Asus Pro B8430ua User Manual Dutch (6.94 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Dutch (6.94 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

e-Handleiding - Page 1

Eerste editie december 2015 DU10628 e-Handleiding

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 2

2 Gebruikershandleiding notebook PC Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, ..

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware - Page 3

Gebruikershandleiding notebook PC 3 Inhoudsopgave Over deze handleiding ............................................................................................ 7 In deze handleiding gebruikte conventies ............................................................ 9 Pictogrammen ................................................................................................................. 9 Typografie ......................................................................................................................... 9 Veiligheidsmaatregelen ........................................

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10 - Page 4

4 Gebruikershandleiding notebook PC Het toetsenbord gebruiken ................................................................................... 46 Functietoetsen ................................................................................................................. 46 Windows® 10-toetsen ................................................................................................... 48 Toetsenbord als numeriek toetsenblok .................................................................. 48 Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10 De eerste keer starten ...........................

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 5

Gebruikershandleiding notebook PC 5 Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) .................................... 72 POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen ....................................................................................................................... 72 BIOS ................................................................................................................................ 72 Het BIOS openen ...........................................................

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 6

6 Gebruikershandleiding notebook PC Non-voice apparatuur .................................................................................................. 121 FCC-verklaring (Federal Communications Commission) ................................. 123 Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) ....... 124 Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) ................................ 125 CE-markering ................................................................................................................... 125 Draadloos gebruikskanaal voor verschille..

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware - Page 7

Gebruikershandleiding notebook PC 7 Over deze handleiding Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software- opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw notebook. Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de notebook. Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10 Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows ® 10 op uw notebook. Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 8

8 Gebruikershandleiding notebook PC H oofdstuk 5: Uw notebook upgraden Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het vervangen en bijwerken van onderdelen van uw notebook. Tips en veelgestelde vragen In dit gedeelte vindt u enkele aanbevolen tips en veelgestelde vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor het onderhouden en oplossen van gebruikelijke problemen met uw notebook. Bijlagen Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw notebook.

..

In deze handleiding gebruikte conventies - Page 9

Gebruikershandleiding notebook PC 9 In deze handleiding gebruikte conventies Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld: BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien. OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken. WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw notebook ..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 10

10 Gebruikershandleiding notebook PC Veiligheidsmaatregelen Uw Notebook PC gebruiken Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F). Zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met dit vermogen. Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij een lichaamsdeel staan om ongemakken of verwondingen door blootstelling aan hitte te voorkomen. Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw notebook. Wanneer de Notebook PC AAN staa..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 11

Gebruikershandleiding notebook PC 11 Zorg voor uw Notebook PC Haal de wisselstroom los en verwijder de accu (indien van toepassing) voordat u uw Notebook PC reinigt. Gebruik een schone cellulosespons of zeemlap die is bevochtigd met een oplossing van niet-schurend afwasmiddel en een paar druppels warm water. Verwijder al het extra vocht van uw Notebook PC met gebruik van een droge doek. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunners, benzeen of andere chemicaliën op of nabij uw Notebook PC. Plaats geen objecten bovenop uw Notebook PC. Stel uw Notebook PC niet bloot aan sterke magnetisc..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 12

12 Gebruikershandleiding notebook PC Goede verwijdering Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica. Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 13

Gebruikershandleiding notebook PC 13 Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 14

14 Gebruikershandleiding notebook PC Uw Notebook PC leren kennen Bovenaanzicht OPMERKING: De lay-out van het toetsenbord kan variëren per regio of land. De weergave van de notebook kan afwijken afhankelijk van het model notebook-pc.

..

De lay-out van het toetsenbord verschilt volgens - Page 15

Gebruikershandleiding notebook PC 15 Matrixmicrofoons De matrixmicrofoons hebben functies voor annuleren van echo, ruisonderdrukking en straalvorming voor een betere spraakherkenning en opname van audio. Omgevingslichtsensor De omgevingslichtsensor detecteert de hoeveelheid omgevingsverlichting in uw omgeving. Hiermee kan het systeem de helderheid van het display automatisch aanpassen op basis van de omgevingsverlichting. Camera Met de ingebouwde camera kunt u foto’s maken of video’s op te nemen met gebruik van uw Notebook PC. Camera-indicator De camera-indicator geeft aan wanneer de in..

Voor meer details wordt verwezen naar het - Page 16

16 Gebruikershandleiding notebook PC Caps-Lock-indicator Deze indicatie licht op wanneer de caps lock-functie wordt geactiveerd. Door het gebruik van caps lock kunt u hoofdletters typen (bijv. A, B, C) met het toetsenbord van de Notebook PC. ASUSPRO SensePoint De ASUSPRO SensePoint is een drukgevoelig aanwijsapparaat waarmee u de cursor over het scherm kunt bewegen. U kunt tevens de instellingen configureren om de functies van een normale muis in te schakelen. OPMERKING: Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk De ASUSPRO SensePoint gebruiken in deze handleiding. Touchpad met kn..

Toetsenbord als numeriek toetsenblok - Page 17

Gebruikershandleiding notebook PC 17 Toetsenbord als numeriek toetsenblok Deze reeks toetsen schakelt tussen hun werkelijke toetsfuncties en hun gebruik als cijfertoetsen. OPMERKING : Zie voor meer details de sectie Toetsenbord als numeriek toetsenblok in deze handleiding. Vingerafdruksensor Deze ingebouwde vingerafdruksensor neemt uw vingerafdruk vast en gebruikt deze als een biometrische verificatie voor het aanmelden bij uw notebooksysteem en andere programma’s in Windows® 10. OPMERKING: Zie voor meer details de sectie Vingerafdruksensor in deze handleiding.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 18

18 Gebruikershandleiding notebook PC Onderkant OPMERKING: Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant verschillen. WAARSCHUWING! De onderkant van de notebook kan warm tot heet worden tijdens het gebruik of tijdens het opladen van de accu. Tijdens het werken op uw Notebook PC moet u deze niet plaatsen op oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren. BELANGRIJK! De batterijtijd varieert met het gebruik en met de specificaties voor deze Notebook PC. De accu mag niet worden gedemonteerd.

..

