Asus Pro B8430ua User Manual Norwegian (5.83 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Norwegian (5.83 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Elektronisk håndbok - Page 1

Elektronisk håndbok NW10628 Første utgave desember 2015

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 2

2 Elektronisk håndbok for bærbare PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 3

Elektronisk håndbok for bærbare PC 3 Innhold Om denne håndboken ............................................................................................ 7 Begreper brukt i denne håndboken ........................................................................ 9 Ikoner .................................................................................................................................. 9 Skrifttyper .......................................................................................................................... 9 Sikkerhetshensyn ..................................

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 4

4 Elektronisk håndbok for bærbare PC Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10 Starte opp for første gang ...................................................................................... 50 Start-meny ................................................................................................................... 51 Åpne Start-menyen ........................................................................................................ 52 Åpne programmer fra Start-menyen ....................................................................... 52 Windows®-apper .......................

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test) - Page 5

Elektronisk håndbok for bærbare PC 5 Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test) Selvtest (POST = Power-On Self Test) ................................................................. 72 Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke ..................................................... 72 BIOS ................................................................................................................................ 72 Tilgang til BIOS ................................................................................................................ 72 BIOS-innstillinger .......

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 6

6 Elektronisk håndbok for bærbare PC Tips og ofte stilte spørsmål (OSS) Nyttige tips for den bærbare PC-en .................................................................... 110 Maskinvare-OSS .......................................................................................................... 111 Programvare-OSS ....................................................................................................... 114 Tillegg Informasjon om DVD-ROM-stasjonen ..................................................................... 118 Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon ..............

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 7

Elektronisk håndbok for bærbare PC 7 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1: Maskinvareoppsett Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den bærbare PC-en. Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til den bærbare PC-en. Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10 Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 10 på den bærbare PC-en. Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test) Dette k..

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en - Page 8

8 Elektronisk håndbok for bærbare PC Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en Dette kapitlet guider deg gjennom utskifting og oppgradering av deler på den bærbare PC-en. Tips og ofte stilte spørsmål (OSS) Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare- OSS og programvare-OSS du kan lese for å vedlikeholde og løse problemer med den bærbare PC-en. Tillegg Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den bærbare PC-en.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 9

Elektronisk håndbok for bærbare PC 9 Begreper brukt i denne håndboken For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din bærbare PC og komponentene i den. Ikoner Ikonene nedenfor viser hvilk..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 10

10 Elektronisk håndbok for bærbare PC Sikkerhetshensyn Bruke den bærbare PC-en Denne bærbare PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F). Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av Bærbare PC’en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen. Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeksponering. Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter. Mens den er slått på, sørg for at du ikke bæ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 11

Elektronisk håndbok for bærbare PC 11 Ta vare på den bærbare PC-en Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken (hvis gjeldende) før rengjøring av den bærbare PC-en. Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddeloppløsning og noen dråper varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den bærbare PC- en med en tørr klut. Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær den bærbare PC-en. Ikke plasser gjenstander oppå den bærbare PC-en. Ikke utsett den bærbare PC-en for sterke ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 12

12 Elektronisk håndbok for bærbare PC Riktig deponering IKKE kast Bærbare PC’en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 13

Elektronisk håndbok for bærbare PC 13 Kapittel 1: Maskinvareoppsett

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 14

14 Elektronisk håndbok for bærbare PC Bli kjent med den bærbare PC-en din Sett ovenfra TIPS: Layouten til tastaturet kan variere avhengig av region eller land. Dette kan variere avhengig av modellen til den bærbare PC-en.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 15

Elektronisk håndbok for bærbare PC 15 Array-mikrofoner Array-mikrofonene har funksjoner som opphever ekko, undertrykker støy og bestemmer retning for å gjenkjenne stemmer og ta opp lyd bedre. Sensor for omgivelseslys Sensoren for omgivelseslys registrerer mengde omgivelseslys i miljøet ditt. Den lar systemet automatisk justere lysstyrken på skjermen avhengig av omgivelseslyset. Kamera Dette innebygde kameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med den bærbare PC-en din. Kameraindikator Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk. Skjerm Skjermen passer utmer..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 16

16 Elektronisk håndbok for bærbare PC Capital lock-indikator Denne indikatoren tennes når capital lock-funksjonen er aktivert. Bruk av capital lock lar deg skrive inn store bokstaver (som A, B, C) med tastaturet på den bærbare PC-en. ASUSPRO SensePoint ASUSPRO SensePoint er en trykkfølsom pekeenhet som gjør det mulig å flytte markøren på skjermen. Du kan også konfigurere innstillinger for å aktivere funksjonene til en vanlig mus. MERK: Nærmere informasjon finner du i avsnittet Bruke ASUSPRO SensePoint i denne håndboken. Styreflate med knapper . Styreplaten tillater bruk av..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 17

Elektronisk håndbok for bærbare PC 17 Numerisk innmating med tastaturet Denne gruppen av taster bytter funksjon mellom vanlige taster og numeriske taster. TIPS: For flere detaljer, se Numerisk innmating med tastaturet i denne håndboken. Fingeravtrykksensor (valgfritt) Denne innebygde fingeravtrykksensoren avleser fingeravtrykket ditt og bruker det til biometrisk autentisering ved pålogging til den bærbare PC-en, både selve operativsystemet og andre programmer i Windows® 10. TIPS: For flere detaljer, se Fingeravtrykksensor i denne håndboken.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 18

18 Elektronisk håndbok for bærbare PC Bunn TIPS: Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell. ADVARSEL! Bunnen på den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm ved bruk eller mens batteripakken lades. Når du arbeider med den bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere ventilene. VIKTIG! Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne bærbare PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres.

..

