Dell Xps 13 9370 Jag Och Min Manual Swedish

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Jag Och Min Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Jag och min Dell - Page 1

Jag och min Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

ANMÄRKNING: OBS indikerar viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av datorn. VIKTIGT: VIKTIGT indikerar risker för potentiella skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om instruktionerna inte följs. VARNING: VARNING indikerar potentiella risker för skador på egendom eller person, eller för livsfara. Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Den här produkten skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar och lagar om immateriella rättigheter. Dell ™ och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra ju..

Innehåll - Page 3

Innehåll  3 Innehåll Installera datorn 11 Ansluta till internet 11 Ansluta till internet med LAN 11 Ansluta till internet med WLAN 11 Ansluta till internet med WWAN 12 Ställa in ljud 13 Konfigurera 5.1/7.1-ljud 14 Ansluta 5.1-högtalare 15 Ansluta 7.1-högtalare 16 Ställa in skrivaren 17 Ställa in webbkameran 18 Inbyggd webbkamera 18 Extern webbkamera 18 Ställa in Bluetooth 18 Installera Intel RealSense 3D-kamera 18 Om datorn 19 Nätadapter 19 Batteri 20 Knappcellsbatteri 20 Styrplatta 21 Bildskärm 21 Pekskärm 21 3D 21

..

 - Page 4

4  Innehåll Kamera 22 Webbkamera 22 3D-kamera 22 Intel RealSense 3D-kamera 22 Trådlös bildskärm 22 Tangentbord 22 Fysiskt tangentbord 23 Bakgrundsbelyst tangentbord 23 Skärmtangentbord 24 Olika typer av tangentbordsanslutningar 24 Fast 24 Trådlöst 24 Servicenummer och expresskod 25 Hitta etiketten på datorn 25 Dell supportwebbplats 25 BIOS-inställningsprogrammet 25 Lagringsenhet 26 Interna lagringsenheter 26 Flyttbara lagringsenheter 26 Optiska enheter och skivor 26 Minneskort 27 Minnesmodul 29 Moderkort 30 Kretsuppsättning 30 Processor 30 Datorfläkt 31 Termiskt fett 32 Bildsk..

Använda datorn - Page 5

Innehåll  5 TV-mottagare 33 Interna 33 Externa 33 Högtalare 34 2.1-ljud 34 5.1-ljud 34 7.1-ljud 34 Webbkamera 35 Nätverk 35 Lokalt nätverk (LAN) 35 Trådlöst lokalt nätverk (WLAN) 35 Trådlöst WAN (WWAN) 35 Trådlöst personligt nätverk (WPAN) 35 Modem 36 Router 36 Nätverksgränssnittskontroller (NIC) 36 Trådlöst lokalt nätverk (WLAN)-adapter 36 Trådlöst globalt nätverk (WWAN)-adapter 37 Bluetooth 37 Närfältskommunikation 37 Använda datorn 38 Ladda batteriet 38 Använda tangentbordet 38 Kortkommandon 38 Kortkommandon – Windows 8.1/Windows RT 41 Anpassa tangentbordet 4..

Portar och kontakter - Page 6

6  Innehåll Använda styrplattan 43 Styrplattans gester 44 Rulla 44 Zooma 45 Rotera 46 Bläddra 47 Snabbstart 47 Använda pekskärmen 47 Pekskärmsgester 48 Zooma 48 Hovra 48 Bläddra 49 Rotera 49 Rulla 49 Använda Bluetooth 50 Ansluta en Bluetooth-enhet till datorn eller surfplattan 50 Använda webbkameran 51 Ta en stillbild 51 Spela in en video 52 Välja kamera och mikrofon 52 Portar och kontakter 53 Ljud 53 Typ av ljuduttag 53 USB 54 USB-portar 54 eSATA 56

..

Programvara och program - Page 7

Innehåll  7 Visual Graphics Array (VGA) 56 Digital Visual Interface (DVI) 56 DisplayPort 56 Mini DisplayPort 56 Fördelar med DisplayPort 57 HDMI 57 Fördelar med HDMI 57 Mini HDMI 57 Micro HDMI 58 S/PDIF 58 Programvara och program 59 Absolute 59 Få hjälp om Absolute 59 My Dell Downloads 59 Dell SupportAssist 60 Ladda ned Dell SupportAssist 60 Öppna SupportAssist 60 PC Checkup 61 Solution Station 61 Solution Station-erbjudanden 62 Quickset 62 Installera Quickset 63 NVIDIA 3D-program 63 Spela spel i 3D 63 Kortkommandon 63 DellConnect 64

..

Återställa operativsystemet - Page 8

8  Innehåll Återställa operativsystemet 65 Alternativ för systemåterställning 65 Dell Backup and Recovery 66 Dell Backup and Recovery Basic 66 Få tillgång till Dell Backup and Recovery 66 Skapa skivor för att installera om 67 Återställa datorn 67 Dell Backup and Recovery Premium 67 Uppgradera till Dell Backup and Recovery Premium 67 Återställa data från en säkerhetskopia av systemet 67 Återställa specifika filer eller mappar från en fullständig systemsäkerhetskopiering 68 Återställa specifika filer eller mappar från en säkerhetskopiering av filer & mappar 68 U..

Innehåll - Page 9

Innehåll  9 Operativsystemskiva 73 Installera om operativsystemet med operativsystemskivan 73 Systemåterställningsmedia 74 Återställa datorn med systemåterställningsmedia 74 Felsökning 75 Grundläggande felsökningssteg 75 Diagnostik 75 Systemutvärdering före uppstart 75 Starta PSA 75 Förbättrad PSA 76 LCD BIST 77 Starta LCD BIST 77 Starta ePSA 78 Pipkoder 79 BIOS 80 Ändra BIOS-inställningarna 80 Öppna BIOS-inställningsprogrammet 80 Återställa BIOS-lösenordet 81 Ta bort CMOS-batteriet 81 Använda moderkortets bygel 81 Ändra startsekvensen 82 Med startmenyn 82 Använda..

Referenser - Page 10

10  Innehåll Referenser 85 Datorunderhåll 85 Energisparlägen 85 Konfigurera ströminställningarna 86 Konfigurera strömbrytarens beteende 87 Förlänga batteritiden 87 Dell Longevity Mode (Hållbarhetsläget) 88 Dell stationära läge 88 Migreringstips 89 Migrering från ett Windows-operativsystem till ett nyare Windows-operativsystem 89 Ergonomiska instruktioner 90 Dell och miljön 91 Policy för regelefterlevnad 93 Kontaktinformation för webbplatsen Regulatory Compliance 93 Ytterligare information om efterlevnad 93

..

Ansluta till internet med LAN - Page 11

Installera datorn  11 Installera datorn Installationsförfarandet kan se annorlunda ut på din dator. Specifika installationsinstruktioner för datorn finns i Snabbstartguide som följde med datorn eller på www.dell.com/support . Ansluta till internet Du kan ansluta datorn till internet med kabel, DSL, uppringt modem eller en WWAN-anslutning. Du kan också installera en fast eller trådlös router för att dela din kabel- eller DSL-anslutning med flera enheter. Vissa kabel- och DSL-modem har även en inbyggd trådlös router. ANMÄRKNING: Innan du ansluter datorn till internet med ett k..

