Lenovo Thinkpad X41 Tablet (polish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Polish

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (polish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

® - Page 3

ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

- Page 4

Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w tym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy przeczytać informacje ogólne, które zawiera “Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” na stronie v, Dodatek A, “Informacje o komunikacji bezprzewodowej”, na stronie 47, Dodatek B, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 49 oraz Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 79. Wydanie Pierwszy (Listopad 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.

..

Spis - Page 5

Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . v Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji . . v Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa . . . vi Naprawa . . . . . . . . . . . . vi Kable zasilające i zasilacze . . . . . . . vii Przedłużacze i urządzenia powiązane . . . . viii Wtyczki i gniazda zasilające . . . . . . viii Baterie i akumulatory . . . . . . . . . ix Ciepło i wentylacja produktu . . . . . . ix Bezpieczeństwo napędów CD i DVD . . . . x Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa xi Oświadczenie o zgodności z normami dla pr..

iv - Page 6

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity . . . . . . . 80 Industry Canada Class B emission compliance statement . . . . . . . . . . . . 81 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC . . . . . . . . . . 81 Environmental notices for Japan . . . . . . 82 Oferta na oprogramowanie IBM Lotus . . . . 83 Znaki towarowe . . . . . . . . . . . 85 Indeks . . . . . . . . . . . . . 87 iv ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

v - Page 7

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Niniejsze informacje pomagają bezpiecznie korzystać z komputera ThinkPad. Należy zachować wszelkie informacje dołączone do komputera ThinkPad i stosować się do nich. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Bezpieczeństwo klienta jest bardzo ważne dla Lenovo. Nasze produkty są projektowane tak, aby były skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu. Jednak komput..

vi - Page 8

Może to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji. Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy używać produktu. Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania produktu i, ..

vii - Page 9

Uwaga: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części. Części te oznaczone są jako Części Wymieniane przez Klienta (CRU). Lenovo wyraźnie oznacza takie części i dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może je wymienić samodzielnie. Podczas takiej wymiany należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed wymianą należy zawsze upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a produkt został odłączony od wszelkich źródeł zasilania. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłosić Centrum Wsparcia Klienta. Cho..

viii - Page 10

Zawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygnałowe w odpowiedniej kolejności i upewnić się, że wszystkie złącza kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie włączone do gniazda. Nie można używać żadnego zasilacza mającego ślady korozji na stykach wejścia zasilania i/lub wykazującego ślady przegrzania (takie jak deformacja plastiku) na wejściu zasilania lub na jakiejkolwiek innej części. Nie można korzystać z żadnego kabla zasilającego, na którego drugim końcu znajdują się styki elektryczne mające ślady korozji lub przegrzania, ani z kabla zas..

ix - Page 11

Baterie i akumulatory We wszystkich komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery ThinkPad, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem. Akumulatory dostarczane przez Lenovo przeznaczone dla tego produktu zostały przetestowane w zakresie kompatybilności i mogą być zastąpione jedynie przez części zatwierdzone do wymiany. Nigdy nie należy próbować otwierać lub naprawiać baterii lub akumulator..

® - Page 12

otworów wentylacyjnych zasilacza i wentylatorów. Przed otwarciem pokrywy należy zawsze wyłączyć komputer i odłączyć kabel od sieci zasilającej. Należy unikać korzystania z komputera w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. Jeśli nie jest to możliwe, należy częściej czyścić komputer. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy komputera należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności: v Zawsze zamykaj pokrywę, nawet jeśli komputer jest odłączony od sieci. v Regularnie sprawdzaj, czy na zewnątrz ko..

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Page 13

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas instalowania, przenoszenia lub otwierania obudowy tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, kable należy podłączać i rozłączać w sposób przedstawiony poniżej. Jeśli wraz z produktem dostarczono kabel zasilający z wtyczką trójstykową, musi ona zostać podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda zasilającego. Ważne ..

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Page 14

NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. Są one następujące: v Nie należy używać komputera w środowisku wilgotnym lub w pobliżu wody. v Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi: – nie należy używać komputera z podłączonym kablem telefonicznym; – nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać. NIEBEZPIECZEŃSTWO Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, naładowane do około 30-50 % pojemności.Zaleca się ła..

xiii - Page 15

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć. Akumulator litowy zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest obsługiwany lub utylizowany w nieprawidłowy sposób. Do wymiany należy używać tylko akumulatora tego samego typu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń lub śmierci, nie należy: (1) wrzucać akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) rozgrzewać akumulatora do temperatury przekraczającej 100 °C (212 °F), (3) naprawiać lub demontować akumulatora. Podczas utylizacji akumulatora należy postępować zgodnie z miejsc..

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Page 16

NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak: v nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi; v nigdy nie należy instalować gniazda telefonicznego w miejscu, w którym występuje wilgoć, jeśli gniazdo nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach; v nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych ani terminali, jeśli ..

xv - Page 17

NIEBEZPIECZEŃSTWO Produktów laserowych klasy 1 nie uważa się za niebezpieczne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji układu lasera oraz optycznych napędów pamięci masowej w trakcie normalnego używania, wykonywania czynności konserwacyjnych przez użytkownika lub operacji serwisowych nie występuje niebezpieczeństwo narażenia się na działanie promieniowania laserowego wyższego niż klasy 1. Niektóre napędy zawierają wbudowaną diodę laserową klasy 3A. Należy zapamiętać poniższe ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Materiały opakowaniowe powinno się przecho..

