Lenovo Thinkpad Edge E435 (polish) User Guide Manual Polish

ThinkPad Edge E435 Language

Download Lenovo Thinkpad Edge E435 (polish) User Guide Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 - Page 1

Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

..

Wydanie czwarte (listopad 2012) - Page 2

Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem: • Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji • Regulatory Notice • „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie vi • Dodatek D „Uwagi“ na stronie 165 Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji oraz Regulatory Notice znajdują się w serwisie WWW. Aby je przejrzeć, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, kliknij sekcję User Guides & Manuals ..

Spis treści - Page 3

Spis treści Przeczytaj zanim zaczniesz . . . . . . . v Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . vi Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji . . . . . . . . . . . . . . . . vii Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa . . . . vii Rozdział 1. Przegląd . . . . . . . . . . 1 Rozmieszczenie elementów sterujących, złączy i wskaźników. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . 1 Widok z prawej strony . . . . . . . . . . . 5 Widok z lewej strony . . . . . . . . . . . 6 Widok od spodu . . . . . . . . . . . . . 7 Widok z tyłu . . . . . . . . . . . ..

Podręcznik użytkownika - Page 4

Tworzenie i używanie nośników do odzyskiwania . . . . . . . . . . . . . 61 Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych . . 62 Używanie obszaru roboczego OneKey Recovery Pro . . . . . . . . . . . . . 63 Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego . 64 Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie programów i sterowników urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania . . . . . . 66 Odzyskiwanie danych w modelach z systemem operacyjnym Windows 8 — przegląd . . . . . . 67 Rozdział 6. Wymiana urządzeń . . . 69 Zapobiegani..

iii - Page 5

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego . . . . . . . . . . . 155 Oświadczenie dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission — FCC) . . . 155 Oświadczenie o zgodności z normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada) . . . . . . . . . . . . . . . 156 Unia Europejska — zgodność z dyrektywą w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej . . . . . . . . . . 156 Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B. . . . . . . . . . . . . . . . 156 Oświadczenie o zgodności z koreańską normą Kla..

Podręcznik użytkownika - Page 6

iv Podręcznik użytkownika

..

Przeczytaj zanim zaczniesz - Page 7

Przeczytaj zanim zaczniesz Przestrzeganie ważnych wskazówek zawartych w niniejszym dokumencie pozwoli zmaksymalizować korzyści i wygodę korzystania z komputera. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do niewygody, kontuzji lub awarii komputera. Należy chronić się przed energią cieplną wytwarzaną przez komputer. Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet..

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Page 8

Należy chronić komputer i dane podczas przenoszenia. Przed przeniesieniem komputera wyposażonego w dysk twardy należy wykonać jedną z poniższych czynności oraz upewnić się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony lub miga: • Wyłącz komputer. • Włącz tryb uśpienia. • Włącz tryb hibernacji. Zapobiegniesz uszkodzeniu komputera i utracie danych. Z komputerem należy obchodzić się delikatnie. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać..

Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji - Page 9

baterię wielkości monety zapewniająca zasilanie zegarowi systemowemu w czasie, gdy komputer jest wyłączony, dlatego uwagi związane z baterią i dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do wszystkich produktów komputerowych. Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji Produkty mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Niektóre uszkodzenia są poważne i wymagają, aby zaprzestać używania produktu do czasu jego przeglądu oraz, jeśli niezbędna okaże się naprawa, do czasu jej wykonania przez autoryzowany serwis. Podobnie jak na każde urządze..

Serwisowanie i modernizacja - Page 10

Serwisowanie i modernizacja Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu, chyba że Centrum Wsparcia Klienta udzieli odpowiednich instrukcji lub można znaleźć je w dokumentacji. Należy korzystać tylko z usług dostawcy usług upoważnionego do naprawy danego produktu. Informacja: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części komputera. Modernizacje zazwyczaj określa się mianem opcji. Części zamienne przeznaczone do instalowania przez Klientów określane są mianem Części Wymienianych przez Klienta (Customer Replaceable Unit..

Przedłużacze i urządzenia powiązane - Page 11

Należy chronić kable zasilające i zasilacze przed kontaktem z płynami. Na przykład nie należy kłaść ich przy zlewach, wannach, toaletach lub na podłogach czyszczonych płynnymi środkami czyszczącymi. Płyny mogą spowodować zwarcie, szczególnie jeśli kabel zasilający lub zasilacz został zgnieciony wskutek niewłaściwego użytkowania. Ponadto płyny mogą powodować stopniową korozję końcówek kabla zasilającego i/lub wyprowadzenia złącza zasilacza, co może ostatecznie spowodować przegrzanie tych elementów. Zawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygn..

Informacja na temat zasilacza - Page 12

Należy upewnić się, że używane gniazdo zasilające jest poprawnie podłączone, łatwo dostępne i położone niedaleko od wszystkich zasilanych urządzeń. Nie należy mocno rozciągać kabli zasilających, gdyż może to spowodować powstanie naprężeń w kablu. Należy upewnić się, że gniazdo zasilające dostarcza napięcie i prąd odpowiednie dla instalowanego produktu. Należy ostrożnie podłączać urządzenie do gniazda zasilającego i od niego odłączać. Informacja na temat zasilacza NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie wolno zdejmować obudowy zasilacza ani usuwać jakiejkolwiek czę..

Uwaga dotycząca akumulatora - Page 13

Jeśli bateria uległa uszkodzeniu, pojawił się jakiś wyciek z baterii lub z jej przodu gromadzi się jakaś substancja, należy zaprzestać korzystania z niej i zamówić u producenta nową. Baterie mogą zmniejszać swoją wydajność jeśli są przez długi czas nieużywane. Pozostawienie niektórych akumulatorów (szczególnie litowych) nieużywanych i rozładowanych może zwiększyć ryzyko zwarcia, to zaś może spowodować skrócenie czasu eksploatacji akumulatora i zagrożenie bezpieczeństwa. Akumulatorów litowych nie należy całkowicie rozładowywać ani przechowywać ich w s..

Ciepło i wentylacja produktu - Page 14

Poniższa uwaga ma zastosowanie w przypadku użytkowników na terenie Kalifornii. Informacja dotycząca chloranów — Kalifornia: Produkty zawierające akumulator litowy z dwutlenkiem manganu mogą zawierać chlorany. Materiał zawierający chlorany — może wymagać specjalnego trybu postępowania. Patrz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Ciepło i wentylacja produktu NIEBEZPIECZEŃSTWO Komputery, zasilacze i akcesoria generują ciepło. Z uwagi na minimalne rozmiary komputery notebook mogą generować znaczną ilość ciepła. Należy zawsze przestrzegać poniższych środków o..

- Page 15

Prąd elektryczny — informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Wszystkie kable zasilające muszą być włączone do prawidłowo podł..

Uwaga dotycząca ekranu ciekłokrystalicznego (LCD) - Page 16

• Nie należy zdejmować pokryw. Usunięcie pokryw z produktu laserowego może być przyczyną niebezpiecznego promieniowania laserowego. W urządzeniu nie ma żadnych części wymagających obsługi. • Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niektóre produkty laserowe mają wbudowaną diodę laserową klasy 3A lub klasy 3B. Należy zapamiętać poniższe ostrzeżenie. Gdy napęd jest otwarty, występuje promieniowanie laserowe. ..

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa - Page 17

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uwaga dla użytkowników komputerów osobistych typu tablet Uwaga dotycząca bezpieczeństwa dla użytkowników w Australii NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączyć kabla telefonicznego w trybie tabletu. Uwaga dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych Wiele komputerów osobistych i akcesoriów zawiera kable i przewody, takie jak kable zasilające czy kable do po..

Podręcznik użytkownika - Page 18

xvi Podręcznik użytkownika

..

Widok modeli ThinkPad Edge E430, E430c i E435 z przodu - Page 19

Rozdział 1. Przegląd Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozmieszczeniu złączy i ważnych naklejek, elementach komputera, jego specyfikacjach oraz środowisku pracy i zainstalowanych fabrycznie programach. Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy: • „Rozmieszczenie elementów sterujących, złączy i wskaźników“ na stronie 1 • „Znajdowanie ważnych informacji o produkcie“ na stronie 10 • „Elementy“ na stronie 12 • „Specyfikacje“ na stronie 13 • „Środowisko operacyjne“ na stronie 14 • „Programy firmy Lenovo“ na stronie 15 Rozmieszczenie..

Przyciski urządzenia TrackPoint - Page 20

7 Przyciski urządzenia TrackPoint 8 Urządzenie touchpad 9 Przycisk zasilania 1 Wbudowane mikrofony Wbudowany mikrofon przechwytuje dźwięk i głos, gdy jest używany z programem do obsługi audio. Niektóre modele komputera mogą być wyposażone w jeden mikrofon. 2 Zintegrowana kamera Niektóre modele mają zintegrowaną kamerę. Za jej pomocą można robić zdjęcia i prowadzić wideokonferencje. Szczegółowe informacje na ten temat — patrz „Korzystanie ze zintegrowanej kamery“ na stronie 44. Urządzenie wskazujące UltraNav ® 3 Wodzik urządzenia TrackPoint 7 Przyciski urządz..

Widok modeli ThinkPad Edge E530, E530c i E535 z przodu - Page 21

• Windows 7: Uruchom program Power Manager, a następnie kliknij kartę Plan zasilania . Instrukcje dotyczące uruchamiania programu Power Manager — patrz „Uzyskiwanie dostępu do programów firmy Lenovo w systemie operacyjnym Windows 7“ na stronie 15. • Windows 8: Kliknij ikonę stanu akumulatora w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji zasilania ➙ Wybierz działanie przycisków zasilania . Widok modeli ThinkPad Edge E530, E530c i E535 z przodu Rysunek 2. Widok modeli ThinkPad Edge E530, E530c i E535 z przodu 1 Wbudowane mikrofony 2 Z..

Podręcznik użytkownika - Page 22

Klawiatura zawiera unikatowe urządzenie wskazujące UltraNav firmy Lenovo. Dzięki niemu operacje wskazywania, wybierania i przeciągania są częścią pojedynczego procesu, który można wykonywać, wciąż trzymając palce w pozycji pisania. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav“ na stronie 28. 4 Klawiatura numeryczna (w wybranych modelach) Komputer może być wyposażony w klawiaturę numeryczną, która umożliwia szybkie wprowadzanie liczb. 5 Wskaźnik stanu systemu (podświetlone logo ThinkPad) Podświetlone logo ThinkP..

Rozdział 1. Przegląd - Page 23

Widok z prawej strony Rysunek 3. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 — widok z prawej strony Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 1 Gniazdko combo audio 2 Złącze Always On USB 3 Napęd optyczny 4 Złącze Ethernet 5 Gniazdo zasilające 1 Gniazdko combo audio Aby słyszeć dźwięk z komputera, należy podłączyć słuchawki lub zestaw słuchawkowy z 4-biegunową wtyczką 3,5 mm do gniazda combo audio. Uwagi: • W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego z przełącznikiem funkcji, na przy..

Podręcznik użytkownika - Page 24

3. Wykonaj jedną z następujących czynności: • Windows 7: Uruchom program Power Manager i kliknij kartę Globalne ustawienia zasilania . Następnie zaznacz pole wyboru Włącz Always On USB . • Windows 8: Naciśnij klawisz systemu Windows, aby przejść do ekranu startowego. Kliknij kolejno Lenovo Settings ➙ Power . Następnie zaznacz pole wyboru Włącz, gdy komputer jest wyłączony . 3 Napęd optyczny Napęd optyczny odczytuje dyski optyczne. 4 Złącze Ethernet Złącze sieci Ethernet umożliwia podłączenie komputera do sieci LAN. NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby uniknąć niebezpiecze..

