Asus Pro B8430ua User Manual Romanian (6.7 mb)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Romanian (6.7 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Manual electronic - Page 1

RO10628 Prima ediţie Noiembrie 2015 Manual electronic

..

Informaţii referitoare la drepturile de autor - Page 2

2 Manual electronic pentru notebook Informaţii referitoare la drepturile de autor Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”). ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ..

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware - Page 3

Manual electronic pentru notebook 3 Cuprins Despre acest manual ................................................................................................ 7 Convenţii utilizate în acest manual .......................................................................... 9 Pictograme ........................................................................................................................ 9 Elemente tipografice ..................................................................................................... 9 Precauţii referitoare la siguranţă .......................

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 10 - Page 4

4 Manual electronic pentru notebook Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 10 Prima pornire a computerului ............................................................................... 50 Meniul Start ................................................................................................................. 51 Lansarea meniului Start ................................................................................................ 52 Deschiderea programelor din meniul Start .......................................................... 52 Aplicaţii Windows® .....................................

Manual electronic pentru notebook - Page 5

Manual electronic pentru notebook 5 Capitolul 5: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs Instalarea unităţii hard disk (HDD) ...................................................................... 88 Instalarea unui modul de memorie cu acces aleatoriu (RAM) ................... 97 Instalarea unui card M.2 .......................................................................................... 101 Instalarea unei cartele micro SIM ......................................................................... 105 Sfaturi şi întrebări frecvente Sfaturi utile privind utilizarea notebookul..

Manual electronic pentru notebook - Page 6

6 Manual electronic pentru notebook Notificări pentru tunerul TV ........................................................................................ 129 Notificări REACH .............................................................................................................. 129 Notă pentru produsele Macrovision Corporation .............................................. 129 Prevenirea pierderii auzului ........................................................................................ 129 Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) ...................

Manual electronic pentru notebook - Page 7

Manual electronic pentru notebook 7 Despre acest manual În acest manual sunt furnizate informaţii despre componentele hardware ±i caracteristicile software ale notebookului dvs. Manualul este organizat în următoarele capitole: Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale notebookului. Capitolul 2: Utilizarea notebookului În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale notebookului dvs. Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 10 Acest capitol conţine o prezentare generală a utilizării sistemului d..

Manual electronic pentru notebook - Page 8

8 Manual electronic pentru notebook Capitolul 5: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs Acest capitol vă ghidează în procesul de înlocuire ±i upgrade al pieselor notebook PC-ului. Sfaturi Şi întrebări frecvente În această secţiune sunt prezentate sfaturi şi întrebări frecvente despre componentele hardware şi software pe care le puteţi consulta pentru activităţile de întreţinere şi rezolvarea problemelor frecvente la notebookul dvs. Anexe Această secţiune conţine note ±i declaraţii privind siguranţa pentru notebookul dvs.

..

Convenţii utilizate în acest manual - Page 9

Manual electronic pentru notebook 9 Convenţii utilizate în acest manual Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează: IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate. NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii ±i sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităţilor. AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi ±i pentru prevenirea deteriorării datelor ±i co..

Precauţii referitoare la siguranţă - Page 10

10 Manual electronic pentru notebook Precauţii referitoare la siguranţă Utilizarea notebook-ului Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F). Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea nominală, din partea de jos a Notebook PC şi asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu puterea nominal. Nu aşezaţi notebook-ul pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi rănile provocate de expunerea la căldură. Nu utilizaţi cabluri de alimentare, acces..

Manual electronic pentru notebook - Page 11

Manual electronic pentru notebook 11 Îngrijirea notebook-ului Înainte de curăţarea notebook-ului, deconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ şi scoateţi acumulatorul (dacă este cazul). Utilizaţi un burete de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de apă caldă. Eliminaţi orice surplus de umiditate de pe notebook utilizând o cârpă uscată. Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi, benzen sau alte produse chimice pe sau în apropierea notebook-ului. Nu aşezaţi obiecte pe notebook. N..

Manual electronic pentru notebook - Page 12

12 Manual electronic pentru notebook Casarea corectă NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice. NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezintă un containe..

Manual electronic pentru notebook - Page 13

Manual electronic pentru notebook 13 Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

..

Manual electronic pentru notebook - Page 14

14 Manual electronic pentru notebook Cunoaşterea notebook-ului Vedere de sus NOTĂ: Configuraţia tastaturii poate varia în funcţie de regiune sau ţară. De asemenea, imaginile afişate pe ecranul notebookului pot avea un aspect diferit în funcţie de modelul notebookului.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 15

Manual electronic pentru notebook 15 ±ir de microfoane Şirul de microfoane oferă funcţii de reducere a ecoului, suprimare a zgomotelor şi formare a razei pentru o mai bună recunoaştere vocală şi înregistrare audio. Senzor de lumină ambiantă Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului să regleze automat luminozitatea afişajului în funcţie de condiţiile de iluminare ambiantă. Cameră Camera încorporată vă permite să realizaţi fotografii sau să înregistraţi materiale video utilizând notebook-ul. Indica..

Manual electronic pentru notebook - Page 16

16 Manual electronic pentru notebook ndicatorul blocării literelor mari Acest indicator iluminează când se activează funcţia Capital lock. Utilizarea funcţiei Capital lock vă permite să introduceţi litere mari (de ex. A, B, C) utilizând tastatura notebook-ului. ASUSPRO SensePoint ASUSPRO SensePoint este un dispozitiv de indicare sensibil la apăsare, care vă permite să deplasaţi cursorul pe ecran. De asemenea, puteţi configura setările dispozitivului pentru a beneficia de funcţiile unui mouse obi±nuit. NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Utilizarea ..

