Dell Xps 13 9370 Laptop Já A Můj Manual Czech

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Laptop Já A Můj Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Já a můj Dell - Page 1

Já a můj Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají k lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nerespektování pokynů. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Copyright © 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a zákony o ochraně duševního vlastnictví. Dell ™ a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc., ..

obsah - Page 3

obsah  3 Obsah Nastavení počítače 11 Připojení k internetu 11 Připojení k internetu prostřednictvím sítě LAN 11 Připojení k internetu prostřednictvím sítě WLAN 11 Připojení k internetu prostřednictvím sítě WWAN 12 Nastavení zvuku 13 Konfigurace 5.1 kanálového nebo 7.1 kanálového zvuku 14 Připojení 5.1 kanálových reproduktorů 15 Připojení 7.1 kanálových reproduktorů 16 Nastavení tiskárny 17 Nastavení webové kamery 18 Integrovaná webová kamera 18 Externí webová kamera 18 Nastavení technologie Bluetooth 18 Nastavení kamery Intel RealSense..

 - Page 4

4  obsah Kamera 22 Webová kamera 22 3D kamera 22 Kamera Intel RealSense 3D 22 Funkce Wireless Display 22 Klávesnice 22 Fyzická klávesnice 23 Podsvícení klávesnice 23 Klávesnice na obrazovce 24 Typy připojení klávesnice 24 Kabelová klávesnice 24 Bezdrátová klávesnice 24 Servisní označení a kód expresní služby 25 Umístění štítku na počítači 25 Stránky podpory společnosti Dell 25 Program pro nastavení systému BIOS 25 Paměťová zařízení 26 Interní paměťová zařízení 26 Vyměnitelná paměťová zařízení 26 Optické jednotky a disky 26 Paměťo..

Používání počítače - Page 5

obsah  5 Televizní tunery 33 Interní 33 Externí 33 Reproduktory 34 Zvuk 2.1 34 Zvuk 5.1 34 Zvuk 7.1 34 Webová kamera 35 Síť 35 Místní síť (LAN) 35 Bezdrátová místní síť (WLAN) 35 Síť WWAN (Wireless Wide Area Network) 35 Síť WPAN (Wireless Personal Area Network) 35 Modem 36 Směrovač 36 Síťová karta (NIC) 36 Adaptér sítě WLAN (Wireless Local‑Area Network) 36 Adaptér sítě WWAN (Wireless Wide Area Network) 37 Bluetooth 37 NFC (Near‑Field Communication) 37 Používání počítače 38 Nabíjení baterie 38 Používání klávesnice 38 Klávesové zkratky 38 ..

Porty a konektory - Page 6

6  obsah Používání dotykové podložky 43 Gesta dotykové podložky 44 Posunování 44 Zvětšování 45 Otáčení 46 Listování 47 Rychlé spuštění 47 Používání dotykové obrazovky 47 Gesta pro dotykovou obrazovku 48 Zvětšování 48 Funkce Dwell 48 Listování 49 Otáčení 49 Posunování 49 Používání technologie Bluetooth 50 Spárování zařízení s technologií Bluetooth s počítačem nebo tabletem 50 Používání webové kamery 51 Pořizování obrázků 51 Záznam videa 52 Výběr kamery a mikrofonu 52 Porty a konektory 53 Zvuk 53 Typy zvukových portů 5..

Software a aplikace - Page 7

obsah  7 DVI (Digital Visual Interface) 56 Rozhraní DisplayPort 56 Rozhraní Mini DisplayPort 56 Výhody portu DisplayPort 57 HDMI 57 Výhody HDMI 57 Mini HDMI 57 Micro HDMI 58 S/PDIF 58 Software a aplikace 59 Produkty Absolute 59 Získání pomoci k produktům Absolute 59 Má stahování Dell 59 Dell SupportAssist 60 Stažení aplikace Dell SupportAssist 60 Přístup k aplikaci SupportAssist 60 PC Checkup 61 Solution Station 61 Nabídky obchodu Solution Station 62 Quickset 62 Instalace sady Quickset 63 Aplikace NVIDIA 3D 63 Hraní 3D her 63 Klávesové zkratky 63 DellConnect 64

..

 - Page 8

8  obsah Obnovení operačního systému 65 Možnosti obnovení systému 65 Dell Backup and Recovery 66 Aplikace Dell Backup and Recovery Basic 66 Spuštění aplikace Dell Backup and Recovery 66 Vytvoření disků k přeinstalování systému 67 Obnovení počítače 67 Aplikace Dell Backup and Recovery Premium 67 Upgrade na Dell Backup and Recovery Premium 67 Obnovení dat ze zálohy systému 67 Obnovení konkrétních souborů či složek z kompletní zálohy systému 68 Obnovení konkrétních souborů či složek ze zálohy souborů &složek 68 Vytvoření kompletní zálohy sy..

obsah - Page 9

obsah  9 Disk s operačním systémem 72 Opakovaná instalace operačního systému pomocí disku s operačním systémem 72 Média k přeinstalování systému 73 Obnovení počítače pomocí disků k přeinstalování systému 73 Odstraňování potíží 74 Základní kroky při řešení potíží 74 Diagnostika 74 Pre‑Boot System Assessment 74 Spuštění testu PSA 74 Enhanced PSA 75 LCD BIST 76 Spuštění testu LCD BIST 76 Spuštění testu ePSA 77 Kódy zvukových signálů 78 Systém BIOS 79 Změna nastavení systému BIOS 79 Spuštění programu pro nastavení systému BI..

 - Page 10

10  obsah Spojení se společností Dell a získání pomoci 82 Získání pomoci 82 Kontaktování společnosti Dell 83 Reference 84 Údržba počítače 84 Řízení spotřeby 84 Konfigurace nastavení napájení 85 Konfigurace chování tlačítka napájení 86 Zlepšení výdrže baterie 86 Režim rozšířené životnosti Dell 87 Režim stolního počítače Dell 88 Rady ohledně migrace dat 88 Migrace z operačního systému Windows na jeho novější verzi 88 Pokyny k dodržování ergonomie 89 Společnost Dell a životní prostředí 90 Zásady souladu s předpisy 92 Kontakt..

Připojení k internetu prostřednictvím sítě LAN - Page 11

Nastavení počítače  11 Nastavení počítače Postup při nastavení se u jednotlivých počítačů liší. Instalační pokyny specifické pro váš počítač nebo tablet naleznete ve stručné úvodní příručce , která byla dodána se zařízením. Můžete ji také získat na adrese www.dell.com/support . Připojení k internetu Počítač lze připojit k internetu prostřednictvím kabelu, technologie DSL, vytáčeného připojení nebo připojení WWAN. Musíte si také nainstalovat drátový nebo bezdrátový směrovač ke sdílení kabelového nebo DSL připojení k ..

Připojení k internetu prostřednictvím sítě WWAN - Page 12

12  Nastavení počítače POZNÁMKA: Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo k síti. Heslo k síti mohlo být určeno při nastavení směrovače. Směrovač může být také přednastaven výchozím heslem k síti. Další podrobnosti získáte od výrobce směrovače. 4. Zapněte/vypněte sdílení souborů (volitelné). Windows 8.1 1. Klikněte nebo klepněte na možnost Nastavení v postranním panelu ovládacích tlačítek a klikněte nebo klepněte na možnost . 2. Klikněte na síť, ke které se chcete připojit. 3. Klepněte na položku Připojit . 4. Pokud se zobrazí ..