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en - Page 19

Elektronisk håndbok for bærbare PC 19 Forankringsstasjonpinnespor Sett pinnene på forankringsstasjonen i disse sporene for å feste den til den bærbare PC-en. Forankringsstasjonkrokspor Juster krokene på forankringsstasjonen over disse sporene, og sett forsiktig inn krokene for å feste forankringsstasjonen til den bærbare PC-en. Luftventiler Luftventilene lar kjølig luft komme inn og varm luft komme ut av den bærbare PC-en. ADVARSEL! Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene ellers kan overoppheting oppstå. Lydhøyttaler..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 20

20 Elektronisk håndbok for bærbare PC Høyresiden Minnekortleser Denne bærbare PC-en har et enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter SD-kortformater. USB 3.0-port Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. LAN-port Sett nettverkskabelen inn i denne porten for å koble til et lokalt nettverk. Spor for Kensington®-lås Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare datamaskinen med Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 21

Elektronisk håndbok for bærbare PC 21 Venstresiden Strøminntak Sett inn den medfølgende strømadapteren i denne porten for å lade batteripakken og forsyne strøm til den bærbare PC-en. ADVARSEL! Adapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapterne og hold den unna kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. VIKTIG! Bruk bare den medfølgende strømadapteren til å lade batteripakken og forsyne strøm til den bærbare PC-en. USB 3.0-port med USB Charger+ Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverko..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 22

22 Elektronisk håndbok for bærbare PC VGA-port Denne porten lar deg koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm. Mini DisplayPort Denne porten lar deg koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm. Kontakt for hodetelefon/hodesett/mikrofon Du kan bruke denne porten til å koble til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også koble til et eksternt hodesett eller en ekstern mikrofon via denne porten.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 23

Elektronisk håndbok for bærbare PC 23 Forsiden Statusindikatorer Statusindikatorene hjelper til med å identifisere gjeldende maskinvarestatus på den bærbare PC-en. Strømindikator Strømindikatoren tennes når den bærbare PC-en er slått på og blinker sakte når den bærbare PC-en er i hvilemodus. Batteriladeindikator med to farger LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer:

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 24

24 Elektronisk håndbok for bærbare PC Farge Status Fast grønt Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er mellom 95 og 100 %. Fast oransje Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er under 95 %. Blinker oransje Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mindre enn 10 %. Lys slukket Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mellom 10 % og 100 %. Indikator for stasjonsaktivitet Denne indikatoren tennes når den bærbare PC-en leser/skriver til interne lagringsstasjon..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 25

Elektronisk håndbok for bærbare PC 25 Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 26

26 Elektronisk håndbok for bærbare PC Lad opp den bærbare PC-en A. Kobler strømledningen til vekselstrøm-likestrømomformeren. B. Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde. C. Koble DC-strømkontakten inn i den bærbare PC-ens strøminntak (DC). Lad den bærbare PC-en i 3 timer før du bruker den i batterimodus for første gang. TIPS: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region. TIPS: Informasjon om strømadapter: • Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC) • Inngangsfrekvens: 50–60 Hz • Utgående strømstyrke: 3,42A (65W) • Utg..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 27

Elektronisk håndbok for bærbare PC 27 VIKTIG! • Finn strømkravetiketten på den bærbare datamaskinen og tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte datamaskinmodeller kan være merket med flere utgående strømstyrker basert på tilgjengelig varenummer. • Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren før du slår den på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker den bærbare PC-en med en strømadapter. • Stikkontakten må være lett tilgjengelig ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 28

28 Elektronisk håndbok for bærbare PC Løft for å åpne skjermen Trykk på strømknappen

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 29

Elektronisk håndbok for bærbare PC 29 Bruke styreflaten Flytte pekeren Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren på skjermen. Skyv horisontalt Skyv vertikalt Skyv diagonalt

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 30

30 Elektronisk håndbok for bærbare PC Sådan bruges berøringspladen Trykk/dobbelttrykk • Trykk en app for å velge den. • Dobbelttrykk en app for å starte den. Dra og slipp Dobbeltklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte den av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering, løfter du fingeren fra styreplaten.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 31

Elektronisk håndbok for bærbare PC 31 Venstreklikk Høyreklikk • Klikk en app for å velge den. • Dobbeltklikk en app for å starte den. Trykk denne knappen for å åpne høyreklikkmenyen. TIPS: Områdene innenfor den stiplete linjen representerer plasseringene av venstre museknapp og høyre museknapp på styreplaten. To fingers bevegelser To fingers rulling (opp/ned) To fingers rulling (venstre/høyre) Skyv to fingre for å bla opp eller ned. Skyv to fingre for å bla til venstre eller høyre.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 32

32 Elektronisk håndbok for bærbare PC Zoom ut Zoom inn Før to fingre sammen på styreplaten. Spre to fingre fra hverandre på styreplaten. Dra og slipp Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Bruk den andre fingeren til å skyve på styreplaten for å dra elementet, og løft fingeren av knappen for å slippe elementet.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 33

Elektronisk håndbok for bærbare PC 33 Konfigurere innstillingene Se følgende informasjon for mer informasjon om hvordan du aktiverer funksjonene for venstreklikk, høyreklikk, dra, og spill-for-å-velge på ASUSPRO SensePoint: 1. Åpne Control Panel (Kontrollpanel) > Mouse (Mus) . 2. Fra dialogboksen Egenskaper for mus velger du fanen ASUS Touchpad (ASUS-styreflate) , og velger ASUSPRO SensePoint . 3. Klikk Options (Alternativer). Bruke ASUSPRO SensePoint Den bærbare PC-en kommer med ASUSPRO SensePoint, som kan brukes til å flytte musepekeren eller markøren på skjermen. Du kan ..

Andre funksjoner på ASUSPRO SensePoint - Page 34

34 Elektronisk håndbok for bærbare PC 4. Velg en av følgende elementer for å aktivere funksjonene: Enable Dragging (Aktiver trekking) – Dette gjør at du kan dra og slippe elementer på skjermen ved hjelp av ASUSPRO SensePoint. Enable Release-to-Select (Aktiver slipp-for-å-velge) – Dette aktiverer funksjonen slipp-for-å-velge på ASUSPRO SensePoint. Se delen Andre funksjoner på ASUSPRO SensePoint i denne håndboken for mer informasjon. Press Z-axis (Trykk Z-akse) – Dette gjør at du kan simulere venstreklikk- eller høyreklikk-funksjonen på en mus med ASUSPRO SensePoint. 5. Ve..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 35

Elektronisk håndbok for bærbare PC 35 Funksjoner på ASUSPRO SensePoint Flytte markøren på skjermen Trykk og hold nede ASUSPRO SensePoint, og flytt fingeren i retningen du vil flytte markøren på skjermen. VIKTIG! ASUSPRO SensePoint er trykkfølsom. Jo hardere du trykker, jo raskere beveger markøren seg på skjermen.

..

