Lenovo Thinkpad X41 Tablet (bulgarian) Service And Troubleshooting Guide For Manual Bulgarian

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (bulgarian) Service And Troubleshooting Guide For Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

® - Page 3

ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

- Page 4

Бележка Преди да използвате тази информация и продукта, за който тя се отнася, задължително прочетете общата информация в “Важна информация за безопасност” на страница v, Приложение A, “Допълнителна информация за безжичната връзка”, на страница 47, Приложение B, “Гаранционна информация”, на страница 49 и Приложение D, “Бележ..

Съдържание - Page 5

Съдържание Важна информация за безопасност . . . v Условия, които изискват незабавно действие . . v Общи насоки за безопасност . . . . . . . vi Сервизно обслужване . . . . . . . . vii Захранващи кабели и адаптери на захранване . . . . . . . . . . . vii Удължителни кабели и свързани устройства . . . . . . . . . . . viii Щепсели и контакти . . . . . . . . viii Батерии . . . . . . . . ..

iv - Page 6

Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada . . 81 Изявление за съответствие с EMC Директива на Европейския съюз . . . . 82 Забележки за околната среда за Япония . . . 82 Оферта за софтуер IBM Lotus . . . . . . 83 Търговски марки . . . . . . . . . . 85 Индекс . . . . . . . . . . . . . 87 iv ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване..

v - Page 7

Важна информация за безопасност Бележка Моля, прочетете първо важната информация за безопасност. Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя ThinkPad компютър. Следвайте и запазете цялата информация, включена с ThinkPad компютъра ви. Информацията в този документ не променя условията на договора ви за покупка ил..

vi - Page 8

чуете звуци като пукане, тракане или съскане. Тези състояния могат просто да означават, че вътрешен електронен компонент е отказал по безопасен и контролиран начин. Възможно е обаче да указват и потенциален проблем с безопасността. При все това, не поемайте рискове и не се опитвайте да диагностицирате ситуацията самостоятел..

vii - Page 9

Сервизно обслужване Не опитвайте самостоятелно да поправите продукт, освен ако сте инструктирани от Центъра за поддръжка на клиенти. Използвайте само сервизен доставчик, който е одобрен за поправката на конкретния продукт. Забележка: Някои части могат да бъдат надстройвани или подменяни от клиента. Тези части се наричат По..

viii - Page 10

Предпазвайте кабела и адаптерите на захранване от течности. В частност, не оставяйте кабели или адаптери в близост до мивки, вани, тоалетни, или на подове, които се чистят с течности. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако захранващият кабел или адаптерът на захранване са увредени от неправилна употреба. Те..

ix - Page 11

електроинсталацията. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване и оразмерявания на електроинсталацията. Убедете се, че контактът на захранване, който ползвате, е правилно свързан, лесно достъпен, и разположен близо до оборудването. Не опъвайте захранващите кабели..

® - Page 12

се зарежда батерийният модул. Компютърът ви произвежда известно количество топлина при нормална работа. Продължителният контакт с тялото може да причини дискомфорт, или, потенциално, изгаряне на кожата. v Не използвайте компютъра си и не презареждайте батерията в близост до леснозапалими материали или във взривоопасна сре..

ОПАСНОСТ - Page 13

Безопасност на CD и DVD устройства CD и DVD устройствата въртят дисковете с висока скорост. Ако CD или DVD е напукано или другояче физически повредено, възможно е дискът да се разпадне или дори да се пръсне, когато се използва CD устройството. За да се защитите срещу възможни наранявания в тази ситуация, и за да намалите риска от повреж..

xii - Page 14

xii ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

ОПАСНОСТ - Page 15

ОПАСНОСТ Намалете опасността от пожар и токов удар, като винаги следвате основните предпазни мерки, включително следните: v Не използвайте компютъра в или близо до вода. v По време на електрическа буря: – Не използвайте компютъра си в свързване с телефонен кабел. – Не свързвайте и не откачвайте кабела от телефонната розетка н..

xiv - Page 16

ОПАСНОСТ Ако резервната батерия бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия. Литиевата батерия съдържа литий и може да експлодира, ако не се използва или не се изхвърля съгласно правилата. Подменяйте само с батерия от същия тип. За да избегнете възможни наранявания или смърт, недейте да: (1) хвърляте или потапяте бате..

