Asus Pro B8430ua User Manual Latvian (6.64 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Latvian (6.64 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Elektroninis vadovas - Page 1

Pirmasis leidimas Lapkritis 2015 LT10628 Elektroninis vadovas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 2

2 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo. ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMO..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 3

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 3 Turinio lentelė Apie šį vadovą ............................................................................................................. 7 Šiame vadove naudotos konvencijos ...................................................................... 9 Piktogramos ...................................................................................................................... 9 Šriftai ................................................................................................................................... 9 Saugos priemonės ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 4

4 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Klaviatūros naudojimas ........................................................................................... 46 Funkciniai klavišai ........................................................................................................... 46 „Windows® 10“ klavišai ................................................................................................. 48 Tastatūra ar cipartastatūru .......................................................................................... 48 3 skyrius: „Windows® 10“ naudojimas Pir..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 5

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 5 4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) ...................................... 72 POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos ............................ 72 BIOS ................................................................................................................................ 72 Prieiga prie BIOS .............................................................................................................. 72 BIOS nuostatos ...................

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 6

6 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ................................... 123 FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ...................................... 124 Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC) ............................................ 125 Žymėjimas CE ženklu .................................................................................................... 125 Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ............................................ 126 Prancūzijos apribotas be..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 7

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 7 Apie šį vadovą Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo kompiuterio aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos skyrius: 1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka Šiame skyriuje išdėstytos nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos sudedamosios dalys. 2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo kompiuterio dalis. 3 skyrius: „Windows® 10“ naudojimas Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos „Wi..

5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas - Page 8

8 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas Šiame skyriuje nurodyta, kaip pakeisti ir atnaujinti nešiojamojo kompiuterio dalis. Patarimai ir DUK Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus nesklandumus, iškylančius dirbant nešiojamuoju kompiuteriu. Priedai Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini šiam nešiojamajam kompiuteriui.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 9

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 9 Šiame vadove naudotos konvencijos Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip: SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį. PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį. ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo kompiuterio duomenims ir ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 10

10 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Saugos priemonės Nešiojamojo kompiuterio naudojimas Šis nešiojamasis kompiuteris gali būti naudojamas tik temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F). Susipažinkite su informacija ant nominaliosios galios lipduko, esančio ant kompiuterio apačios, ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka nurodytas galios vertes. Nelaikykite nešiojamojo kompiuterio savo sterblėje arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte nuo kompiuterio skleidžiamos šilumos. NENAUDOKITE pa..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 11

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 11 Nešiojamojo kompiuterio priežiūra Prieš pradėdami valyti, atjunkite nešiojamąjį kompiuterį nuo elektros tinklo ir išimkite akumuliatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens. Skysčio perteklių nuo nešiojamojo kompiuterio paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu. Šio nešiojamojo kompiuterio nevalykite ir šalia jo paviršiaus nenaudokite stirpių tirpiklių, pavy..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 12

12 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Tinkamas išmetimas NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos produktų utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius reglamentus. NEMESKITE baterijos lauk kartu su buit..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 13

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 13 1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 14

14 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu Vaizdas iš viršaus PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba šalies. Nešiojamojo kompiuterio vaizdas taip pat gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio modelio.

..

Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo modelio arba - Page 15

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 15 Masyvo mikrofonai Masyvo mikrofonai atlieka aido nutraukimo, triukšmo slopinimo ir spindulio formavimo funkcijas, kad būtų geriau atpažįstamas balsas ir kokybiškiau įrašomas garsas. Aplinkos šviesos jutiklis Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka. Tai sistemai leidžia automatiškai sureguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Fotoaparatas Šiuo nešiojamajame kompiuteryje įtaisytu fotoaparatu galima daryti nuotraukas ir įrašyti filmus. Kameros indikatorius Kameros indikatorius..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 16

16 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Didžiųjų raidžių fiksavimo kontrolinė lemputė Ši kontrolinė lemputė užsidega suaktvinus didžiųjų raidžių fiksavimo funkciją. Naudodami didžiųjų raidžių fiksavimo funkciją, nešiojamojo kompiuterio klaviatūra galite spausdinti didžiąsias raides. ASUSPRO SensePoint ASUSPRO „SensePoint“ yra spaudimui jautrus žymiklio valdymo įrenginys, suteikiantis galimybę judinti žymiklį ekrane. Galite taip pat konfigūruoti jo nuostatas, kad aktyvintumėte įprastos pelės funkcijas. PASTABA: daugiau informacijos ieškok..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 17

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 17 Tastatūra ar cipartastatūru Šī taustiņu kopa pārslēdzas starp faktisko taustiņu funkcijām un cipartaustiņiem. PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Tastatūra ar cipartastatūru . Pirkstu nospiedumu sensors Iebūvētais pirkstu nospiedumu sensors tver pirkstu nospiedumu un izmanto to kā biometrisko autentifikāciju, lai pieteiktos piezīmjdatora sistēmā un citās Windows® 10 programmās. PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje ASUS FingerPrint .

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 18

18 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Apačia PASTABA: Apatinės pusės vaizdas gali keistis priklausimai nuo modelio. ĮSPĖJIMAS! Naudojant nešiojamąjį kompiuterį arba kraunant jo akumuliatoriaus bloką, kompiuterio apačia gali įšilti ar net įkaisti. Dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu, nedėkite jo ant tokių paviršių, kurie galėtų užblokuoti ventiliacijos angas. SVARBU! Akumuliatoriaus veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo kompiuterio specifikacijų. Akumuliatoriaus bloko ardyti negalima.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 19

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 19 Doko kontaktų lizdai Į šiuos lizdus įkiškite doko kontaktus, kad jį pritvirtintumėte prie nešiojamojo kompiuterio. Doko kabliukų lizdai Doko kabliukus sugretinkite su šiais lizdais, paskui švelniai įkiškite kabliukus, kad doką pritvirtintumėte prie nešiojamojo kompiuterio. Ventiliacijos angos Ventiliacijos angos leidžia vėsiam orui patekti, o šiltam orui išeiti iš nešiojamojo kompiuterio. ĮSPĖJIMAS! Užtikrinkite, kad popierius, knygos, drabužiai, kabeliai arba kiti daiktai neužstotų jokių ventiliacijos angų, antr..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 20

