Dell Xps 13 9370 Ja I Mój Manual Polish

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Ja I Mój Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ja i mój Dell - Page 1

Ja i mój Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Copyright © 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony prawem autorskim i prawem własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym. Dell ™ i logo Dell..

Spis treści - Page 3

Spis treści  3 Spis treści Przygotowywanie komputera do pracy 11 Łączenie z Internetem 11 Łączenie z Internetem za pomocą sieci lokalnej 11 Łączenie z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej 11 Łączenie z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci rozległej 12 Konfigurowanie dźwięku 13 Konfigurowanie dźwięku 5.1/7.1-kanałowego 14 Podłączanie zestawu głośników 5.1 15 Podłączanie zestawu głośników 7.1 16 Konfigurowanie drukarki 17 Konfigurowanie kamery internetowej 18 Wbudowana kamera internetowa 18 Zewnętrzna kamera internetowa 18 Konfigurowanie ł..

 - Page 4

4  Spis treści Monitor 21 Ekran dotykowy 21 Wyświetlacz 3D 22 Kamera 22 Kamera internetowa 22 Kamera 3D 22 Kamera Intel RealSense 3D 22 Wyświetlacz bezprzewodowy 22 Klawiatura 23 Klawiatura fizyczna 23 Podświetlenie klawiatury 24 Klawiatura ekranowa 24 Typy połączeń klawiatury 25 Klawiatury przewodowe 25 Klawiatury bezprzewodowe 25 Znacznik serwisowy (Service Tag) i kod usług ekspresowych 25 Znajdowanie etykiety na obudowie komputera 25 witryna pomocy technicznej firmy Dell 26 Program konfiguracji systemu BIOS 26 Urządzenie pamięci masowej 26 Wewnętrzne urządzenia pamięci ma..

Korzystanie z komputera - Page 5

Spis treści  5 Procesor 32 Wentylator komputera 33 Pasta termoprzewodząca 34 Karta graficzna 34 Tuner telewizyjny 35 Wewnętrzne 35 Zewnętrzne 35 Głośniki 36 Zestaw głośników 2.1 36 Zestaw głośników 5.1 36 Zestaw głośników 7.1 37 Kamera internetowa 37 Sieć 37 Sieć lokalna (LAN) 37 Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) 37 Bezprzewodowa sieć rozległa (WWAN) 38 Bezprzewodowa sieć osobista (WPAN) 38 Modem 38 Router 38 Karta sieciowa 39 Karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) 39 Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) 39 Bluetooth 39 Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC..

 - Page 6

6  Spis treści Skróty klawiaturowe 41 Skróty klawiaturowe — Windows 8.1/Windows RT 45 Dostosowywanie klawiatury 46 Korzystanie z klawiatury numerycznej na komputerze przenośnym 47 Korzystanie z tabliczki dotykowej 48 Gesty tabliczki dotykowej 48 Przewijanie 49 Powiększanie 50 Obracanie 51 Przesuwanie 51 Szybkie uruchamianie 51 Korzystanie z ekranu dotykowego 52 Gesty ekranu dotykowego 52 Powiększanie 53 Zatrzymanie 53 Przesuwanie 53 Obracanie 54 Przewijanie 54 Korzystanie z technologii Bluetooth 55 Parowanie urządzenia Bluetooth z komputerem lub tabletem 55 Korzystanie z kamery ..

Spis treści - Page 7

Spis treści  7 Porty i złącza 58 Audio 58 Typy gniazd audio 58 Interfejs USB 59 Porty USB 60 eSATA 61 Visual Graphics Array (VGA) 61 Digital Visual Interface (DVI) 61 DisplayPort 62 Złącze Mini-DisplayPort 62 Zalety portu DisplayPort 62 HDMI 62 Zalety portu HDMI 63 Mini HDMI 63 Micro HDMI 63 S/PDIF 63 Oprogramowanie i aplikacje 64 Absolute 64 Uzyskiwanie pomocy dotyczącej rozwiązań Absolute 64 Usługa My Dell Downloads 64 Aplikacja SupportAssist firmy Dell 65 Pobieranie aplikacji SupportAssist firmy Dell 65 Uzyskiwanie dostępu do aplikacji SupportAssist 65 PC CheckUp 66 Solution..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 8

8  Spis treści Quickset 68 Instalowanie oprogramowania Quickset 68 Aplikacje NVIDIA 3D 68 Granie w gry 3D 68 Skróty klawiaturowe 69 DellConnect 70 Przywracanie systemu operacyjnego 71 Opcje przywracania systemu 71 Dell Backup and Recovery 72 Dell Backup and Recovery Basic 72 Uruchamianie narzędzia Dell Backup and Recovery 72 Tworzenie dysków do ponownej instalacji systemu 73 Przywracanie systemu operacyjnego komputera 73 Dell Backup and Recovery Premium 73 Uaktualnianie do wersji Dell Backup and Recovery Premium 73 Przywracanie danych z kopii zapasowej systemu 73 Przywracanie określ..

Spis treści - Page 9

Spis treści  9 Windows 8.1 78 Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu 78 Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu 78 Windows 7 78 Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu 78 Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu 79 Dysk z systemem operacyjnym 79 Ponowne instalowanie systemu operacyjnego za pomocą dysku z systemem operacyjnym 79 Dyski do ponownej instalacji systemu 80 Przywracanie systemu komputera za pomocą dysku do ponownej instalacji systemu 80 Rozwiązywanie problemów 81 Podstawowe czynności rozwiązywania problemów 81 Diagnostyka 81 Test Pre-Boot Sys..

 - Page 10

10  Spis treści Resetowanie haseł systemu BIOS 88 Wyjmowanie baterii podtrzymującej pamięć CMOS 88 Korzystanie ze zworek na płycie głównej 88 Zmiana sekwencji rozruchu 89 Korzystanie z menu rozruchu 89 Korzystanie z programu konfiguracji systemu BIOS 89 Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell 90 Uzyskiwanie pomocy 90 Kontakt z firmą Dell 91 Materiały dodatkowe 92 Konserwacja komputera 92 Zarządzanie energią 92 Konfigurowanie opcji zasilania 93 Konfigurowanie działania przycisku zasilania 94 Wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora 94 Tryb trwałości Dell 95 Tryb stacj..

Łączenie z Internetem za pomocą sieci lokalnej - Page 11

Przygotowywanie komputera do pracy  11 Przygotowywanie komputera do pracy Procedura konfiguracji różni się w zależności od posiadanego komputera. Więcej informacji o konfiguracji danego komputera lub tabletu można znaleźć w przewodniku Szybki start dołączonym do komputera lub dostępnym pod adresem www.dell.com/support . Łączenie z Internetem Komputer można połączyć z Internetem za pomocą modemu kablowego, modemu DSL, połączenia telefonicznego lub sieci WWAN. Można również zainstalować router przewodowy lub bezprzewodowy, aby udostępniać połączenie z internete..

 - Page 12

12  Przygotowywanie komputera do pracy UWAGA: W przypadku systemu Windows 8.1/Windows RT kliknij lub stuknij pozycję Ustawienia na panelu funkcji i kliknij lub stuknij . 2. Kliknij lub stuknij sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie. 3. Kliknij lub stuknij przycisk Połącz . UWAGA: Wprowadź hasło sieciowe po wyświetleniu monitu. Hasło sieciowe jest zwykle ustawiane podczas konfiguracji routera. Routery mają też często domyślne hasła sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem routera. 4. Włącz lub wyłącz udostępnianie plików (opcjonal..

Przygotowywanie komputera do pracy - Page 13

Przygotowywanie komputera do pracy  13 UWAGA: Upewnij się, że w komputerze jest włączona obsługa sieci Wi-Fi. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do sieci bezprzewodowych można znaleźć w przewodniku Szybki start dołączonym do komputera lub dostępnym pod adresem www.dell.com/support . Windows 10 1. Kliknij lub stuknij ikonę połączenia bezprzewodowego w menu powiadomień. 2. Kliknij lub stuknij nazwę mobilnej sieci szerokopasmowej. 3. Kliknij lub stuknij przycisk Połącz . 4. Gdy wyświetli się monit, wpisz nazwę punktu dostępu (APN) lub kod PIN, nazwę użytkownik..

