Asus N76vj User Manual Estonian (7.61 MB)

N76VJ Language

Download Asus N76vj User Manual Estonian (7.61 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Veebruar 2012 - Page 1

Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE6954

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 2

± Notebook PC kasutusjuhend Sisukord 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist ....................................................................... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta .................................................................. 6 Ettevaatusabinõud ............................................................................................ 7 Sülearvuti ettevalmistamine ........................................................................ 11 2. Osade tundmine Pealmine külg ................................................................................

Notebook PC kasutusjuhend - Page 3

Notebook PC kasutusjuhend ² Kiirklahvi kasutamine ...................................................................................... 46 Kiirklahvi esmakordne kasutamine .......................................................... 46 4. Sülearvuti kasutamine Osutusseadis ...................................................................................................... 52 Puuteplaadi kasutamine .............................................................................. 53 Puuteplaadi kasutamise illustratsioonid ................................................ 54 Puuteplaadi hooldus..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 4

³ Notebook PC kasutusjuhend FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ....................... L-27 Declaration of Conformity(R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ) ................ L-27 CE märgis ....................................................................................................... L-28 IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks ............................... L-28 Traadita töökanal erinevatele domeenidele ..................................... L-29 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ......................... L-29 UL ohutusteave ................................

Sülearvuti tutvustus - Page 5

1 Sülearvuti tutvustus

..

Käesolevast kasutusjuhendist - Page 6

´ Notebook PC kasutusjuhend Käesolevast kasutusjuhendist Te loete sülearvuti kasutusjuhendit. Käesolev kasutusjuhend annab teavet sülearvuti erinevate komponentide kohta ja selgitab, kuidas neid kasutada. Kasutusjuhendi peamisteks osadeks on järgmised jaotised: 1. Sülearvuti tutvustus Tutvustab sülearvutit ja käesolevat kasutusjuhendit. 2. Osade tundmine Annab teavet sülearvuti osade kohta. 3. Alustamine Annab teavet sülearvutiga töö alustamise kohta. 4. Sülearvuti kasutamine Annab teavet sülearvuti komponentide kasutamise kohta. 5. Lisa Tutvustab lisavarustust ja annab täie..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 7

Notebook PC kasutusjuhend µ Ettevaatusabinõud Järgmised ettevaatusabinõud pikendavad sülearvuti eluiga. Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja juhiseid. Kui kasutusjuhendis pole teisiti märgitud, laske kõik parandustööd teha kvalifitseeritud isikutel. Ohutusnõuded akule: ÄRGE visake akut tulle. ÄRGE lühistage aku kontakte. ÄRGE võtke akut koost lahti. ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mõnel kehaosal – kuumaga kokkupuude võib tekitada ebamugavust või vigastusi. ÄRGE hoidke sülearvutit määrdunud ega tolmustel pindadel. ÄRGE kasutage seadet gaasilekke ajal. ÄRGE ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 8

¶ Notebook PC kasutusjuhend OHUTU TEMPERATUUR: Seda sülearvutit võib kasutada ümbritseva temperatuuri vahemikus 5°C (41°F) kuni 35°C (95°F). ÄRGE kandke SISSE lülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis vähendavad õhuringlust, näiteks kandekotiga. ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka vis..

ühendage konnektorite kahjustamise vältimiseks kõik - Page 9

Notebook PC kasutusjuhend · Helirõhuga seotud hoiatus Ülemäärane kõrvaklappide või kuularite helirõhk võib kahjustada kuulmist või põhjustada kuulmiskadu. Helitugevuse ja ekvalaiseri liugurid peavad olema keskmises asendis, et vältida kõrvaklappide või kuularite väljundpinge ja seeläbi ka helirõhu taseme suurenemist. Alalisvoolu ventilaatoriga seotud hoiatus Arvestage palun, et alalisvoolu ventilaator on ohtlik liikuv osa; hoidke end eemal pöörlevatest ventilaatorilabadest. Adapteri andmed Sisendpinge: 100-240VAC Sisendsagedus: 50-60Hz Nominaalne väljundvool: 4,74A(90W);..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 10

10 Notebook PC kasutusjuhend Katke sülearvuti kinni Ostke arvutikott, et kaitsta sülearvutit mustuse, vee, löökide ja kriimustuste eest. Akude laadimine Kui plaanite akutoidet kasutada, laadige kindlasti akuplokk ja täiendavad akuplokid enne pikematele reisidele minekut. Pidage meeles, et toiteadapter laadib akut seni, kuni see on ühendatud arvutiga ja lülitatud toiteallikasse. Pange tähele, et aku laadimine võtab rohkem aega, kui sülearvutit samaaegselt kasutatakse. Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks Kui soovite oma sülearvutit lennukis kasutada, võtke ühendust lennufir..

Need on vaid lühijuhised sülearvuti kasutamiseks. - Page 11

Notebook PC kasutusjuhend 11 Sülearvuti ettevalmistamine Need on vaid lühijuhised sülearvuti kasutamiseks. Paigaldage aku Ühendage toiteadapter 2 1

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 12

1± Notebook PC kasutusjuhend Avage ekraanipaneel 1. Tõstke ettevaatlikult ekraanipaneel üles, kasutades pöialt. 2. Kallutage ekraanipaneeli aeglaselt ette- või tahapoole, et leida sobiv vaatenurk. Lülitage sülearvuti SISSE 1. Vajutage LCD ekraanipaneeli all asuvat nuppu ja vabastage see. 2. Kasutage klahve [Fn]+[F5] või [Fn]+[F6], et reguleerida LCD ekraani heledust.

..

Osade tundmine - Page 13

2 Osade tundmine

..

Klaviatuur erineb riigiti. - Page 14

1³ Notebook PC kasutusjuhend Pealmine külg Klaviatuur erineb riigiti. 1 2 4 6 7 8 5 3 9

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 15

Notebook PC kasutusjuhend 15 Mikrofon (sisse ehitatud) Sisse ehitatud mono-mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks. Kaamera Sisseehitatud kaamera võimaldab teha pilte või salvestada videot. Seadet saab kasutada videokonverentsideks ja teisteks interaktiivseteks rakendusteks. Kaamera indikaator Kaamera indikator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel. Ekraanipaneel Ekraanipaneel toimib sarnaselt lauaarvuti monitorile. Sülearvuti kasutab aktiivmaatriks TFT LCD-d, pakkudes lauaarvutite monitoride kvaliteedile vastavat..

Olekuindikaatorid näitavad riistvara/tarkvara erinevaid - Page 16

1´ Notebook PC kasutusjuhend Klaviatuur Klaviatuur on mugavate täissuuruses klahvidega (mida saab vajutada teatud sügavuseni) ja toetamisalaga mõlema käe jaoks. Kaks Windowsi funktsiooniklahvi tagavad hõlpsa navigeerimise Windowsi operatsioonisüsteemis. Puuteplaat ja nupud Puuteplaat ja selle nupud koosnevad osutusseadisest, mis funktsioneerib samal viisil kui lauaarvuti hiir. Pärast seadmega kaasnenud puutepaneeli utiliidi häälestamist saab kasutada tarkvara juhitud kerimisfunktsiooni, mis tagab hõlpsa navigeerimise Windowsis või veebis. Olekuindikaatorid (ees) Olekuindikaatori..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 17

Notebook PC kasutusjuhend 1µ Põhi Sõltuvalt mudelist või põhja välimus varieeruda. Aku suurus võib olla mudeliti erinev. HOIATUS! Sülearvuti põhi võib minna väga kuumaks. Sülearvutit kasutades olge ettevaatlik, kui see töötab või on hiljuti töötanud. Laadimise või töö ajal on kõrge temperatuur normaalne. ÄRGE KASUTAGE SEADET PEHMETEL PINDADEL, NAGU VOODID VÕI SOHVAD, ET VÄLTIDA VENTILATSIOONIAVADE BLOKEERIMIST. ET VÄLTIDA KUUMENEMISEST TINGITUD VIGASTUSI, ÄRGE ASETAGE SÜLEARVUTIT ENDALE SÜLLE EGA MUUDELE KEHAOSADELE. 2 1 4 4 3

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 18

1¶ Notebook PC kasutusjuhend 1 Aku Ühendades sülearvuti vahelduvvoolu toiteallikaga, hakkab aku automaatselt laadima ning tagab sülearvutile toite ka siis, kui vahelduvvoolu toide puudub. See võimaldab arvutiga ringi liikuda. Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja jõudluse näitajatest. Akut ei saa lahti võtta ning see tuleb osta ühe komponendina. Aku vedrulukk Aku kinitamiseks kasutatakse vedrulukku. Kui aku on sisestatud, siis see lukustub automaatselt. Akut eemaldades peab vedrulukk jääma lukustamata asendisse. Operatiivmälu (RAM) kamber Mälu kamber pakub laiendusvõi..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 19

Notebook PC kasutusjuhend 1· Osade tundmine Kõrvaklappide väljundi pistik Stereokuularite pistikut (1/8 tolli) kasutatakse sülearvuti audio väljundsignaali ühendamiseks võimendatud kõlaritega või kuularitega. Selle pistiku kasutamine keelab automaatselt sisseehitatud kõlarid. SPDIF väljundpistik See pistik tagab ühenduse SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) ühilduvate seadmetega digitaalse audioväljundi jaoks. Kasutage seda funktsiooni, et muuta Notebook PC koduseks hi-fi meelelahutussüsteemiks. Mikrofoni sisendpistik Monomikrofoni pistikut (1/8 tolli) võib kasutada väli..