Ansluta till internet med WWAN - Page 12

12  Installera datorn 4. Sätt på/stäng av fildelning (valfritt). Windows 8.1 1. Klicka på eller peka på Inställningar i snabbknappens sidopanel och klicka på eller peka på . 2. Klicka på det nätverk som du vill ansluta till. 3. Klicka på Anslut till . 4. Om du uppmanas att ange nätverkslösenordet gör du det. ANMÄRKNING: Du kan ha konfigurerat nätverksnyckeln när du installerade routern, eller så kan routern ha en standardnätverksnyckel. Kontakta tillverkaren av routern för mer information. 5. Sätt på/stäng av fildelning (valfritt). Windows 7 1. Klicka på i medde..

Mobile Broadband Utility - Page 13

Installera datorn  13 Windows 8.1/Windows RT 1. Klicka på eller peka på Inställningar i snabbknappens sidofält. 2. Klicka på eller peka på . 3. Klicka på eller peka på det nätverk som du vill ansluta till. 4. Klicka på eller peka på Anslut . 5. Ange namnet på åtkomstpunkten (APN) eller PIN-koden, användarnamnet och lösenordet, om du uppmanas att göra det. Windows 7 1. Klicka på Start , skriv in Mobile Broadband Utility i sökfältet och tryck på Retur . 2. I fönstret Mobile Broadband Utility (Mobilt bredbandsverktyg) klickar du på Anslut . 3. Ange namnet på åtkomstp..

Konfigurera 5.1/7.1-ljud - Page 14

14  Installera datorn Konfigurera 5.1/7.1-ljud Konfigurera datorn för att ge flerkanaligt ljud. Windows 8.1/10 1. Skriv Ljud i sökrutan. ANMÄRKNING: I Windows 10 ska du klicka på eller peka på sökikonen för att gå till sökrutan. I Windows 8.1 ska du öppna snabbknappen Sök för att komma åt sökrutan. 2. Klicka på eller peka på Hantera ljudenheter . 3. Under fliken Uppspelning klickar du på eller peka du på Högtalare eller hörlurar . 4. Klicka på eller peka på Konfigurera och klicka eller peka på Test . Du borde höra ett ljud från varje högtalare. 5. Klicka på e..

Ansluta 5.1-högtalare - Page 15

Installera datorn  15 Ansluta 5.1-högtalare 1 Bakre ljuduttag på datorn 5 Mitten/LFE-surrounduttag på högtalaren 2 Mitten/LFE-surrounduttag på datorn 6 Främre ljuduttag på högtalaren 3 Främre ljuduttag på datorn 7 Bakre ljuduttag på högtalaren 4 5.1-kanalljudkabel

..

Ansluta 7.1-högtalare - Page 16

16  Installera datorn Ansluta 7.1-högtalare 1 Bakre ljuduttag på datorn 6 Mitten/LFE-surrounduttag på högtalaren 2 Mitten/LFE-surrounduttag på datorn 7 Främre ljuduttag på högtalaren 3 Sidoljuduttag på datorn 8 Bakre ljuduttag på högtalaren 4 Främre ljuduttag på datorn 9 Sidoljuduttag på högtalaren 5 7.1-kanalljudkabel

..

Ställa in skrivaren - Page 17

Installera datorn  17 Ställa in skrivaren Du kan ansluta en skrivare till datorn via USB. En del skrivare stöder även Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningar. ANMÄRKNING: De funktioner som stöds av skrivaren och stegen för installation kan skilja sig beroende på skrivarmodell. Mer information om hur du installerar skrivaren finns i dokumentationen som medföljde skrivaren. Om du installerar en fast skrivare ska du ansluta skrivaren till datorn med USB-kabeln innan du utför dessa steg. Om du installerar en trådlös skrivare ska du följa instruktionerna i dokumentationen för skrivaren..

”Använda webbkameran” - Page 18

18  Installera datorn Ställa in webbkameran Inbyggd webbkamera Den inbyggda webbkameran sitter på den bärbara datorns bildskärm eller på den externa bildskärmen. Om du beställer webbkameran tillsammans med datorn är drivrutinerna och programvaran redan installerade när du får datorn. Använd endast det media som levererades med datorn för att installera om dem. Mer information om hur du använder webbkameran finns i ”Använda webbkameran” . Extern webbkamera Använd det media som medföljde webbkameran för att installera drivrutiner och annan programvara som krävs för a..

Nätadapter - Page 19

Nätadapter  19 Om datorn Nätadapter Nätadaptrar används för att förse bärbara datorer, surfplattor och vissa stationära datorer med ström. Nätadaptersetet från Dell består av strömadaptern och strömkabeln. Nätadapterns strömmärkning (65 W, 90 W o.s.v.) är beroende av vilken dator den utformats för och nätkabeln varierar baserat på det land som nätadaptern levereras till. VIKTIGT: För att undvika att skada datorn rekommenderas att du endast använder den nätadapter som levererades med datorn eller en annan Dell-godkänd nätadapter.

..

”Förlänga batteritiden” - Page 20

20  Batteri Batteri Batterierna är huvudsakligen klassificerade efter deras märkeffekter, t.ex. 45 Wh, 65 Wh och så vidare. Tack vare batteriet kan du använda enheten när den inte är ansluten till ett strömuttag. Batteriets livstid är antalet gånger som det kan laddas ur och laddas utan att påverka drifttiden. Efter att batteriet nått slutet på sin livslängd måste du byta batteriet. Beroende på vilken datormodell du har kan batteriet bytas ut av användaren eller så måste det bytas ut av en servicetekniker från Dell. ANMÄRKNING: Högkapacitetsbatterier har normalt e..

”Använda styrplattan” - Page 21

Styrplatta  21 Styrplatta En styrplatta är tillgänglig på de flesta bärbara datorer och ger samma funktionalitet som en mus. Den har en beröringskänslig yta som känner av rörelsen och positionen av dina fingrar. Du kan använda styrplattan till att flytta markören, dra eller flytta valda objekt och klicka genom att peka på ytan. Gestaktiverade styrplattor stöder rörelser som zoom, nypa, rotera, bläddra och så vidare. Du kan även köpa externa styrplattor. En precisionsstyrplatta är en ny klass av inmatningsenhet som tillhandahåller pekarinmatning med hög precision och ..

ANMÄRKNING: - Page 22

22  Kamera Kamera Webbkamera Gör det möjligt att videochatta, ta foton och spela in videofilmer. 3D-kamera Med 3D-kameran kan du spela in och strömma tredimensionella bilder som gör det möjligt att uppfatta avstånd, storlek och dimensioner med hjälp av den inbyggda sensorn. Detta möjliggör en förbättrad interaktivitet vid videokonferenser, onlinespel och så vidare. Intel RealSense 3D-kamera RealSense-kameror har tre linser, en 2D-kamera av standardtyp för vanliga foton och videoklipp samt en infraröd kamera och en infraröd laserprojektor. Den infraröda delarna gör att Re..

Bakgrundsbelyst tangentbord - Page 23

Tangentbord  23 • Tangenter för kortkommandon för att utföra speciella åtgärder eller starta speciella funktioner. • Funktionstangenterna F1 till F12. • Navigeringstangenter för att flytta runt markören i dokument och fönster: Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert och piltangenter Fysiskt tangentbord Fysiska tangentbord används med bärbara och stationära datorer. Bärbara datorer har vanligtvis inbyggda tangentbord. Externa tangentbord används vanligtvis med stationära datorer. Vissa tangentbord kan ha funktioner som tangenter för att justera volymen, programg..

