Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Serbian (6.47 MB)

PRO ADVANCED BU400A Language

Download Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Serbian (6.47 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uputstvo za korišćenje - Page 1

Uputstvo za korišćenje laptopa Oktobar 2012 SB7602

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 2

± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Sadržaj Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem O ovom uputstvu za korišćenje .................................................................... 6 Beleške za ovo uputstvo .................................................................................. 6 Bezbednosne mere predostrožnosti ........................................................... 7 Pripremanje vašeg laptop PC-ja .................................................................. 11 Poglavlje 2: Poznavanje delova Gornja strana ...................................................

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 3

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ² Ilustracije korišćenja touchpada ............................................................... 40 Briga o touchpadu ......................................................................................... 43 Čitač kartice fleš memorije .......................................................................... 44 Konekcije ............................................................................................................. 45 Mrežna konekcija ..............................................................................................

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 4

³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja REACH ........................................................................................................ D-28 Bezbednosne informacije o optičkom drajvu ................................. D-30 Informacije o bezbednosti lasera ......................................................... D-30 Servisna etiketa upozorenja .................................................................. D-30 CDRH Regulative ........................................................................................ D-30 Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije .....

Upoznavanje sa laptop PC-jem - Page 5

1 Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 6

´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja O ovom uputstvu za korišćenje Čitate Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja. Ovo Uputstvo za korišćenje daje informacije o različitim sadržajima laptop PC-ja, i pokazuje vam kako da ih koristite. Sledeći delovi predstavljaju glavne delove ovog Uputstva za korišćenje: 1. Upoznavanje sa laptop PC-jem Upoznaje vas sa laptop PC-jem i ovom Uputstvom za korišćenje. 2. Poznavanje delova Daje vam informacije o delovima laptop PC-ja. 3. Početak rada Daje vam informacije o početku rada na laptop PC-ju. 4. Korišćenje laptop PC-ja Daje vam informa..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 7

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja µ Bezbednosne mere predostrožnosti Sledeće mere predostrožnosti povećaće životni vek laptop PC-ja. Pratite sve mere opreza i uputstva. Osim kako je opisano u ovom uputstvu, kompletno servisiranje treba da obavi kvalifikovano osoblje. Bezbednosno upozorenje za bateriju: NE bacajte bateriju u vatru. NE premošćujte kontakte kratkim spojem. NE rasklapajte bateriju. NE stavljajte laptop PC na svoje krilo ili bilo koji drugi deo tela kako bi sprečili neudobnost ili povredu usled izloženosti toploti. NE izlažite prljavim ili prašnjavim sredinama...

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 8

¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda. Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće. BEZBEDNA TEMPERATU..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 9

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja · Predostrožnosti prilikom transporta Da bi pripremili laptop PC za transport, treba da ga isključite i da ga odvojite od svih eksternih perifernih uređaja kako bi sprečili oštećivanje konektora. Glava hard diska se povlači kada je napajanje isključeno kako bi se sprečilo grebanje površine hard diska tokom transporta. Stoga, ne treba da transportujete laptop PC dok je uključen. Zatvorite ekran i proverite da je bezbedno bloikiran u zatvorenom položaju kako bi zaštitili tastaturu i ekran. OPREZ! Površina laptop PC-ja se lako masti ukoliko ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 10

10 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Pokrijte svoj laptop PC Kupite torbu za prenošenje da bi zaštitili laptop PC od prljavštine, vode, šoka i ogrebotina. Punite svoje baterije za laptop PC Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije. Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite laptop PC. Predostrožnosti prilikom letenja u avionu Pozovite svoju ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 11

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 11 Pripremanje vašeg laptop PC-ja Ovo su samo brza uputstva vezana za to kako da koristite svoj laptop PC. Povežite adapter za napajanje 1 2 3 VAŽNO! • Uverite se da je vaš laptop povezan sa adapterom za napajanje pre nego što ga prvi put uključite. • Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu dostupnog SKU-a. • Kada ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 12

1± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Otvaranje LCD ekrana 1. Pažljivo podignite ekran palcem. 2. Lagano nagnite ekran unapred ili unazad do ugodnog ugla za gledanje. Uključivanje napajanja 1. Pritisnite i pustite taster za napajanje koji se nalazi ispod LCD ekrana. 2. Koristite [Fn]+[F5] ili [Fn]+[F6] da podesite osvetljenost LCD ekrana.

..

Poznavanje delova - Page 13

2 Poglavlje 2: Poznavanje delova

..

Tastatura se razlikuje za svaku teritoriju. - Page 14

1³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Gornja strana Tastatura se razlikuje za svaku teritoriju. e 6 5 7 2 4 8 1 3

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 15

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 15 1 2 Kamera �na izabranim modelima± Kamera �na izabranim modelima± Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim interaktivnim aplikacijama. Za neke modele, potrebno je da pomerite vrata kamere na položaj UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste UKLJUČILI/ ISKLJUČILI kameru. Mikro²on �ugra³eni± Mikro²on �ugra³eni± Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke. ´ndikator kamere �na izabranim modelima± ´n..

