Philips Snp6000/97 User Manual Slovenian

SNP6000/97 Language

Download Philips Snp6000/97 User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Presenter Register your product and get support at www.philips.com/welcome SL Uporabniški priro č nik SNP6000

..

1 - Page 2

1 a b d c e

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Federal Communication Commission Interference Statement - Page 4

Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation...

Complies with - Page 5

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Complies with IDA Standards DB100486

..

Pozor - Page 6

SL 1 Pregled izdelka (slika 1) a Indikator LED b Upravljalne tipke Tipka Upravljalnik predstavitev Miška za daljinsko upravljanje Predvajanje/ustavitev Kliknite, č e želite odpreti datoteko Prazen zaslon Brez funkcije Prejšnji diapozitiv Klik levega gumba miške Naslednji diapozitiv Klik desnega gumba miške Laserski kazalnik Laserski kazalnik c Stikalo za izbiro na č ina ( : upravljalnik predstavitev; : miška za daljinsko upravljanje) d Priklju č ek USB (“nano dongle”) e Prostor za baterije 2 Vklop izdelka C Pozor Priklju č ek USB (“nano dongle”) hranite izven dosega otrok...

Nasvet - Page 7

3 Za č etek uporabe 1 Poskrbite, da je prenosni ra č unalnik vklopljen in aktiven. 2 Poskrbite, da je upravljalnik predstavitev vklopljen. 3 Priklju č ek USB (“nano dongle”) priklju č ite v vrata USB na prenosnem ra č unalniku. Zažene se samodejna povezava. » Indikator LED utripne po vsaki uspešni komunikaciji med » upravljalnikom predstavitev in priklju č kom USB (“nano dongle”). E Nasvet Po prvi namestitvi v ra č unalnik Mac se lahko prikaže • Keyboard Set Assistant (Pomo č nik za nastavitev tipkovnice) s sporo č ilom, da tipkovnice ni mogo č e prepoznati. Kliknit..

- Page 8

Poizvedite, kako je na vašem obmo č ju organizirano lo č eno zbiranje odpadnih elektri č nih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete odvre č i med obi č ajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga prepre č iti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvre č i skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.Seznanite se z lokalnimi predpisi glede lo č enega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravil..

fi - Page 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V3.1

..

Sponsored links

Latest Update