Lenovo Thinkpad S430 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

ThinkPad S430 Language

Download Lenovo Thinkpad S430 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ръководството за потребителя - Page 1

Ръководството за потребителя ThinkPad S430

..

Второ издание (Октомври 2012) - Page 2

Забележки: Преди да използвате тази информация и поддържания от нея продукт, задължително прочетете и разберете следното: • Ръководство за безопасност, гаранция и настройка • Regulatory Notice • “Важна информация за безопасността” на страница vi • Приложение D “Бележки” на страница 157 Ръководството за безопасност, гаранция и нас..

Съдържание - Page 3

Съдържание Прочетете първо . . . . . . . . . . . . v Важна информация за безопасността . . . . . vi Условия, които изискват незабавни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . vii Насоки за безопасност . . . . . . . . . vii Глава 1. Общ преглед на продукта . . 1 Намиране на органите за управление, съединителите и индикаторите . . . . . . . . 1 Изглед отпред. . . . . . . . . . . . . . 1 Изглед..

Ръководството за потребителя - Page 4

Забележка за изтриването на данни от твърдия диск или SSD устройството . . . . . . . . . 59 Използване на защитните стени . . . . . . . 59 Предпазване на данните от вируси . . . . . . 60 Глава 5. Общ преглед на възстановяването . . . . . . . . . . 61 Общ преглед за възстановяване за операционна система Windows 7. . . . . . . 61 Създаване и използване за носител за възс..

iii - Page 5

Преди да се свържете с Lenovo . . . . . . . 141 Получаване на помощ и обслужване . . . . . 142 Използване на диагностични програми . . 142 Уеб сайт за поддръжка на Lenovo . . . . 142 Връзка с Lenovo . . . . . . . . . . . . 143 Намиране на опции на ThinkPad . . . . . 144 Закупуване на допълнителни услуги . . . . . 144 Приложение A. Информация за разпоредби . . . . . . . . . . . . . 145 Допълнителна ..

Ръководството за потребителя - Page 6

iv Ръководството за потребителя

..

Прочетете първо - Page 7

Прочетете първо Непременно следвайте важните съвети, дадени тук, за да се възползвате и забавлявате максимално с вашия компютър. Ако не го направите, това може да доведе до неудобства или наранявания, или да причини отказ на вашия компютър. Предпазвайте се от топлината, произвеждана от вашия компютър. Когато компютърът ви е в..

Ръководството за потребителя - Page 8

Пазете вашия компютър и данните ви, когато го премествате. Преди да преместите компютър, оборудван с твърд диск, направете едно от следните неща и се уверете, че бутонът за захранването е изключен или примигва: • Изключете го. • Превключете го в режим на заспиване. • Превключете го на режим на хибернация. Това ще ви помогне да ..

- Page 9

Забележка: Тази информация включва споменавания на захранващи адаптери и батерии. Като добавка към преносимите компютри, някои продукти (като високоговорители или монитори) се доставят с външни адаптери на захранване. Ако имате такъв продукт, тази информация се отнася за вас. В добавка компютърните продукти включват вътреш..

Ръководството за потребителя - Page 10

Сервиз и надстройвания Не се опитвайте да поправите самостоятелно продукта, освен ако сте инструктирани така от Центъра за поддръжка на клиенти или от документацията ви. Използвайте само сервизен доставчик, одобрен за поправка на конкретния продукт. Забележка: Някои компютърни части могат да бъдат надстройвани или подменя..

- Page 11

Предпазвайте захранващите кабели и адаптерите на захранване от течности. В частност, не оставяйте захранващия кабел или адаптера на захранване до мивки, вани, тоалетни, или на подове, които се почистват с течности. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако захранващият кабел или адаптерът на захранване са ув..

Изявление за захранващия блок - Page 12

електроинсталацията. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване и оразмерявания на електроинсталацията. Убедете се, че контактът на захранване, който ползвате, е правилно свързан, лесно достъпен, и разположен близо до оборудването. Не опъвайте захранващите кабели..

- Page 13

Злоупотребата или неправилната употреба на батерия могат да причинят прегряване, което да предизвика “изхвърляне” на газ или пламъци от батерийния модул или батерията с размер на монета. Ако забележите следи от издуване, протичане или корозия от външната страна на продукта, това може да е в резултат от повредена вътрешна б..

Ръководството за потребителя - Page 14

Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки: • Кога..

- Page 15

Информация за безопасност на електрически ток ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете риска от електрически удар: • Не използвайте компютъра си по време на гръмотевична буря. • Не включвайте или изключвайте кабели или извършвайте инсталиране, поддръжка ил..

Ръководството за потребителя - Page 16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато са инсталирани лазерни продукти (например CD-ROM, DVD устройства, устройства, работещи с оптични влакна или предаватели), вземете предвид следното: • Не сваляйте капаците. Свалянето на капаците на лазерния продукт, може да доведе до излагане на опасно лазерно лъчение. Във вътрешността на устройството няма ..

Измийте - Page 17

Допълнителна информация за безопасност ОПАСНОСТ Пластмасовите торбички могат да бъдат опасни. Пазете пластмасовите торбички далеч от бебета и деца, за да избегнете опасността от задушаване. Забележка за потребители на таблетни персонални компютри Забележка за безопасност за потребителите в Австралия ОПАСНОСТ Не свързва..

Ръководството за потребителя - Page 18

xvi Ръководството за потребителя

..

Глава 1. - Page 19

Глава 1. Общ преглед на продукта В тази глава се предоставя информация за местоположението на съединителите, местоположението на важни етикети с информация за продукта, характеристиките на компютъра, спецификациите, работната среда и предварително инсталираните програми. Тази глава съдържа следните теми: • “Намиране на о..

Ръководството за потребителя - Page 20

5 Гнездо за надстройване на паметта 6 Индикатор за състояние на системата (светеща емблема на ThinkPad ® ) 7 Показалка TrackPoint ® 8 Четец на пръстови отпечатъци 9 Бутони TrackPoint 10 Чувствителна повърхност 11 Гнездо за карта Mini PCI ExpressCard за безжична LAN карта 12 Гнездо за карта Mini PCI ExpressCard за безжична WAN карта или mSATA SSD устройство 13 Клавиши за упр..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 21

8 Четец на пръстови отпечатъци Технологията за разпознаване на пръстови отпечатъци ви дава възможност да използвате пръстовия си отпечатък за стартиране на компютъра и влизане в програмата ThinkPad Setup или в операционната система Windows ® . За подробности вж. “Използване на четеца на пръстови отпечатъци” на страница 57. 11 Гнездо з..

Ръководството за потребителя - Page 22

Изглед отдясно Фигура 2. Изглед отдясно на ThinkPad S430 Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. 1 Mini DisplayPort съединител или Thunderbolt съединител (в зависимост от модела) 2 Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) порт 3 USB 3.0 съединител 4 Ethernet съединител 5 Отвор за вентилация 6 Защитна ключалка 1 Mini DisplayP..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 23

3 USB 3.0 съединител USB 3.0 съединителят се използва за свързване на устройства, съвместими с USB интерфейс, като например USB принтер или цифров фотоапарат. Забележки: • При прикрепване на USB кабел към съединителя се уверете, че знакът за USB е от горната страна. В противен случай съединителят може да се повреди. • Функцията USB 3.0 работи..

