Lenovo Thinkpad X41 Tablet (finnish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Finnish

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (finnish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

- Page 3

ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

- Page 4

Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue ”Turvaohjeet” sivulla v, Liite A, ”Langattomia laitteita koskevia tietoja”, sivulla 47, Liite B, ”Takuutiedot”, sivulla 49 ja Liite D, ”Huomioon otettavaa”, sivulla 79. Ensimmäinen painos (marraskuu 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.

..

Sisältö - Page 5

Sisältö Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . v Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat . . . . . . . . . . . . . . . v Yleisiä turvaohjeita . . . . . . . . . . vi Huolto . . . . . . . . . . . . . vii Verkkojohdot ja verkkolaitteet . . . . . vii Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet . . viii Pistokkeet ja pistorasiat . . . . . . . viii Akut ja paristot . . . . . . . . . . ix Kuumuus ja tietokoneen osien tuuletus . . ix CD- ja DVD-asemaa koskevat turvaohjeet . x Lisäturvaohjeet . . . . . . . . . . . xi Laserturvaohjeet . . . . . . . . . xiv Tärkeitä tietoja käyttäj..

iv - Page 6

Hakemisto . . . . . . . . . . . . 87 iv ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Turvaohjeet - Page 7

Turvaohjeet Huomautus Lue nämä tärkeät turvaohjeet ensin. Näiden tietojen avulla voit käyttää hankkimaasi ThinkPad-tietokonetta turvallisesti. Säilytä kaikki ThinkPad-tietokoneen mukana toimitetut julkaisut ja oppaat ja noudata niissä olevia ohjeita. Tämän julkaisun sisältämät tiedot eivät muuta hankintasopimuksen tai Lenovon rajoitettujen takuuehtojen sisältämiä ehtoja. Asiakkaiden turvallisuus on tärkeää Lenovolle. Tuotteet on suunniteltu turvallisiksi ja tehokkaiksi. Tietokoneet ovat kuitenkin sähkölaitteita, ja verkkojohdot, verkkolaitteet sekä muut laitteet sa..

Yleisiä - Page 8

elektroninen osa on vioittunut, mutta hallitusti ja aiheuttamatta mitään vaaraa. Toisaalta tämä saattaa merkitä myös sitä, että kyseessä on vaaratilanne. Älä kuitenkaan ota mitään riskejä tai yritä selvittää tapahtuman syytä itse. Tarkista tietokone ja sen osat säännöllisin väliajoin vaurioiden tai kulumisen tai muiden vaaratekijöiden varalta. Jos epäilet jonkin osan toimintakuntoa, älä käytä tuotetta. Ota yhteys asiakastukikeskukseen (Customer Support Center)tai tuotteen valmistajaan ja pyydä ohjeet tuotteen tarkistusta varten sekä korjauta tuote tarpeen mukaa..

Turvaohjeet - Page 9

Huolto Älä yritä huoltaa tuotetta itse, ellei asiakastukikeskuksen edustaja tähän kehota. Käytä vain valtuutettua huoltoa jolla on oikeus antaa huoltoa kyseiselle tuotteelle. Huomautus: Asiakas voi itse päivittää tai vaihtaa joitakin osia. Näitä osia nimitetään asiakkaan vaihdettavissa oleviksi osiksi (CRU, Customer Replaceable Unit). Lenovo ilmoittaa nimenomaisesti, mitkä osat ovat asiakkaan vaihdettavissa, ja toimittaa ohjeet siitä, milloin asiakkaat saavat vaihtaa nämä osat. Sinun on noudatettava kaikkia ohjeita osaa vaihtaessasi. Varmista aina, että virta on katkaistu..

viii - Page 10

vedellä ja pesuaineilla. Kastuminen saattaa aiheuttaa oikosulun, etenkin jos verkkojohto tai verkkolaite on kulunut väärinkäytön takia. Kastuminen voi myös vähitellen syövyttää verkkojohdon ja verkkolaitteen liittimiä, mikä voi ajan mittaan aiheuttaa ylikuumenemista. Kytke aina verkkojohdot ja liitäntäkaapelit oikeassa järjestyksessä ja varmista, että kaikki verkkojohdot ovat tiukasti paikoillaan. Älä käytä verkkolaitetta, jossa on merkkejä syöpymisestä tai kulumisesta pistokkeen liittimissä tai merkkejä ylikuumenemisesta (kuten sulaneita kohtia muoviosassa) pistok..

Turvaohjeet - Page 11

Varmista, että käytettävä pistorasia on kaapeloitu oikein ja että se sijaitsee lähellä laitteita paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi. Älä vedä verkkojohtoja kokonaan suoriksi tavalla, joka rasittaa johtoja. Kytke laitteiden pistokkeet pistorasiaan ja irrota ne pistorasiasta varovasti. Akut ja paristot Kaikissa Lenovon valmistamissa tietokoneissa on litteä nappiparisto, josta järjestelmän kello saa virtansa. Paristoa ei voi ladata. Lisäksi monissa kannettavissa tietokoneissa, esimerkiksi ThinkPad-tietokoneissa, on ladattava akku, josta tietokone saa virtaa ollessa..

x - Page 12

muulle joustavalle pinnalle. Älä tuki tai peitä tuuletusaukkoja tai estä tuulettimien tai jäähdytyslevyjen toimintaa. Tarkista tietokoneesi pölyn kerääntymisen varalta vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota tietokoneen verkkojohto pistorasiasta, ennen kuin aloitat tarkistuksen. Poista sitten kaikki keskusyksikön etulevyn rakoihin ja aukkoihin kertynyt pöly. Jos havaitset tietokoneen ulkopinnoille kertyneen pölyä, sinun kannattaa tarkistaa myös tietokoneen sisäosat, muun muassa jäähdytyslevyn rivat, virtalähteen tuuletusaukot ja tuu..

Lisäturvaohjeet - Page 13

v Älä väännä tai taivuta CD- ja DVD-levyjä tai tunge niitä väkisin tietokoneeseen tai pakkauksiinsa. v Tarkista, että CD- ja DVD-levyt ovat ehjiä, ennen kuin otat ne käyttöön. Älä käytä vaurioituneita tai säröilleitä levyjä. Lisäturvaohjeet VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Kytke ja irrota kaapelit ohjeiden mukaan, kun asennat, siirrät tai avaat koneen tai avaat siihen liitettyjen laitteiden kansia. Kolmijohtiminen verkkojohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. Turvaohjeet xi

..

VAARA - Page 14

VAARA Seuraavien turvaohjeiden noudattaminen tietokonetta käytettäessä vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa: v Älä käytä tietokonetta kosteissa olosuhteissa. v Ukonilman aikana: – Älä käytä tietokonetta, jos se on kytkettynä puhelinpistorasiaan. – Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä. VAARA Akku tulee säilyttää huoneenlämmössä ja akun varauksen tulee olla noin 30 - 50 prosenttia akun kapasiteetista. On suositeltavaa ladata akku noin kerran vuodessa, jottei se tyhjene liikaa. VAARA Akku voi räjähtää, jos se asennetaan vä..

Turvaohjeet - Page 15

VAARA Varmistusparisto voi räjähtää, jos se asennetaan väärin. Varmistusparisto sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos paristoa ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein. Varmistuspariston saa vaihtaa vain samantyyppiseen paristoon. Voit vähentää onnettomuusriskiä seuraavasti: (1) Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa. (2) Älä kuumenna paristoa yli 100 °C:n lämpötilaan. (3) Älä yritä korjata paristoa tai purkaa sitä osiin. Hävitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. VAARA Noudata alla ol..

Laserturvaohjeet - Page 16

VAARA Seuraavien turvaohjeiden noudattaminen puhelinlaitteita käytettäessä vähentää tulipalon, sähköiskun tai ruumiinvamman vaaraa: v Älä asenna puhelinlaitteita tai puhelinkaapeleita ukonilman aikana. v Älä asenna puhelinpistorasioita kosteisiin tiloihin, jos asennettavaa pistorasiaa ei ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa. v Älä koske eristämättömiin puhelinkaapeleihin tai -liittimiin, ellei puhelinkaapeleita ole irrotettu verkkoliittymästä. v Ole varovainen asentaessasi puhelinlinjoja ja tehdessäsi niihin muutoksia. v Vältä muun kuin langa..

