Lenovo Thinkpad S430 (romanian) User Guide Manual Romanian

ThinkPad S430 Language

Download Lenovo Thinkpad S430 (romanian) User Guide Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ghidul utilizatorului - Page 1

Ghidul utilizatorului ThinkPad S430

..

Ediţia a doua (Octombrie 2012) - Page 2

Note: Înainte de a folosi aceste informaţii şi produsul la care se referă, aveţi grijă să citiţi şi să aprofundaţi următoarele: • Ghid pentru măsuri de siguranţă, garanţie şi setare • Regulatory Notice • „Informaţii importante privind măsurile de siguranţă“ la pagina vi • Anexa D „Observaţii“ la pagina 151 Ghid pentru măsuri de siguranţă, garanţie şi setare şi Regulatory Notice au fost încărcate pe site-ul Web. Pentru a le consulta, accesaţi http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides şi faceţi clic pe User Guides & Manuals (Ghiduri de utili..

Conţinut - Page 3

Conţinut Citiţi mai întâi aceasta . . . . . . . . . v Informaţii importante privind măsurile de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Situaţii în care este necesară acţionarea imediată . . . . . . . . . . . . . . . vii Indicaţii privind măsurile de siguranţă . . . . vii Capitolul 1. Privire generală asupra produsului . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Localizarea elementelor de control, conectorilor şi indicatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vedere din faţă . . . . . . . . . . . . . . 1 Vedere din dreapta . . . . . . . . . . . . 4 Vedere din stânga ...

Ghidul utilizatorului - Page 4

Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7 . . . . . . . . 59 Crearea şi folosirea unui mediu de recuperare . . . . . . . . . . . . . . 59 Realizarea operaţiilor de salvare de rezervă şi recuperare . . . . . . . . . . . . . . 60 Folosirea spaţiului de lucru OneKey Recovery Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Crearea şi folosirea unui mediu de salvare . . 62 Reinstalarea aplicaţiilor preinstalate şi driver-elor dispozitivelor . . . . . . . . . 63 Rezolvarea problemelor legate de recuperare . . . . . . . . . . . . . . 64 Informaţii generale despr..

iii - Page 5

Observaţii privind emisia electronică . . . . . . 141 Declaraţie de conformitate cu FCC (Federal Communications Commission) . . . . . . 141 Declaraţie de conformitate cu nivelul de emisie Clasa B Industry Canada . . . . . . . . . 142 Uniunea Europeană - Respectarea directivei de compatibilitate electromagnetică . . . . 142 Declaraţie de conformitate pentru Germania, Clasa B. . . . . . . . . . . . . . . . 142 Declaraţie de conformitate pentru Coreea, Clasa B. . . . . . . . . . . . . . . . 143 Declaraţie de conformitate pentru Japonia VCCI, Clasa B . . . . . . . . . . . . . 143 Decla..

Ghidul utilizatorului - Page 6

iv Ghidul utilizatorului

..

Citiţi mai întâi aceasta - Page 7

Citiţi mai întâi aceasta Aveţi grijă să respectaţi aceste indicaţii importante, pentru a exploata calculatorul la maxim şi cu deplină satisfacţie. În caz contrar, pot apărea situaţii neplăcute, vă puteţi răni sau se poate defecta calculatorul. Protejaţi-vă faţă de căldura generată de calculator. Când este pornit calculatorul sau se încarcă bateria, este posibil ca baza, suportul pentru palmă şi alte părţi să devină fierbinţi. Temperatura pe care o ating depinde de activitatea sistemului sau de nivelul încărcării bateriei. Contactul prelungit cu corpul, c..

Informaţii importante privind măsurile de siguranţă - Page 8

Protejaţi-vă calculatorul şi datele de pe el când îl mutaţi. Înainte de a muta un calculator echipat cu o unitate HDD, faceţi una din următoarele şi asiguraţi-vă că nu este aprins sau că pâlpâie comutatorul de alimentare: • Opriţi calculatorul. • Puneţi calculatorul în modul adormire. • Puneţi calculatorul în modul hibernare. Aceasta va ajuta la prevenirea defectării calculatorului şi a pierderii de date. Manipulaţi calculatorul cu grijă. Nu aruncaţi, ciocniţi, zgâriaţi, torsionaţi, loviţi, zgâlţâiţi calculatorul şi nu puneţi obiecte grele pe el, p..

Situaţii în care este necesară acţionarea imediată - Page 9

este scos din priză, astfel că informaţiile privind măsurile de siguranţă pentru baterii sunt valabile în cazul tuturor calculatoarelor. Situaţii în care este necesară acţionarea imediată Ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare sau a neglijenţei, produsele se pot deteriora. Uneori deteriorarea este atât de gravă, încât, pentru a utiliza din nou produsul, acesta trebuie să fie mai întâi inspectat şi, dacă este necesar, reparat de un reprezentant de service autorizat. Ca şi în cazul altor dispozitive electronice, acordaţi produsului o atenţie deosebită atunci..

Cablurile de alimentare şi adaptoarele de alimentare - Page 10

Notă: Unele părţi componente ale calculatorului pot fi modernizate sau înlocuite de client. De obicei modernizările sunt numite opţiuni. Părţile componente folosite pentru înlocuire şi aprobate pentru a fi instalate de client sunt numite CRU-uri (Customer Replaceable Unit - unitate înlocuibilă de client). Lenovo furnizează documentaţie şi instrucţiuni atunci când clienţii pot instala opţiuni sau înlocui CRU-uri. Atunci când instalaţi sau înlocuiţi părţi componente, trebuie să respectaţi toate instrucţiunile cu stricteţe. Starea dezactivată a indicatorului de a..

Prelungitoarele şi dispozitivele aferente - Page 11

Conectaţi întotdeauna cordoanele de alimentare şi cablurile de semnal în ordinea corectă şi asiguraţi-vă că aţi introdus complet conectorii cordonului de alimentare în mufele respective. Nu folosiţi adaptoare de alimentare care prezintă urme de coroziune pe fişele de intrare c.a. sau semne de supraîncălzire (de exemplu material plastic deformat) în pinii de intrare sau în orice zonă a adaptorului. Nu folosiţi cordoane de alimentare la care contactele electrice de la vreunul dintre capete prezintă semne de coroziune sau de supraîncălzire sau deteriorări de orice natur..

Anunţ privind sursa de alimentare - Page 12

Anunţ privind sursa de alimentare PERICOL Nu înlăturaţi niciodată capacul sursei de alimentare sau al altei părţi componente pe care este ataşată următoarea etichetă. Componentele care au ataşată această etichetă prezintă niveluri periculoase de tensiune, intensitate sau energie. În interiorul acestor componente nu se găsesc părţi care pot fi reparate. Dacă suspectaţi că există o problemă la una dintre aceste părţi, contactaţi un specialist în service. Dispozitivele externe PRUDENŢĂ: Exceptând cablul USB, nu conectaţi şi nu deconectaţi cablurile dispozitiv..

- Page 13

Observaţie privind bateria reîncărcabilă încorporată PERICOL Nu încercaţi să înlocuiţi bateriile reîncărcabile interne cu litiu ion. Contactaţi Suport Lenovo pentru instrucţiuni privind înlocuirea. Observaţie privind bateria celulară cu litiu PERICOL Înlocuirea incorectă a bateriei poate duce la pericol de explozie. Când înlocuiţi o baterie cu litiu, folosiţi numai un tip echivalent care este recomandat de producător. Bateria conţine litiu şi poate exploda dacă nu este folosită, mânuită sau aruncată la gunoi în mod corespunzător. Nu: • Aruncaţi sau scufu..

Ghidul utilizatorului - Page 14

• Nu folosiţi calculatorul şi nu încărcaţi bateria în apropierea materialelor inflamabile sau în medii explozive. • Pentru siguranţă, confort şi funcţionare sigură, produsul este prevăzut cu fante de ventilare, ventilatoare şi/sau radiatoare pentru disiparea căldurii. Aceste caracteristici pot fi blocate prin plasarea produsului pe pat, pe canapea, pe covor sau pe alte suprafeţe flexibile. Niciodată să nu blocaţi, acoperiţi sau dezactivaţi aceste caracteristici. • Când adaptorul c.a. este conectat la o priză electrică şi calculator, acesta generează căldură..

Declaraţie de conformitate privind laserul - Page 15

PERICOL Atunci când instalaţi, mutaţi sau deschideţi capacele acestui produs sau ale dispozitivelor ataşate, conectaţi şi deconectaţi cablurile aşa cum este se arată în următoarele proceduri. Pentru conectare: 1. Opriţi tot. 2. Mai întâi, introduceţi toate cablurile în dispozitive. 3. Ataşaţi cablurile de semnale la conectori. 4. Introduceţi cablurile de alimentare în prize. 5. Porniţi dispozitivele. Pentru deconectare: 1. Opriţi tot. 2. Mai întâi, scoateţi cablurile de alimentare din prize. 3. Scoateţi cablurile de semnale din conectori. 4. Scoateţi toate cablur..

Spălaţi-vă mâinile după manipulare - Page 16

Folosirea căştilor PRUDENŢĂ: O presiune acustică prea mare exercitată de căşti poate cauza pierderea auzului. Reglarea egalizatorului la maximum creşte tensiunea finală a ambelor tipuri de căşti şi, prin urmare, şi nivelul presiunii. Prin urmare, pentru a vă proteja auzul, reglaţi egalizatorul la un nivel corespunzător. Folosirea îndelungată a căştilor la un volum ridicat poate fi periculoasă în cazul în care ieşirea conectorului de cască nu respectă specificaţiile EN 50332-2. Conectorul de cască al calculatorului dumneavoastră respectă EN 50332-2, Subclauza 7..

Figura 1. Vedere din faţă pentru ThinkPad S430 - Page 17

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului Acest capitol prezintă informaţii despre amplasarea conectorilor, amplasarea etichetelor importante ale produsului, funcţiile calculatorului, specificaţiile, sistemul de operare şi programele preinstalate. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Localizarea elementelor de control, conectorilor şi indicatoarelor“ la pagina 1 • „Localizarea informaţiilor importante privind produsul“ la pagina 10 • „Caracteristici“ la pagina 12 • „Specificaţii“ la pagina 13 • „Mediul de operare“ la pagina 14 • „..

Ghidul utilizatorului - Page 18

7 Buton indicator TrackPoint ® 8 Cititor de amprentă digitală 9 Butoane TrackPoint 10 Touch pad 11 Slot Mini PCI ExpressCard pentru placă LAN fără fir 12 Slot Mini PCI ExpressCard pentru placă unitate WAN fără fir sau mSATA SSD 13 Taste control volum 14 Butonul de alimentare 15 Difuzor stereo încorporat (stânga) 1 Microfoane încorporate Microfoanele încorporate captează sunetul şi vocea când sunt utilizate cu o aplicaţie capabilă de gestionare audio. 2 Cameră integrată Utilizaţi această cameră pentru a realiza fotografii sau realiza o conferinţă video. Pentru detali..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 19

11 Slot Mini PCI ExpressCard pentru placă LAN fără fir Calculatorul poate include o placă pentru reţea zonală locală fără fir (LAN) instalată în slotul Mini PCI ExpressCard pentru a stabili conexiuni LAN fără fir. 12 Slot Mini PCI ExpressCard pentru placă unitate WAN fără fir sau mSATA SSD Calculatorul poate avea o placă pentru reţea zonală largă fără fir (WAN) instalată în slotul Mini PCI ExpressCard pentru conexiuni WAN fără fir. Pentru unele modele, o unitate mSATA SSD poate fi instalată în locul plăcii WAN fără fir pentru stocarea datelor. 13 Taste control..

Figura 2. Vedere din dreapta pentru ThinkPad S430 - Page 20

Vedere din dreapta Figura 2. Vedere din dreapta pentru ThinkPad S430 Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 1 Conector Mini DisplayPort sau conector Thunderbolt (în funcţie de model) 2 Port Mini interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI) 3 Conector USB 3.0 4 Conector Ethernet 5 Fantă de ventilaţie ventilator 6 Gaură de cheie securitate 1 Conector Mini DisplayPort ( ) În funcţie de model, calculatorul poate avea un conector Mini DisplayPort, o interfaţă de afişare digitală pentru conectarea la diferitel..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 21

3 Conector USB 3.0 Conectorul USB 3.0 este utilizat pentru conectarea dispozitivelor compatibile cu o interfaţă USB, precum o imprimantă USB sau o cameră digitală. Note: • Dacă ataşaţi un cablu USB la conector, asiguraţi-vă că marcajul USB se află pe partea superioară. Altfel, conectorul se poate deteriora. • Pe sistemul de operare Windows 7 funcţionează doar USB 3.0. Dacă utilizaţi alte sisteme de operare Windows decât Windows 7, conectorul funcţionează ca un conector USB 2.0. 4 Conector Ethernet Conectaţi calculatorul la o reţea LAN prin conectorul Ethernet. PERI..