Rozdział 1. Przegląd - Page 25

Rysunek 4. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 — widok z lewej strony Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 1 Zamek klucza zabezpieczającego 2 Szczeliny wentylacyjne (lewe) 3 Złącze VGA 4 Złącza USB 5 Port HDMI 1 Zamek klucza zabezpieczającego Linka zabezpieczająca pasująca do zamka klucza zabezpieczającego umożliwia przymocowanie komputera do nieruchomego obiektu i zabezpieczenie go przed kradzieżą. 2 Szczeliny wentylacyjne (lewe) Wewnętrzny wentylator i szczeliny wentylacyjne umożliw..

Podręcznik użytkownika - Page 26

Informacja: W rzeczywistości spód Twojego komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 1 Gniazdo karty PCI Express Mini dla karty sieci bezprzewodowej WAN lub dysku SSD mSATA 2 Bateria 3 Gniazdo karty PCI Express Mini do karty bezprzewodowej LAN 4 Gniazdo na dodatkową pamięć 5 Dysk twardy 1 Gniazdo karty PCI Express Mini dla karty sieci bezprzewodowej WAN lub dysku SSD mSATA W gnieździe karty PCI Express Mini komputer może zawierać kartę WAN do łączności bezprzewodowej WAN. W wybranych modelach zamiast karty sieci bezprzewodowej WAN może być zainstal..

Wskaźniki stanu systemu - Page 27

1 Szczeliny wentylacyjne (tylne) Wewnętrzny wentylator i szczeliny wentylacyjne umożliwiają cyrkulację powietrza w komputerze i chłodzą centralny procesor. Informacja: Aby nie zakłócać przepływu powietrza, nie należy umieszczać żadnych przeszkód przed wentylatorem. Wskaźniki stanu Wskaźniki stanu informują o bieżącym stanie komputera. Wskaźniki stanu systemu Podświetlona kropka w logo ThinkPad na zewnętrznej pokrywie komputera i na podpórce pod nadgarstki pełni funkcję wskaźnika stanu systemu. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać niec..

Znajdowanie ważnych informacji o produkcie - Page 28

Wskaźnik stanu zasilania Komputer jest wyposażony we wskaźnik pokazujący stan zasilania. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Znaczenie tego wskaźnika jest następujące: • Zielony : zasilacz jest podłączony. • Wyłączony : zasilacz nie jest podłączony. Wskaźniki na ekranie Kontrolka klawisza Caps Lock Naciśnij klawisz Caps Lock, aby włączyć tryb Caps Lock i od razu wpisywać wszystkie znaki alfabetu (A–Z) jako wielkie litery. Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej Aby włączyć lub wyłą..

Etykieta z numerami FCC ID i IC Certification - Page 29

Typ maszyny i model komputera podano na etykiecie: Etykieta z numerami FCC ID i IC Certification Na obudowie komputera nie ma numeru FCC ID ani IC Certification dla karty PCI Express Mini. Etykieta z numerami FCC ID i IC Certification jest przyklejona do karty zainstalowanej w gnieździe karty PCI Express Mini komputera. Rozdział 1. Przegląd 11

..

Etykieta Certyfikatu Autentyczności - Page 30

Jeśli chcesz wyjąć kartę Wireless LAN, aby ją wymienić lub naprawić, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale „Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN“ na stronie 79. Jeśli masz komputer z włączoną funkcją łączności bezprzewodowej WAN, karta WAN PCI Express Mini jest wstępnie zainstalowana przez producenta. Jeśli chcesz wyjąć tę kartę, aby ją wymienić lub naprawić, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale „Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego WAN“ na stronie 82. Informacja: Dozwo..

Rozdział 1. Przegląd - Page 31

• Dysk twardy 2,5" (o wysokości 7,5 mm lub 9 mm) • Dysk SSD mSATA (w wybranych modelach) Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT. • Wymiary: - Dla modeli E430, E430c i E435: 14,0 cali (355,6 mm) - Dla modeli E530, E530c i E535: 15,6 cali (396,2 mm) • Rozdzielczość: - Wyświetlacz LCD: maksymalnie 1366x768 lub 1600x900, w zależności od modelu - Monitor zewnętrzny: maksymalnie 2048x1536 • Przycisk regulacji jasności • Zintegrowana kamera (w wybranych modelach) • Wbudowane mikrofony Klawiatura • 6-rzędowa klawiatura • Urządzenie wskazujące UltraNav (ur..

Podręcznik użytkownika - Page 32

Wymiary • Dla modeli E430, E430c i E435: - Szerokość: 339 mm (13,35") - Głębokość: 234 mm (9,21") - Wysokość: 28,6 do 33,9 mm (1,13 do 1,33 cala) lub 27,4 do 32,8 mm (1,08 do 1,29 cala), w zależności od modelu • Dla modeli E530, E530c i E535: - Szerokość: 377 mm (14,84") - Głębokość: 245 mm (9,65") - Wysokość: 29,6 do 35,3 mm (1,17 do 1,39 cala) lub 28,5 do 34,3 mm (1,12 do 1,35 cala), w zależności od modelu Emisja ciepła • maks. 65 W (222 BTU/h) lub maks. 90 W (307 BTU/h) (w zależności od modelu) Źródło zasilania (zasilacz) • Sinusoidalne napięcie wejści..

Tabela 1. Dostępne programy Lenovo ThinkVantage Tools - Page 33

Jeśli to możliwe, komputer należy umieścić w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, unikając wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy umieszczać w pobliżu komputera urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, klimatyzatory i kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić monitor i dane na dysku twardym lub dysku SSD. Nie należy umieszczać napojów na komputerze czy podłączonych do niego urządzeniach ani obok nich. Rozlany płyn może spowodować spięcie lub innego rodzaju uszkodzenie. ..

Podręcznik użytkownika - Page 34

Tabela 1. Dostępne programy Lenovo ThinkVantage Tools (ciąg dalszy) Program Nazwa ikony SimpleTap SimpleTap System Update Aktualizacje i sterowniki Informacja: Zależnie od modelu komputera niektóre programy mogą być niedostępne. Uzyskiwanie dostępu do programów firmy Lenovo z poziomu Panelu sterowania Aby uzyskać dostęp do programów firmy Lenovo z poziomu Panelu sterowania, kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania . Następnie zależnie od programu, który chcesz otworzyć, kliknij odpowiednią sekcję, a potem odpowiedni zielony tekst. Informacja: Jeśli nie możesz z..

Rozdział 1. Przegląd - Page 35

Uzyskiwanie dostępu do programów firmy Lenovo w systemie operacyjnym Windows 8 Jeśli na komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 8, dostęp do programów firmy Lenovo można uzyskać, wykonując jedną z następujących czynności: • Kliknij ikonę Lenovo QuickLaunch na pasku zadań. Zostanie wyświetlona lista programów. W celu uruchomienia programu firmy Lenovo kliknij dwukrotnie jego nazwę. Jeśli żądanego programu nie ma na liście, kliknij ikonę + . • Naciśnij klawisz systemu Windows, aby przejść do ekranu startowego. W celu uruchomienia prog..

Podręcznik użytkownika - Page 36

ponieważ program zatrzymuje jego obroty i może również przesunąć głowice odczytu i zapisu do obszarów, które nie zawierają danych. Gdy tylko czujnik wstrząsów wykryje, że otoczenie jest znowu stabilne (nastąpiła minimalna zmiana przekrzywienia systemu, wibracji lub wstrząsów), program ponownie włącza dysk twardy. • Client Security Solution Program Client Security Solution chroni komputer i dane oraz odpiera próby złamania zabezpieczeń. Ułatwia on również zarządzanie hasłami, odzyskiwanie zapomnianych haseł i monitorowanie ustawień zabezpieczeń na komputerze, ..

Rozdział 1. Przegląd - Page 37

• Mobile Broadband Connect Program Mobile Broadband Connect pozwala na podłączenie komputera do mobilnej sieci szerokopasmowej (3G) przez obsługiwaną kartę sieci bezprzewodowej WAN. • Password Manager Program Password Manager automatycznie przechwytuje i wprowadza informacje uwierzytelniające dla aplikacji Windows i serwisów WWW. • Power Manager Program Power Manager to wygodne i elastyczne zarządzanie zasilaniem komputera. Pozwala dopasować ustawienia zasilania tak, aby osiągnąć równowagę między wydajnością i energooszczędnością. • Recovery Media Program Recover..

Podręcznik użytkownika - Page 38

20 Podręcznik użytkownika

..

Rejestrowanie komputera - Page 39

Rozdział 2. Używanie komputera Ten rozdział zawiera informacje poświęcone korzystaniu z niektórych składników komputera. Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy: • „Rejestrowanie komputera“ na stronie 21 • „Często zadawane pytania (FAQ)“ na stronie 21 • „Klawisze i przyciski specjalne“ na stronie 23 • „Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav“ na stronie 28 • „Zarządzanie zasilaniem“ na stronie 31 • „Łączenie się z siecią“ na stronie 36 • „Korzystanie z projektora lub monitora zewnętrznego“ na stronie 41 • „Korzys..

Podręcznik użytkownika - Page 40

Czy mogę otrzymać podręcznik użytkownika w innym języku? • Aby pobrać podręcznik użytkownika w innym języku, przejdź pod adres http://www.lenovo.com/support. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jak efektywniej używać akumulatora? • Aby zaoszczędzić energię lub zawiesić pracę komputera bez zamykania programów lub zapisywania plików, patrz „Tryby oszczędzania energii“ na stronie 33. • Aby osiągnąć równowagę między wydajnością a energooszczędnością, utwórz i zastosuj plany zasilania. Patrz „Zarządzanie energią aku..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 41

Wydrukuj poniższe sekcje i trzymaj je z komputerem na wypadek, gdyby elektroniczny podręcznik użytkownika był niedostępny, gdy będzie potrzebny. • „Instalowanie nowego systemu operacyjnego“ na stronie 101 • „Komputer przestaje reagować“ na stronie 127 • „Problemy z zasilaniem“ na stronie 144 Klawisze i przyciski specjalne Komputer ma kilka klawiszy i przycisków specjalnych, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy. Można przełączać funkcje klawiszy F1–F12 komputerów ThinkPad, aby używać ich w trybie domyślnym lub w trybie starszego systemu. W t..

Podręcznik użytkownika - Page 42

Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do przycisków i klawiszy specjalnych. 1 Klawisze funkcyjne Klawisze głośności i wyciszania Naciśnij jeden z następujących klawiszy, aby szybko dostosować głośność dźwięku komputera, całkowicie wyciszyć dźwięk lub ustawić wyciszenie mikrofonu. Wyciszanie głośników (F1) Zmniejszanie głośności głośników (F2) Zwiększanie głośności głośników (F3) W przypadku wyciszenia dźwięku i wyłączenia komputera dźwięk pozostaje wyciszony po ponownym włączeniu komputera. Aby włączyć dźwięk, należy nacisnąć klawisz..

Klawisze specjalne ThinkPad Edge E530, E530c i E535 - Page 43

• Ekran komputera i monitor zewnętrzny (ten sam obraz) • Ekran komputera i monitor zewnętrzny (funkcja rozszerzania pulpitu) • Tylko monitor zewnętrzny Informacja: Do przełączania między ekranem komputera a monitorem zewnętrznym można również używać kombinacji klawiszy Windows+P. Zmniejszanie jasności ekranu (F7) Zwiększanie jasności ekranu (F8) Okresowo można zmieniać ustawienia jasności ekranu komputera, naciskając dwa klawisze. Naciśnięcie klawisza F7 powoduje przyciemnienie ekranu komputera. Naciśnięcie klawisza F8 powoduje rozjaśnienie ekranu komputera. Ab..