Folosirea zonei numerice a tastaturii - Page 17

Manual electronic pentru notebook 17 Folosirea zonei numerice a tastaturii Acest set de taste poate fi utilizat pentru realizarea funcţiilor obi±nuite ale tastelor sau pentru introducerea numerică. NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Folosirea zonei numerice a tastaturii din acest manual. Senzor de amprentă Acest senzor de amprentă încorporat efectuează captura amprentei ±i o utilizează ca autentificare biometrică pentru conectarea la sistemul notebookului ±i la alte programe din Windows® 10. NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea ASU..

Manual electronic pentru notebook - Page 18

18 Manual electronic pentru notebook Partea inferioară NOTĂ : Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model. AVERTISMENT! Partea de dedesubt a notebookului se poate încălzi până la înfierbântare în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului. Când utilizaţi notebook-ul, nu îl aşezaţi pe suprafeţe care pot bloca fantele de aerisire. IMPORTANT! Durata de funcţionare a acumulatorului depinde de condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook. Acumulatorul nu poate fi demontat.

..

Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt - Page 19

Manual electronic pentru notebook 19 Sloturi pentru pinii staţiei de andocare Introduceţi pinii de pe staţia de andocare în aceste sloturi pentru a o ata±a în siguranţă la notebookul dvs. Sloturi pentru cârligele staţiei de andocare Aliniaţi cârligele staţiei de andocare deasupra acestor sloturi ±i apoi introduceţi cu atenţie cârligele pentru a ata±a în siguranţă staţia de andocare la notebookul dvs. Aerisiri Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din notebook. AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate d..

Manual electronic pentru notebook - Page 20

20 Manual electronic pentru notebook Partea dreaptă Cititor de memorie Acest notebook are un singur slot încorporat pentru cititorul cartelelor de memorie care acceptă formate de cartele SD. Port USB 3.0 Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de transfer de până la 5 Gbit/s şi este compatibil cu versiunea anterioară USB 2.0. Port LAN Introduceţi cablul de reţea în acest port pentru conectare la o reţea locală. Slot de securitate Kensington® Slotul de securitate Kensington® menţine siguranţa notebookului prin folosirea produselor de securitate compatibil..

Manual electronic pentru notebook - Page 21

Manual electronic pentru notebook 21 Partea stângă Intrare pentru alimentare (CC) Introduceţi în acest port adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul. AVERTISMENT! Adaptorul se poate supraîncălzi în timpul funcţionării. Nu acoperiţi adaptorul şi nu-l atingeţi când este conectat la o sursă de alimentare electrică. IMPORTANT! Utilizaţi numai adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul. Port USB 3.0 cu USB Charger+ Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de transfer de..

Manual electronic pentru notebook - Page 22

22 Manual electronic pentru notebook Port VGA Acest port vă permite să conectaţi notebookul la un afi±aj extern. Port Mini Display Acest port vă permite să conectaţi notebookul la un afi±aj extern. Mufă cască/set de căŞti/microfon La acest port puteţi să conectaţi difuzoare sau seturi de că±ti cu amplificare. De asemenea, puteţi utiliza acest port pentru a conecta setul de că±ti obi±nuite sau un microfon extern.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 23

Manual electronic pentru notebook 23 Partea din faţă Indicatoare de stare Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a hardware- ului notebook-ului. Indicator de putere Indicatorul de alimentare iluminează când notebook- ul este pornit şi clipeşte lent când notebook-ul este în starea de repaus. Indicator de încărcare a acumulatorului cu două culori LED-urile bicolore oferă o indicaţie vizuală a stării de încărcare a bateriei. Consultaţi tabelul următor pentru detali:

..

Indicatorul de activitate al unităţii - Page 24

24 Manual electronic pentru notebook Culoare Stare Verde constant Dispozitivul PC-ul notebook este conectat la o sursă de alimentare, iar nivelul de încărcare al bateriei este între 95% şi 100%. Portocaliu constant Dispozitivul PC-ul notebook funcţionează în modul baterie, iar nivelul de încărcare al bateriei este sub 95%. Portocaliu intermitent PC-ul notebook funcţionează în modul baterie, iar nivelul de încărcare al bateriei este sub 10%. OPRIT PC-ul notebook funcţionează în modul baterie, iar nivelul de încărcare al bateriei este între 10% şi 100%. Indicatorul de ac..

Manual electronic pentru notebook - Page 25

Manual electronic pentru notebook 25 Capitolul 2: Utilizarea notebookului

..

Manual electronic pentru notebook - Page 26

26 Manual electronic pentru notebook Încărcaţi notebook-ul. A. Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c. B. Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă de alimentare de 100 V~240 V. C. Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea de alimentare (DC) a notebook-ului. Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima utilizare. NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de model şi de regiunea în care vă aflaţi. NOTĂ: Informaţii despre adaptorul de alimentare: • Tensiune de intra..

Manual electronic pentru notebook - Page 27

Manual electronic pentru notebook 27 IMPORTANT! • Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/ieşire de pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea corespund cu informaţiie despre valorile nominale electrice de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de PC notebook pot accepta mai multe valori nominale ale curentului de ieşire în funcţie de codul SKU disponibil. • Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă recomandăm insistent să utilizați o priză de perete cu împământare în..

Apăsaţi pe butonul de alimentare. - Page 28

28 Manual electronic pentru notebook Apăsaţi pe butonul de alimentare. Ridicaţi pentru a deschide afişajul.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 29

Manual electronic pentru notebook 29 Using the touchpad Moving the pointer You can tap anywhere on the touchpad to activate its pointer, then slide your finger on the touchpad to move the pointer onscreen. Slide horizontally Slide vertically Slide diagonally

..