Tastatura otporna na prosipanje tečnosti - Page 16

1´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Tastatura otporna na prosipanje tečnosti Tastatura sadrži tastere sa udobnim pritiskom pune veličine (dubina pri kojoj tasteri mogu da budu otpušteni) i naslon za dlanove obe ruke. Dva funkcijska Windows tastera su data da pomognu pri kretanju u Windows operativnom sistemu. Touchpad i tasteri Touchpad sa svojim tasterima je uređaj za usmeravanje koji obezbeđuje iste funkcije kao i desktop miš. Softverski kontrolisana funkcija skrolovanja je dostupna nakon podešavanja uključenog pomoćnog programa za touchpad da omogući jednostavno kretanje..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 17

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 1µ Dno 2 2 1 1 2 Otvori za ventilaciju Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da topao vazduh izađe iz laptop. Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u suprotnom može doći do pregrevanja. Zvučnici Ugrađeni audio zvučnici vam omogućavaju da čujete audio signal direktno iz laptop. Audio funkcije ovog laptop se kontrolišu putem softvera.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 18

1¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Desna strana 1 2 3 Port za Kensington® bravu Port za Kensington® bravu dozvoljava da laptop PC osigurate korišćenjem Kensington® kompatibilnih sigurnosnih proizvoda za laptop PC-je. Ovi sigurnosni proizvodi obično uključuju metalni kabl i bravu koja sprečava da se laptop PC pomeri od fiksiranog objekta. Neki mogu takođe da uključuju i detektor pokreta koji uključuje alarm kada se pomeri. ´zlaz za monitor Port sa 15 kontakata za D-sub monitor podržava standardne VGA kompatibilne uređaje poput monitora ili projektora, kako bi se omoguć..

MOŽE POSTATI TOPLO ILI VRELO PRILIKOM KORIŠĆENJA. - Page 19

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 1· Leva strana 1 2 3 1 3 2 4 Ulaz za napajanje Priloženi adapter za struju pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu struju koja se koristi sa ovim priključkom. Struja koju dobijete preko ovog priključka dostavlja napajanje laptop PC-ju i puni unutrašnju bateriju.Da bi sprečili oštećenje laptop PC-ja i baterije, uvek koristite priloženi adapter za struju. MOŽE POSTATI TOPLO ILI VRELO PRILIKOM KORIŠĆENJA. OBAVEZNO PROVERITE DA ADAPTER NIJE PREKRIVEN I DRŽITE GA DALJE OD SVOG TELA. Port za LAN Port za LAN RJ-45 port za LAN sa osam kontakata ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 20

±0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja USB Port �3.0± USB Charger+ Ova funkcija omogućava punjenje mobilnih telefona ili digitalnih audio plejera dok je notebook računar uključen. 4 Prednja strana Pokazatelji statusa Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja notebook računara. ´ndikator napajanja Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju notebook računara, a lagano će da treperi kada je laptop u režimu spavanja. Dvobojni indikator napunjenosti baterije LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju statusa napunjenosti baterije. Pokazatelj akti..

Početak rada - Page 21

3 Poglavlje 3: Početak rada

..

Korišćenje napajanja naizmenične struje - Page 22

±± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Sistem za napajanje Korišćenje napajanja naizmenične struje Napajanje laptop PC-ja se sastoji od dva dela, adaptera za struju i sistema za napajanje baterije. Adapter za struju pretvara naizmeničnu struju iz utičnice na zidu u jednosmernu struju koju koristi laptop PC. Svoj laptop PC dobijate sa univerzalnim adapterom za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu. To znači da možete da povežete kabl za struju za bilo koji 100V-120V, kao i 220V- 240V izlaz bez podešavanja prekidača ili korišćenja pretvarača snage. Za neke države mo..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 23

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ±² VAŽNO! Do oštećenja može doći ukoliko koristite drugačiji adapter da napajate laptop PC ili ukoliko koristite adapter laptop PC-ja da napajate druge električne uređaje. Ukoliko ima dima, mirisa paljevine i ekstremne vreline koja dolazi iz adaptera naizmenične u jednosmernu struju, zatražite servisiranje. Zatražite servisiranje ukoliko sumnjate da je adapter naizmenične u jednosmernu struju neispravan. Možete da oštetite i bateriju i laptop PC ukoliko koristite pokvaren naizmenične u jednosmernu struju. Ovaj laptop PC možete dobiti s..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 24

±³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja UPOZORENJE! Iz bezbednosnih razloga, NE bacajte baterije u vatru, NE kreirajte kratke spojeve između kontakata i NE rasklapajte bateriju. Ukoliko dođe do bilo kakvog neuobičajenog rada ili oštećenja baterije izazvanog udarcem, isključite laptop PC i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Briga o bateriji Baterija laptop PC-ja, kao i sve punjive baterije poseduje ograničenje broja puta koji možete da je napunite. Rok trajanja baterije će zavisiti od temperature vaše sredine, vlažnosti vazduha i toga kako koristite svoj laptop PC. Idea..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 25

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ±5 VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, uvek sačekajte bar 5 sekundi nakon isključivanja laptop PC-ja, pre nego što ga ponovo uključite. UPOZORENJE! NE nosite i ne pokrivajte laptop PC koji je uključen bilo kojim materijalima koji će smanjiti cirkulaciju vazduha, poput na primer torbe za laptop. Pre starta, ekran će bljesnuti kada se uključi napajanje. Ovo predstavlja deo rutinskog testa laptop PC-ja i ne predstavlja problem sa ekranom. Uključivanje laptop PC-ja Poruka koja označava uključivanje ovog laptop PC-ja pojavljuje se na ekranu kada ..

