Dell Xps 13 9370 Ja I Mój Manual Croatian

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Ja I Mój Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ja i Moj Dell - Page 1

Ja i Moj Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite računar. OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne poštuju. UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti. Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i zaštiti intelektualne svojine. Dell ™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim j..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj  3 Sadržaj Podešavanje računara 11 Povezivanje na Internet 11 Povezivanje na Internet pomoću LAN veze 11 Povezivanje na Internet pomoću WLAN veze 11 Povezivanje na Internet pomoću WWAN veze 12 Podešavanje zvuka 13 Konfigurisanje 5.1/7.1 audio izlaza 14 Povezivanje 5.1 zvučnika 15 Povezivanje 7.1 zvučnika 16 Podešavanje štampača 17 Podešavanje web kamere 18 Integrisana web kamera 18 Eksterna web kamera 18 Podešavanje Bluetooth funkcije 18 Podešavanje Intel RealSense 3D kamere 18 O računaru 19 Adapter za napajanje 19 Baterija 20 Dugmasta baterija 20 Tabla osetljiva..

 - Page 4

4  Sadržaj Kamera 22 Web kamera 22 3D kamera 22 Intel RealSense 3D kamera 22 Bežični ekran 22 Tastatura 22 Fizička tastatura 23 Pozadinsko osvetljenje tastature 24 Tastatura na ekranu 24 Vrste povezivanja tastature 24 Žično 24 Bežično 25 Servisna oznaka i kod za brzi servis 25 Lokacija nalepnice na računaru 25 Web stranice Dell podrške 25 BIOS program za podešavanje sistema 25 Uređaj za skladištenje 26 Unutrašnji uređaji za skladištenje 26 Prenosivi uređaji za skladištenje 26 Optičke disk jedinice i diskovi 26 Memorijske kartice 27 Memorijski modul 29 Matična ploča 3..

Korišćenje računara - Page 5

Sadržaj  5 Video kartica 32 TV tjuneri 33 Ugrađeni 33 Spoljni 33 Zvučnici 34 2.1 Audio 34 5.1 Audio 34 7.1 Audio 34 Web kamera 35 Mreža 35 Lokalna računarska mreža (LAN) 35 Bežična lokalna mreža (WLAN) 35 Bežična mreža šireg područja (WWAN) 35 Lična bežična mreža (WPAN) 35 Modem 36 Ruter 36 Kontroler mrežnog interfejsa (NIC) 36 Adapter za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) 36 Adapter za bežičnu mrežu šireg područja (WWAN) 37 Bluetooth 37 Bliska komunikacija 37 Korišćenje računara 38 Punjenje baterije 38 Korišćenje tastature 38 Prečice na tastaturi 38 Prečice n..

Portovi i konektori - Page 6

6  Sadržaj Korišćenje table osetljive na dodir 43 Pokreti table osetljive na dodir 44 Pomeranje 44 Zumiranje 45 Rotiranje 46 Obrtanje 47 Brzo pokretanje 47 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 47 Pokreti ekrana osetljivog na dodir 48 Zumiranje 48 Držanje 48 Obrtanje 49 Rotiranje 49 Pomeranje 49 Upotreba Bluetooth funkcije 50 Uparivanje Bluetooth uređaja s računarom ili tabletom 50 Korišćenje web kamere 51 Snimanje zamrznute slike 51 Snimanje video zapisa 52 Biranje kamere i mikrofona 52 Portovi i konektori 53 Audio 53 Vrste audio ulaza 53 USB 54 USB ulazi 54 eSATA 56 Vizuelno ..

Softver i aplikacije - Page 7

Sadržaj  7 Digitalni vizuelni interfejs (DVI) 56 DisplayPort 56 Mini DisplayPort 56 Prednosti DisplayPort-a 57 HDMI 57 Prednosti HDMI-ja 57 Mini HDMI 57 Micro HDMI 58 S/PDIF 58 Softver i aplikacije 59 Absolute 59 Dobijanje pomoći za Absolute 59 Moja Dell preuzimanja 59 Dell SupportAssist 60 Preuzimanja aplikacije Dell SupportAssist 60 Pristupanje aplikaciji SupportAssist 60 PC Checkup (provera ličnog računara) 61 Stanica sa rešenjima 62 Ponude Stanice sa rešenjima 62 Quickset 63 Instaliranje Quickset-a 63 NVIDIA 3D aplikacije 63 Igranje igara u 3D formatu 64 Prečice na tastaturi 6..

Obnavljanje operativnog sistema - Page 8

8  Sadržaj Obnavljanje operativnog sistema 66 Opcije za oporavak sistema 66 Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak 67 Osnovno Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak 67 Pristupanje Dell kreiranju rezervne kopije i oporavku 67 Kreiranje diskova za ponovnu instalaciju sistema 68 Obnavljanje računara 68 Premijum Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak 68 Nadogradnja na Premijum Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak 68 Obnavljanje podataka iz rezervne kopije sistema 68 Obnavljanje određenih datoteka ili fascikli iz Rezervne kopije celog sistema 68 Obnavljanje određenih datotek..

Sadržaj - Page 9

Sadržaj  9 Windows 7 72 Upotreba obnavljanja sistema 72 Opoziv poslednjeg oporavljanja sistema 73 Disk sa operativnim sistemom 73 Ponovno instaliranje operativnog sistema pomoću diska s operativnim sistemom 73 Medijumi za ponovnu instalaciju sistema 73 Obnavljanje računara pomoću medijuma za ponovnu instalaciju sistema 74 Rešavanje problema 75 Osnovni koraci za rešavanje problema 75 Dijagnostika 75 Analiza sistema pre pokretanja 75 Pokretanje PSA 75 Prošireni PSA 76 LCD BIST 77 Pokretanje LCD BIST-a 77 Pozivanje ePSA 78 Tonski kodovi 79 BIOS 80 Promena BIOS postavki 80 Ulazak u BI..

 - Page 10

10  Sadržaj Menjanje sekvence pokretanja 82 Upotreba menija za pokretanje 82 Korišćenje BIOS programa za podešavanje sistema 82 Kako dobiti pomoć i kontaktirati Dell 83 Dobijanje pomoći 83 Kontaktirajte kompaniju Dell 84 Reference 85 Održavanje računara 85 Upravljanje napajanjem 85 Konfigurisanje postavki napajanja 86 Konfigurisanje ponašanja dugmeta za napajanje 87 Produžavanje radnog veka baterije 87 Dell režim dugotrajnosti 88 Dell režim stonog računara 89 Saveti o migraciji 89 Migracija s jednog operativnog sistema Windows na noviji operativni sistem Windows 89 Uputstv..

Povezivanje na Internet pomoću LAN veze - Page 11

Podešavanje računara  11 Podešavanje računara Postupak podešavanja će varirati u zavisnosti od vašeg računara. Za posebna uputstva koja se odnose na vaš računar ili tablet pogledajte  Vodič za brzi početak koji ste dobili uz računar ili pogledajte na www.dell.com/support . Povezivanje na Internet Računar možete povezati sa Internetom koristeći kablovsku, DSL, modemsku ili WWAN vezu. Možete i da instalirate žični ili bežični ruter da biste delili kablovsku ili DSL Internet vezu sa više uređaja. Neki kablovski i DSL modemi takođe imaju ugrađene bežične rutere. ..

Povezivanje na Internet pomoću WWAN veze - Page 12

12  Podešavanje računara Windows 8.1 1. Kliknite na ili dodirnite Postavke u bočnoj traci za dugmad i kliknite na ili dodirnite . 2. Kliknite na mrežu s kojom želite da se povežete. 3. Kliknite na Poveži . 4. Unesite mrežnu lozinku ako se to od vas bude tražilo. NAPOMENA: Možda ste konfigurisali mrežni ključ tokom podešavanja rutera ili ruter već ima podrazumevani mrežni ključ. Za detalje kontaktirajte proizvođača rutera. 5. Uključite/isključite deljenje datoteka (opcija). Windows 7 1. U polju sa obaveštenjima izaberite . 2. Kliknite na mrežu s kojom želite da se ..

