Asus Pro B8430ua User Manual Bulgarian (6.87 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Bulgarian (6.87 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Електронно ръководство - Page 1

Електронно ръководство BG10628 Първо издание Декември 2015

..

Информация за авторските права - Page 2

2 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Информация за авторските права Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на доку..

Глава 1: Хардуерна настройка - Page 3

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 3 Съдържание За това ръководство ............................................................................................... 7 Символи, използвани в това ръководство ....................................................... 9 Икони ................................................................................................................................. 9 Типография ..........................................................

Глава 3: Работа с Windows® 10 - Page 4

4 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Използване на клавиатурата .............................................................................. 46 Функционални клавиши ............................................................................................ 46 Windows® 10 клавиши ................................................................................................. 48 Клавиатурата като цифрова клавиатура ........................................

- Page 5

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 5 Достъп до BIOS ............................................................................................................... 72 BIOS Settings (Настройки на BIOS) ......................................................................... 73 Възстановяване на системата ............................................................................ 83 Извършване на опция за възстановяване ............................................

- Page 6

6 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC REACH бележки .............................................................................................................. 129 Декларация на Macrovision Corporation ............................................................ 129 Предотвратяване на слухови увреждания ....................................................... 129 Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за ли..

За това ръководство - Page 7

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 7 За това ръководство Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните глави: Глава 1: Хардуерна настройка Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия Notebook PC. Глава 2: Използване н..

8 - Page 8

8 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на частите на Вашия Notebook PC. Съвети и ЧЗВ Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка за поддръжка и разрешаване на..

Получер - Page 9

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 9 Символи, използвани в това ръководство С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва: ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача. ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение ..

Използване на Вашия Notebook PC - Page 10

10 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предпазни мерки Използване на Вашия Notebook PC Notebook PC трябва да се използва при температура на околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F). Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията. Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или др..

Грижа за Вашия Notebook PC - Page 11

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 11 Грижа за Вашия Notebook PC Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия, навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат в няколко капки топла вода. Отстранете излиш..

12 - Page 12

12 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Правилно изхвърляне на продукта НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съд..

Глава 1: - Page 13

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 13 Глава 1: Хардуерна настройка

..

Запознаване с Вашия Notebook PC - Page 14

14 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Запознаване с Вашия Notebook PC Изглед отгоре ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

..

ЗАБЕЛЕЖКА - Page 15

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 15 Array микрофони Функции на array микрофоните за отмяна на акустиката, подтискане на шума и оптимална насоченост на звука за по- добро разпознаване на глас и по-добър запис на звук. Сензор за околна светлина Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина във Ваша..

Използване на ASUSPRO SensePoint - Page 16

16 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Индикатор за включени главни букви Този индикатор светва, когато е Caps Lock функцията. Използването на Caps Lock Ви дава възможност да пишете главни букви (напр. A, B, C) като използвате клавиатурата на Notebook PC. ASUSPRO SensePoint ASUSPRO SensePoint е чувствително на натиск посочващо устройство, което Ви ..

ЗАБЕЛЕЖКА - Page 17

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 17 Клавиатурата като цифрова клавиатура Тези клавиши превключват между действителните си функции и цифрови клавиши. ЗАБЕЛЕЖКА : За повече подробности вижте раздел Клавиатурата като цифрова клавиатура в това ръководство. Сензор за пръстови отпечатъци Този вграден сензор за пр..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 18

18 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Отдолу ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в зависимост от модела. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да б..

ВАЖНО! - Page 19

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 19 Гнезда за изводи на докинг станцията Вмъкнете изводите на Вашата докинг станция в тези гнезда за здраво и сигурно прикачване Вашия Notebook PC. Отвори за кукички на докинг станцията Подравнете кукичките на докинг станцията над тези отвори, след което внимателно вмъкнете кукичкит..

Дясна страна - Page 20

20 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Дясна страна Четец на Flash памет Този Notebook PC има гнездо за вграден четец за карти с памет, който поддържа SD карти. USB 3,0 порт Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0) предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е обратно съвместим с USB 2.0. LAN порт Включете мрежов кабел в този..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Page 21

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 21 Лява страна Вход за захранване (постоянен ток) Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или да започне да пари по време на работа. Уверете се, че адаптерът не е покрит. Дръжте г..