ОПАСНОСТ - Page 17

ОПАСНОСТ За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване при използването на телефонно оборудване, винаги спазвайте основните мерки за сигурност, като: v Никога не свързвайте телефон по време на електрическа буря. v Никога не инсталирайте телефонни розетки на мокри места, освен ако те не са специално пригодени за изп..

xvi - Page 18

ОПАСНОСТ Лазерните продукти от Клас 1 не се считат за опасни. Дизайнът на лазерната система и оптическото устройство осигуряват липсата на излагане на лазерно излъчване над нивото на Клас 1 при нормална работа, потребителска поддръжка или сервизно обслужване. Някои устройства съдържат вграден лазерен диод от Клас 3A. Отбележ..

ОПАСНОСТ - Page 19

ОПАСНОСТ Забележка за безопасност за потребителите в Австралия Не свързвайте телефонна линия, докато използвате режима на таблет. Запазете тези инструкции. Важна информация за безопасност xvii

..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

xix - Page 21

Важна забележка за потребителите Важна забележка за разпоредби за потребителите Информация за капацитета на твърдия диск ThinkPad X41 Tablet компютърът съответства на стандартите за радиочестота и безопасност на всяка страна или регион, в които е одобрен за безжична употреба. Трябва да инсталирате и използвате своя ThinkPad компютър ..

xx - Page 22

xx ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

Access IBM - Page 23

Намиране на информация с бутона Access IBM Access IBM Синият бутон Access IBM може да ви помогне в много ситуации, когато компютърът ви работи нормално, и дори когато не работи нормално. Натиснете бутона Access IBM на работната ви площ, за да отворите ThinkVantage ™ Productivity Center. ThinkVantage Productivity Center е вграденият в компютъра ви помощен център, който ви подн..

Забележка: - Page 24

Някои от темите в помощната ви система съдържат кратки видеоклипове, които ви показват как да изпълните определени задачи, като подмяна на батерията, поставяне на PC Card или надстройване на паметта. Използвайте показаните органи за управление, за да възпроизвеждате, спирате и връщате видео клипа. Забележка: Ако устройство за п..

1 - Page 25

Глава 1. Общ преглед на новия ви ThinkPad компютър Бегъл поглед към вашия ThinkPad . . . . . 2 Компоненти . . . . . . . . . . . . 4 Спецификации . . . . . . . . . . . . 5 Грижа за вашия ThinkPad компютър . . . . 6 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

Преден - Page 26

Бегъл поглед към вашия ThinkPad Преден изглед Бегъл поглед към вашия ThinkPad 2 ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

Заден - Page 27

Заден изглед Бегъл поглед към вашия ThinkPad Глава 1. Общ преглед на новия ви ThinkPad компютър 3

..

Компоненти - Page 28

Компоненти Процесор v Intel ® Pentium ® M процесор Памет v Синхронна динамична памет (DRAM) със свободен достъп PC2-4200 и удвоено равнище на данни II (DDR2) Устройство за съхранение v 1.8-инчово устройство с твърд диск Дисплей Цветният дисплей използва TFT технология: v Размер: 12.1 инча v Разделителна способност: – LCD: 1024-на-768 – Външен монитор: До 2048..

Спецификации - Page 29

Спецификации Размер v Ширина: 274 мм (10.8 ин.) v Дълбочина: – 246 мм (9.7 ин.) с инсталиран 4 клетъчен батериен модул – 269 мм (10.6 ин.) с инсталиран 8 клетъчен батериен модул v Височина: 29 мм – 32 мм (1.14 ин. – 1.26 ин.) Среда v Максимална височина без херметизация: 3048 м (10,000 фута) v Температура – На височини до 2438 м (8000 ft) - Работа без диск: 5° до 35°C (41° ..

® - Page 30

Грижа за вашия ThinkPad компютър Въпреки, че компютърът ви е разработен да функционира надеждно в нормална работна среда, необходимо е да използвате здрав разум при боравенето с него. Като следвате тези важни съвети, ще получите максимума употреба и удовлетворение от компютъра си. Важни съвети: Внимавайте как и къде работите v Не..

″ - Page 31

v Използвайте качествен сак за пренасяне, който осигурява адекватно смекчаване и защита. Не опаковайте компютъра си в плътно натъпкан сак или куфар. Боравете правилно с носителите и устройствата v Избягвайте поставянето на дискети под ъгъл и поставянето на множество или хлабави етикети, за да не останат в устройството. v Ако ..

Други - Page 32

v Използвайте само Tablet Digitizer Pen писалка, която е била доставена с вашия ThinkPad X41 Tablet компютър, или която сте закупили с този компютър като опция. Само тази писалка е предназначена за употреба с ThinkPad X41 Tablet компютъра. Всяка друга писалка може да се заклещи в държача за писалка, или да причини други проблеми. v Tablet Digitizer Pen писалката не..

v - Page 33

v Преди да инсталирате някое от следните устройства, докоснете метална маса или заземен метален обект. Това намалява статичния електрически заряд на тялото ви. Статичното електричество може да повреди устройството. – PC Card – Smart Card – Memory Card, като SD Card, Memory Stick, и MultiMediaCard – Модул памет – Mini-PCI Card – Дъщерна комуникационна карта По..