ÄRGE ÜHENDAGE sellesse minipessa muid seadmeid. - Page 20

±0 Notebook PC kasutusjuhend Optiline ajam Sülearvuti erinevaid mudelid on erinevate optiliste ajamitega. Võimalik, et sülearvuti optiline ajam toetab laserplaate (CD) ja/või digitaalvideo plaate (DVD) ning salvestamist (R) või ülekirjutamist (RW). Uurige iga mudeli spetsifikatsioone eraldi. Optilise seadme elektrooniline väljastus Optiline seade on varustatud elektroonilise väljastusnupuga salve avamiseks. Saate väljastada optilise seadme salve mistahes tarkvaramängija kaudu või paremklõpsates optilist seadet Windowsi kaustas “Computer” ja valides käsu Eject (Väljasta)...

Notebook PC kasutusjuhend - Page 21

Notebook PC kasutusjuhend ±1 Vasak külg Toitepistik (alalisvool) Selle pistiku kasutamisel konverteerib kaasasolev toiteadapter vahelduvvoolu alalisvooluks. Selle pistiku kaudu saab sülearvuti toidet ja laadib sisemist akut. Et vältida sülearvuti ja aku kahjustamist, kasutage alati seadmega kaasnenud toiteadapterit. ETTEVAATUST:KASUTAMISEL VÕIB KUUMENEDA. ÄRGE KATKE ADAPTERIT KINNI NING HOIDKE SEE OMA KEHAST EEMAL. Ekraani (monitori) väljund 15-pin D-sub monitori port toetab standardset VGA- ühilduvat seadet, nagu monitor või projektor, et võimaldada vaatamist suuremal välisekra..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 22

±± Notebook PC kasutusjuhend HDMI HDMI port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on tihendamata täisdigitaalme audio/video liides mistahes audio/video allika vahel nagu nt digiboks, DVD-mängija ja audio/video vastuvõtja ning audio ja/või video monitor nagu näiteks digitaaltelevisioon (DTV). Toetab standardset, täiustatud või kõrge lahendusega videoformaati ja mitmekanalilist digitaalaudiot ühes kaablis. See edastab kõiki ATSC HDTV standardeid ja toetab 8 kanaliga digitaalaudiot, kusjuures ribalaiust jääb veel üle tulevaste täienduste ja nõuete toetamiseks. USB port ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 23

Notebook PC kasutusjuhend ±² Tagakülg 1 Aku Ühendades sülearvuti vahelduvvoolu toiteallikaga, hakkab aku automaatselt laadima ning tagab sülearvutile toite ka siis, kui vahelduvvoolu toide puudub. See võimaldab arvutiga ringi liikuda. Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja jõudluse näitajatest. Akut ei saa lahti võtta ning see tuleb osta ühe komponendina. Esikülg Olekuindikaatorid (Esiosa) Olekuindikaatorid näitavad riistvara/tarkvara erinevaid olekuid. Välkmälu pesa Tavaliselt tuleb väline mälukaardi lugeja osta eraldi, et lugeda mälukaarte sellistelt seadmetelt n..

Bassikõlari ühendamine (teatud mudelitel) - Page 24

±³ Notebook PC kasutusjuhend Bassikõlari ühendamine (teatud mudelitel) Arvuti komplektis olev bassikõlar on väikesemõõduline ja lihtsalt kasutatav. Piisab vaid bassikõlari ühendamisest arvuti minipessa ja te saate nautida multimeediumi rakenduste kasutamisel hämmastavat bassiheli. ÄRGE kasutage bassikõlari minipessa ühendamisel jõudu ega pange pessa muud pistikut kui näidatud kasutusjuhendis. Muidu võite vigastada bassikõlarit või helipistiku minipesa.

..

Alustamine - Page 25

3 Alustamine

..

Vahelduvvoolu toite kasutamine - Page 26

±´ Notebook PC kasutusjuhend Toitesüsteem Vahelduvvoolu toite kasutamine Sülearvuti toitesüsteem koosneb kahest osast – toiteadapterist ja akutoitesüsteemist. Toiteadapter konverteerib seinakontakti vahelduvvoolu sülearvuti jaoks vajalikuks alalisvooluks. Teie sülearvuti on varustatud universaalse vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteriga. See tähendab, et saate ühendada toitejuhtme mistahes 100V-120V või 220V-240V seinakontaktiga ilma lüliti sätteid muutmata või pingemuundureid kasutamata. On võimalik, et adapteri ja olemasoleva standardse USA vahelduvvoolu toitekaaabli ühenda..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 27

Notebook PC kasutusjuhend ±µ OLULINE! Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage sülearvuti toiteks muud adapterit ega kasutage sülearvuti adapterit muude elektriseadmete toiteks. Kui vahelduvvoolu-alalisvoolu adapterist tuleb suitsu, põlemislõhna või see on kuum, pöörduge teenindusse. Kui kahtlustate, et vahelduvvoolu- alalisvoolu adapter on vigane, pöörduge teenindusse. Vigase vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteri kasutamine võib kahjustada nii akuplokki(-plokke) kui ka sülearvutit. Võimalik, et käesoleva sülearvutiga kaasneb adapter kahe- või kolmeharulise pistiku jaoks, sõlt..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 28

±¶ Notebook PC kasutusjuhend OLULINE! Ärge kunagi eemaldage akut siis, kui sülearvuti on SISSE lülitatud, kuna see võib kaasa tuua andmete kaotsimineku. Akuploki paigaldamiseks: Akutoite kasutamine Sülearvuti on mõeldud tööks eemaldatava akuplokiga. Akuplokk koosneb mitmest kokkupandud akuelemendi komplektist. Korralikult laetud aku toimib mitu tundi ja tööaega saab veelgi pikendada, kasutades toitehalduse funktsioone BIOS häälestusutiliidis. Täiendavad akuplokid on valikulised ning neid saab osta eraldi sülearvuti edasimüüjalt. Akuploki paigaldamine ja eemaldamine On või..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 29

Notebook PC kasutusjuhend ±· OLULINE! Kasutage antud mudeliga ainult sülearvutiga kaasnevaid või tootja või edasimüüja poolt heaks kiidetud akusid ja toiteadaptereid, kuna vastasel juhul võite sülearvutit kahjustada. Akuploki eemaldamine: HOIATUS! Ohutuskaalutlustel ÄRGE visake akut tulle, ÄRGE lühistage kontakte, ÄRGE võtke akut koost lahti. Kui akuplokil esineb talitlushäireid või see saab löögist tingitud kahjustusi, siis lülitage sülearvuti välja ning võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Aku eest hoolitsemine Sülearvuti akuplokil, nagu kõigil taaslaetavate..

Sülearvuti sisselülitamine - Page 30

²0 Notebook PC kasutusjuhend OLULINE! Kõvakettaajami kaitsmiseks oodake alati vähemalt 5 sekundit, kui olete sülearvuti VÄLJA lülitanud, enne kui selle taas SISSE lülitate. HOIATUS! ÄRGE kandke SISSE lülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis vähendavad õhuringlust, näiteks kandekotiga. Enne alglaadimist ekraanipaneel vilgub, kui toide on SEES. See on osaks sülearvuti rutiinsest testist ja ei viita ekraaniga seotud probleemile. Sülearvuti sisselülitamine Sülearvuti sisselülitamisel ilmub ekraanile teade Power-ON (Toide sees). Vajadusel võite heledust kiirklah..

Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting - Page 31

Notebook PC kasutusjuhend ²1 OLULINE! Kui hoiatused ilmuvad alglaadimise ajal ka pärast kettakontrolli tarkvarautiliidi kasutamist, peaksite sülearvutiga teenindusse pöörduma. Jätkuv kasutamine võib tuua kaasa andmete kaotsimineku. Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) Tehnoloogia S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollib POST-i ajal kõvakettaajamit ja annab hoiatusteate, kui kõvaketas vajab hooldust. Kui alglaadimise ajal ilmub kriitiline kõvakettaajami hoiatus, kopeerige koheselt kõik andmed ja käivitage Windowsi kettakontrolli..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 32

²± Notebook PC kasutusjuhend Sind hoiatatakse, kui aku laetuse tase on madal. Kui te neid hoiatusi jätkuvalt ignoreerite, lülitub sülearvuti viimaks seiskamisrežiimi (vaikimisi kasutab Windows funktsiooni STR). Siintoodud ekraanipildid on vaid näited ega pruugi täpselt peegeldada seda, mida näete oma süsteemis. Aku laetuse kontrollimine Akusüsteem kasutab Windowsi keskkonnas Smart Battery standardit, mis võimaldab akul täpselt teatada järelejäänud kasutusaja. Täielikult laetud aku tagab sülearvutile toite mõneks tunniks. Kuid tegelik aeg sõltub energiasäästufunktsiooni..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 33

Notebook PC kasutusjuhend ²² HOIATUS! ÄRGE hoidke akut laadimata. Aku tühjeneb aja jooksul. Kui te ei kasuta akut, siis tuleb seda laadida iga kolme kuu järel, et pikendada selle taastumisvõimet, vastasel juhul on võimalik, et seda ei saa enam laadida. Aku laadimine peatub, kui temperatuur on liiga kõrge või kui aku pinge on liiga suur. Aku laadimine Sülearvuti kasutamiseks toiteadapterita peab selle aku olema laetud. Aku laadimine algab kohe, kui sülearvuti ühendatakse välise toiteallikaga, kasutades toiteadapterit. Enne aku esmakordset kasutamist laadige see täielikult. Uus ..

Taaskäivitamine või rebuutimine - Page 34

²³ Notebook PC kasutusjuhend OLULINE! Kõvakettaseadme kaitsmiseks oodake alati vähemalt 5 sekundit, kui olete sülearvuti VÄLJA lülitanud, enne kui selle taas SISSE lülitate. Toite valikud Toitelülitist toimub sülearvuti SISSE ja VÄLJA lülitamine või sülearvuti viimine uinaku- või talveune režiimi. Toitelüliti tööviisi kohandamiseks valige Windows'is Control Panel (Juhtpaneel) > Power Options (Toitehalduse valikud). Teiste valikute jaoks nagu Switch User (Vaheta kasutajat), Restart, Sleep (Uinak) või Shut Down (Sule) klõpsake noolt lukuikooni kõrval. Taaskäivitamine..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 35

Notebook PC kasutusjuhend ²5 Hädaväljalülitus Kui operatsioonisüsteemi ei saa korralikult VÄLJA lülitada või taaskäivitada, on sülearvutil väljalülitamiseks ja taaskäivitamiseks täiendavaid võimalusi: • Hoidke toitenuppu vähe- malt 4 sekundit allavajutatuna. OLULINE! ÄRGE kasutage hädaväljalülitust, kui andmeid kirjutatakse või loetakse; see võib põhjustada andmete kaotsiminekut või hävimist.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 36

²´ Notebook PC kasutusjuhend Uinak ja talveuni Toitehalduse sätetele ligipääsuks valige Windows > Control Panel (Juhtpaneel) > Power Options (Toitehalduse valikud) . Kaustas Power Options (Toitehalduse valikud) saate määratleda valikud “Sleep/Hibernate” (Uinak/Talveuni) või “Shut Down” (Sulgemine) ekraanikuva sulgemiseks või sülearvuti väljalülitamiseks. Režiimid “Sleep” (Uinak) ja “Hibernate” (Talveuni) säästavad energiat, kui sülearvutit ei kasutata, lülitades teatud komponendid VÄLJA. Te saate jätkata poolelijäänud tööd (alla keritud dokument ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 37

Notebook PC kasutusjuhend ²µ Uinakurežiim Sleep (Uinak) on samaväärne funktsiooniga Suspend-to-RAM (Muutmälusse peatamine) (STR). See funktsioon säilitab praegused andmed ja oleku RAM-is, samal ajal kui mitmed komponendid on VÄLJA lülitatud. Kuna RAM on volatiilne, vajab see toidet andmete hoidmiseks (värskendamiseks). Klõpsake nuppu Windows ja noolenuppu lukuikooni kõrval, et see valik kuvada. Saate kasutada ka klaviatuuri otseteed [ Fn F1 ] selle režiimi aktiveerimiseks. Tagasi pöördumiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud [Fn]. (MÄRKUS: Toite indikaator vilgub sel..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 38

²¶ Notebook PC kasutusjuhend Soojusoleku juhtimine Sülearvuti soojusoleku juhtimiseks on kolm toitehalduse meetodit. Neid ei saa kasutaja konfigureerida ja neid tuleks teada juhuks, kui sülearvuti nendesse olekutesse siseneb. Järgnevad temperatuurid märgivad korpuse (mitte CPU) temperatuuri. • Ventilaator lülitub SISSE, et tagada aktiivne jahutamine, kui temperatuur tõuseb turvalise ülempiirini. • CPU vähendab kiirust, et tagada aktiivne jahutamine, kui temperatuur ületab turvalise ülempiiri. • Süsteem sulgub ülekuumenemise vältimiseks, kui temperatuur ületab maksimaa..

Lülitab ekraanipaneeli SISSE ja VÄLJA. - Page 39

Notebook PC kasutusjuhend ²· Kiirklahvide asukohad funktsiooniklahvidel võivad mudelist sõltuvalt erineda, ent funktsioonid on samad. Järgige funktsiooniklahvide asemel neid ikoone. “Zz” ikoon (F1): Lülitab sülearvuti seiskamisrežiimi (Save- to-RAM (Salvesta-RAM-ile) või Save-to-Disk(Salvesta kettale), olenevalt uinakunupu seadetest toitehalduse häälestusutiliidis). Raadiomast (F2): Ainult juhtmeta mudelid: lülitab sisemise traadita LAN-i või Bluetoothi SISSE või VÄLJA (teatud mudelitel), kuvades OSD menüü. Traadita ühenduse indikaator helendab, kui see on lubatud. Tra..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 40

³0 Notebook PC kasutusjuhend Läbikriipsutatud puuteplaat (F9) (teatud mudelitel): Ümberlülitus sisseehitatud puuteplaadi režiimide LOCKED (keelatud) ja UNLOCKED (vabastatud) vahel. Puuteplaadi lukustamine hoiab ära kursori tahtmatu liigutamise tippimisel ja on väga otstarbekas välise osutusseadise nagu nt hiire kasutamisel. MÄRKUS: Teatud mudelitel on puuteplaadi nuppude vahel indikaator, mis helendab, kui puuteplaat on režiimis UNLOCKED (vabastatud) ja on välja lülitunud, kui puuteplaat on režiimis LOCKED (keelatud). Läbikriipsutatud kõlari ikoonid (F10): lülitab kõlarid S..

Microsoft Windowsi klahvid - Page 41

Notebook PC kasutusjuhend ³1 Microsoft Windowsi klahvid Allpool on kirjeldatud kahte Windowsi eriklahvi klaviatuuril. Windowsi logoga klahv aktiveerib menüü Start, mis asub Windowsi töölaua alumises vasakpoolses osas. Teine klahv, mis näeb välja nagu Windowsi menüü väikse kursoriga, aktiveerib atribuutide menüü ja on samavääärne paremklõpsuga Windowsi objektil. Laiendatud klaviatuur (teatud mudelitel) Laiendatud klaviatuur on saadaval teatud mudelitel. Laiendatud klaviatuuril on käepärane numbriklahvistik numbrite lihtsaks sisestamiseks. Kasutage funktsiooni [Num Lk / Scr ..

Multimeediaklahvid (teatud mudelitel) - Page 42

³± Notebook PC kasutusjuhend Multimeediaklahvid (teatud mudelitel) Multimeediaklahvid võimaldavad multimeediarakenduse hõlpsat juhtimist. Sülearvuti multimeediaklahvidel on järgmised funktsioonid. Kasutage klahvi [Fn] koos nooleklahvidega, et juhtida CD funktsioone. Võimalik, et mõned juhtklahvide funktsioonid on sülearvuti mudeliti erinevad. Esitus/Paus ( ↓ ) Alustab või peatab meediafaili taasesituse. Peata ( ↑ ) Peatab meediafaili taasesituse. Tagasi ( ← ) Läheb meediafaili taasesitusel tagasi eelmisele muusikapalale/filmifailile. Edasi ( → ) Läheb meediafaili taases..

