Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Touchpad Og Tastatur Manual Danish (410.78KB)

Presario V3000 Notebook PC series Language

Download Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Touchpad Og Tastatur Manual Danish (410.78KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

TouchPad og tastatur - Page 1

TouchPad og tastatur Brugervejledning

..

- Page 2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikansk- registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Maj 2..

Indholdsfortegnelse - Page 3

Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Brug af TouchPad ................................................................................................................................ 2 Brug af en ekstern mus ........................................................................................................................ 2 Angivelse af indstillinger for TouchPad ................................................................................................ 2 2 Tastatur Hotkeys ....................................................................................................................

DAWW - Page 4

iv DAWW

..

Komponent - Page 5

1 TouchPad I følgende illustration og skema beskrives computerens TouchPad. Komponent Beskrivelse (1) TouchPad-lysdiode Blå: TouchPad'en er aktiveret. Gul: TouchPad'en er deaktiveret. (2) TouchPad* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. (3) TouchPad'ens vandrette rullezone* Ruller til venstre eller til højre. (4) Venstre TouchPad-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. (5) Højre TouchPad-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. (6) TouchPad'ens lodrette rullezone* Ruller op eller ned. (7) tænd/sluk-knap til TouchPad Aktiverer/deaktiver..

Start > Kontrolpanel > Printere og anden - Page 6

Brug af TouchPad For at flytte markøren skal du bevæge fingeren hen over TouchPad-overfladen i den retning, du vil bevæge markøren. Brug venstre og højre TouchPad-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Hvis du vil rulle op og ned ved hjælp af TouchPad'ens lodrette rullezone, skal du føre fingeren op eller ned på de hvide lodrette linjer. Hvis du vil rulle til venstre og højre ved hjælp af TouchPad'ens vandrette rullezone, skal du føre fingeren til venstre eller højre på de hvide vandrette linjer. Bemærk! Hvis du bruger TouchPad'en til at flytte markøren, skal ..

Sådan udføres denne funktion - Page 7

2 Tastatur Følgende afsnit indeholder oplysninger om tastaturfunktioner for computeren. Hotkeys Hotkeys er kombinationer af tasten fn (1) og enten tasten esc (2) eller én af funktionstasterne (3) . Ikonerne på tasterne f1 til f12 repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit. Sådan udføres denne funktion Tryk på Vis systemoplysninger. fn+esc Slet systemoplysninger. fn+esc , eller tryk på enter Åbn Hjælp og support. fn+f1 Åbn vinduet Udskriftsindstillinger. fn+f2 Åbn en webbrowser. fn+f3 Skift mellem visning på computerens sk..

Visning og rydning af systemoplysninger (fn+Esc) - Page 8

Sådan udføres denne funktion Tryk på Reducer skærmens lysstyrke. fn+f7 Forøg skærmens lysstyrke. fn+f8 Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller dvd. fn+f9 Stop en lyd-cd eller dvd. fn+f10 Afspil forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd. fn+f11 Afspil næste nummer af en lyd-cd eller dvd. fn+f12 Fremgangsmåder for hotkeys Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder: ● Tryk kortvarigt på fn , og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen. – eller – ● Hold fn n..

Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (Fn+F2) - Page 9

Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (Fn+F2) Tryk på fn+f2 for at åbne vinduet Udskriftsindstillinger i det aktive Windows-baserede program. Åbn en webbrowser (Fn+F3) Tryk på fn+f3 for at åbne din webbrowser. Indtil du har opsat internet- eller netværkstjenesterne, åbner hotkey-kombinationen fn+f3 Windows- guiden Internetforbindelse. Når du har opsat internet- eller netværkstjenesterne og webbrowserhjemmesiden, kan du trykke på fn +f3 for at få hurtig adgang til hjemmesiden og internettet. Skift af billede mellem skærme (Fn+F4) Tryk på fn+f4 for at skifte mellem visning af bille..

DAWW - Page 10

Skift til standby (Fn+F5) Tryk på fn+f5 for at starte standby. Når standby startes, gemmes oplysningerne i RAM-lageret (Random Access Memory), skærmen ryddes, og der spares strøm. Når computeren er i standby, blinker lysdioderne for strøm. FORSIGTIG! Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter standby. Computeren skal være tændt, før du starter standby. Hvis computeren er i dvaletilstand, skal du gendanne fra dvaletilstand, før du kan starte standby. Bemærk! Hvis du vil skifte fra dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-kn..

