Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Croatian Edition (5.77 MB)

ROG GL502VS  (7th Gen Intel Core) Language

Download Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Croatian Edition (5.77 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

E-priručnik - Page 1

E-priručnik CR11921 Prvo izdanje Rujan 2016

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 2

2 E-priručnik za prijenosno računalo Autorsko pravo Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije. ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJU..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 3

E-priručnik za prijenosno računalo 3 Sadržaj O ovom priručniku .................................................................................................... 7 Konvencije koje se koriste u ovom priručniku ..................................................... 9 Ikone .................................................................................................................................... 9 Tipografija ......................................................................................................................... 9 Sigurnosne mjere opreza .........................

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 4

4 E-priručnik za prijenosno računalo Poglavlje 3: Rad s Windows® 10 Prvo pokretanje uređaja .......................................................................................... 38 Izbornik Start ............................................................................................................... 39 Windows® aplikacije ................................................................................................. 41 Rad s Windows® aplikacijama ..................................................................................... 42 Prilagođavanje Windows® aplikacija ..

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala - Page 5

E-priručnik za prijenosno računalo 5 Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala Skidanje poklopca odjeljka .................................................................................... 76 Ugradnja tvrdog diska ............................................................................................. 78 Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................ 83 Savjeti i ČPP Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................ 86 ČPP za hardver ...................

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 6

6 E-priručnik za prijenosno računalo Prevencija gubitka sluha .............................................................................................. 105 Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije) .................................................................................................. 106 Sigurnosne napomene za optički disk .................................................................... 107 CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) ........ 108 Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .......................

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 7

E-priručnik za prijenosno računalo 7 O ovom priručniku Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim poglavljima: Poglavlje 1: Postavljanje hardvera Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente prijenosnog računala. Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova prijenosnog računala. Poglavlje 3: Rad s Windows® 10 Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 10 prijenosnog računala. Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (P..

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala - Page 8

8 E-priručnik za prijenosno računalo Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala U ovom poglavlju vodimo vas kroz porstupak zamjene i nadogradnje dijelova prijenosnog računala. Savjeti i ČPP U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih problema s prijenosnim računalom. Dodaci Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog računala.

..

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku - Page 9

E-priručnik za prijenosno računalo 9 Konvencije koje se koriste u ovom priručniku U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način: VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati. NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka. UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i ..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 10

10 E-priručnik za prijenosno računalo Sigurnosne mjere opreza Upotreba prijenosnog računala Prijenosno računalo smije se koristiti samo pri temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F). Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s donje strane računala i mora biti jednak naponu strujnog adaptera. Prijenosno računalo nemojte ostavljati u krilu ili blizu bilo kojeg dijela tijeka da izbjegnete nelagodu ili ozljede zbog izlaganja toplini. Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu opremu ili druge vanjske uređaje s prijenosnim računalom. Kada je prijenosno ra..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 11

E-priručnik za prijenosno računalo 11 Briga o prijenosnom računalu Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja prijenosnog računala. Koristite čistu celuloznu spužvu ili krpu od antilopa navlaženu otopinom neagresivnog sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi tople vode. Uklonite višak vlage s prijenosnog računala koristeći suhu krpu. Nemojte koristiti jake otopine kao što su razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini prijenosnog računala. Nemojte stavljati predmete na prijenosno računalo. Nemojte izlaga..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 12

12 E-priručnik za prijenosno računalo Propisno zbrinjavanje NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima. NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.E-priručnik za prijenosno računalo - Page 13

E-priručnik za prijenosno računalo 13 Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 14

14 E-priručnik za prijenosno računalo Upoznavanje s prijenosnim računalom Pogled s gornje strane NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji. Prikaz prijenosnog računala također može biti različit ovisno o modelu prijenosnog računala.

..

Raspored tipkovnice razlikuje se prema modelu i - Page 15

E-priručnik za prijenosno računalo 15 Mikrofoni u nizu Mikrofoni u nizu imaju funkcije uklanjanja odjeka, potiskivanja šuma i oblikovanja snopa koje omogućuju bolje prepoznavanje glasa i snimanje zvuka. Indikator kamere Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi. Kamera Ugrađena kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću prijenosnog računala. Zaslonska ploča Zaslon osigurava izvrsne funkcije za pregled fotografija, video filmova i drugih multimedijskih datoteka na prijenosnom računalu. Tipkovnica Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubin..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 16

16 E-priručnik za prijenosno računalo Indikator zrakoplovnog načina rada Ovaj indikator će svijetliti kada se na prijenosnom računalu aktivira zrakoplovni način rada. NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode (Režim zrakoplova) onemogućuje sve bežične veze. Indikator numeričke tipkovnice Indikator se uključuje kada je aktivirana funkcija zaključavanja numeričke tipkovnice (number lock). To vam omogućuje upotrebu određenih tipki na tipkovnici za unos brojeva. Dodirna ploha Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivn..

Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom - Page 17

E-priručnik za prijenosno računalo 17 Indikator stanja mirovanja Indikator napajanja uključuje se pri uključivanju prijenosnog računala, a sporo trepće ako je prijenosno računalo u stanju mirovanja Brojčana tipkovnica Numerička tipkovnica prebacuje se između ove dvije funkcije: za unos brojeva i za tipke za pomicanje pokazivača. NAPOMENA: Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju Korištenje tipkovnice. Indikator stanja Indikatori stanja pomažu u otkrivanju trenutnog stanja hardvera prijenosnog računala. Indikator stanja mirovanja Indikator napajanj..