Lülitid ja olekuindikaatorid - Page 43

Notebook PC kasutusjuhend ³² Lülitid ja olekuindikaatorid Lülitid Toitelüliti Toitelülitist toimub sülearvuti SISSE ja VÄLJA lülitamine või sülearvuti viimine uinaku- või talveune režiimi. Toitelüliti tööviisi kohandamiseks valige Windows'is Control Panel (Juhtpaneel) > Power Options (Toitehalduse valikud).

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 44

³³ Notebook PC kasutusjuhend Oleku indikaatorid Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on SISSE lülitatud, ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on Suspend-to-RAM (Uinaku-) režiimis. See indikaator on VÄLJAS, kui sülearvuti on VÄLJA lülitatud või Suspend-to-Disk (Talveune-) režiimis. Aku laetuse indikaator(kahevärviline indikaator) Aku laetuse kahevärviline indikaator näitab aku laadimisolekut järgmiselt: Roheline, SISSE : Aku laetuse tase on 95% kuni 100% (vahelduvvoolutoide). Oranž, SISSE : Aku laetuse tase alla 95% (vahelduvvoolutoide). Oranž vilkuv : A..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 45

Notebook PC kasutusjuhend ³5 Ajami oleku indikaator Näitab, et sülearvuti kasutab ühte või mitut salvestusseadet nagu nt kõvaketast. Indikaatortuli vilgub vastavalt kasutamise ajale. Bluetooth / Traadita ühenduse indikaator Kehtib vaid sisseehitatud Bluetoothiga (BT) ja traadita LAN-iga mudelitele. Indikaator süttib, osutades sellele, et Notebook PC’ sisseehitatud Bluetooth (BT) funktsioon on aktiveeritud. Kui sisseehitatud traadita LAN on lubatud, siis ka see indikaator helendab. (Kasutada tuleb Windowsi tarkvara sätteid.)

..

Kiirklahvi esmakordseks kasutamiseks: - Page 46

³´ Notebook PC kasutusjuhend Kiirklahvi kasutamine Vajutage lihtsalt kiirklahvi (Instant Key), et kiirklahvi eelseatud funktsiooni kohe aktiveerida. Te saate konfigureerida ühe kiirklahvi funktsiooni korraga. Kiirklahvi esmakordne kasutamine Kui te vajutate kiirklahvi esmakordselt, siis ilmub tervitusekraan, et aidata teil kiirklahvi funktsioone konfigureerida. Kiirklahvi esmakordseks kasutamiseks: 1. Vajutage toitenupu vastasküljel asuvat kiirklahvi.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 47

Notebook PC kasutusjuhend ³µ 3. Klõpsake häälestusekraanil mis tahes ikooni, konfigureerige säte ja seejärel klõpsake käsku Rakenda . Klõpsake nooli, et sirvida kiirklahvi funktsioone, mida te saate konfigureerida. 2. Tervitusekraanil klõpsake ikooni Häälestus , et käivitada häälestusekraan.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 48

³¶ Notebook PC kasutusjuhend Te saate konfigureerida järgmised kiirklahvi funktsioonid: Funktsioon Kirjeldus Helitugevuse ühtlane muutmine Suurendab/vähendab helitugevust või lülitub režiimi Mute (Heli väljas). Vahetu app Käivitab kiiresti teie sageli kasutatavad rakendused või office-failid. Vahetu veeb Käivitab kiiresti teie lemmikveebisaidi. Suurepärane valmiskombinatsioon Võimaldab valida kuue värvilise kuva seast sobiva valmiskombinatsiooni. Video Magic Käivitab kiiresti rakenduse Video Magic video taasesituseks, redigeerimiseks ja vormingu teisendamiseks. Mahalugemise..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 49

Notebook PC kasutusjuhend ³· Kiirklahvi uuesti konfigureerimiseks vajutage ja hoidke kiirklahvi ligikaudu kolm sekundit, et käivitada kiirklahvi häälestusekraan. Funktsioon Kirjeldus Väljundkuva selektor Lülitub kiirelt ümber notebook-arvuti, välise monitori ja duplikaatmonitori vahel. See funktsioon matkib klahvikombinatsiooni < Fn > + < F8 >, mida kasutatakse funktsiooniklahvina Ümberlülitus Touchpad LCD/Monitor) Traadita ühenduvus Võimaldab lubada või keelata funktsioonid Wi-Fi ja Bluetooth. See funktsioon matkib klahvikombinatsiooni < Fn > + < F2 >..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 50

50 Notebook PC kasutusjuhend

..

Sülearvuti kasutamine - Page 51

4 Sülearvuti kasutamine

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 52

5± Notebook PC kasutusjuhend Kasutage puuteplaadi AINULT oma sõrme abil. Vastasel juhul võite kahjustada puuteplaadi pinda. Osutusseadis Notebook-arvutiga integreeritud puuteplaadi osutusseadis on survetundlik ja ei sisalda liikuvaid osi. Seadmedraiver on mõne rakendustarkvaraga töötamiseks siiski vajalik. Vasakklõpsu nupp (tsoon punktiirjoone sees) Paremklõpsu nupp (tsoon väljaspool punktiirjoont)

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 53

Notebook PC kasutusjuhend 5² Puuteplaadi kasutamine Puuteplaat on interaktiivne osutusseadis, mis simuleerib tavalise hiire funktsioone. See võimaldab kasutada ühe või mitme sõrme liigutusi, et liigutada kursorit üksuste klõpsamiseks, piltide pööramiseks ja suumimiseks nagu ka akende kerimiseks (svaipimiseks) ja nende vahel ümber lülitumiseks. Kursori liigutamine Te saate koputada või klõpsata mis tahes kohta puuteplaadil, et aktiveerida selle kursor ja libistada seejärel oma sõrm puuteplaadile, et liigutada kursorit ekraanil. Libistage horisontaalselt Libistage vertikaalselt..

Puuteplaadi kasutamise illustratsioonid - Page 54

5³ Notebook PC kasutusjuhend Koputage üks kord üksuse valimiseks. Koputage kaks korda valitud üksuse avamiseks. Puuteplaadi kasutamise illustratsioonid Koputamine - puuteplaadi koputamine võimaldab teil valida üksusi ekraanil ja avada faile. Klõpsamine - puuteplaadi klõpsamine simuleerib hiire vasak- ja paremnupu funktsioone. Pukseerimine - pukseerimistoiming puuteplaadil võimaldab ekraanil kuvatud üksusi uude asukohta teisaldada. Klõpsake üks kord üksuse valimiseks, seejärel tehke topletklõps avamiseks. Vasakklõps Paremklõps Klõpsake üks kord üksuse valimiseks ja selle ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 55

Notebook PC kasutusjuhend 55 Pööramine - piltide pööramine puuteplaadil päripäeva/vastupäeva suunas, kasutades näpistamisliigutust Pange kaks sõrme puuteplaadile, seejärel alustage ringjoonelist liikumist kas päri- või vastupäeva suunas, et pilti pöörata. Kerimine - kasutades kahte sõrme puuteplaadil, saab kerida loendeid vertikaalselt ja horisontaalselt. Suumimine - kasutades kahte sõrme puuteplaadil, saate suurendada või vähendada valitud pildi kuvamissuurust. Sisse/välja suumimiseks sirutage kaks sõrme laiali / viige kaks sõrme kokku. Pideva kerimise lubamiseks hoid..

Kolme sõrmega kerimine (svaipimine) - Page 56

5´ Notebook PC kasutusjuhend Puuteplaat reageerib liikumisele, mitte jõule. Ei ole mingit vajadust puuteplaadile liiga tugevasti koputada. Tugev koputamine ei suurenda puuteplaadi tundlikkust. Puuteplaat reageerib kõige paremini kergele survele. Puuteplaadi hooldus Puuteplaat on tundlik surve suhtes. See võib puuduliku hoolduse korral hõlpsalt kahjustuda. Rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid. • Veenduge, et puuteplaadile ei satu mustust, vedelikke ega rasva. • Ärge kasutage puuteplaati määrdunud või märgade sõrmedega. • Ärge pange puuteplaadile või selle nuppudele ras..