Tehnologija za samonadgledanje i prijavljivanje - Page 26

±´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja VAŽNO! Ukoliko i dalje dobijate upozorenja tokom pokretanja laptop PC-ja nakon što ste upotrebili pomoćni program za proveru diska, treba da odnesete laptop PC da bude servisiran. Ukoliko nastavite da koristite laptop PC, može da dođe do gubitka podataka. Tehnologija za samonadgledanje i prijavljivanje S.M.A.R.T. (tehnologija za samonadgledanje i prijavljivanje) proverava hard disk tokom POST-a (uključivanja) i prikazuje poruku upozorenja ukoliko je potrebno servisiranje hard diska. Ukoliko tokom paljenja dobijete bilo kakvo kritično upozore..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 27

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ±µ Bićete upozoreni kada je baterija gotovo prazna. Ukoliko nastavite da ignorišete upozorenja o statusu baterije koja je skoro prazna, laptop PC će ući u suspendovani režim (podrazumevani Windows koristi STR). Slike ekrana prikazane ovde služe samo za primer i možda neće prikazivati ono što vidite na sistemu. Proveravanje napajanja baterije Sistem za bateriju implementira standarde Smart Battery (pametne baterije) u Windows okruženju, što omogućava bateriji da precizno izvesti o količini punjenja koje je ostalo u bateriji. U potpunosti n..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 28

±¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja UPOZORENJE! NE ostavljate bateriju ispražnjenu. Baterija će se isprazniti tokom vremena. Ukoliko ne koristite bateriju, morate nastaviti da je punite svaka tri meseca kako bi produžili kapacitet mogućnosti za rad ili bateriju možda nećete moći da napunite u budućnosti. Baterija prestaje da se puni ukoliko je temperatura isuviše velika ili je napon baterije isuviše veliki. Punjenje baterije Pre nego što počnete da koristite svoj laptop PC na putu, moraćete da napunite bateriju. Baterija počinje da se puni čim je laptop PC povezan za e..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 29

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ±· VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, sačekajte najmanje 5 sekundi nakon isključivanja laptop PC-ja pre nego što ga ponovo uključite. Opcije napajanja Prekidač za napajanje pali i gasi laptop PC ili stavlja laptop PC u režime za spavanje ili hibernaciju. Ponašanje prekidača za napajanje može se korisnički urediti u Windows Control Panel, u Power Options (Windows kontrolni panel, “Opcije napajanja”) Za druge opcije, poput “Switch User, Restart, Sleep, or Shut Down,” (promeni korisnika, restartuj, spavaj ili ugasi se), kliknite vrhom ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 30

²0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Hitno isključivanje Ako operativni sistem prenosnog računara ne možete ispravno da isključite ili ponovo pokrenete, računar možete isključiti na još jedan način: • Držite pritisnut taster za napaja- nje duže od 4 sekunde. VAŽNO! Nemojte da koristite hitno isključivanje dok se podaci još uvek zapisuju; to može da dovede do gubitka ili uništavanja vaših podataka.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 31

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ²1 Spavanje i hibernacija Podešavanja za štednju energije mogu se pronaći u Windows > Control Panel (Kontrolni panel) > Power Options �Opcije napajanja±. U System Settings �sistemskim podešavanjima± , možete da definišete “Sleep/ Hibernate” (spavaj/hiberniraj) ili “Shut Down” (ugasi se) za zatvaranje ekrana ili pritiskanje tastera za napajanje. “Sleep” (spavaj) i “Hibernate” (hiberniraj) štede energiju kada ne koristite svoj laptop PC isključivanjem određenih komponenti. Kada nastavite da radite, vaš poslednji sta..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 32

²± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Termalna kontrola napajanja Postoje tri metode kontrole napajanja za kontrolisanje termalnog stanja laptop PC-ja. Ove kontrole napajanja korisnik ne može da konfiguriše i trebalo bi ih poznavati za slučaj da laptop PC uđe u jedno od ovih stanja. Sledeće temperature predstavljaju temperaturu kućišta (ne procesora). • Ventilator se uključuje da bi aktivno hladio kada temperatura dostigne bezbednu gornju granicu. • Procesor smanjuje brzinu da bi pasivno hladio kada temperatura prevaziđe bezbednu gornju granicu. • Sistem se gasi radi kr..

Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se - Page 33

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ²² Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ali funkcije treba da ostanu iste. Pratite ikonice umesto funkcijskih tastera. Posebne ²unkcije tastature Obojeni brzi tasteri �na izabranim modelima± Sledeće definiše obojene brze tastere na tastaturi laptop PC-ja. Obojenim komandama se može pristupiti isključivo tako što prvo pritisnete i držite pritisnut funkcijski taster dok istovremeno pritiskate taster sa obojenom komandom. “Z Z ” ´konica �F1±: Stavlja laptop PC u suspendovani režim ..

Precrtan touchpad �F9± �na odabranim modelima± - Page 34

²³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ´konica za LCD/monitor �F8±: Prebacuje se između laptop PC-ja i LCD ekrana i eksternog monitora na ovaj način: laptop PC LCD -> eksterni monitor -> oba. (ova funkcija ne radi u 256 boje, izaberite High Color (visoko kvalitetne boje) u Display Property Settings (podešavanjima za ekran). NAPOMENA: Eksterni monitor se mora povezati “pre” startovanja sistema. Precrtan touchpad �F9± �na odabranim modelima± : Menja ugrađen touchpad na LOCKED (onemogućen) i UNLOCKED (omogućen). Blokiranje touchpad-a će vas sprečiti da slučajno..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 35