Zorg ervoor dat papier, boeken, kleding, kabels - Page 19

Gebruikershandleiding notebook PC 19 Pinsleuven dockingstation Stop de pins op uw dockingstation in deze sleuven om deze stevig vast te maken aan uw notebook. Haaksleuven dockingstation Lijn de haken op uw dockingstation uit over deze sleuven en stop de haken vervolgens voorzichtig naar binnen om het dockingstation stevig te bevestigen aan uw notebook. Ventilatieopeningen De luchtopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme lucht uit uw Notebook PC ontsnappen. BELANGRIJK! Zorg ervoor dat papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten geen van de luchtopeningen blokkeren om oververhi..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 20

20 Gebruikershandleiding notebook PC Rechterkant Flashgeheugenkaartlezer Deze Notebook PC heeft één enkele ingebouwde sleuf voor de lezer van de geheugenkaart, die de kaartformaten SD ondersteunt. USB 3.0-poort Deze USB 3.0-poort (Universal Serial Bus) biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbps en is achterwaarts compatibel met USB 2.0. LAN-poort Steek de netwerkkabel in deze poort om verbinding te maken met een local area network (LAN). Kensington®-beveiligingssleuf Met de Kensington®-beveiligingssleuf kunt u uw notebook beveiligen met behulp van Kensington®-compatible producten voor not..

Gebruik alleen de gebundelde stroomadapter om - Page 21

Gebruikershandleiding notebook PC 21 Linkerkant Gelijkstroomingang (DC) Steek de gebundelde stroomadapter in deze poort om de accu op te laden en geef uw Notebook PC stroom. WAARSCHUWING! De adapter kan warm tot heet worden tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de adapter niet bedekt en houd deze weg van uw lichaam terwijl het is aangesloten op een stroombron. BELANGRIJK! Gebruik alleen de gebundelde stroomadapter om de accu op te laden en uw Notebook PC van stroom te voorzien. USB 3.0-poort met USB Charger+ Deze USB 3.0-poort (Universal Serial Bus) biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbps en i..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 22

22 Gebruikershandleiding notebook PC VGA-poort Met deze poort kunt u uw notebook aansluiten op een extern scherm. Mini DisplayPort Met deze poort kunt u uw notebook aansluiten op een extern scherm. Hoofdtelefoon/headset/microfoonaansluiting Via deze poort kunt u luidsprekers of een hoofdtelefoon met versterkers aansluiten. U kunt deze poort ook gebruiken om uw headset aan te sluiten op een externe microfoon.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 23

Gebruikershandleiding notebook PC 23 Voorkant Statusindicators De statusindicaties helpen bij het identificeren van de huidige hardwarestatus van uw Notebook PC. Voedingsindicator De stroomindicatie licht op wanneer de Notebook PC wordt aangezet en knippert langzaam wanneer de Notebook PC in de slaapmodus staat. Indicatie met twee kleuren voor batterijspanning Het tweekleurige LED biedt een visuele aanduiding van de laadstatus van de batterij. Raadpleeg de volgende tabel voor details:

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 24

24 Gebruikershandleiding notebook PC Kleur Toestand Constant groen De Notebook PC wordt aangesloten op een voedingsbron. De batterij wordt opgeladen en het batterijvermogen ligt tussen 95% en 100%. Constant oranje De Notebook PC wordt aangesloten op een voedingsbron. De batterij wordt opgeladen en het batterijvermogen is minder dan 95%. Knipperend oranje De Notebook PC werkt in de batterijmodus en het batterijvermogen is minder dan 10%. Lichten UIT De Notebook PC werkt in de batterijmodus en het batterijvermogen ligt tussen 10% en 100%. Indicator schijfactiviteit Deze indicator licht op wan..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 25

Gebruikershandleiding notebook PC 25 Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 26

26 Gebruikershandleiding notebook PC Laad de Notebook PC gedurende 3 uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. OPMERKING: de voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van de modellen en uw regio. OPMERKING: Informatie stroomadapter: • Ingangsspanning: 100–240Vac • Ingangsfrequentie: 50–60Hz • Nominale uitvoerstroom: 3.42A (65W) • Nominale uitvoerspanning: 19Vdc Aan de slag Uw Notebook PC opladen. A Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomconvertor. B. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V. C. Steek de gelijkstroomadapter in de (..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 27

Gebruikershandleiding notebook PC 27 BELANGRIJK! • Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de beschikbare SKU. • Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken wanneer u de notebook gebruikt in de voedingsadaptermodus. • Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt van uw notebook liggen. • Om uw notebook los te koppelen van de netstroom, trekt u de stekker van u..

Optillen om het weergavepaneel te openen. - Page 28

28 Gebruikershandleiding notebook PC Optillen om het weergavepaneel te openen. Druk op de startknop.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 29

Gebruikershandleiding notebook PC 29 Het touchpad gebruiken De aanwijzer verplaatsen U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen. Horizontaal schuiven Verticaal schuiven Diagonaal schuiven

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 30

30 Gebruikershandleiding notebook PC Bewegingen met één vinger Tikken/dubbeltikken • Tik op een app om deze te selecteren. • Dubbeltik op een app om deze te starten. Slepen en neerzetten Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.

..

De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op - Page 31

Gebruikershandleiding notebook PC 31 Klikken met de linkermuisknop Klikken met de rechtermuisknop • Klik op een app om deze te selecteren. • Dubbelklik op een app om deze te starten. Klik op deze knop om het snelmenu te openen. OPMERKING: De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op het touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop. Bewegingen met twee vingers Scrollen met twee vingers (omhoog/omlaag) Scrollen met twee vingers (links/ rechts) Schuif twee vingers om omhoog of omlaag te scrollen. Schuif twee vingers om naar links of rechts te scrollen.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 32

32 Gebruikershandleiding notebook PC Uitzoomen Inzoomen Breng uw twee vingers samen op de touchpad. Spreid uw twee vingers open op de touchpad. Slepen en neerzetten Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt. Schuif met uw andere vinger over de touchpad om het item te slepen en neem uw vinger van de knop om het item los te laten.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 33

Gebruikershandleiding notebook PC 33 De instellingen configureren Zie de volgende informatie voor details over het inschakelen van de functies links klikken of rechts klikken, slepen en de functie Vrijgeven- voor-selecteren van uw ASUSPRO SensePoint: 1. Open Control Panel (Configuratiescherm) > Mouse (Muis). 2. Selecteer vanuit het dialoogvenster Muiseigenschappen het tabblad ASUS Touchpad (ASUS-touchpad) en selecteer vervolgens ASUSPRO SensePoint . 3. Klik op Options (Opties). De ASUSPRO SensePoint gebruiken Uw Notebook-pc wordt geleverd met de ASUSPRO SensePoint die kan worden gebrui..

