Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Hungarian Edition (7.68 MB)

PRO ADVANCED B53V Language

Download Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Hungarian Edition (7.68 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Használati utasítás - Page 1

Használati utasítás Notebook PC-hez November 2012 HUG7523 15.6” : B53 sorozat 14.0” : B43 sorozat

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 2

2 Használati utasítás Notebook PC-hez Tartalomjegyzék 1. fejezet: A Notebook PC bemutatása A felhasználói kézikönyvről ............................................................................ 6 Megjegyzések a kézikönyvhöz ...................................................................... 6 Biztonsági óvintézkedések ............................................................................. 7 A Notebook PC előkészítése ......................................................................... 11 2. fejezet: Az alkatrészek ismertetése Felülnézet ..............

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 3

Használati utasítás Notebook PC-hez 3 4. fejezet: A Notebook PC használata Mutatóeszköz .................................................................................................... 54 Az érintőpad használata .............................................................................. 55 Az érintőpad használatát mutató ábrák ................................................. 56 Az érintőpad gondozása .............................................................................. 59 Tárolóeszközök ...................................................................

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 4

4 Használati utasítás Notebook PC-hez Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan ..................................... F-24 Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken ....... F-25 Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban F-25 UL biztonsági tudnivalók ......................................................................... F-27 Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ................ F-28 REACH ............................................................

A Notebook PC bemutatása - Page 5

1 A Notebook PC bemutatása

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 6

6 Használati utasítás Notebook PC-hez A felhasználói kézikönyvről Ön a Notebook PC felhasználói kézikönyvét olvassa. Ez a Felhasználói útmutató tájékoztatást nyújt a Notebook PC különféle alkatrészeiről és azok használatáról. A Felhasználói útmutató az alábbi fontosabb fejezeteket tartalmazza: 1. A Notebook PC bemutatása Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasználói kézikönyvet. 2. Az alkatrészek ismertetése A Notebook PC alkatrészeiről ad tájékoztatást. 3. Első lépések A Notebook PC üzembe helyezéséről ad tájékoztatást. 4. A Notebook..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 7

Használati utasítás Notebook PC-hez 7 Biztonsági óvintézkedések Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásával meghosszabbíthatja a Notebook PC élettartamát. Tartsa be az összes óvintézkedést és utasítást. A kézikönyvben leírtakon kívül bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira. Ne használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát. Ne használjon erős oldószert, mint például hígítót, benzint vagy egyéb vegyszert a számítógép felületén vagy annak közelében. Figyelmeztetés az akkumulátor biztonságáv..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 8

8 Használati utasítás Notebook PC-hez BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Ez a Notebook PC kizárólag 10°C (50°F) és 35°C (95° F) közötti hőmérsékleten használható. NE szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a szellőzést, pl. táskában. BEMENET TELJESÍTMÉNY: Tekintse meg a Notebook PC alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel az értéknek. NE dobja ki a Notebook PC-t a háztartási szeméttel. Ezt a terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahas..

• - Page 9

Szállítási óvintézkedések A Notebook PC szállításhoz történő előkészítéséhez kapcsolja KI és válassza le az összes külső perifériát a csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében . A merevlemez-meghajtó feje visszahúzódik, amikor KIKAPCSOLJÁK a készüléket, nehogy szállítás közben megkarcolódjon a merevlemez felülete. Emiatt nem tanácsos BEKAPCSOLT állapotban szállítani a Notebook PC-t . Zárja le a kijelzőpanelt és ellenőrizze annak zárt helyzetben történő biztos rögzítését, hogy megvédje a billentyűzetet és kijelzőpanelt. Han..

- Page 10

Óvintézkedések repülőgépen Értesítse a légitársaságot, ha a Notebook PC-t használni kívánja a repülőgépen. A legtöbb légitársaság korlátozza az elektronikus eszközök használatát repülés közben. A legtöbb légitársaság kizárólag a fel-, illetve leszállás között engedélyezi az elektronikus használatot, és nem közben. VIGYÁZAT! Háromféle repülőtéri biztonsági eszköz van: Röntgenberendezések (futószalagra helyezett tárgyak vizsgálatához), mágneses detektorok (biztonsági kapun átsétáló emberek ellenőrzéséhez) és kézi mágneses de..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 11

Használati utasítás Notebook PC-hez 11 A Notebook PC előkészítése A Notebook PC használatával kapcsolatban itt megadott utasítások csupán tájékoztató jellegűek. Szerelje be az akkumulátort Csatlakoztassa a hálózati adaptert 2 1 3 HDMI 1 2 3 Ha megvásárolta az opcionális ASUS Power Stationt, győződjön meg arról, hogy a mellékelt 90 W hálózati adaptert használja, amikor a Notebook PC-t az ASUS Power Stationhöz dokkolja.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 12

12 Használati utasítás Notebook PC-hez Az LCD kijelzőpanel kinyitása 1. Óvatosan emelje fel a kijelzőpanelt a hüvelykujjával. 2. Lassan döntse kényelmes szögbe a kijelzőpanelt. Bekapcsolás 1. Nyomja meg és engedje fel az LCD kijelzőpanel alatt lévő gombot. 2. Állítsa be az LCD kijelző fényerejét az [Fn]+[F5] vagy [Fn]+[F6] billentyűkkel.

..

2 - Page 13

2 Az alkatrészek ismertetése

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 14

14 Használati utasítás Notebook PC-hez Felülnézet A billentyűzet területenként eltérő lehet. 15.6” típus ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock O F ON 5 6 9 7 8 10 1 2 4 11 3

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 15

Használati utasítás Notebook PC-hez 15 14.0” típus Mikrofon (Beépített)) A beépített monó mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni. Lencsefedél nyitó kapcsoló A fényképeszőgép lencsefedél nyitó kapcsolója lehetővé teszi a fényképezőgép védőfedelének nyitását és zárását. Csúsztassa balra a kapcsolót a lencsefedél bezárásához. Csúsztassa jobbra a kapcsolót a lencsefedél kinyitásához. 1 2 O F ON 5 9 7 10 2 11 4 1 3 6 8

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 16

16 Használati utasítás Notebook PC-hez Kamera jelzőfény (csak bizonyos modelleken) A kamera kijelzője olyankor világít, amikor a beépített kamera használatban van. Kamera (csak bizonyos modelleken) A beépített kamera video- vagy állóképfelvételek készítését teszi lehetővé. Videokonferenciákhoz és egyéb interaktív alkalmazásokhoz használható. Egyes típusokon a fényképezőgép ajtaját ON/OFF helyzetbe kell csúsztatnia a fényképezőgép BE-/KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Kijelzőpanel A kijelzőpanel ugyanúgy működik, mint egy asztali monitor. A Notebook PC aktív m..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 17

Használati utasítás Notebook PC-hez 17 Üzemkapcsoló Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni, illetve készenléti üzemmódból vissza lehet állítani a notebook PC-t. A PC noteszgép BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ egyszer kell megnyomni. Az üzemkapcsoló kizárólag nyitott kijelzőpanel mellett működik. Gyorsbillentyűk A gyorsbillentyűk lehetővé teszik a gyakran használt alkalmazások indítását egyetlen gombnyomással. A részletes leírását a 3. fejezetben találhatja meg. Cseppálló billentyűzet A billentyűzet teljes méretű, kényelmes mélys..