Manual electronic pentru notebook - Page 30

30 Manual electronic pentru notebook One-finger gestures Tap/Double-tap • Tap an app to select it. • Double-tap an app to launch it. Drag and drop Double-tap an item, then slide the same finger without lifting it off the touchpad. To drop the item to its new location, lift your finger from the touchpad.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 31

Manual electronic pentru notebook 31 Clic stânga Clic dreapta • Faceţi clic pe o aplicaţie pentru a o selecta. • Faceţi dublu clic pe o aplicaţie pentru a o lansa. Faceţi clic pe acest buton pentru a deschide meniul de clic dreapta. NOTĂ: Zonele din interiorul liniei punctate reprezintă locaţiile butonului din stânga, respectiv din dreapta, ale mouse-ului pe touchpad. Gesturi cu două degete Derulare cu două degete (sus/ jos) Derulare cu două degete (stânga/ dreapta) Deplasaţi două degete pentru a derula în sus sau jos. Deplasaţi două degete pentru a derula la stânga ..

Manual electronic pentru notebook - Page 32

32 Manual electronic pentru notebook Tragere şi plasare Selectaţi un articol şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de clic stânga. Folosind celălalt deget, glisează pe touchpad pentru a trage elementul ±i apoi ridică degetul de pe buton pentru a elibera elementul. Micşorare Mărire Alăturaţi-vă cele două degete pe touchpad. Îndepărtaţi-vă cele două degete pe touchpad.

..

Utilizarea dispozitivului ASUSPRO SensePoint - Page 33

Manual electronic pentru notebook 33 Configurarea setărilor Consultaţi informaţiile de mai jos pentru detalii referitoare la activarea funcţiilor de clic stânga ±i clic dreapta, glisare ±i Release-to-Select (eliberare pentru selectare) ale dispozitivului ASUSPRO SensePoint: 1. deschideţi Control Panel (Panoul de control) > Mouse; 2. din caseta de dialog Mouse Properties (Proprietăţi mouse), selectaţi fila ASUS Touchpad (Touchpad ASUS) ±i apoi selectaţi ASUSPRO SensePoint ; 3. faceţi clic pe Options (Opţiuni); Utilizarea dispozitivului ASUSPRO SensePoint Notebookul dvs. e..

Manual electronic pentru notebook - Page 34

34 Manual electronic pentru notebook 4. selectaţi oricare din elementele următoare pentru a le activa funcţiile: 5. selectaţi OK pentru a salva ±i ie±i sau Cancel (Revocare) pentru a ie±i fără a salva modificările. Enable Dragging (Activare glisare) - Această opţiune vă permite să glisaţi ±i să eliberaţi elemente pe ecran prin utilizarea dispozitivului ASUSPRO SensePoint. Enable Release-to-Select (Activare eliberare pentru selectare) - Această opţiune activează funcţia Release-to-Select (eliberare pentru selectare) a dispozitivului ASUSPRO SensePoint. Pentru detalii s..

Caracteristicile dispozitivului ASUSPRO - Page 35

Manual electronic pentru notebook 35 Caracteristicile dispozitivului ASUSPRO Deplasarea cursorului pe ecran Ţineţi apăsat pe dispozitivul ASUSPRO SensePoint, după care deplasaţi degetul în direcţia în care doriţi să deplasaţi cursorul pe ecran. IMPORTANT! Dispozitivul ASUSPRO SensePoint este sensibil la apăsare. Cu cât aplicaţi mai multă presiune, cu atât cursorul de pe ecran se va deplasa mai repede.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 36

36 Manual electronic pentru notebook Utilizarea dispozitivului ASUSPRO SensePoint cu butoanele touchpadului Defilare Pentru a defila prin liste, ţineţi apăsat pe butonul din mijloc al touchpadului ±i apoi aplicaţi presiune pe dispozitivul ASUSPRO SensePoint în direcţia către care doriţi să defilaţi: sus/jos, stânga/ dreapta. Selectarea elementelor de pe ecran Ţineţi apăsat pe butonul stâng al touchpadului. Utilizând un alt deget, aplicaţi presiune asupra dispozitivului ASUSPRO SensePoint pentru a deplasa cursorul pe ecran ±i pentru a evidenţia elementele pe care dori..

Caracteristici accesibile prin clic dreapta - Page 37

Manual electronic pentru notebook 37 Caracteristică Mod de activare Vizualizarea opţiunilor de meniu Deplasaţi indicatorul deasupra elementului pe care doriţi să îl selectaţi, după care atingeţi o dată pe dispozitivul ASUSPRO SensePoint. Release-to-select (eliberare pentru selectare) Deplasaţi indicatorul deasupra elementului pe care doriţi să îl selectaţi, iar apoi ridicaţi degetul de pe dispozitivul ASUSPRO SensePoint pentru a activa sau selecta elementul respectiv. IMPORTANT! Asiguraţi-vă că opţiunea Release-to-Select (Eliberare pentru selectare) este activată pe not..

Caracteristici accesibile prin clic stânga - Page 38

38 Manual electronic pentru notebook Caracteristici accesibile prin clic stânga Consultaţi tabelul de mai jos atunci când utilizaţi dispozitivul ASUSPRO SensePoint pentru a simula funcţiile accesibile prin apăsarea butonului stâng al mouse-ului. IMPORTANT! Asiguraţi-vă că opţiunea Left Click (Clic stânga) este activată pe notebookul dvs. înainte de a activa funcţiile de mai jos. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Configurarea setărilor din acest manual. Caracteristică Mod de activare Lansarea aplicaţiilor sau programelor Deplasaţi indicatorul deasupra el..