Skärmtangentbord - Page 24

24  Tangentbord De bakgrundsbelysta tangentborden på bärbara datorer från Dell har olika ljuslägen. Tryck på Fn och höger piltangent för att växla mellan de olika ljuslägena. ANMÄRKNING: Bakgrundsbelyst tangentbord kanske inte finns tillgängligt på alla datorer. Om du vill kontrollera om datorn har ett bakgrundsbelyst tangentbord går du till Specifications (Specifikationer) för datorn på www.dell.com/support . Skärmtangentbord Skärmtangentbord finns på nästan alla datorer och surfplattor, men de används oftast med pekskärmsenheter som surfplattor och allt-i-ett-dator..

Servicenummer och expresskod - Page 25

Servicenummer och expresskod  25 Servicenummer och expresskod Du kan hitta servicenumret och expresservicekoden på datorn med en av följande metoder: • Etiketten på datorn eller surfplattan. • Panelen SupportAssist på datorn. Mer information finns i ”Dell SupportAssist” . • Supportwebbsidan från Dell på www.dell.com/support . • BIOS-inställningsprogrammet. Hitta etiketten på datorn Bärbara datorer – På undersidan av den bärbara datorn under systemmärket eller i batterifacket. Stationära datorer – På baksidan av eller ovanpå datorchassit. Surfplattor – På..

Optiska enheter och skivor - Page 26

26  Lagringsenhet Lagringsenhet Lagringsenheter tillåter dig att lagra data för framtida användning. Lagringsenheter kan vara interna eller externa. De flesta lagringsenheter lagrar data tills du tar bort den manuellt. Exempel på lagringsenheter är hårddiskar (HDD), SSD-hårddiskar (SSD), optiska enheter och flashdiskar m.m. Interna lagringsenheter Interna lagringsenheter installeras i datorn och kan i vanliga fall inte tas bort medan datorn är påslagen. De vanligaste interna lagringsenheterna är HDD och SSD. HDD och SSD använder ett SATA-gränssnitt för att överföra informa..

Lagringsenhet - Page 27

Lagringsenhet  27 Minneskort Minneskort, även kallade medie- eller flashkort, använder flashminne för att lagra data. De är återskrivningsbara, snabba och behåller data även när strömmen stängs av. De används vanligtvis i enheter som digitala kameror, mobiltelefoner, mediespelare och spelkonsoler o.s.v. Datorn kan ha en mediekortläsare för att läsa och skriva till dessa kort. Några vanliga typer av minneskort är: Secure Digital (SD)/Secure Digital High Capacity (SDHC) SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity) [med ultrahög hastighet (UHS)] Secure Digital miniSD Multim..

 - Page 28

28  Lagringsenhet Extreme Digital (xD) Memory Stick XC (MSXC) Compact Flash I, II/Compact Flash MD Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro-HG Duo Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) Smart Media/Smart Media XD

..

Minnesmodul - Page 29

Minnesmodul  29 Minnesmodul En minnesmodul lagrar temporärt data som du behöver för att utföra åtgärder. Alla filer eller program laddas i minnesmodulen innan du kan öppna eller använda dem. Minnesmoduler kategoriseras baserat på deras kapacitet (i GB) och hastighet (i MHz). Snabbare och större mängd minne ger i allmänhet bättra prestanda. Vanliga minnesmodultyper är: • Dual In-line Memory Module (DIMM) – Används i stationära datorer. • Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) – Mindre i storlek än DIMM. Används vanligen i bärbara datorer. SODIMM kan ..

Moderkort - Page 30

30  Moderkort Moderkort Ett moderkort utgör den centrala delen av datorer. Alla andra enheter ansluter till moderkortet för att kunna interagera med varandra. Moderkortet innehåller olika styrenheter och anslutningar som hjälper till att utväxla data mellan de olika komponenterna i datorn. Ett moderkort kan också ha integrerade grafik-, ljud- och nätverksfunktioner. Några viktiga delar i ett moderkort är: • Processorsockel • Minnesmodulanslutningar • Platser för expansionskort • CMOS för att lagra BIOS Kretsuppsättning Kretsuppsättningen kontrollerar komponenterna p..

Datorfläkt - Page 31

Datorfläkt  31 Processorer klassificeras huvudsakligen baserat på: • Antal processorkärnor • Hastighet eller frekvens som mäts i GigaHertz (GHz) eller MegaHertz (MHz) • Minnet på kortet, även kallat cacheminne Dessa aspekter bestämmer också processorns prestanda. Högre värden betyder i allmänhet bättre prestanda. Vissa processorer kan vara integrerade i moderkortet. Några av processortillverkarna är Intel, AMD, Qualcomm etc. Datorfläkt En datorfläkt kyler ner de interna delarna av datorn genom att driva ut varm luft från datorn. Datorfläktar används vanligtvis f..

Termiskt fett - Page 32

32  Termiskt fett Termiskt fett Termiskt fett, även kallad termisk gel eller termiskt preparat, används för att skapa ett värmeledande lager mellan en processor och en dissipator. Applicering av termiskt fett mellan processorn och dissipatorn ökar överföringen av värme från processorn till dissipatorn, eftersom det termiska fettet har bättre ledningsförmåga än luft. Bildskärmskort Grafikkort bearbetar bilddata och skickar video till en visningsenhet, t.ex. en bildskärm eller en projektor. Grafikkort finns i två typer: • Integrerat – Ofta kallat inbyggt grafikkort och ..

ANMÄRKNING: - Page 33

TV-mottagare  33 TV-mottagare Du kan använda TV-mottagaren till att se på tv på datorn. TV-mottagare finns tillgängliga för stationära och bärbara datorer som interna och externa enheter. ANMÄRKNING: TV-mottagare stöds inte i alla datorer. Interna • PCI-E • PCI Externa • USB • PC-kort • ExpressCard TV-mottagare är för det mesta fristående, men vissa grafikkort har en inbyggd TV-mottagare. Mer information om hur du använder TV-mottagare finns i dokumentationen för TV-mottagaren.

..

”Ställa in ljud” - Page 34

34  Högtalare Högtalare Bärbara datorer och surfplattor har inbyggda högtalare för att spela upp ljud. Stationära datorer har också en inbyggd högtalare. Den används dock endast för att producera pipljud för att indikera fel eller misslyckanden. Du kan även ansluta externa högtalare till datorn eller surfplattan. Högtalare kan stödja anslutning med 3,5 mm-ljudkontakt, USB-anslutning eller trådlös anslutning till datorn. Högtalare är i allmänhet kategoriserade efter antal ljudkanaler de stöder, t.ex. 2, 2.1, 5.1, 7.1 och så vidare. Siffran före punkten indikerar ant..

”Använda webbkameran” - Page 35

Webbkamera  35 Webbkamera En webbkamera tillåter dig att spela in filmer och ta bilder, och kan även användas för videosamtal. Skärmen kan ha en inbyggd webbkamera eller så kan du ansluta en extern webbkamera till datorn. Kamerakvaliteten definieras i allmänhet efter antalet bildpunkter som den kan fånga in. För att använda en webbkamera, måste du installera drivrutinerna och programvaran för webbkameran. Om du beställde webbkameran tillsammans med datorn är drivrutinerna och programvaran redan installerade när du får datorn. Mer information om hur du använder webbkamera..

