Medion Akoya E6437 E643x/p668x/s642x/s662x Modelleri Kullanma Kılavuzu Manual Turkish

AKOYA E6437 Language

Download Medion Akoya E6437 E643x/p668x/s642x/s662x Modelleri Kullanma Kılavuzu Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

39,6 cm/15,6“ Dizüstü Bilgisayar - Page 1

39,6 cm/15,6“ Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu

..

Içindekiler - Page 2

2 Içindekiler 1. Bu kullanım kılavuzu hakkında .................................................................. 4 1.1. Sembol açıklaması ................................................................................................ 4 1.2. Amacına uygun kullanım ................................................................................... 5 2. Uygunluk bilgisi ........................................................................................... 6 2.1. WLAN hakkında bilgiler ...................................................................................... 7 3. T..

- Page 3

3 12.4. CD/DVD yazıcı ile ilgili konular ....................................................................... 29 13. Ses sistemi .................................................................................................. 29 13.1. Harici audio bağlantıları .................................................................................... 29 14. Ağ işletimi ................................................................................................... 30 14.1. Ağ bağlantısı ...............................................................................................

İç mekanlarda kullanım - Page 4

4 1. Bu kullanım kılavuzu hakkında Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu özenle okuyun ve güvenlik uyarılarına mutlaka uyun! Bu cihaz ile yapılacak tüm işlemler yalnızca bu kullanım kılavuzunda tarif edilenlerle sınırlı kalmalıdır. Bu kullanım kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak muhafaza edin. Ciha- zı başka bir kullanıcıya vermek istediğinizde, lütfen beraberinde bu kul- lanım kılavuzunu da verin. 1.1. Sembol açıklaması TEHLİKE! Mutlak hayati tehlikelere karşı uyarı! UYARI! Olası hayati tehlikelere ve/veya ağır, kalıcı..

Kutup işareti - Page 5

5 Resim A Resim B Kutup işareti DC fişli cihazlarda bu semboller, fişin kutuplarını işaretler; iki ku- tup türü vardır: İç artı ve dış eksi (Resim A) veya iç eksi ve dış artı (Resim B). 1.2. Amacına uygun kullanım Bu cihaz, elektronik doküman ve multimedya içeriklerinin kulla- nımı, yönetimi ve işlenmesi ve dijital iletişim için tasarlanmıştır. Cihaz endüstriyel/ticari kullanım için değil, sadece kişisel kulla- nım için tasarlanmıştır. Cihazın amacına uygun kullanılmaması durumunda garantisinin geçerliliğini yitireceğini lütfen dikkate alın:..

2. - Page 6

6 2. Uygunluk bilgisi Bu cihaz ile birlikte aşağıdaki telsiz donanımları teslim edilmiştir: • Kablosuz LAN • Bluetooth İşbu belge ile cihazın aşağıdaki Avrupa yönergeleri ile uyumlu olduğunu beyan et- mekteyiz: • RE Yönergesi 2014/53/AB • Ekolojik Tasarım Yönergesi 2009/125/AT • RoHS Yönergesi 2011/65/AB. Cihazınızın 5 GHz frekans aralığında bir ağ bağlantısı ile çalışma çözümü ise dahili kablosuz LAN, AB ülkelerinde kullanım (lar. Tablo) sadece bina içlerinde izin verdi. Uygunluk beyanlarının tamamını www.medion.com/conformity adresinde b..

Frekans aralığı/MHz - Page 7

7 2.1. WLAN hakkında bilgiler Frekans aralığı: 2,4 GHz/ 5 GHz WLAN standardı: 802.11 a/b/g/n/ac Şifreleme: WEP/WPA/WPA2 Frekans aralığı/MHz Kanal maks. sinyal gücü/dBm 2400 - 2483,5 1 - 13 < 20 5150 - 5250 36 - 48 < 23 5250 - 5350 52 - 64 < 23 5470 - 5725 100 - 140 < 30 5735 - 5835 149 - 165 -- (varsa < 14) 3. Ticari markaya ilişkin bilgiler Windows®, Microsoft® firmasinin tescilli markasıdır. Intel, Intel logosu, Intel Inside, In- tel Core, Ultrabook ve Core Inside, ABD ve diğer ülkelerdeki Intel Corporation’ın mar- kalarıdır. , HDMI logosu ve High-Def..