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Page 18

NIEBEZPIECZEŃSTWO Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przeznaczone dla użytkowników w Australii Jeśli produkt używany jest w trybie tabletu, nie wolno podłączać go do linii telefonicznej. Instrukcje te należy zachować. xvi ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

xvii - Page 19

Ważna uwaga dla użytkowników Ważna uwaga o przepisach Informacje o pojemności dysku twardego Komputer ThinkPad X41 Tablet jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem ThinkPad X41 Tablet należy znaleźć i przeczytać Uwagę o przepisach dotyczącą komputera ThinkPad X41 Tablet zamieszczo..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Access IBM - Page 21

Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku Access IBM Access IBM Niebieski przycisk Access IBM może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Aby otworzyć system ThinkVantage ™ Productivity Center, należy nacisnąć przycisk Access IBM. System ThinkVantage Productivity Center to elektroniczne centrum pomocy do komputera, które zawiera ilustrowane informacje, jak również łatwe do wykonania instrukcje dla osób początkujących i tych, które chcą efektywnie pracować z komputerem. Za pomocą przycisku Access IBM można tak..

Uwaga: - Page 22

Uwaga: Jeśli do komputera jest podłączone urządzenie startowe o priorytecie wyższym niż priorytet dysku IDE HDD, to komputer zostanie uruchomiony z tego urządzenia. xx ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

1 - Page 23

Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka . . . . 2 Elementy . . . . . . . . . . . . . . 4 Parametry techniczne . . . . . . . . . . 5 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad . . 6 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

Widok - Page 24

Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Widok z przodu Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka 2 ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Widok - Page 25

Widok z tyłu Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad 3

..

Bluetooth - Page 26

Elementy Procesor v Procesor Intel ® Pentium ® M Pamięć v Synchroniczna pamięć dynamiczna PC2-4200 o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDR2 (Double Data Rate II) Urządzenie pamięci masowej v Napęd dysku twardego 1,8 cala Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT: v wielkość: 12,1 cala v rozdzielczość: – LCD: 1024 x 768 – monitor zewnętrzny: maksymalnie 2048 x 1536 v rysik tabletu v kontrola jasności Klawiatura v 87-, 88- lub 92-klawiszowa, w tym klawisz Fn oraz klawisze Dalej i Wstecz v czytnik odcisków palców (w niektórych modelach) v przyciski Dalej i Wstecz..

Parametry - Page 27

Parametry techniczne Wymiary v Szerokość: 274 mm (10,8 cala) v Głębokość: – 246 mm (9,7 cala) przy zainstalowanym akumulatorze 4-ogniwowym – 269 mm (10,6 cala) przy zainstalowanym akumulatorze 8-ogniwowym v Wysokość: 29 mm – 32 mm (1,14 cala – 1,26 cala) Dopuszczalne warunki zewnętrzne v Maksymalna wysokość przy normalnym ciśnieniu: 3048 m (10000 stóp) v Temperatura – Na wysokości do 2438 m (8000 stóp) - podczas pracy bez dysku: 5° do 35°C (41° do 95°F) - podczas pracy z dyskiem: 10° do 35°C (50° do 95°F) - jeśli komputer nie pracuje: 5° do 43°C (41° do ..

® - Page 28

Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki: Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Podczas normalnego działania komputer w..

7 - Page 29

v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio v Należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca prz..

® - Page 30

v Przed włożeniem komputera do torby należy przestawić go w tryb notebooka i zamknąć ekran. Wskazówki dotyczące korzystania z rysika do tabletu v Należy korzystać wyłącznie z rysika dołączonego do zakupionego komputera ThinkPad X41 Tablet albo dokupionego do niego opcjonalnie. Tylko takie rysiki zostały dostosowane do komputerów ThinkPad X41 Tablet. Inne rysiki mogą zakleszczać się w uchwycie lub powodować inne problemy. v Rysik do tabletu nie jest wodoodporny. Należy chronić go przed zawilgoceniem lub zanurzeniem w wodzie. Inne ważne wskazówki v Modem, w który wypo..

9 - Page 31

v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek, napędy CD, DVD i CD-RW/DVD należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. – karta PC – karta Smart Card – karta pamięci: SD, Memory Stick i MultiMediaCard – moduł pamięci – karta Mini-PCI – karta dodatkowa do komunikac..

10 - Page 32

Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint, powstałe wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera. 2. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką. 3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lu..

11 - Page 33

Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów . . . . . . . . 12 Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 12 Komunikaty o błędach . . . . . . . . 12 Błędy bez komunikatów . . . . . . . . 19 Problemy z hasłem . . . . . . . . . 20 Problemy z wyłącznikiem zasilania . . . . 20 Problemy z klawiaturą . . . . . . . . 21 Problemy z urządzeniem TrackPoint . . . . 22 Problemy z trybem gotowości i hibernacji . . 23 Problemy z ekranem komputera . . . . . 25 Problemy z akumulatorem . . . . . . . 27 Problemy z dyskiem twardym . . . . . . 28 Problem z uruchamiani..

Komunikat - Page 34

Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start . 2. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy , a następnie PC-Doctor for Windows . 3. Kliknij polecenie PC-Doctor . 4. Wybierz jeden z testów z listy Device Categories lub Test Scripts . Uwaga Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut. Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie dz..

Komunikat - Page 35

Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security - The System has been tampered with (Ochrona systemu - dokonano zmian w systemie) Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go ponownie lub zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility, przywrócić wartości domyślne przez wciśnięcie klawisza F9, a następnie zapisać zmiany klawiszem F10. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu. 0177: Bad SVP data, stop POST task (Błędne dane SVP - zatrzymaj zadanie POST)Suma kontrolna hasła a..