20 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Dešinioji pusė Atminties kortelių skaitytuvas Šiame nešiojamajame kompiuteryje integruotas vienas kortelių skaitytuvas, kuris palaiko SD kortelių formatus. USB 3.0 prievadas Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija. Vietinio kompiuterių tinklo prievadas Įkiškite tinklo kabelį į šį prievadą, jeigu norite prisijungti prie vietinio kompiuterių tinklo. „Kensington®“ apsaugos ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 21

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 21 Maitinimo (DC) įvestis Įkiškite pateiktą maitinimo adapterį į šį prievadą, kad būtų kraunamas akumuliatoriaus blokas ir nešiojamajam kompiuteriui būtų tiekiama energija. ĮSPĖJIMAS! Naudojamas adapteris gali įšilti ir net įkaisti. Neuždenkite adapterio ir, kai jis prijungtas prie energijos šaltinio, laikykite jį atokiai nuo savo kūno. SVARBU! Naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį akumuliatoriaus blokui krauti ir energijai į nešiojamąjį kompiuterį tiekti. USB 3.0 ports ar funkciju USB Charger+ Šis universalios..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 22

22 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas VGA prievadas Šis prievadas leidžia jums prijungti nešiojamąjį kompiuterį prie išorinio monitoriaus. Mažasis „DisplayPort“ Šis prievadas leidžia jums prijungti nešiojamąjį kompiuterį prie išorinio monitoriaus. Laisvų rankų įrangos / ausinių / mikrofono lizdas Šis prievadas skirtas garsiakalbiams su stiprintuvu arba laisvų rankų įrangai prijungti. Šį lizdą taip pat galite naudoti ausinėms arba išoriniam mikrofonui prijungti.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 23

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 23 Priekinė pusė Būsenos kontrolinės lemputės Būsenos kontrolinės lemputės padeda nustatyti esamą nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos būseną. Maitinimo indikatorius Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo kontrolinė lemputė; kai nešiojamasis kompiuteris veikia miego režimu, ši lemputė lėtai žybčioja. Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią lentelę:

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 24

24 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Spalva Būsena Šviečia žalia Įrenginys „ASUS Transformer Book“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra 95 - 100 %. Šviečia oranžinė Įrenginys „ASUS Transformer Book“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra mažiau nei 95 %. Žybčioja oranžinė Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus režimu, o akumuliatoriaus galia yra mažiau nei 10 %. Lemputė nešviečia Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus re..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 25

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 25 2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 26

26 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Nuo ko pradėti Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį. A. Kintamosios srovės (AC) maitinimo laidą prijunkite prie AC–DC keitiklio. B. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 100 V–240 V elektros šaltinio. C. Įkiškite nuolatinės srovės jungtį į nešiojamojo kompiuterio maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties lizdą. Prieš pirmą kartą naudodami nešiojamąjį kompiuterį akumuliatoriaus režimu, kraukite jį 3 valandas . PASTABA: Maitinimo adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio ir jūsų regiono. SVARBI ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 27

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 27 SVARBI INFORMACIJA! • Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant kompiuterio. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU. • Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš tai būtinai prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai rekomenduojame naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai nešioj..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 28

28 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę. Paspauskite maitinimo mygtuką.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 29

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 29 Slinkti horizontaliai Slinkti vertikaliai Slinkti įstrižai Naudojimasis jutikliniu pultu Žymeklio judinimas Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad ekrane perkeltumėte žymeklį.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 30

30 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Gestai vienu pirštu Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus • Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte. • Spustelėkite du kartus, kad ją paleistumėte. Nuvilkti ir numesti Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 31

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 31 Kairysis spustelėjimas Dešiniojo klavišo spustelėjimas • Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte. • Du kartus spustelėkite programėlę, kad ją paleistumėte. Paspauskite šį mygtuką, kad būtų atidarytas meniu, atidaromas spustelėjus dešinįjį pelės klavišą. PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas. Gestai dviem pirštais Slinkimas dviem pirštais (aukštyn/žemyn) Slinkimas dviem pirštais (kairėn/dešinėn) Slinkite du..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 32

32 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Tolinimas Artinimas Suglauskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. Nuvilkti ir numesti Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką. Kitu pirštu slinkite jutikliniu pultu, kad vilktumėte elementą, tada atkelkite pirštą nuo mygtuko, kad numestumėte elementą.

..

Įrenginio ASUSPRO „SensePoint“ naudojimas - Page 33

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 33 Įrenginio ASUSPRO „SensePoint“ naudojimas Šiame nešiojamajame kompiuteryje yra ASUSPRO „SensePoint“ funkcija, kurią galima naudoti pelės žymikliui judinti ekrane. Ją taip pat galite naudoti įprastos pelės funkcijoms aktyvinti. Nuostatų konfigūravimas Skaitykite toliau pateiktą informaciją apie tai, kaip aktyvinti kairio klavišo arba dešinio klavišo funkcijas, vilkimą ir ASUSPRO „SensePoint“ „Release-to-Select“ funkciją. 1. Atidarykite Control Panel (valdymo skydelis) > Mouse (pelė) . 2. Pelės savybių d..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 34

34 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 4. Pasirinkite kurį nors iš šių punktų, kad aktyvintumėte šias funkcijas: 5. Pasirinkite OK (gerai) , kad išsaugotumėte ir išeitumėte, arba Cancel (nutraukti) , kad išeitumėte neišsaugoję. Enable Dragging (aktyvinti vilkimą) .Taisuteikia galimybę vilkti ir numesti elementus ekrane, naudojant ASUSPRO „SensePoint“. Enable Release-to-Select (aktyvinti „Release-to-Select“) . Tai aktyvina ASUSPRO „SensePoint“ funkciją; daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje Other functions of the ASUSPRO SensePoint (kitos AS..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 35

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 35 ASUSPRO „SensePoint“ funkcijos Žymiklio judinimas ekrane Paspauskite ASUSPRO „SensePoint“, paskui stumkite pirštą ta kryptimi, kuria norite pastumti žymiklį ekrane. SVARBU! Funkcija ASUSPRO „SensePoint“ yra jautri paspaudimui. Kuo daugiau spaudžiate, tuo žymiklis ekrane juda greičiau.