VGA порт - Page 22

22 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC VGA порт Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC към външен дисплей. Mini DisplayPort Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC към външен дисплей. Жак за слушалки/слушалки с микрофон/микрофон Този порт Ви дава възможност за свързване към високоговорители с усилвател или ..

Изглед отпред - Page 23

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 23 Изглед отпред Индикатори на състоянието Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC. Индикатор за захранването Индикаторът на захранването светва, когато Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато Notebook PC е в спящ режим. Двуцвет..

Цвят - Page 24

24 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Цвят Статус Непрекъснато зелено Notebook PC е включен в захранване, батерията се зарежда и зарядът й е между 95% и 100%. Непркъснато оранжево Notebook PC е включен в захранване, батерията се зарежда и зарядът й е по- малко от 95%. Мига оранжево Notebook PC работи в батериен режим, а нивото на батерия..

Глава 2: - Page 25

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 25 Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

..

Зареждане на Вашия Notebook PC. - Page 26

26 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Първи стъпки Зареждане на Вашия Notebook PC. A. Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер. B. Включете адаптера за променлив ток в 100V~240V контакт. C. Включете контектора за прав ток във входа за захранването на Notebook PC. Заредете Notebook PC за 3 часа преди да го използвате за пръв път. ЗАБЕЛЕ..

ВАЖНО! - Page 27

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 27 ВАЖНО! • Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои модели Notebook PC оже да имат няколко изходни мощности в зависиост от SKU. • Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към ..

28 - Page 28

28 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. Натиснете бутона за включване и изключване.

..

Хоризонтално плъзгане - Page 29

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 29 Движение на курсора Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху тъчпада, за да преместите курсора на екрана. Хоризонтално плъзгане Вертикално плъзгане Диагонално плъзгане Използване на тъчпада..

Натискане/Двойно натискане - Page 30

30 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Жестове с един пръст Натискане/Двойно натискане • Натиснете приложение, за да го изберете. • Натиснете два пъти върху приложение, за да го заредите. Плъзгане и пускане Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст без да го повдигате от тъчпада. За да пусне..

Жестове с два пръста - Page 31

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 31 Натискане на ляв бутон Натискане на десен бутон • Щракнете върху приложение, за да го изберете. • Щракнете два пъти върху приложение, за да го заредите. Натиснете този бутон, за да отворите менюто, показвано с десния бутон. ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия ..

Плъзгане и пускане - Page 32

32 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Намаляване Увеличаване Съберете два пръста върху тъчпада. Раздалечете два пръста върху тъчпада. Плъзгане и пускане Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. Като използвате друг пръст, плъзнете върху тъчпада, за да плъзнете елемента. Повдигнете пръста с..

Конфигуриране на настройки - Page 33

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 33 Конфигуриране на настройки Вижте следната информация за повече подробности относно разрешаването на функции за натискане на ляв или десен бутон на мишката, плъзгане и освобождаване за избор на Вашия ASUSPRO SensePoint: 1. Отворете Control Panel (Контролен панел) > Mouse (Мишка). 2. В диалоговия..

Други - Page 34

34 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 4. Изберете някой от следните елементи, за да разрешите техните функции: Enable Dragging (Разреши плъзгане) - Тази опция Ви позволява плъзгането и пускането на елементи на екрана с помощта на ASUSPRO SensePoint. Enable Release-to-Select (Разреши освобождаване за избор) - Тази опция разрешава функцията за о..

Функции на ASUSPRO Sensepoint - Page 35

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 35 Функции на ASUSPRO Sensepoint Преместване на курсора на екрана Натиснете и задръжте ASUSPRO SensePoint, след което преместете пръста си в посоката, в която искате да преместите курсора на екрана. ВАЖНО! ASUSPRO SensePoint е чувствителен на натиск. Колкото повече натискате, толкова по-бързо се движи кур..