15.6” típus - Page 18

18 Használati utasítás Notebook PC-hez Alulnézet A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése eltérő lehet. A típustól függően az akkumulátor mérete eltérő lehet. FIGYELMEZTETÉS! A Notebook PC alja igen forróvá válhat. Óvatosan kezelje a Notebook PC-t , ha működik vagy nemrég kapcsolták ki. A magas hőmérséklet normális töltés vagy működés közben. Ne használja puha felületen, mint például ágyon vagy kanapén, ami eltömheti a szellőzőnyílásokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ ÖLÉBE VAGY MÁS TESTRÉSZÉRE, HOGY ELKERÜLJE A MAGAS H..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 19

Használati utasítás Notebook PC-hez 19 14.0” típus 5 6 7 1 4 2 3

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 20

20 Használati utasítás Notebook PC-hez Akkumulátor-retesz - Rugó A rugós akkumulátorretesz rögzíti a helyén az akkumulátort. Az akkumulátor behelyezése után automatikusan rögzül. Az akkumulátor eltávolításához húzza el és tartsa kioldott helyzetben a rugós reteszt. Akkumulátor egység Az akkumulátor egység töltése automatikusan megkezdődik, ha a PC noteszgépet hálózati áramforráshoz csatlakoztatják, és árammal látja el a PC noteszgépet, ha nem csatlakozik a hálózathoz. Ez lehetővé teszi a munkahelyek közötti mozgást. Az akkumulátor működési..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 21

Használati utasítás Notebook PC-hez 21 Memóriarekesz A memóriarekesz lehetővé teszi a memória bővítését. A kiegészítő memória felgyorsítja az alkalmazások teljesítményét a merevlemezhez történő hozzáférések számának csökkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemória méretét és annak megfelelően konfigurálja a CMOS-t a POST (bekapcsolási öntesztelés) alatt. A memória beszerelése után nincs szükség hardver- vagy szoftverbeállításra (a BIOS-beállítást is beleértve). Látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy keresked..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 22

22 Használati utasítás Notebook PC-hez Jobb oldal 14.0” típus 15.6” típus 1 2 3 Vezeték nélküli kapcsoló Engedélyezi vagy letiltja a beépített vezeték nélküli LAN, illetve Bluetooth (opcionális) szolgáltatást. Ha engedélyezik, a vezeték nélküli LAN állapotjelzője világít. Használat előtt a Windows szoftverbeállításait el kell végezni. ExpressCard kártyafoglalat Egy darab 26 érintkezős Express kártyanyílás áll rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bővítőkártya fogadásához. Ez az új csatolófelület gyorsa..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 23

Használati utasítás Notebook PC-hez 23 Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő csatlakozási pontként vagy hubként működnek. Az USB az eszközök forrócseréjét támogatja, ezért a legtöbb perifériát a számítógép újraindítása nélkül lehet csatlakoztatni, illetve leválasztani. Ez a port támogatja az USB-töltő+ funkciót is, amellyel a csatlakoztatott USB-eszközt akkor is feltöltheti, ha a Notebook PC ki van kapcsolva. Részletek a következő részben. E-SATA E-SATA csatlakozó &a..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 24

24 Használati utasítás Notebook PC-hez Optikai meghajtó vészhelyzeti kinyitó furata Az optikai meghajtó fiókját a vészhelyzeti kinyitó furat segítségével lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadás nem működik. Az elektronikus kiadás helyett ne használja a vészhelyzeti kinyitó furatot. Modem port (csak bizonyos modelleken) A két érintkezővel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és szabvány telefonzsinór csatlakozását támogatja. A beépített modem legfeljebb 56K sebességű V.90 adatátvitelt támogat. A beépített csatlakozó a praktikus h..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 25

Használati utasítás Notebook PC-hez 25 USB 3.0 csatlakozó HDMI HDMI csatlakozó A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) a tömörítetlen digitális audio- és videojelek továbbítására szolgál a DVD lejátszók, a beltéri egységek és más audio- és videoforrások és a TV-k, projektorok és más videomegjelenítők között. Kiváló minőségben továbbítja a többcsatornás audiót és minden szabványos HD fogyasztói elektronikai videojel formátumot. A HDMI megjelenítő eszközök az TMDS-t (minimális átalakítással járó differenciális jeltovábbítás - tr..

AZ AKKUMULÁTOR FELFORRÓSODHAT A TARTÓS - Page 26

26 Használati utasítás Notebook PC-hez Bal oldal 14.0” típus 15.6” típus 1 2 Tápcsatlakozó (DC) aljzat A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja a Notebook PC a tápfeszültséget és az akkumulátor egység a töltést. A Notebook PC és az akkumulátor egység sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként. AZ AKKUMULÁTOR FELFORRÓSODHAT A TARTÓS HASZNÁLATTÓL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA TÁVOL A TESTÉTŐL. ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 27

Használati utasítás Notebook PC-hez 27 Szellőzőnyílások Lehetővé teszik a hideg levegő beáramlását a Notebook PC-be, illetve a meleg levegő távozását. Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruha, kábel vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon. Ellenkező esetben a Notebook PC túlmelegedhet. Megjelenítő (monitor) kimeneti portja A 15 érintkezős D-sub monitorport szabványos VGA- kompatibilis eszköz, mint például monitor vagy kivetítő használatát támogatja, ami nagyobb külső megjelenítést tesz lehetővé. HDM..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 28

28 Használati utasítás Notebook PC-hez Fejhallgató csatlakozóaljzat A sztereó fejhallgató aljzaton (1/8 hüvelykes) keresztül a Notebook PC audió kimenetét aktív hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz csatlakoztatja. Az aljzat használata automatikusan letiltja a beépített hangszórókat. SPDIF kimeneti aljzat Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszközök számára szolgáltat digitális kimeneti jelet. Ezzel a szolgáltatással a Notebook PC-t házi hifi rendszerré varázsolhatja. E-SATA E-SATA csatlakozó & USB Combo csatlakozó ExpressCard k..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 29

Használati utasítás Notebook PC-hez 29 Elölnézet Állapotkijelzők (elöl) Az állapotjelzők különféle hardver-, illetve szoftverállapotot jeleznek. A kijelzők részleteit illetően lásd a 3. fejezetet. Flash memóriakártya nyílás Általában külső kártyaolvasót kell külön megvásárolni a digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható memóriakártyák fogadásához. Ez a Notebook PC beépített nagysebességű memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle flash memóriakártya-formátumot képes olvasni ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 30

30 Használati utasítás Notebook PC-hez

..