..

ASUSPRO „SensePoint“ naudojimas jutiklinio pulto - Page 36

36 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas ASUSPRO „SensePoint“ naudojimas jutiklinio pulto mygtukais Slinkimas Norėdami slinkti sąrašu, paspauskite ir laikykite vidurinį jutiklinio pulto mygtuką, paskui paspauskite ASUSPRO „SensePoint“ į tą pusę, į kurią norite slinkti: aukštyn / žemyn, kairėn / dešinėn. Ekrano elementų pasirinkimas Paspauskite ir laikykite kairį jutiklinio pulto mygtuką. Kitu pirštu spauskite ASUSPRO „SensePoint“, kad ekrane pajudintumėte žymiklį ir paryškintumėte norimus pasirinkti elementus.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 37

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 37 Funkcija Kaip aktyvinti Meniu parinkčių peržiūra Žymiklį nustatykite ant norimo pasirinkti elemento, paskui vieną kartą palieskite ASUSPRO „SensePoint“. Release-to-select (atleisk, kad pasirinktum) Žymiklį nustatykite ant norimo pasirinkti elemento, paskui pakelkite pirštą nuo ASUSPRO „SensePoint“, kad aktyvintumėte arba pasirinktumėte elementą. SVARBU! Patikrinkite, ar nešiojamajame kompiuteryje įjungta Release-to-Select (atleisk, kad pasirinktum) funkcija. Dešinio klavišo paspaudimo funkcijos Naudodami ASUSPRO „..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 38

38 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Kairio klavišo paspaudimo funkcijos Naudodami ASUSPRO „SensePoint“, žiūrėkite šią lentelę, kad aktyvintumėte kairio pelės klavišo funkcijas. SVARBU! Prieš aktyvindami šias funkcijas patikrinkite, ar nešiojamajame kompiuteryje įjungta funkcija Left Click (kairio klavišo paspaudimas) . Daugiau informacijos ieškokite šio vadovo skyriuje Nuostatų konfigūravimas . Funkcija Kaip aktyvinti Taikomųjų programų ir programėlių paleidimas Žymiklį nustatykite ant norimo pasirinkti elemento, paskui du kartus palieskite ASUSPR..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 39

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 39 ASUS FingerPrint Izmantojot lietojumprogrammu ASUS FingerPrint, ar piezīmjdatora pirkstu nospiedumu sensoru tveriet pirkstu nospiedumu biometriju. Izmantojot šo lietojumprogrammu, pirkstu nospiedumu biometriju iespējams izmantot kā lietotāja autentifikāciju piekļuvei piezīmjdatora sistēmai un lietojumprogrammām. Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat iespējot tālāk aprakstītās funkcijas. • Slidiniet pirkstu virs pirkstu nospiedumu sensora, lai pieteiktos no sāknēšanas procesa tieši Windows® operētājsistēma bez nepie..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 40

40 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 2. Spustelėkite Register (Registruotis) , kad sukurtumėte naują pirštų antspaudų paskyrą. 3. Ievadiet lietotāja konta paroli un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi) .

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 41

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 41 4. Uz pirksta attēla, kas atbilst tam pašam pirkstam, kuru vēlaties izmantot kā pirkstu nospiedumu biometrijas datus, noklikšķiniet uz . 5. Divreiz slidiniet attiecīgo pirkstu virs pirkstu nospiedumu sensora, lai izveidotu pirkstu nospiedumu biometrijas datus.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 42

42 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 6. 1 un 2 mainās uz zilu krāsu, norādot, ka pirkstu nospiedums veiksmīgi tverts. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Next(Tālāk) . 7. Nākamajā logā izveidojiet sāknēšanas atslēgas paroli, kas darbosies kā dublēšanas piekļuve pirkstu nospiedumu datiem.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 43

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 43 8. Lai aktivizētu pieteikšanos sistēmā, izmantojot pašreizējos pirkstu nospiedumu datus, noklikšķiniet uz Enable(Iespējot) . 9. Tālāk tiek rādīts ASUS FingerPrint iestatījumu logs. Varat vai nu aizvērt šo logu, vai mainīt pirkstu nospiedumu biometrijas datu iestatījumus. PIEZĪME. Detalizētāku informāciju par pirkstu nospiedumu biometrijas iestatījumiem skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā ASUS FingerPrint iestatījumi .

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 44

44 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas ASUS FingerPrint iestatījumi Konfigurējiet sāknēšanas atslēgas iestatījumus un pirkstu nospiedumu biometriju, izmantojot ASUS FingerPrint iestatījumu pamata un papildu opcijas. Piekļuve ASUS FingerPrint iestatījumiem ASUS FingerPrint iestatījumu logs tiek rādīts labajā pusē pēc tam, kad izveidoti pirmie pirkstu nospiedumu biometrijas dati. Vēlāk šo logu iespējams atvērt, sākumekrānā palaižot lietojumprogrammu ASUS FingerPrint . Basic(Pamata) Izmantojot ASUS FingerPrint pamata iestatījumus, iespējams konfigurēt pa..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 45

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 45 Advanced(Papildu) Izmantojot ASUS FingerPrint papildu iestatījumus, iespējams iestatīt bloķēšanas opcijas, kad noteikta nepareiza parole vai pirkstu nospiedums, dublēt un importēt konta informāciju un no sistēmas dzēst pirkstu nospiedumu vai sāknēšanas atslēgas ierakstus.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 46