 - Page 36

36  Nätverk Modem Med ett modem kan du ansluta datorn eller routern till internet. Modem kan vara analoga (uppringning) eller digitala (DSL eller kabel). DSL- eller kabelmodem tillhandahålls i allmänhet av din internetleverantör. • Uppringning – Elektronisk enhet som konverterar analoga telefonsignaler till digitala signaler som datorn kan bearbeta, och digitala datorsignaler till analoga signaler som kan skickas via telefonlinjer. Uppringningsenheter kan vara interna eller externa. • Digitala modem – Används för att skicka och ta emot data till och från en digital telefon..

Trådlöst globalt nätverk (WWAN)-adapter - Page 37

Nätverk  37 Trådlöst globalt nätverk (WWAN)-adapter WWAN-kontroller möjliggör trådlös uppkoppling via cellulär tornteknik. Denna teknik är främst tillgänglig på telefoner, surfplattor och bärbara företagsdatorer. Ett SIM-kort och ett servicekontrakt kan behövas för WWAN-anslutningsmöjligheter. Bluetooth Bluetooth gör det möjligt att ansluta andra Bluetooth-aktiverade enheter till datorn eller surfplattan, över ett kort avstånd. Bluetooth-enheter kan inkludera telefoner, hörlurar, tangentbord, möss, skrivare och så vidare. Bluetooth-adaptrar kan vara interna (expa..

”Förlänga batteritiden” - Page 38

38  Ladda batteriet Använda datorn Ladda batteriet Anslut strömadaptern till datorn eller surfplattan för att ladda batteriet. Batteriet laddas medan datorn eller surfplattan används eller är avstängd. Batteriets inre kretssystem förhindrar att det överladdas. ANMÄRKNING: Om batteriet blir för varmt på grund av att det befinner sig i en varm miljö, kan det hända att det inte laddas när du ansluter strömadaptern. Låt batteriet svalna för att återuppta laddningen. ANMÄRKNING: Anvisningar om hur du kan förbättra batteritiden på datorn finns i ”Förlänga batteritiden..

Använda tangentbordet - Page 39

Använda tangentbordet  39 Windows- och L-tangenten Lås systemet. Fn och Esc Aktiverar ett strömhanteringsläge. Du kan programmera om den här tangentbordsgenvägen så att ett annat strömsparläge aktiveras från fliken Avancerat i fönstret Power Options Properties (Egenskaper för Energialternativ). F2 Byter namn på det valda objektet. F3 Söker efter en fil eller mapp. F4 Visar adressfältets listruta i Windows Explorer. F5 Uppdaterar det aktiva fönstret. F6 Växlar genom skärmbildselement i ett fönster eller på skrivbordet. F10 Aktiverar menyraden i det aktiva programmet. ..

 - Page 40

40  Använda tangentbordet Skift och Delete Tar bort det markerade objektet utan att flytta det till papperskorgen. VIKTIGT: Filer som tas bort med den här metoden kan inte återställas från papperskorgen. Ctrl och högerpil Flyttar markören till början av nästa ord. Ctrl och vänsterpil Flyttar markören till början av föregående ord. Ctrl och nedåtpil Flyttar markören till början av nästa stycke. Ctrl och uppåtpil Flyttar markören till början av föregående stycke. Ctrl, Skift med en piltangent Markerar ett textstycke. Skift med en piltangent Markerar mer än ett objek..

Kortkommandon – Windows 8.1/Windows RT - Page 41

Använda tangentbordet  41 Kortkommandon – Windows 8.1/Windows RT Tabellen innehåller kortkommandon som är specifika för Windows 8.1 och Windows RT. Dessa kortkommandon är ett tillägg till de kortkommandon som redan finns i tidigare versioner av Windows. Windows-tangenten och börja skriva Söker på datorn. Ctrl och + Zoomar in ett stort antal objekt på skärmen, t.ex. appar fästa på startskärmen. Ctrl och - Zoomar ut ett stort antal objekt på skärmen, t.ex. appar fästa på startskärmen. Windows-tangenten och c Öppnar snabbknappens sidopanel. Windows-tangenten och f Öp..

Du kan anpassa tangentbordet på följande sätt: - Page 42

42  Använda tangentbordet Windows-tangenten, Ctrl och Tab Visar sidopanelen med öppna appar och håller sidopanelen på skärmen även när du släpper knapparna. Du kan sedan navigera genom öppna appar med hjälp av pilknapparna upp/ned. Windows-tangenten, Skift och . Fäster en app till vänster. Windows-tangenten och . Bläddra genom öppna appar. ANMÄRKNING: Information om speciella kortkommandon som finns tillgängliga på datorn finns i Snabbstartguide som följde med datorn eller på www.dell.com/support . Anpassa tangentbordet Du kan anpassa tangentbordet på följande sätt:..

Använda den numeriska knappsatsen på en bärbar dator - Page 43

Använda styrplattan  43 Windows 7 1. Klicka på Start → Kontrollpanelen . 2. Om Kontrollpanelen visas per kategori ska du klicka på rullgardinsmenyn Visa efter: och välja Små ikoner eller Stora ikoner . 3. Klicka på Tangentbord . 4. Justera de tangentbordsinställningar som du vill ändra och klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret. Använda den numeriska knappsatsen på en bärbar dator 1 Numerisk knappsats Den bärbara datorn kan ha en numerisk knappsats inbyggd i skrivbordet. Knappsatsen motsvarar knappsatsen på ett utökat tangentbord. • Skriv si..

Styrplattans gester - Page 44

44  Använda styrplattan • För att högerklicka på ett objekt, tryck en gång på den högra knappen på styrplattan. • För att dubbelklicka på ett objekt, tryck på den vänstra knappen på styrplattan två gånger eller knacka lätt två gånger med fingret på styrplattan. • För att välja och flytta (eller dra) ett objekt, placera markören på objektet och knacka snabbt med fingret två gånger på styrplattan utan att ta bort fingret efter den andra gången, och flytta sedan det valda objektet genom att dra fingret över ytan. Styrplattans gester ANMÄRKNING: Vissa av st..

Använda styrplattan - Page 45

Använda styrplattan  45 Horisontell autorullning – Gör att du kan rulla åt höger eller åt vänster på det aktiva fönstret. Flytta två fingrar åt höger eller åt vänster i snabb takt för att starta horisontell autorullning. Knacka på styrplattan för att stoppa den automatiska rullningen. Cirkulär rullning upp/ner – Gör att du kan rulla upp/ner. I det vertikala rullningsområdet vid den högra kanten på styrplattan, rotera ditt finger medsols för att rulla upp och motsols för att rulla ner. Cirkulär rullning vänster/höger – Gör att du kan rulla åt vänster/hö..

Tvåfingerszoom - Page 46

46  Använda styrplattan Flytta ett finger nedåt i zoom-området för att zooma ut. Tvåfingerszoom – Gör att du kan zooma in och ut med två fingrar. Placera två fingrar på styrplattan och flytta sedan isär dem för att zooma in. Placera två fingrar på styrplattan och för sedan ihop dem för att zooma ut. Rotera Vrid – Gör att du kan rotera aktivt innehåll i 90-graderssteg, med två fingrar. Håll tummen på plats, flytta pekfingret i en bågformad riktning åt höger eller vänster för att rotera det valda objektet 90 grader medsols eller motsols.

..

för att välja programmet som ska startas. - Page 47

Använda pekskärmen  47 Bläddra Gör att du kan bläddra innehållet framåt eller bakåt. Flytta snabbt tre fingrar till vänster eller höger för att bläddra innehållet bakåt eller framåt. Snabbstart Gör att du kan öppna dina favoritprogram. Knacka lätt med tre fingrar på styrplattan för att starta det förinställda programmet. ANMÄRKNING: Använd styrplattans konfigurationsverktyg för att välja programmet som ska startas. Använda pekskärmen ANMÄRKNING: Undvik att använda styrplattan i dammiga, varma eller fuktiga miljöer. ANMÄRKNING: Plötslig temperaturförändr..