Indikator aktivnosti pogonske jedinice - Page 18

18 E-priručnik za prijenosno računalo Boja Stanje Svijetli zeleno Prijenosno računalo je ukopčan u izvor električnog napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost je između 95% i 100%. Svijetli narančasto Prijenosno računalo je ukopčan u izvor električnog napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost je niža od 95%. Trepće narančasto Prijenosno računalo radi na baterijskom napajanju i napunjenost baterije manja je od 10%. Indikatori su isključeni Prijenosno računalo radi na baterijskom napajanju i napunjenost baterije je između 10% i 100%. Indikator aktivnosti pogon..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 19

E-priručnik za prijenosno računalo 19 Dno NAPOMENA: Donja se strana računala može razlikovati ovisno o modelu. UPOZORENJE! Temperatura donjeg dijela prijenosnog računala može se zagrijati tako da bude vruća za vrijeme upotrebe ili punjenja baterijskog modula. Kada radite na prijenosnom računalu, nemojte ga stavljati na površine koje mogu zaklanjati ventilacijske otvore. VAŽNO! Trajanje baterije ovisi o korištenju i specifikacijama ovog prijenosnog računala. Baterijski modul ne može se rastaviti.

..

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala - Page 20

20 E-priručnik za prijenosno računalo Ventilator Ventilacijski otvori osiguravaju ulaz hladnog zraka i izlaz toplog zraka iz prijenosnog računala. UPOZORENJE! Pobrinite se da papir, knjige, odjeća, kabeli ili drugi predmeti ne zaklanjaju bilo koji ventilacijski otvor i tako uzrokuju pregrijavanje. Poklopac pretinca Ovaj poklopac štiti mjesta u prijenosnom računalu koja su rezervirana za prijenosne SSD (utor M.2 2280) i HDD (tvrde diskove). NAPOMENA: • Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala . • Utor M.2 ..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 21

E-priručnik za prijenosno računalo 21 Desna strana Utičnica slušalica/naglavnog kompleta/mikrofona Ovaj priključak omogućava priključivanje zvučnika s pojačalom ili slušalica. Možete ga koristiti i za priključivanje naglavnog kompleta ili vanjskog mikrofona. USB 3.0 port Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0) omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB 2.0. Čitač memorijskih kartica Ovo prijenosno računalo ima jedan ugrađen utor čitača memorijske kartice koji podržava formate SD i SDHC. Sigurnosni utor Kensington® Utor za Kensingt..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 22

22 E-priručnik za prijenosno računalo Lijeva strana Ulaz za istosmjerno napajanje Ukopčajte isporučeni adapter napajanja u ovaj priključak ako želite napuniti baterijski modul i osigurati napajanje prijenosnom računalu. UPOZORENJE! Adapter može postati vruć za vrijeme upotrebe. Nemojte pokrivati adapter i držite ga što dalje od tijela kad je priključen na električnu utičnicu. VAŽNO! Za punjenje baterijskog modula i napajanje prijenosnog računala koristite samo isporučeni adapter napajanja.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 23

E-priručnik za prijenosno računalo 23 Priključak za LAN mrežu Ukopčajte mrežni kabel u ovaj priključak ako želite računalo priključiti na lokalnu mrežu (LAN). Mini priključak DisplayPort Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala s vanjskim zaslonom. HDMI priključak Ovaj priključak predviđen je za High-Definition Multimedia Interface (HDMI) konektor i kompatibilan je sa HDCP standardom za HD DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem. USB 3.0 port Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0) omogućuje brzinu prijenosa do 5..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 24

24 E-priručnik za prijenosno računalo

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 25

E-priručnik za prijenosno računalo 25 Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 26

26 E-priručnik za prijenosno računalo Početak rada Punjenje prijenosnog računala A. Priključite kabel za izmjenično napajanje na AC-DC adapter. B. Priključite adapter izmjeničnog napajanja u izvor 100 V ~ 240 V napajanja. C. Ukopčajte priključak za istosmjerno napajanje u ulaz (DC) napajanja prijenosnog računala. NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o modelu i vašoj regiji. UPOZORENJE! Podaci o adapteru napajanja: • Ulazni napon : 100-240 Vac • Ulazna frekvencija: 50- 60Hz • Nazivna izlazna struja: 9.23A (180W) • Nazivni izlazni napon: 19.5 Vdc Pu..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 27

E-priručnik za prijenosno računalo 27 UPOZORENJE! • Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima na prijenosnom računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s ulaznim/izlaznim podacima na adapteru napajanja. Neki modeli prijenosnih računala mogu imati više nazvinih izlaznih struja, ovisno o dostupnom SKU. • Pobrinite se da prijenosno računalo bude priključeno na električno napajanje prije njegovog prvog uključivanja. Snažno preporučujemo da upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok prijenosno računalo radi s napajanjem iz mrežnog adaptera. • Zidna utični..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 28

28 E-priručnik za prijenosno računalo Podignite i otvorite ploču zaslona Pritisnite tipku napajanja

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 29

E-priručnik za prijenosno računalo 29 Pomicanje pokazivača Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja pokazivača po ekranu. Horizontalno povlačenje Vertikalno povlačenje DIjagonalno povlačenje Korištenje dodirne plohe

..

