Medion Erazer X7855 Priročnik Prenosnega Računalnika Md 61650 Manual Handbuch MEDION ERAZER X7

ERAZER X7855 Language

Download Medion Erazer X7855 Priročnik Prenosnega Računalnika Md 61650 Manual Handbuch MEDION ERAZER X7

Sponsored links


Download Request Is In Process

43,9 CM / 17,3‘‘ PRENOSNI - Page 1

Navodila za uporabo 43,9 CM / 17,3‘‘ PRENOSNI RAČUNALNIK X7855

..

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR - Page 2

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete i nformacije o izdelkih , nadomestne dele , d odatno opremo , podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas : Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za ..

Dok./Rev.-Nr.61650X7855SIHoferSICoverMSN40066266fi - Page 3

Dok./Rev.-Nr.61650X7855SIHoferSICoverMSN40066266fi nal Pregled ............................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo .......................................................... 10 Informacije o blagovni znamki ..................................................... 13 Varnostni napotki .......................................................................... 13 Ergonomija .........................................................

4 - Page 4

4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 10 12 11 13 14

..

21 - Page 5

5 D 21 C 17 15 16 18 14 19 20

..

Deli naprave - Page 6

6 *Priključki z dvojno funkcijo, ki se nastavljajo s programsko opremo. Deli naprave 1 Spletna kamera 2 Mikrofon 3 Zaslon 4 Stikalo za vklop/izklop 5 Zvočniki 6 Tipkovnica 7 Tipalo za prstne odtise (opcijsko) 8 Drsna ploščica 9 Indikatorji stranja in delovanja 10 Priključek za električni adapter 11 Priključek HDMI 12 Minipriključek za zunanji monitor (Mini-Display Port) 13 Priključek USB 3.1 / Thunderbolt (tip C) 14 Priključek USB 3.1 (tip A) 15 Avdio izhod*/digitalni avdio izhod* (S/P-DIF, optični) 16 Priključek za mikrofon* 17 Priključek za slušalke 18 Večstandardni bralnik..

Kazalo - Page 7

Kazalo Pregled ............................................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo ........................................................................... 10 Pomen znakov ................................................................................................... 10 Pravilna uporaba ................................................................................................ 11 Informacije o sk..

- Page 8

Vnos podatkov .............................................................................................. 28 Tipkovnica .......................................................................................................... 28 Drsna ploščica .................................................................................................... 30 Zvočni sistem .................................................................................................. 31 Zunanji zvočni priključki .................................................................................... 31 Uporaba v ..

9241-307 - Page 9

Evropski standard EN ISO 9241-307 , razred II ................................................ 43 Tehnični podatki ............................................................................................ 45 Informacije o WLAN/Bluetooth® ..................................................................... 47 Kolofon .......................................................................................................... 48 Index .............................................................................................................. 49 Kazalo 9

..

Uporaba v notranjih prostorih - Page 10

O teh navodilih za uporabo Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo in obvezno upoštevajte varnostne napotke! Z napravo je dovoljeno ravnati samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek predate tretji osebi, ji hkrati z njim izročite tudi navodila za uporabo. Pomen znakov NEVARNOST! Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite. OPOZORILO! Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost s srednje visoko st..

Oznaka polaritete - Page 11

Slika A Slika B Oznaka polaritete Pri napravah z votlimi vtiči ti simboli označujejo polariteto vtiča. Obsta- jata dve različici polaritete – z notranjim pozitivnim in zunanjim negati- vnim polom (slika A) ali z notranjim negativnim in zunanjim pozitivnim polom (slika B). Pravilna uporaba Ta naprava je namenjena uporabi, upravljanju in obdelavi elekt- ronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter digitalni ko- munikaciji. Naprava je namenjena le zasebni uporabi in ni primer- na za industrijsko ali poslovno uporabo. Upoštevajte, da v primeru neprimerne uporabe izgubite pravico ..

Informacije o skladnosti - Page 12

Informacije o skladnosti Ta naprava je opremljena z naslednjimi brezžičnimi vmesniki: • brezžično omrežje WLAN in • Bluetooth®. Zaradi 5 GHz frekvenčnega območja vgrajene rešitve WLAN je uporaba v državah EU (glejte razpredelnico) dovoljena le v notranjosti zgradb. Podjetje Medion AG izjavlja, da naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druga ustrezna določila: • direktiva RE 2014/53/EU, • direktivi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES, • direktivi RoHS 2011/65/EU Celotne različice izjav o skladnosti so na voljo na spletni strani www.medion.com/conformity. AT ..

