Lenovo Thinkpad X61 Tablet (polish) Service And Troubleshooting Guide Manual Polish

ThinkPad X61 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X61 Tablet (polish) Service And Troubleshooting Guide Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

® - Page 3

ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

v - Page 4

Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: v Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji - w pakiecie z niniejszą publikacją. v Informacje o komunikacji bezprzewodowej w systemie pomocy elektronicznej Access Help i pliku Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 61. v Uwaga o przepisach - w pakiecie z niniejszą publikacją. Wydanie pierwsze (Kwiecień 2007) © Copyright Lenovo 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

..

Spis - Page 5

Spis treści Przeczytaj zanim zaczniesz . . . . . . . v Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji . . . 1 Niniejszy podręcznik i inne publikacje . . . . . 1 Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage . . . . . . . . . . 2 Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad . . . . . . . . 3 Ważne wskazówki . . . . . . . . . . . 3 Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy . . . . . . . . . . . . . . 3 Z komputerem należy obchodzić się delikatnie . 4 Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni . . . . . . . . . . 4 Z nośnikami i napę..

iv - Page 6

Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada . . . . . . . . . 63 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC . . . . . . . . . . 63 Japanese VCCI Class B statement . . . . . 64 Oświadczenia WEEE UE . . . . . . . . 64 Notice for users in the U.S.A. . . . . . . . 64 Oferta na oprogramowanie IBM Lotus . . . . 65 Znaki towarowe . . . . . . . . . . . 67 Indeks . . . . . . . . . . . . . 69 iv ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Przeczytaj - Page 7

Przeczytaj zanim zaczniesz Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą się nagrzewać. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami komputera. Podczas używania klawiatury należy unikać długotrwałego opierania nadgarstków na podpórce. Podczas normalnego działania komputer generuje pewną ilość ciepła. Zależy ona od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może..

Przeczytaj - Page 8

Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego czy linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przydepnąć ich, nie potknąć się o nie, nie przycisnąć ich komputerem ani innym przedmiotem, ani podziałać na nie w żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na kable dużą siłą może spowodować ich uszkodzenie lub zerwanie. Przed przemieszczeniem komputera wyłącz go, naciśnij klawisze Fn+F4, aby włączyć tryb uśpienia lub naciśnij klawisze Fn+F12, aby włączyć tryb hibernacji. Przed przemies..

Przeczytaj - Page 9

W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Przeczytaj zanim zaczniesz Przeczytaj zanim zaczniesz vii

..

Przeczytaj - Page 10

Przeczytaj zanim zaczniesz viii ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

™ - Page 11

Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Niniejszy podręcznik i inne publikacje Instrukcje instalowania pozwalają rozpakować komputer ThinkPad i rozpocząć pracę. Obejmują kilka wskazówek dla początkujących użytkowników oraz przedstawiają oprogramowanie instalowane fabrycznie przez Lenovo ™ . Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów zawiera informacje o konserwacji komputera ThinkPad, podstawowe informacje o rozwiązywaniu problemów, procedury odtwarzania, informacje o pomocy i serwisie oraz informacje gwarancyjne. Znajdujące się w niniejszym podręczniku informacje o r..

Wyszukiwanie - Page 12

dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby otworzyć Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą efektywniej pracować z ko..

3 - Page 13

Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy v Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą się nagrzewać. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan o..

Uwaga: - Page 14

v Niektóre urządzenia, takie jak przenośne wentylatory biurkowe czy jonizatory powietrza mogą wytwarzać jony ujemne. Jeśli komputer znajduje się w pobliżu takiego urządzenia i jest przez dłuższy czas narażony na działanie powietrza zawierającego jony ujemne, to może wytworzyć ładunki elektrostatyczne. Ładunki takie mogą ulec rozładowaniu za pośrednictwem dłoni użytkownika dotykającego klawiatury lub innych części komputera lub za pośrednictwem złączy podłączonych urządzeń we/wy. Chociaż to wyładowanie jest inne od wyładowania pochodzącego z ciała lub od..

5 - Page 15

Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio v Jeśli komputer wyposażony jest w napęd dyskietek, należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca przylepiona, gdyż mogłoby to spowodować utknięcie dyskietki w napędzie. v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie napędu. v Szuflady napędu optycznego nie wolno zamykać, dopóki nie rozlegnie się odgło..

