Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Polish (5.38 MB)

PRO ADVANCED BU400A Language

Download Asus Pro Advanced Bu400a User Manual Polish (5.38 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Podręcznik użytkownika - Page 1

Podręcznik użytkownika komputera ASUS Listopad 2012 PL7602

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 2

2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Spis treści Spis treści .............................................................................................................. 2 Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika .......................................................................... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika ............................................................ 6 Zasady bezpieczeństwa ................................................................................... 7 Przygotowanie notebooka ...........................................

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 3

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 3 Czytnik kart pamięci Flash .......................................................................... 44 Połączenia ........................................................................................................... 45 Połączenie sieciowe ....................................................................................... 45 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)47 Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows ................. 49 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) ..51 TPM (Trust..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 4

4 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ......................... D-28 REACH ........................................................................................................ D-28 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych) ...................................................... D-29 Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego .... D-30 Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera ...... D-30 Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem ...........................

Wprowadzenie do komputera - Page 5

1 Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 6

6 Podręcznik użytkownika komputera ASUS O podręczniku użytkownika To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz sposobie ich używania. Podręcznik został podzielony na następujące części: 1. Wstęp Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika użytkownika. 2. Budowa komputera Informacje dotyczące komponentów komputera. 3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenośnego. 4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenośnym. 5. Dodatek Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie inform..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 7

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 7 Zasady bezpieczeństwa Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii. NIE NALEŻY umieszczać komputera na kolanach lub na innych częś..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 8

8 Podręcznik użytkownika komputera ASUS BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 5°C (41°F) do 35°C (95°F). NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuj..

Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu - Page 9

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 9 Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy . Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu zabezpieczenia klawiatury ..

Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem - Page 10

10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania. OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów n..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 11

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 11 Przygotowanie notebooka W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera. Zainstaluj zestaw baterii 1 2 3 WAŻNE! • Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że komputer jest podłączony do adaptera zasilania. • Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są zgodne z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania. Niektóre modele komputerów mogą mie..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 12

12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Otwieranie panela wyświetlacza LCD 1. Ostrożnie unieś kciukiem panel wyświetlacza. 2. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby uzyskać wygodny kąt widzenia. Włączanie zasilania 1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania poniżej panela wyświetlacza LCD. 2. Użyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasności LCD.

..

Poznanie budowy - Page 13

2 Rozdział 2: Poznanie budowy

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 14

14 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Widok z góry Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu geograficznego. e 6 5 7 2 4 8 1 3

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 15

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 15 1 2 Kamera (w wybranych modelach) Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo. Można ją używać do wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych. W niektórych modelach w celu włączenia/wyłączenia aparatu należy przesunąć klapkę aparatu do pozycji włączenia/ wyłączenia. Mikrofon (wbudowany) Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio. Wskaźnik pracy kamery (w wybranych modelach) Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest wskaźnik..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 16

16 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Klawiatura odporna na zalanie płynami Klawiatura zawiera pełnowymiarowe klawisze o wygodnym skoku (głębokości wciskania klawiszy). Dwa klawisze funkcyjne Windows ułatwiają nawigację w systemie operacyjnym Windows. Touchpad Touchpad Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje, co mysz w komputerze typu desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web. Skaner linii papilarnych (w wybranych modelach..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 17

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 17 Widok z dołu 1 2 Szczeliny wentylacyjne Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka. WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty. Głośniki audio Wbudowane głośniki audio umożliwiają słuchanie dźwięku bezpośrednio z notebooka. Funkcje audio tego notebooka są kontrolowane za pomocą oprogramowania. 2 2 1

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 18

18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Widok z prawej 1 2 3 Port blokady Kensington Port blokady Kensington ® Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie produktów zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington®. Jest to zazwyczaj metalowa linka i zamek, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu. Wyjście wyświetlacza (Monitor) 15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, ..

W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB - Page 19

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 19 Wejście zasilania (prąd stały) Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania. W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. Port sieci LAN Ośmiopinowy port LAN ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 20

20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Widok z przodu Wskaźniki stanu Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu sprzętu w notebooku. Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania świeci się, gdy notebook jest włączony i miga powoli, gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia. Dwukolorowy wskaźnik ładowania baterii Dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne wskazanie stanu naładowania baterii. Wskaźnik aktywności napędu Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że notebook uzyskuje dostęp do dysku twardego. Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzew..