Turvaohjeet - Page 17

VAARA Luokan 1 laserlaitteita ei pidetä vaarallisina. Laserjärjestelmän ja optisen aseman suunnittelu varmistaa sen, että laserlähteen lähettämä säteily pysyy luokan 1 mukaisena sekä käytön että huollon aikana. Joissakin asemissa on sisäinen luokan 3A laserdiodi. Ota huomioon seuraava varoitus: VAARA VAARA Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, jotta muovipussit eivät aiheuttaisi tukehtumisvaaraa. Monissa PC-tuotteissa ja lisälaitteissa on johtoja ja kaapeleita, esimerkiksi verkkojohtoja ja lisälaitteen PC-tietokoneeseen liittäviä tietoliikennekaapeleita. J..

Turvallisuustiedote - Page 18

VAARA Turvallisuustiedote käyttäjille Australiassa Älä kytke puhelinlinjaa laitteen ollessa muistiotilassa. Säilytä nämä ohjeet. xvi ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Tärkeitä - Page 19

Tärkeitä tietoja käyttäjille Tärkeä huomautus käyttäjille Kiintolevyn kapasiteettia koskevia tietoja ThinkPad X41 Tablet -tietokone on sen maan tai alueen radiotaajuus- ja turvallisuusstandardien mukainen, jossa se on hyväksytty langattomien yhteyksien käyttöä varten. Käyttäjän tulee asentaa ThinkPad-tietokone ja käyttää sitä paikallisten radiotaajuussäädösten mukaisesti. Ennen kuin käytät ThinkPad X41 Tablet -tietokonetta, lue tätä käyttö- ja vianmääritysopasta täydentävä Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet -asiakirja. Asiakirja on toimitettu yhdessä..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Access IBM - Page 21

Access IBM -ohjeiston käyttö Access IBM Sinisen Access IBM -painikkeen avulla saat apua monissa tietokoneen käyttötilanteissa ja myös häiriöiden ilmetessä. Avaa ThinkVantage Productivity Center napsauttamalla Access IBM-painiketta. ThinkVantage Productivity Center on käytönaikainen ohjekeskus, jonka avulla saat havainnollisia ja selkeitä ohjeita tietokoneen käytön aloituksesta ja tehokkaasta käytöstä. Access IBM -painikkeen avulla voit myös keskeyttää tietokoneen käynnistyksen ja avata ThinkVantage Rescue and Recovery -työtilan. Rescue and Recovery -työtilassa voi tehd..

Huomautus: - Page 22

Jotkin ohjeiston aiheista sisältävät lyhyitä animaatioita, jotka opastavat käyttäjää tiettyjen toimien toteutuksessa, esimerkiksi akun vaihdossa, PC-kortin asennuksessa ja muistin lisäyksessä. Voit toistaa animaation, keskeyttää sen tai aloittaa sen alusta kuvassa näkyvien ohjauspainikkeiden avulla. Huomautus: Jos tietokoneeseen on liitetty käynnistyslaite, joka on aloitusjärjestyksessä ennen IDE-kiintolevyä, tietokone käynnistyy tästä laitteesta. xx ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

1 - Page 23

Luku 1. ThinkPad-tietokoneen esittely ThinkPad-tietokoneen rakenne . . . . . . 2 Ominaisuudet . . . . . . . . . . . . 4 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . 5 ThinkPad-tietokoneen hoito . . . . . . . 6 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

ThinkPad-tietokoneen - Page 24

ThinkPad-tietokoneen rakenne Laite edestä ThinkPad-tietokoneen rakenne 2 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

ThinkPad-tietokoneen - Page 25

Näkymä takaa ThinkPad-tietokoneen rakenne Luku 1. ThinkPad-tietokoneen esittely 3

..

Ominaisuudet - Page 26

Ominaisuudet Suoritin v Intel Pentium M -suoritin Muisti v PC2-4200 DDR2 (Double Data Rate II) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) Tallennuslaite v 1,8-tuumainen kiintolevyasema Näyttö TFT-värinäyttö v Koko: 12,1 tuumaa v Erotuskyky: – Nestekidenäyttö: 1 024 x 768 kuva-alkiota – Erillinen näytin: enintään 2 048 x 1 536 kuva-alkiota v Muistiotilan digitointiominaisuudet v Kirkkauden säätö Näppäimistö v 87-, 88- tai 92-näppäiminen (sisältää Fn-näppäimen sekä vieritysnäppäimet (eteenpäin- ja taaksepäin-näppäimet) v Sormenjälkitunnistin (joissakin..

Tekniset - Page 27

Tekniset tiedot Koko v Leveys: 274 mm v Syvyys: – 246 mm nelikennoisella akulla varustettuna – 269 mm kahdeksankennoisella akulla varustettuna v Korkeus: 29 mm – 32 mm Käyttöympäristö v Enimmäiskorkeus merenpinnasta 3 048 m paineistamattomassa tilassa v Lämpötila – Enintään 2 438 metrin korkeudella merenpinnasta - Käytössä (ei levyä levyasemassa): 5–35 °C - Käytössä (levy levyasemassa): 10–35 °C - Virta katkaistuna: 5–43 °C – Yli 2 438 metrin korkeudella merenpinnasta - Enimmäislämpötila käytön aikana 31,3 °C Huomautus: Akun lämpötilan on oltava la..

ThinkPad-tietokoneen - Page 28

ThinkPad-tietokoneen hoito Vaikka tietokoneesi toimii luotettavasti tavallisessa työympäristössä, tietokoneen käsittelyssä on kuitenkin syytä olla varovainen. Tässä kohdassa annettuja ohjeita noudattamalla voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Tärkeitä vihjeitä: Oikeanlainen työympäristö ja työskentelytavat v Älä pidä tietokonetta sylissäsi pitkään tietokoneen käytön tai akun latauksen aikana. Tietokone tuottaa normaalin käytön aikana jonkin verran lämpöä. Lämmön määrä vaihtelee järjestelmän toimintatason ja akun vara..

ThinkPad-tietokoneen - Page 29

v Käytä kuljetukseen laukkua, jonka pehmustus suojaa tietokonetta vaurioilta. Älä kuljeta tietokonetta täyteen pakatussa laukussa. Tallennusvälineiden ja asemien käsittely v Varo työntämästä levykkeitä asemaan vinottain. Älä myöskään kiinnitä levykkeisiin helposti irtoavia tarroja tai useita tarroja päällekkäin, jotta asema ei tukkiutuisi. v Jos tietokoneessa on optinen asema, kuten CD-, DVD- tai CD-RW/DVD-asema, älä sitä käyttäessäsi koske CD- tai DVD-levyn pintaan tai aseman levykelkan keskiosan linssiin. v Älä sulje CD-, DVD- tai CD-RW/DVD-aseman levykelkkaa,..

ThinkPad-tietokoneen - Page 30

v Käytä ainoastaan ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen mukana toimitettua tai sen lisälaitteena hankittua digikynää. Vain tämä kynä on suunniteltu käytettäväksi yhdessä ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen kanssa. Muu kynä voi juuttua kiinni kynätelineeseen tai aiheuttaa muita ongelmia. v Digikynä ei ole vedenkestävä. Älä kastele kynää. Muita tärkeitä vihjeitä v On mahdollista, että tietokoneen modeemia voi käyttää vain analogisessa tai yleisessä kytkentäisessä puhelinverkossa. Älä kytke tietokoneen modeemia tilaajavaihteeseen tai muuhun digitaaliseen puhelinvaihte..

ThinkPad-tietokoneen - Page 31

– muistikortti, esimerkiksi SD-kortti, muistitikku tai MultiMediaCard -kortti – muistimoduuli – mini-PCI-kortti – tietoliikennetytärkortti Tietokoneen ulkokuoren puhdistus Puhdista tietokone säännöllisin väliajoin seuraavasti: 1. Sekoita veteen mietoa talouspuhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita tai voimakkaita kemikaaleja, happoja tai emäksiä. Sekoita yksi osa pesuainetta viiteen osaan vettä. 2. Imeytä laimennettu pesuaine pesusieneen. 3. Purista ylimääräinen neste pesusienestä. 4. Pyyhi tietokoneen ulkokuori pesusienellä pyörivin liikkein ja varmista, et..

Sormenjälkitunnistimen - Page 32

saattaa olla jälki, jonka näppäimistö tai TrackPoint-paikannustappi on jättänyt tietokoneen kanteen ulkopuolelta kohdistuneen paineen seurauksena. 2. Poista jälki pyyhkimällä näyttöä varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. 3. Jos jälki ei poistu, kostuta pehmeä, nukkaamaton kangaspyyhe vedellä tai liuoksella, jossa on yksi osa isopropyylialkoholia ja yksi osa tislattua vettä. 4. Purista kangas mahdollisimman kuivaksi. 5. Pyyhi näyttö uudelleen niin, ettei tietokoneen päälle valu nestettä. 6. Kuivaa näyttö ennen kannen sulkemista. Sormenjälkitunnistimen kunnossapito..