Podręcznik użytkownika - Page 44

Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do przycisków i klawiszy specjalnych. 4 Klawisze funkcyjne Klawisze głośności i wyciszania Naciśnij jeden z następujących klawiszy, aby szybko dostosować głośność dźwięku komputera, całkowicie wyciszyć dźwięk lub ustawić wyciszenie mikrofonu. Wyciszanie głośników (F1) Zmniejszanie głośności głośników (F2) Zwiększanie głośności głośników (F3) W przypadku wyciszenia dźwięku i wyłączenia komputera dźwięk pozostaje wyciszony po ponownym włączeniu komputera. Aby włączyć dźwięk, należy nacisnąć klawisz..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 45

• Ekran komputera i monitor zewnętrzny (ten sam obraz) • Ekran komputera i monitor zewnętrzny (funkcja rozszerzania pulpitu) • Tylko monitor zewnętrzny Informacja: Do przełączania między ekranem komputera a monitorem zewnętrznym można również używać kombinacji klawiszy Windows+P. Zmniejszanie jasności ekranu (F7) Zwiększanie jasności ekranu (F8) Okresowo można zmieniać ustawienia jasności ekranu komputera, naciskając dwa klawisze. Naciśnięcie klawisza F7 powoduje przyciemnienie ekranu komputera. Naciśnięcie klawisza F8 powoduje rozjaśnienie ekranu komputera. Ab..

Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav - Page 46

• Klawisz otwierania funkcji przeszukiwania systemu operacyjnego • Klawisz otwierania okna Komputer Informacja: Zależnie od modelu komputera klawisze skrótów mogą być niedostępne. Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav Komputer jest wyposażony w urządzenie wskazujące UltraNav. Urządzenie wskazujące UltraNav składa się z urządzenia wskazującego TrackPoint i urządzenia touchpad. Każde z tych urządzeń osobno jest urządzeniem wskazującym z funkcjami podstawowymi i rozszerzonymi. Oba te urządzenia można konfigurować, wybierając preferowane ustawienia: • S..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 47

Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z urządzenia wskazującego TrackPoint, pomocne będą następujące instrukcje: 1. Ułóż dłonie w pozycji do pisania i lekko naciśnij palcem wskazującym lub środkowym na wodzik w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Naciśnij na wodzik w kierunku od siebie, aby przesunąć wskaźnik w górę, do siebie, aby przesunąć go w dół, i w lewo lub w prawo, aby przesunąć go na boki. Informacja: Wskaźnik może „dryfo..

Korzystanie z urządzenia touchpad - Page 48

Informacja: W przypadku wymiany klawiatury nowa klawiatura jest dostarczana z nakładką domyślną. Jeśli chcesz, możesz zachować nakładkę starej klawiatury i używać jej z nową klawiaturą. Korzystanie z urządzenia touchpad Urządzenie touchpad to płytka dotykowa 1 poniżej przycisków urządzenia TrackPoint u dołu klawiatury. Aby przesunąć wskaźnik 2 na ekranie, przesuń palcem po płytce w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Korzystanie z wielodotyk..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 49

Wyłączanie urządzenia wskazującego UltraNav i używanie myszy zewnętrznej W przypadku podłączenia do złącza USB myszy zewnętrznej można jej używać jednocześnie z urządzeniem wskazującym TrackPoint i urządzeniem touchpad. Wyłączanie urządzenia TrackPoint lub touchpad Aby wyłączyć urządzenie TrackPoint lub touchpad: 1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk ➙ Mysz ➙ UltraNav . 2. Aby wyłączyć urządzenie wskazujące TrackPoint, wyczyść pole wyboru Włącz urządzenie TrackPoint . Aby wyłączyć urządzenie touchpad, wyczyś..

Podręcznik użytkownika - Page 50

• poziom energii akumulatora w momencie rozpoczęcia pracy; • sposób używania komputera: jak często jest uzyskiwany dostęp do dysku twardego, poziom jasności ekranu komputera itd. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stanie akumulatora: • Windows 7: Uruchom program Power Manager i kliknij kartę Akumulator . • Windows 8: uruchom program Lenovo Support i kliknij opcję Kondycja akumulatora . Możesz też uruchomić program Lenovo Settings i kliknąć opcję Power . Korzystanie z zasilacza Komputer może być zasilany za pomocą dostarczonego z nim akumulatora litowego lub..

Maksymalne wydłużenie czasu pracy baterii - Page 51

Informacja: Aby nie skracać żywotności akumulatora, komputer nie rozpoczyna jego ponownego ładowania, jeśli poziom pozostałej energii jest wyższy niż 95%. Maksymalne wydłużenie czasu pracy baterii Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora: • Należy go używać, dopóki całkowicie się nie rozładuje, czyli wskaźnik stanu akumulatora nie zacznie migać na pomarańczowo. • Przed użyciem akumulatora należy go całkowicie naładować. Akumulator jest całkowicie naładowany, jeśli wskaźnik stanu akumulatora świeci na zielono przy podłączonym zasilaczu. • Należy za..

Podręcznik użytkownika - Page 52

- Windows 7: Patrz system informacji pomocy programu Power Manager. Instrukcje dotyczące uruchamiania programu Power Manager — patrz „Uzyskiwanie dostępu do programów firmy Lenovo w systemie operacyjnym Windows 7“ na stronie 15. - Windows 8: Otwórz program Lenovo Settings i kliknij opcję Power . • Hibernacja Za pomocą tego trybu można całkowicie wyłączyć komputer bez zapisywania plików i zamykania uruchomionych programów. Przejście komputera do trybu hibernacji powoduje, że wszystkie otwarte programy, foldery i pliki są zapisywane na dysku twardym, a następnie kompu..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 53

Informacja: Jeśli komputer przejdzie do trybu uśpienia lub hibernacji przy niskim poziomie naładowania akumulatora, ale komunikat alarmowy nie zostanie jeszcze wyświetlony, komunikat ten pojawi się po wznowieniu pracy komputera. Aby wznowić normalne działanie, kliknij przycisk OK . Obsługa akumulatora W tym systemie obsługiwane są tylko akumulatory specjalnie dla niego przeznaczone, dostarczane przez firmę Lenovo lub innego autoryzowanego dostawcę. System ten nie obsługuje akumulatorów nieautoryzowanych lub przeznaczonych dla innych systemów. W przypadku zainstalowania akumul..

Łączenie się z siecią - Page 54

NIEBEZPIECZEŃSTWO Akumulatorów nie wolno upuszczać, gnieść, przebijać ani narażać na działanie dużych sił. Nadmierna eksploatacja albo nieprawidłowe użycie baterii lub akumulatora może spowodować ich przegrzanie, a w konsekwencji „ wydobywanie się “ gazów lub płomieni z akumulatora lub baterii. Jeśli bateria uległa uszkodzeniu, pojawił się jakiś wyciek z baterii lub z jej przodu gromadzi się jakaś substancja, należy zaprzestać korzystania z niej i zamówić u producenta nową. NIEBEZPIECZEŃSTWO Akumulator należy ładować ponownie ściśle według instrukcji..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 55

NIEBEZPIECZEŃSTWO Komputer jest wyposażony w złącze Ethernet. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy podłączać kabla telefonicznego do złącza Ethernet. Połączenia bezprzewodowe Komunikacja bezprzewodowa umożliwia przesyłanie danych wyłącznie za pośrednictwem fal radiowych, bez użycia kabla. W zależności od urządzenia bezprzewodowego używanego w komputerze może być możliwe połączenie z następującymi kategoriami sieci bezprzewodowych. Bezprzewodowa LAN Bezprzewodowa sieć lokalna (LAN) pokrywa stosunkowo niewielki obszar, na p..

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego - Page 56

• Umieść komputer z dala od betonowych lub ceglanych ścian, które mogą osłabiać sygnały sieci komórkowej. • Najlepsze warunki odbioru panują w pobliżu okien i innych lokalizacji, w których sygnał sieci komórkowej jest najmocniejszy. Bluetooth Bluetooth to jedna z kilku technologii używanych do tworzenia bezprzewodowej sieci osobistej. Technologia Bluetooth umożliwia łączność między urządzeniami znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie i jest powszechnie stosowana do łączenia urządzeń peryferyjnych z komputerem, przesyłania danych między urządzeni..

Sprawdzanie stanu połączenia sieci bezprzewodowej - Page 57

Szczegóły — patrz system informacji pomocy dla systemu operacyjnego Windows. Informacja: Jeśli jednocześnie z opcją Bluetooth używasz funkcji łączności bezprzewodowej (standard 802.11) komputera, szybkość przesyłania danych może się zmniejszyć i może spaść wydajność funkcji łączności bezprzewodowej. Informacje dotyczące używania funkcji Bluetooth można znaleźć w systemie informacji pomocy systemu Windows i systemu informacji pomocy Bluetooth. Sprawdzanie stanu połączenia sieci bezprzewodowej Stan połączenia sieci bezprzewodowej oraz moc sygnału można spra..

Podręcznik użytkownika - Page 58

Informacja: Aby wyświetlić ikonę stanu programu Access Connections, kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony na pasku zadań. Aby trwale dodać te ikony do paska zadań, kliknij przycisk Dostosuj i określ odpowiednie ustawienia. Więcej informacji o tych ikonach — patrz system informacji pomocy dla programu Access Connections. • Stany ikony stanu programu Access Connections - Żaden profil lokalizacji nie jest aktywny lub żaden nie istnieje. - Bieżący profil lokalizacji jest rozłączony. - Bieżący profil lokalizacji jest połączony. Ikona stanu łączności bezprzewodowej programu ..

Korzystanie z projektora lub monitora zewnętrznego - Page 59

Przełącznika komunikacji bezprzewodowej można również używać do włączania lub wyłączania komunikacji bezprzewodowej wszystkich urządzeń bezprzewodowych w komputerze. Korzystanie z projektora lub monitora zewnętrznego Możesz podłączyć komputer do projektora w celu przedstawiania prezentacji lub podłączyć go do zewnętrznego monitora, aby powiększyć przestrzeń roboczą. Zmiana ustawień ekranu Użytkownik może zmieniać ustawienia ekranu, takie jak rozmiar czcionki. Zmiana rozmiaru czcionki Aby zmienić rozmiar czcionki: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie..

Korzystanie z dwóch ekranów - Page 60

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję Rozdzielczość ekranu . Informacja: Jeśli komputer nie może wykryć monitora zewnętrznego, kliknij przycisk Wykryj . 4. Kliknij ikonę żądanego monitora (monitorowi zewnętrznemu odpowiada ikona Monitor-2 ). 5. Określ ustawienie Rozdzielczość . 6. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane . 7. Kliknij kartę Monitor . W oknie informacji o monitorze sprawdź, czy typ monitora jest poprawny. Jeśli tak, kliknij przycisk OK , aby zamknąć to okno; w przeciwnym wypadku: 8. Jeśli są wyświetlane więcej niż dwa typy m..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 61

Uwagi dotyczące korzystania z funkcji rozszerzania pulpitu • Jeśli w trybie rozszerzonego pulpitu zostanie wyświetlony pełny ekran systemu DOS, system DOS jest wyświetlany tylko na ekranie głównym; drugi ekran jest zaciemniony. • Jeśli komputer jest wyposażony w kartę graficzną firmy Intel ® , drugi ekran można ustawić jako ekran główny, wykonując następujące czynności: 1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Fn+F12. Pojawi się okno Intel CUI. 2. Wybierz opcję Pulpit rozszerzony . 3. Zmień ustawienie ekranu głównego. • Jeśli komputer jest wyposażony w kartę graficzn..

Korzystanie ze zintegrowanej kamery - Page 62

• Zgodność ze standardem Intel High Definition Audio • Nagrywanie i odtwarzanie plików PCM i WAV w formacie 16- lub 24-bitowym • Odtwarzanie plików WAV z częstotliwością próbkowania od 44,1 kHz do 192 kHz • Odtwarzanie plików MIDI za pomocą syntezatora Wave Table w systemach operacyjnych Microsoft Windows • Odtwarzanie plików MP3 za pomocą programu Windows Media Player lub programowego odtwarzacza MP3 • Nagrywanie z różnych źródeł dźwięku Informacja: Gniazdko combo audio nie obsługuje konwencjonalnego mikrofonu. W poniższej tabeli wymieniono obsługiwane fun..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 63

• Windows 7: Naciśnij klawisz F5. Pojawi się okno Ustawienia komunikacji. Kliknij przycisk Zarządzaj ustawieniami i odpowiednio skonfiguruj ustawienia kamery. • Windows 8: Na ekranie startowym kliknij pozycję Lenovo Settings . Następnie kliknij opcję Kamera . Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odpowiednio skonfigurować ustawienia kamery. Korzystanie z napędu optycznego Informacja: Komputer obsługuje wyłącznie napęd MultiBurner. Napęd MultiBurner Ten napęd odczytuje dyski DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW oraz wszystkie typy dysków CD, takie jak ..