10 - Page 34

1. Леко избършете дисплея с мека суха кърпа без власинки. Ако видите подобна на драскотина следа на дисплея си, тя може да е петно, пренесено от клавиатурата или TrackPoint показалката, когато капакът е бил натиснат отвън. 2. Избършете петното леко с мека суха кърпа. 3. Ако петното остане, навлажнете мека кърпа (но не марля) с чиста вода..

11 - Page 35

Глава 2. Разрешаване на компютърни проблеми Диагностициране на проблеми . . . . . . 12 Отстраняване на проблеми . . . . . . . 12 Съобщения за грешки . . . . . . . . 12 Грешки без съобщения . . . . . . . 17 Проблем с парола . . . . . . . . . 19 Проблеми с ключа на захранването . . . 19 Проблеми с клавиатурата . . . . . . 19 TrackPoint проблеми . . . . . . . . 20 Проблеми с режими на хиб..

Съобщение - Page 36

Диагностициране на проблеми Ако имате проблем с компютъра си, можете да го тествате с PC-Doctor for Windows. За да стартирате PC-Doctor for Windows, направете следното: 1. Щракнете Start . 2. Преместете показалеца на All Programs , и после на PC-Doctor for Windows . 3. Щракнете на PC-Doctor . 4. Изберете един от тестовете от Device Categories или Test Scripts . Внимание Изпълнението на всяк..

Съобщение - Page 37

Съобщение Решение 0176: System Security - The System has been tampered with. Това съобщение се извежда, ако извадите Защитния чип и го поставите отново, или инсталирате нов такъв. За да изчистите грешката, влезте в BIOS Помощна програма за настройка, натиснете F9, за да върнете стойностите до подразбиращите се, после натиснете F10, за да запазите промените...

Съобщение - Page 38

Съобщение Решение 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. Вашият ThinkPad компютър има вграден Ethernet компонент, и не можете да добавите друг такъв с инсталиране на Ethernet устройство. Ако се изведе това съобщение за грешка, премахнете инсталираното от вас Ethernet устройство. Иначе натиснете Esc, за да игнорирате предупреди..

15 - Page 39

Съобщение Решение 0271: Date and time error В компютъра не са зададени дата и час. Настройте датата и часа, като използвате BIOS Помощна програма за настройка. 0280: Previous boot incomplete Компютърът ви не е успял да завърши процеса по стартиране. Изключете компютъра си; после го включете, за да стартирате BIOS Помощна програма за настройка. Проверете к..

16 - Page 40

Съобщение Решение 1810: Hard disk partition layout error Проблем в разпознаването на разположението на дяловете на твърдия диск е спрял стартирането на компютъра. Predesktop Area е била изтрита, или твърдият диск съдържа повредени данни. За да опитате да рестартирате компютъра си, изпълнете едно от следните: v Ако Predesktop Area е била изтрита 1. Натиснете ..

Съобщение - Page 41

Съобщение Решение Hibernation error Системната конфигурация е променена между момента, в който компютърът е поставен в режим на хибернация, и момента, в който е излязъл от този режим, и компютърът ви не може да поднови нормалната си работа. v Възстановете системната конфигурация каквато е била, преди компютърът да бъде поставен в реж..

18 - Page 42

Разрешение: Ако е зададена парола при включване, натиснете произволен клавиш, за да изведете напомнянето за парола при включване, после въведете правилната парола, и натиснете Enter. Ако напомнянето за паролата при включване не се появи, е възможно нивото на яркостта да е настроено на минималното. Настройте нивото на яркостта ч..

× - Page 43

способност 640 × 480 (VGA режим), изображението на екрана може да изглежда леко изкривено или по-малко от размера на дисплея. Това е за съвместимост с други DOS приложения. За да разширите изображението на екрана до действителния размер на екрана, стартирайте ThinkPad Конфигурационната програма, и щракнете на LCD ; после изберете функция..

TrackPoint - Page 44

Разрешение: Ако е свързана външна PS/2 клавиатура, цифровият блок на компютъра ви не работи. Използвайте цифровия блок на външната клавиатура. Ако има свързани външен цифров блок или мишка: 1. Изключете компютъра. 2. Отстранете външния цифров блок или мишката. 3. Включете компютъра и опитайте да използвате отново клавиатурата. Ак..