Mobile Broadband Utility - Page 13

Nastavení počítače  13 Windows 10 1. Na panelu oznámení klikněte nebo klepněte na ikonu bezdrátového připojení. 2. Klikněte nebo klepněte na název své mobilní širokopásmové sítě. 3. Klikněte nebo klepněte na možnost Připojit se . 4. Pokud se zobrazí výzva, zadejte název přístupového bodu (APN) nebo kód PIN, uživatelské jméno a heslo. Windows 8.1 / Windows RT 1. Klikněte nebo klepněte na možnost Nastavení v postranním panelu ovládacích tlačítek. 2. Klikněte nebo klepněte na možnost . 3. Klikněte nebo klepněte na síť, ke které se chce..

Zvuk - Page 14

14  Nastavení počítače Konfigurace 5.1 kanálového nebo 7.1 kanálového zvuku Nakonfigurujte počítač tak, aby poskytoval vícekanálový zvuk. Windows 8.1 / 10 1. Zadejte do pole pro hledání text Zvuk. POZNÁMKA: Chcete-li v systému Windows 10 zobrazit pole hledání, klikněte nebo klepněte na ikonu hledání. V systému Windows 8.1 zobrazíte pole hledání pomocí ovládacího tlačítka Hledání. 2. Klikněte nebo klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení . 3. Na kartě Přehrávání klikněte nebo klepněte na možnost Reproduktory nebo sluchátka . 4..

Připojení 5.1 kanálových reproduktorů - Page 15

Nastavení počítače  15 Připojení 5.1 kanálových reproduktorů 1 Konektor zadního zvukového kanálu na počítači 5 Výstup středového/prostorového LFE kanálu na reproduktoru 2 Výstup středového/ prostorového LFE zvukového kanálu na počítači 6 Konektor předního zvukového kanálu na reproduktoru 3 Konektor předního kanálu zvuku na počítači 7 Konektor zadního zvukového kanálu na reproduktoru 4 Kabel pro 5.1kanálový zvuk

..

Připojení 7.1 kanálových reproduktorů - Page 16

16  Nastavení počítače Připojení 7.1 kanálových reproduktorů 1 Konektor zadního zvukového kanálu na počítači 6 Výstup středového/prostorového LFE kanálu na reproduktoru 2 Výstup středového/ prostorového LFE zvukového kanálu na počítači 7 Konektor předního zvukového kanálu na reproduktoru 3 Konektor bočního zvukového kanálu na počítači 8 Konektor zadního zvukového kanálu na reproduktoru 4 Konektor předního kanálu zvuku na počítači 9 Konektor bočního zvukového kanálu na reproduktoru 5 Kabel pro 7.1 kanálový zvuk

..

Nastavení počítače - Page 17

Nastavení počítače  17 Nastavení tiskárny Tiskárnu lze k počítači připojit pomocí rozhraní USB. Některé tiskárny také podporují připojení pomocí technologie Wi-Fi a Bluetooth. POZNÁMKA: Funkce podporované tiskárnou a postup instalace se může lišit v závislosti na modelu tiskárny. Další informace o nastavení tiskárny naleznete v dokumentaci, která byla dodána společně s vaší tiskárnou. Pokud instalujete drátovou tiskárnu, před provedením těchto kroků připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB. Pokud instalujete bezdrátovou tisk..

Integrovaná webová kamera - Page 18

18  Nastavení počítače Nastavení webové kamery Integrovaná webová kamera Integrovaná webová kamera se nachází na displeji notebooku nebo na externím displeji. Pokud jste si webovou kameru objednali společně s počítačem, jsou ovladače a software při dodání počítače již nainstalovány. Média dodaná s počítačem použijte tehdy, když je chcete nainstalovat znovu. Další informace o používání webové kamery naleznete v části „Používání webové kamery“ . Externí webová kamera Abyste mohli používat všechny funkce webové kamery, použijte..

Informace o počítači - Page 19

Napájecí adaptér  19 Informace o počítači Napájecí adaptér Napájecí adaptéry se používají k napájení přenosných počítačů, tabletů a některých typů stolních počítačů. Sada napájecího adaptéru Dell obsahuje napájecí adaptér a napájecí kabel. Výkon napájecího adaptéru (65 W, 90 W atd.) se liší podle zařízení, pro které je určen. Typ napájecího kabelu závisí na zemi, do níž je napájecí adaptér zaslán. UPOZORNĚNÍ: Chcete‑li předejít poškození počítače, doporučujeme používat pouze napájecí adaptér, který byl d..

„Zlepšení výdrže baterie“ - Page 20

20  Baterie Baterie Baterie jsou klasifikovány hlavně podle svého napájecího výkonu, například 45 Wh, 65 Wh atp. Baterie vám umožňuje používat zařízení, pokud není připojeno k elektrické zásuvce. Životní cyklus baterie představuje počet nabíjecích/vybíjecích cyklů, aniž by byl výrazně ovlivněn čas provozu baterie. Jakmile životní cyklus baterie dosáhne svého konce, je nutné ji vyměnit. V závislosti na modelu počítače může baterii vyměňovat uživatel, nebo její náhradu musí provést servisní technik společnosti Dell. POZNÁMKA: Vysok..

Dotyková podložka - Page 21

Dotyková podložka  21 Dotyková podložka Dotyková podložka je k dispozici u většiny notebooků a poskytuje stejné funkce, jako myš. Má povrch citlivý na dotek, který rozpoznává pohyb a polohu vašich prstů. Dotyková podložka umožňuje pohybovat kurzorem, přetahovat vybrané objekty a klepnutím na podložku provádět kliknutí levým tlačítkem. Dotykové podložky s podporou gest podporují gesta, jako je například změna velikosti, stažení prstů, otočení, posouvání atp. Můžete si také zakoupit externí dotykové podložky. Přesná dotyková podlo..

POZNÁMKA: - Page 22

22  Kamera Kamera Webová kamera Umožňuje videokonverzace, fotografování a nahrávání videa. 3D kamera 3D kamera vám umožňuje zachycovat a streamovat trojrozměrné obrázky. Prostřednictvím zabudovaných čidel je tak možné vnímat vzdálenost, velikost či rozměry objektů. Tato technologie zlepšuje interaktivitu v průběhu videokonferencí, hraní online her atd. Kamera Intel RealSense 3D Kamery RealSense zahrnují tři objektivy, standardní 2D kameru pro obyčejné fotografie a videa, společně s infračervenou kamerou a infračerveným laserovým projektorem. ..

Podsvícení klávesnice - Page 23

Klávesnice  23 • Klávesové zkratky pro konkrétní úlohy nebo ke spouštění konkrétních funkcí • Funkční klávesy F1 až F12 • Navigační klávesy k posunování kurzoru v dokumentech a oknech: Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert a klávesy s šipkou Fyzická klávesnice Fyzické klávesnice se používají u notebooků a stolních počítačů. Notebooky obvykle disponují integrovanou klávesnicí. Externí klávesnice se obvykle používají u stolních počítačů. Některé klávesnice mohou obsahovat funkce, jako je například úprava hlasitost..