Konfigurowanie dźwięku 5.1/7.1-kanałowego - Page 14

14  Przygotowywanie komputera do pracy UWAGA: Więcej informacji o gniazdach, w które wyposażony jest komputer lub tablet, można znaleźć w dokumencie Dane techniczne dostępnym pod adresem www.dell.com/support . UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, głośniki należy rozmieścić zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji dostarczonej z głośnikami. UWAGA: Jeśli w komputerze jest zainstalowana karta dźwiękowa, należy podłączyć głośniki do złączy na karcie. Konfigurowanie dźwięku 5.1/7.1-kanałowego W ustawieniach systemu operacyjnego komputera należy włączy..

Podłączanie zestawu głośników 5.1 - Page 15

Przygotowywanie komputera do pracy  15 Podłączanie zestawu głośników 5.1 1 Gniazdo wyjścia głośników tylnych na komputerze 5 Gniazdo głośnika środkowego/niskotonowego na głośniku 2 Gniazdo wyjścia głośnika środkowego/niskotonowego na komputerze 6 Gniazdo głośników przednich na głośniku 3 Gniazdo wyjścia głośników przednich na komputerze 7 Gniazdo głośników tylnych na głośniku 4 Przewód audio 5.1-kanałowy

..

Podłączanie zestawu głośników 7.1 - Page 16

16  Przygotowywanie komputera do pracy Podłączanie zestawu głośników 7.1 1 Gniazdo wyjścia głośników tylnych na komputerze 6 Gniazdo głośnika środkowego/ niskotonowego na głośniku 2 Gniazdo wyjścia głośnika środkowego/ niskotonowego na komputerze 7 Gniazdo głośników przednich na głośniku 3 Gniazdo wyjścia głośników bocznych na komputerze 8 Gniazdo głośników tylnych na głośniku 4 Gniazdo wyjścia głośników przednich na komputerze 9 Gniazdo głośników bocznych na głośniku 5 Przewód audio 7.1-kanałowy

..

Przygotowywanie komputera do pracy - Page 17

Przygotowywanie komputera do pracy  17 Konfigurowanie drukarki Drukarkę można podłączyć do komputera za pomocą portu USB. Niektóre drukarki obsługują także połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth. UWAGA: Funkcje obsługiwane przez drukarkę i etapy jej instalacji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Więcej informacji o konfiguracji drukarki można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką. Jeśli instalowana jest drukarka przewodowa, należy podłączyć ją do komputera za pomocą kabla USB, a następnie wykonać podane kroki instalacji. Jeśli insta..

„Korzystanie z kamery internetowej” - Page 18

18  Przygotowywanie komputera do pracy Konfigurowanie kamery internetowej Wbudowana kamera internetowa Wbudowana kamera internetowa jest zintegrowana z monitorem komputera przenośnego lub monitorem zewnętrznym. Jeśli kamera internetowa została zamówiona wraz z komputerem, w momencie odbioru komputera sterowniki i oprogramowanie będą już zainstalowane. Dostarczonego z komputerem nośnika należy użyć tylko w razie konieczności ponownego zainstalowania sterowników i oprogramowania kamery. Więcej informacji o korzystaniu z kamery internetowej można znaleźć w rozdziale „K..

Informacje o komputerze - Page 19

Zasilacz  19 Informacje o komputerze Zasilacz Zasilacze są używane do dostarczania energii komputerom przenośnym, tabletom i niektórym komputerom stacjonarnym. W zestawie firmy Dell znajduje się zasilacz i kabel zasilania. Moc znamionowa zasilacza (65 W, 90 W itd.) zależy od tego, do jakich komputerów zasilacz jest przeznaczony, a rodzaj kabla zasilania zależy od kraju, w którym nabyto zasilacz. PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera, zaleca się używanie tylko zasilacza dostarczonego z komputerem lub zasilacza zamiennego zatwierdzonego przez firmę Dell.

..

„Wydłużanie czasu eksploatacji - Page 20

20  Akumulator Akumulator Akumulatory są dzielone na ogół według znamionowej pojemności, np. 45 WHr, 65 WHr itd. Akumulator pozwala korzystać z urządzenia, gdy nie jest podłączone do gniazda sieci elektrycznej. Czas eksploatacji akumulatora jest określany jako liczba cykli rozładowywania i ładowania, które nie powodują znaczącego skrócenia czasu pracy na akumulatorze Po upływie czasu eksploatacji należy wymienić akumulator na nowy. W zależności od modelu komputera akumulator może być wymieniany przez użytkownika lub wyłącznie przez pracownika serwisu firmy Del..

„Korzystanie z tabliczki dotykowej” - Page 21

Tabliczka dotykowa  21 Tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa jest dostępna w większości komputerów przenośnych i zapewnia działanie podobne do myszy komputerowej. Posiada powierzchnię wrażliwą na dotyk, która wykrywa ruch i położenie palców użytkownika. Za pomocą tabliczki dotykowej możliwe jest przemieszczanie kursora, przeciąganie i przenoszenie zaznaczonych elementów oraz klikanie (przez lekkie uderzenie tabliczki palcem). Tabliczki dotykowe uruchamiane gestami potrafią obsługiwać takie gesty, jak przybliżanie/ oddalanie, ściskanie, obracanie, przewijanie itd. D..

Kamera - Page 22

22  Kamera Wyświetlacz 3D Wyświetlacz 3D może wyświetlać obrazy trójwymiarowe i nagrania wideo. Wrażenie obrazu 3D powstaje przez generowanie dwóch przesuniętych względem siebie obrazów dwuwymiarowych — dla lewego i dla prawego oka. Mózg obserwatora scala te obrazy dwuwymiarowe i interpretuje całość jako obraz przestrzenny. UWAGA: Aby móc oglądać obrazy trójwymiarowe, może być wymagane użycie specjalnych okularów 3D. Kamera Kamera internetowa Umożliwia prowadzenie telekonferencji, robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Kamera 3D Kamera 3D umożliwia rejestrowanie ..

Klawiatura fizyczna - Page 23

Klawiatura  23 Klawiatura Za pomocą klawiatury można wprowadzać znaki i wykonywać specjalne funkcje z użyciem klawiszy skrótów. Liczba dostępnych klawiszy i znaków może być różna, ponieważ zależy od kraju, do którego klawiatura jest eksportowana. Komputery przenośne posiadają wbudowane klawiatury. Tablety na ogół wykorzystują tylko klawiatury ekranowe, zaś niektóre z nich zapewniają wsparcie dla klawiatury zewnętrznej. Komputery przenośne firmy Dell są wyposażone w klawiaturę zewnętrzną podłączaną za pomocą portu USB lub obsługiwaną za pomocą sygnał..

Podświetlenie klawiatury - Page 24

24  Klawiatura Podświetlenie klawiatury Podświetlenie, dostępne w przypadku niektórych klawiatur, umożliwia oświetlenie symboli klawiszy, ułatwiając korzystanie z klawiatury przy słabym oświetleniu. Podświetlenie klawiatury może być włączane ręcznie albo automatycznie, kiedy natężenie światła w otoczeniu spada poniżej określonego poziomu. Klawiatury z podświetleniem w komputerach przenośnych firmy Dell wykorzystują różne tryby podświetlenia. Naciśnięcie klawisze Fn i klawisza strzałki w prawo umożliwia przełączanie między poszczególnymi trybami podświ..

„Aplikacja SupportAssist firmy Dell” - Page 25

Znacznik serwisowy (Service Tag) i kod usług ekspresowych  25 Typy połączeń klawiatury Klawiatury można podłączać do komputera za pomocą przewodu (klawiatury przewodowe) lub łączności bezprzewodowej (klawiatury bezprzewodowe). Klawiatury przewodowe Do podłączania klawiatur przewodowych jest używany przewód (najczęściej USB). Tego rodzaju klawiatury nie potrzebują dodatkowego źródła zasilania, takiej jak baterie lub akumulatory. Klawiatury bezprzewodowe Klawiatury bezprzewodowe łączą się z komputerem za pośrednictwem fal radiowych (RF) lub technologii Bluetooth ..