46 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Klaviatūros naudojimas Funkciniai klavišai Nešiojamojo kompiuterio klaviatūros funkciniais klavišais galima suaktyvinti šias komandas: Įjungia nešiojamojo kompiuterio Sleep mode (miego režimą). Įjungia ir išjungia Airplane mode (lėktuvo režimą). PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo režimą) nutraukiami visi belaidžiai ryšiai. Mažina klaviatūros foninio apšvietimo šviesumą Didina klaviatūros foninio apšvietimo šviesumą Patamsina ekraną. Pašviesina ekraną. Išjungia ekrano skydelį. Perjungia ekrano režimą. ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 47

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 47 Įjungia arba išjungia jutiklinį laukelį. Įjungia arba išjungia garsiakalbį. Mažina garsiakalbio garso lygį. Didina garsiakalbio garso lygį. Įjungia ir išjungia aplinkos apšvietimo jutiklį. Įjungia arba išjungia „Scroll Lock“ Imituoja puslapio pakėlimo klavišą Imituoja puslapio nuleidimo klavišą Imituoja pradžios ekrano klavišą Imituoja išjungimo klavišą

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 48

48 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas „Windows® 10“ klavišai Nešiojamojo kompiuterio klaviatūroje esantys du specialūs „Windows®“ klavišai naudojami taip: Paleidžia pradžios meniu Rodo išskleidžiamąjį meniu Tastatūra ar cipartastatūru Šim piezīmjdatoram ir 15 atlases taustiņi, kurus var arī izmantot ciparu ievadei. Nospiediet , lai pārslēgtos starp šiem taustiņiem kā cipartaustiņiem vai to oriģinālo tastatūras funkciju.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 49

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 49 3 skyrius: „Windows® 10“ naudojimas

..

Ekrano nuotraukos šiame skyriuje pateikiamos tik - Page 50

50 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Pirmasis paleidimas Pirmą kartą paleidus kompiuterį, rodoma visa eilė langų, nurodančių, kaip sukonfigūruoti bazines „Windows® 10“ operacinės sistemos nuostatas. Norėdami paleisti nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą: 1. Paspauskite nešiojamojo kompiuterio maitinimo mygtuką. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas. 2. Sąrankos ekrane pasirinkite savo regioną ir kalbą, kurią naudosite savo nešiojamajame kompiuteryje. 3. Atidžiai perskaitykite teisines licencijos sąlygas. Pasirinkite I accept (Aš ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 51

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 51 Pradžios meniu Pradžios meniu yra pagrindiniai vartai į jūsų nešiojamojo kompiuterio programas, „Windows®“ programėles, aplankus ir parametrus. Galite naudotis pradžios meniu toliau nurodytiems įprastiems veiksmams atlikti: • Paleisti programas arba „Windows®“ programėles • Atidaryti dažniausiai naudojamas programas arba „Windows®“ programėles • Nustatyti nešiojamojo kompiuterio parametrus • Gauti pagalbos, susijusios su „Windows“ operacine sistema • Išjungti savo nešiojamąjį kompiuterį • Atsij..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 52

52 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Pradžios meniu atidarymas Nustatykite pelės žymeklį ant pradžios mygtuko, esančio kairiajame apatiniame darbalaukio kampe, tada spustelėkite jį. Paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką klaviatūroje. Programų atidarymas iš pradžios meniu Pradžios meniu dažniausiai naudojamas jūsų nešiojamajame kompiuteryje įdiegtoms programoms atidaryti. Nustatykite pelės žymeklį ant programos, tada spustelėkite, kad ji būtų įjungta. Peržiūrėkite programas, spausdami rodyklių mygtukus. Spustelėkite , kad ją paleistumėte. PAS..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 53

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 53 „Windows®“ taikomosios programos Tai pradžios meniu dešiniajame ekrane įkeltos programėlės, kurios yra rodomos programėlių langelių mozaikos formatu greitajai prieigai užtikrinti. PASTABA: Kai kurioms „Windows®“ programėlėms visiškai paleisti pirmiausiai reikia prisijungti prie savo „Microsoft“ paskyros.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 54

54 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas „Windows®“ programėlių naudojimas Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinį ekraną, jutiklinį pultą arba klaviatūrą, paleiskite, individualizuokite ir uždarykite programas. „Windows®“ programėlių paleidimas iš pradžios meniu Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite, kad ji būtų įjungta. Peržiūrėkite programėles, spausdami rodyklių mygtukus. Spustelėkite , kad paleistumėte programėlę. „Windows®“ programėlių suasmeninimas Programėlių langelius galite perkelti, pakeisti jų..

Programėlių langelių šalinimas iš pradžios ekrano - Page 55

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 55 Programėlių langelių šalinimas iš pradžios ekrano Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, paskui spustelėkite Unpin from Start (pašalinti iš pradžios ekrano). Raskite programėlę, spausdami rodyklių mygtukus. Paspauskite , tada pasirinkite Unpin from Start (pašalinti iš pradžios ekrano). Programėlių langelių dydžio keitimas Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, paskui spustelėkite Resize (keisti dydį) ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 56

56 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Programėlių įkėlimas į pradžios meniu Atidarę All apps (visos programėlės), nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, ir spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Pin to Start (įkelti į pradžios ekraną). Atidarę All apps (visos programėlės), paspauskite programėlę, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, tada pasirinkite Pin to Start (įkelti į pradžios ekraną). Programėlių įkėlimas į užduočių juostą Nustatykite pelės žymeklį ant pro..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 57

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 57 Užduočių peržiūra Greitai perjunkite atidarytas programėles ir programas, naudodami užduočių peržiūros funkciją; užduočių peržiūrą taip pat galite naudoti darbalaukio ekranams perjungti. Užduočių peržiūros paleidimas Nustatykite pelės žymeklį ant užduočių juostos piktogramos ir spustelėkite ją. Paspauskite klaviatūroje.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 58

58 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Įterpimo funkcija Įterpimo funkcija rodo dvi vienas šalia kitos atidarytas programėles, leisdama jums dirbti arba perjungti abi programėles. Įterpimo taškai Galite nuvilkti programėles į šiuos taškus, kad jos būtų įterptos.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 59