Klávesnice na obrazovce - Page 24

24  Klávesnice Podsvícená klávesnice na notebooku Dell disponuje různými režimy podsvícení. Mezi jednotlivými stavy podsvícení můžete přepínat stisknutím klávesy Fn a šipky doprava. POZNÁMKA: Podsvícená klávesnice nemusí být k dispozici u všech počítačů. Chcete-li zjistit, zda je váš počítač vybaven klávesnicí s podsvícením, přečtěte si část Technické údaje k vašemu počítači na adrese www.dell.com/support . Klávesnice na obrazovce Klávesnice na obrazovce jsou k dispozici téměř na všech počítačích a tabletech. Obvykle se a..

Servisní označení a kód expresní služby - Page 25

Servisní označení a kód expresní služby  25 Servisní označení a kód expresní služby Označení Service Tag a Express Service Code počítače naleznete následovně: • Na štítku na počítači nebo tabletu • Na dlaždici SupportAssist v počítači. Další informace naleznete v části „Dell SupportAssist“ • Webová stránka podpory společnosti Dell na adrese www.dell.com/support • Program pro nastavení systému BIOS Umístění štítku na počítači Notebooky – spodní část notebooku pod odznakem systému, nebo v přihrádce baterie Stolní počí..

Interní paměťová zařízení - Page 26

26  Paměťová zařízení Paměťová zařízení Úložiště umožňují uložení dat a jejich pozdější použití. Úložiště mohou být interní nebe externí. Většina úložišť data ukládá do té doby, než je ručně odstraníte. Příklady paměťových zařízení jsou pevné disky (HDD), disky SSD (solid-state drives), jednotky optický disků, jednotky flash atp. Interní paměťová zařízení Interní paměťová zařízení jsou nainstalována v počítači a obecně je nelze odstranit z počítače, dokud je počítač zapnut. Nejčastějšími paměťov..

Paměťová zařízení - Page 27

Paměťová zařízení  27 Paměťové karty Paměťové karty, někdy označované jako karty flash, používají k uložení digitálních informací paměť flash. Jsou přepisovatelné, rychlé a uchovávají data, i když jsou odpojeny od napájení. Paměťové karty se běžně používají v digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech, přehrávačích médií, herních konzolích a dalších podobných zařízeních. Váš počítač může disponovat čtečkou multimediálních karet ke čtení a zápisu na tyto karty. Mezi běžné typy paměťových karet patř..

 - Page 28

28  Paměťová zařízení Extreme Digital (xD) Memory Stick XC (MSXC) Compact Flash I, II/Compact Flash MD Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro‑HG Duo Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) Smart Media/Smart Media XD

..

Paměťový modul - Page 29

Paměťový modul  29 Paměťový modul Na paměťový modul se ukládají dočasná data, která počítač potřebuje k provádění úloh. Než budete moci použít některý soubor nebo aplikaci, musí být načteny do paměťových modulů. Paměťové moduly se člení do kategorií na základě jejich kapacity (udávané v GB) a taktu (udáván v MHz). Vyšší takt a množství paměti obvykle znamená vyšší výkon. Obvyklé typy paměťových modulů jsou následující: • Paměťový modul DIMM (Dual In-line Memory Module) – používá se ve stolních počítačích..

Základní deska - Page 30

30  Základní deska Základní deska Základní deska představuje hlavní součást počítače. Mají-li spolu ostatní zařízení spolupracovat, musí být připojena k základní desce. Základní deska obsahuje různé řadiče a konektory, které zajišťují přenos dat mezi různými komponenty počítače. Základní deska může být vybavena také integrovanou grafikou, zvukovou kartou a síťovými prvky. Mezi důležité komponenty základní desky patří: • Patice procesoru • Konektory paměťových modulů • Sloty pro rozšiřující karty • Paměť CMOS, kde..

Ventilátor počítače - Page 31

Ventilátor počítače  31 Procesory obvykle dělíme dle: • Počtu procesorových jader • Rychlosti či frekvence měřené v gigahertzech (GHz) nebo megahertzech (MHz) • Paměti procesoru, také zvané mezipaměť (cache). Tyto aspekty také určují výkon procesoru. Vyšší hodnoty obvykle značí vyšší výkon. Některé procesory mohou být integrovány na základní desce. Mezi výrobce procesorů patří společnosti Intel, AMD, Qualcomm atd. Ventilátor počítače Ventilátor počítače odvádí teplý vzduch zevnitř počítače ven, čímž ochlazuje jeho interní ..

Teplovodivá pasta - Page 32

32  Teplovodivá pasta Teplovodivá pasta Teplovodivá pasta (známá také jako teplovodivý gel či teplovodivá hmota) se používá k vytvoření teplovodivé vrstvy mezi procesorem a chladičem. Nanesením teplovodivé pasty mezi procesor a chladič se zvýší přenos tepla z procesoru na chladič, protože tato pasta má vyšší vodivost než vzduch. Grafická karta Grafické karty zpracovávají grafická data a zasílají grafický výstup do zobrazovacího zařízení, jako je monitor nebo projektor. Grafické karty lze rozdělit na dva typy: • Integrované – Jedná s..

Televizní tunery - Page 33

Televizní tunery  33 Televizní tunery Díky televizním tunerům můžete na svém počítači sledovat televizi. Televizní tunery jsou dostupné pro stolní i přenosné počítače jako integrované nebo externí zařízení. POZNÁMKA: Televizní tunery podporují jen některé počítače. Interní • PCI-E • PCI Externí • USB • Karta PC • ExpressCard Televizní tunery jsou obvykle samostatné, některé grafické karty je ale mohou mít zabudované. Další informace o používání televizních tunerů naleznete v dokumentaci k televiznímu tuneru.

..

„Nastavení zvuku“ - Page 34

34  Reproduktory Reproduktory Notebooky a tablety disponují integrovanými reproduktory, které slouží k reprodukci zvuku. Stolní počítače také disponují integrovaným reproduktorem. Ten však obvykle slouží pouze k signalizaci chyb a selhání prostřednictvím pípání. K počítači či tabletu lze také připojit externí reproduktory. Reproduktory lze k počítači připojit pomocí 3,5mm konektoru zvuku, rozhraní USB nebo bezdrátového připojení. Reproduktory jsou obvykle rozčleněny do kategorií podle počtu podporovaných zvukových kanálů, například 2..

„Připojení k internetu“ - Page 35

Webová kamera  35 Webová kamera Webová kamera umožňuje zachytit video či obraz v reálném čase. Lze ji také využít pro videokonference. Displej může být vybaven zabudovanou webovou kamerou nebo k počítači můžete připojit externí webovou kameru. Kvalita kamery se obvykle vyjadřuje počtem pixelů, které dokáže zachytit. Chcete-li používat webovou kameru, musíte nainstalovat její ovladače a software. Pokud jste si webovou kameru objednali společně s počítačem, jsou ovladače a software při dodání počítače obvykle již nainstalovány. Další in..