Bruke ASUSPRO SensePoint med styreflateknappene - Page 36

36 Elektronisk håndbok for bærbare PC Bruke ASUSPRO SensePoint med styreflateknappene Rulling For å bla gjennom lister trykker-og-holder du den midtre styreflateknappen, og trykker ASUSPRO SensePoint mot retningen du vil rulle: opp/ned, venstre/høyre. Velge elementer på skjermen Trykk-og-hold den venstre styreflateknappen. Bruk en annen finger til å trykke ASUSPRO SensePoint for å flytte markøren på skjermen og markere elementene du vil velge.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 37

Elektronisk håndbok for bærbare PC 37 Funksjon Slik aktiveres den Alternativer på visningsmenyen Legg pekeren på elementet du vil velge, og trykk deretter én gang på ASUSPRO SensePoint. Slipp-for-å-velge Flytt pekeren på elementet du vil velge, og løft fingeren fra ASUSPRO SensePoint for å aktivere eller velge elementet. VIKTIG! Sørg for at Release-to-Select (Slipp-for-å-velge) er aktivert på den bærbare PC-en. Høyreklikk-funksjoner Se i tabellen nedenfor når du bruker ASUSPRO SensePoint for å simulere funksjonene til høyre museknapp. VIKTIG! Sørg for at Right Click (Hø..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 38

38 Elektronisk håndbok for bærbare PC Venstreklikk-funksjoner Se i tabellen nedenfor når du bruker ASUSPRO SensePoint til å simulere funksjonene til venstre museknapp. VIKTIG! Sørg for at Left Click (Venstreklikk) er aktivert på den bærbare PC-en før du aktiverer følgende funksjoner. Du finner flere detaljer i delen Konfigurere innstillingene i denne håndboken. Funksjon Slik aktiveres den Starte apper eller programmer Flytt pekeren på elementet du vil velge, og trykk to ganger på ASUSPRO SensePoint. Flytt pekeren på elementet du vil velge, og løft fingeren fra ASUSPRO Sens..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 39

Elektronisk håndbok for bærbare PC 39 ASUS FingerPrint Avles fingeravtrykkbiometri på den bærbare PC-ens fingeravtrykksensor ved hjelp av appen ASUS FingerPrint. Denne appen lar deg bruk fingeravtrykkbiometri som brukerautentisert tilgang til den bærbare PC-en, både operativsystemet og applikasjoner. Bruk denne appen til å aktivere følgende funksjoner: • Sveip fingeren over fingeravtrykksensoren for å logge direkte på Windows®-operativsystemet fra oppstart uten å taste inn et passord manuelt. • Sett opp oppstartnøkkelen som reservetilgang for fingeravtrykkbiometrien. ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 40

40 Elektronisk håndbok for bærbare PC 2. Klikk Register (Registrer deg) for å opprette en ny fingeravtrykkskonto. 3. Tast inn passordet for brukerkontoen din og klikk OK .

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 41

Elektronisk håndbok for bærbare PC 41 4. Klikk på fingerillustrasjonen som svarer til den samme fingeren du vil bruke som fingeravtrykkbiometriske data. 5. Sveip den utpekte fingeren to ganger på fingeravtrykksensoren for å opprette de fingeravtrykkbiometriske dataene dine.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 42

42 Elektronisk håndbok for bærbare PC 6. 1 og 2 skifter til blått for å vise at fingeravtrykket ble vellykket avlest. Klikk Next (Neste) for å fortsette. 7. Opprett passordet for oppstartnøkkelen i det neste vinduet, dette tjener som reservetilgang for de fingeravtrykkbiometriske dataene.

..

Nærmere informasjon om å konfigurere de - Page 43

Elektronisk håndbok for bærbare PC 43 8. Klikk Enable (Aktiver) for å ta i bruk de gjeldende fingeravtrykkbiometriske dataene ved pålogning til systemet. 9. Deretter vises vinduet med innstillingene for ASUS FingerPrint. Du kan enten lukke dette vinduet eller endre innstillingene for fingeravtrykkets biometriske data. MERK: Nærmere informasjon om å konfigurere de fingeravtrykkbiometriske innstillingene finner du i avsnittet ASUS FingerPrint-innstillinger i denne håndboken.

..

Tilgang til innstillingene for ASUS FingerPrint - Page 44

44 Elektronisk håndbok for bærbare PC ASUS FingerPrint-innstillinger Konfigurer innstillingene for oppstartnøkkelen og fingeravtrykkbiometrien ved å bruke de grunnleggende og de avanserte alternativene for innstilling av ASUS FingerPrint. Tilgang til innstillingene for ASUS FingerPrint Vinduet med innstillingene for ASUS FingerPrint vises rett etter at du har opprettet de første fingeravtrykkbiometriske dataene dine. Senere får du tilgang til dette vinduet ved å starte ASUS FingerPrint -appen fra startskjermen. Basic(Grunnleggende) De grunnleggende innstillingene i ASUS FingerPrin..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 45

Elektronisk håndbok for bærbare PC 45 Advanced(Avansert) De avanserte innstillingene i ASUS FingerPrint lar deg sette opp alternativer for låsing når det oppdages feil passord eller fingeravtrykk, sikkerhetskopiering og import av kontoinformasjon samt sletting av fingeravtrykk og oppstartnøkler fra systemet.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 46

46 Elektronisk håndbok for bærbare PC Funksjonstaster Funksjonstastene på den bærbare PC-ens tastatur kan utløse følgende kommandoer: Bruke tastaturet Setter den bærbare pc-en i Sleep mode (hvilemodus) Skrur Airplane mode (flymodus) av eller på Tips: når den er aktivert, vil Airplane mode (flymodusen) deaktivere all trådløs nettverkskobling. Reduserer lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur * Øker lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur * Reduserer lysstyrken på skjermen Øker lysstyrken på skjermen Skrur av skjermen Bytter visningsmodus Tips: sørg for at den eksterne skjer..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 47

Elektronisk håndbok for bærbare PC 47 Aktiverer eller deaktiverer styreplaten. skrur av eller på høyttaleren skrur ned volumet på høyttaleren skrur opp volumet på høyttaleren Veksler sensoren for omgivelseslys på eller av Aktiverer eller deaktiverer scroll lock Simulerer page up-tasten Simulerer page down-tasten Simulerer home-tasten Simulerer end-tasten

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 48

48 Elektronisk håndbok for bærbare PC Windows® 10 taster Det er to spesielle Windows®-taster på den bærbare PC-ens tastatur som brukes som under: Denne bærbare PC-en har 15 taster som også kan brukes som et numerisk tastatur. Trykk på for å veksle mellom bruk av disse tastene som talltaster eller som vanlige taster. Numerisk innmating med tastaturet Åpner Start-menyen Viser nedtrekksmenyen

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 49

Elektronisk håndbok for bærbare PC 49 Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 50

50 Elektronisk håndbok for bærbare PC Starte opp for første gang Når du starter datamaskinen din for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene på Windows® 10-operativsystemet. Slik starter du opp den bærbare PC-en for første gang: 1. Trykk på strømknappen på din bærbare PC. Vent et par minutter til oppsettsskjermen vises. 2. Fra oppsettskjermen velger du region og språk som skal brukes på den bærbare PC-en. 3. Les nøye gjennom lisensvilkårene. Velg I accept (Jeg godtar) . 4. Følg anvisningene på skjer..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 51