Overige functies van de ASUSPRO SensePoint - Page 34

34 Gebruikershandleiding notebook PC 4. Selecteer een van de volgende items om de functies ervan in te schakelen: 5. Selecteer OK voor opslaan en afsluiten of Cancel (Annuleren) voor afsluiten zonder opslaan. Enable Dragging (Slepen inschakelen) - Hiermee kunt u items slepen en neerzetten op het scherm met gebruik van de ASUSPRO SensePoint. Enable Release-to-Select (Vrijgeven-voor-selecteren inschakelen) - Hiermee wordt de functie Vrijgeven-voor- selecteren van uw ASUSPRO SensePoint ingeschakeld. Zie het hoofdstuk Overige functies van de ASUSPRO SensePoint in deze handleiding voor meer deta..

De ASUSPRO SensePoint is drukgevoelig. Hoe meer druk u - Page 35

Gebruikershandleiding notebook PC 35 Functies ASUSPRO Sensepoint De cursor over het scherm bewegen Blijf drukken op de ASUSPRO SensePoint en beweeg uw vinger vervolgens in de richting waarin u de cursor op het scherm wilt bewegen. BELANGRIJK! De ASUSPRO SensePoint is drukgevoelig. Hoe meer druk u toepast, des te sneller de cursor op het scherm beweegt.

..

ASUSPRO SensePoint gebruiken met de touchpad-knoppen - Page 36

36 Gebruikershandleiding notebook PC ASUSPRO SensePoint gebruiken met de touchpad-knoppen Scrollen Om door lijsten te scrollen, moet u de middelste touchpad-knop ingedrukt houden en vervolgens druk aanbrengen op de ASUSPRO SensePoint in de richting waarin u wilt scrollen: omhoog/omlaag, links/ rechts. Items op het scherm selecteren Houd de linker touchpad-knop ingedrukt. Breng met een andere vinger druk aan op de ASUSPRO SensePoint om de cursor te verplaatsen over het scherm en om de items te markeren die u wilt selecteren.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 37

Gebruikershandleiding notebook PC 37 Functie Hoe inschakelen Menu-opties weergeven Beweeg de cursor op het item dat u wilt selecteren, en tik vervolgens eenmaal op de ASUSPRO SensePoint. Vrijgeven-voor- selecteren Verplaats de cursor op het item dat u wilt selecteren, en haal uw vinger vervolgens van de ASUSPRO SensePoint af om het item te activeren of te selecteren. BELANGRIJK! Zorg ervoor dat Release- to-Select (Vrijgeven-voor-selecteren) is ingeschakeld op uw Notebook-pc. Functies voor rechts klikken Zie de volgende tabel bij het gebruik van uw ASUSPRO SensePoint voor het simuleren van d..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 38

38 Gebruikershandleiding notebook PC Functies voor links klikken Zie de volgende tabel bij het gebruik van uw ASUSPRO SensePoint voor het simuleren van de functies van een linkermuisknop. BELANGRIJK! Zorg ervoor dat Left Click (Links klikken) is ingeschakeld op uw Notebook-pc voordat u de volgende functies inschakelt. Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk De instellingen configureren in deze handleiding. Functie Hoe inschakelen Apps of programma's starten Beweeg de cursor op het item dat u wilt selecteren, en tik vervolgens tweemaal op de ASUSPRO SensePoint. Vrijgeven-voor- s..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 39

Gebruikershandleiding notebook PC 39 ASUS FingerPrint Leg biometrische vingerafdrukken vast op de vingerafdruksensor van de notebook met de app ASUS FingerPrint. Met deze app kunt u vingerafdrukbiometrie gebruiken als gebruiker-geverifieerde toegang tot uw notebooksysteem en toepassingen. Met deze app kunt u de volgende functies inschakelen: • Veeg uw vinger over de vingerafdruksensor om vanaf het opstarten meteen aan te melden bij het Windows®- besturingssysteem zonder het handmatig invoeren van wachtwoorden. • Stel de opstartsleutel in als een reservetoegang voor uw vingerafdrukbiom..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 40

40 Gebruikershandleiding notebook PC 2. Klik op Register (Registreren) om een nieuwe vingerafdrukaccount te maken. 3. Voer het wachtwoord voor de gebruikersaccount in en klik vervolgens op OK .

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 41

Gebruikershandleiding notebook PC 41 4. Klik op op de vingerafbeelding die overeenkomt met dezelfde vinger die u wilt gebruiken als uw vingerafdrukbiometriegegevens. 5. Veeg de aangegeven vinger tweemaal over de vingerafdruksensor om uw vingerafdrukbiometriegegevens te maken;

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 42

42 Gebruikershandleiding notebook PC 6. 1 en 2 wordt blauw om aan te geven dat de vingerafdruk is vastgelegd. Klik op Next (Volgende) om door te gaan. 7. Maak het wachtwoord voor de opstartsleutel in het volgende venster. Dit moet dienst doen als reservetoegang voor uw vingerafdrukbiometriegegevens.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 43

Gebruikershandleiding notebook PC 43 8. Klik op Enable (Inschakelen) om uw huidige vingerafdrukbiometriegegevens te gebruiken voor de systeemaanmelding. 9. Vervolgens verschijnt het venster met de ASUS FingerPrint- instellingen. U kunt dit venster sluiten of de instellingen van uw vingerafdrukbiometriegegevens te wijzigen. OPMERKING: Raadpleeg de sectie ASUS FingerPrint-instellingen in deze handleiding voor meer informatie over het configureren van uw vingeraf drukbiometriegegevens.

..

