Lenovo Thinkpad S440 (romanian) User Guide Manual Romanian

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (romanian) User Guide Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ghidul utilizatorului - Page 1

Ghidul utilizatorului ThinkPad S440

..

Ediţia a cincea (Februarie 2016) - Page 2

Note: Înainte de a folosi aceste informaţii şi produsul la care se referă, aveţi grijă să citiţi şi să aprofundaţi următoarele: • Ghidpentrumăsuridesiguranţă,garanţieşisetare • RegulatoryNotice • „Informaţii importante privind măsurile de siguranţă“ la pagina vi • Anexa E „Observaţii“ la pagina 135 Cele mai recente versiuni ale Safety,Warranty,andSetupGuide (Ghid pentru măsuri de siguranţă, garanţie şi setare) şi RegulatoryNotice sunt disponibile pe site-ul Web de asistenţă Lenovo ® la adresa: http://www.lenovo.com/UserManuals Ediţia a cincea ..

Conţinut - Page 3

Conţinut Citiţi mai întâi aceasta . . . . . . . . . v Informaţii importante privind măsurile de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Situaţii în care este necesară acţionarea imediată . . . . . . . . . . . . . . . vii Indicaţii privind măsurile de siguranţă . . . . vii Capitolul 1. Privire generală asupra produsului . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Localizarea elementelor de control, conectorilor şi indicatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vedere din faţă . . . . . . . . . . . . . . 1 Vedere din dreapta . . . . . . . . . . . . 3 Vedere din stânga ...

Ghidul utilizatorului - Page 4

Informaţii generale despre recuperare pentru sistemele de operare Windows 8 şi Windows 8.1 . 59 Reîmprospătarea calculatorului . . . . . . 59 Resetarea calculatorului la setările implicite din fabrică . . . . . . . . . . . . . . 60 Utilizarea opţiunilor de pornire avansate . . . 60 Recuperarea sistemului de operare dacă Windows 8 sau Windows 8.1 nu porneşte . . 61 Crearea şi folosirea mediilor de recuperare . . 61 Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor . . . . . . . . . . . . . 63 Evitarea apariţiei electricităţii statice . . . . . . 63 Dezactivarea bateriei încorporate . . ...

iii - Page 5

Declaraţie în japoneză privind conformitatea produselor care se conectează la reţeaua de alimentare cu 20 A sau mai puţin per fază . . 125 Observaţie pentru Japonia legată de cablul de alimentare. . . . . . . . . . . . . . . 125 Informaţii privind service-ul produselor Lenovo pentru Taiwan . . . . . . . . . . . . . 126 Marca privind conformitatea în Eurasia . . . . . 126 Observaţie audio pentru Brazilia . . . . . . . . 126 Anexa B. Informaţii privind WEEE şi reciclarea . . . . . . . . . . . . . . 127 Informaţii importante privind WEEE . . . . . . 127 Informaţii privind recic..

Ghidul utilizatorului - Page 6

iv Ghidul utilizatorului

..

Citiţi mai întâi aceasta - Page 7

Citiţi mai întâi aceasta Aveţi grijă să respectaţi aceste indicaţii importante, pentru a exploata calculatorul la maxim şi cu deplină satisfacţie. În caz contrar, pot apărea situaţii neplăcute, vă puteţi răni sau se poate defecta calculatorul. Protejaţi-vă faţă de căldura generată de calculator. Când este pornit calculatorul sau se încarcă bateria, este posibil ca baza, suportul pentru palmă şi alte părţi să devină fierbinţi. Temperatura pe care o ating depinde de activitatea sistemului sau de nivelul încărcării bateriei. Contactul prelungit cu corpul, ..

Informaţii importante privind măsurile de siguranţă - Page 8

Protejaţi-vă calculatorul şi datele de pe el când îl mutaţi. Înainte de a muta un calculator echipat cu o unitate HDD, faceţi una din următoarele şi asiguraţi-vă că nu este aprins sau că pâlpâie comutatorul de alimentare: • Opriţi calculatorul. • Puneţi calculatorul în modul repaus. • Puneţi calculatorul în modul hibernare. Aceasta va ajuta la prevenirea defectării calculatorului şi a pierderii de date. Manipulaţi calculatorul cu grijă. Nu aruncaţi, nu ciocniţi, nu zgâriaţi, nu torsionaţi, nu loviţi, nu zgâlţâiţi calculatorul şi nu puneţi obiecte g..

Situaţii în care este necesară acţionarea imediată - Page 9

este scos din priză, astfel că informaţiile privind măsurile de siguranţă pentru baterii sunt valabile în cazul tuturor calculatoarelor. Situaţii în care este necesară acţionarea imediată Ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare sau a neglijenţei, produsele se pot deteriora. Uneori deteriorarea este atât de gravă, încât, pentru a utiliza din nou produsul, acesta trebuie să fie mai întâi inspectat şi, dacă este necesar, reparat de un reprezentant de service autorizat. Ca şi în cazul altor dispozitive electronice, acordaţi produsului o atenţie deosebită atunc..

Cablurile de alimentare şi adaptoarele de alimentare - Page 10

Notă: Unele părţi componente ale calculatorului pot fi modernizate sau înlocuite de client. De obicei modernizările sunt numite opţiuni. Părţile componente folosite pentru înlocuire şi aprobate pentru a fi instalate de client sunt numite CRU sau unităţi înlocuibile de către client. Lenovo furnizează documentaţie şi instrucţiuni atunci când clienţii pot instala opţiuni sau înlocui CRU-uri. Atunci când instalaţi sau înlocuiţi părţi componente, trebuie să respectaţi toate instrucţiunile cu stricteţe. Starea dezactivată a indicatorului de alimentare nu înseam..

Prelungitoarele şi dispozitivele aferente - Page 11

Conectaţi întotdeauna cablurile de alimentare şi cablurile de semnal în ordinea corectă şi asiguraţi-vă că aţi introdus complet conectorii cablului de alimentare în mufele respective. Nu folosiţi adaptoare de alimentare care prezintă urme de coroziune pe fişele de intrare c.a. sau semne de supraîncălzire (de exemplu material plastic deformat) în pinii de intrare sau în orice zonă a adaptorului. Nu folosiţi cabluri de alimentare la care contactele electrice de la vreunul dintre capete prezintă semne de coroziune sau de supraîncălzire sau deteriorări de orice natură...

Anunţ privind sursa de alimentare - Page 12

Anunţ privind sursa de alimentare PERICOL Nu înlăturaţi niciodată capacul sursei de alimentare sau al altei părţi componente pe care este ataşată următoarea etichetă. Componentele care au ataşată această etichetă prezintă niveluri periculoase de tensiune, intensitate sau energie. În interiorul acestor componente nu se găsesc părţi care pot fi reparate. Dacă suspectaţi că există o problemă la una dintre aceste părţi, contactaţi un tehnician de service. Dispozitivele externe PRUDENŢĂ: Exceptând cablul USB, nu conectaţi şi nu deconectaţi cablurile dispozitive..

- Page 13

Observaţie privind bateria reîncărcabilă încorporată PERICOL Nu încercaţi să înlocuiţi bateriile reîncărcabile interne cu litiu ion. Contactaţi Asistenţa Lenovo pentru instrucţiuni privind înlocuirea. Observaţie privind bateria celulară cu litiu de tip monedă PERICOL Înlocuirea incorectă a bateriei poate duce la pericol de explozie. Când înlocuiţi o baterie celulară cu litiu de tip monedă, folosiţi numai acelaşi tip sau un tip echivalent care este recomandat de producător. Bateria conţine litiu şi poate exploda dacă nu este folosită, mânuită sau aruncată..

Ghidul utilizatorului - Page 14

• Nu folosiţi calculatorul şi nu încărcaţi bateria în apropierea materialelor inflamabile sau în medii explozive. • Pentru siguranţă, confort şi funcţionare sigură, produsul este prevăzut cu fante de ventilare, ventilatoare şi/sau radiatoare pentru disiparea căldurii. Aceste caracteristici pot fi blocate prin plasarea produsului pe pat, pe canapea, pe covor sau pe alte suprafeţe flexibile. Niciodată să nu blocaţi, să nu acoperiţi şi să nu dezactivaţi aceste caracteristici. • Când adaptorul c.a. este conectat la o priză electrică şi calculator, acesta gen..

Notificare despre LCD - Page 15

PERICOL Atunci când instalaţi, mutaţi sau deschideţi capacele acestui produs sau ale dispozitivelor ataşate, conectaţi şi deconectaţi cablurile aşa cum este se arată în următoarele proceduri. Pentru conectare: 1. Opriţi tot. 2. Mai întâi, introduceţi toate cablurile în dispozitive. 3. Ataşaţi cablurile de semnal la conectori. 4. Introduceţi cablurile de alimentare în prize. 5. Porniţi dispozitivele. Pentru deconectare: 1. Opriţi tot. 2. Mai întâi, scoateţi cablurile de alimentare din prize. 3. Scoateţi cablurile de semnal din conectori. 4. Scoateţi toate cabluril..

Alte informaţii privind măsurile de siguranţă - Page 16

Alte informaţii privind măsurile de siguranţă Observaţie privind pungile de plastic PERICOL Pungile de plastic pot fi periculoase. Nu lăsaţi pungile de plastic la îndemâna copiilor, pentru a evita riscul sufocării. Notificare privind componentele de sticlă PRUDENŢĂ: Anumite componente ale produsului pot fi din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă produsul este scăpat pe o suprafaţă dură sau dacă este supusă unui impact major. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o îndepărtaţi. Nu mai utilizaţi produsul până când sticla nu este înlocui..

Figura1. Vederedinfaţă - Page 17

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului Acest capitol prezintă informaţii despre amplasarea conectorilor, amplasarea etichetelor importante ale produsului, funcţiile calculatorului, specificaţiile, sistemul de operare şi programele preinstalate. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Localizarea elementelor de control, conectorilor şi indicatoarelor“ la pagina 1 • „Localizarea informaţiilor importante privind produsul“ la pagina 8 • „Caracteristici“ la pagina 10 • „Specificaţii“ la pagina 11 • „Mediul de operare“ la pagina 11 • ..

Ghidul utilizatorului - Page 18

5 Indicator stare sistem (sigla ThinkPad ® aprinsă) 11 Ecran (ecran multitouch la unele modele) 6 Buton indicator TrackPoint ® 1 Cameră Unele modele au o cameră integrată. Utilizaţi această cameră pentru a realiza fotografii sau realiza o conferinţă video. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea camerei“ la pagina 31. 2 Microfoane Microfonul încorporat captează sunetul şi vocea când este utilizat cu un program capabil de gestionare audio. 3 Butonul de alimentare Apăsaţi butonul de pornire pentru a porni calculatorul şi pentru a-l trece în modul repaus. Pentru modul d..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 19

10 Fante de ventilaţie ventilator Ventilatorul intern şi fantele de ventilaţie permit circularea aerului în calculator şi asigură răcirea corespunzătoare, în special răcirea microprocesorului. Note: • Fantele de ventilaţie se află în spatele balamalei. • Pentru a asigura un flux de aer corespunzător, nu plasaţi obstacole în faţa fantelor ventilatorului. 11 Ecran (ecran multitouch la unele modele) În funcţie de model, calculatorul este oferit cu un ecran multi-touch. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea ecranului multitouch“ la pagina 17. Vede..