Rozpoczęcie używania - Page 21

3 Rozdział 3: Rozpoczęcie używania

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 22

22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS System zasilania Zasilacz Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych k..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 23

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 23 Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera adaptery zasilania i modemu dla większości państw. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały. WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura zasil..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 24

24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Właściwa eksploatacja baterii Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilg..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 25

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 25 WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem. Włączanie zasilania komputera Po wł..

Technologia automatycznego wykrywania i naprawy - Page 26

26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych. Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twa..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 27

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 27 Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows). Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie. Sprawdzenie baterii Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu uży..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 28

28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz na trzy miesiące w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości. Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii. Ładowanie baterii Przed użyciem komputera w czasie podróży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu bater..

WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu - Page 29

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 29 WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera należy zaczekać przynajmniej 5 sekund przed ponownym włączeniem. Ponowne uruchamianie komputera W niektórych sytuacjach po wprowadzeniu zmian do systemu operacyjnego konieczne jest jego ponowne uruchomienie. Niektóre procesy instalacyjne wyświetlają okno dialogowe umożliwiające wykonanie restartu. Aby zrestartować system ręcznie, kliknij przycisk Start systemu Windows i strzałkę w prawo, a następnie wybierz Restart(Uruchom ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takic..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 30

30 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wyłączanie awaryjne Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjnego, dostępne są dwa dodatkowe sposoby wyłączania komputera: • Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie zapisywania danych; może to spowodować ich utratę.

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 31

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 31 Uśpienie i hibernacja Dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem można uzyskać przez Windows > Panel sterowania > Opcje zasilania . W opcji Ustawienia systemowe, można zdefiniować “Uśpienie/ Hibernacja” lub “Wyłączenie” dla akcji zamykania panela wyświetlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby “Uśpienie” i “Hibernacja” poprzez wyłączenie niektórych komponentów, umożliwiają oszczędzanie energii, gdy komputer nie jest używany. Po wznowieniu pracy, przywrócony zostanie ostatni stan (taki jak np. przew..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 32

32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kontrola temperatury Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer przejdzie do tych stanów. Następujące temperatury reprezentują temperaturę obudowy (nie procesora). • Gdy temperatura osiągnie bezpieczny górny limit włącza się wentyl- ator w celu aktywnego chłodzenia. • Gdy temperatura przekroczy bezpieczny górny limit, zmniejsza się szybkość procesora dla wykonania pasywnego chłodzenia. • Gdy ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 33

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 33 Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikonki reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych. Specjalne funkcje klawiatury Przyciski skrótów (w wybranych modelach) Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Ikona “Z Z ” (F1): Przełączenie komputera do stanu wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w z..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 34

34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem na panelu LCD i zewnętrznym monitorze w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256 kolorów, wybierz tryb High Color w ustawieniach wyświetlania). Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania na zewnętrzny monitor należy go podłączyć. Przekreślony touchpad (F9) (w wybranych modelach): Przełączenie wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany (wyłączony) i odblokowany (włączony). Blokowanie touchpada zabe..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 35

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 35 Power4Gear Hybrid (Fn + spacja) : Ten przycisk przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera zasilania powoduje automatyczne przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o bieżącym trybie zasilania, znajdują się w menu ekranowym (OSD). Kombinacja klawiszy Fn+Enter(rozszerzenie u..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 36

36 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Przyciski sterowania multimediami Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne sterowanie aplikacjami multimedialnymi. Poniżej podano przeznaczenie każdego z przycisków multimedialnych w komputerze. Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji sterowania CD. Niektóre funkcje przycisków zależą od modelu komputera. Start/Pauza odtwarzania CD Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD. Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD. Zatrzymanie CD Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD. ..

Używanie komputera - Page 37

4 Rozdział 4: Używanie komputera

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 38

38 Podręcznik użytkownika komputera ASUS WAŻNE! Do obsługi touchpada nie należy używać żadnych innych obiektów niż palec, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni touchpada. Urządzenie wskazujące Komputer zawiera zintegrowane urządzenie wskazujące o nazwie touchpad, w pełni zgodne ze wszystkimi posiadającymi dwa/ trzy przyciski i pokrętło przewijania myszami PS/2. Touchpad to urządzenie reagujące na dotyk i nie zawiera części ruchomych, co pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Do pracy z niektórymi aplikacjami wciąż wymagany jest sterown..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 39

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 39 Używanie touchpada Do obsługi touchpada wystarczy jedynie lekkie naciśnięcie palcem. Ponieważ touchpad jest wrażliwy na ładunki elektrostatyczne, nie można stosować innych obiektów, niż palce.Podstawowa funkcja touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie elementów wyświetlanych na ekranie przy użyciu palca, zamiast standardowej myszy. Na ilustracjach zademonstrowano sposób używania touchpada. Przesuwanie kursora Ustaw palec na środku touchpada i przesuń w dowolnym kierunku, aby przesunąć kursor. Przesunięcie palcem do przod..