De ASUS FingerPrint-instellingen openen - Page 44

44 Gebruikershandleiding notebook PC ASUS FingerPrint-instellingen Configureer de instellingen voor de opstartsleutel en vingerafdrukbiometrie met de basis- en geavanceerde opties van de ASUS FingerPrint-instellingen. De ASUS FingerPrint-instellingen openen Het venster met de ASUS FingerPrint-instellingen verschijnt meteen nadat u het eerste vingerafdrukbiometriegegevens hebt gemaakt. Later kunt u dit venster ook openen door de app ASUS FingerPrint te starten vanaf het startscherm. Basic (Basis) Via de basisinstellingen van ASUS FingerPrint kunt u uw huidige vingerafdrukbiometrie configur..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 45

Gebruikershandleiding notebook PC 45 Advanced (Geavanceerd) Via de geavanceerde instellingen van ASUS FingerPrint kunt u vergrendelingsopties instellen wanneer een onjuist wachtwoord of een verkeerde vingerafdruk wordt gedetecteerd. U kunt ook een back- up maken van uw accountinformatie of deze gegevens importeren en u kunt vingerafdrukken of opstartsleutelrecords verwijderen van uw systeem.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 46

46 Gebruikershandleiding notebook PC Functietoetsen De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de volgende opdrachten activeren: Het toetsenbord gebruiken Zet de notebook in de Sleep mode (Slaapmodus) Schakelt Airplane mode (Vliegtuigmodus) in of uit OPMERKING: indien ingeschakeld, schakelt de Airplane mode (Vliegtuigmodus) alle draadloze verbindingen uit.. Vermindert de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord Vermeerdert de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord Vermindert de helderheid van het scherm Verhoogt de helderheid van he..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 47

Gebruikershandleiding notebook PC 47 Schakelt de touchpad in of uit. Schakelt de luidspreker in of uit. Zet het luidsprekervolume lager. Zet het luidsprekervolume hoger. Schakelt de omgevingslichtsensor AAN of UIT Schakelt de scrollvergrendeling in of uit Simuleert de toets Pagina omhoog Simuleert de toets Pagina omlaag Simuleert de starttoets Simuleert de eindtoets

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 48

48 Gebruikershandleiding notebook PC Windows® 10-toetsen Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows® toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven: Opent het startmenu Geeft het vervolgkeuzemenu weer Deze notebook is uitgerust met 15 selectietoetsen die u ook kunt gebruiken voor numerieke invoer. Druk op om te schakelen tussen het gebruik van deze toetsen als cijfertoetsen of met hun originele toetsenbordfunctie. Toetsenbord als numeriek toetsenblok

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 49

Gebruikershandleiding notebook PC 49 Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10

..

de schermafbeeldingen in dit hoofdstuk zijn louter - Page 50

50 Gebruikershandleiding notebook PC De eerste keer starten Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 10. Uw notebook de eerste keer starten: 1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt. 2. Kies op het instelscherm uw regio en een taal die u wilt gebruiken op uw notebook. 3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer I accept (Ik ga akkoord) . 4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende basisonderdelen: • Pe..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 51

Gebruikershandleiding notebook PC 51 Menu Start Het menu Start is de belangrijkste poort om naar de programma's, Windows®-apps, mappen en instellingen van uw notebook te gaan. U kunt het menu Start gebruiken om deze algemene activiteiten uit te voeren: • Programma's of Windows®-apps starten • Gemeenschappelijk gebruikte programma's of Windows®-apps openen • De notebookinstellingen aanpassen • Hulp krijgen bij het Windows-besturingssysteem • Uw notebook uitschakelen • Afmelden van Windows of schakelen naar een andere gebruikersaccount De accountinstellingen wijzigen, vergrende..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 52

52 Gebruikershandleiding notebook PC Het menu Start openen Plaats uw muisaanwijzer boven de Start-knop in de linkerbenedenhoek van uw bureaublad en klik erop. Druk op de Windows-logotoets op uw toetsenbord. Programma's openen vanaf het Start-menu Een van de meest algemene toepassingen van het menu Start is het openen van programma's die op uw notebook zijn geïnstalleerd. Plaats uw muisaanwijzer over het programma en klik erop om het te starten. Gebruik de pijltoetsen om door de programma's te bladeren. Druk op om deze te starten. OPMERKING: selecteer All apps (Alle apps) onderaan in het li..

voor sommige Windows® apps moet u zich aanmelden bij - Page 53

Gebruikershandleiding notebook PC 53 Windows®-apps Dit zijn apps die aan het menu Start zijn bevestigd en als tegels worden weergegeven voor gemakkelijke toegang. OPMERKING: voor sommige Windows® apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.

..

Windows®-apps openen vanaf het menu Start - Page 54

54 Gebruikershandleiding notebook PC Met Windows®-apps werken Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om uw apps te starten, aan te passen en te sluiten. Windows®-apps openen vanaf het menu Start Plaats uw muisaanwijzer over de app en klik erop om deze te starten. Gebruik de pijltoetsen om door de apps te bladeren. Druk op om een app te starten. Windows®-apps aanpassen Met de volgende stappen kunt u apps verplaatsen, hun grootte aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het menu Start: Apps verplaatsen Plaats uw muisaanwijzer boven de app..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 55

Gebruikershandleiding notebook PC 55 Apps loskoppelen Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop; Klik vervolgens op Unpin from Start (Loskoppelen van start). Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren. Druk op en selecteer vervolgens Unpin from Start (Loskoppelen van start). De grootte van apps wijzigen Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop; Klik vervolgens op Resize (Grootte wijzigen) . Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren. Druk op , selecteer dan Resize (Grootte wijzigen) en selecteer een grootte voor de app-teg..