Figura3. Vederedinstânga - Page 20

• Card Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) • Card Secure Digital High-Capacity (SDHC) 2 Conector audio combo Pentru a asculta sunetul de la calculator, conectaţi căşti sau un set de căşti cu o fişă de 3,5 mm (0,14 inchi) cu 4 pini la conectorul audio combinat. Note: • Dacă utilizaţi un set de căşti cu o tastă funcţională, nu apăsaţi această tastă în timp ce utilizaţi setul de căşti. Dacă apăsaţi butonul, microfonul setului de căşti va fi dezactivat, iar microfoanele integrate ale calculatorului vor fi activate. • Conectorul audio combo nu acceptă u..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 21

Notă: Calculatorul dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 1 Conector alimentare c.a. 3 Conector Ethernet 2 Conector Lenovo OneLink 4 Conector Always On USB (USB 3.0) 1 Conector alimentare c.a. 2 Conector Lenovo OneLink Când adaptorul de alimentare c.a. este conectat la conectorul de alimentare c.a., alimentează calculatorul şi încarcă bateria. Când este conectată o opţiune ThinkPad OneLink Dock sau ThinkPad OneLink Pro Dock acceptată la conectorul Lenovo OneLink, opţiunea nu numai că extinde capacităţile calculatorului, ci îl şi alimentea..

Figura4. Vederedinparteainferioară - Page 22

Vedere din partea inferioară Figura4. Vederedinparteainferioară Notă: Calculatorul dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 1 Unitate HDD sau unitate SSD 4 Baterie integrată 2 Slot Mini PCI ExpressCard pentru placă LAN fără fir 5 Slot modernizare memorie 3 Gaură de resetare de urgenţă 6 Difuzoare stereo 1 Unitate HDD sau unitate SSD În funcţie de model, calculatorul poate avea o unitate HDD de capacitate ridicată, care poate fi modernizată de către client, care poate răspunde unei varietăţi de nevoi de stocare. Unele modele au o unitate..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 23

6 Difuzoare stereo Pentru detalii, consultaţi „Taste speciale“ la pagina 20. Indicatoare stare Calculatorul are câţiva indicatori de stare care indică starea calculatorului. Notă: Calculatorul dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea următoare. 1 Indicator Fn Lock Indicatorul Fn Lock indică starea funcţiei Fn Lock. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Taste speciale“ la pagina 20. 2 Indicator întrerupere difuzor Când indicatorul întrerupere sunet difuzor este aprins, difuzoarele sunt întrerupte. 3 Indicator întrerupere microfon Când indi..

Localizarea informaţiilor importante privind produsul - Page 24

5 6 Indicatoare stare sistem Punctele aprinse din logo-ul ThinkPad de pe capacul exterior al calculatorului şi de pe suportul pentru palmă indică starea sistemului calculatorului: • Clipeşte de trei ori : calculatorul este conectat iniţial la sursa de alimentare. • Aprins : calculatorul este pornit (în utilizare normală). • Oprit : calculatorul este oprit sau în modul hibernare. • Intermitent lent : calculatorul este în modul repaus. • Clipeşte intermitent rapid : calculatorul intră în modul hibernare. Localizarea informaţiilor importante privind produsul Această sec..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 25

Pentru unele modele, Lenovo vă oferă informaţii despre poziţia etichetei cu numărul FCC ID şi de certificare IC pe ansamblul capacului din spate al calculatorului. Următoarea imagine indică unde puteţi găsi informaţii despre poziţia etichetei cu numărul FCC ID şi de certificare IC ale calculatorului. Următoarea imagine prezintă locaţia etichetei cu numărul FCC ID şi de certificare IC ale calculatorului: Pentru a scoate placa LAN fără fir pentru reparaţii sau înlocuire, consultaţi „Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard pentru conexiunea LAN fără fir“..

Ghidul utilizatorului - Page 26

• În Republica Populară Chineză, eticheta Microsoft original este obligatorie pe toate modelele de calculator care au preinstalată orice versiune de Windows 8 sau Windows 8.1. • În alte ţări sau regiuni, eticheta Microsoft original este obligatorie numai pe modelele de calculator care au licenţă pentru Windows 8 Pro sau Windows 8.1 Pro. Lipsa etichetei Microsoft original nu indică faptul că versiunea de Windows preinstalată nu este originală. Pentru detalii legate de modul în care puteţi detecta dacă produsul Windows preinstalat este original, consultaţi informaţii fur..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 27

Tastatură • Tastatură pe 6 rânduri • Tasta Fn • Dispozitiv de indicare ThinkPad (dispozitiv de indicare TrackPoint şi trackpad ThinkPad) Interfaţă • Cititor de card de stocare 4-în-1 • Conector audio combo • Conector HDMI • Conector Ethernet RJ45 • Un conector USB 3.0 • Un conector Always On USB • Conector Lenovo OneLink • Conector alimentare c.a. Caracteristici pentru comunicaţie fără fir • LAN de comunicaţie fără fir integrat • Bluetooth integrat • NFC (unele modele) Caracteristicile de securitate Cititor de amprentă digitală Specificaţii Ace..

Ghidul utilizatorului - Page 28

• Altitudine maximă fără presurizare: 3048 m (10.000 ft) • Temperatura - La altitudini până la 2.438 m - Operaţional: 5,0°C la 35,0°C (41°F la 95°F) - Stocare: 5,0°C la 43,0°C (41°F la 109°F) - La altitudine peste 2.438 m - Temperatura maximă când se operează fără presurizare: 31,3°C (88°F) Notă: Când încărcaţi acumulatorul, temperatura acestuia trebuie să fie de cel puţin 10 °C (50 °F). • Umiditate relativă: - Operaţional: 8% - 80% - Stocare: 5-95% Dacă este posibil, amplasaţi calculatorul într-o zonă bine ventilată şi uscată, fără a fi expu..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 29

Notă: Dacă utilizaţi un sistem de operare Windows 7, unele programe Lenovo sunt gata să fie instalate. Nu puteţi găsi aceste programe utilizând metodele menţionate mai sus dacă nu le-aţi instalat mai întâi. Pentru a instala aceste programe, accesaţi programul Lenovo PC Experience, faceţi clic pe Lenovo Tools , apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. O prezentare a programelor Lenovo Această secţiune oferă o scurtă prezentare a programelor Lenovo. Este posibil ca unele programe să nu fie disponibile în funcţie de modelul calculatorului dumneavoastră. Access Connecti..

Ghidul utilizatorului - Page 30

Lenovo Companion (Windows 8 şi Windows 8.1) Cele mai bune caracteristici şi funcţii ale calculatorului trebuie să fie uşor de accesat şi de înţeles. Cu Lenovo Companion, aşa este. Utilizaţi Lenovo Companion pentru a efectua următoarea: • Optimizaţi performanţa calculatorului, monitorizaţi funcţionarea acestuia şi gestionaţi actualizările. • Accesaţi ghidul utilizatorului, verificaţi starea garanţiei şi vizualizaţi accesoriile personalizate pentru calculatorul dumneavoastră. Citiţi articolele cu instrucţiuni elementare, exploraţi forumuri Lenovo şi să răm..

Pot avea ghidul utilizatorului în altă limbă? - Page 31

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului Acest capitol conţine informaţii despre utilizarea anumitor componente ale calculatorului. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Înregistrarea calculatorului“ la pagina 15 • „Întrebări puse frecvent“ la pagina 15 • „Utilizarea ecranului multitouch“ la pagina 17 • „Taste speciale“ la pagina 20 • „Utilizarea dispozitivului indicator ThinkPad“ la pagina 22 • „Power management“ la pagina 23 • „Conectarea la reţea“ la pagina 26 • „Utilizarea monitorului extern“ la pagina 29 • „Utilizarea f..

Ghidul utilizatorului - Page 32

Cum să opresc calculatorul? • În Windows 7: deschideţi meniul Start, apoi faceţi clic pe Shut down . • În Windows 8 şi Windows 8.1: procedaţi într-unul dintre următoarele moduri: - Deschideţi ecranul Start apăsând tasta Windows, faceţi clic pe pictograma de alimentare din colţul din dreapta sus al ecranului, apoi faceţi clic pe Shut down . - Deplasaţi cursorul în colţul din dreapta sus sau jos al ecranului pentru a afişa butoanele. Apoi faceţi clic pe Settings ➙ Power ➙ Shut down . Notă: De asemenea, puteţi deschide butonul Settings apăsând tasta Setări . C..

Obţinerea de ajutor legat de sistemul de operare Windows - Page 33

Imprimaţi următoarele secţiuni şi păstraţi-le împreună cu calculatorul în cazul în care nu puteţi accesa acest ghid al utilizatorului când este necesar. • „Instalarea unui sistem de operare nou“ la pagina 77 • „Calculatorul încetează să răspundă“ la pagina 99 • „Probleme de alimentare“ la pagina 112 Obţinerea de ajutor legat de sistemul de operare Windows Sistemul de informaţii de ajutor Windows vă oferă informaţii detaliate despre utilizarea sistemului de operare Windows, pentru a vă ajuta să obţineţi cât mai mult de la calculatorul dumneavoastr..

Ghidul utilizatorului - Page 34

Gesturi tactile (doar modelele tactile) Descriere Atingere : glisaţi un element în locaţia dorită. Acţiune de mouse : faceţi clic, menţineţi şi glisaţi un element. Funcţie : mutaţi un obiect. Atingere : apropiaţi două degete. Acţiune de mouse : apăsaţi tasta Ctrl în timp ce defilaţi cu rotiţa mouse-ului înapoi. Funcţie : micşoraţi. Atingere : îndepărtaţi două degete. Acţiune de mouse : apăsaţi tasta Ctrl în timp ce defilaţi cu rotiţa mouse-ului înainte. Funcţie : măriţi. Atingere : puneţi două sau mai multe degete pe un element şi rotiţi degetele ..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 35

Gesturi tactile (doar modelele tactile) Descriere Atingere : treceţi cu degetele până la marginea de sus. Acţiune de mouse : faceţi clic pe săgeată jos amplasată lângă colţul din stânga jos al ecranului Start. Funcţie : vizualizaţi toate aplicaţiile din ecranul Start. Atingere : treceţi cu degetele din marginea de sus sau de jos a ecranului Start, atingeţi Customize , apoi atingeţi pictograma dorită. Acţiune de mouse : faceţi clic dreapta pe o zonă goală de pe ecranul Start, faceţi clic pe Customize , apoi faceţi clic pe pictograma dorită. Funcţie : personalizaţi..