® - Page 16

v Rysik do tabletu nie jest wodoodporny. Należy chronić go przed zawilgoceniem lub zanurzeniem w wodzie. Wskazówki dotyczące korzystania z panelu dotykowego v Panel dotykowy to szklany panel pokryty plastikową błoną. Dane wprowadzać można, dotykając panelu palcem lub rysikiem do tabletu dostarczonym z komputerem. Nie należy używać innego rysika ani żadnego metalowego przedmiotu, jako że mógłby on uszkodzić panel dotykowy lub spowodować jego wadliwe działanie. v Przed włożeniem komputera do torby należy przestawić go w tryb notebooka i zamknąć ekran. Nie należy prz..

7 - Page 17

v Na czas wymiany urządzenia we wnęce urządzeń komputer musi zostać wyłączony albo należy się upewnić, że urządzenie to jest wymienialne podczas pracy lub w trybie gotowości. v Wymieniając dyski w komputerze, trzeba założyć ponownie plastikowe obejmy (jeśli zostały dostarczone). v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek oraz napędy optyczne należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czyn..

Uwaga: - Page 18

3. Poczekaj, aż klawisze wyschną. 4. Aby usunąć okruchy i brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów. Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint ® , powstałe wskutek naciśni..

Uwaga: - Page 19

Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) . . . . . . 10 Diagnozowanie problemów . . . . . . . . 11 Program do diagnozowania dysku twardego . . 11 Diagnozowanie problemów z użyciem programu PC-Doctor z partycji serwisowej . . . . . 12 Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 13 Komunikaty o błędach . . . . . . . . 13 Błędy bez komunikatów . . . . . . . . 19 Problemy z hasłem . . . . . . . . . 20 Problemy z klawiaturą . . . . . . . . 21 Problemy z urządzeniem wskazującym . . . 21 Problemy z trybem uśpienia lub hibernacji . . 21 Problemy ..

10 - Page 20

Często zadawane pytania (FAQ) Sekcja ta zawiera często zadawane pytania wraz ze wskazówkami, gdzie znaleźć szczegółowe odpowiedzi. Szczegółowe informacje o każdej publikacji zawartej w pakiecie komputera ThinkPad - patrz “Niniejszy podręcznik i inne publikacje” na stronie 1. Jakie środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo należy stosować podczas używania komputera ThinkPad? Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji . Jak mogę zapobiec problemom z komputerem ThinkPad? Patrz “Przeczytaj zanim zaczniesz..

® - Page 21

Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział 6, “Pomoc i obsługa serwisowa”, na stronie 41 w niniejszym podręczniku. Numery telefonów najbliższego Centrum Wsparcia dla Klientów - patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 43. Gdzie znajdę informacje gwarancyjne? Szczegółowe informacje gwarancyjne - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji . Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu - patrz Dodatek A, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 49. Diagnozowanie problemów J..

Access - Page 22

3. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″ To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button ″ , naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. 4. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję HDD diagnostic program (Program do diagnozowania dysku twardego) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu programu do diagnozowania dysku twardego. 5. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję Main hard disk drive (Główny dysk twardy) lub Ultrabay hard disk drive (Dysk twardy we wnęce Ultrabay). Naciśnij klawisz Enter, aby urucho..

Komunikat - Page 23

3. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″ To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button ″ , naciśnij klawisz ThinkVantage, aby uruchomić obszar roboczy Rescue and Recovery. 4. Wybierz opcję Diagnose hardware (Diagnozuj sprzęt). Komputer zrestartuje się i uruchomi się PC-Doctor. Więcej informacji o PC-Doctor - patrz pomoc lub podręcznik elektroniczny dla programu (naciśnij F1). Rozwiązywanie problemów Jeśli okaże się, że w tym rozdziale dany problem nie jest opisany, należy poszukać go w programie Access Help . W tym rozdziale ..

Komunikat - Page 24

Komunikat Rozwiązanie 0191: System Security - Invalid remote change requested (Ochrona systemu - niepoprawne żądanie zdalnej zmiany) Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj ponownie. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility. 0199: System Security - Security password retry count exceeded (Ochrona systemu - przekroczono liczbę prób wpisania hasła ochrony) Komunikat ten jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła administratora więcej niż trzy razy. Potwierdź hasło administratora i spróbuj ponownie. Aby ..

