Lenovo Thinkpad S430 (finnish) User Guide Manual Finnish

ThinkPad S430 Language

Download Lenovo Thinkpad S430 (finnish) User Guide Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad S430 - Page 1

Käyttöopas ThinkPad S430

..

Toinen painos (lokakuu 2012) - Page 2

Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: • Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas • Regulatory Notice • ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla vi • Liite D ”Huomioon otettavaa” sivulla 151 Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas ja Regulatory Notice on ladattu verkkosivustoon. Saat ne siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides ja valitsemalla kohdan User Guides & Manuals (käyttöoppaat ja ohjeet) ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Toinen painos (lokakuu 2012) © Cop..

Sisältö - Page 3

Sisältö Lue tämä ensin . . . . . . . . . . . . . v Tärkeät turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . vi Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . vii Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus . . . . . . 1 Tietokoneen liitäntöjen, säädinten ja merkkivalojen sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laite edestä . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laite oikealta . . . . . . . . . . . . . . 4 Laite vasemmalta . . . . . . . . . . . . . 6 Laite alta . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Laite takaa . . . . ...

Käyttöopas - Page 4

Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö . . . 62 Esiasennettujen sovellusten ja laiteajurien uudelleenasennus . . . . . . . . . . . 63 Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu. . . 64 Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 8 -käyttöjärjestelmässä . . . . . . . . . . . . 64 Tietokoneen virkistäminen . . . . . . . . 64 Tietokoneen palauttaminen tehdasasetuksiin . . . . . . . . . . . . 64 Käynnistyksen lisäasetukset . . . . . . . 65 Luku 6. Laitteiden vaihto . . . . . . . 67 Staattiselta sähköltä suojautuminen . . . . . . 67 Sisäisen akun poistaminen käytöstä . . . . . . 67 SIM-..

iii - Page 5

Ilmoitus Korean luokan B mukaisuudesta . . 143 Ilmoitus Japanin VCCI:n luokan B mukaisuudesta. . . . . . . . . . . . . 143 Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään virtalähteisiin, joissa on enintään 20 A:n sähkövirta vaihetta kohti . . . . . . . 143 Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa . . . . 143 Liite B. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kierrätystä koskevat ilmoitukset . . 145 Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä . . . . . . . . . . . . . . 145 Japania koskevat kierrätysohjeet . . . . . . . 145 Kierrätykseen liittyviä ..

Käyttöopas - Page 6

iv Käyttöopas

..

Lue tämä ensin - Page 7

Lue tämä ensin Tässä annettuja tärkeitä ohjeita noudattamalla voit käyttää tietokonetta mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vaivoja tai loukkaantumisia tai tietokoneesi saattaa vioittua. Suojaudu tietokoneen tuottamalta lämmöltä. Kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun akkua ladataan, tietokoneen pohja, kämmentuki ja jotkin muut osat saattavat kuumentua. Lämpötila vaihtelee järjestelmän toimintatason ja akun varaustason mukaan. Pitkäaikainen altistuminen lämmölle saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai liev..

Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas - Page 8

Suojaa tietokone ja tiedot tietokoneen siirron ajaksi. Ennen kuin siirrät tietokonetta, jossa on kiintolevyasema, tee jokin seuraavista toimista ja varmista, että virtakytkimen merkkivalo ei pala tai että se vilkkuu: • Katkaise tietokoneesta virta. • Aseta tietokone lepotilaan. • Aseta tietokone horrostilaan. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua ja tietoja voi kadota. Käsittele tietokonetta varovaisesti. Älä käsittele tietokonetta, näyttöä tai erillisiä laitteita kovakouraisesti (älä pudota, kolhi, naarmuta, väännä, tärisytä tai puserra niitä tai aseta niiden pääl..

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat - Page 9

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat Tuotteet voivat vahingoittua väärinkäytön tai laiminlyöntien vuoksi. Jotkin vauriot ovat niin vakavia, ettei tuotteen käyttöä saa jatkaa, ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkastanut tuotteen ja tarvittaessa korjannut sen. Kun laitteessa on virta kytkettynä, valvo sen toimintaa aivan samoin kuin muidenkin sähkölaitteiden toimintaa. Erittäin harvinaisissa tilanteissa tuotteesta saattaa lähteä outo haju, savua tai kipinöitä tai siitä saattaa kuulua poksahtelua, rätinää tai sihinää. Tämä saattaa merkitä m..

Verkkojohdot ja verkkolaitteet - Page 10

ennen kuin irrotat tuotteen kansia. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys asiakastukikeskukseen. Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraava varoitus huomioon: VAROITUS: Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin. VAROITUS: Tärkeää: Ennen kuin vaihdat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia, sammuta tietokone ja odota kolmesta viiteen minuuttia jotta tietokone ehtii jäähtyä, ennen kuin avaat tietokoneen kotelon. Verkkojohdot ja verkkolaitteet VAARA Käytä ..

Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet - Page 11

Älä käytä verkkojohtoja, joiden jommankumman pään liittimissä on merkkejä kulumisesta tai ylikuumenemisesta tai jotka näyttävät jollakin tavalla vaurioituneilta. Kun verkkolaite on kytketty pistorasiaan, älä peitä verkkolaitetta vaatteilla tai muilla esineillä, jotta se ei ylikuumene. Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet Varmista, että käytössä olevat jatkojohdot, ylijännitesuojat, UPS-laitteet ja jatkopistorasiat pystyvät käsittelemään tuotteen edellyttämiä jännitteitä. Älä koskaan ylikuormita näitä laitteita. Jos käytät jatkopistorasioita, kuormitus ..

Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet - Page 12

Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet VAARA Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, joissa on seuraava tarra. Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon. Ulkoiset laitteet VAROITUS: Älä kytke tai irrota mitään ulkoisten laitteiden kaapeleita USB-kaapeleita lukuun ottamatta silloin, kun tietokoneessa on virta kytkettynä. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua. Odota vähintään viisi sekuntia tietokoneen virran katkaisu..

Sisäistä akkua koskeva huomautus - Page 13

Sisäistä akkua koskeva huomautus VAARA Älä yritä vaihtaa sisäisiä ladattavia litium-ioniakkuja. Ota yhteyttä Lenovo-tukeen tehdasvaihtoa varten. Litiumparistoon liittyvä turvaohje VAARA Vääräntyyppinen paristo voi asennettuna räjähtää. Litiumpariston saa vaihtaa vain samanlaiseen tai vastaavaan valmistajan suosittelemaan litteään nappiparistoon. Paristo sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos sitä ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein. Älä • Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa • Älä kuumenna paristoa yli 100 °C:n lämpötilaan • ..

Sähköturvaohjeet - Page 14

• Tuotteessa olevien tuuletusaukkojen, tuulettimien ja jäähdytyslevyjen tarkoitus on varmistaa tuotteen turvallisuus ja toimintavarmuus. Ilmavirran kulku tietokoneen sisäosiin tai tuulettimien ja jäähdytyslevyjen toiminta saattaa estyä, jos tuote asetetaan sängylle, sohvalle, matolle tai jollekin muulle joustavalle pinnalle. Älä tuki tai peitä tuuletusaukkoja tai estä tuulettimien tai jäähdytyslevyjen toimintaa. • Kun verkkolaite on kytketty sähköpistorasiaan ja tietokoneeseen, se tuottaa lämpöä. Älä koske millään ruumiinosallasi verkkolaitteeseen silloin, kun se o..

Laserturvaohjeet - Page 15

VAARA Kytke ja irrota kaapelit seuraavissa ohjeissa kuvatulla tavalla, kun asennat, siirrät tai avaat tämän tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden kansia. Kytke näin: 1. Katkaise virta kaikista laitteista. 2. Kytke kaikki kaapelit laitteisiin. 3. Kytke liitäntäkaapelit liitäntöihin. 4. Kytke verkkojohdot pistorasioihin. 5. Kytke virta laitteisiin. Irrota näin: 1. Katkaise virta kaikista laitteista. 2. Irrota ensin verkkojohdot pistorasioista. 3. Irrota liitäntäkaapelit liitännöistä. 4. Irrota kaapelit kaikista laitteista. Verkkojohto on irrotettava pistorasiasta tai liitä..

Pese kädet käsittelyn jälkeen - Page 16

enimmäistehoon suurentaa kuulokkeiden antojännitettä ja äänenpainetta. Suojaa kuuloasi säätämällä taajuuskorjain sopivalle tasolle. Kuulokkeiden pitkäaikainen yhtäjaksoinen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi olla vaarallista, jos kuulokkeet ja kuulokeliitäntä eivät ole standardin EN 50332-2 määritysten mukaisia. Tietokoneen kuulokeliitäntä täyttää standardin EN 50332-2 kohdan Sub clause 7 vaatimukset. Tämän määrityksen mukaan tietokoneen todellinen laajakaistainen RMS-antojännite on enintään 150 mV. Voit estää kuulonaleneman syntymisen varmistamalla, ..

Kuva 1. ThinkPad S430 edestä katsottuna - Page 17

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus Tässä luvussa on tietoja tietokoneen vastakkeiden ja porttien sijainnista, tärkeiden tuotetunnisteiden sijainnista, tietokoneen ominaisuuksista, teknisistä tiedoista, käyttöympäristöstä ja esiasennetuista ohjelmista. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: • ”Tietokoneen liitäntöjen, säädinten ja merkkivalojen sijainti” sivulla 1 • ”Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti” sivulla 10 • ”Ominaisuudet” sivulla 12 • ”Tekniset tiedot” sivulla 13 • ”Käyttöympäristö” sivulla 14 • ”Lenovo-ohjelmat” sivulla 14..

Käyttöopas - Page 18

5 Lisämuistipaikka 6 Järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad ® -logo) 7 TrackPoint ® -paikannustappi 8 Sormenjälkitunnistin 9 TrackPoint-painikkeet 10 Kosketuslevy 11 Langattoman lähiverkkokortin Mini PCI ExpressCard -korttipaikka 12 Langattoman suuralueverkon Mini PCI ExpressCard -korttipaikka tai mSATA Solid State Drive -asema 13 Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet 14 Virtapainike 15 Sisäinen stereokaiutin (vasen puoli) 1 Sisäiset mikrofonit Sisäisten mikrofonien avulla voi äänittää äänisovelluksiin puhetta ja muita ääniä. 2 Sisäinen kamera Kameran avulla v..

Luku 1 - Page 19

11 Langattoman lähiverkkokortin Mini PCI ExpressCard -korttipaikka Tietokoneen Mini PCI ExpressCard -korttipaikkaan on ehkä asennettu langaton lähiverkkokortti (LAN) langattomia lähiverkkoyhteyksiä varten. 12 Langattoman suuralueverkon Mini PCI ExpressCard -korttipaikka tai mSATA Solid State Drive -asema Tietokoneen Mini PCI ExpressCard -korttipaikkaan saattaa olla asennettuna langaton suuralueverkkokortti (WAN) langattomia suuralueverkkoyhteyksiä varten. Joissakin malleissa langattoman suuralueverkkokortin sijaan korttipaikkaan on asennettu mSATA Solid State Drive -asema tietojen tal..

Kuva 2. ThinkPad S430 oikealta katsottuna - Page 20

Laite oikealta Kuva 2. ThinkPad S430 oikealta katsottuna Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. 1 Mini DisplayPort- tai Thunderbolt-liitäntä (tietokoneen mallin mukaan) 2 Mini-HDMI (High Definition Multimedia Interface) -portti 3 USB 3.0 -liitäntä 4 Ethernet-liitäntä 5 Tuuletusaukko 6 Turvalukon aukko 1 Mini DisplayPort -liitäntä ( ) Tietokoneen mallin mukaan siinä voi olla Mini DisplayPort -liitäntä, joka on digitaalinen näyttöliitäntä erilaisiin ulkoisiin laitteisiin, kuten kuvaputkinäyttimiin, projektoreihin tai teräväpiirtotelevi..

Luku 1 - Page 21

3 USB 3.0 -liitäntä USB 3.0 -portteihin voi liittää USB-yhteensopivia laitteita, esimerkiksi USB-kirjoittimen tai digitaalikameran. Huomautuksia: • Kun liität USB-kaapelin liitäntään, varmista, että USB-merkki on ylöspäin. Muutoin portti saattaa vaurioitua. • USB 3.0 -ominaisuus toimii vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Jos käytät muuta Windows-käyttöjärjestelmää kuin Windows 7:ää, vastake toimii USB 2.0 -vastakkeena. 4 Ethernet-liitäntä Ethernet-liitännän avulla voit liittää tietokoneen lähiverkkoon. VAARA Sähköiskun riskin välttämiseksi älä kyt..

