Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Latvia Edition Latvian (8.3 mb)

PRO ADVANCED B53V Language

Download Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Latvia Edition Latvian (8.3 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Piezīmjdatora lietotāja - Page 1

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Novembris 2012 LV7523 15.6” : B53 Sērija 14.0” : B43 Sērija

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 2

± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Satura rādītājs Satura rādītājs ...................................................................................................... 2 1. Iepazīšanās ar piezīmjdatoru Par šo lietotāja rokasgrāmatu ........................................................................ 6 Norādes šajā rokasgrāmatā ............................................................................ 6 Drošības pasākumi ............................................................................................. 7 Piezīmjdatora sagatavošana darbam ......

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 3

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ² 4. Piezīmjdatora lietošana Rādītājierīce ........................................................................................................ 54 Skārienpaliktņa izmantošana ..................................................................... 55 Skārienpaliktņa izmantošanas piemēri ................................................... 56 Skārienpaliktņa piesardzīga lietošana .................................................... 59 Atmiņas ierīces .....................................................................................

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 4

³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata CE marķējums .............................................................................................. P-24 IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai ................................ P-24 Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem ............................. P-25 Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas ............................. P-25 Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai ..................................... P-26 UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi ..................... P-27 Strāvas droš..

Iepazīšanās ar piezīmjdatoru - Page 5

1 Iepazīšanās ar piezīmjdatoru

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 6

´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Par šo lietotāja rokasgrāmatu Jūs lasāt piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatu. Šī lietotāja rokasgrāmata sniedz informāciju par dažādām piezīmjdatora sastāvdaļām un to lietošanu. Šīs ir lietotāja rokasgrāmatas galvenās nodaļas: 1. Iepazīšanās ar piezīmjdatoru Iepazīstina Jūs ar piezīmjdatoru un šo lietotāja rokasgrāmatu. 2. Sastāvdaļu apraksts Sniedz informāciju par piezīmjdatora sastāvdaļām. 3. Darba uzsākšana Sniedz informāciju par to, kā uzsākt darbu ar piezīmjdatoru. 4. Piezīmjdatora lietošana ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 7

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µ Drošības pasākumi Sekojošie drošības pasākumi paildzinās piezīmjdatora kalpošanas laiku. Ievērojiet visus piesardzības pasākumus un instrukcijas. Visos ar datora labošanu saistītajos jautājumos, izņemto tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, vērsieties pie atbilstoši kvalificētiem speciālistiem. Pirms tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas padevi un izņemiet akumulatora bloku. Noslaukiet piezīmjdatoru, izmantojot tīru kokvilnas sūkli vai zamšādas audumu, kas samitrināts neabrazīva mazgāšanas līdzekļa šķīdum..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 8

¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu (elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Noskaidrojiet vietējos noteikumus attiecībā uz elektronisko produktu likvidēšanu. NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka akumulatoru nedrīkst izmest sa..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 9

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata · Skaņas spiediena brīdinājums Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes pasliktināšanos vai zaudēšanu. Ja skaļums un ekvalaizers tiek noregulēti uz iestatījumiem, kas nav centrālajā pozīcijā, var palielināties austiņu izejas spriegums un tādējādi arī skaņas spiediena līmenis. Adaptera informācija Ieejas spriegums: 100-240 Vac Ieeja frekvence: 50-60 Hz Nominālā izejas strāva: 3,42 A (65 W) B53A un B43A NB modelim 4,47 A (90 W) B53V un B43V NB modelim Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc • Nodrošiniet..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 10

10 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora virsma ātri paliek nespodra, ja ar to nevērīgi apietas. Raugieties, lai piezīmjdatora virsmas netiktu nobružātas vai saskrāpētas. Apklājiet piezīmjdatoru Iegādājieties pārnēsāšanas somu, lai pasargātu piezīmjdatoru no netīrumiem, ūdens, triecieniem un skrāpējumiem. Uzlādējiet akumulatorus Ja grasāties izmantot elektrobarošanu ar akumulatoru, pārliecinieties, lai pirms došanās garākos braucienos akumulatora bloks un jebkuri citi papildu akumulatoru bloki būtu pilnībā uzlādēti. Atceriet..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 11

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 11 Piezīmjdatora sagatavošana darbam Šīs ir tikai īsas instrukcijas jūsu piezīmjdatora lietošanai. Ievietojiet akumulatora bloku Pievienojiet maiņstrāvas adapteri 2 1 3 HDMI 1 2 3 Ja iegādājaties izvēles ASUS barošanas staciju, noteikti izmantojiet komplektācijā iekļauto 90 W maiņstrāvas adapteri, kad piezīmjdatoru ievietojat ASUS barošanas stacijā.

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 12

1± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Atveriet displeja paneli 1. Ar īkšķi uzmanīgi paceliet displeja paneli. 2. Lēnām palieciet displeja paneli uz priekšu vai atpakaļ, lai novietotu labā redzamības leņķī. Ieslēdziet piezīmjdatoru 1. Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas zem LCD displeja paneļa. 2. Izmantojiet taustiņu kombināciju [Fn]+[F5] vai [Fn]+[F6], lai noregulētu LCD ekrāna spilgtumu.

..

Sastāvdaļu apraksts - Page 13

2 Sastāvdaļu apraksts

..

Dažādām valstīm tastatūra ir atšķirīga. - Page 14

1³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Virspuse Dažādām valstīm tastatūra ir atšķirīga. 15.6” modelis ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock O F ON 5 6 9 7 8 10 1 2 4 11 3

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 15

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 15 14.0” modelis Mikrofons (iebūvēts) Iebūvēto mono mikrofonu var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem. Kameras vāka slēdzis (atsevišķiem modeļiem) Izmantojot kameras vāka slēdzi, varat atvērt un aizvērt kameras aizsargvāku. Bīdiet slēdzi uz kreiso pusi, lai aizvērtu kameras vāku. Bīdiet slēdzi uz labo pusi, lai atvērtu kameras vāku. 1 2 O F ON 5 9 7 10 2 11 4 1 3 6 8

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 16

1´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Kameras indikators (atsevišķiem modeļiem) Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota. Kamera (atsevišķiem modeļiem) Iebūvētā kamera ļauj fotografēt fotoattēlus vai ierakstīt video. Var izmantot videokonferencēm un citiem interaktīviem lietojumiem. Dažiem modeļiem kameras vāciņu ir jāpārvieto uz pozīciju ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt), lai varētu ieslēgt/izslēgt kameru. Displeja panelis Displeja panelis darbojas tieši tāpat kā galddatora monitors. Piezīmjdators izmanto TFT LCD aktīvo matricu, kas ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 17

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 1µ Strāvas slēdzis Izmantojot ieslēgšanas slēdzi, var IESLĒGT un IZSLĒGT piezīmjdatoru, kā arī atgūt to no ziņojuma par sistēmas kļūdu. Piezīmjdatora IESLĒGŠANAI slēdzi piespiež vienreiz, IZSLĒGŠANAI piespiež un tur piespiestu. Ieslēgšanas slēdzis darbojas tikai tad, ja displeja panelis ir atvērts. Ātrie taustiņi Ātrie taustiņi ļauj palaist bieži lietotās programmas ar vienu pogas spiedienu. Sīkāku aprakstu lasiet 3. nodaļā. Tastatūra, kas ir droša pret šķidrumiem Tastatūrai ir pilna izmēra taustiņi ar ēr..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 18

1¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Apakšspuse Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa. Akumulatora bloka izmērs var atšķirties atkarībā no modeļa. BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšpuse var ļoti sakarst. Esiet uzmanīgi, darbojoties ar datoru, kamēr tas ir vai nesen ir bijis ieslēgts. Augsta temperatūra ir normāla parādība akumulatora lādēšanās vai datora darbības laikā. Nelietot uz mīkstām virsmām, piemēram, gultās vai dīvānos, kur var aizsprostoties ventilācijas atveres. NENOVIETOJIET PIEZĪMJDATORU KLĒPĪ VAI UZ CITĀM ĶERMEŅA ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 19

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 1· 14.0” modelis 5 6 7 1 4 2 3

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 20

±0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Akumulatora fiksators Akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturētu akumulatora bloku drošā pozīcijā. Ievietojot akumulatoru, tas automātiski nofiksējas. Lai izņemtu akumulatora bloku, fiksators jātur atslēgtā pozīcijā. Akumulatora bloks Akumulatora bloks uzlādējas automātiski, tiklīdz piezīmjdators tiek pieslēgts maiņstrāvas avotam, un nodrošina elektrobarošanu piezīmjdatoram, kad tas nav pieslēgts maiņstrāvai. Tas ļauj lietot ierīci, īslaicīgi pārvietojoties starp dažādām atrašanās vietām. Akumulatora darb..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 21

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ±1 Atmiņas (RAM (brīvpiekļuves atmiņa)) nodalījums Atmiņas nodalījums nodrošina papildu atmiņas ievietošanas iespējas. Papildu atmiņa palielinās lietojuma veiktspēju, samazinot cietā diska piekļuvi. BIOS (ievadizvades pamatsistēma) automātiski nosaka atmiņas apjomu sistēmā un attiecīgi konfigurē to. Pēc atmiņas ieinstalēšanas nav nepieciešama aparatūras vai programmatūras (ieskaitot BIOS) iestatīšana. Apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par atmiņas jauninājumiem sav..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 22

±± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Labā puse 15.6” modelis 14.0” modelis Bezvadu tīkla slēdzis Iespējo vai atspējo iebūvēto bezvadu LAN (lokālo tīklu) un Bluetooth (atsevišķiem modeļiem). Iespējotā stāvokli degs bezvadu tīkla statusa indikators. Pirms lietošanas nepieciešami Windows programmatūras iestatījumi. ExpressCard slots Ir pieejams viens 26 kontaktu ExpressCard slots, lai ievietotu vienu ExpressCard/34mm izvērses plati. Šī jaunā saskarne ir ātrāka, izmantojot seriālo kopni, kas atbalsta USB 2.0 un PCI Express, lēnākas paralēlās kopnes vie..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 23

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ±² USB ļauj vairākām ierīcēm vienlaicīgi darboties vienā un tajā pašā datorā, kur dažas ārējās ierīces darbojas kā papildu spraudņu vietas vai centrmezgli. USB atbalsta ierīču ātro pārnešanu, lai vairumu ārējo ierīču varētu pievienot vai atvienot bez datora restartēšanas. Šis ports atbalsta arī funkciju USB lādēšana+, kas palīdz uzlādēt pievienoto USB ierīci arī tad, ja piezīmjdators ir izslēgts. Sīkāku informāciju skatiet tālākajā nodaļā. E-SATA E-SATA ports & USB Combo ports Ārējais SATA jeb ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 24

±³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Optiskā diskdziņa ārkārtas izvirzīšanas poga Ārkārtas izvirzīšanas poga tiek izmantota, lai izvirzītu optiskā diskdziņa paliktni gadījumā, kad elektriskā izvirzīšanas sistēma nedarbojas. Neizmantojiet ārkārtas izvirzīšanas pogu elektroniskās izvirzīšanas sistēmas vietā. Modema ports RJ-11 modema ports ar diviem kontaktiem ir mazāks par RJ-45 LAN portu un atbalsta standarta tālruņa kabeli. Iekšējais modems atbalsta līdz pat 56K V.90 pārsūtījumus. Iebūvētais savienotājs nodrošina ērtu papildu adapteru izman..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 25

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ±5 USB Ports (3.0) HDMI HDMI Ports HDMI (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) tiek nodrošināts, lai pārraidītu nesaspiestu digitālo audio un video signālu no DVD atskaņotājiem, dekoderiem un citiem audio vizuāliem avotiem uz televizoriem, projektoriem un citiem video ekrāniem. Tas var atbalstīt augstas kvalitātes vairāku kanālu audio datus un visu standartu augstas izšķirtspējas patērētāju elektronikas video formātus. Lai pārraidītu audio vizuālo informāciju, izmantojot to pašu HDMI kabeli, HDMI attēlošanas ier..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 26

±´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Kreisā puse 15.6” modelis 14.0” modelis Līdzstrāvas (DC) ievads Komplektā esosais strāvas adapteris pārveido maiņstrāvu uz līdzstrāvu, lai to varētu izmantot ar šo ligzdu. Caur šo savienotāju padotā strāva nodrošina strāvas padevi piezīmjdatoram un uzlādē iekšējo akumulatora bloku. Lai izvairītos no piezīmjdatora un akumulatora bloka bojājumiem, vienmēr izmantojiet komplektā esošo strāvas adapteri. Lietošanas laikā var uzsilt vai sakarst. Pārliecinieties, lai adapteris nebūtu apklāts, un turiet to atstatu no..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 27

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ±µ 3 Gaisa ventilācijas atvērumi Gaisa ventilācijas atvērumi ļauj vēsajam gaisam iekļūt un siltajam gaisam izkļūt no piezīmjdatora. Pārliecinieties, lai papīri, grāmatas, drēbes, kabeļi vai citi priekšmeti nenosprostotu nevienu no gaisa ventilācijas atvērumiem, jo citādi var notikt pārkaršana. Displeja (monitora) izeja 15 kontaktu D-sub monitora ports atbalsta standarta VGA savietojamas ierīces, tādas kā monitoru vai projektoru, lai varētu skatīties uz lielāka ārējā displeja. HDMI HDMI Ports Displeja porta izvads Displ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 28

±¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Mikrofona ievades ligzda Mono mikrofona ligzdu (1/8 collu) var izmantot, lai pievienotu ārējo mikrofonu vai audioiekārtu izejošos signālus. Izmantojot šo lizgdu, automātiski tiek atspējots iebūvētais mikrofons. Šo iespēju var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem. SPDIF izejas ligzda Šī ligzda nodrošina savienojumu ar SPDIF (Sony/Philips digitālā saskarne) savietojamām ierīcēm digitālā audiosignāla izvadei. Izmantojiet šo funkciju, lai pārvērstu piezīmjdatoru par augstas kvalitāte..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 29

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ±· Priekšpuse 15.6” modelis 14.0” modelis Statusa indikatori (priekšpuses) Statusa indikatori norāda dažādus aparatūras/ programmatūras stāvokļus. Sīkāku aprakstu par indikatoriem lasiet 3. nodaļā. Zibatmiņas slots Lai izmantotu atmiņas kartes no tādām ierīcēm kā ciparkamerām, MP3 atskaņotājiem, mobilajiem tālruņiem un PDA (personālajiem ciparasistentiem), parasti papildus jāiegādājas ārējās atmiņas kartes lasītājs. Šim piezīmjdatoram ir iebūvēts ātrdarbīgs atmiņas kartes lasītājs, kas var ļoti vienk..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 30

²0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

..

