer om å sammenkoble enheten med datamaskinen. MERK : Sørg for at det er Bluetooth‑drivere installert på datamaskinen. Sammenkoble en Bluetooth-enhet med datamaskinen eller nettbrettet Windows 10 1. Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller nettb..

Bruke nettkameraet - Page 51

Bruke nettkameraet  51 2. Høyreklikk på Bluetooth‑ikonet i statusfeltet på oppgavelinjen og klikk eller ta hurtig på Legg til en enhet . MERK: Hvis du ikke finner Bluetooth‑ikonet, klikk eller ta hurtig på pilen ved siden av statusfeltet. 3. I vinduet Legg til en enhet , velg enheten og klikk eller ta hurtig på Neste . MERK: Hvis enheten ikke vises i listen, sørg for at enheten din er synlig. 4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre paringen. MERK: En kode vises kanskje på datamaskinen eller nettbrettet og enheten. En melding som bekrefter sammenkoblingen med enhe..

Spille inn en video - Page 52

52  Bruke nettkameraet Spille inn en video 1. Åpne Dell Nettkamerasentral (Webcam Central). 2. Klikk på fanen Record Videos (Videoopptak). 3. Klikk eller ta hurtig på opptaksikonet for å spille inn en video. 4. Når videoopptaket er fullført, klikk eller ta hurtig på opptaksikonet igjen for å stoppe videoopptaket. MERK: For å konfigurere alternativer som videostørrelse, selvutløser, timelapse‑opptak, videokvalitet osv. Klikk på nedtrekkspilen ved siden av opptaksikonet. Valg av kamera og mikrofon Hvis datamaskinen har flere nettkameraer eller mikrofoner (innebygde eller eks..

Hurtigstartveiledning - Page 53

Lyd  53 Porter og kontakter Lyd Lydkontakter gjør at du kan koble til høyttalere, hodetelefoner, mikrofoner, lydsystemer, forsterkere eller lydutgang fra TV. MERK: Det er mulig at din datamaskin ikke støtter alle lydportene. Se  Hurtigstartveiledning som ble levert sammen med datamaskinen eller nettbrettet eller Spesifikasjoner at  www.dell.com/support for å finne informasjon om porter som er tilgjengelige på din datamaskin eller ditt nettbrett. Typer lydporter Hodetelefonport — Kobler til hodetelefoner, aktive høyttalere eller lydsystem. Mikrofonport — Kobler til ekstern m..

USB-porter - Page 54

54  Lyd Side-surround-lydport — Kobler til venstre/høyre høyttalere. RCA S/PDIF port — Sender digital lyd uten behov for analog lydkonvertering. Optisk S/PDIF-port — Sender digital lyd, med bruk av optiske signaler, uten behov for analog lydkonvertering. USB USB (Universal Serial Bus) brukes til å koble ekstrautstyr til en datamaskin eller et nettbrett. Dette ekstrautstyret inkluderer mus, tastatur, skriver, eksterne drivere, kameraer, telefoner osv. USB-port kan brukes til å overføre data mellom datamaskinen og enheten, og også til å lade støttede enheter. Se dokumentasjon..

USB-standarder - Page 55

Lyd  55 USB-standarder USB 3.1 — Dette kalles også SuperSpeed USB. Denne porten støtter ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Leverer data ved en hastighet på 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1) og 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2). USB 3.0 — Dette kalles også SuperSpeed USB. Denne porten støtter en dataoverføringshastighet på inntil 4,8 Gbps og er bakover kompatibel med endre USB-standarder og er bakover kompatibel med eldre USB-standarder. USB 2.0 — Dette kalles også Hi-Speed USB. Den gir ekstra båndbredde ved multimedie- og lagringsapplikasjoner. USB 2.0 støtter en dataover..

Mini DisplayPort - Page 56

56  eSATA eSATA eSATA lar deg koble eksterne lagringsenheter til datamaskinen, som harddisker og optiske stasjoner Gir samme båndbredde som interne SATA-porter. Datamaskinen kan ha en egen eSATA-port eller en eSATA/ USB-kombinasjonsport. Visual Graphics Array (VGA) Visual Graphics Array (VGA) gjør at du kan koble til monitorer, projektorer osv. HDMI- eller DVI-port kan kobles til en VGA-port med VGA til HDMI eller VGA til DVI-adapter. Digital Visual Interface (DVI) Digital Visual Interface (DVI) gjør at du kan koble datamaskinen til monitorer som flatskjermer, projektorer osv. Det fin..