Wewnętrzne urządzenia pamięci masowej - Page 26

26  Urządzenie pamięci masowej witryna pomocy technicznej firmy Dell 1. Odwiedź stronę internetową www.dell.com/support . 2. Kliknij przycisk Detect Product (Wykryj produkt) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program konfiguracji systemu BIOS 1. Włącz (lub uruchom ponownie) komputer. 2. Po wyświetleniu ekranu z logo DELL poczekaj na wyświetlenie monitu o naciśnięcie klawisza F2, a następnie natychmiast naciśnij klawisz F2, aby uruchomić program konfiguracji systemu BIOS. UWAGA: Monit o naciśnięcie klawisza F2 jest wyświetlany tylko przez kr..

Wymienne urządzenia pamięci masowej - Page 27

Urządzenie pamięci masowej  27 Wymienne urządzenia pamięci masowej Wymienne urządzenia pamięci masowej to urządzenia, które można odłączać od komputera bez wyłączania go. Najczęściej używane typy wymiennych nośników danych: • Dyski optyczne • Karty pamięci • Dyski pamięci błyskowej • Zewnętrzne dyski twarde Napędy i dyski optyczne Twój komputer może obsługiwać napęd DVD RW lub napęd łączony DVD RW z Blu-ray. Dyski optyczne dzielą się na: tylko do odczytu, tylko do zapisu i z możliwością wielokrotnego zapisu. Niektóre powszechnie używane nap..

Karty pamięci - Page 28

28  Urządzenie pamięci masowej Karty pamięci Karty pamięci, nazywane także kartami flash, zapisują dane w nieulotnej pamięci flash. Karty te umożliwiają wielokrotny zapis danych, są szybkie i nie tracą danych po odłączeniu zasilania. Karty pamięci są zazwyczaj używane w urządzeniach takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odtwarzacze multimediów, konsole do gier itd. Komputer może być wyposażony w czytnik kart pamięci do odczytywania tych kart i zapisywania na nich danych. Niektóre często używane rodzaje kart pamięci: Secure Digital (SD)/..

Urządzenie pamięci masowej - Page 29

Urządzenie pamięci masowej  29 Extreme Digital (xD) Memory Stick XC (MSXC) Compact Flash I, II/Compact Flash MD Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro-HG Duo Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) Smart Media/Smart Media XD

..

Moduł pamięci - Page 30

30  Moduł pamięci Moduł pamięci Moduł pamięci przechowuje tymczasowo informacje o koniecznych do wykonania operacjach. Zanim pliki lub aplikacje zostaną otwarte, są wczytywane do modułów pamięci. Moduły pamięci są klasyfikowane w oparciu o ich pojemność (w GB) oraz prędkość działania (w MHz). Stosując większą ilość pamięci o wyższej prędkości działania, można poprawić wydajność komputera. Powszechnie stosowane moduły pamięci to: • DIMM (Dual In-line Memory Module) — moduły pamięci używane w komputerach stacjonarnych. • SODIMM (Small Outline..

Płyta systemowa - Page 31

Płyta systemowa  31 Płyta systemowa Płyta systemowa stanowi centralny podzespół komputera. Wszystkie inne urządzenia muszą zostać podłączone do płyty systemowej, aby mogły się ze sobą komunikować. Na płycie systemowej znajdują się różnego rodzaju kontrolery i złącza, które umożliwiają wymianę danych między poszczególnymi podzespołami komputera. Na płycie systemowej może także znajdować się zintegrowana karta graficzna, karta dźwiękowa oraz karta sieciowa. Wybrane ważne podzespoły płyty głównej: • Gniazdo procesora • Złącza modułów pamięci..

Procesor - Page 32

32  procesor Procesor Procesory są wykorzystywane do odbierania danych i instrukcji od aplikacji, a następnie przetwarzania danych zgodnie z żądaniami wysyłanymi przez oprogramowanie. Procesory są przeznaczone do komputerów stacjonarnych, i przenośnych, urządzeń mobilnych itd. Procesor, który jest projektowany z myślą o jednym rodzaju urządzenia, na ogół nie może być stosowany w innym. Procesory przeznaczone do komputerów i urządzeń przenośnych charakteryzują się niższym poborem energii niż procesory stosowane w komputerach stacjonarnych bądź serwerach. Głó..

Wentylator komputera - Page 33

Wentylator komputera  33 Wentylator komputera Wentylator chłodzi wewnętrzne podzespoły komputera, wydmuchując nagrzane powietrze z komputera na zewnątrz. Wentylatory są zazwyczaj używane do chłodzenia komponentów, w których wysokie zużycie energii elektrycznej powoduje generowanie znacznych ilości ciepła. Chłodzenie zapobiega przegrzaniu się komponentów, które mogłoby spowodować ich nieprawidłowe działanie lub doprowadzić do uszkodzenia. Radiator Radiator rozprasza ciepło generowane przez procesor, zestawy układów lub niektóre zaawansowane karty graficzne. Radia..

Zintegrowane karty graficzne - Page 34

34  Pasta termoprzewodząca Pasta termoprzewodząca Pasta termoprzewodząca (inaczej zwana żelem termoprzewodzącym) tworzy przewodzącą ciepło warstwę między procesorem a wentylatorem. Warstwa pasty termoprzewodzącej nałożona na powierzchnię styku procesora i wentylatora znacznie usprawnia chłodzenie, ponieważ warstwa ta przewodzi ciepło znacznie lepiej niż powietrze. Karta graficzna Karta graficzna służy do przetwarzania danych grafiki i wysyłania sygnałów wideo do urządzenia wyświetlającego, takiego jak monitor lub projektor. Istnieją dwa rodzaje kart graficznych..

Tuner telewizyjny - Page 35

Tuner telewizyjny  35 Tuner telewizyjny Za pomocą tunera TV można oglądać telewizję na komputerze. Odbiorniki TV są dostępne dla komputerów stacjonarnych i przenośnych jako urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne. UWAGA: Tylko wybrane komputery obsługują tunery telewizyjne. Wewnętrzne • PCI-E • PCI Zewnętrzne • USB • Karta PC • Karta ExpressCard Tunery telewizyjne są przeważnie urządzeniami autonomicznymi, jednak dostępne są również modele wbudowane w niektóre karty graficzne. Więcej informacji o korzystaniu z tunerów telewizyjnych można znaleźć w ich d..

Zestaw głośników 2.1 - Page 36

36  Głośniki Głośniki Komputery przenośne i tablety mają wbudowane głośniki. W komputerach stacjonarnych także znajduje się wbudowany głośnik. Jest on jednak używany tylko do generowania sygnałów wskazujących błędy lub awarie. Do komputera lub tabletu można także podłączyć głośniki zewnętrzne. Głośniki mogą korzystać ze złącza audio 3,5 mm, portu USB lub bezprzewodowego połączenia z komputerem. Głośniki są na ogół klasyfikowane według liczby obsługiwanych kanałów audio, np. 2, 2.1, 5.1, 7.1 itd. Cyfra przed kropką oznacza liczbę kanałów, a ..

„Konfigurowanie dźwięku” - Page 37

Kamera internetowa  37 Zestaw głośników 7.1 Oznaczenie 7.1 odnosi się do liczby kanałów stosowanych w najwyższej klasy konfiguracjach dźwięku przestrzennego (surround). System 7.1 używa tych samych kanałów co system 5.1, a także zawiera dwa dodatkowe kanały (lewy tylny i prawy tylny). Więcej informacji o konfigurowaniu audio można znaleźć w rozdziale „Konfigurowanie dźwięku” . Kamera internetowa Kamera internetowa umożliwia przechwytywanie w czasie rzeczywistym obrazu wideo lub zdjęć i może służyć do prowadzenia wideokonferencji. Wyświetlacz może być wyp..

„Łączenie z Internetem” - Page 38

38  Sieć Bezprzewodowa sieć rozległa (WWAN) Usługa ta, zwana również komórkowym połączeniem szerokopasmowym, jest zwykle oferowana przez operatorów telefonii komórkowej na potrzeby urządzeń przenośnych. Aby móc połączyć się z tego rodzaju siecią, urządzenie przenośne lub komputer przenośny muszą obsługiwać technologię WWAN. Bezprzewodowa sieć osobista (WPAN) Urządzenia są zazwyczaj połączone bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth, fal radiowych (RF), technologii komunikacji zbliżeniowej (NFC) itd. Tego rodzaju sieć ma zwykle zasięg kilku metrów..

