Lenovo Thinkpad S430 (greek) User Guide Manual Greek

ThinkPad S430 Language

Download Lenovo Thinkpad S430 (greek) User Guide Manual Greek

Sponsored links


Download Request Is In Process

Οδηγός χρήσης - Page 1

Οδηγός χρήσης ThinkPad S430

..

Δεύτερη έκδοση (Οκτώβριος 2012) - Page 2

Σημειώσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το προϊόν στο οποίο αναφέρονται, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε το περιεχόμενο των ακόλουθων κεφαλαίων: • Οδηγός ασφάλειας, εγγύησης και εγκατάστασης • Regulatory Notice • “Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια” στη σελίδα vi • Παράρτημα D “Ειδικές παρατηρ..

Περιεχόμενα - Page 3

Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε . . . . . . . . . . . . . v Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια . . . . vi Καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα . . . . . . . . . . . . . . . . vii Οδηγίες ασφάλειας . . . . . . . . . . . viii Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση προϊόντος . . 1 Εντοπισμός χειριστηρίων, υποδοχών και ενδείξεων του υπολογιστή . . . . . . . . . . . . . . . 1 Μπροστινή όψη..

Οδηγός χρήσης - Page 4

Σημείωση για τη διαγραφή δεδομένων από τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD . . . . 62 Χρήση προγραμμάτων τείχους προστασίας . . . 62 Προστασία δεδομένων από ιούς . . . . . . . . 63 Κεφάλαιο 5. Επισκόπηση αποκατάστασης . . . . . . . . . . . 65 Επισκόπηση αποκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα Windows 7 . . . . . . . . . . . . 65 Δημιουργία και χρήση μέσων αποκα..

iii - Page 5

Προβλήματα με θύρες και υποδοχές . . . . 146 Κεφάλαιο 10. Λήψη υποστήριξης . . 147 Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo . . . . . 147 Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών . . . . . . . . 148 Χρήση διαγνωστικών προγραμμάτων . . . . 148 Δικτυακός τόπος υποστήριξης της Lenovo . . 148 Τηλεφωνική επικοινωνία με την Lenovo . . . 149 Προαιρετικά εξαρτήματα ThinkPad . . . . . 150 Αγορά πρόσθετων..

Οδηγός χρήσης - Page 6

iv Οδηγός χρήσης

..

Πριν ξεκινήσετε - Page 7

Πριν ξεκινήσετε Ακολουθήστε τις σημαντικές συμβουλές που σας παρέχονται στην ενότητα αυτή για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση καθώς απολαμβάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ή ακόμα και τον τραυματισμό σας ή την πρόκληση ζημιάς στον υπολο..

Οδηγός χρήσης - Page 8

Προστασία του υπολογιστή και των δεδομένων του κατά τη μεταφορά του. Για να μετακινήσετε έναν υπολογιστή που διαθέτει μονάδα σκληρού δίσκου, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ή αναβοσβήνει: • Σβήστε τον υπολογιστή. • Θέστε τον σε κατάσταση αναστολή..

- Page 9

Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν αναφορές σε μετασχηματιστές και μπαταρίες. Πέραν των φορητών υπολογιστών, ορισμένα προϊόντα (π.χ. ηχεία και οθόνες) παρέχονται με εξωτερικούς μετασχηματιστές. Αν έχετε ένα τέτοιο προϊόν, οι πληροφορίες αυτές ισχύουν για το προϊόν σας. Επιπρόσθετα, οι υπολογιστές περιέχουν μια εσωτερι..

Οδηγίες ασφάλειας - Page 10

Οδηγίες ασφάλειας Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών. Υπηρεσίες επισκευής και αναβαθμίσεις Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ένα προϊόν μόνοι σας, εκτός αν σας ζητηθεί συγκεκριμένα από το Κέντρο υποστήριξης πελατών ή υπάρχει τέτοια οδηγία στην τεκμηρίωση. ..

- Page 11

Ποτέ μην τυλίγετε ένα καλώδιο ρεύματος γύρω από το μετασχηματιστή ή άλλο αντικείμενο. Αν το κάνετε, μπορεί το καλώδιο να καταπονηθεί, με αποτέλεσμα να φθαρεί, να κοπεί ή να τσακίσει. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Να εξασφαλίζετε πάντα ότι τα καλώδια ρεύματος δεν περνούν από σημεία όπου μπορεί να πατηθούν, να γίνουν αιτία να ..

Οδηγός χρήσης - Page 12

συνδέσετε το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να προμηθευτείτε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα ή για να αντικαταστήσετε την πρίζα με άλλη, κατάλληλη πρίζα. Ποτέ μην υπερφορτώνετε μια πρίζα. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του φορτίου που προβλέπεται από τις προδιαγραφές του..

- Page 13

Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μια μπαταρία. Μη χτυπήσετε, τρυπήσετε ή κάψετε μπαταρίες και μη βραχυκυκλώσετε τις μεταλλικές επαφές. Μην εκθέσετε την μπαταρία σε νερό ή άλλα υγρά. Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντο..

Οδηγός χρήσης - Page 14

Υπερχλωρικό υλικό - ίσως απαιτείται ειδικός χειρισμός, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Θερμότητα και εξαερισμός προϊόντος Κίνδυνος Οι υπολογιστές, οι μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και πολλές περιφερειακές συσκευές παράγουν θερμότητα όταν βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και κατά τη φόρτιση μπατ..

- Page 15

Πληροφορίες για την ασφάλεια από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνος Το ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια ρεύματος, τηλεφώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: • Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. • Αποφύγετε τη σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίων καθώς και την εγκα..

Οδηγός χρήσης - Page 16

Προφύλαξη: Κατά την εγκατάσταση προϊόντων laser (όπως τα CD-ROM, οι μονάδες DVD, οι συσκευές που λειτουργούν με οπτικές ίνες ή οι πομποί), λάβετε υπόψη τα παρακάτω: • Μην αφαιρείτε τα καλύμματα. Η αφαίρεση των καλυμμάτων του προϊόντος laser μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία laser. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό ..

- Page 17

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια Κίνδυνος Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας. Ειδοποίηση για χρήστες προσωπικών υπολογιστών τύπου tablet Ειδοποίηση ασφάλειας για χρήστες στην Αυστραλία Κίνδυνος Μη συνδέετε..

Οδηγός χρήσης - Page 18

xvi Οδηγός χρήσης

..

Σχήμα 1. ThinkPad S430, μπροστινή όψη - Page 19

Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση προϊόντος Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση των υποδοχών, τη θέση των σημαντικών ετικετών του προϊόντος, τις δυνατότητες του υπολογιστή, τις προδιαγραφές, το λειτουργικό περιβάλλον, καθώς και τα προεγκατεστημένα προγράμματα. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα ακόλουθα θέματα: • “Εντοπ..

Οδηγός χρήσης - Page 20

5 Υποδοχή αναβάθμισης της μνήμης 6 Ένδειξη κατάστασης συστήματος (φωτισμένο λογότυπο ThinkPad ® ) 7 Μοχλίσκος κατάδειξης TrackPoint ® 8 Μηχανισμός ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος 9 Κουμπιά TrackPoint 10 Επιφάνεια αφής 11 Υποδοχή κάρτας Mini PCI ExpressCard για κάρτα ασύρματου LAN 12 Υποδοχή κάρτας Mini PCI ExpressCard για κάρτα ασύρματου WAN ή για μονάδα δίσκου SS..

➙ - Page 21

8 Μηχανισμός ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος Η τεχνολογία ταυτοποίησης δαχτυλικών αποτυπωμάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για να ξεκινάτε τον υπολογιστή, να εισέρχεστε στο πρόγραμμα ThinkPad Setup ή στο λειτουργικό σύστημα Windows ® . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο “Χρήση του μηχανισμού ανάγνωσης δ..

Σχήμα 2. ThinkPad S430, δεξιά πλευρά - Page 22

Δεξιά πλευρά Σχήμα 2. ThinkPad S430, δεξιά πλευρά Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. 1 Υποδοχή Mini DisplayPort ή υποδοχή Thunderbolt (ανάλογα με το μοντέλο) 2 Υποδοχή Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) 3 Υποδοχή σύνδεσης USB 3.0 4 Υποδοχή Ethernet 5 Γρίλια εξαερισμού 6 Οπή κλειδαριάς ασφαλεί..

- Page 23

2 Υποδοχή Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) Μια διασύνδεση ψηφιακού ήχου και εικόνας στην οποία μπορεί να συνδεθεί μια συμβατή ψηφιακή συσκευή ήχου ή οθόνη βίντεο, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή μια ψηφιακή τηλεόραση (DTV). 3 Υποδοχή σύνδεσης USB 3.0 Η υποδοχή USB 3.0 χρησιμοποιείται για σύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με μια διασύνδ..