Ръководството за потребителя - Page 24

Изглед отляво Фигура 3. Изглед отляво на ThinkPad S430 Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. 1 Куплунг за захранване 2 Оптично устройство 3 Гнездо за четец на картови носители 4 USB 3.0 съединител 5 Комбиниран аудио куплунг 1 Куплунг за захранване Свържете адаптера за променлив ток к..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 25

Забележки: • При прикрепване на USB кабел към съединителя се уверете, че знакът за USB е от горната страна. В противен случай съединителят може да се повреди. • Функцията USB 3.0 работи само в операционната система Windows 7. Ако използвате друга операционната система Windows вместо Windows 7, съединителят работи като USB 2.0 съединител. 5 Комбини..

Гнездо за Subscriber Identification Module (SIM) - Page 26

2 Отвор за спешно нулиране Ако компютърът не отговаря, премахнете адаптера за променлив ток и рестартирайте компютъра, като вкарате изправен кламер в отвора за спешно рестартиране, за да изключите компютъра. 3 Вградена батерия Използвайте компютъра със захранване от батерията, когато нямате достъп до променливотоково захра..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 27

Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. Значението на индикатора е следното: • Червено: Компютърът е включен (в нормален режим). • Бързо примигващо червено: Компютърът преминава в режим на хибернация. • Бавно примигващо червено: Компютърът е в режим на заспиване. • Изкл.: К..

Ръководството за потребителя - Page 28

Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. Значението на индикатора е следното: • Зелен: Адаптерът за променливотоково захранване е свързан. • Изкл.: Адаптерът за променливотоково захранване не е свързан. Намиране на важна информация за продукта В този раздел е предоставена..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 29

Етикет с номер на FCC ID и IC сертификация В приложението на компютъра няма показан номер на FCC ID или IC сертификация за PCI Express Mini Card. Етикетът с номер на FCC ID и IC сертификация е прикрепен на картата, инсталирана в гнездото за PCI Express Mini Card на компютъра. Ако трябва да извадите безжичната LAN карта за поправка или замяна, следвайте процед..

Ръководството за потребителя - Page 30

Етикетът на сертификата за автентичност на Windows на компютъра е показан по-долу: Забележка: Етикетът на сертификата за автентичност се отнася само за компютри с предварително инсталирана операционна система Windows 7. Компоненти В тази тема са изброени характеристиките на вашия компютър. Процесор За да прегледате системните хар..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 31

• Осветление ThinkLight • Вграден микрофон Клавиатура • 6 редова клавиатура • UltraNav посочващо устройство (TrackPoint посочващо устройство и чувствителна към множествен допир повърхност) • Fn клавиш • Клавиши за управление на силата на звука • Клавиш за заглушаване на високоговорителя • Клавиш за заглушаване на микрофона Интерфейс ..

Ръководството за потребителя - Page 32

65 W (222 Btu/hr) максимум или 90 W (307 Btu/hr) максимум (в зависимост от модела) Източник на захранване (адаптер за променлив ток) • Синусоидално напрежение с честота 50 до 60 Hz • Входно оразмеряване на адаптера за променлив ток: от 100 до 240 V променлив ток, от 50 до 60 Hz Батериен модул Литиево-йонен (Li-Ion) батериен модул Живот на батерията • За опе..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 33

Програми на Lenovo Вашият компютър се предоставя с програми на Lenovo, които ви помагат да работите по-лесно и по-защитено. В зависимост от предварително инсталираната операционна система Windows, програмите може да се различават. За да научите повече относно програмите и други компютърни решения, предоставени от Lenovo, отидете на адре..

Ръководството за потребителя - Page 34

Достъп до програмите на Lenovo от контролния панел За да получите достъп до програми на Lenovo от контролния панел, щракнете върху Старт ➙ Контролен панел . След това в зависимост от програмата, която искате да използвате, щракнете върху съответния раздел, след което щракнете върху съответния зелен текст. Забележка: Ако не открива..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 35

Достъп до програмите на Lenovo в операционната система Windows 8 Ако операционната система Windows 8 е предварително инсталирана на компютъра, можете да осъществите достъп до програмите на Lenovo, като направите едно от следните действия: • Щракнете върху иконата на Lenovo QuickLaunch в лентата на задачите. Показва се списък с програми. Щракнете ..

Ръководството за потребителя - Page 36

така може да премести главите за четене и писане на диска на места, които не съдържат данни. Веднага щом противоударният сензор установи, че средата отново е стабилна (минимална промяна в накланянето на системата, вибрациите или удара), той отново включва твърдия диск. • Client Security Solution Програмата Client Security Solution защитава вашия к..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 37

Програмата Lenovo ThinkVantage Tools ви помага да работите по-лесно и по-защитено, като осигурява лесен достъп до различни технологии като Fingerprint Software, Lenovo Solution Center и други. • Message Center Plus Програмата Message Center Plus автоматично извежда съобщения, с които ви уведомява за важни известия от Lenovo, като например сигнали за наличие на обновления за си..

Ръководството за потребителя - Page 38

20 Ръководството за потребителя

..

Регистриране на компютъра - Page 39

Глава 2. Използване на компютъра Тази глава предоставя информация относно използването на компонентите на компютъра. Тази глава съдържа следните теми: • “Регистриране на компютъра” на страница 21 • “Често задавани въпроси” на страница 21 • “Специални клавиши” на страница 23 • “Използване на UltraNav посочващото устройство”..

Ръководството за потребителя - Page 40

За да подсигурите получаването на най-добрата производителност от вашия компютър, отидете на следната уеб страница, където ще намерите информация, като например съдействие за отстраняване на проблеми и отговори на често задаваните въпроси: http://www.lenovo.com/support/faq Мога ли да получа ръководството за потребителя на друг език? • За ..

Специални клавиши - Page 41

• Следвайте “Общи съвети за предотвратяване на проблеми” на страница 113. • Можете сами да диагностицирате проблеми с помощта на предварително инсталирания диагностичен софтуер. • Проверете за решения за възстановяване в Глава 5 “Общ преглед на възстановяването” на страница 61. Отпечатайте посочените по-долу раздели и ги ..

Ръководството за потребителя - Page 42

За да превключвате функциите на клавишите F1–F12 през програмата ThinkPad Setup, направете следното: 1. Стартирайте компютъра. Когато се покаже екранът с емблемата на ThinkPad, натиснете клавиша F1. Отваря се главното меню на програмата ThinkPad Setup. 2. Изберете Config ➙ Keyboard/Mouse ➙ Change to F1-F12 keys . 3. Конфигурирайте настройките, както желаете, като след..

- Page 43

Клавиш за управление на безжичното радио (F9) Натискайте този клавиш за разрешаване или забраняване на функциите за вградена безжична мрежа. За подробна информация относно функциите за безжична връзка вж. “Безжични връзки” на страница 33. Мултимедийни органи за управление • F10 : Предишен запис или сцена • F11 : Изпълнение или п..

Ръководството за потребителя - Page 44

Промяна на настройките на UltraNav посочващото устройство За да промените настройките на посочващото устройство UltraNav, отидете в контролния панел, след което щракнете върху Хардуер и звук ➙ Мишка ➙ UltraNav . След това променете настройките, както искате. Можете също така да променяте настройките на UltraNav посочващото устройство, кат..