Превъртане - Page 36

36 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Използване на ASUSPRO SensePoint със сензорни бутони Превъртане За превъртане на списъци, натиснете и задръжте средния бутон на тъчпада, след което натиснете ASUSPRO SensePoint в посоката, в която искате да превъртате: нагоре/надолу, наляво/надясно. Избор на елементи на екрана Натиснете и зад..

Конфигуриране на - Page 37

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 37 Функция Разрешаване Преглед на опциите на менюто Преместете показалеца върху елемента, който искате да изберете, и натиснете ASUSPRO SensePoint веднъж. Освобождаване за избор Преместете показалеца върху елемента, който искате да изберете, след което повдигнете пръста си от ASUSPRO SensePoi..

Конфигуриране на - Page 38

38 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Функции при щракване с ляв бутон Вижте следната таблица, когато използвате ASUSPRO SensePoint за симулиране на функциите на левия бутон на мишката. ВАЖНО! Уверете се, че опцията Left Click (Щракване с ляв бутон) е активирана на Вашия Notebook PC преди да разрешите следните функции. За повече подр..

ASUS FingerPrint - Page 39

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 39 ASUS FingerPrint Свалете биометрични данни от отпечатък на сензора за пръстови отпечатъци на Вашия Notebook PC с помощта на приложението ASUS FingerPrint. Това приложение Ви дава възможност да използвате биометричните данни от отпечатъци за удостоверяване на достъп до системата на Notebook PC и при..

Register (Регистрация) - Page 40

40 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 2. Щракнете върху Register (Регистрация) , за да създадете нов акаунт с пръстов отпечатък. 3. Въведете паролата за потребителския си акаунт и щракнете върху ОК .

..

41 - Page 41

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 41 4. Щракнете върху на илюстрацията на пръста, който бихте искали да използвате за биометрични данни от отпечатък. 5. Плъзнете пръста два пъти върху сензора за пръстови отпечатъци, за да създадете биометрични данни от пръстовия отпечатък.

..

42 - Page 42

42 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 6. 1 и 2 стават сини, за да покажат, че пръстовия отпечатък е бил снет успешно. Щракнете върху Next (Напред) , за да продължите. 7. Създайте своята парола за зареждане в новия прозорец, която да служи за архивен достъп до биометричните данни от отпечатъка Ви.

..

Настройки на ASUS FingerPrint - Page 43

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 43 8. Щракнете върху Enable (Разреши) , за да активирате текущите си биометрични данни от отпечатък за влизане в системата. 9. Появява се прозорецът с настройките на ASUS FingerPrint. Можете да затворите този прозорец или да промените настройките на своите биометрични данни от пръстов отпеча..

Настройки на ASUS FingerPrint - Page 44

44 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Настройки на ASUS FingerPrint Конфигурирайте настройките на клавиша за зареждане и биометричните данни от пръстов отпечатък с помощта на основни и разширени опции на настройките на ASUS FingerPrint. Достъп до настройките на ASUS FingerPrint Прозорецът с настройки на ASUS FingerPrint се появява веднага с..

Advanced (Разширени) - Page 45

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 45 Advanced (Разширени) Разширените настройки на ASUS FingerPrint Ви дават възможност да зададете опции за заключване след въвеждане на грешна парола или грешен пръстов отпечатък, да архивирате и импортирате информацията за акаунта си и да изтриете записите с пръстови отпечатъци или клав..

Използване на клавиатурата - Page 46

46 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Функционални клавиши Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC могат да активират следните команди: Използване на клавиатурата поставя Notebook PC в режим Sleep (Заспиване) включва или изключва режим Airplane (Самолет) ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane (Самолет) забр..

47 - Page 47

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 47 Разрешава или забранява тъчпада. Включва или изключва високоговорителя. Намалява звука на високоговорителя. Усилва звука на високоговорителя. Включва или изключва сензора за осветеност на околната среда. Разрешава или забранява заключване на превъртането Симулира клавиша..

