Lenovo Thinkpad T400 (serbian-latin) Service And Troubleshooting Guide Manual Serbian

ThinkPad T400 Language

Download Lenovo Thinkpad T400 (serbian-latin) Service And Troubleshooting Guide Manual Serbian

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

® - Page 3

ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

v - Page 4

Napomena Pre korišćenja ovih informacija i njima podržanih proizvoda, obavezno pročitajte sledeće: v Uputstvo za bezbednost i garanciju , koje se nalazi u paketu sa ovom publikacijom. v Informacije o bežičnom povezivanju koje možete pronaći u Internet uputstvu Access Help i u poglavlju Dodatak D, “Obaveštenja”, na strani 71. v Regulatorno obaveštenje , koje se nalazi u paketu sa ovom publikacijom. Uputstvo za bezbednost i garanciju, kao i regulatorno obaveštenje, objavljeni su na veb lokaciji. Da biste ih pogledali, posetite http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na ..

Sadržaj - Page 5

Sadržaj Prvo pročitajte ovo . . . . . . . . . . v Poglavlje 1. Pronalaženje informacija . . . 1 Ovo uputstvo i druge publikacije . . . . . . . 1 Pronalaženje informacija pomoću ThinkVantage dugmeta . . . . . . . . . . . . . . 2 Dodatne informacije vezane za Access Help . . . 3 Poglavlje 2. Održavanje ThinkPad računara 5 Važni saveti . . . . . . . . . . . . . 5 Pazite gde i kako radite . . . . . . . . 5 Pažljivo rukujte računarom . . . . . . . 5 Registrujte računar . . . . . . . . . . 6 Nosite ispravno računar . . . . . . . . 6 Ispravno povežite interni modem . . . . . 6 Ispravn..

iv - Page 6

Izjava o saglasnosti sa EMC direktivom Evropske Unije . . . . . . . . . . 73 EU-EMC Direktiva (2004/108/EC) EN 55022 klasa B Izjava o kompatibilnosti . . . . . 73 Izjava za japansku VCCI klasu B . . . . . 75 EU WEEE Izjave . . . . . . . . . . . 75 Obaveštenje za korisnike u SAD. . . . . . . 76 Informacije o modelu ENERGY STAR . . . . 76 Obaveštenje sa regulatornim informacijama . . . 78 Zaštitni žigovi . . . . . . . . . . . 79 Indeks . . . . . . . . . . . . . 81 iv ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Prvo - Page 7

Prvo pročitajte ovo Postarajte se da postupate u skladu sa savetima koji su ovde navedeni kako biste na najbolji način iskoristili mogućnosti koje vam računar pruža i kako biste uživali u radu na njemu. Ako ne budete postupali u skladu sa savetima, može doći do neugodnosti pri radu ili do povreda, kao i do prestanka rada računara. Zaštitite se od toplote do koje dolazi usled rada računara. Dok je računar uključen ili dok se baterija puni, osnovica, podloga za dlan i neki drugi delovi mogu se zagrejati . Temperatura koju mogu dostići zavisi od količine sistemske aktivnosti i s..

Nemojte - Page 8

Zaštite kablove od oštećenja. Jak pritisak na kablove ih može oštetiti ili preseći. Sprovedite kablove ispravljača, miša, tastature, štampača ili bilo kojeg drugog elektronskog ure±aja tako da se na njih ne možete saplesti, gaziti ili ih prikleštiti računarom i drugim predmetima ili ih na bilo koji način izložiti uticaju koji može ometati funkcionisanje računara. Zaštitite računar i podatke prilikom prenošenja. Pre prenošenja računara koji ima hard disk obavite neki od sledećih postupaka. Signalna lampica (indikator uključenosti) mora biti ugašena: - Isključite ra..

Ovo - Page 9

Poglavlje 1. Pronalaženje informacija Ovo uputstvo i druge publikacije vam pomaže da se upoznate sa načinom funkcionisanja ThinkPad ® računara i da ga pokrenete. Sadrži nekoliko kratkih saveta za one koji ga koriste prvi put. sadrži informacije o održavanju ThinkPad računara, osnovne informacije o rešavanju problema, nekim procedurama oporavka podataka, informacije o pomoći i uslugama, i informacije o garanciji. Informacije o rešavanju problema u ovom uputstvu važe samo za one probleme zbog kojih ne možete da pristupite Internet uputstvu pod nazivom Access Help, koje je pretho..

™ - Page 10

je dopuna ovom uputstvu. Pročitajte ga pre nego što počnete da koristite bežične opcije na ThinkPad računaru. ThinkPad računar je u saglasnosti sa radio frekvencijama i bezbednosnim standardima svih zemalja u kojima je odobren za bežičnu upotrebu. Od vas se traži da instalirate i koristite ThinkPad računar isključivo u saglasnosti sa RF regulacijama. Pronalaženje informacija pomoću ThinkVantage dugmeta Plavo ThinkVantage dugme može da vam pomogne u mnogim situacijama kada računar radi normalno, a čak i kada ne radi kako treba. Pritisnite dugme ThinkVantage da biste otvorili..

Omogućeno - Page 11

Dodatne informacije vezane za Access Help Usluga poništavanja lozinke Iako Access Help sadrži objašnjenje usluge poništavanja lozinke, ta usluga se ne može koristiti na vašem računaru. Zabeležite lozinke koje koristite i čuvajte ih na bezbednom mestu. Ako zaboravite svoje lozinke, morate odneti računar kod lokalnog prodavca ili predstavnika korporacije Lenovo. Onemogućvanje integrisanog čitača otiska prsta Dodajte sledeće stavke u tabele za pristup ulaznom/izlaznom portu u meniju ″ Sigurnost ″ (Security) BIOS Programa za podešavanje. Tabele možete pronaći u ″ Stavkama..

® - Page 12

4 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Napomena: - Page 13

Poglavlje 2. Održavanje ThinkPad računara Iako je predvi±eno da računar funkcioniše pouzdano u normalnom radnom okruženju, prilikom upotrebe morate koristiti zdrav razum. Ako budete pratili ove važne savete, uspećete iz računara da izvučete maksimum u radu i užitku. Za najbitnija uputstva za korišćenje ovog računara pogledajte poglavlje “Prvo pročitajte ovo” na strani v. Važni saveti Pazite gde i kako radite v Skladištite materijale za pakovanje na sigurno mesto, van domašaja dece kako biste izbegli mogućnost gušenja od plastičnih vreća. v Držite računar podalje ..