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo - Page 13

Informacije o blagovni znamki Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft®. Intel, Intelov logotip, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook in Core Inside so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državahs. , logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so registrirane bla- govne znamke družbe HDMI Licensing LLC. Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc in jih podjetji Lenovo/Medion uporabljata licenčno. Druge blagovne znamke in imena znamk so last njihovih posameznih lastnikov. Varnostni napot..

Varnost pri uporabi - Page 14

Varnost pri uporabi Skrbno preberite to poglavje in upoštevajte vse navedene napotke. Tako boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svojega prenosnega računalnika. Tekočina, ki steče v napravo, lahko ogrozi električno varnost. − Naprave ne izpostavljajte vodnim kapljicam ali razpršenim vod- nim curkom in nanjo ali v njeno neposredno bližino ne postav- ljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. − V napravo ne vlivajte nobenih tekočin. − Poskrbite, da vtični kontakti nikoli ne pridejo v stik z vodo, da preprečite poškodbe. Če ..

Nikoli ne popravljajte sami - Page 15

− Poskrbite, da bo okvarjen električni kabel ali električni napajal- nik zamenjan z originalnim nadomestnim delom. Omenjenih delov ni dovoljeno popravljati v nobenem primeru. • če je poškodovano ohišje naprave ali če je vanj stekla tekočina. − Napravo naj najprej preveri služba za pomoč kupcem. V na- sprotnem primeru obstaja možnost, da naprava ni varna za uporabo. Udar električnega toka je lahko smrtno nevaren ali/in izhaja lahko zdravju škodljivo lasersko sevanje! Nikoli ne popravljajte sami OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V primeru nestrokovnega popravila..

Varnostni napotki - Page 16

− Da preprečite padec prenosnega računalnika, vse komponente postavite in uporabljajte na stabilni in ravni podlagi, ki se ne trese. − Prenosnega računalnika ali električnega napajalnika ne upo- rabljajte dlje časa na kolenih, v naročju ali na drugem delu telesa, saj lahko odvajanje toplote na spodnjem delu naprave povzroči neprijetno segrevanje. − Nove naprave lahko v prvih urah delovanja oddajajo značilen vonj, ki ga ni mogoče preprečiti, vendar je popolnoma neneva- ren in sčasoma izgine. Da preprečite neprijetne vonjave, pripo- ročamo redno zračenje prostora. − Napr..

Električno napajanje - Page 17

Električno napajanje OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! − Ne odpirajte ohišja električnega napajalnika. − Električna vtičnica mora biti v bližini prenosnega računalnika in zlahka dostopna. − Električno napajanje prenosnega računalnika (z električnim napajalnikom) prekinete tako, da izvlečete vtič iz zidne vtičnice. − Električni napajalnik prenosnega računalnika up..

Varnostni napotki - Page 18

Kabli − Kable položite tako, da nanje ne more nihče stopiti ali se ob njih spotakniti. − Na kable ne odlagajte predmetov, saj se lahko poškodujejo. − Dodatne naprave, kot so tipkovnica, miška, zaslon itd., vedno priključite, ko je prenosni računalnik izklopljen, da prepre- čite poškodbe prenosnega računalnika ali dodatnih naprav. Nekatere naprave je mogoče priključiti tudi, ko je računalnik vklopljen. To na primer omogoča večina naprav s priključkom USB. Vsekakor upoštevajte napotke v ustreznih navodilih za uporabo. − Zagotovite najmanj en meter razdalje do visokofre..

Varnostni napotki - Page 19

Opozorila glede akumulatorske baterij OPOZORILO! Nevarnost eksplozije! Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne zamenjave akumulatorske baterije. − Akumulatorske baterije ne segrevajte na temperaturo, ki pre- sega največjo temperaturo, navedeno v temperaturah okolice. − Akumulatorske baterije nikoli ne odpirajte. − Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj. − Na akumulatorski bateriji ne povzročajte kratkega stika. − Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo istega ali enakovred- nega tipa, ki ga priporoča izdelovalec. − Izrabljene akumulatorske baterije odložite med odpadke po..