11 - Page 33

Luku 2. Häiriöiden poisto Häiriöiden syiden selvitys . . . . . . . 12 Vianmääritys . . . . . . . . . . . . 12 Virhesanomat . . . . . . . . . . 12 Häiriöt, joilla ei ole virhesanomaa . . . . 19 Salasanoihin liittyvät häiriöt . . . . . . 20 Virtakytkimeen liittyvät häiriöt . . . . . 21 Näppäimistön häiriöt . . . . . . . . 21 TrackPoint-häiriöt . . . . . . . . . 22 Valmius- ja lepotilan häiriöt . . . . . . 23 Tietokoneen näytön häiriöt . . . . . . 26 Akun häiriöt . . . . . . . . . . . 27 Kiintolevyaseman häiriöt . . . . . . . 28 Käynnistykseen liittyvät häiri..

Häiriöiden - Page 34

Häiriöiden syiden selvitys Jos tietokoneessa ilmenee häiriö, voit testata koneen toimintaa PC-Doctor for Windows -ohjelman avulla. Käynnistä PC-Doctor for Windows seuraavasti: 1. Napsauta Käynnistä -painiketta. 2. Valitse vaihtoehdot Kaikki ohjelmat ja PC-Doctor for Windows . 3. Valitse PC-Doctor -vaihtoehto. 4. Valitse jokin vaihtoehtoon Device Categories tai Test Scripts sisältyvistä testeistä. Huomautus Testin ajo saattaa kestää useita minuutteja tai vieläkin pitempään. Varmista, että käytössäsi on riittävästi aikaa koko testin ajoon; älä keskeytä testiä sen oll..

Häiriöiden - Page 35

Sanoma Selitys ja toimet 0176: System Security - The System has been tampered with (Järjestelmän suojaus - järjestelmään on kajottu) Tämä sanoma tulee näkyviin, jos turvapiiri on poistettu ja asennettu uudelleen tai jos tietokoneeseen on asennettu uusi turvapiiri. Voit selvittää häiriötilanteen aloittamalla BIOS-asetusohjelman, palauttamalla oletusasetukset käyttöön F9-näppäimellä ja tallentamalla muutokset F10-näppäimellä. Jos häiriötilanne jatkuu, huollata tietokone. 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct..

Häiriöiden - Page 36

Sanoma Selitys ja toimet 0190: Critical low-battery error (akun varaus on liian vähäinen) Tietokoneesta on katkennut virta, koska akussa on liian vähän virtaa. Liitä tietokoneeseen verkkolaite ja lataa akku tai vaihda tietokoneeseen täyteen ladattu akku. 0191: System Security - Invalid remote change requested (Järjestelmän suojaus - etämuutospyyntö ei kelpaa). Järjestelmän kokoonpanon muutos on epäonnistunut. Varmista toiminnon oikea toteutustapa ja yritä uudelleen. Voit selvittää häiriötilanteen aloittamalla BIOS-asetusohjelman, palauttamalla oletusasetukset käyttöön F..

Häiriöiden - Page 37

Sanoma Selitys ja toimet 0200: Hard disk error (kiintolevyaseman häiriö) Kiintolevyasema ei toimi. Varmista, että kiintolevyasema on liitetty kunnolla tietokoneeseen. Aloita BIOS-asetusohjelma ja tarkista Startup-valikossa, että kiintolevyasemaa ei ole poistettu käytöstä. 021 x: Keyboard error (näppäimistöhäiriö) Varmista, että näppäimistön tai mahdollisen erillisen näppäimistön päällä ei ole mitään esineitä. Katkaise virta tietokoneesta ja kaikista siihen kytketyistä lisälaitteista. Kytke virta uudelleen ensin tietokoneeseen ja sitten lisälaitteisiin. Jos sama v..

Häiriöiden - Page 38

Sanoma Selitys ja toimet 0260: System timer error (järjestelmäajastimen häiriö) Huollata tietokone. 0270: Real time clock error (sisäisen tosiaikakellon häiriö) Huollata tietokone. 0271: Date and time error (päivämäärän ja kellonajan virhe) Päivämäärää ja kellonaikaa ei ole määritetty. Määritä päivämäärä ja kellonaika BIOS-asetusohjelman avulla. 0280: Previous boot incomplete (edellinen käynnistys on epäonnistunut) Tietokoneen edellinen käynnistys ei ole onnistunut. Katkaise tietokoneesta virta, kytke virta uudelleen ja aloita BIOS-asetusohjelma. Tarkista koko..

Häiriöiden - Page 39

Sanoma Selitys ja toimet 1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card (laitteeseen on liitetty sopimaton tytärkortti - katkaise virta ja poista tytärkortti) Tietokone ei tue tytärkorttia. Poista kortti. 1810: Hard disk partition layout error (kiintolevyn osion rakennevirhe). Kiintolevyn osion rakenteen tunnistuksessa tapahtunut virhe on keskeyttänyt tietokoneen käynnistyksen. Joko Predesktop Area -apuohjelma on poistettu tai kiintolevy sisältää vioittuneita tietoja. Voit yrittää käynnistää tietokoneen uudelleen tekemällä jonkin seura..

Häiriöiden - Page 40

Sanoma Selitys ja toimet Käynnistyssalasanan kehote tulee kuvaruutuun. Järjestelmään on asetettu käynnistyssalasana tai pääkäyttäjän salasana. Tietokoneen käytön aloitus edellyttää, että kirjoitat oikean salasanan ja painat Enter-näppäintä. Jos käynnistyssalasana ei kelpaa, järjestelmään on ehkä asetettu pääkäyttäjän salasana. Kirjoita tämä salasana ja paina Enter-näppäintä. Jos sama virhesanoma tulee uudelleen näkyviin, huollata tietokone. Kiintolevysalasanan kehote Järjestelmään on asetettu kiintolevysalasana. Tietokoneen käytön aloitus edellyttää,..

Häiriöiden - Page 41

Sanoma Selitys ja toimet Authentication of system services failed (järjestelmäpalvelujen todennus on epäonnistunut). Palaa todennukseen painamalla <Esc>-näppäintä. Kiintolevyn Predesktop Area -apuohjelma on vahingoittunut. Jos tarvitset Predesktop Area -apuohjelmaa, hanki Elvytys-CD-tietolevy ja elvytä Predesktop Area -apuohjelma sen avulla. Häiriöt, joilla ei ole virhesanomaa Tilanne: Kun tietokone käynnistetään, kuvaruutu pysyy pimeänä, eikä tietokone anna äänimerkkiä käynnistyksen yhteydessä. Huomautus: Jos et ole varma äänimerkkien kuulumisesta, katkaise tiet..

Häiriöiden - Page 42

Selitys ja toimet: Varmista, että muistikortti on asennettu oikein. Jos se on asennettu oikein, mutta kuvaruutu on edelleen tyhjä ja tietokone antaa viisi äänimerkkiä, huollata tietokone. Jos tietokone antaa neljä neljän äänimerkin sarjaa, turvapiirissä on virhe. Huollata tietokone. Tilanne: Kun käynnistän tietokoneen, kuvaruutuun tulee näkyviin vain valkoinen osoitin. Selitys ja toimet: Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen ja kytke tietokoneeseen virta. Jos kuvaruudussa näkyy edelleen vain kohdistin, huollata tietokone. Tilanne: Kuvaruutu pimenee tietokoneen käytön aikana..

Häiriöiden - Page 43

Selitys ja toimet: Jos olet unohtanut käynnistyssalasanan, tietokone on toimitettava Lenovon valtuuttamalle huoltoedustajalle tai Lenovo-jälleenmyyjälle salasanan poistoa varten. Jos unohdat kiintolevysalasanan, Lenovon valtuuttama huoltoedustaja ei voi poistaa salasanaa eikä kiintolevyssä olevia tietoja voi käyttää. Tietokone täytyy toimittaa Lenovon valtuuttamalle huoltoedustajalle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevy täytyy vaihtaa. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu. Jos unohdat pääkäyttäjän salasanan, Lenovo ei vo..

TrackPoint-häiriöt - Page 44

Selitys ja toimet Numerolukkotoiminto on käytössä. Pidä vaihtonäppäintä alhaalla ja paina NumLk-näppäintä, jotta toiminto poistuu käytöstä. Tilanne: Jokin erillisen numeronäppäimistön näppäimistä tai yksikään niistä ei toimi. Selitys ja toimet: Tarkista, että erillinen numeronäppäimistö on liitetty tietokoneeseen oikein. Tilanne: Jokin erillisen PS/2-näppäimistön näppäimistä tai yksikään niistä ei toimi. Selitys ja toimet: Jos käytössä on X4-telakointiasemaa, kytke näppäimistön kaapeli X4-telakointiaseman näppäimistö- ja hiirivastakkeeseen. Jos k..

