Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Estonian (6.3 mb)

PRO ADVANCED BU400A Language

Download Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Estonian (6.3 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

November 2012 - Page 1

Notebook PC kasutusjuhend November 2012 EE7602

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 2

± Notebook PC kasutusjuhend Sisukord Sisukord ................................................................................................................. 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist ....................................................................... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta .................................................................. 6 Ettevaatusabinõud ............................................................................................ 7 Sülearvuti ettevalmistamine ................................................................

Notebook PC kasutusjuhend - Page 3

Notebook PC kasutusjuhend ² 4. Sülearvuti kasutamine Osutusseadis ...................................................................................................... 38 Puuteplaadi kasutamine .............................................................................. 39 Puuteplaadi kasutamise näited ................................................................. 40 Puuteplaadi hooldus ..................................................................................... 43 Välkmälukaardilugeja ................................................................................... 44..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 4

³ Notebook PC kasutusjuhend IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks ............................... L-24 Traadita töökanal erinevatele domeenidele ..................................... L-25 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ......................... L-25 Kuulmiskahjustuste vältimine ................................................................ L-26 UL ohutusteave ........................................................................................... L-27 Elektriohutusnõuded ................................................................................ L-28 R..

Sülearvuti tutvustus - Page 5

1 Sülearvuti tutvustus

..

Käesolevast kasutusjuhendist - Page 6

´ Notebook PC kasutusjuhend Käesolevast kasutusjuhendist Te loete sülearvuti kasutusjuhendit. Käesolev kasutusjuhend annab teavet sülearvuti erinevate komponentide kohta ja selgitab, kuidas neid kasutada. Kasutusjuhendi peamisteks osadeks on järgmised jaotised: 1. Sülearvuti tutvustus Tutvustab sülearvutit ja käesolevat kasutusjuhendit. 2. Osade tundmine Annab teavet sülearvuti osade kohta. 3. Alustamine Annab teavet sülearvutiga töö alustamise kohta. 4. Sülearvuti kasutamine Annab teavet sülearvuti komponentide kasutamise kohta. 5. Lisa Tutvustab lisavarustust ja annab täie..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 7

Notebook PC kasutusjuhend µ Ettevaatusabinõud Järgmised ettevaatusabinõud pikendavad sülearvuti eluiga. Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja juhiseid. Kui kasutusjuhendis pole teisiti märgitud, laske kõik parandustööd teha kvalifitseeritud isikutel. Ohutusnõuded akule: ÄRGE visake akut tulle. ÄRGE lühistage aku kontakte. ÄRGE võtke akut koost lahti. ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mõnel kehaosal – kuumaga kokkupuude võib tekitada ebamugavust või vigastusi. ÄRGE hoidke sülearvutit määrdunud ega tolmustel pindadel. ÄRGE kasutage seadet gaasilekke ajal. ÄRGE ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 8

¶ Notebook PC kasutusjuhend OHUTU TEMPERATUUR: Seda sülearvutit võib kasutada ümbritseva temperatuuri vahemikus 10°C (50°F) kuni 35°C (95°F). ÄRGE kandke SISSE lülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis vähendavad õhuringlust, näiteks kandekotiga. ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka vi..

ühendage konnektorite kahjustamise vältimiseks kõik - Page 9

Notebook PC kasutusjuhend · Helirõhuga seotud hoiatus Ülemäärane kõrvaklappide või kuularite helirõhk võib kahjustada kuulmist või põhjustada kuulmiskadu. Helitugevuse ja ekvalaiseri liugurid peavad olema keskmises asendis, et vältida kõrvaklappide või kuularite väljundpinge ja seeläbi ka helirõhu taseme suurenemist. Alalisvoolu ventilaatoriga seotud hoiatus Arvestage palun, et alalisvoolu ventilaator on ohtlik liikuv osa; hoidke end eemal pöörlevatest ventilaatorilabadest. Transpordinõuded Et sülearvuti transpordiks ette valmistada, lülitage see VÄLJA ja ühendage ko..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 10

10 Notebook PC kasutusjuhend Katke sülearvuti kinni Ostke arvutikott, et kaitsta sülearvutit mustuse, vee, löökide ja kriimustuste eest. Akude laadimine Kui plaanite akutoidet kasutada, laadige kindlasti akuplokk ja täiendavad akuplokid enne pikematele reisidele minekut. Pidage meeles, et toiteadapter laadib akut seni, kuni see on ühendatud arvutiga ja lülitatud toiteallikasse. Pange tähele, et aku laadimine võtab rohkem aega, kui sülearvutit samaaegselt kasutatakse. Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks Kui soovite oma sülearvutit lennukis kasutada, võtke ühendust lennufir..

Need on vaid lühijuhised sülearvuti kasutamiseks. - Page 11

Notebook PC kasutusjuhend 11 Sülearvuti ettevalmistamine Need on vaid lühijuhised sülearvuti kasutamiseks. Ühendage toiteadapter 1 2 3 OLULINE! • Enne esmakordset sisselülitamist veenduge, et sülearvuti on ühendatud toiteplokiga. • Tehke kindlaks sisendi/väljundi nimiandmete asukoht notebook-arvutil ja veenduge, et andmesildil toodud parameetrid vastavad adapteri sisendi/ väljundi nimiandmetele. Mõnedel notebook-arvuti mudelitel võib olla, sõltuvalt tootekoodist, mitu erinevat väljundvoolu parameetrit. • Kui te kasutate notebook-arvutit toiteadapteriga, siis peab pistikup..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 12

1± Notebook PC kasutusjuhend Avage ekraanipaneel 1. Tõstke ettevaatlikult ekraanipaneel üles, kasutades pöialt. 2. Kallutage ekraanipaneeli aeglaselt ette- või tahapoole, et leida sobiv vaatenurk. Lülitage sülearvuti SISSE 1. Vajutage LCD ekraanipaneeli all asuvat nuppu ja vabastage see. 2. Kasutage klahve [Fn]+[F5] või [Fn]+[F6], et reguleerida LCD ekraani heledust.

..

Osade tundmine - Page 13

2 Osade tundmine

..