Windows® 10 клавиши - Page 48

48 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Windows® 10 клавиши Има два специални Windows® клавиша на клавиатурата на Вашия Notebook PC, които се използват както следва: Стартира меню Start (Старт) Показва падащото меню Този Notebook PC се предлага с 15 избрани клавиша, които можете да използвате за въвеждане на цифри. Натиснете , за да превкл..

Глава 3: - Page 49

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 49 Глава 3: Работа с Windows® 10

..

Стартиране за пръв път - Page 50

50 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Стартиране за пръв път Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Windows® 10. За да стартирате Notebook PC за пръв път: 1. Натиснете бутона за включване и изкл..

Меню Start (Старт) - Page 51

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 51 Меню Start (Старт) Менюто Start (Старт) е основната врата към програмите, Windows® приложенията, папките и настройките на Notebook PC. Можете да използвате меню Старт, за да извършите тези общи дейности: • Стартирайте програми или Windows® приложения • Отворете често използвани програми или Wind..

Зарежда се менюто Старт - Page 52

52 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Зарежда се менюто Старт Поставете курсора над бутона Старт в долния ляв ъгъл на Вашия работен плот и щракнете върху него. Натиснете клавиша с логото на Windows на клавиатурата Ви. Отваряне на програми от менюто Старт Една от най-често срещаните употреби на менюто Старт е а отваря..

Windows® приложения - Page 53

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 53 Windows® приложения Тези приложения са закачени към десния екран на меню Start (Старт) и са показани като мозайка, за да има лесен достъп. ЗАБЕЛЕЖКА: Някои Windows® приложения изискват влизане във Вашия Microsoft акаунт, за да могат да се стартират напълно.

..

Работа с Windows® приложения - Page 54

54 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Работа с Windows® приложения Използвайте сензорния екран, тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook PC, за да стартирате, персонализирате или затворите своите приложения. Стартиране на Windows® елементи от менюто Start (Старт) Поставете курсора над приложението и щракнете върху него. Изп..

Откачване на приложения - Page 55

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 55 Откачване на приложения Поставете курсора над приложението и щракнете с десния бутон, след което щракнете Unpin from Start (Откачи от "Старт"). Използвайте клавишите със стрелки за навигация в приложението. Натиснете , след което изберете Unpin from Start (Откачи от "Старт"). Преоразмеряване ..

56 - Page 56

56 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Закачане на още приложения към менюто Start (Старт) От All apps (Всички приложения), поставете курсора върху приложението, което искате да добавите към менюто Start (Старт), след което натиснете Pin to Start (Закачи в "Старт"). От All apps (Всички приложения), натиснете на приложението, което искате..

Зареждане на изглед на задача - Page 57

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 57 Изглед на задача Бързо превключвайте между отворените приложения и програми с помощта на новата функция за изглед на задачите. Можете също така да използвате изгледа за превключване между работните плотове. Зареждане на изглед на задача Поставете курсора върху иконата в ле..

Функция Snap (Прилепване) - Page 58

58 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Функция Snap (Прилепване) Функцията Snap (Прилепване) показва приложения едно до друго, което Ви дава възможност да работите или да превключвате от едно приложение на друго. Снимки Можете да плъзгате и пускате приложения в тези горещи точки, за да ги прилепите на място.

..

Използване на Snap (Прилепване) - Page 59

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 59 Използване на Snap (Прилепване) 1. Заредете приложението, което искате да прилепите. 2. Плъзнете лентата на задачите на Вашето приложение и пуснете приложението до ръба на екрана, за да го прилепите. 3. Заредете друго приложение, за да повторите стъпките по-горе. 1. Заредете приложе..

Работен център - Page 60

60 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Работен център Action Center (Работен център) обединява известията от приложения и ги представя на едно място, където можете да отговорите на тях. Също така, в долната част има много полезен раздел Quick Actions (Бързи действия). Работен център Поставете курсора върху иконата в лентата на ..

Други клавишни комбинации - Page 61

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 61 Други клавишни комбинации С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища, които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в Windows® 10. \ Зарежда Start menu (Меню "Старт") Зарежда Action Center (Работен център) Стартира работния плот Зарежда File Explorer (Файлов мен..