Αριστερή πλευρά - Page 24

Αριστερή πλευρά Σχήμα 3. ThinkPad S430, αριστερή πλευρά Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. 1 Υποδοχή ρεύματος 2 Μονάδα οπτικού δίσκου 3 Υποδοχή ανάγνωσης κάρτας μέσων 4 Υποδοχή σύνδεσης USB 3.0 5 Υποδοχή ήχου Combo (Σύνθετη) 1 Υποδοχή ρεύματος Συνδέστε το μετασχηματισ..

Σχήμα 4. ThinkPad S430, κάτω όψη - Page 25

Σημειώσεις: • Όταν συνδέετε ένα καλώδιο USB στην υποδοχή, να βεβαιώνεστε ότι η ένδειξη USB είναι στραμμένη προς τα πάνω. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή. • Η δυνατότητα USB 3.0 λειτουργεί μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows 7. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο λειτουργικό σύστημα Windows και όχι τα Windows 7, η υποδοχή λειτου..

Σχήμα 5. ThinkPad S430, πίσω όψη - Page 26

2 Οπή επείγουσας επαναφοράς Αν ο υπολογιστής συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και πραγματοποιήστε επαναφορά του υπολογιστή τοποθετώντας έναν ισιωμένο συνδετήρα στην οπή επείγουσας επαναφοράς, για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. 3 Ενσωματωμένη μπαταρία Χρησιμοπο..

- Page 27

Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. Η σημασία της ένδειξης είναι η εξής: • Κόκκινη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος (σε κανονική λειτουργία). • Κόκκινη που αναβοσβήνει γρήγορα: Ο υπολογιστής εισέρχεται σε κατάσταση αδρανοποίησης. • Κόκκινη που ανα..

Οδηγός χρήσης - Page 28

Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. Η σημασία της ένδειξης είναι η εξής: • Πράσινη: Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένος. • Σβηστή: Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένος. Εντοπισμός σημαντικών πληρο..

Σημείωση: - Page 29

Ετικέτα αναγνωριστικού FCC και αριθμού πιστοποίησης IC Το αναγνωριστικό FCC και ο αριθμός πιστοποίησης IC για την κάρτα PCI Express Mini Card δεν εμφανίζονται στο περίβλημα του υπολογιστή σας. Η ετικέτα αναγνωριστικού FCC και αριθμού πιστοποίησης IC είναι προσαρτημένη επάνω στην κάρτα που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή PCI Express Mini Card στον υ..

Χαρακτηριστικά - Page 30

Η ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας των Windows για τον υπολογιστή σας έχει την παρακάτω εμφάνιση: Σημείωση: Η ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας ισχύει μόνο για υπολογιστές με προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 7. Χαρακτηριστικά Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις δυνατότητες του υπολογιστή σας. Επεξεργαστής Γ..

Προδιαγραφές - Page 31

• Φωτισμός ThinkLight • Ενσωματωμένα μικρόφωνα Πληκτρολόγιο • Πληκτρολόγιο 6 σειρών • Συσκευή κατάδειξης UltraNav (συσκευή κατάδειξης TrackPoint και επιφάνεια πολλαπλής αφής) • Πλήκτρο Fn • Πλήκτρα ελέγχου έντασης • Πλήκτρο σίγασης ηχείου • Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου Διασύνδεση • Υποδοχή Mini HDMI • Χρήση της υποδοχής Mini DisplayPort (σε ορισμ..

Περιβάλλον λειτουργίας - Page 32

Πηγή τροφοδοσίας (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) • Είσοδος ημιτονοειδούς σήματος από 50 έως 60 Hz • Τιμή εισόδου του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος: 100 έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, 50 έως 60 Hz Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου Διάρκεια ζωής μπαταρίας • Στο λειτουργικό σύστημα Windows 7: Ανοίξτε το πρόγραμμα Power M..

Προγράμματα της Lenovo - Page 33

Μην τρώτε και μην καπνίζετε επάνω από το πληκτρολόγιο. Τα σωματίδια που πέφτουν μέσα στο πληκτρολόγιο μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Προγράμματα της Lenovo Ο υπολογιστής σας διαθέτει προγράμματα της Lenovo που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Ανάλογα με το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windo..

Οδηγός χρήσης - Page 34

Πρόσβαση σε προγράμματα της Lenovo από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προγράμματα της Lenovo από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) . Κατόπιν, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, κάντε κλικ στο αντίστοιχο τμήμα και, στη συνέχεια, κάντε ..

- Page 35

Πίνακας 2. Προγράμματα στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) (συνέχεια) Πρόγραμμα Ενότητα Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Πράσινο κείμενο στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Power Manager Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound) Σύστημα και Ασφάλεια (System and Security) Lenovo - Έλεγχος χρήσης ενέργειας Recovery Media Σύστημα και Ασφάλεια (System and Security) Lenovo - Δίσκοι αποκατάστασης εργοστασι..

Οδηγός χρήσης - Page 36

Για μια εισαγωγή σε αυτά τα προγράμματα, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή στα προγράμματα της Lenovo” στη σελίδα 18. Εισαγωγή στα προγράμματα της Lenovo Αυτό το θέμα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή σε ορισμένα προγράμματα της Lenovo. Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή σας, μερικά από τα προγράμματα ενδέχεται να μην είναι δια..

- Page 37

Μέσω του προγράμματος Lenovo Companion, μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες σχετικά με εξαρτήματα για τον υπολογιστή σας, να προβάλλετε ιστολόγια και άρθρα για τον υπολογιστή σας και να αναζητάτε άλλα συνιστώμενα προγράμματα. • Lenovo Settings Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Lenovo Settings για να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τον υπολογιστή σας μετ..

Οδηγός χρήσης - Page 38

Το πρόγραμμα Recovery Media σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τα περιεχόμενα της μονάδας σκληρού δίσκου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. • Rescue and Recovery Το πρόγραμμα Rescue and Recovery είναι μια λύση αποκατάστασης και επαναφοράς δεδομένων που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού και αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων που σας βοηθούν στη δι..

Δήλωση του υπολογιστή σας - Page 39

Κεφάλαιο 2. Χρήση του υπολογιστή Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση ορισμένων μερών του υπολογιστή σας. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα ακόλουθα θέματα: • “Δήλωση του υπολογιστή σας” στη σελίδα 21 • “Συχνές ερωτήσεις” στη σελίδα 21 • “Ειδικά πλήκτρα” στη σελίδα 23 • “Χρήση της συσκευής κατάδειξης UltraNav” σ..

Οδηγός χρήσης - Page 40

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα όπου θα βρείτε πληροφορίες για βοηθήματα επίλυσης προβλημάτων και απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά: http://www.lenovo.com/support/faq Είναι διαθέσιμος ο οδηγός χρήσης σε άλλη γλώσσα; • Για να κάνετε λήψη των οδηγιών χρήσης σ..

Ειδικά πλήκτρα - Page 41

Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας αρκετό καιρό και γίνεται ολοένα και πιο αργός; • Ακολουθήστε τις “Γενικές συμβουλές για την αποφυγή προβλημάτων” στη σελίδα 119. • Μπορείτε να διαγνώσετε προβλήματα μόνοι σας χρησιμοποιώντας το προεγκατεστημένο λογισμικό διαγνωστικών. • Ελέγξτε για λύσεις αποκατάστασης στο Κεφάλαιο 5 “Ε..

Οδηγός χρήσης - Page 42

Για εναλλαγή της λειτουργίας των πλήκτρων F1-F12 μέσω του προγράμματος ThinkPad Setup, κάντε τα εξής: 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή. Όταν εμφανιστεί η οθόνη με το λογότυπο ThinkPad, πατήστε το πλήκτρο F1. Ανοίγει το κύριο μενού του προγράμματος ThinkPad Setup. 2. Επιλέξτε Config ➙ Keyboard/Mouse ➙ Change to F1-F12 keys . 3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις προτιμήσ..

- Page 43

Πλήκτρο ελέγχου ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας (F9) Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ασύρματης λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ασύρματες συνδέσεις” στη σελίδα 33. Πλήκτρα ε..

Οδηγός χρήσης - Page 44

Αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής κατάδειξης UltraNav Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής κατάδειξης UltraNav, μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound) ➙ Ποντίκι (Mouse) ➙ UltraNav . Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τι..