Klaviatuur erineb riigiti. - Page 14

1³ Notebook PC kasutusjuhend Pealmine külg Klaviatuur erineb riigiti. e 6 5 7 2 4 8 1 3

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 15

Notebook PC kasutusjuhend 15 1 2 3 4 5 Kaamera (teatud mudelitel) Sisseehitatud kaamera võimaldab teha pilte või salvestada videot. Seadet saab kasutada videokonverentsideks ja teisteks interaktiivseteks rakendusteks. Mõnedel mudelitel peate te lükkama kaamera luugi asendisse SISSE/VÄLJA, et kaamerat SISSE/VÄLJA lülitada. Mikrofon (sisse ehitatud) Sisse ehitatud mono-mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks. Kaamera indikaator (teatud mudelitel) Kaamera indikator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel. Ekraanipa..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 16

1´ Notebook PC kasutusjuhend 6 8 7 Pritsmekindel klaviatuur Klaviatuur on mugavate täissuuruses klahvidega (mida saab vajutada teatud sügavuseni) ja toetamisalaga mõlema käe jaoks. Kaks Windowsi funktsiooniklahvi tagavad hõlpsa navigeerimise Windowsi operatsioonisüsteemis. Puuteplaat ja nupud Puuteplaat ja selle nupud koosnevad osutusseadisest, mis funktsioneerib samal viisil kui lauaarvuti hiir. Pärast seadmega kaasnenud puutepaneeli utiliidi häälestamist saab kasutada tarkvara juhitud kerimisfunktsiooni, mis tagab hõlpsa navigeerimise Windowsis või veebis. Sõrmejälje skanner..

Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud - Page 17

Notebook PC kasutusjuhend 1µ Põhi 1 2 2 2 1 Õhutusavad Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja soojal õhul väljuda. Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et vältida seadme ülekuumenemist. Kõlarid Helifaile saate kuulata sülearvutisse sisseehitatud kõlarite kaudu. Heliomadusi saab selles sülearvutis seadistada tarkvara-põhiselt.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 18

1¶ Notebook PC kasutusjuhend Osade tundmine 1 2 3 1 4 5 3 2 4 5 Kensington® lukuport Kensington® lukuport võimaldab kaitsta sülearvutit Kensington®-ühilduvate sülearvutitele ette nähtud turvatoodetega. Need turvatooted hõlmavad tavaliselt metallkaablit ja lukku, mis takistavad sülearvuti eemaldamist fikseeritud objektilt. Võimalik, et mõned on varustatud ka liikumisanduriga, mis käivitab seadme liigutamisel alarmi. Ekraani (monitori) väljund 15-pin D-sub monitori port toetab standardset VGA- ühilduvat seadet, nagu monitor või projektor, et võimaldada vaatamist suuremal v..

Ettevaatust:kasutamisel võib kuumeneda. Ärge katke - Page 19

Notebook PC kasutusjuhend 1· Toitepistik (alalisvool) Selle pistiku kasutamisel konverteerib kaasasolev toiteadapter vahelduvvoolu alalisvooluks. Selle pistiku kaudu saab sülearvuti toidet ja laadib sisemist akut. Et vältida sülearvuti ja aku kahjustamist, kasutage alati seadmega kaasnenud toiteadapterit. Ettevaatust:kasutamisel võib kuumeneda. Ärge katke adapterit kinni ning hoidke see oma kehast eemal. LAN port 8-pin RJ-45 LAN port on suurem kui RJ-11 modemi port ja toetab kohalikku võrku ühendamiseks standardset Etherneti kaablit. Sisseehitatud konnektor võimaldab mugavat kasutu..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 20

±0 Notebook PC kasutusjuhend Esikülg USB port (3.0) USB Charger+ See funktsioon võimaldab laadida mobiiltelefone või digitaalseid audiopleiereid ajal, mil teie Notebook-arvuti töötab režiimis "süsteemi toide sees“. 1 1 4 Olekuindikaatorid Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti hetkeolekut. Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis. Kahevärviline aku laadimisindikaator Kahevärviline LED-indikaator annab aku laadimisoleku kohta järgmist visuaalset teavet. Vt üksikasju j..

Alustamine - Page 21

3 Alustamine

..

Vahelduvvoolu toite kasutamine - Page 22

±± Notebook PC kasutusjuhend Toitesüsteem Vahelduvvoolu toite kasutamine Sülearvuti toitesüsteem koosneb kahest osast – toiteadapterist ja akutoitesüsteemist. Toiteadapter konverteerib seinakontakti vahelduvvoolu sülearvuti jaoks vajalikuks alalisvooluks. Teie sülearvuti on varustatud universaalse vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteriga. See tähendab, et saate ühendada toitejuhtme mistahes 100V-120V või 220V-240V seinakontaktiga ilma lüliti sätteid muutmata või pingemuundureid kasutamata. On võimalik, et adapteri ja olemasoleva standardse USA vahelduvvoolu toitekaaabli ühenda..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 23

Notebook PC kasutusjuhend ±² Sülearvutile on võimalik osta reisikomplekt, mis sisaldab toite- ja modemi adaptereid peaaegu kõikide riikide jaoks. HOIATUS! ÄRGE ühendage vahelduvvoolu toitekaablit vahelduvvoolu pistikupessa enne alalisvoolupistiku ühendamist sülearvutiga. See võib kahjustada vahelduvvoolu-alalisvoolu adapterit. OLULINE! Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage sülearvuti toiteks muud adapterit ega kasutage sülearvuti adapterit muude elektriseadmete toiteks. Kui vahelduvvoolu-alalisvoolu adapterist tuleb suitsu, põlemislõhna või see on kuum, pöörduge teenindus..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 24

±³ Notebook PC kasutusjuhend HOIATUS! Ohutuskaalutlustel ÄRGE visake akut tulle, ÄRGE lühistage kontakte, ÄRGE võtke akut koost lahti. Kui akuplokil esineb talitlushäireid või see saab löögist tingitud kahjustusi, siis lülitage sülearvuti välja ning võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Aku eest hoolitsemine Sülearvuti akuplokil, nagu kõigil taaslaetavatel akudel, on piiratud taaslaadimiskordade arv. Aku kasulik eluiga sõltub ümbritseva keskkonna temperatuurist, niiskusest ja sellest, kuidas te sülearvutit kasutate. Ideaalis kasutatakse akut temperatuurivahemikus 1..

Sülearvuti sisselülitamine - Page 25

Notebook PC kasutusjuhend ±5 OLULINE! Kõvakettaajami kaitsmiseks oodake alati vähemalt 5 sekundit, kui olete sülearvuti VÄLJA lülitanud, enne kui selle taas SISSE lülitate. HOIATUS! ÄRGE kandke SISSE lülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis vähendavad õhuringlust, näiteks kandekotiga. Enne alglaadimist ekraanipaneel vilgub, kui toide on SEES. See on osaks sülearvuti rutiinsest testist ja ei viita ekraaniga seotud probleemile. Sülearvuti sisselülitamine Sülearvuti sisselülitamisel ilmub ekraanile teade Power-ON (Toide sees). Vajadusel võite heledust kiirklah..

Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting - Page 26

±´ Notebook PC kasutusjuhend OLULINE! Kui hoiatused ilmuvad alglaadimise ajal ka pärast kettakontrolli tarkvarautiliidi kasutamist, peaksite sülearvutiga teenindusse pöörduma. Jätkuv kasutamine võib tuua kaasa andmete kaotsimineku. Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) Tehnoloogia S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollib POST-i ajal kõvakettaajamit ja annab hoiatusteate, kui kõvaketas vajab hooldust. Kui alglaadimise ajal ilmub kriitiline kõvakettaajami hoiatus, kopeerige koheselt kõik andmed ja käivitage Windowsi kettakontroll..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 27

Notebook PC kasutusjuhend ±µ Sind hoiatatakse, kui aku laetuse tase on madal. Kui te neid hoiatusi jätkuvalt ignoreerite, lülitub sülearvuti viimaks seiskamisrežiimi (vaikimisi kasutab Windows funktsiooni STR). Siintoodud ekraanipildid on vaid näited ega pruugi täpselt peegeldada seda, mida näete oma süsteemis. Aku laetuse kontrollimine Akusüsteem kasutab Windowsi keskkonnas Smart Battery standardit, mis võimaldab akul täpselt teatada järelejäänud kasutusaja. Täielikult laetud aku tagab sülearvutile toite mõneks tunniks. Kuid tegelik aeg sõltub energiasäästufunktsiooni..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 28

±¶ Notebook PC kasutusjuhend HOIATUS! ÄRGE hoidke akut laadimata. Aku tühjeneb aja jooksul. Kui te ei kasuta akut, siis tuleb seda laadida iga kolme kuu järel, et pikendada selle taastumisvõimet, vastasel juhul on võimalik, et seda ei saa enam laadida. Aku laadimine peatub, kui temperatuur on liiga kõrge või kui aku pinge on liiga suur. Aku laadimine Sülearvuti kasutamiseks toiteadapterita peab selle aku olema laetud. Aku laadimine algab kohe, kui sülearvuti ühendatakse välise toiteallikaga, kasutades toiteadapterit. Enne aku esmakordset kasutamist laadige see täielikult. Uus ..

Taaskäivitamine või rebuutimine - Page 29

Notebook PC kasutusjuhend ±· OLULINE! Kõvakettaseadme kaitsmiseks oodake alati vähemalt 5 sekundit, kui olete sülearvuti VÄLJA lülitanud, enne kui selle taas SISSE lülitate. Toite valikud Toitelülitist toimub sülearvuti SISSE ja VÄLJA lülitamine või sülearvuti viimine uinaku- või talveune režiimi. Toitelüliti tööviisi kohandamiseks valige Windows'is Control Panel (Juhtpaneel) > Power Options (Toitehalduse valikud). Teiste valikute jaoks nagu Switch User (Vaheta kasutajat), Restart, Sleep (Uinak) või Shut Down (Sule) klõpsake noolt lukuikooni kõrval. Taaskäivitamine..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 30

²0 Notebook PC kasutusjuhend Hädaväljalülitus Kui operatsioonisüsteemi ei saa korralikult VÄLJA lülitada või taaskäivitada, on sülearvutil väljalülitamiseks ja taaskäivitamiseks täiendavaid võimalusi: • Hoidke toitenuppu vähe- malt 4 sekundit allavajutatuna. OLULINE! ÄRGE kasutage hädaväljalülitust, kui andmeid kirjutatakse või loetakse; see võib põhjustada andmete kaotsiminekut või hävimist.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 31

Notebook PC kasutusjuhend ²1 Uinak ja talveuni Toitehalduse sätetele ligipääsuks valige Windows > Control Panel (Juhtpaneel) > Power Options (Toitehalduse valikud) . Kaustas Power Options (Toitehalduse valikud) saate määratleda valikud “Sleep/Hibernate” (Uinak/Talveuni) või “Shut Down” (Sulgemine) ekraanikuva sulgemiseks või sülearvuti väljalülitamiseks. Režiimid “Sleep” (Uinak) ja “Hibernate” (Talveuni) säästavad energiat, kui sülearvutit ei kasutata, lülitades teatud komponendid VÄLJA. Te saate jätkata poolelijäänud tööd (alla keritud dokument v..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 32

²± Notebook PC kasutusjuhend Uinakurežiim Sleep (Uinak) on samaväärne funktsiooniga Suspend-to-RAM (Muutmälusse peatamine) (STR). See funktsioon säilitab praegused andmed ja oleku RAM-is, samal ajal kui mitmed komponendid on VÄLJA lülitatud. Kuna RAM on volatiilne, vajab see toidet andmete hoidmiseks (värskendamiseks). Klõpsake nuppu Windows ja noolenuppu lukuikooni kõrval, et see valik kuvada. Saate kasutada ka klaviatuuri otseteed [ Fn F1 ] selle režiimi aktiveerimiseks. Tagasi pöördumiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud [Fn]. (MÄRKUS: Toite indikaator vilgub sel..

Lülitab ekraanipaneeli SISSE ja VÄLJA. - Page 33

Notebook PC kasutusjuhend ²² Kiirklahvide asukohad funktsiooniklahvidel võivad mudelist sõltuvalt erineda, ent funktsioonid on samad. Järgige funktsiooniklahvide asemel neid ikoone. “Zz” ikoon (F1): Lülitab sülearvuti seiskamisrežiimi (Save- to-RAM (Salvesta-RAM-ile) või Save-to-Disk(Salvesta kettale), olenevalt uinakunupu seadetest toitehalduse häälestusutiliidis). Raadiomast (F2): Ainult juhtmeta mudelid: lülitab sisemise traadita LAN-i või Bluetoothi SISSE või VÄLJA (teatud mudelitel), kuvades OSD menüü. Traadita ühenduse indikaator helendab, kui see on lubatud. Tra..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 34

²³ Notebook PC kasutusjuhend LCD/Monitori ikoonid (F8): Lülitub ümber sülearvuti ekraani ja LCD ekraani vahel järgmiselt: ainult LCD -> ainult CRT (väline monitor) -> LCD + CRT kloon -> LCD + CRT mõlemad. (See funktsioon ei tööta 256 värviga; valige määrang “High Color” ekraani atribuutide kaustas.) MÄRKUS: Väline monitor pea olema ühendatud “enne” alglaadimist. Läbikriipsutatud puuteplaat (F9) (teatud mudelitel): Ümberlülitus sisseehitatud puuteplaadi režiimide LOCKED (keelatud) ja UNLOCKED (vabastatud) vahel. Puuteplaadi lukustamine hoiab ära kursori ..