Komunikat - Page 36

Komunikat Rozwiązanie 0191: System Security - Invalid remote change requested (Ochrona systemu - niepoprawne żądanie zdalnej zmiany) Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj ponownie. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility, przywrócić wartości domyślne przez naciśnięcie klawisza F9, a następnie zapisać zmiany klawiszem F10. 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected (Ochrona systemu - wykryto zmiany w sprzęcie Embedded Security) Układ ochrony został wymieniony. Należy oddać komputer do..

Komunikat - Page 37

Komunikat Rozwiązanie 021 x: Keyboard error (Błąd klawiatury) Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, wykonaj następujące czynności: Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna, wykonaj następujące czynności: v Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer. Upewnij się, że wbudowana..

16 - Page 38

Komunikat Rozwiązanie 0280: Previous boot incomplete (Poprzedni start nie został zakończony) Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania. Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Sprawdź konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving Changes (Wyjście z zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu. 02D0: System cache error (Błąd systemowej pamięci podręcznej) Pamięć podręczna jest wy..

17 - Page 39

Komunikat Rozwiązanie 1810: Hard disk partition layout error (Błąd układu partycji dysku twardego) Uruchamianie komputera zostało przerwane w wyniku błędu w rozpoznawaniu układu partycji na dysku twardym. Oznacza to, że obszar Predesktop Area został usunięty lub dysk twardy zawiera uszkodzone dane. Aby ponowić próbę uruchomienia komputera, wykonaj jedną z następujących czynności: v Jeśli obszar Predesktop Area został usunięty: 1. Naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. 2. Wybierz Security -> Predesktop Area -> Access Predesktop Area . 3. Z..

Komunikat - Page 40

Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło włączenia zasilania Ustawione zostało hasło włączenia zasilania lub hasło administratora. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu. Pytanie o hasło dysku twardego Ustawione zostało hasło dysku twardego. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomi..

Błędy - Page 41

Błędy bez komunikatów Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje żadnych sygnałów dźwiękowych podczas uruchamiania. Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie, uważnie się przysłuchując.Jeśli używasz monitora zewnętrznego, patrz: “Problemy z ekranem komputera” na stronie 25 Rozwiązanie: Jeśli ustawione jest hasło włączenia zasilania, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić prośbę o podanie hasła włączenia zasilania, a następnie wprowadź pop..

20 - Page 42

Problem: Ekran gaśnie w czasie, gdy komputer jest włączony. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy przesunąć urządzenie TrackPoint lub nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu, albo nacisnąć wyłącznik zasilania, aby wyprowadzić komputer ze stanu gotowości lub hibernacji. Problem: W pełnoekranowym trybie DOS obraz jest wyświetlany na obszarze nieobejmującym całego ekranu. Rozwiązanie: Jeśli używana jest aplikacja DOS, która obsługuje tylko rozdzielczość 640×480 (tryb VGA), to obraz może być lek..

Problemy - Page 43

Rozwiązanie: Wyłącz komputer, wciskając i przytrzymując wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputer nie resetuje się, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. Problemy z klawiaturą Problem: Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury. Rozwiązanie: Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna PS/2, blok klawiszy numerycznych komputera nie działa. Zamiast niego można używać bloku klawiszy numerycznych klawiatury zewnętrznej. Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna lub mysz: 1. Wyłącz komputer. 2...

® - Page 44

Jeśli połączenie to jest poprawne, odłącz kabel i sprawdź, czy wbudowana klawiatura działa prawidłowo. Jeśli wbudowana klawiatura działa, problem dotyczy klawiatury zewnętrznej. Należy spróbować użyć innej klawiatury zewnętrznej. Problemy z urządzeniem TrackPoint Problem: Wskaźnik porusza się samoczynnie po włączeniu komputera lub po wznowieniu normalnego działania. Rozwiązanie: Wskaźnik może przy normalnej pracy poruszać się samoczynnie, gdy nie jest używane urządzenie TrackPoint. Jest to normalna cecha urządzenia TrackPoint, a nie jego wada. Wskaźnik może ..

″ - Page 45

Rozwiązanie: Należy sprawdzić w ustawieniach sterownika myszy w oknie Menedżer urządzeń, czy jest zainstalowany sterownik urządzenia PS/2 TrackPoint. Problemy z trybem gotowości i hibernacji Problem: Komputer zostaje nieoczekiwanie przestawiony w tryb gotowości. Rozwiązanie: Gdy procesor się przegrzeje, komputer jest automatycznie przestawiany w tryb gotowości, aby umożliwić jego ostygnięcie. Ma to na celu ochronę procesora i innych komponentów wewnętrznych. Należy także sprawdzić ustawienia trybu gotowości za pomocą funkcji Power Manager. Problem: Komputer przestawia..

1. - Page 46

Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie komputera. Problem: Komputer nie wraca z trybu gotowości lub indykator trybu gotowości świeci nadal, a komputer nie działa. Rozwiązanie: Jeśli komputer nie wraca z trybu gotowości, być może został przestawiony w tryb gotowości lub hibernacji automatycznie na skutek wyczerpania się akumulatora. Sprawdź, czy świeci indykator gotowości. v Jeśli indykator gotowości ś..

25 - Page 47

2. Kliknij opcję Access BIOS . Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności restartu systemu. 3. Kliknij przycisk Yes . Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu programu BIOS Setup Utility. 4. Naciskając klawisz kursora, wybierz opcję Config , a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone podmenu Power (Zasilanie). 5. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Timer Wake with Battery Operation . 6. Naciskając klawisz F5 lub F6, wybierz opcję Enabled (Włączone), a następnie naciśnij klawisz Enter. 7. Naciśnij klawisz F10 i Enter, aby zapisa..