Podešavanje računara - Page 13

Podešavanje računara  13 Windows 8.1 / Windows RT 1. Kliknite na ili dodirnite Postavke u bočnoj traci za dugmad. 2. Kliknite na ili dodirnite . 3. Kliknite na ili dodirnite mrežu s kojom želite da se povežete. 4. Kliknite na ili dodirnite Poveži . 5. Ako se to od vas zatraži unesite ime pristupne tačke (APN) ili PIN, korisničko ime i lozinku. Windows 7 1. Kliknite na Start , u polje za pretragu upišite Mobile Broadband Utility i pritisnite Enter . 2. U prozoru uslužnog programa za mobilnu mrežu širokog propusnog opsega kliknite na Poveži . 3. Ako se to od vas zatraži une..

Konfigurisanje 5.1/7.1 audio izlaza - Page 14

14  Podešavanje računara Konfigurisanje 5.1/7.1 audio izlaza Konfigurišite računar tako da pruža višekanalni audio izlaz. Windows 8.1/10 1. U polje za pretragu unesite „Audio“. NAPOMENA: U sistemu Windows 10, kliknite na ili dodirnite ikonu za pretragu da biste pristupili polju za pretragu. U sistemu Windows 8.1, kliknite na ili dodirnite dugme za pretragu da biste pristupili polju za pretragu. 2. Kliknite na ili dodirnite Upravljanje audio uređajima . 3. Na kartici Reprodukcija kliknite na ili dodirnite Zvučnici ili slušalice . 4. Kliknite na ili dodirnite Konfiguriši pa k..

Povezivanje 5.1 zvučnika - Page 15

Podešavanje računara  15 Povezivanje 5.1 zvučnika 1 Zadnji audio priključak na računaru 5 Srednji/LFE izlaz za okružujući zvuk na zvučniku 2 Srednji/LFE izlaz za okružujući zvuk na računaru 6 Prednji audio priključak na zvučniku 3 Prednji audio priključak na računaru 7 Zadnji audio priključak na zvučniku 4 5.1 kanalni audio kabl

..

Povezivanje 7.1 zvučnika - Page 16

16  Podešavanje računara Povezivanje 7.1 zvučnika 1 Zadnji audio priključak na računaru 6 Srednji/LFE izlaz za okružujući zvuk na zvučniku 2 Srednji/LFE izlaz za okružujući zvuk na računaru 7 Prednji audio priključak na zvučniku 3 Bočni audio priključak na računaru 8 Zadnji audio priključak na zvučniku 4 Prednji audio priključak na računaru 9 Bočni audio priključak na zvučniku 5 7.1 kanalni audio kabl

..

Podešavanje štampača - Page 17

Podešavanje računara  17 Podešavanje štampača Možete da povežete štampač na računar pomoću USB veze. Neki štampači takođe mogu da podržavaju Wi-Fi i Bluetooth povezivanje. NAPOMENA: Funkcije koje podržava vaš štampač i koraci za instaliranje se mogu razlikovati u zavisnosti od modela štampača. Za više informacija o podešavanju štampača vidite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač. Ako instalirate žični štampač povežite štampač na računar pomoću USB kabla pre nego što obavite te korake. Ako instalirate bežični štampač sledite uputstva u dokumen..

„Korišćenje web kamere“ - Page 18

18  Podešavanje računara Podešavanje web kamere Integrisana web kamera Integrisana web kamera nalazi se na ekranu prenosnog računara ili eksternom ekranu. Ako ste web kameru naručili uz računar, upravljački programi i softver su već instalirani kada dobijete računar. Koristite medijume koje ste dobili uz računar samo za njihovu ponovnu instalaciju. Za više informacija o korišćenju web kamere pogledajte „Korišćenje web kamere“ . Eksterna web kamera Koristite medijume koje ste dobili uz web kameru za instaliranje upravljačkih programa i drugih potrebnih softvera da bis..

Adapter za napajanje - Page 19

Adapter za napajanje  19 O računaru Adapter za napajanje Adapteri za napajanje se koriste za napajanje prenosnih računara, tableta i određenih stonih računara. Komplet adaptera za napajanje kompanije Dell sastoji se od adaptera za napajanje i kabla za napajanje. Nazivna snaga adaptera za napajanje (65 W, 90 W, itd) zavisi od uređaja za koji je namenjen, dok se kabl za napajanje razlikuje u zavisnosti od zemlje u koju se adapter za napajanje isporučuje. OPREZ: Da ne biste oštetili računar, preporučljivo je da koristite isključivo adapter koji ste dobili uz uređaj ili zamenski..

„Produžavanje radnog veka baterije“ - Page 20

20  Baterija Baterija Baterije se uglavnom klasifikuju prema svojoj nazivnoj snazi, kao na primer 45 WHr, 65 WHr itd. Baterija vam omogućava da svoj uređaj koristite kada nije priključen na strujnu utičnicu. Životni ciklus baterije je broj puta koji se ona može isprazniti i napuniti a da to nema značajnog uticaja na dužinu rada. Bateriju morate zameniti kada dođe do kraja svog životnog ciklusa. U zavisnosti od modela računara, bateriju na računaru može da zameni sam korisnik ili on može zatražiti da zamenu baterije izvrši serviser kompanije Dell. NAPOMENA: Baterije viso..

„Korišćenje table osetljive na dodir“ - Page 21

Tabla osetljiva na dodir  21 Tabla osetljiva na dodir Tabla osetljiva na dodir je dostupna na većini računara i ona pruža funkcionalnost miša. Ona ima površinu osetljivu na dodir koja registruje kretanje i položaj vaših prstiju. Tablu osetljivu na dodir možete da koristite za pomeranje pokazivača, prevlačenje ili pomeranje izabranih stavki i pritiskanje dodirivanjem površine. Table osetljive na dodir na kojima su omogućeni pokreti podržavaju pokrete kao što su uvećavanje, umanjivanje primicanjem prstiju, rotacija, pomeranje itd. Možete i da kupite eksterne table osetljiv..

NAPOMENA: - Page 22

22  Kamera Kamera Web kamera Omogućava video ćaskanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa. 3D kamera 3D kamera vam omogućava da snimate i emitujete trodimenzionalne slike, što vam pomaže da zapazite udaljenost, veličinu i dimenzije predmeta pomoću ugrađenih senzora. To doprinosi boljoj interaktivnosti tokom video-konferencija, igranja igara preko interneta itd. Intel RealSense 3D kamera RealSense kamera sadrži tri objektiva, standardnu 2D kameru za obične fotografije i video zapise, zajedno sa infracrvenom kamerom i infracrvenim laserskim projektorom. Infracrveni delo..

Fizička tastatura - Page 23

Tastatura  23 • Tasterske prečice za multimedije i aplikacije • Kontrolni tasteri kao što su Ctrl, Alt, Esc i Windows taster • Tasterske prečice za izvršavanje specifičnih zadataka ili za pokretanje specifičnih funkcija • Funkcijski tasteri od F1 do F12 • Navigacioni tasteri za pomeranje pokazivača unutar dokumenata ili prozora: Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert i tasteri sa strelicama Fizička tastatura Fizičke tastature se koriste sa prenosnim računarima i stonim računarima. Prenosni računari obično imaju ugrađenu tastaturu. Eksterne tastature se obi..

Pozadinsko osvetljenje tastature - Page 24

24  Tastatura Pozadinsko osvetljenje tastature Pozadinsko osvetljenje koje postoji na nekim fizičkim tastaturama osvetljava simbole na tasterima radi korišćenja tastature u mračnom okruženju. Pozadinsko osvetljenje možete uključiti ručno ili ga konfigurisati tako da se automatski uključuje kada se računar postavi u tamno okruženje. Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem na Dell prenosnim računarima ima različita stanja osvetljenja. Pritisnite taster Fn i taster sa strelicom za desno da biste promenili s jednog na drugo stanje osvetljenja. NAPOMENA: Tastatura sa pozadinskim os..