Kuva 3. ThinkPad S430 vasemmalta katsottuna - Page 22

Laite vasemmalta Kuva 3. ThinkPad S430 vasemmalta katsottuna Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. 1 Verkkolaitteen vastake 2 Optinen asema 3 Muistikortin lukulaitteen paikka 4 USB 3.0 -liitäntä 5 Yhdistelmä-ääniliitäntä 1 Verkkolaitteen vastake Kytke verkkolaite pistorasiaan, jotta tietokone saa virtaa ja sen akku latautuu. 2 Optinen asema Optinen asema lukee tai kirjoittaa optisia levyjä. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Optisen aseman käyttö” sivulla 40. 3 Muistikortin lukulaitteen paikka Muistikortin lukulaitteen korttipaikka ..

Kuva 4. ThinkPad S430 alta - Page 23

• Kun liität USB-kaapelin liitäntään, varmista, että USB-merkki on ylöspäin. Muutoin portti saattaa vaurioitua. • USB 3.0 -ominaisuus toimii vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Jos käytät muuta Windows-käyttöjärjestelmää kuin Windows 7:ää, vastake toimii USB 2.0 -vastakkeena. 5 Yhdistelmä-ääniliitäntä Voit kuunnella tietokoneesta tulevaa ääntä kytkemällä yhdistelmä-ääniliitäntään kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n 4-napainen pistoke. Huomautuksia: • Jos käytössä on toimintokytkimellä varustetut kuulokkeet, esimerkiksi digitaalisen mobiililaitteen..

SIM (Subscriber Identification Module) -korttipaikka - Page 24

3 Sisäinen akku Tietokonetta voidaan käyttää akkuvirralla, jos verkkovirtaa ei ole saatavilla. 4 Kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema Tietokoneen mallin mukaan tietokoneessa oleva kiintolevyasema saattaa olla käyttäjän vaihdettavissa. Sen tallennustila riittää vaativaankin tietojenkäsittelyyn. Joihinkin tuotteen malleihin on esiasennettu Solid State Drive -asema tietokoneen keventämiseksi, pienentämiseksi ja nopeuttamiseksi. Huomautus: Kiintolevyasemassa tai Solid State Drive -asemassa on luultua vähemmän vapaata tilaa piilotetun huolto-osion vuoksi. Tämä pienennys o..

Virran tilan merkkivalo - Page 25

Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Punainen: Tietokoneen virta on kytkettynä (tietokone on normaalissa toimintatilassa). • Nopeasti vilkkuva punainen: Tietokone on siirtymässä horrostilaan. • Hitaasti vilkkuva punainen: Tietokone on lepotilassa. • Ei pala: Tietokoneen virta on katkaistu, tai tietokone on horrostilassa. Virran tilan merkkivalo Tietokoneessa on merkkivalo, joka ilmaisee virransyötön tilan. Luku 1 . Tuotteen yleiskuvaus 9

..

Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti - Page 26

Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Vihreä: Verkkolaite on liitetty tietokoneeseen. • Ei pala: verkkolaitetta ei ole liitetty tietokoneeseen. Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti Tämän osion tietojen avulla voit paikantaa tietokoneen tyypin ja mallin tarran, FCC-tunnisteen, IC-laitehyväksyntämerkinnän ja Windows ® Certificate of Authenticity (COA) -aitoustodistustarran. Koneen tyypin ja mallin tarra Koneen tyyppi- ja mallimerkintä helpottaa tietokoneen tunnistamista. Kun otat yhteyt..

FCC- ja IC-laitehyväksyntämerkinnän sijainti - Page 27

FCC- ja IC-laitehyväksyntämerkinnän sijainti PCI Express Mini -kortin FCC- tai IC-laitehyväksyntämerkintää ei ole tietokoneen ulkokuoressa. FCC- ja IC-laitehyväksyntämerkintä on kiinnitetty tietokoneen PCI Express Mini -korttipaikassa olevaan korttiin. Voit irrottaa langattoman lähiverkkokortin korjausta tai vaihtoa varten noudattamalla ohjeita, jotka ovat kohdassa ”Langattoman lähiverkkoyhteyden Mini PCI ExpressCard -kortin vaihto” sivulla 80. Jos olet ostanut langattomalla suuralueverkkoyhteydellä varustetun tietokoneen, langaton WAN PCI Express Mini -kortti on asennettu ..

Ominaisuudet - Page 28

Tietokoneen Certificate of Authenticity -aitoustodistustarra näkyy seuraavassa muodossa: Huomautus: Certificate of Authenticity -aitoustodistustarra koskee vain tietokoneita, joissa on Windows 7 -käyttöjärjestelmä esiasennettuna. Ominaisuudet Tässä jaksossa esitellään tietokoneen ominaisuudet. Suoritin Voit tarkastella tietokoneen järjestelmäominaisuuksia seuraavasti: • Windows 7: napsauta Käynnistä ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone . Napsauta sitten Ominaisuudet -vaihtoehtoa. • Windows 8: Tuo riipuspalkki näkyviin siirtämällä kohdistin näytön oikeaan al..

Tekniset tiedot - Page 29

• Sisäiset mikrofonit Näppäimistö • 6-rivinen näppäimistö • UltraNav-paikannuslaite (TrackPoint-paikannuslaite ja monikosketuslevy) • Fn-näppäin • Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet • Kaiuttimen vaimennusnäppäin • Mikrofonin vaimennusnäppäin Liitännät • Mini-HDMI-portti • Mini DisplayPort -liitäntä (joissakin malleissa) • Thunderbolt-liitäntä (joissakin malleissa) • Yhdistelmä-ääniliitäntä • USB 3.0 -portit • RJ45-Ethernet-liitäntä • 4-in-1 media card reader -lukulaite • SIM-korttipaikka Optinen asema • Multi-Burner-asema • DV..

Käyttöympäristö - Page 30

Virtalähde (verkkolaite) • Siniaaltomuotoinen tulo, 50–60 Hz • Verkkovirtalaitteen syöttöjännite: 100–240 voltin vaihtovirta, 50–60 Hz Akku Litiumioniakku Akun käyttöaika • Windows 7 -käyttöjärjestelmässä: Avaa Power Manager-ohjelma. Valitse Akku -välilehti. Access Connections -ohjelman käynnistysohjeet ovat kohdassa ”Lenovo-ohjelmien käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 15. • Windows 8 -käyttöjärjestelmässä: Siirry Käynnistä-näyttöön painamalla Windows-näppäintä. Valitse Lenovo Settings ➙ Power . Käyttöympäristö Täss..

Ohjelma - Page 31

Saat lisätietoja ohjelmista ja muista Lenovon tarjoamista ratkaisuista siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Lenovo-ohjelmien käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Lenovo-ohjelmat voidaan käynnistää Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelmasta tai Ohjauspaneelista. Lenovo-ohjelmien käynnistys Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelmasta Voit käynnistää Lenovo-ohjelmia Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelmasta napsauttamalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools . Käynnistä ohjelma sitten kaksoisnapsauttama..

Taulukko 2. Ohjauspaneelin ohjelmat - Page 32

Taulukko 2. Ohjauspaneelin ohjelmat Ohjelma Ohjauspaneelin osa Ohjauspaneelin vihreä teksti Access Connections Verkko- ja Internet-yhteydet Lenovo - Internet-yhteys Active Protection System Järjestelmä ja suojaus Laitteisto ja äänet Lenovo - Turvatyynysuojaus Client Security Solution Järjestelmä ja suojaus Lenovo - Tehostettu suojaus Communications Utility Laitteisto ja äänet Lenovo - Videoneuvottelut Fingerprint Software Järjestelmä ja suojaus Laitteisto ja äänet Lenovo - Sormenjälkitunnistin tai Lenovo - Kannettavan tietokoneen sormenjälkitunnistin GPS Enabler Verkko- ja In..

Lenovo-ohjelmien esittely - Page 33

• Lenovo Mobile Access • Lenovo Solution Center • Lenovo QuickLaunch • Lenovo Support • Lenovo ThinkVantage Tools • Password Manager • System Update Huomautus: Password Manager -ohjelmaa ei ole esiasennettu tietokoneeseen. Voit ladata sen Lenovon tukisivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/support. Näiden ohjelmien esittely on kohdassa ”Lenovo-ohjelmien esittely” sivulla 17. Lenovo-ohjelmien esittely Tässä osiossa on lyhyt kuvaus joistakin Lenovo-ohjelmista. Huomautus: Jotkin ohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tietokonemalleissa. • Acce..

Käyttöopas - Page 34

• Lenovo Companion Lenovo Companion -ohjelman kautta saat tietoja tietokoneesi lisävarusteista. Voit myös lukea tietokonettasi koskevia blogeja ja artikkeleita sekä tutustua muihin suositeltuihin ohjelmiin. • Lenovo Settings Lenovo Settings -ohjelman avulla voit laajentaa tietokoneen käyttöä. Voit muun muassa muuttaa tietokoneen kannettavaksi liityntäpisteeksi, muokata kamera- ja mikrofoniasetuksia, optimoida virrankäyttöasetukset sekä luoda ja hallita useita verkkoprofiileita. • Lenovo Mobile Access Kirjaudu Microsoft-tilillesi, niin voit rekisteröityä palvelun käyttäj..

Huomautus: - Page 35

SimpleTap-ohjelmalla voi muokata helposti tietokoneen perusasetuksia, kuten kaiuttimien mykistämistä, äänenvoimakkuuden säätöä, tietokoneen käyttöjärjestelmän lukitsemista, ohjelman käynnistämistä, Web-sivun avaamista tai tiedoston avaamista. SimpleTap-ohjelman avulla voit myös käyttää Lenovo App Shop -sivustoa, josta voit ladata monenlaisia ohjelmia ja tietokoneohjelmistoja. Voit aloittaa SimpleTap-ohjelman nopeasti seuraavilla tavoilla: – Napsauta punaista SimpleTap-aloituspistettä työpöydällä. Punainen käynnistyspiste on käytettävissä työpöydällä SimpleT..

Käyttöopas - Page 36

20 Käyttöopas

..

Tietokoneen rekisteröinti - Page 37

Luku 2. Tietokoneen käyttö Tässä luvussa on tietoja tietokoneen joidenkin osien käyttämisestä. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: • ”Tietokoneen rekisteröinti” sivulla 21 • ”Usein esitettyjä kysymyksiä” sivulla 21 • ”Erikoisnäppäimet” sivulla 23 • ”UltraNav-paikannuslaitteen käyttö” sivulla 25 • ”Virranhallinta” sivulla 28 • ”Verkkoyhteyden muodostus” sivulla 31 • ”Erillisen näytön liittäminen tietokoneeseen” sivulla 36 • ”Työpöydän laajennustoiminnon käyttö” sivulla 37 • ”Esitysten valmistelu” sivulla 38 •..

Käyttöopas - Page 38

Voinko saada käyttöoppaan jollakin toisella kielellä? • Voit ladata muunkielisen käyttöoppaan siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Miten voin käyttää tietokoneen akkua mahdollisimman tehokkaasti? • Kun haluat säästää akkua tai keskeyttää työskentelyn sulkematta sovelluksia ja tallentamatta tiedostoja, tutustu kohtaan ”Virransäästötilat” sivulla 30. • Kun haluat, että tietokoneen suorituskyky on mahdollisimman hyvä ja virtaa kuluu mahdollisimman vähän, luo ja käytä virrankäyttösuunnitelmia. K..

Erikoisnäppäimet - Page 39

Tulosta seuraavien kohtien sisältämät ohjeet ja pidä ne tietokoneen mukana tulevaa tarvetta varten, jos et jostakin syystä pääse käyttämään tätä käyttöopasta. • ”Uuden käyttöjärjestelmän asennus” sivulla 89 • ”Tietokone ei vastaa” sivulla 115 • ”Virtahäiriöt” sivulla 129 Erikoisnäppäimet Tietokoneessa on useita erikoisnäppäimiä 1 ja 2 , joiden avulla työskentely sujuu helposti ja tehokkaasti. Seuraavassa kuvassa näkyvät erikoisnäppäinten sijainnit. Voit ottaa F1–F12-näppäinten toiminnot käyttöön ja käyttää näppäimiä oletustilassa..

Käyttöopas - Page 40

Äänenvoimakkuuden säätimet ja vaimennusnäppäin • Kaiuttimen mykistys (F1) Painamalla tätä näppäintä voit vaimentaa tietokoneen äänen. Jos katkaiset tietokoneesta virran, kun ääni on mykistettynä, ääni on edelleen mykistettynä, kun käynnistät tietokoneen uudelleen. Voit palauttaa äänen käyttöön painamalla F1-näppäintä uudelleen tai painamalla kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä . • Kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienennys (F2) Painamalla tätä näppäintä voit vähentää tietokoneen ä..

UltraNav-paikannuslaitteen käyttö - Page 41

Windows-näppäin Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Windows-näppäimen painallus tuo näkyviin Käynnistä -valikon. Windows 8 -käyttöjärjestelmässä voit siirtyä Käynnistä-näyttöön painamalla Windows-näppäintä. Tietoja Windows-näppäimen käyttämisestä muiden näppäinten kanssa on Windows-käyttöjärjestelmän ohjeessa. Muita toimintoja • Fn + välinäppäin : ThinkLight-valon käyttöönotto tai käytöstä poisto. • Fn + B : Tarjoaa saman toiminnon kuin tavallisen näppäimistön Break-näppäin. • Fn + P : Tarjoaa saman toiminnon kuin tavallisen näppäimist..