Ilustracje dotyczące używania touchpada - Page 40

40 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Naciśnij i zwolnij lewy przycisk kursora. Lekko ale energicznie stuknij touchpad. Ilustracje dotyczące używania touchpada Kliknięcie/Stuknięcie - Po ustawieniu kursora nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub lekko stuknij touchpad końcówką palca, pozostawiając palec na powierzchni touchpada, aż do zaznaczenia wybranego elementu. Wybrany element zmieni kolor. Poniżej znajdują się 2 przykłady, które dają w efekcie takie same wyniki końcowe. Dwukrotne kliknięcie/Dwukrotne stuknięcie - Są to podstawowe czynności bezpośredniego ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 41

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 41 Przeciągnięcie - Przeciągniecie oznacza przytrzymanie elementu i przesunięcie go w dowolne inne miejsce ekranu. Można także przenieść kursor nad wybrany element i kontynuując naciskanie lewym przyciskiem, przesunąć kursor do wymaganej pozycji, a następnie zwolnić przycisk. Można również stuknąć dwukrotnie element i przytrzymać przeciągając element końcówką palca. Pokazane ilustracje dają w efekcie taki sam rezultat. Przytrzymaj lewy przycisk i przesuń palcem po powierzchni touchpada. Lekko stuknij dwukrotnie touchpad, prze..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 42

42 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Stuknięcie trzema palcami - Użyj trzech palców do stuknięcia touchpada. Akcja ta uruchamia funkcję podobną do kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Uderzanie dwoma placami - Użyj dwu palców do uderzania w touchpad. Działanie to symuluje kliknięcie na rolkę przewijania myszki.

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 43

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 43 Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę nacisku. Nie ma potrzeby zbyt silnego stukania w powierzchnię touchpada. Zbyt silne stuknięcia nie poprawiają działania touchpada. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie. Dbanie o touchpad Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk. Nieprawidłowa obsługa touchpada może spowodować jego łatwe uszkodzenie. Należy stosować się do następujących zaleceń. • Touchpad nie powinien mieć kontaktu z brudem, płynami lub tłuszczem. • Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palc..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 44

44 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czytnik kart pamięci Flash Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamięci należy zakupić oddzielnie, aby można było korzystać z kart pamięci takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamięci, który może odczytywać wiele rodzajów kart pamięci flash. Wbudowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wygodny, ale także szybszy od większości innych czytników kart pamięci, ponieważ wykorzystuje on dużej przepustowości wbudowaną magistralę ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 45

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 45 Wbudowana sieć nie może być instalowana w późniejszym czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sieć może być zainstalowana jako karta rozszerzeń. Połączenia Połączenie sieciowe Podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do switcha. Przy szybkościach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel sieciowy należy stosować skrętkę kategorii 5 lub wyższej (nie w kategorii 3). Jeśli planowane jest uruchomienie interfejsu z szybkością 100/10..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 46

46 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Skrętka kablowa Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są zgodne ze złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dwóch komputerów bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model Fast- Ethernet). (Modele Gigabitowe obsługują automatyczne krosowanie, więc skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.) Przykład komputera podłączonego do huba sieci lub switcha w celu używa..

Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w - Page 47

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 47 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN, to kompaktowy, łatwy w użyciu adapter bezprzewodowej sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802.11 bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), karta sieci LAN może zapewnić szybką transmisję danych, poprzez technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) przy częstotliwościach 2,4GHz/5GHz. Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN jest wstecznie zgodna z wcześn..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 48

48 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Tryb Ad-hoc Tryb Ad-hoc umożliwia połączenie komputera z innym urządzeniem bezprzewodowym. W tym środowisku bezprzewodowym nie jest wymagany punkt dostępowy (AP). (Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne adaptery bezprzewodowej sieci LAN 802.11.) PDA Komputer typu notebook Komputer typu desktop Tryb Infrastruktura Tryb Infrastruktura umożliwia połączenie komputera i innych urządzeń bezprzewodowych w sieć bezprzewodową tworzoną przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), który zapewnia centralne połączenie ..

Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie - Page 49

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 49 Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows Podłączenie do sieci 1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli istnieje w posiadanym modelu (patrz przełączniki w części 3). 2. Naciśnij powtarzająco kombinację klawiszy [Fn] + [F2], aż do wyświetlenia ikony bezprzewodowej sieci LAN i ikony bluetooth (w wybranych modelach). Lub kliknij dwukrotnie ikonę Konsola sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i wybierz ikonę bezprzewodowa sieć LAN. 3. Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką Klik..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 50

50 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 5. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła. 6. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście. 7. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej . Po naciśnięciu <Fn> + <F2> w celu wyłączenia funkcji WLAN, pojawia się przekreślona ikona sieci bezprzewodowej .

..

Telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth - Page 51

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 51 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) Komputery z technologią Bluetooth, eliminują konieczność używania kabli do podłączania urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA. Jeśli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby można było używać Bluetooth należy podłączyć moduł Bluetooth USB lub ExpressCard. Telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 52

52 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Lub kliknij dwukrotnie ikonę Konsola sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i wybierz ikonę Bluetooth. 3. W Panelu sterowania, przejdź do Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania , a następnie kliknij Zmień ustawienia adaptera w lewym, niebieskim panelu. 4. Kliknij prawym przyciskiem Kliknij prawym przyciskiem Połączenie sieciowe Bluetooth i wybierz Widok urządzeń sieciowych Bluetooth. 5. Kliknij Kliknij Dodaj urządzenie w celu wyszukania nowych urządzeń .

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 53

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 53 6. Wybierz z listy urządzenie z Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij Dalej . 7. Wprowadź w urządzeniu kod Wprowadź w urządzeniu kod zabezpieczenia Bluetooth i uruchom parowanie. 8. Zostanie pomyślnie Zostanie pomyślnie utworzona relacja parowania. Kliknij Zamknij , aby zakończyć wykonywanie ustawienia.

..

TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych - Page 54

54 Podręcznik użytkownika komputera ASUS TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach) TPM lub Trusted Platform Module, to urządzenie zabezpieczające zlokalizowane na płycie głównej, które przechowuje wygenerowane przez komputer klucze szyfrujące. Jest to rozwiązanie sprzętowe, które pozwala uniknąć ataków hakerów, którzy chcą odszukać ukryte hasła i klucze szyfrujące w celu zdobycia ważnych danych. TPM zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa uruchamiania aplikacji i bezpieczeństwa wykonywanych połączeń. Funkcje zabezpieczenia udostępniane przez TPM są wewn..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 55

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 55 Ważne: Użyj funkcję aplikacji TPM “Przywróć” lub “Migracja”, do wykonania kopii zapasowej danych zabezpieczenia TPM. Włączanie zabezpieczenia TPM Przejdź do programu BIOS Setup (naciśnij [F2] podczas startu systemu). Wybierz dla ustawienia TPM Support (Obsługa modułu TPM) opcję [Enable] (Włącz) w ustawieniach systemu BIOS Advanced (Zaawansowane) > Trusted Computing .

..

Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM - Page 56

56 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM Po wybraniu dla ustawienia TPM State (Stan modułu TPM) opcji [Enabled] (Włączony), wyświetlona zostanie pozycja Pending TPM Operation (Oczekująca operacja modułu TPM) . Ustaw dla tej pozycji opcję [TPM Clear] (Wyczyść moduł TPM), aby usunąć wszystkie dane zabezpieczone przez moduł TPM lub opcję [None] (Brak), aby odrzucić wybór. Ważne: Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych zabezpieczonych przez TPM.

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 57

Podręcznik użytkownika komputera ASUS 57 3. Przesuń suwak w celu ustawienia progu czułości ładowania baterii, aby zatrzymać funkcję Ładowarka USB+. • Komputer notebook PC zatrzymuje ładowanie podłączonego urządzenia USB, po spadku ładowania baterii poniżej urządzenia USB, po spadku ładowania baterii poniżej ustawionego progu czułości. • Port USB z obsługą Ładowarka USB+ nie obsługuje funkcji wybudzania urządzenia USB. wybudzania urządzenia USB. • Jeśli podłączone urządzenie zostanie przegrzane, wydzielał będzie się dym lub nienormalne zapachy, urządze..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 58

58 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

..