Ghidul utilizatorului - Page 36

Sfaturi pentru utilizarea ecranului multitouch • Ecranul multitouch este un panou de sticlă acoperit cu o folie de plastic. Nu apăsaţi pe ecran şi nu plasaţi obiecte metalice pe acesta, deoarece puteţi să deterioraţi panoul tactil sau puteţi cauza funcţionarea defectuoasă a acestuia. • Nu utilizaţi unghiile, degetele în mănuşă sau alte obiecte cu excepţia creionului digitizor pentru editare pe ecran. • Calibraţi în mod regulat acurateţea gestului tactil pentru a evita discrepanţele. Sfaturi pentru curăţarea ecranului multitouch • Opriţi calculatorul înainte ..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 37

Când este dezactivată funcţia Fn Lock: indicatorul Fn Lock este stins (mod implicit). Pentru a iniţia funcţia specială imprimată ca pictogramă pe fiecare tastă, apăsaţi direct tastele funcţionale. Pentru a folosi funcţiile F1-F12, apăsaţi tasta Fn şi tasta funcţională corespunzătoare. • : porneşte sau opreşte difuzoarele. Când sunetul din difuzoare este întrerupt, se aprinde indicatorul pentru întreruperea sunetului în difuzoare. Dacă opriţi sunetul şi apoi opriţi calculatorul, sunetul va rămâne oprit când reporniţi calculatorul. Apăsaţi F1, F2 sau F3 p..

Utilizarea dispozitivului indicator ThinkPad - Page 38

3 Tasta Windows În Windows 7, apăsaţi tasta Windows 3 pentru a deschide meniul Start. În Windows 8 şi Windows 8.1: apăsaţi tasta Windows 3 pentru a comuta între spaţiul de lucru curent şi ecranul Start. Utilizarea dispozitivului indicator ThinkPad Dispozitivul de indicare ThinkPad este alcătuit din butonul de indicare TrackPoint 1 şi trackpadul ThinkPad 2 . Întregul trackpad ThinkPad este o zonă activă, sensibilă la mişcarea degetelor. Zonele de clic stânga 3 şi dreapta 5 corespund funcţiilor butoanelor de mouse stânga şi dreapta de la un mouse clasic. Zona pentru deru..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 39

2. Faceţi clic pe Hardware and Sound ➙ Sound ➙ ThinkPad . 3. În fereastra Mouse Properties, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza personalizarea. Înlocuirea capacului Capişonul 1 de la capătul butonului indicator TrackPoint poate fi demontat. După ce utilizaţi capişonul o perioadă de timp, îl puteţi înlocui cu unul nou. Notă: Capişonul TrackPoint utilizat în calculator are spaţii a după cum se arată în următoarea imagine. Asiguraţi-vă că aţi înlocuit capişonul TrackPoint cu unul corect care are astfel de spaţii. Power management Dacă trebuie..

Utilizarea adaptorului de c.a. - Page 40

Activarea alarmei de baterie în sistemul de operare Windows 7 În sistemul de operare Windows 7 puteţi programa calculatorul astfel încât atunci când energia bateriei scade sub un anumit nivel, au loc trei evenimente: alarma se opreşte, se afişează un mesaj şi se stinge ecranul LCD. Pentru a activa alarma bateriei, procedaţi în felul următor: 1. Porniţi Power Manager. 2. Faceţi clic pe fila Global Power Settings . 3. Pentru Low battery alarm sau Critically low battery alarm , setaţi procentajul nivelului energiei şi setaţi acţiunea. Notă: În cazul în care calculatorul..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 41

Încărcarea bateriei Când verificaţi starea bateriei şi aflaţi că procentajul de energie rămasă este scăzut sau când alarma privind alimentarea vă reaminteşte că nivelul este scăzut, trebuie să încărcaţi bateria. Dacă aveţi la îndemână o priză c.a., conectaţi adaptorul de c.a. la aceasta şi introduceţi conectorul în calculator. Bateria va fi complet încărcată în aproximativ trei până la şase ore. Numărul de ore este afectat de dimensiunea bateriei şi de mediul fizic. Indicatorul stării de alimentare vă indică dacă bateria încarcă şi, de asemen..

Ghidul utilizatorului - Page 42

- În Windows 8 şi Windows 8.1 : deschideţi ecranul Start apăsând pe tasta Windows , faceţi clic pe pictograma de alimentare , apoi faceţi clic pe Sleep . • Mod hibernare Prin intermediul acestui mod, puteţi opri calculatorul complet fără a salva fişierele sau fără a ieşi din programele curente. Când calculatorul accesează modul hibernare, toate programele, folderele şi fişierele deschise sunt salvate pe unitatea HDD sau unitatea SSD, apoi calculatorul se opreşte. Pentru a trece calculatorul în modul hibernare, procedaţi după cum urmează: - În Windows 7 : deschide..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 43

afişa butoanele, atingeţi Settings ➙ Change PC settings ➙ Network , apoi glisaţi controlul pentru Mod avion spre stânga. În funcţie de dispozitivele fără fir instalate în calculator, este posibil să puteţi utiliza următoarele reţele fără fir: • Conexiune LAN fără fir • Conectare Bluetooth • Conectare NFC Utilizarea conexiunii LAN fără fir O reţea zonală locală fără fir (LAN) acoperă o suprafaţă geografică relativ mică, precum o clădire de birouri sau o casă. Se pot conecta la acest tip de reţea dispozitivele bazate pe standardele 802.11. Calc..

Utilizarea conexiunii Bluetooth - Page 44

• Alimentarea către radio fără fir este activată. Intensitatea semnalului conexiunii fără fir este marginală. • Alimentarea către radio fără fir este activată. Intensitatea semnalului conexiunii fără fir este excelentă. Pictogramă de stare Access Connections: • Nu există profil de locaţie activ sau nu există niciunul. • Profilul locaţiei curent este deconectat. • Profilul locaţiei curent este conectat. Pictogramă de stare fără fir Access Connections: • Alimentarea către radio fără fir este dezactivată. • Alimentarea către radio fără fir ..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 45

comunicaţii radio între calculator şi alt dispozitiv dotat cu funcţie NFC aflat la o distanţă nu mai mare de câţiva centimetri. Implicit, funcţia NFC este activată. Dacă funcţia NFC a calculatorului este dezactivată, procedaţi după cum urmează pentru a o activa: • În Windows 7: 1. Porniţi programul ThinkPad Setup. Vedeţi „Meniu Security“ la pagina 84. 2. Selectaţi Security ➙ I/O Port Access . 3. Setaţi opţiunea NFC device la Enabled . • În Windows 8 şi Windows 8.1: 1. Deplasaţi cursorul în colţul din dreapta sus sau jos al ecranului pentru a afişa but..

Alegerea unui mod de afişare - Page 46

În cazul în care calculatorul nu poate detecta monitorul extern, faceţi clic dreapta pe desktop, apoi faceţi clic pe Screen resolution ➙ Detect . • Conectarea unui monitor fără fir Notă: Pentru a utiliza un monitor fără fir, asiguraţi-vă că atât calculatorul cât şi monitorul extern acceptă funcţia Wi-Di sau Miracast. - În Windows 7 Deschideţi meniul Start şi faceţi clic pe Devices and Printers ➙ Add a device - În Windows 8 şi Windows 8.1 1. Deplasaţi cursorul în colţul din dreapta sus sau jos al ecranului pentru a afişa butoanele. 2. Faceţi clic pe Devic..

Utilizarea funcţiei Switchable Graphics - Page 47

Utilizarea funcţiei Switchable Graphics Unele notebookuri ThinkPad acceptă funcţia Switchable Graphics. Pentru a obţine echilibrul perfect între performanţa calculatorului şi o durată de viaţă lungă a bateriei, în funcţie de cerinţa pentru calitate grafică a programului activ şi setările planului de alimentare pe care îl utilizaţi, funcţia Switchable Graphics comută automat între Grafică de performanţă ridicată şi Grafică cu economie de energie fără a fi nevoie să reporniţi calculatorul, să închideţi programe sau să interveniţi manual. Utilizarea fun..

Utilizarea unui card de stocare - Page 48

De asemenea, puteţi utiliza camera integrată cu alte programe care oferă funcţii precum fotografierea, înregistrarea video şi realizarea de conferinţe video. Pentru a utiliza camera integrată cu alte programe, deschideţi unul dintre programe şi porniţi funcţia de fotografiere, înregistrare video sau realizare conferinţe video. Apoi, camera va porni automat şi indicatorul verde cameră utilizată se va activa. Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea camerei cu un program, consultaţi sistemul de informaţii ajutor al programului. Configurarea setărilor camerei Pu..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 49

Scoaterea unui card de stocare Atenţie: • Înainte de a scoate un card, opriţi-l. În caz contrar, datele de pe card pot fi corupte sau pierdute. • Nu scoateţi un card în timp ce calculatorul este în modul repaus sau în modul de hibernare. În caz contrar, este posibil ca sistemul să nu răspundă când încercaţi să reluaţi operaţia. Pentru a scoate un card de stocare, procedaţi în felul următor: 1. Faceţi clic pe pictograma triunghi din bara de notificare Windows pentru a afişa pictogramele ascunse. Apoi, faceţi clic dreapta pe pictograma Safely Remove Hardware and..

Ghidul utilizatorului - Page 50

34 Ghidul utilizatorului

..

Accesibilitate şi confort - Page 51

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul Acest capitol oferă informaţii despre acces, confort şi deplasarea cu calculatorul dumneavoastră. Accesibilitate şi confort Practica ergonomică bună este importantă pentru a utiliza la capacitate maximă calculatorul personal şi pentru a evita disconfortul. Aranjaţi spaţiul de lucru şi echipamentul pe care îl utilizaţi pentru a se potrivi nevoilor individuale şi specificului activităţii dumneavoastră. În plus, utilizaţi obiceiuri de muncă sănătoase pentru a vă maximiza performanţa şi confortul atunci când utilizaţi ca..

Ce se întâmplă în timpul deplasărilor? - Page 52

Poziţia picioarelor : păstraţi coapsele paralele cu podeaua şi tălpile să fie aşezate pe podea sau pe suportul pentru picioare. Ce se întâmplă în timpul deplasărilor? Este posibil să nu puteţi respecta cele mai bune practici ergonomice când utilizaţi calculatorul, în timpul deplasării sau într-un mediu comod. Indiferent de mediu, încercaţi să respectaţi cât mai multe dintre sugestiile de mai sus. Poziţia şi iluminarea corecte, de exemplu, vă vor ajuta să menţineţi nivelurile dorite de confort şi performanţă. Întrebări despre vedere? Ecranele notebookurilo..

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul - Page 53

Comandă rapidă tastatură Funcţie Shift de cinci ori Activare sau dezactivare taste adezive Num Lock timp de cinci secunde Activare sau dezactivare taste comutare Alt stânga+Shift stânga+Num Lock Activare sau dezactivare taste mouse Alt stânga+Shift stânga+PrtScn (sau PrtSc) Activare sau dezactivare contrast puternic Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://windows.microsoft.com/, apoi introduceţi oricare dintre următoarele cuvinte cheie pentru căutare: comenzi rapide de la tastatur˘a , combina¸tii de taste , taste de comand˘a rapid˘a . Centru de accesibilitate Caract..