4.2. - Page 8

8 TEHLİKE! Boğulma tehlikesi! Ambalaj folyoları yutulabilir veya amacına uygun olma- yan şekilde kullanılabilir, bu nedenle boğulma tehlikesi söz konusudur! ` Folyo veya plastik poşet gibi ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 4.2. İşletim güvenliği Lütfen bu bölümü dikkatle okuyun ve belirtilen tüm açıklamala- ra uyun. Bu şekilde dizüstü bilgisayarınızın istikrarlı çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını güvence altına almış olursunuz. İçeri giren sıvı, elektrik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. ` Cihazı, su damlamasına ve sıçraması..

- Page 9

9 Cihazın yarıkları ve delikleri havalandırma amaçlıdır. ` Bu deliklerin kapatılmamasına dikkat edin. Aksi takdirde bu durum aşırı ısınmaya sebep o. ` Yarıktan ve deliklerden cihazın iç kısmına herhangi bir nesne sokmayın. Bu, kısa devreye, elektrik çarpmasına, hatta yangına yol açabilir ve cihazınızda hasar yaratır. Aşağıdaki durumlarda cihazı hemen kapatın ya da hiç açma- yın, elektrik fişini çekin ve müşteri hizmetlerine başvurun: • Elektrik adaptöründe veya adaptöre takılı olan elektrik kablo- sunda ya da fişte erime veya hasar varsa. ` H..

10 - Page 10

10 4.5. Kurulum yeri • Dizüstü bilgisayarınızı ve buna bağlı tüm cihazları nemden uzak tutun ve toza, sıcağa ve güneş ışınlarına maruz bırakma- yın. Bu açıklamaların dikkate alınmaması, arızalara ya da di- züstü bilgisayarınızın hasar görmesine yol açabilir. • Dizüstü bilgisayarınızı açık havada kullanmayın, çünkü yağ- mur, kar vs. gibi dış etkenler dizüstü bilgisayara zarar verebilir. • Dizüstü bilgisayarın düşmesini önlemek için tüm bileşenleri sağlam, düz ve titreşimsiz bir zemin üzerine koyup çalıştırın. • Dizüst..

4.7. - Page 11

11 4.7. Güç beslemesi UYARI! Elektrik çarpma tehlikesi! Elektrik adaptörü içerisinde akım ileten parçalar bulun- maktadır. Bunlarda istenmeyen kısa devreler meydana geldiğinde, elektrik çarpma veya yangın tehlikesi oluşa- bilir! ` Elektrik adaptörünün muhafazasını açmayın. • Elektrik prizi dizüstü bilgisayarın yakınında bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır. • Dizüstü bilgisayarın elektrik beslemesini (elektrik adaptörü üzerinden) kesmek için elektrik fişini prizden çekip çıkarın. • Dizüstü bilgisayarın elektrik adaptörünü yalnızca ..

4.8. - Page 12

12 4.8. Kablo bağlantısı • Kabloyu, kimsenin üzerine basmayacağı ya da ayağının takıl- mayacağı şekilde kullanın. • Kablonun üzerine herhangi bir nesne koymayın, aksi halde bunlar hasar görebilir. • Klavye, fare, ekran vs. gibi çevre birimlerini, cihazların veya dizüstü bilgisayarın hasar görmemesi için sadece bilgisa- yar kapalıyken bağlayın. Bazı aygıtlar dizüstü bilgisayar çalı- şır durumdayken de bağlanabilir. Bu genellikle USB bağlantı- sı üzerinden takılan aygıtlar için geçerlidir. Her durumda ilgili kullanım kılavuzundaki açıklama..