Komunikat - Page 25

Komunikat Rozwiązanie 021 x: Keyboard error (Błąd klawiatury) Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, wykonaj następujące czynności: Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna, wykonaj następujące czynności: v Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer. Upewnij się, że wbudowana..

16 - Page 26

Komunikat Rozwiązanie 0280: Previous boot incomplete (Poprzedni start nie został zakończony) Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania. Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Sprawdź konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving Changes (Wyjście z zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu. 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card..

Komunikat - Page 27

Komunikat Rozwiązanie 2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (Błąd inicjalizacji HDD1 - dysk twardy we wnęce Ultrabay) Dysk twardy nie pracuje. Należy oddać dysk twardy do serwisu. 2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive) (Błąd odczytu HDD0 - główny dysk twardy) Dysk twardy nie pracuje. Należy oddać dysk twardy do serwisu. 2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (Błąd odczytu HDD1 - dysk twardy we wnęce Ultrabay) Dysk twardy nie pracuje. Należy oddać dysk twardy do serwisu. Pytanie o hasło włączenia zasilania Ustawione zostało h..

18 - Page 28

Komunikat Rozwiązanie EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address (Nie zainstalowano pamięci EMM386 - nie można ustawić adresu bazowego ramki strony). Otwórz w edytorze plik C:\CONFIG.SYS i zamień wiersz device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM na device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS po czym zapisz plik. CardBus Configuration Error - Device Disabled (Błąd konfiguracji CardBus - urządzenie wyłączone) Uruchom program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a ..

Błędy - Page 29

Jeśli na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych kodów błędu, należy oddać komputer do serwisu: 02D0: System cache error (Błąd systemowej pamięci podręcznej) 02F4: EISA CMOS not writable (Pamięć EISA CMOS nie umożliwia zapisu) 02F5: DMA test failed (Test DMA nie powiódł się) 02F6: Software NMI failed (Programowe przerwanie NMI nie powiodło się) 02F7: Fail-safe timer NMI failed (Awaria układu zabezpieczającego) Fan error (Błąd wentylatora) Thermal sensing error (Błąd czujnika termicznego) Błędy bez komunikatów Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje..

Problemy - Page 30

Problem: Po włączeniu komputera na wygaszonym ekranie ukazuje się tylko biały wskaźnik. Rozwiązanie: Ponownie zainstaluj system operacyjny (patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 31) i włącz komputer. Jeśli nadal na ekranie pojawia się tylko wskaźnik, należy oddać komputer do serwisu. Problem: Ekran gaśnie w czasie, gdy komputer jest włączony. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy przesunąć urządzenie TrackPoint lub nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu, albo nacisnąć wyłączni..

21 - Page 31

Problemy z klawiaturą Problem: Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury. Rozwiązanie: v Jeśli problem wystąpił bezpośrednio po wyjściu komputera z trybu uśpienia, wprowadź hasło włączenia zasilania (o ile jest ono ustawione). v Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna lub mysz: 1. Wyłącz komputer. 2. Odłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną lub mysz. 3. Włącz komputer i ponownie sprawdź, czy klawiatura działa. Jeśli problem z klawiaturą został rozwiązany, podłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną, zewnętrzną ..

″ - Page 32

Problem: Występuje błąd krytycznie niskiego poziomu naładowania akumulatora (komunikat ″ critical low-battery error ″ ) i komputer natychmiast się wyłącza. Rozwiązanie: Akumulator się wyczerpuje. Należy podłączyć do komputera zasilacz i podłączyć go do gniazda elektrycznego lub wymienić akumulator na naładowany. Problem: Komputer nie wraca z trybu uśpienia lub świeci się kontrolka trybu uśpienia, a komputer nie działa. Rozwiązanie: Jeśli komputer nie wraca z trybu uśpienia, być może został przestawiony w tryb uśpienia lub hibernacji automatycznie na skutek ..