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ²5 Power4Gear Hybrid �Fn+Space Bar±: Ovaj taster prebacuje se između različitih režima za štednju energije. Režimi za štednju energije kontrolišu mnoge aspekte laptop PC-ja da bi maksimizovali radni učinak i vreme trajanja baterije. Primenjivanje ili uklanjanje adaptera za struju će automatski prebaciti sistem između režima naizmenične struje i režima za bateriju. Možete da vidite trenutni režim kroz meni na ekranu. Fn+Enter �proširena tastatura±: Uključivanje i isključivanje Windows kalkulatora. Microso²t Windows tasteri Na ta..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 36

²´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Kontrolni tasteri za multimedije Kontrolni tasteri za multimedije omogućavaju zgodno upravljanje multimedijskim aplikacijama. U nastavku je opisano značenje svakog tastera za multimedije na prenosivom računaru. Funkcijama CD-a upravljate istovremenim pritiskom na taster [Fn] i tastere sa strelicama. Na određenim modelima prenosivih računara neke upravljačke funkcije mogu biti blokirane. Reprodukovanje/pauziranje CD-a Kada je reprodukovanje CD-a zaustavljeno: pokretanje reprodukovanja CD-a. Za vreme reprodukovanja CD-a: pauziranje reprodukovan..

Korišćenje laptop PC-ja - Page 37

4 Poglavlje 4: Korišćenje laptop PC-ja

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 38

²¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja VAŽNO! Ne koristite bilo kakve objekte umesto prsta da bi koristili touchpad ili može doći do oštećenja površine touchpada. Ure³aj za usmeravanje Uređaj za usmeravanje integrisanog touchpada laptop PC-ja je u potpunosti kompatibilan sa svim PS/2 miševima sa dva ili tri tastera i točkićem za skrolovanje. Touchpad je osetljiv na pritisak i ne sadrži pokretne delove; stoga, mehanički kvarovi mogu da se izbegnu. Drajver za uređaj je i dalje potreban za rad sa nekim aplikacionim softverima. Pokretanje kursora Levi klik Desni klik

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 39

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ²· Korišćenje touchpad-a Blagi pritisak vrhom prsta je sve što je potrebno da bi radili sa touchpadom. Kako je touchpad elektrostatički osetljiv, nemoguće je koristiti objekte umesto prsta. Primarna funkcija touchpada je pomeranje kursora ili biranje stavki prikazanih na ekranu korišćenje vrha prstiju umesto standardnog desktop miša. Sledeće ilustracije prikazuju korektno korišćenje touchpada. Pomeranje kursora Stavite prst na centar touchpada i pomerite klizanjem u smeru u kome želite da pomerite kursor. Povucite prst unazad (backward) Po..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 40

³0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Pritisnite levi taster za kursor i pustite. Lagano ali brzo tapnite touchpad. ´lustracije korišćenja touchpada Klik/lagani tap –Kada je kursor postavljen preko stavke, pritisnite levi taster ili upotrebite vrh svog prsta da lagano dodirnete touchpad, držeći svoj prst na touchpadu dok se stavka ne izabere. Izabrana stavka će promeniti boju. Sledeća dva primera daće iste rezultate. Dupli klik/dupli tap – Ovo je uobičajena akcija koja se koristi za pokretanje programa direktno preko odgovarajuće ikonice koju izaberete. Pomerite kursor pre..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 41

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ³1 Povlačenje – Povlačenje označava povlačenje stavke i njeno smeštanje bilo gde na ekranu gde želite. Možete da pomerite kursor preko stavke koju ste izabrali i dok držite levi taster pritisnut, pomerajući kursor na željenu lokaciju da potom otpustite taster. Ili, možete jendostavno da dva puta tapnete na stavku i držite dok povlačite stavku vrhom prsta. Sledeće dve ilustracije daće iste rezultate. Držite levi taster i povucite prst na touchpadu. Lagano dodirnite touchpad dva puta, klizeći prstom po touchpadu tokom drugog dodira. Po..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 42

³± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Tapkanje uz pomoć tri prsta – Koristite tri prsta da tapnete na touchpad. Ova akcija imitira funkciju desnog klika miša. Tapkanje uz pomoć dva prsta – Koristite dva prsta da tapnete na touchpad. Ova akcija imitira funkciju desnog klika miša.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 43

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ³² Touchpad odgovara na pokrete, ne na silu. Nema razloga da jako tapkate po površini. Jako tapkanje ne poboljšava odgovaranje touchpada. Touchpad odgovara najbolje na lagani pritisak. Briga o touchpadu Touchpad je osetljiv na pritisak. Ukoliko o njemu ne vodite računa, možete lako da ga oštetite. Imajte u vidu sledeće predostrožnosti. • Obezbedite da touchpad ne dođe u kontakt sa prljavštinom, tečnošću ili mastima. • Ne dodirujte touchpad ukoliko su vam prsti prljavi ili mokri. • Ne ostavljajte teške predmete na touchpad ili taster..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 44

³³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Čitač kartice fleš memorije Normalno čitač kartice fleš memorije mora se kupiti odvojeno kako bi se koristile memorijske kartice uređaja poput digitalnih kamera, MP3 plejera, mobilnih telefona i PDA uređaja. Ovaj laptop PC ima jedan ugrađen čitač kartice koji može da koristi mnoge kartice fleš memorije kako je prikazano na primeru ispod. Ugrađeni čitač kartice je ne samo pogodan, već je i brži od mnogih drugih formi čitača memorijskih kartica jer koristi unutrašnji PCI bus velikog protoka. UPOZORENJE! Da bi sprečili gubitak..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 45