Elektronisk håndbok for bærbare PC 51 Start-meny Start-menyen er den viktigste inngangsporten til programmer på den bærbare PC-en, Windows®-apper, mapper og innstillinger. Du kan bruke Start-menyen til følgende vanlige aktiviteter: • Starte programmer eller Windows®-apper • Åpne ofte brukte programmer eller Windows®-apper • Justere innstillingene til den bærbare PC-en • Få hjelp med Windows-operativsystemet • Slå av den bærbare PC-en • Logge av Windows eller bytte til en annen brukerkonto Endre kontoinnstillinger, låse eller logge av kontoen din Åpne Start-menyen ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 52

52 Elektronisk håndbok for bærbare PC Åpne Start-menyen Hold musepekeren over Start-knappen i nedre venstre hjørne på skrivebordet, og klikk. Trykk Windows-logoen på tastaturet. Åpne programmer fra Start-menyen Et av de mest vanlige bruksområdene for Start-menyen er å åpne programmer som er installert på den bærbare PC-en. Plasser musepekeren over programmet, og klikk for å starte det. Bruk piltastene for å bla gjennom programmene. Trykk for å starte. MERK: Velg All apps (Alle apper) nederst i venstre rute for å vise en fullstendig liste over programmer og mapper på den bæ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 53

Elektronisk håndbok for bærbare PC 53 Windows®-apper Dette er apper som er festet på Start-menyen. De vises i flisformat for enkel tilgang. MERK: Noen Windows®-apper krever at du er logget på Microsoft- kontoen din før de starter helt.

..

Starte Windows®-apper fra Start-menyen - Page 54

54 Elektronisk håndbok for bærbare PC Arbeide med Windows®-apper Bruk berøringsskjermen, styreplaten eller tastaturet på notatboken til å starte, tilpasse og lukke apper. Starte Windows®-apper fra Start-menyen Plasser musepekeren over appen, og klikk for å starte den. Bruk piltastene for å bla gjennom appene. Trykk for å starte en app. Tilpasse Windows®-apper Du kan flytte, endre størrelse på eller løsne apper fra Start-skjermen med følgende trinn: Flytte apper Plasser musepekeren over appen, og dra og slipp den til en ny plassering.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 55

Elektronisk håndbok for bærbare PC 55 Løsne apper Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, og klikk deretter Unpin from Start (Løsne fra Start). Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , og velg Unpin from Start (Løsne fra Start). Endre størrelse på apper Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, klikk Resize (Endre størrelse) , og velg størrelse for appflisen. Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , velg Resize (Endre størrelse) og velg en størrelse for appflisen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 56

56 Elektronisk håndbok for bærbare PC Feste flere apper til Start-menyen Når du er på All apps (Alle apper) , holder du musepekeren over appen du vil legge til Start-menyen, høyreklikker, og klikker deretter Pin to Start (Fest til Start). Når du er på All Apps (Alle apper), trykker du på appen du vil å legge til på Start-menyen, så velger du Pin to Start (Fest til Start). Feste apper til oppgavelinjen Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, og klikk deretter Pin to taskbar (Fest til oppgavelinjen). Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , og velg Pin to taskbar (..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 57

Elektronisk håndbok for bærbare PC 57 Oppgavevisning Bytt raskt mellom åpne apper og programmer med funksjonen for oppgavevisning. Du kan også bruke oppgavevisning til å veksle mellom skrivebord. Starte oppgavevisning Hold musepekeren over -ikonet på oppgavelinjen, og klikk. Trykk på tastaturet.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 58

58 Elektronisk håndbok for bærbare PC Snap-funksjon Snap-funksjonen viser apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper. Snap-punkter Du kan dra og slippe apper til disse punktene for å smekke dem på plass.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 59

Elektronisk håndbok for bærbare PC 59 Bruke Snap 1. Start appen du vil feste. 2. Dra tittellinjen til appen, og slippe den til kanten av skjermen for å feste den. 3. Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste en til app. 1. Start appen du vil feste. 2. Trykk og hold -knappen, og bruk piltastene for å feste appen. 3. Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste en til app.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 60

60 Elektronisk håndbok for bærbare PC Handlingssenter Handlingssenter samler varslinger fra apper og gir ett enkelt sted der du kan kommunisere med dem. Den har også den veldig nyttige delen Hurtighandlinger nederst. Starte Handlingssenteret Hold musepekeren over -ikonet på oppgavelinjen, og klikk. Trykk på tastaturet.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 61

Elektronisk håndbok for bærbare PC 61 \ Åpner Start menu (Start-menyen) Starter Action Center (Handlingssenter) Starter skrivebordet Starter File Explorer (Filutforsker) Åpner Share (Del) -panelet Åpner Settings (Innstillinger) Starter Connect (Koble til) -panelet Aktiverer låseskjermen Minimerer vinduet som for øyeblikket er aktivt Andre tastatursnarveier Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte applikasjoner og navigere i Windows® 10.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 62

62 Elektronisk håndbok for bærbare PC Starter Search (Søk) Starter Project (Prosjekt) -panelet Åpner Kjør -vinduet Åpner Hjelpemiddelsenter Åpner hurtigmenyen til startknappen Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen Zoomer ut på skjermen Åpner Narrator-innstillingene

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 63

Elektronisk håndbok for bærbare PC 63 Koble til trådløse nettverk Wi-Fi-kobling Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale medier ved hjelp av Wi-Fi på din bærbare PC. VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere Wi-Fi-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se Airplane mode (Flymodus) -delen i denne håndboken. Koble til Wi-Fi Koble den bærbare PC-en til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av følgende fremgangsmåte: 1. Velg -ikonet fra oppgavelinjen. 2. Velg -ikonet for å aktivere Wi-Fi. 3. Velg et tilgangsp..

Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter - Page 64

64 Elektronisk håndbok for bærbare PC Bluetooth Bruk Bluetooth til å muliggjøre trådløse dataoverføringer med andre Bluetooth-aktiverte enheter. VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere Bluetooth-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se Airplane mode (Flymodus) -delen i denne håndboken. Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter Du må pare den bærbare PC-en med andre Bluetooth-aktiverte enheter for å aktivere dataoverføringer. Koble enhetene sammen ved hjelp av følgende trinn: 1. Åpne Settings (Innstillinger) fra Start-meny..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 65

Elektronisk håndbok for bærbare PC 65 1. Start Action Center (Handlingssenter) fra oppgavelinjen. 2. Velg -ikonet for å aktivere Airplane mode (Flymodus). Trykk på . Aireplane mode(Flymodus) Airplane mode (Flymodus) deaktiverer trådløs kommunikasjon, og lar deg bruke den bærbare PC-en på en trygg måte mens du er ombord i et fly. TIPS: Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord. Slå Flymodus på Slå Flymodus av 1. Start Action Center (Handlingssenter) fra oppgave..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 66

66 Elektronisk håndbok for bærbare PC Koble til kablede nettverk Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og bredbåndsforbindelser til Internett, med LAN-porten på den bærbare PC-en. TIPS: Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen. For å konfigurere innstillingene henviser du til følgende fremgangsmåter. VIKTIG! Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LAN-porten på den bærbare PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende handlinger. Konfigurere ..

Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling - Page 67

Elektronisk håndbok for bærbare PC 67 Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling 1. Gjenta trinn 1 til 5 under Koble til en dynamisk IP/ PPPoE-nettverksforbindelse . 2 Velg Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse). 3. Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway fra din tjenesteleverandør. 4. Hvis nødvendig, kan du også skrive inn foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS- serveradresse og deretter velge OK . 7. Gå tilbake til Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) -vinduet, og klikk Set up a new connection or network (Sett opp..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 68

68 Elektronisk håndbok for bærbare PC Slå av den bærbare PC-en Du kan slå av den bærbare PC-en din ved å gjøre ett av følgende: • Åpne Start-menyen, og velg deretter > Shut down (Avslutt) for å slå av normalt. • Fra påloggingsskjermen velger du > Shut down (Avslutt) . • Trykk for å avslutte Windows. Velg Shut down (Avslutt) fra rullegardinlisten, og velg deretter OK. • Hvis den bærbare PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst 4 sekunder til den bærbare PC-en slås av.

..

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus - Page 69

Elektronisk håndbok for bærbare PC 69 Sette den bærbare PC-en i hvilemodus Slik setter du den bærbare PC-en i hvilemodus: • Åpne Start-menyen, og velg deretter > Sleep (Hvilemodus) for å sette den bærbare PC- en i hvilemodus. • Fra påloggingsskjermen velger du > Sleep (Hvilemodus) . Trykk for å avslutte Windows. Velg Sleep (Hvile) fra rullegardinlisten, og velg OK. MERK: Du kan også trykke strømknappen én gang for å sette den bærbare PC-en i hvilemodus.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 70

70 Elektronisk håndbok for bærbare PC

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 71

Elektronisk håndbok for bærbare PC 71 Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

..

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke - Page 72

72 Elektronisk håndbok for bærbare PC Selvtest (POST = Power-On Self Test) Selvtest (POST = Power-On Self Test) er en serie med programvarekontrollerte diagnostikktester som kjører når du slår på eller starter den bærbare PC-en på nytt. Programvaren som kontrollerer POST er installert som en permanent del av arkitekturen til den bærbare PC-en. Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke Under POST, kan du få tilgang til BIOS-innstillingene eller kjøre feilsøkingsalternativer med funksjonstastene på den bærbare PC-en. Du kan henvise til følgende informasjon for flere ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 73

Elektronisk håndbok for bærbare PC 73 BIOS-innstillinger TIPS: BIOS-skjermbildene i dette avsnittet er kun ment som en referanse. De virkelige skjermbildene kan variere med modeller og områder. Oppstart Denne menyen lar deg stille inn prioriteringer for oppstart. Du kan henvise til følgende fremgangsmåter når du stiller inn oppstartsprioritering. 1. Velg oppstartsalternativ nr. 1 ( Boot Option #1 ) på oppstartskjermen ( Boot ). →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Boot ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 74

74 Elektronisk håndbok for bærbare PC 2. Trykk og velg en enhet som Boot Option #1 . →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 Add New Boot Option Delete Boot Option B..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 75

Elektronisk håndbok for bærbare PC 75 Sikkerhet Denne menyen lar deg sette opp administrator- og brukerpassordet til den bærbare PC-en. Den lar deg også kontrollere tilgangen til den bærbare PC-ens harddiskstasjon, I/O-grensesnitt og USB-grensesnitt. TIPS: • Hvis du tar i bruk et User Password (Brukerpassord) blir du bedt om å skrive inn dette før du får tilgang til operativsystemet på den bærbare PC-en. • Hvis du tar i bruk et Administrator Password (Administratorpassord) blir du bedt om å skrive inn dette før du får tilgang til BIOS. Password Description If ONLY the Admin..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 76

76 Elektronisk håndbok for bærbare PC Fjerne passordet: 1. Velg innstilling av administratorpassord ( Setup Administrator Password ) eller brukerpassord ( User Password ) på sikkerhetsskjermen ( Security ). 2. Skriv inn et passord og trykk på . 3. Skriv inn passordet på nytt og trykk på . Fjerne passordet: 1. Velg innstilling av administratorpassord ( Setup Administrator Password ) eller brukerpassord ( User Password ) på sikkerhetsskjermen ( Security ). 2. Skriv inn det gjeldende passordet og trykk . 3. La feltet for å opprette nytt passord ( Create New Password ) være åpent, og ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 77

Elektronisk håndbok for bærbare PC 77 I/O-grensesnittsikkerhet I Sikkerhet-menyen, kan du få tilgang til I/O-grensesnittsikkerhet for å låse eller låse opp noen grensesnittfunksjoner på den bærbare PC-en. Slik låses I/U-grensesnittet: 1. Velg I/O Interface Security (Sikkerhet for I/ U-grensesnittet) på Security (Sikkerhet) -skjermen. 2. Velg et grensesnitt du ønsker å låse og klikk . 3. Velg Lock (Lås) . I/O Interface Security LAN Network Interface [UnLock] Wireless Network Interface [UnLock] HD AUDIO Interface [UnLock] USB Interface Security If Locked, LAN controller will be ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 78

78 Elektronisk håndbok for bærbare PC Sikkerhet for USB-grensesnittet Gjennom I/O-grensesnittsikkerhetsmenyen, kan du få tilgang til USB-grensesnittsikkerhet for å låse eller låse opp porter og enheter. Slik låses USB-grensesnittet: 1. Velg I/O Interface Security (Sikkerhet for I/ U-grensesnittet) > USB Interface Security (Sikkerhet for USB-grensesnittet) på Security (Sikkerhet) -skjermen. 2. Velg et grensesnitt du ønsker å låse og klikk Lock (Lås) . TIPS: Innstilling av USB Interface (USB-grensesnitt) til Lock (Lås) låser også og skjuler External Ports (Eksterne porter) o..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 79

Elektronisk håndbok for bærbare PC 79 Angi masterpassord I Sikkerhet-menyen, kan du bruke Set Master Password (Angi masterpassord) til å sette opp en passordaktivert tilgang til harddisken din. Slik stilles HDD-passordet inn: 1. Klikk Set Master Password (Still inn masterpassordet) på Security (Sikkerhet) -skjermen. 2. Skriv inn et passord og trykk . 3. Bekreft passordet ved å skrive det inn igjen og trykk . 4. Klikk Set User Password (Still inn brukerpassordet) og gjenta framgangsmåten over for å stille inn brukerpassordet. Set HDD Master Password. ***Advisable to Power Cycle System..