Puuteplaadi automaatne keelamine - Page 57

Notebook PC kasutusjuhend 5µ Puuteplaadi automaatne keelamine Te saate puuteplaadi automaatselt keelata, ühendades välise USB hiire. Puuteplaadi keelamiseks: 1. Valige suvand Juhtpaneel . Seadke kuvasätted väärtusele Suured ikoonid , seejärel valige määrang Hiir. 2. Valige vahekaart ELAN . 3. Märkige ruut Keela, kui ühendatakse väline osutusseadis . 4. Valige käsk Rakenda , et salvestada praegused muudatused, või valige määrang OK muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks.

..

Optiline ajam (teatud mudelitel) - Page 58

5¶ Notebook PC kasutusjuhend Optiline ajam (teatud mudelitel) Optilise ketta sisestamine 1. Kui sülearvuti toide on SEES, siis draivi väljastusnuppu vajutades tuleb salv osaliselt oma pesast välja. 2. Suruge draivi esipaneel ettevaatlikult alla ja lükake salv täielikult välja. Toimige ettevaatlikult, et vältida kontakti CD draivi läätsede ja teiste mehhanismidega. Ummistuste vältimiseks veenduge, et salve liikumisteel ei ole takistusi. Salvestusseadmed Salvestusseadmed võimaldavad sülearvutil dokumente, pilte ja teisi faile erinevatelt andmesalvestusseadmetelt lugeda või erine..

Pärast ketta paigale sobitamist peab südamik jääma - Page 59

Notebook PC kasutusjuhend 5· 3. Hoidke ketast servadest, prinditud pool pealmisena. Suruge ketast mõlemast servast allapoole, kuni see klõpsatusega südamikule kinnitub. Pärast ketta paigale sobitamist peab südamik jääma ketta tasapinnast kõrgemale. 4. Lükake salv aeglaselt sisse. Kettaseade alustab ketta sisukorra lugemist. Kui kettaseade peatub, on ketas kasutamiseks valmis. CD ketta suurel kiirusel pöörlemine CD draivis, kui andmeid loetakse, on kuuldav ja täiesti normaalne.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 60

´0 Notebook PC kasutusjuhend Tegelik asukoht võib mudeliti erineda. Hädaväljastus Hädaväljastuse nupp asub optilisel kettaseadmel leiduvas avauses ja seda kasutatakse optilise kettaseadme salve väljutamiseks juhul, kui elektrooniline väljastussüsteem ei tööta. Ärge kasutage hädaväljastust elektroonilise väljastuse asemel. Märkus: veenduge, et te ei kahjusta mingil viisil kõrvalasuvat olekuindikaatorit. Optilise ketta eemaldamine Väljutage salv ja painutage ketta serva kergelt ülespoole, et eemaldada ketas südamikult.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 61

Notebook PC kasutusjuhend ´1 CD draivi täht peab olema nähtav, olenemata sellest, kas CD ketas on draivis või mitte. Kui CD on korralikult sisestatud, siis saab andmetele ligipääsu samal viisil, kui kõvakettal asuvatele andmetele, kuid erinevuseks on see, et CD-l midagi muuta või kirjutada ei ole võimalik. Kasutades korralikku tarkvara, võimaldab CD-RW või DVD+CD-RW kettaseade CD-RW ketastel olevaid andmeid sarnaselt kõvakettaga kirjutada, kustutada ja redigeerida. Suurel kiirusel töötavate optiliste kettaseadmete juures esinev vibratsioon, mis tuleneb CD-de ja CD siltide tasa..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 62

´± Notebook PC kasutusjuhend Välkmälukaardilugeja Tavaliselt tuleb mälukaardi lugeja osta eraldi, et lugeda mälukaarte sellistelt seadmetelt nagu digitaalkaamerad, MP3-mängijad, mobiiltelefonid ja pihuarvutid. Sülearvutil on üks sisseehitatud mälukaardilugeja, mis suudab kasutada paljusid välkmälukaarte nagu on näidatud alltoodud näites. Sissehitatud mälukaardilugeja ei ole mitte ainult mugav, vaid ka kiirem kui enamik teisetüübilisi mälukaardilugejaid, kuna see kasutab sisemist kõrge ribalaiusega PCI siini. HOIATUS! Andmete kaotsimineku vältimiseks kasutage enne välkm..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 63

Notebook PC kasutusjuhend ´² Kõvaketas Kõvakettaseadmed on suurema jõudlusega ja töötavad palju suurematel kiirustel, kui flopikettaseadmed ja optilised kettaseadmed. Sülearvuti on varustatud vahetatava kõvakettaseadmega. See kõvaketas toetab S.M.A.R.T. tehnoloogiat (Self Monitoring and Reporting Technology), et tuvastada vigu ja tõrkeid kõvakettal enne, kui need probleeme tekitada võivad. Kõvaketta asendamisel või täiendamisel pöörduge alati volitatud teeninduskeskuse või selle sülearvuti edasimüüja poole. OLULINE! Sülearvuti halb kohtlemine võib kõvaketast kahjus..

Kõvakettaseadmete eemaldamine: - Page 64

´³ Notebook PC kasutusjuhend Kõvakettaseadmete eemaldamine: 1 2 1 2

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 65

Notebook PC kasutusjuhend ´5 Kõvaketta paigaldamine: 1 2 1 2

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 66

´´ Notebook PC kasutusjuhend Mälu (RAM) Täiendav mälu suurendab rakendusjõudlust, piirates juurdepääsu kõvakettale. Teavet oma sülearvuti mälu täienduste kohta saate volitatud teeninduskeskustest või edasimüüjatelt. Ainult selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt hangitud laiendusmoodulite puhul on tagatud nende ühilduvus ja töökindlus. BIOS tuvastab automaatselt mälu hulga süsteemis ja konfigureerib CMOS-i vastavalt käivitustesti POST (Power-On-Self-Test) analüüsile. Pärast mälu installimist ei ole riist- ega tarkvara (kaasa arvatud BIOS) häälestamine vajali..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 67

Notebook PC kasutusjuhend ´µ Sisseehitatud võrku ei saa hiljem täiendusena installida. Pärast ostu sooritamist saab võrgu installida laienduskaardina. Ühendused Võrguühendus Ühendage võrgukaabel, RJ-45 konnektorid kummaski otsas, modemiga / sülearvuti võrgupordiga ning teine ots jaoturi või lülitiga. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T andmesidekiirusteks peab kasutatav kaabel olema 5. kategooria (mitte 3. kategooria) keerdpaarjuhe või parem. Kui kavatsete kasutada liidest kiirusel 100/1000Mbps, peab see olema ühendatud 100 BASE-TX / 1000 BASE-T jaoturiga (mitte BASE- T4 jaoturiga). ..

Võrgukaabel RJ-45 konnektoritega - Page 68

´¶ Notebook PC kasutusjuhend Keerdpaarjuhe Kaablit, mida kasutatakse Ethernet kaardi ühendamiseks hostiga (üldiselt jaotur või lüliti), nimetatakse keerdpaar Ethernet otsekaabliks (TPE). Otste pistikuid nimetatakse RJ-45 pistikuteks ja need ei ühildu RJ-l11 telefonipistikutega. Ühendades vahepealse jaoturiga omavahel kahte arvutit, on vaja LAN keerdpaar ristkaablit (Fast-Ethernet mudel). (Gigabit mudelid toetavad auto-crossover funktsiooni ja seega on kohtvõrgu (LAN) ristkaabel valikuline.) Näide sülearvutist, mis on ühendatud võrgujaoturi või -lülitiga, kasutamiseks sisseehi..

Traadita LAN ühendus (teatud mudelitel) - Page 69

Notebook PC kasutusjuhend ´· Traadita LAN ühendus (teatud mudelitel) Valikuline sissehitatud traadita kohtvõrk (LAN) on kompaktne lihtsalt kasutatav Etherneti adapter. Rakendades standardit IEEE 802.11 traadita kohtvõrgule (WLAN), on valikuline sisseehitatud traadita kohtvõrk suuteline toetama suurt andmesidekiirust, kasutades tehnoloogiaid Sequence Spread Spectrum (DSSS) ja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sagedustel 2.4GHz/5GHz. Valikuline sisseehitatud kohtvõrk (LAN) on tahapoole ühilduv varasemate IEEE 802.11 standarditega, võimaldades LAN standardite sujuvat l..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 70

µ0 Notebook PC kasutusjuhend Lauaarvuti PDA Sülearvuti Ad-hoc režiim Ad-hoc režiim võimaldab sülearvutil ühenduda teise traadita seadmega. Traadita kekkonnas ei ole pääsupunkti (AP) olemasolu vajalik. (Kõigis seadmetes peavad olema installitud 802.11 traadita LAN adapterid.) Infrastruktuuri režiim Infrastruktuuri režiim võimaldab sülearvutil ja teistel traadita seadmetel liituda pääsupukti (AP) (müüakse eraldi) poolt loodud traadita võrguga, mis tagab keskse lingi traadita klientidele teineteisega või traadita võrgus suhtlemiseks. (Kõigis seadmetes peavad olema install..