Kucnite/klik, dvaput kucnite/Dvostruki klik - Page 30

30 E-priručnik za prijenosno računalo Geste s jednim prstom Kucnite/klik, dvaput kucnite/Dvostruki klik • Dodirnite aplikaciju koju želite odabrati. • Dvostruko dodirnite aplikaciju koju želite pokrenuti. Povlačenje i ispuštanje Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite prst od dodirne plohe.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 31

E-priručnik za prijenosno računalo 31 Lijevi klik Desni klik • Kliknite aplikaciju koju želite odabrati. • Dvaput kliknite aplikaciju koju želite pokrenuti. Ako želite otvoriti izbornik desne tipke miša, kliknite ovaj gumb. NAPOMENA: Područja unutar točkaste crte predstavljaju lokacije lijeve tipke miša i desne tipke miša na dodirnoj plohi. Geste s dva prsta Kucnite Dotaknite dodirnu plohu s dva prsta za simulaciju funkcije desnog klika.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 32

32 E-priručnik za prijenosno računalo Smanjivanje zumom Povećavanje zumom Približite zajedno dva prsta na dodirnoj plohi. Razdvojite dva prsta na dodirnoj plohi. Listanje s dva prsta (gore/dolje) Listanje s dva prsta (lijevo/desno) Povlačite dva prsta za listanje prema gore ili dolje. Povlačite dva prsta za listanje udesno ili ulijevo.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 33

E-priručnik za prijenosno računalo 33 Povlačenje i ispuštanje Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugi prst povlačite po dodirnoj plohi i pomičite stavku, dignite prst i odvojite ga od gumba radi spuštanja stavke. Kucnite Dotaknite dodirnu plohu s tri prsta za pozivanje Cortane. Geste s tri prsta

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 34

34 E-priručnik za prijenosno računalo Prijeđite prstom lijevo/desno Ako ste otvorili više aplikacija, povucite s tri prsta lijevo ili desno za prijelaz među tim aplikacijama. Povlačenje gore Povlačenje dolje Prijeđite prstom prema gore za pregled svih trenutno otvorenih aplikacija. Za prikaz radne površine, prijeđite prstima prema dolje.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 35

E-priručnik za prijenosno računalo 35 Geste s četiri prsta Dotaknite Dotaknite dodirnu plohu s četiri prsta da pokrenete Action Center. Prilagođavanje dodirne plohe 1. U programskoj traci Action Center, pokrenite All settings (Sve postavke) . 2. Odaberite Devices (Uređaji) i zatim odaberite Mouse & touchpad (Miš i dodirna ploha) . 3. Prilagodite postavke prema vašoj želji.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 36

36 E-priručnik za prijenosno računalo Funkcijske tipke Funkcijske tipke na tipkovnici prijenosnog računala mogu aktivirati sljedeće naredbe: Korištenje tipkovnice stavlja prijenosno računalo u Sleep mode (Stanje mirovanja) uključuje/isključuje Airplane mode (Režim zrakoplova) NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode (Režim zrakoplova) onemogućuje sve bežične veze. Smanjuje svjetlinu tipkovnice s pozadinskim osvjetljenjem Povećava svjetlinu tipkovnice s pozadinskim osvjetljenjem smanjuje svjetlinu zaslona povećava svjetlinu zaslona Uključuje i isključuje ploču zaslona Pre..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 37

E-priručnik za prijenosno računalo 37 Tipke za Windows® 10 Ove dvije posebne Windows® tipke na prijenosnom računalu koriste se na sljedeći način: Aktivira ili deaktivira dodirnu plohu. Uključuje i isključuje zvučnik. Smanjuje glasnoću zvučnika. Povećava glasnoću zvučnika. Pokreće se ASUS Touchpad rukopis* Pokreće se zbornik Start Prikazuje se padajući izbornik * samo na određenim modelima

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 38

38 E-priručnik za prijenosno računalo Multimedijske upravljačke tipke Upravljačke tipke multimedije omogućuju upravljanje multimedijskim datotekama kao što su zvučni i video zapisi, kada se izvode na prijenosnom računalu. Pritisnite u kombinaciji s tipkama sa strelicama na prijenosnom računalu, pogledajte sliku u nastavku. Zaustavljanje Reprodukcija ili pauziranje Preskakanje na sljedeću traku ili vraćanje Preskači na sljedeći zapis ili brzo naprijed

..

Izgled numeričke tipkovnice može se razlikovati prema - Page 39

E-priručnik za prijenosno računalo 39 Numerička tipkovnica dostupna je samo na nekim modelima prijenosnog računala. Ovu tipkovnicu možete koristiti za unos brojeva ili kao tipke za smjer pokazivača na prijenosnom računalu. NAPOMENA: Izgled numeričke tipkovnice može se razlikovati prema modelu ili teritoriju, ali postupci pri korištenju ostaju isti. Pritisnite za prebacivanje između upotrebe tipkovnice za unos brojeva i upotrebe tipki za smjerove kretanja pokazivača. Brojčana tipkovnica

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 40

40 E-priručnik za prijenosno računalo

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 41

E-priručnik za prijenosno računalo 41 Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

..

Slike zaslona u ovom poglavlju služe samo kao referenca. - Page 42

42 E-priručnik za prijenosno računalo Prvo pokretanje uređaja Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Windows® 10. Prvo pokretanje prijenosnog računala: 1. Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom računalu. Pričekajte nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje. 2. Na zaslonu za pripremu odaberite regiju i jezik koji želite koristiti na prijenosnom računalu. 3. Pažljivo pročitajte uvjete licence. Odaberite I accept (Prihvaćam). 4. Slijedite upute na zaslonu o konfigurac..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 43

E-priručnik za prijenosno računalo 43 Izbornik Start Izbornik Start je glavni ulaz u programe na vašem prijenosnom računalu, Windows® aplikacije, mape i postavke. Izbornik Start možete koristiti za sljedeće uobičajene radnje: • Pokretanje programa ili Windows® aplikacija • Pokretanje često korištenih programa ili Windows® aplikacija • Prilagodite postavke prijenosnog računala • Dohvaćanje pomoći u vezi operativnog sustava Windows • Isključivanje prijenosnog računala • Odjava iz sustava Windows ili prijelaz na drugi korisnički račun Promjena postavki računa, z..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 44