™ - Page 14

v Predvi±eno je da se ekran na računaru otvara i koristi pod uglom malo većim od 90 stepeni. Nemojte otvarati monitor pod uglom većim od 180 stepeni jer bi to moglo da ošteti zglob računara. v Nemojte okretati računar dok je ispravljač priključen. To može slomiti priključak za ispravljač. Registrujte računar v Registrujte ThinkPad proizvod kod kompanije Lenovo (posetite Internet lokaciju: http://www.lenovo.com/register). Ovo može pomoći organima vlasti da vam vrate računar u slučaju da ga izgubite ili ako do±e do kra±e. Ako registrujete računar, moći ćete da primate Le..

Napomena: - Page 15

v Prilikom zamene primarnog hard diska ili solid state ure±aja, vratite poklopac priključka za ure±aj na mesto. v Držite spoljne i prenosive hard diskove ili optičke ure±aje u odgovarajućim kutijama ili ambalaži kada ih ne koristite. v Pre nego što instalirate bilo koji od navedenih ure±aja, dodirnite metalnu površinu ili uzemljeni metalni objekt. Ovo smanjuje statički elektricitet u vašem telu. Statički elektricitet može da ošteti ure±aj. – Memorijski modul – PCI Express Mini kartica – PC kartica – ExpressCard – Smart kartica – Memorijska kartica, kao što je x..

Napomena: - Page 16

Čišćenje kućišta računara Povremeno očistite računar na sledeći način: 1. Pripremite mešavinu blagog kuhinjskog deterdženta (koji ne sadrži abrazivni puder ili jake hemikalije kao što su kiseline ili alkalini). Napravite mešavinu deterdženta i vode u odnosu 1:5. 2. Natopite sun±er ovim razblaženim deterdžentom. 3. Ocedite višak vode iz sun±era. 4. Kružnim pokretima sun±era obrišite poklopac, ali pazite da ne do±e do kapanja viška vode. 5. Obrišite površinu da biste uklonili deterdžent. 6. Isperite sun±er čistom vodom. 7. Obrišite kućište čistim sun±erom. ..

Napomena: - Page 17

Poglavlje 3. Rešavanje računarskih problema Često postavljana pitanja U ovom delu su navedena često postavljana pitanja i mesto gde možete dobiti detaljnije odgovore. Za detalje o svakoj publikaciji uključenoj u paket sa ThinkPad računarom, pogledajte “Ovo uputstvo i druge publikacije” na strani 1. Koje mere bezbednosti treba da pratim prilikom korišćenja ThinkPad računara? Pogledajte Uputstvo za bezbednost i garanciju za detaljnije informacije o bezbednosti. Kako mogu sprečiti probleme sa ThinkPad računarom? Pogledajte “Prvo pročitajte ovo” na strani v i Poglavlje 2, ..

″ - Page 18

Kako mogu da se obratim korisničkom centru? Pogledajte Poglavlje 6, “Dobijanje pomoći i usluga”, na strani 53 u ovom uputstvu. Da biste pronašli telefonske brojeve najbližeg korisničkog centra, pogledajte poglavlje “Svetska lista telefonskih brojeva” na strani 55. Gde mogu pronaći informacije o garanciji? Pogledajte publikaciju Uputstvo za bezbednost i garanciju za detaljne informacije o garanciji. Za garanciju koja važi za vaš računar, uključujući i garantni period i tip garantne usluge, pogledajte Dodatak A, “Informacije o garanciji”, na strani 61. Kako pokrenuti BI..

Pažnja - Page 19

7. Izaberite opciju Ponovo pokreni sistem ; a zatim pritisnite Enter. Pomerite kursor na opciju koju želite da biste ponovo pokrenuli sistem, a zatim pritisnite Enter. Računar će se ponovo pokrenuti. Dijagnostikovanje problema Ako imate problem sa računarom, možete ga testirati korišćenjem programa PC-Doctor ® za Windows. Da biste pokrenuli PC-Doctor za Windows, uradite sledeće: 1. Kliknite na Start . 2. Pomerite pokazivač na Svi programi , a zatim na PC-Doctor za Windows . 3. Kliknite na PC-Doctor za Windows . Za više informacija o programu PC-Doctor za Windows, pogledajte pomo..

Access - Page 20

4. Korišćenjem strelica na tastaturi, označite Main hard disk drive ili Ultrabay hard disk drive . Pritisnite Enter da biste pokrenuli dijagnostički program. Dijagnostički program pokreće test očitavanja i test brzine ure±aja koji izaberete, i izveštava o rezultatima. Napomena: Ukoliko pričvrstite računar u ThinkPad Advanced Dock, dijagnostički program ne može da testira hard disk niti solid state ure±aj koji je instaliran u Ultrabay Enhanced ure±aju u ThinkPad Advanced Dock. 5. U slučaju da dijagnostički program prijavi bilo kakvu grešku, pozovite korisnički centar. Dija..

Napomena: - Page 21

Rešavanje problema Ako vaš problem ovde nije spomenut, pogledajte uputstvo Access Help . U sledećem delu su opisani samo oni problemi koji mogu da vas spreče da pristupite ovom sistemu za pomoć. Poruke o grešci Napomena: 1. U tabelama, x može biti bilo koji karakter. 2. Ovde pomenuta verzija programa PC-Doctor predstavlja zapravo PC-Doctor za Windows. Poruka Rešenje 0176: System Security - The System has been tampered with. Poruka se javlja ako uklonite sigurnosni čip i ponovo ga instalirate, ili ako stavite novi. Da biste uklonili grešku, pokrenite BIOS program za podešavanje. A..

Poruka - Page 22

Poruka Rešenje 0200: Hard disk error Hard disk ili solid state ure±aj ne radi. Proverite da li je hard disk ili solid state ure±aj dobro priključen. Pokrenite BIOS program za podešavanje; zatim obratite pažnju na to da ure±aj ne bude onemogućen u meniju pokretanja. 021 x: Keyboard error Uverite se da nema predmeta ostavljenih na tastaturi ili, ako je posedujete, spoljašnjoj tastaturi. Isključite računar i isključite sve priključene ure±aje. Prvo uključite računar; zatim uključite sve priključene ure±aje. Ako vidite istu poruku o grešci, uradite sledeće: Ako je priključ..