3 - Page 31

3 Első lépések

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 32

32 Használati utasítás Notebook PC-hez Tápellátás A hálózati feszültség használata A Notebook PC két helyről kapja a tápfeszültséget: a hálózati adapterről és az akkumulátor-rendszerről. A hálózati adapter a konnektorból származó váltóáramot alakítja a Notebook PC működtetéséhez szükséges egyenárammá. A Notebook PC-t univerzális AC-DC adapterrel szállítják. Ez azt jelenti, hogy a tápkábelt bármilyen 100V-120V, illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja anélkül, hogy kapcsolót kellene állítani vagy átalakítót használni. Más orszá..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 33

Használati utasítás Notebook PC-hez 33 FONTOS! Károsodás következhet be, ha a Notebook PC-t eltérő adapterrel használja, vagy ha a Notebook PC adapterét más elektromos eszközök táplálásához használja. Ha füstöt, égésszagot vagy túlzott hőleadást érzékel az AC-DC adapteren, forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibásnak véli az AC-DC adaptert. Mind az akkumulátor egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongálhatja, ha hibás AC-DC adaptert használ. Ezt a Notebook PC-t területtől függően kettő- vagy háromvillás dugóval szállítják. Ha hár..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 34

34 Használati utasítás Notebook PC-hez FONTOS! Soha ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátor egységet, ha Notebook PC BEKAPCSOLT állapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. Az akkumulátor egység behelyezése: Az akkumulátor használata Ezt a notebookot cserélhető akkumulátor egységgel történő használatra tervezték. Az akkumulátor egység egy burkolatba épített akkumulátorcellákból áll. A teljesen feltöltött egység többórányi akkumulátor-élettartamot biztosít, amelyet meg lehet hosszabbítani a BIOS-beállítások energiaga..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 35

Használati utasítás Notebook PC-hez 35 FONTOS! Kizárólag az ehhez a Notebook PC-hez való akkumulátor egységet vagy hálózati adaptert használjon, illetve olyat, amelyet a gyártó vagy forgalmazó kifejezetten jóváhagyott a modellel történő használathoz. Ellenkező esetben a Notebook PC megsérülhet. Az akkumulátor egység eltávolítása: FIGYELMEZTETÉS! Biztonsági okból NE dobja az akkumulátort tűzbe, NE zárja rövidre az érintkezőket és NE szerelje szét az akkumulátort. Ha ütéstől rendellenes az akkumulátor egység működése vagy megsérült, kapcsolja ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 36

36 Használati utasítás Notebook PC-hez FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon előtte legalább öt másodpercig. FIGYELMEZTETÉS! NE szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a szellőzést, pl. táskában. A rendszer betöltése előtt a kijelzőpanel felvillan, amikor bekapcsolják a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjának része és nem jelez a kijelzővel kapcsolatos problémát. A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA Amikor BEKAPCSOLJA a ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 37

Használati utasítás Notebook PC-hez 37 FONTOS! Ha a rendszerbetöltést alatt a szoftveres lemezellenőrző segédprogram futtatása ellenére is figyelmeztető üzeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell vinnie. A további használat adatveszítéshez vezethet. Önellenőrző és jelentésküldő technológia A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST közben ellenőrzi a merevlemez-meghajtó állapotát és figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a merevlemez-meghajtó javítást igényel. Ha rendszerindítás közben a merevlemez- meghajtóval kapcsolatban ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 38

38 Használati utasítás Notebook PC-hez Figyelmeztetést kap, ha az akkumulátor töltésszintje alacsony. Ha figyelmen kívül hagyja az alacsony akkumulátor-töltésszint figyelmeztetéseket, a Notebook PC végül felfüggesztett üzemmódba lép (a Windows alapértelmezett értéke az STR). Az itt látható képernyőképek csupán példák és nem feltétlenül tükrözik az Ön rendsze-rében látottakat. Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése Az akkumulátor rendszer a Smart Battery szabványt valósítja meg Windows környezet alatt, ami lehetővé teszi, hogy az akkumulát..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 39

Használati utasítás Notebook PC-hez 39 FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja kimerítve az akkumulátor egységet. A akkumulátor egység idővel magától lemerül. Ha nem használja az akkumulátor egységet, háromhavonta fel kell tölteni, hogy meghosszabbítsa a töltési kapacitását. Ellenkező esetben a jövőben esetleg nem lehet feltölteni. Az akkumulátor töltése befejeződik, ha a hőmérséklet túl magas vagy ha az akkumulátor feszültsége túl magas. Az akkumulátor egység feltöltése Mielőtt használná a Notebook PC-t , fel kell töltenie az akkumulátor egységet. Az akku..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 40

40 Használati utasítás Notebook PC-hez FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon előtte legalább öt másodpercig. Energiagazdálkodási lehetőségek Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve Alvó állapot vagy hibernálás üzemmódba állítani. Az üzemkapcsoló tényleges viselkedését a Windows Vezérlőpult > Energiagazdálkodási lehetőségek menüpont alatt lehet személyre szabni. További lehetőségek eléréséhez, mint például a „Felh..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 41

Használati utasítás Notebook PC-hez 41 Vészleállítás Ha az operációs rendszer nem tud megfelelően KIKAPCSOLNI vagy újraindulni, két további módszer van a Notebook PC kikapcsolásához: • Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsoló gombot legalább 4 másodpercig. FONTOS! Ne használja a vészleállítást adatok írása közben. Ez adatvesztést vagy -sérülést okozhat.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 42

42 Használati utasítás Notebook PC-hez Alvó állapot és hibernálás Az energiagazdálkodási beállítások a Windows > Vezérlőpult > Energiagazdálkodási lehetőségek menüpont alatt találhatók. A Rendszerbeállítások alatt definiálható az „Alvó állapot/ Hibernálás” vagy a „Kikapcsolás” a kijelző lecsukásához, illetve az üzemkapcsoló megnyomásához. Az „Alvó állapot” és a „Hibernálás” energiát takarít meg, ha a PC noteszgép nincs használatban azáltal, hogy egyes részegységeket KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkáját, a legutóbbi..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 43

Használati utasítás Notebook PC-hez 43 Hőenergia-szabályozás Három energiaszabályozási módszer szabályozza a notebook PC hőmérsékleti állapotát. Ezeket a energiaszabályozási lehetőségeket a felhasználó nem konfigurálhatja, azonban ismerni kell, ha a notebook PC esetleg ilyen állapotba lép. Az következő hőmérsékleti értékek a váz hőmérsékletét jelentik (nem a CPU-ét). • A ventilátor BEKAPCSOL az aktív hűtéshez, ha a hőmérséklet eléri a biztonságos határértéket. • A CPU csökkenti a sebességet a passzív hűtéshez, ha a hőmérséklet m..