Sieć - Page 39

Sieć  39 Routery dzielą się na przewodowe i bezprzewodowe. Router przewodowy można podłączyć do komputera za pomocą kabla Ethernet (RJ45). Większość routerów przewodowych wykorzystuje cztery porty, które pozwalają na jednoczesne podłączenie do internetu maksymalnie czterech komputerów. Router bezprzewodowy wykorzystuje technologię Wi-Fi, dzięki której z siecią mogą bezprzewodowo łączyć się smartfony, tablety, komputery i inne urządzenia. Routery bezprzewodowe można łączyć z kilkoma urządzeniami jednocześnie. Więcej informacji można znaleźć w dokumen..

Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) - Page 40

40  Sieć Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) Dzięki technologii NFC (Near-Field Communication) można wymieniać dane między dwoma urządzeniami, stykając je ze sobą lub zbliżając je do siebie. Urządzeń z technologią NFC można używać do odczytywania znaczników NFC, dokonywania płatności, współdzielenia plików między kompatybilnymi urządzeniami itd. Na komputerach przenośnych i tabletach firmy Dell z obsługą funkcji NFC jest ona włączona domyślnie, gdy włączona jest łączność bezprzewodowa. UWAGA: Więcej informacji o łączeniu z komputerem lub tabletem u..

„Wydłużanie czasu eksploatacji - Page 41

Ładowanie akumulatora  41 Korzystanie z komputera Ładowanie akumulatora Podłącz zasilacz, aby zasilić komputer lub tablet i naładować akumulator. Akumulator jest ładowany, gdy komputer lub tablet są używane lub wyłączone. Wewnętrzne obwody elektroniczne akumulatora zapobiegają jego przeładowaniu. UWAGA: Jeżeli akumulator się przegrzeje ze względu na zbyt wysoką temperaturę otoczenia, ładowanie będzie niemożliwe po podłączeniu zasilacza. Należy odczekać aż akumulator ostygnie, aby rozpocząć ładowanie. UWAGA: Więcej informacji o wydłużaniu czasu eksploatac..

Zaawansowane - Page 42

42  Korzystanie z klawiatury Fn i klawisz strzałki w górę Służy do zwiększania jasności tylko wbudowanego wyświetlacza (nie zewnętrznego urządzenia wyświetlającego). Fn i klawisz strzałki w dół Służy do zmniejszania jasności tylko wbudowanego wyświetlacz (nie zewnętrznego urządzenia wyświetlającego). Windows i L Służy do blokowania systemu. Fn i Esc Włączanie trybu zarządzania zasilaniem. Ten skrót klawiaturowy można przeprogramować w celu uaktywniania innego trybu zarządzania energią na karcie Zaawansowane w oknie Właściwości: Opcje zasilania . F2 Sł..

Korzystanie z klawiatury - Page 43

Korzystanie z klawiatury  43 Ctrl + F4 Służy do zamykania aktywnego okna (w programach, które umożliwiają otwarcie jednocześnie wielu dokumentów). Ctrl, Alt i Tab Służy do przełączania między otwartymi elementami za pomocą klawiszy strzałek. Alt i Tab Służy do przełączania między uruchomionymi aplikacjami. Alt i Esc Służy do przełączania między elementami w kolejności ich otwierania. Usuń Służy do usuwania zaznaczonego elementu i przenoszenia go do kosza. Shift i Delete Służy do usuwania zaznaczonego elementu bez przenoszenia go do kosza. PRZESTROGA: Plikó..

 - Page 44

44  Korzystanie z klawiatury Klawisz Windows i E Służy do uruchamiania aplikacji Eksplorator Windows. Klawisz Windows i R Służy do otwierania okno dialogowego Uruchamianie . Klawisz Windows i F Służy do otwierania okna dialogowego Wyniki wyszukiwania . Klawisz Windows, Ctrl i F Służy do otwierania okna dialogowego Znajdowanie: Komputery (jeżeli komputer jest połączony z siecią). Klawisz Windows i Pauza Służy do otwierania okna dialogowego Właściwości systemu .

..

Skróty klawiaturowe — Windows 8.1/Windows RT - Page 45

Korzystanie z klawiatury  45 Skróty klawiaturowe — Windows 8.1/Windows RT W tej tabeli przedstawiono wybrane skróty klawiaturowe w systemie Windows 8.1 i Windows RT. Te skróty klawiaturowe zostały dodane do wcześniej używanych skrótów, dostępnych już w poprzednich wersjach systemu Windows. Klawisz Windows i rozpoczęcie pisania Służy do przeszukiwania komputera. Ctrl i + Służy do powiększania dużej liczby elementów wyświetlanych na ekranie, takich jak aplikacje przypięte na ekranie Start. Ctrl i - Służy do pomniejszania dużej liczby elementów wyświetlanych na e..

Klawiaturę można dostosować w następujący sposób: - Page 46

46  Korzystanie z klawiatury Klawisz Windows i spacja Służy do przełączania języka wprowadzania i układu klawiatury. Klawisz Windows, Ctrl i spacja Służy do przełączania na poprzednio wybrany język wprowadzania i układ klawiatury. Klawisz Windows i Tab Służy do przełączania między otwartymi aplikacjami i wyświetlania ich na pionowym pasku bocznym po lewej stronie ekranu. Klawisz Windows, Ctrl i Tab Służy do wyświetlania paska bocznego z otwartymi aplikacjami i zachowuje pasek boczny na ekranie nawet po zwolnieniu klawiszy. Korzystając z klawiszy strzałek, można w..

Korzystanie z klawiatury numerycznej na komputerze - Page 47

Korzystanie z klawiatury  47 Windows 10/8.1 1. Wpisz „ Panel sterowania ” w polu wyszukiwania. UWAGA: W systemie Windows 10 kliknij lub stuknij ikonę wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do pola wyszukiwania. W systemie Windows 8.1 skorzystaj z panelu wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do pola wyszukiwania. 2. Kliknij pozycję Panel sterowania . 3. Jeżeli w oknie Panel sterowania włączono widok kategorii, kliknij listę Widok według: i wybierz pozycję Małe ikony lub Duże ikony . 4. Kliknij lub stuknij pozycję Klawiatura . 5. Dostosuj ustawienia klawiatury, które mają być zm..

Korzystanie z tabliczki dotykowej - Page 48

48  Korzystanie z tabliczki dotykowej • W celu włączenia klawiatury numerycznej należy nacisnąć klawisz Num Lock. Świecąca lampka oznacza, że klawiatura numeryczna jest aktywna. • Aby wyłączyć klawiaturę numeryczną, należy ponownie nacisnąć klawisz Num lock. UWAGA: Niektóre komputery przenośne mogą mieć osobną klawiaturę numeryczną. Korzystanie z tabliczki dotykowej Tabliczka dotykowa umożliwia przesuwanie kursora lub zaznaczanie obiektów na ekranie. • Aby przemieścić kursor, lekko przesuń palec po tabliczce dotykowej. • Aby kliknąć lewym przyciskiem..

Korzystanie z tabliczki dotykowej - Page 49

Korzystanie z tabliczki dotykowej  49 Przewijanie Panoramowanie — umożliwia przesuwanie przybliżonego widoku zaznaczonego obiektu, gdy cały obiekt jest niewidoczny. Aby przesuwać widok zaznaczonego obiektu, należy przesunąć dwa palce w wybranym kierunku. Automatyczne przewijanie w pionie — umożliwia przewijanie w górę i w dół zawartości aktywnego okna. Aby aktywować automatyczne przewijanie w pionie, należy przesunąć szybko dwa palce w górę lub w dół. Dotknij tabliczki dotykowej, aby zatrzymać automatyczne przewijanie. Automatyczne przewijanie w poziomie — u..

Kołowe przewijanie w lewo i w prawo - Page 50

50  Korzystanie z tabliczki dotykowej Kołowe przewijanie w lewo i w prawo — umożliwia przewijanie w lewo/prawo. W poziomej strefie przewijania na dolnej krawędzi tabliczki dotykowej należy przesunąć palec zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby przewinąć w prawo, i przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby przewinąć w lewo. Powiększanie Powiększanie jednym palcem — umożliwia powiększanie i pomniejszanie przez przesunięcie palca w strefie powiększania (na lewej krawędzi tabliczki dotykowej). Aby powiększyć, należy przesunąć palec w górę stre..