Ghidul utilizatorului - Page 54

Pentru a utiliza funcţia Recunoaştere vorbire, procedaţi după cum urmează: 1. Accesaţi Panou de control şi asiguraţi-vă că îl vizualizaţi după Category. 2. Faceţi clic pe Ease of Access ➙ Speech Recognition . 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Tehnologii de citire a ecranului Tehnologiile de citire a ecranului sunt concentrate în principal pe interfeţele software, sistemele de informaţii pentru ajutor şi diferite documente online. Pentru informaţii suplimentare despre cititoarele de ecran, vedeţi următoarele: • Utilizând fişierele PDF cu cititoare de ecran: ..

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul - Page 55

Conectori la standardul industriei Calculatorul este dotat cu conectori standardizaţi industrial, care vă permit să conectaţi dispozitive de asistenţă. Pentru informaţii suplimentare despre poziţia şi funcţia conectorilor, consultaţi „Localizarea elementelor de control, conectorilor şi indicatoarelor“ la pagina 1. Documentaţie în formate accesibile Lenovo furnizează documentaţii electronice în formate accesibile, precum fişierele PDF etichetate corespunzător sau fişierele în Limbaj de marcare hipertext (HTML). Documentaţiile electronice de la Lenovo sunt dezvolta..

Ghidul utilizatorului - Page 56

• O geantă de calitate, care să asigure amortizarea şi protecţia corespunzătoare • Dispozitiv de stocare extern Dacă vă deplasaţi într-o altă ţară, ar trebui să ţineţi cont şi de următoarele elemente: • Un adaptor de alimentare c.a. pentru ţara în care vă deplasaţi • Un adaptor pentru conectarea la o linie telefonică din ţara respectivă (pentru modele echipate cu un modem) Pentru a cumpăra accesorii pentru deplasare, accesaţi http://www.lenovo.com/accessories. 40 Ghidul utilizatorului

..

Utilizarea parolelor - Page 57

Capitolul 4. Securitate Acest capitol conţine informaţii despre protejarea computerului împotriva furtului şi a utilizării neautorizate. • „Utilizarea parolelor“ la pagina 41 • „Securitate HDD“ la pagina 46 • „Setarea circuitului de securitate“ la pagina 47 • „Utilizarea cititorului de amprentă“ la pagina 48 • „Notificare privind ştergerea datelor de pe unitatea HDD sau de pe unitatea SSD“ la pagina 50 • „Utilizarea paravanelor de protecţie“ la pagina 50 • „Protejarea datelor de viruşi“ la pagina 50 Utilizarea parolelor Puteţi ajuta la pr..

Ghidul utilizatorului - Page 58

2. Când este afişat ecranul cu logo-ul, apăsaţi tasta F1 pentru a porni programul ThinkPad Setup. 3. Folosind tastele de cursor, selectaţi Security ➙ Password ➙ Power-on Password . 4. În funcţie de nevoi, optaţi pentru una dintre următoarele: • Pentru a seta o parolă, procedaţi după cum urmează: a. Introduceţi parola dorită în câmpul Enter New Password şi apăsaţi Enter. b. Introduceţi parola încă o dată în câmpul Confirm New Password şi apăsaţi Enter. • Pentru a schimba o parolă, efectuaţi următoarele: a. În câmpul Enter Current Password , introdu..

Capitolul 4. Securitate - Page 59

a. Când se deschide o fereastră pentru introducerea parolei noi, introduceţi parola cea nouă în câmpul Enter New Password şi apăsaţi Enter. b. În câmpul Confirm New Password , introduceţi parola încă o dată şi apăsaţi Enter. • Dacă selectaţi User + Master , efectuaţi următoarele: a. Mai întâi, setaţi o parolă de HDD. Când apare o fereastră cu mesaj care vă cere să setaţi parola de HDD pentru utilizator, apăsaţi Enter pentru a continua. Introduceţi noua parolă de HDD pentru utilizator în câmpul Enter New Password şi apăsaţi Enter. Introduceţi parol..

Parolă de supervizor - Page 60

2. În câmpul Enter Current Password , introduceţi parola de HDD pentru utilizator curentă şi apăsaţi Enter. 3. Introduceţi parola nouă în câmpul Enter New Password şi apăsaţi Enter, apoi reintroduceţi parola cea nouă în câmpul Confirm New Password şi apăsaţi Enter. 4. Se afişează o fereastră Setup Notice. Apăsaţi Enter din nou pentru a continua. Parola de HDD pentru utilizator va fi schimbată. Notă: Dacă lăsaţi câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password goale şi dacă apăsaţi Enter de două ori, parola de HDD pentru utilizator este eliminat..

Capitolul 4. Securitate - Page 61

- Wake on LAN şi Flash over LAN - Lock UEFI BIOS Settings - Password at unattended boot - Boot Device List F12 Option - Boot Order Lock - Flash BIOS Updating by End-Users - Dispozitiv intern al reţelei - Dispozitiv fără fir intern - Dispozitiv Bluetooth intern - ROM opţional de reţea intern Note: • Administratorul de sistem poate seta aceeaşi parolă de supervizor pentru mai multe notebookuri ThinkPad pentru a uşura administrarea. • Când este activată opţiunea Lock UEFI BIOS Settings , niciuna dintre setările BIOS nu poate fi modificată. Pentru a modifica setările, est..

Ghidul utilizatorului - Page 62

reprezentant de marketing Lenovo pentru a vi se înlocui placa de sistem. Este necesară dovada cumpărării şi vi se va percepe o taxă pentru componente şi pentru service. Securitate HDD Consultaţi următoarele sfaturi pentru maximizarea securităţii, pentru a proteja parolele de atacuri neautorizate: • Setaţi o parolă de pornire precum şi o parolă pentru HDD pentru unitatea SSD sau HDD internă. Consultaţi procedurile din „Parolă de pornire“ la pagina 41 şi „Parole HDD“ la pagina 42. Din motive de securitate, se recomandă o parolă mai lungă. • Pentru a oferi sec..

Setarea circuitului de securitate - Page 63

Setarea circuitului de securitate Cerinţele stricte de securitate sunt impuse de calculatoare client din reţea care transferă informaţii confidenţiale electronic. În funcţie de opţiunile comandate, calculatorul poate avea un circuit de securitate încorporat, un microprocesor criptografic. Utilizaţi circuitul de securitate şi Client Security Solution pentru a efectua următoarele: • Protejaţi-vă datele şi sistemul • Întăriţi comenzile de acces • Securizaţi comunicaţiile Setarea circuitului de securitate Opţiunile oferite de submeniul Security Chip din meniul Secur..

Utilizarea cititorului de amprentă - Page 64

• Dacă circuitul de securitate este inactiv sau dezactivat, nu va fi afişată opţiunea Clear Security Chip . • Când eliminaţi circuitul de securitate, opriţi calculatorul, apoi porniţi-l din nou după ce aţi setat circuitul de securitate la Active . În caz contrar, opţiunea Clear Security Chip nu este afişată. Utilizarea cititorului de amprentă În funcţie de model, calculatorul poate să aibă un cititor de amprentă. Autentificarea prin amprentă poate înlocui parola de Windows. Astfel, vă puteţi conecta la calculator simplu şi în siguranţă. Pentru a permite a..

Întreţinerea cititorului de amprentă - Page 65

Întreţinerea cititorului de amprentă Următoarele acţiuni ar putea defecta cititorul de amprentă sau ar putea duce la funcţionarea necorespunzătoare a acestuia: • Aţi zgâriat suprafaţa cititorului cu un obiect dur, ascuţit. • Zgârierea suprafeţei cititorului cu unghia sau alt obiect dur. • Utilizaţi sau atingeţi cititorul cu degetul murdar. Dacă observaţi una dintre situaţiile următoare, curăţaţi cu grijă suprafaţa cititorului folosind o cârpă uscată, moale şi fără scame: • Suprafaţa cititorului este murdară sau pătată. • Suprafaţa cititorului es..

Ghidul utilizatorului - Page 66

Notificare privind ştergerea datelor de pe unitatea HDD sau de pe unitatea SSD Unele date stocate pe unitatea HDD sau unitatea SSD pot fi secrete. Schimbarea proprietarului fără ştergerea software-ului, precum sistemele de operare şi aplicaţiile, pot chiar încălca acordurile de licenţă. Nu uitaţi să ştergeţi datele stocate pe unitatea HDD sau SSD înainte de eliminarea, vânzarea sau schimbarea proprietarului calculatorului. Pentru a şterge datele de pe unitatea SSD sau HDD puteţi utiliza următoarele metode: • Mutaţi datele în coşul de reciclare şi apoi goliţi coş..

Capitolul 4. Securitate - Page 67

Lenovo oferă o versiune completă a software-ului antivirus pentru calculator cu un abonament gratuit pentru 30 de zile. După 30 de zile, trebuie să reînnoiţi licenţa pentru a continua să primiţi actualizările de antivirus. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea software-ului antivirus, consultaţi sistemul de informaţii ajutor al antivirusului. Capitolul 4. Securitate 51

..

Ghidul utilizatorului - Page 68

52 Ghidul utilizatorului

..

Capitolul 5. - Page 69

Capitolul 5. Prezentare recuperare Acest capitol conţine informaţii despre soluţiile de recuperare. • „Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7“ la pagina 53 • „Informaţii generale despre recuperare pentru sistemele de operare Windows 8 şi Windows 8.1“ la pagina 59 Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7 Această secţiune furnizează informaţii despre soluţiile de recuperare furnizate de Lenovo pe calculatoarele pe care este preinstalat sistemul de operare Windows 7. Note: • În eventualitatea apari..

Ghidul utilizatorului - Page 70

Crearea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru crearea unui mediu de recuperare. În sistemul de operare Windows 7, puteţi crea un mediu de recuperare utilizând discuri sau dispozitive de stocare USB externe. Pentru a crea un mediu de recuperare, faceţi clic pe Start ➙ All Programs ➙ Lenovo PC Experience ➙ Lenovo Tools ➙ Factory Recovery Disks . Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Folosirea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru folosirea mediilor de recuperare în diferite sisteme de operare. • În sistemu..

Capitolul 5. Prezentare recuperare - Page 71

MicrosoftOffice sau CD-ulMicrosoftWorks . Aceste discuri sunt livrate numai cu calculatoarele pe care este preinstalat Microsoft Office sau Microsoft Works. Realizarea operaţiilor de salvare de rezervă şi recuperare Programul Rescue and Recovery vă permite să creaţi o copie de rezervă cu întregul conţinut al unităţii HDD, inclusiv sistemul de operare, fişierele de date, programele şi setările personale. Puteţi specifica locul în care programul Rescue and Recovery va crea copia de rezervă: • Într-o zonă protejată a unităţii HDD • Pe o unitate HDD secundară dac..

Ghidul utilizatorului - Page 72

dacă nu puteţi porni sistemul de operare Windows. În spaţiul de lucru Rescue and Recovery, puteţi să realizaţi următoarele operaţii de recuperare: • Salvarea fişierelor de pe unitatea HDD sau dintr-o copie de rezervă Spaţiul de lucru Rescue and Recovery vă permite să localizaţi fişiere pe unitatea HDD şi să le transferaţi pe o unitate din reţea sau alt mediu de înregistrare, cum ar fi un dispozitiv USB sau un disc. Această soluţie este disponibilă chiar dacă nu aţi creat o copie de rezervă cu fişierelor dumneavoastră sau dacă fişierele au fost modifica..