Figura 3. Vedere din stânga pentru ThinkPad S430 - Page 22

Vedere din stânga Figura 3. Vedere din stânga pentru ThinkPad S430 Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 1 Mufă alimentare 2 Unitate optică 3 Slot cititor de card de stocare 4 Conector USB 3.0 5 Fişă audio combo 1 Mufă alimentare Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. la mufa de alimentare pentru a alimenta calculatorul şi pentru a încărca bateria. 2 Unitate optică Unitatea optică citeşte sau inscripţionează discuri optice. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea unităţii optice“ la ..

Figura 4. Vedere partea inferioară ThinkPad S430 - Page 23

Note: • Dacă ataşaţi un cablu USB la conector, asiguraţi-vă că marcajul USB se află pe partea superioară. Altfel, conectorul se poate deteriora. • Pe sistemul de operare Windows 7 funcţionează doar USB 3.0. Dacă utilizaţi alte sisteme de operare Windows decât Windows 7, conectorul funcţionează ca un conector USB 2.0. 5 Fişă audio combo Pentru a asculta sunetul de la calculator, conectaţi o cască sau un set de căşti care are o fişă cu 4 pini de 3,5 mm la fişa audio combo. Note: • Dacă utilizaţi un set de căşti cu o tastă funcţională, de exemplu, un set de..

Figura 5. Vedere din spate pentru ThinkPad S430 - Page 24

3 Baterie integrată Utilizaţi calculatorul cu alimentarea bateriei de fiecare dată când nu este disponibilă sursa de c.a. 4 Unitate HDD sau SSD În funcţie de model, calculatorul poate avea o unitate HDD de capacitate ridicată, care poate fi modernizată de către client, putând întruni o varietate de nevoi de stocare. Unele modele sunt echipate cu o unitate SSD pentru stocarea datelor, pentru un calculator mai uşor, mai mic şi mai rapid. Notă: Partiţia de service ascunsă este motivul pentru care există mai puţin spaţiu liber decât se aşteaptă pe unitatea HDD sau SSD. Ac..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 25

Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Semnificaţia indicatorului este după cum urmează: • Roşu: Calculatorul este pornit (în modul normal). • Roşu intermitent rapid: calculatorul intră în modul hibernare. • Roşu intermitent lent: Calculatorul este în modul adormire. • Oprit: Calculatorul este oprit sau în modul hibernare. Indicator stare alimentare Calculatorul are un indicator care indică starea sistemului de alimentare c.a. Capitolul 1. Privire generală asupra produsului 9

..

Localizarea informaţiilor importante privind produsul - Page 26

Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Semnificaţia indicatorului este după cum urmează: • Verde: Adaptorul de alimentare de c.a. este conectat. • Stins: Adaptorul de alimentare de c.a. nu este conectat. Localizarea informaţiilor importante privind produsul Această secţiune oferă informaţii pentru a vă ajuta să localizaţi tipul de unitate şi eticheta modelului, eticheta FCC ID şi IC Certification şi eticheta cu certificatul de autenticitate Windows ® (COA). Tipul de maşină şi eticheta modelului Tipul ..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 27

Etichetă cu număr de omologare FCC ID şi IC Nu există un număr de omologare FCC ID sau IC pentru placa PCI Express Mini înăuntrul calculatorului. Eticheta cu număr de omologare FCC ID şi IC este prinsă pe placa din slotul plăcii PCI Express Mini a calculatorului. Dacă trebuie să îndepărtaţi placa LAN fără fir pentru reparaţii sau înlocuire, urmaţi procedura din „Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard pentru conexiunea LAN fără fir“ la pagina 80. Dacă aţi achiziţionat un calculator cu WAN fără fir activată, placa WAN PCI Express Mini este preinstalată ..

Ghidul utilizatorului - Page 28

Eticheta cu Certificatul de autenticitate al calculatorului este prezentat după cum urmează: Notă: Eticheta cu Certificatul de autenticitate Windows se aplică doar calculatoarelor pe care este preinstalat sistemul de operare Windows 7. Caracteristici Acest subiect prezintă funcţiile calculatorului dumneavoastră. Procesor Pentru a vizualiza proprietăţile sistemului calculatorului dumneavoastră, procedaţi după cum urmează: • În Windows 7: faceţi clic pe Start , clic dreapta pe Computer . Apoi faceţi clic pe Proprietăţi . • În Windows 8: Deplasaţi cursorul în colţul d..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 29

Tastatură • Tastatură pe 6 rânduri • Dispozitiv de indicare UltraNav (dispozitiv de indicare TrackPoint şi touch pad multitactil) • Tasta Fn • Taste control volum • Tată întrerupere difuzor • Tastă întrerupere microfon Interfaţă • Port Mini HDMI • Conector Mini DisplayPort (unele modele) • Conector Thunderbolt (unele modele) • Fişă audio combo • Conectori USB 3.0 • Conector Ethernet RJ45 • Cititor de card de stocare 4-în-1 • Slot card SIM Unitate optică • Unitate Multi-Burner • Multi Recorder DVD CD Caracteristici pentru comunicaţie fără fir ..

Ghidul utilizatorului - Page 30

• Intrare sinusoidală de la 50 până la 60 Hz • Valorile de intrare pentru adaptorul c.a.: 100-240 V c.a., 50-60 Hz Acumulator Acumulator Lithium-ion (Li-Ion) Durata bateriei • În sistemul de operare Windows 7: Deschideţi programul Power Manager. Faceţi clic pe fila Battery . Pentru instrucţiuni privind modalitatea de pornire a programului Access Connections, consultaţi „Accesarea programelor Lenovo în sistemul de operare Windows 7“ la pagina 15. • În sistemul de operare Windows 8: Apăsaţi tasta Windows pentru a deschide ecranul Start. Faceţi clic pe Lenovo Settings ..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 31

Pentru a afla mai multe despre aceste programe şi alte soluţii de procesare oferite de Lenovo, consultaţi http://www.lenovo.com/support. Accesarea programelor Lenovo în sistemul de operare Windows 7 Dacă utilizaţi sistemul de operare Windows 7, puteţi accesa programele Lenovo din programul Lenovo ThinkVantage Tools sau din Control Panel. Accesarea programelor Lenovo din programul Lenovo ThinkVantage Tools Pentru a accesa programele Lenovo din programul Lenovo ThinkVantage Tools, faceţi clic pe Start ➙ All Programs ➙ Lenovo ThinkVantage Tools . Apoi faceţi dublu clic pe pictogra..

Tabela 2. Programe în Panoul de control - Page 32

Tabela 2. Programe în Panoul de control Program Secţiune Control Panel Text verde în Control Panel Access Connections Reţea şi Internet Lenovo - Conexiune la Internet Active Protection System Sistem şi securitate Hardware şi sunet Lenovo - Protecţie airbag Client Security Solution Sistem şi securitate Lenovo - Securitate îmbunătăţită Communications Utility Hardware şi sunet Lenovo - Conferinţă Web Fingerprint Software Sistem şi securitate Hardware şi sunet Lenovo - Cititor de amprentă sau Lenovo - Cititor de amprentă notebook GPS Enabler Reţea şi Internet Lenovo - GPS..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 33

• Lenovo Settings • Lenovo Mobile Access • Lenovo Solution Center • Lenovo QuickLaunch • Lenovo Support • Lenovo ThinkVantage Tools • Password Manager • System Update Notă: Programul Password Manager nu este preinstalat pe calculator. Îl puteţi descărca de pe site-ul Web Lenovo de asistenţă, la: http://www.lenovo.com/support. Pentru o prezentare a acestor programe, consultaţi „O prezentare a programelor Lenovo“ la pagina 17. O prezentare a programelor Lenovo Această secţiune oferă o scurtă prezentare a unora dintre programele Lenovo. Notă: Este posibil ca une..

Ghidul utilizatorului - Page 34

Dacă placa PCI Express Mini instalată pe calculator acceptă GPS, calculatorul poate recepţiona semnale de la sateliţii GPS şi stabileşte locaţia. În cazul în care calculatorul este conectat la Internet, puteţi găsi locaţia pe o hartă în timp real oferită de Google Maps sau Microsoft Bing ™ Maps. • Lenovo Companion Prin programul Lenovo Companion, puteţi obţine informaţii despre accesorii pentru calculatorul dumneavoastră, puteţi vizualiza bloguri şi articole despre calculatorul dumneavoastră şi puteţi verifica dacă există alte programe recomandate. • Lenovo ..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 35

problemele calculatorului, să obţineţi ajutor şi să realizaţi recuperarea în cazul căderilor de sistem, chiar dacă nu puteţi porni sistemul de operare Windows. • SimpleTap Programul SimpleTap vă oferă o cale rapidă de a personaliza setări de bază ale calculatorului, precum oprirea difuzoarelor, reglarea volumului, blocarea sistemului de operare al calculatorului, lansarea unui program, deschiderea unei pagini web, deschiderea unui fişier şi aşa mai departe. De asemenea, puteţi utiliza programul SimpleTap pentru a accesa Lenovo App Shop, de unde puteţi descărca diverse..

Ghidul utilizatorului - Page 36

20 Ghidul utilizatorului

..

Înregistrarea calculatorului - Page 37

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului Acest capitol conţine informaţii despre utilizarea anumitor componente ale calculatorului. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Înregistrarea calculatorului“ la pagina 21 • „Întrebări puse frecvent“ la pagina 21 • „Taste speciale“ la pagina 23 • „Utilizarea dispozitivului UltraNav“ la pagina 25 • „Power management“ la pagina 28 • „Conectarea la reţea“ la pagina 32 • „Ataşarea unui monitor extern“ la pagina 36 • „Utilizarea funcţiei spaţiu de lucru extins“ la pagina 37 • „Setarea u..

Ghidul utilizatorului - Page 38

Pot avea ghidul utilizatorului în altă limbă? • Pentru a descărca ghidul utilizatorului în altă limbă, accesaţi: http://www.lenovo.com/support. Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Cum utilizaţi energia bateriei mai eficient? • Pentru a economisi energie sau pentru a suspenda operaţia fără a ieşi din aplicaţii sau a salva fişiere, consultaţi „Moduri de economisire a energiei“ la pagina 30. • Pentru a obţine cel mai reuşit echilibru între performanţă şi economie de energie, creaţi şi aplicaţi planurile de alimentare. Consultaţi „Gestionarea energiei..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 39

Imprimaţi următoarele secţiuni şi păstraţi-le împreună cu calculatorul în cazul în care nu puteţi accesa acest ghid al utilizatorului când este necesar. • „Instalarea unui sistem de operare nou“ la pagina 89 • „Calculatorul încetează să răspundă“ la pagina 115 • „Probleme de alimentare“ la pagina 129 Taste speciale Calculatorul dumneavoastră are un număr de taste speciale 1 şi 2 pentru a face lucrul mai uşor şi mai eficient. În următoarea imagine sunt prezentate locaţiile tastelor speciale. Puteţi comuta funcţia tastei F1-F12 pentru a utiliza tas..

