Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Swedish Edition (5.61 MB)

ROG GL502VS  (7th Gen Intel Core) Language

Download Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Swedish Edition (5.61 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Första upplagan - Page 1

E-Manual SW11921 Första upplagan September 2016

..

E-manual för bärbar dator - Page 2

2 E-manual för bärbar dator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”). ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅ..

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran - Page 3

E-manual för bärbar dator 3 Innehållsförteckning Om manualen ............................................................................................................. 7 Konventioner som används i denna manual ........................................................ 9 Ikoner .................................................................................................................................. 9 Typografi ............................................................................................................................ 9 Säkerhetsföreskrifter .....................

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10 - Page 4

4 E-manual för bärbar dator Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10 Starta första gången ................................................................................................. 42 Startmeny ..................................................................................................................... 43 Windows®-appar ....................................................................................................... 45 Arbeta med Windows®-appar .................................................................................... 46 Anpassa Windows®-appar .................

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator - Page 5

E-manual för bärbar dator 5 Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator Ta bort fackets hölje ................................................................................................. 80 Installera hårddiskenheten .................................................................................... 82 Installera ett M.2-kort ............................................................................................... 87 Tips och vanliga frågor Praktiska tips för din bärbara dator ..................................................................... 90 Vanliga frågor om hårdva..

E-manual för bärbar dator - Page 6

6 E-manual för bärbar dator Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 108 Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ......................................................... 109 CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 110 ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 112 Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 112 ASUS återvinning / Återtagningstjänst ...........................................

E-manual för bärbar dator - Page 7

E-manual för bärbar dator 7 Om manualen Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel: Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter. Kapitel 2: Använda din bärbara dator Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator. Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10 Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 10 på din bärbara dator. Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST) Detta kapitel visar hur du använder P..

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator - Page 8

8 E-manual för bärbar dator Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och uppgradera delar av din bärbara dator. Tips och vanliga frågor Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och åtgärda vanliga problem med din bärbara dator. Bilagor Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

..

Konventioner som används i denna manual - Page 9

E-manual för bärbar dator 9 Konventioner som används i denna manual För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt: VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift. OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift. VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter. ..

E-manual för bärbar dator - Page 10

10 E-manual för bärbar dator Säkerhetsföreskrifter Använda din bärbara dator Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F). Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan. Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen. Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning. Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller..

E-manual för bärbar dator - Page 11

E-manual för bärbar dator 11 Sköt om din bärbara dator Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet (i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa. Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn. Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn. Utsätt inte din bärbara dator för s..

E-manual för bärbar dator - Page 12

12 E-manual för bärbar dator Korrekt avyttring Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter. Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet in..

E-manual för bärbar dator - Page 13

E-manual för bärbar dator 13 Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

..

Lär känna din bärbara dator - Page 14

14 E-manual för bärbar dator Lär känna din bärbara dator Sedd uppifrån OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.

..

E-manual för bärbar dator - Page 15

E-manual för bärbar dator 15 Mikrofonserie Mikrofonserien inkluderar ekoreducering, brusfilter, och riktmikrofonfunktioner för bättre röstigenkänning och ljudinspelning. Kameraindikator Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran används. Kamera Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med den bärbara datorn. Skärmen Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator. Tangentbord Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en bekvämt nedtryckningsdjup för att ..

E-manual för bärbar dator - Page 16

16 E-manual för bärbar dator Indikator för flygplansläge Denna indikator tänds när flygplansläget aktiverats på din bärbara dator. OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode (flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet. Versallås-indikator Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen är aktiverad. versallåset ger dig möjlighet att skriva stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den bärbara datorns tangentbord. Styrplatta Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarup..

För mer information, se kapitlet - Page 17

E-manual för bärbar dator 17 Strömindikator Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge. Numeriskt tangentbord Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in siffror eller som pekar-/riktningsknappar. OBS! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i manualen. Statusindikatorer Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara datorns aktuella maskinvarustatus. Strömindikator Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge..

