Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (swedish) Safety And Setup Guide - Manual Swedish

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (swedish) Safety And Setup Guide - Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad X1 Carbon - Page 1

Safety and Setup Guide ThinkPad X1 Carbon Brief user notices Machine Types: 20BS and 20BT http://www.lenovo.com/support

..

User Guide - Page 2

Hello. Welcome to your new ThinkPad ® X1 Carbon. Read this guide to setup your computer and become productivity quickly. Enjoy! Contents • Unpack • Recovery solutions • Initial setup instructions • Controls and indicators • ThinkPad OneLink dock accessory • Accessing your User Guide • Downloading publications • Read before using your computer • Safety information • Regulatory information • Voice recognition • Legal notices Unpack ThinkPad computer ac power adapter Power cord Ethernet extension adapter * Documentation * Available on some models Recovery solutions Rec..

Important: Read the safety information in this document - Page 3

Initial setup instructions Important: Read the safety information in this document before you begin the setup instructions. Connect to power as shown. Ensure that all power cord connectors are securely and completely plugged into receptacles. Controls and indicators Microphones Camera Screen (multi-touch screen on some models) Power button TrackPoint ® pointing stick Fingerprint reader TrackPoint buttons ThinkPad trackpad Fn key with the Fn Lock indicator Speaker-mute key with indicator Microphone-mute key with indicator

..

ThinkPad OneLink dock accessory - Page 4

Power connector Lenovo ® OneLink connector HDMI TM connector Mini DisplayPort ® connector Always On USB 3.0 connector Audio connector USB 3.0 connector Ethernet extension connector Security-lock slot Micro-SIM-card tray * * Available on some models ThinkPad OneLink dock accessory You can attach your computer to any of the ThinkPad OneLink series docks to expand the working capability of your computer. To purchase a ThinkPad OneLink dock, go to: http://www.lenovo.com/essentials

..

Wash hands after handling. - Page 5

Accessing your User Guide Your User Guide contains detailed information about your computer. To access your User Guide , do either of the following: • Go to http://www.lenovo.com/UserManuals and follow the instructions on the screen. • Open Windows Help and Support. Then tap Lenovo User Guide . Lenovo makes constant improvements to the User Guide of your computer. To ensure that you have the up-to-date information of your computer, see “ Downloading publications” for information about downloading the latest User Guide . Downloading publications Electronic versions of your computer p..

Notice for built-in rechargeable battery - Page 6

Batteries supplied by Lenovo for use with your product have been tested for compatibility and should only be replaced with approved parts. A battery other than the one specified by Lenovo, or a disassembled or modified battery is not covered by the warranty. Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following: • Do not open, dissemble, or service any battery. • Do not crush or puncture the battery. • Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids. • Keep the battery away from children...

Regulatory information - Page 7

The following statement applies to users in the state of California, U.S.A. California Perchlorate Information: Products containing manganese dioxide lithium coin-cell batteries may contain perchlorate. Perchlorate Material - special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Choking hazard notice CHOKING HAZARD – Product contains small parts. Keep away from children under three years. Using headphones or earphones CAUTION: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Adjustment of the equalizer to maximum increases the earphone an..

Voice recognition - Page 8

a PDF version of the Regulatory Notice , see “Downloading publications” in this document. Brazil regulatory notice Ouvir sons com mais de 85 decibeis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo. Mexico regulatory notice Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Eurasian compliance mark Voice recognition Voice re..

Using speech with Windows 8.1 - Page 9

Search • Search Amazon for <search item> • Search eBay for <search item> • Search Pandora for <search item> • Search YouTube for <search item> Twitter • Post to Twitter <item to post> • Check my Twitter timeline • Check my Twitter messages • Reply to number <n> Media • Play artist <artist name> • Play album <album name> • Play song <song name> • Pause/play • Volume up/down Facebook • Post to Facebook <item to post> • Check my Facebook • Check my Facebook messages • Check my Facebook notifications ..