Meer apps vastmaken aan het menu Start - Page 56

56 Gebruikershandleiding notebook PC Meer apps vastmaken aan het menu Start Plaats vanaf All apps (Alle apps) uw muisaanwijzer boven de app die u wilt toevoegen aan het menu Start en klik erop met de rechtermuisknop. Klik dan op Pin to Start (Vastmaken aan start). Druk onder All apps (Alle apps) op op de app die u wilt toevoegen aan het menu Start en selecteer dan Pin to Start (Vastmaken aan start) . Apps vastmaken aan de taakbalk Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop erop. Klik dan op Pin to taskbar (Vastmaken aan de taakbalk) . Gebruik de pijltoetsen om naar ..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 57

Gebruikershandleiding notebook PC 57 Taakweergave Schakel snel tussen geopende apps en programma's met de taakweergavefunctie. U kunt deze taakweergave ook gebruiken om te schakelen naar een ander bureaublad. Taakweergave starten Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram op de taakbalk en klik erop. Druk op op uw toetsenbord.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 58

58 Gebruikershandleiding notebook PC Snap-functie De functie Snap (Uitlijnen) toont apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps. Snap-hotspots U kunt apps naar deze hotspots slepen en neerzetten om hen op hun plaats uit te lijnen.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 59

Gebruikershandleiding notebook PC 59 Snap (Uitlijnen) gebruiken 1. Start de app die u wilt uitlijnen. 2. Sleep de titelbalk van uw app en plaats de app aan de rand van het scherm om te worden uitgelijnd. 3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande stappen om een andere app uit te lijnen. 1. Start de app die u wilt uitlijnen. 2. Houd de toets ingedrukt en gebruik dan de pijltoetsen op de app uit te lijnen. 3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande stappen om een andere app uit te lijnen.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 60

60 Gebruikershandleiding notebook PC Actiecentrum Het Action Center (Actiecentrum) consolideert meldingen van apps en biedt één plaats waar u ermee kunt werken. Het heeft ook een bijzonder nuttige sectie Quick Actions (Snelle acties) onderaan. Actiecentrum starten Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram op de taakbalk en klik erop. Druk op op uw toetsenbord.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 61

Gebruikershandleiding notebook PC 61 Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 10. \ Opent het Start-menu Hiermee wordt het Action Center (Actiecentrum) gestart Start het bureaublad Opent de File Explorer (Verkenner) Opent het paneel Share (Delen) Opent Settings (Instellingen) Opent het paneel Connect (Verbinden) Activeert het vergrendelscherm Minimaliseert het momenteel actieve venster

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 62

62 Gebruikershandleiding notebook PC Start Search (Zoeken) Opent het paneel Project Opent het venster Uitvoeren Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent het contextmenu van de startknop Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen

..

Verbinding maken met draadloze netwerken - Page 63

Gebruikershandleiding notebook PC 63 Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding. Wifi verbinden Verbind uw notebook met een wifi-netwerk met de volgende stappen: 1. Selecteer het pictogram in de taakbalk. 2. Selecteer het pictogram om wifi in te schakelen. 3. Sel..

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten - Page 64

64 Gebruikershandleiding notebook PC Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken.Sluit uw apparaten aan met de volgende stappen: 1. Start Settings (Instellingen) vanaf het menu Start. 2. Sel..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 65

Gebruikershandleiding notebook PC 65 1. Start Action Center (Actiecentrum) vanaf de taakbalk. 2. Selecteer het pictogram om de Vliegtuigmodus in te schakelen. Druk op Airplane mode (Vliegtuigmodus) De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt gebruiken. Vliegtuigmodus uitschakelen 1. Start Action Center (Actiecentrum) vanaf de taakbalk. 2. Selecteer het pictogram om Airplane mode (Vliegtuigmodus) uit te schakelen. Druk op . OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde..

Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE- - Page 66

66 Gebruikershandleiding notebook PC Verbinding maken met bedrade netwerken U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook. OPMERKING : Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding. Zie de volgende procedures voor het configureren van de instellingen. BELANGRIJK! Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelin..

Een netwerk met een statisch IP-adres instellen - Page 67

Gebruikershandleiding notebook PC 67 Een netwerk met een statisch IP-adres instellen 7. Keer terug naar het venster Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) en selecteer dan Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen) . 8. Selecteer Connect to the Internet (Verbinding maken met het internet) en dan Next (Volgende) . 9. Tik op Broadband (PPPoE) (Breedband (PPPOE)) . 10. Typ uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam en selecteer dan Connect (Verbinden) . 11. Selecteer Close (Sluiten) om de configuratie te voltooien. 12. Selecteer in de taakbalk e..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 68

68 Gebruikershandleiding notebook PC Uw notebook uitschakelen U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: • Open het Start-menu en selecteer dan > Shut down (uitschakelen) om normaal uit te schakelen. • In het aanmeldingsscherm selecteert u > Shut down (Uitschakelen) . • Druk op om Windows uit te schakelen. Selecteer Shut Down (Uitschakelen) in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK . • Als uw notebook niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens vier (4) seconden ingedrukt tot uw notebook wordt uitgeschakeld.

..

u kunt de notebook ook in de slaapstand plaatsen door - Page 69

Gebruikershandleiding notebook PC 69 Uw notebook in de slaapmodus plaatsen Uw notebook in de slaapmodus plaatsen: • Open het Start-menu en selecteer dan > Sleep (Slaapstand) om uw notebook in de slaapstand te zetten. • In het aanmeldingsscherm selecteert u > Sleep (Slaapstand) . Druk op om Windows uit te schakelen. Selecteer Sleep (Slaapstand) in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK . OPMERKING: u kunt de notebook ook in de slaapstand plaatsen door eenmaal op de voedingsknop te drukken.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 70

70 Gebruikershandleiding notebook PC

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 71

Gebruikershandleiding notebook PC 71 Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)

..

POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om - Page 72

72 Gebruikershandleiding notebook PC POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) De POST is een reeks door software bestuurde diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd. POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de notebook. Zie de volgende informatie voor details. BIOS Het BIOS (Basic Input a..

De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte - Page 73

Gebruikershandleiding notebook PC 73 Instellingen van systeem-BIOS WAARSCHUWING: De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen afhankelijk van het model en de regio. Boot (Opstarten) In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit. 1. Selecteer Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm Boot (Opstarten) . →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 74

74 Gebruikershandleiding notebook PC 2. Druk op en selecteer een apparaat als Boot Option #1 (Opstartoptie 1) . →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 Add New Boot Op..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 75

Gebruikershandleiding notebook PC 75 Security (Beveiliging) Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface. OPMERKING : • Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw notebook gaat. • Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord) instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent. Password Description If ONLY the Administrato..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 76

76 Gebruikershandleiding notebook PC Het wachtwoord instellen: 1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen) of User Password (Gebruikerswachtwoord) . 2. Geef een wachtwoord op en druk op . 3. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op . Het wachtwoord wissen: 1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen) of User Password (Gebruikerswachtwoord) . 2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op . 3. Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord m..