Käyttöopas - Page 42

Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa hieman yllä olevasta kuvasta. Jos et ole aiemmin käyttänyt TrackPoint-paikannuslaitetta, tutustu seuraaviin ohjeisiin: 1. Aseta kädet kirjoitusasentoon ja paina tappia kevyesti etu- tai keskisormella siihen suuntaan, johon haluat osoittimen liikkuvan. Voit liikuttaa osoitinta painamalla paikannustapin päätä haluamaasi suuntaan (jos esimerkiksi haluat liikuttaa osoitinta ylöspäin, paina paikannustapin päätä itsestäsi poispäin.) Huomautus: Osoitin saattaa joskus liikkua kuvaruudussa itsestään. Kyseessä ei ole häiriö. Ke..

Kosketuslevyn käyttö - Page 43

Huomautus: Jos vaihdat näppäimistön, uuden näppäimistön mukana toimitetaan yksi paikannustapin pää. Voit halutessasi käyttää vanhan näppäimistön paikannustapin päätä uudessa näppäimistössä. Kosketuslevyn käyttö Kosketuslevy on TrackPoint-painikkeiden alapuolella oleva levy 1 näppäimistön alaosassa. Voit siirtää osoitinta 2 näytössä liu'uttamalla sormea kosketuslevyllä siihen suuntaan, johon haluat osoittimen liikkuvan. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa hieman yllä olevasta kuvasta. Monikosketuslevyn käyttö Tietokoneen kosketuslevy tuke..

Käyttöopas - Page 44

UltraNav-paikannuslaitteen käytöstä poisto ja erillisen hiiren käyttö Jos liität erillisen hiiren USB-porttiin, erillinen hiiri, TrackPoint-paikannuslaite ja kosketuslevy ovat käytettävissä samanaikaisesti. TrackPoint-paikannuslaitteen tai kosketuslevyn käytöstä poisto Voit poistaa TrackPoint-paikannuslaitteen tai kosketuslevyn käytöstä seuraavasti: 1. Siirry Ohjauspaneeliin ja valitse Laitteisto ja äänet ➙ Hiiri ➙ UltraNav . 2. Voit poistaa TrackPoint-paikannuslaitteen käytöstä poistamalla TrackPoint-paikannuslaitteen käyttöönotto -valintaruudun valinnan. Voit po..

Verkkolaitteen käyttö - Page 45

– Kuinka kirkkaaksi näyttö säädetään. – Kuinka usein langattomia ominaisuuksia käytetään. Voit tarkistaa yksityiskohtaiset akun tilatiedot seuraavasti: • Windows 7 -käyttöjärjestelmässä: avaa Power Manager -ohjelma ja valitse Akku-välilehti. • Windows 8 -käyttöjärjestelmässä: – Avaa Lenovo Settings -ohjelma ja valitse Power. – Avaa Lenovo Support -ohjelma ja valitse Akun toimintakunto. Verkkolaitteen käyttö Tietokoneen virtalähteenä voi olla joko tietokoneen mukana toimitettu litium-ioniakku tai verkkovirta, joka välittyy verkkolaitteen kautta. Verkkovir..

Akun käyttöajan pidennys - Page 46

Akun käyttöajan pidennys Kun haluat, että suorituskyky on mahdollisimman hyvä ja virtaa kuluu mahdollisimman vähän, säädä virrankäyttösuunnitelman asetuksia. Pääset virrankäyttösuunnitelman asetuksiin seuraavasti: • Käytä akkua, kunnes sen varaus on kokonaan purkautunut, eli kunnes akun tilan merkkivalo vilkkuu oranssina. • Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät sitä. Akku on ladattu täyteen, kun akun merkkivalo palaa vihreänä. • Käytä aina virransyötön hallintatoimintoja: kuten virransäästötiloja, näytön virrankatkaisun viipymää sekä lepo- ja horros..

Verkkoyhteyden muodostus - Page 47

Tätä tilaa käyttämällä tietokone voidaan sammuttaa kokonaan tiedostoja tallentamatta ja ohjelmia lopettamatta. Tietokoneen siirtyessä horrostilaan kaikki avoinna olevat ohjelmat, kansiot ja tiedostot tallentuvat kiintolevyasemaan, minkä jälkeen tietokoneesta katkeaa virta. Voit siirtää tietokoneen horrostilaan muuttamalla virrankäyttösuunnitelman asetuksia. Pääset virrankäyttösuunnitelman asetuksiin seuraavasti: – Windows 7: Käynnistä Power Manager -ohjelma ja valitse sitten Virrankäyttösuunnitelma-välilehti. Ohjeet Power Manager -ohjelman käynnistämiseen ovat kohd..

Ethernet-yhteydet - Page 48

Ethernet-yhteydet Tietokoneen sisäisen Ethernet-ominaisuuden avulla voit muodostaa lähiverkko- tai laajakaistayhteyden. Voit muodostaa verkkoyhteyden Ethernetin kautta seuraavasti: • Windows 7: Käytä Access Connections ‑ ohjelmaa. Access Connections -ohjelman käynnistysohjeet ovat kohdassa ”Lenovo-ohjelmien käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 15. • Windows 8: Avaa Lenovo Settings -ohjelma ja valitse Sijaintitiedot . Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. VAARA Tietokoneessa on Ethernet-liitäntä. Sähköiskun riskin välttämiseksi älä kytke pu..

Langattoman yhteyden muodostaminen - Page 49

Vihjeitä langattoman suurverkkoyhteyden käyttäjille Parhaan yhteyden saamiseksi noudata seuraavia ohjeita: • Älä pidä tietokonetta kosketuksissa kehosi kanssa. • Aseta tietokone tasaiselle alustalle ja avaa tietokoneen näyttö hieman yli 90 asteen kulmaan. • Betoni- ja tiiliseinät saattavat vaimentaa verkkosignaalia. • Verkkosignaali on yleensä voimakkain ikkunoiden lähellä sekä paikoissa, joissa matkapuhelimen signaali on voimakas. Bluetooth Bluetooth on yksi lukuisista tekniikoista, joiden avulla voi luoda oman langattoman verkon. Bluetooth-yhteyden avulla voi yhdistä..

Langattoman verkkoyhteyden tilan tarkistaminen - Page 50

3. Valitse Laitteet ja tulostimet . Voit lähettää tietoja Bluetooth-laitteeseen seuraavasti: 1. Napsauta lähettäviä tietoja hiiren kakkospainikkeella. 2. Valitse Lähetä ➙ Bluetooth-laitteet . Huomautus: Jos käytät tietokoneen langattoman yhteyden muodostavaa ominaisuutta (802.11-standardi) samaan aikaan Bluetooth-lisälaitteen kanssa, tiedonsiirto saattaa hidastua ja langattoman yhteyden muodostavan ominaisuuden teho heikentyä. Lisätietoja Bluetooth-ominaisuuden käyttämisestä on Windows-käyttöjärjestelmän ja Bluetooth-ominaisuuden ohjeissa. Langattoman verkkoyhteyden ti..

Luku 2 - Page 51

– Mikään sijaintiprofiili ei ole käytössä, tai sijaintiprofiileja ei ole. – Nykyinen sijaintiprofiili on katkaissut yhteyden. – Nykyinen sijaintiprofiili on muodostanut yhteyden. Access Connections -ohjelman langattoman yhteyden tilan kuvake Access Connections -ohjelman langattoman yhteyden tilan kuvake ilmaisee langattoman yhteyden tilan ja signaalin voimakkuuden. Voit tarkistaa langattoman yhteyden tilan ja signaalin voimakkuuden joko avaamalla Access Connections -ohjelman tai kaksoisnapsauttamalla Windowsin ilmoitusalueella olevaa Access Connections -ohjelman langattoman yhtey..

Erillisen näytön liittäminen tietokoneeseen - Page 52

Erillisen näytön liittäminen tietokoneeseen Tietokoneen ominaisuuksia voi laajentaa liittämällä siihen näyttölaitteeksi erillisen näyttimen. Huomautus: Jos liität tietokoneeseen erillisen näytön, näytön liitäntäkaapeliin on asennettava ferriitti. Tietokone tukee jopa näyttötilaa, jonka erotuskyky on 2560 x 1600 kuvapistettä, mikäli erillinen näytin tukee samaa erotuskykyä. Lisätietoja on näytön mukana toimitetuissa käyttöoppaissa. Erillisessä näytössä ja tietokoneen nestekidenäytössä voidaan käyttää samanaikaisesti mitä tahansa erotuskykyä, jota sekä ..

Näytön asetusten muutto - Page 53

9. Valitse Ominaisuudet -vaihtoehto. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana tai vahvista valinnat. 10. Valitse Ohjain -välilehti. 11. Napsauta Päivitä ohjain -painiketta. 12. Valitse Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta -vaihtoehto ja sitten Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta -vaihtoehto. 13. Poista Näytä yhteensopivat laitteet -valintaruudun valinta. 14. Valitse näytön valmistaja ja malli Valmistaja - ja Malli -luettelosta. Jos näyttöä ei ole luettelossa, keskeytä tämän ajurin asennus ja asenna näytön mukana toim..

Esitysten valmistelu - Page 54

1. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + Alt + Fn + F12. Intelin näyttö- ja mediahallintapaneeli-ikkuna avautuu. 2. Valitse Laaja tila -vaihtoehto ja napsauta OK -painiketta. 3. Napsauta Useita näyttöjä -vaihtoehtoa. 4. Valitse haluamasi näytin ensisijaiseksi näyttimeksi. • Kun DirectDraw- tai Direct3D-sovellusta käytetään kokoruututilassa, sovellus näkyy vain ensisijaisessa näyttölaitteessa. • Näyttölaitteen vaihtotoiminto ei ole käytettävissä työpöydän laajennustilassa. Työpöydän laajennustoiminnon käyttöönotto Voit ottaa työpöydän laajennustoiminnon käytt..

NVIDIA Optimus -näytönohjaimen käyttö - Page 55

Projektorissa saattaa olla yksi tai useampia ääni sisään -liitäntöjä. Voit toistaa ääntä liittämällä tietokoneen yhdistelmä-ääniliitännän äänikaapelilla (hankittava erikseen) johonkin näistä porteista. NVIDIA Optimus -näytönohjaimen käyttö Jotkin kannettavat ThinkPad-tietokoneet tukevat NVIDIA Optimus -näytönohjaimen käyttöä. Kun haluat, että tietokoneen suorituskyky on mahdollisimman hyvä ja virtaa kuluu mahdollisimman vähän, NVIDIA Optimus -näytönohjain ottaa automaattisesti käyttöön tehokkaan kuvankäsittelyn mahdollistavan näytönohjaimen tai vir..

Sisäisen kameran käyttö - Page 56

Sisäisen kameran käyttö Jos tietokoneessa on sisäinen kamera, voit kameran avulla esikatsella videokuvaa ja tehdä tilannevedoksen nykyisestä kuvasta. Käynnistä kamera seuraavasti: • Windows 7: avaa Tietoliikenneasetukset-ikkuna F5-näppäimellä. • Windows 8: käynnistä Lenovo Settings -ohjelma F5-näppäimellä. Napsauta sitten Kamera . Kun kamera on käynnistynyt, kameran käyttötilan vihreä merkkivalo syttyy. Voit käyttää sisäistä kameraa myös muiden ohjelmien kanssa, jotka tarjoavat ominaisuuksia, kuten valokuvausta, videokuvausta ja videoneuvotteluja. Jos haluat k..

Muistikortin käyttö - Page 57

tietoja DVD-R- ja DVD-RW-levyihin, tyypin II DVD-RAM-levyihin, normaalia nopeutta (standard speed) tukeviin speed) ja nopeaa nopeutta (high speed) tukeviin CD-RW-levyihin sekä CD-R-levyihin. Muistikortin käyttö Tietokoneessa on muistikortin lukulaitteen eli Media Card Reader -lukulaitteen korttipaikka. Muistikortin lukulaitteen korttipaikka tukee neljäntyyppisiä kortteja: • Secure Digital (SD) ‑ kortti • Secure Digital High-Capacity (SDHC) ‑ kortti • Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) ‑ kortti • MultiMediaCard (MMC) Huomautus: Kun siirrät tietoja muistikorttiin, kut..

Käyttöopas - Page 58

42 Käyttöopas

..

Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus - Page 59

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä Tässä luvussa on tietoja tietokoneen helppokäyttötoiminnoista, käyttömukavuudesta ja tietokoneen käytöstä matkoilla. • ”Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus” sivulla 43 • ”Tietokoneen käyttö matkoilla” sivulla 45 Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus Ergonomisesti oikeiden työskentelytapojen noudattaminen tehostaa tietokoneen käyttöä ja vähentää epämukavuutta. Järjestä työpisteesi ja sen laitteet tarpeisiisi ja työhösi sopivalla tavalla. Noudata myös terveellisiä työtapoja, sillä ne parantavat tehokkuutta ..