Legal notices - Page 10

Legal notices Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad, and TrackPoint are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Mini DisplayPort (mDP) is a trademark of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others. First Edition (October 2014) © Copyright Leno..

ThinkPad X1 Carbon - Page 11

Säkerhets- och installationsguide ThinkPad X1 Carbon Kort användningsinformation Maskintyp 20BS och 20BT http://www.lenovo.com/support

..

Användarhandbok - Page 12

Hej, Välkommen till din nya ThinkPad ® X1 Carbon. Konfigurera din dator och kom igång snabbt genom att läsa den här guiden. Mycket nöje! Innehåll  Packa upp  Återställningslösningar  Installationsanvisningar  Kontroller och indikatorer  ThinkPad OneLink-dockningsstation (tillbehör)  Komma åt användarhandboken  Hämta dokumentation  Läs det här innan du börjar använda datorn  Säkerhetsinformation  Information om regler och bestämmelser  Röstigenkänning  Juridisk information Packa upp ThinkPad-dator Nätadapter Nätsladd Ethernet-förl..

Installationsanvisningar - Page 13

Installationsanvisningar Viktigt! Läs säkerhetsinformationen i det här dokumentet innan du börjar med konfigurationen. Anslut datorn till en strömkälla enligt bilden. Se till att alla nätsladdskontakter är korrekt anslutna. Kontroller och indikatorer Shift Mikrofoner Kamera Skärm (multitouch på vissa modeller) Strömbrytare TrackPoint ® -styrpinne Fingeravtrycksläsare TrackPoint-knappar ThinkPad-styrplatta Fn-tangent med Fn Lock-indikatorn Högtalaravstängningstangent med indikator Mikrofonavstängningstangen t med indikator

..

ThinkPad OneLink-dockningsstation - Page 14

Strömkontakt Lenovo ® OneLink-kontakt HDMI TM -kontakt Mini DisplayPort ® -kontakt Always On USB 3.0-kontakt Ljudkontakt USB 3.0-kontakt Ethernet-förlängningskontakt Säkerhetslåsplats Micro-SIM-kortfack * * Vissa modeller ThinkPad OneLink-dockningsstation (tillbehör) Du kan ansluta datorn till en av dockningsstationerna i ThinkPad OneLink-serien om du vill utöka datorns arbetskapacitet.

..

Varning för plastpåsar - Page 15

Du kan köpa en ThinkPad OneLink-dockningsstation på: http://www.lenovo.com/essentials Komma åt användarhandboken Din användarhandbok innehåller detaljerad information om din dator. Gör något av följande för att komma åt din användarhandbok :  Gå till http://www.lenovo.com/UserManuals och följ instruktionerna som visas på skärmen.  Öppna Windows Hjälp och support. Peka sedan på Lenovo User Guide . Lenovo förbättrar användarhandboken för din dator konstant. Kontrollera att du har den senaste informationen om din dator genom att gå till ”Hämta dokumentation” ..

Tvätta händerna när du är klar. - Page 16

reproduktionsskador. Tvätta händerna när du är klar. Allmän information om batterier FARA De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar. Garantin gäller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier som tagits isär eller ändrats. Oförsiktig eller vårdslös hantering av batteriet kan orsaka överhettning, vätskeläckage eller explosion. Undvik eventuella skador genom att göra följande:  Försök aldrig öppna, plocka is..

Information om regler och bestämmelser - Page 17

serviceverkstad eller tekniker som har auktoriserats av Lenovo. Serviceverkstäder eller tekniker som har auktoriserats av Lenovo återvinner Lenovo-batterier enligt lokala föreskrifter. Följande meddelande gäller användare i staten Kalifornien, USA. Perkloratinformation för Kalifornien: Produkter som innehåller litiumknappcellsbatterier (mangandioxid) kan innehålla perklorat. Perkloratmaterial – speciell hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Varning för kvävningsrisk KVÄVNINGSRISK – produkten innehåller små delar. Håll produkten borta från ba..