Utilizarea aplicaţiilor ASUS FingerPrint - Page 39

Manual electronic pentru notebook 39 ASUS FingerPrint Efectuează captura biometrică a amprentei cu ajutorul senzorului de amprentă al notebookului utilizând aplicaţia ASUS FingerPrint. Această aplicaţie vă permite să utilizaţi datele biometrice de amprentă ca modalitate de autentificare a utilizatorului pentru accesarea aplicaţiilor ±i sistemului notebook. Cu ajutorul acestei aplicaţii puteţi activa caracteristicile următoare: • Glisaţi degetul peste senzorul amprentei pentru a vă conecta la pornire direct la sistemul de operare Windows® fără a introduce manual parol..

Manual electronic pentru notebook - Page 40

40 Manual electronic pentru notebook 2. Faceţi clic pe Register (Înregistrare) pentru a crea un cont cu amprentă nou. 3. Tastaţi parola contului de utilizator ±i faceţi clic pe OK .

..

Manual electronic pentru notebook - Page 41

Manual electronic pentru notebook 41 4. Faceţi clic pe în ilustraţia degetului care corespunde aceluia±i deget pe care doriţi să îl utilizaţi ca date biometrice de amprentă. 5. Glisaţi degetul ales de două ori pe senzorul de amprentă pentru a crea datele biometrice de amprentă.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 42

42 Manual electronic pentru notebook 6. 1 ±i 2 se schimbă în albastru pentru a indica faptul că s-a reu±it efectuarea capturii amprentei. Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a continua. 7. Creaţi parola cheii de pornire în fereastra următoare pentru a servi ca modalitate de acces de rezervă pentru datele biometrice de amprentă.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 43

Manual electronic pentru notebook 43 8. Faceţi clic pe Enable (Activare) pentru a activa utilizând datele biometrice de amprentă curente pentru conectarea la sistem. 9. Apoi se afi±ează fereastra setărilor ASUS FingerPrint. Puteţi închide această fereastră sau puteţi modifica setările datelor biometrice de amprentă. NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre configurarea setărilor biometrice de amprentă, consultaţi secţiunea Setări ASUS FingerPrint din acest manual.

..

Accesarea setărilor ASUS FingerPrint - Page 44

44 Manual electronic pentru notebook Setări ASUS FingerPrint Configuraţi setările cheii de pornire ±i datele biometrice de amprentă utilizând opţiunile de bază ±i complexe ale setărilor ASUS FingerPrint. Accesarea setărilor ASUS FingerPrint Fereastra setărilor ASUS FingerPrint apare imediat după crearea primelor date biometrice de amprentă. Ulterior mai puteţi accesa această fereastră lansând aplicaţia ASUS FingerPrint din ecranul Start. Basic (Setări de bază) Setările de bază din ASUS FingerPrint vă permit să configuraţi datele biometrice de amprentă curente, s..

Manual electronic pentru notebook - Page 45

Manual electronic pentru notebook 45 Advanced (Setări complexe) Setările complexe din ASUS FingerPrint vă permit să configuraţi opţiunile de blocare dacă se detectează o parolă sau o amprentă gre±ită, să efectuaţi copia de rezervă ±i să importaţi informaţiile contului ±i să ±tergeţi amprenta sau înregistrările cheii de pornire din sistem.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 46

46 Manual electronic pentru notebook Taste funcţionale Tastele funcţionale de pe tastatura notebookului pot declan±a următoarele comenzi: Utilizarea tastaturii trece notebook-ul în modul Sleep (Repaus) activează sau dezactivează modul Airplane (Avion) NOTĂ: Atunci când este activat, modul Airplane (Avion) dezactivează toate conexiunile wireless. Reduce luminozitatea tastaturii cu retroiluminare Cre±te luminozitatea tastaturii cu retroiluminare scade luminozitatea ecranului cre±te luminozitatea ecranului stinge ecranul activează setările pentru al doilea monitor NOTĂ: Asigura..

Manual electronic pentru notebook - Page 47

Manual electronic pentru notebook 47 Activează sau dezactivează touchpad-ul Activează sau dezactivează difuzorul Micşorează volumul difuzorului Măreşte volumul difuzorului Comută între ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) pentru senzorul de lumină ambiantă Activează sau dezactivează blocarea derulării Simulează tasta Page Up (Pagină în sus) Simulează tasta Page Down (Pagină în jos) Simulează tasta Home (La început) Simulează tasta End (La sfâr±it)

..

Manual electronic pentru notebook - Page 48

48 Manual electronic pentru notebook Taste Windows® 10 Pe tastatura notebookului există două taste Windows® speciale utilizate după cum urmează: Lansează meniul Start Afişează meniul vertical Folosirea zonei numerice a tastaturii Acest notebook este prevăzut cu 15 taste speciale, pe care le puteţi folosi pentru introducerea numerelor. Apăsaţi pe pentru a comuta între utilizarea acestora taste ca taste numerice ±i utilizarea funcţiei iniţiale a tastelor.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 49

Manual electronic pentru notebook 49 Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 10

..

Manual electronic pentru notebook - Page 50

50 Manual electronic pentru notebook Prima pornire a computerului La prima pornire a computerului apar o serie de ecrane care vă ghidează în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 10. Pentru a porni prima oară notebookul: 1. Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook. A±teptaţi câteva minute până când apare ecranul de configurare. 2. Din ecranul de configurare, alegeţi regiunea dvs. ±i limba pe care doriţi să o utilizaţi pe dispozitivul Notebook PC. 3. Citiţi cu atenţie termenii licenţei. Selectaţi I accept (Accept) . 4. Urmaţi ins..

Manual electronic pentru notebook - Page 51

Manual electronic pentru notebook 51 Meniul Start Meniul Start este punctul de acces principal la programele dispozitivului Notebook PC, la aplicaţiile Windows®, la foldere ±i la setări. Puteţi utiliza meniul Start pentru a realiza următoarele activităţi obi±nuite: • Pornirea programelor sau a aplicaţiilor Windows® • Deschiderea programelor sau a aplicaţiilor Windows® utilizate în mod obi±nuit • Ajustarea setărilor dispozitivului Notebook PC • Obţinerea de ajutor pentru sistemul de operare Windows • Oprirea dispozitivului Notebook PC • Deconectarea de la Windows..