15 - Page 23

Poruka Rešenje 0280: Previous boot incomplete Računar nije uspeo da završi prethodni postupak pokretanja sistema. Isključite računar; uključite ga da biste pokrenuli BIOS program za podešavanje. Potvrdite konfiguraciju i pokrenite računar ponovo izborom opcije Exit Saving Changes koja se nalazi post stavkom Restart ili pritiskom na F10. Ako i dalje vidite istu poruku o grešci, odnesite računar na servis. 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. Mini-PCI mrežna kartica nije podržana na ovom računaru. Izvadite je. 1803: Unauth..

16 - Page 24

Poruka Rešenje Upit za lozinku po uključenju Podešena je lozinka po uključenju ili lozinka nadzora. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter da biste mogli da koristite računar. Ako lozinka nije prihvaćena, možda je podešena lozinka nadzora. Otkucajte lozinku nadzora i pritisnite taster Enter . Ako i dalje vidite istu poruku o grešci, odnesite računar na servis. Upit za lozinku hard diska Podešena je lozinka za hard disk ili solid state ure±aj. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter da biste mogli da koristite računar. Ako i dalje vidite istu poruku o grešci, odnesite ..

17 - Page 25

Poruka Rešenje Cannot boot from any device. Proverite status ure±aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. Device not found Proverite status ure±aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. Device error Proverite status ure±aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. No valid operating system Proverite da li je operativni sistem instaliran i da li radi ispravno. Excluded from boot order Pokrenite BIOS program za podešavanje i dodajte ure±aj u redosled za pokretanje sistema. Zvučni signali greške Jedan kratak zvučni signal, pauza, tri kratka zvučna signala, pauza, još tri kratka zvučn..

18 - Page 26

Ako vidite neku od sledećih poruka o grešci na ekranu, odnesite računar na servis: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected. 0260: System timer error 0270: Real time clock error 02D0: System cache error 02F4: EISA CMOS not writable 02F5: DMA test failed 02F6: Software NMI failed 02F7: Fail-safe timer NMI ..

Greške - Page 27

Greške bez poruka Problem: Kada uključim mašinu ništa se ne pojavljuje na ekranu i ne čuje se nikakav zvuk dok se pokreće. Napomena: Ako niste sigurni da li ste čuli bilo kakav zvuk: 1. Isključite računar tako što ćete držati dugme za uključivanje 4 sekunde ili duže. 2. Uključite ga i ponovo slušajte. Rešenje: 1. Proverite sledeće: v Baterija ispravno instalirana. v Ispravljač je priključen na računar, a kabl za napajanje je uključen u ispravnu električnu utičnicu. v Računar je uključen. (Ponovo pritisnite dugme za uključivanje da biste potvrdili.) 2. Ako je posta..

20 - Page 28

Problem: Slika na ekranu se gubi dok je računar uključen. Rešenje: Možda je uključen čuvar ekrana ili upravljanje napajanjem. Uradite nešto od sledećih opcija: v Pomerite TrackPoint ili pritisnite taster da biste izašli iz čuvara ekrana. v Pritisnite dugme za uključivanje da bi se računar povratio iz stanja spavanja (pripravnosti) ili hibernacije. Problem: Računar ne reaguje. Rešenje: 1. Isključite računar tako što ćete držati dugme za uključivanje 4 sekunde ili duže. 2. Ako računar i dalje ne reaguje, isključite i ponovo priključite ispravljač i bateriju. Računar ..

21 - Page 29

Problemi sa memorijom Problem: Memorija ne funkcioniše ispravno. Rešenje: 1. Proverite da li je memorija instalirana i pravilno smeštena u računar. Možda je neophodno izvaditi svu dodatnu memoriju i testirati računar samo sa fabrički instaliranom memorijom, a zatim ponovo instalirati memorije, jednu po jednu, da bi se ispravno uspostavila veza. Za postupak instaliranja i deinstaliranja memorije, pogledajte poglavlje “Zamena memorije” na strani 47. 2. Proverite da li se pojavljuju poruke o grešci prilikom pokretanja. Pratite uputstva za rešavanje problema u porukama o grešci ko..

″ - Page 30

Problemi sa tastaturom Problem: Svi ili nekoliko tastera na tastaturi ne rade. Rešenje: Za operativni sistem Windows Vista ® : 1. Kliknite na Start → Kontrolna tabla . 2. Kliknite na Hardver i zvuk , a zatim kliknite na Tastatura . 3. Odaberite karticu Hardver . Uverite se da na delu Svojstva ure±aja, ispis Status ure±aja prikazuje Ovaj ure±aj radi ispravno . Za operativni sistem Windows XP: 1. Kliknite na Start → Kontrolna tabla . 2. Kliknite na Štampači i ostali hardver , a zatim kliknite na Tastatura . 3. Odaberite karticu Hardver . Uverite se da na delu Svojstva ure±aja, isp..

critical - Page 31

Problemi sa stanjem pripravnosti (spavanja) ili hibernacije Problem: Računar ulazi u stanje spavanja (pripravnosti) (indikator pripravnosti/spavanja se uključi) odmah nakon samoispitivanja po uključenju (POST). Rešenje: 1. Proverite sledeće: v Baterija je napunjena. v Radna temperatura je u prihvatljivom opsegu. Pogledajte “Specifikacije” na strani 68. 2. Ako su ovi uslovi ispunjeni, odnesite računar na servis. Problem: Poruka critical low-battery error se ispisuje i računar se odmah gasi. Rešenje: Napon u bateriji slabi. Uradite nešto od sledećih opcija: v Priključite isprav..

24 - Page 32

Problem: Dok se napaja baterijom, računar se ne podiže iz stanja spavanja (pripravnosti) ili indikator spavanja (pripravnosti) ostaje uključen, a računar ne radi. Rešenje: Sistem je možda ušao u stanje spavanja (pripravnosti) ili stanje hibernacije automatski, zato što je baterija na izmaku. 1. Priključite ispravljač na računar. 2. Ako je indikator spavanja (pripravnosti) uključen, pritisnite Fn. Ako je indikator spavanja (pripravnosti) isključen, pritisnite dugme za uključivanje da biste nastavili rad. 3. Ako pritisnete Fn ili dugme za uključivanje, a sistem se ne vrati iz s..