Väliaikainen työympäristö - Page 60

Näyttö : Sijoita tietokone siten, että katseluetäisyys näyttöön on 510–760 mm. Aseta näytön kallistuskulma sellaiseksi, että häikäisyt ja heijastukset eivät häiritse työntekoa. Pidä kuvaruutu puhtaana ja aseta sen kirkkaus niin, että näet tekstin selvästi. Voit säätää näytön kirkkautta F7- ja F8-näppäimillä. Pään asento : Pidä pää ja niska pystyssä niin, että asento tuntuu luonnolliselta ja mukavalta. Työtuoli : Käytä työtuolia, jonka selkätuki ja istuinkorkeus ovat säädettävissä. Säädä tuoli niin, että istuma-asento tuntuu mukavalta. Käsiv..

Tekniset apuvälineet ja apuohjelmat - Page 61

Tekniset apuvälineet ja apuohjelmat Joitakin helppokäyttötoimintoja voidaan käyttää Helppokäyttötoiminnot-ohjelman avulla. Käytettävissä olevien helppokäyttötoimintojen määrä vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan. Helppokäyttötoimintojen avulla kuulo-, näkö- tai liikuntavammaisten käyttäjien on normaalia helpompi käyttää tietokonetta. Jotkin käyttäjät eivät esimerkiksi voi käyttää hiirtä tai usean näppäimen yhdistelmiä heikentyneen hienomotoriikan vuoksi. Toiset tarvitsevat suuria fontteja tai normaalia voimakkaampaa näytön kontrastia. Joissakin tapau..

Matkalle mukaan - Page 62

• Muista katkaista tietokoneen virta tai siirtää se horrostilaan, ennen kuin lentokone nousee ilmaan. Matkalle mukaan Seuraavassa on luettelo tarvikkeista, jotka kannattaa pakata mukaan, jos aiot käyttää tietokonetta matkoilla: • ThinkPad-verkkolaite • ThinkPad AC/DC Combo Adapter -sovitin • Erillinen hiiri (jos olet tottunut käyttämään erillistä hiirtä) • Ethernet-kaapeli • Ladattu vara-akku • Kuljetuslaukku, jonka pehmustus suojaa tietokonetta vaurioilta • Ulkoinen tallennuslaite Jos matkustat toiseen maahan, saatat tarvita myös verkkolaitteen kyseisen maan sä..

Huomautus: - Page 63

Luku 4. Suojaus Tässä jaksossa on ohjeita tietokoneen suojaamiseksi varkaudelta ja luvattomalta käytöltä. • ”Lukkolaitteen kiinnitys” sivulla 47 • ”Salasanojen käyttö” sivulla 47 • ”Kiintolevyn suojaus” sivulla 52 • ”Turvapiirin asetus” sivulla 53 • ”Sormenjälkitunnistimen käyttö” sivulla 54 • ”Kiintolevy- tai SSD-aseman tietojen poistoa koskeva huomautus” sivulla 56 • ”Palomuurien käyttö” sivulla 57 • ”Tietojen suojaaminen viruksilta” sivulla 57 Lukkolaitteen kiinnitys Voit vaikeuttaa tietokoneen varastamista kiinnittämällä sen..

Käynnistyssalasana - Page 64

2. Kirjoita pääkäyttäjän kiintolevysalasana. Huomautus: Palaa kuvakkeeseen painamalla F1 uudelleen. Jos tämä kuvake tulee näkyviin, kirjoita pääkäyttäjän salasana. Huomautus: Jos kirjoitat vääriä merkkejä salasanaa kirjoittaessasi, voit painaa askelpalautinta. Käynnistyssalasana Voit estää tietokoneen luvattoman käytön asettamalla käynnistyssalasanan. Kun olet asettanut käynnistyssalasanan, näyttöön tulee salasanakehote aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Tietokonetta voi käyttää vain kirjoittamalla ensin oikean käynnistyssalasanan. Käynnistyssalasan..

Luku 4 - Page 65

Jos käyttäjän Hard Disk Password -kiintolevysalasana on asetettu mutta pääkäyttäjän kiintolevysalasanaa ei ole asetettu, kiintolevyasemassa olevia tiedostoja ja sovelluksia ei voi käyttää kirjoittamatta ensin käyttäjän kiintolevysalasanaa. Vain pääkäyttäjä voi asettaa pääkäyttäjän salasanan ja käyttää sitä. Sen avulla pääkäyttäjä voi, samalla tavalla kuin pääsalausavainta käytettäessä, ottaa käyttöön minkä tahansa järjestelmän kiintolevyasemista. Pääkäyttäjä asettaa pääkäyttäjän salasanan, joka ei tule muiden tietoon. Sen jälkeen pääk..

Käyttöopas - Page 66

b. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen Confirm New Password -kenttään. Paina Enter-näppäintä. Huomio: Voi olla tarpeen merkitä salasanat muistiin ja säilyttää niitä turvallisessa paikassa. Jos muussa tapauksessa unohdat käyttäjän salasanan tai sekä käyttäjän että pääkäyttäjän salasanan, Lenovo ei voi nollata salasanojasi tai eheyttää tietoja kiintolevyasemalta. Tietokone on toimitettava Lenovolle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevyasema on vaihdettava. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu. 9. Kun kuv..

Pääkäyttäjän salasana - Page 67

tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä. Näkyviin tulee Setup Notice -ikkuna. Paina Enter-näppäintä, kun haluat poistua Setup Notice -ikkunasta. Sekä käyttäjän että pääkäyttäjän kiintolevysalasana poistetaan käytöstä. Pääkäyttäjän salasana Pääkäyttäjän salasana estää ThinkPad Setup -ohjelmaan tallennettujen kokoonpanomääritysten luvattoman muuttamisen. Ilman salasanaa tietokoneen kokoonpanoa ei voi muuttaa. Salasanan määrityksen jälkeen käytössä ovat seuraavat suojausominaisuudet: • Jos pääkäyttäjän salasana on määritetty, näyttöön tulee salasan..

Kiintolevyn suojaus - Page 68

Voit määrittää, muuttaa tai poistaa pääkäyttäjän salasanan seuraavasti: 1. Tulosta nämä ohjeet. 2. Tallenna kaikki avoinna olevat tiedostot ja sulje kaikki sovellukset. 3. Katkaise tietokoneesta virta ja kytke se uudelleen. 4. Kun logonäyttö tulee näkyviin, paina F1-näppäintä. Näkyviin tulee ThinkPad Setup -ohjelman päävalikko. 5. Siirry nuolinäppäinten avulla valikossa alaspäin ja valitse Security -vaihtoehto. 6. Valitse Password . 7. Valitse Supervisor Password . 8. Kuvaruutuun tulee ikkuna, jossa voit määrittää uuden salasanan. Tee tarpeiden mukaan jokin seuraa..

Turvapiirin asetus - Page 69

Huomautus: Microsoft Windows 7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmät tukevat TPM-hallintatoimintoa. • Jos tietokoneeseen on asennettu salausteknologialla varustettu kiintolevyasema ja salakirjoittava Solid State Drive -asema, suojaa tietokoneen muisti luvattomalta käytöltä levyaseman salausohjelmiston avulla, kuten Microsoft Windows BitLocker ® Drive Encryption -ohjelmalla, jota Windows 7 -käyttöjärjestelmän Ultimate- ja Enterprise-versiot ja Windows 8 -käyttöjärjestelmän Professional- ja Enterprise-versiot tukevat. Katso kohta ”Asemasalauksen Windows BitLocker -ohjelma” s..

Sormenjälkitunnistimen käyttö - Page 70

Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: 1. Varmista, että ThinkPad Setup -ohjelmassa on asetettu pääkäyttäjän salasana. Muussa tapauksessa kuka tahansa voi muuttaa turvapiirin asetuksia. 2. Jos käytät Client Security Solution -ohjelmaa, käsittele turvapiiriä seuraavasti: • Älä poista turvapiirin sisältöä. Muutoin avaimille määritetyt toiminnot katoavat. • Älä poista turvapiiriä käytöstä. Muutoin Client Security Solution -ohjelma ei toimi. 3. Jos turvapiiri on poistettu tai vaihdettu tai tietokoneeseen on lisätty uusi turvapiiri, tietokone ei käynnisty. Tietoko..

Luku 4 - Page 71

1. Aseta sormenpää (sormenjälkiosan keskikohta) tunnistimen yläpuolella olevaan pieneen ympyrään. Varmista, että sormen ylin nivel on tunnistimen kohdalla. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. 2. Paina kevyesti ja vie sormi tunnistimen yli yhdellä liikkeellä. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Sormenjälkitunnistimen ylläpito Seuraavat toimet saattavat vahingoittaa sormenjälkitunnistinta tai aiheuttaa siinä toimintahäiriöitä: • tunnistimen pinnan naarmuttaminen kovilla, terävillä esineil..

Käyttöopas - Page 72

• tunnistimen pinta on likainen tai siinä on tahroja • tunnistimen pinta on märkä • tunnistin ei usein rekisteröi sormenjälkeä tai tunnista sitä. Et ehkä pysty rekisteröimään sormenjälkeäsi tai käyttämään sitä tunnistukseen, jos • sormesi iho on ryppyinen • sormesi iho on karkea, kuiva tai vaurioitunut • sormesi on likainen, mutainen tai öljyinen • sormesi pinta on hyvin erilainen kuin silloin, kun rekisteröit sormenjälkesi • sormesi on märkä • sormea ei ole rekisteröity. Voit poistaa ongelman seuraavasti: • Poista lika tai ylimääräinen kosteus..

Palomuurien käyttö - Page 73

Palomuurien käyttö Jos järjestelmään on esiasennettu palomuuriohjelma, se suojaa tietokonetta Internetin tietoturvariskeiltä, luvattomalta käytöltä, tunkeutumiselta ja Internet-hyökkäyksiltä. Se varmistaa myös tietosuojan. Lisätietoja palomuuriohjelman käyttämisestä on ohjelman mukana toimitetussa ohjeessa. Tietojen suojaaminen viruksilta Tietokoneeseen on esiasennettu virustentorjuntaohjelma, jonka avulla voit havaita ja poistaa viruksia. Virustentorjuntaohjelma auttaa havaitsemaan ja poistamaan viruksia. Lenovo toimittaa tietokoneessa virustentorjuntaohjelmiston täydelli..

Käyttöopas - Page 74

58 Käyttöopas

..

Luku 5. - Page 75

Luku 5. Yleiskuvaus elvytyksestä Tässä luvussa on tietoja Lenovon tarjoamista elvytysratkaisuista. • ”Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 7 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 59 • ”Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 8 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 64 Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Tässä jaksossa on tietoja Lenovon toimittavista elvytysratkaisuista Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Huomautuksia: • Ohjelmien elvytykseen ohjelmisto- tai laitteistohäiriön jälkeen on käytettävissä useita eri menetelmiä. Käytettävissä olevat men..

Varmistuskopiointi ja elvytys - Page 76

Voit luoda elvytystietovälineet napsauttamalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Tehdasasetusten palautuslevyt . Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita. Elvytystietovälineiden käyttö Tässä osiossa kerrotaan, miten elvytystietovälineitä käytetään eri käyttöjärjestelmissä. • Elvytystietovälineiden avulla voit palauttaa tietokoneen sisällön vain tehdasasetusten mukaiseksi. Elvytystietovälineiden avulla on mahdollista palauttaa tietokone vielä toimintakuntoon, jos kaikki muut elvytyskeinot ovat epäonnistuneet. Huomio: Kun palautat tieto..

OneKey Recovery Pro -työtilan käyttö - Page 77

3. Napsauta Kiintolevyaseman varmistuskopiointi -vaihtoehtoa ja valitse varmistuskopiointivaihtoehdot. Suorita varmistuskopiointi loppuun noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita. Elvytystoimien toteutus Tässä osassa kerrotaan, miten elvytys suoritetaan OneKey Recovery Pro -ohjelman avulla. 1. Valitse Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore . OneKey Recovery Pro -ohjelma avautuu. 2. Napsauta OneKey Recovery Pro -ohjelman pääikkunassa OneKey Recovery Pro -lisätoimintojen aloitus -nuolta. 3. Napsauta Järjes..

Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö - Page 78

Huomautus: Jos OneKey Recovery Pro -työtila ei tule näkyviin, katso lisätietoja kohdasta ”Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu” sivulla 64. 4. Tee jokin seuraavista toimista: • Jos haluat pelastaa tiedostoja kiintolevyasemasta tai varmistuskopiosta, valitse Tiedostojen pelastaminen -vaihtoehto ja noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. • Jos haluat palauttaa kiintolevyn sisällön OneKey Recovery Pro -varmistuskopiosta tai tehdasasetusten mukaiseksi, valitse Järjestelmän palautus -vaihtoehto ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Jos haluat lisätietoja muista OneKey Recover..