Darba uzsākšana - Page 31

3 Darba uzsākšana

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 32

²± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Elektrobarošanas sistēma Maiņstrāvas izmantošana Piezīmjdatora elektrobarošanu nodrošina divos veidos - ar strāvas adapteri un akumulatora barošanas sistēmu. Komplektā esosais strāvas adapteris pārveido no kontaktligzdas pienākošo maiņstrāvu uz līdzstrāvu, kas nepieciešama piezīmjdatoram. Piezīmjdatoram komplektā nāk universālais AC-DC (līdzstrāvas-maiņstrāvas) adapteris. Tas nozīmē, ka jūs varat pievienot strāvas vadu jebkurai 100V-120V, kā arī 220V-240V kontaktligzdai bez komutatoru uzstādīšanas vai strāv..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 33

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ²² BRĪDINĀJUMS! NEPIEVIENOJIET maiņstrāvas vadu maiņstrāvas kontaktligzdai pirms līdzstrāvas kontaktdakšas pievienošanas piezīmjdatoram. Pretējā gadījumā varat sabojāt AC-DC (līdzstrāvas-maiņstrāvas) adapteri. SVARĪGI! Cita adaptera izmantošana piezīmjdatora elektrobarošanai vai piezīmjdatora adaptera izmantošana, lai nodrošinātu elektrobarošanu citām elektroierīcēm, var izraisīt bojājumus. Ja no AC-DC (maiņstrāvas-līdzstrāvas) adaptera nāk dūmi, degoša smaka vai pārmērīgi liels karstums, vērsieties pēc ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 34

²³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata SVARĪGI! Nekad nemēģiniet izņemt akumulatora bloku, kamēr piezīmjdators ir ieslēgts, jo tā rezultātā var tikt pazaudēti aktuālie dati. Lai ievietotu akumulatora bloku: Akumulatora izmantošana Paredzēts, ka piezīmjdators var darboties ar izņemamu akumulatora bloku. Akumulatora bloks sastāv no bateriju elementiem, kas apvienoti vienā blokā. Pilnībā uzlādēts bloks nodrošinās akumulatora darbību vairāku stundu garumā, ko var paildzināt, izmantojot elektrobarošanas iespējas BIOS iestatījumos. Pēc izvēles var izmantot ..

Akumulatora lietošanas piesardzība - Page 35

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ²5 SVARĪGI! Izmantojiet tikai tos akumulatora blokus un strāvas adapterus, kas nāk komplektā ar šo piezīmjdatoru vai kuru izmantošanu šim modelim ir apstiprinājis ražotājs vai mazumtirgotājs, jo pretējā gadījumā piezīmjdatoram var tikt radīti bojājumi. Lai izņemtu akumulatora bloku: BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos NEMEST akumulatoru ugunī, NERADĪT kontaktu īssavienojumu un NEIZJAUKT akumulatoru. Ja akumulatora blokam novērojama neatbilstoša darbība vai bojājumi, kas radušies triecienu rezultātā, izslēdziet piezīmjda..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 36

²´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata SVARĪGI! Lai aizsargātu cietā diska diskdzini, pēc piezīmjdatora izslēgšanas vienmēr pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkārtoti ieslēdzat. BRĪDINĀJUMS! NEPĀRNĒSĀT vai neapklāt piezīmjdatoru, piemēram, ar pārnēsāšanas somu vai maisiņu ieslēgtā režīmā, kas samazinās gaisa cirkulāciju. Pirms sāknēšanas, ieslēdzot strāvas padevi, displeja panelis nomirgo. Tā ir daļa no piezīmjdatora regulārās pārbaudes un nav displeja problēma. Piezīmjdatora ieslēgšana Ieslēdzot piezīmjdatoru, uz ekrāna parādās ie..

Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija - Page 37

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ²µ SVARĪGI! Ja pēc programmatūras diska pārbaudes veikšanas sāknēšanas laikā vēl joprojām parādās brīdinājuma paziņojumu, jums būtu jānogādā piezīmjdators remontdarbnīcā. Ilgstošas lietošanas rezultātā var tikt zaudēti dati. Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija S.M.A.R.T. (Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija) pārbauda cieto diskdzini POST laikā un parāda brīdinājuma paziņojumu, ja cietajam diskdzinim nepieciešama tehniskā apkope. Ja sāknēšanas laikā parādās kāds ļoti būtisks..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 38

²¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Kad akumulators ir tukšs, jūs saņemsiet brīdinājuma paziņojumu. Ja turpināsiet ignorēt brīdinājumus par tukšu akumulatoru, piezīmjdatoram galu galā ieslēgsies aiztures režīms (noklusējuma režīmā Windows izmanto STR (aizturēt uz RAM)). Šeit dotie ekrāna attēli ir tikai piemēri un var nebūt tieši tādi, kādi redzami jūsu sistēmā. Akumulatora lādiņa pārbaude Windows vidē akumulatorai sistēmai darbojas Smart Battery (viedās baterijas) standarts, kas ļauj akumulatoram precīzi informēt par akumulatorā atlikušo ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 39

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ²· BRĪDINĀJUMS! NEATSTĀT neuzlādētu akumulatora bloku. Ar laiku akumulatora bloks izlādēsies. Ja nelietojat akumulatora bloku, tas vienalga ir jāuzlādē reizi trijos mēnešos, lai saglabātu tā atjaunošanās spējas, jo pretējā gadījumā tas vēlāk vairs var nelādēties. Akumulators pārstāj lādēties, ja temperatūra ir pārāk augsta vai ir pārāk stiprs akumulatora spriegums. Akumulatora bloka uzlādēšana Pirms piezīmjdatora lietošanas braucienu laikā jums būs jāuzlādē akumulatora bloks. Akumulatora bloks sāk lādēt..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 40

³0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata SVARĪGI! Lai aizsargātu cietā diska diskdzini, pēc piezīmjdatora izslēgšanas vienmēr pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkārtoti ieslēdzat. Enerģijas opcijas Strāvas slēdzis ieslēdz un izslēdz piezīmjdatoru, vai arī aktivizē iemigšanas vai hibernēšanas režīmu. Strāvas slēdža faktisko darbību var pielāgot, nospiežot Windows Control Panel (Vadības pults) > Power Options (Enerģijas opcijas). Citām opcijām, piemēram "Switch User (Pārslēgt lietotāju), Restart (Restartēt), Sleep (Iemidzināt) vai Shut Down (Be..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 41

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ³1 Ārkārtas beidzēšana Gadījumā, ja operētājsistēma nespēj pienācīgi izlēgties vai restartēties, pastāv vēl viens veids, kā beidzēt piezīmjdatoru. • Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu ilgāk par 4 sekundēm. SVARĪGI! NEIZMANTOJIET ārkārtas beidzēšanu, kamēr tiek rakstīti dati. Tādejādi dati var tikt zaudēti vai sabojāti.

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 42

³± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Iemidzināšana un hibernēšana Elektrobarošanas pārvaldības iestatījumus var atrast, nospiežot Windows > Control Panel (Vadības panelis) > Power Options (Enerģijas opcijas). Zem System Settings (Sistēmas iestatījumi), jūs varat definēt “Sleep/Hibernate” (Iemidzināt/ Hibernēt) vai “Shut Down” (Beidzēt), lai aizvērtu displeja paneli vai nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. "Sleep" (Iemidzināt) un "Hibernate" (Hibernēt) taupa elektroenerģiju laikā, kad piezīmjdators netiek lietots, izslēdzot noteiktus kom..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 43

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ³² Siltumregulācija Piezīmjdatora siltumregulācijas kontrolēšanai ir trīs siltumregulācijas metodes. Lietotājs nevar konfigurēt šo siltumregulāciju, taču lietotājam jāzina par to, ja gadījumā piezīmjdatoram rodas šādi stāvokļi. Sekojošās temperatūras atspoguļo korpusa temperatūru (bet ne centrālā procesora). • Ieslēdzas ventilators aktīvai dzesēšanai, kad temperatūra sasniedz augstāko drošības robežu. • Centrālais procesors samazina darbības ātrumu pasīvai dzesēšanai, kad temperatūra pārsniedz augst..