Fordeler med skjermport - Page 57

HDMI  57 Fordeler med skjermport • Støtter høy oppløsning og høy oppdaterings-frekvens • Støtter 3D-overføring • Støtter flere skjermenheter samtidig • Støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) • Støtter plug-and-play-adaptere som gjør at du kan koble til skjermer som bruker eldre tilkoblingsstandarder, for eksempel DVI, HDMI, og VGA • DisplayPort-kabler kan være opp til 15 meter lange (49,21 fot) uten behov for signalforsterkere HDMI HDMI (High Definition Multimedia Interface) gir digital tilkobling mellom datamaskinen, skjermenheter og andre multim..

Mikro-HDMI - Page 58

58  S/PDIF Mikro-HDMI Micro High Definition Multimedia Interface (HDMI) gir digital forbindelse mellom datamaskinen og bærbare enheter slik som smarttelefoner, bærbare datamaskiner, osv. Denne kontakten ligner på micro-USB-kontakten som brukes av de fleste smarttelefoner S/PDIF S/PDIF er en standard for digital overføring av lyd. Du kan bruke S/PDIF til lydenheter som lydkort, høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Det støtter 5.1-lyd. Det finnes to typer av S/PDIF-koblinger: • Optisk – Bruker fiberoptikk med TOSLINK-koblinger • Koaksial – Bruker koaksialkabler med RCA-k..

Programvare og programmer - Page 59

Absolute  59 Programvare og programmer Absolute Absolute gir vedvarende endepunktssikkerhet og løsninger i forbindelse med datarisikostyring av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Persistence Technology gjør det mulig med konsekvent vurdering av risiko, sikring av livssyklusen til hver enhet og forhåndshindre sikkerhetstilfeller. MERK: Persistence Technology støttes kanskje ikke på alle datamaskiner. Få hjelp om Absolute Dell gir hjelp til Persistence Technology via Absolute Software. Du kan kontakte Absolute Software for å få hjelp med installasjon, konfigurasjon, bruk og..

Laste ned Dell SupportAssist - Page 60

60  Dell SupportAssist Dell SupportAssist SupportAssist gir systemoppdateringer, finner problemer og sender varsler basert på din enhet. Dette gjør det lettere å løse og hindre problemer. Dette programmet gir støtte med funksjoner som hjelper deg å løse problemer og hindre nye problemer. Noen av funksjonene er: • Varsler og oppdateringer • Tilpasset støtte • Løsning av forutsigbare problemer for å hindre svikt Laste ned Dell SupportAssist SupportAssist er allerede installert på alle nye Dell-datamaskiner og -nettbrett. Last ned programmet og kjør installasjonsprogrammet..

(Ytelse og konfigurasjonshistorikk) — - Page 61

Løsningsplass (Solution Station)  61 PC-sjekk (Checkup) MERK: PC-sjekk er bare tilgjengelig på visse modeller. Bruk PC-sjekk (Checkup) for å kontrollere harddiskbruk, kjøre maskinvarediagnostikk og spore endringer som er gjort på datamaskinen. • Drive Space Manager (Styring av plateplass) — Styr harddisken ved hjelp av en visuell representasjon av plassen som brukes av hver filtype. • Performance and Configuration History (Ytelse og konfigurasjonshistorikk) — Overvåker systemhendelser og endringer over tid. Dette verktøyet viser alle maskinvaresøk, tester, systemendringer..

Løsningsplass (Solution Station) tilbud - Page 62

62  Quickset Løsningsplass (Solution Station) tilbud Type Tilbud Garanti og løpende ivaretakelse Utvidet garanti eller servicekontrakt Dell tekniske resepsjon Installasjoner og oppsett Konfigurering av datamaskinen Konfigurering av trådløst-nettverk Programvareinstallering Installering av Windows operativ-system Oppgradering av intern-maskinvare Installering av TV og hjemmekino Installering av antivirus Konfigurering av Internett og e-post Konfigurering av datamaskin-tilbehør Konfigurering av Internett foreldrekontroll Filoverføring og sikkerhetskopiering av data Feilsøking og re..