26 - Page 48

Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie komputera. v Jeśli komputer jest podłączony do zasilacza lub jest zasilany z akumulatora i indykator stanu akumulatora jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisze Fn+Home, aby rozjaśnić ekran. v Jeśli indykator trybu gotowości jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisz Fn, aby wyprowadzić komputer z trybu gotowości. v Jeśli problem występuje na..

Problemy - Page 49

Rozwiązanie: Jest to zjawisko charakterystyczne dla technologii TFT. Ekran komputera zawiera wiele elementów TFT (thin-film transistor). Na ekranie może przez cały czas znajdować się niewielka liczba wygaszonych, niewłaściwie zabarwionych lub zbyt jasnych plamek. Problemy z akumulatorem Problem: Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera. Rozwiązanie: Akumulator może być nadmiernie rozładowany. Wykonaj następujące czynności: 1. Wyłącz komputer. 2. Upewnij się, że nadmie..

28 - Page 50

gorący, wyjmij go z komputera i pozostaw do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Po ostygnięciu zainstaluj akumulator ponownie i naładuj go. Jeśli nadal nie można naładować akumulatora, należy oddać go do serwisu. Problemy z dyskiem twardym Problem: Dysk twardy co pewien czas wydaje trzaski. Rozwiązanie: Trzaski z dysku twardego mogą się rozlegać, gdy: v Dysk twardy odczytuje dane lub się zatrzymuje. v Dysk twardy jest przenoszony. v Komputer jest przenoszony. Jest to normalna cecha dysku twardego, a nie jego wada. Problem: Dysk twardy nie działa. Rozwiązanie: W programie ..

3. - Page 51

3. Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje: v Rescue and Restore - ratowanie i odtwarzanie plików, folderów i kopii zapasowych; v Configure - konfiguracja systemu i haseł; v Communicate - połączenie z serwisem działu wsparcia ThinkPad przez Internet; v Troubleshoot - rozwiązywanie problemów za pomocą procedur diagnostycznych. Na panelu w górnej części obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje umożliwiające otwarcie innych stron lub zamknięcie programu: Events Viewer zawiera ogólne informacje o aplikacj..

30 - Page 52

Restart - zamyka obszar roboczy Rescue and Recovery i wznawia procedurę startową od miejsca, gdzie została przerwana. Problemy z uwierzytelnianiem z użyciem czytnika odcisków palców W opisanych poniżej przypadkach uzytkonik może nie być w stanie zarejestrować lub uwierzytelnić się: v Skóra na palcu jest pofałdowana. v Palec jest szorstki, suchy lub skaleczony. v Palec jest bardzo suchy. v Na palcu jest brud, błoto lub tłuszcz. v Powierzchnia palca jest inna niż wtedy, gdy rejestrowano odcisk. v Palec jest wilgotny. v Użyto palca, który nie został zarejestrowany. W celu p..

31 - Page 53

Problem: Komputer nie reaguje. Rozwiązanie: Wszystkie przerwania dla magistrali PCI są ustawione na 11. Komputer nie reaguje, ponieważ nie może współużytkować przerwań z innymi urządzeniami. Więcej informacji znajduje się w programie ThinkPad Configuration. Problem: Komputer nie może połączyć się z siecią lokalną, urządzeniami współużytkowanymi lub drukarkami sieciowymi, umożliwia jednak łączność z Internetem. Rozwiązanie: Kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę Symantec Client Security, następnie ikonę Symantec Home and Office Networking Wizard i postęp..

″ - Page 54

W niektórych modelach następujące aplikacje mogą nie działać poprawnie. Pobierz najnowszą wersję z serwisu WWW podanego poniżej: v IBM 2.5 inch Hard Disk Drive Firmware Update Utility (wersja opublikowana przed 24 stycznia 2005): najnowsza wersja jest dostępna pod adresem http://www.lenovo.com/think/support/ v Drive Fitness Test (wersja 3.99 lub starsza): najnowsza wersja jest dostępna na stronie http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.html Uwagi: 1. Lenovo nie gwarantuje, że aplikacja Drive Fitness Test będzie działać poprawnie. 2. Aby korzystać z dodatkowego napędu..

Uwaga: - Page 55

Jeśli zostało ustawione hasło administratora, menu programu BIOS Setup Utility pojawi się dopiero po wprowadzeniu hasła. Zamiast wprowadzać hasło administratora, można uruchomić ten program naciskając klawisz Enter, ale wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów chronionych hasłem administratora. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc elektroniczna. 6. Używając klawiszy kursora, przejdź do pozycji, którą chcesz zmienić. Po jej zaznaczeniu naciśnij klawisz Enter. Pojawi się podmenu. 7. Zmień ustawienia odpowiednich pozycji podmenu. Użyj klawiszy F5 i F6, aby ..

Modernizacja - Page 56

Aby odtworzyć oryginalny stan dysku twardego, wykonaj następujące czynności: Uwagi: 1. Jeśli podczas odtwarzania napęd optyczny nie jest podłączony do komputera ThinkPad, to nie zostanie zainstalowane oprogramowanie DVD oraz oprogramowanie do nagrywania dysków CD. Dlatego przed wykonaniem operacji odtwarzania należy podłączyć komputer ThinkPad do stacji X4 Dock i umieścić napęd optyczny we wnęce Ultrabay Slim. 2. Proces odtwarzania może trwać do 2 godzin. Uwaga: W trakcie odtwarzania zostaną usunięte wszystkie pliki z głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C..

Modernizacja - Page 57

Uwaga Zasady postępowania z dyskiem twardym: v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie. v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia. v Nie wolno dotykać złącza. Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. Niewłaściwe postępowanie z nim może spowodować jego uszkodzenie i trwałą utratę zapisanych na dysku danych. Przed wyjęciem dysku twardego należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, jakie się na nim znajdują, a następnie wyłączyć komputer. Nigdy nie nale..