Aktivitetsindikator för enheter - Page 18

18 E-manual för bärbar dator Färg Status Fast grönt Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger mellan 95 % och 100 %. Fast orange Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger under 95 %. Blinkande orange Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan ligger på mindre än 10%. Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan är mellan 10% och 100%. Aktivitetsindikator för enheter Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn öppnar d..

E-manual för bärbar dator - Page 19

E-manual för bärbar dator 19 Undersida OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell. VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den. VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

..

E-manual för bärbar dator - Page 20

20 E-manual för bärbar dator Luftventiler Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den bärbara datorn. VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan leda till överhettning Lucka Det här locket skyddar reserverade utrymmen för flyttbart SSD (M.2 2280 kortplats) och HDD (hårddiskar) på din bärbara dator. OBS! • För mer information, se kapitlet Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator i manualen. • M.2 2280-platsen stöder både PCIe (NVMe) SSD och SATA SSD.

..

E-manual för bärbar dator - Page 21

E-manual för bärbar dator 21 Höger sida Uttag för hörlur/headset/mikrofon Denna port ger dig möjlighet att ansluta förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda porten för att ansluta ditt headset eller en extern mikrofon. USB 3.0-port Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0. Minneskortsläsare Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning som stödjer SD- och SDHC-kortformat. Kensington® säkerhetsöppning Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet a..

E-manual för bärbar dator - Page 22

22 E-manual för bärbar dator Vänstra sidan Batteriingång (DC) Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn. VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla. VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

..

E-manual för bärbar dator - Page 23

E-manual för bärbar dator 23 LAN-port Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt nätverk (LAN). Mini-DisplayPort-port Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till en extern display. HDMI-port Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface- kontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll. USB 3.0-port Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0.

..

E-manual för bärbar dator - Page 24

24 E-manual för bärbar dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 25

E-manual för bärbar dator 25 Kapitel 2: Använda din bärbara dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 26

26 E-manual för bärbar dator Komma igång Ladda din bärbara dator A. Anslut AC-strömsladden till AC-DC konvertern. B. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla. C. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång. Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den första gången. OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region. OBS! Information om strömadaptern: • Ingående spänning: 100–240 Vac • Ingångsfrekvens: 50-60 Hz • Märkning utgående ström: 9.23A (180W) • Märkning utgående spänning: 19.5 Vdc

..

E-manual för bärbar dator - Page 27

E-manual för bärbar dator 27 VIKTIGT! • Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n. • Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge. • Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärb..

Lyft för att öppna displaypanelen - Page 28

28 E-manual för bärbar dator Lyft för att öppna displaypanelen Tryck på strömknappen

..

E-manual för bärbar dator - Page 29

E-manual för bärbar dator 29 Använda styrplattan Flytta pekaren Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen. Glida horisontellt Glida vertikalt Glida diagonalt

..

E-manual för bärbar dator - Page 30

30 E-manual för bärbar dator Enfingerpekning Klicka/Dubbelklicka • Tryck på en app för att välja den. • Dubbeltryck på en app för att starta den Drag och släpp Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

..

E-manual för bärbar dator - Page 31

E-manual för bärbar dator 31 Vänsterklick Högerklicka • Klicka på en app för att välja den. • Dubbelklicka på en app för att starta den. Klicka på knappen för att öppna högerklickmenyn. OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan. Tvåfingerpekning Tryck på Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick- funktionen.

..

E-manual för bärbar dator - Page 32

32 E-manual för bärbar dator Zooma ut Zooma in För samman de två fingrarna på styrplattan. För isär de två fingrarna på styrplattan. Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger) Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner. Glid med två fingar för att bläddra åt vänster eller höger.

..

E-manual för bärbar dator - Page 33

E-manual för bärbar dator 33 Drag och släpp Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Använd pekfingret för att dra objektet på pekplattan, lyft fingret från knappen och släpp objektet. Tryck på Tryck på styrplattan med tre fingrar för att åberopa Cortana. Gester med två fingrar

..