Servisna oznaka i kod za brzi servis - Page 25

Servisna oznaka i kod za brzi servis  25 Bežično Bežične tastature koriste radio frekvenciju (RF) ili Bluetooth (BT) da bi se povezale s vašim računarom. Na taj način se smanjuje preplitanje kablova i pruža fleksibilnost za korišćenje tastature iz udobnijeg položaja na udaljenosti od nekoliko metara od računara. Za rad takvih tastatura su potrebne baterije. Tastatura koja koristi RF tehnologiju obično se isporučuje sa prijemnikom koji morate priključiti na računar. Bluetooth tastature se mogu upariti sa ugrađenom Bluetooth karticom na vašem računaru ili eksternim Blue..

Unutrašnji uređaji za skladištenje - Page 26

26  Uređaj za skladištenje NAPOMENA: Zahtev za unos komande F2 ostaje aktivan kratko. Ako propustite ovu komandu, sačekajte da računar prikaže radnu površinu, a zatim ga isključite i pokušajte ponovo. 3. Idite na karticu Main (Glavno) i potražite stavku Service Tag (Servisna oznaka). Za više informacija o BIOS programu za podešavanju sistema pogledajte Servisno uputstvo vašeg računara na www.dell.com/support . Uređaj za skladištenje Uređaji za skladištenje omogućavaju skladištenje podataka za kasniju upotrebu. Uređaji za skladištenje mogu biti interni ili eksterni. V..

Uređaj za skladištenje - Page 27

Uređaj za skladištenje  27 • Blu-ray pisač — može da čita i piše po Blu-ray diskovima, DVD-ima i CD-ima. • Blu-ray čitač + DVD RW combo — može da čita Blu-ray diskove. Može da čita i piše po DVD-ima i CD-ima. • DVD RW — može da čita i piše po DVD-ima i CD-ima. Memorijske kartice Memorijske kartice ili medijske ili fleš kartice koriste fleš memoriju za skladištenje podataka. One su prepisive, brze i zadržavaju podatke čak i kada je napajanje isključeno. One se obično koriste u uređajima kao što su digitalne kamere, mobilni telefoni, medijski plejeri,..

 - Page 28

28  Uređaj za skladištenje MultiMedia Card (MMC) Mobile RS MMC Extreme Digital (xD) Memory Stick XC (MSXC) Compact Flash I, II/Compact Flash MD Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro-HG Duo Memory Stick (MS) / Memory Stick Pro (MS Pro) Smart Media / Smart Media XD

..

Memorijski modul - Page 29

Memorijski modul  29 Memorijski modul Memorijski modul čuva privremene podatke koji su vašem računaru potrebni za izvršavanje zadataka. Bilo koja datoteka ili aplikacija učitava se u memorijski modul pre nego što možete da ih otvorite ili koristite. Memorijski moduli se kategorišu prema svom kapacitetu (u GB) i brzini (u MHz). Brža memorija većeg kapaciteta obično pruža bolje performanse. Uobičajeni tipovi memorijskih modula su: • Dvostruki ugrađeni memorijski modul (DIMM) — koristi se u stonim računarima. • Dvostruki linijski memorijski modul malih dimenzija (SODI..

Matična ploča - Page 30

30  Matična ploča Matična ploča Matičnu ploču čini centralna štampana ploča računara. Svi ostali uređaji povezuju se na matičnu ploču kako bi međusobno direktno komunicirali Matična ploča drži važne kontrolere i konektore koji pomažu u razmeni podataka između različitih komponenti računara. Matična ploča može imati i integrisane grafičke, zvučne i mrežne mogućnosti. Neke važne komponente matične ploče su: • Ležište procesora • Priključci memorijskog modula • Otvori za karticu za proširenje • CMOS za čuvanje BIOS-a Skup čipova Skup čipova ko..

Ventilator računara - Page 31

Ventilator računara  31 Procesori se uglavnom klasifikuju na osnovu: • Broja procesorskih jezgara • Brzine ili frekvencije merene u gigahercima (GHz) ili megahercima (MHz) • Ugrađene memorije, takođe poznate i kao keš memorija Ovi aspekti takođe određuju performanse procesora. Više vrednosti uopšteno znače bolje performanse. Određeni procesori mogu biti integrisani na matičnoj ploči. Neki proizvođači procesora su Intel, AMD, Qualcomm itd. Ventilator računara Ventilator računara hladi unutrašnje komponente računara izbacivanjem vrelog vazduha iz unutrašnjosti rač..

Termalno mazivo - Page 32

32  Termalno mazivo Termalno mazivo Termalno mazivo, koje se takođe naziva termalni gel ili termalni spoj, koristi se za kreiranje toplotnog induktivnog sloja između procesora i rashladnog elementa. Primenom termalnog maziva između procesora i rashladnog elementa povećava se razmena toplote od strane procesora ka rashladnom elementu, s obzirom da termalno mazivo ima bolju provodnost od vazduha. Video kartica Video kartice obrađuju grafičke podatke i šalju video signale do uređaja za prikazivanje kao što je monitor ili projektor. Postoje dve vrste video kartica: • Integrisane ..

TV tjuneri - Page 33

TV tjuneri  33 Mogućnost biranja grafičke kartice omogućava računarima koji imaju integrisani čip za grafičku karticu male snage i odvojenu grafičku karticu velike snage da izaberu neku od ove dve kartice u zavisnosti od opterećenja i zahteva. TV tjuneri TV tjunere možete da koristite za gledanje televizije na vašem računaru. TV tjuneri su dostupni za stone i prenosne računare kao interni ili eksterni uređaji. NAPOMENA: TV tjuneri nisu podržani na svim računarima. Ugrađeni • PCI-E • PCI Spoljni • USB • PC kartica • ExpressCard TV tjuneri su uglavnom samostalni, ..

„Podešavanje zvuka“ - Page 34

34  Zvučnici Zvučnici Prenosni računari i tableti imaju ugrađene zvučnike za audio izlaz. Stoni računari takođe imaju ugrađeni zvučnik. Međutim, oni se koriste samo za emitovanje tonova koji ukazuju na greške ili kvarove. Možete i da povežete eksterne zvučnike na svoj računar ili tablet. Zvučnici mogu da podrže audio priključak od 3,5 mm, USB ili bežičnu vezu sa vašim računarom. Zvučnici se uopšteno kategorišu prema broju audio kanala koje podržavaju, kao što su; 2, 2.1, 5.1, 7.1 itd. Broj ispred decimalne tačke ukazuje na broj kanala dok broj iza decimalne ta..

„Korišćenje web kamere“ - Page 35

Web kamera  35 Web kamera Web kamera je uređaj koji omogućava snimanje video zapisa i fotografija, a može se koristiti i za video pozive. Vaš ekran možda ima ugrađenu web kameru ili na računar možete da priključite eksternu web kameru. Kvalitet kamere je uglavnom određen brojem piksela koje može snimiti. Da biste koristili web kameru morate da instalirate njene upravljačke programe i softver. Ako ste web kameru naručili uz računar, upravljački programi i softver obično su već instalirani kada dobijete računar. Za više informacija o korišćenju web kamere pogledajte ..

 - Page 36

36  Mreža Modem Modemi vam omogućavaju da povežete računar ili ruter na Internet. Modemi mogu biti analogni (pozivni) ili digitalni (DSL ili kablovski). DSL ili kablovske modeme obično obezbeđuje vaš dobavljač Internet usluga. • Pozivni modem — Elektronski uređaji koji pretvaraju analogne telefonske signale u digitalne signale koje računar može da obrađuje, i digitalne signale računara u analogne signale koji mogu da se šalju putem telefonskih linija. Pozivni modemi mogu biti interni ili eksterni. • Digitalni modem — služi za slanje podataka ka digitalnoj telefonsk..