1 - Page 45

Προσαρμογή της συσκευής κατάδειξης TrackPoint Η συσκευή κατάδειξης TrackPoint και τα κουμπιά της επιτρέπουν τις ακόλουθες προσαρμογές: • Να κάνετε εναλλαγή των λειτουργιών του αριστερού και του δεξιού κουμπιού. • Να αλλάξετε την ευαισθησία της συσκευής κατάδειξης TrackPoint. • Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κύλισης του TrackPoint. • Να ενε..

Χρήση της επιφάνειας αφής - Page 46

Χρήση της επιφάνειας αφής Η επιφάνεια αφής είναι μια επιφάνεια 1 που βρίσκεται κάτω από τα κουμπιά του TrackPoint στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Για να μετακινήσετε το δρομέα 2 στην οθόνη, σύρετε το δάκτυλό σας επάνω στην επιφάνεια προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δρομέας. Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ..

➙ - Page 47

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής κατάδειξης UltraNav κάνοντας κλικ στο εικονίδιο UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Για να εμφανίσετε το εικονίδιο UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα “Προσθήκη του εικονιδίου UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows” στη σελίδα 2..

Οδηγός χρήσης - Page 48

• Στο λειτουργικό σύστημα Windows 7: Ανοίξτε το πρόγραμμα Power Manager και κάντε κλικ στην καρτέλα “Μπαταρία (Battery)”. • Στο λειτουργικό σύστημα Windows 8: – Ανοίξτε το πρόγραμμα Lenovo Settings και επιλέξτε Power. – Ανοίξτε το πρόγραμμα Lenovo Support και επιλέξτε “Εύρυθμη λειτουργία μπαταρίας (Battery Health)”. Χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματ..

- Page 49

Φόρτιση της μπαταρίας Εάν ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας και διαπιστώσετε ότι το ποσοστό της ενέργειας που απομένει είναι χαμηλό ή αν ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία ή να την αντικαταστήσετε με μια φορτισμένη μπαταρία. Εάν βρίσκεται κοντά σας μια πρί..

Οδηγός χρήσης - Page 50

1. Κάντε δεξιό κλικ στο μετρητή μπαταρίας του Power Manager στη γραμμή εργασιών. 2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση οθόνης (Power off display) . • Αναστολή λειτουργίας : Στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η εργασία σας αποθηκεύεται στη μνήμη και, στη συνέχεια, η μονάδα SSD ή η μονάδα σκληρού δίσκου και η οθόνη του υπολογιστή απενεργοποιούνται. Όταν ..

Σύνδεση στο δίκτυο - Page 51

6. Στην περιοχή Τροφοδοσία (Pοwer) , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανενεργοποίηση του υπολογιστή για εκτέλεση αυτής της ενέργειας (Wake the computer to run this task) . Ενεργοποίηση της ηχητικής προειδοποίησης μπαταρίας στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 Στο λειτουργικό σύστημα Windows 7, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ούτως ώστε, όταν η ισχύ..

Οδηγός χρήσης - Page 52

Wireless LAN Ένα ασύρματο δίκτυο LAN καλύπτει μια σχετικά μικρή γεωγραφική περιοχή, όπως ένα κτίριο γραφείων ή ένα σπίτι. Οι συσκευές που βασίζονται στα πρότυπα 802.11 έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε αυτό το δίκτυο. Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου και ένα βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων πο..

➙ - Page 53

Δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης Για να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση, κάντε τα εξής: 1. Πατήστε το πλήκτρο F9, για να ενεργοποιήσετε τις ασύρματες δυνατότητες. 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάστασης σύνδεσης ασύρματου δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. 3. ..

Οδηγός χρήσης - Page 54

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης ασύρματου δικτύου Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή σας και την ισχύ του ασύρματου σήματος μέσω του εικονιδίου κατάστασης σύνδεσης ασύρματου δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Όσο περισσότερες μπάρες είναι γεμάτες, τόσο καλύτερο είναι το ..

Σύνδεση εξωτερικής οθόνης - Page 55

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την ισχύ του σήματος της ασύρματης σύνδεσης αν ανοίξετε το πρόγραμμα Access Connections ή αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο κατάστασης ασύρματης σύνδεσης Access Connections στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. • Καταστάσεις εικονιδίου ασύρματων συνδέσεων: Ασύρματο LAN..

Οδηγός χρήσης - Page 56

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει ανάλυση οθόνης με μέγιστη τιμή έως 2560 x 1600, υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική οθόνη υποστηρίζει επίσης αυτήν την ανάλυση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν την οθόνη. Μπορείτε εύκολα να ορίσετε οποιαδήποτε ανάλυση είτε για την οθόνη του υπολογιστή είτε για ..

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης - Page 57

8. Εάν εμφανίζονται περισσότεροι από δύο τύποι οθόνης, επιλέξτε Οθόνη PnP γενικής χρήσης (Generic PnP Monitor) ή Οθόνη μη-PnP γενικής χρήσης (Generic Non-PnP Monitor) . 9. Επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) . Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε. 10. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγη..

Οδηγός χρήσης - Page 58

Χρήση της λειτουργίας επέκτασης επιφάνειας εργασίας Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει μια λειτουργία που ονομάζεται “Επέκταση επιφάνειας εργασίας (Extend desktop)”. Με τη λειτουργία επέκτασης επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να έχετε εικόνα τόσο στην οθόνη του υπολογιστή όσο και σε μια εξωτερική οθόνη. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε δ..

Ρύθμιση παρουσίασης - Page 59

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των χρωμάτων, κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης (Screen resolution) . Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) , επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα Χρώματα (Colors) . Ρύθμιση παρουσίασης Για να κάνετε παρουσιάσεις, μπορείτ..

Οδηγός χρήσης - Page 60

• Εγγραφή από διάφορες πηγές ήχου Σημείωση: Η υποδοχή ήχου combo δεν υποστηρίζει συμβατικά μικρόφωνα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες λειτουργίες των συσκευών ήχου που είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές του υπολογιστή σας υποστηρίζονται. Πίνακας 3. Λίστα δυνατοτήτων ήχου Υποδοχή Ακουστικά με βύσμα 4 πόλων 3,5 mm Συμβατικά ακουστ..

- Page 61

– Κάντε κλικ στο Lenovo Settings στην οθόνη έναρξης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Κάμερα (Camera) . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κάμερας όπως επιθυμείτε. Χρήση της δυνατότητας φωτισμού ThinkLight Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας σε συνθήκες φωτισμού που απέχουν από τις ιδαν..

Αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης - Page 62

2. Τοποθετήστε την κάρτα σταθερά μέσα στην υποδοχή ανάγνωσης καρτών 4-σε-1. Σπρώξτε την κάρτα σταθερά μέσα στην υποδοχή. Εάν η κάρτα μνήμης δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (plug and play), κάντε τα εξής: 1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Επιλέξτε Υλικό και ήχος (Hardware and Sound) ➙ Διαχείριση συσκευών..

Προσβασιμότητα και άνεση - Page 63

Κεφάλαιο 3. Εσείς και ο υπολογιστής σας Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, την άνεση και την πραγματοποίηση ταξιδιών με τον υπολογιστή σας. • “Προσβασιμότητα και άνεση” στη σελίδα 45 • “Ταξίδια με τον υπολογιστή σας” στη σελίδα 48 Προσβασιμότητα και άνεση Η σωστή εργονομική πρακτική είναι σ..

Οδηγός χρήσης - Page 64

Γενική στάση : Κάντε μικρές αλλαγές στη στάση του σώματός σας κατά την εργασία, για να αποφύγετε να αισθανθείτε δυσφορία που θα προκληθεί από μακροχρόνια εργασία στην ίδια στάση. Επίσης, τα σύντομα διαλείμματα από την εργασία σας συμβάλλουν επίσης στην αποτροπή μιας ενδεχόμενης δυσφορίας που σχετίζεται με τη στάση του σώματ..

Υποστηρικτικές τεχνολογίες - Page 65

Επιλογές προσαρμογής του χώρου εργασίας : Εξοικειωθείτε με όλα τα έπιπλα του γραφείου σας, προκειμένου να γνωρίζετε τον τρόπο ρύθμισης του γραφείου σας, του καθίσματός σας και άλλων εργαλείων, ώστε να τα προσαρμόζετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για περισσότερη άνεση. Εάν ο χώρος εργασίας σας δεν είναι ένα γραφείο, πρέπει ν..

