Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Styrplatta Och Tangentbord Manual Swedish (407.54KB)

Presario V3000 Notebook PC series Language

Download Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Styrplatta Och Tangentbord Manual Swedish (407.54KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Styrplatta och tangentbord - Page 1

Styrplatta och tangentbord Användarhandbok

..

- Page 2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: Maj 2006 Dokument..

Innehåll - Page 3

Innehåll 1 Styrplatta Använda styrplattan .............................................................................................................................. 2 Använda en extern mus ....................................................................................................................... 2 Inställningar för styrplattan ................................................................................................................... 2 2 Tangentbord Snabbtangenter ......................................................................................................

SVWW - Page 4

iv SVWW

..

Komponent - Page 5

1 Styrplatta I nedanstående bild och tabell visas och beskrivs datorns styrplatta. Komponent Beskrivning (1) Styrplattans lampa Blå: Styrplattan är aktiverad. Gulbrun: Styrplattan är avstängd. (2) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Styrplattans horisontella rullningszon* Rullar åt vänster eller höger. (4) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (5) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. (6) Styrplattans vertikala rullningszon* Rullar upp eller ned. (7) Styrplatt..

Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan - Page 6

Använda styrplattan Du flyttar pekaren genom att föra fingret över styrplattans yta i den riktning du vill flytta pekaren. Den vänstra och högra knappen på styrplattan används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt eller nedåt med styrplattans vertikala rullningszon genom att föra fingret uppåt eller nedåt över den vertikala vita linjen. Du rullar åt vänster eller höger med styrplattans horisontella rullningszon genom att föra fingret åt vänster eller höger över den horisontella vita linjen. OBS! Om du använder styrplattan för att f..

För att utföra denna funktion - Page 7

2 Tangentbord I följande avsnitt finns information om datorns tangentbordsfunktioner. Snabbtangenter Snabbtangenter är kombinationer av fn -tangenten (1) och antingen esc -tangenten (2) eller en av funktionstangenterna (3) . Ikonerna på tangenterna f1 till f12 representerar snabbtangentfunktionerna. Snabbtangentfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt. För att utföra denna funktion Tryck på Visa systeminformation. fn+esc Rensa systeminformation. fn+esc eller tryck på enter Öppna Hjälp- och supportcenter. fn+f1 Öppna fönstret Utskriftsalternativ. fn+f2 Öppna e..

Visa och rensa systeminformation (fn+esc) - Page 8

För att utföra denna funktion Tryck på Minska bildskärmens ljusstyrka. fn+f7 Öka bildskärmens ljusstyrka. fn+f8 Spela upp, gör paus eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller en DVD. fn+f9 Stoppa en ljud-CD eller DVD. fn+f10 Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD. fn+f11 Spela upp nästa spår på en ljud-CD eller DVD. fn+f12 Snabbtangentprocedurer Om du vill använda ett snabbtangentkommando på datorns tangentbord gör du något av följande: ● Tryck snabbt på fn -tangenten och sedan snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. – eller..

Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2) - Page 9

Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2) Tryck på snabbtangenten fn+f2 för att öppna fönstret Utskriftsalternativ i det Windows-program som är aktivt. Öppna en webbläsare (fn+f3) Tryck på fn+f3 om du vill öppna webbläsaren. Innan du har ställt in Internet- eller nätverkstjänster kommer snabbtangenten fn+f3 att öppna Windows guide för Internet-anslutning. När du har ställt in Internet-eller nätverkstjänsterna och hemsidan i webbläsaren, kan du använda snabbtangenten fn+f3 för att få snabb åtkomst till hemsidan och Internet. Växla bildskärm (fn+f4) Med snabbtange..

SVWW - Page 10

Initiera vänteläge (fn+f5) Tryck på fn+f5 när du vill initiera vänteläge. När vänteläge initieras sparas informationen i RAM-minnet och skärmen töms samtidigt som du sparar ström. När datorn är i vänteläge blinkar strömlamporna. VIKTIGT Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar vänteläge. Datorn måste slås på innan du initierar vänteläge. Om datorn är i viloläge måste du återgå från viloläget innan du kan initiera vänteläge. OBS! Om du vill återställa från viloläge trycker du snabbt på strömknappen. Du å..

SVWW - Page 11

Spela upp, gör paus eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9). Snabbtangenten fn+f9 fungerar endast när en CD eller DVD är insatt. Om ljud-CD:n eller DVD:n ● Inte spelas upp, trycker du på snabbtangenten fn+f9 så börjar eller återupptas uppspelningen. ● Spelas upp, trycker du på fn+f9 om du vill göra paus i uppspelningen. Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10). Tryck på fn+f10 om du vill stoppa uppspelning av en ljud-CD eller DVD. Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11) När en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på snabbb..

Komma åt kontrollpanelen för Quick Launch Buttons - Page 12

Programvaran Quick Launch Buttons Du kan använda kontrollpanelen för Quick Launch Buttons om du vill ● Göra inställningar för visning av fönster sida vid sida på skrivbordet i Windows. ● Göra avancerade inställningar, inklusive ● Göra inställningar för hur ikonen Quick Launch Buttons ska visas. ● Ställa in knapptilldelning för Easy Access-knappar på ett externt tangentbord. I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du gör inställningar på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons. Ytterligare skärminformation om ett alternativ på kontrollpanelen får d..

Visa ikonen Quick Launch Buttons - Page 13

Göra avancerade inställningar Du kan göra tilldelningar för ikoner och ett externt tangentbord på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons. Visa ikonen Quick Launch Buttons Så här visar eller döljer du ikonen för Quick Launch Buttons-egenskaper i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet eller på skrivbordet i Windows: 1. Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons: ● Välj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Quick Launch Buttons . – eller – ● Dubbelklicka på ikonen Quick Launch Buttons i antingen meddelandefältet, l..

Ställa in knapptilldelningar på ett externt tangentbord - Page 14

Ställa in knapptilldelningar på ett externt tangentbord Om du använder ett externt tangentbord från HP som har Easy Access-knappar kan du göra tilldelningar för Easy Access-knappar och ställa in scheman på fliken Inställningar. Fliken Inställningar inaktiveras och döljs som standard. Så här visar och aktiverar du fliken Inställningar på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons: 1. Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons: ● Välj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Quick Launch Buttons . – eller – ● Dubbelklicka på ikonen Quick..

num lock-lampa - Page 15

3 Numeriska tangentbord Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett externt numeriskt tangentbord eller ett externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. Komponent (1) fn (2) num lock-lampa (3) num lk -tangent (4) Inbäddat numeriskt tangentbord SVWW 11

..

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet - Page 16

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonen i det övre högra hörnet av tangenten. Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet Tryck på fn+num lk om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. num lock-lampan tänds. Om du trycker på fn+num lk igen återställer du tangenternas normala tan..

Index - Page 17

Index B bildskärm bild, växla 5 snabbtangenter för bildskärmens ljusstyrka 6 bildskärm, växla 5 F fn-tangent 3 funktionstangenter 3 K knappar styrplatta 1 M mus, extern Använda 2 göra inställningar 2 N numeriskt tangentbord, externt Använda 12 num lock-läge 12 numeriskt tangentbord, inbäddat aktivera och inaktivera 12 Använda 12 identifiera 11 växla tangentfunktioner 12 num lock-läge, externt numeriskt tangentbord 12 Q QuickLock, snabbtangent 6 R rullningszoner, styrplatta 1 S sammansatt video 5 snabbtangenten Hjälp- och supportcenter. 4 snabbtangenten Systeminformation 4 sn..

SVWW - Page 18

14 Index SVWW

..

Sponsored links

Latest Update