Adapter za bežičnu mrežu šireg područja (WWAN) - Page 37

Mreža  37 Adapter za bežičnu mrežu šireg područja (WWAN) Kontroleri bežične regionalne računarske mreže (WWAN) omogućavaju bežično povezivanje putem tehnologije celularnih antena. Ova tehnologija je uglavnom dostupna na telefonima, tabletima i poslovnim prenosnim računarima. SIM kartica i ugovor o servisiranju mogu biti potrebi za povezivanje na WWAN mrežu. Bluetooth Bluetooth omogućava povezivanje drugih uređaja sa aktivnom Bluetooth funkcijom na računar ili tablet na kratkom rastojanju. U Bluetooth uređaje mogu spadati telefoni, slušalice, tastatura, miš, štampač..

„Produžavanje radnog veka baterije“ - Page 38

38  Punjenje baterije Korišćenje računara Punjenje baterije Povežite adapter za napajanje na vaš računar ili tablet da biste punili bateriju. Baterija se puni kada se računar ili tablet koriste ili kada su isključeni. Unutrašnja električna kola baterije sprečavaju preterano punjenje baterije. NAPOMENA: Ako se baterija previše zagreje zato što se nalazi u toplom okruženju, možda neće moći da se puni kada je povežete sa adapterom. Sačekajte da se baterija ohladi da biste mogli da nastavite s punjenjem. NAPOMENA: Za korake koji će produžiti radni vek baterije računara ..

Korišćenje tastature - Page 39

Korišćenje tastature  39 Fn i Esc Aktivira režim za upravljanje energijom. Ovu prečicu na tastaturi možete da reprogramirate tako da aktivira različite režime za upravljanje energijom pomoću kartice Advanced (Napredno) u prozoru Power Options Properties (Svojstva opcija za napajanje). F2 Menja naziv izabrane stavke. F3 Traži datoteku ili fasciklu. F4 Prikazuje padajuću traku za adresu u Windows Explorer-u. F5 Osvežava aktivni prozor. F6 Ciklično prelazi preko elemenata ekrana u prozoru ili na radnoj površini. F10 Aktivira traku menija u aktivnom programu. Ctrl i c Kopira iz..

 - Page 40

40  Korišćenje tastature Shift i Delete Briše izabranu stavku, ali je ne premešta u Korpu za otpatke. OPREZ: Datoteke obrisane ovom metodom ne mogu biti vraćene iz korpe za otpatke. Ctrl i taster sa strelicom na desno Pomera kursor na početak sledeće reči. Ctrl i taster sa strelicom na levo Pomera kursor na početak prethodne reči. Ctrl i taster sa strelicom na dole Pomera kursor na početak sledećeg odlomka. Ctrl i taster sa strelicom na gore Pomera kursor na početak prethodnog odlomka. Ctrl, Shift i taster sa strelicom Bira deo teksta. Shift i bilo koji taster sa strelicom B..

Prečice na tastaturi — Windows 8.1/Windows RT - Page 41

Korišćenje tastature  41 Prečice na tastaturi — Windows 8.1/Windows RT U tabeli koja sledi nalaze se neke prečice na tastaturi koje su specifične za Windows 8.1 i Windows RT. Ove prečice na tastaturi predstavljaju dodatak prečicama na tastaturi koje su već dostupne u ranijim verzijama sistema Windows. Taster Windows i kucanje slova Pretražuje računar. Ctrl i + Približava veliki broj stavki na ekranu kao što su aplikacije fiksirane za početni ekran. Ctrl i - Udaljava veliki broj stavki na ekranu kao što su aplikacije fiksirane za početni ekran. Taster Windows i c Otvara ..

Tastaturu možete prilagoditi na sledeći način: - Page 42

42  Korišćenje tastature Taster Windows, Ctrl i Tab Prikazuje bočnu traku sa otvorenim aplikacijama i zadržava bočnu traku na ekranu čak i nakon otpuštanja tastera. Tada se možete kretati kroz otvorene aplikacije pomoću tastera sa strelicama. Taster Windows, Shift i . Kači aplikaciju na levu stranu. Taster Windows i . Pregled otvorenih aplikacija. NAPOMENA: Za specijalne tasterske prečice koje su dostupne na vašem računaru pogledajte  Vodič za brzi početak koji ste dobili uz računar ili na www.dell.com/support . Prilagođavanje tastature Tastaturu možete prilagoditi na ..

Korišćenje numeričkih tastera na prenosnom računaru - Page 43

Korišćenje table osetljive na dodir  43 Windows 7 1. Kliknite na Start → Kontrolna tabla . 2. Ako je vaša Kontrolna tabla prikazana po opciji Kategorija , kliknite na padajući meni Videti po: i izaberite Male ikone ili Velike ikone . 3. Kliknite na Tastatura . 4. Podesite postavke tastature koje želite da promenite i kliknite na U redu da biste sačuvali postavke i zatvorili prozor. Korišćenje numeričkih tastera na prenosnom računaru 1 Numerička tastatura Vaš prenosni računar može imati numeričku tastaturu integrisanu u standardnu tastaturu. Tastatura odgovara tastaturi n..

Pokreti table osetljive na dodir - Page 44

44  Korišćenje table osetljive na dodir • Da biste uradili dupli klik na neki objekat, dva puta pritisnite levo dugme na tabli osetljivoj na dodir ili dva puta pritisnite samu tablu osetljivu na dodir. • Da biste izabrali i premestili (prevukli) objekat, postavite kursor na objekat i brzo dva puta pritisnite tablu osetljivu na dodir; nakon drugog pritiska nemojte podići prst s table osetljive na dodir, a zatim premestite izabrani objekat pomerajući prst po površini table osetljive na dodir. Pokreti table osetljive na dodir NAPOMENA: Vaš računar možda ne podržava neke pokrete..

Korišćenje table osetljive na dodir - Page 45

Korišćenje table osetljive na dodir  45 Automatsko horizontalno pomeranje — Omogućava pomeranje nalevo ili nadesno u aktivnom prozoru. Brzo pomerite dva prsta ulevo ili udesno da biste aktivirali horizontalno automatsko pomeranje. Kucnite na tablu osetljivu na dodir da biste zaustavili automatsko listanje. Kružno pomeranje nagore/nadole — Omogućava pomeranje gore/dole. U zoni za vertikalno pomeranje na desnoj ivici table osetljive na dodir, pomerite prst u smeru kazaljki sata da biste pomerili nagore i u smeru suprotnom od kazaljki sata da biste pomerili nadole. Kružno pomeran..

Zumiranje s dva prsta - Page 46

46  Korišćenje table osetljive na dodir Pomerite prst nadole u zoni zumiranja da biste udaljili. Zumiranje s dva prsta — Omogućava približavanje ili udaljavanje pomoću dva prsta. Stavite dva prsta na tablu osetljivu na dodir i zatim ih razdvojte da biste približili prikaz. Stavite dva prsta na tablu osetljivu na dodir i zatim ih spojite da biste udaljili prikaz. Rotiranje Uvrtanje — Omogućava rotiranje aktivnog sadržaj u fazama od po 90 stepeni pomoću dva prsta. Držeći palac na jednom mestu, pomerajte kažiprst lučno levo ili desno da biste zarotirali izabrani predmet za..

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir - Page 47

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir  47 Obrtanje Omogućava vam da obrćete sadržaj unapred ili unazad. Brzo pomerite tri prsta levo ili desno da biste obrnuli sadržaj unazad ili unapred. Brzo pokretanje Omogućava vam da otvarate omiljene aplikacije. Dodirnite tablu osetljivu na dodir sa tri prsta da biste pokrenuli unapred konfigurisanu aplikaciju. NAPOMENA: Koristeći alatku za konfigurisanje table osetljive na dodir izaberite aplikaciju koju ćete pokrenuti. Korišćenje ekrana osetljivog na dodir NAPOMENA: Izbegavajte upotrebu ekrana osetljivog na dodir u okruženjima sa pra..