Senker 3D-dybden i gjeldende spill. - Page 63

NVIDIA 3D-programmer  63 Installere Quickset Quickset er forhåndsinstallert på en ny Dell-datamaskin. Hvis du trenger å reinstallere Quickset, last den ned fra nettstedet for Dell support på www.dell.com/support . MERK: Hvis du gjenoppretter datamaskinen med PC Restore eller et lignende program, blir Quickset også gjenopprettet. NVIDIA 3D-programmer Programmet NVIDIA 3DTV, som er installert på datamaskinen din, gir deg muligheten til å spille 3D-spill, se på Bru-ray 3D-filmer og vise 3D-bilder. Det støtter samme spillene som NVIDIA 3D Vision. Du finner en liste over 3D-spill so..

bruker du NVIDIA 3D Photo Viewer. - Page 64

64  DellConnect <Ctrl><F11> Taret 3D-bilde av det aktive spillet, og lagrer denne filen i en mappe i mappen Dokuments (Dokumenter). For å vise filen, bruker du NVIDIA 3D Photo Viewer. <Ctrl><Alt> <Insert> Viser/skjuler kompatibilitetsmeldinger for spillet Viser NVIDIA-anbefalte innstillinger for gjeldende spill. <Ctrl><F6> Øker konvergens Flytter objektene nærmere deg; maksimal konvergens plasserer alle objektene foran i bildet i ditt rom; brukes også til å plassere lasersiktet. <Ctrl><F5> Senker konvergens Flytter objektene vekk..

Alternativer for systemgjenoppretting - Page 65

Alternativer for systemgjenoppretting  65 Gjenopprette operativsystemet Alternativer for systemgjenoppretting Operativsystemet kan gjenopprettes med ett av følgende alternativer: FORHOLDSREGEL: Hvis du bruker Dell Factory Image Restore eller operativsystem -CD, vil du slette alle datafilene på datamaskinen. Dersom det er mulig, bør du sikkerhetskopiere datafilene før du bruker disse alternativene. Alternativ Beskrivelse Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) Bruk dette som første løsning for å gjenopprette operativsystemet. Systemreinstalleringsdisker br..

Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and - Page 66

66  Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) finnes i to versjoner: • Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery), grunnleggende • Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) premium Funksjoner Grunnleggende Premium Gjenopprette systemet til fabrikkstandard   Sikkerhetskopier filene manuelt   Gjenopprett filer fra en sikkerhetskopi   Sikkerhetskopier og gjenopprett til og f..

Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and - Page 67

Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery)  67 Opprette systemgjenopprettings-CD-er 1. Start Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery). 2. Klikk eller ta hurtig på flisen Factory Recovery Media (Fabrikkgjenopprettingsmedier). 3. Følg anvisningene på skjermen. Gjenopprette datamaskinen 1. Start Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery). 2. Klikk eller ta hurtig på flisen Recovery (Gjenoppretting). 3. Klikk eller ta hurtig på System Recovery (Systemgjenoppretting). 4. Klikk eller ta hurtig på Yes , Continue (Ja, fo..

 - Page 68

68  Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery) Gjenoppretting av spesifikke filer fra en full sikkerhetskopiering av systemet 1. Start Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Recovery). 2. Klikk eller ta hurtig på flisen Recovery (Gjenoppretting), og velg deretter Data Recovery (Gjenoppretting av data). 3. Klikk eller ta hurtig på Yes , Continue (Ja, fortsett). 4. Følg anvisningene på skjermen. Gjenoppretting av spesifikke filer eller mapper fra en fil & mappe sikkerhetskopi 1. Start Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Backup and Reco..

Dell gjenoppretting av fabrikkinnstillinger - Page 69

Dell gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (Factory Image Restore)  69 Dell gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (Factory Image Restore) FORHOLDSREGEL: Alternativet Dell Factory Image Restore (Fabrikkbildegjenoppretting) sletter alle programmer eller drivere du har installert etter at du mottok maskinen for bestandig. Sørg for at du har media med applikasjoner som du må installere på nytt før du bruker Dell Factory Image Restore (Fabrikkbildegjenoppretting). MERK: Dell Factory Image Restore er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller på visse datamaskiner. Bruk Dell Factory..

