Philips Snp6000/97 User Manual Estonian

SNP6000/97 Language

Download Philips Snp6000/97 User Manual Estonian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Presenter Register your product and get support at www.philips.com/welcome ET Kasutusjuhend SNP6000

..

1 - Page 2

1 a b d c e

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Federal Communication Commission Interference Statement - Page 4

Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation...

Complies with - Page 5

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Complies with IDA Standards DB100486

..

Ettevaatust - Page 6

ET 1 Toote kirjeldus (joon 1) a LED-märgutuli b Juhtnupud; Nupp Esitleja Nutihiir Mängi/peata Faili avamiseks klõpsake Tühi ekraan Funktsioon puudub Eelmine slaid Hiire vasakkõps Järgmine slaid Hiire paremklõps Laserosuti Laserosuti c Režiimilüliti ( : Presenter; : Air mouse) d Nanotongel e Patareipesa 2 Lülitage toode sisse C Ettevaatust Hoidke nanotongel (kaitsetõkisti) laste käeulatusest kaugemal. • 1 Avage patareipesa. 2 Sisestage kaks AAA patareid õige polaarsusega (+/-), nagu (jn 2) näha. 3 Võtke nanotongel välja (jn 3). 4 Sulgege patareipesa. 5 Esitlejana kasutamise..

Soovitus - Page 7

3 Sisestage nanotongel sülearvuti USB-liidesepesssa. Käivitatakse automaatne ühendamistoiming. » LED-märgutuli vilgub pärast igat nutiesitleja ja nanotongli vahelist » edukat sideseanssi. E Soovitus Võib juhtuda, et pärast esmakordset installimist Macile kuvatakse • ekraanile Keyboard Set Assistant (klaviatuuri spikker) ja teatatakse, et klaviatuur pole tuvastatud. Installimise lõpetamiseks klõpsake nuppu Continue (jätka). Seejärel hakkab nutiesitleja vastavalt toimima. Pärast kasutamist sisestage nanotongel hoiustamiseks • nutiesitlejasse (jn 4). 4 Veaotsing Probleem Lahe..

- Page 8

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos muu olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga.Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

..

fi - Page 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V3.1

..

Sponsored links

Latest Update