Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Minnesmoduler Manual Swedish (310.92KB)

Presario V3000 Notebook PC series Language

Download Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Minnesmoduler Manual Swedish (310.92KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Användarhandbok - Page 1

Minnesmoduler Användarhandbok

..

- Page 2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: Maj 2006 Dokumentartikelnummer: 412262-101

..

Innehåll - Page 3

Innehåll 1 Byta ut en minnesmodul 2 Effekter av att öka minnesmängden Index ..................................................................................................................................................................... 9 SVWW iii

..

SVWW - Page 4

iv SVWW

..

SVWW - Page 5

1 Byta ut en minnesmodul Datorn har ett minnesmodulfack som sitter på undersidan. Minneskapaciteten i datorn kan uppgraderas genom att du lägger till en minnesmodul på den lediga expansionsplatsen för minnesmodul eller uppgraderar den befintliga minnesmodulen på den primära platsen för minnesmodul. VARNING! Minska risken för elstötar och skada på utrustningen genom att dra ut nätsladden och ta ut alla batterier innan du sätter i en minnesmodul. VIKTIGT Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan orsaka skada på elektroniska komponenter. Kontrollera att du är urladdad genom att rör..

SVWW - Page 6

8. Lyft bort minnesmodulfackets hölje (2) från datorn. 9. Ta bort minnesmodulen: a. Dra bort platshållarna (1) på vardera sida om minnesmodulen. Minnesmodulen lutas uppåt. VIKTIGT Håll bara minnesmodulen i kanterna för att undvika att skada den. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. 2 Kapitel 1 Byta ut en minnesmodul SVWW

..

SVWW - Page 7

b. Fatta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra försiktigt ut modulen från minnesmodulplatsen. Lägg den borttagna minnesmodulen i en antistatisk förpackning för att skydda den. 10. Sätt i en ny minnesmodul: a. Rikta in den skårade kanten (1) av minnesmodulen mot den skårade fliken i minnesmodulplatsen. VIKTIGT Håll bara minnesmodulen i kanterna för att undvika att skada den. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. b. Med minnesmodulen i 45 graders vinkel från minnesmodulfackets yta trycker du in modulen (2) i minnesmoduluttaget tills den sitter på plats. SVWW 3

..

SVWW - Page 8

c. Tryck försiktigt ner minnesmodulen (3) och fördela trycket på dess båda kanter tills den knäpps fast. VIKTIGT Se noga till att du inte böjer minnesmodulen för att undvika att skada den. 11. Rikta in flikarna (1) på minnesmodulfackets hölje mot skårorna på datorn. 12. Stäng höljet (2) . 13. Skruva åt de två skruvarna till minnesmodulfackets hölje (3) . 4 Kapitel 1 Byta ut en minnesmodul SVWW

..

SVWW - Page 9

14. Sätt tillbaka batteriet. 15. Anslut extern ström och externa enheter igen. 16. Sätt på datorn. SVWW 5

..

SVWW - Page 10

6 Kapitel 1 Byta ut en minnesmodul SVWW

..

fn+esc - Page 11

2 Effekter av att öka minnesmängden När RAM ökar, ökar också utrymmet på hårddisken som har reserverats för vilolägesfilen. Om det uppstår problem med viloläget när du har utökat minnet bör du kontrollera att hårddisken har tillräckligt med ledigt utrymme för en större vilolägesfil. Så här ser du hur mycket utrymme som krävs av vilolägesfilen: ▲ Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ > fliken Viloläge. Så här visar du mängden minne i systemet: ▲ Välj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll >..

SVWW - Page 12

8 Kapitel 2 Effekter av att öka minnesmängden SVWW

..

Index - Page 13

Index H hårddiskenhetsutrymme 7 hårddiskutrymme 7 M minne byta ut minnesmoduler 1 Minne visa ledigt utrymme 7 Öka 7 minnesmodul byta 1 sätta i 3 ta bort 2 minnesmodulfackets hölje byta 4 ta bort 2 V Vilolägesfil 7 SVWW Index 9

..

SVWW - Page 14

10 Index SVWW

..

Sponsored links

Latest Update