Krāsainie ātrie taustiņi (atsevišķiem modeļiem) - Page 44

³³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Ātro taustiņu atrašanās vieta uz funkciju taustiņiem dažādiem modeļiem var atšķirties, taču funkcijām jābūt tādām pašām. Sekojiet ikonām, nevis funkciju taustiņiem. “Zz” ikona (F1): Pārslēdz piezīmjdatoru aiztures režīmā (vai nu Save-to-RAM (aizturēt uz RAM) vai arī Save-to- Disk (aizturēt uz diska) atkarībā no miega režīma pogas iestatījuma barošanas pārvaldības iestatījumos). Radio tornis (F2): Tikai bezvadu modeļiem: Ieslēdz vai izslēdz iekšējo bezvadu LAN (lokālo tīklu) vai Bluetooth (atseviš..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 45

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ³5 LCD/monitora ikona (F8): Pārslēdz no piezīmjdatora LCD displeja uz ārējiem monitoriem šādā secībā: tikai LCD -> tikai CRT (ārējais monitors) -> LCD + CRT klonējums -> LCD + CRT paplašināts. (Šī funkcija nedarbojas ar 256 krāsām, izvēlieties High Color (Daudzkrāsu režīms) zem Display Property Settings (Displeja rekvizītu iestatījumi).) PIEZĪME: "Pirms" sāknēšanas jāpievieno ārējais monitors. Poga ar pārsvītrotu skārienpaliktni (F9) (atsevišķiem modeļiem): Tiek pārslēgts iebūvētais skārienpaliktnis..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 46

³´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar (atstarpes taustiņš)): Šī taustiņu kombinācija pārslēdz dažādus elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības askpektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar akumulatora jaudas laiku. Pievienojot vai atvienojot strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu. Jūs varat redzēt esošo režīmu ekrāna izvēlnē (OSD). Fn+Enter (Ievadīt) (paplašinā..

Paplašinātā tastatūra (atsevišķiem modeļiem) - Page 47

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ³µ Paplašinātā tastatūra (atsevišķiem modeļiem) Paplašinātā tastatūra ir pieejama atsevišķiem modeļiem. Paplašinātajai tastatūrai ir īpaša cipartastatūra vieglai ciparu ievadīšanai. Nospiediet [Num Lk / Scr Lk], lai pārslēgtu paplašināto tastatūru ciparu ievadīšanai vai rādītājbultiņu izmantošanai. Rādītājbultiņu taustiņi ir paredzēti, lai pārvietotos pa laukiem vai šūnām, piemēram izklājlapā vai tabulā. Microsoft Windows taustiņi Uz tastatūras ir divi īpašie Windows taustiņi, kas aprakstīti zem..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 48

³¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Multivides vadības taustiņi Multivides taustiņi ļauj ērti regulēt multivides lietojumus. Tālāk ir sniegta informācija par katru multivides taustiņu uz piezīmjdatora tastatūras. Izmantojiet [Fn] taustiņu kombinācijā ar bulttaustiņiem CD (kompaktdiska) vadības funkcijām. Dažas vadības taustiņu funkcijas var nedarboties atkarībā no piezīmjdatora modeļa. CD atskaņošana/pauze Kad CD atskaņošana ir apturēta, atsāk CD atskaņošanu. Kad CD tiek atskaņots, pātrauc CD atskaņošanu. CD apturēšana Kad CD tiek atskaņots: ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 49

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ³· Slēdži un statusa indikatori Slēdži No augšpuses 15.6” modelis 14.0” modelis Puse ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 50

50 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Power4Gear taustiņš Windows operētājsistēmā šis taustiņš darbojas kā Power4Gear Hybrid taustiņš. Taustiņš pārslēdz dažādus elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības askpektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar akumulatora jaudas laiku. Pievienojot vai atvienojot strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu. Izvēlētais režīms ir redzams uz displeja. Strāvas slē..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 51

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 51 Statusa indikatori Strāvas indikators Strāvas indikators iedegas, kad piezīmjdators tiek IESLĒGTS, un lēni mirgo, kad piezīmjdators ir Suspend-to-RAM (īslaicīgi izslēgtā) režīmā. Šis indikators ir IZSLĒGTS, ja piezīmjdators ir IZSLĒGTS vai atrodas Suspend-to-Disk (hibernācijas) režīmā. No augšpuses 15.6” modelis 14.0” modelis Puse ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Inser..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 52

5± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Akumulatora lādēšanās indikators(divu krāsu) Divu krāsu akumulatora lādētāja indikators parāda akumulatora strāvas statusu ar tālāk redzamajiem apzīmējumiem. Zaļš IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir starp 95% un 100% (ar maiņstrāvu). Oranžs IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir mazāk par 95% (ar maiņstrāvu). Oranžs mirgo. Akumulatora strāva ir mazāk par 10% (bez maiņstrāvas). Izslēgts. Akumulatora strāva ir starp 10% un 100% (bez maiņstrāvas). Diskdziņa aktivitātes indkators Norāda, ka piezīmjdators piekļūst vienai ..

Piezīmjdatora lietošana - Page 53

4 Piezīmjdatora lietošana

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 54

5³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata SVARĪGI! Strādājot ar skārienpaliktni, NELIETOT nekādus priekšmetus kā vienīgi pirkstus, citādi var sabojāt skārienpaliktņa virsmu. Rādītājierīce Piezīmjdatora integrētā skārienpaliktņa rādītājierīce ir pilnībā savietojama ar PS/2 peli, kurai ir divas vai trīs pogas un ritināšanas poga. Skārienpaliktnis ir spiedienjūtīgs un nesatur nekādas kustīgas daļas, tādejādi var izvairīties no mehāniskiem bojājumiem. Taču, lai strādātu ar dažām lietojumprogrammām, ir nepieciešams ierīces dzinis. Rādītājbult..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 55

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 55 Skārienpaliktņa izmantošana Skārienpaliktnis ļauj standarta peles vietā izmantot pirkstus, lai virzītu rādītājbultiņu pa ekrānu vai izvēlētos uz ekrāna datu vienumus. Lai izmantotu skārienpaliktni, viegli uzspiediet vai piesitiet ar pirkstu uz tā. Rādītājbultiņas virzīšana Nolieciet pirkstu skārienpaliktņa centrā un bīdiet to jebkurā virzienā, lai virzītu rādītājbultiņu. Bīdiet pirkstu uz priekšu Bīdiet pirkstu pa kreisi Bīdiet pirkstu atpakaļbackward Bīdiet pirkstu pa labiright

..

Skārienpaliktņa izmantošanas piemēri - Page 56

5´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Nospiediet kreiso rādītājbultiņas pogu un atlaidiet. Viegli, bet ātri piesitiet skārienpaliktnim. Skārienpaliktņa izmantošanas piemēri Klikšķis/Pieskāriens - novietojot rādītājbultiņu uz vienuma, nospiediet kreiso pogu vai ar pirksta galu viegli pieskarieties skārienpaliktnim, turot pirkstu uz skārienpaliktņa tik ilgi, kamēr tiek izvēlēts vienums. Izvēlētais vienums izmainīs krāsu. Abi dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu. Dubultklikšķis/Dubultskāriens - šīs darbības ļauj palaist izvēlēto programm..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 57

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 5µ Vilkšana - vilkšana attiecas uz vienuma pārvilkšanu uz citu vietu. Ar pirkstu novietojiet rādītājbultiņu uz vienuma, un vienlaicīgi nospiežot kreiso pogu, pārvietojiet vienumu vēlamajā vietā un pēc tam atlaidiet kreiso pogu. Jūs arī varat veikt dubultpieskārienu un turēt vienumu, pārvelkot to ar pirkstu. Dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu. Turiet nospiestu kreiso pogu un bīdiet pirkstu pa skārienpaliktni. Divreiz viegli piesitiet skārienpaliktnim, bīdot pirkstu pa skārienpaliktni otrā piesitiena laikā. V..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 58

5¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Divu pirkstu pieskāriens - Izmantojiet divus pirkstus, lai pieskartos skārienpaliktnim. Šī darbība imitē klikšķi uz peles rituļa.