® - Page 45

Разрешение: Курсорът може да се мести, когато не използвате TrackPoint при нормална работа. Това е нормална характеристика на TrackPoint и не е дефект. Показалецът се движи за няколко секунди при следните обстоятелства: v Когато компютърът се включва. v Когато компютърът подновява нормална работа. v Когато TrackPoint бъде натисната за продъл..

critical - Page 46

Разрешение: Ако процесорът прегрява, компютърът автоматично влиза в режим на готовност, за да позволи на компютъра да изстине и да предпази процесора и други вътрешни компоненти. Проверете също настройките за режим на готовност, като използвате Power Manager. Проблем: Компютърът влиза в режим на готовност незабавно след авто-тест..

23 - Page 47

автоматично в режим на готовност или хибернация, защото батерията е изтощена. Проверете индикатора за готовност. v Ако индикаторът за готовност е включен, компютърът ви е в режим на готовност. Свържете адаптера на променлив ток към компютъра; после натиснете Fn. v Ако индикаторът за готовност е изключен, компютърът ви е в режим ..

24 - Page 48

4. С клавишите стрелки изберете Config ; после натиснете Enter. Извежда се подменюто Power . 5. Изберете Timer Wake with Battery Operation чрез натискане на Enter. 6. С клавиша F5 или F6 изберете Enabled ; после натиснете Enter. 7. Натиснете F10 и Enter, за да запазите тази настройка и да напуснете помощната програма. За информация относно BIOS Помощна програма за настройк..

25 - Page 49

v Ако индикаторът за готовност е включен (зелен), натиснете Fn, за да излезете от режима на готовност. v Ако продължавате да имате този проблем, изпълнете Разрешението на проблема по-долу. Проблем: Екранът е нечетлив или изкривен. Разрешение: Проверете дали: v Драйверът за дисплея е правилно инсталиран. v Разделителната способнос..

Проблеми - Page 50

Проблеми с батерията Проблем: Батерията не може да бъде напълно заредена посредством power-off метода в стандартното време за зареждане на вашия компютър. Разрешение: Възможно е батерията да е прекомерно изтощена. Направете следното: 1. Изключете компютъра. 2. Убедете се, че прекомерно изтощената батерия е в компютъра. 3. Свържете ..

27 - Page 51

Проблеми с твърдия диск Проблем: Твърдият диск издава тракащ шум на пресекулки. Разрешение: Тракащият шум може да бъде чут, когато: v Твърдият диск започва или спира да достъпва данни. v Носите твърдия диск. v Носите компютъра си. Това е нормална характеристика на твърдия диск и не е дефект. Проблем: Твърдият диск не работи. Разре..

28 - Page 52

3. След като се отвори средството Rescue and Recovery, можете да направите следното: v Да спасите и възстановите ваши файлове, папки или архиви. v Да конфигурирате системните ви настройки и пароли. v Да комуникирате чрез internet и да се свържете с ThinkPad сайта за поддръжка. v Да отстранявате проблеми и да диагностицирате проблеми чрез помощнит..

″ - Page 53

Restart затваря Rescue and Recovery работното пространство, и подновява стартовата последователност. Проблеми с разпознаването на пръстов отпечатък Ако пръстът(-ите) ви са в някое от следните състояния, е възможно да не можете да се регистрирате или да бъдете разпознати: v Пръстът ви е набръчкан. v Пръстът ви е грапав, сух или наранен. v Пръ..

30 - Page 54

включено в списъка ″ Excluded from boot order ″ , е деактивирано. Изберете записа за него от списъка и натиснете клавиша x. Това премества записа в списъка ″ Boot priority order ″ . Проблем: Компютърът не реагира. Разрешение: Всички IRQ за PCI са настроени на 11. Компютърът не реагира, защото не може да подели IRQ с други устройства. Отнесете се към ThinkPad ..

Забележки: - Page 55

v Приложението работи, когато се изпълнява на някой друг компютър. Ако се появи съобщение за грешка, докато използвате приложната програма, направете справка в доставените с приложението ръководства. На някои модели е възможно следните приложни програми да не работят правилно. Изтеглете последната версия от посочения по-до..

32 - Page 56

4. Щракнете Access BIOS . Извежда се прозорецът System Restart Required. 5. Щракнете Yes . Компютърът се рестартира и се появява екранът на BIOS Помощна програма за настройка. Ако сте задали парола на надзорник, BIOS Помощна програма за настройка менюто се появява след въвеждане на паролата. Можете да стартирате помощната програма, като натиснете Enter..

″ - Page 57

операционната система. Следователно, можете да го стартирате чрез натискане на синия бутон Access IBM, когато ви бъде напомнено при стартиране. След като се отвори средството Rescue and Recovery, можете да изпълните операция по възстановяване, дори ако не можете да стартирате Windows. За повече информация относно използването на характерист..

