Dell Xps 13 9370 Ja A Môj Manual Slovak

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 Ja A Môj Manual Slovak

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ja a môj Dell - Page 1

Ja a môj Dell © 2015 Dell Inc.

..

™ - Page 2

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača. VAROVANIE: VAROVANIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť pokynmi. VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť. Copyright © 2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Tento produkt je chránený medzinárodnými zákonmi a zákonmi USA na ochranu autorských práv a ochranu duševného vlastníctva. Dell ™ a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a ďal..

Obsah - Page 3

Obsah  3 Obsah Inštalácia počítača 11 Pripojenie k internetu 11 Pripojenie k internetu pomocou LAN 11 Pripojenie k internetu pomocou WLAN 11 Pripojenie k internetu pomocou WWAN 12 Nastavenie zvuku 13 Konfigurácia zvuku 5.1/7.1 14 Pripojenie reproduktorov typu 5.1 15 Pripojenie reproduktorov typu 7.1 16 Nastavenie tlačiarne 17 Nastavenie webovej kamery 18 Integrovaná webová kamera 18 Externá webová kamera 18 Nastavenie funkcie Bluetooth 18 Nastavenie 3D kamery Intel RealSense 18 Informácie o počítači 19 Napájací adaptér 19 Batéria 20 Gombíková batéria 20 Dotyková po..

 - Page 4

4  Obsah Kamera 22 Webkamera 22 3D Kamera 22 3D kamera Intel RealSense 22 Bezdrôtová obrazovka 22 Klávesnica 23 Fyzická klávesnica 23 Podsvietenie klávesnice 24 Klávesnica na obrazovke 24 Typy pripojenia klávesnice 24 Káblové pripojenie 24 Bezdrôtové pripojenie 24 Servisný štítok a kód expresného servisu 25 Umiestnenie štítku na vašom počítači 25 Internetová stránka podpory Dell 25 Program BIOS 25 Ukladacie zariadenie 26 Interné ukladacie zariadenia 26 Vymeniteľné ukladacie zariadenia 26 Optické jednotky a disky 26 Pamäťové karty 27 Pamäťový modul 29 Sy..

Používanie počítača - Page 5

Obsah  5 Televízne karty 33 Interné 33 Externé 33 Reproduktory 34 Zvuk 2.1 34 Zvuk 5.1 34 Zvuk 7.1 34 Webová kamera 35 Sieť 35 Local Area Network (Miestna sieť) (LAN) 35 Wireless Local Area Network (Bezdrôtová miestna sieť) (WLAN) 35 Wireless Wide Area Network (Bezdrôtová rozsiahla sieť) (WWAN) 35 Wireless Personal Area Network (Bezdrôtová osobná sieť) (WPAN) 35 Modem 36 Router 36 Radič sieťového rozhrania (NIC) 36 Adaptér Wireless Local-Area Network (WLAN) 36 Adaptér Wireless Wide Area Network (WWAN) 37 Bluetooth 37 Near-Field Communication 37 Používanie počíta..

Porty a konektory - Page 6

6  Obsah Používanie dotykového panela 44 Gestá na dotykovom paneli 44 Posúvanie 44 Zoom 46 Otočenie 46 Rýchly pohyb 47 Rýchle spustenie 47 Používanie dotykovej obrazovky 47 Gestá dotykovej obrazovky 48 Zoom 48 Zotrvať 48 Rýchly pohyb 49 Otočenie 49 Posúvanie 49 Používanie funkcie Bluetooth 50 Párovanie zariadenia Bluetooth s počítačom alebo tabletom 50 Používanie webovej kamery 51 Zaznamenanie fotografie 52 Nahrávanie videa 52 Výber kamery a mikrofónu 52 Porty a konektory 53 Zvuk 53 Typy zvukových portov 53 USB 54 Porty USB 55 eSATA 56 Visual Graphics Array (Vi..

Obsah - Page 7

Obsah  7 Digital Visual Interface (Digitálne vizuálne rozhranie - DVI) 57 DisplayPort 57 Mini DisplayPort 57 Výhody portu DisplayPort 57 HDMI 58 Výhody HDMI 58 Mini HDMI 58 Micro HDMI 58 S/PDIF 58 Softvér a aplikácie 59 Absolute 59 Získanie pomoci od spoločnosti Absolute 59 My Dell Downloads (Moje prevzaté súbory Dell) 59 Dell SupportAssist 60 Prevzatie nástroja Dell SupportAssist 60 Prístup k nástroju SupportAssist 60 PC Checkup (Kontrola PC) 61 Solution Station 61 Ponuky Solution Station 62 Quickset 63 Inštalácia aplikácie Quickset 63 NVIDIA 3D aplikácie 63 Hranie hier..

 - Page 8

8  Obsah Obnovenie operačného systému 66 Možnosti obnovenia systému 66 Zálohovanie a obnovenie Dell 67 Dell Backup and Recovery basic (základná verzia) 67 Prístup k Dell Backup and Recovery 67 Vytvorenie diskov na preinštalovanie systému 68 Obnovenie vášho počítača 68 Dell Backup and Recovery premium (prémiová verzia) 68 Prechod na prémiovú verziu Dell Backup and Recovery Premium 68 Obnovenie údajov z úplného zálohovania systému 68 Obnova špecifických súborov alebo priečinkov z úplného zálohovania systému 69 Obnova špecifických súborov alebo priečink..

Obsah - Page 9

Obsah  9 Disk s operačným systémom 74 Preinštalovanie operačného systému pomocou disku s operačným systémom 74 Nosiče na obnovenie systému 75 Obnovenie počítača pomocou nosiča na preinštalovanie systému 75 Riešenie problémov 76 Základné kroky pri riešení problémov 76 Diagnostika 76 Hodnotenie systému pred zavedením 76 Spustenie PSA 76 Pokročilé PSA 77 LCD BIST 78 Spustenie LCD BIST 78 Spustenie ePSA 79 Zvukové kódy 80 BIOS 81 Zmena nastavení BIOS 81 Otvorenie programu nastavenia systému BIOS 81 Vynulovanie hesla pre BIOS 82 Vyberte batériu CMOS 82 Použ..

 - Page 10

10  Obsah Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell 84 Získanie pomoci 84 Kontaktovanie spoločnosti Dell 85 Referenčné materiály 86 Údržba počítača 86 Správa napájania 86 Konfigurácia nastavení napájania 87 Konfigurácia správania tlačidla napájania 88 Zlepšenie životnosti batérie 88 Režim dlhej životnosti Dell longevity 89 Režim stolného počítača Dell Desktop 90 Tipy pre migráciu 90 Migrácia z jedného operačného systému Windows na novší operačný systém Windows 90 Ergonomické pokyny 91 Dell a životné prostredie 92 Zásady súladu s pre..

Pripojenie k internetu pomocou LAN - Page 11

Inštalácia počítača  11 Inštalácia počítača Postup inštalácie sa líši v závislosti od vášho počítača. Pokyny k inštalácii vášho počítača alebo tabletu nájdete v Stručnej úvodnej príručke dodanej k vášmu počítaču alebo na adrese www.dell.com/support . Pripojenie k internetu Váš počítač môžete pripojiť k internetu pomocou kábla, DSL, telefonického pripojenia alebo pripojenia WWAN. Môžete tiež nainštalovať káblový alebo bezdrôtový router a zdieľať káblové alebo DSL pripojenie k internetu s viacerými zariadeniami. Niektoré kábl..

Pripojenie k internetu pomocou WWAN - Page 12

12  Inštalácia počítača POZNÁMKA: V prípade výzvy zadajte heslo pre prístup do siete. Heslo pre prístup do siete ste pravdepodobne zadali pri nastavovaní smerovača, prípadne smerovač môže mať predvolené heslo pre prístup do siete Podrobné informácie vám poskytne výrobca smerovača. 4. Zapnite/vypnite zdieľanie súborov (voliteľné). Windows 8.1 1. Na bočnej lište kľúčových tlačidiel kliknite alebo ťuknite na možnosť Nastavenia a kliknite alebo ťuknite na možnosť . 2. Kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. 3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť..