Röstigenkänning - Page 18

Se till att du läser Gällande föreskrifter för ditt land eller region innan du använder de trådlösa anordningarna i din dator. Hämta en PDF-version av Regulatory Notice genom att gå till ”Hämta dokumentation” i det här dokumentet. Information om bestämmelser för Brasilien Ouvir sons com mais de 85 decibeis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo. Information om bestämmelser för Mexiko Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia per..

Använda tal med Windows 8.1 - Page 19

Skype? Sök  Sök på Amazon efter <sökobjekt>  Sök på eBay efter <sökobjekt>  Sök på Pandora efter <sökobjekt>  Sök på YouTube efter <sökobjekt> Twitter  Publicera på Twitter <objekt att publicera>  Kolla min tidslinje på Twitter  Kolla mina meddelanden på Twitter  Svara på nummer <n> Media  Spela artist <namn>  Spela album <namn>  Spela låt <namn>  Pausa/spela  Volym upp/ner Kalender  Kolla min kalender  Visa dagens avtalade tider  Visa nummer <n>  Läs upp Faceboo..

Juridisk information - Page 20

Första utgåvan (oktober 2014) © Copyright Lenovo 2014. Juridisk information Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad och TrackPoint är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder. Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Mini DisplayPort (mDP) är ett varumärke som tillhör Video Electronics Standards Association. Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA eller andra länder. Andra namn på företag, produkter och tjänster kan vara varumär..

ThinkPad X1 Carbon - Page 21

Turvaohjeet ja asennusopas ThinkPad X1 Carbon Käyttöä koskevia huomautuksia Konetyypit: 20BS ja 20BT http://www.lenovo.com/support

..

käyttöoppaan - Page 22

Hyvä lukija! Olet hankkinut uuden ThinkPad ® X1 Carbon -tietokoneen. Aloita tietokoneen käyttö nopeasti määrittämällä tietokone tämän oppaan avulla. Sisältö  Tuotepakkauksen sisältö  Elvytysratkaisut  Asennusohjeet  Säätimet ja merkkivalot  ThinkPad OneLink -telakointiasema (lisävaruste)  Käyttöoppaan avaaminen  Julkaisujen nouto  Lue, ennen kuin aloitat tietokoneen käytön  Turvaohjeet  Tietoja määräyksistä  Puheentunnistus  Oikeudelliset huomautukset Tuotepakkauksen sisältö ThinkPad-tietokone Verkkolaite Verkkojohto Ethernet-j..

Tärkeää:Lue tässä julkaisussa olevat turvaohjeet - Page 23

Asennusohjeet Tärkeää:Lue tässä julkaisussa olevat turvaohjeet ennen tietokoneen määrityksen aloittamista. Kytke tietokone verkkovirtaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kaikkien verkkojohtojen pistoke on kytketty liitäntään turvallisesti ja tiiviisti. Säätimet ja merkkivalot Shift Mikrofonit Kamera Näyttö (monikosketusnäyttö joissakin malleissa) Virtapainike TrackPoint ® -paikannustappi Sormenjälkitunnistin TrackPoint-painikkeet ThinkPad-kosketuslevy Fn-näppäin ja Fn-lukon merkkivalo Mykistysnäppäin ja -merkkivalo Mikrofonin mykistysnäppäin ja -merkkivalo..

ThinkPad OneLink -telakointiasema - Page 24

Virtalähteen liitäntä Lenovo ® OneLink -liitäntä HDMI TM -liitäntä Mini DisplayPort ® -liitäntä Always On USB 3.0 -liitäntä Ääniliitäntä USB 3.0 -liitäntä Ethernet-jatkoliitäntä Turvalukon paikka Mikro-SIM-korttipaikka * * Joissakin malleissa ThinkPad OneLink -telakointiasema (lisävaruste)

..