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ³5 Ugrađeni modem i mreža ne mogu se instalirati kasnije kao ažuriranje. Nakon kupovine, modem i/ili mreža mogu se instalirati kao ekspanziona kartica. Konekcije Mrežna konekcija Povežite mrežni kabl, sa RJ-45 konektorima na svakom kraju, za port modema/mreže na laptop PC-ju a drugi kraj za glavčinu ili prekidač. Za 100 BASE-TX / 1000 BASE-T brzine, vaš mrežni kabl mora da bude kategorije 5 ili bolje (ne kategorije 3) sa uvnutim parom žica. Ukoliko planirate da koristite interfejs pri 100/1000Mbps, on mora biti povezan za 100 BASE-TX / 100..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 46

³´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja TPar uvrnutih kablova Kabl koji se koristi da poveže mrežnu karticu za domaćina (obično glavčinu ili prekidač) se zove pravi do uvrnuti mrežni par (TPE). Konektori na krajevima se zovu RJ-45 konektori i nisu kompatibilni sa RJ-11 telefonskim konektorima. Ukoliko povezujete dva kompjutera zajedno bez glavčine između, LAN kabl za premošćavanje je potreban (brzi mrežni model). (Gigabit modeli podržavaju automatsko premošćavanje tako da je LAN kabl za premošćavanje opcionalan). Primer laptop PC-ja povezanog sa mrežnom glavčinom ili p..

Konekcija za Bežični LAN �za izabrane modele± - Page 47

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ³µ Konekcija za Bežični LAN �za izabrane modele± Opcioni ugrađen bežični LAN je kompaktan i jednostavan za korišćenje bežični, mrežni adapter. Implementiranjem IEEE 802.11 standarda za bežićni LAN (WLAN), opcioni ugrađen bežični LAN je sposoban da brzo prenosi podatke koristeći “Direct Sequence Spread Spectrum” (spektrum širenja direktnih sekvenci) (DSSS) i “Orthogonal Frequency Division Multiplexing” (multipleksiranje podele ortogonalnih frekvencija) (OFDM) tehnologije na frekvencijama 2.4GHz/5GHz. Opcioni ugrađen bežič..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 48

³¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Ad-hoc režim Ad-hoc režim dozvoljava da laptop PC bude povezan sa drugim bežičnim uređajem. Nije potrebno mesto pristupa (AP) u ovoj bežičnoj sredini. (Na svim uređajima mora da budu instalirani opcioni 802.11 LAN adapteri.) Desktop PC PDA Laptop PC Režim in²rastrukture Režim infrastrukture dozvoljava laptop PC-ju i drugim bežičnim uređajima da se pridruže bežičnoj mreži kreiranoj od strane Mesta pristupa (AP) (prodaje se odvojeno) koje obezbeđuje centralni link za bežične klijente da komuniciraju jedni sa drugima ili sa kablov..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 49

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ³· Windows bežična mrežna konekcija Povezivanje sa mrežom 1. Uključite bežičnu funkciju ukoliko je to neophodno za vaš model (pogledajte prekidače u Odeljku 3). 2. Pritisnite [FN+F2] više puta dok se ne prikađu ikonica za bežični LAN i bluetooth. Ili kliknite duplim klikom na ikonicu za Wireless Console (Bežičnu konzolu) u području za obaveštavanje Windows sistema i odaberite ikonicu za bežični LAN. 3. Kliknite na ikonicu za bežičnu konekciju sa narandžastom zvezdicom u području za Windows® Notification (obaveštavanje). 4. Od..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 50

50 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 5. Prilikom povezivanja, možda ćete morati da unesete lozinku. 6. Nakon što je konekcija uspostavljena, konekcija je prikazana na spisku. 7. Možete da vidite ikonicu za bežičnu konekciju u području za obaveštavanje. Ikonica precrtane bežične mreže pojavljuje se kada pritisnete <Fn> + <F2> da onemogućite WLAN funkciju.

..

Bluetooth bežična konekcija �za izabrane modele± - Page 51

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 51 Bluetooth bežična konekcija �za izabrane modele± Laptop PC-ji sa Bluetooth tehnologijom eliminišu potrebu za kablovima, za povezivanje Bluetooth omogućenih uređaja. Primeri Primeri Bluetooth omogućenih uređaja su Eee PC-ji, desktop PC-ji, mobilni telefoni i PDA uređaji. Ukoliko laptop PC nije došao sa ugrađenom Bluetooth opcijom, treba da povežete USB ili ExpressCard Bluetooth modul, kako biste koristili Bluetooth. Bluetooth omogućeni mobilni tele²oni Možete bežično da se povežete za svoj mobilni telefon. U zavisnosti od mogućnos..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 52

5± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Ili kliknite duplim klikom na ikonicu za Wireless Console (Bežičnu konzolu) u području za obaveštavanje Windows sistema i odaberite ikonicu Bluetooth. 3. Sa Sa Kontrolnog panela idite na Mreža i ´nternet > Centar za mrežu i deljenje , a potom kliknite na Promena postavki adaptera u levom plavom panelu. 4. Kliknite desnim klikom miša Kliknite desnim klikom miša na Bluetooth mrežna veza i odaberite Prikaži Bluetooth mrežne ure³aje . 5. Kliknite na Kliknite na Dodavanje ure³aja da potražite nove uređaje .