For å bevare konfigurasjonsinnstillingene dine, velg - Page 80

80 Elektronisk håndbok for bærbare PC Lagre og avslutt For å bevare konfigurasjonsinnstillingene dine, velg Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt) før du avslutter BIOS. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard C..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 81

Elektronisk håndbok for bærbare PC 81 BIOS oppdatering 1. Bekreft riktig modell på den bærbare PC-en og last ned den siste BIOS-filen for modellen din fra ASUS-websidne. 2. Lagre en kopi av den nedlastede BIOS-filen på en flashdiskstasjon. 3. Koble flashdiskstasjonen til den bærbare PC-en. 4. Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på under POST. 5. Fra BIOS-konfigurasjonsprogrammet, klikk Advanced (Avansert) > Start Easy Flash og trykk på . Start Easy Flash Internal Pointing Device [Enabled] Wake on Lid Open [Enabled] Power Off Energy Saving [Enabled] SATA Con..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 82

82 Elektronisk håndbok for bærbare PC 6. Finn den nedlastede BIOS-filen på flashdiskstasjonen og trykk på . 7. Når oppdateringsprosessen i BIOS er ferdig, klikk Exit (Avslutt) > Restore Defaults (Gjenopprett standarder) for å gjenopprette systemet til standardinnstillingene. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute Current BIOS Platform: BU403U Version: 101 Build Date: Apr 26 2015 Build Time: 11:51:05 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown Build Date: Unknown Build Time: Unknown FLAS..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 83

Elektronisk håndbok for bærbare PC 83 Gjenopprette systemet ditt Med gjenopprettingsalternativer på den bærbare PC kan du gjenopprette systemet til den opprinnelige tilstanden eller bare oppdatere innstillingene for å forbedre ytelsen. VIKTIG! • Sikkerhetskopier alle datafilene dine før du gjenoppretter noe på den bærbare PC-en. • Noter viktige tilpassede innstillinger som for eksempel nettverksinnstillinger, brukernavn og passord for å unngå tap av data. • Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til en strømkilde før du nullstiller systemet. Windows® 10 støtter følg..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 84

84 Elektronisk håndbok for bærbare PC Utføre et gjenopprettingsalternativ Se følgende trinn hvis du vil ha tilgang til og bruke noen av de tilgjengelige alternativene for gjenoppretting på den bærbare PC-en. 1. Start Settings (Innstillinger) , og velg Update and security (Oppdatering og sikkerhet). • Go back to an earlier build (Gå tilbake til en tidligere build) – Dette alternativet lar deg gå tilbake til en tidligere build. Bruk dette alternativet hvis denne builden ikke fungerer for deg. • Advanced startup (Avansert oppstart) – Dette alternativet lar deg utføre andre ava..

Update and security (Oppdatering og sikkerhet) - Page 85

Elektronisk håndbok for bærbare PC 85 2. Under Update and security (Oppdatering og sikkerhet) velger du Recovery (Gjenoppretting) , så velger du gjenopprettingsalternativ.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 86

86 Elektronisk håndbok for bærbare PC

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 87

Elektronisk håndbok for bærbare PC 87 Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 88

88 Elektronisk håndbok for bærbare PC Montere en harddisk Følg trinnene nedenfor hvis du trenger å bytte harddisken på den bærbare datamaskinen. VIKTIG! Kjøp en HDD bare fra autoriserte forhandlere av denne bærbare datamaskinen for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet. ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du ±erner dekslet på harddisken. MERK: • Den bærbare datamaskinen kan se annerledes ut på undersiden alt etter modell, men HDD-installas..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 89

Elektronisk håndbok for bærbare PC 89 A. Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel. B. Trekk ut avlukkedekslet og ±ern det fullstendig fra den bærbare datamaskinen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 90

90 Elektronisk håndbok for bærbare PC C. Fjern skruene som fester harddiskskuffen til luken.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 91

Elektronisk håndbok for bærbare PC 91 D. Bruk klaffen på harddiskluken for å trekke den ut av rommet. E. (Valgfritt) Hvis en harddisk er installert på den bærbare PC- en, kobler du harddiskluken fra harddiskporten som vist i illustrasjonen nedenfor. Harddiskskuff

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 92

92 Elektronisk håndbok for bærbare PC F. (Valgfritt) Hvis en harddisk er koblet til harddiskluken, kan du se følgende beskrivelse for hvordan du ±erner den gamle harddisken: 1. Fjern alle skruene på sidene av harddiskluken. 2. Fjern den gamle harddisken fra harddiskluken, og plasser den på en flat og tørr overflate med kretskortet vendt opp, som vist i illustrasjonen nedenfor. gammel harddisk Harddiskskuff

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 93

Elektronisk håndbok for bærbare PC 93 G. Plasser den nye harddisken med kretskortet vendt mot HDD- luken. Sørg for at kontaktene til harddisken ikke er blokkert av noen del av HDD-luken. H. Sett på plass og skru fast skruene som du ±ernet tidligere. ny harddisk Harddiskskuff

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 94

94 Elektronisk håndbok for bærbare PC I. Sett harddiskkontakten på linje med harddiskporten, og trykk godt på plass. J. Sett harddiskluken tilbake i avlukket, og skyv harddiskbrønnen til den sitter godt.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 95

Elektronisk håndbok for bærbare PC 95 K. Fest HDD-luken med skruene du ±ernet tidligere. L. (Valgfritt) Sett den andre enden av harddiskkontakten på linje med hovedkortet, og trykk godt på plass.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 96

96 Elektronisk håndbok for bærbare PC M. Sett dekselet på linje og fest det på plass. N. Sett på igjen og fest lokket med skruen du tok av tidligere.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 97

Elektronisk håndbok for bærbare PC 97 Installere en RAM-modul (Random Access Memory) Oppgrader den bærbare datamaskinens minnekapasitet ved å installere en RAM-modul i avlukket for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare datamaskinen: ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du ±erner dekslet på harddisken. VIKTIG! Besøk et autorisert servicesenter eller forhandler for informasjon om minneoppgraderinger for den bæ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 98