Modernizacja - Page 58

6. Otwórz ekran komputera, a następnie postaw komputer na boku i wyjmij dysk twardy, ciągnąc go za pokrywę. 7. Odłącz pokrywę dysku twardego. 8. Przymocuj pokrywę do nowego dysku. 9. Włóż dysk wraz z pokrywą do wnęki i zamocuj je we właściwy sposób. 10. Zamknij ekran i odwróć komputer. 11. Przykręć z powrotem wkręt. 12. Umieść rysik ponownie w gnieździe. 13. Włóż akumulator na miejsce. 14. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Wymiana akumulatora 1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz od komp..

Wymiana - Page 59

Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli używa się karty PC lub karty Secure Digital. W takiej sytuacji należy wyłączyć komputer. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Odblokuj blokadę akumulatora. 4. Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora ±1² , a następnie wyjmij akumulator ±2² . Wymiana akumulatora Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem 37

..

Wymiana - Page 60

5. Przód naładowanego akumulatora zapasowego dopasuj do miejsca na akumulator w komputerze, a następnie delikatnie wepchnij akumulator na miejsce. 6. Zablokuj akumulator. 7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy Akumulator o wydłużonym czasie pracy komputera ThinkPad X40 Series można podłączyć do złącza stacji dokującej. W celu podłączenia do komputera akumulatora o wydłużonym czasie pracy wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź stan akumulatora głównego. Jeśli nie jest podłączo..

39 - Page 61

4. Podłącz do akumulatora o wydłużonym czasie pracy wspornik zatrzaskowy, tak jak pokazano na poniższym rysunku. 5. Zrównaj prowadnice akumulatora z otworami w komputerze. 6. Delikatnie wsuwaj akumulator na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie. Akumulator jest podłączony do złącza stacji dokującej komputera. Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem 39

..

Uwaga: - Page 62

7. Przesuń zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki. 8. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. W celu odłączenia akumulatora o wydłużonym czasie pracy od komputera wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź stan akumulatora głównego. Jeśli nie jest podłączony albo jest podłączony i prawie zupełnie rozładowany, wyłącz komputer lub przejdź w tryb hibernacji. Jeśli akumulator główny jest podłączony i wystarczająco naładowany, przejdź w tryb gotowości. Uwaga: Jeśli akumulator główny jest podłączony, ale prawie zupełnie rozładowa..

±1² - Page 63

5. Wciśnij zatrzask wysuwania akumulatora ±1² tak, aby akumulator uniósł się; następnie wyjmij go z komputera ±2² . Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem 41

..

42 - Page 64

Korzystanie z akumulatora o wydłużonym czasie pracy 42 ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

43 - Page 65

Rozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa Pomoc i obsługa serwisowa . . . . . . . . 44 Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW . . . . . 44 Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta . . 44 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie . . . . 46 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 43

..

44 - Page 66

Pomoc i obsługa serwisowa Wszystkim, którym niezbędna jest pomoc, serwis, asysta techniczna lub po prostu więcej informacji na temat komputerów ThinkPad, Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Ten podrozdział zawiera informacje o źródłach dodatkowych informacji na temat komputerów ThinkPad, o tym, co należy robić w razie napotkania problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej. Pakiety serwisowe firmy Microsoft (Microsoft Service Packs) są źródłem najnowszych aktualizacji produktów Windows. Można je pobra..

Uwaga: - Page 67

Serwis nie obejmuje: v wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez Lenovo lub nieobjętych gwarancją Lenovo; Uwaga: Wszystkie części objęte gwarancją mają 7-znakowe identyfikatory w formacie FRU XXXXXXX. v identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem; v konfigurowania BIOS jako części instalacji lub modernizacji; v zmian, modyfikacji lub aktualizacji sterowników urządzeń; v instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego; v instalowania i obsługi aplikacji. Aby określić, czy dany komputer podlega gwarancji oraz kiedy jego gwarancja wygasa,..

Warranty - Page 68

Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym dany typ komputera ThinkPad jest sprzedawany, mogą mieć prawo do Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do uzyskania usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Usługi są wykonywane przez dostawców usług upoważnionych do wykonywania usług gwarancyjnych. Poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem procedur i metod udzielania serwisu; ponadto w pewnych krajach zakres dostępnych usług jest zawężony. Międzynar..

Komunikacja - Page 69

Dodatek A. Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Karta Mini-PCI do łączności bezprzewodowej z siecią LAN jest przeznaczona do współpracy z dowolnym bezprzewodowym urządzeniem do łączności z sieciami lokalnymi, którego działanie opiera się na technologii łączności radiowej DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i/lub OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) oraz jest zgodne z: v standardem sieci bezprzewodowych IEEE 802.11 (wersja A/B/G) wyznaczonym i zatwierdzonym przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz v certy..

48 - Page 70

Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki Karta Mini-PCI do bezprzewodowej łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa Bluetooth są źródłem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego w postaci fal radiowych, podobnie jak inne urządzenia radiowe. Natężenie tego promieniowania jest jednak o wiele mniejsze niż w przypadku innych jego źródeł, takich jak telefony komórkowe. Ponieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działają karta Mini-PCI do bezprzewodowej łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa Bluetooth , nie wykracza poza ..

″ - Page 71

Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo LSOLW-00 05/2005 Część 1 - Warunki ogólne W skład niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji wchodzą: Część 1 - Warunki ogólne, Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów oraz Część 3 - Informacje gwarancyjne. Warunki Części 2 zastępują lub modyfikują warunki zawarte w Części 1. Gwarancje udzielane w niniejszym dokumencie przez korporację Lenovo Group Limited lub jedno z jej przedsiębiorstw podporządkowanych (które łącznie zwane będą dalej ″ Lenovo ″ ) mają z..