Inštalácia počítača - Page 13

Inštalácia počítača  13 Windows 10 1. Kliknite alebo ťuknite na ikonu bezdrôtovej komunikácie v ponuke oznámení. 2. Kliknite alebo ťuknite na názov svojej mobilnej širokopásmovej siete. 3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Pripojiť . 4. Na výzvu zadajte názov prístupového bodu (APN) alebo PIN, používateľské meno a heslo. Windows 8.1/Windows RT 1. Na bočnej lište kľúčových tlačidiel kliknite alebo ťuknite na možnosť Nastavenia . 2. Kliknite alebo ťuknite na možnosť . 3. Kliknite alebo ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. 4. Kliknite aleb..

Konfigurácia zvuku 5.1/7.1 - Page 14

14  Inštalácia počítača POZNÁMKA: Aby boli výsledky čo najlepšie, umiestnite reproduktory podľa špecifikácií v dokumentoch dodaných k reproduktorom. POZNÁMKA: Na počítačoch s diskrétnou zvukovou kartou pripojte reproduktory ku konektorom na karte. Konfigurácia zvuku 5.1/7.1 Konfigurujte počítač tak, aby poskytoval viackanálový zvukový výstup. Windows 8.1/10 1. Do vyhľadávacieho okna zadajte výraz „Zvuk“. POZNÁMKA: V systéme Windows 10 kliknutím alebo ťuknutím na ikonu vyhľadávania otvorte vyhľadávacie políčko. V systéme Windows 8.1 otvorením..

Pripojenie reproduktorov typu 5.1 - Page 15

Inštalácia počítača  15 Pripojenie reproduktorov typu 5.1 1 Zadný konektor zvuku na počítači 5 Stredný/LFE priestorový výstup na reproduktore 2 Výstup pre stredný/LFE surround na počítači 6 Predný zvukový konektor na reproduktore 3 Predný konektor zvuku na počítači 7 Zadný zvukový konektor na reproduktore 4 Kábel 5.1-kanálového zvuku

..

Pripojenie reproduktorov typu 7.1 - Page 16

16  Inštalácia počítača Pripojenie reproduktorov typu 7.1 1 Zadný konektor zvuku na počítači 6 Stredný/LFE priestorový výstup na reproduktore 2 Výstup pre stredný/LFE surround na počítači 7 Predný zvukový konektor na reproduktore 3 Bočný konektor zvuku na počítači 8 Zadný zvukový konektor na reproduktore 4 Predný konektor zvuku na počítači 9 Bočný zvukový konektor na reproduktore 5 Kábel 7.1-kanálového zvuku

..

Inštalácia počítača - Page 17

Inštalácia počítača  17 Nastavenie tlačiarne Tlačiareň môžete k počítaču pripojiť pomocou rozhrania USB. Niektoré tlačiarne môžu tiež podporovať pripojenie pomocou Wi-Fi a Bluetooth. POZNÁMKA: Funkcie podporované vašou tlačiarňou a kroky na inštaláciu sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. Viac informácií o nastavení tlačiarne nájdete v dokumentácii dodanej s vašou tlačiarňou. Ak inštalujete tlačiareň pripojenú pomocou kábla, pred vykonaním týchto krokov ju pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Ak inštalujete bezdrôtovú ..

„Používanie webovej kamery“ - Page 18

18  Inštalácia počítača Nastavenie webovej kamery Integrovaná webová kamera Integrovaná webová kamera sa nachádza na displeji laptopu alebo na externom displeji. Ak objednáte webovú kameru spolu s počítačom, ovládače a softvér budú nainštalované, keď dostanete počítač. Médiá dodané s počítačom použite iba na ich preinštalovanie. Ďalšie informácie o používaní webovej kamery nájdete v časti „Používanie webovej kamery“ . Externá webová kamera Na inštaláciu ovládačov a iného softvéru potrebného pre využitie všetkých vlastností vaš..

Informácie o počítači - Page 19

Napájací adaptér  19 Informácie o počítači Napájací adaptér Napájacie adaptéry na používajú na napájanie prenosných počítačov, tabletov a niektorých stolových počítačov. Súpravu napájacieho adaptéra Dell tvorí napájací adaptér a napájací kábel. Menovitý výkon napájacieho adaptéra (65 W, 90 W a podobne) závisí od zariadenia, pre ktoré je určený, a napájací kábel sa mení podľa krajiny, kde sa napájací adaptér dodáva. VAROVANIE: Aby ste predišli poškodeniu počítača, odporúča sa používať iba ten napájací adaptér, ktorý bol..

POZNÁMKA: - Page 20

20  Batéria Batéria Batérie sa označujú najmä podľa ich výkonu, napríklad 45 Wh, 65 Wh atď. Batéria vám umožňuje používať vaše zariadenie, keď nie je pripojené k elektrickej zásuvke. Životný cyklus batérie vyjadruje počet, koľkokrát sa dá batéria vybiť a znovu nabiť bez výrazného ovplyvnenia prevádzkového času. Na konci životného cyklu musíte batériu vymeniť. V závislosti od modelu počítača je možné, že batériu bude môcť vymeniť používateľ, alebo na výmenu batérie bude potrebný zásah servisného technika spoločnosti Dell. POZNÁ..

Dotyková podložka - Page 21

Dotyková podložka  21 Dotyková podložka Dotykový panel je k dispozícii na väčšine laptopov a poskytuje funkcie myši. Má povrch citlivý na dotyk, ktorý sníma pohyb a polohu vašich prstov. Dotykový panel môžete používať na pohyb kurzora, ťahanie alebo presun vybraných položiek a kliknutie ťuknutím na povrch. Dotykové panely s povolenými gestami podporujú gestá, napríklad priblíženie/oddialenie, stisnutie, otáčanie, posúvanie atď. Môžete zakúpiť aj externé dotykové panely. Precízne dotykové panely tvoria novú kategóriu vstupných zariadení, k..

POZNÁMKA: - Page 22

22  Kamera Kamera Webkamera Umožní videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí. 3D Kamera 3D kamera vám umožňuje zachytávať a vysielať trojrozmerné obrázky. To umožňuje vnímať vzdialenosť, veľkosť a rozmery objektov prostredníctvom zabudovaných snímačov. To umožňuje lepšie interaktivitu počas videokonferencií, online hier, atď. 3D kamera Intel RealSense Kamery RealSense obsahujú tri šošovky, okrem štandardnej 2D kamery pre bežné fotografovanie a video aj infračervenú kameru a infračervený laserový projektor. Infračervené časti u..

Fyzická klávesnica - Page 23

Klávesnica  23 Klávesnica Klávesnice umožňujú písanie znakov a vykonávanie špeciálnych funkcií pomocou klávesových skratiek. Počet dostupných klávesov a znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej sa klávesnica dodáva. Laptopy majú vstavané klávesnice. Tablety majú zvyčajne klávesnice zobrazené na obrazovke a niektoré tablety podporujú aj externé klávesnice. Stolné počítače Dell majú externú klávesnicu pripojenú pomocou USB konektora alebo bezdrôtového signálu. Bežne sú na klávesnici dostupné nasledovné klávesy: • Alfanume..

Klávesnica na obrazovke - Page 24

24  Klávesnica Podsvietenie klávesnice Osvetlenie nachádzajúce sa na niektorých klávesniciach osvetľuje symboly na klávesách, aby bolo možné klávesnicu používať aj v tmavých prostrediach Podsvietenie môžete zapnúť manuálne alebo môžete nakonfigurovať podsvietenie tak, aby sa zaplo, keď sa počítač nachádza v tmavom prostredí. Osvetlená klávesnica na laptopoch Dell má rôzne režimy osvetlenia. Stláčaním tlačidla Fn a šípky doprava môžete prepínať medzi týmito režimami osvetlenia. POZNÁMKA: Podsvietená klávesnica nemusí byť k dispozícii na..