..

Skārienpaliktņa piesardzīga lietošana - Page 59

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 5· Skārienpaliktnis reaģē uz kustību, nevis spēku. Nav nekādas nepieciešamības spiest virsmu pārāk stipri. Pārāk spēcīgi pieskārieni nepalielina skārienpaliktņa reaģēšanas ātrumu. Skārienpaliktnis vislabāk reaģē uz vieglu pieskārienu. Skārienpaliktņa piesardzīga lietošana Skārienpaliktnis ir spiedienjūtīgs. Ja ar to nevērīgi apietas, to var viegli sabojāt. Ievērojiet sekojošus piesardzības noteikumus. • Pārliecinieties, lai skārienpaliktnis nenonāktu saskarsmē ar netīrumiem, šķirdrumiem vai taukiem. •..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 60

´0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Atmiņas ierīces Atmiņas ierīces ļauj piezīmjdatoram nolasīt vai ierakstīt dokumentus, attēlus un citas datnes dažādās datu atmiņas ierīcēs. Šim piezīmjdatoram ir sekojošas atmiņas ierīces: Izvērses plate Ir pieejams viens 26 kontaktu Express card slots, lai ievietotu vienu ExpressCard/34mm vai izvērses plati. Šī jaunā saskarne ir ātrāka, izmantojot seriālo kopni, kas atbalsta USB 2.0 un PCI Express, lēnākas paralēlās kopnes vietā, kas tiek izmantota PCMCIA slotā. (Nav savietojams ar iepriekšējām PCMCIA kartēm...

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 61

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ´1 Izvērses plates izņemšana ExpressCard slotam nav izstumšanas pogas. Lai izņemtu ExpressCard, paspiediet to uz iekšu un atlaidiet vaļā. Uzmanīgi izņemiet izstumto ExpressCard no ligzdas.

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 62

´± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Zibatmiņas kartes lasītājs Lai izmantotu atmiņas kartes no tādām ierīcēm kā ciparkamerām, MP3 atskaņotājiem, mobilajiem tālruņiem un PDA (personālajiem ciparasistentiem), parasti papildus jāiegādājas atmiņas kartes lasītājs. Šim piezīmjdatoram ir iebūvēts vienotais atmiņas kartes lasītājs, kas var izmantot daudzas atmiņas kartes, kā parādīts zemāk piemērā. Iebūvētais atmiņas kartes lasītājs ir ne tikai ērts, bet arī ātrāks par vairumu citu atmiņas karšu lasītājiem, jo tas izmanto iekšējo liela jos..

Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem) - Page 63

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ´² Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem) Optiskā diska ievietošana 1. Ieslēgtam piezīmjdatoram nospiediet diskdziņa izstumšanas pogu un diska atvilktne tiks daļēji izstumta uz āru. 2. Uzmanīgi pavelciet aiz diskdziņa priekšējā paneļa un pilnībā izvelciet atvilktni. Raugieties, lai nepieskartos CD diskdziņa lēcām un citiem mehānismiem. Pārliecinieties, lai nebūtu nekādi šķēršļi, kas varētu iesprūst zem diskdziņa atvilktnes. 1 2

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 64

´³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 3. Turiet disku aiz malas ar attēlu uz augšu. Piespiediet diska centra abās pusēs, līdz disks nofiksējas uz rumbas. Pareizi ievietojot, rumbai jābūt augstāk par disku. 4. Lēnām iespiediet diskdziņa atvilktni atpakaļ. Diskdzinis sāks nolasīt satura rādītāju (TOC) uz diska. Kad disks apstājas, tas ir gatavs lietošanai. Tas ir normāli, ja dzirdat, kā arī sajūtat CD griešanos ar lielu ātrumu CD diskdzinī datu nolasīšanas laikā.

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 65

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ´5 Patiesā atrašanās vieta katram modelim var atšķirties. Ārkārtas izstumšana Ārkārtas izstumšanas caurums atrodas uz optiskā diskdziņa, un to izmanto, lai izstumtu optisko diskdzini gadījumā, kad nedarbojas elektroniskā izstumšana. Neizmantojiet ārkārtas izstumšanu elektroniskās izstumšanas vietā. Piezīme: Pārliecinieties, lai neiedurtu aktivitātes indikatoram, kas atrodas tajā pašā zonā. Optiskā diska izņemšana Izstumiet atvilktni un uzmanīgi paceliet diska malu leņķī uz augšu, lai noņemtu disku no rumbas. 2 1..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 66

´´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Iebūvēto tīklu nevar uzinstalēt vēlāk kā atjauninājumu. Pēc datora iegādāšanās tīklu var uzinstalēt kā izvērses plati. Savienojumi Tīkla savienojums Pievienojiet tīkla kabeli ar RJ-45 savienotājiem katrā kabeļa galā pie modema/tīkla porta, kas atrodas piezīmjdatorā, un otru galu pie centrmezgla vai komutatora. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T ātrumiem jābūt 5. kategorijas (nevis 3. kategorijas) vītā pāra tīkla kabelim. Ja plānojat darbināt saskarni ar ātrumu 100/1000Mbit/sek., tam jābūt pievienotam 100 BASE-TX / 100..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 67

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ´µ E-SATA Vītā pāra kabelis Kabelis, ko izmanto, lai pieslēgtu Ethernet karti hostierīcei (parasti centrmezglam vai komutatoram), sauc par tiešā savienojuma vītā pāra Ethernet (TPE). Gala savienotāji tiek saukti par RJ-45 savienotājiem, kuri nav savietojami ar RJ-11 tālruņa savienotājiem. Ja nepieciešams savienot divus datorus bez centrmezgla pa vidu, nepieciešams krustmijas LAN (lokālā tīkla) kabelis (Fast-Ethernet modelis). (Gigabitu modeļi atbalsta automātisko krustmiju, tādēļ krustmijas LAN (lokālā tīkla) kabelis nav ..

Bezvadu LAN (lokālā tīkla) savienojums - Page 68

´¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Bezvadu LAN (lokālā tīkla) savienojums (atsevišķiem modeļiem) Papildu iebūvētais bezvadu LAN (lokālais tīkls) ir kompakts, viegli lietojams bezvadu Ethernet tīkla adapteris. Izmantojot IEEE 802.11 standartu bezvadu LAN (WLAN) (lokālajam tīklam/bezvadu lokālajam tīklam), papildu iebūvētais LAN (lokālais tīkls) spēj nodrošināt lielu datu pārraides ātrumu, izmantojot Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) (tiešās secības spektra paplašināšanas) un Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) (ortogonālās frekven..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 69

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ´· Ekspromta režīms Eksprompta režīms ļauj piezīmjdatoram pievienoties citai bezvadu ierīcei. Šādā bezvadu vidē nav nepieciešams piekļuves punkts (AP). (Visām ierīcēm ir jāuzinstalē papildu 802.11 bezvadu LAN (lokālā tīkla) adapteri.) Galddators PDA (Personālais ciparasistents) Piezīmjdators Infrastruktūras režīms Infrastruktūras režīms ļauj piezīmjdatoram un citām bezvadu ierīcēm pievienoties bezvadu tīklam, ko izveidojis piekļuves punkts (AP) (pārdodas atsevišķi), kas nodrošina centrālo saiti bezvadu klient..