UYARI! - Page 13

13 4.9. Bataryaya ilişkin bilgiler UYARI! Patlama tehlikesi! Bataryanın usulüne aykırı bir şekilde değiştirilmesi du- rumunda patlama tehlikesi ` Bataryanın, çevre sıcaklıklarında belirtilen maksimum sıcaklıktan daha fazla ısınmasını önleyin. ` Bataryayı asla açmayın. ` Bataryayı açık ateşe atmayın. ` Bataryaya kısa devre yapmayın. ` Yalnızca aynı veya üretici tarafından tavsiye edilen eşdeğer tipte bir batarya ile değiştirin. ` Kullanılmış bataryaları üreticinin öngördüğü şekilde bertaraf edin. Bataryanızın kullanım ömrünü ve performan..

Aşırı zorlanması halinde ekran hasar görebilir. - Page 14

14 tarafından değiştirilmelidir. 4.10. Touchpad ile ilgili notlar Touchpad başparmak veya başka bir parmak ile kullanılır ve ten üzerinden aktarılan enerjiye karşı duyarlıdır. Touchpad üzerinde- ki toz ya da yağlar, Touchpad’in hassasiyetini olumsuz etkiler. • Tükenmez kalem ya da başka nesneler kullanmayın, çünkü bunlar Touchpad’in arızalanmasına yol açabilir. • Touchpad’in yüzeyindeki tozları ya da yağları yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle silin. 4.11. Ekranı korumaya yönelik önlemler Ekran, ince camdan yapılmış olması nedeniyle diz..

UYARI! - Page 15

15 5. Ergonomi UYARI! Gözlerinizi korumak için göz kamaştırma etkisinden, yansımalardan ve yoğun aydınlık-karanlık kontrastları önleyin. Gün ışığı nedeniyle çalışma alanının en aydınlık yeri olduğun- dan, dizüstü bilgisayarı hiçbir zaman pencere yakınına yerleştir- meyin. Bu yoğun aydınlık, gözlerin daha koyu olan ekrana uyum sağlamasını zorlaştırır. Dizüstü bilgisayar daima pencere önüne paralel bir bakış yönünde yerleştirilmelidir. Pencere tam arkanızda olacak şekilde olan kurulum yanlıştır, çünkü bu durumda gün ışığının e..

TEHLİKE! - Page 16

16 6. Teslimat kapsamı Lütfen teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir eksiklik du- rumunda, alış tarihinden itibaren 14 gün içinde, bizi haberdar edin. Satın aldığınız ürünle birlikte şunlar teslim edilmiştir: • Dizüstü bilgisayar • Bağlantı kablolu harici adaptör TEHLİKE! Boğulma tehlikesi! Ambalaj folyoları yutulabilir veya amacına uygun olma- yan şekilde kullanılabilir, bu nedenle boğulma tehlikesi söz konusudur! ` Folyo veya plastik poşet gibi ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. UYARI! Üretim ve nakliye sırasın..

7. - Page 17

17 7. Görünümler 8 9 2 1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21 (resim temsilidir)

..

- Page 18

18 1 Mikrofon 2 Kamera 3 Kamera LED’i 4 Ekran 5 Konuşmacı 6 Açma/kapatma düğmesi 7 Klavye 8 Touchpad 9 Pil şarj göstergesi 10 Kensington® kilit yuvası 11 LAN ağ bağlantısı (RJ-45) 12 HDMI bağlantısı 13 USB bağlantısı 3.0 (tip A) 14 Audio Kombo (Mic-in, Audio-out) 15 Çoklu kart okuyucu 16 USB bağlantısı 3.1 (tip C) (opsiyonel) 17 USB bağlantısı 2.0 18 Optik sürücü (opsiyonel) 19 Disk çıkarma tuşu (opsiyonel) 20 Acil çıkarma deliği (opsiyonel) 21 Güç adaptörü bağlantısı

..

UYARI! - Page 19

19 8. İlk işletime alma Dizüstü bilgisayarınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilmek ve yüksek kullanım ömrü sağlamak için bu el kitabının başındaki “İşletim güvenliği” bölümünü okumuş olma- lısınız. Dizüstü bilgisayarın kurulumu eksiksiz yapılmıştır; hiçbir sürücü yüklemenize gerek kalmadan bilgisayarı hemen başlatabilirsiniz. ` Birlikte teslim edilen elektrik adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlayın. Ardından elektrik kablosunu adaptöre bağlayın ve bir prize takın. ` Ekranı başparmağınız ve işaret parmağınız ile isted..