44 E-priručnik za prijenosno računalo Pokretanje izbornika Start Postavite pokazivač miša iznad gumba Start u donjem lijevom kutu radne površine pa ga kliknite. Pritisnite tipku s Windows logotipom na tipkovnici. Otvaranje programa iz izbornika Start Jedan od najčešćih oblika korištenja izbornika Start je otvaranje programa instaliranih na prijenosnom računalu. Postavite pokazivač miša iznad programa pa ga pokrenite klikom. Kroz programe se pomičite koristeći tipke sa strelicama. Pritisnite da ga pokrenete. NAPOMENA: Odaberite All apps (Sve aplikacije) u dnu lijevog okna za pr..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 45

E-priručnik za prijenosno računalo 45 Windows® aplikacije U desnom oknu izbornika Start prikazane su u obliku pločica aplikacije kojima tako možete brzo i jednostavno pristupiti. NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih Windows® aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.

..

Pokretanje aplikacija Windows® u izborniku Start - Page 46

46 E-priručnik za prijenosno računalo Rad s Windows® aplikacijama Pomoću dodirnog zaslona prijenosnog računala, dodirne plohe ili tipkovnice pokrećite, prilagođavajte i zatvarajte aplikacije. Pokretanje aplikacija Windows® u izborniku Start Pokazivač miša postavite iznad aplikacije pa je pokrenite klikom. Kroz aplikacije se pomičite koristeći tipke sa strelicama. Pritisnite za pokretanje aplikacije. Prilagođavanje Windows® aplikacija Aplikacije iz izbornika Start ćete premještati, otkvačivati i prikvačivati u programsku traku prema sljedećim uputama: Premještanje aplikac..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 47

E-priručnik za prijenosno računalo 47 Odvajanje aplikacija Pokazivač miša postavite iznad aplikacije pa kliknite desnu tipku, a zatim kliknite Unpin from Start (Otkvači od izbornika Start). Kroz aplikacije se pomičite koristeći tipke sa strelicama. Pritisnite , a zatim odaberite Unpin from Start (Otkvači od izbornika Start). Promjena veličine aplikacije Pokazivač miša postavite iznad aplikacije i kliknite desnu tipku, a zatim kliknite Resize (Promijeni veličinu) i odaberite veličinu pločice aplikacije. Kroz aplikacije se pomičite koristeći tipke sa strelicama. Pritisnite , a..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 48

48 E-priručnik za prijenosno računalo Dodavanje aplikacija na zaslon Start U All apps (Sve aplikacije) postavite pokazivač miša iznad aplikacije koju želite dodati u izbornik Start, a zatim kliknite desnu tipku pa kliknite Pin to Start (Prikvači u izbornik Start). U All apps (Sve aplikacije) pritisnite na aplikaciji koju želite dodati u izbornik Start, a zatim odaberite Pin to Start (Prikvači u izbornik Start). Prikvačivanje aplikacija na programsku traku Postavite pokazivač miša iznad aplikacija i kliknite je desnom tipkom, a zatim kliknite Pin to taskbar (Prikvači na programsk..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 49

E-priručnik za prijenosno računalo 49 Pregled zadataka Značajka prikaza zadataka omogućava brzi prijelaz između otvorenih aplikacija i programa, ali i prijelaz između različitih radnih površina. Prikaz pregleda zadataka Postavite pokazivač miša iznad ikone u programskoj traci pa je kliknite. Pritisnite na tipkovnici.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 50

50 E-priručnik za prijenosno računalo Funkcija Snap Funkcija Snap (Poravnanje) prikazuje aplikacije jednu pored druge, što vam omogućava vam rad s više aplikacija ili prijelaz između njih. Promjena hotspotova Aplikacija možete povlačiti i ispuštati na ova aktivna mjesta i tako ih poravnati na mjestu.

..

Upotreba funkcije Snap (Poravnavanje) - Page 51

E-priručnik za prijenosno računalo 51 Upotreba funkcije Snap (Poravnavanje) 1. Pokrenite aplikaciju koju želite poravnati. 2. Povucite traku s nazivom aplikacije i ispustite aplikaciju na rub zaslona kako bi se ona s istim poravnala. 3. Pokrenite drugu aplikacije i ponovite navedene upute za poravnanje druge aplikacije. 1. Pokrenite aplikaciju koju želite poravnati. 2. Pritisnite i zadržite tipku , zatim poravnajte aplikaciju koristeći tipke sa strelicama. 3. Pokrenite drugu aplikacije i ponovite navedene upute za poravnanje druge aplikacije.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 52

52 E-priručnik za prijenosno računalo Centar za radnje Centar za radnje na jednom mjestu objedinjuje obavijesti iz aplikacija i tu možete ostvariti interakciju s tim aplikacijama. Osim toga, na njegovu dnu nalazi se vrlo koristan odjeljak Brze radnje. Centar za radnje Postavite pokazivač miša iznad ikone u programskoj traci pa je kliknite. Pritisnite na tipkovnici.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 53

E-priručnik za prijenosno računalo 53 Ostale prečice na tipkovnici Pomoću tipkovnice također možete koristiti sljedeće prečice za pomoć pri pokretanju aplikacija i snalaženju u Windows® 10. \ Pokreće se Start menu (Početni izbornik) Pokreće se Action Center (Centar za radnje) Pokreće radnu površinu Pokreće se File Explorer Otvara se ploča Share (Dijeli) Pokreće se Settings (Postavke) Pokreće se okno Connect (Poveži se) Aktivira zaslon za zaključavanje Smanjuje trenutno aktivni prozor

