• Supports Intel 7th and 8th Gen processors - Dell Latitude 7390 Manual

Sponsored links

Latitude 7390
Quick Start Guide
Stručná příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka
1
Connect the power adapter and
press the power button
Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania
Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Podpora a príručky produktu
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell
Dell.com/contactdell
Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo | Zákonom vyžadované
a bezpečnostné informácie
Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model
Směrnicový model | Szabályozó modell
Formalne oznaczenie modelu | Regulačný model
P28S
Regulatory type
Směrnicový typ | Szabályozó típus
Formalne oznaczenie typu | Regulačný typ
P28S002
Computer model
Model počítače | Számítógépmodell
Model komputera | Model počítača
Latitude-7390
2017-09
• Supports Intel 7th and 8th Gen processors
• Infrared camera with narrow border touch screen (optional)
• Precision touchpad
• Podporuje procesory Intel 7. a 8. generace
• Infračervená kamera s dotykovou obrazovkou s úzkým okrajem (volitelné)
• Přesná dotyková podložka
• Támogatja a 7. és 8. generációs Intel processzorokat
• Infravörös kamera keskeny szegélyű érintőképernyős kijelzővel (opcionális)
• Precíziós érintőpanel
• Obsługuje procesory Intel siódmej i ósmej generacji
• Kamera na podczerwień w modelach z ekranem dotykowym i wąską ramką
(opcjonalna)
• Precyzyjny panel dotykowy
• Podpora procesorov Intel 7. a 8. generácie
• Infračervená kamera s dotykovou obrazovkou s úzkym rámom (voliteľné)
• Dotykový panel Precision
What’s New
Novinky
|
Újdonságok
Nowości
|
Čo je nové
© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

Sponsored links