E-manual för bärbar dator - Page 34

34 E-manual för bärbar dator Svep vänster/svep höger Om du har öppnat flera program, svep tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan dessa program. Svep upp Svep ner Svep upp för att se en översikt över alla program som är öppna för tillfället. Svep ned för att visa skrivbordet.

..

E-manual för bärbar dator - Page 35

E-manual för bärbar dator 35 Fyrfingerpekning Tryck på Tryck på styrplattan med fyra fingrar för att åberopa Action Center. Anpassa styrplattan 1. Öppna All Settings (Alla inställningar) från Action Center. 2. Välj Devices (Enheter) och sedan Mouse & touchpad (Mus och styrplatta) . 3. Justera inställningarna efter dina preferenser.

..

E-manual för bärbar dator - Page 36

36 E-manual för bärbar dator Funktionstangenter Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon: Använda tangentbordet Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge) Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge) OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode (flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet. Minskar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet Ökar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet Minskar skärmens ljusstyrka Ökar skärmens ljusstyrka Slår på eller stänger av panelen Växlar vis..

E-manual för bärbar dator - Page 37

E-manual för bärbar dator 37 Aktiverar eller avaktiverar styrplattan. Slår på och stänger av högtalarna. Sänker högtalarvolymen. Höjer högtalarvolymen. Startar ASUS styrplatta handskrift* Windows® 10 knappar Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt: Startar Startmenyn Visar den nedrullningsbara menyn * på utvalda modeller

..

Kontrollknappar för multimedia - Page 38

38 E-manual för bärbar dator Kontrollknappar för multimedia Kontrollknapparna för multimedia ger dig möjlighet att kontrollera multimediafiler, som t.ex. ljudfiler och videor, när de spelas på den bärbara datorn. Tryck på i kombination med pilknapparna, som på bilden nedan. Stopp Spela eller pausa Hoppa till föregående spår eller spola tillbaka Hoppa till nästa spår eller snabbspola framåt

..

E-manual för bärbar dator - Page 39

E-manual för bärbar dator 39 Numeriskt tangentbord Ett numeriskt tangentbord finns på utvalda bärbara datormodeller. detta tangentbord kan användas för att mata in siffror eller som pekar-/ riktningsknappar. OBS! Utseendet på det numeriska tangentbordet kan skilja sig åt mellan olika modeller och länder, men funktionerna är desamma. Tryck på för att växla mellan att använda knapparna som siffror eller pekar-/ riktningsknappar.

..

E-manual för bärbar dator - Page 40

40 E-manual för bärbar dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 41

E-manual för bärbar dator 41 Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

..

E-manual för bärbar dator - Page 42

42 E-manual för bärbar dator Starta första gången När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt Windows® 10-operativsystem. Starta din bärbara dator första gången: 1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas. 2. På installationsskärmen väljer du region och språk för den bärbara datorn. 3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Välj I accept (jag accepterar) . 4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grun..

E-manual för bärbar dator - Page 43

E-manual för bärbar dator 43 Startmeny Startmenyn är den främsta genvägen till program, Windows®-appar, mappar och inställningar på din bärbara dator. Du kan använda startmenyn för att utföra dessa vanliga aktiviteter: • Starta program eller Windows®-appar • Öppna program eller Windows®-appar som används ofta • Justera inställningarna på den bärbara dartorn • Få hjälp med Windows operativsystem • Stänga av din bärbara dator • Logga ut från Windows eller växla till ett annat användarkonto Ändra kontoinställningar, lås eller logga ut från ditt konto S..

E-manual för bärbar dator - Page 44

44 E-manual för bärbar dator Starta startmenyn Placera muspekaren över startknappen i nedre vänstra hörnet på skrivbordet och klicka på den. Tryck på tangenten med Windows-logotypen på tangentbordet. Öppna program från startmenyn En av de vanligaste användingsområdena för sartmenyn är att öppna program som är installerade på din bärbara dator. Placera muspekaren över programikonen och klicka för att starta den. Använd piltangenterna för att bläddra igenom programmen. Tryck på för att starta den. OBS! Välj All apps (Alla apppar) längst ner på vänster fönsterrut..