9.2.1. - Page 20

20 9. Güç beslemesi 9.1. Açma/kapatma düğmesi ` Dizüstü bilgisayarın kapağını açın ve dizüstü bilgisayarı açmak veya kapatmak için kısa süreliğine açma/kapatma düğmesine basın. İşletim sisteminden bağımsız olarak dizüstü bilgisayar, düğmeye 4 saniyeden daha uzun süre kesintisiz bir şekilde basıldığında kapatılır. UYARI! Sabit diske ya da optik sürücüye erişim sırasında dizüstü bilgisayarını- zı kapatmayın. Aksi halde veriler kaybolabilir. Sabit diski korumak için di- züstü bilgisayarı kapattıktan sonra, tekrar açmadan önce her zam..

UYARI! - Page 21

21 Lisans sözleşmesi Lütfen lisans sözleşmesini dikkatlice okuyun. Metin, yazılım ürününüzün kullanımına ilişkin önemli yasal açıklamalar içermektedir. Metnin tamamını görmek için kaydır- ma çubuğunu, dokümanın sonuna ulaşana kadar fareyle aşağı kaydırmalısınız. I ac- cept the agreemen (Sözleşmeyi kabul ediyorum) kutucuğunu tıklayarak sözleşmeyi onaylamış olursunuz. Yalnızca bu yolla ürünü belirtilen koşullar çerçevesinde kullan- ma hakkını kazanırsınız. Bir bilgisayar adı girdikten sonra, uygun bir internet bağlantısına sahip olma..

UYARI! - Page 22

22 5) Gerekirse istediğiniz bölgeyi seçin. UYARI! Seçtiğiniz dil paketi kullanılamıyorsa, seçtiğiniz dilin üzerine tıklayın ve dil paketini tekrar kaldırın. Ardından tekrar Adım 1) ile başlayın ve önce- likle İngilizce dil paketini yükleyin. İngilizce dil paketini başarılı bir şekil- de yükledikten sonra istediğiniz herhangi bir dili ekleyebilirsiniz. 6) Seçtiğiniz dilin üzerine tekrar tıklayın. 7) Şimdi seçtiğiniz dili sistem dili olarak ayarlamak için Varsayılan Yap butonu- na tıklayın. 8) Seçtiğiniz dili tekrar seçin, Seçenekler seçeneğini be..

UYARI! - Page 23

23 9.4. Bataryaların genel kullanımı Batarya kullanımı esnasında bataryanın kapasitesinin tam kapasiteyle kullanılması ve böylece bataryanın kullanım ömrünün mümkün olduğunca uzun olması için ba- taryanın doğru şekilde kullanılması ve şarj edilmesi önemlidir. En uygun şarj sıcaklığı yakl. 20° C’dir. Güvenlik uyarılarını da mutlaka dikkate alın! ` Cihazınızı uzun süre kullanmayacağınız zaman bataryayı doğru şekilde depola- maya dikkat edin. ` Ayda bir kere komple bir deşarj etme ve şarj etme döngüsü uygulayın.Ardından cihazı akü kapa..

UYARI! - Page 24

24 9.5.3. Şarj kapasitesi Çalışma süresi elektrik tasarrufu ayarlarına göre değişir. Dizüstü bilgisayarınız, örn. DVD oynatma gibi belirli uygulamalarda daha yüksek bir performans gerektirir. UYARI! Düşük şarj durumunda uyarı sinyallerini iptal ederseniz, dizüstü bilgisa- yarınız kapatılır. 9.6. Güç yönetimi (Power Options) Dizüstü bilgisayarınız, batarya kullanma süresinin maksimum duruma getirilmesi ve toplam işletim giderlerinin azaltılması için kullanabileceğiniz otomatik ve modifiye edilebilen elektrik tasarrufu ve enerji fonksiyonları sunar. 9.6..