Ταξίδια με τον υπολογιστή σας - Page 66

Ταξίδια με τον υπολογιστή σας Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε με τον υπολογιστή σας ενώ ταξιδεύετε. Συμβουλές για το ταξίδι Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για το ταξίδι, ώστε να ταξιδέψετε με μεγαλύτερη σιγουριά και αποτελεσματικότητα με τον υπολογιστή σας. • Παρόλο που είναι ασφα..

49 - Page 67

Για να αγοράσετε αξεσουάρ ταξιδίου, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/accessories. Κεφάλαιο 3. Εσείς και ο υπολογιστής σας 49

..

Οδηγός χρήσης - Page 68

50 Οδηγός χρήσης

..

Κεφάλαιο 4. - Page 69

Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία του υπολογιστή σας από κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση. • “Τοποθέτηση μηχανικής κλειδαριάς” στη σελίδα 51 • “Χρήση κωδικών πρόσβασης” στη σελίδα 51 • “Ασφάλεια σκληρού δίσκου” στη σελίδα 57 • “Ρύθμιση του ολοκληρωμένου κυκ..

Οδηγός χρήσης - Page 70

Εάν εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, κάντε τα εξής: 1. Πατήστε F1. Το εικονίδιο αλλάζει στο εξής: 2. Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο. Σημείωση: Για να επιστρ..

Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια - Page 71

Κωδικοί πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο Υπάρχουν δύο τύποι κωδικών πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο που σας βοηθούν να προστατεύετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα σκληρού δίσκου: • Κωδικός πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο • Κύριος κωδικός πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, ο οποίος απαιτεί κωδικό πρόσβα..

Οδηγός χρήσης - Page 72

• Εάν επιλέξετε User μόνο, κάντε τα εξής: a. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο πληκτρολόγησης του νέου κωδικού, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Enter New Password . Πατήστε το Enter. Σημειώσεις: – Μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης για το σκληρό δίσκο στο μενού Security . – Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης μεγαλύ..

Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια - Page 73

Εάν επιλέξετε User HDP , κάντε τα εξής: • Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο ή τον τρέχοντα κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο στο πεδίο Enter Current Password . Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης χρήστη για τ..

Οδηγός χρήσης - Page 74

– Καθορισμός του ελάχιστου μήκους για τους κωδικούς πρόσβασης εκκίνησης και τους κωδικούς πρόσβασης σκληρού δίσκου – Αλλαγή της ρύθμισης του ολοκληρωμένου κυκλώματος ασφάλειας (security chip) – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Boot Device List F12 Option – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Boot Order Lock – Ενεργοποίη..

Ασφάλεια σκληρού δίσκου - Page 75

b. Στο πεδίο Enter New Password , πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης που μόλις πληκτρολογήσατε, για να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο Confirm New Password . Πατήστε το Enter. • Για να καταργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, κάντε τα ακόλουθα: a. Στο πεδίο Enter Current Password , πληκτρολ..

Οδηγός χρήσης - Page 76

Χρήση της Κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου Windows BitLocker Για την προστασία του υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, φροντίστε να χρησιμοποιείτε λογισμικό κρυπτογράφησης, όπως την Κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου Windows BitLocker. Η Κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου Windows BitLocker είναι μια ενσωματωμένη δυνατότητα ασφαλείας των λειτουργ..

Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια - Page 77

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος έχει οριστεί στο ThinkPad Setup. Διαφορετικά, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του ολοκληρωμένου κυκλώματος ασφάλειας (security chip). 2. Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Client Security Solution, χειριστείτε το ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφάλειας (security chip) ως εξής: • Μην εκκαθαρίστε το ..

Οδηγός χρήσης - Page 78

• Αν στο σύστημά σας είναι προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 7, για να ξεκινήσετε το Lenovo Fingerprint Software, ανατρέξτε στην ενότητα “Πρόσβαση σε προγράμματα της Lenovo στο λειτουργικό σύστημα Windows 7” στη σελίδα 15. • Αν στο σύστημά σας είναι προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 8, για να ξεκινήσετε το Lenovo Fingerprint Software, αν..

Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια - Page 79

2. Εφαρμόστε ελαφρά πίεση και σύρετε το δάκτυλό σας κατά μήκος του μηχανισμού ανάγνωσης με ομαλή κίνηση. Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. Συντήρηση του μηχανισμού ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος Οι παρακάτω ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σ..

Οδηγός χρήσης - Page 80

• Καταχωρήστε και χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο δάκτυλο για τον έλεγχο ταυτότητας. • Εάν τα χέρια σας είναι πολύ στεγνά, χρησιμοποιήστε κάποια λοσιόν. Σημείωση για τη διαγραφή δεδομένων από τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD Καθώς οι υπολογιστές εξαπλώνονται σε κάθε τομέα της ζωής, επεξεργάζονται όλο και περισσότερες πλη..

Προστασία δεδομένων από ιούς - Page 81

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος τείχους προστασίας, ανατρέξτε στο σύστημα πληροφοριών βοήθειας που συνοδεύει το πρόγραμμα. Προστασία δεδομένων από ιούς Στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστημένο ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς που σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε και να..

Οδηγός χρήσης - Page 82

64 Οδηγός χρήσης

..

Κεφάλαιο 5. - Page 83

Κεφάλαιο 5. Επισκόπηση αποκατάστασης Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις αποκατάστασης που παρέχονται από τη Lenovo. • “Επισκόπηση αποκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα Windows 7” στη σελίδα 65 • “Επισκόπηση αποκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα Windows 8” στη σελίδα 71 Επισκόπηση αποκατάστασης γι..

Οδηγός χρήσης - Page 84

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οδηγίες για τη δημιουργία μέσων αποκατάστασης. Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας CD/DVD ή εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB. Για να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo Thi..

- Page 85

• Σε μονάδα δικτύου • Σε επανεγγράψιμους δίσκους (απαιτείται μια μονάδα οπτικού με δυνατότητα εγγραφής για αυτήν την επιλογή) Μετά την εφεδρική αποθήκευση των περιεχομένων της μονάδας σκληρού δίσκου, μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα περιεχόμενα της ή μόνο τα επιλεγμένα αρχεία ή μόνο το λειτουργικό σύστημα Windows και τις εφαρμο..

Οδηγός χρήσης - Page 86

• Επαναφορά της μονάδας σκληρού δίσκου από εφεδρικό αντίγραφο του OneKey Recovery Pro Αν έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας της μονάδας σκληρού δίσκου μέσω του προγράμματος OneKey Recovery Pro, μπορείτε να επαναφέρετε τα περιεχόμενά της από ένα εφεδρικό αντίγραφο του OneKey Recovery Pro, ακόμη και όταν δεν μπορείτε να εκκινήσετε το λειτουργ..

➙ - Page 87

Δημιουργία και χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης Με ένα αποθηκευτικό μέσο έκτακτης ανάγκης, όπως έναν δίσκο ή μια μονάδα σκληρού δίσκου USB, μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή σας μετά από βλάβες που εμποδίζουν την πρόσβαση στο χώρο εργασίας του OneKey Recovery Pro στη μονάδα σκληρού δίσκου. Σημειώσεις: 1. Οι διαδ..

Οδηγός χρήσης - Page 88

Με την εκκίνηση του αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης, ανοίγει ο χώρος εργασίας του OneKey Recovery Pro. Στο χώρο εργασίας του OneKey Recovery Pro υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες βοήθειας για κάθε λειτουργία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Επανεγκατάσταση προεγκατεστημένων εφαρμογών και προγρα..

- Page 89

Προσοχή: Εάν χρειάζεστε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών, μην κάνετε λήψη από το δικτυακό τόπο του Windows Update. Κάντε λήψη από τη Lenovo. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών” στη σελίδα 120. Επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο χώρο εργασίας του OneKey R..

Οδηγός χρήσης - Page 90

Επαναφορά του υπολογιστή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αν επαναφέρετε τον υπολογιστή σας, θα γίνει επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και όλων των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων με τα οποία παραλάβατε τον υπολογιστή σας. Προσοχή: Αν επαν..

Κεφάλαιο 6. - Page 91

Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται οδηγίες για την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων υλικού εξοπλισμού του υπολογιστή σας. • “Προστασία από στατικό ηλεκτρισμό” στη σελίδα 73 • “Απενεργοποίηση της ενσωματωμένης μπαταρίας” στη σελίδα 74 • “Αντικατάσταση της κάρτας SIM” στη σελίδα 74 ..

Οδηγός χρήσης - Page 92

Απενεργοποίηση της ενσωματωμένης μπαταρίας Πριν από την αντικατάσταση οποιασδήποτε μονάδας CRU, απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη μπαταρία κάνοντας τα εξής: 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή. 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ..