Microsoft Windowsi klahvid - Page 35

Notebook PC kasutusjuhend ²5 Power4Gear Hybrid (Fn+tühik): See klahv lülitub ümber erinevate energiasäästurežiimide vahel. Energiasäästurežiimid juhivad mitmeid sülearvuti funktsioone, et optimeerida jõudlust lähtuvalt aku laetuse tasemest. Toiteadapteri kasutamisel või eemaldamisel lülitub süsteem ümber AC režiimi ja akurežiimi vahel. Saate kuvada praeguse režiimi OSD menüüs. Fn+Enter (laiendatud klaviatuur): lülitab sisse ja välja Windowsi rakenduse “Calculator” (Kalkulaator). (teatud mudelitel) Microsoft Windowsi klahvid Allpool on kirjeldatud kahte Windowsi e..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 36

²´ Notebook PC kasutusjuhend Multimeediaklahvid Multimeediaklahvid võimaldavad multimeediarakenduse hõlpsat juhtimist. Sülearvuti multimeediaklahvidel on järgmised funktsioonid. Kasutage klahvi [Fn] koos nooleklahvidega, et juhtida CD funktsioone. Võimalik, et mõned juhtklahvide funktsioonid on sülearvuti mudeliti erinevad. CD esitus/paus Alustab CD esitust pärast CD peatamist . CD mängimise ajal: peatab CD esituse. CD seiskamine CD mängimise ajal: seiskab CD esituse. CD: hüpe eelmisele muusikapalale (Tagasikerimine) Hüppab CD esitusel eelmisele muusikapalale/filmifailile. CD..

Sülearvuti kasutamine - Page 37

4 Sülearvuti kasutamine

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 38

²¶ Notebook PC kasutusjuhend OLULINE! ÄRGE kasutage puuteplaadil sõrmede asemel muid esemeid, et vältida puuteplaadi pinna kahjustamist. Osutusseadis Sülearvuti integreeritud puuteplaadi osutusseadis on täielikult ühilduv kõigi kahe või kolme klahviga ja kerimisnupuga PS/2 hiirtega. Puuteplaat on survetundlik ja ei sisalda liikuvaid osi, mistõttu saab vältida selle mehhaanilisi tõrkeid. Seadmedraiver on mõne rakendustarkvaraga töötamiseks siiski vajalik. Kursori liigutamine Paremklõps Vasakklõps

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 39

Notebook PC kasutusjuhend ²· Puuteplaadi kasutamine Puuteplaat võimaldab kursori liigutamiseks või ekraaniüksuste valimiseks kasutada sõrmi standardse hiire asemel. Puuteplaadi kasutamiseks vajutage kergelt puuteplaati või koputage seda sõrmega. Kursori liigutamine Pange oma sõrm puuteplaadi keskele ja lükake seda mistahes suunas, et kursorit liigutada. Lükake sõrme edasi Lükake sõrme vasakule Lükake sõrme tagasi Lükake sõrme paremale

..

Puuteplaadi kasutamise näited - Page 40

³0 Notebook PC kasutusjuhend Vajutage kaks korda vasakut klanuppu ja vabastage see. Koputage kergelt kuid kiiresti puuteplaati. Puuteplaadi kasutamise näited Klõpsamine/Koputamine - kui kursor on üksuse kohal, siis vajutage vasakut nuppu või kasutage puuteplaadi kergeks koputamiseks sõrmeotsa, hoides sõrme puuteplaadil, kuni üksus on valitud. Valitud üksuse värv muutub. Järgnevatel joonistel on toodud kaks sellekohast näidet. Topeltklõpsamine/Topeltkoputus - Need toimingud võimaldavad teil käivitada valitud programmi. Nihutage kursor üle üksuse, mida soovite käivitada, see..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 41

Notebook PC kasutusjuhend ³1 Lohistamine - Lohistamine tähendab üksuse teisaldamist teise asukohta. Viige sõrm üksusest üle ja vajutage samaaegselt vasakut nuppu, teisaldades üksuse soovitud asukohta, seejärel vabastage vasak nupp. Saate teha ka topeltkoputuse ja üksust hoida, lohistades seda samal ajal sõrmega. Järgnevatel joonistel kujutatud toimingud annavad sama tulemuse. Hoidke vasakut nuppu ja libistage sõrme puuteplaadil. Koputage puuteplaati kergelt kaks korda, libistades teise koputuse ajal sõrme puuteplaadil. Lohistamine- klõpsamine Lohistamine- koputamine Kahe sõrm..

Kolme sõrmega koputamine - Page 42

³± Notebook PC kasutusjuhend Kolme sõrmega koputamine - Kasutage puuteplaadi koputamiseks kolme sõrme. See toiming matkib hiire paremklõpsu. Koputamine kahe sõrmega - Kasutage kahte sõrme, et puuteplaati koputada. See toiming simuleerib klõpsu hiire kerimisrattaga.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 43

Notebook PC kasutusjuhend ³² Puuteplaat reageerib liikumisele, mitte jõule. Ei ole mingit vajadust puuteplaadile liiga tugevasti koputada. Tugev koputamine ei suurenda puuteplaadi tundlikkust. Puuteplaat reageerib kõige paremini kergele survele. Puuteplaadi hooldus Puuteplaat on tundlik surve suhtes. See võib puuduliku hoolduse korral hõlpsalt kahjustuda. Arvestage järgmisi ettevaatusabinõusid. • Veenduge, et puuteplaadile ei satu mustust, vedelikke ega rasva. • Ärge kasutage puuteplaati määrdunud või märgade sõrmedega. • Ärge pange puuteplaadile või selle nuppudele ra..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 44

³³ Notebook PC kasutusjuhend Välkmälukaardilugeja Tavaliselt tuleb mälukaardi lugeja osta eraldi, et lugeda mälukaarte sellistelt seadmetelt nagu digitaalkaamerad, MP3-mängijad, mobiiltelefonid ja pihuarvutid. Sülearvutil on üks sisseehitatud mälukaardilugeja, mis suudab kasutada paljusid välkmälukaarte nagu on näidatud alltoodud näites. Sissehitatud mälukaardilugeja ei ole mitte ainult mugav, vaid ka kiirem kui enamik teisetüübilisi mälukaardilugejaid, kuna see kasutab sisemist kõrge ribalaiusega PCI siini. HOIATUS! Andmete kaotsimineku vältimiseks kasutage enne välkm..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 45

Notebook PC kasutusjuhend ³5 Sisseehitatud võrku ei saa hiljem täiendusena installida. Pärast ostu sooritamist saab võrgu installida laienduskaardina. Ühendused Võrguühendus Ühendage võrgukaabel, RJ-45 konnektorid kummaski otsas, modemiga / sülearvuti võrgupordiga ning teine ots jaoturi või lülitiga. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T andmesidekiirusteks peab kasutatav kaabel olema 5. kategooria (mitte 3. kategooria) keerdpaarjuhe või parem. Kui kavatsete kasutada liidest kiirusel 100/1000Mbps, peab see olema ühendatud 100 BASE-TX / 1000 BASE-T jaoturiga (mitte BASE- T4 jaoturiga). 1..

