Asus P2528sa User Manual Bulgarian (4.97 MB)

P2528SA Language

Download Asus P2528sa User Manual Bulgarian (4.97 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Преработено Издание Вер.3 - Page 1

Notebook PC Електронно ръководство Преработено Издание Вер.3 Октомври 2015 BG10585

..

Информация за авторските права - Page 2

2 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Информация за авторските права Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на доку..

Глава 1: Хардуерна настройка - Page 3

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 3 Съдържание За това ръководство ............................................................................................... 7 Символи, използвани в това ръководство ....................................................... 9 Икони ................................................................................................................................. 9 Типография ..........................................................

Глава 3: Работа с Windows® 10 - Page 4

4 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Глава 3: Работа с Windows® 10 Стартиране за пръв път ........................................................................................ 40 Меню Start (Старт) .................................................................................................... 41 Зарежда се менюто Старт ......................................................................................... 42 Отваряне на програми от менюто С..

- Page 5

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 5 Глава 5: Тестове при включване на системата (POST) Тестване на системата (POST) ............................................................................. 70 Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на неизправности ............................................................................................................... 70 BIOS ......................................................

- Page 6

6 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Изискване за електрическа безопасност .......................................................... 105 Бележки относно ТВ тунери ................................................................................... 105 REACH бележки .............................................................................................................. 105 Декларация на Macrovision Corporation ...................................................

За това ръководство - Page 7

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 7 За това ръководство Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните глави: Глава 1: Хардуерна настройка Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия Notebook PC. Глава 2: Използване н..

8 - Page 8

8 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Глава 5: Тестове при включване на системата (POST) Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да промените настройките на Вашия Notebook PC. Съвети и ЧЗВ Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка за ..

Получер - Page 9

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 9 Символи, използвани в това ръководство С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва: ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача. ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение ..

Използване на Вашия Notebook PC - Page 10

10 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предпазни мерки Използване на Вашия Notebook PC Notebook PC трябва да се използва при температура на околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F). Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията. Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или др..

Грижа за Вашия Notebook PC - Page 11

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 11 Грижа за Вашия Notebook PC Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия, навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат в няколко капки топла вода. Отстранете излиш..

12 - Page 12

12 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Правилно изхвърляне на продукта НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съд..

Глава 1: - Page 13

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 13 Глава 1: Хардуерна настройка

..

Запознаване с Вашия Notebook PC - Page 14

14 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Запознаване с Вашия Notebook PC Изглед отгоре ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

..

ЗАБЕЛЕЖКА - Page 15

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 15 Камера Вградената камера дава възможност за правене на снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC. Индикатор на камерата Индикаторът на камерата показва кога вградената камера работи. Микрофон (вграден) Вграденият микрофон може да се използва за конферентен ..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 16

16 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Тъчпад Тъчпадът позволява използването на множество жестове за управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане на потребителя. Той също така симулира функциите на обикновената мишка. ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Жестове за тъчпада в това ръководс..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 17

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 17 Отдолу ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в зависимост от модела. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да б..

ВАЖНО! - Page 18

18 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Батериен модул Батерийният модул се зарежда автоматично, когато Вашият Notebook PC е свързан към източник на енергия. Когато се зареди, батерийният модул захранва Вашия Notebook PC. Пружинно заключване на батерията Пружинното заключване на батерията автоматично задържа модула на бат..

Дясна страна - Page 19

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 19 Дясна страна USB 2,0 порт USB (Универсална серийна шина) порта е съвместим с USB 2.0 или USB 1.1 устройства като например клавиатури, посочващи устройства, флаш устройства, външни твърди дискове, високоговорители, камери и принтери. Жак за слушалки/слушалки с микрофон Този порт Ви дава в..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Page 20

20 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Бутон за отваряне на оптичното устройство Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното дисково устройство. Отвор за ръчно отваряне на оптичното устройство Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на тавата, когато бутонът за отваряне не функционира. П..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Page 21

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 21 Лява страна Вход за захранване (постоянен ток) Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или да започне да пари по време на работа. Уверете се, че адаптерът не е покрит. Дръжте г..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Page 22

22 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Вентилационни отвори Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Убедете се, че вентилационните отвори не са запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен случай е възможно прегряване. HDMI ..

Изглед отпред - Page 23

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 23 Изглед отпред Четец на Flash памет Този Notebook PC има гнездо за вграден четец за карти с памет, който поддържа SD карти. Индикатори на състоянието Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC. Индикатор за захранването Индикаторът..