75 - Page 93

4. Πιέστε απαλά την κάρτα για να την αφαιρέσετε από τον υπολογιστή. 5. Κρατήστε τη νέα κάρτα με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Στη συνέχεια, τοποθετήστε σταθερά την κάρτα μέσα στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών 75

..

Οδηγός χρήσης - Page 94

6. Κλείστε τη θυρίδα της κάρτας SIM μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 7. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας SSD Προτού ξεκινήσετε, εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες. Προσοχή: Η μονάδα σκληρού δίσκου ε..

77 - Page 95

3. Ξεσφίξτε τη βίδα 1 που ασφαλίζει τη θύρα της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας SSD αλλά μην την αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη θύρα της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας SSD. 4. Αφαιρέστε τη νέα μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD τραβώντας τη γλωττίδα προς τα έξω. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών 77

..

Οδηγός χρήσης - Page 96

5. Τοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD στην υποδοχή και σύρετε τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 6. Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας SSD 1 . Στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα 2 . 7. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχ..

1 - Page 97

Κίνδυνος Το ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια ρεύματος, τηλεφώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τα καλώδια πριν ανοίξετε το κάλυμμα αυτής της υποδοχής. Για να αφαιρέσετε το πληκτρολόγιο, κάντε τα ακόλουθα: 1. Απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη μπαταρία. Βλ. “Απενεργοποί..

Οδηγός χρήσης - Page 98

6. Αφαιρέστε τα καλώδια 2 και 4 στρέφοντας τις επαφές 1 και 3 προς τα πάνω. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. Για να τοποθετήσετε το πληκτρολόγιο, κάντε τα ακόλουθα: 1. Συνδέστε τα καλώδια 1 και 3 τραβώντας τις επαφές 2 και 4 προς τα ..

Σημείωση: - Page 99

2. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω άκρο του πληκτρολογίου βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο. Σημείωση: Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε σχέση με την παραπάνω εικόνα. 3. Σύρετε το πληκτρολόγιο στη θέση του προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη. Σημείωση: Το πλη..

Οδηγός χρήσης - Page 100

4. Κλείστε την οθόνη του υπολογιστή και αναποδογυρίστε τον υπολογιστή. Τοποθετήστε ξανά τις δύο βίδες στο κάτω μέρος. 5. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση της μονάδας οπτικού δίσκου Προτού ξεκινήσετε, εκτυπώστε αυτές τις οδηγίε..

83 - Page 101

5. Πιέστε την άκρη της μονάδας οπτικού δίσκου προς τα έξω, χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός λεπτού κατσαβιδιού όπως υποδεικνύεται και τραβήξτε έξω τη μονάδα οπτικού δίσκου. Για να εγκαταστήσετε μια νέα μονάδα οπτικού δίσκου, κάντε τα ακόλουθα: 1. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα οπτικού δίσκου στην θήκη μονάδας οπτικού δίσκου και, στη συ..

Οδηγός χρήσης - Page 102

2. Σφίξτε τη βίδα που ασφαλίζει τη μονάδα οπτικού δίσκου. 3. Τοποθετήστε ξανά το πληκτρολόγιο. Βλ. “Αντικατάσταση του πληκτρολογίου” στη σελίδα 78. 4. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση μιας μονάδας μνήμης Προτού ξεκινήσετε, εκτυπ..

Προσοχή: - Page 103

4. Αν η μονάδα μνήμης είναι ήδη εγκατεστημένη στην υποδοχή μνήμης, σπρώξτε ταυτόχρονα προς τα έξω τις ασφάλειες και στις δύο πλευρές της υποδοχής 1 και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης 2 . Φυλάξτε τη μονάδα μνήμης που αφαιρέσατε για μελλοντική χρήση. 5. Βρείτε την εγκοπή στην άκρη της επαφής της μονάδας μνήμης που θέλετε ..

Οδηγός χρήσης - Page 104

7. Πιέστε τη μονάδα μνήμης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μνήμης είναι σταθερά τοποθετημένη στην υποδοχή και ότι δεν μπορεί εύκολα να βγει από τη θέση της. 8. Τοποθετήστε ξανά το πληκτρολόγιο. Βλ. “Αντικατάσταση του πληκτρολογίου” στη σελίδα 78. 9. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θ..

87 - Page 105

4. Εάν περιλαμβάνεται ένα εργαλείο για αφαίρεση συνδετήρων στη συσκευασία της νέας κάρτας, χρησιμοποιήστε το για να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την κάρτα. Εάν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο εργαλείο, αποσυνδέστε τα καλώδια πιάνοντας τους συνδετήρες με τα δάκτυλά σας και τραβώντας τους προσεκτικά. 5. Αφαιρέστε τη βίδα 1 . Η κάρτα βγ..

Οδηγός χρήσης - Page 106

6. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή 1 . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 2 . 7. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card όπως φαίνεται στο σχέδιο. Συνδέστε το γκρι καλώδιο στην υποδ..

- Page 107

Κίνδυνος Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα του τηλεφώνου. Κίνδυνος Το ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια ρεύματος, τηλεφώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τα καλώδια πριν ανοίξετε το κάλυμμα αυτής της υποδοχής. Αντικατάστ..

Οδηγός χρήσης - Page 108

5. Αφαιρέστε τη βίδα 1 . Η κάρτα βγαίνει προς τα επάνω 2 . Αφαιρέστε την κάρτα. 6. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή 1 . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 2 . 90 Οδηγός χρήσης

..

- Page 109

7. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card όπως φαίνεται στο σχέδιο. Φροντίστε να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “MAIN” ή “M” στην κάρτα και το μπλε καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “AUX” ή “A”. 8. Τοποθετήστε ξανά το πληκτρολόγιο. Βλ. “Αντικατάσταση του πληκτρολογίου” στη σελίδα 78..

Οδηγός χρήσης - Page 110

5. Εάν περιλαμβάνεται ένα εργαλείο για αφαίρεση συνδετήρων στη συσκευασία της νέας κάρτας, χρησιμοποιήστε το για να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την κάρτα. Εάν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο εργαλείο, αποσυνδέστε τα καλώδια πιάνοντας τους συνδετήρες με τα δάκτυλά σας και τραβώντας τους προσεκτικά. Σημείωση: Ανάλογα με τις ρυθμίσε..

93 - Page 111

7. Αφαιρέστε την κάρτα από το πλαίσιο. 8. Τοποθετήστε τη νέα κάρτα στο πλαίσιο. 9. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή 1 . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 2 . Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών 93

..

Οδηγός χρήσης - Page 112

10. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card όπως φαίνεται στο σχέδιο. Φροντίστε να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “MAIN” ή “M” στην κάρτα και το μπλε καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “AUX” ή “A”. 11. Τοποθετήστε ξανά το πληκτρολόγιο. Βλ. “Αντικατάσταση του πληκτρολογίου” στη σελίδα ..

95 - Page 113

4. Αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης 1 . Στη συνέχεια, αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία 2 . 5. Εγκαταστήστε τη νέα εφεδρική μπαταρία 1 . Στη συνέχεια, προσαρτήστε το βύσμα σύνδεσης 2 . 6. Τοποθετήστε ξανά το πληκτρολόγιο. Βλ. “Αντικατάσταση του πληκτρολογίου” στη σελίδα 78. 7. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετα..

Οδηγός χρήσης - Page 114

96 Οδηγός χρήσης

..

Κεφάλαιο 7. - Page 115

Κεφάλαιο 7. Προηγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων Ενώ είναι σημαντική η προστασία των αρχείων, των δεδομένων και των ρυθμίσεων που βρίσκονται στη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD, ενδέχεται επίσης να πρέπει να εγκαταστήσετε ένα νέο λειτουργικό σύστημα, νέα προγράμματα οδήγησης συσκευών, να ενημερώσετε το UEFI BIOS συστήματος ή να ..

Οδηγός χρήσης - Page 116

– “Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 7” στη σελίδα 98 – “Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 8” στη σελίδα 99 Σημειώσεις: – Οι δυνατότητες του UEFI BIOS υποστηρίζονται μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 bit) και το λειτουργικό σύστημα Windows 8 (64 bit). – Αφού εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, δεν θα πρέπει να α..

C:\SWTOOLS\DRIVERS\INTELINF\infinst_autol - Page 117

8. Εγκαταστήστε την υποστήριξη Intel Chipset Support for Windows 2000/XP/Vista/7/8. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το αρχείο Setup.exe που βρίσκεται στον κατάλογο C:\SWTOOLS\DRIVERS\INTELINF\infinst_autol . 9. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Βλ. “Εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού (στα Windows 7)” στη σελίδα 101. Εγκατάσταση των ενημερώσεων ..