 - Page 70

70  Dell gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (Factory Image Restore) Starte gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (Factory Image Restore) FORHOLDSREGEL: Dell Factory Image Restore (Dell fabrikkbildegjenoppretting) sletter alle data fra harddisken for bestandig og fjerner eventuelle programmer eller drivere du har installert etter at du mottok maskinen. Hvis det er mulig, sikkerhetskopierer du alle data før du bruker Dell Factory Image Restore (Dell fabrikkbildegjenoppretting). Bruk bare Dell Factory Image Restore (Dell fabrikkbildegjenoppretting) hvis System Restore (Systemgjenoppre..

Bruke systemgjenoppretting - Page 71

Systemgjenoppretting  71 Systemgjenoppretting FORHOLDSREGEL: Ta regelmessig sikkerhetskopi av datafilene dine. Systemgjenoppretting verken overvåker eller gjenoppretter datafilene dine. Systemgjenoppretting er et verktøy fra Microsoft Windows som hjelper deg med å angre programvareendringer uten at det påvirker dine personlige filer slik som dokumenter, bilder, e-poster og så videre. Hver gang du installerer et program eller en enhetsdriver vil datamaskinen oppdatere systemfilene i Windows for å gi støtte til programmet eller enheten. Enkelte ganger kan dette føre til uventede f..

anvisningene på - Page 72

72  Systemgjenoppretting Windows 8.1 Bruke systemgjenoppretting 1. Klikk eller ta hurtig på Innstillinger i Charms-sidepanel. 2. Klikk eller ta hurtig på Kontrollpanel . 3. Skriv Recovery (Gjenoppretting) i søkeboksen. 4. Klikk eller ta hurtig på Gjenoppretting , og klikk eller ta hurtig på Åpne systemgjenoppretting . 5. Følg anvisningene på skjermen. Angre den siste systemgjenopprettingen 1. Klikk eller ta hurtig på Innstillinger i Charms-sidepanel. 2. Klikk eller ta hurtig på Kontrollpanel . 3. Klikk eller ta hurtig på Handlingssenter i systemvinduet. 4. Klikk på Gjenoppre..

Systemreinstalleringsmedier - Page 73

Operativsystemdisk  73 1. Klikk er ta hurtig på Start . 2. Skriv Systemgjenoppretting (System Restore) i søkeboksen og trykk på <Enter>. 3. Klikk eller ta hurtig på Angre siste gjenoppretting , klikk eller ta hurtig på Neste , og følg anvisningene på skjermen. Operativsystemdisk FORHOLDSREGEL: Reinstallering av operativsystemet ved bruk av operativsystem-CD-en vil slette alle data og programvarer fra datamaskinen for bestandig. MERK: CD-en med operativsystemet er en valgfri enhet og det er ikke sikkert at denne ble levert sammen med datamaskinen. Du kan bruke platen med ope..

Gjenopprette datamaskinen med systemgjenoprettingsmedier - Page 74

74  Operativsystemdisk Gjenopprette datamaskinen med systemgjenoprettingsmedier Å gjenopprette datamaskinen med systemgjenoprettingsmedier: 1. Slå av datamaskinen. 2. Sett systemgjenopprettings-CD-en inn i den optiske stasjonen, eller koble til USB-nøkkelen, og slå på datamaskinen. 3. Trykk på <F12> med en gang Dell-logoen vises for å gå inn i oppstartsmenyen. MERK: Hvis du venter for lenge og logoen til operativsystemet vises, fortsett å vente til din datamaskin laster operativsystemet. Start deretter datamaskinen på nytt, og prøv igjen. 4. Merk av det mediet som bruk..

for å kontakte teknisk støtte hos Dell. - Page 75

Grunnleggende feilsøkingstrinn  75 Feilsøking Grunnleggende feilsøkingstrinn Denne delen viser noen grunnleggende feilsøkingstrinn som kan brukes for å løse vanlige problemer med datamaskinen. • Påse at datamaskinen er slått på og at alle komponentene får strøm. • Påse at alle ledninger er festet godt til sine respektive innganger. • Påse at ledningene ikke er skadet eller slitt. • Påse at ingen pinner er bøyd eller brukket i kontaktene. • Start datamaskinen på nytt og sjekk om problemet fortsatt er der. • For problemer med Internettilkobling, koble modemet og..