10.1. Ekranı açma ve kapatma - Page 25

25 10. Ekran 10.1. Ekranı açma ve kapatma Ekran, ekran menteşelerinin özel konstrüksiyonu sayesinde, ilave bir kilit gerekme- yecek şekilde kapatılır. ` Açmak için ekranı başparmağınız ve işaret parmağınız ile istediğiniz pozisyona gelene kadar yukarı kaldırın. UYARI! Hasar tehlikesi! Asla ekranı zorla açmaya çalışmayın! Buna uymamanız halinde cihaza hasar verebilirsiniz. ` Ekranın kapağını açarken, ayarlarken ve kapatırken daima elinizle ortasından tutun. ` Ekranı 120°’den daha fazla açmayın. Ekranın kapatılmasına ve açılmasına Güç Yöneti..

Touchpad’i açar veya kapatır. - Page 26

26 Tanım Fn + F2 Uçak modu Bu tuş kombinasyonuyla uçak modunu açabilir veya kapatabi- lirsiniz. Fn + F4 ECO modu Bu tuş kombinasyonu ile ECO modu etkinleştirebilir bırakabilirsiniz. Fn + F5 Daha koyu Ekran parlaklığını azaltır. Fn + F6 Daha parlak Ekran parlaklığını yükseltir. Fn + F7 Arka plan aydınlatması Enerji tasarrufunda bulunmak için takılı olan ekranın arka plan aydınlatmasını kapatır. Aydınlatma, Fn + F7 tuşlarına basarak açılır. Fn + F8 Gösterim Ekran gösterimini LCD, harici ekran veya eşzamanlı gösterim şeklinde ayarlar. Fn + F9 Touchpad To..

12. Optik sürücü (opsiyonel) - Page 27

27 11.2. Touchpad UYARI! Hasar tehlikesi! Cihazı kumanda etmek için uygun olmayan cisimler kul- lanıldığında, Touchpad kalıcı olarak hasar görebilir. ` Keskin kenarlı cisimler (örn. tükenmez kalem) kullan- mayın. 12. Optik sürücü (opsiyonel) 12.1. Disk yerleştirme Bir masaüstü bilgisayardaki optik sürücülerden farklı olarak dizüstü bilgisayar, diski sabitlemek için bir tutucu kullanır. Disk yerleştirilirken tam olarak tutucuya bastırılmasına ve yerine oturmasına dik- kat edilmelidir. UYARI! Hasar tehlikesi! Sürücüdeki hızın oldukça yüksek olması neden..

12.1.1. Bloke olmuş bir diski acil olarak çıkarma - Page 28

28 UYARI! Dizüstü bilgisayar, optik sürücüyü okurken diski sürücü- den çıkartmaya çalışmayın. 12.1.1. Bloke olmuş bir diski acil olarak çıkarma Bölme otomatik olarak açılmıyorsa, cihazda acil kilit açma düzeneği olması halinde, bölmeyi elle açabilirsiniz. ` Windows ® ’u sonlandırın ve dizüstü bilgisayarı kapatın. ` Bir direnç noktası hissedene kadar acil çıkartma deliğinin içine uzun ve sivri bir nesne (örn. düzleştirilmiş bir ataç) sokun. ` Hafif baskı uyguladığınızda sürücü kapağı açılır. ` Diski çıkarın ve dizüstü bilgisay..

12.4. CD/DVD yazıcı ile ilgili konular - Page 29

29 12.4. CD/DVD yazıcı ile ilgili konular Bu bölüm yalnızca bir CD-RW, bir kombo (CD/DVD kombinasyonu) ya da bir DVD- RW sürücüsü ile birlikte teslim edilen aygıtlar içindir. Öncelikle boş CD/DVD ile ilgili bilgiler verilecektir. Normal CD’ler bir Glas-Master tarafından preslenir ve ardından mühürlenir. Boş CD/ DVD’lere dijital bilgiler CD/DVD yazıcısının lazeriyle yazılır. Bu nedenle bunlar bilinen disklerden daha hassastırlar. Bundan dolayı özellikle üzerine yazılmamış olan boş CD/DVD’lerde aşağıdakileri mutlaka önleyin: • Güneş ışığına m..