Οδηγός χρήσης - Page 118

Εγκατάσταση των μονάδων επιδιόρθωσης των Windows 8 Για να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε μια μονάδα επιδιόρθωσης των Windows 8, μεταβείτε στην αρχική σελίδα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/, πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης τον αριθμό της μονάδας επιδιόρθωσης που χρειάζεστε και κάντε κλικ στο κου..

C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR - Page 119

3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης (Change display settings) . 4. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) . 5. Επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor) . 6. Επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) . 7. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) . 8. Επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver) . 9. Επιλέξτε Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδ..

Οδηγός χρήσης - Page 120

3. Αλλάξτε τα στοιχεία που θέλετε. Για να αλλάξετε την τιμή ενός στοιχείου, πατήστε το πλήκτρο + ή –. Εάν το στοιχείο διαθέτει υπομενού, μπορείτε να το εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο Enter. 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από το υπομενού. 5. Εάν βρίσκεστε σε ένθετο υπομενού, πατήστε το πλήκτρο Esc επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στο κ..

Config - Page 121

• Ορισμένα στοιχεία εμφανίζονται στο μενού μόνο όταν ο υπολογιστής υποστηρίζει τις αντίστοιχες δυνατότητες. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία του μενού Config . Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Wake On LAN • Disabled • AC Only • AC and Battery Επιλογή ενεργοποίησης του συστήματος ό..

Οδηγός χρήσης - Page 122

Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Wireless LAN Radio • On • Off Αν επιλέξετε On , η ενσωματωμένη ασύρματη ραδιοεπικοινωνία ενεργοποιείται. Αν επιλέξετε Off , η ενσωματωμένη ασύρματη ραδιοεπικοινωνία απενεργοποιείται. Στη σελίδα Restart, όταν η επιλογή OS Optimized Defaults έχει οριστεί στη ρύθ..

105 - Page 123

Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Fn Key Lock • Disabled • Enabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος του πλήκτρου Fn. Αν επιλέξετε Enabled , μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Fn μία φορά για να το διατηρήσετε ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο. Αυτ..

Οδηγός χρήσης - Page 124

Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Optimus αν το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα και στη λειτουργία Integrated Graphics αν το λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Intel (R) SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled Επιλογή της λειτουργίας Intel SpeedStep κατά την εκ..

Μενού Date/Time - Page 125

Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία. Η ενσωματωμένη μπαταρία θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα, όταν συνδέσετε ξανά το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματ..

Οδηγός χρήσης - Page 126

Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, κάντε τα εξής: 1. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω και κάτω, επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλάξετε, την ημερομηνία ή την ώρα. 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή Enter για να επιλέξετε ένα πεδίο. 3. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία ή την ώρα. Σημείωση: Ένας άλλος τρόπος να ρυθμίσετε την ημ..

109 - Page 127

Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια συνεχίζει και φορτώνει το λειτουργικό σύστημα. Για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορείτε να ορίσετε τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη στο λειτουργικό σας σύστημα. Password at restart • Disabled • Enabled Εάν επιλέξετε και ενεργοποι..

Οδηγός χρήσης - Page 128

Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια • BIOS ROM String Reporting : Αλφαριθμητικό κειμένου BIOS • CMOS Reporting : Δεδομένα CMOS • NVRAM Reporting : Δεδομένα ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα στο Asset ID • SMBIOS Reporting : Δεδομένα SMBIOS Clear Security Chip Enter Κατάργηση του κλειδιού κρυπτογράφησης. Σημείωση: Αυτό το στο..

111 - Page 129

Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Αν επιλέξετε Enabled , μια VMM (Virtual Machine Monitor) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πρόσθετες δυνατότητες υλικού εξοπλισμού που παρέχονται από την Virtualization Technology. Virtualization Intel VT-d Feature • Disabled • Enabled Το Intel VT-d σημαίνει Int..

Οδηγός χρήσης - Page 130

Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Intel AT Module Activation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του περιβάλλοντος UEFI BIOS για την ενεργοποίηση της μονάδας ΑΤ, η οποία είναι μια προαιρετική υπηρεσία αντικλεπτικής προστασίας από την Intel. Σημείωση: Αν επιλέξετ..

Μενού Startup - Page 131

Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια και το προεπιλεγμένο κλειδί πλατφόρμας θα αποκατασταθεί μαζί με τις αρχικές βάσεις δεδομένων υπογραφών, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού για το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Μενού Startup Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκκίνησης το..

Οδηγός χρήσης - Page 132

Σημείωση: Το μενού Boot θα εμφανίζεται όταν το σύστημα δεν μπορεί να εκκινηθεί από καμία συσκευή ή όταν δεν μπορεί να βρεθεί το λειτουργικό σύστημα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα περιεχόμενα των στοιχείων του μενού Startup . Σημειώσεις: • Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι σε έντονη γραφή . • Σε κάθε υπομενού, πατήστε το Enter γι..

Μενού Restart - Page 133

Πίνακας 6. Στοιχεία του μενού Startup (συνέχεια) Στοιχείο μενού Επιλογή Σχόλια Boot Mode • Quick • Diagnostics Ο τρόπος εκκίνησης Quick προορίζεται για εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος το συντομότερο δυνατό, μειώνοντας το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη διαδικασία POST. Ο τρόπος εκκίνησης Diagnostics χρησιμοποιείται για τον προσδιορισ..

Χρήση διαχείρισης συστήματος - Page 134

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν προσθέτετε λογισμικό, υλικό ή ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι πρέπει να ενημερώσετε το UEFI BIOS προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η νέα προσθήκη. Για να ενημερώσετε το UEFI BIOS, μεταβείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ο..

Asset ID EEPROM - Page 135

Αν ο υπολογιστής ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Wake on LAN, χρησιμοποιείται η σειρά εκκίνησης δικτύου Network . Asset ID EEPROM Το Asset ID EEPROM περιέχει πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων και των αριθμών σειράς των βασικών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει επίσης αρκετά κενά πεδία στα οποία μπορείτε να καταγράψετε πληροφ..

Οδηγός χρήσης - Page 136

Σημείωση: Αν επιθυμείτε να αρχικοποιήσετε τη ρύθμιση για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη σειρά εκκίνησης, πατήστε το πλήκτρο F9. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φορτώνονται ξανά αυτόματα. Ενημέρωση Flash Ο διαχειριστής του δικτύου σας μπορεί να ενημερώνει απομακρυσμένα τα προγράμματα του συστήματος στον υπολογιστή σας από μια ..

Κεφάλαιο 8. - Page 137

Κεφάλαιο 8. Αποφυγή προβλημάτων Ένα σημαντικό κομμάτι της κατοχής φορητού υπολογιστή ThinkPad είναι η συντήρηση. Με τη σωστή φροντίδα, μπορείτε να αποφύγετε συνηθισμένα προβλήματα. Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του υπολογιστή σας. • “Γενικές συμβουλ..

Οδηγός χρήσης - Page 138

12. Κρατάτε ένα ημερολόγιο συντήρησης. Οι καταχωρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στο υλικό ή το λογισμικό, ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης, δευτερεύοντα ζητήματα που έχετε αντιμετωπίσει και τον τρόπο επίλυσής τους. 13. Εάν πρέπει να εκτελέσετε μια λειτουργία αποκατάστασης στον υπολογιστή σας για να επαναφ..

Κεφάλαιο 8. Αποφυγή προβλημάτων - Page 139

Λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης με χρήση του προγράμματος System Update Το πρόγραμμα System Update σάς βοηθάει να διατηρείτε το λογισμικό στο σύστημά σας ενημερωμένο. Πακέτα ενημέρωσης είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της Lenovo και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo. Τα πακέτα ενημέρωση..

Οδηγός χρήσης - Page 140

• Αποφεύγετε την άμεση έκθεση του υπολογιστή σας στον αέρα που προέρχεται από μια συσκευή που μπορεί να παράγει αρνητικά ιόντα. • Τοποθετείτε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές του συσκευές όσο μακριά γίνεται από τέτοιες συσκευές. • Όταν είναι εφικτό, μεριμνήστε για τη γείωση του υπολογιστή σας, διευκολύνοντας έτσι την α..