Modema savienojums (atsevišķiem modeļiem) - Page 70

µ0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata E-SATA Modema savienojums (atsevišķiem modeļiem) Tālruņa kabelim, kas tiek izmantots, lai pievienotu piezīmjdatora iekšējo modemu, jābūt ar diviem vai četriem vadiem (modems izmanto tikai divus vadus (tālruņa līnija #1)) un RJ-11 savienotājiem abos galos. Pievienojiet vienu galu modemam un otru – analogam tālruņa kabelim paredzētai sienas kontaktligzdai (dzīvojamajās ēkās). Tiklīdz dzinis ir iestatīts, modems ir gatavs izmantošanai. Kad piezīmjdators ir pievienots tiešsaistes pakalpojumiem, neiestatiet piezīmjdatoru p..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 71

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µ1 Windows bezvadu tīkla savienojums Pievienošanās tīklam 1. Ja jūsu modelim nepieciešams, IESLĒDZIET bezvadu funkciju (sk. slēdžus 3. nodaļā). 2. Vairākas reizes nospiediet [FN+F2], līdz parādās bezvadu LAN (lokālā tīkla) ikona un Bluetooth ikona. Vai divreiz uzklikšķiniet uz Wireless Console (Bezvadu konsole) ikonas Windows paziņojumu apgabalā un izvēlieties bezvadu LAN (lokālā tīkla) ikonu 3. Noklikšķiniet uz bezvadu tīkla ikonas, kas redzama ar oranžu zvaigznīti Windows® paziņojumu apgabalā. 4. No saraksta izvēl..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 72

µ± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 5. Pievienojoties tīklam, Jums var būt jāievada parole. 6. Kad savienojums atrasts, tas tiek parādīts sarakstā. 7. Jūs varat redzēt bezvadu tīkla ikonu paziņojumu apgabalā. Bezvadu tīkla ikona, kas pārsvītrota ar krustiņu , tiek parādīta, ja nospiežat <Fn> + <F2>, lai atspējotu funkciju WLAN (Bezvadu LAN).

..

Mobilie tālruņi ar iespējotu Bluetooth - Page 73

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µ² Bluetooth bezvadu savienojums (atsevišķiem modeļiem) Piezīmjdators ar Bluetooth tehnoloģiju samazina nepieciešamību pēc kabeļiem, lai pievienotos ierīcēm, kam ir iespējots Bluetooth. Ierīces, kam ir iespējots Bluetooth, var, piemēram, būt piezīmjdatori, galddatori, mobilie tālruņi un PDA (personālie ciparasistenti). Ja jūsu piezīmjdatoram nav sākotnēji bijis iebūvētais Bluetooth, jums jāpievieno USB vai Express Card Bluetooth modulis, lai izmantotu Bluetooth. Mobilie tālruņi ar iespējotu Bluetooth Jūs varat pievieno..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 74

µ³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Vai ar dubultklikšķi nospiediet ikonu Wireless Console (Bezvadu konsole) Windows paziņojuma apgabalā un izvēlieties Bluetooth ikonu. 3. Sadaļā Vadības panelis atveriet Tīkls un internets > Tīkls un koplietošanas cents un kreisajā zilās krāsas rūtī noklikšķiniet uz Mainīt adaptera iestatījumus . 4. Ar labo peles pogu noklikšķiniet uz Bluetooth tīkla savienojums un atlasiet Skatīt Bluetooth tīkla ierīces . 5. Lai meklētu jaunas ierīces, noklikšķiniet uz Pievienot ierīci .

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 75

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µ5 6. Sarakstā atlasiet ar Bluetooth iespējoto ierīci un noklikšķiniet uz Tālāk . 7. Ierīcē ievadiet Bluetooth drošības kodu un sāciet ierīču saslēgšanu. 8. Ierīču saslēgšana ir veiksmīgi izveidota. Lai pabeigtu darbu pie iestatījuma, noklikšķiniet uz Aizvērt .

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 76

µ´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Drošas platformas modulis (TPM) (atsevišķiem modeļiem) TPM jeb drošas platformas modulis ir aparatūras drošības ierīce uz sistēmas plates, kas rezervēs datora radītos taustiņus šifrēšanai. Tas ir uz aparatūru balstīts risinājums, kas palīdz izvairīties no hakeru veiktajām darbībām – paroļu pārtveršanas un konfidenciālu datu šifrēšanas. Ar TPM palīdzību piezīmjdators spēj aktivizēt lietotnes daudz drošāk un veikt darbības un komunikāciju daudz uzticamāk. Visas šī TPM šifrēšanas īpašības atbalsta ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 77

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µµ TPM drošības aktivizēšana Dodieties uz BIOS Setup (BIOS uzstādījumiem) (sistēmas palaidē nospiediet [F2] ). Iestatiet TPM Support (TPM atbalsts) uz [Enable] (Iespējot) BIOS uzstādījumos Advanced (Papildu) > Trusted Computing (Uzticama skaitļošana) . Izmantojiet TPM lietotnes „Restore” (atjaunošanas) vai „Migration” (pāriešanas) funkciju, lai dublētu savus TPM drošības datus!

..

Ieteicams pastāvīgi dublēt Jūsu TPM drošības datus! - Page 78

µ¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata TPM drošības datu dzēšana Ja iestatījums TPM State (TPM stāvoklis) ir iestatīts uz [Enabled] (Iespējot), tiks parādīts Pending TPM Operation (Gaida TPM darbību) . Iestatiet šo vienumu uz [TPM Clear] (TPM dzēst), lai dzēstu visus TPM sargātos datus, vai [None] (Neviens), lai neizmantotu šo atlasi. Ieteicams pastāvīgi dublēt Jūsu TPM drošības datus!

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 79

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata µ· USB lādētājs+ USB lādētājs+ palīdz uzlādēt USB ierīces, kas saderīgas ar Akumulatora lādēšanas 1.1 versijas (BC 1.1) specifikācijām neskatoties uz to, vai piezīmjdators ir ieslēgts vai izslēgts. Varat izlemt un iestatīt akumulatora slieksni, lai apturētu uzlādi atbilstoši savām vēlmēm. Ar adapteri USB lādētāja+ ir vienmēr pieejams USB 3.0 portam, kad piezīmjdators ir savienots ar adapteri. Bez adaptera USB lādētāja+ iespējošana 1. Paziņojumu apgabalā noklikšķiniet uz ikonas USB lādētājs+ un atlasiet Ies..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 80

¶0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

..

Pielikums - Page 81

P Pielikums

..

Dažas no piezīmjdatora komponentēm un funkcijām var - Page 82

P-± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Operētājsistēma un programmatūra Šim piezīmjdatoram (atkarībā no valsts) klienti var izvēlēties iepriekš instalētu Microsoft Windows operētājsistēmu. Izvēles iespējas un valodas būs atkarīgas no valsts. Atkarībā no uzinstalētās operētājsistēmas var atšķirties aparatūras un programmatūras atbalsta līmeņi. Citu operētājsistēmu stabilitāte un savietojamība netiek garantēta. Atbalsta programmatūra Šī piezīmjdatora komplektācija ietilpst atbalsta disks, kas nodrošina BIOS, dziņus un programmlietojumus, lai ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 83

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-² Sistēmas BIOS iestatījumi Sāknēšanas ierīce Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas. 1. Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1 (1. sāknēšanas opcija) .