Wyjmowanie karty Flash Media - Page 64

1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk ➙ Menedżer urządzeń . Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. 2. Z menu Akcja wybierz opcję Dodaj starszy sprzęt . Zostanie uruchomiony Kreator dodawania sprzętu. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wyjmowanie karty Flash Media Aby wyjąć kartę Flash Media: 1. Aby zobaczyć ukryte ikony, kliknij trójkątną ikonę w obszarze powiadomień systemu Windows. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bezpie..

Ułatwienia dostępu i wygoda pracy - Page 65

Rozdział 3. Ty i Twój komputer Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące ułatwień dostępu, komfortu pracy i podróżowania z komputerem. Ułatwienia dostępu i wygoda pracy Aby jak najskuteczniej używać komputera i pracować w komfortowych warunkach, należy zadbać o odpowiednią ergonomię. Urządź miejsce pracy i ustaw sprzęt w sposób odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom oraz rodzajowi wykonywanej pracy. Ponadto w celu jak najbardziej efektywnej i wygodnej pracy przy komputerze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższych rozdziała..

Podręcznik użytkownika - Page 66

światła. Utrzymuj ekran monitora w czystości i tak ustaw poziom jasności ekranu, aby wyraźnie widzieć jego zawartość. Poziom jasności możesz dopasować, naciskając klawisz F7 lub F8. Pozycja głowy : Trzymaj głowę i szyję w wygodnej i neutralnej (pionowej lub wyprostowanej) pozycji. Krzesło : Krzesło powinno mieć dobre oparcie i możliwość dopasowania wysokości siedzenia. Należy je tak wyregulować, aby najlepiej pasowało do przyjmowanej pozycji. Położenie ramion i dłoni : Należy w miarę możliwości zapewnić oparcie dla ramion. Trzymaj przedramiona, nadgarstki i..

Rozdział 3. Ty i Twój komputer - Page 67

Technologie pomocnicze umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie dostępu do informacji w najbardziej odpowiedni dla nich sposób. Niektóre z nich są już dołączone do systemu operacyjnego. Inne można kupić za pośrednictwem dostawców lub przez Internet: http://www.lenovo.com/healthycomputing. Technologie pomocnicze Niektóre technologie ułatwień dostępu są dostępne w programie Opcje ułatwień dostępu. Liczba opcji ułatwień dostępu zależy od używanego systemu operacyjnego. Na ogół opcje ułatwień dostępu pomagają użytkownikom z niepełnosprawnościami słuchowymi, wzr..

Akcesoria przydatne w podróży - Page 68

Akcesoria przydatne w podróży Poniżej znajduje się lista rzeczy, które warto spakować, wybierając się w podróż: • zasilacz ThinkPad; • zasilacz kompaktowy ThinkPad; • mysz zewnętrzna, jeśli wolisz z niej korzystać; • kabel Ethernet; • dodatkowy, naładowany akumulator; • dobra gatunkowo torba z wkładkami ochronnymi, zapewniająca bezpieczeństwo komputera podczas transportu; • zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Jeśli wyjeżdżasz za granicę, może być Ci potrzebny zasilacz odpowiedni do standardów obowiązujących w danym kraju. Aby zakupić akcesoria ..

Rozdział 4. - Page 69

Rozdział 4. Bezpieczeństwo Niniejszy rozdział zawiera informacje o metodach ochrony komputera przed kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem. • „Podłączanie blokady mechanicznej“ na stronie 51 • „Używanie haseł“ na stronie 51 • „Zabezpieczenia dysku twardego“ na stronie 56 • „Używanie czytnika odcisków palców“ na stronie 57 • „Uwaga dotycząca usuwania danych z dysku twardego lub dysku SSD“ na stronie 59 • „Korzystanie z firewalli“ na stronie 59 • „Ochrona danych przed wirusami“ na stronie 59 Podłączanie blokady mechanicznej Do komputera ..

Hasło włączenia zasilania - Page 70

1. Naciśnij klawisze Fn+F1. Ikona zmienia się na: 2. Wpisz główne hasło dysku twardego. Informacja: Aby powrócić do ikony , ponownie naciśnij kombinację klawiszy Fn + F1. Informacja: W przypadku wpisania niewłaściwego hasła, podczas wpisywania naciśnij klawisz Backspace. Hasło włączenia zasilania Aby utrudnić nieupoważnionym użytkownikom dostęp do komputera, można ustawić hasło włączenia zasilania. W przypadku ustawienia tego hasła przy każdym włączaniu komputera na ekranie jest wyświetlany monit o podanie hasła. Aby zacząć korzystać z komputera, trzeba wpr..

Rozdział 4. Bezpieczeństwo - Page 71

Hasło główne może być ustawiane i używane tylko przez administratora systemu. Podobnie jak klucz główny, pozwala ono administratorowi uzyskać dostęp do dowolnego dysku twardego w systemie. Administrator ustawia hasło główne, którego nie zna nikt inny. Następnie administrator ustawia hasło użytkownika dla każdego komputera w sieci i przekazuje poszczególnym użytkownikom hasła dla ich komputerów. Nawet jeśli użytkownik zmieni swoje hasło, administrator nadal może uzyskać dostęp do dysku twardego za pomocą hasła głównego. Informacja: Jeśli jest ustawione głów..

Podręcznik użytkownika - Page 72

Uwaga: Warto zapisać swoje hasła i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie, jeśli zapomnisz hasła dysku twardego użytkownika lub obu haseł, użytkownika i głównego, firma Lenovo nie będzie mogła ich zresetować ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby wymienić dysk twardy. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może się to także wiązać z dodatkowymi opłatami za usługę i części. 9. W wyświetlonym oknie Setup Notice naciśnij klawisz Enter, aby kontynuo..

Rozdział 4. Bezpieczeństwo - Page 73

Hasło administratora Hasło administratora chroni informacje o systemie przechowywane w programie ThinkPad Setup. Bez znajomości tego hasła nie można zmienić konfiguracji komputera. Zapewnia ono następujące opcje zabezpieczeń: • Jeśli jest ustawione hasło administratora, przy próbie uruchomienia programu ThinkPad Setup pojawia się monit o podanie tego hasła. Użytkownicy bez uprawnień nie mogą uzyskać dostępu do danych o konfiguracji. • Administrator systemu może użyć hasła administratora w celu uzyskania dostępu do komputera, nawet jeśli użytkownik tego komputer..

Zabezpieczenia dysku twardego - Page 74

3. Wyłącz komputer i włącz go ponownie. 4. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo, naciśnij klawisz F1. Zostanie otwarte główne menu programu ThinkPad Setup. 5. Używając klawiszy kierunkowych kursora, przejdź do pozycji menu Security i wybierz ją. 6. Wybierz opcję Password . 7. Wybierz opcję Supervisor Password . 8. Pojawi się okno z monitem o wprowadzenie nowego hasła. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności: • Aby ustawić hasło: a. Następnie wpisz hasło w polu Enter New Password i naciśnij klawisz Enter. b. W polu Confirm New Password wp..

Używanie czytnika odcisków palców - Page 75

Szyfrowane dyski twarde i dyski SSD Niektóre modele zawierają szyfrowany dysk twardy lub szyfrowany dysk SSD. Funkcja ta pomaga chronić komputer przed atakami mającymi na celu złamanie zabezpieczeń nośników, pamięci NAND Flash lub sterowników urządzeń poprzez wykorzystanie sprzętowego układu szyfrującego. Aby efektywnie korzystać z tej funkcji zabezpieczeń, należy ustawić hasło dysku twardego dla wewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Używanie czytnika odcisków palców Komputer może być wyposażony w zintegrowany czytnik linii papilarnych. Uwierzytelnianie na po..

Podręcznik użytkownika - Page 76

2. Lekko dociskając palec, przesuń nim płynnie po czytniku. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Obsługa czytnika linii papilarnych Poniższe działania mogą skutkować uszkodzeniem czytnika linii papilarnych lub spowodować, że nie będzie działał poprawnie: • zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem; • zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem; • dotykanie czytnika brudnym palcem. Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczy..

Rozdział 4. Bezpieczeństwo - Page 77

• zarejestrować inny palec i używać go do uwierzytelniania; • jeśli ręce są zbyt suche, nałożyć na nie krem. Uwaga dotycząca usuwania danych z dysku twardego lub dysku SSD W miarę jak komputery wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, przetwarzają coraz więcej informacji. Dane na komputerze, także te poufne, są przechowywane na urządzeniu pamięci masowej — dysku twardym lub dysku SSD. Przed wyrzuceniem, sprzedażą lub przekazaniem komputera należy koniecznie usunąć przechowywane na nim dane. Przekazanie komputera innej osobie bez usunięcia załadowanego oprog..

Podręcznik użytkownika - Page 78

Lenovo dostarcza na komputerze pełną wersję oprogramowania antywirusowego z bezpłatną 30-dniową subskrypcją. Po 30 dniach należy odnowić licencję, aby dalej otrzymywać aktualizacje oprogramowania antywirusowego. Więcej informacji o tym, jak korzystać z oprogramowania antywirusowego, można znaleźć w systemie informacji pomocy dla tego oprogramowania. 60 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 5. - Page 79

Rozdział 5. Odtwarzanie — przegląd Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozwiązaniach do odtwarzania oferowanych przez Lenovo: • „Odzyskiwanie danych w modelach z systemem operacyjnym Windows 7 — przegląd“ na stronie 61 • „Odzyskiwanie danych w modelach z systemem operacyjnym Windows 8 — przegląd“ na stronie 67 Odzyskiwanie danych w modelach z systemem operacyjnym Windows 7 — przegląd Ta sekcja zawiera informacje o dostarczonych przez firmę Lenovo rozwiązaniach do odzyskiwania danych znajdujących się na komputerach z fabrycznie zainstalowanym systemem opera..

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych - Page 80

Tworzenie nośników do odtwarzania Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia nośników do odzyskiwania. Informacja: Nośniki do odzyskiwania można utworzyć przy użyciu dysków lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB. Aby utworzyć nośniki do odzyskiwania, kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Dyski Factory Recovery . Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Używanie nośników do odtwarzania Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące używania nośników do odtwarzania w różnych systema..

Używanie obszaru roboczego OneKey Recovery Pro - Page 81

Po utworzeniu kopii zapasowej zawartości dysku twardego można odtworzyć pełną zawartość tego dysku albo tylko wybrane pliki lub tylko system operacyjny Windows i programy. Tworzenie kopii zapasowej Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia kopii zapasowej za pomocą programu OneKey Recovery Pro. 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore . Zostanie otwarty program OneKey Recovery Pro. 2. W głównym oknie programu OneKey Recovery Pro kliknij strzałkę Uruchom zaawansowane opcje p..

Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego - Page 82

Uwaga: Podczas odtwarzania stanu dysku twardego z kopii zapasowej programu OneKey Recovery Pro lub odtwarzania domyślnych ustawień fabrycznych dysku twardego wszystkie pliki na głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C:) zostaną usunięte. Jeśli jest to możliwe, należy wykonać kopie potrzebnych plików. Jeśli uruchomienie systemu operacyjnego Windows jest niemożliwe, pliki można skopiować z dysku twardego na inny nośnik, korzystając z funkcji ratowania plików obszaru roboczego OneKey Recovery Pro. Aby uruchomić obszar roboczy OneKey Recovery Pro: 1. Wyłącz komput..