1 - Page 45

• Превключете функциите на левия и десния бутон. • Променете чувствителността на TrackPoint посочващото устройство. • Активирайте функцията за превъртане на TrackPoint. • Активирайте функцията за съвети за превъртане на TrackPoint. Проверете капачката Капачката 1 в края на TrackPoint показалката е сменяема. Можете да я сменяте, както е показа..

Ръководството за потребителя - Page 46

Използване на чувствителната към множествен допир повърхност Чувствителната повърхност на компютъра поддържа множествен допир, с който можете да увеличавате, намалявате, превъртате или завъртате елементи на екрана, докато сърфирате в интернет или четете или редактирате даден документ. За подробности вж. системата за помо..

Управление на захранването - Page 47

Управление на захранването Когато е необходимо да използвате компютъра на места, където няма електрически контакти, работата на компютъра зависи от захранването от батерията. Различните компоненти на компютъра консумират различно количество енергия. Колкото повече компоненти с висока консумация на енергия използвате, то..

Ръководството за потребителя - Page 48

1. Свържете адаптера за променлив ток към куплунга за захранване на компютъра. 2. Свържете захранващия кабел към трансформаторния модул. 3. Включете захранващия кабел в електрически контакт. Съвети за използване на адаптера за променлив ток Можете да проверявате състоянието на батерията по всяко време чрез поглеждане към изм..

Енергоспестяващи режими - Page 49

• За Windows 7: Стартирайте програмата Power Manager и щракнете върху раздела План за захранване . За инструкции относно стартирането на програмата Power Manager вж. “Достъп до програмите на Lenovo в операционната система Windows 7” на страница 15. • За Windows 8: Щракнете с десния бутон върху иконата на състоянието на батерията в областта за уведомява..

Ръководството за потребителя - Page 50

Активиране на функцията за събуждане Ако превключите компютъра в режим на хибернация и функцията за събуждане е деактивирана (това е настройката по подразбиране), компютърът не консумира енергия. Ако функцията за събуждане е активирана, компютърът консумира малко количество енергия. За да разрешите функцията, направете сл..

Безжични връзки - Page 51

ОПАСНОСТ Вашият компютър разполага с Ethernet съединител. За да избегнете риска от токов удар, не свързвайте телефонния кабел към съединителя за Ethernet. Безжични връзки Безжичната комуникация представлява прехвърляне на данни без използването на кабели и само с помощта на радио вълни. В зависимост от безжичното устройство, изпол..

Ръководството за потребителя - Page 52

• Поставете компютъра на равна повърхност, след което отворете дисплея на компютъра под ъгъл, малко по-голям от 90 градуса. • Поставете компютъра далеч от бетонни или тухлени стени, които може да отслабват клетъчните сигнали. • Най-добро приемане ще е достъпно в близост до прозорци и други места, където сигналът на клетъчните..

➙ - Page 53

3. Щракнете върху Устройства и принтери . За изпращане на данни към устройство с активирана функция за Bluetooth направете следното: 1. Щракнете с десния бутон върху данните, които искате да изпратите. 2. Изберете Изпращане до ➙ Bluetooth устройства . Забележка: Ако използвате функцията за безжична връзка (стандарт 802.11) на компютъра едно..

Ръководството за потребителя - Page 54

• Състояния на иконата на състоянието на Access Connections – Никой профил на местоположение не е активен или такъв не съществува. – Връзката на текущия профил на местоположение е прекратена. – Текущият профил на местоположение е свързан. Икона на състоянието на безжичната връзка на Access Connections Иконата за състоянието на безжичната ..

Свързване на външен монитор - Page 55

Свързване на външен монитор Можете да свържете външен монитор към компютъра, за да увеличите възможностите на компютъра. Забележка: Ако свържете външен монитор, е необходим кабел за видео интерфейс с поставено на кабела феритно ядро. Вашият компютър поддържа максимална разделителна способност за видео от 2560 x 1600, при услови..

Ръководството за потребителя - Page 56

5. Задайте Разделителна способност . 6. Щракнете върху Разширени настройки . 7. Щракнете на етикета Монитор . Проверете прозореца с информация за монитора, за да се уверите, че типът на монитора е правилен. Ако е правилен, щракнете върху OK , за да се затвори прозорецът, в противен случай следвайте следните стъпки: 8. Ако се показват ..

® - Page 57

Използване на функцията за разширяване на работната площ Компютърът поддържа функция, наименувана “Разширена работна площ”. С функцията за разширяване на работната площ можете да показвате изходящ сигнал както на дисплея на компютъра, така и на външен монитор. Можете също така да показвате различни изображения на работна..

Ръководството за потребителя - Page 58

5. Задайте разделителна способност за втория дисплей. 6. Щракнете върху OK , за да приложите промените. Забележка: За да промените настройките на цветовете, щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Разделителна способност на екрана . Щракнете върху Разширени настройки , изберете раздела Монитор , с..

➙ - Page 59

• Възпроизвеждане на MIDI файлове чрез вълново-табличен синтезатор под операционните системи Microsoft Windows • Възпроизвеждане на MP3 файлове чрез приложението Windows Media Player или MP3 плейър • Записване от различни източници на звук Забележка: Комбинираният аудио куплунг не поддържа обикновен микрофон. В таблицата по-долу е показано ко..

Ръководството за потребителя - Page 60

– Конфигурирайте настройките на камерата директно от програмата, която я използва. За подробности вж. системата за помощна информация на програмата. – Щракнете върху Lenovo Settings от стартовия екран. След това щракнете върху Камера . Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате настройките на камерата както желаете. Из..

Премахване на картов носител - Page 61

За да поставите картов носител в гнездото за четци на картови носители 4 в 1, направете следното: 1. Уверете се, че картата е обърната в правилната посока. 2. Поставете картата плътно в гнездото за четци на картови носители 4 в 1. Натиснете картата докрай в гнездото. Ако картовият носител не е plug and play, направете следното: 1. Отидете в..

Ръководството за потребителя - Page 62

44 Ръководството за потребителя

..

Достъпност и комфорт - Page 63

Глава 3. Вие и вашият компютър Тази глава предоставя информация относно достъпността, удобството и пътуването с компютъра. • “Достъпност и комфорт” на страница 45 • “Пътуване с компютъра” на страница 47 Достъпност и комфорт Добрата ергономична практика е важна за пълноценното използване на компютъра и предотвратяването н..

Ръководството за потребителя - Page 64

кратки почивки от работа също помагат да предотвратите всяко малко неудобство, свързано с работната ви стойка. Дисплей : Разположете дисплея така, че да поддържате удобно за гледане разстояние от 20–30 инча (510–760 мм). Избягвайте появата на отблясъци или отражения на дисплея от горно осветление или външни източници на светлина..

Глава 3. Вие и вашият компютър - Page 65

на работни почивки. Съществуват много продуктови решения на ThinkPad, които да ви помогнат при модифицирането на компютъра според нуждите ви. За преглед на някои от тези опции отидете на следния уеб сайт: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Запознайте се с опциите за решения за прикрепване и външните продукти, които предоставят желани..