Häiriöiden - Page 45

paikannuslaitetta. Jos TrackPoint-paikannuslaite toimii, virhe saattaa aiheutua hiirestä tai muusta paikannuslaitteesta. Varmista, että hiiren tai paikannuslaitteen kaapeli on liitetty kunnolla X4 Dock -telakointiaseman vastakkeeseen. Jos käyttämäsi hiiri ei ole PS/2-yhteensopiva, poista TrackPoint- paikannuslaite käytöstä ThinkPadin kokoonpanoapuohjelman avulla. Huomautus: Lisätietoja on hiiren mukana toimitetussa julkaisussa. Tilanne: Hiiren painikkeet eivät toimi. Selitys ja toimet Vaihda hiiren laiteajuriksi PS/2-porttihiiren ajuri ja asenna sitten PS/2 TrackPoint -ajuri uudel..

Häiriöiden - Page 46

Tilanne: Kuvaruutuun tulee virheilmoitus critical low-battery error , ja tietokoneesta katkeaa heti virta. Selitys ja toimet: Akun varaus on vähissä. Liitä tietokoneeseen verkkolaite tai vaihda tietokoneeseen täyteen ladattu akku. Tilanne: Tietokoneen näyttö pysyy pimeänä, kun tietokone palautetaan valmiustilasta normaaliin toimintatilaan. Selitys ja toimet: Tarkista, onko erillinen näytin irrotettu valmiustilan aikana. Älä irrota erillistä näytintä, kun tietokone on valmius- tai lepotilassa. Jos erillinen näytin ei ole liitettynä tietokoneen palatessa normaaliin toimintaan,..

Häiriöiden - Page 47

Selitys ja toimet: Tarkista, onko valmius- tai lepotila poistettu käytöstä jollakin asetuksella. Tilanne: Järjestelmä ei palaa normaaliin toimintatilaan aikakatkaisutoiminnolle määritetyn viipymän kuluessa silloin, kun tietokone ei ole liitettynä verkkovirtalähteeseen. –TAI– Järjestelmä ei siirry valmiustilasta lepotilaan, kun tietokone ei ole liitettynä verkkovirtalähteeseen. Selitys ja toimet: Oletusarvona on, että ajoitettu käynnistys akkuvirtaa käytettäessä -toiminto ei ole käytössä. Jos otat tämän toiminnon käyttöön, tietokone saattaa käynnistyä kantami..

Häiriöiden - Page 48

v Käytössä on jokin PC-tietoliikennekorteista. Voit siirtää tietokoneen lepotilaan, kun olet ensin lopettanut tietoliikenneohjelman ja sitten poistanut PC-kortin tai poistanut PC-korttipaikan käytöstä. Napsauta tehtäväpalkissa näkyvää Safely Remove Hardware -kuvaketta. v Lepotilaa ei ole otettu käyttöön. Voit ottaa sen käyttöön seuraavasti: 1. Aloita ThinkPad kokoonpanoapuohjelma. 2. Napsauta virransyötön hallinnan painiketta. 3. Napsauta Lepotila -välilehteä. 4. Valitse lepotilan tuen valintaruutu. 5. Napsauta OK-painiketta. Huomautus: Saat lepotilan käyttöön pain..

Häiriöiden - Page 49

5. Varmista, että sovitintietojen ikkunassa näkyy teksti Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family. 6. Napsauta Ominaisuudet -painiketta. Tarkista Laitteen tila -ruudussa, että laite toimii oikein. Jos laite ei toimi oikein, napsauta Vianmääritys -painiketta. 7. Napsauta Näyttölaite -välilehteä. 8. Varmista, että tiedot ovat oikein. 9. Napsauta Ominaisuudet -painiketta. Tarkista Laitteen tila -ruudussa, että laite toimii oikein. Jos näin ei ole, napsauta Vianmääritys -painiketta. Tilanne: Kuvaruutu ei pimene, kun tietokoneesta katkaistaan virta. Selitys ja toimet..

Häiriöiden - Page 50

Tilanne: Täyteen ladatun akun käyttöaika on lyhyt. Selitys ja toimet: Pura akun varaus ja lataa akku uudelleen. Jos akun käyttöaika on silti lyhyt, hanki uusi akku. Tilanne: Tietokone ei toimi ladattua akkua käytettäessä. Selitys ja toimet: Akun ylijännitesuojaus on voinut aktivoitua. Katkaise tietokoneesta virta yhden minuutin ajaksi, jolloin ylijännitesuojaus poistuu käytöstä. Kytke virta sitten uudelleen. Tilanne: Akun lataus ei onnistu. Selitys ja toimet Akkua ei voi ladata, jos sen lämpötila on liian korkea. Jos akku tuntuu kuumalta, poista se tietokoneesta ja anna sen j..

Häiriöiden - Page 51

Selitys ja toimet: Selvitä häiriön syy tai poista häiriö Rescue and Recovery -työtilan avulla. Rescue and Recovery -työtilan aloitus on helppoa. Voit aloittaa Rescue and Recovery -työtilan seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja kytke se sitten uudelleen. 2. Tarkkaile kuvaruutua tietokoneen käynnistyessä. Paina sinistä Access IBM -painiketta, kun kuvaruudun vasemmassa alareunassa näkyy sanoma “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -työtila. Kuvaruudussa näkyy seuraavankaltainen ikkuna: 3. Kun Rescue an..

Häiriöiden - Page 52

Tapahtumien tarkasteluohjelman avulla saat esiin yleistietoja sovellukseen, suojaukseen ja järjestelmään liittyvistä tapahtumista. Saat sen avulla esiin myös kutakin tapahtumaa koskevat virhe- ja varoitustiedot. Järjestelmän tiedot -vaihtoehdon avulla voit tarkastella tietokoneen laitteisto- ja ohjelmistotietoja. Näistä tiedoista saattaa olla apua vianmäärityksessä. Takuun tila -vaihtoehdon avulla saat näkyviin takuun päättymisajankohdan, tietokoneen huoltopalveluehdot tai varaosien luettelon. Ohje -vaihtoehdon avulla saat näkyviin tietoja Rescue and Recovery -työtilan eri ..

Häiriöiden - Page 53

Tilanne: Tietokone ei käynnisty halutusta laitteesta. Selitys ja toimet: Siirry BIOS-asetusohjelman Startup-valikkoon. Tarkista, että tietokone on BIOS-asetusohjelmassa määritetty käynnistymään halutusta laitteesta. Varmista myös, että tietokoneen käynnistyksessä käytettävä laite on käytettävissä. Varmista BIOS-asetusohjelman Startup-valikossa, että laite on Boot priority order -luettelossa. Jos laite on Excluded from boot order -luettelossa, se ei ole käytettävissä. Valitse laitetta edustava merkintä luettelosta ja paina x-näppäintä. Merkintä siirtyy Boot priority..

BIOS-asetusohjelman - Page 54

Tietokoneessa on sovelluksen tarvitsema määrä muistia. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetuissa julkaisuissa. Tarkista seuraavat seikat: v Sovellus on suunniteltu toimimaan käyttämässäsi käyttöjärjestelmässä. v Muut sovellukset toimivat tietokoneessa oikein. v Tarvittavat laiteajurit on asennettu. v Sovellus toimii oikein toisessa tietokoneessa. Jos kuvaruutuun tulee virhesanoma sovellusta käytettäessä, katso lisätietoja sovelluksen mukana toimitetuista julkaisuista. Joissain malleissa seuraavat sovellusohjelmat eivät ehkä toimi oikein. Nouda ohjelmien uusimmat ver..

Häiriöiden - Page 55

1. Jotta välttyisit tietojen katoamiselta vahingossa, tee varmistuskopio tietokoneen nykyisistä tiedoista ja kokoonpanoasetuksista. Lisätietoja on käytönaikaisen ohjeiston kohdassa ″ Tietojen varmistuskopiointi- ja palautustyökalut ″ . 2. Varmista, ettei levykeasemassa ole levykettä, ja katkaise tietokoneesta virta. 3. Kytke tietokoneeseen virta ja paina Access IBM -painiketta, kun kuvaruudun alareunaan vasemmalle puolelle tulee sanoma “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -työtila. 4. Valitse BIOSin käsittely..