Pese kädet käsittelyn jälkeen. - Page 25

Voit laajentaa tietokoneen käyttömahdollisuuksia liittämällä tietokoneen johonkin ThinkPad OneLink-telakointiasemista. Voit ostaa ThinkPad OneLink -telakointiaseman osoitteesta http://www.lenovo.com/essentials Käyttöoppaan avaaminen Käyttöoppaassa on tarkkoja tietoja tietokoneesta. Pääset käyttöoppaaseen jommallakummalla seuraavista tavoista:  Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/UserManuals ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.  Avaa Windowsin Ohje ja tuki. Napauta sitten Lenovo User Guide . Lenovo parantaa jatkuvasti tietokoneiden käyttöoppaita. Voit varmistaa,..

Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje - Page 26

Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje VAARA Lenovon tuotteen mukana toimittamat akut on testattu yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja ne saa vaihtaa vain hyväksyttyihin osiin. Takuu ei koske muuta kuin Lenovon nimeämää akkua eikä osiin purettua tai muutettua akkua. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa akun ylikuumenemisen tai räjähtämisen tai akkunesteen vuotamisen. Voit vähentää onnettomuusriskiä seuraavasti:  Älä avaa, pura tai huolla akkua.  Älä litistä akkua tai tee siihen reikiä.  Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna sen joutua kosketuksiin veden tai muiden ..

Huomautus tukehtumisvaarasta - Page 27

Seuraava ilmoitus koskee tietokoneen käyttäjiä Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Kalifornian osavaltion edellyttämä perkloraatti-ilmoitus: Litium-mangaanidioksidiakkuja sisältävät tuotteet saattavat sisältää perkloraattia. Laite saattaa edellyttää perkloraattimateriaaleille soveltuvaa erikoiskäsittelyä. Katso sivusto www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Huomautus tukehtumisvaarasta TUKEHTUMISVAARA: tuote sisältää pieniä osia. Säilytä alle kolmivuotiaiden lasten ulottumattomissa. Kuulokkeiden käyttö VAROITUS: Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulon..

Tietoja määräyksistä - Page 28

Tietoja määräyksistä Langattomalla viestintätekniikalla varustetut tietokonemallit ovat sen maan tai alueen radiotaajuus- ja turvallisuusstandardien mukaisia, joissa ne on hyväksytty langattomien yhteyksien käyttöä varten. Muista lukea maasi tai alueesi viralliset määräykset ennen kuin käytät tietokoneesi langattomia verkkoyhteyslaitteita. Jos haluat hankkia Regulatory Notice -asiakirjan PDF-version, tutustu tämän asiakirjan Julkaisujen nouto -kohtaan. Tietoja määräyksistä (Brasilia) Ouvir sons com mais de 85 decibeis por longos periodos pode provocar danos ao sistema au..

Puheen käyttö Windows 8.1:ssä - Page 29

Ohjeiden saanti  Mitä voin sanoa?  Mitä voin sanoa kalenterissa?  Mitä voin sanoa mediatoistimessa?  Mitä voin sanoa Skype-sovelluksessa? Skype  Avaa Skype  Soita  Skype <yhteystiedon nimi> Haku  Hae Amazonista <hakutermi>  Hae eBaysta <hakutermi>  Hae Pandorasta <hakutermi>  Hae YouTubesta <hakutermi> Twitter  Julkaise Twitterissä <julkaistava kohde>  Tarkista Twitterin aikajana  Tarkista Twitter-viestit  Vastaa numeroon <n> Media  Soita artistia <artistin nimi>  Soita albumi <albumin..

Oikeudelliset huomautukset - Page 30

Ensimmäinen painos (lokakuu 2014) © Copyright Lenovo 2014. vain tässä Windows 7 -käyttöjärjestelmää koskevassa julkaisussa lueteltuihin komentoihin ja puhemalleihin. Lisätietoja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän puheentunnistusohjelmistosta saat jommallakummalla seuraavista tavoista:  Avaa ohjeen pääikkuna sanomalla ”Näytä ohje”, ”Avaa ohje” tai ”Mitä voin sanoa?”.  Siirry verkkosivustoon http://dragonassistanthelpqa.nuance.com/products/help/dragon/dra gon-assistant/. Oikeudelliset huomautukset Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad ja TrackPoint ovat Lenovon..