Rozdział 5. Odtwarzanie — przegląd - Page 83

2. W głównym oknie programu OneKey Recovery Pro kliknij strzałkę Uruchom zaawansowane opcje programu OneKey Recovery Pro . 3. Kliknij ikonę Utwórz nośniki ratunkowe . Spowoduje to otwarcie okna Tworzenie nośników OneKey Recovery Pro. 4. W obszarze Nośniki ratunkowe wybierz typ nośnika ratunkowego, który chcesz utworzyć. Nośnik ratunkowy można utworzyć przy użyciu dysku, dysku twardego USB lub dodatkowego wewnętrznego dysku twardego. 5. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nośnik ratunkowy. Używanie nośnika ratun..

Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem - Page 84

Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie sterowników urządzeń Uwaga: Ponowne zainstalowanie sterowników urządzeń powoduje zmianę bieżącej konfiguracji komputera. Sterowniki urządzeń należy zainstalować ponownie tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do rozwiązania problemu z komputerem. Aby ponownie zainstalować sterownik urządzenia zainstalowanego fabrycznie: 1. Włącz komputer. 2. Przejdź do katalogu C:\SWTOOLS . 3. Otwórz folder DRIVERS. W folderze DRIVERS znajduje się kilka podfolderów, których nazwy odpowiadają rodzajom urządzeń zainstalowanych w komp..

Rozdział 5. Odtwarzanie — przegląd - Page 85

Odzyskiwanie danych w modelach z systemem operacyjnym Windows 8 — przegląd Ta sekcja zawiera informacje o rozwiązaniach do odzyskiwania danych znajdujących się na komputerach z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8. Odświeżanie komputera Jeśli komputer nie działa prawidłowo, a problem może być spowodowany przez niedawno zainstalowany program, można odświeżyć komputer bez utraty plików osobistych oraz zmiany ustawień. Uwaga: W przypadku procedury odświeżenia komputera zostaną ponownie zainstalowane programy dostarczone z komputerem oraz programy pobra..

Podręcznik użytkownika - Page 86

68 Podręcznik użytkownika

..

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym - Page 87

Rozdział 6. Wymiana urządzeń Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalowania lub wymiany sprzętu komputera. • „Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym“ na stronie 69 • „Wymiana baterii“ na stronie 69 • „Wymiana karty SIM“ na stronie 71 • „Wymiana dysku twardego“ na stronie 72 • „Wymiana napędu optycznego“ na stronie 75 • „Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN“ na stronie 79 • „Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego WAN“ na stronie 82 • „Wymiana modułu pamięci“ na stronie 87..

Podręcznik użytkownika - Page 88

Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela żadnej gwarancji na usuwanie skutków awarii lub uszkodzeń powstałych w następstwie ich użycia. Informacja: W przypadku zainstalowania nieautoryzowanego akumulatora zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Zainstalowany akumulator nie jest obsługiwany w tym systemie i nie może zostać naładowany. Wymień go na właściwy akumulator Lenovo dla tego systemu“. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wyb..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 89

4. Włóż w pełni naładowany akumulator, tak by zaskoczył na miejsce 1 , a następnie przesuń zatrzask akumulatora w położenie zablokowane 2 . 5. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana karty SIM Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Jeśli komputer jest wyposażony gniazdo karty SIM, może wymagać karty SIM do nawiązywania połączeń bezprzewodowych WAN. Zależnie od kraju dostawy karta SIM może już być zainstalowana w komputerze, dostarczona z nim jako akcesorium lub należy ją dokupić. Jeśli w pudełku z komputer..

Podręcznik użytkownika - Page 90

5. Przytrzymaj kartę metalowym stykiem skierowanym do góry i w stronę gniazda. Następnie włóż kartę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 6. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana dysku twardego Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Uwaga: Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. Niepoprawne postępowanie może spowodować uszkodzenie i trwałą utratę danych. Pamiętaj o następujących wytycznych: • Dysk twardy należy wymieniać t..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 91

Aby wymienić dysk twardy: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer się ochłodzi. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Wyjmij akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 4. Wykręć wkręty 1 , a następnie zdejmij pokrywę 2 . 5. Wykręć wkręty 1 , a następnie wysuń dysk twardy 2 . Rozdział 6. Wymiana urządzeń 73

..

Podręcznik użytkownika - Page 92

6. Wyjmij dysk twardy, unosząc zaczep. 7. Umieść nowy dysk twardy we wnęce napędu. 8. Wsuń dysk twardy do złącza 1 i ponownie wkręć wkręty 2 . 74 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 93

9. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 10. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana napędu optycznego ThinkPad Edge E430, E430c i E435 Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Napęd optyczny jest zainstalowany fabrycznie we wnęce napędu. Jeśli wymaga naprawy, wyjmij go w następujący sposób: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer..

Podręcznik użytkownika - Page 94

5. Wykręć wkręt. 6. Wyciągnij napęd optyczny. Aby zainstalować naprawiony lub nowy napęd: 1. Włóż napęd do wnęki napędu optycznego i wciśnij go w złącze. 76 Podręcznik użytkownika

..

ThinkPad Edge E530, E530c i E535 - Page 95

2. Ponownie wkręć wkręt. 3. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 4. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 5. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. ThinkPad Edge E530, E530c i E535 Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Napęd optyczny jest zainstalowany fabrycznie we wnęce napędu. Jeśli wymaga naprawy, wyjmij go w następujący sposób: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer ..

Podręcznik użytkownika - Page 96

4. Wykręć wkręt mocujący napęd optyczny i wyjmij go. 5. Wyciągnij napęd optyczny. Aby zainstalować naprawiony lub nowy napęd: 1. Włóż napęd do wnęki napędu optycznego i wciśnij go w złącze. 78 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 97

2. Wkręć ponownie wkręt. 3. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 4. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby un..

Podręcznik użytkownika - Page 98

4. Wykręć wkręty 1 , a następnie zdejmij pokrywę 2 . 5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty. Jeśli nie ma takiego narzędzia, odłącz kable palcami, pociągając złącza do góry i delikatnie je odłączając. 6. Wykręć wkręt 1 . Karta wyskoczy. Wyjmij kartę 2 . 80 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 99

7. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Mini z odpowiednim gniazdem 1 . Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce. Umocuj kartę za pomocą wkręta 2 . 8. Podłącz kable antenowe do nowej karty PCI Express Mini w sposób pokazany na rysunku. 9. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 10. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Rozdział 6. Wymiana urządzeń 81

..

Podręcznik użytkownika - Page 100

Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego WAN Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Wymagania dotyczące wymiany lub instalacji karty WAN NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć kable przed otwarciem pokrywy gniazda. Uwag..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 101

5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty. Jeśli nie ma takiego narzędzia, odłącz kable palcami, pociągając złącza do góry i delikatnie je odłączając. 6. Wykręć wkręt 1 . Karta wyskoczy. Wyjmij kartę 2 . 7. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Mini z odpowiednim gniazdem 1 . Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce. Umocuj kartę za pomocą wkręta 2 . Rozdział 6. Wymiana urządzeń 83

..

Podręcznik użytkownika - Page 102

8. Podłącz kable antenowe do nowej karty PCI Express Mini w sposób pokazany na rysunku. 9. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręt 2 . 10. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Jeśli komputer wyposażony jest w kartę PCI Express Half Mini, należy ją wymienić w następujący sposób: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer się ochłodzi. 2. Zamknij ekran i odwró..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 103

4. Wykręć wkręt 1 , a następnie zdejmij pokrywę 2 . 5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty. Jeśli nie ma takiego narzędzia, odłącz kable palcami, pociągając złącza do góry i delikatnie je odłączając. 6. Wykręć wkręt 1 . Karta wyskoczy wraz z metalową obudową. Wyjmij kartę wraz z metalową obudową 2 . Rozdział 6. Wymiana urządzeń 85

..

Podręcznik użytkownika - Page 104

7. Wysuń kartę PCI Express Half Mini z metalowej obudowy. 8. Wsuń nową kartę PCI Express Half Mini do metalowej obudowy. 9. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Half Mini z odpowiednim gniazdem 1 . Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce. Umocuj kartę za pomocą wkręta 2 . 86 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 105

10. Podłącz kable antenowe do nowej karty PCI Express Mini w sposób pokazany na rysunku. 11. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręt 2 . 12. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 13. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana modułu pamięci Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Zwiększenie ilości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. Aby wymienić lub dodać moduł pamięci, należy przeczytać poniższe wymagania wstępne, a ..

Podręcznik użytkownika - Page 106

Wymiana modułu pamięci Aby wymienić moduł pamięci: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer się ochłodzi. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Wyjmij akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 4. Wykręć wkręty 1 , a następnie zdejmij pokrywę 2 . 5. Jeśli w gniazdach pamięci są już zainstalowane dwa moduły pamięci, wyjmij jeden z nich 2 , aby zrobić miejsce na nowy. W tym celu zwolnij jednocześnie zatrzaski 1 na obu krawędziach gniazda. Zachowaj wyjęty moduł pamięci do..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 107

7. Trzymając moduł pamięci naciętą krawędzią w kierunku gniazda, wsuń go do gniazda pod kątem około 20 stopni 1 , a następnie mocno dociśnij 2 . Informacja: Jeśli instalujesz moduł pamięci tylko w jednym z dwóch gniazd, zainstaluj go w dolnym gnieździe. 8. Dociśnij moduł pamięci, tak by zaskoczył na miejsce. 9. Upewnij się, że moduł pamięci jest odpowiednio umocowany w gnieździe i nie da się go łatwo wyjąć. 10. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 11. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. ..

Podręcznik użytkownika - Page 108

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć kable przed otwarciem pokrywy gniazda. Odłączanie klawiatury Aby odłączyć klawiaturę: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer się och..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 109

5. Wykręć wkręty mocujące klawiaturę. Informacja: Rozmieszczenie wkrętów zabezpieczających klawiaturę może się nieco różnić od przedstawionego powyżej. Sprawdź znaki wodne nadrukowane na komputerze. 6. Odwróć komputer i otwórz ekran. 7. Pchnij klawiaturę w kierunku wskazywanym przez strzałki 1 , aby zwolnić przód klawiatury. Klawiatura podniesie się nieco do góry 2 . Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Rozdział 6. Wymiana urządzeń 91

..

Podręcznik użytkownika - Page 110

8. Odłącz kable 2 i 4 , odchylając złącza 1 i 3 do góry. Odłącz klawiaturę 5 . Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Instalowanie klawiatury Aby zainstalować klawiaturę: 1. Podłącz kable 1 i 3 , odchylając złącza 2 i 4 w dół. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 92 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 111

2. Włóż klawiaturę. Upewnij się, że tylna krawędź klawiatury znajduje się pod ramką. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 3. Wsuń klawiaturę na miejsce w kierunku wskazywanym przez strzałki. Informacja: W rzeczywistości klawiatura komputera może wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. Rozdział 6. Wymiana urządzeń 93

..

Wymiana akumulatora zapasowego - Page 112

4. Wkręć ponownie wkręty. Informacja: Rozmieszczenie wkrętów zabezpieczających klawiaturę może się nieco różnić od przedstawionego powyżej. Sprawdź znaki wodne nadrukowane na komputerze. 5. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 6. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana akumulatora zapasowego Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. 94 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 113

Wymaganie wstępne dotyczące procedury NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć. Akumulator zapasowy zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: • Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokiej temperatury. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu. • Nie należy ich zwierać. • A..

Podręcznik użytkownika - Page 114

5. Odłącz złącze 1 . Następnie wyjmij akumulator zapasowy 2 . Aby zainstalować akumulator zapasowy: 1. Zainstaluj akumulator zapasowy 1 . Następnie podłącz złącze 2 . 2. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręt 2 . 3. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 96 Podręcznik użytkownika

..