Pekskärmsgester - Page 48

48  Använda pekskärmen Pekskärmsgester Gester på pekskärmen ökar användbarheten av pekskärmen genom att göra det möjligt att utföra åtgärder som att zooma och bläddra genom att dra eller snärta med ett finger på skärmen. ANMÄRKNING: Vissa av dessa rörelser är programspecifika och kanske inte fungerar i alla program. Zooma Placera två fingrar på pekskärmen och flytta sedan isär dem för att zooma in. Placera två fingrar på pekskärmen och för sedan ihop dem för att zooma ut. Hovra Peka på och håll kvar på objektet på skärmen för att öppna snabbmenyn.

..

Använda pekskärmen - Page 49

Använda pekskärmen  49 Bläddra Flytta snabbt ett finger i önskad riktning för att bläddra igenom innehållet i det aktiva fönstret som du vänder sidor i en bok. Bläddra fungerar dessutom lodrätt när du navigerar i innehåll som bilder eller låtar i en spellista. Rotera Rotera medsols – Håll ett finger eller tummen på plats, flytta det andra fingret i en bågformad riktning till höger. Rotera motsols – Håll ett finger eller tummen på plats, flytta det andra fingret i en bågformad riktning till vänster. Du kan även rotera det aktiva innehållet genom att flytta båd..

Ansluta en Bluetooth-enhet till datorn eller surfplattan - Page 50

50  Använda Bluetooth Rulla horisontellt – Rullar höger eller vänster på det aktiva fönstret. Flytta ett finger höger eller vänster för att starta vågrät rullningslist. Använda Bluetooth Du kan ansluta (koppla) Bluetooth-enheter som mus, tangentbord, hörlurar, telefoner, tv och så vidare. Mer information om hur du ansluter enheten till datorn finns i enhetens dokumentationen. ANMÄRKNING: Se till att du har Bluetooth-drivrutiner installerade på datorn. Ansluta en Bluetooth-enhet till datorn eller surfplattan Windows 10 1. Aktivera Bluetooth på datorn eller surfplattan oc..

Använda webbkameran - Page 51

Använda webbkameran  51 2. Högerklicka på Bluetooth-ikonen i meddelandefältet på aktivitetsfältet och klicka på eller peka på Lägg till en enhet . ANMÄRKNING: Om du inte kan hitta Bluetooth-ikonen, klicka på eller peka på pilen bredvid meddelandefältet. 3. I fönstret Lägg till en enhet , markera enheten och klicka på eller peka på Nästa . ANMÄRKNING: Om enheten inte finns med i listan ska du se till att enheten är synlig. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen. ANMÄRKNING: Ett lösenord kanske visas på datorn eller surfplattan och enhe..

Spela in en video - Page 52

52  Använda webbkameran Spela in en video 1. Öppna Dell Webcam Central. 2. Klicka på eller peka på fliken Record Videos (Spela in video). 3. Klicka på eller peka på inspelningsikonen för att börja spela in en video. 4. När du har spelat in klart, klicka på eller peka på inspelningsikonen igen för att stoppa inspelningen. ANMÄRKNING: För att konfigurera alternativ som videostorlek, självutlösare, tidsförskjutningsinspelning, videokvalitet o.s.v. klicka på eller peka på rullgardinslistan vid inspelningsikonen. Välja kamera och mikrofon Om datorn har flera webbkameror e..

Portar och kontakter - Page 53

Ljud  53 Portar och kontakter Ljud Ljudkontakter gör det möjligt att ansluta högtalare, hörlurar, mikrofoner, ljudsystem, förstärkare eller TV-apparaters ljudutgång. ANMÄRKNING: Din dator kanske inte stöder alla ljuduttag. Information om tillgängliga portar på datorn eller surfplattan finns i Snabbstartguide som följde med datorn eller surfplattan, eller under Specifications (Specifikationer) på www.dell.com/support . Typ av ljuduttag Hörlursuttag – Ansluter hörlurar, högtalare och ljudsystem. Mikrofonuttag – Ansluter externa mikrofoner för röst- och ljudinmatning. ..

USB-portar - Page 54

54  Ljud Uttag för sido-surroundljud – Ansluter vänster/höger högtalare. RCA S/PDIF-uttag – Överför digitalt ljud utan behov av analog ljudkonvertering. Optiskt S/PDIF-uttag – Överför digitalt ljud, med hjälp av optiska signaler, utan behov av analog ljudkonvertering. USB Med USB (Universal Serial Bus) kan du ansluta kringutrustning till en dator eller surfplatta. Denna kringutrustning inkluderar mus, tangentbord, skrivare, externa hårddiskar, kameror, telefoner o.s.v. USB-uttag kan användas för att överföra data mellan din dator och enheten och för att ladda de enhe..

USB-standarder - Page 55

Ljud  55 USB-standarder USB 3.1 – Detta kallas även SuperSpeed USB. Det här uttaget ansluter kringutrustning, till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på 5 GB/s (USB 3.1 Gen 1) och 10 GB/s (USB 3.1 Gen 2). USB 3.0 – Detta kallas även SuperSpeed USB. Det här uttaget stöder dataöverföringshastigheter på upp till 4,8 GB/s och är bakåtkompatibelt med äldre USB-standarder. USB 2.0 – Detta kallas även Hi-Speed USB. Det ger extra bandbredd för multimedia och lagringsprogram. USB 2.0 stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mb/s..

Mini DisplayPort - Page 56

56  eSATA eSATA Med eSATA kan du ansluta externa lagringsenheter som hårddiskar och optiska enheter till datorn. Den tillhandahåller samma bandbredd som ett internt SATA-uttag. Din dator kan ha ett fristående eSATA-uttag eller ett eSATA/ USB-kombinationsuttag. Visual Graphics Array (VGA) Visual Graphics Array (VGA) tillåter dig att ansluta till bildskärmar, projektorer o.s.v. Du kan ansluta till ett HDMI- eller DVI-uttag med VGA till HDMI-omvandlare eller VGA till DVI-omvandlare. Digital Visual Interface (DVI) Digital Visual Interface (DVI) tillåter dig att ansluta datorn till skä..

Fördelar med DisplayPort - Page 57

HDMI  57 Fördelar med DisplayPort • Stöder höga upplösningar och uppdateringsfrekvenser • Stöder 3D-överföring • Stöder flera bildskärmsenheter samtidigt • Stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) • Stöder Plug-and-Play-omvandlare som tillåter dig att ansluta skärmar med äldre anslutningsstandarder, t.ex. DVI, HDMI och VGA. • DisplayPort-kablar kan förlängas upp till 15 meter (49,21 fot) utan att behöva en signalförstärkare. HDMI High Definition Multimedia Interface (HDMI) ger en digital anslutning mellan datorn, skärmenheter och andra multi..

Micro HDMI - Page 58

58  S/PDIF Micro HDMI Med Micro HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du sammankoppla datorn digitalt med bärbara enheter som smarttelefoner, bärbara datorer o.s.v. Kontakten liknar micro-USB-kontakten som finns på de flesta smarttelefoner. S/PDIF S/PDIF är en standard för överföring av ljud i digitalt format. Du kan använda S/PDIF för ljudenheter som ljudkort, högtalare, hemmabiosystem, TV-apparater o.s.v. Den ger stöd för 5.1-ljudanslutning. Det finns två typer av S/PDIF-anslutningar: • Optisk – Använder optisk fiber med TOSLINK-kontakter • Koaxial – Anv..