Zaslon se lahko poškoduje, če je premočno obremenjen. - Page 20

− Če je akumulatorska baterija fi ksno vgrajena v napravo, je stro- kovno neusposobljen uporabnik ne more zamenjati sam. V tem primeru mora akumulatorsko baterijo zamenjati serviser. Nasveti za drsno ploščico Drsno ploščico upravljate s palcem ali z drugim prstom, odziva pa se na energijo, ki jo oddaja koža. Prah ali mastni madeži na drsni ploščici poslabšujejo njeno občutljivost. − Ne uporabljajte kemičnih svinčnikov ali drugih predmetov, saj lahko uničite drsno ploščico. − Zato prah ali mastne madeže s površine drsne ploščice odstra- nite z mehko, suho krpo, ki ..

Ergonomija - Page 21

Ergonomija Varujte svoje oči, zato preprečite slepeče učinke, zrcaljenje svetlobe na zaslonu in premočne svetlo-temne kontraste. Prenosnega računalnika nikoli ne postavite v neposredno bližino okna, saj je delovni prostor tam zaradi dnevne svetlobe najbolj os- vetljen. Dnevna svetloba oteži prilagoditev oči na temnejši zaslon. Prenosni računalnik vedno postavite tako, da je smer gledanja vz- poredna z oknom. Postavitev, kjer je smer gledanja obrnjena stran od okna, je na- pačna, saj tako ne boste mogli preprečiti zrcaljenja svetlih oken na zaslonu. Prav tako napačna je postavi..

Nevarnost zadušitve! - Page 22

Vsebina kompleta Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Prodajni komplet vsebuje naslednje: • prenosni računalnik Medion® Erazer® X7855, • zunanji električni napajalnik s priključnim kablom,) • navodila za uporabo, • garancijski list NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažne folije se lahko pogoltnejo ali uporabljajo nepravilno, za- to obstaja nevarnost zadušitve! − Embalažni material, na primer folije ali plastične vrečke, odstra- nite iz bližine otrok. Površine prenosnika so obdane z zaščitno folijo..

Prvi - Page 23

Num Lock - številčnica Če sveti ta lučka LED, je vklopljena numerična dodelitev tipk na tipkovnici [Num Lock] Način za letalo Prikaz sveti, ko je v sistemu nastavljen način za letalo. Simbol branja ali zapisovanja podatkov Ko ta dioda LED sveti oziroma utripa, prenosnik bere ali zapisuje podatke. Prikaz stanja baterije Ta lučka zasveti ob polnjenju akumulatorske baterije. Lučka preneha sve- titi, ko je baterija napolnjena. Prikaz delovanja Prikaz sveti, ko je vklopljen sistem, in utripa, ko je prenosni računalnik v stanju pripravljenosti. Prvi zagon Da zagotovite varno uporabo in ..

Stikalo za vklop/izklop - Page 24

Operacijski sistem se naloži s trdega diska. Postopek nalaganja ob prvem zagonu traja nekoliko dlje. Ko vnesete vse potrebne podatke, je operacijski sistem pripravl- jen na uporabo. Operacijski sistem je povsem naložen, ko se prikaže začetni zaslon Windows®. Začetna nastavitev računalnika lahko traja nekaj minut. Med začetno nastavitvijo ne prekinite električnega napajanja in ne izklopite prenosne- ga računalnika. To ima lahko negativen vpliv na namestitev. Prenosni računalnik lahko varno izklopite šele, ko je namestitev uspešno zaključena in se prikaže začetni zaslon. Elekt..

Licenčna pogodba - Page 25

Zagon prenosnika − Odprite zaslon, kot je opisano zgoraj, in pritisnite stikalo za vklop/izklop. − Upoštevajte navodila na zaslonu. Posamezna pogovorna okna opisujejo vse zahtevane korake. − Pozdravni postopek opisuje več zaslonov in pogovornih oken. − Izberite želeni jezik in nato želene nastavitve države. Licenčna pogodba Pozorno preberite licenčno pogodbo. Ta vsebuje pomembna pravna opozorila o uporabi programske opreme. Za ogled celotnega besedila morate z miško pomikati drsnik navzdol, da dosežete konec dokumenta. Če se strinjate s pogoji v pogodbi, kliknite polje Spr..

Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami - Page 26

Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Pri ravnanju z akumulatorskimi baterijami bodite pozorni na pravilno uporabo in pol- njenje, da čim bolje izkoristite zmogljivost akumulatorske baterije in čim dlje ohranite njeno polno življenjsko dobo. Optimalna temperatura polnjenja je približno 20 °C. Obvezno upoštevajte tudi varnostna obvestila. − Enkrat mesečno opravite popoln cikel praznjenja in polnjenja. Nato shranite napravo s približno 50-odstotno napolnjeno akumulatorsko baterijo. Tako pre- prečite, da bi se akumulatorska baterija povsem izpraznila, kar bi jo lahko trajno..

Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) - Page 27

Zmogljivost baterije Čas delovanja je odvisen od nastavitev funkcij varčevanja z energijo. Če želite te funk- cije prilagoditi svojim potrebam, odprite meni Nadzorna plošča in poiščite Sistem in varnost, Možnosti porabe energije . Prenosnik prav tako porabi več energije, če uporabljate zahtevnejše programe. Če ne upoštevate opozoril o prazni bateriji, se bo prenosnik samodejno izklopil. Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) Prenosnik nudi številne samodejne in nastavljive funkcije varčevanja z energijo, ki jih lahko izkoristite za čim daljši čas baterijskega d..

Odpiranje in zapiranje zaslona - Page 28

Zaslon Odpiranje in zapiranje zaslona Zaslon se zapre s posebnimi zaslonskimi tečaji, zato dodatni zapahi niso potrebni. − S palcem in kazalcem odprite zaslon do želene višine. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Razpiranje zaslona na silo lahko poškoduje napravo. − Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. − Zaslona ne odpirajte za več kot 120°. Zapiranju in odpiranju zaslona lahko v nastavitvah porabe energije dodelite različne funkcije. Priklop zunanjega monitorja Das Notebook verfügt über zwei Mini Display-Ports 12 sowie über einen HDMI-..

Kombinacije tipk, značilne za prenosnike - Page 29

Kombinacije tipk, značilne za prenosnike Opis Fn + ESC Control Center Navijanje procesorja z gumbom v aplikaciji Control Center − Za zagon aplikacije Control Center pritisnite Fn + ESC ali dvakrat kliknite ustrezno ikono v opravilni vrstici. − Izberite register Gaming > CPU ali GPU Over- clocking . Če procesor ne podpira navijanja, te možnosti niso na voljo. Fn + F1 Drsna ploščica Vklop ali izklop drsne ploščice. Fn + F2 Osvetlitev zaslona Izklop ozadne osvetlitve vgrajenega zaslona, kar prispeva k var č evanju z energijo. Osvetlitev se ponovno vklopi ob pritisku poljubne tip..

Drsna ploščica - Page 30

Opis Fn + F10 Spletna kamera Vklopi oziroma izklopi spletno kamero. Fn + Način v letalu S to kombinacijo tipk vklopite oziroma izklopite način v letalu. Fn + F12 Spanje Fn + Scr Lk Drsenje S to kombinacijo tipk vklopite oziroma izklopite funkcijo drsenja (angl. scroll), ki se v večini programov uporablja za prikaz vsebi- ne izven vidnega področja zaslona, ne da bi bilo potrebno premi- kati kazalec (kurzor). Fn + ^ Predvajanje/zaustavitev Fn + 1 Največja/samodejna hitrost ventilatorja Fn + 2 Vklop/izklop sledilne tablice LED Fn + Num / Zagon aplikacije Control Center . Fn + Num * Vklop/..

lahko uravnavate glasnost. - Page 31

Zvočni sistem Vaš prenosnik je opremljen z visokoločljivostnim zvočnim sistemom z 2 zvočnikoma, ki ima certifikat Dolby ® *. V meniju Dolby lahko v pogovornem oknu Lastnosti zvočni- kov prilagodite osebne nastavitve. To zagotavlja optimalno podporo za vse sodobne programe in igre . Zunanji zvočni priključki Vaš prenosnik je opremljen z vgrajenimi stereo zvočniki, s katerimi lahko brez pot- rebe po dodatnih zunanjih napravah predvajate zvok. Zunanji priključki omogočajo priklop prenosnika na številne zunanje naprave. S kombinacijo tipk Fn+F5 / Fn+F6 lahko uravnavate glasnost. ..