25 - Page 33

Problemi sa ekranom računara Problem: Na ekranu se pojavljuju netačni karakteri. Rešenje: 1. Proverite da li su operativni sistem i program aplikacije pravilno instalirani. 2. Ako su instalirani i podešeni ispravno, odnesite računar na servis. Problem: Svaki put kada uključim računar neke tačke na ekranu nedostaju, neke su bezbojne, a neke svetle. Rešenje: Ovo je odlika koja je karakteristična za TFT tehnologiju. Ekran računara sadrži više tankih film tranzistora (TFT-a). Na ekranu se stalno mogu pojavljivati bezbojne ili svetle tačke, dok neke tačke mogu nedostajati. Problem..

26 - Page 34

Problem: Slika na ekranu je nečitljiva ili izobličena. Rešenje: Proverite sledeće: v Podešavanja za rezoluciju ekrana i kvalitet boje su ispravno podešena. v Upravljački program za ekran je instaliran ispravno. v Tip monitora je ispravno odabran. Da biste proverili ova podešavanja, uradite sledeće: U operativnom sistemu Windows Vista : 1. Desnim dugmetom miša kliknite na radnu površinu, kliknite na Lične postavke , zatim kliknite na Postavke ekrana . 2. Proverite da li je ispravno podešena rezolucija ekrana i kvalitet boje. 3. Kliknite na Više opcija . 4. Kliknite na karticu A..

-ili- - Page 35

Rešenje (nastavak): U operativnom sistemu Windows XP: 1. Desnim dugmetom miša kliknite na radnu površinu, zatim kliknite na Svojstva da biste otvorili prozor za svojstva ekrana, a zatim na karticu Postavke . 2. Proverite da li je ispravno podešena rezolucija ekrana i kvalitet boje. 3. Kliknite na Više opcija . 4. Kliknite na karticu Adapter . 5. Budite sigurni da je u prozoru sa informacijama o adapteru prikazano ispravno ime upravljačkog programa. Napomena: Ime upravljačkog programa za ure±aj zavisi od video čipa koji je instaliran na računar. 6. Kliknite na dugme Svojstva . Prov..

Access - Page 36

Problemi sa baterijom Problem: Baterija se ne puni. -ili- Vreme rada napunjene baterije je kratko. -ili- Baterija se ne može potpuno napuniti kada je računar isključen za standardno vreme punjenja. Rešenje: Za detalje pogledajte ″ Rešavanje problema ″ u uputstvu Access Help Problem: Računar ne radi sa potpuno napunjenom baterijom. Rešenje: Možda je aktiviran zaštitnik u bateriji. Isključite računar na period od jednog minuta da bi se postavke zaštitnika vratile na početnu vrednost; zatim ponovo uključite računar. Problem: Računar se isključuje pre nego što indikator na..

29 - Page 37

Problemi sa hard diskom (HDD) ili solid state ure±ajem (SSD) Problem: Nakon što ste podesili lozinku na hard disku ili solid state ure±aju na računaru, premestili ste ure±aj na drugi računar. Sada ne možete da otključate lozinku za hard disk. Rešenje: Računar podržava pojačani algoritam lozinke. Računari stariji od vašeg možda ne podržavaju istu funkciju sigurnosti. Ako ste postavili lozinku za hard disk dok je opcija Using Passphrase (Korišćenje lozinke) bila omogućena u BIOS programu za podešavanje, a želite da koristite hard disk ili solid state ure±aj u starom rač..

30 - Page 38

Problem: Ne možete promeniti ili ukloniti hard disk lozinku koristeći BIOS program za podešavanje. Rešenje: Lozinka za hard disk lozinka se može promeniti ili ukloniti samo ako je postavka opcije Korišćenje lozinke u programu BIOS program za podešavanje - omogućeno ili onemogućeno - ista kao i kada ste zadali lozinku. Ako je meni Hard Disk x Password u programu BIOS program za podešavanje potamnjen i nedostupan : 1. Isključite računar. 2. Deinstalirajte hard disk ili solid state ure±aj. 3. Nakon što ste deinstalirali hard disk ili solid state ure±aj, uključite računar. Kad..

® - Page 39

Problemi sa čitačem otiska prsta Problem: Ne možete registrovati svoj prst ili dobiti potvrdu identiteta svog prsta. Rešenje: Ako imate neki od dole navedenih problema sa prstima, možda nećete moći da registrujete ili potvrdite identitet svog prsta. v Prst vam je izboran, zadebljan, suv, povre±en, prljav, mastan ili mokar. v Površina prsta je značajno promenjena od kada ste registrovali svoj otisak prsta. Da biste popravili situaciju, uradite sledeće: v Ako su vam ruke previše suve, namažite ih losionom. v Očistite ili obrišite ruke kako biste otklonili prljavštinu ili vlagu..

32 - Page 40

Problem: Kada pokrećete računar, operativni sistem se ne pokreće sa ure±aja sa kojeg bi trebalo da se pokrene. Rešenje: Ure±aj koji pokreće operativni sistem se možda ne nalazi na spisku ″ Boot priority order ″ . Proverite BIOS program za podešavanje. Da biste proverili da li se ure±aj nalazi na spisku ″ Boot priority order ″ , uradite sledeće: 1. Isključite računar a zatim ga ponovo uključite. 2. Kada se pojavi ThinkPad logo, odmah pritisnite F1 da biste pokrenuli BIOS program za podešavanje. 3. Odaberite Startup , i pritisnite Enter . 4. Odaberite Boot , i pritisnit..

33 - Page 41

Poglavlje 4. Opcije oporavka Uvod u Rescue and Recovery Ako Windows ne radi kako treba, koristite radni prostor Rescue and Recovery kako biste rešili ili utvrdili problem. 1. Isključite računar, a zatim ga ponovo uključite. 2. Odmah nakon što se pojavi ThinkPad logotip, pritisnite ThinkVantage dugme. 3. Nakon što se radni prostor Rescue and Recovery otvori, uradite sledeće: v Spasite i povratite datoteke, direktorijume ili pomoćne kopije. v Konfigurišite sistemska podešavanja i lozinke. v Komunicirajte na Internetu i povežite se na Internet lokaciju za podršku. v Rešite i prona..