Häiriöiden - Page 56

kiintolevyn tilaa eri ajankohtina. Nämä varmistuskopiot saattavat olla tallennettuina tietokoneesi kiintolevyssä, verkkoasemassa tai irtotaltioissa sen mukaan, mitä vaihtoehtoja olet valinnut varmistuskopiointia toteuttaessasi. Rescue and Recovery -ohjelman tai Rescue and Recovery -työtilan avulla voit palauttaa kiintolevyn sisällön aiemman ajankohdan mukaiseksi käyttämällä jotakin tallennetuista varmistuskopioista. Rescue and Recovery -työtila toimii erillään Windows-käyttöjärjestelmästä. Niinpä voitkin aloittaa sen painamalla sinistä Access IBM -painiketta, kun järje..

Kiintolevyaseman - Page 57

Kiintolevyaseman vaihto Voit lisätä tietokoneeseen tallennuskapasiteettia korvaamalla kiintolevyaseman kapasiteetiltaan suuremmalla kiintolevyasemalla, jonka voi hankkia Lenovo-jälleenmyyjältä tai -myyntineuvottelijalta. Huomautuksia: 1. Vaihda tietokoneen kiintolevyasema vain, kun hankit uuden aseman tai huollatat aseman. Kiintolevyaseman liittimet ja asemapaikka eivät kestä usein toistuvaa asemien vaihtoa. 2. Rescue and Recovery -työtila ja Elvytysohjelma (Product Recovery) eivät sisälly lisävarusteena hankittavaan kiintolevyasemaan. Huomautus Kiintolevyaseman käsittely v Äl..

Kiintolevyaseman - Page 58

4. Poista muistiotilassa käytettävä digikynä säilytyslokerostaan. 5. Irrota kiintolevyaseman kiinnitysruuvi. Kiintolevyaseman vaihto 36 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Kiintolevyaseman - Page 59

6. Avaa tietokoneen näyttö, käännä tietokone kyljelleen ja poista kiintolevyasema vetämällä asemaa poispäin tietokoneesta. 7. Irrota kiintolevyaseman suojakansi. 8. Kiinnitä suojakansi uuteen kiintolevyasemaan. 9. Aseta kiintolevyasema suojakansineen asemapaikkaan. 10. Paina nestekidenäyttö kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 11. Kiinnitä ruuvi takaisin paikalleen. 12. Aseta kynä takaisin säilytyslokeroonsa. 13. Aseta akku paikalleen. 14. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkolaite ja kaapelit tietokoneeseen. Akun vaihto 1. Katkaise tietokoneesta virta tai si..

Huomautus: - Page 60

Huomautus: Jos käytössä on PC-kortti tai Secure Digital -kortti, tietokonetta ei ehkä voi siirtää lepotilaan. Katkaise tällöin tietokoneesta virta. 2. Paina tietokoneen näyttö kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Työnnä akun salpa avausasentoon. 4. Työnnä akun salpaa, pidä sitä tässä asennossa ±1² ja poista sitten akku ±2² . Akun vaihto 38 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Tehoakku - Page 61

5. Aseta täyteen ladattu vara-akku siten, että sen etureuna on samansuuntainen tietokoneen akkupaikan etureunan kanssa, ja paina akku varovasti paikalleen. 6. Työnnä akun salpa kiinni. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkolaite ja kaapelit tietokoneeseen. Tehoakku Voit liittää ThinkPad X40 Series Extended Life Battery -tehoakun tietokoneen telakointivastakkeeseen. Voit liittää tehoakun tietokoneen telakointivastakkeeseen seuraavasti: 1. Tarkista pääakun tila. Jos sitä ei ole liitetty tai jos se on lähes tyhjä, sammuta tietokone tai siirrä se lepotilaan. Jos pääa..

Tehoakun - Page 62

4. Kiinnitä paikoilleen napsautettava kiinnike tehoakkuun kuvan osoittamalla tavalla. 5. Kohdista tehoakun ulokkeet tietokoneessa oleviin reikiin. 6. Paina akkua paikoilleen varovasti, kunnes kuulet napsauksen. Akku on nyt kiinnitetty tietokoneen telakointivastakkeeseen. Tehoakun käyttö 40 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Huomautus: - Page 63

7. Li’uta salpaa nuolen osoittamaan suuntaan. 8. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkolaite ja kaapelit tietokoneeseen. Voit poistaa akun tietokoneesta seuraavasti: 1. Tarkista pääakun tila. Jos sitä ei ole liitetty tai jos se on lähes tyhjä, sammuta tietokone tai siirrä se lepotilaan. Jos pääakku on liitetty ja siinä on riittävästi virtaa, siirrä laite valmiustilaan. Huomautus: Jos pääakku on liitettynä ja lähes tyhjä poistaessasi tehoakkua tietokoneen ollessa valmiustilassa, tietokone saattaa sammua. 2. Irrota verkkolaite ja kaikki kaapelit tietokoneesta. 3. P..

Tehoakun - Page 64

5. Paina akun poistosalpaa ±1² , kunnes akku nousee ylös, ja poista akku ±2² . Tehoakun käyttö 42 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

43 - Page 65

Luku 3. Ohjeiden ja tukipalvelujen saanti Tuki- ja huoltopalvelut . . . . . . . . 44 WWW-tukisivustot . . . . . . . . . . 44 Asiakastukikeskukseen soittaminen . . . . 44 Palvelut eri puolilla maailmaa . . . . . . 46 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 43

..

Tuki- - Page 66

Tuki- ja huoltopalvelut Jos tarvitset ohjeita, huoltopalveluja tai teknistä apua tai haluat vain lisätietoja ThinkPad-tietokoneista, Lenovolla on tarjolla useita eri tietolähteitä. Tässä jaksossa on ohjeita siitä, mistä saat lisätietoja ThinkPad-tietokoneista, miten tulee toimia, jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, ja mistä saat tarvittaessa tukipalveluja. Microsoft Service Pack -paketit sisältävät uusimmat Windows-tuotepäivitykset. Voit noutaa niitä WWW-sivustosta (saatat joutua maksamaan yhteysmaksun) tai hankkia niitä CD-levyissä. Lisätietoja ja linkkejä on o..

Huomautus: - Page 67

Tämän tuotteen takuuseen eivät sisälly seuraavat palvelut: v Muiden kuin Lenovon valmistamien tai takuun piiriin kuulumattomien Lenovon osien vaihto tai käyttö Huomautus: Kaikissa takuun piiriin kuuluvissa osissa on seitsemän merkin pituinen tunnus FRU XXXXXXX. v ohjelmistohäiriöiden syiden selvitys v BIOSin asetusten määritys asennuksen tai päivityksen yhteydessä v laiteajurien vaihto, muutokset tai päivitykset v verkon käyttöjärjestelmien asennus ja ylläpito v sovellusohjelmien asennus ja ylläpito. Voit selvittää kuuluuko tietokoneesi takuun piiriin ja takuun päätty..

Warranty - Page 68

Palvelut eri puolilla maailmaa Jos matkustat tietokone mukanasi maahan, jossa myydään ThinkPad-tietokoneita, tietokoneesi saattaa kuulua kansainvälisen takuupalvelun (International Warranty Service) piiriin, mikä oikeuttaa saamaan takuupalveluja takuukauden ajan. Saat takuupalvelut palveluntoimittajalta, jonka Lenovo on valtuuttanut suorittamaan takuupalveluja. Huollon käyttämät menetelmät ja toimet vaihtelevat maakohtaisesti, eivätkä kaikki palvelut ehkä ole tarjolla kaikissa maissa. Kansainvälinen takuupalvelu (International Warranty Service) toteuttaa palvelun kyseisessä maa..

47 - Page 69

Liite A. Langattomia laitteita koskevia tietoja Yhteentoimivuus muiden langattomien laitteiden kanssa Wireless LAN Mini-PCI-sovitin on suunniteltu toimimaan yhdessä kaikkien DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)- tai OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) -radiotekniikkaan perustuvien langattomien lähiverkkolaitteiden kanssa. Se on seuraavien standardien ja määritysten mukainen: v Institute of Electrical and Electronics Engineers -instituutin määrittämä ja hyväksymä langattomia lähiverkkoja koskeva IEEE 802.11a/b/g -standardi v WECA:n (Wireless Ethernet Compatibility ..

Käyttöympäristö - Page 70

Käyttöympäristö ja terveysseikat Wireless LAN Mini-PCI -sovittimet ja Bluetooth -tytärkortti säteilevät muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuuksista sähkömagneettista energiaa. Korttien synnyttämä sähkömagneettinen säteily on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin monien muiden langattomien laitteiden säteily, esimerkiksi matkapuhelimien säteily. Koska Wireless LAN Mini-PCI -sovittimet ja Bluetooth -tytärkortti toimivat radiosäteilyä koskevien turvastandardien ja -suositusten mukaisesti, Lenovo katsoo kyseisten korttien olevan turvallisia kuluttajille. Nämä tur..