Brezžični omrežni vmesnik WLAN - Page 32

Brezžični omrežni vmesnik WLAN Brezžični omrežni vmesnik WLAN je neobvezna oprema, ki omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustreznim sprejemnikom. Preberite opis zahtevanih pogojev. Funkcijo brezžičnega omrežnega vmesnika LAN lahko vključite oziroma izključite v meniju sistema Windows ® in je tovarniško že vklopljena. Funkcije brezžičnega omrežja WLAN ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (na primer v bolnišnicah, na letalu itd.). Na- pravo vklopite le, če je mogoče zagotoviti, da teh naprav ne boste ovirali ali motil..

Večstandardni bralnik kartic - Page 33

• Tiskanje s tiskalnikom Bluetooth. • Uporaba tipkovnice in miške Bluetooth. • Povezovanje z omrežjem PAN (Personal Area Network). Hitrost prenosa podatkov z brezžično tehnologijo Bluetooth se lahko razlikuje od naprave do naprave oziroma glede na pogoje okolice. Z napravo Bluetooth lahko po- datke prenašamo tudi skozi stene, žepe oblačil in aktovke. Prenos podatkov med napra- vami Bluetooth poteka z visokofrekvenčnimi valovi pri frekvenci 2,4 gigahercev (GHz). Funkcije Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (na primer v bolnišnic..

Odstranjevanje pomnilniške kartice - Page 34

− Kartico do konca potisnite v režo bralnika. Odstranjevanje pomnilniške kartice − Pri odstranjevanju kartice najprej potisnite v režo, da sprostite varovalo. − Sedaj izvlecite kartico iz reže in jo ustrezno shranite. Priključek USB Priključek Universal Serial Bus je standardni vmesnik za priklop naprav za vnos po- datkov, optičnih bralnikov in drugih dodatnih naprav. Priključki USB 3.0 so povsem združljivi. Da preprečite poškodbe kontaktov, pazite, da se medsebojno natanko pri- legata vtič in vtičnica. Zaradi razporeditve kontaktov je vtič v vtičnico mo- goče priklju..

Varnostna ključavnica Kensington - Page 35

Varnostna ključavnica Kensington S tako imenovano varnostno ključavnico Kensington 20 lahko prenosnik zaščitite pred krajo. To varnostno ključavnico s kablom lahko kupite v specializirani trgovini z dodatno opremo. Varnostno ključavnico namestite tako, da kabel zavijete okrog nepremičnega pred- meta, na primer okrog noge mize. Nato vstavite ključavnico v pripravo Kensington in obrnite ključ, da jo zaklenete. Ključ shranite na varno. Ponastavitev prenosnika na tovarniške nastavitve Če se sistem ne odziva pravilno in ga je treba obnoviti, uporabite programsko opremo, priloženo va..

Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve - Page 36

• Odstrani vse Izbrisani bodo vsi podatki, programi in nastavitve. • Obnovi Računalnik se bo znova zagnal in obnovil tovarniške nastavitve. • Ponastavitev s trdega diska brez varnostnega kopiranja uporabniških podatkov Nepreklicno bodo izbrisani vsi podatki na računalniku. Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve. • Ponastavitev s trdega diska z varnostnim kopiranjem uporabniških po- datkov Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve in ohranjeni bodo vsi uporabni- ški podatki v mapi C:\USERS . − Kliknite Naprej in upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu, da obnovite..

Osvežitev naprave - Page 37

Osvežitev naprave − Prikažite meni Start. − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. − V meniju pritisnite ali kliknite možnost Obnovitev . − Pritisnite ali kliknite ukaz Začni . − Za osvežitev računalnika v pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite možnost obnovitve sistema Ohrani moje datoteke . Ponastavitev naprave − Prikažite meni Start. − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. − V meniju pritisnite ali kliknite možnost Obnovitev . − Prit..