Színes gyorsbillentyűk (csak bizonyos modelleken) - Page 44

44 Használati utasítás Notebook PC-hez A funkcióbillentyűk gyorsgombjainak helye a számítógép modelljétől függően eltérhetnek, de a funkciók általában megegyeznek. A funkcióbillentyűk helyett az ikonokat kövesse. „Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfüggesztett állapotba helyezi (felfüggesztés RAM-ra vagy felfüggesztés lemezre az energiagazdálkodási funkciók alvás gombjának beállításától függően). Rádiótorony (F2): csak vezeték nélküli modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLJA a beépített vezeték nélküli LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modellek..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 45

Használati utasítás Notebook PC-hez 45 LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzője és külső monitor használata között vált a következő sorrendben: Csak LCD -> Csak CRT (Külső monitor) -> LCD + CRT klón -> LCD + CRT kiterjesztés.. (Ez a funkció nem működik 256 színű üzemmódban. Válassza a High Color tételt a Megjelenítés tulajdonságai ablakban.) MEGJEGYZÉS: a külső monitort a számítógép indítása „előtt” csatlakoztassa. Áthúzott érintőpad (F9) (csak bizonyos modelleken): A beépített érintőpad LEZÁRT (letiltott), illetve KIO..

Power4 Gear Hybrid (Fn+szóközbillentyű): - Page 46

46 Használati utasítás Notebook PC-hez Power4 Gear Hybrid (Fn+szóközbillentyű): Segítségével különféle energiatakarékos üzemmódok között lehet váltani. Az energiatakarékos üzemmódok a PC noteszgépet több szempont szerint vezérlik a teljesítmény és az akkumulátor-üzemidő közötti egyensúly megteremtéséhez. A hálózati tápegység csatlakoztatása és eltávolítása automatikusan átkapcsolja a rendszert hálózati működésről akkumulátoros működésre. Az aktuális üzemmódot az OSD képernyőn láthatja. Fn+Enter (kierjesztett billentyűzet): Átvá..

Kibővített billentyűzet (csak bizonyos - Page 47

Használati utasítás Notebook PC-hez 47 Microsoft Windows-billentyűk Két különleges Windows-billentyű található a billentyűzeten. A Windows-emblémával rendelkező billentyű aktiválja a Start menüt a Windows asztal bal alsó részén. A másik billentyű, amely olyan, mint egy Windows-menü kisméretű kurzorral, aktiválja a tulajdonságok menüt és egyenértékű a jobb egérgombbal történő kattintással, ha Windows-objektumban tartózkodik. Kibővített billentyűzet (csak bizonyos modelleken) Kibővített billentyűzet áll rendelkezésre bizonyos típusokon. A kibőv..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 48

48 Használati utasítás Notebook PC-hez Multimédia vezérlőbillentyűk (csak bizonyos modelleken) A multimédia vezérlőbillentyűk lehetővé teszik a multimédia alkalmazás praktikus vezérlését. Az alábbiakban megmagyarázzuk a Notebook PC-n lévő egyes multimédia billentyűk jelentését. lévő egyes multimédia billentyűk jelentését. Használja a [Fn] billentyűt a nyílbillentyűkkel együtt a CD- lejátszó vezérléséhez. CD lejátszása/szünet Megállított CD mellett, elindítja a CD lejátszását. CD lejátszása közben, szünetelteti a CD lejátszását. CD le..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 49

Használati utasítás Notebook PC-hez 49 Kapcsolók és állapotjelzők Kapcsolók Felül Oldal 14.0” típus 15.6” típus ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 50

50 Használati utasítás Notebook PC-hez Power4Gear billentyű Windows operációs rendszerben ez a billentyű Power4Gear Hybrid billentyűként használható. A billentyű segítségével különféle energiatakarékos üzemmódok között lehet váltani. Az energiatakarékos üzemmódok a notebook PC számos különböző funkcióját befolyásolják a teljesítmény és az akkumulátor-üzemidő közötti egyensúly megteremtéséhez. A hálózati adapter alkalmazásakor vagy eltávolításakor a rendszer automatikusan vált az AC üzemmód és az akkumulátor üzemmód között. A kiv..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 51

Használati utasítás Notebook PC-hez 51 Állapotjelzők 14.0” típus 15.6” típus Felül Oldal Bekapcsolt állapotot jelző fény A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJÁK és lassan villog, ha a Notebook PC felfüggesztés RAM-ra (Készenléti) üzemmódban van. Ez a kijelző KIKAPCSOLT állapotbna van, ha a Notebook PC KI van kapcsolva, vagy felfüggesztés-lemezre (Hibernált) üzemmódban van. ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Al..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 52

52 Használati utasítás Notebook PC-hez Akkumulátortöltés kijelző (kettős szín) A kétszínű akkumulátortöltés kijelző a következő módon mutatja az akkumulátor energiaszintjét: FOLYAMATOS zöld: Az akkumulátor töltöttsége 95 – 100% között van (AC tápellátás). FOLYAMATOS narancssárga: Az akkumulátor töltöttsége 95% alatt van (AC tápellátás). Villogó narancssárga: Az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van (AC tápellátás nélkül). Ki: a telep töltésszintje 10 és 100% között van (AC tápellátás nélkül). A meghajtók tevékenységét mutató..

A Notebook PC használata - Page 53

4 A Notebook PC használata

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 54

54 Használati utasítás Notebook PC-hez FONTOS! Az ujja helyett ne használjon más tárgyat az érintőpad működtetéséhez. Ellenkező esetben megsérülhet az érintőpad felülete. Mutatóeszköz A notebook PC beépített érintőpados mutatóeszköze teljes mértékben kompatibilis minden két-/háromgombos és görgetőgombos PS/2 egérrel. Az érintőpad nyomásra érzékeny és nem tartalmaz mozgó alkatrészt, ezért elkerülhetők a mechanikus meghibásodások. Bizonyos alkalmazási szoftverek esetében azonban illesztőprogramra van szükség. Mutató Mozgás Kattintás a job..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 55

Használati utasítás Notebook PC-hez 55 Az érintőpad használata Mindössze ujjbegye csekély nyomására van szükség az érintőpad működtetéséhez. Mivel az érintőpad elektrosztatikus töltésre érzékeny eszköz, tárgyakat nem lehet használni az ujja helyett. Az érintőpad elsődleges funkciója az egérmutató mozgatása, illetve a képernyőn megjelenített tételek kiválasztása az ujja használatával szabványos asztali egér helyett. A következő ábrákból megtudhatja, hogyan kell megfelelően használni az érintőpadot.ç Az egérmutató mozgatása Helyezze az ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 56