Pažnja: - Page 42

prema operativnom sistemu Windows, možete primetiti da je ukupan kapacitet diska manji od očekivanog. Ovo se objašnjava sadržajem na sakrivenoj particiji. Program za oporavak koji se nalazi u ovom delu omogućuje vam da u potpunosti povratite sadržaj hard diska tako da on bude isti kao i kada je otpremljen iz fabrike. Ako koristite diskove za oporavak koje ste dobili uz računar, program za oporavak će biti vraćen na računar zajedno sa svim ostalim fabrički isporučenim sadržajem. To će zauzeti dodatni prostor na hard disku ili solid state ure±aju ukoliko uz računar prvobitno n..

Oporavljanje - Page 43

2. Umetnite Rescue and Recovery disk u DVD ure±aj. 3. Ponovo pokrenite računar. Posle nekoliko terenutaka otvara se radni prostor Rescue and Recovery 4. Kliknite na Full Restore (Kompletno vraćanje u prethodno stanje) i pratite uputstva na ekranu. Oporavljanje podataka Ako ste napravili sigurnosnu kopiju pomoću programa Rescue and Recovery, imate uskladištene i sigurnosne kopije na kojima se nalazi sadržaj hard diska ili solid state ure±aja iz različitih vremenskih perioda. Ove sigurnosne kopije mogu biti uskladištene na hard disku, solid state ure±aju, mrežnom disku ili prenosiv..

36 - Page 44

36 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Važno: - Page 45

Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja Zamena baterije Važno: Pre zamene baterije pročitajte Uputstvo za bezbednost i garanciju . Da biste zamenili bateriju, postupite na sledeći način: 1. Isključite računar ili ga postavite u stanje hibernacije. Zatim isključite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Otključajte držač za bateriju, pomerajući ga ulevo ±1² . Zatim, izvadite bateriju ±2² . 1 2 © Copyright Lenovo 2008 37

..

±1² - Page 46

4. Postavite potpuno napunjenu bateriju. a. Poravnajte bateriju onako kako je prikazano na ilustraciji ±1² i pažljivo je pritisnite nadole. 1 b. Umetnite bateriju u računar ±2² . 2 38 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

39 - Page 47

5. Vratite držač za bateriju u zaključani položaj. 6. Okrenite računar. Povežite ispravljač i kablove sa računarom. Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja 39

..

Napomena: - Page 48

Nadogradnja hard diska i SSD-a Važno: Pročitajte Uputstvo za bezbednost i garanciju pre zamene hard diska ili SSD-a. Možete zameniti hard disk (HDD) ili solid state ure±aj (SSD) novim ukoliko postupite na sledeći način. Možete kupiti novi hard disk ili SSD kod svog distributera ili Lenovo predstavnika. Napomena: v Zamenite hard disk ili SSD samo ako ih nadogra±ujete ili servisirate. Nije predvi±eno da se konektori i priključak ovih ure±aja često menjaju niti premeštaju. v Treba znati da se radni prostor Rescue and Recovery i Product Recovery program ne nalaze na opcionalnom ure..

Isključite - Page 49

Da biste zamenili hard disk, postupite na sledeći način: 1. Isključite računar ; izvadite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Izvadite bateriju. 4. Uklonite vijak koji pričvršćuje poklopac otvora. 5. Uklonite poklopac otvora. Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja 41

..

42 - Page 50

6. Uklonite hard disk tako što ćete povući jezičak. 7. Odvojite bočne gumene šine od hard diska. 8. Postavite bočne gumene šine na novi hard disk. 42 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

43 - Page 51

9. Umetnite hard disk u otvor, a zatim ga čvrsto pritisnite kako biste ga postavili na mesto. 10. Vratite poklopac otvora na mesto. 11. Vratite vijak na mesto. 12. Vratite bateriju. Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja 43

..

Isključite - Page 52

13. Okrenite računar. Povežite ispravljač i kablove sa računarom. Da biste zamenili solid state ure±aj, postupite na sledeći način: 1. Isključite računar ; izvadite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Izvadite bateriju. 4. Uklonite vijak koji pričvršćuje poklopac otvora. 5. Uklonite poklopac otvora. 44 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Napomena: - Page 53

6. Uklonite solid state ure±aj tako što ćete povući jezičak. 7. Pomerite rezu prstom u smeru koji pokazuje strelica ±1² i podignite polugu ±2² . Napomena: Nemojte uklanjati gume koje stoje sa bočne strane adaptera. Da biste to uradili, potrebno je da ih jako povučete, pri čemu postoji mogućnost i da ih oštetite ili polomite. 2 1 8. Uklonite solid state ure±aj iz adaptera. Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja 45

..

±1² - Page 54

9. Umetnite novi solid state ure±aj u adapter ±1² . Vratite polugu na mesto i postavite rezu ±2² . 2 1 10. Umetnite solid state ure±aj u otvor, a zatim ga čvrsto pritisnite da biste ga postavili na mesto. 11. Vratite poklopac otvora na mesto. 46 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Napomena: - Page 55

12. Vratite vijak na mesto. 13. Vratite bateriju. 14. Okrenite računar. Povežite ispravljač i kablove sa računarom. Zamena memorije Važno: Pre zamene memorije pročitajte Uputstvo za bezbednost i garanciju . Povećanje kapaciteta memorije je efikasan način za ubrzanje rada programa. Kapacitet memorije u računaru možete povećati ukoliko u memorijski priključak računara instalirate dvoredni memorijski modul smanjene osnovice (SO-DIMM) sinhrone dinamičke memorije direktnog pristupa (SDRAM) dvostruke brzine protoka podataka 3 (DDR3), koji je opcionalno dostupan. Dostupne su SO-DIMM ..

±1² - Page 56

a. Uklonite četiri vijka koji pričvršćuju podlogu za dlan. b. Okrenite računar i otvorite ekran. Otvorite podlogu za dlan u pravcu koji prikazuje strelica ±1² tako što ćete povući njene strane, a zatim je odvojiti od računara ±2² . 1 2 2 48 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Pažnja: - Page 57

c. Ukoliko vaš model ima dodirnu tablu ili čitač otisaka prstiju, odvojite priključak kabla podloge za dlan tako što ćete prstima povući jezičak. Sada je podloga za dlan uklonjena. 6. Ako su SO-DIMM-ovi već instalirani u memorijske priključke, uklonite jedan od njih da biste oslobodili prostor za novi tako što ćete istovremeno pritisnuti reze sa obe strane priključka. Sačuvajte ga da biste i ubuduće mogli da ga koristite. 7. Prona±ite zarez na kontaktnoj ivici SO-DIMM-a. Pažnja: Da ne bi došlo do oštećenja SO-DIMM-a, nemojte dodirivati njegovu kontaktnu ivicu. Poglavlje ..