Ghidul utilizatorului - Page 40

Mai jos sunt prezentate pe scurt tastele speciale. Taste Volum şi Întrerupere • Întrerupere difuzor (F1) apăsaţi această tastă pentru a întrerupe sunetul calculatorului. Dacă opriţi sunetul şi apoi opriţi calculatorul, sunetul va rămâne oprit când reporniţi calculatorul. Pentru a porni sunetul apăsaţi F1 din nou sau apăsaţi tastele Creştere volum difuzor sau Descreştere volum difuzor . • Descreştere volum difuzor (F2) apăsaţi această tastă pentru a reduce volumul sunetului calculatorului. • Creştere volum difuzor (F3) apăsaţi această tastă pentru a cre..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 41

Tasta Windows Apăsaţi tasta Windows pentru a deschide meniul Start al sistemului de operare Windows 7. În sistemul de operare Windows 8, apăsaţi tasta Windows pentru a deschide ecranul Start. Pentru informaţii despre utilizarea tastei Windows împreună cu alte taste, consultaţi sistemul de informaţii de ajutor al sistemului de operare Windows. Alte funcţii • Fn+Spacebar : activează sau dezactivează indicatorul luminos ThinkLight. • Fn+B : Aceeaşi funcţie ca tasta Break de pe o tastatură clasică. • Fn+P : Aceeaşi funcţie ca tasta Pause de pe o tastatură clasică. •..

Ghidul utilizatorului - Page 42

Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Dacă nu sunteţi familiarizat(ă) cu dispozitivul de indicare TrackPoint, aceste instrucţiuni vă vor ajuta să începeţi: 1. Plasaţi mâinile în poziţia de editare şi apăsaţi uşor cu indexul sau degetul mijlociu pe butonul de indicare în direcţia în care doriţi să se mişte indicatorul. Pentru a deplasa indicatorul, apăsaţi pe butonul de indicare în direcţia opusă dumneavoastră pentru a deplasa în sus, spre dumneavoastră pentru a deplasa în jos, pe o parte sau..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 43

Notă: Dacă înlocuiţi tastatura, este oferită o nouă tastatură cu capişon montat din fabrică. Dacă doriţi, puteţi păstra capişonul de la vechea tastatură şi îl puteţi utiliza cu cea nouă. Utilizarea touch pad-ului Touch pad-ul 1 se află sub butoanele TrackPoint de la baza tastaturii. Pentru a deplasa indicatorul 2 pe ecran, glisaţi vârful degetului peste pad în direcţia în care doriţi să deplasaţi indicatorul. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Utilizarea touch pad-ului multi-touch Touch pad-..

Ghidul utilizatorului - Page 44

Dezactivarea dispozitivului de indicare UltraNav şi a unui mouse extern Dacă ataşaţi un mouse extern la un conector USB, puteţi utiliza mouse-ul extern simultan cu dispozitivul de indicare TrackPoint şi touch pad. Dezactivarea TrackPoint sau touch pad Pentru a dezactiva TrackPoint sau touchpad-ul, procedaţi după cum urmează: 1. Accesaţi Control Panel şi faceţi clic pe Hardware and Sound ➙ Mouse ➙ UltraNav . 2. Pentru a dezactiva dispozitivul de indicare TrackPoint, debifaţi caseta de validare pentru Enable TrackPoint . Pentru a dezactiva touch pad-ul, debifaţi caseta de va..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 45

- La ce luminozitate setaţi ecranul. - Cât de des utilizaţi funcţiile fără fir. Pentru a obţine mai multe detalii privind starea bateriei, procedaţi după cum urmează: • În sistemul de operare Windows 7: Porniţi programul Power Manager şi faceţi clic pe fila Battery. • În sistemul de operare Windows 8: - Accesaţi programul Lenovo Settings şi faceţi clic pe Power. - Accesaţi programul Lenovo Support şi faceţi clic pe Battery Health. Utilizarea adaptorului de c.a. Energia necesară funcţionării calculatorului poate proveni de la acumulatorul pe bază de litiu-ion (Li..

Maximizarea duratei de viaţă a bateriei - Page 46

mediul fizic. Indicatorul stării de alimentare vă indică dacă bateria încarcă şi, de asemenea, vă va notifica când bateria este complet încărcată. Notă: Pentru a mări durata de viaţă a bateriei, calculatorul nu reîncarcă bateria dacă energia rămasă este mai mare de 95%. Maximizarea duratei de viaţă a bateriei Reglaţi setările planului de alimentare pentru a obţine cel mai bun echilibru între performanţă şi economie de energie. Pentru a accesa setările planului de alimentare, procedaţi după cum urmează: • Utilizaţi bateria până când energia este epuiza..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 47

câteva secunde pentru a relua funcţionarea normală când apăsaţi butonul pornire. Pentru informaţii suplimentare despre funcţia Veghe 30 de zile, procedaţi după cum urmează: - În Windows 7: pentru informaţii suplimentare, consultaţi sistemul de informaţii de ajutor al programului Power Manager. Pentru instrucţiuni privind accesarea programului Power Manager, consultaţi „Accesarea programelor Lenovo în sistemul de operare Windows 7“ la pagina 15. - În Windows 8: Accesaţi programul Lenovo Settings şi faceţi clic pe Power. • Hibernation : Prin intermediul acestui mod..

Ghidul utilizatorului - Page 48

Conectarea la reţea Calculatorul are una sau mai multe plăci de reţea pentru conectarea la Internet şi la reţeaua LAN cu fir sau LAN fără fir a companiei. Notă: Unele modele sunt oferite cu o placă WAN fără fir încorporată care vă permite să stabiliţi conexiuni fără fir în reţele publice sau private la distanţă. Conexiuni Ethernet Vă puteţi conecta la o reţea locală sau la o conexiune de bandă largă prin utilizarea funcţiei Ethernet încorporate în calculator. Pentru conectarea la o reţea prin Ethernet, procedaţi după cum urmează: • În Windows 7: utiliza..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 49

Wireless WAN Reţea zonală de mare întindere fără fir (WAN fără fir), care utilizează reţelele celulare pentru transmiterea datelor, vă permite să stabiliţi conexiuni fără fir în reţele publice sau private la distanţă. Aceste conexiuni pot fi păstrate pe o suprafaţă geografică de mari dimensiuni, precum un oraş sau un întreg ţinut, prin utilizarea mai multor antene sau sisteme de sateliţi întreţinute de furnizor de servicii fără fir. Unele notebook-uri ThinkPad vin cu o placă WAN fără fir încorporată care integrează câteva tehnologii WAN fără fir, precu..

Ghidul utilizatorului - Page 50

Utilizarea Bluetooth Unele modele sunt prevăzute cu o placă Bluetooth compatibilă cu specificaţiile pentru Bluetooth 4.0. Pentru a activa funcţia Bluetooth în Windows 7, apăsaţi pe F9 pentru a accesa panoul pentru comunicaţii radio fără fir. Apoi activaţi funcţia radio Bluetooth. În Windows 8, funcţia Bluetooth este activată în mod implicit. Pentru a configura un dispozitiv Bluetooth sau pentru a gestiona setările de conectare, utilizaţi Bluetooth Devices din Control Panel. 1. Deschideţi Control Panel. 2. Faceţi clic pe Hardware and Sound . 3. Faceţi clic pe Devices an..

Activarea sau dezactivarea funcţiilor fără fir - Page 51

- Nu există semnal - Nivel semnal 1 - Nivel semnal 2 - Nivel semnal 3 Pictogramă stare Access Connections Pictograma de stare Access Connections afişează starea generală a conexiunii. • Stări pictogramă stare Access Connections - Nu există profil de locaţie activ sau nu există niciunul. - Profilul locaţiei curent este deconectat. - Profilul locaţiei curent este conectat. Pictogramă stare fără fir Access Connections Pictograma stare fără fir Access Connections afişează intensitatea semnalului şi starea conexiunii fără fir. Puteţi afla informaţii detaliate despre int..

Ataşarea unui monitor extern - Page 52

• În Windows 7: Apăsaţi pe F9 pentru a deschide panoul pentru comunicaţii radio fără fir. Activaţi sau dezactivaţi funcţiile fără fir, după dorinţă. • În Windows 8. Apăsaţi pe F9 pentru a activa sau dezactiva modul avion. Când este activat modul avion, sunt dezactivate toate dispozitivele fără fir. De asemenea, puteţi utiliza comutatorul radio fără fir pentru a activa sau dezactiva funcţiile radio fără fir pentru toate dispozitivele fără fir ale calculatorului. Ataşarea unui monitor extern Puteţi ataşa un monitor extern la calculatorul dumneavoastră pentr..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 53

4. Faceţi clic pe pictograma pentru monitorul dorit (pictograma Monitor-2 este pentru monitorul extern). 5. Setaţi Resolution . 6. Faceţi clic pe Advanced Settings . 7. Faceţi clic pe fişa Monitor . Verificaţi fereastra de informaţii privind monitorul pentru a vă asigura că tipul monitorului este corect. Dacă este, faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra; în cazul contrar urmaţi paşii următori: 8. Dacă se afişează mai mult de două tipuri de monitor, selectaţi Generic PnP Monitor sau Generic Non-PnP Monitor . 9. Faceţi clic pe Properties . Dacă vi se cere parola d..

Setarea unei prezentări - Page 54

Puteţi utiliza funcţia spaţiu de lucru extins fără a schimba setările. Dacă funcţia nu este activă, consultaţi „Activarea funcţiei spaţiu de lucru extins“ la pagina 38 pentru activare. Considerente privind utilizarea funcţiei spaţiu de lucru extins • Dacă doriţi să afişaţi ecranul complet DOS în modul spaţiu de lucru extins, doar ecranul principal prezintă DOS; celălalt afişaj este întunecat. • În cazul în care calculatorul are o placă grafică Intel ® , puteţi desemna celălalt afişaj ca afişaj principal efectuând următoarele: 1. Apăsaţi Ctrl+Alt..

Utilizarea funcţiei NVIDIA Optimus Graphics - Page 55

• În cazul în care conectorul proiectorului nu este compatibil cu conectorul Mini DisplayPort sau Thunderbolt al calculatorului, puteţi achiziţiona un cablu de conversie de la http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. • Pentru a asigura funcţionare stabilă, utilizaţi un cablu omologat DisplayPort cu pictograma DisplayPort ( ) pentru conectarea dispozitivului. Poate dura câteva secunde înainte de afişarea imaginii de către proiector. Dacă nu vedeţi spaţiul de lucru pe ecran după 60 de secunde, apăsaţi F6 pentru a comuta între diferite poziţii ale ecranului..

Utilizarea camerei integrate - Page 56

Configurare înregistrarea sunetului Pentru a configura microfonul pentru înregistrare optimizată a sunetului, deschideţi Realtek HD Audio Manager după cum urmează: Deschideţi Control Panel. Apoi, faceţi clic pe Hardware and Sound ➙ Realtek HD Audio Manager . Fereastra Realtek HD Audio Manager se deschide. Utilizarea camerei integrate În cazul în care calculatorul dvs. dispune de o cameră integrată, puteţi utiliza camera pentru a previzualiza imaginea video şi puteţi realiza un instantaneu al imaginii curente. Pentru a porni camera, procedaţi în felul următor: • În Win..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 57

Utilizarea unităţii optice Notă: Calculatorul dumneavoastră acceptă unitatea MultiBurner. Unitate MultiBurner Această unitate poate citi discuri DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW şi toate tipurile de CD-uri, precum discurile CD-ROM, CD-RW, CD-R şi CD-urile audio. În plus, poate înregistra pe discuri DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM tip II, CD-RW standard şi de mare viteză şi CD-R. Utilizarea unui card de stocare Calculatorul are un slot pentru cititorul de card de stocare. Slotul cititorului de carduri de stocare acceptă următoarele patru tipuri de carduri: • Card Secure Digital (SD) ..

Ghidul utilizatorului - Page 58

2. Selectaţi elementul corespunzător pentru a scoate placa din sistemul de operare Windows. 3. Apăsaţi pe placă pentru a o scoate din calculator. 4. Scoateţi placa din calculator şi depozitaţi-o în siguranţă pentru utilizare ulterioară. Notă: Dacă nu scoateţi placa din calculator după ce aţi scos-o din sistemul de operare Windows, placa nu mai poate fi accesată. Pentru a accesa placa, trebuie să o scoateţi o dată şi apoi să o introduceţi din nou. 42 Ghidul utilizatorului

..

Accesibilitate şi confort - Page 59

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul Acest capitol oferă informaţii despre acces, confort şi deplasarea cu calculatorul dumneavoastră. • „Accesibilitate şi confort“ la pagina 43 • „Deplasarea cu calculatorul dumneavoastră“ la pagina 45 Accesibilitate şi confort Practica ergonomică bună este importantă pentru a utiliza la capacitate maximă calculatorul personal şi pentru a evita disconfortul. Aranjaţi spaţiul de lucru şi echipamentul pe care îl utilizaţi pentru a se potrivi nevoilor individuale şi specificului activităţii dumneavoastră. În plus, util..