98 Elektronisk håndbok for bærbare PC A. Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel. B. Trekk ut avlukkedekslet og ±ern det fullstendig fra den bærbare datamaskinen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 99

Elektronisk håndbok for bærbare PC 99 C. Juster og sett RAM-modulen inn i RAM-modulsporet. D. Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 100

100 Elektronisk håndbok for bærbare PC E. Sett dekselet på linje og fest det på plass. F. Sett på igjen og fest lokket med skruen du tok av tidligere.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 101

Elektronisk håndbok for bærbare PC 101 Installere et M.2-kort Følg trinnene nedenfor når du skal installere et kompatibelt M.2-kort i den bærbare PC-en. VIKTIG! Bare kjøp M.2-kort fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sørge for maksimal kompatibilitet og pålitelighet. ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du ±erner dekslet på harddisken. MERK: • Hvordan undersiden av den bærbare PC-en ser ut, samt utseendet til M.2-kort, kan variere ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 102

102 Elektronisk håndbok for bærbare PC A. Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel. B. Trekk ut avlukkedekslet og ±ern det fullstendig fra den bærbare datamaskinen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 103

Elektronisk håndbok for bærbare PC 103 C. Sett M.2-kortet på linje med kortmodulsporet, og skyv det inn. D. Fest M.2-kortet ved hjelp av den medfølgende skruen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 104

104 Elektronisk håndbok for bærbare PC E. Sett dekselet på linje og fest det på plass. F. Sett på igjen og fest lokket med skruen du tok av tidligere.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 105

Elektronisk håndbok for bærbare PC 105 Installere et mikro-SIM-kort Du må sette inn et mikro-SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) før du kan koble til et LTE- eller 3,5 G-nettverk med den bærbare ASUS PC-en. Følg trinnene nedenfor når du skal sette et SIM-kort i den bærbare PC-en. ADVARSEL! Slå av den bærbare PC-en og koble fra alle tilkoblede enheter, eventuelle telelinjer og strømkontakten, før du tar ut batteripakken. MERK : • Mikro-SIM-kortsporet finnes bare på utvalgte modeller. • Denne bærbare PC-en støtter ikke mobilnettverk.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 106

106 Elektronisk håndbok for bærbare PC A. Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel. B. Trekk ut avlukkedekslet og ±ern det fullstendig fra den bærbare datamaskinen.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 107

Elektronisk håndbok for bærbare PC 107 C. Flytt den manuelle batterilåsen til opplåst posisjon. D. Flytt og hold batteriets ±ærlås til ulåst posisjon. E. Trekk ut den gamle batteripakken fra batterisporet og slipp grepet på batteriets ±ærlås.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 108

108 Elektronisk håndbok for bærbare PC F. Sett mikro-SIM-kortet inn i sporet med riktig retning til det sitter godt på plass.

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 109

Elektronisk håndbok for bærbare PC 109 Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 110

110 Elektronisk håndbok for bærbare PC Nyttige tips for den bærbare PC-en Maksimer bruken av den bærbare PC-en, vedlikehold systemytelsen og vær sikker på at alle dataene tas godt vare på ved å lese disse nyttige tipsene som er lette å følge: • Oppdater Windows® regelmessig for å være sikker på at applikasjonene har de siste sikkerhetsinnstillingene. • Bruk programvare som beskytter mot virus, og hold den oppdatert. • Med mindre det er tvingende nødvendig, ikke avslutt eller slå av den bærbare PC-en med overlegg. • Sikkerhetskopier dataene regelmessig og lagre dem p..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 111

Elektronisk håndbok for bærbare PC 111 Maskinvare-OSS 1. Det dukker opp et svart punkt eller av og til et fargepunkt på skjermen når jeg slår på den bærbare PC-en. Hva skal jeg gjøre? Det er normalt at slike punkter vises på skjermen. De påvirker ikke systemet. Hvis det skjer til stadighet og nedsetter systemytelsen, ta kontakt med et autorisert ASUS Servicesenter. 2. Skjermen har ujevn farge og lysstyrke. Hvordan kan jeg ordne dette? Fargen og lysstyrken på skjermen påvirkes av vinkelen og hvordan den bærbare PC-en er plassert. Lysstyrken og fargetonen på ulike modeller av de..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 112

112 Elektronisk håndbok for bærbare PC 4. LED-indikatoren for batteriet lyser ikke. Hva er galt? • Se etter om strømadapteren eller batteripakken er ordentlig montert. Alternativt kan du koble fra strømadapteren eller batteripakken, vente ett minutt, og så koble dem til igjen i stikkontakten og den bærbare PC-en. • Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp. 5. Hvorfor virker ikke styreplaten? Trykk på for å aktivere styreplaten. 6. Hvorfor hører jeg ingen lyd fra den bærbare PC-ens høyttalere når jeg avspiller lyd- og videofiler? Pr..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 113

Elektronisk håndbok for bærbare PC 113 8. Det lar seg ikke gjøre å skrive ordentlig på den bærbare PC- en fordi markøren stadig flytter seg. Hva skal jeg gjøre? Kontroller at det ikke er noe som uforvarende berører eller trykker på styreplaten mens du skriver med tastaturet. Du kan også deaktivere styreplaten ved å trykke på . 9. Når jeg trykker på «U»-, «I»- og «O»-tastene, vises numre på skjermen istedenfor bokstaver. Hvordan kan jeg endre dette? Trykk på -tasten eller -tastene (på utvalgte modeller) på den bærbare PC-en for å slå av denne funksjonen og bruke ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 114

114 Elektronisk håndbok for bærbare PC Programvare-OSS 1. Når jeg slår på den bærbar PC-en, tennes indikatorlampen for strøm, men ikke indikatorlampen for stasjonsaktivitet. Systemet starter heller ikke opp. Hva gjør jeg for å ordne dette? Prøv disse forslagene: • Tving den bærbare PC-en til å slå seg av ved å trykke og holde strømknappen i minst fire (4) sekunder. Undersøk om strømadapteren og batteripakken er satt ordentlig inn, og slå deretter på den bærbare PC-en. • Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp. 2. Hva skal ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 115

Elektronisk håndbok for bærbare PC 115 4. Den bærbare PC-en starter ikke. Hvordan kan jeg ordne dette? Prøv disse forslagene: • Fjern alt utstyr som er koblet til den bærbare PC-en, og start systemet på nytt. • Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp. 5. Hvorfor kan ikke den bærbare PC-en våkne opp fra hvilemodus eller dvalemodus? • Du må trykke på strømknappen for å gjenoppta arbeidet fra den foregående arbeidstilstanden. • Systemet kan ha tømt batteriene fullstendig. Sett strømadapteren inn i den bærbare PC-en og i en sti..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 116

116 Elektronisk håndbok for bærbare PC

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 117

Elektronisk håndbok for bærbare PC 117 Tillegg

..