 - Page 36

36  Síť Modem Modemy slouží k připojení počítače nebo směrovače k internetu. Modemy mohou být analogové (pro vytáčené připojení) nebo digitální (kabelové připojení a připojení DSL). Kabelové modemy a modemy DSL vám obvykle dodá poskytovatel internetového připojení. • Modem pro vytáčené připojení – Elektronické zařízení převádějící analogový telefonní signál na digitální signál, který lze zpracovat v počítači. Digitální počítačový signál převádí na analogový signál, který lze přenášet pomocí telefonní linky...

POZNÁMKA: - Page 37

Síť  37 Adaptér sítě WWAN (Wireless Wide Area Network) Řadiče sítě WWAN (Wireless Wide Area Network) poskytují bezdrátovou konektivitu prostřednictvím technologie vysílačů mobilních operátorů. Tato technologie je dostupná hlavně v telefonech, tabletech a noteboocích korporátní třídy. Abyste získali připojení WWAN, může být nutné zakoupit si kartu SIM a sjednat smlouvu o poskytování služby. Bluetooth Technologie Bluetooth slouží k připojení dalších zařízení s technologií Bluetooth k počítači nebo tabletu na krátkou vzdálenost. Mezi..

„Zlepšení výdrže baterie“ - Page 38

38  Nabíjení baterie Používání počítače Nabíjení baterie Chcete-li nabít baterii ve svém počítači nebo tabletu, připojte k nim napájecí adaptér. Nabíjení baterie bude probíhat při používání počítače/tabletu, nebo pokud je zařízení vypnuto. Vnitřní obvody baterie chrání baterii před přílišným nabitím. POZNÁMKA: Pokud se baterie nachází v horkém prostředí a příliš se zahřívá, nemusí se po připojení napájecího adaptéru nabíjení spustit. Než budete v nabíjení pokračovat, nechejte baterii vychladnout. POZNÁMKA: Pokyny, j..

Používání klávesnice - Page 39

Používání klávesnice  39 Kombinace kláves Windows a L Slouží k uzamčení systému. Kombinace kláves Fn a Esc Aktivuje režim řízení spotřeby. Tuto klávesovou zkratku můžete přeprogramovat, aby aktivovala jiný režim řízení spotřeby. Lze to provést na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti možnosti napájení . F2 Umožňuje přejmenovat vybranou položku. F3 Vyhledá soubor nebo složku. F4 Zobrazí v Průzkumníkovi Windows rozevírací nabídku panelu Adresa. F5 Aktualizuje aktivní okno. F6 Prochází prvky obrazovky v okně nebo na ploše. F10 Aktivuje v akt..

 - Page 40

40  Používání klávesnice Kombinace kláves Shift a Delete Odstraní vybranou položku, aniž by byla přesunuta do Koše. UPOZORNĚNÍ: Soubory odstraněné prostřednictvím této metody nelze obnovit ze složky Koš. Kombinace kláves Ctrl a šipka vpravo Přesune kurzor na začátek dalšího slova. Kombinace kláves Ctrl a šipka vlevo Přesune kurzor na začátek předchozího slova. Kombinace kláves Ctrl a šipka dolů Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce. Kombinace kláves Ctrl a šipka nahoru Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce. Kombinace kl..

Používání klávesnice - Page 41

Používání klávesnice  41 Klávesové zkratky – Windows 8.1 / Windows RT V této tabulce naleznete některé klávesové zkratky, které lze využívat v systému Windows 8.1 a Windows RT. Tyto klávesové zkratky doplňují klávesové zkratky, které již byly k dispozici v předchozích verzích systému Windows. Klávesa Windows a začněte psát Prohledá počítač. Kombinace kláves Ctrl a + Přiblíží velké množství položek na obrazovce, jako jsou např. aplikace připnuté na Úvodní obrazovce. Kombinace kláves Ctrl a - Oddálí velké množství položek..

Lze přizpůsobit následující vlastnosti klávesnice: - Page 42

42  Používání klávesnice Kombinace kláves Windows a Tab Přepíná mezi otevřenými aplikacemi ve svislém zobrazení po levé stránce obrazovky. Kombinace kláves Windows, Ctrl a Tab Zobrazí postranní panel otevřených aplikací. Tento panel se bude zobrazovat, dokud klávesy neuvolníte. Poté se můžete otevřenými aplikacemi přepínat pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů. Klávesa Windows, Shift a . Přichytí aplikaci doleva. Klávesa Windows a . Přepínání mezi otevřenými aplikacemi. POZNÁMKA: Seznam speciálních klávesových zkratek, které jsou k d..

 - Page 43

Používání dotykové podložky  43 Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start → Ovládací panely . 2. Pokud je okno Ovládací panely zobrazeno v zobrazení Kategorie , klikněte na rozevírací nabídku Zobrazit podle: a vyberte možnost Malé ikony nebo Velké ikony . 3. Klikněte na možnost Klávesnice . 4. Změňte příslušná nastavení klávesnice a kliknutím na OK uložte nastavení a zavřete okno. Použití numerické klávesnice na notebooku 1 Numerická klávesnice Notebook může mít numerickou klávesnici integrovanou do alfanumerické klávesnice. Numerická ..

Posunování - Page 44

44  Používání dotykové podložky • Kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt nahradíte stisknutím pravého tlačítka dotykové podložky. • Dvojité kliknutí myší na objekt nahradíte dvojitým stiskem levého tlačítka dotykové podložky nebo poklepáním na dotykovou podložku. • Chcete-li objekt vybrat a přesunout (přetáhnout), umístěte na něj kurzor a dvakrát rychle klepněte na dotykovou podložku. Po druhém klepnutí neodstraňujte prst z dotykové podložky, ale posouváním prstu po povrchu dotykové podložky vybraný objekt přesuňte. Gesta dot..

Zvětšování - Page 45

Používání dotykové podložky  45 Automatické posouvání ve vodorovném směru – Umožňuje vám posunovat se v aktivním okně doleva nebo doprava. Automatické posunování ve vodorovném směru aktivujete rychlým pohybováním dvěma prsty doleva či doprava. Klepnutím na dotykovou podložku automatický posun ukončíte. Krouživé posouvání nahoru/dolů – Umožňuje provádět posouvání nahoru/dolů. Chcete-li přejít nahoru, pohybujte prstem v oblasti svislého posouvání na pravém okraji dotykové podložky po směru hodinových ručiček. Chcete-li přejít d..

Zvětšování dvěma prsty - Page 46

46  Používání dotykové podložky Chcete-li provést oddálení, pohybujte v oblasti zvětšování prstem směrem dolů. Zvětšování dvěma prsty – Umožňuje vám provádět přibližování či oddalování dvěma prsty. Chcete-li zvětšit obsah, položte na dotykovou podložku dva prsty a roztáhněte je od sebe. Chcete-li zmenšit obsah, položte na dotykovou podložku dva prsty a stáhněte je k sobě. Otáčení Točení – Umožňuje vám dvěma prsty otočit aktivní obsah vždy o 90 stupňů. Palec nechejte na místě a obloukem pohybujte ukazováčkem doprava ne..

Listování - Page 47

Používání dotykové obrazovky  47 Listování Umožní vám listovat obsahem kupředu či zpět. Rychlým pohybováním třemi prsty doleva či doprava lze listovat obsahem dopředu nebo dozadu. Rychlé spuštění Umožní vám otevírat oblíbené aplikace. Klepnutím třemi prsty na dotykovou podložku spustíte přednastavenou aplikaci. POZNÁMKA: K výběru aplikace, která má být spuštěna, použijte nástroj ke konfiguraci dotykové podložky. Používání dotykové obrazovky POZNÁMKA: Nepoužívejte dotykovou podložku v prašných, horkých nebo vlhkých prostředích..