Цвят - Page 24

24 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Цвят Статус Непрекъснато зелено Notebook PC е включен в захранване, батерията се зарежда и зарядът й е между 95% и 100%. Непркъснато оранжево Notebook PC е включен в захранване, батерията се зарежда и зарядът й е по- малко от 95%. Мига оранжево Notebook PC работи в батериен режим, а нивото на батерия..

Глава 2: - Page 25

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 25 Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

..

Зареждане на Вашия Notebook PC. - Page 26

26 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Първи стъпки Зареждане на Вашия Notebook PC. A. Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер. B. Включете адаптера за променлив ток в 100V~240V контакт. C. Включете контектора за прав ток във входа за захранването на Notebook PC. Заредете Notebook PC за 3 часа преди да го използвате за пръв път. ЗАБЕЛЕ..

ВАЖНО! - Page 27

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 27 ВАЖНО! • Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои модели Notebook PC оже да имат няколко изходни мощности в зависиост от SKU. • Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към ..

28 - Page 28

28 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. Натиснете бутона за включване и изключване.

..

Хоризонтално плъзгане - Page 29

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 29 Движение на курсора Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху тъчпада, за да преместите курсора на екрана. Хоризонтално плъзгане Вертикално плъзгане Диагонално плъзгане Използване на тъчпада..

Жестове с един пръст - Page 30

30 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Жестове с един пръст Натискане/чешмяна, Двойно натискане / двойно почукване • Натиснете приложение, за да го изберете. • Натиснете два пъти върху приложение, за да го заредите. Плъзгане и пускане Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст без да го повди..

Жестове с два пръста - Page 31

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 31 Натискане на ляв бутон Натискане на десен бутон • Щракнете върху приложение, за да го изберете. • Щракнете два пъти върху приложение, за да го заредите. Натиснете този бутон, за да отворите менюто, показвано с десния бутон. ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия ..

Плъзгане и пускане - Page 32

32 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Намаляване Увеличаване Съберете два пръста върху тъчпада. Раздалечете два пръста върху тъчпада. Плъзгане и пускане Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. Като използвате друг пръст, плъзнете върху тъчпада, за да плъзнете елемента. Повдигнете пръста с..

Използване на клавиатурата - Page 33

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 33 Функционални клавиши Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC могат да активират следните команди: Използване на клавиатурата поставя Notebook PC в режим Sleep (Заспиване) включва или изключва режим Airplane (Самолет) ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane (Самолет) забр..

Windows® 10 клавиши - Page 34

34 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Разрешава или забранява тъчпада. Включва или изключва високоговорителя. Намалява звука на високоговорителя. Усилва звука на високоговорителя. Windows® 10 клавиши Има два специални Windows® клавиша на клавиатурата на Вашия Notebook PC, които се използват както следва: Натиснете този клав..

35 - Page 35

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 35 Клавиши за мултимедийно управление Клавишите за мултимедийно управление Ви позволяват да управлявате мултимедийни файлове като например аудио и видео, когато ги изпълнявате на Вашия Notebook PC. Натиснете в комбинацията със стрелките на Вашия Notebook PC, както е показано на илюстра..

Поставяне на оптичен диск - Page 36

36 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Използване на оптичното устройство ЗАБЕЛЕЖКА: • Действителното местоположение на бутона за електронно изваждане на тавата може да се намира на различни мества в зависимост от модела на Notebook PC. • Реалният вид на оптичното устройство на Notebook PC може да варира според модела, но ..

ВАЖНО! - Page 37

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 37 2. Внимателно издърпайте тавата навън. ВАЖНО! Внимавайте да не докоснете лещата на оптичното устройство. Уверете се, че под тавата няма обекти, които биха се заклещили. 3. Хванете диска в края, страната, на която има отпечатана информация, трябва да е отгоре. Внимателно го постев..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 38

38 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 5. Натиснете тавата внимателно, за да затворите оптичното устройство. ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е да чувате въртене и вибрации в оптичното устройство докато се четат данни. Отвор за ръчно изваждане на тавата Отворът за ръчно изваждане представлява вратичка за оптичното устройство,..

Глава 3: - Page 39

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 39 Глава 3: Работа с Windows® 10

..

Стартиране за пръв път - Page 40

40 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Стартиране за пръв път Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Windows® 10. За да стартирате Notebook PC за пръв път: 1. Натиснете бутона за включване и изкл..