DAWW - Page 11

Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller dvd (Fn+F9) Hotkey-kombinationen fn+f9 fungerer kun, når der er indsat en lyd-cd eller en dvd. Hvis lyd-cd'en eller dvd'en ● Ikke afspilles, skal du trykke på fn+f9 for at starte eller genoptage afspilningen. ● Afspilles, skal du trykke på fn+f9 for at sætte afspilningen på pause. Stop en lyd-cd eller dvd (Fn+F10) Tryk på fn+f10 for at afbryde afspilningen af en lyd-cd eller en dvd. Afspil forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd (Fn+F11) Mens en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på fn+f11 for at afs..

Adgang til kontrolpanelet for Hurtigknapper - Page 12

Programmet Hurtigknapper Du kan bruge kontrolpanelet for Hurtigknapper til at: ● Angive indstillinger for opdeling af vinduer på skrivebordet i Windows ● Angive avancerede indstillinger, herunder: ● Angive indstillinger for visning af ikonet Hurtigknapper ● Angive knaptildelinger for Easy Access-knapper på et valgfrit, eksternt tastatur De følgende afsnit indeholder anvisninger til angivelse af indstillinger i kontrolpanelet for hurtigknapperne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger på skærmen om elementer i kontrolpanelet, skal du trykke på knappen Hjælp i øverste højre h..

Angivelse af avancerede indstillinger - Page 13

Angivelse af avancerede indstillinger Du kan angive tildelinger af ikon og eksternt tastatur i kontrolpanelet for Hurtigknapper. Visning af ikonet Hurtigknapper Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise eller skjule ikonet Quick Launch Buttons Properties (Egenskaber for Hurtigknapper) i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen eller på skrivebordet i Windows: 1. Åbn kontrolpanelet for Hurtigknapper: ● Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Hurtigknapper . – eller – ● Dobbeltklik på ikonet Hurtigknapper enten i meddelelsesområdet l..

Angivelse af knaptildelinger på et eksternt tastatur - Page 14

Angivelse af knaptildelinger på et eksternt tastatur Hvis du anvender et valgfrit HP eksternt tastatur med Easy Access-knapper, kan du angive Easy Access-knaptildelinger og -modeller under fanen Indstillinger. Fanen Indstillinger er som standard deaktiveret og skjult. Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise og aktivere fanen Indstillinger i kontrolpanelet for Hurtigknapper: 1. Åbn kontrolpanelet for Hurtigknapper: ● Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Hurtigknapper . – eller – ● Dobbeltklik på ikonet Hurtigknapper i meddelelsesområdet længs..

Lysdiode for Num Lock - Page 15

3 Numeriske tastaturer Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. Komponent (1) fn (2) Lysdiode for Num Lock (3) Tasten num lk (4) Integreret numerisk tastatur DAWW 11

..

Brug af det integrerede numeriske tastatur - Page 16

Brug af det integrerede numeriske tastatur De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten. Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur Tryk på fn+num lk for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for num lock tændes. Hvis du trykker på fn+num lk igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktione..

Indeks - Page 17

Indeks B billede på skærm, skifte 5 F Fn-tast 3 funktionstaster 3 H Hjælp og support, hotkey 4 hotkeys beskrivelse 3 bruge 4 forøge skærmens lysstyrke 6 få vist systemoplysninger 4 lyd-cd eller dvd, taster 7 reducere skærmens lysstyrke 6 skifte billede på skærm 5 starte QuickLock 6 starte standby 6 åbne Hjælp og support 4 åbne webbrowser 5 åbne vinduet Udskriftsindstillinger 5 K knapper TouchPad 1 kombineret video 5 M medietaster, hotkeys 7 mus, ekstern angive indstillinger 2 bruge 2 N numerisk tastatur, eksternt bruge 12 num lock-tilstand 12 numerisk tastatur, integreret aktiv..

DAWW - Page 18

14 Indeks DAWW

..

Sponsored links

Latest Update