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 84

P-³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 2. Nospiediet [Enter] un atlasiet ierīci kā Boot Option #1 (1. sāknēšanas opcija) .

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 85

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-5 Drošības iestatījumi Lai iestatītu paroli: 1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password (Lietotāja parole) . 2. Ierakstiet paroli un nospiediet [Enter] (Ievadīt). 3. Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet [Enter] (Ievadīt). 4. Parole ir iestatīta. Lai nodzēstu paroli: 1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password (Lietotāja parole) . 2. Ievadiet pašreizējo ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 86

P-´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Saglabāt izmaiņas Pēc izmaiņu saglabāšanas izejiet no sistēmas iestatīšanas izvēlnes: šai darbībai var izmantot taustiņu F10. Nesaglabājot izmaiņas, izejiet no sistēmas iestatīšanas izvēlnes: šai darbībai var izmantot taustiņu ESC.

..

Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi - Page 87

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-µ Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi Aparatūras problēma - optiskais disks Optiskā diska diskdzinis nespēj nolasīt vai ierakstīt diskus. 1. Atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju un mēģiniet vēlreiz. 2. Ja BIOS atjaunināšana nepalīdz, izmēģiniet labākas kvalitātes diskus un mēģiniet vēlreiz. 3. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību. Nezināms iemesls - nestabila sistēma Nevar atmosties no hibernēšanas režīma. 1. Noņemiet ajauninātās daļas ..

Aparatūras problēma - iebūvētā kamera - Page 88

P-¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Aparatūras problēma - iebūvētā kamera Iebūvētā kamera nestrādā pareizi. 1. Pārbaudiet "Device Manager" (Ierīces pārvaldnieks), vai tajā nav problēmu. 2. Mēģiniet pārinstalēt tīmekļa kameru, lai atrisinātu problēmu. 3. Ja problēma netiek atrisināta, atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju un mēģiniet vēlreiz. 4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību. Aparatūras problēma - akumulators Akumulatora ekspluatācija. 1. Reģistrējiet piezīmjdatoru viena ga..

Control Panel (Vadības panelis) -> Device Manager - Page 89

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-· Simptomi un risinājumi: A. Problēma var būt ar MB (mātesplate), HDD (cietā diska diskdzinis) vai visu NB (piezīmjdators); meklējiet palīdzību servisa centrā. B. Poblēmu izraisījusi operētājsistēma, mēģiniet atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai disku. SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu. C. Adaptera problēma; pārbaudiet strāvas vada savienojumus, taču ja problēma neatrisinās, iegādājieties jaunu adapteri vietējā servisa centrā. D. Akumulatora problēm..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 90

P-10 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata BRĪDINĀJUMS: Nepieslēdzieties internetam, pirms neesat instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsmūri, lai aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem. Programmatūras problēma - ASUS saistītā programmatūra Ieslēdzot piezīmjdatoru, uz ekrāna parādās paziņojums "Open policy file error" (Atvērtās politikas datnes kļūda). A. Pārinstalējiet jaunāko "Power4 Gear" utilītprogrammas versiju, lai atrisinātu šo problēmu. Tā ir pieejama ASUS tīmekļa vietnē. Nezināms iemesls - zils ekrāns ar baltu tekstu Zils e..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 91

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-11 5. Ja problēma joprojām pastāv, veiciet atjaunošanas procesu, lai pārinstalētu visu sistēmu. SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu. BRĪDINĀJUMS: Nepievienojieties internetam, pirms neesat instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsmūri, lai aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem. PIEZĪME: Pārliecinieties, lai vispirms tiktu ieinstalēti "Intel INF Update" un "ATKACPI" dziņi, lai tiktu atpazītas aparatūras ierīces. 6. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vie..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 92

P-1± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Programmatūras problēma - BIOS BIOS atjaunināšana. 1. Noskaidrojiet sava piezīmjdatora precīzu modeli un lejupielādējiet jaunāko BIOS datni savam modelim no ASUS tīmekļa vietnes, un saglabājiet to zibatmiņas diskdzinī. 2. Pievienojiet zibatmiņas diskdzini piezīmjdatoram un ieslēdziet piezīmjdatoru. 3. Izmantojiet "Start Easy Flash" funkciju BIOS iestatīšanas utilītprogrammas Advanced (Paplašināti) lapā. Sekojiet norādītajām instrukcijām. 5. Jums ir jāveic “noklusējuma atjaunināšana” lapā Exit (Iziet) pēc BIO..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 93

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-1² Piezīmjdatora atjaunošana Atjaunošanas nodalījuma izmantošana Atjaunošanas nodalījums ātri atjauno piezīmjdatora programmatūru tās sākotnējā darba stāvoklī. Pirms izmantojat atjaunošanas nodalījumu, iekopējiet datu datnes (tādas kā Outlook PST datnes) USB atmiņas ierīcē vai tīkla diskā un pierakstiet pielāgotos konfigurācijas iestatījumus (tādus kā tīkla iestatījumus). Par atjaunošanas nodalījumu Atjaunošanas nodalījums ir rezervēta vieta uz cietā diska diskdziņa, ko izmanto, lai atjaunotu operētājsist..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 94

P-1³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Atjaunot Windows visam cietajam diskam ar diviem nodalījumiem. Šī iespēja nodzēš visus nodalījumus no jūsu cietā diska diskdziņa un izveido divus jaunus nodalījumus "C" (40%) un "D" (60%). 6. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu atjaunošanas procesu. Par atjauninātiem diskdziņiem un utilītprogrammām lasiet ASUS tīmekļa vietnē www.asus.com. Atjaunošanas DVD izmantošana (atsevišķiem modeļiem) Atjaunošanas DVD izveide: 1. Ar dubultklikšķi nospiediet AI Recovery Burner (AI atjaunošanas rakstītājs) ikonu uz Wi..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 95

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-15 Atjaunošanas DVD izmantošana: 1. Ievietojiet atjaunošanas DVD optiskajā diskdzinī. Jūsu datoram ir jābūt ieslēgtam. 2. Restartējiet piezīmjdatoru un nospiediet [Esc] (Atsoļa) taustiņu sāknēšanās laikā, izvēlieties optisko diskdzini (var būt apzīmēts kā "CD/DVD") un nospiediet [Enter] (Ievadīt), lai sāknētu no atjaunošanas DVD. 3. Lai sāktu attēla atjaunošanu, noklikšķiniet uz Labi . 4. Lai apstiprinātu sistēmas atkopšanu, noklikšķiniet uz Labi . Atjaunošanas procesa laikā cietajā diskā pieejamā informāci..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 96

P-1´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Informācija par DVD-ROM diskdzini Piezīmjdatoram var būt DVD-ROM vai CD-ROM diskdzinis. Lai varētu skatīties DVD virsrakstus, jums jāinstalē pašam sava DVD skatīšanās programmatūra. Kopā ar šo piezīmjdatoru var iegādāties arī papildu DVD skatīšanās programmatūru. DVD-ROM diskdzinis ļauj izmantot abus, gan CD, gan DVD diskus. Atskaņošanas reģionālie nosacījumi DVD filmas atskaņošana ietver MPEG2 video un digitālā AC3 audio dekodēšanu un CSS aizsargātā teksta atšifrēšanu. CSS (dažkārt saukts par autorties..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 97