Crearea şi folosirea unui mediu de salvare - Page 73

MicrosoftOffice sau CD-ulMicrosoftWorks . Aceste discuri sunt livrate numai cu calculatoarele pe care este preinstalat Microsoft Office sau Microsoft Works. Crearea şi folosirea unui mediu de salvare Cu un mediu de salvare, cum ar fi un disc sau o unitate HDD USB, puteţi să realizaţi recuperarea în cazul unei defecţiuni care împiedică accesul la spaţiul de lucru Rescue and Recovery de pe unitatea HDD. Note: 1. Operaţiile de recuperare pe care le puteţi realiza cu un mediu de salvare variază în funcţie de sistemul de operare. 2. Discul de recuperare poate fi folosit în ori..

Ghidul utilizatorului - Page 74

După lansarea mediului de salvare, se deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery. Spaţiul de lucru Rescue and Recovery conţine informaţii de ajutor pentru fiecare caracteristică. Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza procesul de recuperare. Reinstalarea aplicaţiilor preinstalate şi driverelor dispozitivelor Calculatorul are funcţii care vă permit să reinstalaţi aplicaţiile şi driverele dispozitivelor instalate din fabrică. Reinstalarea aplicaţiilor preinstalate Pentru a reinstala unele aplicaţii preinstalate, procedaţi în felul următor: 1. Porniţi calculatorul...

Capitolul 5. Prezentare recuperare - Page 75

• Folosiţi un mediu de salvare pentru a deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery. Vedeţi „Crearea şi folosirea mediilor de recuperare“ la pagina 61. • Folosiţi mediul de recuperare dacă toate celelalte metode de recuperare au eşuat şi este necesar să restauraţi unitatea HDD la setările implicite din fabrică. Vedeţi „Crearea şi folosirea mediilor de recuperare“ la pagina 53. Notă: Dacă nu reuşiţi să intraţi în spaţiul de lucru Rescue and Recovery sau în mediul Windows folosind un mediu de salvare sau un mediu de recuperare, este posibil ca dispozitivul..

Ghidul utilizatorului - Page 76

Resetarea calculatorului la setările implicite din fabrică Dacă doriţi să reciclaţi calculatorul sau, pur şi simplu, să începeţi de la zero, puteţi reseta calculatorul la setările implicite din fabrică. Resetarea calculatorului va reinstala sistemul de operare, va reinstala toate programele care însoţesc calculatorul şi va reseta toate setările la cele implicite din fabrică. Atenţie: Dacă resetaţi calculatorul la setările implicite din fabrică, toate fişierele şi setările personale vor fi şterse. Pentru a evita pierderea datelor, creaţi o copie de siguranţă p..

Capitolul 5. Prezentare recuperare - Page 77

Recuperarea sistemului de operare dacă Windows 8 sau Windows 8.1 nu porneşte Mediul de recuperare Windows de pe calculator poate funcţiona independent de sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1. Aceasta vă permite să recuperaţi sau să reparaţi sistemul de operare chiar dacă sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1 nu porneşte. După două încercări de boot consecutive eşuate, mediul de recuperare Windows porneşte automat. Apoi, puteţi alege opţiunile de reparare şi recuperare urmând instrucţiunile de pe ecran. Notă: Calculatorul trebuie să fie conectat la su..

Ghidul utilizatorului - Page 78

• Pentru a păstra partiţia de recuperare pe calculator, faceţi clic pe Finish . • Pentru a şterge partiţia de recuperare de pe calculator, faceţi clic pe Delete the recovery partition . Atenţie: Dacă ştergeţi partiţia de recuperare de pe calculator, păstraţi mediul de recuperare într-un loc sigur. Imaginea de recuperare Windows nu va mai fi stocată în calculator şi veţi avea nevoie de mediul de recuperare pentru a reîmprospăta sau reseta calculatorul. 8. Înlăturaţi unitatea USB. Mediile de recuperare sunt create cu succes. Folosirea mediilor de recuperare Dacă n..

Evitarea apariţiei electricităţii statice - Page 79

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor Acest capitol conţine instrucţiuni de înlocuire a dispozitivelor pentru calculatorul dumneavoastră. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Evitarea apariţiei electricităţii statice“ la pagina 63 • „Dezactivarea bateriei încorporate“ la pagina 63 • „Înlocuirea unităţii SSD sau HDD“ la pagina 65 • „Înlocuirea unui modul de memorie“ la pagina 67 • „Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard pentru conexiunea LAN fără fir“ la pagina 68 • „Înlocuirea bateriei celulare de tip monedă“ la pagina..

Înlocuirea ansamblului capacului bazei - Page 80

• Ţineţi ansamblul acumulator la distanţă de foc. • Nu expuneţi la căldură excesivă. • Nu o expuneţi apei sau ploii. • Nu-l scurtcircuitaţi. • Nu trântiţi, nu striviţi, nu înţepaţi şi nu supuneţi unor forţe importante. Folosirea sau manipularea necorespunzătoare a bateriei poate duce la supraîncălzirea acesteia, ceea ce poate face ca ansamblul acumulator sau bateria de tip monedă „ să scoată “ gaze sau flăcări. Înainte de a înlocui un UÎC, asiguraţi-vă că aţi dezactivat bateria încorporată procedând după cum urmează: 1. Opriţi calculato..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 81

4. Montaţi noul ansamblu al capacului bazei 1 şi montaţi şuruburile 2 . 5. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unităţii SSD sau HDD Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. Atenţie: Unitatea HDD este foarte sensibilă. Manevrarea incorectă poate duce la defectarea şi pierderea definitivă a datelor de pe unitate. Respectaţi următoarele indicaţii: • Înlocuiţi unitatea SSD sau HDD doar dacă efectuaţi o actualizare sau dacă o reparaţi. Conectorii şi slotul unităţii SSD sau HDD nu au fo..

Ghidul utilizatorului - Page 82

4. Scoateţi şurubul care fixează unitatea HDD sau unitatea SSD. Notă: În funcţie de model, unitatea HDD sau SSD poate arăta diferit faţă de ce se prezintă în imaginile din acest capitol. 5. Ridicaţi urechea pentru a scoate unitatea HDD sau SSD din calculator. 6. Introduceţi unitatea HDD sau SSD în slot 1 şi plasaţi unitatea SSD sau HDD ferm în poziţie 2 . 66 Ghidul utilizatorului

..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 83

7. Montaţi şuruburile pentru a fixa unitatea HDD sau unitatea SSD. 8. Remontaţi ansamblul capacului bazei. Vedeţi „Înlocuirea ansamblului capacului bazei“ la pagina 64. 9. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unui modul de memorie Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. Creşterea cantităţii de memorie reprezintă o modalitate eficientă de a face programele să ruleze mai rapid. Citiţi următoarele condiţii prealabile necesare şi apoi instrucţiunile pentru a înlocui un modul de memorie. ..

Ghidul utilizatorului - Page 84

4. Dacă în slotul de memorie se află deja un modul de memorie, deschideţi zăvoarele de pe ambele părţi ale slotului în acelaşi timp 1 şi apoi scoateţi modulul de memorie 2 . Păstraţi modulul de memorie scos într-un loc sigur, pentru folosire ulterioară. 5. Plasaţi capătul crestat al noului modul de memorie spre marginea cu contacte a slotului de memorie şi introduceţi modulul de memorie 1 în slot la un unghi de aproximativ 20 de grade. Pivotaţi modulul de memorie în jos până când se fixează în poziţie 2 . Asiguraţi-vă că modulul de memorie este fixat ferm ..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 85

PERICOL În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu înlocuiţi, nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul de la priza telefonică din perete. PERICOL Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice şi de comunicaţie este periculos. Pentru a evita riscul unui şoc, deconectaţi cablurile înainte de a deschide capacul acestui slot. Atenţie: Înainte de a începe instalarea unei plăci Mini PCI ExpressCard, atingeţi un obiect de metal legat la pământ. În acest fel reduceţi cantitatea de electricitate statică înmagazinată în corpul dumneavoastră. Electricitatea s..

Ghidul utilizatorului - Page 86

5. Scoateţi şurubul 1 . Apoi, scoateţi placa PCI Express Mini 2 . 6. Potriviţi marginea cu contacte a noii plăci PCI Express Mini cu soclul corespunzător. Apoi, introduceţi noua placă PCI Express Mini în slotul plăcii PCI Express Mini 1 . Fixaţi placa cu şurubul 2 . 7. Conectaţi cablurile de antenă la noua placă după cum se arată în imagine. 8. Remontaţi ansamblul capacului bazei. Vedeţi „Înlocuirea ansamblului capacului bazei“ la pagina 64. 9. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. 70 Ghidul utilizatoruluiÎnlocuirea bateriei celulare de tip monedă - Page 87

Înlocuirea bateriei celulare de tip monedă Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. PERICOL Dacă bateria celulară de tip monedă este înlocuită incorect, apare pericolul de explozie. Bateria celulară de tip monedă conţine o cantitate mică de substanţe primejdioase. Pentru a evita accidentele: • La înlocuire, folosiţi numai tipul de baterie recomandat de Lenovo. • Ţineţi ansamblul acumulator la distanţă de foc. • Nu expuneţi la căldură excesivă. • Nu o expuneţi apei sau ploii. • Nu-l scurtcircuitaţi. • Nu trântiţi, nu striviţi, nu înţepa..

Ghidul utilizatorului - Page 88

4. Detaşaţi conectorul 1 . Apoi, înlăturaţi bateria celulară de tip monedă 2 . 5. Instalaţi noua baterie celulară de tip monedă 1 . Apoi ataşaţi conectorul 2 . 6. Remontaţi ansamblul capacului bazei. Vedeţi „Înlocuirea ansamblului capacului bazei“ la pagina 64. 7. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. După ce înlocuiţi bateria celulară de tip monedă, resetaţi data şi ora sistemului în programul ThinkPad Setup. Vedeţi „Meniu Date/Time“ la pagina 84 72 Ghidul utilizatorului

..

Găsirea opţiunilor ThinkPad - Page 89

Capitolul 7. Îmbunătăţirea calculatorului Această secţiune oferă informaţii despre instalarea dispozitivelor şi beneficierea de funcţii de înaltă tehnologie. • „Găsirea opţiunilor ThinkPad“ la pagina 73 • „ThinkPad OneLink Dock“ la pagina 73 • „ThinkPad OneLink Pro Dock“ la pagina 74 Găsirea opţiunilor ThinkPad Dacă doriţi să extindeţi funcţiile calculatorului, Lenovo are un număr de accesorii hardware şi actualizări pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră. Printre opţiuni se numără modulele de memorie, dispozitive de stocare, plăci de reţe..