Pokreti ekrana osetljivog na dodir - Page 48

48  Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Pokreti ekrana osetljivog na dodir Pokreti na ekranu osetljivom na dodir povećavaju mogućnosti korišćenja ekrana time što omogućavaju izvršavanje zadataka kao što su zumiranje, pomeranje, rotiranje i tako dalje, i to povlačenjem ili obrtanjem prsta po ekranu. NAPOMENA: Neki od ovih pokreta su specifični za određene aplikacije i neće funkcionisati u svim aplikacijama. Zumiranje Stavite dva prsta na ekran osetljiv na dodir i zatim ih razdvojte da biste približili prikaz. Stavite dva prsta na ekran osetljiv na dodir i zatim ih spojit..

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir - Page 49

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir  49 Obrtanje Pomerite brzo prst u željenom smeru da biste listali sadržaj u aktivnom prozoru kao stranice u knjizi. Brzo prevlačenje takođe funkcioniše vertikalno pri pregledavanju sadržaja kao što su slike ili pesme u listi za reprodukciju. Rotiranje Rotiranje u smeru kazaljki — Držeći prst ili palac na jednom mestu, pomerite drugi prst lučnim pokretom nadesno. Rotiranje suprotno od smera kazaljki — Držeći prst ili palac na jednom mestu, pomerite drugi prst lučnim pokretom nalevo. Takođe možete da rotirate aktivni sadržaj pome..

Uparivanje Bluetooth uređaja s računarom ili tabletom - Page 50

50  Upotreba Bluetooth funkcije Horizontalno pomeranje — Pomerite nalevo ili nadesno u aktivnom prozoru. Pomerajte prst levo ili desno da biste aktivirali horizontalno pomeranje. Upotreba Bluetooth funkcije Možete da povežete (uparite) Bluetooth uređaje kao što su miš, tastatura, slušalice, telefoni, televizor itd. Za detalje o uparivanju uređaja sa vašim računarom pogledajte dokumentaciju uređaja. NAPOMENA: Proverite da li su vam upravljački programi za Bluetooth instalirani na računaru. Uparivanje Bluetooth uređaja s računarom ili tabletom Windows 10 1. Uključite Bluet..

Snimanje zamrznute slike - Page 51

Korišćenje web kamere  51 2. Desnim tasterom miša kliknite na Bluetooth ikonu u polju za obaveštenja na traci zadataka pa kliknite na Dodaj uređaj . NAPOMENA: Ako ne možete da pronađete Bluetooth ikonu, kliknite na ili dodirnite strelicu pored polja za obaveštenja. 3. U prozoru Dodaj uređaj izaberite uređaj i kliknite na ili dodirnite Sledeće . NAPOMENA: Ako se vaš uređaj ne nalazi na spisku, proverite da li ga je moguće otkriti. 4. Pratite uputstva na ekranu da biste završili proces uparivanja. NAPOMENA: Na računaru ili tabletu i uređaju može biti prikazana pristupna ..

Snimanje video zapisa - Page 52

52  Korišćenje web kamere Snimanje video zapisa 1. Otvorite Dell Webcam Central. 2. Kliknite na ili dodirnite karticu Snimite video zapise . 3. Kliknite na ili dodirnite ikonu za snimanje da biste započeli snimanje video zapisa. 4. Kada završite sa snimanjem video zapisa, ponovo kliknite na ili dodirnite ikonu za snimanje da biste prestali sa snimanjem. NAPOMENA: Da biste konfigurisali opcije kao što su veličina video zapisa, tajmer, dužina snimanja, kvalitet snimka i tako dalje, kliknite na ili dodirnite padajuću strelicu pored ikone za snimanje. Biranje kamere i mikrofona Ako r..

Vodič za brzi početak - Page 53

Audio  53 Portovi i konektori Audio Audio priključci omogućavaju vam da priključite zvučnike, slušalice, mikrofone, sisteme ozvučenja, pojačala ili audio izlaze TV-a. NAPOMENA: Vaš računar možda ne podržava audio ulaze. Za informacije o ulazima koji su dostupni na vašem računaru ili tabletu pogledajte Vodič za brzi početak koji ste dobili uz računar ili tablet ili Specifikacije na  www.dell.com/support . Vrste audio ulaza Ulaz za slušalice — Povezuje slušalice, zvučnike s pojačalom ili sistem ozvučenja. Ulaz za mikrofon — Povezuje eksterni mikrofon za snimanje ..

USB ulazi - Page 54

54  Audio Bočni ulaz za sistem okružujućeg zvuka — Povezuje leve/ desne zvučnike. RCA S/PDIF ulaz — Prenosi digitalni audio signal bez potrebe za pretvaranjem analognog audio signala. Optički S/PDIF ulaz — Prenosi digitalni audio signal koristeći optičke signale bez potrebe za pretvaranjem analognog audio signala. USB Univerzalna serijska magistrala (USB) omogućava povezivanje perifernih uređaja na računar ili tablet. Ovi periferni uređaji uključuju miša, tastaturu, štampač, eksterne uređaje, kamere, telefone itd. USB ulaz može da se koristi za prenos podataka izme..

USB standardi - Page 55

Audio  55 USB standardi USB 3.1 — Takođe se naziva SuperSpeed USB ulaz. Ulaz povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka od 5 Gb/s (USB 3.1 Gen 1) i 10 Gb/s (USB 3.1 Gen 2). USB 3.0 — Takođe se naziva SuperSpeed USB ulaz. Ulaz podržava brzinu prenosa podataka do 4,8 Gb/s i kompatibilan je sa prethodnim verzijama USB standarda. USB 2.0 — Takođe se naziva Hi-Speed USB ulaz. On obezbeđuje dodatni propusni opseg za aplikacije za multimedije i skladištenje. USB 2.0 ulaz podržava brzinu prenosa podataka do..

Mini DisplayPort - Page 56

56  eSATA eSATA eSATA vam omogućava da na računar povežete eksterne memorijske uređaje kao što su čvrsti diskovi i optički diskovi. On obezbeđuje isti propusni opseg kao i interni SATA ulazi. Vaš računar može imati samostalni eSATA ulaz ili eSATA/USB kombinovani ulaz. Vizuelno grafički niz (VGA) Vizuelno grafički niz (VGA) vam omogućava da priključite monitore, projektore i tako dalje. Možete da priključite na HDMI ili DVI ulaz koristeći VGA ulaz korišćenjem VGA na HDMI ili VGA na DVI adaptere. Digitalni vizuelni interfejs (DVI) Digitalni vizuelni interfejs (DVI) vam ..

Prednosti DisplayPort-a - Page 57

HDMI  57 Prednosti DisplayPort-a • Podržava visoke rezolucije i visoke stope osvežavanja • Podržava prenos 3D signala • Podržava istovremeno korišćenje više uređaja za prikazivanje slike • Podržava sistem za zaštitu digitalnog sadržaja visokog propusnog opsega (HDCP) • Podržava adaptere tipa priključi i koristi koji vam omogućavaju da priključite monitore koji koriste starije standarde priključivanja kao što su DVI, HDMI i VGA • Kablovi za DisplayPort mogu da se produže do 15 metara (49,21 stopa) bez potrebe za korišćenjem pojačivača signala HDMI Multime..

Micro HDMI - Page 58

58  S/PDIF Micro HDMI Micro multimedijalni interfejs visoke definicije (HDMI) omogućava digitalno povezivanje vašeg računara i prenosnih uređaja kao što su pametni telefoni, laptops prenosni računari i tako dalje. Ovaj priključak podseća na micro-USB priključak koji se nalazi na većini pametnih telefona. S/PDIF S/PDIF je standard za prenos zvuka u digitalnom formatu. Možete da koristite S/PDIF za audio uređaje kao što su zvučne kartice, zvučnici, sistemi kućnog bioskopa, televizori i tako dalje. Pruža podršku za 5.1 audio. Postoje dve vrste S/PDIF priključaka: • Opti..