Меню Start (Старт) - Page 41

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 41 Меню Start (Старт) Менюто Start (Старт) е основната врата към програмите, Windows® приложенията, папките и настройките на Notebook PC. Можете да използвате меню Старт, за да извършите тези общи дейности: • Стартирайте програми или Windows® приложения • Отворете често използвани програми или Wind..

Зарежда се менюто Старт - Page 42

42 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Зарежда се менюто Старт Поставете курсора над бутона Старт в долния ляв ъгъл на Вашия работен плот и щракнете върху него. Натиснете клавиша с логото на Windows на клавиатурата Ви. Отваряне на програми от менюто Старт Една от най-често срещаните употреби на менюто Старт е а отваря..

Windows® приложения - Page 43

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 43 Windows® приложения Тези приложения са закачени към десния екран на меню Start (Старт) и са показани като мозайка, за да има лесен достъп. ЗАБЕЛЕЖКА: Някои Windows® приложения изискват влизане във Вашия Microsoft акаунт, за да могат да се стартират напълно.

..

Работа с Windows® приложения - Page 44

44 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Работа с Windows® приложения Използвайте сензорния екран, тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook PC, за да стартирате, персонализирате или затворите своите приложения. Стартиране на Windows® елементи от менюто Start (Старт) Поставете курсора над приложението и щракнете върху него. Изп..

Откачване на приложения - Page 45

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 45 Откачване на приложения Поставете курсора над приложението и щракнете с десния бутон, след което щракнете Unpin from Start (Откачи от "Старт"). Използвайте клавишите със стрелки за навигация в приложението. Натиснете , след което изберете Unpin from Start (Откачи от "Старт"). Преоразмеряване ..

46 - Page 46

46 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Закачане на още приложения към менюто Start (Старт) От All apps (Всички приложения), поставете курсора върху приложението, което искате да добавите към менюто Start (Старт), след което натиснете Pin to Start (Закачи в "Старт"). От All apps (Всички приложения), натиснете на приложението, което искате..

Зареждане на изглед на задача - Page 47

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 47 Изглед на задача Бързо превключвайте между отворените приложения и програми с помощта на новата функция за изглед на задачите. Можете също така да използвате изгледа за превключване между работните плотове. Зареждане на изглед на задача Поставете курсора върху иконата в ле..

Функция Snap (Прилепване) - Page 48

48 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Функция Snap (Прилепване) Функцията Snap (Прилепване) показва приложения едно до друго, което Ви дава възможност да работите или да превключвате от едно приложение на друго. Снимки Можете да плъзгате и пускате приложения в тези горещи точки, за да ги прилепите на място.

..

Използване на Snap (Прилепване) - Page 49

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 49 Използване на Snap (Прилепване) 1. Заредете приложението, което искате да прилепите. 2. Плъзнете лентата на задачите на Вашето приложение и пуснете приложението до ръба на екрана, за да го прилепите. 3. Заредете друго приложение, за да повторите стъпките по-горе. 1. Заредете приложе..

Работен център - Page 50

50 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Работен център Action Center (Работен център) обединява известията от приложения и ги представя на едно място, където можете да отговорите на тях. Също така, в долната част има много полезен раздел Quick Actions (Бързи действия). Работен център Поставете курсора върху иконата в лентата на ..

Други клавишни комбинации - Page 51

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 51 Други клавишни комбинации С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища, които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в Windows® 10. \ Зарежда Start menu (Меню "Старт") Зарежда Action Center (Работен център) Стартира работния плот Зарежда File Explorer (Файлов мен..

52 - Page 52

52 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Зарежда Search (Търсене) Зарежда панела Project (Проект) Отваря прозореца Изпълни Отваря Център за улеснен достъп Отваря контекстното меню на бутона Start (Старт) Стартира иконата на лупата и увеличава екрана. Намалява екрана Отваря Настройки на разказвача

..

Свързване към безжични мрежи - Page 53

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 53 Свързване към безжични мрежи Wi-Fi Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC. ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен, за да разрешите Wi-Fi функ..

Airplane mode (Самолетен - Page 54

54 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Bluetooth Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с други устройства с разрешен Bluetooth. ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен, за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook PC. За още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в това ръково..

Action Center (Работен център) - Page 55

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 55 1. Зарежда Action Center (Работен център) от лентата на задачите. 2. Изберете иконата , за да разрешите Самолетен режим. Натиснете . Airplane mode (Режим "Самолет") Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC безопасно по време на по..

Свързване към кабелни мрежи - Page 56

56 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Свързване към кабелни мрежи Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като например локални мрежи и широколентова връзка към интернет с помощта на LAN порта на Notebook PC. ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов администратор за помощ при настройка на ..