Korzystanie z tabliczki dotykowej - Page 51

Korzystanie z tabliczki dotykowej  51 Aby pomniejszyć, należy umieścić dwa palce na tabliczce dotykowej i je zsunąć. Obracanie Obracanie — umożliwia obracanie zawartości co 90 stopni, korzystając z dwóch palców. Trzymając kciuk nieruchomo, należy przesuwać palec wskazujący po łuku w lewo lub w prawo, aby obrócić zaznaczony element o 90 stopni w lewo lub w prawo. Przesuwanie Ten gest umożliwia przerzucanie zawartości do przodu i tyłu. Aby przerzucić zawartość do tyłu lub przodu, należy przesunąć trzy palce szybko w lewo lub w prawo. Szybkie uruchamianie Ten ..

Korzystanie z ekranu dotykowego - Page 52

52  Korzystanie z ekranu dotykowego Aby uruchomić wstępnie ustawioną aplikację, należy stuknąć trzema palcami tabliczkę dotykową. UWAGA: Do wyboru uruchamianej aplikacji należy użyć narzędzia konfiguracji tabliczki dotykowej. Korzystanie z ekranu dotykowego UWAGA: Należy unikać korzystania z ekranu dotykowego w środowisku zapylonym, wilgotnym lub w wysokiej temperaturze. UWAGA: Nagła zmiana temperatury otoczenia może spowodować kondensację wilgoci na wewnętrznej powierzchni ekranu. Nie ma to wpływu na normalne działanie komputera i znika, jeśli komputer pozostanie..

Korzystanie z ekranu dotykowego - Page 53

Korzystanie z ekranu dotykowego  53 Powiększanie Aby powiększyć, należy umieścić dwa palce na ekranie dotykowym i je rozsunąć. Aby pomniejszyć, należy umieścić dwa palce na ekranie dotykowym i je zsunąć. Zatrzymanie Aby otworzyć menu kontekstowe, należy dotknąć elementu na ekranie i go przytrzymać. Przesuwanie Aby przerzucać zawartość aktywnego okna jak strony w książce, należy przesunąć szybko palec w żądanym kierunku. Przerzucanie pełni także funkcję przewijania w pionie podczas przeglądania obrazów albo utworów na liście odtwarzania.

..

Obracanie - Page 54

54  Korzystanie z ekranu dotykowego Obracanie Obracanie w prawo — trzymając palec lub kciuk nieruchomo, należy przesuwać inny palec po łuku w prawo. Obracanie w lewo — trzymając palec lub kciuk nieruchomo, należy przesuwać inny palec po łuku w lewo. Zawartość aktywnego okna można również obracać w sposób ciągły z użyciem dwóch palców. Przewijanie Panoramowanie — umożliwia przesuwanie przybliżonego widoku zaznaczonego obiektu, gdy cały obiekt jest niewidoczny. Aby wyświetlić widok zaznaczonego obiektu, należy przesunąć dwa palce w żądanym kierunku. Prz..

Parowanie urządzenia Bluetooth z komputerem lub tabletem - Page 55

Korzystanie z technologii Bluetooth  55 Korzystanie z technologii Bluetooth Można połączyć (sparować) urządzenia Bluetooth, takie jak mysz komputerowa, klawiatura, zestawy słuchawkowe, słuchawki, odbiornik TV itd. Więcej informacji o parowaniu urządzeń z komputerem można znaleźć w dokumentacji urządzenia. UWAGA: Należy upewnić się, że na komputerze zainstalowane są sterowniki Bluetooth. Parowanie urządzenia Bluetooth z komputerem lub tabletem Windows 10 1. Włącz komunikację Bluetooth na komputerze lub tablecie, z którym urządzenie ma być sparowane. Aby korzysta..

Korzystanie z kamery internetowej - Page 56

56  Korzystanie z kamery internetowej UWAGA: Jeżeli ikona Bluetooth jest niewidoczna, należy kliknąć lub stuknąć przycisk strzałki obok obszaru powiadomień. 3. W oknie dialogowym Dodawanie urządzenia wybierz urządzenie i kliknij przycisk Dalej . UWAGA: Jeżeli urządzenia nie ma na liście, należy upewnić się, że urządzenie jest wykrywalne. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces parowania. UWAGA: Na komputerze i urządzeniu może być wyświetlony kod dostępu. Po zakończeniu parowania zostanie wyświetlony komunikat o pomy..

Korzystanie z kamery internetowej - Page 57

Korzystanie z kamery internetowej  57 UWAGA: Aby skonfigurować opcje, takie jak wielkość zdjęcia, samowyzwalacz, seria zdjęć, format zdjęcia itp., należy kliknąć strzałkę w dół obok ikony aparatu. Nagrywanie wideo 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. 2. Kliknij lub stuknij kartę Record Videos (Nagrywanie wideo). 3. Kliknij lub stuknij ikonę nagrywania , aby rozpocząć nagrywanie wideo. 4. Po zakończeniu nagrywania wideo ponownie kliknij lub stuknij ikonę nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie. UWAGA: Aby skonfigurować opcje, takie jak rozmiar wideo, samowyzwa..

Typy gniazd audio - Page 58

58  Audio Porty i złącza Audio Gniazda audio umożliwiają podłączenie głośników, słuchawek, mikrofonów, zestawów głośników, wzmacniaczy lub telewizorów. UWAGA: Komputer użytkownika może nie obsługiwać niektórych portów audio. Więcej informacji o gniazdach, w które wyposażony jest komputer lub tablet, można znaleźć w przewodniku Szybki start dołączonym do komputera lub tabletu oraz pod w dokumencie Dane techniczne na stronie www.dell.com/support . Typy gniazd audio Gniazdo słuchawek — służy do podłączania słuchawek, głośników lub zestawów głośnik..

Interfejs USB - Page 59

Audio  59 Wyjście głośnika centralnego/niskotonowego — służy do podłączania głośnika niskotonowego. UWAGA: Kanał LFE (niskich częstotliwości), występujący w systemach audio z cyfrowym dźwiękiem przestrzennym, przenosi wyłącznie sygnały o niskich częstotliwościach (80 Hz i niższe). Kanał LFE steruje głośnikiem niskotonowym dla zapewnienia maksymalnie niskich tonów basowych. W systemach nie wykorzystujących głośników niskotonowych sygnał LFE można przełączyć na głośniki główne w układzie dźwięku przestrzennego. Wyjście głośników bocznych ..

Porty USB - Page 60

60  Audio Porty USB Standardowy port USB — Standardowy port USB jest używany w większości komputerów przenośnych i stacjonarnych. Większość urządzeń USB jest podłączanych do komputera za pośrednictwem tego portu. Mini-USB — Port mini-USB jest używany w małych urządzeniach elektronicznych, takich jak aparaty, zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, tabletach i wielu innych. Micro-USB — Port micro-USB jest mniejszy niż port mini-USB i jest stosowany w telefonach komórkowych, tabletach, bezprzewodowych słuchawkach i innych małych urządzeniach elektronicznych. US..

eSATA - Page 61

eSATA  61 UWAGA: Funkcja PowerShare w komputerach przenośnych zatrzymuje ładowanie urządzenia, jeśli poziom naładowania akumulatora wyniesie 10%. Limit można skonfigurować w programie konfiguracji systemu BIOS. USB-C — W zależności od urządzenia, port ten może zapewniać wsparcie dla standardu USB 3.1, Display over USB-C oraz Thunderbolt 3. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Port Thunderbolt 3 (USB-C) — Do tego portu można podłączyć urządzenie obsługujące standard USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort lub Thunderbo..

Złącze Mini-DisplayPort - Page 62

62  DisplayPort • DVI- I (DVI-Integrated) — Wbudowane złącze DVI-I umożliwia przesyłanie sygnału cyfrowego i sygnału analogowego. Złącze to zapewnia dużą uniwersalność, ponieważ może być używane zarówno w środowiskach analogowych, jak i cyfrowych. DisplayPort Złącze DisplayPort zapewnia połączenie cyfrowe między komputerem i urządzeniami wyświetlającymi, takimi jak monitory, projektory itp. Zapewnia obsługę sygnałów audio i wideo. DisplayPort jest przeznaczony do użytku z wyświetlaczami komputerowymi. Złącze Mini-DisplayPort Złącze Mini-DisplayPo..