Wymiana wentylatora termicznego - Page 115

4. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana wentylatora termicznego Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Aby wyjąć wentylator termiczny: 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Poczekaj od 3 do 5 minut, zanim komputer się ochłodzi. 2. Zamknij ekran i odwróć komputer. 3. Wyjmij akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 4. Wykręć wkręty 1 , a następnie zdejmij pokrywę 2 . 5. Odłącz złącze. Informacja: W rzeczywistości przewody termiczne mogą wyglądać nieco i..

Podręcznik użytkownika - Page 116

6. Wykręć trzy wkręty 1 , a następnie wyjmij wentylator termiczny 2 . Aby zainstalować wentylator termiczny: 1. Zainstaluj wentylator termiczny 1 . Następnie dokręć trzy wkręty 2 . 98 Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 6. Wymiana urządzeń - Page 117

2. Podłącz złącze. Informacja: W rzeczywistości przewody termiczne mogą wyglądać nieco inaczej niż na powyższej ilustracji. 3. Załóż ponownie pokrywę komputera 1 . Następnie dokręć wkręty 2 . 4. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 69. 5. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Rozdział 6. Wymiana urządzeń 99

..

Podręcznik użytkownika - Page 118

100 Podręcznik użytkownika

..

Instalowanie nowego systemu operacyjnego - Page 119

Rozdział 7. Konfiguracja zaawansowana Z jednej strony istotne znaczenie ma ochrona plików, danych i ustawień na dysku twardym lub dysku SSD, a z drugiej konieczne może okazać się zainstalowanie nowego systemu operacyjnego, zainstalowanie nowych sterowników urządzeń, zaktualizowanie systemu UEFI BIOS lub odzyskanie zainstalowanego fabrycznie oprogramowania. Informacje te pomagają utrzymywać komputer w jak najlepszym stanie. • „Instalowanie nowego systemu operacyjnego“ na stronie 101 • „Instalowanie sterowników urządzeń“ na stronie 103 • „ThinkPad Setup“ na str..

Instalowanie systemu operacyjnego Windows 7 - Page 120

- Funkcje systemu UEFI BIOS są obsługiwane tylko w 64-bitowej wersji systemów operacyjnych Windows 7 i Windows 8. - Upewnij się, że w opcji UEFI/Legacy Boot w programie ThinkPad Setup wybrano odpowiednie ustawienie. - Po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego początkowa wartość ustawienia UEFI/Legacy Boot w programie ThinkPad Setup nie powinna być zmieniana. Ustawienie UEFI/Legacy Boot musi być takie samo jak podczas instalowania obrazu systemu operacyjnego Windows. W przeciwnym przypadku nowy system operacyjny nie zostanie poprawnie uruchomiony. Jako wymaganego podczas instal..

Instalowanie systemu operacyjnego Windows 8 - Page 121

9. Zainstaluj sterowniki urządzeń. Patrz „Instalowanie innych sterowników i oprogramowania w systemie operacyjnym Windows 7“ na stronie 105. Instalowanie poprawek rejestru dla systemu Windows 7 Przejdź na stronę http://www.lenovo.com/support i zainstaluj następujące poprawki rejestru: • Poprawka rejestru włączająca funkcję Wake Up on LAN wybudzania z trybu uśpienia (wstrzymania) dla produktów Energy Star • Poprawka rozwiązująca problem z wykrywaniem dysku twardego Instalowanie modułów poprawek do systemu Windows 7 Moduły poprawek do systemu Windows 7 znajdują się..

Podręcznik użytkownika - Page 122

Uwaga: Najnowsze sterowniki urządzeń zawsze są dostępne w witrynie http://www.lenovo.com/Drivers. Nie pobieraj sterowników z serwisu WWW Windows Update. Instalowanie sterownika czytnika nośników cyfrowych „ 4 w 1 “ Aby korzystać z czytnika kart nośników 4 w 1, należy pobrać i zainstalować sterownik Realtek Card Reader Driver. Przejdź na stronę http://www.lenovo.com/Drivers. Instalowanie sterownika interfejsu USB 3.0 w systemie operacyjnym Windows 7 Jeśli komputer obsługuje interfejs USB 3.0 i ponownie zainstalowano system operacyjny, aby korzystać z interfejsu USB 3.0,..

Rozdział 7. Konfiguracja zaawansowana - Page 123

15. Kliknij przycisk Zamknij , aby zamknąć okno Właściwości: Ekran. 16. Kliknij przycisk OK na karcie Monitor . 17. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Ustawienia ekranu. Instalowanie innych sterowników i oprogramowania w systemie operacyjnym Windows 7 Sterowniki urządzeń znajdują się w katalogu C:\SWTOOLS\DRIVERS na dysku twardym. Jest również konieczne zainstalowanie programów znajdujących się w katalogu C:\SWTOOLS\APPS na dysku twardym. Odpowiednie instrukcje — patrz „Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie programów i sterowników urządzeń“ na stronie 65. ..

Tabela 4. Pozycje menu Config - Page 124

Menu Main Po otwarciu programu ThinkPad Setup jako pierwsze wyświetlane jest menu Main . Widoczna jest tam następująca konfiguracja Twojego komputera: • UEFI BIOS Version • UEFI BIOS Date (Year-Month-Day) • Embedded Controller Version • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID • MAC address (Internal LAN) • Preinstalled OS License • UEFI Secure Boot Menu Config W przypadku konieczności zmiany konfiguracji komputera należy wybrać pozycję Config z głównego menu ..

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) - Page 125

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Informacja: W przypadku pakietu Magic typu Wake on LAN jest wymagany zasilacz. Informacja: Funkcja Wake on LAN nie działa, jeśli jest ustawione hasło dysku twardego. Ethernet LAN Option ROM (w przypadku trybu rozruchowego UEFI Only lub Both z opcją UEFI first ) • Disabled • Enabled Umożliwia załadowanie opcjonalnej pamięci ROM sieci Ethernet LAN w celu włączenia uruchamiania ze zintegrowanego urządzenia sieciowego. Wireless LAN Radio • On • Off Wybranie ustawienia On powoduje w..

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) - Page 126

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze komputer jest wyłączony, ale przy podłączonym zasilaniu. Fn and Ctrl Key swap • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled klawisz Fn działa jak klawisz Ctrl, a klawisz Ctrl — jak klawisz Fn. Informacja: Nawet jeśli jest wybrane ustawienie Enabled , trzeba nacisnąć klawisz Fn, aby wznowić normalne działanie komputera będącego w trybie uśpienia. Fn Key Lock • Disabled • Enabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawisza Fn. Keyboard/Mouse Change..

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) - Page 127

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze trybu Integrated Graphics, jeśli jej nie obsługuje. Intel SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled Mode for AC • Maximum Performance • Battery Optimized Mode for Battery • Maximum Performance • Battery Optimized Umożliwia wybór trybu dla technologii Intel SpeedStep w czasie wykonywania. • Maximum Performance : zawsze największa szybkość • Battery Optimized : zawsze najmniejsza szybkość • Disabled : brak obsługi w czasie wykonywania, najmniejsza szybkość Informacj..

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) - Page 128

Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Core Multi-Processing • Disabled • Enabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie dodatkowych jednostek wykonawczych rdzenia wewnątrz procesora. Informacja: W przypadku komputera z procesorem jednordzeniowym ta pozycja nie jest dostępna. CPU Intel Hyper-Threading Technology • Disabled • Enabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie dodatkowych procesorów logicznych wewnątrz rdzenia procesora. Informacja: To podmenu nie jest obsługiwane w modelach z procesorem AMD. Menu Date/Time W..

Rozdział 7. Konfiguracja zaawansowana - Page 129

Tabela 5. Pozycje menu Security Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Supervisor Password • Disabled • Enabled Patrz „Hasło administratora“ na stronie 55. Lock UEFI BIOS Settings • Disabled • Enabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji chroniącej elementy w programie ThinkPad Setup przed zmianą przez użytkownika, który nie ma hasła administratora. Domyślnym ustawieniem tej funkcji jest Disabled . W przypadku ustawienia hasła administratora i włączenia tej funkcji tylko administrator może zmieniać elementy w programie ThinkPad Setup. Set Minim..

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) - Page 130

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze podanie hasła nie jest wyświetlany — komputer kontynuuje rozruch i ładuje system operacyjny. Aby zapobiec dostępowi bez uprawnień, należy ustawić uwierzytelnianie użytkownika w systemie operacyjnym. Power-On Password • Disabled • Enabled Patrz „Hasło włączenia zasilania“ na stronie 52. Hard Disk1 Password • Disabled • Enabled Patrz „Hasła dysku twardego“ na stronie 52. Flash BIOS Updating by End-Users • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled..

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) - Page 131

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Intel Virtualization Technology AMD-V Technology • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled narzędzie VMM (Virtual Machine Monitor) może wykorzystywać dodatkowe możliwości sprzętowe oferowane przez technologię Virtualization Technology. Virtualization Intel VT-d Feature • Disabled • Enabled Technologia Intel VT-d is Intel Virtualization Technology dla ukierunkowanego we/wy. W przypadku włączenia tej funkcji narzędzie VMM może wykorzystywać infrastrukturę p..

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) - Page 132

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Integrated Camera • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled można korzystać ze zintegrowanej kamery. Microphone • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled można korzystać z mikrofonów (wewnętrznego, zewnętrznego lub wejścia liniowego). Fingerprint Reader • Disabled • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled można korzystać z czytnika linii papilarnych. Intel AT Module Activation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled U..

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) - Page 133

Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Secure Boot • Disabled • Enabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji UEFI Secure Boot. W systemie operacyjnym Windows 8 wymagane jest włączenie tej funkcji. Platform Mode User Mode Secure Boot Mode Standard Mode Reset to Setup Mode • Yes • No Ta opcja służy do wyczyszczenia bieżącego klucza platformy i ustawienia systemu w trybie konfiguracji (Setup Mode). W trybie Setup Mode możliwe jest instalowanie własnych kluczy platformy i dostosowanie baz danych podpisów Secu..

Podręcznik użytkownika - Page 134

Aby zmienić kolejność startową: 1. Wybierz podmenu Boot , a następnie naciśnij klawisz Enter. Podmenu Boot umożliwia określenie sekwencji startowej wykonywanej po włączeniu zasilania. Patrz „Podmenu Boot“ na stronie 116. 2. Wybierz urządzenie, które ma być uruchamiane jako pierwsze. 3. Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F10, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić system. Aby czasowo zmienić kolejność startową, tak by system był uruchamiany z innego dysku: 1. Wyłącz komputer. 2. Włącz komputer, a następnie, gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony kom..

Rozdział 7. Konfiguracja zaawansowana - Page 135

W poniższej tabeli przedstawiono zawartość menu Startup . Uwagi: • Niektóre pozycje są wyświetlane w menu tylko w przypadku, gdy komputer obsługuje odpowiednie funkcje. • Wartości domyślne są pogrubione . Tabela 6. Pozycje menu Startup Pozycja menu Ustawienia Komentarze Boot Patrz „Zmiana kolejności startowej“ na stronie 115. Network Boot Patrz „Podmenu Boot“ na stronie 116. UEFI/Legacy Boot • Both • UEFI Only • Legacy Only UEFI/Legacy Boot Priority • UEFI First • Legacy First CSM Support (w przypadku opcji UEFI Only) • No • Yes Pozwala na wybór możliw..

Tabela 6. Pozycje menu Startup (ciąg dalszy) - Page 136

Tabela 6. Pozycje menu Startup (ciąg dalszy) Pozycja menu Ustawienia Komentarze • Quick : nie. Sygnały dźwiękowe tylko w przypadku błędów. • Diagnostics : tak. Zawsze sygnał dźwiękowy. Monit „Ctrl-S“ dla wbudowanej karty Ethernet: • Quick : nie. • Diagnostics : tak. Testowanie pamięci w trakcie testu POST: • Quick : szybki test (lub bez testu). • Diagnostics : pełny test. Testowanie innych urządzeń w trakcie testu POST: • Quick : test minimalny (lub bez testu). • Diagnostics : może być wykonywane konieczne testowanie w przypadku urządzeń o znaczeniu kry..