Gesta pro dotykovou obrazovku - Page 48

48  Používání dotykové obrazovky Gesta pro dotykovou obrazovku Gesta na dotykové obrazovce rozšiřují možnosti ovládání. Posouváním prstu po obrazovce můžete provádět úlohy, jako je zvětšování, posouvání, otáčení atd. POZNÁMKA: Některé z těchto pohybů lze používat pouze v rámci konkrétních aplikací. Některé aplikace na ně nemusí reagovat. Zvětšování Chcete-li zvětšit obsah, položte na dotykovou obrazovku dva prsty a roztáhněte je od sebe. Chcete-li zmenšit obsah, položte na dotykovou obrazovku dva prsty a stáhněte je k sobě. F..

Listování - Page 49

Používání dotykové obrazovky  49 Listování Rychle pohybujte prstem požadovaným směrem, což vám umožní listovat obsahem v aktivním okně jako v knize. Přejetí funguje i při svislém procházení obsahu, jako jsou například fotografie nebo skladby v seznamu stop. Otáčení Otočení po směru hodinových ručiček – Palec nechejte na místě a obloukem pohybujte druhým prstem doprava. Otočení proti směru hodinových ručiček – Palec nechejte na místě a obloukem pohybujte druhým prstem doleva. Aktivní obsah lze otáčet též tak, že budete oběma prst..

Používání technologie Bluetooth - Page 50

50  Používání technologie Bluetooth Vodorovný posuv – Umožňuje vám přejít v aktivním okně vlevo nebo vpravo. Posunování vodorovně spustíte pohybováním prstu doprava nebo doleva. Používání technologie Bluetooth Slouží k připojení (spárování) zařízení s technologií Bluetooth, jako jsou například myši, klávesnice, náhlavní sady, telefony, televizory atp. Podrobný postup spárování zařízení s počítači naleznete v dokumentaci k zařízení. POZNÁMKA: Ověřte, zda jsou ve vašem počítači nainstalovány ovladače pro funkci Bluetooth...

Pořizování obrázků - Page 51

Používání webové kamery  51 2. Klikněte na panelu oznámení pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a poté klikněte nebo klepněte na možnost Přidat zařízení . POZNÁMKA: Nemůžete-li ikonu Bluetooth najít, klikněte nebo klepněte na šipku vedle oznamovací oblasti. 3. Vyberte požadované zařízení v okně Přidat zařízení a poté klikněte nebo klepněte na tlačítko Další . POZNÁMKA: Pokud se zde vaše zařízení nezobrazuje, ověřte, zda je zjistitelné. 4. Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce. POZNÁMKA: Na vašem počítači nebo ta..

Záznam videa - Page 52

52  Používání webové kamery Záznam videa 1. Otevřete aplikaci Dell Webcam Central. 2. Klikněte nebo klepněte na kartu Záznam videí . 3. Chcete-li zahájit záznam videa, klikněte nebo klepněte na ikonu nahrávání . 4. Po dokončení záznamu videa klikněte nebo klepněte znovu na ikonu nahrávání. Záznam bude zastaven. POZNÁMKA: Chcete-li konfigurovat možnosti, jako je velikost videa, samospoušť, časosběrné nahrávání, kvalita videa atd., klikněte nebo klepněte na rozevírací šipku vedle ikony nahrávání. Výběr kamery a mikrofonu Je-li váš počíta..

Typy zvukových portů - Page 53

Zvuk  53 Porty a konektory Zvuk Zvukové konektory vám umožňují připojovat reproduktory, sluchátka, mikrofony, zvukové systémy, zesilovače nebo zvukový výstup televize. POZNÁMKA: Váš počítač nemusí disponovat všemi konektory zvuku. Podrobnosti o konektorech, které se nacházejí na vašem počítači či tabletu, naleznete ve stručné úvodní příručce , která byla součástí dodávky počítače či tabletu. Tyto údaje naleznete také na stránce Specifikace na adrese  www.dell.com/support . Typy zvukových portů Port pro sluchátka – Slouží k připoj..

Porty USB - Page 54

54  Zvuk Port prostorového bočního zvukového kanálu – Slouží k připojení levého/pravého reproduktoru. Port RCA S/PDIF – Slouží k přenosu digitálního zvuku, aniž by bylo třeba provádět konverzi zvuku na analogový signál. Optický port S/PDIF – Slouží k přenosu digitálního zvuku pomocí optických signálů, aniž by bylo třeba provádět konverzi zvuku na analogový signál. USB Rozhraní USB (Universal Serial Bus) slouží k připojení periferních zařízení k počítači nebo tabletu. Mezi tato periferní zařízení patří klávesnice, myši, ..

Standardy USB - Page 55

Zvuk  55 Standardy USB Standard USB 3.1 – Tento standard je označován také jako připojení USB SuperSpeed. Tento port podporuje periferní zařízení, jako jsou například paměťová zařízení, tiskárny atp. Poskytuje datové přenosy o rychlosti 5 Gb/s (1. generace standardu USB 3.1) a 10 Gb/s (2 generace standardu USB 3.1). Standard USB 3.0 – Tento standard je označován také jako připojení USB SuperSpeed. Tento port podporuje rychlost až 4,8 Gb/s a je zpětně kompatibilní se staršími standardy USB. Standard USB 2.0 – Tento standard je označován t..

Rozhraní Mini DisplayPort - Page 56

56  eSATA eSATA Rozhraní eSATA umožňuje připojit k počítači externí úložná zařízení, jako jsou pevné a optické disky. Poskytuje stejnou šířku pásma jako interní porty SATA. Váš počítač může být vybaven samostatným portem eSATA nebo kombinovaným portem eSATA/USB. VGA (Visual Graphics Array) VGA (Visual Graphics Array) vám umožňuje připojovat monitory, projektory atd. Za účelem připojení k portům HDMI či DVI můžete použít adaptéry VGA– HDMI nebo VGA–DVI. DVI (Digital Visual Interface) DVI (Digital Visual Interface) vám umožňuje připo..

Výhody portu DisplayPort - Page 57

HDMI  57 Výhody portu DisplayPort • Podporuje vysoká rozlišení a vysoké obnovovací frekvence • Podporuje 3D přenosy • Podporuje více zobrazovacích zařízení najednou • Podporuje standard ochrany HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) • Podporuje adaptéry Plug and Play, které umožňují připojovat obrazovky prostřednictvím starších standardů připojení, jako jsou DVI, HDMI a VGA • Kabely rozhraní DisplayPort mohou mít délku až 15 metrů (49,21 stop), aniž by bylo nutno použít zesilovač signálu HDMI Rozhraní HDMI (High Definition Multi..