Ръководството за потребителя - Page 66

• Обмислете възможността да вземете адаптер за употреба в самолет или автомобил. • Тъй като е възможно да трябва да използвате компютъра при по-слабо осветление, включете осветлението ThinkLight, като натиснете Fn+Spacebar, за да се освети клавиатурата. • Ако носите адаптер за променлив ток, изключете кабела за променлив ток от него, ..

Забележка: - Page 67

Глава 4. Защита Тази глава осигурява информация относно предпазването на вашия компютър от кражба и неоторизирана употреба. • “Поставяне на механична ключалка” на страница 49 • “Използване на пароли” на страница 49 • “Защита на твърдия диск” на страница 55 • “Настройка на защитния чип” на страница 56 • “Използване на чет..

Ръководството за потребителя - Page 68

Ако се покаже тази икона, въведете потребителска парола за твърд диск. Ако искате да въведете главна парола за твърди дискове, направете следното: 1. Натиснете F1. Иконата се променя по следния начин: 2. Въведете главната парола за твърди дискове. Забележка: За да се върнете на иконата , натиснете F1 отново. Ако се покаже тази икона..

Пароли за твърди дискове - Page 69

Пароли за твърди дискове Два типа пароли за твърди дискове предпазват информацията, съхранена на твърдия диск: • Потребителска парола за твърд диск • Основна парола за твърди дискове, която изисква потребителска парола за твърд диск Ако не е зададена потребителска парола за твърд диск, а също така не е зададена и основна па..

Ръководството за потребителя - Page 70

Забележки: – Можете да зададете минималната дължина на парола за твърд диск в менюто Security . – Ако зададете парола за твърди дискове от над седем знака, твърдият диск може да се използва само с компютър, който може да разпознае парола за твърди дискове от над седем знака. Ако след това инсталирате твърдия диск в компютър, който ..

Парола на надзорник - Page 71

• За премахване на потребителската парола за твърд диск въведете текущата основна парола за твърди дискове в полето Enter Current Password . След това оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. Показва се прозорец със забележка за настройката. Натиснете Enter, за да излезете от прозореца Setup Notice. Потребителс..

Ръководството за потребителя - Page 72

– Активиране или деактивиране на режима на защита – Активиране или деактивиране на приоритета на четците на пръстови отпечатъци – Изтриване на данните за пръстовия отпечатък Забележки: • Системният администратор може да зададе една и съща парола на надзорник на много преносими компютри ThinkPad за по-лесно администриране. •..

Защита на твърдия диск - Page 73

При следващото отваряне на програмата ThinkPad Setup ще получите подкана да въведете паролата, за да продължите. Защита на твърдия диск За защита на паролите от неоторизирани атаки към защитата в UEFI BIOS и хардуерния дизайн на преносимите компютри ThinkPad са интегрирани някои от най-новите технологии и алгоритми. За да повишите защитат..

Ръководството за потребителя - Page 74

памет или контролери за устройства чрез чип за шифроване на хардуер. За ефективното използване на функцията за шифроване трябва да зададете парола за твърди дискове за вътрешното устройство за съхранение. Настройка на защитния чип За компютрите на мрежови клиенти, които прехвърлят поверителна информация по електронен път,..

Глава 4. Защита - Page 75

10. Натиснете Enter в прозореца Setup Confirmation, за да потвърдите излизането. Използване на четеца на пръстови отпечатъци Вашият компютър разполага с вграден четец на пръстови отпечатъци. Разпознаването чрез пръстов отпечатък може да подмени паролите и да осигури лесен и сигурен достъп на потребителя. Чрез регистриране на пръстовия..

Ръководството за потребителя - Page 76

2. Натиснете леко и прокарайте пръст през четеца с непрекъснато плавно движение. Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. Поддържане на четеца на пръстови отпечатъци Следните действия биха могли да повредят четеца на пръстови отпечатъци или да причинят неправилното му фун..

Глава 4. Защита - Page 77

• Регистрирайте и използвайте различен пръст за разпознаване. • Ако ръцете ви са твърде сухи, използвайте лосион. Забележка за изтриването на данни от твърдия диск или SSD устройството С навлизането на компютрите във всеки аспект от живота ни те обработват все повече информация. Данните в компютъра, някои от които е възможно ..

Ръководството за потребителя - Page 78

Предпазване на данните от вируси Вашият компютър разполага с предварително инсталирана антивирусна програма, така че да можете да откривате и унищожавате вируси. Антивирусната програма е създадена да ви помогне да откривате и унищожавате вируси. Lenovo предоставя пълна версия на антивирусен софтуер на вашия компютър наред с ..

Глава 5. - Page 79

Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. • “Общ преглед за възстановяване за операционна система Windows 7” на страница 61 • “Общ преглед за възстановяване за операционна система Windows 8” на страница 67 Общ преглед за възстановяване за операцио..

Ръководството за потребителя - Page 80

Създаване на носител за възстановяване Този раздел предоставя инструкции относно създаването на носител за възстановяване. Забележка: Можете да създавате носители за възстановяване, като използвате дискове или външни USB устройства за съхранение. За създаване на носител за възстановяване щракнете върху Старт ➙ Всички про..

- Page 81

• На прикрепено външно USB устройство с твърд диск • На мрежово устройство • На записваеми дискове (за тази опция се изисква записващо оптично устройство) След като сте архивирали съдържанието на вашия твърд диск, можете да възстановите изцяло съдържанието му, да възстановите само избрани файлове или да възстановите само оп..

Ръководството за потребителя - Page 82

Ако сте архивирали вашия твърд диск посредством програмата OneKey Recovery Pro, можете да възстановите твърдия диск от архив на OneKey Recovery Pro дори ако не можете да стартирате операционната система Windows. • Възстановяване на твърдия диск до фабричните настройки по подразбиране Работното пространство на OneKey Recovery Pro ви позволява да възста..

➙ - Page 83

Забележки: 1. Операциите по възстановяване, които можете да изпълнявате чрез спасителен носител, се различават в зависимост от операционната система. 2. Спасителният диск може да бъде стартиран във всички типове оптични устройства. Създаване на спасителен носител Този раздел предоставя инструкции относно създаването на спа..

Ръководството за потребителя - Page 84

1. Включете компютъра. 2. Отидете до директорията C:\SWTOOLS . 3. Отворете папката APPS. В нея има няколко подпапки, наименувани на различните предварително инсталирани приложения. 4. Отворете подпапката за приложението, което ще преинсталирате. 5. Щракнете два пъти върху Инсталиране , след което следвайте стъпките на екрана, за да преи..

➙ - Page 85

външни устройства) да не е зададено като устройство за стартиране в последователността за стартиране. Първо трябва да проверите дали спасителното устройство е зададено като първо устройство за стартиране в последователността за първоначално зареждане в програмата ThinkPad Setup. Вижте “Меню Startup” на страница 106 за подробна инфо..

Ръководството за потребителя - Page 86

За да използвате опциите за разширено стартиране, направете следното: 1. Преместете курсора в долния десен ъгъл на екрана, за да изведете препратките. Щракнете върху Настройки ➙ Промяна на настройките на компютъра ➙ Общи . 2. В раздела “Разширено стартиране” щракнете върху Рестартиране сега ➙ Отстраняване на неизправности ..