Utvidet PSA - Page 76

76  Diagnostikk 3. Velg Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på <Enter>. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre testen. Hvis komponenten ikke lar seg teste, stoppes testen, datamaskinen piper og det vises en feilmelding. Noter ned feilmeldingen(e), og søk etter løsninger i  www.dell.com/support , eller kontakt Dell. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette til neste test. Test deretter på nytt komponenten som ikke bestod testen, eller avbryt testen og start datamaskinen på nytt. Hvis PSA fullføres uten feil, vises følgende melding på skjermen: “No..

Starte LCD BIST - Page 77

Diagnostikk  77 Statusområdet har fire faner: • Konfigurasjon — Viser detaljert konfigurasjon og statusinformasjon for alle enheter som kan testes med ePSA. • Resultater — Viser alle tester som er utført, aktivitet og resultater for hver test. • Systemstatus — Viser status for batteri, strømadapter, vifter osv. • Hendelseslogg — Viser detaljert informasjon om alle tester. Kolonnen Stat viser statusen til testene. LCD BIST LCD BIST (Built-In Self Test) hjelper deg å avgjøre om et skjermproblem er forårsaket av LCD eller en annen del. Testen kan vises ulike farger og..

Aktivere ePSA - Page 78

78  Diagnostikk Aktivere ePSA Å aktivere ePSA: 1. Start datamaskinen på nytt. 2. Trykk på <F12> ved Dell-logoen for å gå inn i BIOS-installasjonsprogrammet. MERK: Hvis du venter for lenge og logoen til operativsystemet vises, fortsett å vente til du ser Windows-skrivebordet. Start deretter datamaskinen på nytt, og prøv igjen. 3. Velg Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på <Enter>. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre testen og skriv ned feilmeldinger som vises. Hvis komponenten ikke lar seg teste, stoppes testen, datamaskinen piper og det vises en fe..

Diagnostikk - Page 79

Diagnostikk  79 Pipekoder Datamaskinen kan avgi en serie lydsignaler under oppstarten hvis det er feil eller problemer. Denne signalserien kalles en signalkode og angir et problem. Hvis dette skjer, må du skrive ned signalkoden og ta kontakt med Dell for assistanse. MERK: Det er mulig at noen av signalkodene som er nevnt i tabellen nedenfor ikke gjelder din datamaskin. Pipekoder Mulige problemer Ett Mulig hovedkortfeil – BIOS ROM sjekksumfeil to Finner ikke RAM MERK: Hvis du installerte eller byttet ut minnemodulen, må du kontrollere at minnemodulen er riktig satt inn. Tre Mulig hove..

Endre BIOS-innstillinger - Page 80

80  Endre BIOS-innstillinger BIOS BIOS lagrer maskinvareinformasjon som datamaskinen og leverer informasjonen til operativsystemet når datamaskinen startes. Du kan foreta endringer i grunnleggende maskinvareinnstillinger lagret i BIOS ved bruk av BIOS-installasjonsprogrammet. Du kan bruke BIOS-installasjonsprogrammet til å: • Angi eller endre brukervalgte alternativer, for eksempel brukerpassordet. • Bestemme hvilke enheter som er installert på din datamaskin, for eksempel minnestørrelse, type harddisk, osv. • Endre informasjonen om systemkonfigurasjon etter at du har lagt til,..

Tilbakestille BIOS-passord - Page 81

Tilbakestille BIOS-passord  81 Tilbakestille BIOS-passord BIOS-passord bruke til å øke sikkerheten til datamaskiner. Du kan konfigurere datamaskinen til å be om et passord når den starter opp eller når du går inn i BIOS-installasjonsprogrammet. Bruk en av følgende metoder, avhengig av type datamaskin, for å tilbakestille mistet eller glemt BIOS-passord. FORHOLDSREGEL: Tilbakestilling av BIOS-passordet innbefatter sletting av alle data fra CMOS. Hvis noen av BIOS-innstillingene er endret, må disse endringene gjøres på nytt etter at passordet er tilbakestilt. Fjerne CMOS-batte..