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 59 Įterpimo funkcijos naudojimas 1. Įjunkite programėlę, kurią norite įterpti. 2. Nuvilkite programėlės pavadinimo juostą į ekrano pakraštį, kad ji būtų įterpta. 3. Įjunkite kitą programėlę ir pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad būtų įterpta kita programėlė. 1. Įjunkite programėlę, kurią norite įterpti. 2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką , tada spauskite rodyklių mygtukus, kad nufotografuotumėte programėlę. 3. Įjunkite kitą programėlę ir pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad būtų..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 60

60 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas „Action Center“ „Action Center“ surenka visų programėlių pranešimus ir parodo juos vienoje vietoje, kurioje galite į juos reaguoti. Jo apačioje taip pat yra tikrai naudingas skyrius „Quick Actions“. „Action Center“ paleidimas Nustatykite pelės žymeklį ant užduočių juostos piktogramos ir spustelėkite ją. Paspauskite klaviatūroje.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 61

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 61 Kiti klaviatūros spartieji klavišai Naudodami klaviatūrą, taip pat galite naudoti toliau nurodytus sparčiuosius klavišus taikomosioms programoms atidaryti ir naršyti „Windows® 10“. \ Paleidžia Start menu (pradžios meniu) Paleidžia Action Center (veiklos centrą) Atidaro darbalaukį Paleidžia „File Explorer“ Atidaro Share (bendrinimo) ekraną Atidaro Settings (parametrus) Atidaro valdymo skydelį Connect (prisijungti) Suaktyvina ekrano fiksavimo funkciją Sumažina šiuo metu aktyvų langą

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 62

62 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Įjungia Search (paiešką) Atidaro Project (projekto) ekraną Atidaro langelį Run (Paleisti) Atidaro Ease of Access Center (Lengvos prieigos centrą) Atidaromas pradžios mygtuko kontekstinis meniu Įjungia didinimo piktogramą ir priartina ekraną Atitolina ekraną Atidaro Narrator Settings (Pasakotojo nuostatas)

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 63

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 63 Prisijungimas prie belaidžių tinklų Wi-Fi Nešiojamajam kompiuteriui užmezgus „Wi-Fi“ ryšį, galite naudotis el. paštu, naršyti internetą ir dalytis programomis per socialinių tinklų svetaines. SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas skrydžio režimas . Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Skrydžio režimas. 1. Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą . 2. Pasirinkite piktogramą , kad įjungtumėte „Wi- Fi“. 3. Iš galimų „Wi-Fi“ ryšių s..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 64

64 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas „Bluetooth“ Naudokite „Bluetooth“, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais „Bluetooth“ funkciją. SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Bluetooth“ ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (skrydžio režimas) . Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Skrydžio režimas . Prijungimas prie kitų „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti nešiojamąjį kompiuterį ir kitus „Bluetooth“..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 65

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 65 1. Paleidžia Action Center (veiklos centrą) iš užduočių juostos. 2. Pasirinkite piktogramą , kad įjungtumėte Airplane (skrydžio) režimą. Paspauskite . Skrydžio režimas Airplane mode (Skrydžio režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad skrydžio metu galėtumėte saugiai naudoti savo nešiojamąjį kompiuterį. PASTABA: Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis nešiojamuoju kompiuteriu naudojantis skrydžio metu. Skrydžio režimo..

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas - Page 66

66 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Prijungimas prie laidinių tinklų Naudodami nešiojamojo kompiuterio LAN prievadą, taip pat galite prisijungti prie laidinių tinklų, pavyzdžiui, vietinių kompiuterių tinklų ir plačiajuosčio interneto. PASTABA: Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo interneto paslaugų tiekėją (ISP), arba, prireikus pagalbos nustatyti interneto ryšį, kreipkitės į savo tinklo administratorių. Kaip sukonfigūruoti nuostatas, žr. toliau nurodytus veiksmus. SVARBU! Prieš atlikdami šiuos veiksmus, įsitikinkite, ar nešiojamo..

Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas - Page 67

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 67 7. Sugrįžkite į Network and Sharing Center (tinklų ir bendrinimo centro) langą, o tada spustelėkite Set up a new connection or network (nustatyti naują ryšį arba tinklą). 8. Pasirinkite Connect to the Internet (prijungti prie interneto) ir paspauskite Next (toliau) . 9. Pasirinkite Broadband (PPPoE) (plačiajuostis (PPPoE)) . 10. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą), Password (slaptažodį) ir Connection name (ryšio pavadinimą), o tada pasirinkite Connect (prisijungti) . 11. Pasirinkite Close (uždaryti) , kad baigtumėte..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 68

68 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Nešiojamojo kompiuterio išjungimas Nešiojamąjį kompiuterį išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų: • Atidarykite pradžios meniu, tada pasirinkite > Shut down (išjungti) , kad išjungtumėte įpratu būdu. • Pridijungimo ekrane pasirinkite > Shut down (išjungti). • Paspauskite , kad įjungtumėte „Shut Down Windows“ (išjungti „Windows“). Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Shut Down (išjungti) , o tada paspauskite OK (gerai). • Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja, paspauskite maitinimo m..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 69

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 69 Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio miego režimą: • Atidarykite pradžios meniu, tada pasirinkite > Sleep (užmigdyti) , kad nešiojamasis kompiuteris užmigtų. • Pridijungimo ekrane pasirinkite > Sleep (užmigdyti). Paspauskite , kad įjungtumėte „Shut Down Windows“ (išjungti „Windows“). Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Sleep (užmigdyti) , o tada paspauskite OK (gerai). PASTABA: Nešiojamojo kompiuterio miego režimą taip pat galite įjungti vieną k..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 70

70 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 71

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 71 4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)

..