Конфигуриране на - Page 57

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 57 Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес 7. Върнете се на прозореца Network and Sharing Center (Център за мрежи и споделяне) и изберете Set up a new connection or network (Настройка на нова връзка или мрежа) . 8. Изберете Connect to the Internet (Свързване с интернет) , след което изберете Next (Напред) . 9. Избе..

Изключване на Вашия Notebook PC - Page 58

58 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Изключване на Вашия Notebook PC Можете да изключите Вашия Notebook PC по един от следните начини: • Заредете меню Start (Старт), след което изберете > Shut down (Изключване) , за да извършите стандартно изключване. • От екрана за вход изберете > Shut down (Изключване) . • Натиснете за зареждане на Sh..

Поставяне на Notebook PC в режим на - Page 59

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 59 Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване Направете следното, за да поставите своя Notebook PC в Sleep mode (Режим на заспиване): • Заредете менюто Start (Старт), след което изберете > Sleep (Заспиване) , за да поставите своя Notebook PC в режим на заспиване. • От екрана за вход изберете > Sleep (Заспив..

60 - Page 60

60 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Глава 4: - Page 61

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 61 Глава 4: ASUS приложения

..

ASUS FingerPrint - Page 62

62 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC ASUS FingerPrint Свалете биометрични данни от отпечатък на сензора за пръстови отпечатъци на Вашия Notebook PC с помощта на приложението ASUS FingerPrint. Това приложение Ви дава възможност да използвате биометричните данни от отпечатъци за удостоверяване на достъп до системата на Notebook PC и при..

Register (Регистрация) - Page 63

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 63 2. Щракнете върху Register (Регистрация) , за да създадете нов акаунт с пръстов отпечатък. 3. Въведете паролата за потребителския си акаунт и щракнете върху ОК .

..

64 - Page 64

64 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 4. Щракнете върху на илюстрацията на пръста, който бихте искали да използвате за биометрични данни от отпечатък. 5. Плъзнете пръста два пъти върху сензора за пръстови отпечатъци, за да създадете биометрични данни от пръстовия отпечатък.

..

65 - Page 65

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 65 6. 1 и 2 стават сини, за да покажат, че пръстовия отпечатък е бил снет успешно. Щракнете върху Next (Напред) , за да продължите. 7. Създайте своята парола за зареждане в новия прозорец, която да служи за архивен достъп до биометричните данни от отпечатъка Ви.

..

Настройки на ASUS FingerPrint - Page 66

66 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 8. Щракнете върху Enable (Разреши) , за да активирате текущите си биометрични данни от отпечатък за влизане в системата. 9. Появява се прозорецът с настройките на ASUS FingerPrint. Можете да затворите този прозорец или да промените настройките на своите биометрични данни от пръстов отпеча..

Настройки на ASUS FingerPrint - Page 67

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 67 Настройки на ASUS FingerPrint Конфигурирайте настройките на клавиша за зареждане и биометричните данни от пръстов отпечатък с помощта на основни и разширени опции на настройките на ASUS FingerPrint. Достъп до настройките на ASUS FingerPrint Прозорецът с настройки на ASUS FingerPrint се появява веднага с..

Advanced (Разширени) - Page 68

68 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Advanced (Разширени) Разширените настройки на ASUS FingerPrint Ви дават възможност да зададете опции за заключване след въвеждане на грешна парола или грешен пръстов отпечатък, да архивирате и импортирате информацията за акаунта си и да изтриете записите с пръстови отпечатъци или клав..

Глава 5: - Page 69

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 69 Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)

..

Тестване на системата (POST) - Page 70

70 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Тестване на системата (POST) POST (Power-On Self Test) представлява серия от софтуерно управлявани диагностични тестове, които се изпълняват, когато включите или рестартирате Notebook PC. Софтуерът, който контролира тестовете е трайна част от архитектурата на Notebook PC. Използване на POST за достъп..

BIOS Settings (Настройки на BIOS) - Page 71

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 71 BIOS Settings (Настройки на BIOS) ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка. Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост от модела и държавата. Boot (Стартиране) Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на опциите за стартиране. Можете..

Driver Option Priorities - Page 72

72 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 2. Натиснете и изберете устройство за Boot Option #1 (Опция за зареждане #1) . →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2014 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2014 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enab..