C:\SWTOOLS - Page 79

3. Valitse Boot Menu -ikkunasta haluamasi optinen asema ensimmäiseksi käynnistyslaitteeksi. Aseta sitten pelastamistietolevy optiseen asemaan ja paina Enter-näppäintä. Pelastamistietoväline käynnistyy. • Jos olet luonut pelastamistietovälineen ulkoisen USB-liitäntäisen kiintolevyaseman avulla, käytä pelastamistietovälinettä seuraavien ohjeiden mukaan: 1. Liitä USB-liitäntäinen kiintolevyasema tietokoneen USB-porttiin. 2. Painele F12-näppäintä, kun käynnistät tietokoneen. Kun Boot Menu -ikkuna avautuu, vapauta F12-näppäin. 3. Valitse Boot Menu -ikkunassa USB-liitän..

Käyttöopas - Page 80

Huomio: Jos laiteajurit ovat päivittyneet ja haluat asentaa ne, älä nouda niitä Windows-päivitysten verkkosivustosta. vaan hanki ne Lenovolta. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Laiteajureiden ajantasaisuuden tarkistus” sivulla 110. Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu Jos OneKey Recovery Pro -työtilan tai Windows-ympäristön aloitus ei onnistu, tee jokin seuraavista toimista: • Käynnistä OneKey Recovery Pro -työtila pelastamistietovälineen avulla. Katso kohta ”Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö” sivulla 62. • Käytä elvytystietovälineitä, jos kai..

Käynnistyksen lisäasetukset - Page 81

2. Valitse Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen -kohdassa Aloita . Käynnistyksen lisäasetukset Käynnistyksen lisäasetusten avulla voit muuttaa Windows-käyttöjärjestelmän käynnistysasetuksia, käynnistää tietokoneen ulkoisesta laitteesta tai palauttaa Windows-käyttöjärjestelmän järjestelmäkuvasta. Voit käyttää käynnistyksen lisäasetuksia seuraavasti: 1. Tuo riipuspalkki näkyviin siirtämällä kohdistin näytön oikeaan alakulmaan. Valitse Asetukset ➙ Muuta tietokoneen asetuksia ➙ Yleiset . 2. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -kohdassa Käynnistä uudelle..

Käyttöopas - Page 82

66 Käyttöopas

..

Staattiselta sähköltä suojautuminen - Page 83

Luku 6. Laitteiden vaihto Tämä luku sisältää tietokoneen laitteiden asennus- ja vaihto-ohjeet. • ”Staattiselta sähköltä suojautuminen” sivulla 67 • ”Sisäisen akun poistaminen käytöstä” sivulla 67 • ”SIM-kortin vaihto” sivulla 68 • ”Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto” sivulla 70 • ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72 • ”Optisen aseman vaihto” sivulla 76 • ”Muistimoduulin vaihto” sivulla 78 • ”Langattoman lähiverkkoyhteyden Mini PCI ExpressCard -kortin vaihto” sivulla 80 • ”Langattoman suuralueverkkoyhteyden Mi..

SIM-kortin vaihto - Page 84

5. Valitse Setup Warning (asetusvaroitus) -ikkunassa vaihtoehto Yes (kyllä). Tietokoneesta katkeaa virta automaattisesti. Anna tietokoneen jäähtyä kolmesta viiteen minuuttiin. SIM-kortin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Tietokone saattaa edellyttää SIM-korttia langattomien suuralueverkkoyhteyksien muodostamiseen. Toimitusmaan mukaan SIM-kortti on ehkä ostettava erikseen tai SIM-kortti saattaa olla jo asennettuna tietokoneeseen tai SIM-kortti saatetaan toimittaa tietokoneen ostopakkauksessa. Jos SIM-kortti löytyy tietokoneen mukana toimitetuista materiaaleista, SIM-kortt..

Luku 6 - Page 85

4. Paina korttia varovasti ja vedä se sitten pois tietokoneesta. 5. Aseta uusi kortti aukkoon siten, että metallinen kontaktipinta on alaspäin. Työnnä kortti tiukasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Luku 6 . Laitteiden vaihto 69

..

Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto - Page 86

6. Sulje SIM-kortin luukku, kunnes se napsahtaa paikalleen. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Huomio: Kiintolevy on erittäin herkkä. Varomaton käsittely saattaa vaurioittaa asemaa ja aiheuttaa tietojen katoamisen. Noudata seuraavia ohjeita: • Vaihda tietokoneen kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema vain, kun hankit uuden aseman tai huollatat aseman. Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman liittimet ja asemapaik..

Luku 6 - Page 87

3. Löysennä kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman kiinnitysruuvia 1 , mutta älä irrota sitä. Irrota sitten kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman luukku. 4. Irrota uusi kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema vetämällä kielekkeestä. Luku 6 . Laitteiden vaihto 71

..

Näppäimistön vaihto - Page 88

5. Aseta kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema asemapaikkaan ja työnnä kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema tiukasti paikalleen. 6. Asenna kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman luukku 1 takaisin paikalleen. Kiinnitä sitten ruuvi 2 . 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Näppäimistön vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaaral..

Huomautus: - Page 89

Voit poistaa näppäimistön seuraavasti: 1. Poista sisäinen akku käytöstä. Katso kohta ”Sisäisen akun poistaminen käytöstä” sivulla 67. 2. Paina tietokoneen kansi kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Irrota pohjasta näppäimistön kiinnittävät kaksi ruuvia. 4. Käännä tietokone oikein päin ja avaa nestekidenäyttö. 5. Vapauta näppäimistön etuosa työntämällä lujasti kuvan nuolten 1 osoittamaan suuntaan. Näppäimistö irtoaa hieman. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Luku 6 . Laitteiden vaihto 73

..

Käyttöopas - Page 90

6. Irrota kaapelit 2 ja 4 kiertämällä liittimiä 1 ja 3 ylöspäin. Poista näppäimistö. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Voit asentaa näppäimistön seuraavasti: 1. Kiinnitä kaapelit 1 ja 3 kiertämällä liittimiä 2 ja 4 alaspäin. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. 74 Käyttöopas

..

Huomautus: - Page 91

2. Aseta näppäimistö paikalleen. Varmista, että näppäimistön takareuna on reunuksen alla. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. 3. Liu'uta näppäimistö paikalleen kuvan nuolten osoittamaan suuntaan. Huomautus: Tietokoneesi näppäimistö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Luku 6 . Laitteiden vaihto 75

..

Optisen aseman vaihto - Page 92

4. Sulje tietokoneen kansi ja käännä tietokone ylösalaisin. Kiinnitä kaksi ruuvia pohjaan. 5. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Optisen aseman vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Optisen laitteen paikkaan on asennettu valmiiksi optinen asema. Jos se tarvitsee huoltoa, irrota se seuraavasti: 1. Poista sisäinen akku käytöstä. Katso kohta ”Sisäisen akun poistaminen käytöstä” sivulla 67. 2. Paina tietokoneen kansi kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Poista näppäimistö. Katso kohta ”Nä..

Luku 6 - Page 93

5. Paina optisen aseman reunaa ulospäin ohuen ruuvitaltan kärjellä kuvan mukaan ja vedä optinen asema ulos. Voit asentaa uuden optisen aseman seuraavasti: 1. Aseta optinen asema optisen aseman asemapaikkaan ja työnnä se tukevasti kiinni liitäntään. Luku 6 . Laitteiden vaihto 77

..

Muistimoduulin vaihto - Page 94

2. Kiristä optisen aseman kiinnitysruuvi. 3. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 4. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Muistimoduulin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Tietokoneen muistin lisääminen nopeuttaa ohjelmien ajoa. Jos haluat vaihtaa tai lisätä muistimoduulin, lue seuraavat edellytykset ja sitten ohjeet. Kun vaihdat muistimoduulin, noudata seuraavia turvaohjeita. Huomautus: Muistimoduulin toimintanopeus määräytyy järjestelmän kokoonpa..

Huomio: - Page 95

4. Jos muistipaikassa on jo muistimoduuli, paina ennen uuden muistimoduulin asennusta vastakkeen kummassakin reunassa olevaa salpaa samanaikaisesti 1 ja poista muistimoduuli 2 . Säilytä poistettu muistimoduuli myöhempää käyttöä varten. 5. Paikanna asennettavan muistimoduulin liitäntäreunassa oleva lovi. Huomio: Älä kosketa muistimoduulin liitäntäreunaa, jotta se ei vaurioidu. 6. Aseta muistimoduuli 1 alempaan vastakkeeseen noin 20 asteen kulmassa siten, että lovi osuu vastakkeen liitäntäreunassa olevaan kohoumaan. Paina sitten muistimoduuli napakasti paikalleen 2 . Huomautu..

Käyttöopas - Page 96

8. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 9. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Langattoman lähiverkkoyhteyden Mini PCI ExpressCard -kortin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Huomio:..

Luku 6 - Page 97

5. Irrota ruuvi 1 . Kortti nousee ylös 2 . Poista kortti. 6. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään 1 . Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla 2 . Luku 6 . Laitteiden vaihto 81

..

Käyttöopas - Page 98

7. Liitä antennikaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kytke harmaa kaapeli merkinnällä ”MAIN” tai ”M” varustettuun kortin vastakkeeseen ja musta kaapeli merkinnällä ”AUX” tai ”A” varustettuun vastakkeeseen. 8. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 9. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Langattoman suuralueverkkoyhteyden Mini PCI ExpressCard -kortin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. VAARA Älä liitä pu..

Huomautus: - Page 99

4. Jos uuden kortin mukana on toimitettu liittimien poistotyökalu, irrota sillä kaapelit kortista. Jos tällaista työkalua ei ole toimitettu, irrota kaapelit tarttumalla liittimiin sormin ja vetämällä ne varovasti irti. Huomautus: Joissakin järjestelmäkokoonpanoissa kortissa saattaa olla vain yksi liitin. 5. Irrota ruuvi 1 . Kortti nousee ylös 2 . Poista kortti. Luku 6 . Laitteiden vaihto 83

..

Puolikokoisen langattoman suuralueverkkokortin vaihto - Page 100

6. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään 1 . Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla 2 . 7. Liitä antennikaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kytke punainen kaapeli ”MAIN”- TAI ”M”-merkinnällä varustettuun kortin vastakkeeseen ja sininen kaapeli ”AUX”- tai ”A”-merkinnällä varustettuun vastakkeeseen. 8. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla..

Huomautus: - Page 101

3. Paina tietokoneen kansi kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 4. Poista näppäimistö. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 5. Jos uuden kortin mukana on toimitettu liittimien poistotyökalu, irrota sillä kaapelit kortista. Jos tällaista työkalua ei ole toimitettu, irrota kaapelit tarttumalla liittimiin sormin ja vetämällä ne varovasti irti. Huomautus: Joissakin järjestelmäkokoonpanoissa kortissa saattaa olla vain yksi liitin. 6. Irrota ruuvi 1 . Asennuskehikossa oleva kortti nousee ylös 2 . Poista kortti. Luku 6 . Laitteiden vaihto 85

..

Käyttöopas - Page 102

7. Poista kortti asennuskehikosta. 8. Aseta uusi kortti asennuskehikkoon. 9. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään 1 . Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla 2 . 86 Käyttöopas

..

Varmistuspariston vaihto - Page 103

10. Liitä antennikaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kytke punainen kaapeli ”MAIN”- TAI ”M”-merkinnällä varustettuun kortin vastakkeeseen ja sininen kaapeli ”AUX”- tai ”A”-merkinnällä varustettuun vastakkeeseen. 11. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 12. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Varmistuspariston vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. VAARA Asennettu vääräntyyppinen varmistusparisto voi r..

Käyttöopas - Page 104

4. Irrota pistoke 1 . Poista sitten varmistusparisto 2 . 5. Asenna uusi varmistusparisto 1 . Kiinnitä pistoke 2 . 6. Asenna näppäimistö takaisin paikalleen. Katso kohta ”Näppäimistön vaihto” sivulla 72. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. 88 Käyttöopas

..

Uuden käyttöjärjestelmän asennus - Page 105

Luku 7. Kokoonpanon lisäasetukset On tärkeää suojata kiintolevyasemassa tai Solid State Drive -asemassa olevat tiedostot, tiedot ja asetukset. Lisäksi saatat joutua asentamaan uuden käyttöjärjestelmän tai uusia laiteajureita, päivittämään järjestelmän UEFI BIOS -järjestelmän tai elvyttämään esiasennetun ohjelmiston. Nämä tiedot auttavat sinua käsittelemään tietokonetta oikein ja pitämään sen hyvässä toimintakunnossa. • ”Uuden käyttöjärjestelmän asennus” sivulla 89 • ”Laiteajurien asennus” sivulla 91 • ”ThinkPad Setup” sivulla 93 • ”Jä..