34 - Page 58

Надстройване на твърдия диск Можете да увеличите капацитета за съхранение на своя компютър, като надстроите твърдия диск с друг с по-голям капацитет. Можете да закупите нов твърд диск от вашия търговец или от Lenovo маркетингов представител. Забележки: 1. Заменяйте твърдия си диск само, ако го надстройвате или сте го поправяли. С..

35 - Page 59

5. Свалете винтовете, които придържат устройството с твърд диск. Надстройване на твърдия диск Глава 2. Разрешаване на компютърни проблеми 35

..

Подмяна - Page 60

6. Отворете дисплея на компютъра; после поставете компютъра на една страна, и премахнете твърдия диск, като издърпате капака от компютъра. 7. Отделете капака от твърдия диск. 8. Прикрепете капака към новия твърд диск. 9. Поставете твърдия диск и капака му в гнездото за твърд диск; после ги застопорете стабилно. 10. Затворете капака ..

Забележка: - Page 61

Забележка: Ако използвате PC Card или Secure Digital Card, е възможно компютърът да не е в състояние да влезе в режим на хибернация. Ако това се случи, изключете компютъра. 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 3. Плъзнете заключването на батерията в позиция отключено. 4. Плъзнете и задръжте лостчето на батерията ±1² ; после отстран..

Подмяна - Page 62

5. Подравнете предната страна на напълно заредената резервна батерия с предната страна на пространството за батерия в компютъра; после леко натиснете батерията в пространството. 6. Плъзнете заключването на батерията в позиция заключено. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера на променлив ток и кабелите към компютър..

39 - Page 63

3. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. Използване на батерия с удължен живот Глава 2. Разрешаване на компютърни проблеми 39

..

40 - Page 64

4. Закрепете скобата за прикрепяне към батерията с удължен живот, както е показано на рисунката по-долу. 5. Подравнете водачите на батерията с удължен живот с дупките на компютъра. 6. Плъзнете леко батерията на място, докато чуете щракване. Батерията е свързана към докинг съединителя на компютъра. Използване на батерия с удълже..

Забележка: - Page 65

7. Плъзнете лостчето, както показва стрелката. 8. Включете отново компютъра. Свържете адаптера на променлив ток и кабелите към компютъра. За да свалите батерията от компютъра: 1. Проверете състоянието на главната батерия. Ако не е свързана, или ако е свързана и почти изтощена, изключете компютъра си, или влезте в режим на хиберна..

±1² - Page 66

5. Натиснете лостчето за изхвърляне на батерията ±1² , докато батерията се повдигне; после я премахнете ±2² . Използване на батерия с удължен живот 42 ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

43 - Page 67

Глава 3. Получаване на помощ и сервиз Получаване на помощ и сервиз . . . . . . 44 Получаване на помощ по Web . . . . . . 44 Обаждане на Център за поддръжка на клиенти 44 Получаване на помощ по цял свят . . . . . 46 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 43

..

44 - Page 68

Получаване на помощ и сервиз Ако ви е необходима помощ, сервиз, техническо съдействие, или просто се нуждаете от допълнителна информация за ThinkPad компютрите, ще намерите широко многообразие от източници, предоставени на ваше разположение от Lenovo. Този раздел съдържа указания накъде да се насочите за допълнителна информация о..

Забележка: - Page 69

вашият търговец, ако е оторизиран от Lenovo, ще изпълнят достъпните Инженерни изменения (EC), които са приложими за вашия хардуер. Следните предмети не се покриват: v Подмяна или използване на части, които не са произведени за или от Lenovo, или части извън гаранция Забележка: Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация..

Warranty - Page 70

вашата страна или регион не е посочен, свържете се с вашия Lenovo търговец или Lenovo маркетингов представител. Получаване на помощ по цял свят Ако пътувате с компютъра си или го пренасяте в страна, в която се продава вашият ThinkPad тип машина, компютърът ви може да подлежи на Международно гаранционно обслужване, което автоматично ви ..

47 - Page 71

Приложение A. Допълнителна информация за безжичната връзка Взаимодействие с безжична връзка Wireless LAN Mini-PCI Adapter е разработен да взаимодейства с всеки безжичен LAN продукт, който е базиран на Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) и/или Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) радио технологията, и съответства на: v IEEE 802.11a/b/g стандарта за безжични LAN, както е дефи..

48 - Page 72

Работното обкръжение и здравето ви Безжичният LAN Mini-PCI Adapter и Bluetooth дъщерната карта излъчват радиочестотна електромагнитна енергия като други радиоустройства. Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства, като например, мобилни телефони. Тъй като Безжичния..