Micro HDMI - Page 58

58  S/PDIF Micro HDMI Rozhraní Micro HDMI (Micro High Definition Multimedia Interface) zajišťuje digitální spojení mezi počítačem a přenosnými zařízeními, jako jsou chytré telefony, notebooky atd. Tento konektor se podobá konektoru micro-USB, kterým je vybavena většina chytrých telefonů. S/PDIF S/PDIF je standardní konektor pro přenos zvuku v digitálním formátu. Rozhraní S/PDIF slouží k připojení zvukových zařízení, jako jsou zvukové karty, reproduktory, domácí kino, televize atd. Podporuje 5.1kanálový zvuk. K dispozici jsou dva typy připojení ..

Získání pomoci k produktům Absolute - Page 59

Produkty Absolute  59 Software a aplikace Produkty Absolute Produkty Absolute zajišťují trvalá řešení koncového zabezpečení a posouzení datových rizik pro počítače, tablety a chytré telefony. Technologie Persistence vám umožňuje konzistentně posuzovat rizika, zabezpečit životní cyklus jednotlivých zařízení a včas reagovat na události zabezpečení. POZNÁMKA: Technologie Persistence nemusí být podporována na všech počítačích. Získání pomoci k produktům Absolute Společnost Dell poskytuje nápovědu k technologii Persistence prostřednictvím ..

Stažení aplikace Dell SupportAssist - Page 60

60  Dell SupportAssist Dell SupportAssist Aplikace SupportAssist poskytuje aktualizace systému, rozpoznává problémy a odesílá vám výstrahy pro zařízení, se kterými lze snadno řešit problémy a předcházet jim. Tato aplikace poskytuje podporu k funkcím, které pomáhají řešit problémy a předcházet jim. Mezi tyto funkce patří například: • Výstrahy a aktualizace • Přizpůsobená podpora • Preventivní řešení problémů za účelem zamezení selhání Stažení aplikace Dell SupportAssist Aplikace SupportAssist je předinstalována na každém novém..

Solution Station - Page 61

Solution Station  61 PC Checkup POZNÁMKA: Nástroj PC checkup je k dispozici pouze u vybraných modelů. Nástroj PC Checkup slouží ke kontrole používání pevného disku, k diagnostice hardwaru a ke sledování změn provedených v počítači. • Nástroj Drive Space Manager – Umožňuje spravovat pevný disk prostřednictvím vizuálního znázornění množství místa, které zabírají jednotlivé typy souborů. • Historie výkonu a konfigurace – Monitoruje systémové události a změny. Tento nástroj slouží k zobrazení všech kontrol hardwaru, systémových zm..

Nabídky obchodu Solution Station - Page 62

62  Quickset Nabídky obchodu Solution Station Typ Nabídky Záruka a dlouhodobá péče Prodloužení záruky nebo servisní služby, kontakt Služba podpory Dell Tech Concierge Instalace a nastavení Nastavení počítače Nastavení bezdrátové sítě Instalace softwaru Instalace operačního systému Windows Upgrady interního hardwaru Instalace televize a domácího kina Instalace antivirového programu Nastavení internetu a e-mailu Nastavení příslušenství počítače Nastavení rodičovské kontroly internetu Přenos souborů a zálohování dat Řešení potíží a oprava ..

Instalace sady Quickset - Page 63

Aplikace NVIDIA 3D  63 Instalace sady Quickset Nástroj Quickset je v nových počítačích Dell předinstalován. Pokud potřebujete nástroj Quickset přeinstalovat, stáhněte si ho z webové stránky Dell na adrese www.dell.com/support . POZNÁMKA: Pokud svůj počítač obnovíte prostřednictvím nástroje PC Restore nebo podobné aplikace, bude obnoven též nástroj Quickset. Aplikace NVIDIA 3D Pomocí aplikace NVIDIA 3DTV Play instalované na vašem počítači můžete hrát 3D hry, sledovat 3D videa z disků Blu-ray a prohlížet si 3D fotografie. Podporovány jsou stejn..

DellConnect - Page 64

64  DellConnect <Ctrl><F11> Zachytí 3D snímek obrazovky aktuální hry a soubor uloží do složky Dokumenty . Chcete-li soubor zobrazit, použijte aplikaci NVIDIA 3D Photo Viewer. <Ctrl><Alt><Insert> Zobrazí/skryje zprávu o kompatibilitě zobrazovanou ve hře Zobrazí doporučená nastavení NVIDIA pro právě spuštěnou hru. <Ctrl><F6> Zvyšuje konvergenci Posouvá objekty směrem k vám. Maximální konvergence umístí všechny objekty před scénu ve vašem prostoru. Také slouží k laserovému zaměřování. <Ctrl><F5>..

Možnost - Page 65

Možnosti obnovení systému  65 Obnovení operačního systému Možnosti obnovení systému Operační systém vašeho počítače lze obnovit prostřednictvím jedné z následujících možností: UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace Dell Factory Image Restore nebo disku operačního systému trvale odstraní všechny soubory v počítači. Pokud to je možné, vytvořte si zálohu dat, než přistoupíte k těmto možnostem. Možnost Popis Dell Backup and Recovery Tuto aplikaci použijte jako první řešení při obnovování operačního systému. Disky k přeinstalování systému ..

Aplikace Dell Backup and Recovery Basic - Page 66

66  Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery Aplikace Dell Backup and Recovery je k dispozici ve dvou verzích: • Dell Backup and Recovery Basic • Dell Backup and Recovery Premium Funkce Basic Premium Obnovení systému do stavu z výroby   Manuální záloha souborů   Obnova souborů ze zálohy   Zálohování do cloudu a obnovování z cloudu (Chcete-li tuto funkci používat i po uplynutí 60denní lhůty, musíte si zakoupit předplatné)   Nepřetržité zálohování souborů s cílem minimalizovat ztrátu dat X  Vytvoření kompletní zál..

Aplikace Dell Backup and Recovery Premium - Page 67

Dell Backup and Recovery  67 Vytvoření disků k přeinstalování systému 1. Spusťte aplikaci Dell Backup and Recovery. 2. Klikněte nebo klepněte na dlaždici Factory Recovery Media (Média pro tovární obnovení). 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Obnovení počítače 1. Spusťte aplikaci Dell Backup and Recovery. 2. Klikněte nebo klepněte na dlaždici Recovery (Obnovení). 3. Klikněte nebo klepněte na položku System Recovery (Obnovení systému). 4. Klikněte nebo klepněte na položku Yes, Continue (Ano, pokračovat). 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Apl..

Dell Factory Image Restore - Page 68

68  Dell Factory Image Restore Obnovení konkrétních souborů či složek z kompletní zálohy systému 1. Spusťte aplikaci Dell Backup and Recovery. 2. Klikněte nebo klepněte na dlaždici Recovery (Obnovení) a vyberte možnost Data Recovery (Obnovení dat). 3. Klikněte nebo klepněte na položku Yes, Continue (Ano, pokračovat). 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Obnovení konkrétních souborů či složek ze zálohy souborů &složek 1. Spusťte aplikaci Dell Backup and Recovery. 2. Klikněte nebo klepněte na dlaždici Recovery (Obnovení) a vyberte možnost Recov..

Přístup k aplikaci Dell Factory Image Restore - Page 69

Dell Factory Image Restore  69 Přístup k aplikaci Dell Factory Image Restore UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace Dell Factory Image Restore trvale odstraní všechna data na pevném disku a odebere všechny programy nebo ovladače, které jste po obdržení počítače nainstalovali. Je‑li to možné, před použitím nástroje Dell Factory Image Restore zálohujte data. Nástroj Dell Factory Image Restore použijte pouze v případě, že ostatní metody pro obnovení selžou. Po dvou neúspěšných pokusech o spuštění operačního systému se spouštěcí sekvence automaticky po..

