Dell Vostro 15 7570 Příručka Rychlého Spuštění Manual Czech

Vostro 15 7570 Language

Download Dell Vostro 15 7570 Příručka Rychlého Spuštění Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Quick Start Guide - Page 1

Vostro 15 7570 Quick Start Guide Stručná příručka Gyors üzembe helyezési útmutató Przewodnik szybkiego uruchamiania Stručná úvodná príručka 1 Connect the power adapter and press the power button Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania Product support and manuals Podpora a příručky k produktům Terméktámogatás és kézikönyvek Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsłu..

Owner’s Manual - Page 2

Features Funkce | Jellemzők | Funkcje | Funkcie 1. Kamera 2. Kontrolka stavu kamery 3. Dvoupásmové mikrofony 4. Vypínač / čtečka otisků prstů 5. Port VGA 6. Port HDMI 7. Port USB typu C s technologií Thunderbolt3 8. Port USB 3.1 1. generace 9. Port náhlavní soupravy / mikrofonu 10. Indikátor stavu LED 11. Dotyková podložka 12. Čtečka karty SD 13. Port USB 3.1 1. generace 14. Síťový konektor 15. Konektor napájení 16. Slot pro bezpečnostní zámek Nobel Wedge 17. Servisní štítek 1. Kamera 2. Kamera állapotjelzője 3. Kettős tömbmikrofonok 4. Be- és kikapcsol..

Sponsored links

Latest Update