Napomena: - Page 58

8. Umetnite SO-DIMM u priključak pod uglom od oko 20 stepeni tako da urezani kraj SO-DIMM-a bude okrenut ka kontaktnoj ivici priključka ±1² , a zatim ga čvrsto pritisnite ±2² . Napomena: Ako instalirate memorijski modul u samo jedan od dva memorijska priključka, instalirajte ga u donji priključak. 1 2 2 1 9. Okrenite SO-DIMM nadole dok ne klikne na mesto. 10. Proverite da li je kartica dobro pričvršćena u priključku tako da ne može lako da se pomera. 50 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

11. - Page 59

11. Vratite podlogu za dlan. a. Ukoliko vaš model ima dodirnu tablu ili čitač otisaka prstiju, povežite priključak kabla podloge za dlan. b. Pritisnite levu i desnu gornju ivicu podloge za dlan da biste je namestili na mesto. Poglavlje 5. Nadogra±ivanje i zamena ure±aja 51

..

52 - Page 60

c. Pritisnite prednju stranu podloge za dlan dok ne klikne na mesto. d. Zatvorite ekran i okrenite računar. Ponovo instalirajte četiri vijka za podlogu za dlan. 12. Vratite bateriju. 13. Okrenite računar i ponovo priključite ispravljač i kablove. Da biste se uverili da je SO-DIMM modul instaliran ispravno, uradite sledeće: 1. Uključite računar. 2. Kada se ThinkPad logotip pojavi, odmah pritisnite F1 da biste pokrenuli BIOS program za podešavanje. 3. Deo “Installed memory” pokazuje ukupnu količinu memorije na računaru. 52 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje..

53 - Page 61

Poglavlje 6. Dobijanje pomoći i usluga Dobijanje pomoći i usluga Ako vam je potrebna pomoć, usluga ili tehnička podrška, ili samo želite saznati više informacija o ThinkPad računarima, kompanija Lenovo vam nudi veliki izbor izvora informacija za pomoć. Tu možete pročitati gde da prona±ete dodatne informacije o ThinkPad računarima, savete o tome šta da radite ako imate problem sa računarom, i koga da zovete ako vam je potreban servis ili usluga. Servisni paketi korporacije Microsoft predstavljaju izvor najnovijeg softvera za ažuriranje Windows proizvoda. Dostupni su putem Int..

Napomena: - Page 62

v Upravljanje inženjerskim promenama - Povremeno se mogu javiti potrebe za promenama nakon prodaje proizvoda. Lenovo ili distributer koji je ovlašćen od strane kompanije Lenovo, će uneti dostupne inženjerske promene (IP) na hardveru vašeg računara. Sledeći delovi nisu obuhvaćeni: v Zamena ili korišćenje delova koje nije proizvela kompanija Lenovo ili delovi koji nisu pod garancijom Napomena: Svi garantni delovi sadrže identifikaciju od 7 karaktera u formatu FRU XXXXXXX v Identifikacija izvora softverskog problema v Podešavanje BIOS-a kao deo instalacije ili dodavanja novog dela..

Warranty - Page 63

Dobijanje pomoći širom sveta Ako putujete i nosite računar sa sobom ili se selite u drugu zemlju gde se prodaje tip mašine ThinkPad, računar može biti podložan Me±unarodnoj usluzi garancije, koja vam automatski omogućuje da dobijete garantne usluge tokom garantnog perioda. Uslugu će pružiti ovlašćeni serviseri za izvo±enje garantnog servisa. Metode servisa se razlikuju u različitim zemljama, tako da neke usluge možda nisu dostupne u svim zemljama. Me±unarodna usluga garancije se isporučuje kroz način usluge (kao što je skladištenje, kurirska usluga, ili usluga na licu m..

56 - Page 64

Zemlja ili region Telefonski broj Čile 800-361-213 188-800-442-488 (španski) Kina tehnička podrška 800-990-8888 86-10-58851110 (mandarinski) Kina (Specijalna Administrativna Regija Hong Kong) ThinkPad (tehnička podrška): 2516-3939 (Hong Kong) ThinkPad servisni centar: 2825-6580 (Hong Kong) Multimedija Kućni PC: 800-938-228 (Hong Kong) (kantonski, engleski, mandarinski) Kina (SAR Makao) ThinkPad (tehnička podrška): 0800-839 (Makao) ThinkPad servisni centar: 2871-5399 (Makao) Multimedija Kućni PC: 0800-336 (Makao) (kantonski, engleski, mandarinski) Kolumbija 1-800-912-3021 (španski..

″ - Page 65

Zemlja ili region Telefonski broj Nemačka 01805-25-35-58 (informacije o garanciji i podršci) (nemački) Grčka +30-210-680-1700 Gvatemala 1800-624-0051 (španski) Honduras Tegusigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (španski) Indija 1800-425-6666 ili +91-80-2678-8970 (engleski) Indonezija 800-140-3555 (engleski) 62-21-251-2955 (indonežanski bahasa) Irska 01-881-1444 (informacije o garanciji i podršci) (engleski) Izrael Servisni centar Givat Šmuel: +972-3-531-3900 (hebrejski, engleski) Italija +39-800-820094 (informacije o garanciji i podršci) (italijanski) Japan Besplatan poziv ve..

58 - Page 66

Zemlja ili region Telefonski broj Norveška 8152-1550 (informacije o garanciji i podršci) (norveški) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Korisnički centar - besplatan poziv) (španski) Peru 0-800-50-866 (španski) Filipini 1800-1888-1426 (engleski) 63-2-995-8420 (filipinski) Poljska +48-22-878-6999 Portugal +351 21 892 7046 (portugalski) Rumunija +4-021-224-4015 Rusija Moskva: +7 (495) 258 6300 Besplatan poziv: 8 800 200 6300 (ruski) Singapur 1800-3172-888 (engleski, bahasa, melaju) Slovačka +421-2-4954-5555 Slovenija +386-1-200-50-60 Španija 91-714-7983 0901-100-000 (španski) Š..

59 - Page 67

Zemlja ili region Telefonski broj Venecuela 0-800-100-2011 (španski) Vijetnam Za severni deo i Hanoj: 84-4-843-6675 Za južni deo i Sajgon: 84-8-829-5160 (engleski, vijetnamski) Poglavlje 6. Dobijanje pomoći i usluga 59

..