Zagon programa za nastavljanje strojne programske - Page 38

Nastavitev strojne programske opreme UEFI V nastavitvi strojne programske opreme UEFI (osnovnih strojnih nastavitvah vašega sistema) imate več možnosti nastavitev delovanja vašega prenosnega računalnika. Spreminjate lahko na primer delovanje vmesnikov, varnostne nastavitve ali nastavit- ve upravljanja z napajanjem. Prenosnik je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. Nastavitve spreminjajte le, če je to nujno potrebno in če ste dobro seznan- jeni z različnimi možnostmi nastavitev. Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Nastavitveni..

- Page 39

Prenosnega računalnika ni mogoče vklopiti − Če prenosni računalnik deluje na baterije, ga priklopite na električni napajalnik in poskrbite, da bo akumulatorska baterija napolnjena oziroma da se bo polnila. − Če je prenosni računalnik že priklopljen na električni napajalnik, izklopite elekt- rični napajalnik iz električne vtičnice in vanjo za preizkus npr. priklopite svetilko. Če tudi svetilka ne deluje, se za nasvet obrnite na električarja. Zaslon je povsem temen. • Ta napaka ima lahko različne vzroke: • Indikatorska lučka delovanja (stikalo za vklop/izklop) ne sveti..

Prva pomoč pri težavah s strojno opremo - Page 40

− Z levim gumbom miške kliknite Upravljanje diskov in pogovorno okno, ki se nato odpre, potrdite s klikom gumba OK redu. − Za lažjo uporabo maksimirajte naslednje pogovorno okno. 1 V spodnjem delu okna  je prikazan dodatni trdi disk. − Z desnim gumbom miške kliknite v zgoraj označeno območje  . − Izberite prvo prikazano možnost in jo potrdite s klikom z levim gumbom miške. − Tako dolgo klikajte gumb Naprej , dokler se ne prikaže gumb Dokončaj , ki ga potrdite. Po nekaj sekundah se v Raziskovalcu sistema Windows prikaže trdi disk, ki ga nato lahko uporabljate. Služ..

Potrebujete dodatno pomoč? - Page 41

Potrebujete dodatno pomoč? Če imate kljub predlogom v prejšnjem poglavju še vedno težave, se obrnite na tele- fonsko podporo ali obiščite spletno stran www.medion.com. Pomagali vam bomo. Preden pa se obrnete na tehnološki center, pripravite naslednje podatke: • Ali ste spreminjali oziroma nadgradili začetno konfiguracijo računalnika? • Kakšne dodatne periferne naprave uporabljate? • Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? • Katero programsko opremo ste uporabljali, ko se je pojavila napaka? • Kaj ste že naredili, da bi rešili težavo? Pod..

Nadgradnje, predelave in - Page 42

− Ko greste na letališču skozi kontrolo prtljage, vam svetujemo, da pošljete pre- nosnik in vse magnetne nosilce podatkov (zunanji trdi diski) skozi rentgensko napravo (naprava, na katero odstavite svojo prtljago). Izogibajte se magnetnega detektorja (konstrukcija, skozi katero se sprehodite) ali magnetne palice (pripo- moček varnostnikov), ker lahko ti dve napravi uničita vaše podatke. Vzdrževanje V notranjosti ohišja prenosnika ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževa- ti ali čistiti. − Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse povezovalne kable. − Prenosni..

9241-307 - Page 43

− Notranje sestavne dele prenosnika lahko poškoduje elektrostatična razelek- tritev (ESD). Popravila in nadgradnje oz. spremembe sistema opravljajte samo na mestu, zaščitenem pred elektrostatično razelektritvijo. Če takšno mesto ni na voljo, si nadenite antistatično zapestnico ali se dotaknite dobro prevodnega kovinskega predmeta. Popravila, ki so potrebna zaradi nestrokovnega ravnanja, so plačljiva. Recikliranje in odlaganje med odpadke Če imate vprašanja o odlaganju med odpadke, se obrnite na svoje prodajno mesto ali na naš servis. Embalaža Naprava je za zaščito pred poš..

5 Pikslov - Page 44

Sestava slikovnih pik 5 Pikslov Celice Nadomestni podpiksli Piksli modro zeleno rdeče 5 Pikslov Vrste napak slikovnih pik • Vrsta 1: trajno svetleče slikovne pike (svetlejša bela točka), čeprav niso dobile ukaza krmiljenja. Bela slikovna pika nastane s svetenjem vseh treh podpik. • Vrsta 2: nesvetleče slikovne pike (temnejša črna točka), čeprav je krmiljenje dalo ukaz. • Vrsta 3: neobičajne ali okvarjene rdeče, zelene ali modre podpike (npr. trajno polosvet- ljene podpike, ki ne svetijo z eno barvo, ki utripajo ali migljajo, a niso vrst 1 ali 2). Dopolnitev: skupina vrste ..