Umiestnenie štítku na vašom počítači - Page 25

Servisný štítok a kód expresného servisu  25 Klávesnice, ktoré používajú RF technológiu, sa zvyčajne dodávajú s prijímačom, ktorý musíte pripojiť k počítaču. Klávesnice s funkciou Bluetooth sa dokážu spárovať s kartou Bluetooth vstavanou v počítači alebo s externým adaptérom Bluetooth. Servisný štítok a kód expresného servisu Servisný štítok a kód expresnej služby vášho počítača nájdete jedným z nasledovných spôsobov: • Štítok na počítači alebo tablete • Dlaždica SupportAssist vo vašom počítači. Podrobnejšie informácie..

Ukladacie zariadenie - Page 26

26  Ukladacie zariadenie Ukladacie zariadenie Ukladacie zariadenia umožňujú uchovávanie údajov na neskoršie použitie. Ukladacie zariadenia môžu byť interné alebo externé. Väčšina pamäťových zariadení ukladá údaje, kým ich manuálne nevymažete. Príkladmi pamäťových zariadení sú jednotky pevného disku (HDD), disky bez mechanických častí (SSD), jednotky pre optické disky, jednotky flash atď. Interné ukladacie zariadenia Interné ukladacie zariadenia sú nainštalované v počítači a vo všeobecnosti sa nedajú vybrať, kým je počítač zapnutý. Najbe..

Ukladacie zariadenie - Page 27

Ukladacie zariadenie  27 Pamäťové karty Pamäťové karty, niekedy nazývané aj multimediálne karty alebo flash karty, používajú na ukladanie údajov pamäť typu flash. Sú opakovane prepísateľné, rýchle a údaje sa zachovajú aj po prerušení napájania. Bežne sa používajú v zariadeniach ako sú digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny, prehrávače médií, herné konzoly atď. Váš počítač môže obsahovať čítačku pamäťových kariet na čítanie a zapisovanie na tieto karty. Niektoré bežné typy pamäťových kariet sú: Secure Digital (SD) / Secure Di..

 - Page 28

28  Ukladacie zariadenie Extreme Digital (xD) Pamäť Memory Stick XC (MSXC) Compact Flash I, II/Compact Flash MD Pamäť Memory Stick Duo Pamäť Memory Stick Pro Duo Pamäť Memory Stick Pro-HG Duo Pamäť Memory Stick (MS) / Pamäť Memory Stick Pro (MS Pro) Smart Media / Smart Media XD

..

Pamäťový modul - Page 29

Pamäťový modul  29 Pamäťový modul Pamäťový modul uchováva dočasné dáta, ktoré počítač potrebuje na vykonávanie úloh. Každý súbor alebo aplikácia sa načíta do pamäťového modulu predtým, než ho otvoríte alebo použijete. Pamäťové moduly sa triedia podľa ich kapacity (v GB) a rýchlosti (v MHz). Rýchlejšie a väčšie pamäte zvyčajne poskytujú lepšiu výkonnosť. Bežné typy pamäťových modulov sú nasledovné: • Duálny radový pamäťový modul (DIMM) — Používa sa v stolných počítačoch. • Malý duálny radový pamäťový modul (SODI..

 - Page 30

30  Systémová doska Systémová doska Systémová doska tvorí centrálnu časť počítačov. Všetky ostatné zariadenia sa pripájajú k systémovej doske, aby mohli vzájomne spolupracovať. Systémová doska obsahuje rôzne radiče a konektory, ktoré umožňujú prenos údajov medzi rôznymi komponentmi počítača. Systémová doska môže obsahovať aj integrovanú grafickú, zvukovú a sieťovú kartu. Niektoré dôležité komponenty systémovej dosky sú nasledovné: • Objímka procesora • Konektory pamäťového modulu • Otvory pre rozširujúce karty • CMOS na ulo..

Ventilátor počítača - Page 31

Ventilátor počítača  31 Procesory sa rozlišujú najmä na základe nasledovných parametrov: • Počet jadier na spracovanie • Rýchlosť alebo frekvencia meraná v gigahertzoch (GHz) alebo megahertzoch (MHz) • Pamäť na doske, tiež nazývaná rýchla vyrovnávacia pamäť Tieto parametre určujú aj výkonnosť procesora. Vyššie hodnoty zvyčajne znamenajú lepšiu výkonnosť. Niektoré procesory môžu byť integrované na systémovej doske. Procesory vyrábajú napr. spoločnosti Intel, AMD, Qualcomm atď. Ventilátor počítača Ventilátor počítača ochladzuje vnút..

Teplovodivá pasta - Page 32

32  Teplovodivá pasta Teplovodivá pasta Teplovodivá pasta, nazývaná tiež teplovodivý gél alebo teplovodivá zmes, sa používa na vytvorenie teplovodivej vrstvy medzi procesorom a chladičom. Aplikovaním teplovodivej pasty medzi procesor a chladič sa zvýši prenos tepla od procesora k chladiču, lebo teplovodivá pasta má vyššiu vodivosť ako vzduch. Grafická karta Grafické karty spracovávajú grafické dáta a odosielajú video výstup do zobrazovacieho zariadenia, napríklad do monitora alebo projektora Existujú dva typy grafických kariet: • Integrovaná — Čast..

Televízne karty - Page 33

Televízne karty  33 Televízne karty Televízne karty môžete využívať na sledovanie televízie na svojom počítači. Televízne karty sú k dispozícii pre stolové počítače aj laptopy ako interné alebo externé zariadenia. POZNÁMKA: Televízne karty nie sú podporované vo všetkých počítačoch. Interné • PCI-E • PCI Externé • USB • Karta PC Card • Karta ExpressCard TV tunery sú väčšinou samostatné, ale niektoré videodosky majú tiež zabudované TV tunery. Ďalšie informácie o používaní TV tunera nájdete v dokumentácii pre príslušný TV tuner.<..

„Nastavenie zvuku“ - Page 34

34  Reproduktory Reproduktory Laptopy a tablety majú vstavané reproduktory pre výstup zvuku. Stolné počítače majú tiež vstavaný reproduktor. Ten sa však používa iba na pípanie signalizujúce chyby alebo zlyhania. K počítaču alebo tabletu môžete tiež pripojiť externé reproduktory. Reproduktory môžu podporovať zvukový konektor s rozmerom 3,5 mm, USB alebo bezdrôtové pripojenie k počítaču. Reproduktory sa zvyčajne delia podľa počtu zvukových kanálov, ktorý podporujú; 2, 2.1, 5.1, 7.1 atď. Číslo pred desatinnou bodkou označuje počet kanálov a čís..

„Používanie webovej kamery“ - Page 35

Webová kamera  35 Webová kamera Webová kamera umožňuje zaznamenávať videá a fotografie a dá sa tiež použiť na uskutočňovanie videohovorov. Váš displej môže mať zabudovanú webovú kameru, príp. môžete k vášmu počítaču pripojiť externú webovú kameru. Kvalita kamery je definovaná najmä počtom pixlov, ktoré dokáže zaznamenať. Aby ste mohli používať webovú kameru, musíte nainštalovať jej ovládače a softvér. Ak ste si objednali webovú kameru spolu s počítačom, ovládače a softvér sú zvyčajne nainštalované, keď dostanete počítač. ..

 - Page 36

36  Sieť Modem Modemy umožňujú pripojiť váš počítač alebo smerovač k internetu. Modemy môžu byť analógové (po telefónnej linke) alebo digitálne (DSL alebo káblové). DSL alebo káblové modemy zvyčajne poskytuje poskytovateľ internetových služieb. • Modem využívajúci telefónnu linku — Elektronické zariadenie, ktoré mení analógové telefónne signály na digitálne signály, ktoré môže počítač spracovať, a digitálne počítačové signály na analógové signály, ktoré sa dajú preniesť telefónnymi linkami. Telefónne modemy môžu byť inter..