″ - Page 33

Problemy z ekranem komputera Problem: Na ekranie są wyświetlane nieprawidłowe znaki. Rozwiązanie: Czy system operacyjny i aplikacja zostały zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, należy oddać komputer do serwisu. Problem: Przy każdym włączaniu komputera brak jest niektórych plamek, mają one niewłaściwe kolory lub są zbyt jasne. Rozwiązanie: Jest to zjawisko charakterystyczne dla technologii TFT. Ekran komputera składa się z wielu tranzystorów TFT. Na ekranie może przez cały czas znajdować się niewielka liczba wygaszonych, niewła..

™ - Page 34

Problem: Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie: Upewnij się, że: v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo. v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie. v Typ monitora jest prawidłowy. Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: Windows Vista ™ : 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie, wybierz opcję Personalizuj , a następnie Ustawienia ekranu . 2. Sprawdź, czy ustawienia liczby kolorów i rozdzielczości są poprawne. 3. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane . 4. Wybierz zakładkę Karta g..

Problemy - Page 35

Rozwiązanie (ciąg dalszy): Windows XP: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie, wybierz Właściwości , aby wyświetlić okno Ekran: Właściwości, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia . 2. Sprawdź, czy ustawienia liczby kolorów i rozdzielczości są poprawne. 3. Kliknij przycisk Zaawansowane . 4. Wybierz zakładkę Karta graficzna . 5. Upewnij się, że w oknie Informacje o adapterze wyświetlona jest poprawna nazwa sterownika urządzenia. Uwaga: Nazwa sterownika urządzenia zależy od układu wideo zainstalowanego w komputerze. 6. Kliknij przycisk Właściwości . Zazn..

-lub- - Page 36

Problem: Komputer wyłącza się, zanim indykator stanu akumulatora wskaże, że akumulator jest wyczerpany -lub- komputer działa dalej, mimo że indykator stanu akumulatora pokazuje, akumulator jest wyczerpany. Rozwiązanie: Rozładuj i naładuj ponownie akumulator. Problem: Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki. Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″ Battery and power ″ w części ″ Troubleshooting ″ w sekcji ″ Problem solving ″ systemu Access Help . Problem: Komputer nie działa z akumulatorem naładowanym do pełna. Rozwiązani..

™ - Page 37

Problem: Nie mogę wymienić podczas pracy dysku twardego we wnęce Ultrabay ™ . Rozwiązanie: Dysk twardy we wnęce można wymieniać podczas pracy tylko jeśli nie ustawiono hasła dysku twardego. Upewnij się, że hasło dysku twardego we wnęce Ultrabay jest wyłączone. Problem: Nie mogę zmienić ani usunąć hasła dysku twardego w programie BIOS Setup Utility. Rozwiązanie: Ustawienie opcji Using Passphrase w programie BIOS Setup Utility musi być spójne w zakresie ustawiana hasła dysku twardego oraz jego zmiany lub usuwania. Jeśli menu Hard Disk x Password w programie BIOS Set..

Access - Page 38

Inne problemy Problem: Komputer nie reaguje. Rozwiązanie: v Należy wcisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby wyłączyć komputer. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. v Komputer może się blokować, jeśli przejdzie w tryb uśpienia podczas wykonywania operacji komunikacyjnych. Podczas pracy w sieci należy wyłączać licznik czasu przełączania w tryb uśpienia. Problem: Komputer nie uruchamia się z wybranego urządzenia. Rozwiązanie: Przejdź do menu Startup programu BIOS Setup Utility. Upewni..

29 - Page 39

4. Kliknij opcję Access BIOS . Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności restartu systemu. 5. Kliknij przycisk Yes . Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu programu BIOS Setup Utility. Jeśli zostało ustawione hasło administratora, menu programu BIOS Setup Utility pojawi się dopiero po wprowadzeniu hasła. Zamiast wprowadzać hasło administratora, można uruchomić ten program, naciskając klawisz Enter, ale wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów chronionych hasłem administratora. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc elektroniczna. 6. U..

30 - Page 40

Uruchamianie programu BIOS Setup Utility 30 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Access - Page 41

Rozdział 4. Opcje odtwarzania Wprowadzenie do Rescue and Recovery Jeśli system Windows nie działa prawidłowo, do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru roboczego Rescue and Recovery. Wykonaj następujące czynności: 1. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. 2. Podczas uruchamiania komputera obserwuj uważnie ekran. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″ To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button ″ , naciśnij niebieski przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty obszar roboczy Rescue and Recover..