Security (Защита) - Page 73

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 73 Security (Защита) Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската парола и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То също така Ви позволява да управлявате достъпа до твърдия диск на Вашия Notebook PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB интерфейса. ЗАБЕЛЕЖКА: • Ако инстали..

74 - Page 74

74 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Задаване на парола: 1. На екрана Security (Сигурност) , изберете Setup Administrator Password (Конфигуриране на администраторска парола) или User Password (Потребителска парола) . 2. TНапишете паролата и натиснете . 3. Напишете отново паролата и натиснете . Премахване на паролата: 1. На екрана Security (Сигурно..

I/O Interface Security - Page 75

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 75 Защита на входно-изходен интерфейс В менюто Security (Защита), можете да плучите достъп до I/O Interface Security (Защита на входно-изходен интерфейс), за да заключите някои функции на интерфейса на Вашия Notebook PC. Заключване на входно-изходния интерфейс: 1. На екрана Защита изберете Защита на в..

Защита на USB интерфейс - Page 76

76 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Защита на USB интерфейс Чрез менюто I/O Interface Security (Защита на входно-изходен интерфейс) можете да получите достъп и до USB Interface Security (Защита на USB интерфейс) и да за ключите или отключите портове и устройства. Заключване на USB интерфейса: 1. На екрана Защита , изберете Защита на входно-..

Security - Page 77

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 77 Задаване на Master Password (Основна парола) В меню Security (Защита), можете да използвате Set Master Password (Задаване на основна парола) , за да конфигурирате достъп с парола до Вашия твърд диск. Задаване на парола на твърдия диск: 1. На екрана Защита , натиснете Задай основна парола . 2. Въведете п..

Launch EFI Shell from filesystem device - Page 78

78 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Запис и изход За да запишете настройките си, изберете Save Changes and Exit (Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2014 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyrig..

Актуализиране на BIOS. - Page 79

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 79 Актуализиране на BIOS. 1. Проверете точния модел на Notebook PC, след което изтеглете последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на ASUS. 2. Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство. 3. Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC. 4. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете по..

←→]: - Page 80

80 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 6. Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и натиснете . 7. След актуализирането на BIOS, щракнете върху Exit (Изход) > Restore Defaults (Възстанови настройката по подразбиране) , за да възстановите настройката по подразбиране на системата. FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]..

Възстановяване на системата - Page 81

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 81 Възстановяване на системата Използване на опциите за възстановяване на Вашия Notebook PC Ви дава възможност да възстановите системата до първоначалното й състояние или просто да опресните настройките й, за да подобрите производителността. ВАЖНО! • Архивирайте всичките си файло..

82 - Page 82

82 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC • Go back to an earlier build (Връщане към по-ранна компилация) - Тази опция Ви позволява да се върнете към по-ранна компилация. Използвайте тази опция, ако текущата е подходяща за Вас. • Advanced startup (Разширено стартиране) - Използването на тази опция Ви дава възможност да използвате други опц..

83 - Page 83

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 83 2. В опцията Update and security (Актуализация и защита) изберете Recovery (Възстановяване) , след което изберете желаната опция за възстановяване.

..

84 - Page 84

84 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Съвети и ЧЗВ - Page 85

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 85 Съвети и ЧЗВ

..

Полезни съвети за Вашия Notebook PC - Page 86

86 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Полезни съвети за Вашия Notebook PC Ето някои полезни съвети, които можете да следвате, за да получавате максималното от Вашия Notebook PC, да поддържате системната производителност и данните си защитени: • Периодично актуализирайте Windows®, за да сте сигурни, че Вашите приложения разпол..

ЧЗВ за хардуер - Page 87

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 87 ЧЗВ за хардуер 1. Когато включа Notebook PC, на екрана се появява черна точка или понякога цветна. Какво да правя? Въпреки че тези точки се появяват на екрана, те не влияят на работата на Вашата система. Ако това продължи и следователно има ефект върху работата на системата, консултир..

88 - Page 88

88 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 4. LED индикаторът на моята батерия светва. Какъв е проблемът? • Проверете дали токовият адаптер или батерийният модул са свързани правилно. Можете също така да изключите адаптера или батерийния модул, да изчакате, след което отново да ги включите в контакта и Notebook PC. • Ако проб..

89 - Page 89

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 89 8. Моят Notebook PC не изпълнява правилно натискането на клавиши, защото моят курсор продължава да се движи. Какво да правя? Уверете се, че нищо не докосва или натиска Вашия тъчпад, докато пишете върху клавиатурата. Можете да деактивирате Вашия тъчпад като натиснете . 9. Вместо да се п..