Ce se întâmplă în timpul deplasărilor? - Page 60

Ecranul : poziţionaţi ecranul pentru a păstra o distanţă de vizualizare confortabilă de 20-30 inchi (510-760 mm). Evitaţi lumina strălucitoare puternică sau reflexiile de pe afişaj provenite de la iluminare de deasupra capului sau de la surse de lumină exterioare. Păstraţi ecranul curat şi setaţi luminozitatea la niveluri care vă permit să vedeţi ecranul cu claritate. Apăsați F7 sau F8 pentru a regla luminozitatea ecranului. Poziţia capului : păstraţi capul şi gâtul într-o poziţie confortabilă şi neutră (verticală sau dreaptă). Scaunul : utilizaţi un scaun c..

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul - Page 61

Informaţii despre acces Lenovo se angajează să ofere acces mai bun la informaţii şi tehnologii persoanelor cu dizabilităţi. Ca urmare, următoarele informaţii oferă modalităţi de ajutor pentru utilizatorii cu limitări de auz, vedere şi mobilitate pentru a benefica la maxim de calculator. Tehnologiile de asistenţă permit utilizatorilor să acceseze informaţii în cel mai convenabil mod. Unele dintre aceste tehnologii sunt deja încorporate în sistemul dvs. de operare. Altele pot fi achiziţionate sau accesate prin Internet http://www.lenovo.com/healthycomputing. Tehnologii d..

Sugestii pentru călătorie în avion - Page 62

Sugestii pentru călătorie în avion Dacă vă deplasaţi cu calculatorul într-un avion, ţineţi cont de următoarele sugestii: • Dacă intenţionaţi să utilizaţi calculatorul sau serviciile fără fir (precum Internet şi Bluetooth), verificaţi la compania aeriană cu privire la restricţii şi disponibilitatea serviciilor înainte de a vă urca în avion. Dacă există restricţii privind utilizarea calculatoarelor cu funcţii fără fir într-un avion, trebuie să respectaţi aceste restricţii. Dacă este necesar, dezactivaţi funcţiile fără fir înainte de îmbarcare. • A..

Capitolul 4. - Page 63

Capitolul 4. Securitate Acest capitol conţine informaţii despre protejarea computerului împotriva furtului şi a utilizării neautorizate. • „Ataşarea unui blocaj mecanic“ la pagina 47 • „Utilizare parole“ la pagina 47 • „Securitate HDD“ la pagina 52 • „Setarea circuitului de securitate“ la pagina 53 • „Utilizarea cititorului de amprentă“ la pagina 54 • „Notificare privind ştergerea de date de pe unitatea HDD sau de pe unitatea SSD“ la pagina 56 • „Utilizarea paravanelor de protecţie“ la pagina 57 • „Protejarea datelor de viruşi“ la pa..

Ghidul utilizatorului - Page 64

2. Introduceţi parola de HDD principală. Notă: Pentru a reveni la pictogramă , apăsaţi F1 din nou. Dacă este afişată această pictogramă, introduceţi o parolă de supervizor. Notă: Apăsaţi tasta Backspace dacă introduceţi o parolă greşită în timp ce introduceţi parola. Parolă de pornire Puteţi seta o parolă de pornire pentru a vă ajuta să protejaţi calculatorul împotriva accesării de către utilizatori neautorizaţi. Dacă aţi setat o parolă de pornire, de fiecare dată când este pornit calculatorul apare un ecran cu cerere de introducere a parolei. Trebuie s..

Capitolul 4. Securitate - Page 65

Parola principală poate fi setată şi utilizată doar de un administrator de sistem. La fel ca în cazul unei chei principale, aceasta permite accesul administratorului la orice unitate HDD din sistem. Administratorul setează parola principală; şi nimeni altcineva nu o ştie. Apoi, administratorul setează o parolă pentru utilizator pentru fiecare calculator din reţea şi comunică fiecărui utilizator parola respectivă. Utilizatorul poate schimba parola pentru utilizator după cum doreşte, dar administratorul poate avea acces prin parola principală. Notă: Dacă se setează o par..

Parolă de supervizor - Page 66

10. Apăsaţi Fn+F10. Se deschide fereastra Setup Confirmation. Pentru a salva modificările configuraţiei şi pentru a ieşi, selectaţi Yes . Data următoare când porniţi calculatorul, va trebui să introduceţi parola pentru utilizator sau parola principală pentru a porni calculatorul şi pentru a accesa sistemul de operare. Schimbarea sau eliminarea unei parole de HDD Urmaţi paşii de la 1 până la 7 în „Setarea unei parole de HDD“ la pagina 49, introducând parola pentru a accesa programul ThinkPad Setup. Procedaţi după cum urmează pentru a schimba sau elimina parola de H..

Capitolul 4. Securitate - Page 67

• Administratorul de sistem poate utiliza parola de supervizor pentru a accesa un calculator chiar dacă utilizatorul respectivului calculator a setat o parolă de pornire. Parola de supervizor anulează parola de pornire. • Dacă aţi setat o parolă de supervizor şi o parolă de pornire, puteţi efectua următoarele doar dacă aveţi parolă de supervizor: - Ştergerea parolei de pornire - Schimbarea sau ştergerea parolei de supervizor - Activarea sau dezactivarea funcţiei Wake on LAN - Activarea sau dezactivarea funcţiei Internal Network Option ROM - Schimbarea datei şi a orei -..

Ghidul utilizatorului - Page 68

8. Se deschide o fereastră pentru introducerea unei parole noi. În funcţie de nevoi, faceţi una dintre următoarele: • Pentru a seta o parolă, efectuaţi următoarele: a. Introduceţi parola dorită în câmpul Enter New Password şi apăsaţi Enter. b. Introduceţi parola încă o dată în câmpul Confirm New Password şi apăsaţi Enter. • Pentru a schimba o parolă, efectuaţi următoarele: a. În câmpul Enter Current Password , introduceţi parola de supervizor curentă şi apăsaţi Enter. b. În câmpul Enter New Password introduceţi parola de supervizor nouă; apoi reintr..

Setarea circuitului de securitate - Page 69

Utilizarea Windows BitLocker Drive Encryption Pentru a ajuta la protejarea calculatorului de accesare neautorizată, utilizaţi un software de criptare a unităţii, precum Windows BitLocker Drive Encryption. Windows BitLocker Drive Encryption este o funcţie de securitate integrată a sistemelor de operare Windows 7 şi Windows 8. Este acceptată de versiunile Ultimate şi Enterprise ale sistemului de operare Windows 7 şi de versiunile Professional şi Enterprise ale sistemului de operare Windows 8. BitLocker utilizează un Trusted Platform Module pentru a oferi protecţie îmbunătăţit..

Utilizarea cititorului de amprentă - Page 70

5. Când eliminaţi circuitul de securitate, asiguraţi-vă că opriţi calculatorul şi apoi îl porniţi din nou după ce aţi setat circuitul de securitate la Active . În caz contrar, opţiunea Clear Security Chip nu este afişată. Pentru a seta un element din submeniul Security Chip , efectuaţi următoarele: 1. Tipăriţi aceste instrucţiuni. 2. Salvaţi toate fişierele deschise şi ieşiţi din toate aplicaţiile. 3. Opriţi calculatorul şi apoi reporniţi-l. 4. Când este afişat ecranul cu logo-ul, apăsaţi tasta F1. Se deschide meniul principal al programului ThinkPad Setup. ..

Capitolul 4. Securitate - Page 71

1. Plasaţi buricul degetului (partea centrală a amprentei) pe cercul mic aflat deasupra cititorului. Întreaga articulaţie superioară a degetului trebuie să se afle pe cititor. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 2. Presaţi uşor şi treceţi cu degetul peste cititor cu o singură mişcare lină. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Întreţinerea cititorului de amprentă Următoarele acţiuni ar putea defecta cititorul de amprentă sau ar pute..

Ghidul utilizatorului - Page 72

Dacă observaţi una dintre situaţiile următoare, curăţaţi cu grijă suprfaţa cititorului folosind o cârpă uscată, moale şi fără scame: • Suprafaţa cititorului este murdară sau pătată. • Suprafaţa cititorului este umedă. • Adesea cititorul nu reuşeşte să înroleze sau să autentifice amprenta. Dacă degetul dumneavoastră prezintă oricare din următoarele condiţii, este posibil să nu-l puteţi înregistra sau autentifica: • Pielea degetului este zbârcită. • Pielea degetului este aspră, uscată sau rănită. • Degetul este pătat cu murdărie, noroi sau..

Utilizarea paravanelor de protecţie - Page 73

Pentru a elimina datele de pe unitatea HDD sau SSD, Lenovo oferă instrumentul Secure Data Disposal. Pentru a descărca aplicaţia, vizitaţi: http://www.lenovo.com/support Notă: Executarea aplicaţiei va dura câteva ore. Utilizarea paravanelor de protecţie Dacă sistemul este prevăzut din prealabil cu un paravan de protecţie, acesta protejează calculatorul de ameninţările la securitate, accesarea neautorizată, imixtiunile şi atacurile de pe Internet. De asemenea, vă protejează confidenţialitatea. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea paravanului de protecţie, consult..

Ghidul utilizatorului - Page 74

58 Ghidul utilizatorului

..

Capitolul 5. - Page 75

Capitolul 5. Prezentare recuperare Acest capitol conţine informaţii despre soluţiile de recuperare furnizate de Lenovo. • „Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7“ la pagina 59 • „Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 8“ la pagina 64 Informaţii generale despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7 Această secţiune furnizează informaţii despre soluţiile de recuperare furnizate de Lenovo pe calculatoarele pe care este preinstalat sistemul de operare Windows 7. Note: • În eventualitatea ap..

Ghidul utilizatorului - Page 76

Crearea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru crearea unui mediu de recuperare. Notă: Puteţi crea un mediu de recuperare utilizând discuri sau dispozitive de stocare USB externe. Pentru a crea un mediu de recuperare, faceţi clic pe Start ➙ All Programs ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks . Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Folosirea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru folosirea mediilor de recuperare în diferite sisteme de operare. • Puteţi utiliza mediile de recuperare pentru readuc..

Folosirea spaţiului de lucru OneKey Recovery Pro - Page 77

Efectuarea unei copii de rezervă Această secţiune conţine instrucţiuni pentru realizarea unei operaţii de salvare de rezervă folosind programul OneKey Recovery Pro. 1. De pe spaţiul de lucru Windows, faceţi clic pe Start ➙ All Programs ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore . Programul OneKey Recovery Pro se deschide. 2. În fereastra principală OneKey Recovery Pro, faceţi clic pe săgeata Launch advanced OneKey Recovery Pro . 3. Faceţi clic pe Back up your hard drive şi selectaţi opţiunile operaţiei de salvare de rezervă. Apoi, urmaţi instrucţiun..

Crearea şi folosirea unui mediu de salvare - Page 78

porniţi sistemul de operare Windows, puteţi să folosiţi caracteristica de salvare a fişierelor din spaţiul de lucru OneKey Recovery Pro pentru a copia pe alt mediu de stocare fişierele de pe unitatea dumneavoastră HDD. Pentru a deschide spaţiul de lucru OneKey Recovery Pro, procedaţi în felul următor: 1. Asiguraţi-vă că este oprit calculatorul. 2. Apăsaţi şi eliberaţi în mod repetat tasta F11 când porniţi calculatorul. Când auziţi bipuri sau consultaţi ecranul cu logo-ul, eliberaţi tasta F11. 3. Dacă aţi setat o parolă pentru OneKey Recovery Pro, tastaţi parola..

Capitolul 5. Prezentare recuperare - Page 79

5. Faceţi clic pe OK şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea mediul de salvare. Folosirea unui mediu de salvare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru folosirea mediului de salvare pe care l-aţi creat. • Dacă aţi creat un mediu de salvare utilizând un disc, urmaţi instrucţiunile următoare pentru folosirea mediului de salvare: 1. Opriţi calculatorul. 2. Apăsaţi şi eliberaţi în mod repetat tasta F12 când porniţi calculatorul. Când se deschide fereastra Boot Menu, eliberaţi tasta F12. 3. În fereastra Boot Menu, selectaţi unitatea optică dorită pe..