Глава 6. - Page 87

Глава 6. Подмяна на устройства Тази глава осигурява инструкции как да инсталирате или подменяте хардуер на вашия компютър. • “Предпазване от статично електричество” на страница 69 • “Деактивиране на вградената батерия” на страница 69 • “Подмяна на SIM картата” на страница 70 • “Подмяна на твърдия диск или SSD устройството” ..

Ръководството за потребителя - Page 88

4. Изберете Disable Built-in Battery . 5. Щракнете върху Yes в прозореца за предупреждение на Setup, след което компютърът ще се изключи автоматично. Изчакайте от три до пет минути, докато компютърът изстине. Подмяна на SIM картата Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. Възможно е вашият компютър да се нуждае от SIM карта за осъществява..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 89

4. Внимателно натиснете картата, за да я извадите от компютъра. 5. Дръжте новата карта с металните контакти, сочещи надолу. След това вкарайте SIM картата плътно в гнездото, докато чуете щракване. Глава 6. Подмяна на устройства 71

..

Ръководството за потребителя - Page 90

6. Затворете вратичката за SIM карта, докато щракне на място. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на твърдия диск или SSD устройството Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. Внимание: Устройството с твърд диск е много чувствително. Неправилното боравене може да довед..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 91

3. Разхлабете винта 1 , който придържа вратичката на SSD устройството или твърдия диск, но не го изваждайте, след което премахнете вратичката на SSD устройството или твърдия диск. 4. Извадете новия твърд диск или SSD устройството, като издърпате навън зъбеца. Глава 6. Подмяна на устройства 73

..

Ръководството за потребителя - Page 92

5. Поставете твърдия диск или SSD устройството в гнездото и го плъзнете така, че да застане правилно на място. 6. Поставете обратно вратичката на твърдия диск или SSD устройството 1 . След това затегнете винта 2 . 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на клавиатурата Преди да започн..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 93

ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да отворите капака на това гнездо. За да премахнете клавиатурата, направете следното: 1. Дезактивирайте вградената батерия. Вижте “Деактивиране на вградената б..

Ръководството за потребителя - Page 94

6. Премахнете кабелите 2 и 4 , като повдигнете съединителите 1 и 3 нагоре. Премахнете на клавиатурата. Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. За да поставите клавиатурата, направете следното: 1. Прикрепете кабелите 1 и 3 , като натиснете съединителите 2 и 4 надолу. Забележка: Клав..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 95

2. Поставете клавиатурата. Уверете се, че задният край на клавиатурата е под рамката. Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстрацията по-горе. 3. Плъзнете клавиатурата на място в посоката, указана от стрелките. Забележка: Клавиатурата на вашия компютър може да изглежда различно от илюстраци..

Ръководството за потребителя - Page 96

4. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. Поставете отново двата винта отдолу. 5. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на оптичното устройство Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. В гнездото за оптични устройства има предварително поставено оптично устройс..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 97

5. Натиснете ръба на оптичното устройство навън, като използвате върха на тънка отвертка, както е показано, след което издърпайте оптичното устройство навън. За да инсталирате ново оптично устройство, направете следното: 1. Поставете оптичното устройство в гнездото за оптично устройство, след което го натиснете плътно в съед..

Ръководството за потребителя - Page 98

2. Затегнете винта, фиксиращ кутията на оптичното устройство. 3. Поставете отново клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница 74. 4. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на модул памет Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. Увеличаването на капацитета н..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 99

4. Ако в гнездото за памет вече има модул памет, натиснете навън лостчетата в двата края на цокъла едновременно 1 и след това го извадете 2 . Запазете премахнатия модул памет за бъдеща употреба. 5. Намерете жлеба на контактния ръб на модула памет, който поставяте. Внимание: За да избегнете повреждане на модула памет, не допирайте ..

Ръководството за потребителя - Page 100

8. Поставете отново клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница 74. 9. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на Mini PCI ExpressCard картата за безжична LAN връзка Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изкл..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 101

5. Отстранете винта 1 . Картата изскача 2 . Отстранете картата. 6. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл 1 . Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта 2 . Глава 6. Подмяна на устройства 83

..

Ръководството за потребителя - Page 102

7. Свържете кабелите на антената с новата PCI Express Mini Card карта, както е показано на илюстрацията. Задължително прикачете сивия кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а черния кабел – към съединителя, обозначен с “AUX” или “A”. 8. Поставете отново клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница 74. 9..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 103

4. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте за премахване на кабелите от картата. Ако не е включен такъв инструмент, разкачете кабелите, като захванете съединителите с ръка и внимателно ги изключите. Забележка: В зависимост от системната конфигурация на компютъра картата..

Ръководството за потребителя - Page 104

6. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл 1 . Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта 2 . 7. Свържете кабелите на антената с новата PCI Express Mini Card карта, както е показано на илюстрацията. Задължително прикачете червения кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 105

3. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 4. Премахнете на клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница 74. 5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте за премахване на кабелите от картата. Ако не е включен такъв инструмент, разкачете кабелите, като захва..

Ръководството за потребителя - Page 106

7. Извадете картата от скобата. 8. Вкарайте новата карта в скобата. 9. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл 1 . Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта 2 . 88 Ръководството за потребителя

..

Подмяна на резервната батерия - Page 107

10. Свържете кабелите на антената с новата PCI Express Mini Card карта, както е показано на илюстрацията. Задължително прикачете червения кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а синия кабел – към съединителя, обозначен с “AUX” или “A”. 11. Поставете отново клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница..

Ръководството за потребителя - Page 108

4. Откачете съединителя 1 . След това отстранете резервната батерия 2 . 5. Поставете новата резервна батерия 1 . След това прикрепете съединителя 2 . 6. Поставете отново клавиатурата. Вижте “Подмяна на клавиатурата” на страница 74. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. 90 Ръководството за п..

Глава 7. - Page 109

Глава 7. Разширено конфигуриране Въпреки че е важно да защитите файловете, данните и настройките, които са съхранени на твърдия диск или в SSD устройството, вероятно ще се наложи да инсталирате също така и нова операционна система, нови драйвери за устройства, да обновите системния UEFI BIOS или да възстановите предварително инста..

Ръководството за потребителя - Page 110

• Отпечатайте инструкциите, които ще използвате. Отидете до раздела за операционната система, която използвате: – “Инсталиране на операционна система Windows 7” на страница 92 – “Инсталиране на операционна система Windows 8” на страница 93 Забележки: – Функциите на UEFI BIOS се поддържат само от операционна система Windows 7 (64-битова вер..

C:\SWTOOLS - Page 111

7. Възстановете C:\SWTOOLS от архивното копие, което сте направили, преди стартиране на инсталацията. 8. Инсталирайте Intel Chipset Support for Windows 2000/XP/Vista/7/8. За да направите това, стартирайте файла Setup.exe в директорията C:\SWTOOLS\DRIVERS\INTELINF\infinst_autol directory. 9. Инсталирайте драйверите на устройствата. Вижте “Инсталиране на други драйвери и софтуер (за W..

Ръководството за потребителя - Page 112

Инсталиране на модулите за корекции на Windows 8 За да изтеглите и инсталирате модули за корекция на Windows 8, посетете началната страница на базата знания на Microsoft на адрес http://support.microsoft.com/, въведете номера на желания модул за корекция в полето за търсене, след което щракнете върху Търсене . Инсталиране на драйвери на устройство Дра..