Manual electronic pentru notebook - Page 52

52 Manual electronic pentru notebook Lansarea meniului Start Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste butonul Start din colţul din stânga jos al desktopului, apoi faceţi clic pe acesta. Apăsaţi pe tasta cu sigla Windows de pe tastatură. Deschiderea programelor din meniul Start Una dintre cele mai uzuale acţiuni ale meniului Start este deschiderea programelor instalate pe dispozitivul Notebook PC. Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste program, apoi faceţi clic pentru a-l lansa. Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga în programe. Apăsaţi pe pentru a-l lansa. NOTĂ: S..

Manual electronic pentru notebook - Page 53

Manual electronic pentru notebook 53 Aplicaţii Windows® Acestea sunt aplicaţii fixate pe panoul din dreapta al meniului Start ±i afi±ate în format de dale pentru accesare u±oară. NOTĂ: Unele aplicaţii Windows® necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte de a putea fi lansate în mod complet.

..

Lansarea aplicaţiilor Windows® din meniul Start - Page 54

54 Manual electronic pentru notebook Lucrul cu aplicaţiile Windows® Utilizaţi ecranul tactil, touchpadul sau tastatura dispozitivului Notebook PC pentru a lansa, a particulariza ±i a închide aplicaţii. Lansarea aplicaţiilor Windows® din meniul Start Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi clic pentru a o lansa. Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga în aplicaţii. Apăsaţi pe pentru a lansa o aplicaţie. Particularizarea aplicaţiilor Windows® Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi, să fixaţi sau să anulaţi fixarea aplicaţ..

Anularea fixării unor aplicaţii - Page 55

Manual electronic pentru notebook 55 Anularea fixării unor aplicaţii Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie ±i faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Unpin from Start (Anulare fixare din Start). Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga la aplicaţie. Apăsaţi pe , apoi selectaţi Unpin from Start (Anulare fixare din Start). Redimensionarea aplicaţiilor Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie ±i faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Resize (Redimensionare) ±i selectaţi o dimensiune de dală pentru aplicaţie. Utiliz..

Fixarea mai multor aplicaţii în meniul Start - Page 56

56 Manual electronic pentru notebook Fixarea mai multor aplicaţii în meniul Start În All apps (Toate aplicaţiile) , poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi în meniul Start ±i faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Pin to Start (Fixare în Start). În All apps (Toate aplicaţiile) , apăsaţi pe în aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi în meniul Start, apoi selectaţi Pin to Start (Fixare în Start). Fixarea aplicaţiilor în bara de activităţi Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie ±i faceţi clic ..

Lansarea vizualizării activităţilor - Page 57

Manual electronic pentru notebook 57 Vizualizarea activităţilor Comutaţi rapid între aplicaţiile ±i programele deschise utilizând caracteristica de vizualizare a activităţilor, pe care o puteţi utiliza ±i pentru a comuta între desktopuri. Lansarea vizualizării activităţilor Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste pictograma din bara de activităţi ±i faceţi clic pe aceasta. Apăsaţi pe pe tastatură.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 58

58 Manual electronic pentru notebook Caracteristica Snap (Aliniere) Caracteristica Snap (Aliniere) afi±ează aplicaţiile alăturat, permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea. Alinierea hotspoturilor Puteţi să glisaţi ±i să fixaţi aplicaţii în aceste hotspoturi pentru a le alinia în poziţie.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 81

Manual electronic pentru notebook 81 Actualizarea BIOS-ului. 1. Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. ±i apoi descărcaţi cel mai recent fi±ier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web ASUS. 2. Salvaţi o copie a fi±ierului BIOS descărcat pe o unitate de memorie flash. 3. Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook. 4. Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe în timpul procedurii POST. 5. În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare uŞoară), apoi apăsaţi pe . Start Easy Flash Intern..

Manual electronic pentru notebook - Page 82

82 Manual electronic pentru notebook 6. Localizaţi fi±ierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash, apoi apăsaţi pe . 7. După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (IeŞire) > Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a restabili sistemul la setările implicite. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute Current BIOS Platform: BU403U Version: 101 Build Date: Apr 26 2015 Build Time: 11:51:05 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown Build Date: Unknown Build..

Manual electronic pentru notebook - Page 83

Manual electronic pentru notebook 83 Recuperarea sistemului Utilizarea opţiunilor de recuperare pe Notebook PC vă permite să restauraţi sistemul la starea sa originală sau, pur ±i simplu, să reîmprospătaţi setările pentru a contribui la îmbunătăţirea performanţelor. IMPORTANT! • Faceţi o copie de rezervă a tuturor fi±ierelor de date înainte de a aplica orice opţiune de recuperare pe Notebook PC-ului dvs. • Notaţi-vă setările particularizate importante, de exemplu setările de reţea, numele de utilizatori ±i parolele pentru a evita pierderea de date. • Înain..

Efectuarea unei opţiuni de recuperare - Page 84

84 Manual electronic pentru notebook • Go back to an earlier build (Faceţi salt la o versiune anterioară) - Această opţiune vă permite să faceţi salt la o versiune anterioară. Utilizaţi această opţiune dacă această versiune nu funcţionează. • Advanced startup (Pornire complexă) - utilizarea acestei opţiuni vă permite să aplicaţi alte opţiuni complexe de recuperare pe Notebook PC, de exemplu: - utilizarea unei unităţi USB, a unei conexiuni de reţea sau a DVD-ului de recuperare Windows pentru pornirea Notebook PC-ului; - utilizarea opţiunii Troubleshoot (Depanare)..