Odzyskiwanie - Page 42

Uwagi: 1. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, a podczas odtwarzania napęd optyczny nie jest podłączony do komputera ThinkPad, to nie zostanie zainstalowane oprogramowanie DVD oraz oprogramowanie do nagrywania dysków CD. Aby zapewnić poprawność instalacji, zainstaluj napęd we wnęce Podłącz komputer ThinkPad do ThinkPad X6 Tablet UltraBase ™ i zainstaluj napęd optyczny we wnęce Ultrabay Slim przed rozpoczęciem odtwarzania. 2. Proces odtwarzania może trwać do 2 godzin. Uwaga: W trakcie odtwarzania zostaną usunięte wszystkie pliki z głównej partycji dysku twardego (zaz..

Wymiana - Page 43

Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń Wymiana akumulatora Ważne Przed przystąpieniem do wymiany akumulatora przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji . 1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli używa się karty PC lub karty Secure Digital. W takiej sytuacji należy wyłączyć komputer. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Przesuń zatrzask akumulatora w położenie odblokowane. © Copyright Lenovo 200..

Wymiana - Page 44

4. Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora ±1² . Następnie wyjmij akumulator ±2² . 5. Zainstaluj w pełni naładowany akumulator. 6. Przesuń zatrzask akumulatora w położenie zablokowane. 7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Uwaga: Akumulator może nieznacznie różnic się od pokazanych na powyższych rysunkach, w zależności od modelu. Wymiana akumulatora 34 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Modernizacja - Page 45

Modernizacja dysku twardego Ważne Przed przystąpieniem do wymiany dysku twardego przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji . Można zwiększyć pojemność pamięci masowej komputera, wymieniając dysk twardy na inny, o większej pojemności. Nowy dysk twardy można kupić u reselera lub przedstawiciela Lenovo ds. marketingu. Uwagi: 1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie. Złącza i wnęka dysku twardego nie są przystosowane do częstej wymiany dysku. 2. Opcjonalny dysk twardy nie zawiera Rescue and Recovery ani programu Product Re..

Modernizacja - Page 46

4. Wykręć wkręt ±1² zabezpieczający pokrywę wnęki dysku twardego. Następnie odchyl i zdejmij pokrywę ±2² . 5. Wyjmij dysk twardy, ciągnąc za zaczep. 6. Odłącz boczne gumowe prowadnice od dysku twardego. 7. Przymocuj boczne gumowe prowadnice do nowego dysku twardego. 8. Włóż dysk do wnęki i wciśnij na miejsce. Modernizacja dysku twardego 36 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Modernizacja - Page 47

9. Włóż ±1² i ponownie zainstaluj pokrywę wnęki dysku twardego ±2² . Następnie dokręć wkręt ±3² . 10. Włóż akumulator na miejsce. 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Wymiana pamięci Ważne Przed wymianą pamięci przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji . Zwiększenie wielkości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. Możesz zwiększyć wielkość pamięci w komputerze, instalując pamięć DDR II, synchroniczną DRAM lub niebuforowaną SO-DIMM, dostępną jako opcja, w gnieźdz..

Wymiana - Page 48

6. Jeśli w gnieździe pamięci są już zainstalowane dwa moduły SO-DIMM, wyjmij jeden z nich, aby zrobić miejsce na nowy. W tym celu zwolnij jednocześnie zatrzaski na obu krawędziach gniazda. Schowaj wyjęty moduł na wypadek użycia w przyszłości. 7. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, energicznie wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni ±1² , a następnie dociskaj go, aż zaskoczy na miejsce ±2² . 8. Zainstaluj pokrywę gniazda pamięci i dokręć wkręty. 9. Włóż akumulator na miejsce. 10. Odwróć komputer i podłącz zasilacz i ..

Wymiana - Page 49

2. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”, naciśnij przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty ekran Rescue and Recovery. 3. Kliknij opcję Access BIOS . Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności restartu systemu. 4. Kliknij przycisk Yes . Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlony ekran BIOS Setup Utility. Pozycja “Installed memory” podaje łączną wielkość pamięci zainstalowanej w komputerze. Wymiana pamięci Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń 39

..