Windows 7 -käyttöjärjestelmän asennus - Page 106

– ThinkPad Setup -ohjelman UEFI/Legacy Boot -asetusta ei saa muuttaa käyttöjärjestelmän asentamisen jälkeen. UEFI/Legacy Boot -asetuksen on oltava sama kuin se oli silloin, kun Windows-käyttöjärjestelmä asennettiin. Muutoin käyttöjärjestelmä ei käynnisty oikein. Käytä sopivaa vaihtoehtoa seuraavista, kun tarvitset maa- tai aluekoodia asennuksessa: Maa tai alue: Koodi Kiina: SC Tanska: DK Suomi: FI Ranska: FR Saksa: GR Italia: IT Japani: JP Alankomaat: NL Norja: NO Espanja: SP Ruotsi: SV Taiwan ja Hongkong: TC Yhdysvallat: US. Windows 7 -käyttöjärjestelmän asennus Tulos..

Windows 8 -käyttöjärjestelmän asennus - Page 107

Windows 7 -korjausmoduulien asentaminen Windows 7 -korjausmoduulit ovat seuraavassa hakemistossa: C:\SWTOOLS\OSFIXES\ Kunkin alikansion nimi on korjausmoduulin numero. Saat lisätietoja korjausmoduuleista Microsoft Knowledge Base -sivustosta osoitteessa http://support.microsoft.com/ kirjoittamalla haluamasi korjausmoduulin numeron hakukenttään ja napsauttamalla Search (Haku)-painiketta. Voit asentaa korjausmoduulin ajamalla alikansiossa olevan EXE-tiedoston ja noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita. Huomautus: Jos irrotat kiintolevyaseman tietokoneesta, jossa on yksiytiminen suoritin, ..

Käyttöopas - Page 108

USB 3.0 -ajuriohjelman asennus (Windows 7) Jos tietokone tukee USB 3.0 -liitäntää ja olet asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen, nouda ja asenna USB 3.0 -ajuri, jotta voit käyttää USB 3.0 -liitäntäisiä laitteita, toimimalla seuraavasti: 1. Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Valitse tietokoneen malli ja tuo näkyviin ajurilinkit. 2. Valitse 32- tai 64-bittisen käyttöjärjestelmän USB 3.0 -ajuri ja pura se paikalliseen kiintolevyasemaan. 3. Kaksoisnapsauta Setup.exe-tiedostoa hakemistossa C:\DRIVERS\WIN\USB3.0\ . 4. Napsauta Seuraava -painiketta. Jos laiteajur..

ThinkPad Setup - Page 109

ThinkPad Setup Tietokoneessa on ThinkPad Setup -ohjelma, jonka avulla voit muuttaa eräitä asetuksia. Voit käynnistää ThinkPad Setup -ohjelman seuraavasti: 1. Kytke tietokoneeseen virta. Kun logonäyttö tulee näkyviin, paina F1-näppäintä. ThinkPad Setup -ohjelman päävalikko avautuu. Jos järjestelmään on asetettu pääkäyttäjän salasana, ThinkPad Setup -ohjelman päävalikko tulee näkyviin salasanan kirjoituksen jälkeen. Voit käynnistä ThinkPad Setup -ohjelman painamalla Enter-näppäintä pääkäyttäjän salasanan kirjoittamisen asemesta. Et voi kuitenkaan muuttaa pä..

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot - Page 110

Config-valikko Jos haluat muuttaa tietokoneesi kokoonpanoa, valitse ThinkPad Setup -ohjelman valikosta Config -vaihtoehto. Huomautuksia: • Oletusarvot on lihavoitu . Oletusasetukset ovat optimaaliset. Jos harkitset tietokoneen kokoonpanon muuttamista, etene hyvin varovasti. Väärillä kokoonpanoasetuksilla voi olla odottamattomia seurauksia. • Näet jokaisessa alivalikossa valittavissa olevat vaihtoehdot painamalla Enter-näppäintä tai kirjoittamalla haluamasi arvot suoraan näppäimistön avulla. • Kaikki valikkojen vaihtoehdot eivät näy kaikissa tietokonemalleissa. Seuraavassa ..

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 111

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys UEFI IPv6 Network Stack ( UEFI Only -aloitustapa tai Both -vaihtoehto ja UEFI first -vaihtoehto) • Disabled • Enabled Ota käyttöön tai poista käytöstä UEFI IPv6 Network Stack UEFI-ympäristölle UEFI PXE Boot Priority ( UEFI Only -aloitustapa tai Both -vaihtoehto ja UEFI first -vaihtoehto) • IPv6 First • IPv4 First Valitse verkkopinoprioriteetti UEFI PXE Bootia varten. Wireless LAN Radio • On • Off Jos valitset vaihtoehdon On , sisäinen radiolaite on käytössä. Jos valits..

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 112

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Jos valitset Enabled -vaihtoehdon, voit pitää Fn-näppäimen alhaalla painamalla Fn-näppäintä kerran ja painaa sitten haluamaasi toimintonäppäintä. Tämä toiminto vastaa halutun näppäimen ja Fn-näppäimen painamista samanaikaisesti. Kun painat Fn-näppäintä kahdesti, tila lukkiutuu kunnes painat Fn-näppäintä uudelleen. Change to ”F1-F12 keys” • Default • Legacy Jos valitset Default -vaihtoehdon, voit toteuttaa suoraan F1–F12-näppäimillä niihin merkityn toiminnon...

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 113

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Intel (R) SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled Tämän asetuksen avulla voit valita, miten Intel SpeedStep -tekniikka vaikuttaa suorittimen toimintaan, tai voit poistaa tekniikan käytöstä. • Maximum Performance : aina nopein nopeus • Battery Optimized : aina hitain nopeus • Disabled : ei ajonaikaista tukea, hitain nopeus CPU Power Management • Disabled • Enabled Ota käyttöön tai poista käytöstä asetus, joka pysäyttää suorittimen toiminnan automaattisesti virr..

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 114

Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Password Beep • Disabled • Enabled Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että järjestelmä lähettää äänimerkin odottaessaan käyttäjän antavan käynnistyksen, kiintolevyn tai pääkäyttäjän salasanan. Järjestelmä antaa erilaisen äänimerkin silloin, kun annettu salasana vastaa määritettyä salasanaa ja silloin, kun se ei vastaa sitä. Beep and Alarm Keyboard Beep • Disabled • Enabled Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäimistön äänimerkin, jok..

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot - Page 115

Huomautuksia: • Oletusarvot on lihavoitu . Oletusasetukset ovat optimaaliset. Jos harkitset tietokoneen kokoonpanon muuttamista, etene hyvin varovasti. Väärillä kokoonpanoasetuksilla voi olla odottamattomia seurauksia. • Näet jokaisessa alivalikossa valittavissa olevat vaihtoehdot painamalla Enter-näppäintä tai kirjoittamalla haluamasi arvot suoraan näppäimistön avulla. • Kaikki valikkojen vaihtoehdot eivät näy kaikissa tietokonemalleissa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Config -valikon sisältö. Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaih..

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 116

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Power-On Password • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Käynnistyssalasana” sivulla 48. Hard Disk1 Password • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Kiintolevysalasanat” sivulla 48. Hard Disk2 Password • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Kiintolevysalasanat” sivulla 48. Security Chip • Active • Inactive • Disabled Jos valitset Active -vaihtoehdon, turvapiiri on käytössä. Jos valitset Inactive -vaihtoehdon, Security Chip -vaihtoehto..

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 117

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Flash BIOS Updating by End-Users • Disabled • Enabled Kun tämän asetuksen arvona on Enabled , kaikki käyttäjät voivat päivittää UEFI BIOS -laiteohjelmiston. Jos valitset asetukseksi Disabled , UEFI BIOS -laiteohjelmiston päivitystä varten on annettava pääkäyttäjän salasana. UEFI BIOS Update Option Secure RollBack Prevention • Disabled • Enabled Jos valitset Disabled , voit palata vanhempaan UEFI BIOS -versioon. Memory Protection Execution Prevention • Disabled • E..

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 118

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Memory Card Slot • Disabled • Enabled Jos valitset vaihtoehdon Enabled , voit ottaa SD-korttien tai MultiMediaCard-korttien muistikorttipaikan käyttöön. Integrated Camera • Disabled • Enabled Jos valitset vaihtoehdon Enabled , voit ottaa sisäisen kameran käyttöön. Microphone • Disabled • Enabled Jos valitset vaihtoehdon Enabled , voit ottaa käyttöön mikrofonin (sisäinen, erillinen tai linja sisään). Fingerprint Reader • Disabled • Enabled Jos valitset vaihtoehdo..

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 119

Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Mode -tilaan. Voit asentaa oman käyttöympäristöavaimen ja mukauttaa Secure Boot -allekirjoitustietokantoja Setup Mode -tilassa. Secure Boot -tilan asetukseksi tulee Custom Mode. Restore Factory keys • Yes • No Tällä asetuksella palautetaan kaikki Secure Boot -tietokannan avaimet ja sertifikaatit oletusasetuksiin. Kaikki mukautetut Secure Boot -asetukset poistetaan, ja käyttöympäristön oletusavain sekä alkuperäiset allekirjoitustietokannat, mukaan lukien Windows 8 -käyttöj..

Taulukko 6. Startup-valikon vaihtoehdot - Page 120

1. Katkaise tietokoneesta virta. 2. Kytke tietokoneeseen virta ja paina F12-näppäintä, kun näytön alareunassa vasemmalla näkyy ThinkPad-logo. 3. Valitse laite, jonka haluat käynnistyvän ensimmäisenä. Huomautus: Boot -valikko näytetään, kun järjestelmä ei voi käynnistyä mistään laitteesta tai käyttöjärjestelmää ei löydy. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Startup -valikon kohteiden sisältö. Huomautuksia: • Oletusarvot on lihavoitu . • Näet jokaisessa alivalikossa valittavissa olevat vaihtoehdot painamalla Enter-näppäintä ja valitse haluamasi vaihtoehto. • ..

Taulukko 6. Startup-valikon vaihtoehdot (jatkoa) - Page 121

Taulukko 6. Startup-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Arvo Selitys tai Legacy Only -tila on valittu, CSM Support ei ole valittuna. Boot Mode • Quick • Diagnostics Quick -käynnistys on tarkoitettu käyttöjärjestelmän käynnistämiseen mahdollisimman pian lyhentämällä POST-testiin kuluvaa aikaa. Diagnostics -käynnistystä käytetään ongelmien määritykseen laitteiden testauksen avulla. Option Key Display • Disabled • Enabled Jos valitset Disabled , näytössä ei näytetä POST-testin aikana ”To interrupt normal startup, press Enter” -sanomaa. Boot Device L..

Järjestelmänhallinnan ominaisuuksien käyttö - Page 122

Järjestelmänhallinnan ominaisuuksien käyttö Jakso on tarkoitettu erityisesti verkon pääkäyttäjille. Tämän tietokoneen helppo hallittavuus auttaa ohjaamaan resursseja sinne, missä niitä yrityksessä tarvitaan. Hallittavuuden eli ”Total Cost of Ownership” (TCO) -ominaisuuden ansiosta pääkäyttäjä voi verkon välityksellä käyttää asiakastietokoneita samalla tavalla kuin omaa tietokonettaan, kuten kytkeä asiakastietokoneeseen virran, alustaa kiintolevyn ja asentaa ohjelmia. Kun tietokoneen kokoonpano on määritetty ja tietokone on toiminnassa, hallinta on helppoa työa..

Luku 7 - Page 123

• Wake on LAN • Network Boot -järjestys • Flash-päivitys Jos lähiverkon pääkäyttäjän salasana on asetettu, se on annettava ThinkPad Setup -ohjelman aloituksen yhteydessä, jotta tätä toimintoa voi käyttää. Wake on LAN Kun lähiverkkoon liitetyssä tietokoneessa on käytössä lähiverkkokäynnistystoiminto (Wake on LAN), verkon pääkäyttäjä voi käynnistää tietokoneen etähallintapäätteestä verkon etähallintaohjelman avulla. Poista tämä toiminto käytöstä, jos tietokone ei ole verkon pääkäyttäjän järjestelmänhallinnan piirissä. Voit ottaa Wake on LAN..

Käyttöopas - Page 124

108 Käyttöopas

..

Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn - Page 125

Luku 8. Häiriöiden ennaltaehkäisy Ylläpito on tärkeä osa kannettavan ThinkPad-tietokoneen käyttöä, koska siten välttyy tavallisimmilta ongelmilta. Tässä luvussa on tietoja, joiden avulla tietokone pidetään hyvässä kunnossa. • ”Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn” sivulla 109 • ”Laiteajureiden ajantasaisuuden tarkistus” sivulla 110 • ”Tietokoneen hoito” sivulla 111 Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn 1. Jos tietokoneessa on sekä kiintolevyasema että mSATA Solid State Drive -asema, mSATA Solid State Drive -asemaa ei kannata käyt..