Zalety portu HDMI - Page 63

S/PDIF  63 Zalety portu HDMI • Obsługa wysokich rozdzielczości i szybkości odświeżania obrazu • Obsługa transmisji obrazu 3D • Obsługa standardu HDCP • Powszechnie dostępne w większości komputerów i urządzeń multimedialnych • Możliwość przesyłania tylko audio, tylko wideo lub audio i wideo • Zgodność z wyświetlaczami o stałej liczbie pikseli, takimi jak LCD, telewizory plazmowe i projektory Mini HDMI Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) zapewnia cyfrowe połączenie między komputerem a urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfony, kompute..

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej rozwiązań Absolute - Page 64

64  Absolute Oprogramowanie i aplikacje Absolute Firma Absolute Software oferuje rozwiązania zapewniające trwałą ochronę urządzenia końcowego i oprogramowanie do zarządzania ryzykiem dotyczącym danych dla komputerów, tabletów i smartfonów. Dzięki technologii Persistence można nieustannie oceniać ryzyko, zabezpieczać cykl eksploatacji każdego urządzenia i zapobiegawczo reagować na incydenty bezpieczeństwa. UWAGA: Niektóre komputery mogą nie obsługiwać technologii Persistence. Uzyskiwanie pomocy dotyczącej rozwiązań Absolute Na zlecenie firmy Dell pomoc techniczn..

Pobieranie aplikacji SupportAssist firmy Dell - Page 65

Aplikacja SupportAssist firmy Dell  65 1. Odwiedź stronę smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx . 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby się zarejestrować. 3. Zainstaluj ponownie oprogramowanie lub utwórz dysk z kopią zapasową do użytku w przyszłości. Aplikacja SupportAssist firmy Dell Aplikacja SupportAssist zapewnia aktualizacje systemu, wykrywa problemy i przesyła alerty dotyczące stanu urządzenia, ułatwiając proces rozwiązywania problemów i zapobiegania im. Dzięki tej aplikacji użytkownik uzyskuje pomoc techniczną z funkcjami, które pom..

PC CheckUp - Page 66

66  Solution Station PC CheckUp UWAGA: Oprogramowanie PC Checkup jest dostępne tylko w wybranych modelach urządzeń. Oprogramowanie PC Checkup służy do sprawdzania użycia dysku twardego, diagnostyki sprzętu i śledzenia zmian w systemie komputera. • Drive Space Manager (Menedżer przestrzeni na dysku) — służy do zarządzania dyskiem twardym i wyświetlania graficznej reprezentacji przestrzeni zajmowanej przez każdy typ plików. • Performance and Configuration History (Historia wydajności i konfiguracji) — monitoruje zdarzenia systemowe i zmiany wprowadzane na komputer..

Pomoc przez telefon, pomoc w domu klienta lub - Page 67

Solution Station  67 W zależności od potrzeb można wybrać jedną z następujących kategorii pomocy technicznej: Pomoc przez telefon, pomoc w domu klienta lub pomoc przez Internet . Świadczona pomoc obejmuje m.in. bezpłatną usługę PC Health Check, zapewniającą optymalizację i zwiększenie wydajności komputera, usuwanie błędów i rozwiązywanie typowych problemów, usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego, konfigurowanie sieci bezprzewodowych itp. Na stronie internetowej są również dostępne artykuły i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotycz..

Instalowanie oprogramowania Quickset - Page 68

68  Quickset Quickset Program Dell QuickSet to zestaw narzędzi rozszerzających funkcjonalność komputerów Dell. Program zapewnia łatwy dostęp do licznych funkcji, których użycie wymagałoby wykonania złożonej procedury. Oto niektóre funkcje, do których dostęp można uzyskać poprzez program Dell QuickSet: • Konfigurowanie klawisza skrótu łączności bezprzewodowej • Włączanie lub wyłączanie ładowania akumulatora • Zmiana zachowania klawisza Fn UWAGA: Oprogramowanie Quickset jest dostępne tylko na niektórych komputerach. Instalowanie oprogramowania Quickset Opr..

Aplikacje NVIDIA 3D - Page 69

Aplikacje NVIDIA 3D  69 Skróty klawiaturowe Poniżej przedstawiono wybrane skróty klawiaturowe dostępne podczas grania w gry 3D: Klawisze Opis Funkcja <Ctrl><t> Pokazuje/ ukrywa efekty stereoskopowe 3D Służy do włączania lub wyłączania funkcji 3DTV Play. UWAGA: Wydajność gier może ulec pogorszeniu w trybie HD 3D, nawet jeśli jest włączona aplikacja 3DTV Play. Aby uzyskać jak największą wydajność, należy wybrać tryb HD lub SD, kiedy aplikacja 3DTV Play jest wyłączona. <Ctrl><F4> Zwiększa głębię 3D Służy do zwiększania głębi 3D w b..

DellConnect - Page 70

70  DellConnect <Ctrl><F5> Zmniejsza konwergencję Służy do zwiększania odległości między przedmiotami a użytkownikiem. Minimalna wartość konwergencji powoduje umieszczenie wszystkich obiektów za sceną w przestrzeni użytkownika. Pozwala też rozmieścić wziernik laserowy. UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy aplikacji NVIDIA. DellConnect Internetowa usługa DellConnect umożliwia serwisantom firmy Dell uzyskiwanie dostępu do komputera (pod nadzorem użytkownika) w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów z komputerem. Umożliwia obsł..

Opcje przywracania systemu - Page 71

Opcje przywracania systemu  71 Przywracanie systemu operacyjnego Opcje przywracania systemu System operacyjny komputera można przywrócić za pomocą jednej z następujących opcji: PRZESTROGA: Użycie programu Dell Factory Image Restore lub dysku Operating System (System operacyjny) spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z komputera. O ile to możliwe, przed skorzystaniem z tych opcji należy wykonać kopię zapasową danych. Opcja Opis Dell Backup and Recovery Jest to pierwsze rozwiązanie, którego należy użyć do odzyskania systemu operacyjnego. Dyski do ponownej instalac..

Dell Backup and Recovery Basic - Page 72

72  Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery Dostępne są dwie wersje narzędzia Dell Backup and Recovery: • Dell Backup and Recovery Basic • Dell Backup and Recovery Premium Funkcje Basic Premium Przywracanie systemu do stanu fabrycznego   Ręczne wykonywanie kopii zapasowej plików   Przywracanie plików z kopii zapasowej   Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie z poziomu chmury (Należy wykupić subskrypcję w chmurze, aby skorzystać z tej funkcji po 60 dniach).   Tworzenie kopii zapasowej plików na bieżąco, aby zminimalizować utratę da..

Dell Backup and Recovery Premium - Page 73

Dell Backup and Recovery  73 Tworzenie dysków do ponownej instalacji systemu 1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery. 2. Kliknij lub stuknij kafelek Factory Recovery Media . 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przywracanie systemu operacyjnego komputera 1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery. 2. Kliknij lub stuknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie). 3. Kliknij lub stuknij System Recovery (Odzyskiwanie systemu). 4. Kliknij lub stuknij przycisk Yes, Continue (Tak, kontynuuj). 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Del..

 - Page 74

74  Dell Backup and Recovery Przywracanie określonych plików lub folderów z pełnej kopii zapaso- wej systemu 1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery. 2. Kliknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie), a następnie wybierz pozycję Data Recovery (Odzyskiwanie danych). 3. Kliknij lub stuknij przycisk Yes, Continue (Tak, kontynuuj). 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przywracanie określonych plików lub folderów z kopii zapasowej plików i folderów 1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery. 2. Kliknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie), a nast..

Dell Factory Image Restore - Page 75

Dell Factory Image Restore  75 Dell Factory Image Restore PRZESTROGA: Użycie programu Dell Factory Image Restore spowoduje trwałe usunięcie wszystkich programów i sterowników zainstalowanych po zakupie komputera. Przed użyciem programu Dell Factory Image Restore należy utworzyć nośnik z kopią zapasową niezbędnych aplikacji, aby móc je ponownie zainstalować. UWAGA: Program Dell Factory Image Restore może nie być dostępny w pewnych krajach lub w niektórych komputerach. Z programu Dell Factory Image Restore należy korzystać jedynie jako z ostatecznej metody przywróceni..