I/O Interface Security (beveiliging) - Page 77

Gebruikershandleiding notebook PC 77 I/O Interface Security (beveiliging) In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- or ontgrendelen. De I/O-interface vergrendelen: 1. Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) . 2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op . 3. Selecteer Lock (Vergrendelen). I/O Interface Security LAN Network Interface [UnLock] Wireless Network Interface [UnLock] HD AUDIO Interface [UnLock] USB Interface Security If Locked,..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 78

78 Gebruikershandleiding notebook PC USB-interfacebeveiliging Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interface- beveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of ontgrendelen. De USB-interface vergrendelen: 1. Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB Interface Security (USB-interfacebeveiliging) . 2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op Lock (Vergrendelen) . OPMERKING : Het instellen van de USB Interface op Lock (Vergrendelen) vergrendelt en verbertt ook de External Ports (Exte..

Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) - Page 79

Gebruikershandleiding notebook PC 79 Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de harde schijf met een wachtwoord te beveiligen. Het HDD-wachtwoord instellen: 1. Klik op het scherm Security (Beveiliging) om Set Master Password (Masterwachtwoord instellen) 2. Voer een wachtwoord in en druk op . 3. Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op . 4. Klik op Set User Password (Gebruikerswachtwoord instellen) en herhaal de vorige stappen om het gebruikerswachtwo..

Launch EFI Shell from filesystem device - Page 80

80 Gebruikershandleiding notebook PC Save & Exit (Opslaan en eindigen) Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het BIOS verlaat. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit S..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 81

Gebruikershandleiding notebook PC 81 Het BIOS opwaarderen: 1. Controleer het model van de notebook en download het nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS. 2. Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB- stick op. 3. Steek de USB-stick in uw notebook. 4. Herstart uw notebook en druk op tijdens POST. 5. Klik in de BIOS Setup op Advanced > Start Easy Flash (Geavanceerd > Easy Flash starten) en druk vervolgens op . Start Easy Flash Internal Pointing Device [Enabled] Wake on Lid Open [Enabled] Power Off Energy Saving [Enabled] SATA Configuration Graphics..

Exit > Restore Defaults (Afsluiten > - Page 82

82 Gebruikershandleiding notebook PC 6. Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en druk op . 7. Klik na de BIOS update op Exit > Restore Defaults (Afsluiten > Standaardwaarden herstellen) om de standaardinstellingen van het systeem te herstellen. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute Current BIOS Platform: BU403U Version: 101 Build Date: Apr 26 2015 Build Time: 11:51:05 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown Build Date: Unknown Build Time: Unknown FLASH TYPE: Generic Flash..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 83

Gebruikershandleiding notebook PC 83 Uw systeem herstellen Door het gebruik van herstelopties op uw notebook kunt u het systeem herstellen naar zijn originele status of kunt u de instellingen gewoon vernieuwen om de prestaties te helpen verbeteren. BELANGRIJK! • Maak een back-up van al uw gegevensbestanden voordat u enige hersteloptie uitvoer op uw notebook. • Noteer belangrijke aangepaste instellingen, zoals netwerkinstellingen, gebruikersnamen en wachtwoorden om gegevensverlies te voorkomen. • C ontroleer of uw notebook is aangesloten op een stroombron voordat u dit systeem opnieuw ..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 84

84 Gebruikershandleiding notebook PC • Go back to an earlier build (Terug naar een eerdere versie) - Met deze optie keert u terug naar een eerdere versie. Gebruik deze optie als deze versie niet werkt voor u. • Advanced startup (Geavanceerde opstartopties) - Met deze optie kunt u andere geavanceerde herstelopties uitvoeren op uw notebook, zoals: - Het gebruik van een USB-station, netwerkverbinding of Windows herstel-dvd voor het opstarten van uw notebook. - Met Troubleshoot (Probleem oplossen) kunt u elk van deze geavanceerde herstelopties inschakelen: Systeemherstel, Herstellen met sys..

Update and security (Bijwerken en beveiligen) - Page 85

Gebruikershandleiding notebook PC 85 2. Selecteer onder Update and security (Bijwerken en beveiligen) de optie Recovery (Herstel) en selecteer dan de hersteloptie die u wilt uitvoeren.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 86

86 Gebruikershandleiding notebook PC

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 87

Gebruikershandleiding notebook PC 87 Hoofdstuk 5: Uw notebook upgraden

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 88

88 Gebruikershandleiding notebook PC De harde schijf installeren Raadpleeg de volgende stappen als u de harde schijf van uw notebook moet vervangen. BELANGRIJK! Koop een HDD bij erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid. WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert. OPMERKING: • Het uiterlijk van de onderkant van uw notebook kan verschillen per model, maar de HDD-..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 89

Gebruikershandleiding notebook PC 89 A. Maak de schroef van de klep van het notebookvak los. B. Trek de klep van het vak uit en verwijder deze volledig uit de notebook.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 90

90 Gebruikershandleiding notebook PC C. Verwijder de schroeven waarmee de HDD-sleuf aan het vak is bevestigd.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 91

Gebruikershandleiding notebook PC 91 E. (optioneel) Als er momenteel een HDD is geïnstalleerd in uw notebook, koppelt u de HDD-sleuf los van de HDD-poort zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. D. Gebruik de flap op de HDD-sleuf om deze uit het compartiment te trekken. HDD-sleuf

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 92

92 Gebruikershandleiding notebook PC F. (optioneel) Als er momenteel een HDD is bevestigd aan de HDD- sleuf, raadpleegt u de volgende stappen over het verwijderen van een oude HDD: 1. Verwijder alle schroeven op de zijkanten van de HDD-sleuf. 2. Verwijder de oude HDD uit de HDD-sleuf en plaats deze op een vlak droog oppervlak met de printplaat (PCB = printed circuit board) omhoog gericht zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. oude HDD HDD-sleuf

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 93

Gebruikershandleiding notebook PC 93 G. Plaats de nieuwe HDD met zijn PCB (printplaat) naar de HDD- sleuf gericht. Controleer of de poortaansluitingen van uw HDD niet worden gehinderd door een deel van de HDD-sleuf. H. Maak de schroeven die u eerder hebt verwijderd, terug vast. nieuwe HDD HDD-sleuf

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 94

94 Gebruikershandleiding notebook PC I. Lijn de HDD-aansluiting uit op de HDD-poort en druk deze stevig op zijn plaats. J. Plaats de HDD-sleuf terug in het vak en duw tegen de HDD-sleuf tot deze op zijn plaats zit.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 95

Gebruikershandleiding notebook PC 95 K. Maak de HDD-sleuf vast met de schroeven die u eerder hebt verwijderd. L. (Optioneel) Lijn het andere uiteinde van de HDD-aansluitkabel uit op het systeembord en duw deze stevig op zijn plaats.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 96

96 Gebruikershandleiding notebook PC M. Lijn de klep uit en plaats deze terug op het compartiment. N. Maak de klep stevig opnieuw vast met de schroef die u eerder hebt verwijderd.