50 - Page 72

DO OKRESU GWARANCYJNEGO. PO WYGAŚNIĘCIU TEGO OKRESU NIE BĘDĄ UDZIELANE ŻADNE DALSZE GWARANCJE. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW. Zakres nieobjęty niniejszą Gwarancją Gwarancja nie obejmuje: v jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na Maszynie fabrycznie lub w późniejszym czasie; v uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego używania, wypadku, modyfikacji Maszyny, niezapewnienia jej odpowiedniego środowiska fizy..

51 - Page 73

Typ serwisu gwarancyjnego dla danej Maszyny jest określony w Części 3 - Informacje gwarancyjne. Klient jest odpowiedzialny za pobranie i zainstalowanie wskazanych aktualizacji oprogramowania z serwisu wsparcia WWW lub z innego elektronicznego nośnika oraz postępowanie zgodne z instrukcjami dostarczonymi przez Dostawcę Usług. Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać podstawowy system wejścia/wyjścia (zwany również “BIOS”), programy narzędziowe, sterowniki urządzeń itp. Jeśli możliwe jest rozwiązanie problemu z wykorzystaniem Części wymienianych przez Klienta (zwanym..

52 - Page 74

b. zabezpieczyć wszystkie programy, dane oraz zbiory zawarte w Maszynie; c. zapewnić Dostawcy Usług wystarczający, swobodny i bezpieczny dostęp do swoich urządzeń, umożliwiający Lenovo wywiązanie się ze swych zobowiązań. 4. (a) zadbać o usunięcie z Maszyny (w stopniu, w jakim jest to technicznie wykonalne) wszelkich informacji dotyczących konkretnych lub możliwych do zidentyfikowania osób (Danych Osobowych), (b) zezwolić Dostawcy Usług lub dostawcy na przetwarzanie w imieniu Klienta wszelkich pozostałych Danych Osobowych w stopniu, w jakim Dostawca Usług uzna to za kon..

53 - Page 75

NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1) ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONY TRZECIE SKIEROWANYCH PRZECIWKO KLIENTOWI ROSZCZEŃ Z TYTUŁU PONIESIONYCH STRAT LUB SZKÓD (Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ PODANE W PUNKCIE 1 POWYŻEJ); 2) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH; 3) SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH I JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ 4) UTRACONYCH ZYSKÓW, DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY LENOVO, RESELERZY I DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POINFORMOW..

54 - Page 76

BRAZYLIA Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: Wszelkie spory sądowe dotyczące niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd Rio de Janeiro. CHILE Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy cywilne Santiago. KOLUMBIA Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji b..

55 - Page 77

Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta Montevideo. WENEZUELA Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta Caracas (Metropolitan Area). AMERYKA PÓŁNOCNA Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst: Aby uzyskać serwis gwarancyjny IBM w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych, należy zadzwonić pod ..

″ - Page 78

niezakłóconego użytkowania oraz braku wad prawnych, lub gdy towary nabyto jedynie do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie domowym. Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta ″ zostaje zastąpiony tekstem: prawo Stanu lub Terytorium. KAMBODŻA I LAOS Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem: prawo stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki. KAMBODŻA, INDONEZJA I LAOS Arbitraż: >Pod tym nagłówkiem zostaje..

57 - Page 79

INDIE Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkty 1 i 2 tego paragrafu: 1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz szkody w majątku ruchomym i nieruchomym, o ile powstały one w wyniku niedbalstwa Lenovo oraz 2. w przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze zobowiązań określonych przedmiotem niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nim związanych, kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą Maszynę stanowi..

SZCZEGÓLNYCH - Page 80

MALEZJA Ograniczenie odpowiedzialności: Słowo ″ SZCZEGÓLNYCH ″ w punkcie 3 piątego akapitu zostaje usunięte. NOWA ZELANDIA Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst: Gwarancje zawarte w tym paragrafie stanowią uzupełnienie wszelkich praw uzyskiwanych przez Klienta na podstawie ustawy Consumer Guarantees Act z 1993 roku lub innych ustanowionych praw, które nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu. Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek dostarczanych przez Lenovo towarów, jeśli..

59 - Page 81

postępowania stanowisko to zajmie prezes Centrum Rozstrzygania Sporów na Filipinach (Philippine Dispute Resolution Center Inc). W przypadku braku pozostałych arbitrów będą oni wyznaczani przez odpowiednią stronę. Postępowanie ma być wtedy wznawiane od etapu, na którym zostało przerwane w momencie wystąpienia wakatu. Gdyby jedna ze stron odmówiła wyznaczenia lub z innego powodu nie wyznaczyła arbitra przez okres 30 dni od dnia, w którym wyznaczyła go druga strona, arbiter wyznaczony jako pierwszy będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem, że został prawidłowo i zgodnie z p..

60 - Page 82

W przypadku nabycia Komputera Osobistego w Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Federalnej Republice Jugosławii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii (byłej republice Jugosławii), Mołdawii, Polsce, Czechach, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, na Ukrainie lub Węgrzech Klient może uzyskać serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w jednym z tych krajów od Dostawcy Usług, pod warunkiem, że w kraju, w którym Klient stara się uzyskać serwis gwarancyjny, ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku przez L..

61 - Page 83

Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, Jemenie, Zambii i Zimbabwe wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich realizacją, włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod wyłączną jurysdykcję sądów angielskich; 3) w w Belgii i Luksemburgu wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich interpretacją albo realizacją, będą rozstrzygane wyłącznie na mocy prawa i w sądzie stolicy kraju, gdzie j..