ThinkPad X1 Carbon - Page 31

Veiledning for sikkerhet og installasjon ThinkPad X1 Carbon Korte brukermerknader Maskintyper: 20BS og 20BT http://www.lenovo.com/support

..

brukerveiledningen - Page 32

Hei. Velkommen til din nye ThinkPad ® X1 Carbon. Les denne veiledningen for å konfigurere datamaskinen og komme raskt i gang. Nyt! Innhold • Pakk ut • Gjenopprettingsalternativer • Installeringsveiledning • Kontakter og indikatorer • ThinkPad OneLink-dokktilbehør • Få tilgang til brukerveiledningen • Laste ned bøker • Les dette før du bruker datamaskinen • Sikkerhetsinformasjon • Opplysninger om forskrifter • Talegjenkjenning • Juridiske merknader Pakk ut ThinkPad-maskin Strømadapter Strømledning Ethernet-forlengelses adapter * Dokumentasjon * Tilgjengelig p..

Viktig: Les sikkerhetsinformasjonen i dette dokumentet - Page 33

Installeringsveiledning Viktig: Les sikkerhetsinformasjonen i dette dokumentet før du begynner oppstartsinstruksjonene. Koble til strømmen slik det er vist. Sørg alltid for at alle strømstøpsler er satt ordentlig inn i kontaktene. Kontroller og indikatorer Mikrofoner Kamera Skjerm (flerberøringsskjerm på enkelte modeller) Strømbryter TrackPoint ® pekestikke Fingeravtrykkleser TrackPoint-knapper ThinkPad-pekeplate Fn-tast med Fn Lock-indikator Tasten Demp høyttaler med indikator Tasten Demp mikrofon med indikator

..

ThinkPad OneLink-dokktilbehør - Page 34

Strømkontakt Lenovo ® OneLink-kontakt HDMI TM -kontakt Mini DisplayPort ® -kontakt Always On USB 3.0-kontakt Lydkontakt USB 3.0-kontakt Ethernet-forlengelseskontakt Spor til sikkerhetslås Micro-SIM-kortholder* * Tilgjengelig på enkelte modeller ThinkPad OneLink-dokktilbehør Du kan feste datamaskinen til alle enheter i ThinkPad OneLink-serien for å utvide arbeidskapasiteten til datamaskinen. Du kan kjøpe en ThinkPad OneLink Dock ved å gå hit: http://www.lenovo.com/essentials

..

Vask hendene etter kontakt med slike ledninger. - Page 35

Få tilgang til brukerveiledningen Brukerhåndboken inneholder detaljert informasjon om datamaskinen. Gjør én av følgende ting for å få tilgang til brukerhåndboken : • Gå til http://www.lenovo.com/UserManuals og følg instruksjonene på skjermen. • Åpne Hjelp og støtte i Windows. Trykk deretter Lenovo User Guide . Lenovo gjør hele tiden forbedringer i brukerveiledningen for datamaskinen din. For å sikre at du har oppdatert informasjon om datamaskinen din, se «Laste ned bøker» for informasjon om nedlasting av den nyeste brukerhåndboken . Laste ned publikasjoner Du kan last..

Generell merknad om batteri - Page 36

Generell merknad om batteri FARE Batterier som leveres av Lenovo til bruk i produktet, er kompatibilitetstestet og må bare byttes ut med deler som er godkjent. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret. Feil bruk eller håndtering av batteri kan det føre til overoppheting, utsiving av væske eller eksplosjon. Slik unngår du skade: • Du må aldri forsøke å åpne, ta fra hverandre eller reparere batterier. • Ikke knus eller punkter batteriet. • Ikke kortslutt batteriet eller la det bli vå..