Programvara och program - Page 59

Absolute  59 Programvara och program Absolute Absolute ger ihållande slutpunktssäkerhet och lösningar för datariskhantering för datorer, surfplattor och smarttelefoner. Persistence Technology gör det möjligt att konsekvent bedöma risker, säkra livscykeln för varje enhet och vidta åtgärder i förväg vid säkerhetshändelser. ANMÄRKNING: Persistence Technology stöds eventuellt inte på alla datorer. Få hjälp om Absolute Dell erbjuder hjälp med Persistence Technology via Absolute Software. Du kan kontakta Absolute Software för hjälp med installation, konfiguration, anvä..

Ladda ned Dell SupportAssist - Page 60

60  Dell SupportAssist Dell SupportAssist SupportAssist ger systemuppdateringar, upptäcker problem och skickar varningar baserade på enheten, vilket gör det lättare att lösa och förebygga problem. Detta program ger support med hjälp av funktioner som hjälper dig att lösa problem och förhindrar att nya uppstår. Några funktioner inkluderar: • Varningar och uppdateringar • Anpassad support • Förutsägande problemlösning för att förebygga fel Ladda ned Dell SupportAssist SupportAssist kommer förinstallerat på alla nya datorer och surfplattor från Dell. Om du vill ins..

Solution Station - Page 61

Solution Station  61 PC Checkup ANMÄRKNING: PC Checkup är endast tillgängligt på utvalda modeller. Använd PC Checkup för att kontrollera användningen av hårddisken, köra maskinvarudiagnostik och spåra ändringar som gjorts på datorn. • Drive Space Manager – Hanterar hårddisken med hjälp av en visuell representation av det utrymme som upptas av varje filtyp. • Performance and Configuration History – Övervakar systemhändelser och förändringar över tid. Detta verktyg visar alla maskinvaruskanningar, tester, systemändringar, kritiska händelser och systemets åter..

Solution Station-erbjudanden - Page 62

62  Quickset Solution Station-erbjudanden Typ Erbjudande Garanti och fortsatt underhåll Förlängning av garanti eller tjänstekontrakt Dell Tech Concierge Installationer och inställningar Datorinstallation Inställning av trådlösa nätverk Programvaruinstallation Installation av Windows operativsystem Uppgraderingar av inbyggd maskinvara TV- och hemmabioinstallation Antivirusinstallation Konfigurering av internet och e-post Konfigurering av datortillbehör Konfigurering av föräldrakontroll för internet Filöverföring och säkerhetskopiering Felsökning och reparation Göra dator..

Installera Quickset - Page 63

NVIDIA 3D-program  63 Installera Quickset Quickset kommer förinstallerat på nya Dell-datorer. Om du behöver installera om Quickset ska du ladda ned det från Dells supportwebbsida på www.dell.com/support . ANMÄRKNING: Om du återställer datorn med hjälp av PC Restore eller liknande program, återställs även Quickset. NVIDIA 3D-program Med det förinstallerade programmet NVIDIA 3DTV Play kan du spela 3D-spel, titta på Blu-ray 3D-videor och bläddra bland 3D-fotografier. Det stöder samma spel som NVIDIA 3D Vision. En lista med 3D-spel som stöds finns på www.nvidia.com . ANMÄ..

DellConnect - Page 64

64  DellConnect <Ctrl><F11> Tar 3D-skärmdumpar av det aktuella spelet och sparar filen i en mapp i mappen Dokument . Använd NVIDIA 3D Photo Viewer för att granska filen. <Ctrl><Alt><Insert> Visar/gömmer kompatibilitets- meddelanden i spelet Visar inställningarna som rekommenderas av NVIDIA för det aktuella spelet. <Ctrl><F6> Ökar konvergensen Flyttar objekt närmare dig. Maximal konvergens placerar alla objekt framför scenen i ditt utrymme. Används även för att placera lasersiktet. <Ctrl><F5> Minskar konvergensen Flyttar ob..

Alternativ för systemåterställning - Page 65

Alternativ för systemåterställning  65 Återställa operativsystemet Alternativ för systemåterställning Du kan återställa operativsystemet på datorn med hjälp av ett av följande alternativ: VIKTIGT: Användning av Dell Factory Image Restore eller skivan med operativsystemet tar permanent bort alla datafiler på datorn. Om det är möjligt rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla datafiler innan du använder dessa alternativ. Alternativ Beskrivning Dell Backup and Recovery Använd det här som ditt första alternativ till att återställa operativsystemet. Skivor för at..

Dell Backup and Recovery Basic - Page 66

66  Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery har två versioner: • Dell Backup and Recovery Basic • Dell Backup and Recovery Premium Egenskaper Basic Premium Återställer systemet till fabriksinställningarna   Säkerhetskopierar filerna manuellt   Återställer filerna från säkerhetskopia   Säkerhetskopierar och återställer via molnet (Du måste köpa ett abonnemang för molnlagring för att använda den här funktionen efter 60 dagar)   Säkerhetskopierar filer kontinuerligt för att minimera dataförlust X  Skapar ..

Dell Backup and Recovery Premium - Page 67

Dell Backup and Recovery  67 Skapa skivor för att installera om 1. Kör Dell Backup and Recovery. 2. Klicka på eller peka på panelen Factory Recovery Media (Fabriksåterställningsmedia). 3. Följ instruktionerna på skärmen. Återställa datorn 1. Kör Dell Backup and Recovery. 2. Klicka på eller peka på panelen Recovery (Återställning). 3. Klicka på eller peka på System Recovery (Systemåterställning). 4. Klicka på eller peka på Yes, Continue (Ja, Fortsätt). 5. Följ instruktionerna på skärmen. Dell Backup and Recovery Premium VIKTIGT: Även om du har alternativet att b..

 - Page 68

68  Dell Backup and Recovery Återställa specifika filer eller mappar från en fullständig systemsäkerhetskopiering 1. Kör Dell Backup and Recovery. 2. Klicka på titeln Recovery (Återställning) och välj Data Recovery (Dataåterställning). 3. Klicka på eller peka på Yes, Continue (Ja, Fortsätt). 4. Följ instruktionerna på skärmen. Återställa specifika filer eller mappar från en säkerhetskopiering av filer & mappar 1. Kör Dell Backup and Recovery. 2. Klicka på eller peka på panelen Recovery (Återställning) och välj sedan Recover your Data (Dataåterställning)...

Öppna Dell Factory Image Restore - Page 69

Dell Factory Image Restore  69 Dell Factory Image Restore VIKTIGT: Användning av Dell Factory Image Restore tar permanent bort alla program och drivrutiner som du har installerat efter att du fick datorn. Förbered en säkerhetskopia av alla program som du behöver installera om innan du använder Dell Factory Image Restore. ANMÄRKNING: Dell Factory Image Restore kanske inte är tillgängligt i vissa länder eller på vissa datorer. Använd endast Dell Factory Image Restore som en sista utväg för att återställa operativsystemet. Det här alternativet återställer programvaran på ..