Naudojant netinkamas BIOS nuostatas, sistema gali tapti - Page 72

72 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (angl. Power-on Self- test – POST) – tai programinės įrangos kontroliuojami diagnostiniai patikrinimai, atliekami įjungus nešiojamąjį kompiuterį arba atlikus pakartotinę jo keltį. Programinė įranga, kontroliuojanti POST, yra įdiegta kaip nuolatinė nešiojamojo kompiuterio struktūros dalis. POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos Atliekant POST procedūrą, galite gauti prieigą prie BIOS nuostatų arba paleisti..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 73

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 73 BIOS nuostatos PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti. Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų. Įkrova Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais. 1. Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1 (1 paleidimo parinktis) . →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Boot Confi..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 74

74 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 2. Paspauskite klavišą ir įrenginį pasirinkite kaip Boot Option #1 (1 paleidimo parinktis) . →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorit..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 75

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 75 Apsauga Šis meniu leidžia jums nustatyti nešiojamojo kompiuterio administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums kontroliuoti prieigą prie jūsų nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko, įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos. PASTABA: • Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš paleisdami nešiojamojo kompiuterio operacinę sistemą. • Jeigu nustatysite Asministrator Password (administratoriaus slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš ati..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 76

76 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Slaptažodžio nustatymas: 1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba User Password (Naudotojo slaptažodis) . 2. Surinkite slaptažodį ir spauskite . 3. Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite . Slaptažodžio trynimas: 1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba User Password (Naudotojo slaptažodis) . 2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite myg..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 77

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 77 I/O sąsajos apsauga Apsaugos meniu galite gauti prieigą prie I/O sąsajos apsaugos, kad užblokuotumėte arba panaikintumėte tam tikrų nešiojamojo kompiuterio sąsajos funkcijų blokavimą. Įv. / išv. sąsajos blokavimas: 1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga) . 2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite . 3. Pasirinkite Lock (blokuoti) . I/O Interface Security LAN Network Interface [UnLock] Wireless Network Interface [UnLock] HD AUDIO Interface [UnLock] US..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 78

78 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas USB sąsajos apsauga Atidarę meniu I/O Interface Security (įjungimo/išjungimo sąsajos apsauga), taip pat galite gauti prieigą prie USB Interface Security (USB sąsajos apsaugos), kad užblokuotumėte arba panaikintumėte prievadų bei prietaisų blokavimą. USB sąsajos blokavimas: 1. Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga) > USB Interface Security (USB sąsajos apsauga) . 2. Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock (Blokuoti) . PASTABA: Nustačius USB Int..

Set Master Password (nustatyti pagrindinį slaptažodį) - Page 79

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 79 Set Master Password (nustatyti pagrindinį slaptažodį) Apsaugos meniu galite naudoti parinktį Set Master Password (nustatyti pagrindinį meniu) , kad nustatytumėte prieigą prie standžiojo disko įvedant slaptažodį. HDD slaptažodžio nustatymas: 1. Ekrane Security (Apsauga) spustelėkite Set Master Password (Nustatyti pagrindinį slaptažodį) . 2. Įrašykite slaptažodį ir spustelėkite . 3. Slaptažodį patvirtinkite dar kartą jį įrašydami ir spustelėkite . 4. Spustelėkite Set User Password (Nustatyti naudotojo slaptažodį)..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 80

80 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Išsaugoti ir uždaryti Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami BIOS, pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir uždaryti) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Sa..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 81

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 81 BIOS atnaujinimas 1. Sužinokite tikslų nešiojamojo kompiuterio modelį, paskui atsisiųskite iš „ASUS“ tinklavietės naujausią jūsų modeliui tinkamą BIOS failą. 2. Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties įrenginyje. 3. Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo nešiojamojo kompiuterio. 4. Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite . 5. Naudodamiesi BIOS nustatymo programa, spustelėkite Advanced > Start Easy Flash (išplėstinės nuos..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 82

82 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 6. Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą BIOS failą, po to paspauskite . 7. Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Exit > Restore Defaults (išeiti > atkurti numatytąsias nuostatas) , kad būtų atkurtos sistemos numatytosios nuostatos. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute Current BIOS Platform: BU403U Version: 101 Build Date: Apr 26 2015 Build Time: 11:51:05 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 83

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 83 Sistemos atkūrimas Naudojant nešiojamojo kompiuterio sistemos atkūrimo parinktis galima atkurti pradinę sistemos būseną arba tiesiog atnaujinti jos nuostatas, kad ji geriau veiktų. SVARBU! • Prieš pasirinkdami bet kokią nešiojamojo kompiuterio atkūrimo parinktį, sukurkite visų savo duomenų atsarginę kopiją. • Užsirašykite savo pačių nustatytas svarbias nuostatas, pavyzdžiui tinklo parametrus, vartotojų vardus ir slaptažodžius, kad neprarastumėte duomenų. • Prieš pradėdami sistemos atkūrimą, būtinai patikri..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 84

84 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas • „Advanced startup“ (išplėstinis paleidimas) – naudojant šią parinktį galima pasirinkti kitas išplėstines nešiojamojo kompiuterio atkūrimo nuostatas, pavyzdžiui: - paleisti nešiojamąjį kompiuterį naudojant USB įrenginį, tinklo ryšį arba „Windows“ atkūrimo DVD diską; - naudoti „Troubleshoot“ (trikčių šalinimo priemonę) bet kuriai iš šių išplėstinių atkūrimo parinkčių įjungti: „System Restore“ (sistemos atkūrimas), „System Image Recovery“ (sistemos vaizod atkūtimas), „Startup Repair..