Uruchamianie oprogramowania Dell Factory Image Restore - Page 76

76  Dell Factory Image Restore Uruchamianie oprogramowania Dell Factory Image Restore PRZESTROGA: Użycie programu Dell Factory Image Restore powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z twardego dysku oraz wszystkich aplikacji i sterowników zainstalowanych po otrzymaniu komputera. Jeżeli to możliwe, przed użyciem programu Dell Factory Image Restore należy wykonać kopię zapasową danych. Programu Dell Factory Image Restore należy używać tylko wtedy, gdy nie powiodła się próba rozwiązania problemu z systemem operacyjnym za pomocą funkcji Przywracanie systemu. 1. Włącz ..

Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu - Page 77

Przywracanie systemu  77 Przywracanie systemu PRZESTROGA: Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe danych. Funkcja przywracania systemu nie monitoruje plików danych użytkownika ani ich nie przywraca. Przywracanie systemu jest narzędziem dostępnym w systemie Microsoft Windows, które pozwala cofać zmiany oprogramowania zainstalowanego na komputerze bez wywierania wpływu na pliki osobiste, takie jak dokumenty, zdjęcia, wiadomości e-mail i inne. Zawsze, kiedy na komputerze jest instalowane nowe oprogramowanie lub sterownik urządzenia, system operacyjny Windows aktualizuje pliki s..

Windows 8.1 - Page 78

78  Przywracanie systemu Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) przycisk Start, a następnie wybierz Panel sterowania . 2. Kliknij lub stuknij Zabezpieczenia i konserwacja . 3. Kliknij lub stuknij Odzyskiwanie . 4. Kliknij lub stuknij przycisk Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby cofnąć ostatnią operację przywracania systemu. Windows 8.1 Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu 1. Kliknij lub stuknij pozycję Ustawienia na panelu funkcji. 2. Klikni..

Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu - Page 79

Dysk z systemem operacyjnym  79 3. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu Jeżeli narzędzie Przywracanie systemu nie pozwoli rozwiązać problemu, można cofnąć ostatnią operację przywracania systemu. UWAGA: Przed cofnięciem ostatniego przywracania systemu należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki oraz zamknąć wszystkie otwarte programy. Dopóki przywracanie systemu nie zostanie zakończone, nie wolno modyfikować, otwierać ani usuwać plików ani programów. 1. Kliknij lub ..

Dyski do ponownej instalacji systemu - Page 80

80  Dysk z systemem operacyjnym UWAGA: Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty zbyt późno i zostanie wyświetlony ekran z logo systemu operacyjnego, należy poczekać na uruchomienie systemu i wyświetlenie pulpitu systemu Windows, a następnie ponownie uruchomić komputer i spróbować ponownie. 3. Z listy wybierz napęd CD/DVD i naciśnij klawisz <Enter>. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dyski do ponownej instalacji systemu Dyski do ponownej instalacji systemu utworzone za pomocą oprogramowania Dell Backup and Recovery umożliwiają przywrócenie ..

Podstawowe czynności rozwiązywania problemów - Page 81

Podstawowe czynności rozwiązywania problemów  81 Rozwiązywanie problemów Podstawowe czynności rozwiązywania problemów W tym rozdziale wymieniono niektóre podstawowe czynności rozwiązywania problemów, które można wykonać, aby rozwiązać często występujące problemy z komputerem. • Upewnić się, że komputer jest włączony i wszystkie podzespoły są zasilane. • Upewnić się, że wszystkie kable i przewody są pewnie podłączone do właściwych portów i gniazd. • Upewnić się, że kable i przewody nie są uszkodzone ani naderwane. • Upewnić się, że wszyst..

Wywoływanie testu PSA - Page 82

82  Diagnostyka UWAGA: Test PSA jest dostępny tylko w wybranych komputerach. Wywoływanie testu PSA 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer. 2. Na ekranie logo Dell naciśnij klawisz <F2>, aby uruchomić program konfiguracji systemu BIOS. UWAGA: Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty zbyt późno i zostanie wyświetlony ekran z logo systemu operacyjnego, należy poczekać na uruchomienie systemu i wyświetlenie pulpitu systemu Windows, a następnie ponownie uruchomić komputer i spróbować ponownie. 3. Wybierz pozycję Diagnostics (Diagnostyka) i naciśnij klawisz <Enter>..

Test LCD BIST - Page 83

Diagnostyka  83 UWAGA: Test ePSA jest dostępny tylko w wybranych komputerach. Ekran główny testu ePSA jest podzielony na trzy obszary: • Okno Devices (Urządzenia) — znajduje się po lewej stronie ekranu głównego testu ePSA. W tym obszarze są wyświetlane i mogą być wybierane wszystkie urządzenia zainstalowane w komputerze. • Okno Control (Sterowanie) — znajduje się po prawej stronie na dole ekranu głównego testu ePSA. - Zaznaczenie pola wyboru Thorough Test Mode (Dokładny tryb testowania) w oknie sterowania pozwala zmaksymalizować zakres i czas trwania testów. - ..

Uruchamianie testu LCD BIST - Page 84

84  Diagnostyka Uruchamianie testu LCD BIST 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer. 2. Na ekranie logo Dell naciśnij klawisz <F2>, aby uruchomić program konfiguracji systemu BIOS. UWAGA: Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty zbyt późno i zostanie wyświetlony ekran z logo systemu operacyjnego, należy poczekać na uruchomienie systemu i wyświetlenie pulpitu systemu Windows, a następnie ponownie uruchomić komputer i spróbować ponownie. 3. Wybierz pozycję Diagnostics (Diagnostyka) i naciśnij klawisz <Enter>. 4. Jeżeli na ekranie nie ma kolorowych linii, naciśn..

Kody dźwiękowe - Page 85

Diagnostyka  85 Jeśli test PSA zakończy się wynikiem pomyślnym, zostanie wyświetlony następujący komunikat: „No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended). (Jak dotąd w systemie nie wykryto żadnych problemów. Czy chcesz wykonać pozostałe testy pamięci? Ten proces potrwa 30 minut lub dłużej. Czy chcesz kontynuować? (Zalecane).) ” Naciśnij klawisz <y>, aby kontynuować testy, jeśli w komputerze występują problemy z pamięcią. W..

UWAGA: - Page 86

86  Diagnostyka Kody dźwiękowe Możliwy problem Jeden Możliwy błąd płyty głównej — błąd sumy kontrolnej BIOS ROM Dwa Nie wykryto pamięci RAM UWAGA: Jeśli niedawno instalowano lub wymieniano moduły pamięci, należy sprawdzić, czy wszystkie moduły pamięci są prawidłowo osadzone w gniazdach. Trzy Możliwy błąd płyty głównej — błąd zestawu układów Cztery Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM Pięć Błąd zegara czasu rzeczywistego Sześć Błąd karty graficznej lub kontrolera wideo Siedem Błąd procesora UWAGA: Ten kod dźwiękowy jest emitowany tylko w kompu..

Zmiana ustawień systemu BIOS - Page 87

Zmiana ustawień systemu BIOS  87 BIOS System BIOS przechowuje informacje o komputerze i przekazuje je do systemu operacyjnego, gdy komputer jest uruchamiany. Podstawowe ustawienia sprzętu można zmieniać w programie konfiguracji systemu BIOS. Program konfiguracji systemu BIOS umożliwia: • ustawić lub zmienić opcje z możliwością wyboru ustawienia przez użytkownika, takie jak hasło użytkownika; • sprawdzić informacje o urządzeniach zainstalowanych w komputerze, takie jak ilość pamięci, typ dysku twardego itp.; • zmienić informacje o konfiguracji systemu po dodaniu, ..

Wyjmowanie baterii podtrzymującej pamięć CMOS - Page 88

88  Resetowanie haseł systemu BIOS Resetowanie haseł systemu BIOS Hasła systemu BIOS są używane w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa komputerowi użytkownika. Możliwe jest włączenie monitu o podawanie hasła podczas rozruchu komputera lub uruchamiania programu konfiguracji systemu BIOS. Aby zresetować zagubione lub zapomniane hasła systemu BIOS, należy użyć jednego z poniższych sposobów w zależności od typu komputera. PRZESTROGA: W wyniku resetowania hasła do systemu BIOS usuwane są wszystkie dane z układu CMOS. Jeśli zmieniono ustawienia systemu BIOS, po z..