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 54

54 E-priručnik za prijenosno računalo Pokreće se Search (Traži) Pokreće se okno Project (Projekcija) Otvara prozor Rad Otvara Centar za laki pristup Otvara se kontekstualni izbornik za gumb Start Pokreće ikonu povećala i obavlja zumiranje na zaslonu Zumiranje zaslona Otvara Postavke naratora

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 55

E-priručnik za prijenosno računalo 55 Spajanje na bežičnu mrežu Wi-Fi Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala. VAŽNO! Airplane mode (Način rada u zrakoplovu) deaktivira ovu funkciju. Isključite Airplane mode (Način rada u zrakoplovu) prije omogućava Wi-Fi veze. Povezivanje na Wi-Fi Prijenosno računalo spojite na Wi-Fi mrežu prema sljedećim uputama: 1. Odaberite ikonu u programskoj traci. 2. Odaberite ikonu da omogućite Wi-Fi. 3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspolo..

Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth - Page 56

56 E-priručnik za prijenosno računalo Bluetooth Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja. VAŽNO! Airplane mode (Način rada u zrakoplovu) deaktivira ovu funkciju. Isključite Airplane mode (Način rada u zrakoplovu) prije omogućavanja Bluetooth veze uređaja. Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s uređajima s Bluetooth radi aktiviranja prijenosa podataka. Uređaje povežite prema sljedećim uputama: 1. Pokrenite Settings (Postavke) u izborniku Start. 2. Odaberite Devices (Uređaji) , zatim odaberite Bluet..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 57

E-priručnik za prijenosno računalo 57 Zrakoplovni način rada Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežičnu komunikaciju, te vam omogućuje sigurno korištenje prijenosnog računala za vrijeme leta zrakoplovom. NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta. Isključuje zrakoplovni način rada 1. U programskoj traci pokrenite Action Center (Centar za radnje) . 2. Odaberite ikonu kako biste omogućili Airplan..

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze - Page 58

58 E-priručnik za prijenosno računalo Spajanje na žične mreže Možete se povezati sa žičnim vezama kao što su lokalne mreže i širokopojasna veza s internetom, uz pomoć LAN priključka za prijenosno računalo. NAPOMENA: Obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) u vezi pojedinosti ili zatražite od administratora da vam poveća propusnost mrežne veze. Ako želite konfigurirati postavke držite se sljedećeg postupka. VAŽNO! Pazite da prije svih potrebnih radnji svi mrežni kabeli budu spojeni između priključka prijenosnog računala i lokalne mreže. Konfiguriranje dinam..

Konfiguriranje statičke IP mrežne veze - Page 59

E-priručnik za prijenosno računalo 59 Konfiguriranje statičke IP mrežne veze 7. Vratite se u prozor Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajednički rad) pa odaberite Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu). 8. Odaberite Connect to the Internet (Poveži se s internetom) pa odaberite Next (Dalje) . 9. Odaberie Broadband (PPPoE) (Širokopojasna veza PPPoE) . 10. Unesite korisničko ime, lozinku i naziv veze pa odaberite Connect (Poveži se) . 11. Odaberite Close (Zatvori) za završetak konfiguracije. 12. Odaberite u programskoj traci pa odaberite upra..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 60

60 E-priručnik za prijenosno računalo Isključivanje prijenosnog računala Prijenosno računalo možete isključiti na jedan od sljedećih načina: • Ako želite normalno isključivanje, pokrenite izbornik Start pa odaberite > Shut down (Isključi) . • Na zaslonu za prijavu odaberite > Shut down (Isključi). • Pritisnite kako bi se pokrenula opcija Isključivanje sustava Windows. Na padajućem popisu odaberite Shut Down (Isključivanje) i zatim odaberite OK (U redu) . • Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje barem..

Postavljanje prijenosnog računala u stanje - Page 61

E-priručnik za prijenosno računalo 61 Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja Ako prijenosno računalo želite staviti u stanje mirovanja: • Pokrenite izbornik Start pa odaberite > Sleep (Mirovanje) . • Na zaslonu za prijavu odaberite > Sleep (Mirovanje). Pritisnite kako bi se pokrenula opcija Shut Down Windows (Isključivanje sustava Windows). Na padajućem popisu odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U redu) . NAPOMENA: Računalo možete u način mirovanja staviti i jednostrukim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 62

62 E-priručnik za prijenosno računalo

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 63

E-priručnik za prijenosno računalo 63 Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

..

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje - Page 64

64 E-priručnik za prijenosno računalo Samoprovjera pri uključivanju (POST) POST (Power-On Self Test - automatska provjera pri uključivanju) predstavlja niz dijagnostičkih provjera pod kontrolom softvera koje se izvode pri uključivanju ili ponovnom pokretanju prijenosnog računala. Softver za kontrolu POST instalira se kao trajni dio arhitekture prijenosnog računala. Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema Za vrijeme POST, možete pristupiti postavkama za BIOS ili pokrenuti sustav za rješavanje problema uz pomoć funkcijskih ključeva prijenosnog računala. Više poje..

Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao - Page 65

E-priručnik za prijenosno računalo 65 BIOS postavke NAPOMENA: Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao reference. Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području uporabe. Pokretanje sustava Ovaj izbornik služi za određivanje prioriteta pri pokretanju sustava. Pri određivanje prioriteta za pokretanje sustava, pogledajte sljedeće postupke. 1. Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija pokretanja br. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 201..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 66

66 E-priručnik za prijenosno računalo 2. Pritisnite i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija pokretanja br. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 67

E-priručnik za prijenosno računalo 67 Security (Sigurnost) Ovaj izbornik omogućuje postavljanje lozinke za administratora i za korisnika na vašem prijenosnom računalu. On vam također omogućuje kontrolu pristupa tvrdom disku prijenosnog računala, ulazno/izlaznom (I/O) sučelju i USB sučelju. NAPOMENA: • Ako instalirate User Password (Lozinka za korisnika) , oda vas će se tražiti unos prije ulaska u operativni sustav prijenosnog računala. • Ako instalirate Administrator Password (Lozinka administratora) , od vas će se tražiti unos prije ulaska u BIOS. Aptio Setup Utility - C..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 68

68 E-priručnik za prijenosno računalo Za podešavanje lozinke: 1. Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User Password (Lozinka za korisnika) . 2. Upišite zaporku i pritisnite . 3. Ponovo upišite zaporku i pritisnite . Za brisanje zaporke: 1. Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User Password (Lozinka za korisnika) . 2. Upišite trenutnu lozinku i pritisnite . 3. Ostavite polje Create New Password (Izrada nove lozinke) praznim i pritis..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 69

E-priručnik za prijenosno računalo 69 I/O sučelje sigurnosti Na izborniku Security (Sigurnost) možete pristupiti I/O sučelju sigurnosti kako biste zaključali ili otključali neke funkcije sučelja prijenosnog računala. Zaključavanje I/O sučelja: 1. Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti . 2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite . 3. Odaberite Lock (Zaključaj) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. I/O Interface Se..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 70

70 E-priručnik za prijenosno računalo USB sučelje sigurnosti Preko izbornika I/O sučelja sigurnosti Security (Sigurnost) možete pristupiti na USB Interface Security (Sigurnost USB sučelja) kako biste zaključali ili otključali neke uređaje. Zaključavanje USB sučelja: 1. Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti . 2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite Zaključaj . NAPOMENA: Podešavanje USB Interface (USB sučelje) na Lock (Zaključaj) će zaključati i sakriti External Ports (Vanjski priključci) i druge uređaje obuhvaćene u okviru USB Interface S..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 71

E-priručnik za prijenosno računalo 71 Postavi glavnu lozinku Na izborniku Security (Sigurnost), možete koristiti Set Master Password (Odredite glavnu lozinku) za postavljanje pristupa tvrdom diku pod kontrolom lozinke . Određivanje HDD lozinke: 1. Na ekranu Sigurnost kliknite Odredite glavnu lozinku . 2. Pritisnite . 3. Upišite lozinku još jednom kako biste je potvrdili . 4. Kliknite Odredite korisničku lozinku i ponovite prijašnje korake za pripremu lozinke za korisnika. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit V..

Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite - Page 72

72 E-priručnik za prijenosno računalo Spremanje i izlaz Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite Save Changes and Exit (Spremanje promjena i izlaz) prije napuštanja BIOS-a. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after saving the changes. → ..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 73

E-priručnik za prijenosno računalo 73 Ažuriranje BIOS-a: 1. Provjerite točan model prijenosnog računala i zatim preuzmite BIOS datoteku za vaš model na ASUS internetskoj stranici. 2. Spremite kopiju preuzete BIOS datoteke na prijenosni pogon diska. 3. Spojite prijenosni pogon diska na prijenosno računalo. 4. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite za vrijeme provjere POST. 5. U programu za postavu BIOS-a kliknite Advanced > Start Easy Flash (Napredno > Pokreni Easy Flash) i zatim pritisnite . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Ma..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 74

74 E-priručnik za prijenosno računalo 6. Nađite BIOS datoteku na prijenosnog disku i zatim pritisnite . 7. Nakon postupka ažuriranja BIOS-a, kliknite Exit > Restore Defaults (Izlaz > Vrati zadane postavke) kako biste vratili sustav na zadane postavke. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : GL502 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Unknown Build ..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 75

E-priručnik za prijenosno računalo 75 Oporavak sustava Upotreba opcija za oporavak na prijenosnom računalu omogućit će vam obnavljanje sustava u njegovo početno stanje ili jednostavno osvježavanje njegovih postavki radi poboljšanja radnih svojstava. VAŽNO! • Izradite sigurnosnu kopiju svih vaših podataka prije izvođenja bilo koje opcije oporavka sustava na prijenosnom računalu. • Zabilježite prilagođene postavke kao što su mrežne postavke, korisnička imena i lozinke kako biste spriječili gubitak podataka. • Pazite da prijenosno računalo prije resetiranja sustava bud..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 76

76 E-priručnik za prijenosno računalo • Advanced startup (Napredno pokretanje) - upotreba ove opcije omogućuje izvođenje drugih naprednih opcija oporavka na prijenosnom računalu, kao što su: - Upotreba USB pogona, mrežne veze ili Windows DVD-a za oporavak za pokretanje prijenosnog računala. - Upotreba Troubleshoot (Rješavanja problema) radi omogućavanja naprednih opcija za oporavak: System Restore (Vraćanje sustava), System Image Recovery (Oporavak pomoću slike sustava), Startup Repair (Popravak pri pokretanju), Command Prompt (Naredbeni redak), UEFI Firmware Settings (Postavk..