Liite - Page 71

Liite B. Takuutiedot Lenovon takuuehdot (rajoitettu takuu) LSOLW-00 05/2005 Osa 1 - Yleiset ehdot Nämä rajoitetun takuun ehdot sisältävät seuraavat kolme osaa: Osa 1 - Yleiset ehdot, Osa 2 - Maakohtaiset ehdot ja Osa 3 - Takuuta koskevat tiedot. Osan 2 ehdot muuttavat tai korvaavat Osan 1 sisältämiä ehtoja. Lenovo Group Limitedin näiden takuuehtojen mukaisesti myöntämät rajoitetut takuut koskevat vain omaan käyttöön (ei jälleenmyyntiin) hankittuja Koneita. Termillä ″ Kone ″ tarkoitetaan Lenovon konetta, sen lisävarusteita, ominaisuuksia, mallinmuutoksia, päivityksiä ..

″ - Page 72

Takuunrajoitus Takuu ei kata v mitään ohjelmia (Koneeseen esiasennetut, Koneen mukana toimitetut tai Koneeseen toimituksen jälkeen asennetut ohjelmat) v Koneen vahingoittumista, joka on johtunut väärästä käytöstä, ulkoisesta syystä, Koneen muuttamisesta, sopimattomasta fyysisestä ympäristöstä tai asiakkaan virheellisistä huoltotoimista v Koneen vahingoittumista, joka on johtunut sellaisen tuotteen käytöstä, josta Lenovo ei vastaa v muita kuin Lenovon valmistamia tuotteita (esimerkiksi tuotteita, jotka Lenovo on asiakkaan pyynnöstä toimittanut, hankkinut tai yhdistänyt ..

Liite - Page 73

Jos vian korjaaminen edellyttää asiakkaan vaihdettavissa olevan osan ( ″ CRU ″ ) vaihtoa (tällaisia osia ovat esimerkiksi näppäimistö, hiiri, kaiutin, muistimoduuli ja kiintolevyasema), käytettävä Palveluntoimittaja toimittaa kyseisen osan asiakkaalle, joka toteuttaa vaihdon. Jos Kone ei takuuaikana toimi määritysten mukaisesti eikä häiriötä pystytä poistamaan puhelimitse, elektronisesti tai ohjelmapäivitysten tai asiakkaan vaihdettavissa olevan osan asennuksella, Palveluntoimittaja voi harkintansa mukaan joko 1) korjata Koneen määritysten mukaiseen toimintakuntoon ta..

52 - Page 74

Palveluntoimittajan tai muun toimittajan käsittelemään asiakkaan puolesta Koneeseen jääneitä henkilötietoja tarpeen mukaan siten, että Palveluntoimittaja pystyy täyttämään tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaiset velvollisuudet (joihin saattaa sisältyä Koneen kuljetus kyseistä käsittelyä varten mihin tahansa korjauskeskukseen), ja (c) varmistamaan, että kyseinen käsittely on henkilötietojen käsittelyä säätelevien lakien mukaista. Vastuunrajoitus Lenovo on vastuussa Koneen katoamisesta tai vahingoittumisesta vain 1) sinä aikana, kun Kone on Palveluntoimittajan hall..

Liite - Page 75

LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMISTA JOILTAKIN OSIN, KYSEINEN RAJOITUS EI KOSKE ASIAKASTA. Sovellettava laki Asiakas ja Lenovo suostuvat siihen, että kaikkien näiden rajoitetun takuun ehtojen mukaisten, asiakkaan ja Lenovon oikeuksien ja velvoitteiden tulkinnassa ja toimeenpanossa sovelletaan keskenään ristiriitaisten lakien soveltamista koskevista periaatteista huolimatta sen maan lainsäädäntöä, jossa asiakas on hankkinut Koneen. NÄMÄ TAKUUT ANTAVAT ASIAKKAALLE TIETYT OIKEUDET. ASIAKKAALLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VOIVAT OLLA ERILAIS..

54 - Page 76

KOLUMBIA Oikeuspaikka: Ensimmäisen lauseen perään lisätään seuraava teksti: Kaikki tämän rajoitetun takuun ehtoihin liittyvät oikeudenkäynnit käydään Kolumbian tasavallan oikeusistuimissa. ECUADOR Oikeuspaikka: Ensimmäisen lauseen perään lisätään seuraava teksti: Kaikki tämän rajoitetun takuun ehtoihin liittyvät oikeudenkäynnit käydään Quiton oikeusistuimissa. MEKSIKO Oikeuspaikka: Ensimmäisen lauseen perään lisätään seuraava teksti: Kaikki tämän rajoitetun takuun ehtoihin liittyvät oikeudenkäynnit käydään Mexico Cityn (Federal District) liittotuomiois..

Liite - Page 77

KANADA Vastuunrajoitus: Seuraava teksti korvaa tämän jakson kohdan 1: 1. korvauksiin henkilövahingoista (mukaan lukien kuolemantapaus) ja kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuneista vahingoista siinä tapauksessa, että vahingon on aiheuttanut Lenovon tuottamus Sovellettava laki: Seuraava teksti korvaa ensimmäisen lauseen kohdan "sen maan lainsäädäntöä, jossa asiakas on hankkinut Koneen": Ontarion provinssin lakeja. YHDYSVALLAT Sovellettava laki: Seuraava teksti korvaa ensimmäisen lauseen kohdan "sen maan lainsäädäntöä, jossa asiakas on hankkinut Koneen": New Yorkin ..

56 - Page 78

välimiesmenettelyllä Singaporessa Singaporen kansainvälisen välityslautakunnan (Singapore International Arbitration Center, SIAC) senhetkisten sääntöjen mukaisesti. Molempia sopijapuolia koskeva välitystuomio on lopullinen ja sitova, eikä sopijapuolilla ole valitusoikeutta. Välitystuomio on annettava kirjallisena, ja siinä on esitettävä todetut seikat ja lain nojalla tehdyt päätökset. Välimiehiä on oltava kolme. Kummallakin kiistan osapuolella on oikeus nimittää yksi välimies. Sopijapuolten nimittämät kaksi välimiestä nimittävät kolmannen välimiehen, joka toimii ..

ERITYISISTÄ - Page 79

välimiesmenettelyllä Bangaloressa Intiassa paikallisten lakien mukaisesti. Molempia sopijapuolia koskeva välitystuomio on lopullinen ja sitova, eikä sopijapuolilla ole valitusoikeutta. Välitystuomio on annettava kirjallisena, ja siinä on esitettävä todetut seikat ja lain nojalla tehdyt päätökset. Välimiehiä on oltava kolme. Kummallakin kiistan osapuolella on oikeus nimittää yksi välimies. Sopijapuolten nimittämät kaksi välimiestä nimittävät kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos puheenjohtajan paikka on vapaana, Intian asianajajaliito..

58 - Page 80

Guarantees Act -lain määrittämällä tavalla, tämän kohdan rajoitukset ovat voimassa vain, mikäli kyseinen laki ne sallii. KIINAN KANSANTASAVALTA Sovellettava laki: Seuraava teksti korvaa ensimmäisen lauseen kohdan ″ sen maan lainsäädäntöä, jossa asiakas on hankkinut Koneen ″ : Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakeja (ellei paikallinen lainsäädäntö toisin määrää). FILIPPIINIT Vastuunrajoitus: Viidennen kappaleen kohta 3 korvataan seuraavalla tekstillä: ERITYISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUETTUINA VAHINGOT, JOISTA VOIDAAN TUOMITA NIMELLINEN KORVAUS TAI RANGAISTUSKORV..

Liite - Page 81

EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA (EMEA) SEURAAVAT EHDOT OVAT VOIMASSA KAIKISSA SEURAAVISSA MAISSA: Nämä rajoitetun takuun ehdot koskevat Lenovolta tai Lenovon jälleenmyyjältä hankittuja Koneita. Takuuhuollon saanti: Kohtaan Länsi-Eurooppa (Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Vatikaanivaltio, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja kaikki muut Euroopan ..

60 - Page 82

Romania, Serbia ja Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tadzikistan, Turkmenistan, Ukraina, Unkari, Uzbekistan, Valko-Venäjä tai Venäjä; 2) ″ Ranskan lainsäädäntöä ″ , jos Koneen hankintamaa on Algeria, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Libanon, Madagaskar, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Niger, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Ranskan Guyana, Ranskan Polynesia, Reunion, Senegal, Seychellit, Togo, Tsad, Tunisia, Uusi-Kaledonia, Va..