Võrgukaabel RJ-45 konnektoritega - Page 46

³´ Notebook PC kasutusjuhend Keerdpaarjuhe Kaablit, mida kasutatakse Ethernet kaardi ühendamiseks hostiga (üldiselt jaotur või lüliti), nimetatakse keerdpaar Ethernet otsekaabliks (TPE). Otste pistikuid nimetatakse RJ-45 pistikuteks ja need ei ühildu RJ-l11 telefonipistikutega. Ühendades vahepealse jaoturiga omavahel kahte arvutit, on vaja LAN keerdpaar ristkaablit (Fast-Ethernet mudel). (Gigabit mudelid toetavad auto-crossover funktsiooni ja seega on kohtvõrgu (LAN) ristkaabel valikuline.) Näide sülearvutist, mis on ühendatud võrgujaoturi või -lülitiga, kasutamiseks sisseehi..

Traadita LAN ühendus (teatud mudelitel) - Page 47

Notebook PC kasutusjuhend ³µ Traadita LAN ühendus (teatud mudelitel) Valikuline sissehitatud traadita kohtvõrk (LAN) on kompaktne lihtsalt kasutatav Etherneti adapter. Rakendades standardit IEEE 802.11 traadita kohtvõrgule (WLAN), on valikuline sisseehitatud traadita kohtvõrk suuteline toetama suurt andmesidekiirust, kasutades tehnoloogiaid Sequence Spread Spectrum (DSSS) ja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sagedustel 2.4GHz/5GHz. Valikuline sisseehitatud kohtvõrk (LAN) on tahapoole ühilduv varasemate IEEE 802.11 standarditega, võimaldades LAN standardite sujuvat l..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 48

³¶ Notebook PC kasutusjuhend Lauaarvuti PDA Sülearvuti Ad-hoc režiim Ad-hoc režiim võimaldab sülearvutil ühenduda teise traadita seadmega. Traadita kekkonnas ei ole pääsupunkti (AP) olemasolu vajalik. (Kõigis seadmetes peavad olema installitud 802.11 traadita LAN adapterid.) Infrastruktuuri režiim Infrastruktuuri režiim võimaldab sülearvutil ja teistel traadita seadmetel liituda pääsupukti (AP) (müüakse eraldi) poolt loodud traadita võrguga, mis tagab keskse lingi traadita klientidele teineteisega või traadita võrgus suhtlemiseks. (Kõigis seadmetes peavad olema instal..

Traadita võrguga ühendamine Windowsis - Page 49

Notebook PC kasutusjuhend ³· Traadita võrguga ühendamine Windowsis Võrku ühendumine 1. Lülitage vajaduse korral SISSE traadita ühenduse funktsioon (vt lülitid, jaotis 3). 2. Vajutage korduvalt klahve [FN+F2], kuni kuvatakse traadita LAN-i ja bluetoothi ikoon (teatud mudelitel). Või topeltklõpsake ikooni Wireless Console (Traadita konsool) Windowsi olekualas ja valige traadita LAN-i ikoon. 3. Klõpsake oranži tähekesega traadita võrgu ikooni Windows® 'i olekualas. 4. Valige loendist traadita Valige loendist traadita juurdepääsupunkt, millega soovite ühendust saada, ning kl..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 50

50 Notebook PC kasutusjuhend 5. Ühendamisel võib osutuda vajalikuks parooli sisestamine. 6. Pärast ühenduse loomist kuvatakse ühendus loendis. 7. Traadita võrgu ikooni leiate operatsioonisüsteemi tegumiribalt. Traadita võrguühenduse läbikriipsutatud ikoon ilmub juhul, kui vajutate WLAN funktsiooni keelamiseks <Fn> + <F2>.

..

Bluetooth-utiliidi sisselülitamine ja käivitamine - Page 51

Notebook PC kasutusjuhend 51 Bluetooth traadita ühendus (teatud mudelitel) Bluetooth tehnoloogiaga varustatud sülearvutite puhul puudub vajadus kaablite järele, kui luuakse ühendus Bluetooth-seadmetega. Bluetooth-seadmete näideteks võivad olla sülearvutid, lauaarvutid, mobiiltelefonid ja pihuarvutid. Kui teie sülearvutil Bluetooth puudub, siis peate ühendama USB või ExpressCard Bluetooth mooduli, et Bluetoothi kasutada. Bluetooth-mobiiltelefonid Saate luua traadita ühenduse mobiiltelefonist. Olenevalt teie mobiiltelefoni jõudlusest saate te edastada telefoniraamatu andmeid, foto..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 52

5± Notebook PC kasutusjuhend Või topeltklõpsake ikooni Wireless Console (Traadita konsool) Windowsi olekualas ja valige bluetoothi ikoon. 3. Üksuses Juhtpaneel valige Võrk ja Internet > Võrk ja ühiskasutuskeskus seejärel klõpsake sinisel paanil käsku Muuda adapteri sätteid . 4. Paremklõpsake valikut Bluetooth võrguühendus ja valige käsk Kuva Bluetooth võrguseadmed. 5. Klõpsake käsku Lisa seade , et otsida uusi seadmeid .

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 53

Notebook PC kasutusjuhend 5² 6. Valige loendist Bluetoothiga seade ja klõpsake nuppu Edasi . 7. Sisestage oma seadmesse Bluetoothi turvakood ja alustage paaritamist. 8. Toimub sidumine (paaritamine). Klõpsake käsku Sule , et konfigureerimine lõpetada.

..