Update and security (Ažuriranje i sigurnost) - Page 77

E-priručnik za prijenosno računalo 77 2. U opcijama Update and security (Ažuriranje i sigurnost) odaberite Recovery (Oporavak) i zatim odaberite opciju za oporavak koju želite upotrijebiti.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 78

78 E-priručnik za prijenosno računalo

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 79

E-priručnik za prijenosno računalo 79 Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 80

80 E-priručnik za prijenosno računalo Skidanje poklopca odjeljka A. Uklonite vijke s poklopca odjeljka prijenosnog računala. B. Izvucite poklopac odjeljka i u potpunosti ga uklonite s prijenosnog računala.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 81

E-priručnik za prijenosno računalo 81 Vraćanje poklopca odjeljka: A. Centrirajte i vratite poklopac odjeljka na svoje mjesto. B. Pričvrstite poklopac vijcima koje ste ranije uklonili.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 82

82 E-priručnik za prijenosno računalo Ugradnja tvrdog diska Pogledajte sljedeće korake ako trebate zamijeniti pogon tvrdog diska prijenosnog računala. VAŽNO! Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete kupnjom tvrdog diska kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala. UPOZORENJE! Odvojite spojene vanjske uređaje, telefone ili telekomunikacijske veze i priključak električnog napajanja (poput vanjskog električnog napajanja, baterijskog modula, itd.) prije skidanja poklopca tvrdog diska. NAPOMENA: • Izgled donje strane prijenosnog računala može se razlikovati za..

Više pojedinosti potražite u poglavlju e-priručnika - Page 83

E-priručnik za prijenosno računalo 83 A. Uklonite poklopac odjeljka. NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u poglavlju e-priručnika Uklanjanje poklopca odjeljka . B. Izvadite vijke koji pričvršćuju ležište tvrdog diska za odjeljak. C. (opcija) Ako je HDD trenutno ugrađen u prijenosnom računalu, odvojite ležište za HDD od HDD priključka kao što je prikazano na donjoj ilustraciji. Ležište tvrdog diska

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 84

84 E-priručnik za prijenosno računalo D. (opcija) Ako je HDD trenutno postavljen u ležište za HDD, pogledajte sljedeće upute za uklanjanje starog HDD-a: 1. Uklonite sve vijke na bočnim stranama ležišta za HDD. 2. Izvadite stari HDD iz ležišta pa ga stavite na ravnu i suhu površinu tako da je tiskana pločica bude okrenuta prema gore kao što je prikazano na donjoj ilustraciji. Ležište tvrdog diska stari HDD

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 85

E-priručnik za prijenosno računalo 85 E. Postavite novi tvrdi disk tako da je PCB (tiskana pločica) okrenuta prema ležištu tvrdog diska. Pobrinite se da konektori priključaka tvrdog diska nisu zapriječeni nekim dijelom ležišta. F. Vratite i stegnite vijke koje ste ranije izvadili. Ležište tvrdog diska novi HDD

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 86

86 E-priručnik za prijenosno računalo G. Vratite ležište tvrdog diska natrag u odjeljak, tako da je priključak tvrdog diska poravnat s priključkom za tvrdi disk prijenosnog računala. Pritisnite ležište tvrdog diska tako da se spoji s prijenosnim računalom. H. Pričvrstite ležište tvrdog diska vijcima koje ste ranije uklonili.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 87

E-priručnik za prijenosno računalo 87 Ugradnja M.2 kartice Pogledajte sljedeće upute kod ugradnje kompatibilne M.2 kartice u prijenosno računalo. VAŽNO! Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete isključivo kupnjom M.2 kartice kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala. UPOZORENJE! Odvojite spojene vanjske uređaje, telefone ili telekomunikacijske veze i priključak električnog napajanja (poput vanjskog električnog napajanja, baterijskog modula, itd.) prije skidanja poklopca tvrdog diska. NAPOMENE: • Izgled donje strane prijenosnog računala i M.2 kartice mo..

Više pojedinosti potražite u poglavlju e-priručnika - Page 88

88 E-priručnik za prijenosno računalo A. Uklonite poklopac odjeljka. NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u poglavlju e-priručnika Uklanjanje poklopca odjeljka . B. Poravnajte i umetnite M.2 karticu u odgovarajući utor za modul kartice. C. Učvrstite M.2 karticu na mjesto koristeći isporučeni vijak.

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 89

E-priručnik za prijenosno računalo 89 Savjeti i ČPP

..

Korisni savjeti za prijenosno računalo - Page 90

90 E-priručnik za prijenosno računalo Korisni savjeti za prijenosno računalo Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu prijenosnog računala, održavajte radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku slijede neki korisni savjeti: • Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi vaše aplikacije imale najnovije sigurnosne postavke. • Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga. • Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati prijenosno računalo. • Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite rezervnu verzi..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 91

E-priručnik za prijenosno računalo 91 ČPP za hardver 1. Kada uključim prijenosno računalo, na zaslonu se pojavljuje crna, a nekada i točkica u boji. Što da učinim? Iako se te točkice normalno pojavljuju na zaslonu, one ne utječu na sustav. Ako problem ne nestane i naknadno utječe na radnu izvedbu sustava, potražite pomoć u ovlaštenom ASUS servisnom centru. 2. Moja ploča zaslona ima neravnomjernu boju i svjetlinu. Kako to mogu popraviti? Na boju i svjetlinu ploče zaslona može utjecati kut gledanja i trenutni položaj prijenosnog računala. Svjetlina i ton boja razlikuju se i..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 92

92 E-priručnik za prijenosno računalo 4. LED pokazatelj baterije se ne uključuje. U čemu je problem? • Provjerite je li adapter napajanja baterijskog modula ispravno priključen. Možete i probati odvojiti adapter napajanja ili baterijski modul, pričekati minuti i zatim ih ponovno priključiti u utičnicu i prijenosno računalo. • Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra. 5. Zašto moja dodirna površina ne radi? Pritisnite da omogućite dodirnu površinu. 6. Kada reproduciram audio i video datoteke, zašto ne mogu čuti zvuk iz zvučnika prijenos..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 93