Rozdział 7. Konfiguracja zaawansowana - Page 137

Aby spełnić wymagania certyfikacji systemu Microsoft Windows 8, włącz opcję OS Optimized Defaults . Po zmianie tego ustawienia niektóre inne ustawienia zostaną zmienione automatycznie. Zmiana ma wpływ na ustawienia CSM Support , UEFI/Legacy Boot , Secure Boot i Secure RollBack Prevention . • Discard Changes : umożliwia odrzucenie zmian. • Save Changes : umożliwia zapisanie zmian. Aktualizowanie systemu UEFI BIOS UEFI BIOS to jeden z programów systemowych, które tworzą podstawową warstwę oprogramowania wbudowanego w komputer. System UEFI BIOS tłumaczy instrukcje z innych ..

Podręcznik użytkownika - Page 138

120 Podręcznik użytkownika

..

Ogólne porady dotyczące zapobiegania problemom - Page 139

Rozdział 8. Zapobieganie problemom Ważną kwestią związaną z posiadaniem notebooka ThinkPad jest konserwacja. Jeśli odpowiednio dbasz o komputer, możesz uniknąć typowych problemów. Niniejszy rozdział zawiera informacje, które mogą być pomocne w zapewnieniu bezproblemowego działania komputera. • „Ogólne porady dotyczące zapobiegania problemom“ na stronie 121 • „Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są aktualne“ na stronie 122 • „Konserwacja komputera“ na stronie 123 Ogólne porady dotyczące zapobiegania problemom 1. Jeśli komputer jest wyposażony zaró..

Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są aktualne - Page 140

• Uruchom ponownie komputer i rozpocznij odtwarzanie. • Jeśli komputer używa dysków jako nośników do odzyskiwania, nie wyjmuj dysku z napędu, dopóki nie pojawi się odpowiedni monit. 14. W przypadku podejrzenia, że występują problemy z dyskiem twardym, zobacz temat „Diagnozowanie problemów“ na stronie 127 i uruchom test diagnostyczny, zanim zadzwonisz do Centrum pomocy technicznej. Jeśli komputer nie uruchamia się, z serwisu WWW http://www.lenovo.com/hddtest, pobierz pliki służące do tworzenia nośników rozruchowych z funkcją autotestu. Uruchom test i zanotuj wszel..

Rozdział 8. Zapobieganie problemom - Page 141

można użyć funkcji planowania, aby program okresowo wyszukiwał aktualizacje w sposób automatyczny. Można również wstępnie określić, że zaplanowane aktualizacje mają być wyszukiwane według poziomu ważności (krytyczne, zalecane lub wszystkie), aby zawęzić listę aktualizacji do wyboru. Więcej informacji dotyczących korzystania z programu System Update — patrz „Wprowadzenie do programów firmy Lenovo“ na stronie 17. Konserwacja komputera Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zd..

Podręcznik użytkownika - Page 142

Przenoszenie komputera musi się odbywać w odpowiedni sposób • Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable. • Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio • Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie napędu. • Szuflady napędu nie wolno zamykać, dopóki ni..

Rozdział 8. Zapobieganie problemom - Page 143

• powierzchnia czytnika jest wilgotna; • czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku palca. Rejestrowanie komputera • Zarejestruj zakupiony komputer ThinkPad w firmie Lenovo, pod adresem http://www.lenovo.com/register. W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. Nie modyfikuj komputera • Tylko personel techniczny uprawniony do napraw kompute..

Podręcznik użytkownika - Page 144

3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1. 4. Wyżymaj ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. 126 Podręcznik użytkownika

..

Diagnozowanie problemów - Page 145

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem W tym rozdziale zamieszczono informacje, co należy zrobić w przypadku problemów z komputerem. Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy: • „Diagnozowanie problemów“ na stronie 127 • „Rozwiązywanie problemów“ na stronie 127 Diagnozowanie problemów Jeśli występują problemy z komputerem, w celu ich rozwiązania należy skorzystać z programu Lenovo Solution Center. Program Lenovo Solution Center pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem. Oprócz wykonywania testów diagnostycznych, program dostarcza informac..

Płyn rozlany na klawiaturę - Page 146

Informacja: Nie odłączaj akumulatora ani zasilacza w celu zresetowania komputera. 2. Po wyłączeniu komputera odłącz od niego wszystkie źródła zasilania (akumulator i zasilacz). Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund. Podłącz zasilacz (bez akumulatora). Jeśli komputer się nie włączy, przejdź do etapu 3. Informacja: Podczas uruchamiania komputera i inicjowania środowiska systemu Windows użyj odpowiedniej procedury zamykania systemu w celu wyłączenia komputera. Przy wyłączonym komputerze podłącz akumulator i ponownie uruchom komputer. Jeśli komputer..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 147

Rozwiązanie : Suma kontrolna hasła administratora w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Płyta główna wymaga wymiany. Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 0182: Błędna suma CRC2. Uruchom program ThinkPad Setup i załaduj wartości domyślne. Rozwiązanie : Suma kontrolna ustawienia CRC2 w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Naciśnij klawisz F1, aby przejść do programu ThinkPad Setup. Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F9, a następnie Enter, aby załadować ustawienia domyślne. Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F10, a następnie Enter, aby ponownie uruchomić system. •..

Podręcznik użytkownika - Page 148

- Upewnij się, że klawiatura zewnętrzna jest podłączona do właściwego złącza. - Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer. Upewnij się, że wbudowana klawiatura działa poprawnie. Jeśli wbudowana klawiatura działa poprawnie, oddaj klawiaturę zewnętrzną do serwisu. - Informacje dotyczące testu diagnostycznego komputera znajdują się w temacie „Diagnozowanie problemów“ na stronie 127. Jeśli komputer zatrzyma się podczas testu, należy go oddać do serwisu. • Komunikat : 0230: Błąd pamięci Shadow RAM. Rozwiązanie : Błąd..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 149

Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 02D0: Błąd systemowej pamięci podręcznej. Rozwiązanie : Pamięć podręczna została wyłączona. Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 02F4: Pamięć EISA CMOS nie umożliwia zapisu. Rozwiązanie : Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 02F5: Test DMA nie powiódł się. Rozwiązanie : Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 02F6: Programowe przerwanie NMI nie powiodło się. Rozwiązanie : Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : 02F7: P..

Podręcznik użytkownika - Page 150

- Jeśli został zmieniony rozmiar pamięci, należy ponownie utworzyć plik hibernacji. • Komunikat : Nie znaleziono systemu operacyjnego. Rozwiązanie : Sprawdź, czy: - dysk twardy jest poprawnie zainstalowany; - w napędzie znajduje się dysk startowy. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy sprawdzić kolejność startową w programie ThinkPad Setup. • Komunikat : Błąd wentylatora Rozwiązanie : Awaria wentylatora. Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat : Nie zainstalowano pamięci EMM386 — nie można ustawić adresu bazowego ramki strony. Ro..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 151

Błędy bez komunikatów • Problem : Ekran wciąż jest wygaszany wbrew mojej woli. Rozwiązanie : Jeśli na komputerze jest fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 7, można wyłączyć wszystkie zegary systemowe, takie jak zegar wyłączania lub wygaszania ekranu ciekłokrystalicznego, wykonując następujące czynności: 1. Uruchom program Power Manager. 2. Kliknij kartę Plan zasilania , a następnie wybierz pozycję Maksymalna wydajność z listy wstępnie zdefiniowanych planów zasilania. • Problem : Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i w trakcie tego proces..

Tabela 7. Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym - Page 152

- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji. Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym Tabela 7. Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym Problem Rozwiązanie Jeden krótki sygnał dźwiękowy, pauza, trzy krótkie sygnały dźwiękowe, pauza, kolejne trzy krótkie sygnały dźwiękowe i jeden krótki sygnał dźwiękowy Upewnij się, że moduły pamięci są poprawnie zainstalowane. Jeśli tak, a nadal słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do serwisu. Jeden długi sygnał dźwiękowy i dwa krótkie Problem z funkcjonowaniem wideo. Na..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 153

3. Kliknij opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. - Port przełącznika i karta mają takie samo ustawienie dupleksu. Jeśli dla karty skonfigurowano pełny dupleks, upewnij się, że dla portu przełącznika również jest skonfigurowany pełny dupleks. Ustawienie niewłaściwego trybu dupleksu może spowodować spadek wydajności, utratę danych lub utratę połączenia. - Zainstalowano całe oprogramowanie sieciowe wymagane przez środowisko sieciowe. Zapytaj administratora sieci LAN o niezbędne oprogramowanie sieciowe. ..

Problem z łącznością bezprzewodową WAN - Page 154

Informacja: W systemie operacyjnym Windows 7 kliknij polecenie Pokaż ukryte ikony na pasku zadań. Zostanie wyświetlona ikona programu Access Connections. Więcej szczegółów na temat tej ikony znajduje się w systemie informacji pomocy dla programu Access Connections. Sprawdź nazwę sieci (SSID) i informacje o szyfrowaniu. Aby sprawdzić te informacje (jest dla nich rozróżniana wielkość liter), użyj programu Access Connections. • Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 8, należy upewnić się, że: - Używana jest najnowsza wersja sterownika bezprzewo..

Stan urz˛adzenia: To urz˛adzenie działa poprawnie. - Page 155

- jeśli urządzenie wskazujące TrackPoint jest naciskane przez dłuższy czas; - przy zmianie temperatury. • Problem : Urządzenie wskazujące TrackPoint lub urządzenie touchpad nie działa. Rozwiązanie : Upewnij się, że urządzenie wskazujące TrackPoint lub urządzenie touchpad jest ustawione jako Enabled (Włączone) w oknie ustawień urządzenia UltraNav. Informacja: Aby otworzyć okno ustawień urządzenia UltraNav, przejdź do Panelu sterowania i kliknij kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk ➙ Mysz , a następnie kliknij kartę UltraNav . Problemy z klawiaturą • Problem : Ni..

Problemy z monitorem zewnętrznym - Page 156

- Sterownik graficzny jest poprawnie zainstalowany. - Rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są ustawione poprawnie. - Typ monitora jest właściwy. Aby sprawdzić te ustawienia: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz polecenie Personalizuj . 2. Kliknij opcję Ekran po lewej stronie. 3. Wybierz opcję Zmień ustawienia ekranu . Sprawdź, czy rozdzielczość ekranu jest ustawiona poprawne. 4. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane . 5. Kliknij kartę Karta . Upewnij się, że w oknie informacji o karcie wyświetlana jest poprawna nazwa sterownika urządzenia. Inform..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 157

1. Podłącz monitor zewnętrzny do innego komputera, aby upewnić się, że działa. 2. Ponownie podłącz monitor zewnętrzny do komputera. 3. Zajrzyj do podręcznika dołączonego do monitora zewnętrznego, aby sprawdzić, jakie są obsługiwane rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. - Jeśli monitor zewnętrzny obsługuje tę samą rozdzielczość co ekran komputera lub wyższą, skieruj dane wyjściowe na monitor zewnętrzny lub jednocześnie na monitor zewnętrzny i ekran komputera. - Jeśli monitor zewnętrzny obsługuje niższą rozdzielczość niż ekran komputera, skier..

