Philips Snp3000/10 User Manual Russian

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Russian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome UK Посібник користувача

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

UK - Page 5

UK 1 Важливо Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів , які можна переробити і використовувати повторно . Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає , що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і..

Автоматичне - Page 6

4 Закрийте батарейний відсік . Коли батарею встановлено : Щоб увімкнути презентер , вставте в нього USB- приймач , а • потім витягніть його . Щоб вимкнути презентер , вставте USB- приймач до кінця . • 4 Автоматичне підключення 1 Перевірте , чи Ваш ноутбук увімкнено і систему запущено . 2 Перевірте , чи презентер увімкнено . Якщо у презе..

Усунення - Page 7

5 Усунення несправностей Передача сигналу відсутня . Переконайтеся , що презентер розташовано в межах робочого діапазону . Світловий індикатор на презентері блимає 3 рази . Замініть батарею презентера . Світловий індикатор на презентері не блимає . Перевірте , чи презентер увімкнено . Замініть батарею презентера .

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update