Opplysninger om forskrifter - Page 37

Det autoriserte Lenovo-servicesenteret eller den Lenovo-godkjente teknikeren resirkulerer Lenovo-batterier i henhold til lokale lover og forskrifter. Følgende gjelder brukere i staten California, USA. Perkloratinformasjon for California: Produkter som inneholder litium-knappecellebatterier med mangandioksid, kan inneholde perklorat. Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan påkreves. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Fare for kvelning FARE FOR KVELNING – produktet inneholder små deler. Hold utenfor rekkevidden til barn under tre år. Bruke hodetelefoner eller øretele..

Talegjenkjenning - Page 38

Sørg for at du leser Merknad om forskrifter for landet ditt før du bruker de trådløse enhetene i datamaskinen. Hvis du ønsker en PDF-versjon av Regulatory Notice , kan du se Laste ned publikasjoner i dette dokumentet. Merknad om lovbestemmelser for Brasil Ouvir sons com mais de 85 decibeis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo. Merknad om lovbestemmelser for Mexico Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dis..

Bruke tale i Windows 8.1 - Page 39

Søk • Søk på Amazon etter <søkeelement> • Søk på eBay etter <søkeelement> • Søk på Pandora etter <søkeelement> • Søk på YouTube etter <søkeelement> Twitter • Legg ut på Twitter <element å legge ut> • Sjekk Twitter-tidslinjen • Sjekk Twitter-meldingene • Svar på nummer <n> Medier • Spill av artist <artistnavn> • Spill av album <albumnavn> • Spill av sang <sangnavn> • Pause / spill av • Volum opp/ned Facebook • Legg ut på Facebook <element å legge ut> • Sjekk Facebook • Sjekk Facebook..

Juridiske merknader - Page 40

Juridiske merknader Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad og TrackPoint er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-gruppen. Mini DisplayPort (mDP) er et varemerke for Video Electronics Standards Association. Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Andre navn kan være varemerker for andre selskaper. Første utgave (oktober 2014) © Copyright Lenovo 2014.

..

ThinkPad X1 Carbon - Page 41

Sikkerhed og opsætningsvejlednin g ThinkPad X1 Carbon Korte brugermeddelelser Maskintyper: 20BS og 20BT http://www.lenovo.com/support

..

brugervejledning - Page 42

Hej! Velkommen til din nye ThinkPad ® X1 Carbon. Læs denne vejledning for at opsætte din computer og blive produktiv på ingen tid. God fornøjelse! Indhold  Pakkens indhold:  Løsninger til retablering  Klargøringsvejledning  Kontroller og indikatorer  Tilbehør til ThinkPad OneLink-dock  Få adgang til brugervejledningen  Downloadning af bøger  Læs dette, før du bruger computeren  Sikkerhedsforskrifter  Oplysninger om lovgivningsmæssige krav  Stemmegenkendelse  Juridiske bemærkninger Pakkens indhold ThinkPad-computer Vekselstrømsadapter Lednin..

Vigtigt: Læs sikkerhedsoplysningerne i dette dokument, - Page 43

Klargøringsvejledning Vigtigt: Læs sikkerhedsoplysningerne i dette dokument, inden du påbegynder opsætningen. Tilslut strømmen som vist. Kontrollér, at netledningerne sidder korrekt i stikkontakten. Kontrolelementer og indikatorer Shift Mikrofoner Kamera Skærm (multitouch-skærm på visse modeller) Tænd/sluk-knap TrackPoint ® -knap Fingeraftrykslæser TrackPoint-klikknapper ThinkPad-navigationsplade Fn-tast med Fn Lock-indikatoren Tast med indikatoren for højttaleren slået fra Tast med indikatoren for mikrofonen slået fra

..