Windows 10 - Page 70

70  Obnovení systému Obnovení systému UPOZORNĚNÍ: Pravidelně zálohujte svá data. Obnovení systému nemonitoruje ani neobnovuje datové soubory. Obnovení systému je nástroj systému Microsoft Windows, který vám pomáhá vracet změny softwaru na vašem počítači, aniž by byly ovlivněny vaše osobní soubory, jako jsou dokumenty, fotografie, e-maily atd. Vždy, když instalujete software nebo ovladač zařízení, váš počítač aktualizuje systémové soubory Windows, aby mohl podporovat nový software nebo zařízení. Při tomto procesu někdy dochází k neočeká..

Windows 8.1 - Page 71

Obnovení systému  71 Vrácení posledního obnovení systému 1. Klikněte pravým tlačítkem (nebo stiskněte a podržte) tlačítko Start. Poté vyberte možnost Ovládací panely . 2. Klikněte nebo klepněte na možnost Zabezpečení a údržba . 3. Klikněte nebo klepněte na možnost Obnovení . 4. Klikněte nebo klepněte na možnost Spustit nástroj Obnovení systému a postupujte podle postupů na obrazovce, abyste mohli vrátit zpět poslední obnovení systému. Windows 8.1 Používání nástroje Obnovení systému 1. Klikněte nebo klepněte na možnost Nastavení v p..

 - Page 72

72  Disk s operačním systémem POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud jste k počítači přihlášeni jako správce, klikněte nebo klepněte na tlačítko Pokračovat ; jinak se obraťte na správce počítače. 3. Klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vrácení posledního obnovení systému Pokud nástroj Obnovení systému potíže nevyřeší, můžete poslední obnovení systému vrátit zpět. POZNÁMKA: Před vrácením posledního obnovení systému uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukonč..

 - Page 73

Disk s operačním systémem  73 Média k přeinstalování systému Chcete-li vrátit pevný disk do provozního stavu, ve kterém se nacházel při zakoupení počítače, a zároveň na počítači zachovat datové soubory, použijte média k přeinstalování systému vytvořené pomocí aplikace Dell Backup and Recovery. K vytvoření disků k přeinstalování systému použijte aplikaci Dell Backup and Recovery. Obnovení počítače pomocí disků k přeinstalování systému Postup obnovení počítače pomocí disků k přeinstalování systému: 1. Vypněte počítač. ..

Základní kroky při řešení potíží - Page 74

74  Základní kroky při řešení potíží Odstraňování potíží Základní kroky při řešení potíží V této části naleznete základní kroky, které lze použít k řešení běžných potíží s počítačem. • Ujistěte se, že je počítač zapnutý a že všechny komponenty jsou napájeny. • Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připojeny k příslušným portům. • Ujistěte se, že kabely nejsou poškozené ani roztřepené. • Ujistěte se, že se na konektorech nenachází žádné ohnuté ani zlomené kolíky. • Restartujte počítač a zkontr..

Enhanced PSA - Page 75

Diagnostika  75 3. Vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu <Enter>. 4. K dokončení testu se řiďte pokyny na obrazovce. Pokud je pro některou součást test neúspěšný, bude průběh testování zastaven, zazní pípání a zobrazí se chybový kód. Poznačte si kód nebo kódy a vyhledejte řešení na adrese www.dell.com/support . Můžete také kontaktovat společnost Dell. Řiďte se pokyny na obrazovce a pokračujte k dalšímu testu. Znovu otestujte komponentu, která selhala, nebo test zastavte a restartujte počítač. Po úspěšném dok..

Spuštění testu LCD BIST - Page 76

76  Diagnostika Stavová oblast obsahuje čtyři karty: • Configuration (Konfigurace) – Zobrazuje podrobné informace o konfiguraci a stavu všech zařízení, která lze pomocí ePSA testovat. • Results (Výsledky) – Slouží k zobrazení všech provedených testů, jejich aktivity a výsledků jednotlivých testů. • System Health (Stav systému) – Zobrazuje stav baterie, napájecího adaptéru, ventilátorů atd. • Event Log (Protokol událostí) – Slouží k zobrazení podrobných informací o všech testech. Sloupec Stat (Statistika) slouží k zobrazení stavu..

Spuštění testu ePSA - Page 77

Diagnostika  77 Spuštění testu ePSA Chcete-li spustit test ePSA: 1. Restartujte počítač. 2. Do programu pro nastavení systému BIOS vstoupíte stisknutím klávesy <F12> po zobrazení loga Dell. POZNÁMKA: Jestliže čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo operačního systému, počkejte na zobrazení plochy systému Windows. Poté počítač restartujte a opakujte akci. 3. Vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu <Enter>. 4. Dokončete test podle pokynů na obrazovce a poznačte si veškeré chybové zprávy, které se zobrazí. Pokud j..

Kódy zvukových signálů - Page 78

78  Diagnostika Kódy zvukových signálů Dojde-li k chybě nebo problému, může počítač během spouštění vydávat série zvukových signálů. Tyto série zvukových signálů signalizují problém. Pokud k tomu dojde, zapište si zvukový signál a požádejte společnost Dell o pomoc. POZNÁMKA: Je možné, že některé z uvedených zvukových signálů v tabulce níže neplatí pro váš počítač. Kódy zvukových signálů Možný problém Jeden Možné selhání základní desky – selhání kontrolního součtu BIOS ROM Dva Nenalezena paměť RAM POZNÁMKA: Poku..

 - Page 79

Změna nastavení systému BIOS  79 Systém BIOS V systému BIOS jsou uloženy všechny informace o hardwaru počítače. Tyto informace jsou při zavádění systému předány operačnímu systému. Program pro nastavení systému BIOS umožňuje měnit základní hardwarové nastavení uložené v systému BIOS. Program pro nastavení systému BIOS lze používat k: • Nastavení nebo změně uživatelsky volitelných možností, jako je uživatelské heslo. • Zjištění, jaká zařízení jsou v počítači nainstalovaná, jako je množství paměti, typ pevného disku atd. ..

Vyjmutí baterie CMOS - Page 80

80  Resetování hesla k systému BIOS Resetování hesla k systému BIOS Hesla k systému BIOS slouží k zajištění dodatečného zabezpečení počítačů. Počítač můžete nastavit tak, aby při spouštění nebo při vstupu do programu pro nastavení systému BIOS žádal o heslo. K resetování ztraceného nebo zapomenutého hesla systému BIOS použijte jednu z následujících metod, v závislosti na typu počítače. UPOZORNĚNÍ: Při resetování hesla k systému BIOS budou odstraněna všechna data z paměti CMOS. Pokud jste v systému BIOS změnili některá na..

Použití Spouštěcí nabídky - Page 81

Změna spouštěcí sekvence  81 Změna spouštěcí sekvence Chcete-li použít jiné než výchozí spouštěcí zařízení (např. při přeinstalování operačního systému nebo při použití disku nebo USB pro obnovení), je třeba změnit spouštěcí sekvenci. Pořadí spouštění lze zvolit prostřednictvím spouštěcí nabídky nebo programu pro nastavení systému BIOS. Použití Spouštěcí nabídky Chcete-li změnit spouštěcí sekvenci pro aktuální spuštění počítače, použijte nabídku Boot Menu (Spouštěcí nabídka). POZNÁMKA: Počítač se z vybraného ..