Ghidul utilizatorului - Page 80

• În subfolderul dispozitivului, căutaţi un fişier text (un fişier cu extensia .txt). Fişierul text conţine informaţii privind reinstalarea driverului de dispozitiv. • Facă subfolderul dispozitivului conţine un fişier pentru informaţii de setare (un fişier cu extensia .inf), puteţi adăuga programul Add New Hardware (în Windows Control Panel) pentru a reinstala driver-ul de dispozitiv. Nu toate driverele de dispozitiv pot fi reinstalate cu acest program. În programul Add New Hardware, faceţi clic pe Have Disk şi Browse când vi se cere driver-ul de dispozitiv pe care d..

Capitolul 5. Prezentare recuperare - Page 81

4. Fila General . 5. În secţiunea Refresh your PC without affecting your files , faceţi clic pe Get started . Resetarea calculatorului la setările implicite din fabrică Puteţi reseta calculatorul la setările implicite din fabrică. Resetarea calculatorului va reinstala sistemul de operare şi va reinstala toate programele şi setările care însoţesc calculatorul. Atenţie: Dacă resetaţi calculatorul, toate fişierele şi setările personale vor fi şterse. Pentru a evita pierderea datelor, creaţi o copie de siguranţă pentru toate datele pe care doriţi să le păstraţi. Pentr..

Ghidul utilizatorului - Page 82

66 Ghidul utilizatorului

..

Evitarea apariţiei electricităţii statice - Page 83

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor Acest capitol conţine instrucţiuni de instalare sau înlocuire a hardware-ului pentru calculatorul dumneavoastră. • „Evitarea apariţiei electricităţii statice“ la pagina 67 • „Dezactivarea bateriei încorporate“ la pagina 67 • „Înlocuirea cardului SIM“ la pagina 68 • „Înlocuirea unităţii SSD sau HDD“ la pagina 70 • „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72 • „Înlocuirea unităţii optice“ la pagina 76 • „Înlocuirea unui modul de memorie“ la pagina 78 • „Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard ..

Înlocuirea cardului SIM - Page 84

4. Selectaţi Disable Built-in Battery . 5. Faceţi clic pe Yes în fereastra Setup Warning, apoi calculatorul va fi oprit automat. Așteptați trei până la cinci minute pentru a lăsa calculatorul să se răcească. Înlocuirea cardului SIM Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. Calculatorul poate necesita un card SIM pentru conectarea la o reţea fără fir WAN. În funcţie de ţara de livrare, este posibil să trebuiască să cumpăraţi un card SIM sau este posibil ca un card SIM să fie deja instalat pe calculator sau să facă parte din conţinutul transportat împr..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 85

4. Apăsaţi uşor pe card pentru a-l scoate din calculator. 5. Ţineţi de noul card cu contactul metalic orientat în jos. Apoi, introduceţi cardul ferm în slot până auziţi un clic. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 69

..

Înlocuirea unităţii SSD sau HDD - Page 86

6. Închideţi uşa cardului SIM până când se fixează în poziţie. 7. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unităţii SSD sau HDD Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. Atenţie: Unitatea HDD este foarte sensibilă. Manevrarea incorectă poate duce la defectarea şi pierderea definitivă a datelor de pe unitate. Respectaţi următoarele indicaţii: • Înlocuiţi unitatea SSD sau HDD doar dacă efectuaţi o actualizare sau dacă o reparaţi. Conectorii şi slotul unităţii SSD sau HDD nu au fost pr..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 87

3. Slăbiţi şurubul 1 care fixează uşa unităţii HDD sau SSD, dar nu o scoateţi; apoi scoateţi uşa unităţii SSD sau HDD. 4. Scoateţi noua unitate HDD sau SSD trăgând-o de ureche. 5. Introduceţi unitatea HDD sau SSD în slot şi glisaţi unitatea SSD sau HDD ferm în poziţie. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 71

..

Înlocuirea tastaturii - Page 88

6. Remontaţi uşa unităţii SSD sau HDD 1 . Apoi strângeţi şurubul 2 . 7. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea tastaturii Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. PERICOL În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul de la priza telefonică din perete. PERICOL Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice şi de comunicaţie este periculos. Pentru a evita riscul unui şoc, deconectaţi cablurile înainte de a deschide capacul acestui slot. Pentru ..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 89

3. Scoateţi cele două şuruburi care fixează tastatură în partea inferioară. 4. Întoarceţi calculatorul şi deschideţi ecranul. 5. Împingeţi puternic în direcţia indicată de săgeţi 1 pentru a debloca partea frontală a tastaturii. Tastatura se va desprinde uşor. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 73

..

Ghidul utilizatorului - Page 90

6. Scoateţi cablurile 2 şi 4 prin ridicarea conectorilor 1 şi 3 în sus. Scoateţi tastatura. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Pentru a monta tastatura, efectuaţi următoarele: 1. Ataşaţi cablurile 1 şi 3 prin rabatarea conectorilor 2 şi 4 în jos. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 74 Ghidul utilizatorului

..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 91

2. Introduceţi tastatura. Asiguraţi-vă că marginea din spate a tastaturii se află sub cadru. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. 3. Glisaţi tastatura în poziţie, în direcţia indicată de săgeţi. Notă: Tastatura calculatorului dumneavoastră poate să arate uşor altfel decât în imaginea de mai sus. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 75

..

Înlocuirea unităţii optice - Page 92

4. Închideţi ecranul calculatorului şi întoarceţi calculatorul. Montaţi la loc cele două şuruburi din partea inferioară. 5. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unităţii optice Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. O unitate optică este preinstalată în locaşul unităţii optice. Dacă trebuie reparată, scoateţi-o după cum urmează: 1. Dezactivaţi bateria încorporată. Consultaţi „Dezactivarea bateriei încorporate“ la pagina 67. 2. Închideţi ecranul calculatorului şi răsturna..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 93

5. Apăsaţi pe marginea unităţii optice spre exterior, utilizând vârful unei şurubelniţe subţiri după cum se arată în imagine şi apoi scoateţi unitatea optică. Pentru a instala o unitate optică nouă, procedaţi în felul următor: 1. Introduceţi unitatea optică în compartimentul unităţii optice, apoi apăsaţi-o cu fermitate în conector. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 77

..

Înlocuirea unui modul de memorie - Page 94

2. Strângeţi şurubul care fixează unitatea optică. 3. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 4. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unui modul de memorie Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. Creşterea cantităţii de memorie reprezintă o modalitate eficientă de a face programele să ruleze mai rapid. Citiţi următoarele condiţii prealabile necesare şi apoi instrucţiunile pentru a înlocui sau adăuga un modul de memorie. Respectaţi precauţiile când..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 95

4. Dacă în slotul de memorie se află deja un modul de memorie, scoateţi-l prin apăsarea ambelor margini ale soclului în acelaşi timp 1 şi apoi scoateţi-l 2 . Păstraţi modulul de memorie scos într-un loc sigur, pentru folosire ulterioară. 5. Căutaţi crestătura pe marginea cu contacte a modulului de memorie pe care îl instalaţi. Atenţie: Pentru a evita deteriorarea modulului de memorie, nu atingeţi marginea cu contacte. 6. Capătul crestat al modulului de memorie trebuie să fie orientat spre marginea cu contacte a soclului şi introduceţi modulul de memorie 1 în soclu l..

Ghidul utilizatorului - Page 96

8. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 9. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard pentru conexiunea LAN fără fir Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. PERICOL În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul de la priza telefonică din perete. PERICOL Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice şi de comunicaţie este periculos. Pentru a evita riscul unui şoc, deconectaţi c..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 97

5. Scoateţi şurubul 1 . Placa sare 2 . Înlăturaţi placa. 6. Potriviţi marginea cu contacte a noii plăci PCI Express Mini cu soclul corespunzător 1 . Pivotaţi placa până când se fixează în poziţie. Fixaţi placa cu şurubul 2 . Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 81

..

Ghidul utilizatorului - Page 98

7. Conectaţi cablurile de antenă la noua placă PCI Express Mini după cum se arată în imagine. Ataşaţi cablul gri la conectorul marcat „MAIN“ sau „M“ pe placă şi cablul negru la conectorul marcat „AUX“ sau „A“. 8. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 9. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea unei plăci Mini PCI ExpressCard pentru conexiunea WAN fără fir Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. PERICOL În timpul furtunilor cu descărcări e..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 99

4. Dacă în pachetul noii plăci este inclus un instrument pentru demontarea conectorilor, utilizaţi-l pentru a deconecta cablurile de la placă. Dacă nu este inclus un astfel de instrument, deconectaţi cablurile apucând conectorii cu degetele şi deconectându-i cu grijă. Notă: În funcţie de configuraţia sistemului calculatorului, este posibil ca unitatea să aibă un singur conector. 5. Scoateţi şurubul 1 . Placa sare 2 . Înlăturaţi placa. Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor 83

..

Ghidul utilizatorului - Page 100

6. Potriviţi marginea cu contacte a noii plăci PCI Express Mini cu soclul corespunzător 1 . Pivotaţi placa până când se fixează în poziţie. Fixaţi placa cu şurubul 2 . 7. Conectaţi cablurile de antenă la noua placă PCI Express Mini după cum se arată în imagine. Ataşaţi cablul roşu la conectorul marcat „MAIN“ SAU „M“ pe placă şi cablul albastru la conectorul marcat „AUX“ sau „A“. 8. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 9. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablur..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 101

3. Închideţi ecranul calculatorului şi răsturnaţi calculatorul. 4. Scoateţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 5. Dacă în pachetul noii plăci este inclus un instrument pentru demontarea conectorilor, utilizaţi-l pentru a deconecta cablurile de la placă. Dacă nu este inclus un astfel de instrument, deconectaţi cablurile apucând conectorii cu degetele şi deconectându-i cu grijă. Notă: În funcţie de configuraţia sistemului calculatorului, este posibil ca unitatea să aibă un singur conector. 6. Scoateţi şurubul 1 . Placa cu colţar sare 2 ..

Ghidul utilizatorului - Page 102

7. Îndepărtaţi placa din colţar. 8. Introduceţi noua placă în colţar. 9. Potriviţi marginea cu contacte a noii plăci PCI Express Mini cu soclul corespunzător 1 . Pivotaţi placa până când se fixează în poziţie. Fixaţi placa cu şurubul 2 . 86 Ghidul utilizatorului

..

Capitolul 6. Înlocuirea dispozitivelor - Page 103

10. Conectaţi cablurile de antenă la noua placă PCI Express Mini după cum se arată în imagine. Ataşaţi cablul roşu la conectorul marcat „MAIN“ SAU „M“ pe placă şi cablul albastru la conectorul marcat „AUX“ sau „A“. 11. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 12. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. Înlocuirea bateriei de rezervă Tipăriţi aceste instrucţiuni înainte de a începe. PERICOL Dacă ansamblul acumulator este înlocuit incorect, apare pericolul de explo..

Ghidul utilizatorului - Page 104

4. Detaşaţi conectorul 1 . Apoi, înlăturaţi bateria de rezervă 2 . 5. Instalaţi noua baterie de rezervă 1 . Apoi ataşaţi conectorul 2 . 6. Reinstalaţi tastatura. Consultaţi „Înlocuirea tastaturii“ la pagina 72. 7. Întoarceţi din nou calculatorul. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi toate cablurile. 88 Ghidul utilizatorului

..

Instalarea unui sistem de operare nou - Page 105

Capitolul 7. Configuraţie avansată Deşi este important să protejeze fişierele, datele şi setările aflate pe unitatea HDD sau pe unitatea SSD, este posibil să trebuiască să instalaţi un nou sistem de operare, să instalaţi driver-e de dispozitiv noi, să actualizaţi UEFI BIOS a sistemului sau să recuperaţi software-ul preinstalat. Aceste informaţii vă vor ajuta să manevraţi calculatorul cu grijă corespunzătoare şi să-l păstraţi în stare perfectă de funcţionare. • „Instalarea unui sistem de operare nou“ la pagina 89 • „Instalarea driver-elor de dispozitiv..