Tehnični podatki - Page 45

Ločljivost Vrsta 1 Vrsta 2 Vrsta 3 Skupina Vrsta 1, Vrsta 2 Skupina Vrsta 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3 Tehnični podatki Splošno Vrsta sistema X7855 Vgrajene dodatne naprave 2 stereo zvočnika Dimenzije (Š x G x V v mm) 418,7 x 289 x 27,4 Teža približno 3,0 kg (z akumulatorsko baterijo) Vgrajen delovni pomnilnik (RAM) 16 GB Vrsta pomnilnika DDR4 HDD 1 TB SSD 256 GB Zaslon velikost približno 43,9 cm (17,3") Največja ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik Električni napajalnik AC/DC Chicony A11-200P1A Potrebna napetost električnega omrežja 100 - 240 V~ 50/60 Hz Vhodn..

OPOZORILO! - Page 46

OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! − V ohišju ni nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. − Ne odpirajte ohišja, da ne pride do udara električnega toka. Akumulatorska baterija CLEVO PA70BAT-4 4S1P Napetost 15V Kapaciteta 4440mAh Energija 66 Wh Čas delovanja približno 2 - 4 u (odvisno od nastavitev prenosnega računalnika in načina uporabe) Pogoji okolice Najmanjša tem..

Informacije o WLAN/Bluetooth® - Page 47

Priključki za zvok 1 x zvočni izhod/digitalni zvočni izhod (S/P-DIF, optični), 1 x vhod za mikrofon 1 x zvočni izhod Informacije o WLAN/Bluetooth® Frekvenčno območje: 2,4 GHz/ 5 GHz Standard WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Šifriranje: WEP/WPA/WPA2 Frekvenčno območje v MHz Kanal Največja oddajna moč v dBm 2400 – 2483,5 1 – 13 19,6 BT 2400 – 2480 -- 15,6 5150 – 5250 36 – 48 22,3 5250 – 5350 52 – 64 22,3 5470 – 5725 100 – 140 22,4 Tehnični podatki 47

..

Kolofon - Page 48

Kolofon Copyright © 2017 Stanje: 3. november 2017, 11:32 AM Vse pravice pridržane. Navodilo za uporabo je zaščiteno z zakonom o avtorskih in soro- dnih pravicah. Razmnoževanje na mehanski, elektronski in kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja izdelovalca je prepovedano. Imetnik avtorskih pravic je podjetje: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Nemčija Navodila za uporabo so na voljo za prenos na storitvenem portalu www.medion.com/si/. Optično lahko preberete tudi zgoraj navedeno kodo QR in navodilo z omenjenega portala naložite na mobilno napravo. Kolofon 48

..

Index - Page 49

Index A Akumulatorske baterije .......................... 19 B Baterijsko napajanje Polnjenje baterije ................................. 26 Praznjenje baterije ............................... 26 Zmogljivost baterije ............................. 27 Bluetooth ................................................... 32 C Caps Lock – velike črke ............................ 22 D Drsna ploščica ........................................... 30 E Električno napajanje ............................... 24 Napajanje iz električnega omrežja .... 24 Stikalo za vklop/izklop ......................... 24 ..

- Page 50

T Tehnični podatki Akumulatorska baterija ....................... 46 Električni napajalnik AC/DC ................. 45 Priključki ................................................ 46 Priključki za zvok .................................. 47 Zaslon ..................................................... 45 Tipkovnica ................................................. 28 Tovarniške nastavitve .............................. 35 U UEFI ............................................................. 38 Ukrepi za zaščito zaslona ........................ 20 Uporaba v omrežju .........................

cena medkrajevnih telefonskih pogovorov - Page 51

Distributer: MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN NEMČIJA POPRODAJNA PODPORA www.medion.com/si/ 01/60 01 870 IZDELEK: MD 61650 80370 12/2017 cena medkrajevnih telefonskih pogovorov 3 LETA GARANCIJE SLO SLO

..

Sponsored links

Latest Update