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-1µ Reģionu sadalījums 1. reģions Kanāda, ASV, ASV teritorijas 2. reģions Čehija, Ēģipte, Somija, Francija, Vācija, Līča valstis, Ungārija, Islande, Irāna, Irāka, Īrija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Skotija, Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Sīrija, Turcija, Apvienotā karaliste, Grieķija, bijušās Dienvidslāvijas Republikas, Slovākija 3. reģions Burma, Indonēzija, Dienvidkoreja, Malāzija, Filipīnas, Singapūra, Taivāna, Taizeme, Vjetnama 4. reģions Austrālij..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 98

P-1¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Iekšējā modema atbilstība Piezīmjdators ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC (ASV, Kanāda, Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems ir apstiprināts atbilstoši Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem par Viseiropas viena termināla pieslēgšanu pie publiskā komutējamā telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar atšķirībām starp individuāliem PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats par sevi nenodrošina beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN tīkla pieslēgumpunktā. ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 99

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-1· Deklarācija par atbilstību tīklam Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz lietotājam: “Šajā deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības grūtības. Ražotājam ir arī jāpievieno paziņojums, lai izskaidrotu, kuros gadījumos saderība ar tīklu ir atkarīga no fizikāliem un programmatūras pārslēdzēja iestatījumiem. Tas arī ieteiks lietotājam sazināties ar pārdevēju, ja ir vēlams lietot ierīci citā tīklā". Līdz šim CETECOM norādī..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 100

P-±0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Šajā tabulā redzamas valstis, kas pašreiz izmanto CTR21 standartu. Valsts Izmanto standartu Plašāka testēšana Austrija 1 Jā Nē Beļģija Jā Nē Čehijas Republika Nē Nav piemērots Dānija 1 Jā Jā Somija Jā Nē Francija Jā Nē Vācija Jā Nē Grieķija Jā Nē Ungārija Nē Nav piemērots Īslande Jā Nē Īrija Jā Nē Itālija Gaidāms Gaidāms Izraēla Nē Nē Lihtenšteina Jā Nē Luksemburga Jā Nē Nīderlande 1 Jā Jā Norvēģija Jā Nē Polija Nē Nav piemērots Portugāle Nē Nav piemērots Spānija Nē Nav piemērots Z..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 101

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-±1 Šī informācija ir iegūta no CETECOM un tiek nodrošināta, neuzņemoties saistības. Atjauninātās tabula versiju skatiet http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1. Valsts prasības tiks piemērotas tikai tad, ja ierīce var izmantot impulsa zvanīšanu (ražotāji var norādīt lietotāja rokasgrāmatā, ka šai ierīcei ir paredzēts atbalsts tikai DTMF signālu pārraidei, kas norādīs uz to, ka papildu pārbaude ir lieka). Nīderlandē papildu pārbaude ir vajadzīga virknes savienojumam un zvanītāja identificēšanas ierīc..

Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un - Page 102

P-±± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Norādījumi un drošības noteikumi Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi: • Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un • Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežo..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 103

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-±² (Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. daļas 193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office (Nacionālo Arhīvu un Ierakstu Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts tipogrāfija)). FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF) iedarbībai Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbil..

CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth - Page 104

P-±³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata CE marķējums CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC “Elektromagnētiskā saderība” un 2006/95/EC “Zemsprieguma direktīvas” prasībām. CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai. IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai Šī ierīce ..

Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem - Page 105

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-±5 Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem Ziemeļamerika 2.412-2.462 GHz Kanāli 01 līdz 11 Japāna 2.412-2.484 GHz Kanāli 01 līdz 14 Eiropa ETSI 2.412-2.472 GHz Kanāli 01 līdz 13 Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir: • 10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6..

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai - Page 106

P-±´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Ar laiku šī prasība, iespējams, mainīsies, ļaujot lietot bezvadu LAN (lokālā tīkla) karti vairāk Francijas reģionos. Lūdzu pārbaudiet jaunāko informāciju uzņēmumā ART (www.arcep.fr). Jūsu WLAN (bezvadu lokālā tīkla) kate pārraida mazāk nekā 100mW, bet vairāk nekā 10mW. Profilakse..

UL (Underwiters Laboratories) drošības - Page 107

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-±µ UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi Nepieciešams UL 1459, kas aptver telekomunikāciju (tālruņu) iekārtas, kas paredzētas elektriskai pieslēgšanai telekomunikāciju tīklam, kam darbības spriegums uz sazemējumu nepārsniedz 200V augstākajā punktā, 300V pilnā svārstību diapozonā un 105V rms un, kas ir instalēts vai tiek lietots saskaņā ar Nacionālo Elektrības kodeksu (NFPA 70). Lietojot piezīmjdatora modemu, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi, lai samazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma riskus ..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 108

P-±¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Strāvas drošības prasības Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 vai H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana) Ievērojot REACH noteikumus, mēs esam publicējuši mūsu produktos esošās ķīmiskās vielas ASUS REACH tīmekļa vietnē http://csr.asus. com/english/REACH.htm.

..

Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona - Page 109

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-±· Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei uns..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 110

P-²0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Optiskā diskdziņa drošības informācija Lāzera drošības informācija Iekšējie un ārējie optiskie diskdziņi, kas pārdodas ar šo piezīmjdatoru, satur 1. KATEGORIJAS LĀZERA PRODUKTU. BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā, izraisīt bīstamu lāzera iedarbības risku. Nemēģiniet izjaukt optisko diskdzini. Drošības nolūkos optisko disku remontējiet tikai autorizētā apkalpes centrā. Servisa brīdinājuma uzlīme BRĪDINĀJUMS! ATVEROT IZSTARO NEREDZAMU LĀZERA RADIĀCIJU...

Macrovision Corporation produktu brīdinājums - Page 111

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-²1 Macrovision Corporation produktu brīdinājums Šim produktam ir autortiesību aizsardzības tehnoloģija, ko aizsargā noteiktu ASV izgudrotāju patentu un cita intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem autortiesību īpašniekiem. Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošana jāapstiprina uzņēmumam Macrovision Corporation, un tā ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās nolūkiem, ja Macrovision Corporation nav apstiprinājusi citādi. Atveid..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 112

P-²± Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata CTR 21 apstiprinājums (piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 113

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-²² Spanish Swedish

..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 114

P-²³ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums ENERGY STAR ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV Enerģētikas departamenta kopēja programma, kas palīdz mums visiem taupīt naudu un aizsargāt vidi, to praktizējot un izmantojot elektroenerģiju taupošus izstrādājums. Visi ASUS izstrādājumi ar ENERGY STAR logotipu atbilst ENERGY STAR standartam, un elektroenerģijas pārvaldīšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma. Monitors un dators tiek automātiski iestatīti miega režīmā pēc 15 un 30 minūšu neaktivitātes. Lai aktiviz..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 115

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-²5 Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ASUS ievēro videi draudzīgas izstrādes konceptu, lai izstrādātu un ražotu savus produktus un lai nodrošinātu, ka visi ASUS produktu kalpošanas cikli ir saskaņā ar globālās vides noteikumiem. Turklāt saskaņā ar noteikumu prasībām ASUS nodrošina atbilstošās informācijas pieejamību. Lūdzu, apmeklējiet http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, lai uzzinātu par informācijas atklāšanu, balstoties uz noteikumu prasībām. ASUS atbilst tālāk minētajam Japānas JIS..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 116

P-²´ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Autortiesību atruna Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos. ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU K..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 117

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-²µ Atbildības ierobežojums Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 118

P-²¶ Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B43V, B43A, conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 550..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 119

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata P-²· EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B53V, B53A conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 E..

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata - Page 120

P-³0 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

..

Sponsored links

Latest Update