Liite - Page 83

takuun voimassaolon päättymistä koskevat kiistat sovitaan Moskovan välimiestuomioistuimessa; 6) Etelä-Afrikan tasavallassa, Namibiassa, Lesothossa tai Swazimaassa syntyneet rajoitetun takuun ehtoja koskevat kiistat sopijapuolet sitoutuvat siirtämään Johannesburgin ylioikeuden (High Court in Johannesburg) käsiteltäviksi; 7) Turkissa kaikki tämän rajoitetun takuun ehtoja koskevat kiistat ratkaistaan Istanbulin kantakaupungin (Sultanahmet) oikeusistuimissa ja täytäntöönpanodirektoraateissa (Courts and Execution Directorates of Istanbul); 8) seuraavissa maissa kaikki tämän raj..

62 - Page 84

niissä EU-maissa, joissa Kone on julkistettu ja tuotu myyntiin. Takuuhuollon saanti: Tähän jaksoon lisätään seuraava teksti: IBM:n takuuhuollon voi tilata Euroopan unionin maissa puhelinnumerosta, joka on mainittu Osassa 3 - Takuuta koskevat tiedot. Asiakas voi ottaa yhteyden IBM:n huoltoon postiosoitteella: IBM Warranty & Service Quality Dept. PO Box 30 Spango Valley Greenock Scotland PA16 0AH. KULUTTAJAT Kuluttajilla on kansallisen kuluttajansuojalain suomat lailliset oikeudet, joihin tämän rajoitetun takuun ehdot eivät vaikuta. ALANKOMAAT, ESPANJA, ITALIA, ITÄVALTA, KREIKKA..

Liite - Page 85

RANSKA JA BELGIA Vastuunrajoitus: Seuraava teksti korvaa tämän jakson koko tekstin: Jos pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää, noudatetaan seuraavia ehtoja: 1. Lenovon vastuu vahingoista ja menetyksistä, joita tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä aiheutuu, on rajoitettu ainoastaan korvaukseen todistetusti toteutuneista välittömistä ja suorista vahingoista ja menetyksistä, joiden syynä on ollut mainittujen velvoitteiden tuottamuksellinen laiminlyönti (jos syy on Lenovon). Korvauksen enimmäismäärä on vahingot aiheuttaneesta Koneesta..

64 - Page 86

Lenovon toimet vikojen korjauksessa: Tähän jaksoon lisätään seuraava teksti: Takuuaikana Lenovo korvaa asiakkaalle tälle viallisen koneen kuljetuksesta IBM-huoltopisteeseen aiheutuneet kulut. Vastuunrajoitus: Tähän jaksoon lisätään seuraava kappale: Tässä sopimuksessa määritetyt rajoitukset eivät ole voimassa, jos Lenovo on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai jos vahingon on aiheuttanut Lenovon törkeä tuottamus. Seuraava lause lisätään kohdan 2 loppuun: Lenovon vastuu rajoittuu olennaisten sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin vahinkoihin, jos kyseessä on lievä..

Liite - Page 87

Vastuunrajoitus: Tähän jaksoon lisätään seuraava kappale: Tässä sopimuksessa määritetyt rajoitukset eivät ole voimassa, jos Lenovo on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai jos vahingon on aiheuttanut Lenovon törkeä tuottamus. Seuraava lause lisätään kohdan 2 loppuun: Lenovon vastuu rajoittuu olennaisten sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin vahinkoihin, jos kyseessä on lievä tuottamus. UNKARI Vastuunrajoitus: Tämän jakson perään lisätään seuraava teksti: Tässä määritetyt rajoitukset eivät koske vastuuta henkeä, fyysistä hyvinvointia tai terveyttä vaarant..

″ - Page 88

2. Lenovolla on rajoittamaton vastuu asiakkaan irtaimelle omaisuudelle Lenovon tuottamuksesta aiheutuneista fyysisistä vahingoista, mutta kuitenkin aina kohdassa Tapaukset, joista Lenovo ei vastaa esitetyin poikkeuksin. 3. Lenovon vastuu todellisista vahingoista mistä tahansa Rikkomuksesta on aina, paitsi edellä kohdissa 1 ja 2 mainituissa tapauksissa, enintään 125 % summasta, jonka asiakas on maksanut Rikkomukseen suoraan liittyvästä Koneesta. Tapaukset, joista Lenovo ei vastaa Lenovo tai sen toimittaja tai jälleenmyyjä taikka Palveluntoimittaja ei vastaa missään tapauksessa, pa..

Takuuaika - Page 89

Tämä jakso määrittää Lenovon vastuun laajuuden ja kaikki asiakkaan korvausvaatimusten perusteet. 1. Lenovolla on rajoittamaton vastuu: a. Lenovon tuottamuksesta aiheutuneista kuolemantapauksista ja ruumiinvammoista b. velvoitteista, jotka on määritetty vuoden 1979 Sale of Goods Act -lain pykälässä 12 tai vuoden 1982 Supply of Goods and Services Act -lain pykälässä 2 tai muissa myöhemmissä, vastaavat pykälät sisältävissä tai ne uudelleen voimaansaattavissa laeissa. 2. Lenovolla on rajoittamaton vastuu asiakkaan irtaimelle omaisuudelle Lenovon tuottamuksesta aiheutuneista..

68 - Page 90

b. vain osille (osien vaihto) takuun toisena ja kolmantena vuonna. Palveluntarjoaja laskuttaa kaikesta tehdystä huolto- ja vaihtotyöstä takuun toisena ja kolmantena vuonna. Konetyyppi Hankintamaa tai -alue Takuuaika Takuuhuollon lajit 1866 Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Brasilia ja Australia Osat ja työ - 3 vuotta Akku ja digikynä - 1 vuosi 6 1 Japani Osat ja työ - 1 vuosi Akku ja digikynä - 1 vuosi 6 1 Muut Osat ja työ - 3 vuotta Akku ja digikynä - 1 vuosi 7 1 1867 Kaikki Osat ja työ - 3 vuotta Akku - 1 vuosi 5 1 1868 Yhdysvallat Osat ja työ - 1 vuosi Akku ja digikynä - 1 vuosi ..

Takuuhuollon - Page 91

Huomautus: ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen mukana on viisi X41 Tablet -digikynän vaihtokärkeä. Säilytä vaihtokärjet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Vaihtokärjet eivät sisälly digikynän tai tietokoneen takuuseen. Takuuhuollon lajit Palveluntoimittaja tarjoaa tarvittaessa huolto- tai vaihtotyötä sen mukaan, minkälajinen takuuhuolto Koneelle on määritetty edellä olevassa taulukossa (lajin kuvaus on jäljempänä). Huollon ajankohta määräytyy asiakkaan yhteydenoton ajankohdan ja osien saatavuuden perusteella. Palvelutasot ovat vasteaikatavoitteita, eik..

Maakohtaiset - Page 92

korjauskeskukseen. Korjauskeskus järjestää korjatun tai korvaavan Koneen palautuksen asiakkaalle. Asiakas vastaa Koneen asennuksesta ja tarkistuksesta. 4. Asiakkaan toteuttama kuljetus tai postikuljetus Asiakas toimittaa tai postittaa sopivalla tavalla pakkaamansa viallisen Koneen Palveluntoimittajan määrittämällä tavalla Palveluntoimittajan ilmoittamaan paikkaan. Asiakas vastaa kuljetuskustannuksista, jollei toisin ilmoiteta. Asiakas noutaa korjatun tai korvaavan Koneen tai se palautetaan asiakkaalle postitse. Asiakas vastaa tämän jälkeen tapahtuvasta Koneen asennuksesta ja tark..

Liite - Page 93

Maa tai alue Puhelinnumero Alankomaat +31 20 514 5770 (hollanti) Argentiina 0800 666 0011 (espanja) Australia 131 426 (englanti) Belgia 02 210 9820 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 02 225 3611 (Takuu- ja tukipalvelut) (hollanti) 02 210 9800 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 02 225 3611 (Takuu- ja tukipalvelut) (ranska) Bolivia 0800 0189 (espanja) Brasilia Sao Paulon seutu: (11) 3889 8986 Sao Paulon seudun ulkopuolelta: 0800 7014 815 (Brasilian portugali) Chile 800 224 488 (espanja) Costa Rica 284 3911 (espanja) Dominikaaninen tasavalta 566 4755 566 5161 (alanumero 8201) Maksuton palv..