POZNÁMKA: - Page 37

Sieť  37 Adaptér Wireless Wide Area Network (WWAN) Ovládače Wireless Wide Area Network (WWAN) umožňujú bezdrôtové pripojenie prostredníctvom technológie bunkovej veže. Táto technológia je dostupná najmä v telefónoch, tabletoch a laptopoch podnikateľskej kategórie. Na pripojenie pomocou WWAN môže byť potrebná SIM karta a zmluva o poskytovaní služby. Bluetooth Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť iné zariadenia s podporou technológie Bluetooth k vášmu počítaču alebo tabletu na krátku vzdialenosť. Bluetooth používajú zariadenia, ako napr. telefó..

Používanie počítača - Page 38

38  Nabíjanie batérie Používanie počítača Nabíjanie batérie Ak chcete nabiť batériu, pripojte napájací adaptér k počítaču alebo tabletu. Batéria sa nabíja, keď sa počítač alebo tablet používa alebo je vypnutý. Vnútorné obvody v batérii bránia jej nadmernému nabitiu. POZNÁMKA: Ak sa batéria v teplom prostredí príliš zohreje, nemusí sa nabiť, keď pripojíte napájací adaptér. Pred pokračovaním nabíjania nechajte batériu vychladnúť. POZNÁMKA: Rady na zlepšenie životnosti batérie vášho počítača nájdete v časti „Zlepšenie životnost..

Používanie klávesnice - Page 39

Používanie klávesnice  39 Fn a Esc Slúži na aktiváciu režimu správy napájania. Tento odkaz na klávesnici môžete preprogramovať tak, aby sa aktivoval iný režim správy napájania, a to pomocou karty Rozšírené v okne Možnosti napájania — vlastnosti . F2 Premenovanie vybranej položky. F3 Vyhľadávanie súboru alebo priečinka. F4 Zobrazenie rozbaľovacieho panela s adresou v programe Windows Explorer. F5 Obnovenie aktívneho okna. F6 Postupné prechádzanie prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche. F10 Aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe. Ct..

 - Page 40

40  Používanie klávesnice Ctrl a kláves so šípkou doprava Posun kurzora na začiatok ďalšieho slova. Ctrl a kláves so šípkou doľava Posun kurzora na začiatok predošlého slova. Ctrl a kláves so šípkou nadol Posun kurzora na začiatok ďalšieho odseku. Ctrl a kláves so šípkou nahor Posun kurzora na začiatok predošlého odseku. Ctrl, Shift a kláves so šípkou Výber bloku textu. Shift a ktorýkoľvek kláves so šípkou Výber viac ako jednej položky v okne alebo na pracovnej ploche, alebo výber textu v dokumente. Klávesy Windows a m Minimalizovanie všetkých o..

Používanie klávesnice - Page 41

Používanie klávesnice  41 Klávesové skratky — Windows 8.1/Windows RT V tejto tabuľke sú uvedené niektoré klávesové skratky špecifické pre Windows 8.1 a Windows RT V tejto tabuľke sú uvedené niektoré klávesové skratky, ktoré dopĺňajú existujúce zo skorších verzií systému Windows. Kláves Windows a zadávanie znakov Prehľadávanie vášho počítača. Ctrl a + Priblíženie k veľkému množstvu položiek na obrazovke, napríklad k aplikáciám pripnutým na domovskej obrazovke. Ctrl a - Oddialenie od veľkého množstva položiek na obrazovke, napríklad od ..

Klávesnicu si môžete prispôsobiť nasledovne: - Page 42

42  Používanie klávesnice Kláves Windows a medzerník Prepnutie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice. Klávesy Windows, Ctrl a medzerník Prepnutie na predtým zvolený vstupný jazyk a rozloženie klávesnice. Klávesy Windows a Tab Cyklicky prepína medzi otvorenými aplikáciami, pričom ich zobrazuje na zvislom bočnom paneli na ľavej strane obrazovky. Klávesy Windows, Ctrl a Tab Zobrazí bočný panel otvorených aplikácií a ponechá panel na obrazovke aj po uvoľnení klávesov. Medzi otvorenými aplikáciami môžete potom navigovať pomocou klávesov so šípkami..

Používanie číselnej klávesnice na laptope - Page 43

Používanie klávesnice  43 3. Ak je Ovládací panel zobrazený podľa Kategórie, kliknite alebo ťuknite na rozbaľovací zoznam Zobraziť podľa: a zvoľte možnosť Malé ikony alebo Veľké ikony . 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Klávesnica . 5. Upravte nastavenia klávesnice, ktoré chcete zmeniť, a kliknite alebo ťuknite na OK pre uloženie nastavení a zatvorenie okna. Windows 7 1. Kliknite na položky Štart → Ovládací panel . 2. Ak je váš Ovládací panel zobrazený podľa Kategórie , kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zobraziť podľa: a zvoľte možnosť Mal..

Gestá na dotykovom paneli - Page 44

44  Používanie dotykového panela Používanie dotykového panela Dotykový panel sa používa na presúvanie kurzora alebo výber objektov na obrazovke. • Ak chcete posúvať kurzor, jemne posúvajte svoj prst na dotykovom paneli. • Ak chcete vykonať kliknutie ľavým tlačidlom alebo vybrať objekt, stlačte ľavé tlačidlo dotykového panela alebo jedenkrát ťuknite na panel. • Ak chcete kliknúť pravým tlačidlom na objekt, ťuknite na pravé tlačidlo dotykového panela raz. • Ak chcete vykonať dvojité kliknutie na objekte, dvakrát stlačte ľavé tlačidlo dotyko..

 - Page 45

Používanie dotykového panela  45 Automatické vertikálne posúvanie — Umožňuje posúvať sa nahor alebo nadol v aktívnom okne. Posuňte dva prsty nahor alebo nadol rýchlym tempom, aby ste aktivovali funkciu automatického vertikálneho posúvania. Automatické rolovanie zastavíte ťuknutím na dotykový panel. Automatické horizontálne posúvanie — Umožňuje posúvať sa doľava alebo doprava v aktívnom okne. Posuňte dva prsty doľava alebo doprava rýchlym tempom, aby ste aktivovali funkciu automatického horizontálneho posúvania. Automatické rolovanie zastavíte ťu..

Lupa jedným prstom - Page 46

46  Používanie dotykového panela Zoom Lupa jedným prstom — Umožňuje približovať alebo oddaľovať pohybom jedného prsta v zóne lupy (na ľavom okraji dotykového panela). Pre priblíženie posuňte prst v zóne lupy nahor. Pre oddialenie posuňte prst v zóne lupy nadol. Lupa dvomi prstami — Umožňuje približovať alebo oddaľovať pomocou dvoch prstov. Pre priblíženie položte dva prsty na dotykový panel a odtiahnite ich jeden od druhého. Pre oddialenie položte dva prsty na dotykový panel a priblížte ich jeden k druhému. Otočenie Točenie — Umožňuje otá..

Používanie dotykovej obrazovky - Page 47

Používanie dotykovej obrazovky  47 Rýchly pohyb Umožňuje preklopiť obsah dopredu alebo dozadu. Ak chcete preklopiť obsah dozadu alebo dopredu, posuňte tri prsty rýchlo doľava alebo doprava. Rýchle spustenie Umožňuje otvárať obľúbené aplikácie. Ťuknite tromi prstami na dotykový panel pre spustenie vopred konfigurovanej aplikácie. POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť, ktorá aplikácia sa má spustiť, použite nástroj na konfiguráciu dotykového panela. Používanie dotykovej obrazovky POZNÁMKA: Dotykovú obrazovku nepoužívajte v prašných, horúcich a vlhkých pros..