C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR - Page 113

10. Щракнете върху От диск . 11. Укажете пътя C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR до INF файла на този монитор. След това щракнете върху Отвори . 12. Щракнете на OK . 13. Потвърдете правилния тип дисплей, след което щракнете върху Напред . 14. След приключване на инсталацията щракнете върху Затвори . 15. Щракнете върху Затвори , за да затворите прозореца за свой..

Ръководството за потребителя - Page 114

Меню Main Менюто Main е първият интерфейс, с който се сблъсквате след стартиране на програмата ThinkPad Setup. То показва следната конфигурация на компютъра: • UEFI BIOS Version • UEFI BIOS Date (Year-Month-Day) • Embedded Controller Version • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID • MAC address (Internal LAN) • Preinstalled OS License • UEFI Secure Boot М..

97 - Page 115

Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари активира за всички източници на захранване. Забележки: • Необходимо е захранване с променлив ток за магически пакет от типа Wake on LAN. • Функцията Wake on LAN не работи, когато е зададена парола за твърд диск. Ethernet LAN Option ROM (за режима ..

Ръководството за потребителя - Page 116

Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари USB UEFI BIOS Support • Disabled • Enabled Активиране или деактивиране на поддръжка на стартирането от USB устройствата за съхранение. USB USB 3.0 Mode • Disabled • Enabled • Auto Задайте режима за USB 3.0 контролера за портовете, споделени между USB 2.0 и USB 3.0 конт..

® - Page 117

Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Change to “F1-F12 keys” • Default • Legacy Ако изберете Default , можете да натиснете директно клавишите F1-F12, за да се инициализират специални функции, илюстрирани върху всеки клавиш. Ако изберете Legacy за инициализиране на специалните функции,..

Ръководството за потребителя - Page 118

Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари CPU Power Management • Disabled • Enabled Активиране или деактивиране на функцията за пестене на енергия, която автоматично спира часовника на микропроцесора, когато няма системни дейности. Intel (R) Rapid Start Technology • Disabled • Enabled Enter after: • Immediately •..

Меню Date/Time - Page 119

Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари на невалидни клавишни комбинации. Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode Option • Compatibility • AHCI Избор на режим на работа на SATA контролера. Ако изберете Compatibility , SATA контролерът работи в режим на съвместимост. Core Multi-Processing • Disabled • Enabled Активиране и..

Ръководството за потребителя - Page 120

Таблицата по-долу изброява елементите от менюто Config . Таблица 5. Елементи от менюто Security Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Supervisor Password • Disabled • Enabled Обърнете се към “Парола на надзорник” на страница 53. Lock UEFI BIOS Settings • Disabled • Enabled Активирайте или деактивирайте функцията, която защитава елементите в програм..

103 - Page 121

Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Hard Disk1 Password • Disabled • Enabled Обърнете се към “Пароли за твърди дискове” на страница 51. Hard Disk2 Password • Disabled • Enabled Обърнете се към “Пароли за твърди дискове” на страница 51. Security Chip • Active • Inactive • Disabled Ако изберете Active , защитният ..

Ръководството за потребителя - Page 122

Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Memory Protection Execution Prevention • Disabled • Enabled Някои компютърни вируси и червеи причиняват препълване на буферите на паметта. Като изберете Enabled , можете да защитите компютъра срещу атаки от такива вируси и червеи. Ако установите, че да..

105 - Page 123

Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Fingerprint Reader • Disabled • Enabled Ако изберете Enabled , можете да използвате четеца на пръстови отпечатъци. Thunderbolt • Disabled • Enabled Ако изберете Enabled , можете да използвате функцията Thunderbolt. Intel AT Module Activation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Активир..

Ръководството за потребителя - Page 124

Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари бъде зададен на персонализиран режим. Restore Factory keys • Yes • No Тази опция се използва за възстановяване на всички ключове и сертификати в базите данни за защитено зареждане Secure Boot до фабричните настройки по подразбиране. Всичк..

- Page 125

3. Натиснете F10, за да запазите промените, след което рестартирайте системата. За да промените стартовата последователност временно, така че системата да се стартира от различно устройство, направете следното: 1. Изключете компютъра. 2. Включете компютъра, след което, докато се показва емблемата на ThinkPad в долния ляв ъгъл на екра..

Ръководството за потребителя - Page 126

Таблица 6. Елементи от менюто Startup (продължение) Елемент на менюто Избор Коментари нямат операционна система с активиран UEFI. Модулът за поддръжка на съвместимост (CSM) е необходим за зареждане на наследената операционна система. Ако изберете UEFI Only , CSM Support е избираема. Ако изберете Both или Legacy Only , CSM Support не е избираема. Boot Mode • Quick ..

Desktop Management Interface - Page 127

Обновяване на UEFI BIOS на системата Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS е част от системните програми, които съставляват основния слой на вградения в компютъра софтуер. UEFI BIOS превежда инструкциите от други софтуерни слоеве. Дънната платка на вашия компютър има модул, наричан електрически изтривана програмируема памет с достъп само за ..

Ръководството за потребителя - Page 128

Когато Wake on LAN се използва със софтуер за управление на мрежата, много функции, като например прехвърляне на данни, софтуерни актуализации и флаш актуализации на UEFI BIOS, могат да се извършат отдалечено без отдалечено обслужване. Това обновление може да се извърши след стандартното работно време или през уикендите за спестяван..

Забележка: - Page 129

3. Изберете устройство за стартиране от списъка, за да му зададете най-високия приоритет. 4. Натиснете F10, за да запишете промените и да излезете. Забележка: Ако искате да инициализирате настройката за връщане към стартовата последователност по подразбиране, натиснете F9. Настройките по подразбиране се зареждат автоматично. Фл..

Ръководството за потребителя - Page 130

112 Ръководството за потребителя

..

Глава 8. - Page 131

Глава 8. Предотвратяване на проблеми Поддръжката е важна част от притежаването на преносим компютър ThinkPad. С правилните грижи можете да избегнете често срещани проблеми. Главата предоставя информация, която може да ви помогне да поддържате безпроблемната работа на компютъра. • “Общи съвети за предотвратяване на проблеми” ..

Ръководството за потребителя - Page 132

13. Ако някога е необходимо да изпълните възстановяване на компютъра, за да върнете предварително заредените програми и приложения на машината, е възможно следните съвети да са ви от полза: • Премахнете всички външни устройства, като например принтера, клавиатурата и т.н. • Уверете се, че батерията е заредена и захранването с ..

Внимавайте как и къде работите - Page 133

UEFI BIOS и софтуерни актуализации. Когато програмата System Update се свърже с уеб сайта за поддръжка на Lenovo, тя автоматично разпознава типа на машината и модела на компютъра, инсталираната операционна система и езика на операционната система, за да определи какви обновления са налични за компютъра. След това програмата System Update показ..

Ръководството за потребителя - Page 134

Бъдете внимателни към компютъра си • Избягвайте да поставяте предмети (включително хартия) между дисплея и клавиатурата или опората за китки. • Дисплеят на компютъра ви е разработен за отваряне и работа на малко повече от 90 градуса. Не отваряйте дисплея над 180 градуса, тъй като това може да повреди пантата. • Не преобръщайте ..