Trusted Platform Module (TPM) - Page 54

5³ Notebook PC kasutusjuhend Trusted Platform Module (TPM) (teatud mudelitel) TPM ehk Trusted Platform Module on turvalisuse riistvaraseade süsteemis, mis hoiab arvutiloodud paroole krüpteerimiseks. See on riistvarapõhine lahendus, mis aitab vältida paroole ja krüpteeritud võtmeid otsivate häkkerite rünnakuid. TPM teeb arvuti või Notebook rakenduste töö turvalisemaks ning ülekanded ja suhtlused usaldusväärsemaks. TPMi pakutud ohutusomadusi toetavad sisemiselt järgnevad krüptograafilised võimalused: hakkimine, muutnumbrite genereerimine, asümmeetriliste võtmete genereeri..

TPM turvalisuse sisselülitamine - Page 55

Notebook PC kasutusjuhend 55 TPM turvalisuse sisselülitamine Sisene baasvahetussüsteemi (vajuta süsteemi käivitumisel [F2]). Seadke funktsioon TPM Support (TPM tugi) valikule [Enable] (Luba) BIOS häälestusutiliidis Advanced > Trusted Computing (Täpsemalt > Trusted Computing) TPM turvalisuse andmete varundamiseks kasuta TPM rakenduse “Restore” või “Migration” funktsioone.

..

TPMi turvalisuse andmeid tuleks pidevalt varundada. - Page 56

5´ Notebook PC kasutusjuhend TPMi turvalisusandmete kustutamine Kui funktsioon TPM State (TPM olek) on seatud valikule [Enabled] (Lubatud), kuvatakse valik Pending TPM Operation (TPM toiming ootel). Seadke see üksus valikule [TPM Clear] (TPM tühjendamine), et kustutada kõik TPM-i poolt turvatud andmed, või valikule [None] (Puudub), et valik tühistada. TPMi turvalisuse andmeid tuleks pidevalt varundada.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 57

Notebook PC kasutusjuhend 5µ USB laadija+ USB Laadija+ võimaldab laadida Aku laadimise spetsifikatsiooni versiooniga 1.1 (BC 1.1) ühilduvaid USB-seadmeid, olenemata sellest, kas sülearvuti on sisse või välja lülitatud. Te saate määrata aku laadimise läviväärtuse, et peatada laadimine sobival laetuse tasemel. Koos adapteriga Funktsioon USB laadija+ on spetsiaalses USB 3.0 pordis alati saadaval, kui Notebook PC on adapteriga ühendatud. Ilma adapterita Funktsiooni USB laadija+ lubamiseks 1. Klõpsake ikooni USB laadija+ olekualas ja valige määrang Sätted. 2. Lähtuvalt oma vaj..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 58

5¶ Notebook PC kasutusjuhend

..

Lisa - Page 59

L Lisa

..

Operatsioonisüsteem ja tarkvara - Page 60

L-± Notebook PC kasutusjuhend Operatsioonisüsteem ja tarkvara Võimalik, et sellesse sülearvutisse on eel-installitud või saab eel-installida (olenevalt piirkonnast) Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemi. Valikud ja keeled erinevad piirkonniti. Võimalik, et riistvara- ja tarkvaratoe tase võib olla erinev, olenevalt installitud operatsioonisüsteemist. Teiste operatsioonisüsteemide stabiilsus ja ühilduvus ei ole garanteeritud. Tugitarkvara Selle sülearvutiga kaasneb tugitarkvara sisaldav ketas, millel on BIOS, draiverid ja rakendused riistavarafunktsioonide lubamiseks, funktsiona..

Selles jaotises toodud BIOS ekraanid on ainult viitelise - Page 61

Notebook PC kasutusjuhend L-² BIOS-i seaded Buutimisseade Selles jaotises toodud BIOS ekraanid on ainult viitelise iseloomuga. Tegelikult kuvatavad ekraanid võivad mudeliti ja riigiti erineda. 1. Ekraanil Boot valige määrang Boot Option #1 (Buutimisvalik nr 1).

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 62

L-³ Notebook PC kasutusjuhend 2. Vajutage klahvi [Enter] ja valige seade kui Boot Option #1 (Buutimisvalik nr 1) .

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 63

Notebook PC kasutusjuhend L-5 Turvasäte Parooli määramiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Tippige parool ja vajutage klahvi [Enter]. 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti ja vajutage klahvi [Enter]. 4. Parool on nüüd määratud. Parooli kustutamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi [Enter]. 3. J..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 64

L-´ Notebook PC kasutusjuhend Salvesta muudatused Kui soovite konfiguratsioonisätted säilitada, siis peate muudatused enne BIOS-i häälestusutiliidist väljumist salvestama. Kui soovite taastada vaikesätted, siis valige käsk Restore Defaults . Seejärel peate muudatused salvestama, et säilitada tehaseseaded.

..

Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises - Page 65

Notebook PC kasutusjuhend L-µ Enamlevinud probleemid ja lahendused Riistvaraprobleem - Optiline ketas Optiline kettaseade ei suuda ketastelt lugeda ega nendele kirjutada. 1. Värskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti. 2. Kui BIOS-i värskendamine ei aita, siis kasutage parema kvaliteediga kettaid ja proovige uuesti. 3. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult. Tundmatu põhjus - Süsteem on ebastabiilne Sülearvuti ei suuda väljuda talveunest. 1. Eemaldage täiendatud komponendid (RAM, HDD, WLAN, BT), kui need installiti p..

Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera - Page 66

L-¶ Notebook PC kasutusjuhend Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera Sisseehitatud kaamera ei toimi korralikult. 1. Kontrollige seadmehaldurit (“Device Manager”) võimalike probleemide suhtes. 2. Proovige reinstallida veebikaamera draiver, et probleemi lahendada. 3. Kui probleem püsib, siis värskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti. 4. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult. Riistvaraprobleem - Aku Aku hooldus. 1. Registreerige sülearvuti ühe-aastase garantiiteenuse saamiseks, kasutades järgmist veebisaiti: ht..

Control Panel (Juhtpaneel) -> Device Manager - Page 67

Notebook PC kasutusjuhend L-· Probleem ja lahendus: A. Võimalik, et probleemne on MB, HDD või NB; pöörduge abi saa- miseks kohaliku teeninduskeskuse poole. B. Operatsioonisüsteemi poolt põhjustatud probleem; proovige süs- teem taastada, kasutades taastesektsiooni või -ketast. OLULINE: Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. C. Adapteriga seotud probleem; kontrollige toitekaabli ühendust, muul juhul pöörduge asendamiseks kohaliku teeninduskeskuse poole. D. Akuga seotud probleem; kontrollige aku kontakte, muul juhul pöör- duge parandamiseks kohaliku tee..

Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara - Page 68

L-10 Notebook PC kasutusjuhend OLULINE: Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. HOIATUS! Ärge looge Interneti-ühendust enne, kui olete installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta sülearvutit viiruste eest. Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara Kui lülitan sülearvuti sisse, kuvatakse teade “Open policy file error” (Avatud poliitika faili tõrge). A. Reinstallige utiliidi “Power4 Gear” uusim versioon, et probleemi lahendada. See on saadaval ASUS veebisaidil. Tundmatu põhjus - Sinine ekraan valge tekstiga Sinine ekraan va..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 69

Notebook PC kasutusjuhend L-11 5. Kui probleem püsib, siis läbige taasteprotsess, et reinstallida kogu süsteem. OLULINE: Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. ETTEVAATUST: ÄRGE looge Interneti-ühendust enne, kui olete installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta sülearvutit viiruste eest. MÄRKUS: Veenduge, et installite esmalt draiverid “Intel INF Update” ja “ATKACPI”, et riistvara tuvastamine oleks võimalik. 6. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

..

Tarkvaraga seotud probleem - BIOS - Page 70

L-1± Notebook PC kasutusjuhend Tarkvaraga seotud probleem - BIOS BIOS-i värskendamine. 1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel ja laadige alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks ASUS veebisaidilt ja salvestage see flash kettaseadmel. 2. Ühendage flash kettaseade sülearvutiga ja lülitage sülearvuti sisse. 3. Kasutage funktsiooni “Start Easy Flash” BIOS häälestusutiliidi (BIOS Setup Utility) lehel Advanced (Täpsemalt). Järgige kuvatud juhiseid. 4. Tehke kindlaks uusima BIOS fail asukoht ja alustage BIOS-i värskendamist (flashing). 5. Te peate “taastama vaikesätted” leh..

Taastesektsiooni kasutamine - Page 71

Notebook PC kasutusjuhend L-1² Notebook PC taastamine Taastesektsiooni kasutamine Taastesektsioon taastab kiiresti teie Notebook PC tarkvara algse tööoleku. Enne taastesektsiooni kasutamist kopeerige andmefailid (nagu nt Outlook PST failid) USB salvestusseadmele või võrgudraivile ja märkige üles kõik konfiguratsioonisätted (nagu nt võrgusätted). Teave taastesektsiooni kohta Taastesektsioon on kõvakettal reserveeritud ruum, mida kasutatakse sülearvutisse tehases installitud operatsioonisüsteemi, draiverite ja utiliitide taastamiseks. OLULINE! ÄRGE kustutage kettasektsiooni, m..

Taastage Windows kõvakettale kahe kettasektsiooniga. - Page 72

L-1³ Notebook PC kasutusjuhend Taastage Windows kõvakettale kahe kettasektsiooniga. See valik kustutab kõvakettalt kõik kettasektsioonid ja loob kaks uut kettasektsiooni “C” (40%) ja “D” (60%). 5. Taasteprotsessi lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid. Värskendatud draiverid ja utiliidid on saadaval ASUS veebisaidil www.asus.com. Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel) Taaste-DVD loomine: 1. Topeltklõpsake ikooni AI Recovery Burner (AI taasteketta kõrvetaja) Windowsi töölaual. 2. Sisestage optilisse kettaseadmesse tühi kirjutatav DVD ja klõpsake käsku Start , et alus..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 73

Notebook PC kasutusjuhend L-15 Taaste-DVD kasutamine: 1. Sisestage optilisse draivi taaste-DVD. Notebook PC peab olema SISSE lülitatud. 2. Taaskäivitage Notebook PC , vajutage alglaadimisel klahvi [Esc], valige optiline draiv (tähistus võib olla “CD/DVD”) ja vajutage klahvi [Enter], et alglaadida taaste-DVD-lt. 3. Valige määrang OK , et alustada tõmmise taastamist. 4. Klõpsake nuppu OK , et kinnitada süsteemi taastet. Taastamine kirjutab kõvaketta üle. Veenduge enne süsteemitaastet, et olulised andmed on varundatud. 5. Taasteprotsessi lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhisei..

Regionaalne teave taasesituse kohta - Page 74

L-1´ Notebook PC kasutusjuhend DVD-ROM ajami informatsioon Sülearvuti on varustatud valikulise DVD-ROM ajamiga või CD- ROM ajamiga. DVD-de pealkirjade kuvamiseks tuleb installida DVD tarkvara. DVD tarkvara (valikuline) saab osta koos käesoleva sülearvutiga. DVD-ROM võimaldab kasutada nii CD kui DVD plaate. Regionaalne teave taasesituse kohta DVD filmide taasesitus hõlmab MPEG2 video ja AC3 digitaalaudio dekodeerimist ning CSS sisu dekrüpteerimist. CSS (tuntud ka koopiakaitsena) on sisukaitse süsteem, mida kasutab filmitööstus filmide kaitsmiseks lubamatu kopeerimise eest. CSS ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 75

Notebook PC kasutusjuhend L-1µ Regioonide informatsioon Regioon 1 Kanada, USA, USA territooriumid Regioon 2 Tšehhi, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Pärsia lahe riigid, Ungari, Island, Iraan, Iraak, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Saudi Araabia, Šotimaa, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Süüria, Türgi, Ühendkuningriik, Kreeka, endised Jugoslaavia Vabariigid, Slovakkia Regioon 3 Birma, Indoneesia, Lõuna-Korea, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Taiwan, Tai, Vietnam Regioon 4 Austraalia, Kariibi meri (v.a. USA territooriumid), Kesk-Ameerika, ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 76

L-1¶ Notebook PC kasutusjuhend Sisemise modemi vastavus Sisemise modemiga Notebook PC vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) nõuetele ning CTR21 normile. Sisemine modem on vastavalt Nõukogu otsusele 98/482/EÜ heaks kiidetud üle-Euroopalise ühe terminaliga ühenduse loomiseks üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrguga (ÜKTV). Ent erinevates riikides pakutavate fikstelefonivõrkude erinevuste tõttu ei taga heakskiit iseenesest tingimusteta toimivust igas ÜKTV lõpp-punktis. Probleemide korral võtke kõigepealt ühendust seadmete müüjaga. Ülevaade 4. augusti..

