Philips Snp3000/10 User Manual Hungarian

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Hungarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HU Felhasználói kézikönyv

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

HU - Page 5

HU 1 Fontos! Ez a termék kiváló min ő ség ű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történ ő gy ű jtésének helyi feltételeir ő l. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelel ő en, és a kiselejtezett készülékeket gy ű jtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé..

T anács - Page 6

3 Állítsa a forrásválasztót a ON helyzetbe. 4 Zárja be az elemtartó rekeszt. Az elem behelyezését követ ő en: A prezentációs távirányitó bekapcsolásához helyezze bele USB- • vev ő t, majd távolítsa el azt. A prezentációs távirányító kikapcsolásához, nyomja az USB-vev ő t • a végéhez. 4 Automatikus csatlakozás 1 Gy ő z ő djön meg róla, hogy a notebook be van kapcsolva és aktív. 2 Ellen ő rizze, hogy a prezentációs távirányító be van-e kapcsolva. Ha az USB-vev ő be van helyezve a prezentációs távirányítóba, • engedje fel az USB-vev ő..

5 - Page 7

5 Hibakeresés Nincsen átvitel. Gy ő z ő djön meg róla, hogy a prezentáci- ós távirányítót a megfelel ő tartományon belül használja. A prezentációs távirá- nyítón található fény felvillan háromszor. Cserélje ki az elemet a prezentációs távirányítóban. A prezentációs távirányí- tón található fény nem villan fel. Gy ő z ő djön meg róla, hogy a prezentáci- ós távirányító be van kapcsolva. Cserélje ki az elemet a prezentációs távirányítóban.

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update