Instalarea sistemului de operare Windows 7 - Page 106

- Funcţiile UEFI BIOS sunt acceptate de sistemul de operare Windows 7 (64 biţi) şi de sistemul de operare Windows 8 (64 biţi). - După instalarea sistemului de operare, nu trebuie să modificaţi setarea iniţială UEFI/Legacy Boot din ThinkPad Setup. Setarea UEFI/Legacy Boot trebuie să fie aceeaşi cu cea existentă când a fost instalată imaginea sistemului de operare Windows. În caz contrar, sistemul de operare nu va executa boot corect. Pentru codul de ţară sau regiune necesar în instalare, utilizaţi unul din următoarele: Ţară sau regiune: cod China: SC Danemarca: DK Finla..

Instalarea sistemului de operare Windows 8 - Page 107

• Corecţia Registry pentru activarea funcţiei Wake Up on LAN din Standby pentru Energy Star • Fix pentru Issue of HDD cu HD Detection Instalarea modulelor de corecţie Windows 7 Modulele de corecţie pentru Windows 7 se află în următorul director: C:\SWTOOLS\OSFIXES\ Numele fiecărui subfolder este numărul unui modul fix. Pentru informaţii despre fiecare modul fix, accesaţi Baza de cunoştinţe Microsoft la http://support.microsoft.com, introduceţi numărul modulului în câmpul de căutare şi faceţi clic pe Search (Căutare). Pentru a instala un modul fix, rulaţi fişierul ..

Ghidul utilizatorului - Page 108

Instalarea driverului pentru USB 3.0 (pentru Windows 7) În cazul în care calculatorul acceptă USB 3.0 şi aţi reinstalat sistemul de operare, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi driver-ul USB 3.0 pentru a utiliza USB 3.0 efectuând următoarele: 1. Mergeţi la http://www.lenovo.com/support. Găsiţi modelul şi afişaţi legăturile pentru driver. 2. Selectaţi driver-ul USB 3.0 pentru sistemul de operare pe 32 biţi sau 64 biţi şi extrageţi-l pe unitatea HDD locală. 3. Faceţi dublu clic pe fişierul Setup.exe în directorul C:\DRIVERS\WIN\USB3.0\ . 4. Faceţi clic pe Next ..

Capitolul 7. Configuraţie avansată - Page 109

Notă: Dacă nu puteţi găsi fişierele suplimentare, driver-erele de dispozitiv şi aplicaţia software de care aveţi nevoie pe unitatea HDD sau dacă doriţi să recepţionaţi actualizările şi cele mai noi informaţii despre acestea, consultaţi http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Acest calculator este dotat cu programul ThinkPad Setup, care vă permite să selectaţi diferiţi parametri de setare. Pentru a porni ThinkPad Setup, procedaţi în felul următor: 1. Porniţi calculatorul. Când este afişat ecranul cu logo-ul, apăsaţi tasta F1. Se deschide meniul prin..

Tabela 4. Elemente meniu Config - Page 110

• Preinstalled OS License • UEFI Secure Boot Meniu Config Dacă trebuie să schimbaţi configuraţia calculatorului, selectaţi Config din meniul de ThinkPad Setup. Note: • Valorile implicite sunt în boldface . Setările implicite sunt deja optimizate pentru dumneavoastră. Dacă aveţi în vedere schimbarea configuraţiei calculatorului, procedaţi cu atenţie deosebită. Setarea incorectă a configuraţiei poate avea rezultate neaşteptate. • În fiecare submeniu, apăsaţi tasta Enter pentru a afişa opţiunile care pot fi selectate şi selectaţi o opţiune dorită sau introduc..

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) - Page 111

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii UEFI IPv6 Network Stack (pentru mod boot UEFI Only sau Both cu UEFI first ) • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi UEFI IPv6 Network Stack pentru UEFI environment UEFI PXE Boot Priority (pentru mod boot UEFI Only sau Both cu UEFI first ) • IPv6 First • IPv4 First Selectaţi Network Stack Priority pentru UEFI PXE Boot. Wireless LAN Radio • On • Off Dacă selectaţi On radioul intern fără fir este activat. Dacă selectaţi Off radioul intern fără fir este dezactiva..

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) - Page 112

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Fn Key Lock • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi blocarea tastei FN. Dacă selectaţi Enabled , puteţi apăsa tasta Fn o dată pentru a o păstra apăsată, apoi apăsaţi tasta dorită. Acţiunea este echivalentă cu apăsarea tastei dorite simultan cu tasta Fn. Dacă apăsaţi tasta Fn de două ori, starea este blocată până când apăsaţi tasta Fn din nou. Change to „F1-F12 keys“ • Default • Legacy Dacă selectaţi Default , puteţi apăsa F1–F12 direct pe..

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) - Page 113

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Intel (R) SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled Selectaţi modul tehnologiei Intel SpeedStep în timpul rulării. • Maximum Performance : Întotdeauna cea mai mare viteză • Battery Optimized : Întotdeauna cea mai scăzută viteză • Disabled : Fără asistenţă în timpul rulării, cea mai scăzută viteză CPU Power Management • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi funcţia de economisire a energiei care opreşte automat ceasul microprocesorului când nu..

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) - Page 114

Tabela 4. Elemente meniu Config (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Password Beep • Disabled • Enabled Activaţi această opţiune pentru a avea un bip când sistemul aşteaptă o pornire, HDD sau parolă de supervizor. Se vor auzi diferite bipuri când parola introdusă se potriveşte sau nu cu parola configurată. Beep and Alarm Keyboard Beep • Disabled • Enabled Activaţi sau dezactivaţi bipul tastaturii când sunt apăsate combinaţiile de taste care nu pot fi gestionate. Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode Option • Compatibility • AH..

Capitolul 7. Configuraţie avansată - Page 115

• Valorile implicite sunt în boldface . Setările implicite sunt deja optimizate pentru dumneavoastră. Dacă aveţi în vedere schimbarea configuraţiei calculatorului, procedaţi cu atenţie deosebită. Setarea incorectă a configuraţiei poate avea rezultate neaşteptate. • În fiecare submeniu, apăsaţi tasta Enter pentru a afişa opţiunile care pot fi selectate şi selectaţi o opţiune dorită sau introduceţi valorile dorite direct din tastatură. • Unele elemente sunt afişate pe meniu doar în cazul în care calculatorul acceptă funcţiile corespunzătoare. Următorul tab..

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) - Page 116

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Power-On Password • Disabled • Enabled Consultaţi „Parolă de pornire“ la pagina 48. Hard Disk1 Password • Disabled • Enabled Consultaţi „Parole HDD“ la pagina 48. Hard Disk2 Password • Disabled • Enabled Consultaţi „Parole HDD“ la pagina 48. Security Chip • Active • Inactive • Disabled Dacă selectaţi Active , circuitul de securitate funcţionează. Dacă selectaţi Inactive , opţiunea Security Chip este vizibilă, dar nu funcţionează. Dacă select..

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) - Page 117

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Memory Protection Execution Prevention • Disabled • Enabled Unii viruşi şi viermi pentru calculatoare au drept efect depăşire a buffer-elor memorie. Puteţi proteja calculatorul de atacuri cu viruşi şi viermi prin selectarea Enabled . Dacă constataţi că aplicaţia nu funcţionează corect după ce alegeţi Enabled , selectaţi Disabled şi resetaţi setarea. Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Dacă selectaţi Enabled o Virtual Machine Monitor (VMM..

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) - Page 118

Tabela 5. Elemente meniu Security (continuare) Elemente de meniu Elemente de submeniu Selecţie Comentarii Intel AT Module Activation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Activaţi sau dezactivaţi interfaţa UEFI BIOS pentru a activa modulul Intel AT, adică un serviciu antifurt opţional de la Intel. Notă: Dacă setaţi activarea modulului Intel AT la Permanently Disabled , nu veţi putea activa această setare din nou. Anti-Theft Computrace • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Activaţi sau dezactivaţi interfaţa UEFI BIOS pentru a activa modulul computrace. C..

Capitolul 7. Configuraţie avansată - Page 119

Atenţie: • După ce schimbaţi secvenţa de pornire, trebuie să aveţi o grijă deosebită să nu specificaţi un dispozitiv incorect în timpul unei operaţii de copiere, salvare sau formatare. Dacă specificaţi un dispozitiv greşit, este posibil ca datele sau programele să fie şterse sau suprascrise. • Dacă utilizaţi criptarea unităţii cu BitLocker, nu trebuie să schimbaţi secvenţa de pornire. Criptarea unităţii cu BitLocker detectează schimbarea secvenţei de pornire şi împiedică pornirea calculatorului. Schimbarea secvenţei de pornire Pentru a schimba secvenţa d..

Tabela 6. Elemente meniu Startup - Page 120

Tabela 6. Elemente meniu Startup Elemente de meniu Selecţie Comentarii Boot Consultaţi „Schimbarea secvenţei de pornire“ la pagina 103. Network Boot Selectaţi dispozitivul de pornire când sistemul se activează din LAN. Dacă este activată funcţia Wake on LAN, administratorul de reţea poate porni toate calculatoarele dintr-o LAN la distanţă prin software-ul de gestionare a reţelei. UEFI/Legacy Boot • Both • UEFI Only • Legacy Only UEFI/Legacy Boot Priority • UEFI First • Legacy First CSM Support (pentru UEFI Only) • No • Yes Selectaţi capacitatea de boot a sist..

Capitolul 7. Configuraţie avansată - Page 121

Meniu Restart Dacă trebuie să închideţi programul ThinkPad Setup şi să reporniţi sistemul, selectaţi Restart din meniul principal al programului ThinkPad Setup. Sunt afişate opţiunile submeniului următor: • Exit Saving Changes : Reporniţi sistemul după salvarea modificărilor. • Exit Discarding Changes : Reporniţi sistemul fără a salva modificările. • Load Setup Defaults : Încărcaţi setarea implicită din momentul achiziţionării calculatorului. Activaţi OS Optimized Defaults pentru a respecta cerinţele de certificare Microsoft Windows 8. Când modificaţi aceas..

Funcţii de gestionare a setărilor - Page 122

Preboot eXecution Environment Tehnologia Preboot eXecution Environment (PXE) face calculatorul mai uşor de administrat (conform PXE 2.1) permiţând să facă boot (încărcarea unui sistem de operare sau altă imagine executabilă) de la un server. Calculatorul dumneavoastră acceptă funcţiile PC care necesită PXE. De exemplu, cu ajutorul plăcii LAN corespunzătoare, calculatorul poate face boot de pe serverul PXE. Notă: Remote Program Load (RPL) nu poate fi utilizat cu calculatorul. Wake on LAN Un administrator de reţea poate utiliza Wake on LAN pentru a porni calculatorul de la o ..

Capitolul 7. Configuraţie avansată - Page 123

Secvența Network Boot Când calculatorul este pornit de la distanţă, sistemul va încerca să facă boot din dispozitivul specificat în Network Boot şi apoi va urma ordinea de boot listată în meniul Boot . Pentru a defini o secvenţă, efectuaţi următoarele: 1. Din meniul ThinkPad Setup, selectaţi Startup . Submeniul este afişat. 2. Selectaţi Network Boot şi apăsaţi tasta Enter. Este afişată lista de dispozitive pentru boot. 3. Selectaţi un dispozitiv pentru boot din listă pentru a fi dispozitivul prioritar. 4. Pentru a salva modificările şi pentru a ieşi, apăsaţi F1..

Ghidul utilizatorului - Page 124

108 Ghidul utilizatorului

..

Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor - Page 125

Capitolul 8. Prevenirea problemelor O parte importantă a deţinerii unui notebook ThinkPad este întreţinerea. Cu grijă corespunzătoare, puteţi evita problemele comune. Capitolul oferă informaţii care vă pot ajuta să păstraţi calculatorul în stare corespunzătoare de funcţionare. • „Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor“ la pagina 109 • „Verificarea actualităţii driverelor de dispozitiv“ la pagina 110 • „Îngrijirea calculatorului“ la pagina 111 Indicaţii generale pentru prevenirea problemelor 1. În cazul în care calculatorul este echipat cu o..

Verificarea actualităţii driverelor de dispozitiv - Page 126

• Porniţi în ThinkPad Setup şi încărcaţi setările implicite. • Reporniţi calculatorul şi începeţi recuperarea. • În cazul în care calculatorul utilizează discuri ca suport de recuperare, nu scoateţi discul din unitate până când nu vi se cere. 14. Pentru posibile probleme ale unităţii HDD, consultaţi „Diagnosticarea problemelor“ la pagina 115 pentru a executa un test de diagnosticare a unităţii înainte de a apela la Centrul de asistenţă pentru clienţi. În cazul în care calculatorul nu porneşte, descărcaţi fişiere pentru a crea un suport executabil a..