E-manual för bärbar dator - Page 45

E-manual för bärbar dator 45 Windows®-appar Detta är appar som fästs på högra rutan på startmenyn och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst. OBS! Vissa Windows®-appar kräver inloggning till ditt Microsoft-konto innan de startar helt och hållet.

..

Starta Windows®-appar från startmenyn - Page 46

46 E-manual för bärbar dator Arbeta med Windows®-appar Använd den bärbara datorns pekskärm, styrplatta eller tangentbord för att starta, anpassa och stänga dina appar. Starta Windows®-appar från startmenyn Placera muspekaren över appen och klicka för att starta den. Använd piltangenterna för att bläddra igenom apparna. Tryck på för att starta en app. Anpassa Windows®-appar Du kan flytta, ändra storlek, ta bort eller fästa appar på startmenyn med följande steg: Flytta program Placera muspekaren över appen, dra och släpp appen på den nya platsen.

..

E-manual för bärbar dator - Page 47

E-manual för bärbar dator 47 Ta bort appar Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Unpin from Start (Ta bort från Start). Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryck på , och välj Unpin from Start (Ta bort från Start). Storleksändring av program Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Resize (Ändra storlek). Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryck på , välj Resize (Ändra storlek) och välj en storlek för apprutan.

..

Fästa fler appar på startmenyn - Page 48

48 E-manual för bärbar dator Fästa fler appar på startmenyn Från All apps (Alla appar), placera muspekaren över appen du vill lägga till på starmenyn, högerklicka på den, och klicka därefter på Pin to Start (Fäst på startmenyn). Från All apps (Alla appar), tryck på på appen som du vill lägga till startmenyn, och välj Pin to start (Fäst på startmenyn). Fästa appar på aktivitetsfältet Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Pin to taskbar (Fäst på aktivitetsfältet). Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryc..

E-manual för bärbar dator - Page 49

E-manual för bärbar dator 49 Aktivitetsvy Växla snabbt mellan öppnade appar och program med aktivitetsvyfunktionen, du kan också anväda aktivitetsvy för att växla mellan olika skrivbord. Starta aktivitetsvy Placera muspekaren över ikonen på aktivitetsfältet och klicka på den. Tryck på på ditt tangentbord.

..

E-manual för bärbar dator - Page 50

50 E-manual för bärbar dator Snap-funktion Snap-funktionen visar appar sida-vid-sida, vilket gör att du kan arbeta eller växla mellan appar. Snap-surfzoner Du kan dra och släppa appar på dessa surfzoner för att fästa dem på plats.

..

E-manual för bärbar dator - Page 51

E-manual för bärbar dator 51 Använda Snap 1. Starta den app du vill använda för att fästa. 2. Dra namnlisten för appen och släpp appen på kanten på skärmen för att fästa. 3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app. 1. Starta den app du vill använda för att fästa. 2. Tryck och håll tangenten , använd piltangenterna för att fästa appen. 3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app.

..

E-manual för bärbar dator - Page 52

52 E-manual för bärbar dator Åtgärdscenter Åtgärdscenter konsoliderar meddelanden från appar och presenterar en enda plats där du kan interagera med dem. Det har också en väldigt användbar Snabbåtgärdssektion längs ner. Starta Åtgärdscenter Placera muspekaren över ikonen på aktivitetsfältet och klicka på den. Tryck på på ditt tangentbord.

..

E-manual för bärbar dator - Page 53

E-manual för bärbar dator 53 Andra tangentbordsgenvägar Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows® 10. \ Startatar Start menu (Startmeny) Startar Action Center (Återgärdscenter) Startar skrivbordet Startar File Explorer (Utforskaren) Öppnar panelen Share (Dela) Startar Settings (Inställningar) Startar panelen Connect (Anslut) Aktiverar låsskärmen Minimerar det aktiva fönstret

..