Dodatek - Page 59

D Dodatek

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 60

D-2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS System operacyjny i oprogramowanie Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym, takim jak Microsoft Windows . Możliwość wyboru i język zależą od terytorium. Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów operacyjnych. Obsługiwane oprogramowanie Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z programem konfigu..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 61

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-3 Ustawienia systemu BIOS Boot Device (Urządzenie rozruchowe) Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako odniesienie. 1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja uruchamiania #1).

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 62

D-4 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 2. Naciśnij [Enter] i wybierz właściwe urządzenie.

..

Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia) - Page 63

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-5 Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia) Aby ustawić hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika). 2. Wpisz hasło i naciśnij [Enter]. 3. Wpisz ponownie hasło i naciśnij [Enter]. 4. Hasło zostało ustawione. Aby usunąć hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika). 2. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij [Enter]. 3. Pozostaw pust..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 64

D-6 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Save Changes (Zapisanie zmian) Aby zachować ustawienia konfiguracji, przed zakończeniem programu konfiguracji BIOS należy zapisać zmiany. Aby odtworzyć domyślne ustawienia, wybierz Restore Defaults . Następnie, aby zachować domyślne ustawienia fabryczne należy zapisać zmiany.

..

Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię - Page 65

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-7 Popularne problemy i ich rozwiązania Problem sprzętowy - dysk optyczny Napęd dysku optycznego nie może odczytywać lub zapisywać dysków. 1. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. 2. Jeśli aktualizacja BIOS nie pomaga, spróbuj użyć lepszej jakości dysków i spróbuj ponownie. 3. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Nieznany powód - niestabilność systemu Nie można wybudzić komputera z hibernacji. 1. Wyjmij zmodernizowane części (..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 66

D-8 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Problem sprzętowy - Wbudowana kamera Wbudowana kamera nie działa prawidłowo. 1. Sprawdź “Menedżer urządzeń”, aby ocenić, czy nie są tam widoczne problemy. 2. Spróbuj przeinstalować sterownik kamery sieci web w celu rozwiązania problemu. 3. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. 4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Problem sprzętowy - Bateria Konserwacja baterii. 1. Zarejestruj jednorocz..

Problem sprzętowy - Karta połączenia bezprzewodowego - Page 67

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-9 Symptomy i rozwiązania: A. Problem może dotyczyć MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy należy udać się do lokalnego punktu serwisowego. B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, spróbuj odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD. WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. C. Problem z adapterem; sprawdź połączenia przewodu zasilającego albo udaj się do lokalnego punktu serwisowego w celu wymiany. D. Problem dotyczący baterii; spr..

Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS - Page 68

D-10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem. Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS Po włączeniu zasilania komputera, wyświetlany jest komunikat o błędzie otwarcia pliku. A. W celu rozwiązania problemu, zainstaluj najnowszą wersję programu narzędziowego “Power4 Gear”. Program ten jest dostępny na stronie sieci web ASUS. Nieznany powód - Niebieski ekran z białym tekstem Po uruchomieniu s..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 69

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-11 5. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, zastosuj proces przywracania w celu przeinstalowania całego systemu. WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem. UWAGA: Aby możliwe było wykrycie sprzętu, upewnij się najpierw, że zainstalowane zostały sterowniki “Intel INF Update”..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 70

D-12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Problem z oprogramowaniem - BIOS Aktualizacja BIOS. 1. Sprawdź dokładnie model komputera i pobierz dla niego plik najnowszego systemu BIOS z witryny firmy ASUS, a następnie zapisz go na nośniku pamięci flash. 2. Podłącz nośnik pamięci flash do komputera i włącz go. 3. Użyj funkcji „Start Easy Flash” na w zakładce "Advanced" konfiguracji systemu BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami. 4. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij aktualizację (przesyłanie) systemu BIOS. 5. Po aktualizacji (fleszowaniu) BIOS nale..

Wykorzystanie opcji Partycja przywracania: - Page 71

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-13 Przywracanie ustawień komputera Wykorzystanie partycji przywracania Partycja przywracania umożliwia szybkie przywrócenie oryginalnego stanu działania oprogramowania komputera. Przed użyciem funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki PST Outlook) na nośniki danych lub na dysk sieciowy i zapisz dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe). O funkcji Partycja przywracania Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym, używane do odtwarzania systemu operacyjnego, sterownikó..

Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych - Page 72

D-14 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym. Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy nową partycję systemową, jako napęd “C”. Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym z 2 partycjami. Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy dwie nowe partycje “C” (40%) i “D” (60%). 5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania. W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci web www.asus.com. Używanie dysku Recovery DVD..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 73

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-15 Używanie dysku Recovery DVD: 1. Włóż dysk Recovery DVD do napędu optycznego. Komputer wymaga włączenia zasilania. 2. Uruchom komputer i naciśnij <Esc> podczas uruchamiania oraz wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”) naciskając kursor w dół i przycisk <Enter> w celu uruchomienia dysku Recovery DVD. 3. Wybierz OK w celu rozpoczęcia przywracania obrazu. 4. Wybierz OK , aby potwierdzić przywracanie systemu. Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego. Przed przywróceniem systemu upewnij się, ..

Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania - Page 74

D-16 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Informacja dotycząca napędu DVD-ROM Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napędem DVD-ROM. W celu przeglądania tytułów DVD, konieczne jest zainstalowanie własnej przeglądarki oprogramowania DVD. Opcjonalne oprogramowanie przeglądarki DVD można zakupić z tym komputerem. Napęd DVD-ROM umożliwia stosowanie dysków CD i DVD. Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane n..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 75

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-17 Definicje regionów Region 1 Kanada, USA, terytoria USA Region 2 Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja Region 3 Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam Region 4 Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 76

D-18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Zgodność wewnętrznego modemu Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN). Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach, certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym punkcie sieci PSTN. W przypadku ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 77

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-19 Deklaracja zgodności sieci Oświadczenie producenta dla użytkownika: “Deklaracja ta wskazuje sieci, w których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy dotyczące współdziałania. Producent może także dołączyć oświadczenie, aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci zależy od ustawień fizycznych i ustawień oprogramowania. Znajduje się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował się ze sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci.” Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETE..

W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze - Page 78

D-20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze standardem CTR21. Kraj Zastosowanie Dalsze testy Austria 1 Tak Nie Belgia Tak Nie Czechy Nie Nie dotyczy Dania 1 Tak Tak Finlandia Tak Nie Francja Tak Nie Niemcy Tak Nie Grecja Tak Nie Węgry Nie Nie dotyczy Islandia Tak Nie Irlandia Tak Nie Włochy Nadal oczekujące Nadal oczekujące Izrael Nie Nie Lichtenstein Tak Nie Luksemburg Tak Nie Holandia 1 Tak Tak Norwegia Tak Nie Polska Nie Nie dotyczy Portugalia Nie Nie dotyczy Hiszpania Nie Nie dotyczy Szwecja Tak Nie Szwajcaria Tak Nie Wielka Brytani..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 79

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-21 Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie DTMF, co może wymagać dodatkowych testów). W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID u..

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal - Page 80

D-22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: • Urządzenie to nie może powodować zakłóceń. • Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, z..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 81

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-23 (Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.) Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF) Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie U..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 82

D-24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Ostrzeżenie znaku CE Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC. Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i tele..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 83

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-25 Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen Ameryka Północna 2.412-2.462 GHz Kanał 01 do 11 Japonia 2.412-2.484 GHz Kanał 01 do 14 Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Kanał 01 do 13 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić: • 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz) • 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz Channels 10 thr..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 84

D-26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr). Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW. Zapobi..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 85

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-27 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak- to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70). Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagr..

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania - Page 86

D-28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . REACH Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/ REACH.ht..

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów - Page 87

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-29 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italia..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 88

D-30 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera Sprzedawane z tym komputerem wewnętrzne lub zewnętrzne napędy optyczne, zawierają PRODUKT LASEROWY KLASY 1. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie procedur innych, niż określone w tym podręczniku użytkownika, może spowodować narażenie na niebezpieczne działanie lasera. Nie należy demontować napędu optycznego. Ze względów bezpieczeństwa, napęd optyczny powinien być serwisowany wyłącznie przez auto..

Uwaga dotycząca produktów Macrovision - Page 89

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-31 Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań chyba , że autor..

Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z - Page 90

D-32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 91

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-33 Spanish Swedish

..

Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach - Page 92

D-34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Produkt zgodny z ENERGY STAR ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie. Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia ..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 93

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-35 Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów. Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance. htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 94

D-36 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”). ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYM..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 95

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-37 Ograniczenie odpowiedzialności W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynno..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 96

D-38 Podręcznik użytkownika komputera ASUS EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 Class B EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:20..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 97

Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-39 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU400A, BU400V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010..

Podręcznik użytkownika komputera ASUS - Page 98

D-40 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

..

Sponsored links

Latest Update