62 - Page 84

wiążące dla obu Stron. Oznacza to, że zgodnie z artykułem 598(2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Lenovo do wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji. W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzone w Helsinkach w..

63 - Page 85

1. Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych albo powstałych wskutek innych przyczyn związanych z niniejszymi Warunkami Ograniczonej Gwarancji, jest ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią i natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań (jeśli wina Lenovo zostanie udowodniona) lub takiej przyczyny, w kwocie nieprzekraczającej kwoty zapłaconej za Masz..

64 - Page 86

MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY; 3) UTRACONYCH ZYSKÓW, NAWET JEŚLI UTRATA BYŁA BEZPOŚREDNIĄ KONSEKWENCJĄ ZDARZENIA BĘDĄCEGO PRZYCZYNĄ SZKODY, ORAZ 4) UTRATY TRANSAKCJI, DOCHODÓW, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY, RESELERZY LENOVO CZY DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. NASTĘPUJĄCE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NIŻEJ WYMIENIONYCH KRAJÓW: AUSTRIA Niniejsze Warunki Ograniczonej Gwarancji zastępują wszelkie obowiązujące gwarancje ustawowe. Zak..

65 - Page 87

Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie: Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach zwykłego niedbalstwa. EGIPT Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 2 tego paragrafu: W przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód bezpośrednich odpowiedzialność Lenovo jest ograniczona do zwrotu całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą Maszynę stanowiącą przedmiot roszczenia. Ma zastosowanie do dostawców, reseler..

66 - Page 88

mają zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych umyślnie przez Lenovo lub wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo oraz z wyraźnych gwarancji udzielonych przez Lenovo. Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie: Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach zwykłego niedbalstwa. WĘGRY Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje na końcu dodany następujący tekst: Wyszczególnione ograniczenia i wykluczenia nie mają zastosowania w przypadku ..

67 - Page 89

Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi. 1. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała ludzkiego spowodowane niedbalstwem Lenovo. 2. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenie dóbr materialnych wynikające z niedbalstwa Lenovo z uwzględnieniem warunków akapitu Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności poniżej. 3. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach 1 i 2 powyżej, całkowita odpowiedzialność Lenovo za szkody r..

68 - Page 90

liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę samą stratę lub szkodę (bądź łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szkody), to takie Uchybienia będą traktowane jako jedno Uchybienie. W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych Uchybieniem, w wyniku których Użytkownik doznał szkody, jest on uprawniony do uzyskania odszkodowania od Lenovo. Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi. 1. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za: a. śmierć ..

Uwaga: - Page 91

Okres gwarancyjny Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju lub regionu i jest określony w poniższej tabeli. UWAGA: ″ Region ″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau. Okres gwarancyjny wynoszący 3 rok na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na: a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz b. tylko części, na zasadzie wymiany, w drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego. W drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego Dostawca Usług pobiera op..

Typy - Page 92

bezpiecznym miejsu, aby można było ich w przyszłości użyć. Końcówki nie są objęte gwarancją na komputer lub rysik. Typy serwisu gwarancyjnego W razie potrzeby Dostawca Usług wykona opisane poniżej usługi naprawy lub wymiany w zależności od typu serwisu gwarancyjnego dla Maszyny określonej w powyższej tabeli. Termin wykonania usługi zależy od godziny przyjęcia zgłoszenia oraz dostępności części. Poziomy serwisu są docelowymi, a nie gwarantowanymi czasami reakcji. Poszczególne poziomy serwisu gwarancyjnego mogą nie być dostępne wszędzie na świecie, a ich wykon..

Ogólnoświatowa - Page 93

w odpowiednim opakowaniu do wskazanego miejsca. Gdy Maszyna zostanie naprawiona lub wymieniona, zostanie udostępniona Klientowi do odbioru lub, jeśli została przysłana do serwisu pocztą, zostanie odesłana na koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy Maszyna działa. 5. Części CRU i serwis na miejscu u Klienta Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 2 (patrz wyżej). 6. Części CRU i serwis wysyłkowy lub kurierski Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to poł..

72 - Page 94

Kraj lub region Numer telefonu Belgia 02-210-9820 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (holenderski) 02-210-9800 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (francuski) Boliwia 0800-0189 (hiszpański) Brazylia Połązenia z regionu Sao Paulo: (11) 3889-8986 Połązenia spoza regionu Sao Paulo: 0800-7014-815 (portugalski - Brazylia) Kanada 1-800-565-3344 (angielski, francuski) Numer telefonu tylko w Toronto: 416-383-3344 Chile 800-224-488 (hiszpański) Chiny 800 ..

73 - Page 95

Kraj lub region Numer telefonu Francja 0238-557-450 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) Sprzęt: 0810-631-213 (serwis i wsparcie gwarancyjne) Oprogramowanie: 0810-631-213 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (francuski) Niemcy 07032-15-49201 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 01805-25-35-58 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (niemiecki) Grecja +30-210-680-1700 Gwatemala 335-8490 (hiszpański) Honduras Tegucigalpa i San Pedro Sula: 232-4222San Pedro Sula: 552-2234 (hiszpański) Węgry +36-1-382-5720 Indie 1600-44-6666 Alternatywny numer bezpłatny..

″ - Page 96

Kraj lub region Numer telefonu Japonia Komputery desktop: Połączenie bezpłatne: 0120-887-870 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724 ThinkPad: Połączenie bezpłatne: 0120-887-874 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724 Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Aby uzyskać wsparcie telefoniczne w języku angielskim, należy zaczekać do zakończenia zapowiedzi w języku japońskim i zgłoszenia się operatora. Wówczas należy poprosić o obsługę w języku angielskim ( ″ English support please) ″ i rozmowa zostanie przełączona do operatora posługującego si..