Tilbehør til ThinkPad OneLink-dock - Page 44

Strømstik Lenovo ® OneLink-stik HDMI TM -stik Mini DisplayPort ® -stik Always On USB 3.0-stik Lydstik USB 3.0-stik Ethernet-udvidelsesstik Port til sikkerhedslås Micro-SIM-kortbakke * * På visse modeller Tilbehør til ThinkPad OneLink-dock Du kan slutte computeren til en hvilken som helst dock i serien ThinkPad OneLink for at øge computerens arbejdsevne. Du kan købe en ThinkPad OneLink-dock på: http://www.lenovo.com/essentials

..

Vask hænder efter håndtering. - Page 45

Få adgang til brugervejledningen Der er flere oplysninger om din computer i brugervejledningen . Gør følgende for at åbne brugervejledningen :  Gå til http://www.lenovo.com/UserManuals, og følg vejledningen på skærmen.  Åben Windows Hjælp og support. Tryk derefter på Lenovo User Guide . Lenovo forbedrer hele tiden brugervejledningen til computeren. Se "Download af bøger" for at få oplysninger om, hvordan du downloader den nyeste brugervejledning, så du er sikker på at have de mest opdaterede oplysninger til computeren . Download af bøger Der findes elektroniske udgaver..

Generel bemærkning om batterier - Page 46

Generel bemærkning om batterier FARE! De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele. Garantien dækker kun det batteri, Lenovo angiver, og den dækker ikke batterier, der er blevet ændret eller skilt ad. Forkert behandling af batteriet kan medføre overophedning, lækage eller eksplosion. Gør følgende for at undgå mulige skader:  Du må ikke åbne, demontere eller efterse et batteri.  Du må ikke knuse eller punktere batteriet.  Du må ikke kortslutte batteriet eller udsætte det for vand eller an..

Meddelelse om kvælningsfare - Page 47

tekniker, der er godkendt af Lenovo. Værksteder eller teknikere, der er godkendt af Lenovo, genbruger Lenovo-batterier i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser. Følgende bemærkning gælder brugere i Californien, USA. Oplysninger for Californien vedrørende perklorat: Produkter, der indeholder litiumbatterier med mangandioxid, kan indeholde perklorat. Perkloratmateriale – kræver muligvis særlig håndtering. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Meddelelse om kvælningsfare KVÆLNINGSFARE – produktet indeholder små dele. Hold batteriet væk fra børn under tre å..

Oplysninger om lovgivningsmæssige krav - Page 48

Oplysninger om lovgivningsmæssige krav Computermodeller, som er udstyret med trådløs kommunikation, overholder radiofrekvens- og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor den er godkendt til trådløs brug. Sørg for at læse Regulatory Notice for dit land eller område, før du bruger de trådløse enheder i computeren. Du kan få en PDF-version af Regulatory Notice ved at se "Download af bøger" i dette dokument. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav for Brasilien Ouvir sons com mais de 85 decibeis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo. Oplysninger om ..

Brug af tale med Windows 8.1 - Page 49

 Hvad kan jeg sige?  Hvad kan jeg sige i Kalender?  Hvad kan jeg sige i medier?  Hvad kan jeg sige i Skype?  Åbn Skype  Foretag et opkald  Skype <kontakts navn> Søg  Søg på Amazon efter <søgeelement>  Søg på eBay efter <søgeelement>  Søg på Pandora efter <søgeelement>  Søg på YouTube efter <søgeelement> Twitter  Opslå på Twitter <element, der skal opslås>  Se min tidslinje i Twitter  Se mine meddelelser i Twitter  Svar til nummer <n> Medier  Afspil kunstneren <kunstnernavn>  A..

Juridiske bemærkninger - Page 50

Første udgave (oktober 2014) © Copyright Lenovo 2014.  Gå til følgende websted: http://dragonassistanthelpqa.nuance.com/products/help/dragon/dra gon-assistant/ Juridiske bemærkninger Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad og TrackPoint er varemærker tilhørende Lenovo i USA, andre lande eller begge dele. Varemærkerne Microsoft og Windows tilhører Microsoft. Mini DisplayPort (mDP) er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association. Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i ..

Sponsored links

Latest Update