Wymiana - Page 50

Wymiana pamięci 40 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

41 - Page 51

Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa Pomoc i obsługa serwisowa Wszystkim, którym niezbędna jest pomoc, serwis, asysta techniczna lub po prostu więcej informacji na temat komputerów ThinkPad, Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Ten podrozdział zawiera informacje o źródłach dodatkowych informacji na temat komputerów ThinkPad, o tym, co należy robić w razie napotkania problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej. Pakiety serwisowe firmy Microsoft (Microsoft Service Packs) są źródłem najnowszych aktualiz..

Uwaga: - Page 52

v Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes - EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu. Serwis nie obejmuje: v wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez Lenovo lub nieobjętych ..

Uwaga: - Page 53

Uwaga: Numery telefonów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualna lista numerów telefonów Centrów wsparcia dla klientów i godzin ich pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www.lenovo.com/ support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu. Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym dany typ komputera ThinkPad jest sprzedawany, mogą mieć prawo do Międzynarodowego Serwisu Gwar..

44 - Page 54

Kraj lub region Numer telefonu Belgia 02-210-9820 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) (holenderski) 02-210-9800 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) (francuski) 02-225-3611 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (holenderski, francuski) Boliwia 0800-10-0189 (hiszpański) Brazylia Region Sao Paulo: (11) 3889-8986 Poza regionem Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugalski - Brazylia) Kanada 1-800-565-3344 (angielski, francuski) Numer telefonu tylko w Toronto: 416-383-3344 Chile 800-361-213 188-800-442-488 (połączenie bezpłatne) (hiszpański) Chiny Linia..

45 - Page 55

Kraj lub region Numer telefonu Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Ekwador 1-800-426911 (hiszpański) Salwador 800-6264 (hiszpański) Estonia +372 66 00 800 +372 6776793 Finlandia 09-459-6960 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) +358-800-1-4260 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (fiński) Francja Sprzęt: 0810-631-213 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Oprogramowanie: 0810-631-020 (serwis gwarancyjny i wsparcie) 0238-557-450 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) (francuski) Niemcy 07032-15-49201 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i kon..

″ - Page 56

Kraj lub region Numer telefonu Japonia Produkty ThinkPad - połączenie bezpłatne: 0120-20-5550 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4716 Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Aby uzyskać wsparcie telefoniczne w języku angielskim, należy zaczekać do zakończenia zapowiedzi w języku japońskim i zgłoszenia się operatora. Wówczas należy poprosić o obsługę w języku angielskim ( ″ English support please) ″ i rozmowa zostanie przełączona do operatora posługującego się językiem angielskim. Korea 1588-5801 (koreański) Łotwa +371 7070360 Litwa +370 5 278 66 ..

47 - Page 57

Kraj lub region Numer telefonu Słowenia +386-1-4796-699 Hiszpania 91-714-7983 0901-100-000 (hiszpański) Sri Lanka +9411 2493547 +9411 2493548 (angielski) Szwecja 08-477-4420 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 077-117-1040 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (szwedzki) Szwajcaria 058-333-0900 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 0800-55-54-54 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (niemiecki, francuski, włoski) Tajwan 886-2-8723-9799 lub 0800-000-700 (mandaryński) Tajlandia 1-800-299-229 (tajski) Turcja 00800-4463-2041 (turecki) Wielka Brytania 01..

48 - Page 58

48 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

″ - Page 59

Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji Niniejszy Dodatek zawiera informacje o okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu Lenovo w Twoim kraju lub regionie. Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo mające zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego Lenovo znajdziesz w Rozdziale 3, ″ Informacje gwarancyjne ″ , w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do produktu sprzętowego Lenovo. Typ maszyny Kraj lub region zakupu Okres gwarancyjny Typy serwisu 7762 Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia i Australia części i robocizna - 3 lata ..