Korzystanie z menu rozruchu - Page 89

Zmiana sekwencji rozruchu  89 Zmiana sekwencji rozruchu Czasami zachodzi konieczność zmiany sekwencji rozruchu, aby uruchomić komputer z urządzenia innego niż domyślne, na przykład w celu ponownej instalacji systemu, użycia dysku do odzyskiwania lub dysku USB. Kolejność urządzeń rozruchowych można określić w menu rozruchu lub programie konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie z menu rozruchu Za pomocą menu rozruchu można zmienić bieżącą sekwencję rozruchu komputera. UWAGA: Komputer zostanie uruchomiony z wybranego urządzenia tylko raz, po czym zostanie przywrócone d..

Uzyskiwanie pomocy i kontakt - Page 90

90  Uzyskiwanie pomocy Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell Uzyskiwanie pomocy Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych: Informacje o produktach i usługach firmy Dell www.dell.com Windows 8.1 i Windows 10 Dell Help & Support (Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell) Windows 10 Get started App Windows 8.1 Help + Tips app Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Pomoc i obsługa techniczna , a następ..

Kontakt z firmą Dell - Page 91

Kontakt z firmą Dell  91 Informacje o rozwiązywaniu problemów, podręczniki, instrukcje konfiguracji, dane techniczne produktów, blogi pomocy technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd. www.dell.com/support Dowiedz się więcej na temat systemu operacyjnego, konfiguracji i obsługi komputer, tworzenia kopii zapasowych, diagnostyki problemów itp. Odwiedź stronę Ja i mój Dell: www.dell.com/support/manuals . Kontakt z firmą Dell Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell . UWAGA: Do..

Konserwacja komputera - Page 92

92  Konserwacja komputera Materiały dodatkowe Konserwacja komputera Zaleca się wykonanie poniższych czynności, aby zapobiec ogólnym problemom z komputerem: • Zapewnić bezpośredni dostęp do źródła zasilania, odpowiednią wentylację i poziomą powierzchnię do postawienia komputera. • Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. • Regularnie wykonywać kopię zapasową danych. • Regularnie przeprowadzać skanowanie w poszukiwaniu wirusów. • Sprawdzić komputer pod kątem błędów za pomocą narzędzia Suppo..

Konfigurowanie opcji zasilania - Page 93

Zarządzanie energią  93 • Uśpienie hybrydowe — Uśpienie hybrydowe jest połączeniem trybu uśpienia i trybu hibernacji. Otwarte dokumenty i programy są przechowywane w pamięci operacyjnej i zapisywane na dysku, a komputer jest przestawiany w tryb bardzo niskiego poboru energii. Umożliwia to szybkie wznowienie pracy. Kiedy opcja uśpienia hybrydowego jest włączona, uśpienie (wstrzymanie) komputera automatycznie powoduje uaktywnienie trybu uśpienia hybrydowego. • Zamykanie systemu — Zamykanie systemu jest przydatne, gdy użytkownik nie planuje używać komputera przez ..

Konfigurowanie działania przycisku zasilania - Page 94

94  Zarządzanie energią Konfigurowanie działania przycisku zasilania Aby skonfigurować działanie przycisku zasilania: Windows 10/8.1 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce ekranu Start. 2. Kliknij lub stuknij pozycję Wszystkie aplikacje w prawym dolnym rogu ekranu. 3. W obszarze Windows System kliknij pozycję Panel sterowania . UWAGA: W przypadku systemu Windows 8.1/Windows RT kliknij lub stuknij pozycję Ustawienia na panelu funkcji i kliknij lub stuknij Panel sterowania . 4. Jeżeli w oknie Panel sterowania włączono widok kategorii, kliknij listę Widok według: ..

„Zarządzanie energią” - Page 95

Zarządzanie energią  95 Czynności, które pozwalają wydłużyć czas pracy na akumulatorze: • Zawsze, gdy to możliwe, korzystaj z komputera podłączonego do zewnętrznego źródła zasilania. Każdy kolejny cykl ładowania/ rozładowania akumulatora obniża jego żywotność. • Konfiguracja ustawień zarządzania energią za pomocą opcji zasilania w systemie Microsoft Windows w celu zoptymalizowania użycia energii przez komputer (patrz „Zarządzanie energią” ). • Włączenie trybu uśpienia/czuwania i hibernacji. UWAGA: Czas eksploatacji akumulatora zmniejsza się z b..

Migracja z systemu operacyjnego Windows do jego now- - Page 96

96  Porady dotyczące migracji Tryb stacjonarny Dell Jeżeli komputer jest przeważnie używany z zasilaniem sieciowym, można włączyć tryb stacjonarny, aby zmniejszyć zakres, przy którym akumulator jest ładowany. Pozwala to ograniczyć liczbę cykli ładowania/ rozładowywania akumulatora i wydłużyć czas eksploatacji akumulatora. Sposób ładowania i rozładowywania jest automatycznie monitorowany przez oprogramowanie komputera przenośnego firmy Dell i w razie potrzeby wyświetlany jest monit o włączenie trybu trwałości. UWAGA: Tryb stacjonarny Dell jest dostępny tylko na..

Zalecenia dotyczące ergonomii - Page 97

Zalecenia dotyczące ergonomii  97 Zalecenia dotyczące ergonomii PRZESTROGA: Niewłaściwe lub zbyt długie używanie klawiatury może spowodować obrażenia. PRZESTROGA: Długotrwałe patrzenie w ekran monitora może nadwerężyć wzrok. Aby zapewnić wygodę i wydajność pracy, podczas konfiguracji i korzystania z komputera, należy stosować się do następujących wskazówek dotyczących ergonomii. Komputery przenośne nie zostały zaprojektowane do pracy ciągłej jako sprzęt biurowy. Jeśli komputer przenośny ma być używany przez dłuższy czas, zalecane jest podłączenie ze..

UWAGA: - Page 98

98  Zalecenia dotyczące ergonomii • Należy urozmaicać wykonywane czynności. Praca powinna być tak zorganizowana, aby nie trzeba było pisać na klawiaturze przez dłuższy czas. Po zakończeniu pisania należy wykonywać czynności, które wymagają użycia obu rąk. • Utrzymywać porządek pod biurkiem, aby przewody zasilające i inne przeszkody nie przeszkadzały wygodnie siedzieć lub nie powodowały możliwości potknięcia. 1 monitor na poziomie wzroku lub poniżej tego poziomu 4 stopy płasko na podłodze 2 monitor i klawiatura ustawione bezpośrednio przed użytkownikiem ..

Bambus — Przyjazne dla środowiska opakowania - Page 99

Dbałość firmy Dell o środowisko  99 Dbałość firmy Dell o środowisko Ekologia nie oznacza ograniczeń — oznacza otwarcie nowych możliwości. Oznacza poszukiwanie doskonalszych technologii. Każdego dnia podejmujesz decyzje, które mogą mieć bardziej lub mniej szkodliwy wpływ na środowisko. Jednak wybierając rozwiązania techniczne, nie chcesz iść na kompromis tam, gdzie liczy się koszt, wydajność i niezawodność. W firmie Dell wierzymy, że indywidualni użytkownicy sprzętu elektronicznego czy firmy nie muszą iść na kompromis, dlatego staramy się o takie rozwią..

Dane kontaktowe witryny zgodności z przepisami - Page 100

100  Zasady zgodności z przepisami Dołączanie do programu Plant a Tree Firma Dell uruchomiła program Plant a Tree mający na celu równoważenie gazów cieplarnianych emitowanych podczas produkcji energii elektrycznej niezbędnej do działania sprzętu komputerowego i poprawę zdrowia planety — jedno drzewo i las na raz. Recykling z firmą Dell Wymiana komputera czy poszczególnych podzespołów elektronicznych na nowe nie musi oznaczać wyrzucenia starych na śmietnik. Recykling domowych i biurowych komputerów w firmie Dell jest szybki, wygodny i bezpieczny. Wyświadcz przysług..

Sponsored links

Latest Update