Antenni ühendused (teatud mudelitel) - Page 71

Notebook PC kasutusjuhend µ1 Antenni ühendused (teatud mudelitel) See lehekülg annab ülevaate multimeedia ühendustest TV tuuneritega. TV ja raadio funktsioonid eeldavad sisseehitatud moodulite olemasolu vaid teatud mudelitel. OLULINE! Antenni ühendamisel peab sülearvutit kasutama siseruumides. Kaabliühendus Ühendage makstud teleteenuse, katuseantenni või toaantenni kaabel kaabli adapteriga. Kaabelteenuse ühendus suudab vastu võtta analoog-TV signaali, sõltuvalt tellitud teenustest. Adapter on vajalik koaksiaalpistiku ühendamiseks õhukese sülearvutiga. Vajadusel kasutage NTSC..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 72

µ± Notebook PC kasutusjuhend DTV antenni ühendus Ühendage seadmega kaasnenud TV antenn sülearvutiga, kasutades kaabli adapterit. Digi-TV antenn suudab vastu võtta ainult teatud regioonides edastatavat digitaal-TV signaali. Digitaal-TV vastuvõtt on saadaval vaid teatud mudelitel ja varieerub piirkonniti, sõltuvalt ülekandemastide ja takistuste kaugusest.

..

Traadita võrguga ühendamine Windowsis - Page 73

Notebook PC kasutusjuhend µ² Traadita võrguga ühendamine Windowsis Võrku ühendumine 1. Lülitage vajaduse korral SISSE traadita ühenduse funktsioon (vt lülitid, jaotis 3). 2. Vajutage korduvalt klahve [FN+F2], kuni kuvatakse traadita LAN-i ja bluetoothi ikoon (teatud mudelitel). Või topeltklõpsake ikooni Wireless Console (Traadita konsool) Windowsi olekualas ja valige traadita LAN-i ikoon. 3. Klõpsake oranži tähekesega traadita võrgu ikooni Windows® 'i olekualas. 4. Valige loendist traadita Valige loendist traadita juurdepääsupunkt, millega soovite ühendust saada, ning kl..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 74

µ³ Notebook PC kasutusjuhend 5. Ühendamisel võib osutuda vajalikuks parooli sisestamine. 6. Pärast ühenduse loomist kuvatakse ühendus loendis. 7. Traadita võrgu ikooni leiate operatsioonisüsteemi tegumiribalt. Traadita võrguühenduse läbikriipsutatud ikoon ilmub juhul, kui vajutate WLAN funktsiooni keelamiseks <Fn> + <F2>.

..

Bluetooth-utiliidi sisselülitamine ja käivitamine - Page 75

Notebook PC kasutusjuhend µ5 Bluetooth traadita ühendus (teatud mudelitel) Bluetooth tehnoloogiaga varustatud sülearvutite puhul puudub vajadus kaablite järele, kui luuakse ühendus Bluetooth-seadmetega. Bluetooth-seadmete näideteks võivad olla sülearvutid, lauaarvutid, mobiiltelefonid ja pihuarvutid. Kui teie sülearvutil Bluetooth puudub, siis peate ühendama USB või ExpressCard Bluetooth mooduli, et Bluetoothi kasutada. Bluetooth-mobiiltelefonid Saate luua traadita ühenduse mobiiltelefonist. Olenevalt teie mobiiltelefoni jõudlusest saate te edastada telefoniraamatu andmeid, fot..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 76

µ´ Notebook PC kasutusjuhend Või topeltklõpsake ikooni Wireless Console (Traadita konsool) Windowsi olekualas ja valige bluetoothi ikoon. 3. Üksuses Juhtpaneel valige Võrk ja Internet > Võrk ja ühiskasutuskeskus seejärel klõpsake sinisel paanil käsku Muuda adapteri sätteid . 4. Paremklõpsake valikut Bluetooth võrguühendus ja valige käsk Kuva Bluetooth võrguseadmed. 5. Klõpsake käsku Lisa seade , et otsida uusi seadmeid .

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 77

Notebook PC kasutusjuhend µµ 6. Valige loendist Bluetoothiga seade ja klõpsake nuppu Edasi . 7. Sisestage oma seadmesse Bluetoothi turvakood ja alustage paaritamist. 8. Toimub sidumine (paaritamine). Klõpsake käsku Sule , et konfigureerimine lõpetada.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 78

µ¶ Notebook PC kasutusjuhend USB laadija+ USB Laadija+ võimaldab laadida Aku laadimise spetsifikatsiooni versiooniga 1.1 (BC 1.1) ühilduvaid USB-seadmeid, olenemata sellest, kas sülearvuti on sisse või välja lülitatud. Te saate määrata aku laadimise läviväärtuse, et peatada laadimine sobival laetuse tasemel. Koos adapteriga Funktsioon USB laadija+ on spetsiaalses USB 3.0 pordis alati saadaval, kui Notebook PC on adapteriga ühendatud. Ilma adapterita Funktsiooni USB laadija+ lubamiseks 1. Klõpsake ikooni USB laadija+ olekualas ja valige määrang Sätted. 2. Klõpsake käsku ..

Lisa - Page 79

L Lisa

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 80

L-± Notebook PC kasutusjuhend Valikulised tarvikud USB jaotur (valikuline) Valikulise USB jaoturi ühendamine suurendab USB portide jõudlust ja võimaldab kiirelt paljusid USB välisseadmeid ühe kaabli abil ühendada või lahti ühendada. USB välkmäluketas USB välkmäluketas on valikuline seade, mis tagab kuni mitmesaja megabaidi ulatuses salvestusruumi, kõrgema andmeedastuskiiruse ja suurema vastupidavuse. Selle operatsioonisüsteemi kasutamisel ei ole draivereid vaja. USB flopikettaseade Valikuline USB flopiajam töötab standardse 1.44MB (või 720KB) 3.5- tollise flopikettaga. ..

Operatsioonisüsteem ja tarkvara - Page 81

Notebook PC kasutusjuhend L-² Operatsioonisüsteem ja tarkvara Võimalik, et sellesse sülearvutisse on eel-installitud või saab eel-installida (olenevalt piirkonnast) Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemi. Valikud ja keeled erinevad piirkonniti. Võimalik, et riistvara- ja tarkvaratoe tase võib olla erinev, olenevalt installitud operatsioonisüsteemist. Teiste operatsioonisüsteemide stabiilsus ja ühilduvus ei ole garanteeritud. Tugitarkvara Selle sülearvutiga kaasneb tugitarkvara sisaldav ketas, millel on BIOS, draiverid ja rakendused riistavarafunktsioonide lubamiseks, funktsiona..

Selles jaotises toodud BIOS ekraanid on ainult viitelise - Page 82

L-³ Notebook PC kasutusjuhend BIOS-i seaded Buutimisseade Selles jaotises toodud BIOS ekraanid on ainult viitelise iseloomuga. Tegelikult kuvatavad ekraanid võivad mudeliti ja riigiti erineda. 1. Ekraanil Boot valige määrang Boot Option #1 (Buutimisvalik nr 1). 2. Vajutage klahvi [Enter] ja valige seade kui Boot Option #1 (buutimisvalik nr 1) . : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrend..

User Password (Kasutaja parool) - Page 83

Notebook PC kasutusjuhend L-5 Turvasäte Parooli määramiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Tippige parool ja vajutage klahvi [Enter]. 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti ja vajutage klahvi [Enter]. 4. Parool on nüüd määratud. Parooli kustutamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool) . 2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi [Enter]. 3. J..

I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) - Page 84

L-´ Notebook PC kasutusjuhend I/O liidese turvalisus I/O liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige määrang I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) . 2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta) . Valiku I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) sätteid saab muuta ainult siis, kui te logite sisse administraatoriõigustega kasutajana. : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Aptio Setup Utili..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 85

Notebook PC kasutusjuhend L-µ USB liidese turvalisus Valiku USB Interface Security (USB liidese turvalisus) sätteid saab muuta ainult siis, kui te logite sisse administraatoriõigustega kasutajana. Kui seate valiku USB Inter face (USB liides) väärtuseks [Lock] (Lukusta) , siis lukustatakse ja peidetakse samaaegselt üksus External Ports (Välispordid) ja üksus CMOS Camera (CMOS kaamera) . USB liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB liidese turvalisus) . 2. Valige lukustatav liides j..