E-manual för bärbar dator - Page 54

54 E-manual för bärbar dator Startar Search (Sök) Startar panelen Project (Projekt) Öppnar fönstret Kör Öppnar Ease of Access Center Öppnar Start-knappens snabbmeny Startar förstoringsikonen och zoomar in på skärmen Zoomar ut på skärmen Öppnar berättarinställningarna

..

Anslutning till trådlösa nätverk - Page 55

E-manual för bärbar dator 55 Anslutning till trådlösa nätverk Wi-Fi-anslutning Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning. VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen. Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Wi-Fi-anslutningen. Ansluter Wi-Fi Anslut din bärbara dator till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda följande steg: 1. Välj ikonen från aktivitetesfältet. 2. Välj ikonen för att aktivera Wi-Fi. 3. Välj en åtkomstpu..

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter. - Page 56

56 E-manual för bärbar dator Bluetooth Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter. VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen. Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Bluetooth-anslutningen. Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom att använda följande steg: 1. Starta Settings (Inställningar) från..

Airplane mode (Flygplansläge) - Page 57

E-manual för bärbar dator 57 Flygplansläge Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning. Stänga av flygplansläget OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning. Sätta på flygplansläget 1. Starta Action Center (Åtgärdscenter) från aktivitetsfältet. 2. Välj ikonen för att aktivera Airplane mode (Flygplansläge). Tryck på . 1..

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning - Page 58

58 E-manual för bärbar dator Anslutning till trådbundna nätverk Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och bredband med datorns LAN-port. OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning. Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar. VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den bärbvara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande åtgärder. Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutn..

Konfigurera en statisk IP-adressanslutning: - Page 59

E-manual för bärbar dator 59 Konfigurera en statisk IP-adressanslutning: 1. Upprepa steg 1 till 5 under Connecting to a dynamic IP/PPPoE network connection (Ansluta till ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk) . 2 Välj Use the following IP address (Använd följande IP-adress). 3. Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway från din iInternetleverantör. 4. Vid behov kan du även ange önskad DNS- serveradress och alternativ DNS-serveradress och välj OK. 7. Återgå till fönstret Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter) och välj Set up a new connection or network (Ins..

Stänga av den bärbara pekdatorn - Page 60

60 E-manual för bärbar dator Stänga av den bärbara pekdatorn Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande: • Starta startmenyn, och välj > Shut down (Stäng av) för att stänga av normalt. • Från inloggningsskärmen, välj > Shut down (Stäng av). • Tryck på för att starta avstängningsfönster. Välj Shut Down (Stäng av) från rullgardinsmenyn och välj sedan OK. • Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

..

Försätta din bärbara datorn i vila - Page 61

E-manual för bärbar dator 61 Försätta din bärbara datorn i vila Försätta din bärbara dator i viloläge: • Starta startmenyn och välj > Sleep (Vila) för att ställa den bärbara datorn i viloläge. • Från inloggningsskärmen, välj > Sleep (Vila). Tryck på för att starta avstängningsfönster. Välj Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK. OBS! Du kan även ställa den bärbara datorn i viloläge genom att trycka på strömknappen en gång.

..

E-manual för bärbar dator - Page 62

62 E-manual för bärbar dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 63

E-manual för bärbar dator 63 Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

..

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka - Page 64

64 E-manual för bärbar dator Power-on-självtestet.(POST) Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur. Använda POST för att öppna BIOS och felsöka Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara datorn. Se följande information för mer detaljer. BIOS BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet..

E-manual för bärbar dator - Page 65

E-manual för bärbar dator 65 BIOS-inställningar OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium. Systemstart Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din systemstartsprioritering. 1. På Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1 . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. ..

E-manual för bärbar dator - Page 66

66 E-manual för bärbar dator 2. Tryck på och välj en enhet som Boot Option #1 . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save &a..

E-manual för bärbar dator - Page 67

E-manual för bärbar dator 67 Säkerhet Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB. OBS! • Om du installerar ett User Password (Användarlösenord) , blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns operativsystem. • Om du installerar ett Administrator Password (Administratörslösenord) , blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar BIOS. Aptio Setup Util..

