Acer Sw312-31p Safety Guide Manual Dutch (973.0 KB)

SW312-31P Language

Download Acer Sw312-31p Safety Guide Manual Dutch (973.0 KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Regelgeving- en - Page 1

Regelgeving- en veiligheidshandleiding

..

2 - - Page 2

2 - © 2017. Alle rechten voorbehouden. Regelgeving- en veiligheidshandleiding Deze uitgave: 05/2017

..

Inhoudsopgave - 3 - Page 3

Inhoudsopgave - 3 I NHOUDSOPGAVE Tips en informatie voor gebruiksgemak 4 Zoek de houding waarin u zich prettig voelt ............................................................ 4 Let op uw zicht ............................................ 5 Goede werkgewoonten ontwikkelen ........... 6 Uw gehoor beschermen .............................. 6 Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer 8 De computer in- en uitschakelen ................ 8 De computer met zorg behandelen ............. 8 Algemeen .................................................... 9 Pak de computer voorzicht in ...........

Zoek de houding waarin u zich prettig voelt - Page 4

4 - Tips en informatie voor gebruiksgemak T IPS EN INFORMATIE VOOR GEBRUIKSGEMAK Gebruikers van computers kunnen na lang gebruik oogklachten of hoofdpijn krijgen. Gebruikers lopen ook het risico op andere fysieke klachten door ruime tijd (urenlang) achter een beeldscherm te zitten. Lange werkperiodes, slechte houding, slechte werkgewoonten, spanning, ongeschikte werkcondities, persoonlijke gezondheid en andere factoren beïnvloeden het risico op fysieke klachten. Onjuist gebruik van de computer kan leiden tot carpal tunnel syndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking of andere spier/ gewr..

Tips en informatie voor gebruiksgemak - 5 - Page 5

Tips en informatie voor gebruiksgemak - 5 • Ga niet naar voren en/of achteren hangen. • Sta regelmatig op en loop wat om de spanning op uw beenspieren te verlichten. • Neem korte rustmomenten in acht om uw nek en schouders te ontspannen. • Let op dat u uw schouders niet aanspant of ophaalt. • Plaats monitor, toetsenbord en muis zodanig dat ze goed binnen bereik liggen. • Als u meer naar de monitor dan naar documenten kijkt, plaats dan de monitor in het midden van uw bureau om het aanspannen van de nekspieren te minimaliseren. Let op uw zicht Lang naar het beeldscherm kijken, onj..

6 - Tips en informatie voor gebruiksgemak - Page 6

6 - Tips en informatie voor gebruiksgemak • minimaliseer het licht in de kamer met gordijnen, lamellen of luxaflex, • gebruik een taaklicht, • verander de kijkhoed van het beeldscherm, • gebruik een schittering-reductiefilter, • gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan de bovenkant van het beeldscherm is geplakt. • Zorg dat het beeldscherm niet in een onprettige kijkhoek staat. • Vermijd het om langere tijd in heldere lichtbronnen te kijken. Goede werkgewoonten ontwikkelen De navolgende werkgewoonten maken het gebruik van een computer meer ontspanne..

Tips en informatie voor gebruiksgemak - 7 - Page 7

Tips en informatie voor gebruiksgemak - 7 • Verhoog het volume niet om een luidruchtige omgeving uit te schakelen. • Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet hoort spreken.

..

8 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - Page 8

8 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer O NDERHOUD EN TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE COMPUTER Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar dit document voor toekomstige naslag. Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het product zelf. De computer in- en uitschakelen Om de computer uit te schakelen, drukt u gewoon op de aan/uitknop en laat u die weer los. Raadpleeg de setup-poster voor de locatie van de aan/uitknop. De computer met zorg behandelen Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u deze met zorg behandelt. • Stel de comput..

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 9 - Page 9

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 9 • Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak. • Indien mogelijk houd u alle voorwerpen minstens 15 cm van de computer verwijderd om eventuele beschadiging te voorkomen. Algemeen • Gebruik dit product niet in de buurt van water. • Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het product kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt. • Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblo..

10 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - Page 10

10 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer Pak de computer voorzicht in Gebruik een kwalitatief hoogstaande koffer die voldoende demping en bescherming biedt. Pak de computer niet in in een strak ingepakt koffer of tas. Voordat u de computer inpakt in een koffer, zorgt u dat de computer is uitgeschakeld of de slaapstand is geactiveerd. Plaats nooit een computer in een koffer terwijl de computer is ingeschakeld. Veiligheidsinstructies Reparatie van het product Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen ..

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 11 - Page 11

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 11 De computer reinigen en onderhouden Ga als volgt te werk om de computer te reinigen: 1.Schakel de computer uit en verwijder indien nodig de accu. 2.Koppel de adapter los. 3.Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Elektrostatische ontlading voorkomen: Een ontlading van statische elektriciteit die overspringt via een vinger of andere elektrostatische geleider kan een accu of andere elektronische onderdelen ernstig beschadigen, waardoor gegevens op een station verl..

12 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - Page 12

12 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer Trek de stekker uit het stopcontact voordat de stroombron van de computer wordt losgekoppeld. Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, koppel dan alle stroomkabels uit alle stroombronnen los. Elektriciteit gebruiken • Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat. • Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker. • Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezi..

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 13 - Page 13

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 13 • Het systeem kan worden aangesloten op diverse voltages; 100 tot 120 of 220 tot 240 V of 100 tot 240 V wisselspanning. Het netsnoer dat bij het systeem is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten in het land/regio waar het systeem is gekocht. Netsnoeren voor andere landen/regio’s moeten voldoen aan de vereisten voor het betreffende land/regio. Voor meer informatie over de vereisten voor stroomkabels, neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of leverancier. Richtlijnen voor veilig gebruik van de accu Voorzorgsmaatregele..