Typy - Page 60

Typ maszyny Kraj lub region zakupu Okres gwarancyjny Typy serwisu 7769 wszystkie części i robocizna - 4 lata akumulator i rysik do tabletu - 1 rok 2 1 Uwaga: Komputer z serii ThinkPad X61 Tablet jest dostarczany z pięcioma wymiennymi końcówkami rysika X61 Tablet. Należy je przechowywać w bezpiecznym miejsu, aby można było ich w przyszłości użyć. Końcówki nie są objęte gwarancją na komputer lub rysik. Typy serwisu 1. Serwis polegający na dostarczeniu części CRU W ramach serwisu polegającego na dostarczeniu części wymienianych przez klienta (Customer Replaceable Unit -..

4. - Page 61

serwisowego. Gdy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, centrum serwisowe zorganizuje jej zwrot do Klienta. 4. Serwis z wysyłką lub transportem przez Klienta W ramach serwisu z wysyłką lub transportem przez Klienta produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym centrum serwisowym, z dostawą lub wysyłką zorganizowaną przez Klienta. W zależności od instrukcji Dostawcy Usług, Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie lub wysłanie pocztą produktu (opłacając wysyłkę z góry, jeśli nie zostanie określone inaczej) w odpowiednim opakowaniu do wskazanego miej..

52 - Page 62

52 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

53 - Page 63

Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Części wymieniane przez Klienta (Customer Replaceable Units - CRU) to części komputerowe, które Klient może modernizować lub wymieniać we własnym zakresie. Istnieją dwa rodzaje części CRU: wewnętrzne i zewnętrzne . Zewnętrzne części CRU łatwo instalować, podczas gdy wewnętrzne wymagają pewnych umiejętności technicznych i narzędzi, takich jak wkrętak. Jednakże zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne części CRU mogą być bezpiecznie wyjmowane przez Klienta. Odpowiedzialność za wymianę wszystkich zewnętrznych c..

54 - Page 64

v Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu i informacje filmowe dostępne w serwisie WWW wsparcia http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &lndocid=part-video. v Centrum Wsparcia Klienta. Numery telefonuów centrów wsparcia obsługujących poszczególne kraje i regiony można znaleźć w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 43. Uwaga: Należy używać jedynie części dostarczanych przez. Informacje gwarancyjne dotyczące części CRU dla danego typu komputera - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji , Rozdzia..

55 - Page 65

Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Instrukcje instalowania Access Help Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu Film online karta dodatkowa do komunikacji. X X X Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) 55

..

56 - Page 66

56 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Elementy - Page 67

Dodatek C. Opcje i specyfikacje Elementy Procesor v Patrz właściwości systemu dla tego komputera. W tym celu: Kliknij przycisk Start , prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer (w Windows XP - ikonę Mój komputer na pulpicie), a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Właściwości . Pamięć v synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDR (Double Data Rate) II Urządzenie pamięci masowej v Napęd dysku twardego 2,5 cala Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT: v wielkość: 12,1 ″ rozdzielczość: – LCD: 1024x768 lub 1400x1050 ..

Bluetooth - Page 68

Gniazdo karty PC v karta PC Type II Napęd optyczny v napęd CD-ROM, DVD-ROM, Combo lub Multi-Burner w opcjonalnym ThinkPad X6 Tablet UltraBase, w zależności od modelu Opcje łączności bezprzewodowej v wbudowana karta bezprzewodowej sieci LAN (w niektórych modelach) v wbudowana obsługa protokołu Bluetooth (w niektórych modelach) v wbudowana bezprzewodowa karta sieci WAN (w niektórych modelach) Czytnik nośników cyfrowych v gniazdo kart Secure Digital (SD) Parametry techniczne Wymiary v Szerokość: 274 mm v Głębokość: 241,3 - 266,7 mm, w zależności od typu akumulatora v Wyso..

Parametry - Page 69

Akumulator v ThinkPad X60 Tablet - akumulator litowy z 4 ogniwami – Napięcie nominalne: 14,4 V – pojemność: 2,0 Ah v ThinkPad X60 Tablet - akumulator litowy z 8 ogniwami – Napięcie nominalne: 14,4 V – pojemność: 4,55 Ah Żywotność akumulatora v Pozostała moc akumulatora wyświetlana jest na pasku zadań. System operacyjny v Informacje o systemach operacyjnych obsługujących ten komputer - patrz http://www.lenovo.com/think/support. Parametry techniczne Dodatek C. Opcje i specyfikacje 59

..