Gestá dotykovej obrazovky - Page 48

48  Používanie dotykovej obrazovky Gestá dotykovej obrazovky Gestá dotykovej obrazovky rozširujú použiteľnosť dotykovej obrazovky tým, že umožňujú vykonávať rôzne úkony, napríklad približovanie, posúvanie, otáčanie atď. posúvaním alebo rýchlym pohybom prsta na displeji. POZNÁMKA: Niektoré gestá sú špecifické pre dané aplikácie a nemusia fungovať vo všetkých aplikáciách. Zoom Pre priblíženie položte dva prsty na dotykovú obrazovku a odtiahnite ich jeden od druhého. Pre oddialenie položte dva prsty na dotykovú obrazovku a priblížte ich jeden..

Používanie dotykovej obrazovky - Page 49

Používanie dotykovej obrazovky  49 Rýchly pohyb Posuňte prst rýchlo do želaného smeru, aby ste rýchlym pohybom prešli cez obsah v aktívnom okne ako na stranách v knihe. Listovanie funguje aj vo zvislom smere, napríklad pri listovaní zoznamu obrázkov alebo skladieb. Otočenie Otočenie v smere hodinových ručičiek — Podržte prst alebo palec na mieste a druhý prst posuňte v oblúkovom smere doprava. Otočenie proti smeru hodinových ručičiek — Podržte prst alebo palec na mieste a druhý prst posuňte v oblúkovom smere doľava. Môžete tiež otáčať aktívny ob..

Používanie funkcie Bluetooth - Page 50

50  Používanie funkcie Bluetooth Horizontálne posúvanie — Umožňuje posúvať sa doprava alebo doľava v aktívnom okne. Posuňte prst doprava alebo doľava, aby ste aktivovali horizontálne posúvanie. Používanie funkcie Bluetooth Môžete vytvárať spojenie (párovať) zariadenia Bluetooth, napríklad myši, klávesnicu, slúchadlá, telefóny, TV atď. Podrobnosti o párovaní zariadenia s počítačom nájdete v dokumentácii k príslušnému zariadeniu. POZNÁMKA: Skontrolujte, či máte v počítači nainštalované ovládače pre Bluetooth. Párovanie zariadenia Blueto..

Používanie webovej kamery - Page 51

Používanie webovej kamery  51 Windows 8.1 1. Zapnite Bluetooth na vašom počítači alebo tablete a na zariadení, ktoré chcete spárovať. Na laptope Dell zapnite bezdrôtové pripojenie, aby ste aktivovali Bluetooth. Informácie o zapnutí Bluetooth na vašom zariadení nájdete v dokumentácii k príslušnému zariadeniu. 2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth v oblasti oznámení na paneli úloh a kliknite alebo ťuknite na Pridať zariadenie . POZNÁMKA: Ak nemôžete nájsť ikonu Bluetooth, kliknite alebo ťuknite na šípku vedľa oblasti oznámení. 3. V okne Pri..

Zaznamenanie fotografie - Page 52

52  Používanie webovej kamery Zaznamenanie fotografie 1. Otvorte program Dell Webcam Central. 2. Kliknite alebo ťuknite na kartu Snap Photos (Fotografovanie). 3. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu kamery vytvorte fotografiu. POZNÁMKA: Ak chcete konfigurovať rôzne možnosti, napríklad veľkosť obrázka, samospúšť, sériové snímanie, formát obrázka atď., kliknite alebo ťuknite na rozbaľovaciu šípku vedľa ikony fotoaparátu. Nahrávanie videa 1. Otvorte program Dell Webcam Central. 2. Kliknite alebo ťuknite na kartu Record Videos (Nahrávanie videa). 3. Kliknutím a..

v Stručnej úvodnej príručke - Page 53

Zvuk  53 Porty a konektory Zvuk Zvukové konektory umožňujú pripojiť reproduktory, slúchadlá, mikrofóny, zvukové systémy, zosilňovače alebo zvukový výstup televízora. POZNÁMKA: Váš počítač nemusí podporovať všetky zvukové porty. Informácie o portoch dostupných na vašom počítači alebo tablete nájdete v Stručnej úvodnej príručke dodanej k počítaču alebo tabletu alebo v časti Technické parametre na adrese www.dell.com/support . Typy zvukových portov Port slúchadiel — Slúži na pripojenie slúchadiel, napájaného reproduktora alebo zvukového sys..

 - Page 54

54  Zvuk Stredný/LFE priestorový výstup — Slúži na pripojenie jedného basového reproduktora. POZNÁMKA: Zvukový kanál LFE (Low Frequency Effects — Nízkofrekvenčné efekty), ktorý sa nachádza vo zvukových schémach digitálneho priestorového zvuku, prenáša iba informácie o frekvencii (do 80 Hz). Kanál LFE poháňa subwoofer za účelom poskytnutia extrémne nízkeho basového rozšírenia. Systémy, ktoré nepoužívajú basové reproduktory, môžu presunúť informácie LFE do hlavných reproduktorov v nastavení priestorového zvuku. Bočný port priestorového z..

Porty USB - Page 55

Zvuk  55 Porty USB Štandardné USB — Štandardný USB port je na väčšine laptopov a stolných počítačov. Väčšina USB zariadení sa pripája k počítaču pomocou tohto portu. Mini-USB — Mini-USB port sa používa v malých elektronických zariadeniach, napríklad fotoaparátoch, externých pamäťových zariadeniach, tabletoch atď. Micro-USB — Micro-USB port je menší ako mini-USB port a používa sa v telefónoch, tabletoch, bezdrôtových slúchadlách a iných malých elektronických zariadeniach. USB s napájaním — USB s napájaním využíva komplexnejší konek..

USB-C - Page 56

56  eSATA USB-C — V závislosti od vášho zariadenia môže tento port podporovať normu USB 3.1, displej cez rozhranie USB-C a zariadenia Thunderbolt 3. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná s vaším zariadením. Port Thunderbolt 3 (USB-C) — K tomuto portu môžete pripojiť zariadenia USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort a Thunderbolt. Umožňuje pripojiť externú obrazovku pomocou hardvérových kľúčov. Poskytuje rýchlosti prenosu dát až do 40 Gb/s. Ladiaci port — Ladiaci port umožňuje používateľovi dočasne používať porty US..

Digital Visual Interface (Digitálne - Page 57

Digital Visual Interface (Digitálne vizuálne rozhranie - DVI)  57 Digital Visual Interface (Digitálne vizuálne rozhranie - DVI) Digital Visual Interface (Digitálne vizuálne rozhranie - DVI) umožňuje pripojiť počítač k displejom, napríklad k plochým monitorom, projektorom atď. Existujú tri typy DVI pripojenia: • DVI-D (DVI-Digitálne) — DVI-D prenáša digitálne video signály medzi grafickou kartou a digitálnym displejom. Zabezpečí rýchly a kvalitný obrazový výstup. • DVI-A (DVI-Analógové) — DVI-A prenáša analógové video signály do analógového dis..

Výhody HDMI - Page 58

58  HDMI HDMI High Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením — HDMI) umožňuje digitálne prepojenie medzi počítačom, zobrazovacími zariadeniami a inými multimediálnymi zariadeniami. Podporuje obrazové aj zvukové signály. Porty HDMI sú zvyčajne dostupné na počítačoch, TV prijímačoch, set-top boxoch, DVD a Blu-ray prehrávačoch, hracích konzolách atď. Výhody HDMI • Podporuje vysoké rozlíšenie a vysoký obnovovací kmitočet • Podporuje prenos 3D • Podporuje HDCP • Bežne dostupné vo väčšine počítačov a sp..