Podręcznik użytkownika - Page 158

13. Wybierz producenta i model monitora. 14. Po zaktualizowaniu sterownika kliknij przycisk Zamknij . 15. Określ ustawienie Rozdzielczość . Informacja: Aby zmienić ustawienia kolorów, wybierz kartę Monitor , a następnie określ ustawienie Kolory . 16. Kliknij OK . • Problem : Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie : Upewnij się, że: - Informacje o monitorze są poprawne i został wybrany właściwy typ monitora. Patrz: rozwiązanie problemu powyżej. - Upewnij się, że jest wybrana odpowiednia częstotliwość odświeżania, wykonując następujące ..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 159

Informacja: Aby zmienić ustawienia kolorów, prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję Rozdzielczość ekranu . Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane , wybierz kartę Monitor , a następnie określ ustawienie Kolory . • Problem : W przypadku używania funkcji rozszerzania pulpitu nie można ustawić wyższej rozdzielczości ani częstotliwości odświeżania dla ekranu dodatkowego. Rozwiązanie : Zmniejsz wartości ustawień rozdzielczości i głębi kolorów dla ekranu głównego. Patrz: rozwiązanie problemu powyżej. • Problem : Nie działa przełączanie ek..

Problemy z czytnikiem linii papilarnych - Page 160

Rozwiązanie : Suwak może być wyszarzony. Oznacza to, że jego pozycja jest ustalona przez sprzęt i nie można jej zmienić. • Problem : Suwaki głośności nie pozostają na miejscu w przypadku używania niektórych programów audio. Rozwiązanie : To normalne, że suwaki zmieniają położenie, gdy są używane pewne programy. Programy mają dostęp do ustawień okna Mikser głośności i mogą same powodować zmianę tych ustawień. Przykładem jest aplikacja Windows Media Player. Zazwyczaj program jest wyposażony we własne suwaki służące do regulacji dźwięku. • Problem : Z..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 161

Problemy z akumulatorem i zasilaniem W tym temacie podano instrukcje rozwiązywania problemów z akumulatorem i zasilaniem. Problemy z akumulatorem • Problem : Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera. Rozwiązanie : Akumulator może być nadmiernie rozładowany. Wykonaj następujące czynności: 1. Wyłącz komputer. 2. Upewnij się, że nadmiernie rozładowany akumulator jest w komputerze. 3. Podłącz zasilacz do komputera i zostaw go, aby naładował akumulator. Jeśli jest dostę..

Podręcznik użytkownika - Page 162

Problemy z zasilaniem Wydrukuj niniejsze instrukcje i trzymaj je z komputerem na wypadek użycia w przyszłości. Jeśli w komputerze całkowicie brakuje zasilania, sprawdź następujące elementy: 1. Sprawdź przycisk zasilania. Patrz „Wskaźniki stanu systemu“ na stronie 9. Jeśli komputer jest włączony, przycisk zasilania świeci. 2. Sprawdź wszystkie podłączenia zasilania. Usuń wszelkie listwy rozdzielcze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aby podłączyć zasilacz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 3. Sprawdź zasilacz. Sprawdź, czy nie ma żadnego uszkodzenia fizy..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 163

1. Odwiedź serwis WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support i wyszukaj dany komunikat o błędzie. 2. Przejdź na stronę główną bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem http://support.microsoft.com/ i wyszukaj dany komunikat o błędzie. Problemy z trybami uśpienia i hibernacji • Problem : Komputer zostaje nieoczekiwanie przestawiony do trybu uśpienia. Rozwiązanie : Gdy mikroprocesor się przegrzewa, komputer jest automatycznie przestawiany do trybu uśpienia, aby mógł ostygnąć. Ma to na celu ochronę mikroprocesora i innych komponentów wewnętrzny..

Problemy z dyskiem twardym - Page 164

Rozwiązanie : Należy sprawdzić, czy nie została wybrana jakaś opcja uniemożliwiająca przełączenie komputera do trybu uśpienia lub hibernacji. Jeśli komputer próbuje przejść do trybu uśpienia, ale jego żądanie jest odrzucane, być może urządzenie podłączone do złącza USB zostało wyłączone. W takim przypadku odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB podczas pracy komputera. • Problem : Akumulator trochę się rozładowuje, gdy komputer jest w trybie hibernacji. Rozwiązanie : Jeśli jest włączona funkcja wznowienia, komputer zużywa niewielką ilość energii..

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów z komputerem - Page 165

Upewnij się, że sterowniki urządzeń są poprawnie zainstalowane. • Problem : Podczas obracania się dysku CD, DVD lub CD-RW słychać hałas pochodzący z napędu. Rozwiązanie : Jeśli dysk nie jest wyśrodkowany z osią napędu, może ocierać się o pokrywę napędu i wytwarzać hałas. Upewnij się, że dysk jest poprawnie załadowany w napędzie. • Problem : Taca nie wysuwa się po naciśnięciu przycisku wysuwania. Rozwiązanie : Jeśli komputer nie jest włączony, naciśnięcie przycisku wysuwania nie powoduje otwarcia tacy napędu. Upewnij się, że komputer jest włączony..

Problemy z portami i złączami - Page 166

• zostały zainstalowane niezbędne sterowniki urządzeń; • program działa, jeśli zostanie uruchomiony na dowolnym innym komputerze. Jeśli podczas korzystania z programu został wyświetlony komunikat o błędzie, znajdź jego opis w podręcznikach dołączonych do programu. Jeśli program nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z jego sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać pomoc. Problemy z portami i złączami Najczęściej występujące problemy z portami i złączami. Problem z USB Problem : Urządzenie podłączone do złącza USB nie działa. Rozwiązanie ..

Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo - Page 167

Rozdział 10. Wsparcie techniczne Niniejszy rozdział zawiera informacje o uzyskiwaniu pomocy i wsparcia od firmy Lenovo. • „Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo“ na stronie 149 • „Pomoc i obsługa serwisowa“ na stronie 150 • „Dodatkowe usługi płatne“ na stronie 152 Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo Problemy z komputerem często można rozwiązać, korzystając z informacji zawartych w objaśnieniach do kodów błędów, uruchamiając programy diagnostyczne lub odwiedzając serwis WWW Lenovo. Rejestrowanie komputera Jeśli na komputerze jest zainstalowany syst..

Pomoc i obsługa serwisowa - Page 168

• Jaki jest typ komputera? • Jaki jest numer seryjny? Pomoc i obsługa serwisowa Wszystkim, którym niezbędna jest pomoc, serwis, asysta techniczna lub po prostu więcej informacji na temat produktów Lenovo, firma Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Niniejsza sekcja zawiera informacje o źródłach szczegółów dotyczących firmy Lenovo i jej produktów, o tym, co należy robić w przypadku problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej. Informacje o komputerze i zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniu, o ile tak..

Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo - Page 169

Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo Jeśli samodzielne próby rozwiązania problemu nie dadzą rezultatu, w okresie gwarancyjnym można uzyskać pomoc i informacje przez telefon, korzystając z Centrum wsparcia dla Klientów. W okresie gwarancyjnym dostępne są następujące usługi: • Określanie problemów - do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celu usunięcie problemu. • Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancj..

Dodatkowe usługi płatne - Page 170

pamięć masową, karty sieciowe i replikatory portów, akumulatory i baterie, zasilacze, drukarki, skanery, klawiatury, myszy itd. Zakupów w Lenovo można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bezpośrednio przez sieć WWW. Wystarczy połączenie internetowe i karta kredytowa. Aby dokonać zakupów w Lenovo, przejdź pod adres: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Dodatkowe usługi płatne W okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu można nabyć usługi dodatkowe, takie jak wsparcie dla sprzętu (zarówno firmy Lenovo, jak i innych producentów) oraz system..

Informacje o komunikacji bezprzewodowej - Page 171

Dodatek A. Uwaga o przepisach Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Karta PCI Express Mini sieci bezprzewodowej LAN jest przeznaczona do współpracy z dowolnym bezprzewodowym urządzeniem do łączności z sieciami LAN, którego działanie opiera się na technologii łączności radiowej DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) i/lub OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), oraz jest zgodne ze: • standardem 802.11b/g, 802.11a/b/g lub 802.11n w wersji 2.0 sieci bezprzewodowych LAN wyznaczonym i zatwierdzonym przez IEEE (..

Lokalizacje anten sieci bezprzewodowej UltraConnect - Page 172

• Profil bezpośredniego alarmu (Immediate Alert Profile) • Profil stanu akumulatora (Battery Status Profile) Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego w postaci fal radiowych, podobnie jak inne urządzenia radiowe. Natężenie tego promieniowania jest jednak o wiele mniejsze niż w przypadku innych jego źródeł, takich jak telefony komórkowe. Ponieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działa zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, nie wykra..

Dodatek A. Uwaga o przepisach - Page 173

1 Antena sieci bezprzewodowej LAN (dodatkowa) 2 Antena sieci bezprzewodowej WAN (dodatkowa) 3 Antena sieci bezprzewodowej WAN (główna) 4 Antena sieci bezprzewodowej LAN (główna) Typ 2: Lokalizacja anteny 1 Antena sieci bezprzewodowej LAN (dodatkowa) 2 Antena sieci bezprzewodowej LAN (główna) Znajdowanie uwag o przepisach dotyczących łączności bezprzewodowej Dodatkowe informacje o przepisach dotyczących sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumencie Regulatory Notice dołączonym do komputera. Jeśli dokument Regulatory Notice nie jest dołączony do komputera, możesz go znal..

Deutschsprachiger EU Hinweis: - Page 174

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult..

Dodatek A. Uwaga o przepisach - Page 175

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für di..

Podręcznik użytkownika - Page 176

158 Podręcznik użytkownika

..

Ważne informacje na temat dyrektywy WEEE - Page 177

Dodatek B. Oświadczenia dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do zniszczenia oraz przetwarzania wtórnego Firma Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje o ofertach w zakresie przetwarzania wtórnego produktów można znaleźć w witrynie Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/. Ważne informacje na temat dyrektywy WEEE Oznaczenie WEEE umieszczane na produktach firmy Lenovo..

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Brazylii - Page 178

Zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów, 1 października 2003 roku firma Lenovo Japan rozpoczęła świadczenie usług odbioru i przetwarzania wtórnego komputerów oraz monitorów do użytku domowego. Usługi te są świadczone bezpłatnie w przypadku komputerów do użytku domowego sprzedanych po 1 października 2003 r. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/. Pozbywanie się komponentów komputera Lenovo Komponenty niektórych produktów komputerowych Lenovo sprzedawanych w Japoni..

Uwaga: - Page 179

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej Uwaga: Ten znak jest używany wyłącznie w krajach Unii Europejskiej (UE). Akumulatory lub opakowania akumulatorów są oznakowane zgodnie z dyrektywą unijną 2006/66/EC dotyczącą baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych baterii i akumulatorów. Znak ten stosowany jest na różnych bateriach i akumulatorach, aby wskazać, że produktów tych nie należy wyrzucać, ..

Podręcznik użytkownika - Page 180

162 Podręcznik użytkownika

..

Dodatek C. Informacje o programie ENERGY STAR - Page 181

Dodatek C. Informacje o programie ENERGY STAR ENERGY STAR ® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur. Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Komputery firmy Lenovo poniższych typów oznaczone symbolem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami programu ENERGY STAR dla komputerów. 3254, 3256, 3259, 3260, 3365, 3..

Podręcznik użytkownika - Page 182

5. Kliknij zakładkę Zarządzanie energią . 6. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera . 7. Kliknij OK . 164 Podręcznik użytkownika

..

Dodatek D. Uwagi - Page 183

Dodatek D. Uwagi Firma Lenovo może nie oferować w niektórych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w niniejszej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi firmy Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy Lenovo. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i..

Podręcznik użytkownika - Page 184

systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska. Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo Access Connections Active Protection System OneKey ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel i Intel SpeedStep są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej przedstawicielstw w Stan..

Dyrektywa RoHS — Chiny - Page 185

Dodatek E. Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa RoHS — Chiny Dyrektywa RoHS — Turcja The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). Dyrektywa RoHS — Ukraina Dodatek E. Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 167

..

Dyrektywa RoHS — Indie - Page 186

Dyrektywa RoHS — Indie Zgodność z dyrektywą RoHS na podstawie przepisów dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i zarządzania nim z 2011 r. 168 Podręcznik użytkownika

..

Numer PN: - Page 188

Numer PN: Printed in (1P) P/N: *1P*

..

Sponsored links

Latest Update