Bruke oppstartsmenyen (Boot Menu) - Page 82

82  Endre oppstartssekvensen Endre oppstartssekvensen Du må kanskje endre oppstartssekvensen for å starte opp fra en annen enhet enn standard, for eksempel ved reinstallering av operativsystemet, eller bruk av en gjenopprettingsdisk eller en USB-stasjon. Du kan velge oppstartssekvensen ved bruk av oppstartsmenyen eller BIOS-installasjonsprogrammet. Bruke oppstartsmenyen (Boot Menu) Bruk oppstartsmenyen for å endre oppstartssekvensen på datamaskinen ved den nåværende oppstart. MERK: Datamaskinen starter fra den valgte enheten bare for denne oppstarten og starter fra standardoppstart..

Få hjelp og kontakte Dell - Page 83

Få hjelp  83 Få hjelp og kontakte Dell Få hjelp Du kan få informasjon og hjelp om Dell-produkter og -tjenester ved hjelp av disse selvhjelpsressursene: Informasjon om Dell-produkter og -tjenester www.dell.com Windows 8.1 og Windows 10 App Dell hjelp og støtte Windows 10 App Sette igang Windows 8.1 App Hjelp + Tips Tilgang til hjelp i Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10 Skriv Hjelp og støtte i Windows-søket , og trykk på Enter . Tilgang til hjelp i Windows 7 Klikk eller ta hurtig på Start → Hjelp og støtte Hjelp på Internett i forbindelse med operativsystemet www.dell.com/..

Kontakte Dell - Page 84

84  Kontakte Dell Kontakte Dell Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice. MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land. MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-forbindelse, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen, eller Dells produktkatalog

..

Vedlikehold av datamaskinen - Page 85

Vedlikehold av datamaskinen  85 Referanser Vedlikehold av datamaskinen Det anbefales at følgende oppgaver utføres for å unngå generelle problemer med datamaskinen: • Sørg for direkte tilkobling til en strømkilde, tilstrekkelig ventilasjon og et plant underlag å sette datamaskinen på. • Ikke blokker, dytt objekter inn i, eller la det samle seg støv i ventilasjonsåpningene. • Sikkerhetskopier data regelmessig. • Utfør visusskanning regelmessig. • Bruk SupportAssist og andre tilgjengelige verktøy på datamaskinen til å kontrollere datamaskinen for feil. • Bruk en ..

Konfigurere strøminnstillinger - Page 86

86  Strømstyring • Hybrid hvilemodus — Hybrid hvilemodus er en kombinasjon av hvile- og dvalemodus. Den plassere alle åpne dokumenter og programmer i minnet og datamaskinlagring og setter deretter datamaskinen i en modus som bruker lite strøm, slik at du raskt kan gjenoppta arbeidet. Når hybrid hvilemodus slås på, vil du ved å sette datamaskinen i hvilemodus automatisk sette den i hybrid hvilemodus. • Slå av — Det hjelper å slå av datamaskinen når du ikke har tenkt å bruke datamaskinen i en lengre periode. Det hjelper å holde datamaskinen sikker og du sparer også s..

Konfigurere av/på-knappens virkemåte - Page 87

Strømstyring  87 Konfigurere av/på-knappens virkemåte For å konfigurere av/på-knappens virkemåte: Windows 10/8.1 1. Høyreklikk hvor som helst i Startskjermen. 2. Klikk eller ta hurtig på Alle apper nederst til høyre i skjermen. 3. Klikk eller ta hurtig på Kontrollpanel under Windows System . MERK: Klikk eller ta hurtig på Innstillinger i sidepanelet Charms ved Windows 8.1/Windows RT, og klikk eller ta hurtig på Kontrollpanel . 4. Hvis Kontrollpanelet vises etter kategori, klikk eller ta hurtig på nedtrekksmenyen Vis etter: og velg små ikoner eller store ikoner . 5. Klikk ..