Získanie pomoci od spoločnosti Absolute - Page 59

Absolute  59 Softvér a aplikácie Absolute Nástroj Absolute poskytuje riešenia pre trvalé zabezpečenie koncového bodu a správu rizika údajov pre počítače, tablety a smartfóny. Technológia Persistence umožní neprerušené posudzovanie rizík, zabezpečenie jednotlivých zariadení počas ich životného cyklu a včas reagovať na bezpečnostné problémy. POZNÁMKA: Technológia Persistence nemusí byť podporovaná na všetkých počítačoch. Získanie pomoci od spoločnosti Absolute Dell poskytuje pomoc pre technológiu Persistence prostredníctvom spoločnosti Absolute ..

Prevzatie nástroja Dell SupportAssist - Page 60

60  Dell SupportAssist Na zaregistrovanie a používanie stránky My Dell Downloads (Moje prevzaté súbory Dell): 1. Prejdite na stránku smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx . 2. Zaregistrujte váš počítač podľa pokynov na obrazovke. 3. Preinštalujte softvér alebo si vytvorte záložný nosič na použitie v budúcnosti. Dell SupportAssist Nástroj SupportAssist poskytuje aktualizácie systému, identifikuje problémy a posiela výstrahy prispôsobené vášmu zariadeniu, čím sa uľahčí riešenie a prevencia problémov. Táto aplikácia poskytuje podporu, ktorá pomôže vy..

PC Checkup (Kontrola PC) - Page 61

Solution Station  61 PC Checkup (Kontrola PC) POZNÁMKA: Nástroj PC Checkup je k dispozícii len pre vybrané modely. Program PC Checkup (Kontrola PC) použite na kontrolu vášho používania pevného disku, spustenie diagnostiky hardvéru a sledovanie zmien vykonaných v počítači. • Drive Space Manager (Správca priestoru na disku) — Spravujte pevný disk pomocou vizuálnej reprezentácie priestoru spotrebovaného jednotlivými typmi súborov. • Performance and Configuration History (História výkonu a konfigurácií) — Monitorovanie systémových udalostí a zmien v čas..

Ponuky Solution Station - Page 62

62  Solution Station Medzi poskytované služby patrí bezplatná kontrola stavu PC na optimalizovanie a zrýchlenie vášho počítača, pomoc pri bežných poruchách a odstraňovaní problémov, odstraňovanie vírusov a spyware, nastavenie bezdrôtových sietí a ďalšie služby. Nájdete tu tiež články a často kladené otázky o najbežnejších problémoch a pokyny na vykonávanie bežných úloh. Kategórie podpory poskytujú flexibilné ceny a rôzne stupne angažovania zákazníka pri riešení problémov. Ponuky Solution Station Typ Ponuky Záruka a pokračujúca starostli..

Inštalácia aplikácie Quickset - Page 63

Quickset  63 Quickset QuickSet je balík softvérových aplikácií, ktoré rozširujú funkcionalitu počítačov Dell. Poskytuje jednoduchý prístup k množstvu funkcií, ktoré by normálne vyžadovali niekoľko krokov. Niektoré funkcie, ku ktorým môžete získať prístup pomocou Dell Quickset, sú nasledovné: • Konfigurácia klávesu bezdrôtovej skratky • Zakázanie alebo povolenie nabíjania batérie • Zmena správania klávesu Fn POZNÁMKA: Nástroj Quickset nemusí byť podporovaný na všetkých počítačoch Inštalácia aplikácie Quickset Aplikácia Quickset je pr..

POZNÁMKA: - Page 64

64  NVIDIA 3D aplikácie Klávesové skratky V nasledovnom zozname sú uvedené niektoré klávesové skratky dostupné pre 3D hry: Klávesy Charakteristika Funkcia <Ctrl><t> Zobrazenie/ skrytie stereoskopických 3D efektov Zapnutie alebo vypnutie 3DTV Play. POZNÁMKA: Výkon hier sa v režime HD 3D môže znížiť aj pri vypnutej funkcii 3DTV Play. Výkon môžete maximalizovať voľbou režimu HD alebo SD pri vypnutej funkcii 3DTV Play. <Ctrl><F4> Zväčšuje 3D hĺbku Zväčšuje 3D hĺbku v aktuálnej hre. <Ctrl><F3> Zmenšuje 3D hĺbku Zmenšuje ..

DellConnect - Page 65

DellConnect  65 DellConnect DellConnect je online nástroj, ktorý umožňuje agentovi spoločnosti Dell pristupovať do vášho počítača (pod vaším dohľadom) kvôli vzdialenej diagnostike a oprave problémov vo vašom počítači. Umožňuje zástupcovi technickej podpory pracovať na vašom počítači s vaším súhlasom. Požiadavku DellConnect inicializuje zástupca technickej podpory podľa potreby počas riešenia problémov. POZNÁMKA: Pre prístup k službe DellConnect a k podmienkam používania si pozrite www.dell.com/DellConnect .

..

Operating System - Page 66

66  Možnosti obnovenia systému Obnovenie operačného systému Možnosti obnovenia systému Operačný systém vo vašom počítači môžete obnoviť pomocou jednej z nasledovných možností: VAROVANIE: Použitím programu Dell Factory Image Restore alebo disku Operating System sa všetky súbory vymažú z vášho počítača. Ak je to možné, pred použitím týchto možností si najprv súbory zálohujte. Možnosti Charakteristika Dell Backup and Recovery (Zálohovanie a obnovenie Dell) Túto možnosť použite ako prvé riešenie obnovenia vášho operačného systému. Disky n..

Dell Backup and Recovery basic (základná verzia) - Page 67

Zálohovanie a obnovenie Dell  67 Zálohovanie a obnovenie Dell Dell Backup and Recovery má dve verzie: • Dell Backup and Recovery Basic (základná verzia) • Dell Backup and Recovery Premium (prémiová verzia) Funkcie Basic Premium Vrátenie systému späť do stavu z výroby   Zálohovať súbory manuálne   Obnoviť súbory zo zálohy   Použiť úložisko Cloud na zálohovanie alebo obnovu (Musíte si zakúpiť predplatné úložiska cloud, ak si želáte používať túto funkciu aj po uplynutí 60 dní)   Priebežným zálohovaním súborov minimaliz..

 - Page 68

68  Zálohovanie a obnovenie Dell Vytvorenie diskov na preinštalovanie systému 1. Spustite aplikáciu zálohovania a obnovy Dell Backup and Recovery. 2. Kliknite alebo ťuknite na dlaždicu Factory Recovery Media (Nosič na obnovenie stavu systému z výroby). 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Obnovenie vášho počítača 1. Spustite aplikáciu zálohovania a obnovy Dell Backup and Recovery. 2. Kliknite alebo ťuknite na dlaždicu Recovery (Obnova). 3. Kliknite alebo ťuknite na položku System Recovery (Obnova systému). 4. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Yes, Continue..

Zálohovanie a obnovenie Dell - Page 69

Zálohovanie a obnovenie Dell  69 Obnova špecifických súborov alebo priečinkov z úplného zálohovania systému 1. Spustite aplikáciu zálohovania a obnovy Dell Backup and Recovery. 2. Kliknite alebo ťuknite na dlaždicu Recovery (Obnova) a zvoľte možnosť Data Recovery (Obnova dát). 3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Yes, Continue (Áno, pokračovať). 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Obnova špecifických súborov alebo priečinkov zo zálohovania súborov &a priečinkov 1. Spustite aplikáciu zálohovania a obnovy Dell Backup and Recovery. 2. Kliknite ale..

Prístup k nástroju Dell Factory Image Restore - Page 70

70  Dell Factory Image Restore Dell Factory Image Restore VAROVANIE: Použitie nástroja Dell Factory Image Restore natrvalo odstráni všetky programy alebo ovládače nainštalované po nadobudnutí počítača. Pred použitím aplikácie Dell Factory Image Restore si pripravte záložné nosiče aplikácií, ktoré budete chcieť preinštalovať. POZNÁMKA: Na niektorých počítačoch alebo v niektorých krajinách nemusí byť nástroj Dell Factory Image Restore k dispozícii. Nástroj Dell Factory Image Restore používajte len ako poslednú metódu obnovy operačného systému. T..