Κεφάλαιο 8. Αποφυγή προβλημάτων - Page 141

• Κατά τη μεταφορά δεδομένων σε ή από μια κάρτα μνήμης, όπως μια κάρτα SD, μην θέτετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης πριν να ολοκληρωθεί η μεταφορά των δεδομένων. Διαφορετικά, τα δεδομένα σας ενδέχεται να καταστραφούν. Προσοχή κατά τον ορισμό κωδικών πρόσβασης Να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβ..

Οδηγός χρήσης - Page 142

9. Περιμένετε να στεγνώσει η επιφάνεια τελείως και απομακρύνετε τυχόν ίνες του πανιού. Καθαρισμός του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας Για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, κάντε τα εξής: 1. Βρέξτε ένα μαλακό και καθαρό πανί με μικρή ποσότητα ισοπροπυλικής αλκοόλης. 2. Σκουπίστε την επιφάνεια κάθε πλήκτρου με το πα..

Διάγνωση προβλημάτων - Page 143

Κεφάλαιο 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων υπολογιστή Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή σας. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα ακόλουθα θέματα: • “Διάγνωση προβλημάτων” στη σελίδα 125 • “Αντιμετώπιση προβλημάτων” στη σελίδα 125 Διάγνωση προβλημάτων Εάν αν..

Οδηγός χρήσης - Page 144

Ο υπολογιστής σταμάτησε να ανταποκρίνεται Εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες τώρα και φυλάξτε τις μαζί με τον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά. Εάν ο υπολογιστής σας δεν ανταποκρίνεται καθόλου (δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατάδειξης UltraNav ή το πληκτρολόγιο), κάντε τα εξής: 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμ..

Μηνύματα σφάλματος - Page 145

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται βραχυκύκλωμα από κάποιο υγρό ανάμεσα σε εσάς και το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (αν χρησιμοποιείται). Παρόλο που μπορεί να χάσετε κάποια δεδομένα ή εργασία απενεργοποιώντας αμέσως τον υπολογιστή, αν τον αφήσετε ενεργοποιημένο υπάρχει πιθανότητα να καταστεί άχρηστος. 1. Α..

Οδηγός χρήσης - Page 146

εποπτεύοντος και προσπαθήστε ξανά. Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, ανοίξτε το πρόγραμμα ThinkPad Setup. • Μήνυμα : 1802: Μη αποδεκτή κάρτα δικτύου - Απενεργοποιήστε το σύστημα και αφαιρέστε την κάρτα δικτύου. Λύση : Η κάρτα δικτύου Mini PCI Express δεν υποστηρίζεται από τον υπολογιστή. Αφαιρέστε την. • Μήνυμα : 1820: Είναι συνδεδεμένοι περισσότ..

Σφάλματα χωρίς μηνύματα - Page 147

Λύση : Ο αριθμός μηχανήματος και ο αριθμός σειράς δεν είναι έγκυροι. Επισκευάστε τον υπολογιστή. • Μήνυμα : 2201: Το UUID του μηχανήματος δεν είναι έγκυρο. Λύση : Το UUID του μηχανήματος δεν είναι έγκυρο. Επισκευάστε τον υπολογιστή. • Μήνυμα : Σφάλμα ανεμιστήρα Λύση : Ο ανεμιστήρας ψύξης δεν λειτουργεί. Επισκευάστε τον υπολογιστή. • Μ..

Σφάλματα με ηχητικά σήματα - Page 148

– Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί το μήνυμα εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης εκκίνησης. Αν το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης είναι χαμηλό, αυξήστε το πατώντας το πλήκτρο Home. – Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης και πατήστε Enter. Εάν αυτά τα στοιχεία έχουν ρυθμιστεί σωστά, αλλά η οθόνη παραμένει κενή, τότ..

Προβλήματα Ethernet - Page 149

Πίνακας 7. Σφάλματα με ηχητικά σήματα (συνέχεια) Πρόβλημα Λύση Πέντε σύντομα ηχητικά σήματα Η πλακέτα συστήματος παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Επισκευάστε τον υπολογιστή. Πέντε σύντομα σήματα, παύση, πέντε σύντομα σήματα και παύση Επανεκκινήστε άμεσα μόλις εντοπιστεί το σφάλμα. Προβλήματα με τις μονάδες μνήμης Εκτυπώστε αυτ..

Πρόβλημα με το ασύρματο LAN - Page 150

Εάν έχετε ρυθμίσει τον προσαρμογέα για πλήρως αμφίδρομη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η θύρα μεταγωγέα έχει επίσης ρυθμιστεί για πλήρως αμφίδρομη λειτουργία. Αν οριστεί εσφαλμένη λειτουργία αμφίδρομης μετάδοσης ενδέχεται να προκύψουν μείωση της απόδοσης, απώλεια δεδομένων ή χαμένες συνδέσεις. – Έχετε εγκαταστήσει όλο το λ..

Πρόβλημα με το ασύρματο WAN - Page 151

– Διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης ασύρματου LAN. – Ο υπολογιστής σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός σημείου ασύρματης πρόσβασης. – Ο ασύρματος δέκτης είναι ενεργοποιημένος. – Η Λειτουργία πτήσης (Airplane mode) είναι απενεργοποιημένη. Πρόβλημα με το ασύρματο WAN Πρόβλημα : Εμφανίζεται ένα μήνυμα που ..

Προβλήματα πληκτρολογίου - Page 152

– Σε περίπτωση αλλαγής της θερμοκρασίας • Πρόβλημα : Η συσκευή κατάδειξης TrackPoint ή η επιφάνεια αφής δεν λειτουργούν. Λύση : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κατάδειξης TrackPoint ή η επιφάνεια αφής είναι ενεργοποιημένες στο παράθυρο “Ρύθμιση συσκευής UltraNav (UltraNav Device Setting)”. Σημείωση: Για να ανοίξετε το παράθυρο “Ρύθμιση συσκευής UltraNav (Ultra..

- Page 153

• Πρόβλημα : Οι πληροφορίες στην οθόνη είναι δυσανάγνωστες ή διαστρεβλωμένες. Λύση : Βεβαιωθείτε ότι: – Το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης έχει εγκατασταθεί σωστά. – Η ανάλυση οθόνης και η ποιότητα χρωμάτων έχουν οριστεί σωστά. – Ο τύπος οθόνης είναι σωστός. Για να ελέγξετε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε τα ακόλουθα: 1. Κάντε δεξιό κλικ..

Προβλήματα εξωτερικής οθόνης - Page 154

Λύση : Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό της τεχνολογίας TFT. Η οθόνη του υπολογιστή σας περιέχει πολλά στοιχεία τρανζίστορ (thin-film-transistor) (TFT). Ένας μικρός αριθμός αυτών των στοιχείων τρανζίστορ μπορεί να μη λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα να λείπουν κάποιες κουκκίδες ή να εμφανίζονται ξεθωριασμένες ή πολύ έντονες. Προβλήματα ε..

- Page 155

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για την οθόνη που θέλετε (το εικονίδιο Οθόνη-2 (Monitor-2) αντιστοιχεί στην εξωτερική οθόνη). 5. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) . 6. Επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor) . Ελέγξτε το παράθυρο πληροφοριών της οθόνης, για να βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της οθόνης είναι σωστός. Εάν ο τύπος είναι σ..

Προβλήματα με τον ήχο - Page 156

• Πρόβλημα : Η δυνατότητα επέκτασης επιφάνειας εργασίας δεν λειτουργεί. Λύση : Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επέκτασης επιφάνειας εργασίας, κάνοντας τα εξής: 1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στην υποδοχή για την οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη σε μια πρίζα. 2. Ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη και τον υπολογιστή. 3. Κά..

- Page 157

3. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) . Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε. 4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video and game controllers) . 5. Βεβαιωθείτε ότι η ακόλουθη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έχει ρυθμιστεί σ..

Προβλήματα μπαταρίας - Page 158

• Πρόβλημα : Όταν συνδέετε ακουστικά στον υπολογιστή σας ενώ αναπαράγεται ήχος, ένα ηχείο δεν παράγει μουσική στη λειτουργία MULTI-STREAM του Realtek HD Audio Manager. Λύση : Όταν συνδεθούν τα ακουστικά, η ροή ανακατευθύνεται αυτόματα σε αυτά. Αν θέλετε να ακούσετε τον ήχο ξανά από τα ηχεία, καθορίστε αυτά τα ηχεία ως προεπιλεγμένη συσκευή. Η δ..

Οδηγό ασφάλειας, - Page 159

• Πρόβλημα : Η λειτουργία του υπολογιστή σας τερματίζεται προτού η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας δείξει ότι έχει αδειάσει ή ο υπολογιστής σας λειτουργεί αφού η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας δείξει ότι έχει αδειάσει. Λύση : Αποφορτίστε και επαναφορτίστε την μπαταρία. • Πρόβλημα : Ο χρόνος λειτουργίας για μια πλήρως φορ..