Master Password (ülemparooli) - Page 86

L-¶ Notebook PC kasutusjuhend HDD parool • HDD parooli saab muuta ainult siis, kui te logite sisse administraatoriõigustega kasutajana. • Te peate seadma Master Password (ülemparooli) enne, kui seate User Password (kasutaja parooli) . Teil palutakse sisestada esmalt kasutaja parool (kui see on olemas) ja seejärel HDD kasutaja parool, kui te notebook-arvuti sisse lülitate ja ei saa siseneda operatsioonisüsteemi, kuna ei ole sisestanud õigeid paroole. HDD parooli seadmiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master Password (Sea ülemparool) , tippige parool ja..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 87

Notebook PC kasutusjuhend L-· Salvesta muudatused Kui soovite konfiguratsioonisätted säilitada, siis peate muudatused enne BIOS-i häälestusutiliidist väljumist salvestama. : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Chan..

Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises - Page 88

L-10 Notebook PC kasutusjuhend Enamlevinud probleemid ja lahendused Riistvaraprobleem - Optiline ketas Optiline kettaseade ei suuda ketastelt lugeda ega nendele kirjutada. 1. Värskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti. 2. Kui BIOS-i värskendamine ei aita, siis kasutage parema kvaliteediga kettaid ja proovige uuesti. 3. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult. Tundmatu põhjus - Süsteem on ebastabiilne Sülearvuti ei suuda väljuda talveunest. 1. Eemaldage täiendatud komponendid (RAM, HDD, WLAN, BT), kui need installiti p..

Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera - Page 89

Notebook PC kasutusjuhend L-11 Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera Sisseehitatud kaamera ei toimi korralikult. 1. Kontrollige seadmehaldurit (“Device Manager”) võimalike probleemide suhtes. 2. Proovige reinstallida veebikaamera draiver, et probleemi lahendada. 3. Kui probleem püsib, siis värskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti. 4. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult. Riistvaraprobleem - Aku Aku hooldus. 1. Registreerige sülearvuti ühe-aastase garantiiteenuse saamiseks, kasutades järgmist veebisaiti: ht..

Control Panel (Juhtpaneel) -> Device Manager - Page 90

L-1± Notebook PC kasutusjuhend Probleem ja lahendus: A. Võimalik, et probleemne on MB, HDD või NB; pöörduge abi saa- miseks kohaliku teeninduskeskuse poole. B. Operatsioonisüsteemi poolt põhjustatud probleem; proovige süs- teem taastada, kasutades taastesektsiooni või -ketast. OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. C. Adapteriga seotud probleem; kontrollige toitekaabli ühendust, muul juhul pöörduge asendamiseks kohaliku teeninduskeskuse poole. D. Akuga seotud probleem; kontrollige aku kontakte, muul juhul pöör- duge parandamiseks kohaliku te..

Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara - Page 91

Notebook PC kasutusjuhend L-1² OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. HOIATUS! Ärge looge Interneti-ühendust enne, kui olete installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta sülearvutit viiruste eest. Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara Kui lülitan sülearvuti sisse, kuvatakse teade “Open policy file error” (Avatud poliitika faili tõrge). A. Reinstallige utiliidi “Power4 Gear” uusim versioon, et probleemi lahendada. See on saadaval ASUS veebisaidil. Tundmatu põhjus - Sinine ekraan valge tekstiga Sinine ekraan v..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 92

L-1³ Notebook PC kasutusjuhend 5. Kui probleem püsib, siis läbige taasteprotsess, et reinstallida kogu süsteem. OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises asukohas. ETTEVAATUST: ÄRGE looge Interneti-ühendust enne, kui olete installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta sülearvutit viiruste eest. MÄRKUS: veenduge, et installite esmalt draiverid “Intel INF Update” ja “ATKACPI”, et riistvara tuvastamine oleks võimalik. 6. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

..

Tarkvaraga seotud probleem - BIOS - Page 93

Notebook PC kasutusjuhend L-15 Tarkvaraga seotud probleem - BIOS BIOS-i värskendamine. 1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel ja laadige alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks ASUS veebisaidilt ja salvestage see flash kettaseadmel. 2. Ühendage flash kettaseade sülearvutiga ja lülitage sülearvuti sisse. 3. Kasutage funktsiooni “Start Easy Flash” BIOS häälestusutiliidi (BIOS Setup Utility) lehel Advanced (Täpsemalt). Järgige kuvatud juhiseid. 4. Tehke kindlaks uusima BIOS fail asukoht ja alustage BIOS-i värskendamist (flashing). 5. Te peate “taastama vaikesätted” lehe..

Taastesektsiooni kasutamine - Page 94

L-1´ Notebook PC kasutusjuhend Notebook PC taastamine Taastesektsiooni kasutamine Taastesektsioon taastab kiiresti teie Notebook PC tarkvara algse tööoleku. Enne taastesektsiooni kasutamist kopeerige andmefailid (nagu nt Outlook PST failid) USB salvestusseadmele või võrgudraivile ja märkige üles kõik konfiguratsioonisätted (nagu nt võrgusätted). Teave taastesektsiooni kohta Taastesektsioon on kõvakettal reserveeritud ruum, mida kasutatakse sülearvutisse tehases installitud operatsioonisüsteemi, draiverite ja utiliitide taastamiseks. OLULINE! ÄRGE kustutage kettasektsiooni, m..

Taastage Windows kõvakettale kahe kettasektsiooniga. - Page 95

Notebook PC kasutusjuhend L-1µ Taastage Windows kõvakettale kahe kettasektsiooniga. See valik kustutab kõvakettalt kõik kettasektsioonid ja loob kaks uut kettasektsiooni “C” (40%) ja “D” (60%). 6. Taasteprotsessi lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid. Värskendatud draiverid ja utiliidid on saadaval ASUS veebisaidil www.asus.com. Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel) Taaste-DVD loomine: 1. Topeltklõpsake ikooni AI Recovery Burner (AI taasteketta kõrvetaja) Windowsi töölaual. 2. Sisestage optilisse kettaseadmesse tühi kirjutatav DVD ja klõpsake käsku Start , et alus..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 96

L-1¶ Notebook PC kasutusjuhend Taaste-DVD kasutamine: 1. Sisestage optilisse draivi taaste-DVD. Notebook PC peab olema SISSE lülitatud. 2. Taaskäivitage Notebook PC , vajutage alglaadimisel klahvi [Esc], valige optiline draiv (tähistus võib olla “CD/DVD”) ja vajutage klahvi [Enter], et alglaadida taaste-DVD-lt. 3. Valige määrang OK , et alustada tõmmise taastamist. 4. Klõpsake nuppu OK , et kinnitada süsteemi taastet. Taastamine kirjutab kõvaketta üle. Veenduge enne süsteemitaastet, et olulised andmed on varundatud. 5. Taasteprotsessi lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhise..

Regionaalne teave taasesituse kohta - Page 97

Notebook PC kasutusjuhend L-1· DVD-ROM ajami informatsioon Sülearvuti on varustatud valikulise DVD-ROM ajamiga või CD- ROM ajamiga. DVD-de pealkirjade kuvamiseks tuleb installida DVD tarkvara. DVD tarkvara (valikuline) saab osta koos käesoleva sülearvutiga. DVD-ROM võimaldab kasutada nii CD kui DVD plaate. Regionaalne teave taasesituse kohta DVD filmide taasesitus hõlmab MPEG2 video ja AC3 digitaalaudio dekodeerimist ning CSS sisu dekrüpteerimist. CSS (tuntud ka koopiakaitsena) on sisukaitse süsteem, mida kasutab filmitööstus filmide kaitsmiseks lubamatu kopeerimise eest. CSS ..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 98

L-±0 Notebook PC kasutusjuhend Regioonide informatsioon Regioon 1 Kanada, USA, USA territooriumid Regioon 2 Tšehhi, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Pärsia lahe riigid, Ungari, Island, Iraan, Iraak, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Saudi Araabia, Šotimaa, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Süüria, Türgi, Ühendkuningriik, Kreeka, endised Jugoslaavia Vabariigid, Slovakkia Regioon 3 Birma, Indoneesia, Lõuna-Korea, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Taiwan, Tai, Vietnam Regioon 4 Austraalia, Kariibi meri (v.a. USA territooriumid), Kesk-Ameerika, ..