ЧЗВ за софтуер - Page 90

90 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC ЧЗВ за софтуер 1. Когато включа моя Notebook PC, индикаторът на захранването светва, но не и индикаторът за активността на моето устройство. Системата не се зарежда. Какво мога да направя, за да поправя това? Можете да опитате с някое от следните предположения: • Изключете принудите..

91 - Page 91

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 91 4. Моят Notebook PC не се стартира. Как мога да поправя това? Можете да опитате с някое от следните предположения: • Отстранете всички свързани към Вашия Notebook PC устройства, след което рестартирайте системата. • Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния сервизен център н..

92 - Page 92

92 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Приложения - Page 93

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 93 Приложения

..

Информация за регионите - Page 94

94 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и създавате свои собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите допълнителен софтуер за гледане на DVD дискове, за да гледате DVD заглавия. ЗАБЕЛЕЖКА: Само определени модели имат DVD-ROM устройство. Информация за регионите Възпроизв..

Дефиниране на региони - Page 95

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 95 Дефиниране на региони Регион 1 Канада, САЩ и територии на САЩ Регион 2 Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива, Унгария, Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна Африка, Испания, ..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 96

96 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Съвместимост на вътрешния модем Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония), FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR21. Вътрешният модем е одобрен в съответствие с Решение 98/482/ЕО на Съвета относно единното паневропейско свързване към обществените комутируеми телефонни ..

Общ преглед - Page 97

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 97 Общ преглед На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до CTR 21 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът CTR 21 е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно тонално номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към обществените комути..

Великобритания - Page 98

98 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21 стандарта в момента. Държава Приложим Допълнително изпитване Австрия 1 Да Не Белгия Да Не Чехия Не Не е приложимо Дания 1 Да Да Финландия Да Не Франция Да Не Германия Да Не Гърция Да Не Унгария Не Не е приложимо Исландия Да Не Ир..

99 - Page 99

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 99 Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без гаранции. За актуалните версии на таблицата посетете http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html 1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването използва пулсово избиране (възможно е производителите да посочат в ръководствот..

Предупреждение на ФКК относно - Page 100

100 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC • Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът. • Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Необходимо е използването на за защитен захранващ кабел, за да..

101 - Page 101

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 101 Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и телекомуникационно терминално оборудване Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни съобразно директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване: • Основни изисквания упоменати в [Чл..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 102

102 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Ограничени безжични честотни ленти във Франция Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е: • 10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz) • 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz ЗАБЕЛЕЖКА: ..

ЗАБЕЛЕЖКА: - Page 103

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 103 Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–2483.5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orn..

104 - Page 104

104 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предупреждения на UL за безопасност Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са далекосъобщителни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез електричество в далекосъобщителна мрежа с работно напрежение спрямо земята, което не надвишава максимум от 200V, 300V вариации н..

105 - Page 105

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 105 Изискване за електрическа безопасност С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 или H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Бележки относно ТВ тунери Бележка до техника, инсталиращ CATV системата - Кабелната ра..

(Japanese) - Page 106

106 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за литиево-йонни батерии) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di..

107 - Page 107

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 107 Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства Информация за безопасност при работа с лазер ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите излагане на лазера на оптичното устройство, не се опитвайте да демонтирате или поправяте оптичното устройство сами. За Ваша безоп..

108 - Page 108

108 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) Danish Dutch English Finnish French

..

109 - Page 109

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 109 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Продукт, съвместим с ENERGY STAR - Page 110

110 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC Продукт, съвместим с ENERGY STAR ENERGY STAR е програма на Агенцията за защита на околната среда на САЩ и на Министерството на енергетиката на САЩ, с която те ни помагат да спестяваме пари и да предпазваме околната среда чрез енергийноефективни продукти и практики. Всички продукти на ASU..

111 - Page 111

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 111 ASUS рециклиране / Обратно приемане Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на решения на Вас, за да можете да рециклирате наш..

P552S, PE552S, PX552S, PRO552S, P2520S, P2528S - Page 112

112 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : P552S, PE552S, PX552S, PRO552S, P2520S, P2528S P552L, PE552L, PX552L, PRO552L, P2520L, P2528L conform with the essential requirements of the following directives:..

EC Declaration of Conformity - Page 113

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC 113 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : P452L,PE452L,PX452L,P2420L,P2428L,PRO452L, P452S,PE452S,PX452S,P2420S,P2428S,PRO452S conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108..

114 - Page 114

114 Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

..

Sponsored links

Latest Update