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon - Page 77

Notebook PC kasutusjuhend L-1· Võrguga ühilduvuse deklaratsioon Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: “Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Tootja lisab ka teatise, milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete ja tarkvara häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal pöörduda müüja poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus võrgus.” Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud mitmeid ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 78

L-±0 Notebook PC kasutusjuhend Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga seotud. Country Applied More Testing Austria 1 Jah Ei Belgia Jah Ei Tšehhi Vabariik Ei Ei ole kohaldatav Taani 1 Jah Jah Jah Jah Jah Soome Jah Ei Prantsusmaa Jah Ei Saksamaa Jah Ei Kreeka Jah Ei Ungari Ei Ei ole kohaldatav Island Jah Ei Iirimaa Jah Ei Itaalia Menetlemisel Menetlemisel Iisrael Ei Ei Lichtenstein Jah Ei Luksemburg Jah Ei Madalmaad 1 Jah Jah Jah Jah Jah Norra Jah Ei Poola Ei Ei ole kohaldatav Portugal Ei Ei ole kohaldatav Hispaania Ei Ei ole kohaldatav Rootsi Jah Ei Šveits Jah Ei Ühen..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 79

Notebook PC kasutusjuhend L-±1 Käesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust võtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks võite külastada aadressi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Riiklikud nõuded kehtivad vaid siis, kui seadmed võivad kasutada pulssvalimist (tootjad võivad kasutusjuhendis märkida, et seadmed on mõeldud vaid DTMF-toonvalimise toetamiseks, mille puhul lisatestid võivad osutuda üleliigseteks). Madalmaades tuleb jadaühenduse ja helistaja ID funktsioonide testimiseks teha lisakatseid.

..

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus - Page 80

L-±± Notebook PC kasutusjuhend Avaldused ja ohutusandmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele: • Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning • Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele..

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta - Page 81

Notebook PC kasutusjuhend L-±² (Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993. Washington DC: Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja dokumentide administratsioon, USA valitsuse trükikoda.) FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.” Käesolev seade vastab kontro..

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele - Page 82

L-±³ Notebook PC kasutusjuhend CE märgis CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/ EÜ “Elektromagnetiline ühilduvus” ja 2006/95/EÜ “ Madalpinge direktiiv” nõuetele. CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta. IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks Käesolev seade vastab kontrollimata kes..

Traadita töökanal erinevatele domeenidele - Page 83

Notebook PC kasutusjuhend L-±5 Traadita töökanal erinevatele domeenidele Põhja-Ameerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 kuni kanal 11 Jaapan 2,412-2,484 GHz Kanal 01 kuni kanal 14 Euroopa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 kuni kanal 13 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised: • 10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni 2483..

Kuulmiskahjustuste vältimine - Page 84

L-±´ Notebook PC kasutusjuhend 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Aja jooksul nõue tõenäoliselt muutub, võimaldades teil Prantsusmaal kasutada traadita LAN-i kaarti ka teistes piirkondades. Palun vaadake uusimat teavet ART’i kodulehelt (www.arcep.fr). Teie WLAN kaart edastab vähem kui 100 mW, ent rohkem kui 10 mW. Kuulmiskahjustuste vältimine Vältimaks kõrvakuulmise võimalik..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 85

Notebook PC kasutusjuhend L-±µ UL ohutusteave Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid (telefon), mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks telekommunikatsioonivõrku, mille maandatav tööpinge ei ületa 200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70). Sülearvuti modemit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et vähendada tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi: • Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, kraanikaus..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 86

L-±¶ Notebook PC kasutusjuhend Elektriohutusnõuded Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . REACH Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH veebisaidil http://csr..

Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) - Page 87

Notebook PC kasutusjuhend L-±· Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 88

L-²0 Notebook PC kasutusjuhend Optilise ajami ohutusteave Laseri ohutusteave Koos selle sülearvutiga müüdud sisemised või välised optilised ajamid sisaldavad 1. KLASSI LASERSEADET. HOIATUS! Muudatused või toiminguid, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud, võivad põhjustada kokkupuudet ohtliku laserkiirgusega. Ärge üritage optilist kettaseadet demonteerida. Ohutuse huvides laske optilist kettaseadet hooldada ainult volitatud teenusepakkujal. Teeninduse hoiatussilt ETTEVAATUST! AVAMISEL NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRA VAADAKE KIIRDE OTSE EGA OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL..

Macrovision Corporation'i tootekohane teatis - Page 89

Notebook PC kasutusjuhend L-²1 Macrovision Corporation'i tootekohane teatis See toode on varustatud autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiaga, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised intellektuaalomandi õigused, mis on Macrovision Corporation'i ja teiste õiguste haldajate valduses. Selle autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision Corporation'i luba ja antud toode on ette nähtud koduseks ja piiratud kasutamiseks, kui Macrovision Corporation pole volitanud teisiti. Seadme pöördprojekteerimine või lahtivõtmine on keelatud.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 90

L-²± Notebook PC kasutusjuhend CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 91

Notebook PC kasutusjuhend L-²² Spanish Swedish

..

ENERGY STAR ühilduv toode - Page 92

L-²³ Notebook PC kasutusjuhend ENERGY STAR ühilduv toode ENERGY STAR on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri ja Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi ühisprogramm, mis aitab meil kõigil säästa raha ja kaitsta keskkonda energiatõhusate toodete kasutamise ja harjumuste kujundamise kaudu. Kõik ASUS tooted, mis on varustatud ENERGY STAR logoga vastavad ENERGY STAR'i standardile ja nende toodete toitehalduse funktsioon on lubatud vaikimisi. Monitor ja arvuti lülituvad automaatselt uinakurežiimi pärast 15- ja 30-minutilist jõudeolekut. Arvuti äratamiseks klõps..

Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja - Page 93

Notebook PC kasutusjuhend L-²5 Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ASUS järgib rohelise disaini ja tootmise kontseptsiooni ja tagab, et ASUS toote elutsükli iga faas on kooskõlas globaalsete keskkonnamäärustega. Lisaks avaldab ASUS vastavat teavet, lähtuvalt kehtivatest seaduslikest nõuetest. Täiendavat teavet üksuste kohta, kelle poolt kehtestatud teabe avaldamise nõuetele ASUS vastab, leiate aadressil http://csr.asus. com/english/Compliance.htm : Jaapani materjalideklaratsioonid JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS Swiss Energy Laws ASUS taasringlus/Tootet..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 94

L-²´ Notebook PC kasutusjuhend Autoriõiguste teave Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata. ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TING..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 95

Notebook PC kasutusjuhend L-²µ Vastutuse piirang Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani. ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult..

EC Declaration of Conformity - Page 96

L-²¶ Notebook PC kasutusjuhend EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-..

EC Declaration of Conformity - Page 97

Notebook PC kasutusjuhend L-²· EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 Class B EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 98

L-³0 Notebook PC kasutusjuhend

..

Sponsored links

Latest Update