- Page 135

• Остъргване на повърхността на четеца с нокът или нещо твърдо. • Използване или докосване на четеца с мръсен пръст. Ако забележите някое от следните условия, внимателно почистете повърхността на четеца със суха, мека и безвлакнеста кърпа: • Повърхността на четеца е мръсна или изцапана. • Повърхността на четеца е влажна. • ..

Ръководството за потребителя - Page 136

Почистване на дисплея на компютъра За да почистите дисплея на компютъра, направете следното: 1. Леко избършете дисплея с мека суха кърпа без власинки. Ако видите подобна на драскотина следа на дисплея си, тя може да е петно, пренесено от клавиатурата или TrackPoint показалката, когато капакът е бил натиснат отвън. 2. Избършете петно..

Диагностициране на проблеми - Page 137

Глава 9. Отстраняване на проблеми с компютъра В тази глава е описано какво да правите, ако имате проблем с компютъра. Тази глава съдържа следните теми: • “Диагностициране на проблеми” на страница 119 • “Отстраняване на проблеми” на страница 119 Диагностициране на проблеми Ако срещате проблеми с вашия компютър, използвайте пр..

Ръководството за потребителя - Page 138

• Ако компютърът е изключен, го стартирайте чрез натискане на бутона за захранването. Ако компютърът не може да се рестартира, отидете на стъпка 2. • Ако не можете да изключите компютъра чрез натискане и задържане на бутона за захранването, премахнете всички източници на захранване от компютъра и рестартирайте системата, ка..

Съобщения за грешки - Page 139

Съобщения за грешки • Съобщение : 0177: Неправилни SVP данни, спрете POST задачата. Решение : Контролната сума на паролата на надзорник в EEPROM не е правилна. Системната платка трябва да бъде подменена. Компютърът трябва да се ремонтира. • Съобщение : 0183: Неправилна CRC на настройките за защита в променливата EFI. Влезте в ThinkPad Setup. Решени..

Ръководството за потребителя - Page 140

Решение : Възможно е системният CMOS да е бил повреден от приложна програма. Компютърът използва настройките по подразбиране. Стартирайте ThinkPad Setup, за да конфигурирате настройките отново. Ако още виждате същия код на грешка, занесете компютъра в сервиз. • Съобщение : 0253: Променливите блокови данни на EFI са унищожени. Решение : Въ..

Грешки без съобщения - Page 141

• Съобщение : Поставената батерия не се поддържа от системата и няма да се зареди. Заменете батерията с правилната батерия на Lenovo за тази система. Натиснете клавиша ESC, за да продължите Решение : Неоторизирана батерия е свързана към системата. Натиснете клавиша ESC, за да продължите • Съобщение : Тази система не поддържа батери..

Ръководството за потребителя - Page 142

– Ако сте използвали софтуер за управление на дялове, прегледайте дяла на твърдия диск с помощта на този софтуер и възстановете дяла, ако е необходимо. – Ако на вашия компютър е инсталирана операционната система Windows 7, използвайте или работното пространство OneKey Recovery Pro, или дисковете за възстановяване, за да възстановите сис..

Проблеми с мрежата - Page 143

3. Проверете дали е инсталиран най-новият UEFI BIOS за вашия модел. 4. Проверете конфигурацията и съвместимостта на паметта, включително максималния размер на паметта и нейната скорост. 5. Стартирайте диагностични програми. Вижте “Диагностициране на проблеми” на страница 119. Проблеми с мрежата По-долу са описани най-често срещани..

Ръководството за потребителя - Page 144

– Ако е активирана, попитайте мрежовия администратор за необходимите настройки. • Проблем : Ако компютърът работи с Gigabit Ethernet, той не може да се свърже към мрежата при скорост от 1000 Mbps. Вместо това той се свързва при скорост от 100 Mbps. Разрешение : – Опитайте с друг кабел. – Проверете дали партньорът за връзка е настроен за автом..

➙ - Page 145

• Проблем : PIM елементите, изпратени от операционната система Windows 7, не се получават правилно в адресната книга на друго устройство с активирана функция за Bluetooth. Решение : Операционната система Windows 7 изпраща PIM елементи в XML формат, но повечето устройства с активирана функция за Bluetooth обработват PIM елементите във vCard формат. Ако..

Проблеми с екрана на компютъра - Page 146

Решение : Проверете дали външният цифров блок е свързан правилно към компютъра. Проблеми с дисплея и мултимедийните устройства Тази тема включва най-често срещаните проблеми с дисплея и мултимедийните устройства, включително дисплея на компютъра, външния монитор, аудио устройствата и оптичното устройство. Проблеми с екран..

Проблеми при външен монитор - Page 147

9. Щракнете върху раздела Управление на цветовете . Проверете дали качеството на цветовете и останалата информация са правилно зададени. Ако ви бъде напомнено за парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или осигурете потвърждението. Проверете полето Състояние на устройството и се убедете, че устройствот..

Ръководството за потребителя - Page 148

4. Щракнете на етикета Adapter . 5. Уверете се, че в прозореца за информация за адаптера се показва името на правилния драйвер на устройството. Забележка: Името на драйвера на устройство зависи от инсталирания в компютъра ви видео чип. 6. Щракнете на OK . Ако информацията е неправилна, инсталирайте отново драйвера на устройството. – П..

- Page 149

2. Включете външния монитор и компютъра. 3. Щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Разделителна способност на екрана . Забележка: Ако компютърът не може да открие външния монитор, щракнете върху бутона Откриване . 4. Щракнете върху иконата на желания монитор (иконата на Монитор-2 е за външния мони..

Ръководството за потребителя - Page 150

• Проблем : Позицията на екрана на външния монитор е неправилна, когато мониторът е настроен на по-висока разделителна способност. Решение : Понякога при използване на по-висока разделителна способност, като например 1600x1200, изображението се измества наляво или надясно на екрана. За да отстраните този проблем, първо се уверет..

- Page 151

• Проблем : Плъзгачът за баланс не може да заглуши напълно един канал. Решение : Контролата е създадена да компенсира дребни разлики в баланса и не заглушава напълно който и да е канал. • Проблем : В прозореца “Миксер за сила на звука” няма контрола за MIDI звук. Решение : Използвайте управлението на силата на звука на хардуера. ..

Ръководството за потребителя - Page 152

Проблеми с батерията • Проблем : Батерийният модул не може да бъде напълно зареден в стандартното време за зареждане, когато компютърът е изключен. Решение : Възможно е батерията да е прекалено изтощена. Направете следното: 1. Изключете компютъра. 2. Уверете се, че прекалено изтощената батерия е в компютъра. 3. Свържете адаптера..

Проблеми със захранването - Page 153

Проблеми със захранването Отпечатайте тези инструкции и ги запазете в компютъра за справка по-късно. Ако компютърът изобщо не получава захранване, проверете следните елементи: 1. Проверете бутона за захранването. Обърнете се към “Индикатори за системно състояние” на страница 8. Бутонът на захранването свети, когато компютъ..

