Philips Snp6000/97 User Manual Latvian

SNP6000/97 Language

Download Philips Snp6000/97 User Manual Latvian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Presenter Register your product and get support at www.philips.com/welcome LT Vartotojo vadovas SNP6000

..

1 - Page 2

1 a b d c e

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Federal Communication Commission Interference Statement - Page 4

Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation...

Complies with - Page 5

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Complies with IDA Standards DB100486

..

Atsargiai - Page 6

LT 1 Gaminio apžvalga (pav. 1) a LED indikatorius b Valdymo mygtukai; Mygtukas Pristatym ų valdiklis Ore valdoma pel ė Paleisti / sustabdyti Paspauskite ir atidarykite fail ą Tuš č ias ekranas N ė ra funkcijos Ankstesn ė skaidr ė Kairysis pel ė s paspaudimas Kita skaidr ė Dešinysis pel ė s paspaudimas Lazerin ė rodykl ė Lazerin ė rodykl ė c Režim ų perjungimas ( : Pristatym ų valdiklis; : Ore valdoma pel ė ) d Nano kištukas e Maitinimo element ų skyrius 2 Į jungti produkt ą C Atsargiai Laikykite Nano kištuk ą vaikams nepasiekiamoje vietoje. • 1 Atidarykite maiti..

Patarimas - Page 7

3 Į kiškite Nano kištuk ą į nešiojamojo kompiuterio USB lizd ą . Prad ė damas automatinis prisijungimas.. » LED indikatorius mirksi po kiekvieno s ė kmingo apsikeitimo » duomenimis tarp slankiojo pristatym ų valdiklio ir Nano kištuko. E Patarimas Pirm ą kart ą į diegus „Mac“ kompiuteryje gali pasirodyti • Keyboard Set Assistant (klaviat ū ros nustatymo vedlys) ir pranešti, kad nepavyko atpažinti klaviat ū ros. Spustel ė kite Continue (t ę sti), baikite diegim ą ir slankusis pristatym ų valdiklis veiks tinkamai. Po naudojimo į kiškite Nano kištuk ą į slank ..

- Page 8

Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/ EB, ir j ų negalima išmesti su į prastomis buitin ė mis atliekomis.Sužinokite, kokios vietin ė s taisykl ė s taikomos atskiram baterij ų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiam ų pasekmi ų aplinkai ir žmoni ų sveikatai.

..

fi - Page 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V3.1

..

Sponsored links

Latest Update