75 - Page 97

Kraj lub region Numer telefonu Federacja Rosyjska +7-095-940-2000 (rosyjski) Singapur 1800-3172-888 (angielski, bahasa, melayu) Słowacja +421-2-4954-1217 Słowenia +386-1-4796-699 Hiszpania 91-714-7983 91-397-6503 (hiszpański) Sri Lanka +94-11-2448-442 (angielski) Szwecja 08-477-4420 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 077-117-1040 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (szwedzki) Szwajcaria 058-333-0900 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania) 0800-55-54-54 (serwis i wsparcie gwarancyjne) (niemiecki, francuski, włoski) Tajwan 886-2-8723-9799 (mand..

76 - Page 98

zakupu. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w takim oprogramowaniu ani za dodatkowe programy zainstalowane przez Klienta lub zainstalowane po dacie zakupu produktu. Usługi niepodlegające opłatom w ramach gwarancji zostaną opłacone przez użytkownika końcowego, po wcześniejszej autoryzacji. W przypadku konieczności naprawy serwisowej należy skontaktować się z centrum wsparcia pod numerem telefonu 001-866-434-2080. Tam będzie można uzyskać informację o najbliższym autoryzowanym centrum serwisowy. Jeśli brak jest autoryzowanego centrum serwisowego w prom..

77 - Page 99

Dodatek C. Części wymieniane przez klienta (CRU) Części wymieniane przez klienta (CRU) W tym komputerze ThinkPad następujące części są oznaczone jako części wymieniane przez klienta (CRU). Poniższa tabela zawiera listę części wymienianych przez klienta wraz z dokumentami zawierającymi instrukcje ich usuwania/wymiany. Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Plakat instalacyjny ThinkVantage Productivity Center Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu Film online Części Warstwy 1. wymieniane przez klienta Akumulator X X X X Zasilacz i kabel zasilający X Kaptur..

78 - Page 100

W razie braku możliwości uzyskania dostępu do tych instrukcji lub trudności z wymianą części wymienianej przez klienta można skorzystać z następujących zasobów dodatkowych: v Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu oraz filmy online dostępne w serwisie WWW wsparcia pod adresem http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Centrum Wsparcia Klienta. Numer telefonu Centrum Wsparcia dla danego kraju lub regionu zawiera podrozdział “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 71. 78 ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiąz..

Dodatek - Page 101

Dodatek D. Uwagi Uwagi Lenovo może nie oferować we wszystkich krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny, pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej Lenovo. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania ..

80 - Page 102

wpływu na specyfikacje produktów oraz gwarancje Lenovo. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności intelektualnej Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Dlatego też rezultaty osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne. Lenovo ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za wł..

FOR HOME OR OFFICE USE - Page 103

equipment generates, used, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: v Reorient or relocate the receiving antenna. v Increase the separati..

82 - Page 104

W wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi Wyposażenia Informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie CISPR 22/European Standard EN 55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami pracy licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych w środowisku mieszkalnym. Environmental notices for Japan If you are a company employee and need to dispose of a ThinkPad computer that is the property of the company, you must do so in acc..

Dodatek - Page 105

pack, contact the proper person in IBM sales, service, or marketing, and follow that person’s instructions. You can also see the instructions at www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a battery pack, you must comply with local ordinances and regulations. Oferta na oprogramowanie IBM Lotus Informacje o ofercie: Zakup komputera osobistego ThinkPad uprawnia kwalifikowanego nabywcę do otrzymania pojedynczej, ograniczonej licencji na ″ autonomicznego ″ klienta Lotus Notes. Upoważnia ona do zainstalowania i używania tego oprogramow..

84 - Page 106

IBM (IPLA), która jest dołączona do tego oprogramowania. Używanie programu Lotus Notes opisanego w niniejszej ofercie oznacza zgodę na warunki tej Oferty oraz na warunki Międzynarodowej Umowy Licencyjnej IBM na Program. Dalsze informacje dotyczące umowy IPLA na programy IBM można znaleźć pod adresem http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf. Programy nie podlegają odsprzedaży. Dowód uprawnienia (Proof of Entitlement): Dowód zakupu objętego ofertą komputera ThinkPad należy zachować wraz z niniejszym opisem Oferty, jako dowód uprawnienia. Zakup aktualizacji, dodatkowych lic..

Dodatek - Page 107

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International eFulfillment Solution Center 750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faks: +65 6448 5830 Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: Smartsuiteapac@modusmedia.com Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Następujące nazwy są znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjedno..

86 - Page 108

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. 86 ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

Indeks - Page 109

Indeks A akumulator Akumulator o wydłużonym czasie pracy 38 problemy 27 wymiana 36 B BIOS Setup Utility 32 błędy bez komunikatów 19 C Część wymieniana przez klienta (CRU) 77 lista części 77 czyszczenie komputera 10 czytnik odcisków palców obsługa 10 problemy z uwierzytelnianiem 30 D diagnozowanie problemów 12 dysk twardy modernizacja 34 problemy 28 Dyskietka do odtwarzania po awarii 33 E ekran komputera 25 elementy 4 G gwarancja informacje 49, 77 H hasło problemy 20 ustawianie 7 hibernacja, problemy 23 K klawiatura problemy 21 komunikaty o błędach 12 konfigurowanie BIOS 32 ..

88 - Page 110

88 ThinkPad ® X41 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

..

- Page 112

PN: 39T9275 Wydrukowano w Chinach (1P) P/N: 39T9275

..

Sponsored links

Latest Update