14.1. Ağ bağlantısı - Page 30

30 14. Ağ işletimi 14.1. Ağ bağlantısı Bir ucunu RJ45 bağlantısıyla (Western soketi) dizüstü bilgisayarınızın ağ arabirimine ve diğer ucunu başka bir bilgisayara ya da Hub/Switch’e bağlayın. Ağ ile ilgili diğer açıklamaları Windows® yardımında bulabilirsiniz. 14.2. Kablosuz LAN (kablosuz ağ) Bu işlev, kablosuz olarak karşı taraf ile bir ağ bağlantısı yapmanızı mümkün kılar. Lüt- fen bunun için gerekli önkoşulları okuyun. Kablosuz LAN fonksiyonu, Windows® me- nüsü üzerinden açılır ve kapatılır ve fabrika çıkışında etkinleştirilmi..

14.3. Bluetooth - Page 31

31 14.3. Bluetooth Bluetooth teknolojisi, kısa mesafeleri kablosuz olarak köprülemek içindir. Bluetoo- th aygıtları, bilgisayarlar, mobil telefonlar, yazıcılar, klavyeler, mauslar ve diğer aygıt- lar kablosuz olarak birbiriyle iletişim kurabilecek şekilde, telsiz üzerinden veri aktarır- lar. Bluetooth kablosuz teknolojisi için çok sayıda uygulama olanağı bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan sadece birkaçı sayılmıştır: • Bir mobil telefon ile kablosuz internet bağlantısı kurmak. • Bilgisayarlar arasında ya da bilgisayar ile başka bir aygıt arasında dosya a..

15.1. Bellek kartını yerleştirme - Page 32

32 15. Kart okuyucu Bellek kartları, örneğin dijital fotoğraf alanında kullanılan ortamlardır. Bir bellek kar- tının biçimi ve kapasitesi üreticiye göre değişiklik gösterebilir. Sen kartları aşağıdaki türlerini kullanabilirsiniz: • SD, SDHC, SDXC 15.1. Bellek kartını yerleştirme UYARI! Hasar tehlikesi!! Bellek kartının yanlış yerleştirilmesi sonucu cihazda ha- sarlar meydana gelebilir. ` Bellek kartını sadece kontaklar aşağıya gelecek şekil- de kart yuvasına itin. ` Kartı dayanma noktasına kadar içeri itin. 15.2. Bellek kartını çıkarma ` Kartı ç..

17.3.1. Parmak izi sensörünün ayarlanması - Page 33

33 17. Dizüstü bilgisayarı emniyete alma 17.1. Çalıştırma parolası Dizüstü bilgisayarınızı yetkisiz kullanıma karşı bir çalıştırma parolasıyla koruyabilirsi- niz. Böylece dizüstü bilgisayarı çalıştırırken ekranda parolanın girilmesi talebi belirir. Parola UEFI-ayarı üzerinden düzenlenir. UYARI! Parolanızı güvenli bir yerde muhafaza edin. Parolanızı unutursanız, bunu silme olanağınız yoktur. Bu durumda müşteri hizmetlerinize başvurun. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için Windows ® güvenlik seçeneğini de kul- lanabilirsiniz. 17..

18. Dizüstü bilgisayarı teslimat durumuna geri - Page 34

34 ` Parmak izi başarıyla okutulduktan sonra yeni bir parmak izi taramak için açılan pencerede Kaldır düğmesine dokunun/tıklayın. ` Tüm parmak izlerini okuttuktan sonra işlemi tamamlamak için açılan pencerede Kapat düğmesine dokunun/tıklayın. 17.3.2. Parmak izlerinin kaldırılması ` Başlangıç menüsünü açın ve Ayarlar  -> Hesaplar  -> açma seçenekleri’ni seçin üzerine dokunun/tıklayın. ` İris Tanıma başlığı altında öğesinin altından (Windows Hello) alanındaki Tü- münü Kaldır düğmesine dokunun/tıklayın. 18. Dizüstü bilgisayarı..