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 53

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 5² 6. Odaberite Bluetooth Odaberite Bluetooth omogućen uređaj sa spiska i kliknite na Dalje . 7. Unesite Bluetooth sigurnosni Unesite Bluetooth sigurnosni kod u svoj uređaj i počnite sa uparivanjem. 8. Uparena veza je uspešno Uparena veza je uspešno uspostavljena. Kliknite na Zatvori da završite podešavanje.

..

TPM je podrazumevano onemogućen. Upotrebite BIOS - Page 54

5³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Trusted Plat²orm Module ili plat²ormski modul kome se veruje �TPM± �za izabrane modele± TPM, ili Trusted Platform Module, je sigurnosni hardverski uređaj na ploči sistema koji će sadržati kompjuterski generisane ključeve za enkripciju. To je hardverski bazirano rešenje koje pomaže da se izbegnu napadi hakera koji nastoje da otkriju lozinke, enkripcijske ključeve i osetljive podatke. TPM daje moguænost PC-ju ili laptopu da pokreæe aplikacije bezbednije i da obavlja transakcije i komunikaciju poverljivije. Sigurnosne opcije koje obez..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 55

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 55 VAŽNO! Upotrebite funkcije "povrati" i "migracija" svoje TPM aplikacije da napravite rezervnu kopiju svojih TPM sigurnosnih podataka. Omogućavanje TPM bezbednosti Uđite u BIOS podešavanje (pritisnite [F2] na sistemskom pokretanju). Podesite TPM Support �TMP podršku± na [Enable] �omogućeno± u BIOS podešavanju Advanced > Trusted Computing �Napredna podešavanja > Rad uz poverenje± .

..

VAŽNO! Treba redovno da napravite rezervnu kopiju TPM - Page 56

5´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Odobrenje TPM sigurnosnih podataka Kada je TPM State �TMP stanje± podešeno na [Enabled] (omogućeno), pojaviće se Pending TPM Operation �TMP operacija u toku± . Podesite ovu stavku na [TPM Clear] (brisanje TMP) da obrišete sve podatke koje je obezbedio TMP ili [None] (ništa) da poništite odabir. VAŽNO! Treba redovno da napravite rezervnu kopiju TPM bezbednosnih podataka.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 57

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 5µ USB Punjač+ USB Punjač+ pomaže da se napuni vaš USB uređaj koji je kompatibilan sa specifikacijama za punjenje baterije Verzije (BC 1.1), bilo da je vaš Notebook PC uključen ili isključen. Možete da odlučite i podesite prag baterije da prestane punjenje prema vašim potrebama. Sa adapterom USB Punjač+ je uvek dostupan na određenom USB 3.0 portu, kada je vaš Notebook PC povezan sa adapterom. Bez adaptera Da omogućite USB Punjač+ 1. Kliknite na ikonicu za USB Charger+ u području za obaveštavanja i odaberite podešavanja. 2. U skladu ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 58

5¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

..

Dodatak - Page 59

D Dodatak

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 60

D-± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Operativni sistem i so²tver Ovaj laptop PC može da ponudi (u zavisnosti od teritorije) svojim kupcima izbor unapred instaliranog Microsoft Windows operativnog sistema. Izbori i jezici će zavisiti od teritorije. Nivoi hardverske i softverske podrške će variratri u zavisnosti od instaliranog operativnog sistema. Stabilnost i kompatibilnost drugih operativnih sistema ne može se garantovati. So²tver za podršku Ovaj laptop PC dobijate sa diskom za podršku koji sadrži BIOS, drajvere i aplikacije da omogući hardverske opcije, proširi funkciona..

Ure³aj za početno punjenje �boot± - Page 61

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-² Podešavanja sistemskog B´OS-a Ure³aj za početno punjenje �boot± 1. Na ekranu Boot �pokretanje± , odaberite Boot Option #1 �Opciju za pokretanje #1± . Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu. Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i teritorijama.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 62

D-³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 2. Pritisnite [Enter] i odaberite uređaj kao Boot Option #1 �Opciju za pokretanje #1± .

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 63

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-5 Sigurnosna podešavanja Da podesite lozinku: 1. Na ekranu Security �Bezbednost± , odaberite Setup Administrator Password �lozinku za administratora podešavanja± ili User Password �korisničku lozinku±. 2. Ukucajte lozinku i pritisnite [Enter]. 3. Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite [Enter]. 4. Lozinka je tada postavljena. Da bi obrisali lozinku: 1. Na ekranu Security �Bezbednost± , odaberite Setup Administrator Password �lozinku za administratora podešavanja± ili User Password �korisničku lozinku±. 2. Unesite trenutnu lozinku i..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 64

D-´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Sačuvajte promene Ukoliko želite da sačuvate svoja podešavanja konfiguracije, morate da sačuvate promene pre nego što izađete iz BIOS-a. Ukoliko želite da vratite podrazumevana podešavanja, odaberite Restore De²aults . Potom morate da sačuvate promene da bi zadržali fabrička podešavanja.

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 65

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-µ Česti problemi i rešenja Hardverski problem – optički disk Optički disk drajv nije u stanju da čita ili piše diskove. 1. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju i pokušajte ponovo. 2. Ukoliko ažuriranje BIOS-a ne pomogne, pokušajte da koristite kvalitetnije diskove i pokušajte ponovo. 3. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni centar i pitajte tehničara da vam pomogne. Nepoznati razlog – sistem nestabilan Ne može se probuditi iz hibernacije. 1. Uklonite ažurirane (dodate) delove (RAM, HDD, WLAN, BT) ukoli..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 66

D-¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Hardverski problem – Ugra³ena kamera Ugrađena kamera ne radi kako treba. 1. Proverite “Device Manager” (upravljanje uređajima) da bi videli ima li problema. 2. Pokušajte da ponovo instalirate drajver za kameru da bi rešili problem. 3. Ukoliko problem ne uspete da rešite, ažurirajte BIOS na najnoviju verziju i pokušajte ponovo. 4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni centar i pitajte tehničara da vam pomogne. Hardverski problem - Baterija Održavanje baterije. 1. Registrujte laptop PC za jednogodišnju ..