″ - Page 94

Maa tai alue Puhelinnumero Intia 1600 446 666 Vaihtoehtoinen maksuton numero: +91 80 2678 8940 (englanti) Irlanti 01 815 9202 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 01 881 1444 (Takuu- ja tukipalvelut) (englanti) Iso-Britannia 01475 555 055 (30 päivän käyttöönottopalvelu) Laitteisto: 08705 500 900 (Takuu- ja tukipalvelut) Ohjelmisto: 08475 151 516 (Takuu- ja tukipalvelut) (englanti) Italia 02 7031 6101 (30 päivän käyttöönottopalvelu) +39 800 820 094 (Takuu- ja tukipalvelut) (italia) Itävalta 01 24592 5901 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 01 211 454 610 (Takuu- ja tukipalvelut) ..

Liite - Page 95

Maa tai alue Puhelinnumero Latvia +386 611 796 699 Liettua +386 611 796 699 Luxemburg +352 298 977 5063 (ranska) Lähi-itä +44 (0) 1475 555 055 Malesia 1800 888 558 (englanti, malaiji) Malta +356 234 175 Meksiko 001 866 434 2080 (espanja) Nicaragua 255 6658 (espanja) Norja 6681 1100 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 8152 1550 (Takuu- ja tukipalvelut) (norja) Panama 206 6047 (espanja) Peru 0 800 50 866 (espanja) Portugali +351 21 892 7147 (portugali) Puola +48 228 786 999 Ranska 0238 557 450 (30 päivän käyttöönottopalvelu) Laitteisto: 0810 631 213 (Takuu- ja tukipalvelut) Ohjelmisto..

Meksikoa - Page 96

Maa tai alue Puhelinnumero Tanska 4520 8200 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 7010 5150 (Takuu- ja tukipalvelut) (tanska) Thaimaa 1 800 299 229 (thai) Tsekin tasavalta +420 272 131 316 Turkki 00800 211 4032 (turkki) Unkari +36 1382 5720 Uruguay 000 411 005 6649 (espanja) Uusi-Seelanti 0800 446 149 (englanti) Venezuela 0 800 100 2011 (espanja) Venäjä +7 095 940 2000 (venäjä) Vietnam Pohjoinen alue ja Hanoi: 844 843 6675 Eteläinen alue ja Ho Chi Minh City: 848 829 5160 (englanti, vietnam) Viro +386 611 796 699 Yhdysvallat 1 800 426 7378 (englanti) Meksikoa koskevat lisätakuuehdot Nä..

Liite - Page 97

huoltopalvelukeskukseen ja pyydä tuotteen kuljetukseen tarvittavat hyväksynnät tai kuljetukseen liittyvät tiedot sekä osoite, johon tuote on kuljetettava. Valtuutettujen palvelukeskusten luettelo on WWW-osoitteessa http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/ servicio_mexico.html Valmistaja: SCI Systems de México, S.A. de C.V. Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Puh: 01 800 367 6900. Markkinoija: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Pa..

76 - Page 98

76 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

77 - Page 99

Liite C. Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat (CRU:t) Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat (CRU:t) Seuraavat ThinkPad-tietokoneen osat ovat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia (CRU). Luettelossa on mainittu asiakkaan vaihdettavissa olevat osat sekä kunkin osan kohdalla julkaisu tai muu aineisto, joka sisältää irrotus- tai vaihto-ohjeet. Käyttö ja vianmääritys Asennus -opas ThinkVantage Productivity Center Hardware Maintenance Manual (online- versio) Esittely- video Tason 1 CRU-osat Paristo X X X X Verkkosovitin ja -johto X TrackPoint- paikannustapin pää X X Kiintolevyasema X X X ..

78 - Page 100

Jos et pysty käyttämään näitä ohjeita tai jos asiakkaan vaihdettavissa olevan osan vaihdossa on ongelmia, voit käyttää jompaakumpaa seuraavista lisäresursseista: v Hardware Maintenance Manual -julkaisu ja esittelyvideoita, jotka ovat saatavissa tukisivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Asiakastukikeskus. Kyseisen maan tai alueen tukikeskuksen puhelinnumero on kohdassa ”Maakohtaiset puhelinnumerot” sivulla 70. 78 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Huomioon - Page 101

Liite D. Huomioon otettavaa Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja koneita, palveluja ja ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista koneista, ohjelmista ja palveluista Lenovon paikalliselta edustajalta. Viittaukset Lenovon koneisiin, ohjelmiin ja palveluihin eivät tarkoita sitä, että vain näitä tuotteita voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa konetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa Lenovon tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Halutt..

80 - Page 102

oleva lausuma ei sisällä nimenomaisesti tai konkludenttisesti ilmaistua Lenovon tai kolmannen osapuolen aineetonta oikeutta koskevaa lisenssiä, sitoumusta tai näiden loukkauksien varalta annettua suojausta. Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat erityisympäristöissä saatuihin tuloksiin, ja ne esitetään esimerkkeinä. Muissa käyttöympäristöissä voidaan saada erilaisia tuloksia. Lenovo pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa palautteena näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Täs..

FOR HOME OR OFFICE USE - Page 103

Lausuma FCC (Federal Communications Commission) -säännösten mukaisuudesta Tämä tuote on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-säännösten osassa 15 luokan B digitaalisille laitteille asetetut vaatimukset. Luokan B laitteet antavat kohtuullisen suojan häiriöitä vastaan asuinympäristössä tehdyssä asennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja mahdollisesti säteilee radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Minkään tietyn asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaa..

82 - Page 104

Lausuma Euroopan unionin direktiivin 89/336/ETY mukaisuudesta Tämä tuote on yhdenmukainen EU:n direktiivin 89/336/ETY suojausvaatimusten kanssa, jotka vastaavat jäsenmaiden säätämiä lakeja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Lenovo ei voi ottaa vastuuta suojauksen säilymisestä, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai lisätään kortteja (osia), joita IBM ei ole suositellut. Tämä tuote täyttää standardin EN 55022 (CISPR 22) luokan B vaatimukset. Luokan B laitteiden rajoitukset antavat kohtuullisen suojan häiriöitä vastaan käytettäessä lisensoituja tietoliikenne..

IBM - Page 105

Handling a disused ThinkPad battery pack Your ThinkPad computer has a lithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack If you are a company ThinkPad computer user and need to dispose of a battery pack, contact the proper person in IBM sales, service, or marketing, and follow that person’s instructions You can also see the instructions at www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a battery pack, you must comply with local ordinances and regulations IBM Lotus -ohjelmistotarjous Tietoja tarjouksesta: ThinkPad-tietokoneiden ..

84 - Page 106

Käyttöoikeus on ohjelmiston mukana toimitettavan kansainvälisen lisenssisopimuksen (IPLA) ehtojen alainen. Tässä tarjouksessa mainitun Lotus Notes -ohjelmiston käyttö edellyttää tarjouksen ehtojen ja IBM:n kansainvälisen lisenssisopimuksen (IPLA) hyväksyntää. Lisätietoja IBM:n kansainvälisestä lisenssisopimuksesta (IBM International Program License Agreement, IPLA) on osoitteessa http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf. Näitä ohjelmia ei saa myydä edelleen. Käyttölupatodistu: ThinkPad -tietokoneen ostotodistus ja tämä tarjousasiakirja tulee säilyttää käyttölupa..

Tavaramerkit - Page 107

Sähköpostiosoite http://smartsuite.modusmedia.com Postiosoite: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International eFulfillment Solution Center 750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faksinumero: +65 6448 5830 Tilaukseen liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen Smartsuiteapac@modusmedia.com Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Seuraavat nimet ovat International Busine..

86 - Page 108

Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden yritysten tavaramerkkejä. 86 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Hakemisto - Page 109

Hakemisto A akku häiriöt 27 tehoakku 39 vaihto 37 asetukset BIOS 32 kokoonpano 32 asiakkaan vaihdettavissa oleva osa (CRU) 77 osaluettelo 77 B BIOS-asetusohjelma 32 D Digikynän käyttövihjeitä 7 E elvytyksen korjauslevyke 33 Elvytysohjelma 33 esiasennetun ohjelmiston elvytys 33 H huomautus käyttäjille xvii häiriöiden syiden selvitys 12 häiriöt akku 27 kiintolevy 28 käynnistys 28 lepotila 23 näppäimistö 21 salasana 20 sormenjälkitunnistin 30 syiden selvitys 12 tietokoneen näyttö 26 valmiustila 23 vianmääritys 12 virranhallinta 23 virtakytkin 21 häiriöt, joilla ei ole vi..

88 - Page 110

88 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys

..

Osanumero: - Page 112

Osanumero: 39T9267 (1P) P/N: 39T9267

..

Sponsored links

Latest Update