..

Een RAM-module (Random Access Memory) - Page 97

Gebruikershandleiding notebook PC 97 OPMERKING: • Het uiterlijk van de onderzijde van uw notebook en de RAM-module kan verschillen afhankelijk van het model, maar de installatie van de RAM-module blijft hetzelfde. • Het wordt aangeraden dat u de RAM-module onder professioneel toezicht installeert. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp. Een RAM-module (Random Access Memory) installeren Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw notebook door het installeren van een RAM-module in het geheugenmodulevak. De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 98

98 Gebruikershandleiding notebook PC A. Maak de schroef van de klep van het notebookvak los. B. Trek de klep van het vak uit en verwijder deze volledig uit de notebook.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 99

Gebruikershandleiding notebook PC 99 C. Lijn de RAM-module uit en stop deze in de RAM-modulesleuf. D. Duw de RAM-module omlaag tot deze op zijn plaats klikt

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 100

100 Gebruikershandleiding notebook PC E. Lijn de klep uit en plaats deze terug op het compartiment. F. Maak de klep stevig opnieuw vast met de schroef die u eerder hebt verwijderd.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 101

Gebruikershandleiding notebook PC 101 Een M.2-kaart installeren Raadpleeg de volgende stappen wanneer u een nieuwe M.2-kaart in uw notebook installeert. BELANGRIJK! Koop de M.2-kaart bij erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid. WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, batterijdoos, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert. OPMERKING: • Het uiterlijk van de onderkant van uw notebook en de M.2-kaart kan ve..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 102

102 Gebruikershandleiding notebook PC A. Maak de schroef van de klep van het notebookvak los. B. Trek de klep van het vak uit en verwijder deze volledig uit de notebook.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 103

Gebruikershandleiding notebook PC 103 C. Lijn de M.2-kaart uit en plaats het in de sleuf van de kaartmodule. D. Zet de M.2-kaart met de standschroef op de plaats vast.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 104

104 Gebruikershandleiding notebook PC E. Align and replace the cover of the compartment. F. Reattach and secure the cover using the screw you removed earlier.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 105

Gebruikershandleiding notebook PC 105 Een micro SIM-kaart installeren Voordat u een verbinding kunt maken met een LTE- of 3,5G-netwerk met uw ASUS-notebook, moet u een micro-SIM-kaart (Subscriber Identity Module) installeren. Raadpleeg de volgende stappen wanneer u een SIM-kaart voor uw notebook installeert. WAARSCHUWING! Schakel uw notebook uit en koppel alle aangesloten randapparaten, telefoon- of communicatielijnen en voedingsaansluiting los voordat u de batterijdoos verwijdert. OPMERKING : • De micro-SIM-kaartsleuf is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. • De notebook biedt geen..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 106

106 Gebruikershandleiding notebook PC A. Maak de schroef van de klep van het notebookvak los. B. Trek de klep van het vak uit en verwijder deze volledig uit de notebook.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 107

Gebruikershandleiding notebook PC 107 C. Zet de handmatige batterijvergrendeling in de ontgrendelde positie. D. Houd de springveer van de batterijvergrendeling in een ontgrendelde positie. E. Trek de oude batterijdoos uit de batterijsleuf en laat vervolgens het veerslot van de batterijvergrendeling los.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 108

108 Gebruikershandleiding notebook PC F. Lijn uw micro-SIM-kaart uit op en stop deze in de sleuf tot deze stevig op zijn plaats zit.

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 109

Gebruikershandleiding notebook PC 109 Tips en veelgestelde vragen

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 110

110 Gebruikershandleiding notebook PC Nuttige tips voor uw notebook Om u te helpen optimaal gebruik te maken van uw notebook, de systeemprestaties te onderhouden, en ervoor te zorgen dat al uw gegevens veilig worden bewaard, vindt u hier enkele nuttige tips die u kunt volgen: • Voer periodiek een update uit van Windows® om zeker te zijn dat uw toepassingen de nieuwste beveiligingsinstellingen hebben. • Gebruik een antivirussoftware om uw gegevens te beschermen en houd ook deze software up-to-date. • Tenzij dit absoluut noodzakelijk is, is het af te raden uw notebook geforceerd uit te..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 111

Gebruikershandleiding notebook PC 111 Veelgestelde vragen hardware 1. Wanneer ik de notebook inschakel, verschijnt een zwart punt of soms een gekleurd punt op het scherm. Wat moet ik doen? Hoewel deze punten normaal op het scherm verschijnen, zullen ze uw systeem niet beïnvloeden. Als het incident zich blijft voordoen en hierdoor uw systeemprestaties beïnvloedt, moet u een erkend ASUS-servicecentrum raadplegen. 2. Mijn beeldscherm heeft een ongelijke kleur en helderheid. Hoe kan ik dit oplossen? De kleur en helderheid van het beeldscherm kunnen worden beïnvloed door de hoek en huidige po..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 112

112 Gebruikershandleiding notebook PC 4. De LED-indicator van de batterij licht niet op. Wat is er verkeerd? • Controleer of de voedingsadapter of de batterijdoos correct is vastgemaakt. U kunt ook de voedingsadapter of batterijdoos loskoppelen, een minuut wachten en deze vervolgens opnieuw aansluiten op het stopcontact en de notebook. • Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp. 5. Waarom werkt mijn touchpad niet? Druk op om uw touchpad in te schakelen. 6. Waarom hoor ik geen geluid uit de luidsprekers van mijn notebook wa..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 113

