Philips Snp3000/10 User Manual Dutch

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome NL Gebruiksaanwijzing

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

Wanneer de batterij is geplaatst: - Page 5

NL 1 Belangrijk Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materia- len en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het mi..

• - Page 6

Om de Presenter in te schakelen, schuift u de USB-ontvanger in • de Presenter en verwijdert u de USB-ontvanger vervolgens weer. Om de Presenter uit te schakelen, schuift u de USB-ontvanger • naar het einde. 4 Automatisch verbinding maken 1 Controleer of uw notebook is ingeschakeld en actief is. 2 Controleer of uw Presenter is ingeschakeld. Als de USB-ontvanger in de Presenter is geplaatst, verwijdert u • de USB-ontvanger uit de Presenter (Afb. 3). 3 Sluit de USB-ontvanger aan op een USB-poort van uw notebook. Het automatisch verbinding maken wordt gestart. » Als er een verbinding tot..

5 - Page 7

5 Problemen oplossen Geen overdracht. Controleer of u de Presenter gebruikt binnen het effectieve bereik. Het lampje op uw Pre- senter knippert drie keer. Vervang de batterij van de Presenter. Het lampje op uw Pre- senter knippert niet. Controleer of de Presenter is ingeschakeld. Vervang de batterij van de Presenter.

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update