Update and security (Actualizare Şi securitate) - Page 85

Manual electronic pentru notebook 85 2. Sub opţiunea Update and security (Actualizare Şi securitate) , selectaţi Recovery (Recuperare) , apoi selectaţi opţiunea de recuperare pe care doriţi să o efectuaţi.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 86

86 Manual electronic pentru notebook

..

Manual electronic pentru notebook - Page 87

Manual electronic pentru notebook 87 Capitolul 5: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs

..

Instalarea unităţii hard disk (HDD) - Page 88

88 Manual electronic pentru notebook Instalarea unităţii hard disk (HDD) Consultați următorii pa±i dacă trebuie să înlocuiți unitatea de hard disk a notebookului. IMPORTANT! Cumpăraţi o unitate HDD doar de la comercianţi autorizaţi ai acestui PC notebook, pentru a asigura compatibilitatea şi fiabilitatea maxime. AVERTISMENT! Deconectaţi toate dispozitivele periferice conectate ±i cablurile telefonice sau de comunicaţii, precum ±i conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.) înainte de a scoate capacul unităţii hard disk. NOTĂ: • Aspec..

Manual electronic pentru notebook - Page 89

Manual electronic pentru notebook 89 A. Slăbiți ±urubul capacului compartimentului notebookului. B. Trageți capacul compartimentului ±i scoateți-l complet de pe notebook.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 90

90 Manual electronic pentru notebook C. Scoateţi ±uruburile care fixează suportul unităţii HDD de compartimentul acesteia.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 91

Manual electronic pentru notebook 91 D. Utilizaţi aripioara de pe bay-ul HDD pentru a îl trage în afară din compartiment. E. (opţional) Dacă în notebookul dvs. este instalat deja un modul HDD, deconectaţi bay-ul pentru HDD de la portul HDD, după cum se arată în ilustraţia de mai jos. Suportul unităţii HDD

..

Manual electronic pentru notebook - Page 92

92 Manual electronic pentru notebook F. (opţional) Dacă la bay-ul HDD este ata±at un modul HDD, parcurgeţi pa±ii următori pentru a demonta vechiul modul HDD: 1. desfaceţi toate ±uruburile de pe părţile laterale ale bay-ului HDD; 2. îndepărtaţi vechiul modul HDD din bay-ul HDD, după care a±ezaţi-l pe o suprafaţă plană, cu placa de circuite imprimate orientată în sus, după cum se arată în ilustraţia de mai jos. modulul HDD vechi Suportul unităţii HDD

..

Manual electronic pentru notebook - Page 93

Manual electronic pentru notebook 93 G. Puneți noua unitate hard disk cu componenta PCB (placă circuit imprimat) îndreptată spre suportul unității de hard disk. Conectorii unităţii HDD nu trebuie să fie obstrucţionaţi de nicio componentă a suportului unităţii HDD. H. Repoziţionaţi ±i strângeţi ±uruburile pe care le-aţi îndepărtat anterior. modulul HDD nou Suportul unităţii HDD

..

Manual electronic pentru notebook - Page 94

94 Manual electronic pentru notebook I. Aliniaţi conectorul hard diskului cu portul hard diskului ±i fixaţi-l la locul său prin apăsare. J. Puneţi la loc suportul hard diskului în compartiment ±i apăsaţi-l până când se fixează.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 95

Manual electronic pentru notebook 95 K. Fixați unitatea de hard disk cu ±uruburile scoase anterior. L. (Opţional) Aliniaţi celălalt capăt al cablului conectorului hard diskului cu placa de sistem ±i fixaţi-l la locul său prin apăsare.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 96

96 Manual electronic pentru notebook M. Aliniaţi ±i ata±aţi la loc capacul de protecţie a compartimentelor. N. Fixaţi capacul la loc, folosind ±urubul scos anterior.

..

Instalarea unui modul de memorie cu acces - Page 97

Manual electronic pentru notebook 97 Instalarea unui modul de memorie cu acces aleatoriu (RAM) Realizați actualizarea capacității de memorie a notebookului instalând un modul RAM în compartimentul pentru modulul de memorie. Următorii pa±i vă explică cum să instalați un modul RAM în notebook: AVERTISMENT! Deconectaţi toate dispozitivele periferice conectate ±i cablurile telefonice sau de comunicaţii, precum ±i conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.) înainte de a scoate capacul unităţii hard disk. IMPORTANT! Vizitaţi un centru de servic..

Manual electronic pentru notebook - Page 98

98 Manual electronic pentru notebook A. Slăbiți ±urubul capacului compartimentului notebookului. B. Trageți capacul compartimentului ±i scoateți-l complet de pe notebook.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 99

Manual electronic pentru notebook 99 C. Aliniaţi ±i introduceţi modulul RAM în slotul corespunzător. D. Împingeţi modulul RAM până când acesta se fixează cu un clic

..

Manual electronic pentru notebook - Page 100

100 Manual electronic pentru notebook E. Aliniaţi ±i ata±aţi la loc capacul de protecţie a compartimentelor. F. Fixaţi capacul la loc, folosind ±urubul scos anterior.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 101

Manual electronic pentru notebook 101 Instalarea unui card M.2 Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a instala un nou card M.2 în PC-ului dvs. notebook. IMPORTANT! Cumpăraţi carduri M.2 doar de la comercianţi autorizaţi ai acestui PC notebook, pentru a asigura compatibilitatea şi fiabilitatea maxime. AVERTISMENT! Deconectaţi toate dispozitivele periferice conectate ±i cablurile telefonice sau de comunicaţii, precum ±i conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.) înainte de a scoate capacul unităţii hard disk. NOTE: • Aspectul părţii inferioar..