Laiteajureiden ajantasaisuuden tarkistus - Page 126

• Käynnistä tietokone uudelleen ja aloita elvytystoiminta. • Jos tietokone käyttää elvytykseen elvytystietovälineitä, älä poista tietolevyä asemasta, ennen kuin järjestelmä pyytää niin tekemään. 14. Jos kyseessä on kiintolevyaseman häiriö, lue kohdan ”Häiriöiden syyn selvitys” sivulla 115 ohjeet ja testaa aseman toiminta, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen. Jos tietokone ei käynnisty, nouda seuraavasta verkko-osoitteesta tiedostot, joiden avulla luot käynnistystä tukevan, testausohjelman sisältävän tietovälineen: http://www.lenovo.com/hddtest. Aja te..

Tietokoneen hoito - Page 127

Lisätietoja System Update -ohjelman käyttämisestä on kohdassa ”Lenovo-ohjelmien esittely” sivulla 17. Tietokoneen hoito Vaikka tietokoneesi onkin kestävä laite, joka toimii luotettavasti tavallisessa työympäristössä, sen käsittelyssä kannattaa muistaa seuraavat seikat. Tässä jaksossa annettuja ohjeita noudattamalla voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Oikeanlainen työympäristö ja työskentelytavat • Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, jotta muovipussit eivät aiheuttaisi tukehtumisvaaraa. • Älä sijoita tieto..

Tietokoneen ulkokuoren puhdistus - Page 128

• Kun vaihdat kiintolevyasemaa, aseta asemapaikan kansi takaisin paikalleen. • Säilytä erilliset ja irrotettavat kiintolevyasemat tai optiset asemat asianmukaisissa säilytyskoteloissaan, kun asemat eivät ole käytössä. • Ennen kuin aloitat seuraavien laitteiden asennuksen, kosketa metallipöytää tai maadoitettua metalliesinettä. Näin voit poistaa staattisen sähkön kehostasi. Staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteita. – Muistimoduuli – Mini-PCI-kortti – Muistikortti, esimerkiksi SD-, SDHC-, SDXC- tai MultiMediaCard-kortti. Huomautus: Tietokone ei sisällä kaikkia..

Luku 8 - Page 129

5. Pyyhi pesuaine pois pinnasta. 6. Huuhtele sieni juoksevalla vedellä. 7. Pyyhi kansi puhtaalla sienellä. 8. Pyyhi pinta vielä kuivalla, puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. 9. Odota, että pinta on kuivunut, ja poista sitten liinasta mahdollisesti jääneet kuidut siitä. Tietokoneen näppäimistön puhdistus Voit puhdistaa tietokoneen näppäimistön seuraavasti: 1. Kostuta pehmeä, nukkaamaton liina pienellä määrällä isopropyylialkoholia. 2. Pyyhi näppäimistön pinta liinalla. Puhdista näppäimet yksitellen; jos pyyhit useita näppäimiä kerralla, liina saattaa takertua l..

Käyttöopas - Page 130

114 Käyttöopas

..

Häiriöiden syyn selvitys - Page 131

Luku 9. Tietokoneeseen liittyvien ongelmien vianmääritys Tässä luvussa on ohjeita tietokoneessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: • ”Häiriöiden syyn selvitys” sivulla 115 • ”Vianmääritys” sivulla 115 Häiriöiden syyn selvitys Jos tietokoneen toiminnassa esiintyy häiriöitä, kokeile ratkaista ongelmat ensin Lenovo Solution Center -ohjelman avulla. Lenovo Solution Center -ohjelman avulla voit tehdä tietokoneongelmien vianmäärityksiä sekä ratkaista ongelmia. Se yhdistää vianmääritystestit, järjestelmätietojen kerä..

Näppäimistön kastuminen - Page 132

• Jos virta katkea ei pitämällä virtapainiketta painettuna, irrota kaikki virtalähteet tietokoneesta ja palauta järjestelmä työntämällä neula tai suoristettu paperiliitin varapalautuspainikkeen reikään. Ohjeita varapalautuspainikkeen paikallistamiseen on kohdassa ”Laite alta” sivulla 7. 2. Kun tietokoneesta on katkaistu virta, irrota kaikki virtalähteet tietokoneesta. Palauta järjestelmä työntämällä neula tai suoristettu paperiliitin varapalautuspainikkeen reikään. Pidä sitten virtakytkintä painettuna 10 sekunnin ajan. Kytke verkkolaite. Jos tietokone ei käynni..

Luku 9 - Page 133

Selitys ja toimet : Suojausasetusten tarkistussumma EFI-muuttujassa on virheellinen. Avaa ThinkPad Setup -ohjelma ja tarkista Security-asetukset. Paina F10-näppäintä ja käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla Enter-näppäintä. Jos häiriötilanne jatkuu, huollata tietokone. • Sanoma : 0187: EAIA-tietojen käyttövirhe. Selitys ja toimet : Avaa ThinkPad Setup -ohjelma ja tarkista Security-asetukset. Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla ensin F10-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. • Sanoma : 0188: Virheellinen RFID-sarjanumerotietoalue. Selitys ja toimet : EE..

Häiriöt, joilla ei ole sanomia - Page 134

Selitys ja toimet : ThinkVantage Active Protection -tunnistin ei toimi oikein. Huollata tietokone. • Sanoma : 2100: Käynnistysvirhe kiintolevyllä HDD0 (pääkiintolevy). Selitys ja toimet : Kiintolevyasema ei toimi. Huollata kiintolevyasema. • Sanoma : 2101: Havaitsemisvirhe kiintolevyllä HDD1 (Ultrabay-kiintolevy) Selitys ja toimet : Ultrabay-kiintolevyasema ei toimi. Huollata Ultrabay-kiintolevyasema. • Sanoma : 2102: Havaitsemisvirhe kiintolevyllä HDD2 (Mini SATA) Selitys ja toimet : Mini SATA -laite ei toimi. Huollata Mini SATA -laite. • Sanoma : 2110: Lukuvirhe kiintolevyll..

Luku 9 - Page 135

1. Aloita Power Manager -apuohjelma. 2. Napsauta Virrankäyttösuunnitelma -välilehteä ja valitse valmiista virrankäyttösuunitelmista vaihtoehto Maximum Performance . • Tilanne : Kun kytken tietokoneeseen virran, näyttö pysyy pimeänä eikä tietokone anna äänimerkkiä käynnistyksen yhteydessä. Huomautus: Jos et ole varma äänimerkkien kuulumisesta, katkaise tietokoneesta virta painamalla virtakytkintä ja pitämällä sitä alhaalla vähintään neljän sekunnin ajan. Kytke tietokoneeseen virta ja kuuntele, kuuluuko ääni. Selitys ja toimet : Varmista seuraavat seikat: – Ak..

Taulukko 7. Äänimerkkivirheet - Page 136

Äänimerkkivirheet Taulukko 7. Äänimerkkivirheet Tilanne Ratkaisu Yksi lyhyt äänimerkki, tauko, kolme lyhyttä äänimerkkiä, tauko, kolme lyhyttä äänimerkkiä lisää ja yksi lyhyt äänimerkki Varmista, että muistimoduulit on asennettu oikein. Jos ne on asennettu oikein ja kuulet edelleen äänimerkkejä, huollata tietokone. Kolme lyhyttä äänimerkkiä, tauko, yksi lyhyt äänimerkki, tauko, yksi lyhyt äänimerkki lisää ja kolme lyhyttä äänimerkkiä PCI-resurssien varausvirhe. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota PCI-laitteet. Jos äänimerkit toistuvat, huollata tieto..

Langattoman LAN-yhteyden häiriö - Page 137

2. Jos Verkkosovitin -kohdassa olevan sovittimen nimen vieressä on huutomerkki (!), käytössä oleva ajuri saattaa olla väärä tai poistettu käytöstä. Päivitä ajuri napsauttamalla korostettuna olevaa sovitinta hiiren kakkospainikkeella. 3. Valitse Päivitä ohjainohjelmisto ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. – Kytkimen portti ja sovitin käyttävät samaa kaksisuuntaisuusasetusta. Jos olet määrittänyt sovittimeen kaksisuuntaisuustoiminnon, varmista, että tämä toiminto on määritetty myös keskittimen porttiin. Väärän kaksisuuntaisuustilan määrittäminen voi huono..

Näppäimistön ja muiden paikannuslaitteiden häiriöt - Page 138

• Jos järjestelmään on asennettu Windows 8 -käyttöjärjestelmä, toimi seuraavasti: – Varmista, että WLAN-ohjaimen uusin versio on asennettuna. – Varmista, että tietokone on tarpeeksi lähellä langatonta tukiasemaa. – Langattoman verkon radio on käytössä. – Lentokonetila ei ole käytössä. Langattoman suuralueverkkoyhteyden yhteyden häiriö Tilanne : Näkyviin tulee sanoma, joka ilmaisee, että valtuuttamaton suuralueverkkokortti on asennettu. Selitys ja toimet : Tietokone ei tue suuralueverkkokorttia. Poista kortti. Huomautus: Joissakin tietokoneissa ei ole langatont..

Laitteen tila: Tämä laite toimii oikein. - Page 139

Selitys ja toimet : Varmista, että TrackPoint-paikannuslaite tai kosketuslevy on otettu käyttöön (Enabled) UltraNav-paikannuslaitteen asetusikkunassa. Huomautus: Jos haluat avata UltraNav-paikannuslaitteen asetusikkunan, avaa Ohjauspaneeli. Valitse sitten Laitteisto ja äänet ➙ Hiiri ja napsauta UltraNav -välilehteä. Näppäimistön häiriöt • Tilanne : Jokin näppäimistön näppäimistä tai yksikään niistä ei toimi. Selitys ja toimet : Jos tietokoneeseen on liitetty erillinen numeronäppäimistö, toimi seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta. 2. Irrota erillinen nume..

Erillisen näytön häiriöt - Page 140

2. Napsauta vasemmalla olevaa Näyttö -vaihtoehtoa. 3. Valitse Muuta näytön asetuksia -vaihtoehto. Tarkista, että näytön erotuskyky on asetettu oikein. 4. Napsauta Lisäasetukset -painiketta. 5. Napsauta Sovitin -välilehteä. Varmista, että sovitintietojen ikkunassa näkyy oikea laiteajurin nimi. Huomautus: Laiteajurin nimi määräytyy tietokoneeseen asennetun näytönohjainpiirin mukaan. 6. Napsauta Ominaisuudet -painiketta. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana tai vahvista valinnat. Tarkista Laitteen tila -ruudussa, että laite..

Luku 9 - Page 141

– Varmista, että näytön tiedot ovat oikeat. Toimi seuraavasti: 1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Näytön tarkkuus . Huomautus: Jos tietokone ei tunnista erillistä näytintä, napsauta Havaitse -painiketta. 2. Napsauta haluamasi näyttimen kuvaketta ( Näytin-2 -kuvake on erillisen näyttimen kuvake). 3. Napsauta Lisäasetukset -painiketta. 4. Napsauta Sovitin -välilehteä. 5. Varmista, että sovitintietojen ikkunassa näkyy oikea laiteajurin nimi. Huomautus: Laiteajurin nimi määräytyy tietokoneeseen asennetun näytönohjainpiirin mukaan. 6...

Käyttöopas - Page 142

3. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Näytön tarkkuus . Huomautus: Jos tietokone ei tunnista erillistä näytintä, napsauta Havaitse -painiketta. 4. Napsauta haluamasi näyttimen kuvaketta ( Näytin-2 -kuvake on erillisen näyttimen kuvake). 5. Napsauta Lisäasetukset -painiketta. 6. Valitse Näyttölaite -välilehti. 7. Valitse näytölle oikea virkistystaajuus. • Tilanne : Näyttöön tulee virheellisiä merkkejä. Selitys ja toimet : Varmista, että käyttöjärjestelmä tai sovellusohjelma on asennettu ohjeiden mukaisesti. Jos näin on, huollata ..

Äänitoimintojen häiriöt - Page 143

ja muuta asetuksia. Yleensä erillisessä näytössä on painikkeet, joiden avulla asetusvalikon saa näkyviin. Lisätietoja on näyttimen mukana toimitetuissa ohjeissa. Äänitoimintojen häiriöt • Tilanne : Wave- tai MIDI-äänen toistossa on vikaa. Selitys ja toimet : Varmista, että sisäisen äänilaitteen asetukset on määritetty oikein. 1. Avaa ohjauspaneeli. 2. Valitse Laitteisto ja äänet . 3. Valitse Laitehallinta . Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana tai vahvista valinnat. 4. Kaksoisnapsauta Ääni-, video- ja peliohjaime..

Sormenjälkitunnistimen häiriöt - Page 144

Selitys ja toimet : Ääntä kuuluu edelleen, vaikka Äänenvoimakkuuden mikseri -säädin on asetettu vähimmäistasolle. Voit vaimentaa äänen kokonaan siirtymällä Äänenvoimakkuuden mikseriin, napsauttamalla kaiutinkuvaketta tehtäväpalkissa ja valitsemalla sitten Mikseri -vaihtoehdon. Napsauta Vaimenna kaiuttimet -kuvaketta. • Tilanne : Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen toistaessasi ääntä, kaiutin ei tuota ääntä Realtek HD Audio Manager -ohjelman MULTI-STREAM-tilassa. Selitys ja toimet : Kun kuulokkeet on liitetty, ohjelma suuntaa äänivirran automaattisesti niihin. Jo..

Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas - Page 145

• Tilanne : Täyteen ladatun akun käyttöaika on lyhyt. Selitys ja toimet : Pura akun varaus ja lataa akku uudelleen. Jos akun käyttöaika on silti lyhyt, hanki uusi akku. • Tilanne : Tietokone ei toimi ladattua akkua käytettäessä. Selitys ja toimet : Akun ylijännitesuojaus on voinut aktivoitua. Katkaise tietokoneesta virta yhden minuutin ajaksi, jolloin ylijännitesuojaus poistuu käytöstä. Kytke virta sen jälkeen uudelleen. • Tilanne : Akkua ei voi ladata. Selitys ja toimet : Akkua ei voi ladata, jos sen lämpötila on liian korkea. Jos akku tuntuu kuumalta, poista se tieto..

Virtakytkimeen liittyvien häiriöiden poisto - Page 146

f. Odota 30 sekuntia ja asenna sitten muistimoduuli sekä varmasti toimiva akku tai verkkolaite ja testaa tietokoneen toiminta siten, että tietokoneeseen on liitettynä mahdollisimman vähän laitteita. g. Asenna aiemmissa vaiheissa poistetut laitteet takaisin paikalleen yksi kerrallaan. Jos tietokone ei käytä akkuvirtaa, tee seuraavat tarkistustoimet: 1. Varmista, että akun tilan merkkivalo palaa. Katso kohta ”Virran tilan merkkivalo” sivulla 9. 2. Akun tilan merkkivalo palaa yleensä aina, kun tietokoneeseen on kytketty virta tai kun verkkolaite on liitettynä ja akku latautuu. T..

Asemien ja muiden tallennuslaitteiden häiriöt - Page 147

siihen virta, ennen kuin jatkat tietokoneen käyttöä lepotilasta. Kun jatkat tietokoneen käyttöä lepotilasta liittämättä ulkoista näytintä tai kytkemättä siihen virtaa ja tietokoneen näyttö pysyy tyhjänä, voit tuoda näytön käyttöön painamalla näppäintä F6. • Tilanne : Tietokone ei palaa lepotilasta, tai järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad-logo) vilkkuu hitaasti eikä tietokone toimi. Selitys ja toimet : Tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun akun varaus on loppunut. Tarkista järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad-logo). – Jos..

SSD-aseman häiriöiden poisto - Page 148

SSD-aseman häiriöiden poisto Tilanne : Kun tiivistät tiedostoja tai kansioita Windows-käyttöjärjestelmän tietojen tiivistystoiminnolla ja purat sen jälkeen tietojen tai kansioiden tiivistyksen, tiedostojen tai kansioiden kirjoitus tai niiden lukeminen on hidasta. Selitys ja toimet : Nopeuta tietojen käyttöä Windowsin levyneheytystyökalun avulla. Optisen aseman häiriöt • Tilanne : Optinen asema (CD-, DVD- tai CD-RW-asema) ei toimi. Selitys ja toimet : Varmista seuraavat seikat: – Tietokoneeseen on kytketty virta, ja CD-, DVD- tai CD-RW-levy on asetettu aseman levykelkkaan o..

USB-portin häiriöiden poisto - Page 149

Selitys ja toimet : Tietokone ei tue HD DVD -asemaa. Ohjelmiston häiriö Tilanne : Sovellus ei toimi oikein. Selitys ja toimet : Varmista seuraavasti, ettei häiriö aiheudu sovelluksesta. Tietokoneessa on sovelluksen tarvitsema määrä muistia. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetuissa julkaisuissa. Tarkista seuraavat seikat: • Sovellus on suunniteltu toimimaan käyttämässäsi käyttöjärjestelmässä. • Muut sovellukset toimivat tietokoneessa oikein. • Tarvittavat laiteajurit on asennettu. • Sovellus toimii oikein toisessa tietokoneessa. Jos kuvaruutuun tulee virhesano..

Käyttöopas - Page 150

134 Käyttöopas

..

Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen - Page 151

Luku 10. Tukipalvelut Tässä luvussa on tietoja ohjeiden ja tuen saannista Lenovon tuotteille. • ”Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen” sivulla 135 • ”Tuki- ja huoltopalvelut” sivulla 136 • ”Lisäpalvelujen hankinta” sivulla 138 Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen Voit usein ratkaista tietokoneeseen liittyvät ongelmat tutustumalla virhekoodien selityksiin, suorittamalla vianmääritysohjelmia tai tutustumalla Lenovo-sivuston ohjeisiin. Tietokoneen rekisteröinti Jos järjestelmään on asennettu Windows 7 -käyttöjärjestelmä, rekisteröi Lenovo-tietokoneesi osoitteessa h..

Käyttöopas - Page 152

Tuki- ja huoltopalvelut Jos tarvitset ohjeita, huoltopalveluja, teknistä apua tai haluat vain lisätietoja Lenovon tuotteista, tarjolla on useita eri tietolähteitä. Tässä jaksossa on ohjeita siitä, mistä saat lisätietoja Lenovosta ja Lenovon tuotteista, miten tulee toimia, jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, ja mistä saat tarvittaessa tukipalveluja. Lenovon tietokoneesta ja siihen mahdollisesti esiasennetusta ohjelmistosta on tietoja tietokoneen mukana toimitetuissa julkaisuissa kuten painetuissa oppaissa, käytönaikaisissa oppaissa, readme-tiedostoissa ja ohjetiedostois..

Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas - Page 153

• Lenovon laitteiden huolto - Jos häiriön todetaan takuuaikana johtuvan takuun piiriin kuuluvasta Lenovo-laitteesta, käyttäjä saa asianmukaisen palvelutason mukaisia huoltopalveluja koulutetulta huoltohenkilöstöltä. • Tekniset muutokset - Toisinaan käyttäjän hankkimaan laitteeseen on tehtävä muutoksia ostohetken jälkeen. Lenovo tai Lenovo-jälleenmyyjä (Lenovon luvalla) tekee valitut tekniset muutokset (EC-muutokset) laitteistoosi. Tämän tuotteen takuuseen eivät sisälly seuraavat palvelut: • muiden kuin Lenovon valmistamien tai valmistuttamien tai takuun piiriin kuu..

Lisäpalvelujen hankinta - Page 154

Lisäpalvelujen hankinta Takuuaikana ja sen jälkeen voit hankkia maksullisia lisäpalveluja. Näitä ovat esimerkiksi tukipalvelu Lenovon ja muiden valmistajien laitteistoja, käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmia varten, tukipalvelu verkkoasetusten ja verkkokokoonpanon määritystä varten, laajennettu tai jatkettu laitteistojen huoltopalvelu ja mukautettu asennuspalvelu. Palvelujen saatavuus ja nimet saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja näistä palveluista siirtymällä seuraavaan osoitteeseen: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html 138 Käyttöopas

..

Yhteentoimivuus muiden langattomien laitteiden kanssa - Page 155

Liite A. Tietoja määräyksistä Langattomissa yhteyksissä käytettäviä laitteita koskevia lisätietoja Yhteentoimivuus muiden langattomien laitteiden kanssa Wireless LAN PCI Express Mini -kortti on suunniteltu toimimaan yhdessä kaikkien DSSS-, CCK- tai OFDM-radiotekniikkaan perustuvien langattomien lähiverkkolaitteiden kanssa. Se on seuraavien standardien ja määritysten mukainen: • Institute of Electrical and Electronics Engineers -instituutin määrittämä ja hyväksymä langattomia lähiverkkoja koskeva 802.11b/g Standard-, 802.11a/b/g- tai 802.11n draft 2.0 -standardi. • Wi..

Käyttöympäristö ja terveysseikat - Page 156

• Battery Status Profile Käyttöympäristö ja terveysseikat Tietokoneen langattomat kortit tuottavat radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä muiden radiolaitteiden tapaan. Syntyvä sähkömagneettinen säteily on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin monien muiden langattomia yhteyksiä käyttävien laitteiden, kuten matkapuhelimien, säteily. Koska tietokoneen langattomat kortit toimivat radiosäteilyä koskevien turvastandardien ja -suositusten mukaisesti, Lenovo katsoo kyseisten korttien ja laitteiden olevan turvallisia kuluttajille. Nämä turvastandardit ja -suositukse..

Liite A. Tietoja määräyksistä - Page 157

Langattomia verkkoja koskevien määräysten paikantaminen Lisätietoja langattomia verkkoja koskevista määräyksistä on tietokoneen mukana toimitetussa Regulatory Notice -asiakirjassa. Jos tietokoneesi mukana ei toimitettu Regulatory Notice -asiakirjaa, löydät sen seuraavasta osoitteesta: http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides Vientiluokitusta koskeva huomautus Tämä tuote on Yhdysvaltain vientisäännösten (United States Export Administration Regulations, EAR) alainen tuote, jonka vientivalvontaluokitusnumero (Export Classification Control Number, ECCN) on 4A994.b. Tuote voidaan ..

Käyttöopas - Page 158

Ilmoitus kanadalaisen laitehyväksynnän (Industry Canada) luokan B mukaisuudesta This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Euroopan Unioni – Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resul..

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: - Page 159

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Ilmoitus Korean luokan B mukaisuudesta Ilmoitus Japanin VCCI:n luokan B mukaisuudesta Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään virtalähteisiin, joissa on enintään 20 A:n sähkövirta vaihetta kohti Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa Liite A. Tietoja määräyksistä 143

..

Käyttöopas - Page 160

144 Käyttöopas

..

Liite B. - Page 161

Liite B. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kierrätystä koskevat ilmoitukset Lenovo kannustaa tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitteiden omistajia kierrättämään tietotekniikkatuotteensa. Tuotteiden uusiokäyttömahdollisuuksista on lisätietoja Lenovon verkkosivustossa osoitteessa http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/. Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä Lenovo-tuotteissa ole..

Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa - Page 162

Valmistaja aloitti resurssien tehokkaan hyödyntämisen edistämisestä annetun lain edellyttämän kotona käytettyjen tietokoneiden ja näyttöjen keräyksen ja kierrätyksen 1.10.2003. Tämä palvelu on maksuton kotona käytetyille tietokoneille, jotka on myyty 1.10.2003 jälkeen. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/. Lenovo-tietokoneiden osien loppukäsittely Jotkin Japanissa myytävät Lenovo-tietokoneet saattavat sisältää osia, joissa on raskasmetalleja tai muita ympäristöä vaarantavia aineita. Käytöstä poistetut osat, ku..

Huomautus: - Page 163

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan unionissa Huomautus: Tämä merkki koskee vain Euroopan unionin (EU) jäsenmaita. Akut tai akkujen pakkaukset on merkitty akkuja ja paristoja sekä hävitettäviä akkuja ja paristoja koskevan Euroopan unionin direktiivin 2006/66/EC mukaisesti. Kyseinen direktiivi määrittää Euroopan unionin alueella käytössä olevat käytettyjen akkujen ja paristojen palautus- ja kierrätyskäytännöt. Tämä merkintä akuissa osoittaa, että akkua ei tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan sen sijaan se on kerättä..

Käyttöopas - Page 164

148 Käyttöopas

..

Liite C. - Page 165

Liite C. ENERGY STAR -merkin käyttöön oikeutetut tietokoneen mallit ENERGY STAR ® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on vähentää kustannuksia ja edistää ympäristönsuojelua energiaa säästävien tuotteiden ja menettelytapojen avulla. Lenovo tarjoaa asiakkailleen ENERGY STAR -vaatimusten mukaan suunniteltuja tuotteita. Seuraavan laitetyypin mukaiset Lenovo-tietokoneet ovat ENERGY STAR -ohjelman tietokoneille asettamien vaatimusten mukaisia, j..

Käyttöopas - Page 166

5. Napsauta Virranhallinta -välilehteä. 6. Poista Salli tämän laitteen havahduttaa tietokone -valintaruudun valinta. 7. Napsauta OK -painiketta. 150 Käyttöopas

..

Liite D. - Page 167

Liite D. Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista Lenovolta. Viittauksia Lenovon tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa Lenovon tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää..

Tavaramerkit - Page 168

mittaustulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään. Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa: Lenovo Access Connections Active Protection System OneKey ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft, Windows, Bing ja BitLocker ovat Microsoftin konserniyhti..

Kiinan RoHS - Page 169

Liite E. Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS) Kiinan RoHS Turkin RoHS The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). Ukraina RoHS © Copyright Lenovo 2012 153

..

Käyttöopas - Page 170

Intian RoHS RoHS-yhteensopiva sähkö- ja elektroniikkaromua (hallintaa ja käsittelyä) koskevien sääntöjen mukaisesti, 2011. 154 Käyttöopas

..

Osanumero: - Page 172

Osanumero: Printed in China (1P) P/N: *1P*

..

Sponsored links

Latest Update