„Update and security“ (naujinimas ir apsauga) - Page 85

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 85 2. Iš parinkčių „Update and security“ (naujinimas ir apsauga) pasirinkite „Recovery“ (atkūrimas) , tada pasirinkite norimą atlikti atkūrimo parinktį.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 86

86 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 87

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 87 5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 88

88 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Kietojo disko įdėjimas Norėdami pakeisti nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. SVARBI INFORMACIJA! Norėdami užtikrinti maksimalų suderinamumą ir patikimumą, HDD pirkite tik iš įgaliotųjų šio nešiojamojo kompiuterio pardavėjų. ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite visus išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei maitinimo jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus bloką ir pan.). PASTABA: • Ne..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 89

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 89 A. Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą. B. Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 90

90 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas C. Atsukite HDD nišą skyriuje laikančius varžtus.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 91

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 91 E. (pasirinktinai) Jeigu nešiojamajame kompiuteryje HDD jau įdėtas, atjunkite HDD bloką nuo HDD prievado, kaip pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. D. Ištraukite HDD bloką iš skyriaus, naudodami atlanką. HDD niša

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 92

92 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas F. (pasirinktinai) Jeigu HDD jau pritvirtintas prie HDD bloko, žr. toliau aprašytus veiksmus, kaip išimti seną HDD: 1. Atsukite visus HDD bloko šonuose esančius varžtus. 2. Išimkite seną HDD iš HDD bloko, padėkite jį ant lygaus sauso paviršiaus, jo PCB (spausdintinės plokštės) puse į viršų, kaip pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. HDD niša senas HDD

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 93

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 93 G. Naują HDD su PCB (spausdintine plokšte) įdėkite taip, kad jis būtų priekiu atsuktas į HDD nišą. Įsitikinkite, kad HDD prievado jungčių neužstoja jokia HDD nišos dalis. H. Įsukite pirmiau išimtus varžtus. naujas HDD HDD niša

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 94

94 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas I. Sulygiuokite HDD jungtį su HDD lizdu ir tvirtai įspauskite. J. Įdėkite HDD bloką atgal į skyrių ir spauskite HDD bloką, kol jis užsifiksuos.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 95

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 95 K. Priveržkite anksčiau išsuktus HDD nišos varžtus. L (Pasirinktinai) Sulygiuokite kitą HDD jungties kabelio galą su sistemine plokšte ir tvirtai įspauskite.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 96

96 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas M. Atitaikykite ir uždenkite skyriaus dangtelį. N. Uždėkite dangtelį ir priveržkite jį pirmiau išsuktais varžtais.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 97

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 97 Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas Nešiojamojo kompiuterio atminties talpą praplėsite į atminties modulio skyrių įdiegę RAM modulį. Toliau aprašyti veiksmai, kaip į nešiojamąjį kompiuterį įdiegti RAM modulį: ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite visus išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei maitinimo jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus bloką ir pan.). SVARBI INFORMACIJA! Norėdami gauti informacijos apie nešiojamo..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 98

98 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas A. Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą. B. Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 99

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 99 C. RAM modulį sugretinkite su modulio lizdu ir įkiškite į šį lizdą. D. RAM modulį stumkite žemyn tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 100

100 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas E. Atitaikykite ir uždenkite skyriaus dangtelį. F. Uždėkite dangtelį ir priveržkite jį pirmiau išsuktais varžtais.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 101

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 101 M.2 kortelės įdėjimasc Norėdami sumontuoti nešiojamajame kompiuteryje tinkamą M.2 kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus. SVARBU! Norėdami užtikrinti maksimalų suderinamumą ir patikimumą, M.2 kortelę pirkite tik iš įgaliotųjų šio nešiojamojo kompiuterio pardavėjų. ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite visus išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei maitinimo jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus bloką ir pan.). PASTABOS: • Neši..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 102

102 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas A. Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą. B. Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 103

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 103 C. Sugretinkite M.2 kortelę su kortelės modulio lizdu ir įtaisykite ją į šį lizdą. D. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuoju varžtu.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 104

104 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas E. Atitaikykite ir uždenkite skyriaus dangtelį. F. Uždėkite dangtelį ir priveržkite jį pirmiau išsuktais varžtais.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 105

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 105 SIM mikrokortelės įdėjimas Norėdami ASUS nešiojamuoju kompiuteriu prisijungti prie LTE arba 3,5G tinklo, turite įdiegti SIM (prenumeratoriaus identifikavimo modulio) mikrokortelę. Norėdami į nešiojamąjį kompiuterį įdėti SIM kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus. ĮSPĖJIMAS! Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir atjunkite visus papildomus prietaisus, telefono arba ryšio linijas bei maitinimo jungtį. PASTABA . • SIM mikrokortelės lizdas yra tik rinktiniuose modeliuose. • Šis n..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 106

106 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas A. Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą. B. Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 107

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 107 C. Rankinę akumuliatoriaus sklendę pastumkite į atidarymo padėtį. D. Spyruoklinę akumuliatoriaus sklendę pastumkite ir laikykite atidarytą. E. Seną akumuliatorių ištraukite iš akumuliatoriaus lizdo, paskui atleiskite spyruoklinę akumuliatoriaus sklendę.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 108

108 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas F. Sulygiuokite SIM mikrokortelę ir kiškite ją į lizdą, kol ji bus tinkamai užfiksuota.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 109

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 109 Patarimai ir DUK

..

Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį - Page 110

110 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį Kad galėtumėte geriau išnaudoti kompiuterį, prižiūrėti jo sistemos veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys laikomi saugiai, toliau pateikiame naudingų patarimų: • Nuolat atnaujinkite „Windows® 8“ sistemą, kad užtikrintumėte, jog jūsų programos būtų apsaugotos naujausiomis saugos nuostatomis. • Naudokite antivirusinę programą, kad apsaugotumėte duomenis, ir nuolat ją naujinkite. • Neišjunginėkite kompiuterio priverstinai, nebent nėra kitos g..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 111

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 111 DUK apie programinę-aparatinę įrangą 1. Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, ekrane pasirodo juodas arba spalvotas taškas. Ką daryti? Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui, kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą. 2. Kompiuterio ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos sureguliuoti? Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė kompiuterio padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 112

112 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 4. Nedega akumuliatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai? • Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba akumuliatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie maitinimo lizdo ir kompiuterio. • Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 5. Kodėl neveikia jutiklinis pultas? Paspauskite , kad aktyvintumėte jutiklinį pultą. 6. Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš kompiuterio garsiakalbių? ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 113

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 113 8. Negaliu tinkamai paspausti kompiuterio klavišų, nes žymiklis visą laiką juda. Ką daryti? Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia ar neliečia jutiklinio pulto. Jutiklinį pultą galima pasyvinti paspaudžiant . 9. Kai spaudžiu klavišus su raidėmis U, I ir O, klaviatūra rodo ne raides, o skaičius. Kaip juos pakeisti? Spauskite kompiuterio klavišą arba (tam tikruose modeliuose), kad išjungtumėte šią funkciją, ir naudokite minėtus klavišus raidėms įvesti.