18.2. Windows geri yükleme seçenekleriyle sistemi - Page 35

35 • Restore Bilgisayar yeniden başlatılır ve teslimat durumuna geri getirilir. − HDD’ye geri alma - kullanıcı verileri kaydedilmeden Bilgisayardaki tüm veriler kalıcı olarak silinir. Teslimat durumu geri yüklenir. − HDD’ye geri alma - kullanıcı verileri kaydedilerek Teslimat durumu yeniden oluşturulur ve C:\USERS altındaki tüm kullanıcı ve- rileri yedeklenir. − Ileri tuşuna tıklayın ve teslimat durumunu yeniden oluşturmak için ekrandaki diğer talimatları izleyin. UYARI! Her türlü yeniden oluşturma işlemini elektrik adaptörü bağlı durumday- ken ger..

UYARI! - Page 36

36 18.2.1. Bilgisayarınızı şu şekilde yenileyebilirsiniz: ` Başlat menüsünü açın. ` All apps seçeneğine dokunun veya tıklayın. ` Listeden Settings uygulamasını seçin. ` Update & Security seçeneğine dokunun veya tıklayın. ` Recovery menü seçeneğine dokunun veya tıklayın. ` Get started seçeneğine dokunun veya tıklayın. ` PC’yi yenilemek için açılan seçenek penceresinden Keep my files yenileme opsi- yonunu seçin. 18.2.2. Bilgisayarınızı şu şekilde sıfırlayabilirsiniz: ` Başlat menüsünü açın. ` All apps seçeneğine dokunun veya tıklayın...

19.1. UEFI ayarını yapma - Page 37

37 19. UEFI ayarı UEFI ayarında (sistemin temel donanım konfigürasyonu), dizüstü bilgisayarı çalıştır- mak için çok sayıda ayar seçeneği mevcuttur. Örneğin arabirimlerin işletim şeklini, güvenlik özelliklerini ya da güç beslemesinin yönetimini değiştirebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın fabrika ayarları, optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak şekilde be- lirlenmiştir. UYARI! Lütfen ayarları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda ve konfigürasyon olanakları hakkında bilgi sahibi olduğunuzda değiştirin. 19.1. UEFI ayarını yapma Konfigüra..

− - Page 38

38 Ekran siyah. • Bu hatanın çeşitli sebepleri olabilir: − İşletim göstergesi (açma/kapatma düğmesi) yanmıyor ve dizüstü bilgisayar bekleme modunda. Çözüm : Açma/kapatma düğmesine basın. − Güç tasarrufu göstergesi yanıp sönüyor. Dizüstü bilgisayar enerji tasarruf mo- dunda. Çözüm : Açma/kapatma düğmesine basın. − Arka plan aydınlatması, Fn+F7 tuşlarına aynı anda basılarak devre dışı bırakıldı. Çözüm : Fn+F7 tuşlarına aynı anda bastığınızda arka plan aydınlatması yeniden dev- reye girer. Dizüstü bilgisayar, çalışırken ke..

21. Müşteri hizmetleri - Page 39

39  penceresinin alt tarafında ilave sabit disk gösterilir. ` Farenin sağ düğmesiyle yukarıda işaretlenen  alanına tıklayın. ` Gösterilen ilk seçeneği belirleyin ve farenin sol düğmesine basarak onaylayın. ` Şimdi İleri görüntülenene dek Son üzerine tıklayın ve onaylayın. Birkaç saniye sonra sabit disk, Windows Explorer‘da gösterilir ve sabit diski kullanabilirsiniz. 21. Müşteri hizmetleri 21.1. Donanımsal sorunlarda ilk yardım Hatalı işlevler bazen basit sebeplerden, ancak bazen arızalı bileşenlerden de kaynak- lanabilir. Problemi gidermek için ..

Takılı DVD/CD’leri çıkarın. - Page 40

40 21.5. Nakliye Dizüstü bilgisayarı taşımak istediğinizde aşağıdaki açıklamaları dikkate alın: ` Dizüstü bilgisayarı kapatın. Takılı DVD/CD’leri çıkarın. ` Dizüstü bilgisayarı taşıma işleminden sonra cihaz ortam sıcaklığına alışana kadar işletime almayın. Büyük sıcaklık ya da nem farklılıklarında yoğuşma nedeniyle di- züstü bilgisayarın içinde bir elektrik kısa devresine yol açabilecek nem oluşumu meydana gelebilir. ` Dizüstü bilgisayarı kir, nem, sarsıntı ve çizilmelere karşı korumak için daima bir dizüstü bilgisayar çantas..