″ - Page 73

Приложение B. Гаранционна информация Lenovo Ограничени гаранционни условия LSOLW-00 05/2005 Част 1 - Общи условия Тези ограничени гаранционни условия включват Част 1 - Общи условия, Част 2 - Условия, характерни за отделни страни, и Част 3 - Гаранционна информация. Условията на Част 2 подменят или модифицират тези на Част 1. Гаранциите, предо..

50 - Page 74

НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС. Какво не се покрива от тази гаранция Тази гаранция не покрива следните: v всякакви софтуерни програми, независимо дали са предварително или впоследствие инсталирани на Машината; v откази, възникнали като резултат от неправилна употреба, инцид..

51 - Page 75

Вие носите отговорността за изтегляне и инсталиране на обозначените софтуерни обновления от web сайт за поддръжка или от друг електронен носител, както и за следването на осигурените от вашия Сервизен доставчик инструкции. Софтуерните обновления могат да включват код на базовата входно/изходна система (наричана “BIOS”), помо..

52 - Page 76

b. да архивирате или защитите всички програми и данни, които се съдържат в машината; и c. да подсигурите на вашия Сервизен доставчик неограничен, свободен и безопасен достъп до вашата система, за да може Lenovo да изпълни своите задължения. 4. (a) да осигурите цялата информация за идентифицирани или идентифицируеми индивиди (лични д..

53 - Page 77

ПО-ГОРЕ); 2) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ; 3) СПЕЦИАЛНИ, НЕВОЛНИ, КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПОСЛЕДСТВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; ИЛИ 4) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, БИЗНЕС ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЛОГИЧНО ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, Т..

54 - Page 78

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от гражданските съдилища на Сантяго. КОЛУМБИЯ Юрисдикция: Следното се добавя след първото изречение: Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдиите н..

″ - Page 79

СЕВЕРНА АМЕРИКА Как да получите гаранционен сервиз: Следното се добавя към този раздел: За да получите гаранционно обслужване от IBM в Канада или САЩ, се обадете на 1-800-IBM-SERV (426-7378). КАНАДА Ограничение на отговорността: Точка 1 от този раздел се замества със следния текст: 1. телесни повреди (включително смърт), или физически щети н..

″ - Page 80

Приложим закон: Следното заменя "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение: законите на щата Ню Йорк, Съединени Американски Щати. КАМБОДЖА, ИНДОНЕЗИЯ И ЛАОС Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие: Спорове и несъгласия, произлизащи от или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни усл..

СПЕЦИАЛНИ - Page 81

Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие Спорове и несъгласия, произлизащи от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Бангалор, Индия в съответствие с действащите индийски закони. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще ..

58 - Page 82

Ограничение на отговорността: Следното се добавя към този раздел: Ако машините не са закупени за целите на бизнеса, както е уточнено в Закона за гаранциите на клиентите от 1993 г., ограниченията в тази част са обект на ограниченията в закона. КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР) Приложим закон: Следното замества ″ законите на страна..

″ - Page 83

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ РЕГИОНА: Условията на тези Ограничени гаранционни условия се прилагат за машини, закупени от Lenovo или дистрибутор на Lenovo. Как да получите гаранционно обслужване: Добавете следния параграф в Западна Европа (Андора, Австрия, Белгия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финланд..

60 - Page 84

Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан и ФР Югославия 2) ″ законите на Франция ″ в Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централно-Африканска Република, Чад, Комори, Република Конго, Джибути, Демократична Република Конго, Екваториална Гвинея, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Габон, Гамбия, Гвинея, ..

61 - Page 85

Ограничени гаранционни условия към юрисдикцията на Главния съд в Йоханесбург; 7) в Турция всички спорове, произлизащи от или във връзка с настоящото Заявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат разрешавани от Истанбулските главни (Султанахмет) Съдилища и Изпълнителни дирекции на Истанбул, Република Турция; 8) във вс..

62 - Page 86

списъка с телефони в Част 3 - Гаранционна информация. Можете да се свържете с IBM сервиз на следния адрес: IBM Warranty & Service Quality Dept. PO Box 30 Spango Valley Greenock Scotland PA16 0AH ПОТРЕБИТЕЛИ Потребителите имат законови права според приложимото законодателство, управляващо продажбата на потребителски стоки. Тези права не се засягат от гаранциите, п..

63 - Page 87

1. Отговорността на Lenovo за всякакви щети и загуби, които могат да произлязат като последствие от изпълнението на задълженията по или във връзка с настоящия договор за Ограничени гаранционни условия, е ограничена до компенсиране само на тези щети и загуби, които са доказани и произлезли в действителност като незабавна и пряка..

