Quick Start Guide - Dell Vostro 3578 Manual

Sponsored links

Vostro 3578
Quick Start Guide
Stručná příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka
1
Connect the power adapter and
press the power button
Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania
Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Podpora a príručky produktu
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell
Dell.com/contactdell
Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo | Zákonom vyžadované
a bezpečnostné informácie
Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model
Směrnicový režim | Szabályozó mód
Formalne oznaczenie modelu | Regulačný model
P63F
Regulatory type
Směrnicový typ | Szabályozó típus
Formalne oznaczenie typu | Regulačný typ
P63F002
Computer model
Model počítače | Számítógépmodell
Model komputera | Model počítača
Vostro 3578
2017-11
© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.
© 2017 Intel Corporation.
What’s New
Novinky
|
Újdonságok
Nowości
|
Čo je nové
• Supports Intel
®
Kaby lake Celeron UMA processors
• Supports Intel
®
Kaby lake Pentium UMA processors
• Podporuje procesory Intel
®
Kaby lake Celeron UMA
• Podporuje procesory Intel
®
Kaby lake Pentium UMA
• Támogatja az Intel
®
Kaby lake Celeron UMA processzorokat
• Támogatja az Intel
®
Kaby lake Pentium UMA processzorokat
• Obsługa procesorów UMA Intel
®
Kaby lake Celeron
• Obsługa procesorów UMA Intel
®
Kaby lake Pentium
• Podpora procesorov Intel
®
Celeron Kaby Lake s grafickou kartou UMA
• Podpora procesorov Intel
®
Pentium Kaby Lake s grafickou kartou UMA
Locate Dell apps in Windows 10
Vyhledejte aplikace Dell v systému Windows 10 | Dell-alkalmazások keresése
a Windows 10-ben | Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 10
Umiestnenie aplikácií Dell v systéme Windows 10
SupportAssist
Scan, optimize, update, and get support for your
computer
Kontrolujte, optimalizujte, aktualizujte a získejte podporu
pro svůj počítač
Átvizsgálás, optimalizálás, frissítés és támogatás a
számítógéphez
Skanowanie, optymalizacja, aktualizacja i pomoc
techniczna dla Twojego komputera
Testujte, optimalizujte a aktualizujte svoj systém a získajte
potrebnú pomoc

Sponsored links