62 - Page 62

62 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Зарежда Search (Търсене) Зарежда панела Project (Проект) Отваря прозореца Изпълни Отваря Център за улеснен достъп Отваря контекстното меню на бутона Start (Старт) Стартира иконата на лупата и увеличава екрана. Намалява екрана Отваря Настройки на разказвача

..

Свързване към безжични мрежи - Page 63

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 63 Свързване към безжични мрежи Wi-Fi Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC. ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен, за да разрешите Wi-Fi функ..

ВАЖНО! - Page 64

64 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Bluetooth Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с други устройства с разрешен Bluetooth. ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен, за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook PC. Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth Трябва да сдвоите Вашия ..

Action Center (Работен център) - Page 65

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 65 1. Зарежда Action Center (Работен център) от лентата на задачите. 2. Изберете иконата , за да разрешите Самолетен режим. Натиснете . Airplane mode (Режим "Самолет") Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC безопасно по време на по..

Свързване към кабелни мрежи - Page 66

66 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Свързване към кабелни мрежи Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като например локални мрежи и широколентова връзка към интернет с помощта на LAN порта на Notebook PC. ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов администратор за помощ при настройка на ..

Конфигуриране на - Page 67

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 67 Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес 7. Върнете се на прозореца Network and Sharing Center (Център за мрежи и споделяне) и изберете Set up a new connection or network (Настройка на нова връзка или мрежа) . 8. Изберете Connect to the Internet (Свързване с интернет) , след което изберете Next (Напред) . 9. Избе..

Изключване на Вашия Notebook PC - Page 68

68 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Изключване на Вашия Notebook PC Можете да изключите Вашия Notebook PC по един от следните начини: • Заредете меню Start (Старт), след което изберете > Shut down (Изключване) , за да извършите стандартно изключване. • От екрана за вход изберете > Shut down (Изключване) . • Натиснете за зареждане на Sh..

Поставяне на Notebook PC в режим на - Page 69

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 69 Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване Направете следното, за да поставите своя Notebook PC в Sleep mode (Режим на заспиване): • Заредете менюто Start (Старт), след което изберете > Sleep (Заспиване) , за да поставите своя Notebook PC в режим на заспиване. • От екрана за вход изберете > Sleep (Заспив..

70 - Page 70

70 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Глава 4: - Page 71

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 71 Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

..

Тестване на системата (POST) - Page 72

72 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Тестване на системата (POST) POST (Power-On Self Test) представлява серия от софтуерно управлявани диагностични тестове, които се изпълняват, когато включите или рестартирате Notebook PC. Софтуерът, който контролира тестовете е трайна част от архитектурата на Notebook PC. Използване на POST за достъп..

BIOS Settings (Настройки на BIOS) - Page 73

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 73 BIOS Settings (Настройки на BIOS) ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка. Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост от модела и държавата. Boot (Стартиране) Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на опциите за стартиране. Можете..

Driver Option Priorities - Page 74

74 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 2. Натиснете и изберете устройство за Boot Option #1 (Опция за зареждане #1) . →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enab..

Security (Защита) - Page 75

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 75 Security (Защита) Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската парола и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То също така Ви позволява да управлявате достъпа до твърдия диск на Вашия Notebook PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB интерфейса. ЗАБЕЛЕЖКА: • Ако инстали..

76 - Page 76

76 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Задаване на парола: 1. На екрана Security (Сигурност) , изберете Setup Administrator Password (Конфигуриране на администраторска парола) или User Password (Потребителска парола) . 2. TНапишете паролата и натиснете . 3. Напишете отново паролата и натиснете . Премахване на паролата: 1. На екрана Security (Сигурно..

I/O Interface Security - Page 77

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 77 Защита на входно-изходен интерфейс В менюто Security (Защита), можете да плучите достъп до I/O Interface Security (Защита на входно-изходен интерфейс), за да заключите някои функции на интерфейса на Вашия Notebook PC. Заключване на входно-изходния интерфейс: 1. На екрана Защита изберете Защита на в..