Manual electronic pentru notebook - Page 102

102 Manual electronic pentru notebook A. Slăbiți ±urubul capacului compartimentului notebookului. B. Trageți capacul compartimentului ±i scoateți-l complet de pe notebook.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 103

Manual electronic pentru notebook 103 C. Aliniaţi şi introduceţi cardul M.2 în slotul corespunzător. D. Fixaţi cardul M.2 folosind şurubul inclus în pachet.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 104

104 Manual electronic pentru notebook E. Aliniaţi ±i ata±aţi la loc capacul de protecţie a compartimentelor. F. Fixaţi capacul la loc, folosind ±urubul scos anterior.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 105

Manual electronic pentru notebook 105 Instalarea unei cartele micro SIM Înainte de a vă putea conecta la o reţea LTE sau 3,5G utilizând notebookul ASUS, trebuie să introduceţi o cartelă micro SIM (Subscriber Identity Module - modul de identificare a abonaţilor). Parcurgeţi pa±ii de mai jos pentru a instala o cartelă SIM pentru notebook: AVERTISMENT! Opriţi funcţionarea notebookului ±i deconectaţi toate perifericele ±i toate liniile telefonice ±i de telecomunicaţii, precum ±i conectorul de alimentare, înainte de a îndepărta bateria. NOTĂ : • Slotul pentru cartela mi..

Manual electronic pentru notebook - Page 106

106 Manual electronic pentru notebook A. Slăbiți ±urubul capacului compartimentului notebookului. B. Trageți capacul compartimentului ±i scoateți-l complet de pe notebook.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 107

Manual electronic pentru notebook 107 C. Deplasaţi mecanismul manual de blocare a bateriei în poziţia deblocată. D. Deplasaţi ±i menţineţi în poziţia deblocată mecanismul de blocare cu arc a bateriei. E. Trageţi în afară vechea baterie din slotul acesteia ±i apoi eliberaţi mecanismul de blocare cu arc.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 108

108 Manual electronic pentru notebook F. Aliniaţi ±i introduceţi cartela micro SIM în slot până când se fixează la locul său.

..

Manual electronic pentru notebook - Page 109

Manual electronic pentru notebook 109 Sfaturi şi întrebări frecvente

..

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului - Page 110

110 Manual electronic pentru notebook Sfaturi utile privind utilizarea notebookului Pentru a vă ajuta să maximizaţi utilizarea notebookului, să menţineţi performanţele sistemului şi să asiguraţi securitatea datelor, vă oferim câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmaţi: • Actualizaţi periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că aplicaţiile au cele mai recente setări de securitate. • Utilizaţi un program antivirus pentru a vă proteja datele şi, periodic, actualizaţi programul antivirus. • Dacă nu este absolut necesar, evitaţi închiderea forţată..

Întrebări frecvente referitoare la - Page 111

Manual electronic pentru notebook 111 Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware 1. Atunci când pornesc notebookul, pe ecran apare un punct negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac? Deşi aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează sistemul. Dacă incidentul persistă şi afectează performanţele sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat. 2. Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot rezolva această problemă? Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi poziţia curentă a notebookului...

Manual electronic pentru notebook - Page 112

112 Manual electronic pentru notebook 4. Indicatorul LED pentru baterie nu se aprinde. care este problema? • Verificaţi dacă adaptorul de alimentare sau bateria este conectată corect. De asemenea, puteţi să deconectaţi adaptorul de alimentare sau bateria, să aşteptaţi un minut şi apoi să reconectaţi adaptorul la priza electrică şi la notebook. • Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă. 5. De ce nu funcţionează touchpadul? Apăsaţi pe pentru a activa touchpadul. 6. Atunci când redau fişiere audio şi video, de ce nu aud ..

Manual electronic pentru notebook - Page 113

Manual electronic pentru notebook 113 8. Notebookul nu interpretează corect apăsările pe taste, deoarece cursorul continuă să se mişte. Ce trebuie să fac? Asiguraţi-vă că nu există nimic care atinge sau apasă accidental touchpadul în timp ce tastaţi. De asemenea, puteţi activa touchpadul apăsând pe . 9. Atunci când apăs pe tastele „U”, „I” şi „O”, nu se afişează litere, ci cifre. Cum pot schimba această comportare? Apăsaţi pe tasta sau (la anumite modele) pentru a dezactiva această caracteristică şi a utiliza tastele respective pentru introducerea de..

Întrebări frecvente referitoare la - Page 114

114 Manual electronic pentru notebook Întrebări frecvente referitoare la componentele software 1. Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul de alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard diskului. De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă? Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare: • Închideţi forţat notebookul ţinând apăsat pe butonul de alimentare timp de cel puţin patru (4) secunde. Verificaţi dacă adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect, apoi porniţi notebookul. • Dacă p..

Manual electronic pentru notebook - Page 115

Manual electronic pentru notebook 115 4. Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă? Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare: • Îndepărtaţi toate dispozitivele conectate la notebook, apoi reporniţi sistemul. • Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă. 5. De ce nu pot reactiva notebookul din modul Repaus sau Hibernare? • Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima stare activă. • Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia bateriei. Conectaţi adaptorul de al..

Manual electronic pentru notebook - Page 116

116 Manual electronic pentru notebook

..

Manual electronic pentru notebook - Page 117

Manual electronic pentru notebook 117 Anexe

..

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM - Page 118

118 Manual electronic pentru notebook Unitatea DVD-ROM vă permite să vizualizaţi ±i să creaţi propriile CD-uri ±i DVD-uri. Puteţi să achiziţionaţi un software de vizualizare DVD opţional pentru a vizualiza titluri DVD. NOTĂ: Unitatea DVD-ROM este disponibilă numai pe anumite modele. Informaţii regionale referitoare la redarea înregistrărilor Redarea titlurilor filmelor DVD implică decodarea fişierelor video MPEG2, a fişierelor audio digitale AC3 şi decriptarea conţinutului protejat CSS. CSS (numit uneori protecţie împotriva copierii) este numele dat schemei de pro..