14 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - Page 14

14 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer aan dat u het apparaat opnieuw oplaadt als het batterijniveau lager is dan 70%. • Laad de batterij niet op bij een temperatuur van hoger dan 35 °C (95 °F) of lager dan 0 °C (32 °F). Het oploaden bij zeer hoge of zeer lage temperaturen kan de batterij beschadigen of vervormen. • De oplaadpoort moet schoon en stofvrij zijn en mag alleen worden gebruikt met oplaadapparatuur van Acer. Als u een batterij of oplader gebruikt die niet van Acer is, kan dit het product beschadigen en de garantie ongeldig maken. • Als u van plan bent h..

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 15 - Page 15

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 15 • Apparaten met verwisselbare batterij: De batterij mag alleen worden gerepareerd met onderdelen die door Acer zijn goedgekeurd. Vervang de onderdelen van de batterij uitsluitend met goedgekeurde onderdelen. Dit notebook maakt gebruik van een lithium-polymeerbatterij. Gebruik het niet in een vochtige, natte of bijtende omgeving. Plaats het product nooit in of bij een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan temp..

16 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - Page 16

16 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer de accu volledig is opgeladen. De prestaties van de accu wordt met name beperkt op temperaturen onder het vriespunt. Stel accu’s niet bloot aan vuur omdat ze dan kunnen ontploffen. Accu’s kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn. Verwijder accu’s overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften. Recycle indien mogelijk. Gooi ze niet weg bij het huisvuil. Draadloze toestellen kunnen gevoelig zijn voor storing van de accu, wat de prestaties kan beïnvloeden. Interne batterij • Probeer de ingebouwde oplaadbare batterij niet ..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 17 - Page 17

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 17 W AARSCHUWINGEN EN INFORMATIE OVER REGELGEVING Optische stations PAS OP: Dit apparaat bevat een laser en is geclassificeerd als een “LASERPRODUCT KLASSE 1”. Mocht een probleem optreden met het apparaat, neem dan contact op met een GEAUTORISEERD servicestation bij u in de buurt. Probeer nooit zelf de behuizing te openen, om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. LASERPRODUCT KLASSE 1 PAS OP: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL. APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RAD..

18 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 18

18 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving Veiligheid met betrekking tot de telefoonlijn • Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat het apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt. • Gebruik geen telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op electrische schok door blikseminslag. Alarmnummers bellen Medische apparatuur Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of fabrikant van het med..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 19 - Page 19

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 19 Hoorhulpmiddelen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoorhulpmiddelen. Als storing optreedt, neem dan contact op met uw serviceprovider. Voertuigen Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant of dealer van uw voertuig of van geïnstalleerde ..

20 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 20

20 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving Schakel het toestel uit in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies op. Potentieel explosieve atmosferen treft u aan in gebieden waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig af te zetten. Vonken in zulke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met letsel of zelfs de dood als gevolg. Schakel de laptop uit in de buurt van tankzuilen bij garages. Let op voorschriften betreffende het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots, opslag- en distributieplaatsen, chemi..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 21 - Page 21

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 21 Environmental Protection Agency. Het is de doelstelling van Acer om wereldwijd producten en diensten te bieden die klanten helpen geld en energie te besparen en de kwaliteit van ons milieu te verbeteren. Hoe meer energie we kunnen besparen door hogere energie- efficiëntie, hoe meer we broeikasgassen kunnen verminderen en daarmee het risico op klimaatverandering. Voor meer informatie, zie www.energystar.gov of www.energystar.gov/powermanagement . Met ENERGY STAR gemarkeerde producten van Acer: • Produceren minder warmte en reduceren de no..

22 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 22

22 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving toestel alleen in de normale houdingen. Bij normaal gebruik voldoet dit toestel aan de richtlijnen voor RF-blootstelling. Om databestanden of berichten te kunnen overdragen, heeft het toestel een kwalitatief goede verbinding met het netwerk nodig. In sommige gevallen kan de overdracht van databestanden of berichten worden vertraagd totdat zo'n verbinding beschikbaar is. Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Metalen onderdelen kunnen worden aangetrokken tot het toestel, en mensen met hoorhulpmiddelen mogen het toestel niet bij het oor ..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 23 - Page 23

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 23 • Using the wireless adapter in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as being harmful. If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless adapters in a specific organization or environment (an airport, for example), you are encouraged to ask for authorization to use the adapter before you turn it on. USA — FCC and FAA The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnet..

24 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 24

24 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving FCC radio frequency interference requirements This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz frequency ranges. FCC requires this product to be used indoors for the frequency ranges 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and /or damage this devic..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 25 - Page 25

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 25 Interference statement This wireless adapter has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This wireless adapter generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If the wireless adapter is not installed and used in accordance with the instructions, the wireless adapter may cause harmful interference to radio communications. There is no guarant..

26 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 26

26 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving European Union List of applicable countries This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see https://europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en for the latest country list. Informatie over het specifieke absorptietempo Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden. De beperkin..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 27 - Page 27

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 27 Italy The use of this equipment is regulated by: 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use. 2.D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services. L’uso degli apparati è regolamentato da: 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in en..

28 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving - Page 28

28 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving Morocco The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is not authorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza. The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is not authorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag. Japan 5..

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 29 - Page 29

Waarschuwingen en informatie over regelgeving - 29 Voldoet aan het Russische reguleringscertificaat v8.2

..

Sponsored links

Latest Update