Gebruikershandleiding notebook PC 113 8. Mijn notebook kan geen correcte toetsaanslagen doen omdat mijn cursor blijft bewegen. Wat moet ik doen? Controleer of er niets per ongeluk uw touchpad aanraakt of erop drukt terwijl u op het toetsenbord typt. U kunt de touchpad ook uitschakelen door op te drukken. 9. Wanneer ik op mijn toetsenbord op de toetsen “U”, “I” en “O” druk, verschijnen geen letters, maar cijfers. Hoe kan ik dit veranderen? Druk op de toets , (op bepaalde modellen) op uw notebook om deze functie uit te schakelen en de vermelde toetsen te gebruiken voor het invoere..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 114

114 Gebruikershandleiding notebook PC Veelgestelde vragen software 1. Wanneer ik mijn notebook inschakel, licht de voedingsindicator, maar niet de indicator van de schijfactiviteit op. Ook het systeem wordt niet opgestart. Wat kan ik doen om dit op te lossen? U kunt elk van de volgende suggesties proberen: • Forceer het uitschakelen van de notebook door de voedingsknop minstens vier (4) seconden ingedrukt te houden. Controleer of de voedingsadapter en de batterijdoos correct zijn geplaatst en schakel vervolgens uw notebook in. • Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opne..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 115

Gebruikershandleiding notebook PC 115 4. Mijn notebook start niet op. Hoe kan ik dit oplossen? U kunt elk van de volgende suggesties proberen: • Verwijder alle op uw notebook apparaten en start uw systeem opnieuw op. • Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp. 5. Waarom kan ik mijn notebook niet activeren uit de slaapstand of stand-by? • U moet op de voedingsknop drukken om uw laatste bedrijfsstatus te hervatten. • Uw systeem heeft zijn batterijvermogen mogelijk volledig opgebruikt. Sluit de voedingsadapter aan op uw n..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 116

116 Gebruikershandleiding notebook PC

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 117

Gebruikershandleiding notebook PC 117 Bijlagen

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 118

118 Gebruikershandleiding notebook PC Informatie dvd-romstation Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor het weergeven van dvd-bestanden. OPMERKING: Het dvd-station is beschikbaar op bepaalde modellen. Regionale weergave-informatie De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2-video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt toegepast om te..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 119

Gebruikershandleiding notebook PC 119 Regiodefinities Regio 1 Canada, VS, Amerikaanse territoria Regio 2 Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi- Arabië, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije Regio 3 Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam Regio 4 Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), Centraal-Amerik..

Het Blue-ray-station is beschikbaar op bepaalde modellen. - Page 120

120 Gebruikershandleiding notebook PC Naleving interne modem De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network) Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN’s die in verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een PSTN-net. Als er pr..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 121

Gebruikershandleiding notebook PC 121 Overzicht Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten. CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van de randapparaten voor verbinding met analoge openbare telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie ondersteunt) waarin netwerkadressering..

Deze tabel toont de landen die momenteel onder de - Page 122

122 Gebruikershandleiding notebook PC Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-standaard vallen. Land Toegepast More Testing Oostenrijk 1 Ja Nee België Ja Nee Tsjechië Nee Niet van toepassing Denemarken 1 Ja Ja Finland Ja Nee Frankrijk Ja Nee Duitsland Ja Nee Griekenland Ja Nee Hongarije Nee Niet van toepassing IJsland Ja Nee Ierland Ja Nee Italië In behandeling In behandeling Israël Nee Nee Liechtenstein Ja Nee Luxemburg Ja Nee Nederland 1 Ja Ja Noorwegen Ja Nee Polen Nee Niet van toepassing Portugal Nee Niet van toepassing Spanje Nee Niet van toepassing Portugal Ja Nee ..

FCC-verklaring (Federal Communications - Page 123

Gebruikershandleiding notebook PC 123 Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u vinden op http://www. cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden). In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en faciliteiten voor de beller-ID. FCC-verklari..

Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan - Page 124

124 Gebruikershandleiding notebook PC • Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp. WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle ..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 125

Gebruikershandleiding notebook PC 125 Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd: • Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3] • Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a] • Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950] • Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b] • Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] • Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Arti..

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk - Page 126

126 Gebruikershandleiding notebook PC Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis: • 10mW voor de volledige 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW voor frequenties tussen 2446.5 MHz en 2483.5 MHz OPMERKING: Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446.6 MHz tot 2483.5 MHz. Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé- eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafg..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 127

Gebruikershandleiding notebook PC 127 Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vauclus..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 128

128 Gebruikershandleiding notebook PC UL-veiligheidsrichtlijnen Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt. Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, i..

tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation - Page 129

Gebruikershandleiding notebook PC 129 Vereiste spanningsveiligheid Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 of H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Mededelingen tv-tuner Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van buitenste geleidende schild van een coaxiale kab..

Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa - Page 130

130 Gebruikershandleiding notebook PC Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsach..

Veiligheidsinformatie optisch station - Page 131

Gebruikershandleiding notebook PC 131 Veiligheidsinformatie optisch station Informatie laserveiligheid WAARSCHUWING! Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive LASERPRODUCT VAN KLASSE 1 Onderhoudswaarschuwingslabel WAARSCHUWING! ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN. CDRH-voorschriften Het Centrum vo..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 132

132 Gebruikershandleiding notebook PC CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem) Danish Dutch English Finnish French

..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 133

Gebruikershandleiding notebook PC 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950 - Page 134

134 Gebruikershandleiding notebook PC Product dat voldoet aan ENERGY STAR ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van het the U.S. Environmental Protection Agency en het U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het besparen van geld en het beschermen van het milieu door energie-efficiënte producten en praktijken. Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er 10 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is. Voor het we..

ASUS-recycling/Diensten voor terugname - Page 135

Gebruikershandleiding notebook PC 135 ASUS-recycling/Diensten voor terugname De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr. asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 Gebruikershandleiding notebook PC Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 137

Gebruikershandleiding notebook PC 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-3:20..

Gebruikershandleiding notebook PC - Page 138

138 Gebruikershandleiding notebook PC

..

Sponsored links

Latest Update