E-priručnik za prijenosno računalo 93 8. Moje prijenosno računalo ne vrši na odgovarajući način unos prema pritisnutim tipkama jer se pokazivač ne prestaje pomicati. Što da učinim? Pazite da ništa slučajno ne dodiruje ili pritišće dodirnu površinu dok koristite tipkovnicu. Dodirnu površinu možete i deaktivirati pritiskom na . 9. Umjesto da se prikazuju slova, kada pritišćem tipke “U”, “I” i “O” na tipkovnici, prikazuju se brojevi. Kako to mogu promijeniti? Pritisnite tipku il (na odabranim modelima)na prijenosnom računalu kako biste isključili ovu značajku i..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 94

94 E-priručnik za prijenosno računalo ČPP za softver 1. Kada uključim prijenosno računalo, indikator napajanja se uključi, ali ne i indikator aktivnosti diska. Također se ne pokreće ni sustav. Što mogu učiniti da to popravim? Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga: • Prisilno isključite prijenosno računalo držeći pritisnutim gumb za uključivanje barem četiri (4) sekunde. Provjerite jesu li adapter napajanja i baterijski modul pravilno umetnuti pa uključite prijenosno računalo. • Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra. 2. Št..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 95

E-priručnik za prijenosno računalo 95 4. Ne pokreće se sustav prijenosnog računala. Kako to mogu popraviti? Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga: • Uklonite sve uređaje koji su priključeni na prijenosno računalo pa ponovno pokrenite sustav. • Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra. 5. Zašto se moje prijenosno računalo ne može probuditi iz stanja mirovanja ili hibernacije? • Morate pritisnuti gumb za uključivanje kako biste mogli nastaviti u posljednjem radnom stanju. • Sustav je možda potpuno ispraznio bateriju. Priključite..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 96

96 E-priručnik za prijenosno računalo

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 97

E-priručnik za prijenosno računalo 97 Dodaci

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 98

98 E-priručnik za prijenosno računalo Sukladnost unutarnjeg modema Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE (Japan), FCC (US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren u skladu sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim PSTN mrežama između nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 99

E-priručnik za prijenosno računalo 99 Izjava o kompatibilnosti mreže Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu". Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također ..

Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod - Page 100

100 E-priručnik za prijenosno računalo Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21 standardom. Država Vrijedi za Više ispitivanja Austrija 1 Da Ne Belgija Da Ne Češka Republika Ne Nije primjenjivo Danska 1 Da Da Finska Da Ne Francuska Da Ne Njemačka Da Ne Grčka Da Ne Mađarska Ne Nije primjenjivo Island Da Ne Irska Da Ne Italija Još uvijek u tijeku Još uvijek u tijeku Izrael Ne Ne Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne Nizozemska 1 Da Da Norveška Da Ne Poljska Ne Nije primjenjivo Portugal Ne Nije primjenjivo Španjolska Ne Nije primjenjivo Švedska Da Ne Švicarska Da ..

Izjava Savezne komisije za komunikacije - Page 101

E-priručnik za prijenosno računalo 101 Izjava Savezne komisije za komunikacije Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima: • Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje. • Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad. Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih..

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji - Page 102

102 E-priručnik za prijenosno računalo • Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice. • Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru. UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem. Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna ..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 103

E-priručnik za prijenosno računalo 103 Upozorenje o CE označivanju Ovaj uređaj sukladan je s R&TTE direktivom 1999/5/EZ (zamijenjena u 2017. s RED 2014/53/EU), EMC direktivom 2004/108/EZ (zamijenjena u travnju 2016. s 2014/30/EU) i niskonaponskom direktivom 2006/95/EZ (zamijenjena u travnju 2016. s 2014/35/EU) koje izdaje komisija europske unije. Zemlja u kojima će se uređaj prodavati: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

..

Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj - Page 104

104 E-priručnik za prijenosno računalo Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća: • 10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5 MHz. Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje Ministarstva obrane, uz maksimal..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 105

E-priručnik za prijenosno računalo 105 Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Lo..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 106

106 E-priručnik za prijenosno računalo Sigurnosne napomene za UL Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o električnoj energiji (NFPA 70). Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara, ele..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 107

E-priručnik za prijenosno računalo 107 Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm 2 . Informacije o TV tjuneru Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93, Uzemljivanje vanjskog vodjivog omotača koaksijalnog kabela – instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa koaksijaln..

Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske - Page 108

108 E-priručnik za prijenosno računalo Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explos..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 109

E-priručnik za prijenosno računalo 109 Sigurnosne napomene za optički disk Podaci o sigurnoj uporabi lasera UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona, nemojte ga sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite sigurnosti zatražite pomoć od profesionalnog tehničara. Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 Upozorenje o servisiranju UPOZORENJE! OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU. NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM INSTRUMENTIMA. CDRH propisi Centar..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 110

110 E-priručnik za prijenosno računalo CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) Danish Dutch English Finnish French

..

E-priručnik za prijenosno računalo - Page 111

E-priručnik za prijenosno računalo 111 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950 - Page 112

112 E-priručnik za prijenosno računalo Proizvod sukladan normi ENERGY STAR ENERGY STAR zajednički je program Agencije za zaštitu okoliša SAD-a i Ministarstva energetike SAD-a koji svima nama pomaže da uštedimo novac i istodobno zaštitimo okoliš putem energetski učinkovitijih proizvoda i djelovanja. Svi proizvodi tvrtke ASUS koji na sebi nose logotip ENERGY STAR sukladni su normi ENERGY STAR, a značajka upravljanja energijom na tim je proizvodima tvornički omogućena. Monitor i računalo postavljeni su tako da automatski idu u stanje mirovanja nakon 10 i 30 minuta neaktivnosti ko..

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih - Page 113

E-priručnik za prijenosno računalo 113 ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/ english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI..

Sponsored links

Latest Update