E-manual för bärbar dator - Page 68

68 E-manual för bärbar dator För att ställa in lösenord: 1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator Password (inställning administratörslösenord) eller User Password (användarlösenord) . 2. Skriv in ett lösenord och tryck . 3. Skriv in lösenordet igen och tryck . För att rensa lösenordet: 1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator Password (inställning administratörslösenord) eller User Password (användarlösenord) . 2. Ange nuvarande lösenord och tryck på . 3. Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord) tomt och ..

Gränssnittssäkerhet för I/O - Page 69

E-manual för bärbar dator 69 Gränssnittssäkerhet för I/O I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security (gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några gränssnittsfunktioner på din bärbara dator. Att låsa I/O gränssnittet: 1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security (I/O gränssnittssäkerhet) . 2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på . 3. Välj Lock (Lås) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 Americ..

E-manual för bärbar dator - Page 70

70 E-manual för bärbar dator USB gränssnittssäkerhet Via menyn I/O Interface Security-menyn (Gränssnittssäkerhet för I/ O) kan du även öppna USB Interface Security (Gränssnittssäkerhet för USB) för att låsa eller låsa upp portar och enheter. Att låsa USB-gränssnittet: 1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security (I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USB- gränssnittssäkerhet) . 2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på Lock (Lås) . OBS! Ställer man in USB Interface (USB-gränssnittet) på Lock (lås) , låser man oc..

E-manual för bärbar dator - Page 71

E-manual för bärbar dator 71 Ställ in huvudlösenord I menyn Security (Säkerhet) kan du använda Set Master Password (Ställ in huvudlösenord) för att installera en lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten. För att ställa in HDD-lösenordet: 1. PÅ skärmen Security (Säkerhet) klicka på Set Master Password (Ställ in masterlösenord) . 2. Skriv in ett lösenord och tryck på . 3. Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på . 4. Klicka på Set User Password (Ställ in användarlösenord) och upprepa föregående steg för att ställa in användarlösenordet. A..

E-manual för bärbar dator - Page 72

72 E-manual för bärbar dator Spara och Avsluta För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after saving the changes. → ← : Sele..

E-manual för bärbar dator - Page 73

E-manual för bärbar dator 73 Uppdatera BIOS. 1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats. 2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne. 3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn. 4. Starta om den bärbara datorn och tryck på under POST. 5. Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan på . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Cop..

E-manual för bärbar dator - Page 74

74 E-manual för bärbar dator 6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på . 7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa systemet till dess standardinställning. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : GL502 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Un..

Återställning av ditt system - Page 75

E-manual för bärbar dator 75 Återställning av ditt system Med återställningsalternativen på din bärbara dator kan du återställa systemet till ursprungstillståndet eller bara uppdatera inställningarna för att förbättra prestandan. VIKTIGT! • Säkerhetskopiera alla datafiler innan du gör några återställningar på den bärbara datorn. • Anteckna vilktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar, användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data. • Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du återställer systemet. Wi..

E-manual för bärbar dator - Page 76

76 E-manual för bärbar dator • Go back to an earlier build (Gå tillbaka till en tidigare version) - Detta alternativ tillåter dig att gå tillbaka till en tidigare version. Använd detta alternativ om denna version inte fungerar för dig. • Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan du utföra andra avancerade alternativ på din bärbara dator, som: - Med en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows återställnings-DVD för att starta din bärbara dator. - Med Troubleshoot (Felsök) för att aktivera något av dessa avancerade återställningsalternativ: Syst..

Update and security (Uppdatering och - Page 77

E-manual för bärbar dator 77 2. Under alternativet Update and security (Uppdatering och säkerhet) , välj Recovery (Återställning) och välj det alternativ du vill utföra.

..

E-manual för bärbar dator - Page 78

78 E-manual för bärbar dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 79

E-manual för bärbar dator 79 Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 80

80 E-manual för bärbar dator Ta bort fackets hölje A. Ta bort skruvarna från fackets hölje på den bärbara datorn. B. Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara datorn.