Dobijanje pomoći za Absolute - Page 59

Absolute  59 Softver i aplikacije Absolute Absolute obezbeđuje postojana krajnja rešenja za upravljanje bezbednošću i podacima za računare, tablete i pametne telefone. Tehnologija postojanosti omogućava doslednu procenu rizika, obezbeđivanje radnog veka svakog uređaja i preventivno reagovanje na slučajeve povrede bezbednosti. NAPOMENA: Tehnologija postojanosti možda nije podržana na svim računarima. Dobijanje pomoći za Absolute Dell obezbeđuje pomoć za tehnologije postojanosti preko kompanije Absolute Software. Možete kontaktirati kompaniju Absolute Software ukoliko vam ..

Preuzimanja aplikacije Dell SupportAssist - Page 60

60  Dell SupportAssist Dell SupportAssist SupportAssist obezbeđuje ažuriranja sistema, detektuje probleme i šalje vam upozorenja na osnovu vašeg uređaja, što olakšava rešavanje i sprečavanje problema. Aplikacija obezbeđuje podršku sa funkcijama koje pomažu u rešavanju problema i sprečavanju novih problema. Neke od tih funkcija su: • Upozorenja i ažuriranja • Prilagođeni izveštaj • Prediktivno rešavanje problema radi sprečavanja kvara Preuzimanja aplikacije Dell SupportAssist SupportAssist je već instalirana na svim novim Dell računarima i tabletima. Da biste p..

PC Checkup (provera ličnog računara) - Page 61

Dell SupportAssist  61 PC Checkup (provera ličnog računara) NAPOMENA: Aplikacija PC Checkup je dostupna samo na izabranim modelima. Koristite Proveru ličnog računara da biste proverili korišćenje čvrstog diska, izvršili dijagnostiku hardvera i pratili promene na vašem računaru. • Drive Space Manager (Upravljanje prostorom na disku) — Upravlja vašim čvrstim diskom koristeći vizuelno prikazivanje upotrebljenog prostora za svaki tip datoteke. • Performance and Configuration History (Istorija performansi i konfiguracija) — nadzire događaje sistema i promene tokom vreme..

telefonska podrška, podrška na lokaciji - Page 62

62  Stanica sa rešenjima Stanica sa rešenjima Stanica sa rešenjima je mesto na kojem možete pribaviti sve najbolje usluge podrške koje omogućavaju konfigurisanje i održavanje računara, podešavanje i podršku za mreže, instalaciju sistema za kućnu zabavu i tako dalje. U zavisnosti od vaših potreba možete da izaberete neku od sledećih kategorija za podršku: telefonska podrška, podrška na lokaciji (podrška kod kuće) ili onlajn usluge. Istaknute usluge uključuju besplatnu proveru stanja računara radi optimizacije i povećanja brzine rada računara, pomoć za rešavanje u..

Instaliranje Quickset-a - Page 63

Quickset  63 Tip Ponude Rešavanje problema i popravke Ubrzajte rad računara Uklanjanje virusa i špijunskih programa Oporavak podataka Rešavanje problema i otklanjanje grešaka s računara Rešavanje problema i otklanjanje grešaka s mreže Quickset QuickSet je paket uslužnih programa koji obezbeđuju poboljšanu funkcionalnost Dell računara. On pruža jednostavan pristup brojnim funkcijama za koje je obično potrebno nekoliko koraka. Neke od funkcija kojima možete pristupiti pomoću Dell Quickset programa uključuju sledeće: • Konfiguracija tasterske prečice za bežičnu mrež..

 - Page 64

64  NVIDIA 3D aplikacije Igranje igara u 3D formatu 1. Pokrenite igru u režimu rada s prikazom preko celog ekrana. 2. Ako budete videli poruku da trenutni režim rada nije kompatibilan sa HDMI 1.4, podesite rezoluciju igre na 1280 x 720 (720p) u HD 3D režimu. Prečice na tastaturi Slede neke prečice na tastaturi koje su dostupne za igranje u 3D formatu: Multimedijalnim sadržajima Opis Funkcija <Ctrl><t> Prikazuje/ sakriva stereoskopske 3D efekte Uključuje ili isključuje 3DTV Play. NAPOMENA: Performanse igrica mogu se smanjiti u HD 3D režimu čak i ako je 3DTV Play s..

Dell povezivanje - Page 65

Dell povezivanje  65 <Ctrl><F5> Smanjuje konvergenciju Pomera objekte dalje od vas; minimalna konvergencija postavlja sve objekte iza scene u vašem prostoru; takođe se koristi za postavljanje laserskog nišana. NAPOMENA: Za više informacija pogledajte datoteku za pomoć za aplikaciju NVIDIA. Dell povezivanje DellConnect je alatka za internet pristup koja omogućava Dell tehničaru da pristupi vašem računaru (pod vašim nadzorom) kako bi se daljinski ustanovili i otklonili problemi na vašem računaru. Ona omogućava predstavniku tehničke podrške da uz vašu dozvolu kom..

Obnavljanje operativnog sistema - Page 66

66  Opcije za oporavak sistema Obnavljanje operativnog sistema Opcije za oporavak sistema Operativni sistem na vašem računaru možete da vratite u prethodno stanje koristeći jednu od sledećih opcija: OPREZ: Upotrebom opcije Dell vraćanja fabričke kopije sistema ili diska sa operativnim sistemom trajno se brišu sve datoteke na računaru. Ako je moguće, napravite rezervnu kopiju datoteka pre nego što koristite ove opcije. Opciono Opis Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak Koristite ovo kao prvo rešenje za oporavak operativnog sistema. Diskovi za ponovnu instalaciju sistema Ko..

Osnovno Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak - Page 67

Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak  67 Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak ima dve verzije: • Osnovno Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak • Premijum Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak Funkcije Basic (Osnovno) Premium (Premijum) Vraćanje sistema na fabričko stanje   Ručno pravljenje rezervne kopije datoteka   Obnavljanje datoteka iz rezervne kopije   Kopiranje datoteka na oblak i obnavljanje datoteka s njega (Morate kupiti pretplatu za korišćenje prostora na oblaku da biste ovu funkciju mogli da..

Premijum Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak - Page 68

68  Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak Kreiranje diskova za ponovnu instalaciju sistema 1. Pokrenite Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak. 2. Kliknite na ili dodirnite pločicu Fabrički medijum za oporavak . 3. Pratite uputstva na ekranu. Obnavljanje računara 1. Pokrenite Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak. 2. Kliknite na ili dodirnite pločicu Oporavak . 3. Kliknite na ili dodirnite Oporavak sistema . 4. Kliknite na ili dodirnite Da, nastavite . 5. Pratite uputstva na ekranu. Premijum Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak OPREZ: Iako imate opciju za čuvanje li..

Dell Factory Image Restore - Page 69

Dell Factory Image Restore  69 3. Kliknite na ili dodirnite Da, nastavite . 4. Pratite uputstva na ekranu. Obnavljanje određenih datoteka ili fascikli iz Rezervne kopije datoteka i fascikli 1. Pokrenite Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak. 2. Kliknite na ili dodirnite pločicu Oporavak a zatim izaberite Oporavite podatke . 3. Kliknite na ili dodirnite Potraži , izaberite datoteke i fascikle pa izaberite U redu . 4. Kliknite na ili dodirnite Obnovi odmah . 5. Pratite uputstva na ekranu. Kreiranje rezervne kopije celog sistema 1. Pokrenite Dell kreiranje rezervne kopije i oporava..

 - Page 70

70  Dell Factory Image Restore Pristupanje opciji Vraćanje u prethodno stanje na osnovu slike sa fabričkim postavkama kompanije Dell OPREZ: Upotrebom programa Dell Factory Image Restore trajno se brišu svi podaci sa čvrstog diska i uklanjaju svi programi ili upravljački programi instalirani nakon prijema računara. Ako je moguće, kreirajte rezervnu kopiju podataka pre korišćenja funkcije Dell Factory Image Restore. Koristite funkciju Dell Factory Image Restore samo ako su ostale metode za oporavak neuspešne. Nakon dva neuspešna pokušaja pokretanja operativnog sistema, sekvenca..