56 Használati utasítás Notebook PC-hez Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot és engedje fel. Könnyedén, de gyorsan koppintson az érintőpadra. Az érintőpad használatát mutató ábrák Kattintás/Érintés – ha az egérmutató a kívánt tétel fölött van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy az ujjával érintse meg könnyedén az érintőpadot rajta tartva az ujját, amíg a tételt ki nem választotta. A kiválasztott tétel színe megváltozik. Az alábbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jár. Dupla kattintás/Dupla érintés – Ez elterjedt eszköz a programok közvetl..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 57

Használati utasítás Notebook PC-hez 57 Elhúzás – az elhúzással tételeket vehet fel és helyezhet át bárhova a képernyőn. Az egérmutatót a kiválasztott tétel fölé mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartása mellett a kívánt helyre mozgathatja az egérmutatót, ahol felengedheti a gombot. Más megoldásként egyszerűen duplán koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujját, miközben ujjbegyével elhúzza a tételt. Az alábbi ábrákon lévő tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel járnak. Tartsa lenyomva a bal oldali gombot és csúsztassa az ujját az ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 58

58 Használati utasítás Notebook PC-hez Kétujjas érintés - Két ujjal érintse meg az érintőpadot. Ez a művelet megegyezik az egér görgetőkerekére történő kattintás funkciójával.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 59

Használati utasítás Notebook PC-hez 59 Az érintőpad mozgásra, nem erőre érzékeny. Nincs szükség erős koppintásra a felületén. Az erősebb koppintás nem növeli az érintőlap reagálóképességét. Az érintőpad az ujj gyengéd nyomására a legérzékenyebb. Az érintőpad gondozása Az érintőpad érintésre érzékeny eszköz. Amennyiben nem gomdozzák megfelelően, könnyen megsérülhet. Tartsa szem előtt az alábbiakat. • Ne hagyja, hogy az érintőpad piszokkal, folyadékkal vagy zsírral érintkezzen. • Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintőpad..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 60

60 Használati utasítás Notebook PC-hez Tárolóeszközök A tárolóeszközök lehetővé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy más fájlokat olvasson, illetve írjon különféle adattároló eszközökre. Bővítőkártya Egy darab 26 érintkezős Express kártyanyílás áll rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bővítőkártya fogadásához. Ez az új csatolófelület gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst támogató soros buszt alkalmaz a PC kártyanyílás lassú párhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis korábbi PC..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 61

Használati utasítás Notebook PC-hez 61 Bővítőkártya kiszerelése Az ExpressCard memóriakártya nem rendelkezik kiadógombbal. Tolja be az ExpressCard kártyát és engedje el a kártya kiadásához. Óvatosan húzza ki a kiadott ExpressCard kártyát a foglalatból.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 62

62 Használati utasítás Notebook PC-hez Flash memóriakártya-olvasó Általában PCMCIA-kártyaolvasót kell külön megvásárolni a digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA- kkal használható memóriakártyák fogadásához. Ez a PC noteszgép egy beépített memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle memóriakártya-formátumot képes olvasni, az alábbi példa szerint. A beépített memóriakártya olvasó nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memóriakártya olvasók többsége, mivel a nagy sávszélességű PCI buszt alk..

Optikai meghajtó(csak bizonyos modelleken) - Page 63

Használati utasítás Notebook PC-hez 63 Optikai meghajtó(csak bizonyos modelleken) Optikai lemez behelyezése 1. Ha a notebook PC BE van kapcsolva, nyomja meg a lemezkiadó gombot, amire a tálca részlegesen kinyílik. 2. Óvatosan húzza ki a tálcát a meghajtó előlapjánál fogva. Legyen óvatos, nehogy megérintse a CD-meghajtó lencséjét vagy egyéb szerkezeteit. Győződjön meg arról, hogy a meghajtó tálcája akadálymentesen ki tud nyílni. 1 2

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 64

64 Használati utasítás Notebook PC-hez 3. A feliratozott oldalával felfelé helyezze a lemezt a lemeztálcára. Ezután a lemez közepét kétoldalt nyomva kattintsa a tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés esetén a tengelynek magasabban kell lennie, mint a lemez. 4. Óvatosan csúsztassa vissza a meghajtó lemeztálcáját. A meghajtó elkezdi beolvasni a lemez tartalomjegyzékét (TOC). Miután megáll a meghajtó, a lemez használatra készen áll. Az adatok olvasása közben normális, hogy hallható és érezhető, ahogy a CD nagy sebességgel forog.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 65

Használati utasítás Notebook PC-hez 65 Vészhelyzeti kiadás A vészhelyzeti kinyító gomb egy furatban található, amellyel az optikai meghajtó tálcáját lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadás nem működik. Az elektronikus kiadás helyett ne használja a vészhelyzeti kinyitó furatot. Megjegyzés: kerülje a furat közelben lévő lemeztevékenység- kijelző LED megszúrását. Optikai lemez kivétele Adja ki a tálcát és óvatosan fejtse le a lemezt a tengelyről, a szélénél fogva leemelve róla. A tényleges hely típus szerint változhat. 2 1

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 66

66 Használati utasítás Notebook PC-hez A beépített hálózat nem telepíthető utólag bővítésként. Vásárlás után a hálózat telepíthető bővítőkártyaként. Kapcsolatok Hálózati kapcsolat Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozóval szerelt hálózati kábelt a notebook PC modem/hálózati portjához, a másikat pedig elosztóhoz vagy kapcsolóhoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T sebességhez a hálózati kábelnek category 5 vagy jobb minősítésűnek (nem category 3) kell lennie, csavart érpárral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interf..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 67

Használati utasítás Notebook PC-hez 67 Csavart érpár Az Ethernet kártya gazdagéphez (általában elosztó vagy kapcsoló) történő csatlakoztatásához használt kábelt csavart érpáros Ethernet (TPE) összekötőkábelnek hívják. A végé lévő csatlakozókat RJ-45 csatlakozónak hívják, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozókkal. Ha két számítógépet köt össze elosztó nélkül, átkötő LAN-kábelre van szükség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek támogatjáék az automatikus átkötést, így az átkötött LAN- kábel opcionális.) Pé..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 68

68 Használati utasítás Notebook PC-hez Vezeték nélküli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken) Az opcionális beépített vezeték nélküli LAN kisméretű, egyszerűen használható vezeték nélküli Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabványt vezeték nélküli LAN-hoz (WLAN) megvalósító opcionális, beépíthető vezeték nélküli LAN nagysebességű adatátvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technológiák alkalmazásával a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciákon. Az opcionális beépített vezeték nélkül..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 69

Használati utasítás Notebook PC-hez 69 Ad-hoc üzemmód Az Ad-hoc üzemmód lehetővé teszi a notebook PC összekötését másik vezeték nélküli eszközzel. Ebben a vezeték nélküli környezetben nincs szükség hozzáférési pontra. (Mindegyik eszközre opcionális 802.11 vezeték nélküli LAN adapter telepítése szükséges.) Asztali PC PDA Notebook PC Infrastructure üzemmód Az Infrastructure üzemmód lehetővé teszi, hogy a notebook PC és más vezeték nélküli eszközök a (külön megvásárolható) hozzáférési pont által létrehozott vezeték nélküli hálózat..

Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken) - Page 70

70 Használati utasítás Notebook PC-hez FONTOS! Az elektromos biztonság érdekében kizárólag 26AWG Az elektromos biztonság érdekében kizárólag 26AWG vagy nagyobb méretű telefonzsinórt használjon. A kettő közül a A kettő közül a telefoncsatlakozó a kissebbik. Fali telefoncsatlakozó aljzat Telefonzsinórok RJ-11 csatlakozóval A telefonkapcsolat opcionális Ha online szolgáltatáshoz csatlakozik, ne rakja a notebook PC-t felfüggesztett (vagy alvó) állapotba, máskülönben bontani fogja a modemkapcsolatot. Példa a notebook PC beépített modemjének telefoncsatlako..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 71

Használati utasítás Notebook PC-hez 71 Windows vezeték nélküli hálózati kapcsolat Csatlakozás hálózathoz 1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa esetében ez szükséges (a kapcsolókat illetően lásd a 3. fejezetet). 2. Nyomja meg többször az [FN+F2] billentyűt, amíg a vezeték nélküli LAN és a Bluetooth ikon meg nem jelenik. Vagy duplán kattintson a Vezeték nélküli konzol ikonjára a Windows tálcán, majd jelölje ki a vezeték nélküli LAN ikont. 3. Kattintson a narancssárga csillaggal megjelölt vezeték nélküli hálózat ikonra a W..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 72

72 Használati utasítás Notebook PC-hez 5. Kapcsolódáskor jelszó megadására lehet szükség. 6. A kapcsolat létrehozása után a kapcsolat láthatóvá válik a listán. 7. Az értesítési területen látható a vezeték nélküli hálózat ikonja . Megjelenik az áthúzott vezeték nélküli hálózat ikon , ha megnyomja a <Fn> + <F2> billentyűket a WLAN funkció letiltásához.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 73

Használati utasítás Notebook PC-hez 73 Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat (csak bizonyos modelleken) A Bluetooth technológiát alkalmazó PC noteszgépek nem igényelnek kábelt a Bluetooth-képes eszközök csatlakoztatásához. Példák Bluetooth-képes eszközökre: Notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k. Ha az Ön PC noteszgépét nem szállították beépített Bluetooth- szolgáltatással, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth használatához. Bluetooth-képes mobiltelefonok Vezeték nélkül csatlakozhat mobiltelefonjához. A m..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 74

74 Használati utasítás Notebook PC-hez Vagy duplán kattintson a Vezeték nélküli konzol ikonjára a Windows tálcán, majd jelölje ki a vezeték nélküli LAN ikont. 3. Kattintson a Vezérlőpult, Hálózati és internet , > Hálózati és megosztási központ elemre, majd a Adapterbeállítások módosítása elemre a bal oldali kék panelben. 4. A jobb egérgombbal kattintson a Bluetooth hálózati kapcsolat ikonra, majd jelölje ki a Bluetooth hálózati eszközök megtekintése elemet. 5. Kattintson az Eszköz hozzáadása gombra új eszközök kereséséhez .

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 75

Használati utasítás Notebook PC-hez 75 6. Jelölje ki a Bluetooth- képes eszközt a listán, majd kattintson a Tovább gombra. 7. Adja meg a Bluetooth biztonsági kódot és indítsa el a párosítást. 8. Sikeresen felépül a párosított kapcsolat. A beállítás befejezéséhez kattintson a Bezárás gombra.

..

Trusted Platform Module (TPM – Megbízható - Page 76

76 Használati utasítás Notebook PC-hez Trusted Platform Module (TPM – Megbízható platform modul) (csak bizonyos modelleken) A TPM, vagy Trusted Platform Module biztonsági hardvereszköz az alaplapon, amely számítógép által generált titkosítókulcsokat tárol. Hardveralapú megoldás, amely a jelszavak és a kényes adatok titkosítási kulcsai után kutató hekkerek támadását hivatott elkerülni. A TPM lehetővé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonságosabb módon fussanak alkalmazások, és biztosabbá tegye például a tranzakciókat és a kommunikációt. A TPM ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 77

Használati utasítás Notebook PC-hez 77 Fontos! használja a TPM alkalmazás „Helyreállítás” vagy „Migrálás” funkcióját a TPM biztonsági adatok mentéséhez. TPM biztonság engedélyezése Lépjen be a BIOS Setup programba (nyomja meg az [F2] gombot rendszerindításkor).Állítsa a Állítsa a TPM Support (TPM támogatás) elemet [Enable] (Engedélyezés) helyzetbe a BIOS menü Advanced (Speciális) > Trusted Computing (Megbízható számítástechnika) elemében.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 78

78 Használati utasítás Notebook PC-hez TPM által biztosított adatok törlése Ha a TPM State (TPM állapot) beállítása [Enabled] (Engedélyezett), akkor a Pending TPM Operation (Függő TPM művelet) elem fog megjelenni. Állítsa ezt az elemet [TPM Clear] (TPM törlés) helyzetbe, hogy törölje a TPM által biztosított adatokat, vagy [None] (Nincs) helyzetbe a választás elvetéséhez. Fontos! Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a TPM által biztosított adatairól.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 79

Használati utasítás Notebook PC-hez 79 USB-töltő+ Az USB-töltő+ lehetővé teszi a Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1) specifikációval kompatibilis USB-eszközök töltését, ha a Notebook PC be vagy ki van kapcsolva. Igény szerint eldöntheti, hogy milyen akkumulátor küszöbértéket állít be a töltés leállításához. Adapterrel Az USB-töltő+ mindig rendelkezésre áll a kijelölt USB 3.0 porton, amikor a Notebook PC az adapterhez csatlakozik. Adapter nélkül Az USB-töltő+ engedélyezéséhez 1. Kattintson az USB-töltő+ ikonra az értesítési területen, majd ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 80

80 Használati utasítás Notebook PC-hez

..