ThinkPad OneLink Pro Dock - Page 90

1 Slot dispozitiv de blocare de securitate : pentru a proteja docul de furt, puteţi achiziţiona un dispozitiv de blocare a cablului de securitate tip Kensington, adecvat pentru acest slot de blocare de securitate pentru a bloca docul de un birou, o masă sau alt obiect care poate fi mutat. 2 Conector USB 3.0 : utilizat pentru a conecta dispozitivele care sunt compatibile cu USB 3.0 şi USB 2.0. 3 Conector Always On USB : implicit, conectorul Always On USB vă permite să încărcaţi unele dispozitive digitale mobile şi telefoane inteligente indiferent dacă acest calculator este în mo..

Capitolul 7. Îmbunătăţirea calculatorului - Page 91

Această secţiune conţine informaţii de bază despre doc. Pentru informaţii detaliate despre utilizarea docului, consultaţi documentaţia care însoţeşte docul. Notă: În funcţie de model, este posibil ca docul dumneavoastră să arate uşor altfel decât în ilustraţiile din această secţiune. Vedere din faţă 1 Slot dispozitiv de blocare de securitate : pentru a proteja docul de furt, puteţi achiziţiona un dispozitiv de blocare a cablului de securitate tip Kensington, adecvat pentru acest slot de blocare de securitate pentru a bloca docul de un birou, o masă sau alt obiect ..

Ghidul utilizatorului - Page 92

Vedere din spate 1 Conectori USB 2.0 : utilizaţi pentru a conecta dispozitive compatibile cu USB 2.0. 2 Conectori USB 3.0 : utilizat pentru a conecta dispozitivele care sunt compatibile cu USB 3.0 şi USB 2.0. 3 Conector Ethernet : utilizat pentru a conecta docul la o reţea LAN Ethernet. Indicatoarele de pe conector au aceeaşi funcţie ca cele de pe calculator. 4 Conector DisplayPort ® : utilizat pentru a ataşa un monitor de performanţă înaltă, un monitor direct drive sau alte dispozitive ce folosesc un conector DisplayPort. 5 Conector de alimentare : utilizat pentru a conecta adap..

Instalarea unui sistem de operare nou - Page 93

Capitolul 8. Configuraţie avansată Deşi este important să protejaţi fişierele, datele şi setările aflate pe unitatea SSD, poate fi nevoie să instalaţi un nou sistem de operare, să instalaţi drivere de dispozitiv noi, să actualizaţi UEFI BIOS al sistemului sau să restauraţi software-ul preinstalat. Aceste informaţii vă vor ajuta să manevraţi calculatorul cu grijă corespunzătoare şi să-l păstraţi în stare perfectă de funcţionare. • „Instalarea unui sistem de operare nou“ la pagina 77 • „Instalarea driverelor de dispozitiv“ la pagina 79 • „Utili..

Ghidul utilizatorului - Page 94

Note: • Dacă începeţi instalarea imaginii DVD de pe un dispozitiv USB extern sau în cazul în care calculatorul are instalată o unitate NVM Express, efectuaţi configurările suplimentare înainte de a începe. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • Dacă este instalată o unitate NVM Express, sunt necesare, de asemenea, drivere suplimentare. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941. 8. Restauraţi directorul C:\SWTOOLS pentru care aţi făcut copie de siguranţă înainte de a..

Capitolul 8. Configuraţie avansată - Page 95

3. Selectaţi unitatea care conţine programul de instalare pentru sistemul de operare, de exemplu USB HDD . Apoi, apăsaţi pe Esc. 4. Selectaţi Restart şi asiguraţi-vă că opţiunea OS Optimized Defaults este activată. Apoi, apăsaţi pe tasta F9 pentru a încărca setările implicite. 5. Apăsaţi combinaţia de taste Fn+F10 pentru a ieşi din programul ThinkPad Setup. 6. Conectaţi unitatea care conţine programul de instalare pentru sistemul de operare la calculator şi reporniţi calculatorul. 7. Instalaţi driverele de dispozitiv şi programele necesare. Vedeţi „Instalarea dr..

Utilizarea programului ThinkPad Setup - Page 96

Utilizarea programului ThinkPad Setup Programul ThinkPad Setup vă permite să selectaţi diferite configuraţii de setare pentru calculator prin configurarea BIOS. Pentru a configura BIOS, procedaţi în felul următor: 1. Porniţi calculatorul. Când este afişat logo-ul ThinkPad, apăsaţi tasta F1. Programul ThinkPad Setup porneşte. Notă: Dacă vi se cere să introduceţi parola de supervizor, introduceţi parola corectă. De asemenea, puteţi apăsa Enter pentru a omite ecranul de introducere a parolei şi pentru a porni ThinkPad Setup. Dacă nu introduceţi parola, nu puteţi sc..

Capitolul 8. Configuraţie avansată - Page 97

Meniu Config Pentru a schimba configuraţia calculatorului, selectaţi fila Config din meniul ThinkPad Setup. Următorul tabel prezintă elementele meniului Config . Valorile implicite sunt în caractere aldine . Elementele din meniu se pot modifica fără notificare. În funcţie de model, este posibil ca valoarea implicită să difere. Atenţie: Configuraţiile implicite sunt deja optimizate pentru dumneavoastră. Schimbarea incorectă a configuraţiilor poate avea rezultate neaşteptate. Tabela2. ElementemeniuConfig Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Wa..

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) - Page 98

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii USB UEFI BIOS Support • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi funcţia de boot de pe dispozitive de stocare USB. Always On USB • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Enabled şi sistemul este conectat la adaptorul de alimentare c.a., conectorul USB poate încărca dispozitivul extern când sistemul este în modul veghe, în modul hibernare sau este oprit. Când sistemul utilizează o baterie şi nu este conectat la adaptorul de alimentare c.a., conectorul USB poate încărca ..

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) - Page 99

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Boot Display Device • ThinkPad LCD • HDMI Selectaţi dispozitivul de afişare care urmează să fie activat la momentul de boot. Această selecţie este valabilă pentru momentul de boot, introducere parolă şi ThinkPad Setup. Graphics Device • Integrated Graphics • Switchable Graphics Modul Integrated Graphics oferă viaţă mai lungă a bateriei. Modul Switchable Graphics funcţionează ca mod Integrated Graphics, iar Discrete Graphics este activat la cerere. Notă: Modul Switc..

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) - Page 100

Tabela2. ElementemeniuConfig(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii automat când adaptorul de alimentare c.a. este reconectat. Password Beep • Disabled • Enabled Activaţi această opţiune pentru a avea un bip când sistemul aşteaptă o pornire, HDD sau parolă de supervizor. Se vor auzi diferite bipuri când parola introdusă se potriveşte sau nu cu parola configurată. Beep and Alarm Keyboard Beep • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi bipul tastaturii când sunt apăsate combinaţiile de taste care nu pot fi gestionate. Core Multi-..

Capitolul 8. Configuraţie avansată - Page 101

Tabela3. ElementemeniuSecurity Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Supervisor Password • Disabled • Enabled Consultaţi „Parolă de supervizor“ la pagina 44. Lock UEFI BIOS Settings • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi funcţia care protejează elementele din programul ThinkPad Setup împotriva schimbării de către utilizatorii neautorizaţi. Implicit, aceasta este setată la Disabled . Dacă setaţi parola de supervizor şi activaţi această funcţie, nimeni altcineva decât dumneavoastră nu poate schimba elemente în programul ThinkPad Set..

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) - Page 102

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Security Chip • Active • Inactive • Disabled Dacă selectaţi Active , circuitul de securitate funcţionează. Dacă selectaţi Inactive , opţiunea Security Chip este vizibilă, dar nu funcţionează. Dacă selectaţi Disabled , opţiunea Security Chip este ascunsă, dar nu funcţionează. Security Reporting Options Activaţi sau dezactivaţi următoarele Opţiuni de raportare securitate: • BIOS ROM String Reporting : secvenţă text BIOS • CMOS Reporting : date CMOS • NVRAM R..

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) - Page 103

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Enabled , o Virtual Machine Monitor (VMM) poate utiliza capacităţile de hardware suplimentare oferite de Tehnologia de virtualizare. Virtualization Intel VT-d Feature • Disabled • Enabled Intel VT-d este Tehnologia de virtualizare Intel pentru directed I/O. Când este activat, un VMM poate utiliza infrastructura platformei pentru virtualizarea I/O. Ethernet LAN • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Enab..

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) - Page 104

Tabela3. ElementemeniuSecurity(continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii veţi putea activa această setare din nou. Secure Boot • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi funcţia UEFI Secure Boot. Selectaţi Enable pentru a împiedica rularea sistemelor de operare neautorizate la momentul executării boot. Selectaţi Disabled pentru a permite rularea tuturor sistemelor de operare la momentul executării boot. Platform Mode User Mode Secure Boot Mode Standard Mode Reset to Setup Mode • Enter Această opţiune este utilizată pentru a şterge cheia c..

Capitolul 8. Configuraţie avansată - Page 105

Următorul tabel prezintă elementele meniului Startup . Valorile implicite sunt în caractere aldine . Elementele din meniu se pot modifica fără notificare. În funcţie de model, este posibil ca valoarea implicită să difere. Notă: Unele elemente sunt afişate pe meniu doar în cazul în care calculatorul acceptă funcţiile corespunzătoare. Tabela4. ElementemeniuStartup Elemente de meniu Selecţie Comentarii Boot Selectaţi dispozitivul de boot când apăsaţi butonul alimentare pentru a porni calculatorul. Network Boot Selectaţi dispozitivul de pornire când sistemul se activea..

Tabela4. ElementemeniuStartup(continuare) - Page 106

Tabela4. ElementemeniuStartup(continuare) Elemente de meniu Selecţie Comentarii Boot Device List F12 Option • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Enabled , tasta F12 este recunoscută şi este afişată fereastra cu meniul Boot . Boot Order Lock • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Disabled , calculatorul va face boot utilizând prioritatea implicită. Dacă selectaţi Enabled , calculatorul va face boot utilizând prioritatea personalizată. Meniu Restart Pentru a ieşi din programul ThinkPad Setup şi pentru a reporni calculatorul, selectaţi Restart din meniul ThinkPad Setup. ..

Capitolul 8. Configuraţie avansată - Page 107

Gestionarea sistemului Citiţi această secţiune pentru a afla mai multe despre gestionarea sistemului: Desktop Management Interface Sistemul UEFI BIOS al calculatorului acceptă o interfaţă denumită System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) V2.6.1 SMBIOS oferă informaţii despre componentele hardware ale sistemului. BIOS are responsabilitatea de a furniza acestei baze de date informaţii despre BIOS şi dispozitivele de pe placa de sistem. Această specificaţie stabileşte standardele pentru accesarea informaţiilor BIOS. Preboot eXecution Environment Tehnologia Preb..

Ghidul utilizatorului - Page 108

Pentru a activa sau a dezactiva Wake on LAN, procedaţi în felul următor: 1. Accesaţi ThinkPad Setup. 2. Selectaţi Config . Este afişat submeniul Config . 3. Selectaţi Network . Este afişat submeniul Network item . 4. Pentru Wake On LAN , selectaţi una dintre următoarele: AC Only , AC and Battery sau Disabled . 5. Pentru a salva modificările şi pentru a ieşi, apăsaţi F10. Secvenţa Network Boot Când calculatorul este pornit de la distanţă, sistemul va încerca să facă boot din dispozitivul specificat în Network Boot şi apoi va urma ordinea de boot listată în men..

Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor - Page 109

Capitolul 9. Prevenirea problemelor O parte importantă a deţinerii unui notebook ThinkPad este întreţinerea. Cu grijă corespunzătoare, puteţi evita problemele comune. Capitolul oferă informaţii care vă pot ajuta să păstraţi calculatorul în stare corespunzătoare de funcţionare. • „Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor“ la pagina 93 • „Verificarea actualizării driverelor de dispozitiv“ la pagina 94 • „Îngrijirea calculatorului“ la pagina 95 Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor Această secţiune oferă următoarele sugestii pentru ..

Verificarea actualizării driverelor de dispozitiv - Page 110

- Asiguraţi-vă că bateria este încărcată şi că alimentarea c.a. este conectată. - Accesaţi ThinkPad Setup şi încărcaţi setările implicite. - Reporniţi calculatorul şi începeţi recuperarea. - În cazul în care calculatorul utilizează discuri ca suport de recuperare, nu scoateţi discul din unitate până când nu vi se cere. • Pentru posibile probleme ale unităţii HDD, consultaţi „Diagnosticarea problemelor“ la pagina 99 şi executaţi un test de diagnosticare a unităţii înainte de a apela la Centrul de asistenţă pentru clienţi. În cazul în care calculat..

Capitolul 9. Prevenirea problemelor - Page 111

Programul System Update este preinstalat pe calculatorul dumneavoastră şi este pregătit să ruleze. Singura cerinţă este o conexiune activă la Internet. Puteţi porni programul manual sau puteţi utiliza funcţia de programare pentru a permite programului să caute actualizări în mod automat la intervale de timp specificate. De asemenea, puteţi prestabili actualizări programate în funcţie de importanţă (critice, critice şi recomandate sau toate actualizările), astfel că lista va conţine doar acele actualizări care vă interesează. Pentru informaţii suplimentare despre ..

Ghidul utilizatorului - Page 112

Transportaţi calculatorul cu grijă • Înainte de a muta calculatorul, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate mediile de stocare, că aţi oprit toate dispozitivele ataşate şi că aţi deconectat toate cablurile. • Când ridicaţi calculatorul deschis, ţineţi-l de partea de jos. Nu ridicaţi şi nu ţineţi calculatorul de ecran. Manevraţi corespunzător mediile şi unităţile de stocare • La instalarea unităţii HDD sau SSD M.2, urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu componenta hardware şi apăsaţi pe dispozitiv doar acolo unde este nevoie. • Opriţi calculato..

Curăţarea carcasei calculatorului - Page 113

Aveţi grijă să nu modificaţi calculatorul • Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie demontat şi reparat numai de către un tehnician de service ThinkPad autorizat. • Nu modificaţi şi nu lipiţi bandă adezivă pe zăvoare pentru a menţine ecranul deschis sau închis. Curăţarea carcasei calculatorului Ocazional, curăţaţi-vă calculatorul în felul următor: 1. Preparaţi un amestec cu un detergent de bucătărie uşor (unul care nu conţine pulbere abrazivă sau substanţe chimice ca acizi sau baze puternice). Folosiţi cinci părţi apă la o parte detergent. 2. Înm..

Ghidul utilizatorului - Page 114

98 Ghidul utilizatorului

..

Diagnosticarea problemelor - Page 115

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului Acest capitol oferă informaţii despre ce trebuie făcut când aveţi o problemă cu calculatorul. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Diagnosticarea problemelor“ la pagina 99 • „Depanarea“ la pagina 99 Diagnosticarea problemelor Dacă apar probleme legate de calculator, folosiţi programul Lenovo Solution Center ca punct de plecare pentru rezolvarea lor. Programul Lenovo Solution Center vă permite să depanaţi şi să rezolvaţi problemelor calculatorului. Acesta combină teste de diagnosticare, colectarea infor..

Picături pe tastatură - Page 116

• În cazul în care calculatorul este oprit, reporniţi-l prin apăsarea pe butonul de pornire. Dacă nu porneşte, continuaţi cu pasul 2. • În cazul în care nu puteţi opri calculatorul prin apăsarea şi menţinerea comutatorului de pornire, scoateţi toate sursele de alimentare din calculator şi resetaţi sistemul prin introducerea unei cleme de hârtie îndreptate în orificiul de resetare de urgenţă. După ce calculatorul este oprit, reporniţi-l prin apăsarea butonului de pornire. Dacă nu porneşte, continuaţi cu pasul 2. 2. În timp ce calculatorul este oprit, scoateţ..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 117

Soluţie : Este posibil să fi fost corupt CMOS-ul sistemului de către un program de aplicaţie. Calculatorul utilizează setările implicite. Rulaţi ThinkPad Setup pentru a reconfigura setările. Dacă vedeţi din nou acelaşi cod de eroare, apelaţi la service. • Mesaj : 0253: Blocul de date al variabilei EFI a fost distrus. Soluţie : Este posibil să fi fost corupt blocul de date al variabilei EFI. • Mesaj : 0271: Eroare dată şi oră. Soluţia : Data şi ora nu sunt setate pe calculator. Accesaţi ThinkPad Setup pentru a seta data şi ora. • Mesaj : 0177: Date SVP greşite,..

Ghidul utilizatorului - Page 118

Soluţie : mai mult de un cititor de amprentă. Opriţi alimentarea şi îndepărtaţi toate dispozitivele în afară de cititorul setat pe sistemul de operare principal. • Mesaj : 2000: diagnosticare senzor Active Protection nereuşită. Soluţie : senzorul Active Protection nu funcţionează corespunzător. Apelaţi la service. • Mesaj : 2100: Eroare iniţializare la HDD0 (HDD principal). Soluţie : Unitatea HDD nu funcţionează. Apelaţi la service pentru unitatea HDD. • Mesaj : 2101: Eroare detecţie pe HDD1 (Ultrabay HDD) Soluţie : unitatea HDD Ultrabay nu funcţionează. Apela..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 119

Tabela5. Eroribip(continuare) Problemă Soluţie Cinci bipuri scurte Placa de sistem are o problemă. Apelaţi la service. Cinci bipuri scurte, pauză, cinci bipuri scurte şi pauză Continuaţi cu secvenţa boot imediat când eroarea a fost detectată. Probleme ale modulului de memorie Imprimaţi aceste instrucţiuni acum şi păstraţi-le împreună cu calculatorul pentru consultare ulterioară. În cazul în care modulul de memorie nu funcţionează corespunzător, verificaţi următoarele puncte: 1. Verificaţi ca modulul de memorie să fie instalat şi aşezat corect în calculatoru..

Probleme cu tastatura şi alte dispozitive de indicare - Page 120

Notă: Dacă utilizaţi sistemul de operare Windows 7, faceţi clic pe Show hidden icons în zona de notificare Windows. Se afişează pictograma Access Connections. Pentru informaţii suplimentare despre pictogramă, vedeţi sistemul de informaţii pentru ajutor din Access Connections. Dacă pe sistem este instalat sistemul de operare Windows 7, verificaţi Network Name (SSID) şi informaţiile de criptare. Utilizaţi programul Access Connections pentru a verifica informaţiile sensibile la majuscule. Probleme Bluetooth • Problemă : Nu se aude sunet din casca/set de căşti Bluetoot..

Probleme cu dispozitivele de afişare şi multimedia - Page 121

Dacă problema cu tastatura s-a rezolvat, conectaţi cu grijă tastatura numerică externă şi tastatura externă. Asiguraţi-vă că aţi aşezat conectorii corect. Dacă problema persistă, asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de dispozitiv corect. 1. Deschideţi Control Panel. Modificaţi vizualizarea pentru Control Panel de la Categorie la Pictograme mari sau Pictograme mici. 2. Faceţi clic pe Keyboard . 3. Selectaţi fila Hardware . În secţiunea Device Properties , asiguraţi-vă că vedeţi acest mesaj: Device Status: This device is working properly (Stare dispozitiv: acest..

Ghidul utilizatorului - Page 122

Dacă aceste elemente sunt setate corect, iar ecranul rămâne negru, apelaţi la service. • Problemă : Atunci când pornesc calculatorul, apare doar un cursor alb pe un ecran negru. Soluţie : Dacă aţi modificat o partiţie de pe unitatea HDD folosind un software de partiţie, este posibil să se fi distrus informaţiile despre acea partiţie sau înregistrarea de boot master (master boot record). 1. Opriţi calculatorul, apoi reporniţi-l. 2. Dacă în continuare pe ecran apare numai cursorul, faceţi următoarele: - Dacă aţi folosit software-ul de partiţie, examinaţi partiţia..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 123

Notă: Numele driverului de dispozitiv depinde de cipul video care a fost instalat în calculatorul dumneavoastră. 4. Faceţi clic pe fila Color Management , apoi faceţi clic pe Color Management ➙ Advanced pentru a verifica setarea corectă a calităţii culorii şi asiguraţi-vă că şi celelalte informaţii sunt corecte. Dacă vi se cere parola de administrator sau confirmarea, introduceţi parola sau confirmaţi. • Problemă : Pe ecran sunt afişate caractere incorecte. Soluţie : Aţi instalat corect sistemul de operare sau programul de aplicaţie? Dacă acestea sunt instala..

Ghidul utilizatorului - Page 124

Notă: Numele driverului de dispozitiv depinde de cipul video care a fost instalat în calculatorul dumneavoastră. 6. Faceţi clic pe OK . Dacă informaţiile nu sunt corecte, reinstalaţi driverul de dispozitiv. - Faceţi clic pe tipul de monitor şi, dacă este necesar, actualizaţi driverul procedând după cum urmează: 1. Conectaţi monitorul extern la conectorul monitorului; apoi conectaţi monitorul la o priză electrică. 2. Porniţi monitorul extern şi calculatorul. 3. Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru şi faceţi clic pe Screen resolution . Notă: În cazul în care calc..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 125

6. Faceţi clic pe fila Monitor . 7. Selectaţi rata de reîmprospătare corectă pentru monitor. • Problemă : Pe ecran sunt afişate caractere incorecte. Soluţie : aţi urmat procedura corectă pentru instalarea sistemului de operare sau programului de aplicaţie? Dacă da, apelaţi la service pentru monitorul extern. • Problemă : Funcţia Extend desktop nu funcţionează. Soluţie : Activaţi funcţia Extend desktop procedând după cum urmează: 1. Conectaţi monitorul extern la conectorul monitorului; apoi conectaţi monitorul la o priză electrică. 2. Porniţi monitorul exter..