Blu-ray ROM ajami teave (teatud mudelitel) - Page 99

Notebook PC kasutusjuhend L-±1 Blu-ray ROM ajami teave (teatud mudelitel) Regioonide informatsioon Regioon A Põhja-; Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid ja nende territooriumid; Taiwan, Hongkong, Macao, Jaapan, Korea (Lõuna- ja Põhja-), Kagu- Aasia riigid ja nende territooriumid. Regioon B Euroopa, Aafrika ja Edela-Aasia riigid ja nende territooriumid, Austraalia ja Uus-Meremaa. Regioon C Kesk- ja Lõuna-Aasia, Ida-Euroopa riigid ja nende territooriumid, Hiina ja Mongoolia. Üksikasju vt Blu-ray Disc'i veebisaidilt aadressil www.blu-raydisc. com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.Notebook PC kasutusjuhend - Page 100

L-±± Notebook PC kasutusjuhend Sisemise modemi vastavus Sisemise modemiga Notebook PC vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) nõuetele ning CTR21 normile. Sisemine modem on vastavalt Nõukogu otsusele 98/482/EÜ heaks kiidetud üle-Euroopalise ühe terminaliga ühenduse loomiseks üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrguga (ÜKTV). Ent erinevates riikides pakutavate fikstelefonivõrkude erinevuste tõttu ei taga heakskiit iseenesest tingimusteta toimivust igas ÜKTV lõpp-punktis. Probleemide korral võtke kõigepealt ühendust seadmete müüjaga. Ülevaade 4. august..

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon - Page 101

Notebook PC kasutusjuhend L-±² Võrguga ühilduvuse deklaratsioon Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: “Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Tootja lisab ka teatise, milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete ja tarkvara häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal pöörduda müüja poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus võrgus.” Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud mitmeid..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 102

L-±³ Notebook PC kasutusjuhend Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga seotud. Country Applied More Testing Austria 1 Jah Ei Belgia Jah Ei Tšehhi Vabariik Ei Ei ole kohaldatav Taani 1 Jah Jah Jah Jah Jah Soome Jah Ei Prantsusmaa Jah Ei Saksamaa Jah Ei Kreeka Jah Ei Ungari Ei Ei ole kohaldatav Island Jah Ei Iirimaa Jah Ei Itaalia Menetlemisel Menetlemisel Iisrael Ei Ei Lichtenstein Jah Ei Luksemburg Jah Ei Madalmaad 1 Jah Jah Jah Jah Jah Norra Jah Ei Poola Ei Ei ole kohaldatav Portugal Ei Ei ole kohaldatav Hispaania Ei Ei ole kohaldatav Rootsi Jah Ei Šveits Jah Ei Ühe..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 103

Notebook PC kasutusjuhend L-±5 Käesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust võtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks võite külastada aadressi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Riiklikud nõuded kehtivad vaid siis, kui seadmed võivad kasutada pulssvalimist (tootjad võivad kasutusjuhendis märkida, et seadmed on mõeldud vaid DTMF-toonvalimise toetamiseks, mille puhul lisatestid võivad osutuda üleliigseteks). Madalmaades tuleb jadaühenduse ja helistaja ID funktsioonide testimiseks teha lisakatseid.

..

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus - Page 104

L-±´ Notebook PC kasutusjuhend Avaldused ja ohutusandmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele: • Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning • Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele..

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta - Page 105

Notebook PC kasutusjuhend L-±µ (Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993. Washington DC: Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja dokumentide administratsioon, USA valitsuse trükikoda.) FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.” Käesolev seade vastab kontro..

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele - Page 106

L-±¶ Notebook PC kasutusjuhend CE märgis CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/ EÜ “Elektromagnetiline ühilduvus” ja 2006/95/EÜ “ Madalpinge direktiiv” nõuetele. CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta. IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks Käesolev seade vastab kontrollimata kes..

Traadita töökanal erinevatele domeenidele - Page 107

Notebook PC kasutusjuhend L-±· Traadita töökanal erinevatele domeenidele Põhja-Ameerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 kuni kanal 11 Jaapan 2,412-2,484 GHz Kanal 01 kuni kanal 14 Euroopa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 kuni kanal 13 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised: • 10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni 248..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 108

L-²0 Notebook PC kasutusjuhend 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Aja jooksul nõue tõenäoliselt muutub, võimaldades teil Prantsusmaal kasutada traadita LAN-i kaarti ka teistes piirkondades. Palun vaadake uusimat teavet ART’i kodulehelt (http://www.arcep.fr). Teie WLAN kaart edastab vähem kui 100 mW, ent rohkem kui 10 mW.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 109

Notebook PC kasutusjuhend L-²1 UL ohutusteave Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid (telefon), mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks telekommunikatsioonivõrku, mille maandatav tööpinge ei ületa 200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70). Sülearvuti modemit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et vähendada tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi: • Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, kraanikausi..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 110

L-²± Notebook PC kasutusjuhend Elektriohutusnõuded Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 . REACH Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH veebisaidil http://csr..

Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) - Page 111

Notebook PC kasutusjuhend L-²² Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 112

L-²³ Notebook PC kasutusjuhend Optilise ajami ohutusteave Laseri ohutusteave Koos selle sülearvutiga müüdud sisemised või välised optilised ajamid sisaldavad 1. KLASSI LASERSEADET. Laseri klassifikatsioonid leiate selle kasutusjuhendi lõpuosas toodud sõnastikus. HOIATUS! Muudatused või toiminguid, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud, võivad põhjustada kokkupuudet ohtliku laserkiirgusega. Ärge üritage optilist kettaseadet demonteerida. Ohutuse huvides laske optilist kettaseadet hooldada ainult volitatud teenusepakkujal. Teeninduse hoiatussilt ETTEVAATUST! AVAMI..

Macrovision Corporation'i tootekohane teatis - Page 113

Notebook PC kasutusjuhend L-²5 Macrovision Corporation'i tootekohane teatis See toode on varustatud autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiaga, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised intellektuaalomandi õigused, mis on Macrovision Corporation'i ja teiste õiguste haldajate valduses. Selle autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision Corporation'i luba ja antud toode on ette nähtud koduseks ja piiratud kasutamiseks, kui Macrovision Corporation pole volitanud teisiti. Seadme pöördprojekteerimine või lahtivõtmine on keelatud.

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 114

L-²´ Notebook PC kasutusjuhend CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 115

Notebook PC kasutusjuhend L-²µ Spanish Swedish

..

Euroopa Liidu lilleke (EU Eco-lable) - Page 116

L-²¶ Notebook PC kasutusjuhend Euroopa Liidu lilleke (EU Eco-lable) Antud tootele on väljastatud Euroopa Liidu lillekese märgis, mis tähendab selle vastavust järgmistele nõuetele: 1. Vähendatud energiatarbimine kasutamise ajal ja ooterežiimis. 2. Toksiliste raskemetallide piiratud kasutamine. 3. Keskkonnale ja tervisele kahjulike ainete piiratud kasutamine. 4. Looduslike ressursside säästlik kasutamine korduvkasutuse soodustamiseks. 5. Seadme disain võimaldab lihtsat täiendamist ja tagab pikema tööea tänu ühilduvatele varuosadele nagu parareid, toiteallikad, klaviatuur, mä..

Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja - Page 117

Notebook PC kasutusjuhend L-²· Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ASUS järgib rohelise disaini ja tootmise kontseptsiooni ja tagab, et ASUS toote elutsükli iga faas on kooskõlas globaalsete keskkonnamäärustega. Lisaks avaldab ASUS vastavat teavet, lähtuvalt kehtivatest seaduslikest nõuetest. Täiendavat teavet üksuste kohta, kelle poolt kehtestatud teabe avaldamise nõuetele ASUS vastab, leiate aadressil http://csr.asus. com/english/Compliance.htm : Jaapani materjalideklaratsioonid JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS Swiss Energy Laws ASUS taasringlus / Too..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 118

L-³0 Notebook PC kasutusjuhend Autoriõiguste teave Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata. ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGI..

Notebook PC kasutusjuhend - Page 119

Notebook PC kasutusjuhend L-³1 Vastutuse piirang Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani. ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult ..

EC Declaration of Conformity - Page 120

L-³± Notebook PC kasutusjuhend EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : N76V, R701V conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2006+A1:2007 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:1998+A1:200..

Sponsored links

Latest Update