Spojení se společností Dell - Page 82

82  Získání pomoci Spojení se společností Dell a získání pomoci Získání pomoci Informace a pomoc vztahující se k produktům a službám společnosti Dell získáte prostřednictvím následujících samoobslužných zdrojů: Informace o produktech a službách společnosti Dell www.dell.com Systém Windows 8.1 a Windows 10 Aplikace nápovědy a podpora společnosti Dell Windows 10 Aplikace Začínáme Windows 8.1 Dlaždice Nápověda + tipy Zobrazení nápovědy v systémech Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 V poli hledání systému Windows zadejte tex..

Kontaktování společnosti Dell - Page 83

Kontaktování společnosti Dell  83 Získejte informace o svém operačním systému, nastavení a používání počítače, záloze dat, diagnostice atd. Navštivte web Já a můj Dell na adrese www.dell.com/support/manuals . Kontaktování společnosti Dell Chcete-li se spojit se společností Dell ohledně obchodních či technických potíží nebo potíží v oblasti služeb zákazníkům, navštivte adresu www.dell.com/contactdell . POZNÁMKA: Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici. POZNÁMKA: Nemá..

Údržba počítače - Page 84

84  Údržba počítače Reference Údržba počítače Chcete-li předejít běžným potížím s počítačem, doporučujeme provádět následující úkony: • Zajistěte počítači přímý přístup ke zdroji energie, dostatečné větrání a umístěte jej na rovný povrch. • Nezakrývejte větrací otvory, nevkládejte do nich předměty a zabraňte, aby se v nich shromažďoval prach. • Pravidelně zálohujte data. • Pravidelně provádějte vyhledávání virů. • Prostřednictvím nástroje SupportAssist a dalších dostupných nástrojů kontrolujte, zda počíta..

Konfigurace nastavení napájení - Page 85

Řízení spotřeby  85 • Hybridní režim spánku – Hybridní režim spánku je kombinací režimu spánku a hibernace. Veškeré otevřené dokumenty a programy se uloží do paměti a na pevný disk a poté bude počítač uveden do stavu s nízkou spotřebou energie. Díky tomu můžete rychle začít opět pracovat. Jestliže je hybridní režim spánku zapnutý, uvedení počítače do režimu spánku jej automaticky uvede do hybridního režimu spánku. • Vypnutí – Vypnutí počítače je vhodné, pokud se ho po delší čas nechystáte používat. Pomáhá zabezpeč..

Konfigurace chování tlačítka napájení - Page 86

86  Řízení spotřeby Konfigurace chování tlačítka napájení Chcete-li konfigurovat chování tlačítka napájení: Systém Windows 10/8.1 1. Pravým tlačítkem klikněte kamkoli na Úvodní obrazovku. 2. Klikněte nebo klepněte na možnost Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky. 3. V části Systém Windows klikněte nebo klepněte na možnost Ovládací panely . POZNÁMKA: V případě systému Windows 8.1 / Windows RT klikněte nebo klepněte na nabídku Nastavení v postranním panelu s ovládacími tlačítky a klikněte nebo klepněte na možnost Ovl..

„Řízení spotřeby“ - Page 87

Řízení spotřeby  87 • Nastavení obrazovky s vysokým jasem, 3D spořiče obrazovky nebo jiné programy s vysokou spotřebou energie, jako jsou složité 3D grafické aplikace a hry. Výkon baterie lze zlepšit: • Připojením notebooku k elektrické zásuvce tak často, jak je to možné. Životnost baterie se snižuje, čím častěji se baterie vybíjí a nabíjí. • Chcete-li optimalizovat spotřebu energie počítače, nastavte řízení spotřeby pomocí nabídky Možnosti napájení (viz téma „Řízení spotřeby“ ). • V počítači můžete aktivovat režim sp..

Režim stolního počítače Dell - Page 88

88  Rady ohledně migrace dat Režim stolního počítače Dell Pokud svůj počítač používáte primárně s připojeným napájecím adaptérem, můžete s cílem zmírnit rozsah, do kterého se baterie nabíjí, povolit režim stolního počítače Dell Desktop Mode. Sníží se tak počet cyklů nabíjení a vybíjení a zlepší se životnost baterie. Váš notebook značky Dell automaticky monitoruje nabíjení a vybíjení baterie, a pokud je třeba, zobrazí zprávu se žádostí o povolení režimu stolního počítače. POZNÁMKA: Režim stolního počítače Dell nem..

Pokyny k dodržování ergonomie - Page 89

Pokyny k dodržování ergonomie  89 Pokyny k dodržování ergonomie UPOZORNĚNÍ: Nesprávné nebo dlouhodobé používání klávesnice může vést k újmě na zdraví. UPOZORNĚNÍ: Sledování obrazovky monitoru delší dobu namáhá zrak. Pohodlí a efektivitu při práci zvýšíte, pokud se při nastavování a používání počítače budete řídit ergonomickými pokyny. Většina notebooků není konstruována na nepřetržitý provoz jako kancelářské vybavení. V případě, že chcete s notebookem pracovat delší dobu, doporučujeme k němu připojit externí kl..

Společnost Dell a životní prostředí - Page 90

90  Společnost Dell a životní prostředí 1 monitor v úrovni očí nebo níže 4 chodidla rovně na podlaze 2 monitor a klávesnice umístěny přímo před uživatelem 5 ruce na úrovni stolu 3 stojan monitoru 6 zápěstí volně a rovně POZNÁMKA: Nejnovější pokyny k ergonomii naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance . Společnost Dell a životní prostředí Ekologie nepřináší omezení, ale možnosti. Jedná se o úsilí najít lepší směr. Každý den máte příležitost dát ekologii větší prostor. Pokud se ale jedná o technologii, nechcete sni..

Společnost Dell a životní prostředí - Page 91

Společnost Dell a životní prostředí  91 Bambus – přírodní ekologické obaly Abychom přispěli ke snaze objevit nové způsoby ochrany přírodních zdrojů naší planety, používá společnost Dell praktická, avšak inovativní řešení obalových materiálů, která pomáhají minimalizovat dopad na životní prostředí. Menší množství obalových materiálů znamená méně starostí pro zákazníky. Recyklovatelné obalové materiály se snadno likvidují. A udržitelné materiály šetří naši planetu. Při dodávání vybraných produktů značky Dell jsou pou..

Další informace o souladu s předpisy - Page 92

92  Zásady souladu s předpisy Zásady souladu s předpisy Podrobné informace naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance . Kontaktní údaje pro web Regulatory compliance (Soulad s předpisy) Máte-li otázky k bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a ergonomii produktů, zašlete nám e-mail na adresu Regulatory_Compliance@dell.com . Další informace o souladu s předpisy Dodržování předpisů spojených s importem a exportem i klasifikací produktů pro společnost Dell zajišťuje organizace World Wide Trade Compliance (WWTC). Údaje pro klasifikac..

Sponsored links

Latest Update