..

E-manual för bärbar dator - Page 81

E-manual för bärbar dator 81 För att sätta tillbaka fackets hölje: A. Passa in och sätt tillbaka fackets hölje. B. Fäst höljet med skruvarna du tog bort tidigre.

..

E-manual för bärbar dator - Page 82

82 E-manual för bärbar dator Installera hårddiskenheten Se följande steg om du måste byta hårddiskenhet på den bärbara datorn. VIKTIGT! Köp endast en HD från återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet. VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort. OBS! • Undersidans utseende på din bärbara dator kan variera beroende på modellen, men installationen av hårddisken är..

För mer information, se avsnittet - Page 83

E-manual för bärbar dator 83 A. Ta bort fackets hölje. OBS! För mer information, se avsnittet Ta bort fackets hölje i e-manualen. B. Ta bort skruvarna som håller HD-vaggan i facket. C. (tillval) Om en hårddisk är installerad på din bärbara dator, koppla ifrån hårddisköppningen från hårddiskporten som bilden nedan visar. HD-vagga

..

E-manual för bärbar dator - Page 84

84 E-manual för bärbar dator D. (tillval) Om ingen hårddisk är ansluten till hårddisköppningen, se följande steg för hur man tar bort den gamla hårddisken. 1. Ta bort alla skruvarna på hårddisköppningens sida. 2. Ta bort den gamla hårddisken från hårddisköppningen och placera den på ett plant, torrt underlag med kretskortet (PCB) vänt uppåt, som bilden nedan visar. HD-vagga gammal hårddisk

..

E-manual för bärbar dator - Page 85

E-manual för bärbar dator 85 E. Sätt i den nya HDD:n med PCB:n (tryckt kretskort) vänd mot HDD- vaggan. Se till att uttagen på hårdisken inte hindras av någon dela av HD-vaggan. F. Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare. HD-vagga ny hårddisk

..

E-manual för bärbar dator - Page 86

86 E-manual för bärbar dator G. Sätt tillbaka HDD-vaggan i facket, med HDD-kontaktan mitt för den bärbara datorns HDD-port. Tryck på HDD-vaggan tills den ansluter till den bärbara datorn. H. Fäst HDD-vaggan med skruvarna du tog bort tidigre.

..

E-manual för bärbar dator - Page 87

E-manual för bärbar dator 87 Installera ett M.2-kort Se följande steg vid installation av ett nytt kompatibelt M.2-kort i den bärbara datorn. VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet. VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort. OBS! • M.2-kortet och undersidans utseende på din bärbara dator kan variera beroende på modell, men in..

För mer information, se avsnittet - Page 88

88 E-manual för bärbar dator B. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats. C. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv. A. Ta bort fackets hölje. OBS! För mer information, se avsnittet Ta bort fackets hölje i e-manualen.

..

E-manual för bärbar dator - Page 89

E-manual för bärbar dator 89 Tips och vanliga frågor

..

Praktiska tips för din bärbara dator - Page 90

90 E-manual för bärbar dator Praktiska tips för din bärbara dator För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa: • Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna. • Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll det uppdaterat. • Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt. • Säke..

Vanliga frågor om hårdvara - Page 91

E-manual för bärbar dator 91 Vanliga frågor om hårdvara 1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra? Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter. 2. Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag åtgärda det? Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan även varie..

E-manual för bärbar dator - Page 92

92 E-manual för bärbar dator 4. LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel? • Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt. Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och strölmuttaget. • Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp. 5. Varför fungerar inte min styrplatta? Tryck på för att aktivera styrplattan. 6. Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar ljud- eller videofiler? Du kan prova att göra något av följande: • ..

E-manual för bärbar dator - Page 93

E-manual för bärbar dator 93 8. Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra? Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera styrplattan genom att trycka på . 9. När jag trycker på “U”-, “I”- och "O"-tangenterna på tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag ändra det? Tryck på tangenten eller (på vissa modeller) på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter för att skr..