Starta Dell Factory Image Restore - Page 70

70  Dell Factory Image Restore Starta Dell Factory Image Restore VIKTIGT: Användning av Dell Factory Image Restore tar permanent bort alla data på hårddisken och tar bort alla program och drivrutiner som du har installerat efter att du fick datorn. Om det är möjligt rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data innan du genomför Dell Factory Image Restore. Använd endast Dell Factory Image Restore om systemåterställning inte löste problemet med operativsystemet. 1. Sätt på eller starta om datorn. 2. Tryck på <F8> ett par gånger när DELL-logotyen visas för att ..

Använda systemåterställning - Page 71

Systemåterställning  71 Systemåterställning VIKTIGT: Säkerhetskopiera datafiler regelbundet. Systemåterställning övervakar eller återställer inte dina datafiler. Systemåterställning är ett verktyg i Microsoft Windows som hjälper dig att ångra programändringar på datorn utan att påverka dina personliga filer som dokument, bilder, e-post o.s.v. Varje gång du installerar ett program eller enhetsdrivrutin uppdaterar datorn Windows systemfiler för att stödja den nya programvaran eller enheten. Ibland kan detta skapa oförutsedda problem. Systemåterställning hjälper dig..

Använda systemåterställning - Page 72

72  Systemåterställning 3. Klicka på eller peka på Återställning . 4. Klicka på Öppna systemåterställning och följ instruktionerna på skärmen för att ångra den senaste systemåterställningen. Windows 8.1 Använda systemåterställning 1. Klicka på eller peka på Inställningar i snabbknappens sidofält. 2. Klicka på eller peka på Kontrollpanelen . 3. Skriv Återställning i sökfältet. 4. Klicka på eller peka på Återställning och klicka på eller peka på Öppna Systemåterställning . 5. Följ instruktionerna på skärmen. Ångra den senaste systemåterställning..

Ångra den senaste systemåterställningen - Page 73

Operativsystemskiva  73 Ångra den senaste systemåterställningen I den händelse att Systemåterställning inte löser problemet kan du ångra den senaste systemåterställningen. ANMÄRKNING: Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program innan du ångrar den senaste systemåterställningen. Du bör varken ändra, öppna eller radera filer eller program innan systemåterställningen är klar. 1. Klicka på eller peka på Start . 2. Skriv in Systemåterställning i sökfältet och tryck på <Retur>. 3. Klicka på Ångra min senaste återställning , klicka på..

Återställa datorn med systemåterställningsmedia - Page 74

74  Operativsystemskiva Systemåterställningsmedia Systemåterställningsmedia som skapades med Dell Backup and Recovery tillåter dig att återställa dina hårddiskar till det tillstånd som de var i när du köpte datorn samtidigt som du bevarar filerna på datorn. Använd Dell Backup and Recovery för att skapa systemåterställningsmedia. Återställa datorn med systemåterställningsmedia Så här återställer du datorn med systemåterställningsmedia: 1. Stäng av datorn. 2. Sätt in skivan för systemåterställning i den optiska enheten eller anslut USB-nyckeln och sätt på d..

Systemutvärdering före uppstart - Page 75

Grundläggande felsökningssteg  75 Felsökning Grundläggande felsökningssteg Det här avsnittet beskriver några grundläggande felsökningssteg du kan använda för att lösa vanliga problem med datorn. • Se till att datorn är på och att alla komponenter får ström. • Se till att alla kablarna är ordentligt anslutna till respektive portar. • Se till att kablarna inte är skadade eller slitna. • Se till att det inte finns några böjda eller trasiga stift på kontakterna. • Starta om datorn och kontrollera om problemet kvarstår. • För problem med internetuppkoppling..

Förbättrad PSA - Page 76

76  Diagnostik 3. Välj Diagnostik och tryck på <Retur>. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra testet. Om en komponent inte klarar testet, stannar testet, datorn piper och en felkod visas. Anteckna felkoden/felkoderna och leta efter en lösning på www.dell.com/support eller kontakta Dell. Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta till nästa test, testa den komponent som inte klarade testet igen eller avbryt testet och starta om datorn. Om PSA slutförs utan problem visas följande meddelande på skärmen: “No problems have been found with this s..

Starta LCD BIST - Page 77

Diagnostik  77 Statusområdet har fyra flikar: • Konfiguration – Visar detaljerad konfigurations- och statusinformation om alla enheter som kan testas med ePSA. • Resultat – Visar alla tester som körs, deras aktivitet och resultaten för varje test. • Systemhälsa – Visar status för batteri, strömadapter, fläktar o.s.v. • Aktivitetslogg – Ger detaljerad information om alla tester. Kolumnen Stat visar status för alla test. LCD BIST LCD BIST (Inbyggt självtest) hjälper dig att avgöra om ett problem med skärmen orsakas av LCD:n eller någon annan del. Det här teste..

Starta ePSA - Page 78

78  Diagnostik Starta ePSA För att starta ePSA: 1. Starta om datorn. 2. Tryck på <F12> när Dell-logotypen visas för att öppna BIOS- inställningsprogrammet. ANMÄRKNING: Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, ska du vänta tills Windows-skrivbordet visas och starta om datorn och sedan prova igen. 3. Välj Diagnostik och tryck på <Retur>. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra testet och anteckna eventuella felmeddelanden som visas. Om en komponent inte klarar testet, stannar testet, datorn piper och en felkod visas. Anteckna fel..

ANMÄRKNING: - Page 79

Diagnostik  79 Pipkoder Datorn kan avge ett antal ljudsignaler under uppstart om det finns fel eller problem. Dessa ljudsignaler kallas pipkod och identifierar ett problem. Om detta inträffar ska du anteckna pipkoden och kontakta Dell för att få hjälp. ANMÄRKNING: Vissa av de pipkoder som beskrivs i tabellen nedan kanske inte gäller för din dator. Pipkoder Möjliga problem En Möjligt moderkortsfel – Felaktig BIOS ROM- kontrollsumma Två Inget RAM-minne kunde identifieras ANMÄRKNING: Om du har installerat eller bytt ut minnesmodulen ska du kontrollera att den sitter ordentligt ..

Ändra BIOS-inställningarna - Page 80

80  Ändra BIOS-inställningarna BIOS BIOS lagrar information om maskinvaran på datorn och skickar informationen till operativsystemet när datorn startas. Du kan ändra de grundläggande maskinvaruinställningarna som lagras i BIOS med BIOS- inställningsprogrammet. Du kan använda BIOS-inställningsprogrammet för att: • Ställa in eller ändra ett alternativ som användaren kan välja, t.ex. användarlösenordet. • Fastställa enheterna som är installerade på datorn, t.ex. mängden minne, typ av hårddisk m.m. • Ändra information om systemkonfigurationen när du har lagt til..

Återställa BIOS-lösenordet - Page 81

Återställa BIOS-lösenordet  81 Återställa BIOS-lösenordet BIOS-lösenord används för att ge extra säkerhet till datorer. Du kan ställa in att datorn ska be om ett lösenord vid uppstart eller när BIOS- inställningsprogrammet öppnas. Använd en av följande metoder, beroende på typ av dator, för att återställa förlorade eller glömda BIOS-lösenord. VIKTIGT: Återställning av BIOS-lösenord involverar radering av alla data från CMOS. Om du har ändrat några BIOS-inställningar måste du göra dessa ändringar igen efter att du har återställt lösenordet. Ta bort CMO..