60 - Page 68

60 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

61 - Page 69

Dodatak A. Informacije o garanciji U ovom dodatku ćete pronaći informacije o garantnom periodu i tipu garantne usluge koja važi za Lenovo hardverski proizvod u vašoj zemlji ili regiji. Za uslove Lenovo ograničene garancije koja važi za vaš Lenovo hardverski proizvod, pogledajte Poglavlje 3, Informacije o garanciji u publikaciji Uputstvo za bezbednost i garanciju koju ste dobili uz Lenovo hardverski proizvod. Tip mašine Zemlja ili region kupovine Period garancije Tipovi garancije 2764, 2766, 2782, 2784, 7417, 7420, 7443, 7445 SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija i Japan Delovi i ..

Tipovi - Page 70

Tipovi garantne usluge 1. Usluge za korisnički zamenljive jedinice ( ″ KZJ ″ ) Pod uslovima KZJ servisa, serviser će vam isporučiti KZJ da biste ih sami instalirali. Informacije i uputstva za zamenu KZJ-a se isporučuju uz proizvod i mogu se dobiti bilo kada na zahtev od kompanije Lenovo. KZJ koje vi možete lako instalirati se nazivaju spoljašnje KZJ, dok je za instalaciju unutrašnjih KZJ potrebno nešto tehničke veštine i alata. Instalacija spoljašnjih KZJ je vaša obaveza. Možete zatražiti da serviser instalira spoljašnju KZJ po osnovu neke od drugih vrsta garancije odre±..

63 - Page 71

vlasništvo kompanije Lenovo. Morate upakovati neispravan proizvod u kutiju u kojoj je isporučen zamenski proizvod i poslati ga kompaniji Lenovo. Lenovo snosi troškove transporta u oba pravca. Ukoliko ne upotrebite istu kutiju u kojoj je primljen zamenski proizvod, smatraćete se odgovornim za oštećenja neispravnog proizvoda tokom transporta. Zamenski proizvod vam može biti naplaćen ukoliko kompaniji Lenovo ne stigne neispravan proizvod u roku od trideset (30) dana od dana vašeg prijema zamenskog proizvoda. Dodatak A. Informacije o garanciji 63

..

64 - Page 72

64 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

65 - Page 73

Dodatak B. Korisnički zamenljive jedinice (KZJ) Korisnički zamenljive jedinice (KZJ) su računarski delovi koje korisnik može da promeni ili nadogradi. Postoje dve vrste KZJ: spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnje KZJ se lako instaliraju. One mogu biti pričvršćene bravicom, stajati zasebno ili može biti neophodan odvijač da bi se odvila najviše dva vijka, dok unutrašnje KZJ zahtevaju nešto tehničkog znanja i alat kao što je odvijač. Ipak, korisnik može bezbedno izvaditi i zameniti i spoljašnje i unutrašnje KZJ. Korisnici su odgovorni za zamenu svih spoljašnjih KZJ. Unutra..

® - Page 74

U ovoj tabeli možete naći spisak KZJ za vaš računar i informacije o tome gde možete naći uputstva za zamenu. Uputstvo za servis i rešavanje problema Uputstvo za podešavanje Access Help Onlajn uputstvo za održavanje hardvera Onlajn video Spoljašnje KZJ Ispravljač X Kabl za napajanje za ispravljač X TrackPoint X Baterija X X X X X Ure±aj za skladištenje podataka (hard disk ili SSD) X X X X Ultrabay ure±aj X X X Unutrašnje KZJ Memorija X X X X Podloga za dlan X X X X PCI Express Mini kartica za bežični LAN/WiMAX X X X PCI Express Mini kartica za bežični WAN X X X Intel ® T..

Karakteristike - Page 75

Dodatak C. Karakteristike i specifikacije Karakteristike Procesor v Pogledajte sistemska svojstva računara. Ovo možete uraditi na sledeći način: Kliknite na Start , desnim dugmetom miša kliknite na Računar (u Windows XP, Moj računar ); a zatim iz padajućeg menija izaberite Svojstva . Memorija v Dinamičko sinhronizovana memorija direktnog pristupa dvostruke brzine prenosa podataka (DDR) 3 Ure±aj za skladištenje podataka v 1,8-inčni (46 mm) solid state ure±aj (podržan na ThinkPad T400) ili 2,5-inčni (64 mm) hard disk Ekran Ekran u boji koristi TFT tehnologiju: v Veličina: 14,1..

Specifikacije - Page 76

v Serijski Ultrabay Enhanced (podržan na ThinkPad R400) v Spojnica za priključnu stanicu Kombinovani priključak za kartice za PC karticu, Express karticu, pametnu karticu ili fleš medijsku karticu (u zavisnosti od modela) v Express kartica i PC kartica v Express kartica i pametna kartica v Express kartica i čitač 7 formata digitalnih medijskih kartica Optički ure±aj v DVD-ROM, kombinovani ure±aj, multifunkcijski rezač ili Blu-ray ure±aj, u zavisnosti od modela Bežične funkcije v Integrisani bežični LAN v Integrisan Bluetooth (na nekim modelima) v Integrisani bežični WAN (po..

69 - Page 77

Maksimalna temperatura kad se radi pod uslovima bez dodatne promene pritiska: 31,3°C (88° F) Napomena: Dok punite bateriju, njena temperatura mora biti najmanje 10°C (50°F). v Relativna vlažnost: – Operativna vlažnost vazduha: od 8% do 80% – U isključenom stanju: od 5% do 95% Odavanje toplote v Maksimalno 65 W (222 Btu/hr) ili maksimalno 90 W (307 Btu/hr) (u zavisnosti od modela ) Izvor napajanja (ispravljač) v Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz v Ulazni napon ispravljača: 100-240 V AC, od 50 do 60 Hz Baterija v Litijum jonska (Li-Ion) baterija – Nominalni napon: 10,8 V DC ili 14,4 ..

70 - Page 78

70 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Obaveštenja - Page 79

Dodatak D. Obaveštenja Obaveštenja Lenovo možda ne može ponuditi proizvode, usluge ili karakteristike spomenute u ovom dokumentu u svim zemljama. Raspitajte se kod svog lokalnog Lenovo predstavnika o proizvodima i uslugama koje su dostupne u vašoj zemlji. Kada se spominje neki Lenovo proizvod, program ili usluga, ne izjavljuje se niti se nagoveštava da se mogu koristiti samo taj Lenovo proizvod, program ili usluga. Bilo koji funkcionalno isti proizvod, program ili usluga koji ne narušavaju intelektualno vlasništvo kompanije Lenovo mogu da se koristi kao zamena. Ipak, odgovornost je ..