F - Page 81

F Függelék

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 82

F-2 Használati utasítás Notebook PC-hez Operációs rendszer és szoftver Ez a notebook PC (területtől függően) tulajdonosának előre telepített operációs rendszerek, pl. Microsoft Windows használatát kínálja. A választás és a nyelv a területtől függ. A hardver- és szoftvertámogatás szintje a telepített operációs rendszertől függően eltérő lehet. A stabilitás és a más operációs rendszerekkel való kompatibilitás mértéke nem garantálható. Támogatási szoftver Ehhez a notebook PC-hez támogató CD-t mellékeltünk, amely BIOS-t, illesztőprogramot é..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 83

Használati utasítás Notebook PC-hez F-3 Rendszer BIOS-beállítások Boot Device (Rendszerindító eszköz) 1. A Boot (Indító) képernyőn jelölje ki a Boot Option #1 (1. indítási lehetőség) elemet. Az ebben a fejezetben ábrázolt BIOS képernyők csupán tájékoztató jellegűek. A tényleges képernyők típusonként és térségenként eltérhetnek.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 84

F-4 Használati utasítás Notebook PC-hez 2. Nyomja meg az [Enter] gombot, majd jelöljön ki egy eszközt Boot Option #1 (1. indítási lehetőség) elemként.

..

Security Setting (Biztonsági beállítás) - Page 85

Használati utasítás Notebook PC-hez F-5 Security Setting (Biztonsági beállítás) A jelszó beállítása: 1. A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup Administrator Password (Rendszergazda jelszó beállítása)vagy User Password (Felhasználói jelszó) elemet. 2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [ Enter ] billentyűt. 3. Írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [ Enter ] billentyűt. 4. Megtörténik a jelszó beállítása. A jelszó törlése: 1. A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup Administrator Password (Rendszergazda jelszó beáll..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 86

F-6 Használati utasítás Notebook PC-hez Save Changes (Módosítások mentése) Kilépés a rendszerbeállításokból a módosítások mentése után: az F10 billentyű használható erre a műveletre. Kilépés a rendszerbeállításokból a módosítások mentése nélkül: az ESC billentyű használható erre a műveletre.

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 87

Használati utasítás Notebook PC-hez F-7 Gyakran előforduló problémák és megoldásaik Hardverhiba – Optikai lemez Az optikai meghajtó nem tudja lemezt olvasni vagy írni. 1. Frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra és próbálkozzon újra. 2. Ha a BIOS-frissítés nem segít, próbálkozzon jobb minőségű lemezek írásával. 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. Ismeretlen ok – Labilis rendszer Nem hozható vissza hibernált állapotból. 1. Távolítsa el a bővítéseket (..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 88

F-8 Használati utasítás Notebook PC-hez Hardverhiba – Beépített kamera A beépített kamera nem működik megfelelően. 1. Ellenőrizze az „Eszközkezelőt”, nincs-e probléma. 2. A probléma megoldásához próbálkozzon a webkamera illesztőprogramjának újratelepítésével. 3. Ha ez nem oldja meg a problémát, frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra és próbálkozzon újra. 4. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől. Hardverhiba – Akkumulátor Akkumulátor karbantartása. 1. ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 89

Használati utasítás Notebook PC-hez F-9 Hibajelenség és megoldások: A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtóval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Látogassa meg a legközelebbi szervizközpontot segítségért. B. Ha problémát az operációs rendszer okozza, próbálja meg visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével. FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón. C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozóit, illetve látogassa meg a legközele..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 90

F-10 Használati utasítás Notebook PC-hez 4. Ha problémát a fentiek egyike sem oldja meg, próbálja meg visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével. FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón. FIGYELEM: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje magát a vírusoktól. Szoftverhiba – Mellékelt ASUS szoftverek Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljárásfájl hibaüzenet. A. A pro..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 91

Használati utasítás Notebook PC-hez F-11 5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldható meg, használja a rendszer-visszaállítás folyamatát a teljes rendszer helyreállításához. FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot adatairól egy másik meghajtón. VIGYÁZAT: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje magát a vírusoktól. MEGJEGYZÉS: Ne először feledje telepíteni az „Intel INF Update” és „ATKACPI” illesztőprogramokat, hogy felsimerhetők legyenek a ha..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 92

F-12 Használati utasítás Notebook PC-hez Szoftverhiba - BIOS A BIOS frissítése. 1. Kérjük, először ellenőrizze a PC noteszgép pontos típusát és töltse le a legfrissebb BIOS-fájlt a típushoz az ASUS weblapjáról, majd mentse a flash-meghajtóra. 2. Csatlakoztassa a flash-meghajtót a PC noteszgéphez és kapcsolja be a PC noteszgépet. 3. Használja a BIOS-segédprogram Speciális oldalán található „ Start Easy Flash” funkciót. Kövesse az utasításokat. 4. Keresse meg a legfrissebb BIOS-fájlt és kezdje el frissíteni (beégetni) a BIOS-t. 5. Végre kell hajtan..

A rendszer-visszaállító partíció használata - Page 93

Használati utasítás Notebook PC-hez F-13 A Notebook PC rendszer-visszaállítása A rendszer-visszaállító partíció használata A rendszer-visszaállító partíció az eredeti állapotára gyorsan visszaállítja a Notebook PC szoftverét. Mielőtt használná a rendszer- visszaállító partíciót, másolja az adatfájlokat (pl. Outlook PST fájlokat) egy USB eszközre vagy hálózati meghajtóra és jegyezze fel a személyre szabott konfigurációs beállításokat is (pl. hálózati beállítások). A rendszer-visszaállító partícióról A rendszer-visszaállító partíció..

A rendszer-visszállító DVD használata (csak - Page 94

F-14 Használati utasítás Notebook PC-hez A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón 2 partícióval Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és két új partíciót hoz létre: „C” (40%) és „D” (60%). 5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a helyreállítás befejezéséhez. Kérjük, látogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illesztőprogramokért és segédprogramokért. A rendszer-visszállító DVD használata (csak bizonyos modelleken) A rendszer-visszaállító DVD létrehozása: 1. Kattintson dupl..

A rendszer-visszállító DVD használata: - Page 95

Használati utasítás Notebook PC-hez F-15 A rendszer-visszállító DVD használata: 1. Helyezze a rendszer-visszaállító DVD-t az optikai meghajtóba. a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA kell lennie. 2. Indítsa újra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betöltődése közben, és válassza az optikai meghajtót (előfordulhat, hogy „CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutató nyílgomb használatával, és nyomja meg az <Enter> billentyűt, hogy a rendszer-visszaállító DVD-ről indítsa a rendszert. 3. A lemezkép visszaállításhoz válassza az ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 96

F-16 Használati utasítás Notebook PC-hez DVD-ROM meghajtó információ A notebook PC-t opcionálisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtóval szerelve szállítják. DVD filmek megtekintéséhez telepítenie kell saját DVD néző szoftverét. Az opcionális DVD néző szoftver ezzel a notebook PC-vel együtt megvásárolható. A DVD-ROM meghajtó CD- és DVD-lemezek használatát egyaránt támogatja. Regionális lejátszási információ A DVD filmek lejátszása MPEG2 videó és digitális AC3 hang dekódolásával, illetve CSS védelemmel ellátott tartalom visszafejtésével jár. A (má..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 97

Használati utasítás Notebook PC-hez F-17 Régió-meghatározás 1-es régió Kanada, USA, USA territóriumok 2-es régió Cseh Köztársaság, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország, Öböl-országok, Magyarország, Izland, Irán, Irak, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szaúd-Arábia, Skócia, Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szíria, Törökország, Egyesült Királyság, Görögország, a volt Jugoszláv Köztársaság államai, Szlovákia 3-es régió Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, M..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 98

F-18 Használati utasítás Notebook PC-hez A beépített modem megfelelősége A beépített modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japán), az FCC (USA, Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 követelményeinek. A beépített modem a 98/482/EK tanácsi határozat szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciá..

Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban - Page 99

Használati utasítás Notebook PC-hez F-19 Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban A gyártó által teendő nyilatkozat a felhasználónak: „Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel. A gyártó köteles továbbá nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztázza, hol függ a hálózati kompatibilitás fizikai és szoftveres kapcsolók beállításától. Köteles továbbá tanácsolni, hogy a felhasz..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 100

F-20 Használati utasítás Notebook PC-hez Az alábbi táblázat a CTR21 szabványt jelenleg alkalmazó országokat tartalmazza. Ország Alkalmazva További tesztelés Ausztria 1 Igen Nem Belgium Igen Nem Cseh Köztársaság Nem Nam alkalmazható Dánia 1 Igen Igen Finnország Igen Nem Franciaország Igen Nem Németország Igen Nem Görögország Igen Nem Magyarország Nem Nam alkalmazható Izland Igen Nem Írország Igen Nem Olaszország Egyelőre függőben Egyelőre függőben Izrael Nem Nem Lichtenstein Igen Nem Luxemburg Igen Nem Hollandia 1 Igen Igen Norvégia Igen Nem Lengyelország..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 101

Használati utasítás Notebook PC-hez F-21 Az információ forrása a CETECOM. Az adatok pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Frissebb adatokat tartalmazó táblázatért látogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra. 1 Az országos követelmények kizárólag akkor alkalmazandóak, ha a berendezés impulzus-tárcsázást alkalmazhat (a gyártók nyilatkozhatnak a felhasználói útmutatóban, hogy a berendezés kizárólag a DTMF-jeladást támogatja, ami a további tesztelést fölöslegessé teszi). Hollandiában további tesztelés szükséges a ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 102

F-22 Használati utasítás Notebook PC-hez Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések A Federal Communications Commission nyilatkozata Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:: • A készülék nem okozhat káros interferenciát, és • Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is. A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó köve..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 103

Használati utasítás Notebook PC-hez F-23 (Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és Nyilvántartási Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.) FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse. „Az ASUS ezúton nyilatkozik, hogy az eszközt a 2,4 GHz-es frekvenciasáv 1-11. csatornájában ..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 104

F-24 Használati utasítás Notebook PC-hez CE Jelölés CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli esz- közöknek Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK “Elektromágneses kompatibilitás” és a 2006/95/EK “Alacsonyfeszültségű direktíva” EEK direktíváknak. CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelős..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 105

Használati utasítás Notebook PC-hez F-25 Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken N. America 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11 Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14 Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 through Ch13 Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugárzási teljesítmény: • 10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz) • 100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekven..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 106

F-26 Használati utasítás Notebook PC-hez 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén. Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (www. arcep.fr). A z Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW teljesí..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 107

Használati utasítás Notebook PC-hez F-27 UL biztonsági tudnivalók Előírás az UL 1459 szerint olyan távközlési (telefon-) berendezésekre vonatkozóan, amelyek elektromosan csatlakoznak olyan távközlési hálózathoz, amelynek földhöz viszonyított üzemi feszültsége nem haladja meg a 200 V csúcs, 300 V csúcstól csúcsig és a 105 V RMS értéket, és amelyet az Országos Elektromos Szabályzat (NFPA 70) szerint telepítettek, illetve használnak. A notebook PC modemjének használata esetén mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszé..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 108

F-28 Használati utasítás Notebook PC-hez Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . REACH A gyártás során felhasznált vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) szabályozási kerettervvel összhangban k..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 109

Használati utasítás Notebook PC-hez F-29 Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 110

F-30 Használati utasítás Notebook PC-hez Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk A PC noteszgéppel értékesített beépített vagy külső optikai meghajtók 1. OSZTÁLYÚ (CLASS 1) LÉZERTERMÉKET tartalmaznak. FIGYELMEZTETÉS: az itt meghatározottakon kívüli vezérlések vagy beállítások vagy folyamat végrehajtások veszélyes lézersugárzás kibocsátását eredményezhetik: Ne kísérelje meg szétszerelni az optikai meghajtót. Saját biztonsága érdekében az optikai meghajtót kizáról..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 111

Használati utasítás Notebook PC-hez F-31 Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés Ezt a terméket olyan szerzőijog-védelmi technológia védi, amelyet az Egyesült Államok bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában lévő egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés és a szétszerelés til..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 112

F-32 Használati utasítás Notebook PC-hez CTR 21 jóváhagyás (beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 113

Használati utasítás Notebook PC-hez F-33 Spanish Swedish

..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 114

F-34 Használati utasítás Notebook PC-hez ENERGY STAR termék Az Energy Star az USA Környezetvédelmi Hivatalának és az USA Energiaügyi Hivatalának közös programja, amely mindenki számára segít pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet energiatakarékos termékek és gyakorlat alkalmazásával. Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS termék megfelel az ENERGY STAR norma előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezett. A monitor és a számítógép automatikusan alvó módba kerülnek 15, illetve 30 perc üresj..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 115

Használati utasítás Notebook PC-hez F-35 Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre vonatkozó nyilatkozat Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során alkalmazott zöld tervezési koncepciót, és meggyőződik arról, hogy az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi szakasza során megfelelnek a globális környezetvédelmi szabályozásoknak. Ezen kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében nyilvánosságra hozza a vonatkozó információkat. Tekintse meg a http://csr.asus.com/english/Compliance.htm oldalt azon inf..

Copyright® 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog - Page 116

F-36 Használati utasítás Notebook PC-hez Szerzői jogi információk Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából. AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY B..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 117

Használati utasítás Notebook PC-hez F-37 A kötelezettség korlátozása Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amely..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 118

F-38 Használati utasítás Notebook PC-hez EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B43V, B43A, conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 119

Használati utasítás Notebook PC-hez F-39 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B53V, B53A conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 6..

Használati utasítás Notebook PC-hez - Page 120

F-40 Használati utasítás Notebook PC-hez

..

Sponsored links

Latest Update