Capitolul 8. Prevenirea problemelor - Page 127

Programul System Update este preinstalat pe calculatorul dumneavoastră şi este pregătit să ruleze. Singura cerinţă este o conexiune activă la Internet. Puteţi porni programul manual sau puteţi utiliza funcţia de programare pentru a permite programului să caute actualizări în mod automat la intervale de timp specificate. De asemenea, puteţi prestabili actualizări programate în funcţie de importanţă (critice, critice şi recomandate sau toate actualizările), astfel că lista va conţine doar acele actualizări care vă interesează. Pentru mai multe informaţii despre util..

Ghidul utilizatorului - Page 128

Transportaţi calculatorul cu grijă • Înainte de a muta calculatorul, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate mediile de stocare, că aţi oprit toate dispozitivele ataşate şi că aţi deconectat toate cablurile. • Când vă ridicaţi calculatorul, ţineţi-l de partea de jos. Nu ridicaţi şi nu ţineţi calculatorul de ecran. Manevraţi corespunzător mediile şi unităţile de stocare • Dacă aveţi un calculator echipat cu o unitate optică, nu atingeţi suprafaţa discurilor sau lentila din tavă. • Nu închideţi tava înainte să auziţi cum CD-ul sau DVD-ul face clic ..

Curăţarea carcasei calculatorului - Page 129

Înregistraţi-vă calculatorul Înregistraţi calculatorul ThinkPad cu Lenovo la http://www.lenovo.com/register. Aceasta poate ajuta autorităţile să vă returneze calculatorul dacă este pierdut sau furat. De asemenea, dacă vă înregistraţi calculatorul Lenovo poate să vă anunţe despre existenţa unor informaţii tehnice şi modernizări. Aveţi grijă să nu modificaţi calculatorul • Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie demontat şi reparat numai de către un tehnician de service ThinkPad autorizat. • Nu modificaţi şi nu lipiţi bandă adezivă pe zăvoare pentru a ..

Ghidul utilizatorului - Page 130

114 Ghidul utilizatorului

..

Diagnosticarea problemelor - Page 131

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului Acest capitol oferă informaţii despre ce trebuie făcut când aveţi o problemă cu calculatorul. Acest capitol conţine următoarele subiecte: • „Diagnosticarea problemelor“ la pagina 115 • „Depanarea“ la pagina 115 Diagnosticarea problemelor Dacă apar probleme legate de calculator, folosiţi programul Lenovo Solution Center ca punct de plecare pentru rezolvarea lor. Programul Lenovo Solution Center vă permite să depanaţi şi să rezolvaţi problemelor calculatorului. Acesta combină teste de diagnosticare, colectarea info..

Picături pe tastatură - Page 132

• În cazul în care calculatorul este oprit, reporniţi-l prin apăsarea pe butonul de pornire. Dacă nu puteţi reporni calculatorul, treceţi la pasul 2. • În cazul în care nu puteţi opri calculatorul prin apăsarea comutatorului, scoateţi toate sursele de alimentare din calculator şi resetaţi sistemul prin introducerea unei cleme de hârtie îndreptate în gaura de resetare de urgenţă. Consultaţi „Vedere din partea inferioară“ la pagina 7 pentru a localiza orificiul de resetare de urgenţă. 2. În timp ce calculatorul este oprit, scoateţi toate sursele de alimentare ..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 133

Soluţie : Suma de control a parolei administratorului în EEPROM nu este corectă. Trebuie înlocuită placa de sistem. Apelaţi la service pentru calculator. • Mesaj : 0183: CRC greşit pentru setările de securitate din variabila EFI. Accesaţi ThinkPad Setup. Soluţie : Suma de control a setărilor de securitate în Variabila EFI nu este corectă. Intraţi în ThinkPad Setup pentru a verifica setările de securitate, apăsaţi F10 şi apoi Enter pentru a reporni sistemul. Dacă aveţi în continuare probleme, apelaţi la service. • Mesaj : 0187: Eroare acces date EAIA. Soluţie : ac..

Ghidul utilizatorului - Page 134

Soluţia : Data şi ora nu sunt setate pe calculator. Accesaţi ThinkPad Setup pentru a seta data şi ora. • Mesaj : diagnosticare senzor de protecţie activă ThinkVantage eşuată. Soluţie : Senzorul ThinkVantage Active Protection nu funcţionează corespunzător. Apelaţi la service pentru calculator. • Mesaj : 2100: Eroare inițializare la HDD0 (HDD principal). Soluţie : Unitatea HDD nu funcţionează. Apelaţi la service pentru unitatea HDD. • Mesaj : 2101: Eroare detecţie pe HDD1 (Ultrabay HDD) Soluţie : unitatea HDD Ultrabay nu funcţionează. Apelaţi la service pentru uni..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 135

Soluţie : dacă pe sistemul dvs. este preinstalat sistemul de operare Windows 7, puteţi dezactiva cronometrele de sistem, cum ar fi cronometrul de oprire LCD sau cronometrul gol efectuând următoarele: 1. Porniţi Power Manager. 2. Faceţi clic pe fila Power plan şi apoi selectaţi Maximum Performance din planurile de alimentare predefinite. • Problemă : Când pornesc calculatorul, nu apare nimic pe ecran şi calculatorul nu emite semnalul sonor de pornire. Notă: Dacă nu sunteţi sigur că aţi auzit semnale sonore, opriţi calculatorul apăsând şi menţinând butonul de pornire ..

Ghidul utilizatorului - Page 136

Erori bip Tabela 7. Erori bip Problemă Soluţie Un bip scurt, pauză, trei bipuri scurte, pauză, încă trei bipuri scurte şi un bip scurt Asiguraţi-vă că modulele de memorie sunt instalate corect. Dacă sunt şi încă auziţi bipurile, apelaţi la service pentru calculator. Trei bipuri scurte, pauză, un bip scurt, pauză, încă un bip scurt şi trei bipuri scurte Eşec alocare resurse PCI. Opriţi calculatorul şi scoateţi dispozitivele PCI. Dacă bipul persistă, apelaţi la service. Un bip lung şi două scurte Funcţia video are o problemă. Apelaţi la service pentru calculat..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 137

1. Deschideţi Control Panel. Faceţi clic pe Hardware and Sound ➙ Device Manager . Dacă vi se cere parola de administrator sau confirmarea, introduceţi parola sau confirmaţi. 2. Dacă apare un semn de exclamare lângă numele adaptorului din Network adapters , este posibil să nu puteţi utiliza driver-ul corect sau este posibil ca driver-ul să fie dezactivat. Pentru a actualiza driver-ul, faceţi clic dreapta pe adaptorul evidenţiat. 3. Faceţi clic pe Update Driver Software , apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. - Portul de comutare şi adaptorul au aceeaşi setare duplex. Da..

Probleme cu tastatura şi alte dispozitive de indicare - Page 138

- Asiguraţi-vă că emiţătorul fără fir este activat făcând dublu clic pe pictograma Access Connections din bara de sarcini. Verificaţi Numele reţelei (SSID) şi informaţiile de criptare. Utilizaţi programul Access Connections pentru a verifica informaţiile sensibile la majuscule. • Dacă pe calculator este instalat sistemul de operare Windows 8: - Asiguraţi-vă că aveţi ultima versiune a driverului LAN fără fir. - Asiguraţi-vă că calculatorul se află în raza unui punct de acces fără fir. - Funcţia radio fără fir este activată. - Dezactivaţi modul avion. Probl..

Probleme cu dispozitivele de afişare şi multimedia - Page 139

- Când se modifică temperatura • Problemă : Dispozitivul de indicare TrackPoint sau touch pad nu funcţionează. Soluţie : asiguraţi-vă că dispozitivul de indicare TrackPoint sau touch pad-ul este activat în fereastra UltraNav Device Setting. Notă: Pentru a accesa fereastra UltraNav Device Setting, deschideţi Control Panel. Apoi faceţi clic pe Hardware and Sound ➙ Mouse Faceţi clic pe fila UltraNav . Probleme cu tastatura • Problemă : Una sau mai multe taste de pe tastatură nu funcţionează. Soluţie : Dacă este conectat un bloc de taste numerice extern: 1. Opriţi cal..

Probleme cu monitorul extern - Page 140

Procedaţi după cum urmează pentru a verifica aceste setări: 1. Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru şi faceţi clic pe Personalize . 2. Faceţi clic pe Display în partea din stânga. 3. Selectaţi Change display settings . Verificaţi dacă rezoluţia ecranului şi calitatea culorii sunt setate corect. 4. Faceţi clic pe Advanced Settings . 5. Faceţi clic pe fişa Adapter . Asiguraţi-vă că este afişat numele driverului de dispozitiv corect în fereastra cu informaţii despre adaptor. Notă: Numele driverului de dispozitiv depinde de cipul video care a fost instalat în calcu..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 141

- Dacă monitorul extern este compatibil cu aceeaşi rezoluţie ca şi afişajul calculatorului sau o rezoluţie mai ridicată, puteţi vizualiza fie pe monitorul extern, fie şi pe monitorul extern şi pe afişajul calculatorului. - Dacă monitorul extern este compatibil cu o rezoluţie mai mică decât afişajul calculatorului, vizualizaţi doar pe monitorul extern. (Dacă vizualizaţi şi pe monitorul extern şi pe afişajul calculatorului, monitorul extern poate fi gol sau distorsionat.) • Problemă : Nu puteţi seta o rezoluţie mai mare decât cea de pe monitorul extern. Soluţie : ..

Ghidul utilizatorului - Page 142

14. După actualizarea driverului, faceţi clic pe Close . 15. Setaţi Resolution . Notă: Pentru a modifica setările de culoare, selectaţi fila Monitor , apoi setaţi Colors . 16. Faceţi clic pe OK . • Problemă : Ecranul nu poate fi citit sau este distorsionat. Soluţie : asiguraţi-vă că: - Informaţiile despre monitor sunt corecte şi este selectat monitorul corespunzător. Consultaţi soluţia pentru problema de mai sus. - Asiguraţi-vă că este selectată o rată de reîmprospătare corespunzătoare procedând în felul următor: 1. Conectaţi monitorul extern la conectorul mo..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 143

Soluţie : Selectaţi valori mai scăzute pentru rezoluţie şi adâncimea de culoare pentru afişajul principal. Consultaţi soluţia pentru problema de mai sus. • Problemă : Nu se poate comuta între afişaje. Soluţie : Dacă utilizaţi funcţia Extend desktop, dezactivaţi-o şi modificaţi locaţia de ieşire a afişajului. Dacă se redă un film sau un videoclip DVD, opriţi redarea, închideţi aplicaţia şi apoi modificaţi locaţia de ieşire a afişajului. • Problemă : Poziţia ecranului de pe monitorul extern este incorectă când monitorul este setat la rezoluţie ridicat..

Probleme cu cititorul de amprentă - Page 144

este Windows Media Player. De obicei, aplicaţiile au cursoare disponibile pentru controlul sunetului din aplicaţie. • Problemă : Cursorul de balans nu se poate închide complet pe un canal. Soluţie : Cursorul este proiectat pentru a compensa diferenţele minore de balans şi nu poate închide complet un canal. • Problemă : nu există cursoare de volum pentru sunetul MIDI din fereastra Mixer volum. Soluţie : Utilizaţi cursorul de control al volumului pentru hardware. Acest lucru se întâmplă pentru că software-ul pentru sintetizatorul încorporat nu suportă cursorul. • Probl..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 145

Soluţie : Ansamblul baterie poate fi descărcat sub limita normală. Faceţi următoarele: 1. Opriţi calculatorul. 2. Asiguraţi-vă că ansamblul baterie descărcat sub limita normală este în calculator. 3. Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. la calculator şi lăsaţi-l să încarce. Dacă este disponibil încărcătorul rapid, utilizaţi-l pentru a încărca ansamblul baterie descărcat sub limita normală. Dacă ansamblul baterie nu poate fi încărcat complet în 24 de ore, utilizaţi un ansamblu nou. • Problemă : Calculatorul se opreşte înainte ca indicatorul pentru stare..