Οδηγός χρήσης - Page 160

2. Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Αφαιρέστε οποιαδήποτε πολύπριζα και συσκευές προστασίας από υπέρταση προκειμένου να συνδέσετε απευθείας το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. 3. Ελέγξτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Ελέγξτε για τυχόν φυσικές φθορές και βεβαιωθείτε ότι το καλώδι..

- Page 161

2. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/ και βρείτε το μήνυμα σφάλματος. Προβλήματα με την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης • Πρόβλημα : Ο υπολογιστής μεταβαίνει αναπάντεχα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Λύση : Αν ο μικροεπεξεργαστής υπερθερμανθεί, ο υπ..

Οδηγός χρήσης - Page 162

παρόλα αυτά δεν γίνει επαναφορά του συστήματος, αφαιρέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και την μπαταρία. • Πρόβλημα : Ο υπολογιστής σας δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης. Λύση : Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί κάποια ρύθμιση που να μην επιτρέπει στον υπολογιστή σας να μεταβεί σε κατάστ..

- Page 163

Προβλήματα με τη μονάδα οπτικού δίσκου • Πρόβλημα : Η μονάδα οπτικού δίσκου, όπως η μονάδα δίσκου CD, DVD ή CD-RW, δεν λειτουργεί. Λύση : Βεβαιωθείτε ότι: – Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχει φορτωθεί σωστά ένα CD, DVD ή CD-RW στον κεντρικό άξονα περιστροφής της μονάδας δίσκου. (Θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ.) – Η υποδοχή της..

Πρόβλημα με την υποδοχή USB - Page 164

Πρόβλημα λογισμικού Πρόβλημα : Μια εφαρμογή δεν εκτελείται σωστά. Λύση : Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στην εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει την ελάχιστη απαιτούμενη μνήμη για την εκτέλεση της εφαρμογής. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρέχονται με την εφαρμογή. Ελέγξτε τα εξής: • Η εφαρμογή έχει σχ..

Κεφάλαιο 10. - Page 165

Κεφάλαιο 10. Λήψη υποστήριξης Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη λήψη βοήθειας και υποστήριξης από τη Lenovo. • “Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo” στη σελίδα 147 • “Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών” στη σελίδα 148 • “Αγορά πρόσθετων υπηρεσιών” στη σελίδα 150 Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo Συχνά, θα μπορ..

Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών - Page 166

Η ετικέτα με τον αριθμό σειράς βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή σας. Καταγράψτε τον τύπο μηχανής και τον αριθμό σειράς. • Ποιο είναι το όνομα του προϊόντος Lenovo που διαθέτετε; • Ποιος είναι ο τύπος μηχανής; • Ποιος είναι ο αριθμός σειράς; Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών Εάν χρειάζεστε βοήθεια, εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήρι..

Κεφάλαιο 10. Λήψη υποστήριξης - Page 167

• Εγγύηση προϊόντος και υπηρεσιών • Λεπτομέρειες προϊόντος και εξαρτημάτων • Οδηγοί και εγχειρίδια χρήσης • Γνωσιακή βάση και συχνές ερωτήσεις Τηλεφωνική επικοινωνία με την Lenovo Αν έχετε προσπαθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας και χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, μπορείτε να λάβετε βοήθε..

Προαιρετικά εξαρτήματα ThinkPad - Page 168

Αριθμοί τηλεφώνου Για μια λίστα των τηλεφωνικών αριθμών υποστήριξης της Lenovo στη χώρα ή στην περιοχή όπου διαμένετε, μεταβείτε στην τοποθεσία http://www.lenovo.com/support/phone ή ανατρέξτε στον Οδηγό ασφάλειας, εγγύησης και εγκατάστασης που παρέχεται με τον υπολογιστή σας. Σημείωση: Οι αριθμοί τηλεφώνου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίη..

Ασύρματη διαλειτουργικότητα - Page 169

Παράρτημα A. Πληροφορίες συμμόρφωσης Πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση Ασύρματη διαλειτουργικότητα Η κάρτα PCI Express Mini Card για ασύρματη σύνδεση σε δίκτυο LAN έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με οποιοδήποτε προϊόν LAN το οποίο βασίζεται στις τεχνολογίες ραδιοεπικοινωνίας DSSS, CCK ή/και OFDM και είναι συμβατή με: • Το Πρότυ..

Περιβάλλον χρήσης και υγιεινή - Page 170

• Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Περιβάλλον χρήσης και υγιεινή Οι ενσωματωμένες ασύρματες κάρτες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων όπως και άλλες συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Ωστόσο, το επίπεδο της ενέργειας που εκπέμπεται είναι κατά πολύ μικρότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από ασύ..

Regulatory Notice - Page 171

2 Κεραία ασύρματου WAN (κύρια) 3 Κεραία ασύρματου WAN (βοηθητική) 4 Κεραία ασύρματου LAN (βοηθητική) Εντοπισμός δηλώσεων συμμόρφωσης για την ασύρματη λειτουργία Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις συμμόρφωσης για την ασύρματη λειτουργία, ανατρέξτε στη Regulatory Notice που συνοδεύει τον υπολογιστή σας. Αν παραλάβατε τον ..

Οδηγός χρήσης - Page 172

Δήλωση συμμόρφωσης με τα βιομηχανικά πρότυπα του Καναδά περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών συσκευών Κατηγορίας Β This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Ευρωπαϊκή Ένωση - Συμμόρφωση με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/E..

- Page 173

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Κορέας Κατηγορίας B Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ιαπωνίας VCCI Κα..

Οδηγός χρήσης - Page 174

156 Οδηγός χρήσης

..

Παράρτημα B. - Page 175

Παράρτημα B. Δηλώσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και την ανακύκλωση Η Lenovo ενθαρρύνει τους κατόχους εξοπλισμού τεχνολογίας της πληροφορικής να μεριμνούν για την υπεύθυνη ανακύκλωση του εξοπλισμού τους όταν δεν τον χρειάζονται πλέον. Η Lenovo προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσι..

Οδηγός χρήσης - Page 176

κατάλληλο τρόπο από εξειδικευμένη εταιρεία απόρριψης αποβλήτων η οποία έχει λάβει πιστοποίηση από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Προώθηση της Αποτελεσματικής Χρήσης Πόρων, η Lenovo Ιαπωνίας παρέχει, μέσω των Υπηρεσιών Συλλογής και Ανακύκλωσης Προσωπικών Υπολογιστών της, τη δυνατότητα συλλογής, ..

Σημείωση: - Page 177

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo. Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση Σημείωση: Αυτό το σήμα χρησιμοποιείται μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ..

Οδηγός χρήσης - Page 178

Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά 160 Οδηγός χρήσης

..

Παράρτημα C. - Page 179

Παράρτημα C. Πληροφορίες για μοντέλα που συμμορφώνονται με το πρότυπο ENERGY STAR Το ENERGY STAR ® είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης ενεργειακά..

Οδηγός χρήσης - Page 180

υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος και να επιμηκύνετε το χρόνο που ο υπολογιστής σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, απενεργοποιώντας τη ρύθμιση της λειτουργίας Wake on LAN για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για να απενεργοποιήσετε..

Παράρτημα D. - Page 181

Παράρτημα D. Ειδικές παρατηρήσεις Η Lenovo ενδέχεται να μη διαθέτει σε όλες τις χώρες τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊ..

Εμπορικά σήματα - Page 182

σε συστήματα σε περιβάλλον ανάπτυξης και δεν εγγυόμαστε ότι οι μετρήσεις αυτές θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε γενικώς διαθέσιμα συστήματα. Επιπλέον, ορισμένες μετρήσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συμπερασματικής εξαγωγής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Οι χρήστες αυτού του εγγράφου θα πρέπει να επαληθε..

Παράρτημα E. - Page 183

Παράρτημα E. Οδηγία για τον Περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (Restriction of Hazardous Substances Directive - RoHS) Κίνα - RoHS Τουρκία - RoHS The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). Ουκρανία - RoHS © Copyright Lenovo 2012 165

..

Οδηγός χρήσης - Page 184

Ινδία - RoHS Συμβατότητα με την οδηγία RoHS σύμφωνα με τους Κανόνες (διαχείρισης & χειρισμού) των ηλεκτρονικών αποβλήτων, 2011 (E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011). 166 Οδηγός χρήσης

..

Part Number: - Page 186

Part Number: Printed in China (1P) P/N: *1P*

..

Sponsored links

Latest Update