Hardverski problem – bežičnu karticu - Page 67

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-· Simptomi i rešenja: A. Problem može biti u MB, HDD ili NB; posetite lokalni servisni centar za pomoć. B. Problem je izazvao operativni sistem, pokušajte da vratite svoj sistem koristeći particiju za povraćaj sistema ili disk. VAŽNO ! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja. C. Adapterski problem, proverite povezanost kablova i u suprotnom posetite lokalni servisni centar da bi dobili zamenu. D. Problem sa baterijom; molimo proverite kontakte baterije i u suprotnom posetite lokalni servisni ce..

So²tverski problem – ASUS komplet programa - Page 68

D-10 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja OPREZ! Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili od virusa. So²tverski problem – ASUS komplet programa Kada uključim laptop PC, pojavljuje se poruka “Open policy file error” (greška fajla otvorene politike). A. Reinstalirajte najnoviju verziju pomoćnog programa “Power4 Gear” da bi rešili svoj problem. Program je dostupan na ASUS internet prezentaciji. Nepoznati razlog – plavi ekran sa belim tekstom Plavi ekran sa belim tekstom se pojavljuje na..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 69

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-11 5. Ukoliko i dalje ne uspete da rešite problem, upotrebite proces reinstalacije sistema da bi ponovo instalirali ceo sistem. VAŽNO: Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja. OPREZ: Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili od virusa. Obavezno prvo instalirajte “Intel INF Update” (Intel INF ažuriranje) i “ATKACPI” drajvere da bi hardverski uređaji mogli da budu prepoznati. 6. Ukoliko problem i dalje po..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 70

D-1± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja So²tverski problem - B´OS Ažuriranje BIOS-a. 1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite najnoviji BIOS fajl za vaš model sa ASUS internet prezentacije i sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv. 2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC. 3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS podešavanje. Pratite prikazana uputstva. 4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i počnite da ažurirate BIOS. 5. Morate da “Restore Defaul..

korišćenjem particije za vraćanje sistema - Page 71

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-1² Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja korišćenjem particije za vraćanje sistema Particija za vraćanje sistema brzo vraća softver vašeg laptop PC- ja u originalno radno stanje. Pre nego što upotrebite Particiju za povraćanje, iskopirajte svoje podatke (poput Outlook PST fajlova) na mrežni drajv i zabeležite sva korisnička podešavanja (kao na primer mrežna podešavanja). O particiji za povraćanje Particija za povraćanje je prostor rezervisan na vašem hard disku koji se koristi za vraćanje operativnog sistema, drajvera i pomoćnih..

Korišćenje DVD-ja za vraćanje �za izabrane modele± - Page 72

D-1³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Korišćenje DVD-ja za vraćanje �za izabrane modele± Kreiranje DVD-a za vraćanje sistema: 1. Kliknite duplim klikom na ikonicu A´ Recovery Burner �A´ rezanje za vraćanje sistema± na Window desktopu. 2. Ubacite prazan DVD na koji je moguće rezati u optički drajv i kliknite na Start da bi počeli da kreirate DVD za vraćanje sistema. 3. Pratite uputstva na ekranu da završite kreiranje DVD-ja za vraćanje sistema. Pripremite dovoljno praznih DVD-a koje je moguće narezati, na osnovu dobijenih uputstava, da biste kreirali DVD za vraćanj..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 73

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-15 Korišćenje DVD-ja za vraćanje: 1. Ubacite DVD za vraćanje u optički drajv (laptop PC treba da je uključen). 2. Restartujte laptop PC i pritisnite <Esc> tokom pokretanja sistema i odaberite optički drajv (može biti označem kao “CD/ DVD”) korišćenjem kurzora za naniže i pritisnite <Enter> da bi obavili pokretanje sa DVD-ja za vraćanje sistema. 3. Odaberite OK da počnete da vraćanje imidž fajla. 4. Odaberite OK da potvrdite vraćanje sistema. Vraćanje će obrisati podatke sa vašeg hard diska. Proverite da ste napravil..

´n²ormacije o regionalnoj reprodukciji - Page 74

D-1´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ´n²ormacije o DVD-ROM drajvu Laptop PC dobijate sa opcionim DVD-ROM ili CD-ROM drajvom. Da bi videli DVD naslove, morate da instalirate svoj sopstveni softver za DVD gledanje. Opcioni softver za DVD gledanje može se kupiti zajedno sa ovim laptop PC-jem. DVD-ROM drajv dozvoljava korišćenje i CD i DVD diskova. ´n²ormacije o regionalnoj reprodukciji Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa, digitalnog AC# audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji se nekad zove i zaštita kopije) je ime koje se daje šemi za..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 75

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-1µ Regionalne Definicije Region 1 Kanada, SAD, Teritorije SAD Region 2 Češka, Egipat, Finska, Francuska, Nemačka, Zalivske države, Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Saudiska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija, Turska, UK, Grčka, Bivše Jugoslovenske republike, Slovačka. Region 3 Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajland, Vijetnam Region 4 Australija, Karibi (Osim teritorije SAD), Centralna Amerika, Novi Zela..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 76