22.1.1. Lazer ışını ile ilgili açıklamalar - Page 41

41 22. Donanım ekleme/değiştirme ve onarım Dizüstü bilgisayarınızdaki donanım ekleme/değiştirme işlerini yalnızca yetkili uzman personele yaptırın. Kendiniz gerekli beceriye sahip değilseniz, uygun bir servis tek- nisyenini görevlendirin. Dizüstü bilgisayarınızla ilgili teknik problemleriniz olduğun- da lütfen müşteri hizmetlerinize başvurun. Bir tamirin gerekli olması durumunda lütfen tarafımızdan yetkili kılınmış servis part- nerimize başvurun. 22.1. Servis teknisyeni için açıklamalar ` Dizüstü bilgisayar gövdesinin açılması ve bilgisayara donan..

23. Geri dönüşüm ve bertaraf etme - Page 42

42 23. Geri dönüşüm ve bertaraf etme Bertaraf etmeye ilişkin sorularınız için lütfen satış noktasına ya da servisimize başvurun. AMBALAJ Cihaz, taşıma hasarlarına karşı korumak için bir ambalaj içerisinde bulu- nur. Ambalajlar hammaddelerdir, böylece tekrar değerlendirilme özellik- lerinden dolayı atık toplama merkezine teslim edilebilirler. CİHAZ Cihaz, entegre bir bataryaya sahiptir. Cihazı, kullanım ömrünü tamam- ladıktan sonra kesinlikle normal ev çöpüne atmayın, yerel idarelerden elektrikli ve elektronik hurda toplama merkezleri üzerinden çevreye u..

Piksel hatası tipleri: - Page 43

43 Piksel hatası tipleri: • Tip 1: Etkinleştirilmemiş olsa da, sürekli yanan piksel (açık, beyaz nokta). Bir beyaz pik- sel her üç alt pikselin yanmasıyla meydana gelir. • Tip 2: Etkinleştirilmesine rağmen, yanmayan piksel (koyu, siyah nokta) • Tip 3: Kırmızı, yeşil ya da mavi renkteki normal dışı ya da arızalı alt piksel (örn. sürekli yarı parlaklıkta yanar, belirli bir renkte yanmaz, yanıp söner ya da titrer, ancak tip 1 veya tip 2 değildir) Ekleme: Cluster Tip 3 (= 5 x 5 piksellik bir bloktaki iki ya da daha fazla alt pikselin devre dışı kalması.) Bir..

25. Künye - Page 44

44 25. Künye Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu telif hakları uyarınca koruma altındadır. Üreticinin yazılı izni olmaksızın mekanik, elektronik veya herhangi bir başka yolla ço- ğaltma yasaktır. Telif hakkı, aşağıdaki firmaya aittir: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Almanya Teknik ve görsel değişiklikler yapma hakkı saklıdır ve yazım hataları için sorumluluk kabul edilmez.

..

26. Index - Page 45

45 26. Index A Ağ bağlantısı işletimi ................................. 30 Ağ bağlantısı ........................................... 30 Kablosuz LAN ......................................... 30 Önkoşullar ............................................... 30 Amaca uygun kullanım ............................... 5 B Bağlantıları kurma Kablo bağlantısı ..................................... 12 Bakım .............................................................. 40 Batarya Batarya şarjını boşaltma ..................... 23 Bataryayı şarj etme ............................... ..

letzte Seite - Page 46

46 letzte Seite Teslimat kapsamı ........................................ 16 Touchpad ................................................ 14, 27 U Uçak modu .................................................... 31 UEFI ayarı ................................................ 33, 37 USB bağlantısı .............................................. 32 Uygunluk bilgisi ............................................. 6 V Veri yedekleme ............................................... 9

..

Sponsored links

Latest Update