Vanliga frågor om programvara - Page 94

94 E-manual för bärbar dator Vanliga frågor om programvara 1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller. Hur kan jag åtgärda det? Du kan prova att göra något av följande: • Framtvinga avstängning på din bärbara dator genom att trycka på strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder. Kontrollera om strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på datorn. • Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp. 2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelan..

E-manual för bärbar dator - Page 95

E-manual för bärbar dator 95 4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det? Du kan prova att göra något av följande: • Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om systemet. • Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp. 5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge? • Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt senaste arbetsläge. • Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och tryck på strömbrytaren.

..

E-manual för bärbar dator - Page 96

96 E-manual för bärbar dator

..

E-manual för bärbar dator - Page 97

E-manual för bärbar dator 97 Bilagor

..

E-manual för bärbar dator - Page 98

98 E-manual för bärbar dator Interna modem uppfyllelse Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrus..

Network Compatibility Declaration (deklaration - Page 99

E-manual för bärbar dator 99 Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet) Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska ocks..

Denna tabell visar de länder som för närvarande är - Page 100

100 E-manual för bärbar dator Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard. Land Tillämpad Fler tester Österrike 1 Ja Nej Belgien Ja Nej Tjeckiska republiken Nej Inte tillämpligt Danmark 1 Ja Ja Finland Ja Nej Frankrike Ja Nej Tyskland Ja Nej Grekland Ja Nej Ungern Nej Inte tillämpligt Island Ja Nej Irland Ja Nej Italien Under behandling Under behandling Israel Nej Nej Lichtenstein Ja Nej Luxemburg Ja Nej Nederländerna 1 Ja Ja Norge Ja Nej Polen Nej Inte tillämpligt Portugal Nej Inte tillämpligt Spanien Nej Inte tillämpligt Sverige Ja Nej Schweiz Ja ..

Yttrande statliga kommunikationsnämnden - Page 101

E-manual för bärbar dator 101 Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21. html 1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval (tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga). I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner. Yttrande statliga kommunikationsnämnden Den här appara..

E-manual för bärbar dator - Page 102

102 E-manual för bärbar dator • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. • Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker. VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte..

E-manual för bärbar dator - Page 103

E-manual för bärbar dator 103 CE-märkesvarning Denna enhet överensstämmer med R&TTE-direktivet 1999/5/EG (ersatt 2017 med RED 2014/53/EU), EMC-direktivet 2004/108/ EG (ersatt i april 2016 med 2014/30/ EU), och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG (ersatt i april 2016 med 2014/35/EU) som utfärdats av EU-kommissionen. Länder där enheten kommer att säljas: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

..

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband - Page 104

104 E-manual för bärbar dator Frankrike begränsade trådlösa frekvensband En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är: • 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz. Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från För..

Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW. - Page 105

E-manual för bärbar dator 105 Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 8..

E-manual för bärbar dator - Page 106

106 E-manual för bärbar dator UL säkerhetsanmärkningar För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National Electric Code (NFPA 70). När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande: ..

E-manual för bärbar dator - Page 107

E-manual för bärbar dator 107 Krav strömsäkerhet Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . TV-mottagarmeddelanden Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93, Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden v..

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon - Page 108

108 E-manual för bärbar dator Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Aust..

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet - Page 109

E-manual för bärbar dator 109 Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet Säkerhetsinformation laser VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull, kontakta en professionell tekniker för hjälp. CD-ROM användarsäkerhet CLASS 1 LASER PRODUKT Varningsetikett service VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT. CDRH-bestämmelser Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As ..

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med - Page 110

110 E-manual för bärbar dator CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) Danish Dutch English Finnish French

..

E-manual för bärbar dator - Page 111

E-manual för bärbar dator 111 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration - Page 112

112 E-manual för bärbar dator ENERGY STAR-efterlevande produkt ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder. knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR- logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att ..

ASUS återvinning / Återtagningstjänst - Page 113

E-manual för bärbar dator 113 ASUS återvinning / Återtagningstjänst ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr. asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE ..

Sponsored links

Latest Update