Spustenie nástroja Dell Factory Image Restore - Page 71

Dell Factory Image Restore  71 Spustenie nástroja Dell Factory Image Restore VAROVANIE: Použitie nástroja Dell Factory Image Restore natrvalo zmaže všetky dáta z pevného disku a odstráni všetky programy alebo ovládače nainštalované po nadobudnutí počítača. Ak je to možné, pred využitím nástroja Dell Factory Image Restore zálohujte svoje údaje. Nástroj Dell Factory Image Restore použite iba vtedy, keď nástroj System Restore (Obnova systému) nedokázal problém s operačným systémom vyriešiť. 1. Zapnite alebo reštartujte počítač. 2. Keď sa zobrazí log..

Windows 10 - Page 72

72  Obnovenie systému Obnovenie systému VAROVANIE: Pravidelne zálohujte svoje údaje. Nástroj Obnovovanie systému nesleduje ani neobnovuje dátové súbory. Obnovenie systému je nástrojom Microsoft Windows, ktorý vám pomáha odstrániť zmeny programov vo vašom počítačí bez toho, aby to ovplyvnilo vaše osobné súbory, ako napr. dokumenty, fotografie, e-maily, atď. Vždy, keď nainštalujete softvér alebo ovládač zariadenia, váš počítač aktualizuje systémové súbory Windows, aby podporovali nový softvér alebo zariadenie. To však niekedy môže spôsobiť neč..

Windows 8.1 - Page 73

Obnovenie systému  73 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Obnovenie . 4. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Otvoriť nástroj Obnovenie systému a podľa pokynov na obrazovke odvolajte posledné obnovenie systému. Windows 8.1 Použitie obnovenia systému 1. Na bočnej lište kľúčových tlačidiel kliknite alebo ťuknite na možnosť Nastavenia . 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Ovládací panel . 3. Do poľa vyhľadávania zadajte výraz Obnovenie. 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Obnovenie a kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť nástroj Obnovenie systému ..

 - Page 74

74  Disk s operačným systémom Odvolanie posledného obnovenia systému V prípade, že by nástroj Obnovenie systému neriešil vzniknutý problém, môžete odvolať posledné obnovenie systému (vrátiť sa o krok späť). POZNÁMKA: Skôr než počítač uvediete do predošlého prevádzkového stavu, uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite otvorené programy. Nenahradzujte, neotvárajte ani neodstraňujte žiadne súbory alebo programy, kým sa neskončí obnovenie systému. 1. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Štart . 2. Do vyhľadávacieho políčka napíšt..

 - Page 75

Disk s operačným systémom  75 Nosiče na obnovenie systému Nosiče na preinštalovanie systému vytvorené pomocou aplikácie zálohovania a obnovy Dell Backup and Recovery umožňujú vrátiť pevný disk do prevádzkového stavu, v ktorom bol, keď ste kúpili počítač, a zároveň uložiť dátové súbory vo vašom počítači. Na vytvorenie nosičov na preinštalovanie systému použite aplikáciu Dell Backup and Recovery. Obnovenie počítača pomocou nosiča na preinštalovanie systému Obnovenie počítača pomocou nosiča na preinštalovanie systému: 1. Vypnite počítač..

„Kontaktovanie spoločnosti Dell“ - Page 76

76  Základné kroky pri riešení problémov Riešenie problémov Základné kroky pri riešení problémov V tejto časti sú uvedené niektoré základné kroky na riešenie problémov, ktoré môžete použiť na odstránenie bežných problémov s počítačom. • Skontrolujte, či je počítač zapnutý a všetky komponenty sú napájané. • Skontrolujte, či sú všetky káble pevne pripojené k príslušným portom. • Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo rozstrapkané. • Skontrolujte, či na konektoroch nie sú ohnuté alebo zlomené kolíky. • Reštartujte..

Diagnostika - Page 77

Diagnostika  77 3. Zvoľte možnosť Diagnostics (Diagnostika) a stlačte <Enter>. 4. Na dokončenie testu sa riaďte pokynmi na obrazovke. Ak je test niektorého komponentu neúspešný, test sa zastaví, počítač zapípa a zobrazí sa kód chyby. Poznačte si tento kód alebo kódy a vyhľadajte riešenie na adrese www.dell.com/support alebo kontaktujte spoločnosť Dell. Podľa pokynov na obrazovke pokračujte k ďalšiemu testu, znovu otestujte komponent, ktorý neprešiel testom, alebo zastavte test a reštartujte počítač. Ak PSA úspešne zbehne, na obrazovke sa zobraz..

Spustenie LCD BIST - Page 78

78  Diagnostika Stavová oblasť má štyri karty: • Configuration (Konfigurácia) — Zobrazuje podrobnú konfiguráciu a stavové informácie o všetkých zariadeniach, ktoré sa dajú otestovať pomocou ePSA. • Results (Výsledky) — Zobrazuje všetky vykonané testy, ich aktivitu a výsledky jednotlivých testov. • System Health (Stav systému) — Zobrazuje stav batérie, napájacieho adaptéra, ventilátorov atď. • Event Log (Denník udalostí) — Poskytuje podrobné informácie o všetkých testoch. Stĺpec Stav zobrazuje stav testov. LCD BIST LCD BIST (vstavaný sam..

Spustenie ePSA - Page 79

Diagnostika  79 Spustenie ePSA Spustenie ePSA: 1. Reštartujte počítač. 2. Ak chcete vstúpiť do programu BIOS, stlačte <F12> po zobrazení loga Dell. POZNÁMKA: Ak čakáte príliš dlho a zobrazí sa logo operačného systému, počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha Windows, potom reštartujte počítač a skúste znovu. 3. Zvoľte možnosť Diagnostics (Diagnostika) a stlačte <Enter>. 4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite test a poznačte si všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia. Ak je test niektorého komponentu neúspešný, test sa zastaví, p..

POZNÁMKA: - Page 80

80  Diagnostika Zvukové kódy Počítač môže vydávať viacero zvukových signálov počas spúšťania, ak dôjde ku chybám alebo problémom. Táto séria pípnutí, nazývaná zvukový kód, identifikuje problém. Ak to nastane, zaznamenajte si zvukový kód a obráťte sa na Dell pre pomoc. POZNÁMKA: Je možné, že niektoré zvukové kódy uvedené v nasledujúcej tabuľke sa nevzťahujú na váš počítač. Zvukové kódy Možný problém jeden Možná porucha systémovej dosky — porucha kontrolného súčtu BIOS ROM dva Nebola zistená pamäť RAM POZNÁMKA: Ak ste inšta..

Zmena nastavení BIOS - Page 81

Zmena nastavení BIOS  81 BIOS BIOS uchováva hardvérové informácie o vašom počítači a odovzdáva tieto informácie operačnému systému, keď sa systém zavádza. Základné nastavenie hardvéru uložené v systéme BIOS môžete zmeniť v programe BIOS. Program na nastavenie systému BIOS môžete použiť na: • Nastavenie alebo zmenu možnosti voliteľnej používateľom, napríklad používateľské heslo. • Určenie zariadení nainštalovaných vo vašom počítači, napríklad množstvo pamäte, typ pevného disku atď. • Zmenu informácií o konfigurácii systému, k..

Vynulovanie hesla pre BIOS - Page 82

82  Vynulovanie hesla pre BIOS Vynulovanie hesla pre BIOS Heslá pre BIOS sa používajú na zvýšenie bezpečnosti počítačov. Počítač môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazil výzvu na zadanie hesla pri spúšťaní alebo otváraní programu na nastavenie systému BIOS. V závislosti od typu vášho počítača použite jednu z nasledovných metód na vynulovanie stratených alebo zabudnutých hesiel pre BIOS. VAROVANIE: Vynulovanie hesla pre BIOS zahŕňa vymazanie všetkých dát z pamäte CMOS. Ak ste zmenili niektoré nastavenia systému BIOS, po vynulovaní hesla ich bude..