Защита на USB интерфейс - Page 78

78 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Защита на USB интерфейс Чрез менюто I/O Interface Security (Защита на входно-изходен интерфейс) можете да получите достъп и до USB Interface Security (Защита на USB интерфейс) и да за ключите или отключите портове и устройства. Заключване на USB интерфейса: 1. На екрана Защита , изберете Защита на входно-..

Security - Page 79

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 79 Задаване на Master Password (Основна парола) В меню Security (Защита), можете да използвате Set Master Password (Задаване на основна парола) , за да конфигурирате достъп с парола до Вашия твърд диск. Задаване на парола на твърдия диск: 1. На екрана Защита , натиснете Задай основна парола . 2. Въведете п..

Launch EFI Shell from filesystem device - Page 80

80 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Запис и изход За да запишете настройките си, изберете Save Changes and Exit (Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyrig..

Актуализиране на BIOS. - Page 81

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 81 Актуализиране на BIOS. 1. Проверете точния модел на Notebook PC, след което изтеглете последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на ASUS. 2. Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство. 3. Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC. 4. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете по..

←→]: - Page 82

82 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 6. Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и натиснете . 7. След актуализирането на BIOS, щракнете върху Exit (Изход) > Restore Defaults (Възстанови настройката по подразбиране) , за да възстановите настройката по подразбиране на системата. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]..

Възстановяване на системата - Page 83

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 83 Възстановяване на системата Използване на опциите за възстановяване на Вашия Notebook PC Ви дава възможност да възстановите системата до първоначалното й състояние или просто да опресните настройките й, за да подобрите производителността. ВАЖНО! • Архивирайте всичките си файло..

84 - Page 84

84 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC • Go back to an earlier build (Връщане към по-ранна компилация) - Тази опция Ви позволява да се върнете към по-ранна компилация. Използвайте тази опция, ако текущата е подходяща за Вас. • Advanced startup (Разширено стартиране) - Използването на тази опция Ви дава възможност да използвате други опц..

85 - Page 85

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 85 2. В опцията Update and security (Актуализация и защита) изберете Recovery (Възстановяване) , след което изберете желаната опция за възстановяване.

..

86 - Page 86

86 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Глава 5: - Page 87

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 87 Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

..

Инсталиране на твърдия диск - Page 88

88 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Инсталиране на твърдия диск Вижте следните стъпки, ако е необходимо да замените твърдия диск на Вашия Notebook PC. ВАЖНО! Купувайте твърди дискове за този Notebook PC само от оторизирани търговски представители, за да подсигурите максимална съвместимост и надеждност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! П..

89 - Page 89

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 89 А. Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook PC. Б. Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно от Вашия Notebook PC.

..

В. - Page 90

90 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC В. Отстранете болтовете, които придържат кутията на твърдия диск към отделението

..

Кутия на твърдия диск - Page 91

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 91 Г. Използвайте езичето на HDD гнездото, за да го извадите от отделението. Д. (като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има инсталиран HDD, изключете HDD кутията от HDD порта, както е показано на илюстрацията по-долу. Кутия на твърдия диск

..

стар HDD - Page 92

92 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Е. (Като опция) Ако към HDD кутия има прикрепен HDD, вижте следните стъпки относно премахване на стария HDD: 1. Отстранете всички болтове отстрани на HDD кутията. 2. Отстранете стария HDD от HDD кутията, след което поставете върху равна и суха повърхност с PCB (printed circuit board) нагоре, както е пок..

нов HDD - Page 93

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 93 Ж. Поставете новия твърд диск с PCB (печатна платка), разположена срещу кутията на твърдия диск Уверете се, че конекторите на портовете на Вашия твърд диск не са блокирани от някоя част на кутията н атвърдия диск. З. Прикрепете и затегнете болтовете, които отстранихте по-рано нов ..

94 - Page 94

94 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC И. Подравнете конектора за HDD с HDD гнездото и натиснете, за да застане на мястото си. Й. Поставете обратно чекмеджето за HDD обратно в отделението му и натиснете HDD чекмеджето, за да го поставите.

..

95 - Page 95

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 95 К. Прикрепете кутията за твърдия диск с болтовете, които отстранихте по-рано. Л. (Опция) Подравнете другия край на кабела на HDD конектора със системната платка и натиснете, за да застане на мястото си.