Ghidul utilizatorului - Page 126

2. Faceţi clic pe Hardware and Sound . 3. Faceţi clic pe Device Manager . Dacă vi se cere parola de administrator sau confirmarea, introduceţi parola sau confirmaţi. 4. Faceţi dublu clic pe Sound, video and game controllers . 5. Asiguraţi-vă că următorul dispozitiv este activat şi configurat corect: - Realtek High Definition Audio • Problemă : Înregistrările realizate cu intrarea microfon nu au volumul suficient de ridicat. Soluţie : Asiguraţi-vă că opţiunea Intensificare microfon este activată şi setată după cum urmează: 1. Deschideţi Control Panel. 2. Face..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 127

4. Observaţi dispozitivele de redare. Dacă aţi ataşat căşti, acestea vor fi selectate automat ca dispozitiv implicit şi pictograma pentru căşti va fi bifată. 5. Pentru a seta un alt dispozitiv ca implicit, faceţi dublu clic pe pictograma difuzoarelor. Pictograma va fi bifată. 6. Redaţi orice sunt prin intermediul unui program de muzică cum ar fi Windows Media Player. Asiguraţi-vă că se aude sunet din difuzoare. Pentru detalii, consultaţi sistemul de informaţii pentru ajutor pentru SmartAudio. Probleme cu cititorul de amprentă • Problemă : Suprafaţa cititorului es..

Ghidpentrumăsuridesiguranţă,garanţieşisetare - Page 128

Soluţie : Nu puteţi încărca bateria atunci când este prea fierbinte. Dacă bateria este fierbinte, scoateţi-o din calculator şi lăsaţi-o să se răcească la temperatura camerei. După ce se răceşte, reinstalaţi-o şi reîncărcaţi-o. Dacă tot nu poate fi încărcată, apelaţi la service. Problemă a adaptorului de alimentare c.a. Problemă : Adaptorul c.a. este conectat la calculator şi la priza electrică funcţională, dar pictograma adaptorului de alimentare (cordon de alimentare) nu este afişată în zona de notificare Windows. Soluţie : Procedaţi după cum urme..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 129

Probleme legate de boot Imprimaţi aceste instrucţiuni acum şi păstraţi-le împreună cu calculatorul pentru consultare ulterioară. Dacă apare un mesaj de eroare înainte de încărcarea sistemului de operare, efectuaţi acţiunile corective corespunzătoare pentru mesajele de eroare POST. Dacă apare un mesaj de eroare în timp ce sistemul de operare încarcă configuraţia spaţiului de lucru după finalizarea POST, verificaţi următoarele: 1. Accesaţi site-ul Web Lenovo de asistenţă la http://www.lenovo.com/support şi căutaţi mesajul de eroare. 2. Accesaţi Baza de cunoş..

Probleme privind unitatea HDD - Page 130

salvat datele, acestea se pot pierde. Pentru a reseta calculatorul, apăsaţi lung butonul de pornire timp de 4 secunde sau mai mult. Dacă sistemul tot nu se resetează, înlăturaţi adaptorul c.a. şi bateria. • Problemă : Calculatorul dumneavoastră nu intră în modul stare de repaus sau de hibernare. Soluţie : Verificaţi dacă a fost selectată vreo opţiune care ar putea să împiedice calculatorul dumneavoastră să intre în modul stare de repaus sau de hibernare. În cazul în care calculatorul încearcă să intre în modul de repaus, dar solicitarea este respinsă, dispozi..

Capitolul 10. Depanarea problemelor calculatorului - Page 131

Verificaţi următoarele: • Aplicaţia este proiectată pentru a fi utilizată cu sistemul dumneavoastră de operare. • Alte aplicaţii funcţionează corect pe calculatorul dumneavoastră. • Driverele de dispozitiv necesare sunt instalate. • Aplicaţia funcţionează pe alte calculatoare. Dacă este afişat un mesaj de eroare în timpul rulării aplicaţiei, consultaţi manualele livrate cu aplicaţia. Dacă aplicaţia tot nu funcţionează corespunzător, contactaţi dealerul sau reprezentantul de vânzări pentru asistenţă. Probleme ale porturilor şi conectorilor Următoare..

Ghidul utilizatorului - Page 132

116 Ghidul utilizatorului

..

Înainte de a contacta Lenovo - Page 133

Capitolul 11. Obţinerea asistenţei Acest capitol conţine informaţii despre ajutor şi asistenţă de la Lenovo. • „Înainte de a contacta Lenovo“ la pagina 117 • „Obţinerea de ajutor şi de service“ la pagina 118 • „Achiziţionarea de servicii suplimentare“ la pagina 119 Înainte de a contacta Lenovo Uneori, puteţi rezolva problemele calculatorului dumneavoastră consultând informaţiile din explicaţiile codurilor de eroare, executând programele de diagnosticare sau consultând site-ul web Lenovo. Înregistrarea calculatorului Înregistraţi calculatorul dumneavoa..

Obţinerea de ajutor şi de service - Page 134

Obţinerea de ajutor şi de service Dacă aveţi nevoie de ajutor, service, asistenţă tehnică sau doar doriţi informaţii suplimentare despre produsele Lenovo, veţi găsi o mare varietate de surse pe care Lenovo vi le pune la dispoziţie pentru a vă ajuta. Această secţiune conţine informaţii despre locul unde trebuie să mergeţi pentru informaţii suplimentare despre Lenovo şi produsele noastre, despre ce să faceţi dacă aveţi o problemă cu calculatorul şi pe cine să sunaţi pentru service dacă este necesar. Informaţiile despre calculatorul dumneavoastră şi orice produ..

Capitolul 11. Obţinerea asistenţei - Page 135

Contactarea Lenovo Dacă aţi încercat să corectaţi singur problema şi totuşi aveţi nevoie de ajutor, în perioada de garanţie puteţi obţine ajutor şi informaţii prin telefon de la Centrul de asistenţă pentru clienţi. Următoarele servicii sunt disponibile în perioada de garanţie: • Determinarea problemelor – Vă stă la dispoziţie personal specializat, care vă ajute să determinaţi dacă aveţi o problemă hardware şi să decideţi ce acţiune este necesară pentru a rezolva problema. • Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabileşte că problema este cauzat..

Ghidul utilizatorului - Page 136

Pentru mai multe informaţii despre aceste servicii, accesaţi: http://www.lenovo.com/essentials 120 Ghidul utilizatorului

..

Interoperabilitatea comunicaţiilor fără fir - Page 137

Anexa A. Informaţii de reglementare Cele mai recente informaţii privind conformitatea sunt disponibile la http://www.lenovo.com/compliance. Informaţii despre comunicaţia fără fir Interoperabilitatea comunicaţiilor fără fir Placa LAN fără fir este concepută să funcţioneze cu orice alt produs LAN fără fir bazat pe tehnologia Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) şi/sau tehnologia radio Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) şi este conformă cu: • Standardul 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n sau 802.11ac pentru reţele LAN fă..

Ghidul utilizatorului - Page 138

• Profil Find Me • Profil alertă imediată • Profil stare baterie Mediul de folosire şi sănătatea Acest calculator conţine plăci integrate pentru comunicaţii fără fir care operează în cadrul limitelor stabilite de standardele şi recomandările de securitate pentru frecvenţele radio (RF). Prin urmare, Lenovo consideră că acest produs nu prezintă pericole atunci când este folosit de consumatori. Aceste standarde şi recomandări reflectă consensul comunităţii ştiinţifice din întreaga lume şi sunt rezultatul deliberărilor oamenilor de ştiinţă din diferit..

Anexa A. Informaţii de reglementare - Page 139

1 Antenă LAN fără fir (auxiliară) 2 Antenă LAN fără fir (principală) Localizarea notificărilor şi reglementărilor privind utilizarea fără fir Pentru mai multe informaţii privind notificările şi reglementările referitoare la utilizarea fără fir, consultaţi RegulatoryNotice livrat cu calculatorul dumneavoastră. În cazul în care calculatorul dumneavoastră este livrat fără RegulatoryNotice , o puteţi găsi pe site-ul Web la adresa: http://www.lenovo.com/UserManuals Informaţii privind certificarea Următorul tabel cuprinde informaţii despre numele produsului, ..

Ghidul utilizatorului - Page 140

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to r..

Anexa A. Informaţii de reglementare - Page 141

Declaraţie de conformitate pentru Germania, Clasa B Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo e..

Ghidul utilizatorului - Page 142

Informaţii privind service-ul produselor Lenovo pentru Taiwan Marca privind conformitatea în Eurasia Observaţie audio pentru Brazilia Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo. 126 Ghidul utilizatorului

..

Anexa B. Informaţii privind WEEE şi reciclarea - Page 143

Anexa B. Informaţii privind WEEE şi reciclarea Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor (IT) să-şi recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe şi servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT. Pentru informaţii privind reciclarea produselor Lenovo, vizitaţi http://www.lenovo.com/recycling. Cele mai recente informaţii privind mediul înconjurător legate de produsele noastre sunt disponibile la http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Informaţii importante privind WEEE..

Informaţii privind reciclarea pentru Brazilia - Page 144

Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at: http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the ..

Anexa B. Informaţii privind WEEE şi reciclarea - Page 145

Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Uniunea Europeană Observaţie: Acest marcaj este valabil numai pentru ţările din Uniunea Europeană (UE). Bateriile sau acumulatorii sunt etichetate în conformitate cu Directiva Europeană 66/2006/EC cu privire la baterii şi acumulatori şi bateriile şi acumulatorii uzaţi. Directiva stabileşte cadrul de lucru pentru returnarea şi reciclarea bateriile şi acumulatorilor scoşi din uz pe cuprinsul Uniunii Europene. Această etichetă se aplică diverselor baterii pentru a cere ca bateria respectivă să nu fie aruncată la gunoi la sfâ..

Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Taiwan - Page 146

Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Taiwan Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Statele Unite şi Canada Informaţii privind reciclarea pentru China 130 Ghidul utilizatorului

..

Anexa C. - Page 147

Anexa C. Directiva privind restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS) Cele mai recente informaţii privind mediul înconjurător legate de produsele noastre sunt disponibile la http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Declaraţie RoHS pentru Uniunea Europeană This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to: http://w..

Declaraţie RoHS pentru China - Page 148

Declaraţie RoHS pentru China 132 Ghidul utilizatorului

..

Anexa D. Informaţii privind modelul ENERGY STAR - Page 149

Anexa D. Informaţii privind modelul ENERGY STAR ENERGY STAR ® este un program comun al U.S. Environmental Protection Agency şi U.S. Department of Energy, care are ca scop reducerea cheltuielilor şi protejarea mediului înconjurător prin folosirea de produse şi practici eficiente din punct de vedere energetic. Compania Lenovo este mândră să ofere clienţilor săi produse desemnate ca fiind calificate ENERGY STAR. Este posibil să găsiţi marca ENERGY STAR lipită pe calculator sau afişată în interfaţa cu setările de alimentare. Calculatoarele Lenovo cu următoarele tipuri ..

Ghidul utilizatorului - Page 150

6. Faceţi clic pe OK . 134 Ghidul utilizatorului

..

Anexa E. Observaţii - Page 151

Anexa E. Observaţii Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate ţările produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Luaţi legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informaţii despre produsele şi serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcţional şi care nu încalcă..

Ghidul utilizatorului - Page 152

Mărci comerciale Următorii termeni sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMD este o marcă comercială înregistrată a Advanced Micro Devices, Inc. Intel şi Intel SpeedStep sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale în Statele Unite şi alte ţări. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker şi Cortana sunt mărci comerciale deţinute de grupul de comp..

Sponsored links

Latest Update