Parametry - Page 70

Parametry techniczne 60 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Dodatek - Page 71

Dodatek D. Uwagi Uwagi Lenovo może nie oferować we wszystkich krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej Lenovo. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania p..

62 - Page 72

wpływu na specyfikacje produktów oraz gwarancje Lenovo. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności intelektualnej Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Wyniki osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być odmienne. Lenovo ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez..

Dodatek - Page 73

v Consult an authorized dealer or service representative for help. Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation i..

64 - Page 74

W celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń komunikacji radiowej i telewizyjnej oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy korzystać z prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i złączy. Takie kable i złącza można nabyć od autoryzowanych dealerów Lenovo. Lenovo nie przyjmuje odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane używaniem kabli i złączy innych niż zalecane. Japanese VCCI Class B statement Oświadczenia WEEE UE Znak WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny ) jest używany jedynie w krajach Uni..

Dodatek - Page 75

Perchlorate Material — special handling may apply. See http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Oferta na oprogramowanie IBM Lotus Informacje o ofercie dla nabywców komputerów ThinkPad z systemem Windows XP: Zakup komputera ThinkPad z systemem operacyjnym Windows XP uprawnia kwalifikowanego nabywcę do otrzymania pojedynczej, ograniczonej licencji na “autonomicznego” klienta Lotus Notes ® oraz pojedynczej licencji na oprogramowanie Lotus ® SmartSuite ® . Licencje te uprawniają do zainstalowania tego oprogramowania i korzystania z niego na nowym komputerze ThinkPad za p..

® - Page 76

v Lotus SmartCenter – internetowy menedżer informacji. Wsparcie dla klientów: Informacje na temat wsparcia oraz numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc w zakresie początkowego instalowania oprogramowania, można znaleźć pod adresem http://www.lenovo.com/think/support. Aby wykupić wsparcie techniczne wykraczające poza początkowe instalowanie, należy odwiedzić stronę http://www.lotus.com/passport. Międzynarodowa umowa licencyjna: Licencja na oprogramowanie otrzymywana w ramach niniejszej oferty nie obejmuje aktualizacji oprogramowania ani wsparcia technicznego i po..

Dodatek - Page 77

smartsuite_ibm@modusmedia.com –W Europie: przez Internet: http://ibm-apel.modus.com/ adres do korespondencji: Lotus Fulfillment, ModusLink Kft. 1222 Budapest, Nagytetenyi ut 112 Węgry Aby dowiedzieć się o status zamówienia, wyślij e-mail pod następujący adres: ibm_smartsuite@modusmedia.com –W Azji Wschodniej: przez Internet: http://smartsuite.modusmedia.com adres do korespondencji: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International eFulfillment Solution Center 750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faks: +65 6448 5830 Aby dowiedzie..

68 - Page 78

Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro Passport Advantage Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. 68 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Indeks - Page 79

Indeks A Access Help 1 akumulator problemy 25 wymiana 33 B BIOS Setup Utility 28 błędy bez komunikatów 19 C Centrum wsparcia dla klientów 41, 43 Centrum Wsparcia dla Klientów 11 często zadawane pytania 10 część wymieniana przez klienta (CRU) lista części 53 czyszczenie ekran komputera 8 klawiatura 7 obudowa komputera 7 panel dotykowy 8 czytnik odcisków palców 57 obsługa 8 problemy 27 D diagnozowanie dysk twardy 11 system 12 diagnozowanie problemów 11 dysk twardy modernizacja 35 z uruchamianiem 26 dyski recovery 10 E ekran komputera czyszczenie 8 problemy 23 elementy 57 F FCC ..

70 - Page 80

Uwaga o przepisach 1 uwagi 61 W ważne wskazówki 3 wskazówki, ważne 3 WWW pomoc 41 wymiana akumulator 33 pamięć 37 wyszukiwanie informacji 1 Z Z komputerem należy obchodzić się delikatnie 4 Z komputerem należy obchodzić się ostrożnie. 3 zapobieganie problemom 10 zarządzanie zasilaniem problemy 21 zasady postępowania z komputerem 3 znaki towarowe 67 70 ThinkPad ® X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

- Page 82

PN: 42X3515 Printed in China (1P) P/N: 42X3515

..

Sponsored links

Latest Update