Vraćanje sistema u prethodno stanje - Page 71

Vraćanje sistema u prethodno stanje  71 a zatim kliknite na ili dodirnite Next (Sledeće). Počinje proces obnavljanja koji može potrajati 20 ili više minuta. 9. Kada se proces obnavljanja završi, kliknite na ili dodirnite Finish (Gotovo) da biste ponovo pokrenuli računar. Vraćanje sistema u prethodno stanje OPREZ: Redovno pravite rezervnu kopiju datoteka podataka. Funkcija System Restore ne nadzire vaše datoteke i ne vraća ih u prvobitno stanje. Vraćanje sistema u prethodno stanje je alatka Microsoft Windows-a koja vam pomaže da poništite promene u softverima na računaru, a..

Windows 8.1 - Page 72

72  Vraćanje sistema u prethodno stanje Opoziv poslednjeg oporavljanja sistema 1. Kliknite desnim tasterom (ili pritisnite i držite) dugme za pokretanje pa izaberite Kontrolna tabla . 2. Kliknite na ili dodirnite Bezbednost i održavanje . 3. Kliknite na ili dodirnite Oporavak . 4. Kliknite na ili dodirnite Otvori funkciju „Oporavak sistema“ i sledite uputstva na ekranu da biste opozvali poslednje oporavljanje sistema. Windows 8.1 Upotreba obnavljanja sistema 1. Kliknite na ili dodirnite Postavke u bočnoj traci za dugmad. 2. Kliknite na ili dodirnite Kontrolna tabla . 3. U polje z..

Medijumi za ponovnu instalaciju sistema - Page 73

Disk sa operativnim sistemom  73 Opoziv poslednjeg oporavljanja sistema Ako opcija System Restore (vraćanje sistema u prethodno stanje) ne reši problem, možete da opozovete poslednje vraćanje sistema na predhodno stanje. NAPOMENA: Pre nego što poništite poslednje obnavljanje sistema, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. Nemojte menjati, otvarati ili brisati bilo koje datoteke ili programe dok se oporavak sistema ne završi. 1. Kliknite na ili dodirnite „Start“ . 2. U polje za pretraživanje unesite System Restore (vraćanje na prethodn..

 - Page 74

74  Disk sa operativnim sistemom u radno stanje u kome je bio kada ste kupili računar, a da pritom sačuvate datoteke sa podacima na svom računaru. Koristite Dell kreiranje rezervne kopije i oporavak da biste napravili medijume za ponovnu instalaciju sistema. Obnavljanje računara pomoću medijuma za ponovnu instalaciju sistema Da biste obnovili računar pomoću medijuma za ponovnu instalaciju sistema uradite sledeće: 1. Isključite vaš računar. 2. Stavite disk za oporavak sistema u optičku disk jedinicu ili priključite USB uređaj i zatim uključite računar. 3. Kada se pojavi DE..

Osnovni koraci za rešavanje problema - Page 75

Osnovni koraci za rešavanje problema  75 Rešavanje problema Osnovni koraci za rešavanje problema U ovom delu se navode neki osnovni koraci za rešavanje problema koje možete primeniti da biste rešili uobičajene probleme s vašim računarom. • Proverite da li je računar uključen i da li sve komponente imaju napajanje. • Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni u odgovarajuće priključke. • Proverite da li su kablovi oštećeni ili iskrzani. • Proverite da li u priključcima ima iglica koje su savijene ili polomljene. • Ponovo uključite računar i proverite da li ..

Prošireni PSA - Page 76

76  Dijagnostika NAPOMENA: Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate sve dok se ne pojavi radna površina operativnog sistema Windows, a zatim ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo. 3. Izaberite Diagnostics (Dijagnostika) i pritisnite <Enter>. 4. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili testiranje. Ako je testiranje komponente neuspešno, testiranje se zaustavlja, računar emituje kratak ton i prikazuje se kod greške. Pribeležite kod(ove) greške i potražite rešenja na strani www.dell.com/support ili kontaktirajte kompaniju..

Pokretanje LCD BIST-a - Page 77

Dijagnostika  77 - U donjem levom uglu prozora za kontrolu pojavljuje se statusna traka koja pokazuje u kojoj meri su završena testiranja. - Da biste testirali izabrane uređaje kliknite na Započeti testiranje . - Da biste izašli iz ePSA funkcije i ponovo uključili računar, kliknite na ili dodirnite Izlaz . • Prozor statusa — pojavljuje se na desnoj strani početnog ekrana ePSA funkcije. Polje statusa ima četiri kartice: • Konfiguracija — detaljno prikazuje konfiguraciju i statusne informacije o svim uređajima koji se mogu testirati pomoću funkcije ePSA. • Rezultati ..

Pozivanje ePSA - Page 78

78  Dijagnostika Pozivanje ePSA Da biste pozvali ePSA: 1. Ponovo uključite računar. 2. Pritisnite <F12> kada se pojavi Dell logotip da biste pristupili BIOS programu za podešavanje sistema. NAPOMENA: Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate sve dok se ne pojavi radna površina operativnog sistema Windows, a zatim ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo. 3. Izaberite Diagnostics (Dijagnostika) i pritisnite <Enter>. 4. Sledite uputstva na ekranu da biste završili testiranje i zabeležite poruke o greškama koje se pojave. Ako ..

Tonski kodovi - Page 79

Dijagnostika  79 Tonski kodovi Vaš računar može da emituje niz tonova tokom pokretanja ako postoje greške ili problemi. Ovaj niz tonova, koji se naziva tonski kod identifikuje problem. Ako do toga dođe, upišite tonski kod i pozovite Dell radi pomoći. NAPOMENA: Neki od tonskih kodova navedenih u donjoj tabeli možda neće važiti za vaš računar. Tonski kodovi Potencijalni problem Jedno Potencijalna greška na sistemskoj ploči — greška kontrolne sume BIOS ROM-a Dva Nije pronađen RAM NAPOMENA: Ako ste instalirali ili zamenili memorijski modul, proverite da li je memorijski mod..

Promena BIOS postavki - Page 80

80  Promena BIOS postavki BIOS BIOS čuva hardverske informacije o vašem računaru i prosleđuje informacije operativnom sistemu kada se računar pokreće. Možete da izvršite promene osnovnih postavki hardvera sačuvanih u BIOS-u pomoću BIOS programa za podešavanje sistema. BIOS program za podešavanje sistema možete koristiti za: • Postavljanje ili menjanje opcije koju korisnik može da izabere, na primer korisničke lozinke. • Utvrđivanje koji su uređaji instalirani na vašem računaru, veličine memorije, vrste čvrstog diska i tako dalje. • Menjanje informacija o konfig..

Ponovno određivanje BIOS lozinke - Page 81

Ponovno određivanje BIOS lozinke  81 Ponovno određivanje BIOS lozinke BIOS lozinke se koriste radi pružanja dodatne bezbednost za računare. Možete konfigurisati računar tako da zatraži lozinku prilikom pokretanja sistema ili ulaska u BIOS program za podešavanje sistema. U zavisnosti od vrste računara koristite jednu od sledećih metoda da ponovo izaberete izgubljene ili zaboravljene BIOS lozinke. OPREZ: Ponovno određivanje BIOS lozinke uključuje brisanje svih podataka iz CMOS memorije. Ako ste promenili bilo koju od BIOS postavki, morate ponovo izvršiti te promene nakon ponov..