Informasjon om avspilling etter regioner - Page 118

118 Elektronisk håndbok for bærbare PC Informasjon om DVD-ROM-stasjonen DVD-ROM-enheten lar deg se og skape dine egne CD-er og DVD-er. Du kan kjøpe egen DVD-visningsprogramvare for å se DVD-filmer. MERK: DVD-ROM-stasjonen er tilgjengelig på utvalgte modeller. Informasjon om avspilling etter regioner Avspilling av DVD-filmer involverer omkoding av MPEG2 video, digital AC3 audio og dechiffrering av CSS beskyttet innhold. CSS (noen ganger kalt «copy guard») er navnet som har blitt gitt til innholdsbeskyttelsessystemet brukt av spillefilmindustrien for å tilfredsstille et behov for ..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 119

Elektronisk håndbok for bærbare PC 119 Region definisjoner Region 1 Canada, USA, USA’s territorier Region 2 Tsjekkia, Egypt, Finland, Frankrike, Tyskland, Gulf statene, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italia, Japan, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabia, Skottland, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Syria, Tyrkia, Storbritannia, Hellas, Tidligere Jugoslaviske Republikker, Slovakia Region 3 Burma, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, Filippinene, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam Region 4 Australia, Karibia (utenom USA’s territorier), Sentral Amerika, New Zealand, Stil..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 120

120 Elektronisk håndbok for bærbare PC Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon Blu-ray ROM-enheten lar deg se HD-videoer (high definition) samt andre formater som DVD og CD. MERK: Blu-Ray-ROM-stasjonen er tilgjengelig på utvalgte modeller. Regiondefinisjoner Region A Land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika med deres territorier, Taiwan, Hong Kong, Macao, Japan, Korea (Sør- og Nord-), land i Sørøst-Asia og deres territorier. Region B Land i Europa, Afrika og Sørvest-Asia og deres territorier, Australia og New Zealand. Region C Land i Sentral- og Sør-Asia, Øst-Europa og deres territorier,..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 121

Elektronisk håndbok for bærbare PC 121 Oversikt Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21 publisert i EUs offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-terminalutstyr med DTMF- oppringing som er ment å kobles til analoge PSTN (Public Switched Telephone Network). CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift) til tilbehør for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets terminalutstyr (utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i grunngitte tilfeller) hvori nettverksadressering, hvis levert, bruker dobbelttonet multifrekvenssig..

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker - Page 122

122 Elektronisk håndbok for bærbare PC Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21 standarden. Land Søkt Mer testing Østerrike 1 Ja Nei Belgia Ja Nei Tsjekkia Ja Ikke aktuelt Danmark 1 Ja Ja Finland Ja Nei Frankrike Ja Nei Tyskland Ja Nei Hellas Ja Nei Ungarn Nei Ikke aktuelt Island Ja Nei Irland Ja Nei Italia Under behandling Under behandling Israel Nei Nei Lichtenstein Ja Nei Luxemburg Ja Nei Nederland 1 Ja Ja Norge Ja Nei Polen Nei Ikke aktuelt Portugal Nei Ikke aktuelt Spania Nei Ikke aktuelt Sverige Ja Nei Sveits Ja Nei Storbritannia Ja Nei

..

Kunngjøring fra Federal Communications - Page 123

Elektronisk håndbok for bærbare PC 123 Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar. For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html 1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering (produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMF- signalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig). I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og anrops-ID- muligheter. Kunngjøring fra Federal Communications Commission Denne enhe..

Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC - Page 124

124 Elektronisk håndbok for bærbare PC • Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på. • Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp. ADVARSEL! Bruk av en skjermet type strømledning er et krav i følge FCC emisjonsgrenser og for å forhindre forstyrrelse med en nærliggende radio og ±ernsynsmottak. Det er viktig at kun den medfulgte strømledningen brukes. Bruk kun skjermede kabler for å koble til I/O-enheter til dette utstyret. Du er advart at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av par..

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth - Page 125

Elektronisk håndbok for bærbare PC 125 Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/ EU) Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige: • Vesentlige krav som i [Artikkel 3] • Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a] • Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950] • Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b] • Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489- 17] • Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2] • Radio test omganger i følge [EN 300 328-2] CE-mer..

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike - Page 126

126 Elektronisk håndbok for bærbare PC Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er: • 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz TIPS: Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz. Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med ma..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 127

Elektronisk håndbok for bærbare PC 127 Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yon..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 128

128 Elektronisk håndbok for bærbare PC UL sikkerhetsmerknader Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70). Når modemet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende: • Ik..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 129

Elektronisk håndbok for bærbare PC 129 Sikkerhetskrav til strøm Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Merknader for TV-tuner Merknad til CATV system-installatør - Kabeldistribusjonssystemet bør jordes i henhold til ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), særlig seksjon 820.93 om jording av ytre skjerming av koaksialkabel - installasjonen bør omfatte jording av koaksialkabelen ved inngangen av bygningen. REACH merknader I sams..

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion - Page 130

130 Elektronisk håndbok for bærbare PC Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Au..

Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen - Page 131

Elektronisk håndbok for bærbare PC 131 Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen Sikkerhetsinformasjon om laser ADVARSEL! For å unngå eksponering til den optiske stasjonens laser, må du ikke forsøke å demontere eller reparere den optiske stasjonen selv. For din egen sikkerhet må du kontakte en profesjonell reparatør. Sikkerhetsadvarsel – CD-ROM-stasjon KLASSE 1 LASERPRODUKT Advarselsetikett for tjeneste ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING UNDER ÅPNING. IKKE SE DIREKTE PÅ STRÅLEN ELLER SE DIREKTE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER. CDRH reguleringer Center for Devices and Radiologica..

CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med - Page 132

132 Elektronisk håndbok for bærbare PC CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem) Danish Dutch English Finnish French

..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 133

Elektronisk håndbok for bærbare PC 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Produktet er i samsvar med Energy Star - Page 134

134 Elektronisk håndbok for bærbare PC Produktet er i samsvar med Energy Star ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner. Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR- standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 10 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen e..

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner - Page 135

Elektronisk håndbok for bærbare PC 135 Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene. Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med: Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS-resirkulering / Returtjenester ..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 Elektronisk håndbok for bærbare PC Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditi..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 137

Elektronisk håndbok for bærbare PC 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-3..

Elektronisk håndbok for bærbare PC - Page 138

138 Elektronisk håndbok for bærbare PC

..

Sponsored links

Latest Update