72 - Page 80

Lenovo može koristiti ili distribuirati bilo koju informaciju koju vi date na bilo koji način koji smatra prikladnim, a bez ikakvih obaveza prema vama. Sve reference u ovom izdanju na Internet stranice čiji vlasnik nije Lenovo su date samo kao olakšice i ni na koji način ne predstavljaju preporuku ili reklamiranje te Internet lokacije. Materijali na tim Internet lokacijama nisu deo materijala za ovaj Lenovo proizvod, i koristite ih na lični rizik. Svi podaci o rezultatima rada su dobijeni u kontrolisanom radnom okruženju. Stoga je moguće da će se rezultat dobijen u drugim radnim ok..

Dodatak - Page 81

ure±aja izazvanu korišćenjem kablova ili konektora koji nisu preporučeni ili neovlašćenim izmenama ili modifikacijama ove opreme. Neovlašćene promene ili modifikacije mogu da dovedu do toga da korisnik izgubi ovlašćenje za korišćenje opreme. Ovaj ure±aj je saglasan sa delom 15 FCC pravilnika. Što se tiče rada ure±aja, trebati na umu da: (1) ovaj ure±aj može da uzrokuje štetne interferencije i da (2) ovaj ure±aj mora da primi sve interferencije koje dobije, uključujući i interferencije koje mogu da dovedu do neželjenog načina rada. Odgovorno lice: Lenovo (SAD) Incorpo..

74 - Page 82

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo veränd..

Dodatak - Page 83

Izjava za japansku VCCI klasu B EU WEEE Izjave Oznaka za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE) važi samo za zemlje unutar Evropske unije (EU) i Norvešku. Ure±aji su označeni u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC koja se odnosi na uklanjanje elektronskog otpada i elektronske opreme (WEEE). Direktiva odre±uje okvire za vraćanje i recikliranje korišćenih ure±aja koji se primenjuju u Evropskoj uniji. Ova oznaka se koristi na raznim proizvodima kako bi se pokazalo da se on ne sme baciti, već vratiti nakon kraja životnog veka po ovoj Direktivi. Korisnici elektronske opr..

® - Page 84

Obaveštenje za korisnike u SAD. Informacije o perhloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidske litijumske dugmaste baterije mogu sadržati perhlorat. Perhloratni materijal — može zahtevati posebno rukovanje. Posetite Internet lokaciju: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Informacije o modelu ENERGY STAR ENERGY STAR ® je uzajamni program Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država i Ministarstva energije Sjedinjenih Država, koji za cilj ima uštedu novca i zaštitu životne sredine pomoću energetski efikasnih proizvoda i postupaka. Kompani..

Dodatak - Page 85

da se sledeće mere uštede energije aktiviraju kad god računar nije aktivan odre±eni vremenski period. Windows XP Windows Vista v Energetski plan: Energy Star u AC režimu rada Isključivanje monitora: posle 10 minuta Isključivanje hard diska: posle 15 minuta Sistem prelazi u stanje pripravnosti: posle 25 minuta Sistem prelazi u stanje hibernacije: nikada v Energetski plan: Energy Star u AC režimu rada Isključivanje ekrana: posle 10 minuta Prelazak u stanje spavanja: posle 25 minuta Napredne postavke energetskog plana: - Isključivanje hard diska: posle 15 minuta - Prelazak u stanje h..

78 - Page 86

5. Desnim tasterom miša kliknite na svoj mrežni adapter, a zatim izaberite opciju Svojstva . 6. Izaberite karticu Upravljanje napajanjem . 7. Uklonite oznaku iz polja za potvrdu Dozvoli ovom ure±aju da probudi računar iz stanja pripravnosti . 8. Kliknite na dugme U redu . Obaveštenje sa regulatornim informacijama Najnovije regulatorno obaveštenje je objavljeno na veb lokaciji. Da biste ga pogledali, posetite http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na ″ Rešavanje problema ″ , a zatim izaberite ″ Korisnička uputstva i priručnici ″ . 78 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo z..

Zaštitni - Page 87

Zaštitni žigovi Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili u oboma: Lenovo Lenovo Care SM ThinkPad ® Rescue and Recovery ThinkVantage ® ThinkLight ® TrackPoint ® Ultrabay Ultrabay Enhanced UltraNav ® Wake on LAN je registrovani žig korporacije International Business Machines u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemljama ili oboma. Intel je registrovani žig korporacije Intel ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštitni žigovi ili..

80 - Page 88

80 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

Indeks - Page 89

Indeks A Access Help 1 Access Help (Pristup pomoći) 9, 13 B baterije rešavanje problema 28 zamena 37 BIOS program za podešavanje 10 pokretanje 34 C Centar korisničke podrške 53 Centar produktivnosti 2 Č često postavljana pitanja 9 čišćenje ekran računara 8 kućište računara 8 tastatura 8 čitač otiska prsta održavanje 7 rešavanje problema 31 D dijagnostikovanje sistem 12 ure±aj za skladištenje 11 dijagnostikovanje problema 11 diskovi za oporavak sistema vraćanje fabričkog sadržaja 34 dodatne informacije za Access Help 3 E ekran računara čišćenje 8 rešavanje problem..

82 - Page 90

Specifikacije proizvoda 68 stanje hibernacije rešavanje problema 23 stanje spavanja rešavanje problema 23 svetska lista telefonskih brojeva za podršku 55 T tastatura čišćenje 8 rešavanje problema 22 ThinkVantage dugme 1, 2 U Uputstvo za bezbednost i garanciju 1 Uputstvo za podešavanje 1 ure±aji rukovanje 6 usluge i pomoć 53 V važna uputstva v važni saveti 5 vodič kroz uputstvo 1 vraćanje fabričkog sadržaja 33 Z zamena ure±aja 37 zaštitni žigovi 79 82 ThinkPad ® T400 i R400 Uputstvo za servis i rešavanje problema

..

- Page 92

Šifra proizvoda: 44C9799 Printed in China (1P) P/N: 44C9799

..

Sponsored links

Latest Update