Ändra startsekvensen - Page 82

82  Ändra startsekvensen Ändra startsekvensen Du kan behöva ändra startsekvensen för att starta från en annan enhet än standardenheten, till exempel när du installerar om operativsystemet eller använder en återställningsdisk eller USB-enhet. Du kan välja startordning i uppstartsmenyn eller i BIOS-inställningsprogrammet. Med startmenyn Använd startmenyn för att ändra startsekvensen på datorn för den aktuella uppstarten. ANMÄRKNING: Datorn startar från den valda enheten endast för den aktuella uppstarten och återgår till standardenheten nästa gång du startar om dat..

Få hjälp och kontakta Dell - Page 83

Få hjälp  83 Få hjälp och kontakta Dell Få hjälp Du kan få information om och hjälp med produkter och tjänster från Dell med hjälp av dessa självhjälpresurser online: Information om produkter och tjänster från Dell www.dell.com Windows 8.1 och Windows 10 Dell Hjälp & Support-app Windows 10 Komma igång-app Windows 8.1 Hjälp + tips-app Öppna hjälpen i Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10 I Windows Search skriver du Hjälp och Support och trycker på Retur. Öppna hjälpen i Windows 7 Klicka eller peka på Start → Hjälp och support . Onlinehjälp för operativsys..

Kontakta Dell - Page 84

84  Kontakta Dell Läs mer om ditt operativsystem, ställa in och använda datorn, säkerhetskopiering av data, diagnostik o.s.v. Se Jag och min Dell på www.dell.com/support/manuals. Kontakta Dell Information om att kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstproblem finns på www.dell.com/contactdell . ANMÄRKNING: Tillgänglighet varierar efter land och produkt, och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt land. ANMÄRKNING: Om du inte har en fungerande internetanslutning kan du hitta kontaktinformation på fakturan, följesedeln, räkningen och i De..

Datorunderhåll - Page 85

Datorunderhåll  85 Referenser Datorunderhåll Det rekommenderas att du utför följande åtgärder för att undvika vanliga problem med datorn: • Se till att det finns en direkt åtkomst till en strömkälla, tillräckligt med ventilation och en plan yta att ställa datorn på. • Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i luftintagen. • Säkerhetskopiera data regelbundet. • Genomför regelbundna virusskanningar. • Sök igenom datorn efter fel med SupportAssist och andra verktyg som finns tillgängliga ..

Konfigurera ströminställningarna - Page 86

86  Energisparlägen • Hybridströmsparläge – Hybridströmsparläge är en kombination av strömsparläge och viloläge. Det lagrar alla dina öppna dokument och program i minnet och på hårddisken, och försätter sedan datorn i ett lågenergiläge så att du snabbt kan återuppta arbetet. När hybridströmsparläget är aktivt sätts datorn automatiskt i hybridströmsparläge när du sätter datorn i strömsparläge. • Avstängning – Att stänga av datorn hjälper när du inte planerar att använda datorn under en längre tid. Det hjälper till att hålla datorn säker och sp..

Konfigurera strömbrytarens beteende - Page 87

Energisparlägen  87 Konfigurera strömbrytarens beteende Så här konfigurerar du strömbrytarens beteende: Windows 10/8.1 1. Högerklicka var som helst på Startskärmen. 2. Klicka på Alla appar -ikonen längst ner i högra hörnet på skärmen. 3. Klicka eller peka på Kontrollpanelen under Windows System . ANMÄRKNING: För Windows 8.1/Windows RT ska du klicka på eller peka på Inställningar på snabbknappens sidopanel och klicka eller peka på Kontrollpanelen . 4. Om Kontrollpanelen visas per kategori ska du klicka eller peka på rullgardinsmenyn Visa efter : och välja Små ikon..

Dell Longevity Mode (Hållbarhetsläget) - Page 88

88  Energisparlägen Du kan förbättra batteriprestandan genom att: • Ansluta datorn till ett eluttag när det är möjligt. Batteriets livslängd minskar med antalet gånger som det laddas ur och laddas upp. • Konfigurera ströminställningarna med Microsoft Windows energialternativ för att optimera datorns energiförbrukning (se ”Energisparlägen” ). • Använd energisparfunktionerna viloläge/strömsparläge och hybridströmsparläge. ANMÄRKNING: Batteriets drifttid minskar med tiden beroende på hur ofta batteriet används och under vilka förhållanden det används. Du k..

Migreringstips - Page 89

Migreringstips  89 Den bärbara datorn från Dell övervakar automatiskt batteriets laddnings- och urladdningsbeteende och, om möjligt, visas ett meddelande för att aktivera det stationära läget. ANMÄRKNING: Dell stationära läge kanske inte stöds på alla datorer. Så här aktiverar eller avaktiverar du det stationära läget: 1. Högerklicka på batteri-ikonen i Windows meddelandefält och klicka eller peka på Dell Extended Battery Life Options (Alternativet för Dell utökad livslängd). Dialogrutan Battery Meter (Batterimätare) visas. 2. Klicka på fliken Desktop mode (Stat..

Ergonomiska instruktioner - Page 90

90  Ergonomiska instruktioner Ergonomiska instruktioner VIKTIGT: Felaktig eller långvarig användning av tangentbordet kan vålla skador. VIKTIGT: Att titta på bildskärmen under en lång tid kan vara ansträngande för ögonen. Av bekvämlighets- och effektivitetsskäl bör du använda de ergonomiska riktlinjerna när du installerar och använder datorn. Bärbara datorer är inte nödvändigtvis konstruerade för kontinuerlig användning som kontorsutrustning. Om du planerar att använda den bärbara datorn kontinuerligt är det rekommenderat att du ansluter ett externt tangentbord. ..

Dell och miljön - Page 91

Dell och miljön  91 1 skärmen i ögonhöjd eller strax under 4 fötterna på golvet 2 bildskärm och tangentbord placerat rakt framför användaren 5 armar i skrivbordsnivå 3 bildskärmsstativ 6 handlederna avslappnade och raka ANMÄRKNING: De senaste ergonomiska anvisningarna finns på www.dell.com/regulatory_compliance . Dell och miljön Grönt handlar inte om begränsningar, det handlar om möjligheter. Det handlar om att hitta ett bättre sätt. Varje dag har du tillfälle att välja grönare alternativ, men när det gäller teknik vill du inte behöva kompromissa vad gäller kos..

Bambu – Naturens ekovänliga förpackningslösning - Page 92

92  Dell och miljön Bambu – Naturens ekovänliga förpackningslösning I syfte att hjälpa till att uppnå det gemensamma målet att hitta nya sätt att hjälpa till att bevara vår planets resurser, tillhandahåller Dell praktiska, men innovativa förpackningslösningar som hjälper till att minimera miljöeffekter. Mindre förpackning innebär mindre problem för kunderna. Återvinningsbara förpackningar går lätt att göra sig av med. Och miljövänligt material är bra för vår planet. Bambuförpackningar används för att leverera flera olika Dell-produkter. För enkel avfalls..

Kontaktinformation för webbplatsen Regulatory Compliance - Page 93

Policy för regelefterlevnad  93 Policy för regelefterlevnad Mer information finns på www.dell.com/regulatory_compliance . Kontaktinformation för webbplatsen Regulatory Compliance För eventuella frågor relaterade till produktsäkerhet, EMC eller ergonomi, kan du skicka ett e-postmeddelande till Regulatory_Compliance@dell.com . Ytterligare information om efterlevnad WWTC (World Wide Trade Compliance Organization) är ansvarig för att hantera Dells efterlevnad med import- och exportföreskrifter, inklusive produktklassificering. Klassificeringsdata för Dell-tillverkade system tillha..

Sponsored links

Latest Update