64 - Page 88

Ограничение на отговорността: Следващият параграф се добавя към този раздел: Ограниченията и изключенията, определени в Ограничените гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от Lenovo с измама или груба небрежност, както и за специални гаранции. Следното изречение се добавя към края на точка 2: Отговорността..

65 - Page 89

Ограничение на отговорността: Следващият параграф се добавя към този раздел: Ограниченията и изключенията, определени в Ограничените гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от Lenovo с измама или груба небрежност, както и за специални гаранции. Следното изречение се добавя към края на точка 2: Отговорността..

66 - Page 90

1. Lenovo ще поеме неограничена отговорност за смърт или лични наранявания, причинени от небрежност на Lenovo. 2. Винаги подчинено на Точки, по които Lenovo не носи отговорност по-долу, Lenovo ще приеме неограничена отговорност за физически щети на ваша материална собственост, причинени от небрежност на Lenovo. 3. Освен както е уговорено в точ..

Гаранционен - Page 91

Този раздел определя обхвата на отговорността на Lenovo и вашето единствено обезщетение. 1. Lenovo ще приеме неограничена отговорност за: a. смърт или лични наранявания, причинени от небрежност на Lenovo; и b. всяко нарушение на задълженията, заложени в Част 12 на Закона за продажба на стоки от 1979 или Част 2 от Закона за доставка на стоки и ..

Забележка: - Page 92

труд, положен за изпълнение на поправка или подмяна(-и) през втората и третата година на гаранционния период. Тип машина Страна или регион на покупка Гаранционен период Типове гаранционно обслужване 1866 САЩ, Канада, Мексико, Бразилия и Австралия За части и работа - 3 години Батериен модул и Tablet Digitizer Pen - 1 година 6 1 Япония За части..

Типове - Page 93

Типове гаранционно обслужване Ако е необходимо, вашият Сервизен доставчик ще осигури поправка или услуга за подмяна, в зависимост от типа гаранционно обслужване, указано за вашата Машина в горната таблица и както е описано по-долу. Насрочването на обслужване ще зависи от времето на обаждането ви и от наличността на частите. ..

70 - Page 94

сметка на Lenovo, освен ако Сервизният ви доставчик е указал друго. Вие сте отговорни за последващата инсталация и проверка на Машината. 5. CRU и обслужване на място Този тип гаранционно обслужване е комбинация от Тип 1 и Тип 2 (вижте по-горе). 6. CRU и Куриерски или депо услуги Този тип гаранционно обслужване е комбинация от Тип 1 и Тип 3 ..

71 - Page 95

Страна или регион Телефонен номер Белгия 02-210-9820 (30 дневна поддръжка в движение) 02-225-3611 (Гаранционно обслужване и поддръжка) (Холандски) 02-210-9800 (30 дневна поддръжка в движение) 02-225-3611 (Гаранционно обслужване и поддръжка) (Френски) Боливия 0800-0189 (Испански) Бразилия Обаждания от региона на Сао Паулу: (11) 3889-8986 Обаждания извън региона ..

″ - Page 96

Страна или регион Телефонен номер Германия 07032-15-49201 (30 дневна поддръжка в движение) 01805-25-35-58 (Гаранционно обслужване и поддръжка) (Немски) Гърция +30-210-680-1700 Гватемала 335-8490 (Испански) Хондурас Тегусигалпа & Сан Педро Сула: 232-4222 Сан Педро Сула: 552-2234 (Испански) Унгария +36-1-382-5720 Индия 1600-44-6666 Алтернативен безтаксов: +91-80-26788940 (Английс..

73 - Page 97

Страна или регион Телефонен номер Люксембург +352-298-977-5063 (Френски) Малайзия 1800-88-8558 (Английски, Бахаса Мелаю) Малта +356-23-4175 Мексико 001-866-434-2080 (Испански) Близък изток +44 (0)1475-555-055 Холандия +31-20-514-5770 (Холандски) Нова Зеландия 0800-446-149 (Английски) Никарагуа 255-6658 (Испански) Норвегия 6681-1100 (30 дневна поддръжка в движение) 8152-1550 (Гаранционно об..

74 - Page 98

Страна или регион Телефонен номер Обединено Кралство 01475-555-055 (30 дневна поддръжка в движение) Хардуер: 08705-500-900 (Гаранционно обслужване и поддръжка) Софтуер: 08475-151-516 (Гаранционно обслужване и поддръжка) (Английски) САЩ 1-800-426-7378 (Английски) Уругвай 000-411-005-6649 (Испански) Венецуела 0-800-100-2011 (Испански) Виетнам За северната част и Ханой: ..