”Strømstyring” - Page 88

88  Strømstyring Batteriytelsen kan forbedres ved å: • Kjøre datamaskinen på nettstrøm når dette er mulig. Batterilevetiden reduseres med antallet ganger batteriet utlades og deretter lades opp igjen. • Konfigurere innstillingene for strømstyring ved hjelp av Microsoft Windows strømalternativer for å optimalisere datamaskinens strømforbruk (se ”Strømstyring” ). • Aktiverer funksjonene hvile-/standby-modus og dvalemodus på datamaskinen. MERK: Driftstiden av batteriet reduseres over tid avhengig av hvor ofte batteriet er brukt og tilstandene under hvilket det er bruk..

Migrasjon fra ett Windows operativsystem til et nyere - Page 89

Migrasjonstips  89 Dell bærbare datamaskiner overvåker automatisk virkemåten for ladning og utladning av batteriet, og viser en melding om å aktivere skrivebordsmodus. MERK: Dell skrivebordsmodus støttes kanskje ikke på alle datamaskiner. For å aktivere eller deaktivere skrivebordsmodus: 1. Høyreklikk på batteriikonet på verktøylinjen i Windows, og klikk eller ta hurtig på Dell Extended Battery Life Options (Dell alternativer for økt batterilevetid). Dialogboksen Battery Meter (Batterimåler) vises. 2. Klikk på fanen Desktop mode (Skrivebordsmodus). 3. Klikk eller ta hurtig..

Ergonomiske instruksjoner - Page 90

90  Ergonomiske instruksjoner Ergonomiske instruksjoner FORHOLDSREGEL: Feil eller langvarig bruk av tastaturet kan føre til skade. FORHOLDSREGEL: Det kan være anstrengende for øynene å stirre på datamaskinskjermen i lengre perioder om gangen. For komfort og effektivitet, bruk de ergonomiske retningslinjene ved installasjon og bruk av datamaskinen. Bærbare datamaskiner er ikke nødvendigvis konstruert for kontinuerlig bruk som kontorutstyr. Hvis du planlegger å bruke den bærbare datamaskinen mye, anbefales det at du kobler til et eksternt tastatur. • Plasser datamaskinen slik ..

Dell og miljøet - Page 91

Dell og miljøet  91 1 skjermen i øyehøyde eller under 4 føttene flatt på gulvet 2 skjermen og tastaturet plassert rett foran brukeren 5 armene i nivå med skrivebordet 3 skjermstativ 6 håndleddene avslappet og flate MERK: For de siste ergonomiske instruksjonene se www.dell.com/regulatory_compliance . Dell og miljøet Det å være miljøvennlig handler ikke om begrensningene, men om mulighetene. Det dreier seg om å finne en bedre måte. Hver dag har du muligheten til å gjøre mer miljøvennlige valg, men når du velger teknologi, ønsker du ikke å inngå kompromisser på kostnad..

 - Page 92

92  Dell og miljøet Bambus – Naturens øko-vennlige emballasjeløsning For å kunne hjelpe til med at vi oppnår våre felles mål med å finne nye måter å ta vare på planetens naturressurser, tilbyr Dell en praktisk, men innovativ innpakningsløsning som hjelper til med å minimere de miljømessige påvirkningene. Mindre emballasje betyr mindre styr for kundene. Resirkulerbar emballasje er enklere å kaste. Og bærekraftige materialer er godt for planeten vår. Bambusemballasje brukes til forsendelser av en rekke Dell-produkter. For enkel avhending, er vår bambusemballasje biolog..

Kontaktinformasjon for nettsted for regulatorisk samsvar - Page 93

Retningslinjer for overholdelse av regelverk  93 Retningslinjer for overholdelse av regelverk Besøk www.dell.com/regulatory_compliance for å finne komplette detaljer. Kontaktinformasjon for nettsted for regulatorisk samsvar Hvis du har spørsmål relatert til produktsikkerhet, EMC eller ergonomi kan du sende en e-post til Regulatory_Compliance@dell.com . Ytterligere samsvarsinformasjon World Wide Trade Compliance Organization (WWTC) er ansvarlig for å administrere Dells overholdelse av import- og eksportlover, inkludert produktklassifisering. Klassifiseringsdata for systemer som er p..

Sponsored links

Latest Update