..

96 - Page 96

96 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC М. Подравнете и поставете капачето на отделението. Н. Закрепете и подсигурете капака на батерийния модул чрез болта, който отстранихте по-рано.

..

Инталиране на RAM (Random Access Memory) - Page 97

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 97 Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като инсталирате RAM модул в отделението за памет. Следните стъпки ще Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook PC: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни ус..

98 - Page 98

98 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC А. Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook PC. Б. Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно от Вашия Notebook PC.

..

99 - Page 99

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 99 В. Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул. Г. Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

..

100 - Page 100

100 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Д. Подравнете и поставете капачето на отделението. Е. Закрепете и подсигурете капака на батерийния модул чрез болта, който отстранихте по-рано.

..

Инсталиране на M.2 карта - Page 101

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 101 Инсталиране на M.2 карта Вижте следните стъпки, когато инсталирате съвместима M.2 карта във Вашия Notebook PC. ВАЖНО! Купувайте своята M.2 карта само от оторизирани търговски представители за този Notebook PC, за да подсигурите максимална съвместимост и надеждност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъс..

102 - Page 102

102 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC А. Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook PC. Б. Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно от Вашия Notebook PC.

..

103 - Page 103

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 103 В. Подравнете и поставете M.2 карта в гнездото за картов модул. Г. Закрепет M.2 картата на място с помощта на включения болт.

..

104 - Page 104

104 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Д. Подравнете и поставете капачето на отделението. Е. Закрепете и подсигурете капака на батерийния модул чрез болта, който отстранихте по-рано.

..

Инсталиране на micro SIM карта - Page 105

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 105 Инсталиране на micro SIM карта Преди да можете да можете да се свържете към мобилна мрежа LTE или 3,5G чрез Вашия ASUS Notebook PC, трябва да инсталирате micro SIM (Subscriber Identity Module) карта. Вижте следните стъпки, когато инсталирате SIM карта във Вашия Notebook PC: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете Вашия Notebook PC и п..

106 - Page 106

106 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC А. Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook PC. Б. Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно от Вашия Notebook PC.

..

107 - Page 107

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 107 В. Преместете ръчното заключване на батерията в отключено положение. Г. Преместете и задръжте пружиненото заключване на батерията в отключено положение. Д. Извадете стария батериен модул от гнездото на батерията, след което освободете пружиненото заключване на батерията.

..

Е. - Page 108

108 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Е. Подравнете и вкарайте Вашата micro SIM в гнездото докато не застане както трябва на мястото си.

..

Съвети и ЧЗВ - Page 109

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 109 Съвети и ЧЗВ

..

Полезни съвети за Вашия Notebook PC - Page 110

110 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Полезни съвети за Вашия Notebook PC Ето някои полезни съвети, които можете да следвате, за да получавате максималното от Вашия Notebook PC, да поддържате системната производителност и данните си защитени: • Периодично актуализирайте Windows®, за да сте сигурни, че Вашите приложения разпо..

ЧЗВ за хардуер - Page 111

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 111 ЧЗВ за хардуер 1. Когато включа Notebook PC, на екрана се появява черна точка или понякога цветна. Какво да правя? Въпреки че тези точки се появяват на екрана, те не влияят на работата на Вашата система. Ако това продължи и следователно има ефект върху работата на системата, консулти..

112 - Page 112

112 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 4. LED индикаторът на моята батерия светва. Какъв е проблемът? • Проверете дали токовият адаптер или батерийният модул са свързани правилно. Можете също така да изключите адаптера или батерийния модул, да изчакате, след което отново да ги включите в контакта и Notebook PC. • Ако проб..

113 - Page 113

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 113 8. Моят Notebook PC не изпълнява правилно натискането на клавиши, защото моят курсор продължава да се движи. Какво да правя? Уверете се, че нищо не докосва или натиска Вашия тъчпад, докато пишете върху клавиатурата. Можете да деактивирате Вашия тъчпад като натиснете . 9. Вместо да се ..