Upotreba menija za pokretanje - Page 82

82  Menjanje sekvence pokretanja Menjanje sekvence pokretanja Možda ćete morati da promenite sekvencu pokretanja da biste izvršili pokretanje pomoću uređaja koji nije vaš podrazumevani uređaj, na primer kada ponovo instalirate operativni sistem ili kada koristite disk za oporavak ili USB disk. Možete da izaberete redosled pokretanja koristeći Meni za pokretanje sistema ili BIOS program za podešavanje sistema. Upotreba menija za pokretanje Koristite Meni za pokretanje da biste promenili sekvencu pokretanja na svom računaru za trenutno pokretanje. NAPOMENA: Vaš računar se podi..

Kako dobiti pomoć - Page 83

Dobijanje pomoći  83 Kako dobiti pomoć i kontaktirati Dell Dobijanje pomoći Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell, kao i pomoć u vezi s njima, možete dobiti koristeći sledeće resurse za samopomoć: Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell www.dell.com Windows 8.1 i Windows 10 Aplikacija Dell pomoć i podrška Windows 10 Aplikacija Početak rada Windows 8.1 Aplikacija Pomoć + Saveti Pristupanje pomoći u sistemima Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 U platformi Windows Search unesite Pomoć i podrška i pritisnite Enter . Pristupanje pomoći u sistemu ..

Kontaktirajte kompaniju Dell - Page 84

84  Kontaktirajte kompaniju Dell Saznajte više o svom operativnom sistemu, podešavanju i korišćenju računara, rezervnim kopijama podataka, dijagnostici itd. Pogledajte opciju Ja i Moj Dell na www.dell.com/support/manuals . Kontaktirajte kompaniju Dell Da biste se obratili kompaniji Dell u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom pogledajte www.dell.com/contactdell . NAPOMENA: Dostupnost zavisi od države i proizvoda a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji. NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete da pronađet..

Održavanje računara - Page 85

Održavanje računara  85 Reference Održavanje računara Preporučljivo je da izvršite sledeće zadatke kako biste izbegli opšte probleme s računarom: • Obezbedite direktan pristup izvoru napajanja, odgovarajuću ventilaciju i ravnu površinu na koju ćete staviti računar. • Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju, stavljate predmete u njih ili da dozvolite da se na njih nakupi prašina. • Redovno pravite kopije podataka. • Redovno vršite skeniranje na viruse. • Proveravajte da li računar sadrži greške koristeći SupportAssist i druge alatke koje su vam dostupne na..

Konfigurisanje postavki napajanja - Page 86

86  Upravljanje napajanjem • Hibridno spavanje — Hibridno spavanje predstavlja kombinaciju spavanja i hibernacije. U ovom stanju se otvorena dokumenta i programi spremaju u memoriju i u skladište računara, a zatim računar stavlja u stanje male potrošnje tako da brzo možete nastaviti sa radom. Kada je hibridno spavanje uključeno, računar stavljen u režim spavanja automatski prelazi u režim hibridnog spavanja. • Isključivanje — Isključivanje računara pomaže vam kada ne planirate da koristite računar u dužem vremenskom periodu. Na ovaj način računar je bezbedan i ..

Konfigurisanje ponašanja dugmeta za napajanje - Page 87

Upravljanje napajanjem  87 Konfigurisanje ponašanja dugmeta za napajanje Da biste konfigurisali ponašanje dugmeta za napajanje uradite sledeće: Windows 10/8.1 1. Desnim tasterom miša kliknite bilo gde na ekranu Start. 2. Kliknite na ili dodirnite Sve aplikacije u donjem desnom uglu ekrana. 3. U odeljku Windows System kliknite na ili dodirnite Kontrolna tabla . NAPOMENA: Za sisteme Windows 8.1/Windows RT kliknite na ili dodirnite Postavke u bočnoj traci za dugmad i kliknite na ili dodirnite Kontrolna tabla . 4. Ako je kontrolna tabla razvrstana po kategorijama kliknite na ili dodirni..

„Upravljanje napajanjem“ - Page 88

88  Upravljanje napajanjem Performanse baterije možete da poboljšate ako: • Priključite računar tokom rada na naizmenični napon kada je to moguće. Radni vek baterije se smanjuje sa brojem ciklusa pražnjenja i punjenja baterije. • Konfigurišete postavke upravljanja napajanjem koristeći opcije napajanja za Microsoft Windows da biste optimizovali potrošnju energije svog računara (pogledajte „Upravljanje napajanjem“ ). • Na računaru uključite opcije spavanja/stanja pripravnosti i hibernacije. NAPOMENA: Radni vek baterije se smanjuje u toku vremena u zavisnosti od toga ..

Migracija s jednog operativnog sistema Windows na noviji - Page 89

Saveti o migraciji  89 Dell režim stonog računara Ako računar uglavnom koristite s priključenim adapterom možete da uključite režim stonog računara da biste smanjili nivo punjenja baterije. Time se smanjuje broj ciklusa punjenja/pražnjenja i produžava radni vek baterije. Vaš Dell prenosni računar automatski prati ponašanje baterije tokom punjenja i pražnjenja i prema potrebi prikazuje poruku sa zahtevom da uključite režim stonog računara. NAPOMENA: Dell režim stonog računara nije podržan na svim računarima. Da biste uključili ili isključili režim stonog računara ..

Uputstva u vezi sa ergonomijom - Page 90

90  Uputstva u vezi sa ergonomijom Uputstva u vezi sa ergonomijom OPREZ: Nepravilna ili produžena upotreba tastature može dovesti do povrede. OPREZ: Gledanje u ekran monitora u dužem vremenskom periodu može dovesti do naprezanja očiju. Zbog udobnosti i efikasnosti koristite ergonomske smernice prilikom podešavanja i korišćenja računara. Prenosni računari ne moraju biti dizajnirani za kontinualan rad kao kancelarijska oprema. Ako prenosni računar nameravate da korisitite kontinualno, preporučuje se da povežete eksternu tastaturu. • Postavite računar tako da se monitor i t..

Dell i životna sredina - Page 91

Dell i životna sredina  91 • Potrudite se da u prostoru ispod stola nema prepreka i kablova koji mogu nepovoljno uticati na udobnost sedenja ili predstavljati moguću opasnost od saplitanja. 1 monitor u visini očiju ili ispod njih 4 stopala poravnata s podom 2 monitor i tastatura postavljeni direktno ispred korisnika 5 ruke u nivou stola 3 stalak monitora 6 zglobovi opušteni i u ravni s površinom NAPOMENA: Za najnovija ergonomska uputstva pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance . Dell i životna sredina Zeleno ne predstavlja ograničenja, već mogućnosti. Predstavlja pronal..

Bambus — prirodna i ekološki prihvatljiva ambalaža - Page 92

92  Dell i životna sredina Mi to realizujemo u stvarnosti isporukom praktičnih proizvoda i usluga koje vrše uticaj na stvarna pitanja o zaštiti životne sredine, jer je u srcu „zelenog“ moćna ideja da su bolji načini mogući. Bolji načini za korišćenje vremena, novca i resursa. Bolji načini za život, rad i uspeh u našem svetu. Bambus — prirodna i ekološki prihvatljiva ambalaža Da bi se postigao zajednički cilj pronalaženja novih načina za očuvanje prirodnih resursa naše planete, Dell pruža praktična, ali inovativna rešenja za pakovanje koja pomažu u smanjenju..

Politika usklađivanja s regulatornim zahtevima - Page 93

Politika usklađivanja s regulatornim zahtevima  93 Politika usklađivanja s regulatornim zahtevima Za više detalja posetite stranicu www.dell.com/regulatory_compliance . Kontakt podaci za web sajt o usklađivanju s regulatornim zahtevima Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se odnose na bezbednost proizvoda, elektromagnetnu kompatibilnost ili ergonomiju, pošaljite e-poštu na adresu Regulatory_Compliance@dell.com . Dodatne informacije o usklađivanju Kompanija World Wide Trade Compliance Organization (WWTC) je odgovorna za upravljanje usklađivanjem kompanije Dell sa uvoznim i izvo..

Sponsored links

Latest Update