Problemă cu butonul de pornire - Page 146

2. Verificaţi toate conexiunile de alimentare. Scoateţi toate limitatoarele de tensiune şi dispozitivele de protecţie la supratensiune pentru a conecta adaptorul de c.a. direct la priză. 3. Verificaţi adaptorul c.a. Verificaţi dacă există defecte fizice şi asiguraţi-vă de ataşarea fermă a cablului de alimentare la adaptor şi calculator. 4. Verificaţi dacă sursa de alimentare funcţionează prin ataşarea unui alt dispozitiv la ieşire. 5. Scoateţi toate dispozitivele şi apoi testaţi alimentarea sistemului cu număr minim de dispozitive ataşate. a. Deconectaţi adaptorul..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 147

Soluţie : asiguraţi-vă că: - Bateria este încărcată. - Temperatura de funcţionare este în intervalul acceptabil. Consultaţi „Mediul de operare“ la pagina 14. Dacă bateria este încărcată şi temperatura este în intervalul corespunzător, apelaţi la service. • Problemă : Este afişată o eroare nivel foarte scăzut al bateriei şi calculatorul se opreşte imediat. Soluţie : Bateria a ajuns la un nivel scăzut de energie. Conectaţi adaptorul c.a. la calculator şi introduceţi-l în priză. • Problemă : Atunci când efectuaţi acţiunea de revenire din modul adormir..

O problemă cu unitatea SSD - Page 148

- Când transportaţi unitatea HDD. - Când transportaţi calculatorul. Aceasta este o caracteristică normală a unei unităţi de disc şi nu este un defect. • Problemă : Unitatea HDD nu funcţionează. Soluţie : în meniul Boot al ThinkPad Setup, asiguraţi-vă că unitatea HDD este inclusă în lista Boot priority order . Dacă este inclus în lista Excluded from boot order , este dezactivat. Selectaţi intrarea lui din listă şi apăsaţi tasta Shift+1. Aceasta determină mutarea lui în lista Boot priority order . • Problemă : După ce aţi setat o parolă pentru unitatea HDD ..

Capitolul 9. Depanarea problemelor calculatorului - Page 149

Aveţi grijă ca discul să fie într-unul dintre următoarele formate: - CD muzică - CD-ROM sau CD-ROM XA - CD foto multisession - CD video - DVD-ROM (DVD-video) • Problemă : Calculatorul nu poate reda un CD sau calitatea sunetului nu este bună. Soluţie : asiguraţi-vă că discul îndeplineşte standardele pentru ţara dumneavoastră. De obicei, discul care îndeplineşte standardele locale sunt marcate cu emblema CD pe etichetă. Dacă utilizaţi un disc care nu respectă aceste standarde, nu vă putem garanta ca acesta poate fi redat sau, în cazul în care poate fi redat, că sun..

Ghidul utilizatorului - Page 150

134 Ghidul utilizatorului

..

Înainte de a contacta Lenovo - Page 151

Capitolul 10. Obţinerea suportului Acest capitol conţine informaţii despre ajutor şi asistenţă de la Lenovo. • „Înainte de a contacta Lenovo“ la pagina 135 • „Obţinerea de ajutor şi de service“ la pagina 136 • „Achiziţionarea de servicii suplimentare“ la pagina 138 Înainte de a contacta Lenovo Uneori, puteţi rezolva problemele calculatorului dumneavoastră consultând informaţiile din explicaţiile codurilor de eroare, executând programele de diagnosticare sau consultând site-ul web Lenovo. Înregistrarea calculatorului Dacă pe calculator este instalat sist..

Obţinerea de ajutor şi de service - Page 152

• Care este tipul de maşină? • Care este numărul de serie? Obţinerea de ajutor şi de service Dacă aveţi nevoie de ajutor, service, asistenţă tehnică sau doar doriţi informaţii suplimentare despre produsele Lenovo, veţi găsi o mare varietate de surse pe care Lenovo vi le pune la dispoziţie pentru a vă ajuta. Această secţiune conţine informaţii despre locul unde trebuie să mergeţi pentru informaţii suplimentare despre Lenovo şi produsele noastre, despre ce să faceţi dacă aveţi o problemă cu calculatorul şi pe cine să sunaţi pentru service dacă este necesar..

Capitolul 10. Obţinerea suportului - Page 153

Contactarea Lenovo Dacă aţi încercat să corectaţi singur problema şi totuşi aveţi nevoie de ajutor, în perioada de garanţie puteţi obţine ajutor şi informaţii prin telefon de la Customer Support Center. Următoarele servicii sunt disponibile în perioada de garanţie: • Determinarea problemelor - Vă stă la dispoziţie personal specializat, care vă ajute să determinaţi dacă aveţi o problemă hardware şi să decideţi ce acţiune este necesară pentru a rezolva problema. • Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabileşte că problema este cauzată de hardware-ul..

Achiziţionarea de servicii suplimentare - Page 154

Puteţi cumpăra la Lenovo 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, direct de pe Internet. Aveţi nevoie doar de o conexiune la Internet şi un card de credit. Pentru a cumpăra de la Lenovo, accesaţi: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Achiziţionarea de servicii suplimentare În timpul şi după perioada de garanţie, puteţi achiziţiona servicii adiţionale, cum ar fi suportul pentru hardware Lenovo şi non-Lenovo, sisteme de operare şi programe de aplicaţie; servicii de setare şi configurare a reţelelor; servicii de reparaţie pentru hardware modernizat sau ext..

Interoperabilitatea comunicaţiilor fără fir - Page 155

Anexa A. Informaţii privind regulamentele Informaţii despre comunicaţia fără fir Interoperabilitatea comunicaţiilor fără fir Placa LAN fără fir PCI Express este proiectată să interacţioneze cu orice alt produs pentru reţea LAN fără fir care este bazat pe tehnologia radio DSSS, CCK şi/sau OFDM şi care respectă: • Standardul IEEE 802.11b/g, 802.11a/b/g sau 802.11n în draft 2.0 pentru reţele LAN fără fir, aşa cum a fost definit şi aprobat de Institute of Electrical and Electronics Engineers. • Certificarea WiFi, aşa cum a fost definită de Wi-Fi Alliance. Un dispo..

Poziţia antenelor fără fir UltraConnect - Page 156

• Profil alertă imediată • Profil stare baterie Mediul de folosire şi sănătatea Plăcile integrate pentru comunicaţii fără fir emit energie electromagnetică de frecvenţă radio, la fel ca şi celelalte dispozitive radio. Însă nivelul energiei emise este cu mult mai scăzut decât cel al altor dispozitive fără fir, ca de exemplu telefoanele mobile. Deoarece plăcile integrate pentru comunicaţii fără fir operează în cadrul limitelor stabilite de standardele şi recomandările de securitate pentru frecvenţele radio, Lenovo consideră că acestea nu prezintă pericole at..

Anexa A. Informaţii privind regulamentele - Page 157

3 Antenă WAN fără fir (auxiliară) 4 Antenă LAN fără fir (auxiliară) Localizarea notificărilor şi reglementărilor privind utilizarea fără fir Pentru mai multe informaţii privind notificările şi reglementările referitoare la utilizarea fără fir, consultaţi Regulatory Notice livrat cu calculatorul dumneavoastră. În cazul în care calculatorul dumneavoastră este livrat fără Regulatory Notice , o puteţi găsi pe site-ul Web la: http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides Observaţie privind clasificarea pentru export Acest produs se supune Regulamentelor de administrare a ..

Ghidul utilizatorului - Page 158

Declaraţie de conformitate cu nivelul de emisie Clasa B Industry Canada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Uniunea Europeană - Respectarea directivei de compatibilitate electromagnetică This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting..

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: - Page 159

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Declaraţie de conformitate pentru Coreea, Clasa B Declaraţie de conformitate pentru Japonia VCCI, Clasa B Declaraţie în japoneză privind conformitatea produselor care se conectează la reţeaua de alimentare cu 20 A sau mai puţin per fază Informaţii privind service-ul produselor Lenovo pentru Taiwan Anexa A. Informaţii privind regulamentele 143

..

Ghidul utilizatorului - Page 160

144 Ghidul utilizatorului

..

Anexa B. Declaraţii privind reciclarea şi WEEE - Page 161

Anexa B. Declaraţii privind reciclarea şi WEEE Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor IT să-şi recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe şi servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT. Informaţii privind oferta de reciclare a produselor pot fi găsite pe site-ul Lenovo, la http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/. Informaţii importante privind WEEE Marcajul WEEE pe produsele Lenovo se aplică ţărilor cu reglementări WEEE şi e-waste (de exemplu, Di..

Informaţii privind reciclarea pentru Brazilia - Page 162

Eliminarea componentelor din calculatoarele Lenovo Unele calculatoare Lenovo vândute în Japonia pot avea componente care conţin metale grele sau alte substanţe care pot afecta mediul înconjurător. Când aruncaţi la gunoi componente scoase din uz, cum ar fi o placă de circuite imprimante sau o unitate de disc, folosiţi metodele descrise mai sus de colectare şi reciclare a calculatoarelor sau monitoarelor scoase din uz. Eliminarea bateriilor cu litiu scoase din uz din calculatoarele Lenovo Pe placa sistem a calculatorului Lenovo este instalată o baterie cu litiu având forma unui b..

Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Taiwan - Page 163

Observaţie: Acest marcaj este valabil numai pentru ţările din Uniunea Europeană (UE). Bateriile sau acumulatorii sunt etichetate în conformitate cu Directiva Europeană 66/2006/EC cu privire la baterii şi acumulatori şi bateriile şi acumulatorii uzaţi. Directiva stabileşte cadrul de lucru pentru returnarea şi reciclarea bateriile şi acumulatorilor scoşi din uz pe cuprinsul Uniunii Europene. Această etichetă se aplică diverselor baterii pentru a cere ca bateria respectivă să nu fie aruncată la gunoi la sfârşitul duratei de viaţă, ci să fie reciclată conform Directive..

Ghidul utilizatorului - Page 164

148 Ghidul utilizatorului

..

Anexa C. Informaţii privind modelul ENERGY STAR - Page 165

Anexa C. Informaţii privind modelul ENERGY STAR ENERGY STAR ® este un program comun al U.S. Environmental Protection Agency şi U.S. Department of Energy, care are ca scop reducerea cheltuielilor şi protejarea mediului înconjurător prin folosirea de produse şi practici eficiente din punct de vedere energetic. Compania Lenovo este mândră să ofere clienţilor săi produse desemnate ca fiind calificate ENERGY STAR. Calculatoarele Lenovo cu următoarele tipuri de unitate, dacă au marca ENERGY STAR, au fost proiectate şi testate în conformitate cu cerinţele programului ENERGY STAR p..

Ghidul utilizatorului - Page 166

3. În fereastra Device Manager, expandaţi Network adapters . 4. Faceţi clic dreapta pe dispozitivul dumneavoastră adaptor de reţea şi faceţi clic pe Properties . 5. Faceţi clic pe fişa Power Management . 6. Curăţaţi caseta de bifare Allow this device to wake the computer . 7. Faceţi clic pe OK . 150 Ghidul utilizatorului

..

Anexa D. Observaţii - Page 167

Anexa D. Observaţii Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate ţările produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Luaţi legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informaţii despre produsele şi serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcţional şi care nu încalcă dr..

Ghidul utilizatorului - Page 168

Mărci comerciale Următorii termeni sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele: Lenovo Access Connections Active Protection System OneKey ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel şi Intel SpeedStep sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale în Statele Unite şi alte ţări. Microsoft, Windows, Bing şi BitLocker sunt mărci comerciale deţinute de grupul de companii Microsoft. BlackBerry ® , RIM ® , Research In Motion ® , SureType ® şi mărcile c..

Declaraţie RoHS pentru China - Page 169

Anexa E. Directiva privind restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS) Declaraţie RoHS pentru China Declaraţie RoHS pentru Turcia The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). Ucraina RoHS Anexa E. Directiva privind restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS) 153

..

Declaraţie RoHS pentru India - Page 170

Declaraţie RoHS pentru India Conformitate RoHS conform E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011. 154 Ghidul utilizatorului

..

Număr parte: - Page 172

Număr parte: Printed in China (1P) P/N: *1P*

..

Sponsored links

Latest Update