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 114

114 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas DUK apie programas 1. Kai įjungiu kompiuterį, maitinimo indikatorius užsidega, o disko aktyvumo indikatorius – ne. Taip pat nevyksta ir sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą. Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: • Priverstinai išjunkite nešiojamąjį kompiuterį, spausdami maitinimo mygtuką bent keturias (4) sekundes. Patikrinkite, ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai, paskui įjunkite kompiuterį. • Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 2. Ką da..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 115

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 115 4. Nevyksta kompiuterio įkrova. Kaip tai pataisyti? Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: • Pašalinkite visus prie kompiuterio prijungtus įrenginius, paskui sistemą paleiskite iš naujo. • Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 5. Kodėl kompiuteris neatsibunda po miego arba užmigdymo režimo? • Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama paskutinė darbinė būsena. • Gali būti, kad kompiuteris visiškai išnaudojo akumuliatoriaus galią. Prijunkite maitinimo adapter..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 116

116 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 117

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 117 Priedai

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 118

118 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas DVD-ROM diskasukio informacija Naudojantis DVD diskų įrenginiu, galima peržiūrėti ir kurti kompaktinius bei DVD diskus. DVD diskų antraštėms peržiūrėti galite įsigyti pasirenkamą DVD diskų peržiūros programinę įrangą. PASTABA: DVD-ROM disko įrenginys yra rinktiniuose modeliuose. Regioninė paleidimo informacija DVD flimo paleidimas reikalauja MPEG2 vaizdo šifravimo, skaitmeninio AC3 garso ir CSS apsaugoto turinio šifravimo. CSS (kartais vadinamas kopijavimo apsauga) yra turinio apsaugos schemos pavadinimas, priimtas ki..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 119

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 119 Regioniniai apibrėžimai 1 Regionas Kanada, JAV, JAV teritorijos 2 Regionas Čekija, Egiptas, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Persijos įlankos valstybės, Vengrija, Islandija, Iranas, Irakas, Airija, Italija, Japonija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Saudo Arabija, Škotija, Pietų Afrika, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Sirija, Turkija, JK, Graikija, buvusios Jugoslavijos valdtybės, Slovakija. 3 Regionas Birma, Indonezija, Pietų Korėja, Malaizija, Filipinai, Singapūras, Taivanis, Tailandas, Vietnamas 4 Regionas Austral..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 120

120 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas „Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija Naudojantis „Blu-ray“ diskų įrenginiu, galima peržiūrėti raiškiuosius (HD) vaizdo įrašus ir kitus diskų failų formatus, pavyzdžiui, DVD ir kompaktinius diskus. PASTABA: Blue-ray ROM disko įrenginys yra rinktiniuose modeliuose. Regionų apibūdinimas A regionas Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos šalys ir jų teritorijos; Taivanas, Honkongas, Makao, Japonija, Korėja (Šiaurės ir Pietų), Pietryčių Azijos šalys ir jų teritorijos. B regionas Europos, Afrikos ir ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 121

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 121 Apžvalga 1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų). CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavim..

Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu - Page 122

122 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu galioja CTR21 standartas. Šalis Taikoma Papildomi bandymai Austrija 1 Taip Ne Belgija Taip Ne Čekijos Respublika Ne Netaikytina Danija 1 Taip Taip Suomija Taip Ne Prancūzija Taip Ne Vokietija Taip Ne Graikija Taip Ne Vengrija Ne Netaikytina Islandija Taip Ne Airija Taip Ne Italija Vis dar nepatvirtinta Vis dar nepatvirtinta Izraelis Ne Ne Lichtenšteinas Taip Ne Liuksemburgas Taip Ne Nyderlandai 1 Taip Taip Norvegija Taip Ne Lenkija Ne Netaikytina Portugalija Ne Netaikytina Ispanija N..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 123

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 123 Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21. html. 1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų bandymų atlikti nereikia). Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti papildomus bandymus. Federali..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 124

124 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas • Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas. • Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos. ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame jus, kad keitimai arba modifikacijos,..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 125

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 125 Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC) Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai: • Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte] • Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte] • Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950] • Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1b punkte] • Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir [E..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 126

126 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra: • 10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone. Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos ministerijos ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 127

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 127 Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke. 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garo..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 128

128 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas UL saugos pranešimai Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo, kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA 70). Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 129

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 129 Maitinimo saugos reikalavimas Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Įspėjimai dėl TV imtuvo Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač akcentuojant, kad..

Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims - Page 130

130 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosi..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 131

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 131 Optinio diskasukio saugos informacija Lazerio saugos informacija Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į specialistus. Priežiūros įspėjimo lipdukas ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS PRIEMONĖMIS. CDRH R..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 132

132 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) Danish Dutch English Finnish French

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 133

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 134

134 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys ENERGY STAR yra bendra JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir JAV Energetikos departamento programa, padedanti visiems taupyti pinigus ir saugoti aplinką pasitelkiant energiją taupančius gaminius ir veiklą. Visi ENERGY STAR logotipu pažymėti ASUS gaminiai atitinka programos ENERGY STAR standartus, o energijos taupymo funkcija yra įjungta kaip numatytoji nuostata. Monitorius ir kompiuteris automatiškai perjungiami į laukimo režimą, jeigu per 10 arba 30 minučių vartotojas neatli..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 135

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 135 Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją. Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus: J..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - workin..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 137

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN ..

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas - Page 138

138 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

..

Sponsored links

Latest Update