Manual electronic pentru notebook - Page 119

Manual electronic pentru notebook 119 Definiţii regionale Regiunea 1 Canada, SUA, Teritoriile SUA Regiunea 2 Republica Cehă, Egipt, Franţa, Finlanda, Germania, Statele din regiunea Golfului, Ungaria, Islanda, Iran, Irak, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Arabia Saudită, Scoţia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Siria, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Fostele Republici Yugoslave, Slovacia Regiunea 3 Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Vietnam Regiunea 4 Australia, Caraibe (Cu excepţia Teritoriilor SUA), Americ..

Manual electronic pentru notebook - Page 120

120 Manual electronic pentru notebook Unitatea Blu-ray ROM vă permite să vizualizaţi clipuri video la înaltă definiţie (HD) ±i alte formate de fi±iere de disc, cum ar fi DVD-uri ±i CD-uri. NOTĂ: Unitatea Blu-ray este disponibilă numai pe anumite modele. Definiţii regionale Regiunea A Ţări din America de Nord, Centrală ±i de Sud ±i teritoriile acestora; Taiwan, Hong Kong, Macao, Japonia, Coreea (de Sud ±i de Nord), ţări din Asia de Sud-Est ±i teritoriile acestora. Regiunea B Ţări din Europa, Africa ±i Asia de Sud-Vest ±i teritoriile acestora; Australia ±i Noua Z..

Manual electronic pentru notebook - Page 121

Manual electronic pentru notebook 121 Prezentare generală În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog. CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală în cazuri..

Manual electronic pentru notebook - Page 122

122 Manual electronic pentru notebook În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează în prezent standardului CTR21. Ţara Se aplică Se testează Austria 1 Da Nu Belgia Da Nu Republica Cehia Nu Nu se aplică Danemarca 1 Da Da Finlanda Da Nu Franţa Da Nu Germania Da Nu Grecia Da Nu Ungaria Nu Nu se aplică Islanda Da Nu Irlanda Da Nu Italia Încă în aşteptare Încă în aşteptare Israel Nu Nu Lichtenstein Da Nu Luxemburg Da Nu Olanda 1 Da Da Norvegia Da Nu Polonia Nu Nu se aplică Portugalia Nu Nu se aplică Spania Nu Nu se aplică Suedia Da Nu Elveţia Da Nu Anglia Da Nu..

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii - Page 123

Manual electronic pentru notebook 123 Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate fără nicio garanţie. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteţi vizita http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html 1 Cerinţele naţionale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul poate utiliza apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul utilizatorului că echipamentul este conceput doar pentru a suporta semnalizarea DTMF, caz în care testarea suplimentară este de prisos). În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în serie şi p..

Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la - Page 124

124 Manual electronic pentru notebook • Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul. • Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat. ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferenţelor cu recepţia radio şi TV din apropiere. Este esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat. Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Reţineţi că..

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless - Page 125

Manual electronic pentru notebook 125 Declaraţie de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE) Următoarele articole au fost completate şi se consi deră a fi relevante şi suficiente: • Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3] • Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a] • Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950] • Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b] • Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17] • Utilizarea eficientă a..

Manual electronic pentru notebook - Page 126

126 Manual electronic pentru notebook Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii America de Nord 2.412-2.462 GHz Canalul 1 până la Canalul 11 Japonia 2.412-2.484 GHz Canalul 1 până la Canalul 14 Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Canalul 1 până la Canalul 13 Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este: • 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW pentru frecvenţe cu prinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 M..

Manual electronic pentru notebook - Page 127

Manual electronic pentru notebook 127 Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior: Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai recente informaţii (www.arcep.fr) NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW. 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Do..

Manual electronic pentru notebook - Page 128

128 Manual electronic pentru notebook Note de siguranţă UL Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70). Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv ur..

Manual electronic pentru notebook - Page 129

Manual electronic pentru notebook 129 Cerinţă de siguranţă pentru energie Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm 2 . Notificări REACH În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm. Notificări pentru..

Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu - Page 130

130 Manual electronic pentru notebook Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgem..

Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică - Page 131

Manual electronic pentru notebook 131 Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică Informaţii de siguranţă pentru laser AVERTISMENT! Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs., contactaţi un tehnician autorizat pentru asistenţă. Eticheta de avertizare pentru service ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE. Reglementări CDRH Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CD..

Manual electronic pentru notebook - Page 132

132 Manual electronic pentru notebook Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat) Danish Dutch English Finnish French

..

Manual electronic pentru notebook - Page 133

Manual electronic pentru notebook 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia - Page 134

134 Manual electronic pentru notebook Conformitate produs ENERGY STAR ENERGY STAR este un program comun al Agenției pentru Protecția Mediului SUA ±i al Departamentului Energiei SUA, care ne ajută să economisim bani ±i să protejăm mediul cu ajutorul produselor ±i tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic. Toate produsele ASUS care poartă marca ENERGY STAR sunt în conformitate cu standardul ENERGY STAR ±i includ în mod implicit funcția de gestionare a energiei. Monitorul şi computerul sunt setate automat în modul de veghe după 10 şi 30 de minute de inactivitate din..

Reciclare ASUS / Servicii de returnare - Page 135

Manual electronic pentru notebook 135 Reciclare ASUS / Servicii de returnare Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare. Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 Manual electronic pentru notebook Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions..

Manual electronic pentru notebook - Page 137

Manual electronic pentru notebook 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-3:20..

Manual electronic pentru notebook - Page 138

138 Manual electronic pentru notebook

..

Sponsored links

Latest Update