D-1¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Saglasnost sa unutrašnjim modemom Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE (Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji modem je odobren u skladu sa Odlukom saveta 98/482/EC za pan-evropsku konekciju jednog terminala za javno operisanu telefonsku mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih PTSN-a koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju da imate problema, treba da kontaktirate prvobitnog doba..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 77

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-1· Deklaracija o kompatibilnost mreže Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom. Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.” Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 78

D-±0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21 standardom. Država Primenjeno Još testiranja Austrija 1 Da Ne Belgija Da Ne Češka Republika Ne Nije primenljivo Danska 1 Da Da Finska Da Ne Francuska Da Ne Nemačka Da Ne Grčka Da Ne Mađarska Ne Nije primenljivo Island Da Ne Irska Da Ne Italija Još uvek se razmatra Još uvek se razmatra Izrael Ne Ne Linkenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne Holandija 1 Da Da Norveška Da Ne Poljska Ne Nije primenljivo Portugal Ne Nije primenljivo Španija Ne Nije primenljivo Švedska Da Ne Švajcarska ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 79

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-±1 Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja odgovornosti. Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom. de/technologies/ctr_21.html 1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da koristi pulsno biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za korišćenje da je oprema namenjena samo za DTMF signaliziranje, što čini bilo kakvo dodatno testiranje besmislenim). U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog povezivanja i ID pozivaoca.

..

´zjava Federalne komisije za komunikacije - Page 80

D-±± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Deklaracije i izjave o sigurnosti ´zjava Federalne komisije za komunikacije Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan sledećim uslovima: • Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje. • Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad. Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 81

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-±² (Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.) (kancelarija federalnog registra, administracija nacionalne arhive i izveštaja, Kancelarija za štampanje vlade SAD.) FCC ´zjava o oprezu prilikom izloženosti radio ²rekvenciji �RF± Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu. «Proizvođač izjav..

CE oznaka za ure³aje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a - Page 82

D-±³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Upozorenje CE oznake CE oznaka za ure³aje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC “Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC “Direktiva niskog napona”. CE oznaka za ure³aje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost. ´zjava o izlaganju ´C radijaciji za Kanadu Ova oprema u saglasnosti je sa ogran..

Bežični operativni kanal za različite domene - Page 83

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-±5 Bežični operativni kanal za različite domene S. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11) Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14) Evropa ETS 2.412-2.472 GHz Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13) Francuski ograničeni bežični ²rekvencijski opsezi Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U najgorem slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom prostoru je: • 10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 84

D-±´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena, dozvoljavajući korišćenje vaše bežične LAN kartice u više delova Francuske. Molimo vas, proverite ART za najnovije informacijen (www.arcep.fr). Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW. Sprečavanje oštećivanja sluha Da bis..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 85

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-±µ UL bezbednosna obaveštenja Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koju treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu koja ima operativni napon do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od 200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i instalira se i koristi u skladu sa Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70). Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure treba uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i povrede osoba, uključujući sledeće: • Ne koristite laptop PC blizu ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 86

D-±¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Zahtev za električnu bezbednost Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 ili H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . REACH Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

..

Nordijsko litijumske opreznosti �za litijumske - Page 87

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-±· Nordijsko litijumske opreznosti �za litijumske baterije± CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgem..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 88

D-²0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Bezbednosne in²ormacije o optičkom drajvu ´n²ormacije o bezbednosti lasera Interni ili eksterni optički drajvovi koji se prodaju sa ovim laptop PC- jem sadrže LASERSKI PROIZVOD KLASE 1. UPOZORENJE! Podešavanja ili procedure koje nisu specifikovane u uputstvu za korišćenje mogu da dovedu do rizičnog ilzaganja laseru. Ne pokušavajte da demontirate optički drajv. Radi sopstvene bezbednosti, optički drajv treba da servisira isključivo autorizovani servisni provajder. Servisna etiketa upozorenja OPREZ! NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA..

Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije - Page 89

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-²1 Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena određenim SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision korporacija i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove patentom zaštićene tehnologije mora biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako je planirano za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u slučaju da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije. Zabranjen je obrnuti inžinjering i..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 90

D-²± Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja CTR 21 odobrenje �za laptop PC-je sa ugra³enim modemom± Danish Dutch English Finnish French German Greek ´talian Portuguese

..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 91

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-²² Spanish Swedish

..

ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve - Page 92

D-²³ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država i Ministarstva za energetiku Sjedinjenih Država koji svima nama pomaže da uštedimo novac i zaštitimo životnu sredinu tako što ćemo štedeti energiju i koristiti proizvode koji štede energiju. Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard ENERGY STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički. Monitor i kompjuter su automatski podešeni da posle 15 i 30 minuta neaktivnosti..

Uskla³enost sa propisima i deklaracija o globalnoj - Page 93

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-²5 Uskla³enost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne sredine ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i proizvodnje naših proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum životnog ciklusa ASUS proizovda bude u skladu sa propisima o globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi relevantne informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima. Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za informacije o izjavi zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se ASUS pridržava: Japan J´S-C-0950 Deklaracije o ..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 94

D-²´ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja ´n²ormacije o autorskim pravima Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”). ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO N..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 95

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-²µ Ograničenje odgovornosti Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom ga..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 96

D-²¶ Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 97

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja D-²· EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 Class B EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:20..

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja - Page 98

D-³0 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

..

Sponsored links

Latest Update