ЧЗВ за софтуер - Page 114

114 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC ЧЗВ за софтуер 1. Когато включа моя Notebook PC, индикаторът на захранването светва, но не и индикаторът за активността на моето устройство. Системата не се зарежда. Какво мога да направя, за да поправя това? Можете да опитате с някое от следните предположения: • Изключете принудите..

115 - Page 115

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 115 4. Моят Notebook PC не се стартира. Как мога да поправя това? Можете да опитате с някое от следните предположения: • Отстранете всички свързани към Вашия Notebook PC устройства, след което рестартирайте системата. • Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния сервизен център ..

116 - Page 116

116 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Приложения - Page 117

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 117 Приложения

..

Информация за регионите - Page 118

118 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Информация за DVD-ROM устройството DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и създавате свои собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите допълнителен софтуер за гледане на DVD дискове, за да гледате DVD заглавия. ЗАБЕЛЕЖКА: Само определени модели имат DVD-ROM устройство. Ин..

Дефиниране на региони - Page 119

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 119 Дефиниране на региони Регион 1 Канада, САЩ и територии на САЩ Регион 2 Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива, Унгария, Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна Африка, Испания, ..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 120

120 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Blu-ray ROM устройството Ви дава възможност да гледате високодетайлно (HD) видео и други формати на дискове като DVD CD. ЗАБЕЛЕЖКА: Само определени модели имат Blue-ray ROM устройство. Региони Регион A Страните в Северна, Централна и Южна Америка и техните територии; Тайван, Хонконг, Макао, Я..

Общ преглед - Page 121

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 121 Общ преглед На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до CTR 21 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът CTR 21 е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно тонално номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към обществените комут..

Великобритания - Page 122

122 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21 стандарта в момента. Държава Приложим Допълнително изпитване Австрия 1 Да Не Белгия Да Не Чехия Не Не е приложимо Дания 1 Да Да Финландия Да Не Франция Да Не Германия Да Не Гърция Да Не Унгария Не Не е приложимо Исландия Да Не Ир..

123 - Page 123

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 123 Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без гаранции. За актуалните версии на таблицата посетете http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html 1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването използва пулсово избиране (възможно е производителите да посочат в ръководствот..

Предупреждение на ФКК относно - Page 124

124 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC • Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът. • Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Необходимо е използването на за защитен захранващ кабел, за да..

125 - Page 125

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 125 Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и телекомуникационно терминално оборудване Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни съобразно директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване: • Основни изисквания упоменати в [Чл..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 126

126 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Ограничени безжични честотни ленти във Франция Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е: • 10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz ЗАБЕЛЕЖКА: ..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 127

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 127 Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–2483.5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orn..

128 - Page 128

128 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предупреждения на UL за безопасност Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са далекосъобщителни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез електричество в далекосъобщителна мрежа с работно напрежение спрямо земята, което не надвишава максимум от 200V, 300V вариации н..

129 - Page 129

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 129 Изискване за електрическа безопасност С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 или H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Бележки относно ТВ тунери Бележка до техника, инсталиращ CATV системата - Кабелната ра..

(Japanese) - Page 130

130 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за литиево-йонни батерии) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di..

131 - Page 131

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 131 Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства Информация за безопасност при работа с лазер ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите излагане на лазера на оптичното устройство, не се опитвайте да демонтирате или поправяте оптичното устройство сами. За Ваша безоп..

132 - Page 132

132 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) Danish Dutch English Finnish French

..

133 - Page 133

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Продукт, съвместим с ENERGY STAR - Page 134

134 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Продукт, съвместим с ENERGY STAR ENERGY STAR е програма на Агенцията за защита на околната среда на САЩ и на Министерството на енергетиката на САЩ, с която те ни помагат да спестяваме пари и да предпазваме околната среда чрез енергийноефективни продукти и практики. Всички продукти на ASU..

135 - Page 135

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 135 ASUS рециклиране / Обратно приемане Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на решения на Вас, за да можете да рециклирате наш..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibili..

EC Declaration of Conformity - Page 137

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 5..

138 - Page 138

138 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Sponsored links

Latest Update