75 - Page 99

Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Продавано от: Lenovo de México, Comercializaci ó n y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso N á poles G á ndara No 3111 Parque Corporativo de Pe ñ a Blanca Delegaci ó n Á lvaro Obreg ó n México, D.F., México C.P. 01210, Tel. 01-800-00-325-00 Приложение B. Гаранционна информация 75

..

76 - Page 100

76 ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

77 - Page 101

Приложение C. Подменяеми от клиента части (CRU) Подменяеми от клиента части (CRU) Следните части за вашия ThinkPad компютър са обозначени като подменяеми от клиента (CRU) части. По-долу са изброени CRU и документацията, в която са разположени инструкциите за премахване/подмяна. Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми Листовка з..

78 - Page 102

Можете да намерите инструкции за подмяна на CRU във вашата вградена помощна система. За да стартирате ThinkVantage Productivity Center, натиснете синия бутон Access IBM на вашия ThinkPad. Ако не можете да достъпите тези инструкции, или ако имате затруднения с подмяната на CRU, можете да използвате всеки от следните допълнителни ресурси: v Онлайн ръково..

Приложение - Page 103

Приложение D. Бележки Бележки Lenovo може да не предлага разискваните в този документ продукти, услуги или компоненти, във всички страни. За информация, свързана с продуктите, услугите и компонентите, разпространявани в района, където се намирате, се консултирайте с местния представител на Lenovo. Споменаването на продукт, програм..

80 - Page 104

документ информация не засяга или променя продуктовите спецификации или гаранции на Lenovo. Нищо в този документ не следва да се приема като явен или неявен лиценз, или освобождаване от отговорност по отношение на правата върху интелектуалната собственост на Lenovo или трети страни. Цялата съдържаща се в този документ информация..

Приложение - Page 105

Декларация за съответствие на Федералната комисия за комуникации (FCC) Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са разработени, за да се осигури приемлива защита срещу вредни въздействия при инсталация в жилище. Това оборудв..

82 - Page 106

Изявление за съответствие с EMC Директива на Европейския съюз Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива 89/336/EEC на Съвета на Европейската общност за хармонизиране на законите за електромагнитната съвместимост на страните членки. Lenovo не може да приеме отговорност за несъответствие спрямо изискванията за опазв..

Приложение - Page 107

самостоятелно, и искате да изхвърлите използваната литиева батерия, изолирайте я с винилова лента, свържете се с мястото на покупката, и следвайте инструкциите. Ако използвате ThinkPad компютър вкъщи и трябва да изхвърлите литиева батерия, трябва да го направите в съответствие с местните порядки и разпоредби. Боравене с изведен..

84 - Page 108

http://www.pc.ibm.com/support. За да закупите техническа поддръжка отвъд началната помощ при инсталиране, посетете http://www.lotus.com/passport. Забележка: Когато използвате Lotus SmartSuite v9.8 с вашия ThinkPad X41 Tablet компютър, въвеждайте всички данни с клавиатурата. Въведеното с Digitizer Pen няма да се изведе правилно. Не се осигурява техническа поддръжка за използв..

Приложение - Page 109

За запитвания за поръчка, се свържете на: Smartsuite_ibm@modusmedia.com –В страните от Европа: Чрез Internet: http://ibm.modusmedia.co.uk Пощенски адрес: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program P.O. Box 3118 Cumbernauld, Scotland, G68 9JX За запитвания за поръчка, се свържете на: ibm_smartsuite@modusmedia.com –В страните от Тихоокеанска Азия: Чрез Internet: http://smartsuite.modusmedia.com Пощенски адрес: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Progra..

86 - Page 110

Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Microsoft, Windows, и Windows NT са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, други страни, или и двете. Intel, Pentium и Intel SpeedStep са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други страни. Други имена на компании, продукти или услуги могат да бъдат търговски марки или сервизни марки на други. 86 ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обс..

Индекс - Page 111

Индекс B BIOS Setup Utility 31 P PC-Doctor for Windows 12 R Recovery Repair дискета 32 T TrackPoint проблеми 20 W Web, помощ по 44 Б батерия Батерия с удължен живот 38 подмяна 36 проблеми 26 Бележка за разпоредби xix В важни съвети 6 възстановяване на фабрично инсталиран софтуер 32 Г гаранция информация 49, 77 грешки без съобщения 17 Д диагностициране на проблеми 12 Е екран на к..

88 - Page 112

88 ThinkPad ® X41 Tablet Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

..

(1P) - Page 114

Номер: 39T9263 Отпечатано в Китай (1P) P/N: 39T9263

..

Sponsored links

Latest Update