Používanie ponuky zavádzania - Page 83

Zmena zavádzacej postupnosti  83 Zmena zavádzacej postupnosti Je možné, že budete musieť zmeniť zavádzaciu postupnosť tak, aby sa systém zavádzal z iného ako predvoleného zariadenia, napríklad pri preinštalovaní operačného systému alebo pri použití obnovovacieho disku alebo USB jednotky. Poradie zavádzania si môžete zvoliť z menu zavádzania alebo v programe BIOS. Používanie ponuky zavádzania Ponuku zavádzania používajte na zmenu zavádzacej postupnosti vášho počítača pre aktuálne zavádzanie. POZNÁMKA: Váš počítač sa zavedie z vybraného zariad..

Získavanie pomoci a - Page 84

84  Získanie pomoci Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell Získanie pomoci Informácie a pomoc týkajúce sa výrobkov a služieb spoločnosti Dell môžete získať pomocou týchto internetových pomocných zdrojov: Informácie o výrobku a službách Dell www.dell.com Windows 8.1 a Windows 10 Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell Windows 10 Aplikácia Začíname Windows 8.1 Aplikácia Pomocník a Užitočné tipy Získavanie pomoci v systémoch Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte Pomoc a technická podpora a ť..

Kontaktovanie spoločnosti Dell - Page 85

Kontaktovanie spoločnosti Dell  85 Zistite viac o svojom operačnom systéme, nastavovaní a používaní svojho počítača, zálohovaní údajov, diagnostike a podobne. Pozri Ja a môj Dell na stránke www.dell.com/support/manuals . Kontaktovanie spoločnosti Dell Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese www.dell.com/contactdell . POZNÁMKA: Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné. POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne p..

Údržba počítača - Page 86

86  Údržba počítača Referenčné materiály Údržba počítača Odporúča sa, aby ste vykonali nasledovné úlohy a tak predišli všeobecným problémom s počítačom: • Zabezpečte priamy prístup k napájaciemu zdroju, primerané vetranie a vodorovný povrch na umiestnenie počítača. • Vetracie otvory neupchávajte, nevkladajte do nich žiadne predmety a nenechávajte v nich usadený prach. • Pravidelne si zálohujte dáta. • Pravidelne vykonávajte antivírovú kontrolu. • Pomocou nástroja SupportAssist a iných nástrojov dostupných vo vašom počítači kont..

Konfigurácia nastavení napájania - Page 87

Správa napájania  87 • Hybridný režim spánku — Hybridný režim spánku je kombináciou spánku a dlhodobého spánku. Uloží všetky otvorené dokumenty a programy do pamäte a na ukladacie zariadenie počítača a potom prepne počítač do stavu nízkej spotreby, aby ste mohli rýchlo pokračovať v práci. Keď je zapnutý hybridný režim spánku, prepnutie počítača do režimu spánku automaticky prepne počítač do hybridného spánku. • Vypnutie — Vypnutie počítača je užitočné, keď neplánujete používať počítač dlhšiu dobu. Pomáha zaistiť bezpeč..

Konfigurácia správania tlačidla napájania - Page 88

88  Správa napájania Konfigurácia správania tlačidla napájania Konfigurácia správania tlačidla napájania: Windows 10/8.1 1. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na domovskej obrazovke. 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Všetky aplikácie v pravom dolnom rohu obrazovky. 3. Pod položkou Systém Windows kliknite alebo ťuknite na Ovládací panel . POZNÁMKA: V systéme Windows 8.1/Windows RT kliknite alebo ťuknite na položku Nastavenia v bočnom paneli kľúčových tlačidiel a kliknite alebo ťuknite na položku Ovládací panel . 4. Ak je Ovládací panel zobr..

Režim dlhej životnosti Dell longevity - Page 89

Správa napájania  89 Výkonnosť batérie môžete zlepšiť nasledovne: • Napájajte počítač z napájacieho adaptéra, ak je to možné. Životnosť batérie sa zníži počtom vybití a nabití batérie. • Konfigurovaním nastavenia správy napájania pomocou funkcie možností napájania operačného systému Microsoft Windows kvôli optimalizovaniu spotreby počítača (pozri časť „Správa napájania“ ). • Povolením funkcií Spánok/Pohotovostný režim a Dlhodobý spánok vo svojom počítači. POZNÁMKA: Životnosť batérie sa časom skracuje v závislosti od toh..

Tipy pre migráciu - Page 90

90  Tipy pre migráciu Režim stolného počítača Dell Desktop Ak používate počítač najmä s pripojeným napájacím adaptérom, môžete povoliť režim stolného počítača a tak regulovať mieru, do akej sa nabije batéria. Tým sa zníži počet cyklov nabitia/vybitia a zlepší sa životnosť batérie. Váš laptop Dell automaticky monitoruje nabíjanie a vybíjanie batérie a ak je to relevantné, zobrazí správu o povolení režimu stolného počítača. POZNÁMKA: Režim stolného počítača Dell desktop nemusí byť podporovaný na všetkých počítačoch. Povolenie a..

 - Page 91

Ergonomické pokyny  91 Ergonomické pokyny VAROVANIE: Nesprávne alebo dlhodobé používanie klávesnice môže spôsobiť poškodenie zdravia. VAROVANIE: Dlhodobé sledovanie monitora počítača môže spôsobiť problémy zraku. Pre dosiahnutie pohodlia a efektívnosti sa pri nastavení a používaní počítača riaďte ergonomickými pokynmi. Laptopy nie sú určené na nepretržitú činnosť ako kancelárske zariadenie. Ak chcete dlhodobo používať laptop, odporúčame, aby ste pripojili externú klávesnicu. • Umiestnite počítač tak, aby boli pri práci monitor a kláves..

POZNÁMKA: - Page 92

92  Dell a životné prostredie 1 monitor na úrovni očí alebo nižšie 4 chodidlá rovno na podlahe 2 monitor a klávesnica priamo pred používateľom 5 ruky na úrovni stola 3 stojan monitora 6 zápästia uvoľnené a rovné POZNÁMKA: Najnovšie ergonomické pokyny nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance . Dell a životné prostredie Zelená farba nepredstavuje obmedzenie — je to rozšírenie možností. Znamená to hľadanie lepších spôsobov. Každý deň sa vám naskytne príležitosť zvoliť „zelenšie“ riešenia, ale pri výbere technológií určite ner..

 - Page 93

Dell a životné prostredie  93 Bambus — Ekologické a prírodné riešenie balenia Spoločnosť Dell chce dosiahnuť spoločný cieľ a nájsť nový spôsob záchrany prírodných zdrojov našej planéty, preto poskytuje praktické a zároveň inovatívne riešenia balení, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia. Menej obalu znamená menej rozbaľovania pre zákazníkov. Recyklovateľný obal uľahčí likvidáciu. A naša planéta víta udržateľné materiály. Bambusové obaly sa používajú na prepravu niekoľkých produktov značky Dell. Pre jednoduchú lik..

Regulatory_Compliance@dell.com - Page 94

94  Zásady súladu s predpismi Zásady súladu s predpismi Podrobné informácie nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance . Kontaktné údaje na webové stránky súladu s predpismi V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti produktov, elektromagnetickej kompatibility alebo ergonómie pošlite e-mail na adresu Regulatory_Compliance@dell.com . Ďalšie informácie o dodržiavaní predpisov Za zabezpečovanie zhody spoločnosti Dell s predpismi týkajúcimi sa importu a exportu vrátane klasifikácie produktov zodpovedá Organizácia World Wide Trade Compli..

Sponsored links

Latest Update