Ръководството за потребителя - Page 154

1. Отидете на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support и потърсете съобщението за грешка. 2. Отидете на началната страница на базата знания на Microsoft на адрес http://support.microsoft.com/ и потърсете съобщението за грешка. Проблеми с режимите на заспиване и хибернация • Проблем : Компютърът неочаквано влиза в режим на заспиван..

Проблеми с твърдия диск - Page 155

• Проблем : Компютърът не преминава в режим на заспиване, нито в режим на хибернация. Решение : Проверете дали не е избрана опция, която да не позволява на компютъра да премине в режим на заспиване или хибернация. Ако компютърът се опита да премине в режим на заспиване, но заявката е отхвърлена, устройството в USB съединителя мож..

Ръководството за потребителя - Page 156

– Съединителят на устройството е правилно свързан с компютъра. Ако използвате опция с отделение за инсталиране на устройството, се уверете, че опцията е правилно свързана към компютъра и работи правилно. – Тавата на твърдия диск е плътно затворена. – Необходимите драйвери на устройства са правилно инсталирани. • Проблем : ..

Проблем с USB съединителя - Page 157

Проверете следното: • Приложението е предназначено за работа с вашата операционна система. • Другите приложения се изпълняват правилно на компютъра. • Необходимите драйвери на устройства са инсталирани. • Приложението работи, когато се стартира на друг компютър. Ако се покаже съобщение за грешка по време на използване на ..

Ръководството за потребителя - Page 158

140 Ръководството за потребителя

..

Преди да се свържете с Lenovo - Page 159

Глава 10. Получаване на поддръжка Тази глава осигурява информация за получаване на помощ и поддръжка от Lenovo. • “Преди да се свържете с Lenovo” на страница 141 • “Получаване на помощ и обслужване” на страница 142 • “Закупуване на допълнителни услуги” на страница 144 Преди да се свържете с Lenovo Обикновено можете да решите проблемит..

Ръководството за потребителя - Page 160

• Какъв е типът на машината? • Какъв е серийният номер? Получаване на помощ и обслужване Ако ви е необходима помощ, сервиз, техническо съдействие или просто се нуждаете от допълнителна информация за продуктите на Lenovo, ще намерите голямо многообразие от източници, предоставени на ваше разположение от Lenovo. Този раздел съдържа ..

Връзка с Lenovo - Page 161

Връзка с Lenovo Ако сте опитали самостоятелно да коригирате проблема и още се нуждаете от помощ, по време на гаранционния период можете да получите помощ и информация по телефона чрез Центъра за поддръжка на клиенти. По време на гаранционния период са достъпни следните услуги: • Определяне на проблеми - Достъпен е обучен персон..

Ръководството за потребителя - Page 162

Намиране на опции на ThinkPad Ако искате да разширите възможностите на компютъра, Lenovo предлага голям брой хардуерни аксесоари и надстройки, които отговарят на вашите нужди. Опциите включват модули памет, устройства за съхранение, мрежови карти, репликатори на портове, батерии, захранващи адаптери, принтери, скенери, клавиатури, ..

Приложение A. - Page 163

Приложение A. Информация за разпоредби Допълнителна информация за безжичната връзка Взаимодействие с безжична връзка Картата Wireless LAN PCI Express Mini Card е разработена да взаимодейства с всеки безжичен LAN продукт, който е базиран на радио технологията DSSS, CCK и/или OFDM и съответства на: • Стандартът 802.11b/g, 802.11a/b/g или 802.11n чернова 2.0 за без..

Ръководството за потребителя - Page 164

• Профил за състояние на батерията Работното обкръжение и здравето ви Вградените безжични карти излъчват радиочестотна магнитна енергия като други радио устройства. Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства като, например, мобилни телефони. Поради фа..

Regulatory - Page 165

4 Антена (спомагателна) за безжична LAN Намиране на регулативните бележки за безжични устройства За повече информация относно забележката за разпоредби за безжични устройства вж. Regulatory Notice , предоставена с компютъра. Ако сте закупили компютъра без Regulatory Notice , можете да я намерите на уеб сайта на адрес: http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides Заб..

Ръководството за потребителя - Page 166

Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Европейски съюз – Съответствие на директивата за електромагнитна съвместимост This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to elec..

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: - Page 167

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Декларация за съответствие клас B за Корея Декларация за съответствие VCCI клас В за Япония Декларация за съответствие на Япония за продукти, които се свързват към главното захранване с напрежение по-малко или равно на 20 A на фаза Сервизна информация за Len..

Ръководството за потребителя - Page 168

150 Ръководството за потребителя

..

Важна информация относно WEEE - Page 169

Приложение B. Декларации за WEEE и рециклиране Lenovo насърчава притежателите на оборудване от сферата на информационните технологии да рециклират отговорно оборудването си, когато повече не се нуждаят от него. Lenovo предлага множество програми и услуги за подпомагане на притежателите на оборудване при рециклирането на техните IT..

Ръководството за потребителя - Page 170

В съответствие със Закона за поощряване на ефективното оползотворяване на ресурсите събирането и рециклирането на компютри и монитори за домашна употреба от производителя е започнато на 1 октомври 2003 г. Тази услуга се предоставя безплатно за потребители на домашни компютри, продадени след 1 октомври 2003 г. За подробности пос..

Забележка: - Page 171

Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз Забележка: Тази маркировка се прилага само в страните от Европейския съюз (ЕС). Батериите и опаковките за батерии са етикирани в съответствие с Европейската директива 2006/66/ЕC относно батерии и акумулатори и отпадъчни батерии и акумулатори. Директиват..

Ръководството за потребителя - Page 172

154 Ръководството за потребителя

..

Приложение C. - Page 173

Приложение C. ENERGY STAR информация за модел ENERGY STAR ® е съвместна програма на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ и на Държавния департамент за енергия, насочена към спестяване на пари и предпазване на околната среда чрез енергоефективни продукти и практики. Lenovo се гордее да предложи на нашите клиенти продукти с обозна..

Ръководството за потребителя - Page 174

2. Щракнете върху Хардуер и звук ➙ Диспечер на устройствата . 3. В прозореца Device Manager разгънете Мрежови адаптери . 4. Щракнете с десния бутон на вашия мрежов адаптер и щракнете на Свойства . 5. Щракнете на етикета Управление на захранването . 6. Премахнете отметката от полето Разреши на това устройство да събужда компютъра . 7. Щракн..

Приложение D. - Page 175

Приложение D. Бележки Възможно е Lenovo да не предлага продуктите, услугите или компонентите, разисквани в този документ, във всички страни. Консултирайте се с местния представител на Lenovo за информация относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на Lenovo продукт, програма или услуга ня..

Ръководството за потребителя - Page 176

показатели могат да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да варират. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Access Connections Active Prote..

Приложение E. - Page 177

Приложение E. Директива за ограничаване на опасни вещества (RoHS) Ограничение на употребата на опасни вещества (RoHS) за Китай RoHS за Турция The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). RoHS Украйна © Copyright Lenovo 2012 159

..

Ръководството за потребителя - Page 178

Индия RoHS Отговаря на RoHS съгласно правилата за електронни отпадъци (Управление и боравене) от 2011 г. 160 Ръководството за потребителя

..

Партиден номер: - Page 180

Партиден номер: Printed in China (1P) P/N: *1P*

..

Sponsored links

Latest Update